Kezelési útmutató
Különleges információ
A készülék elemekkel vagy egy külső áramforrásról
(adapter) működik. Ne üzemeltesse azt más
áramforrásról mint amit a kezelési útmutató előír,
vagy ami a készülék hátulján fel van tüntetve, illetve
amit a Yamaha ajánl.
A terméket csak a saját felszereléseivel használja,
illetve a Yamaha által ajánlott állványokkal és rackel. Ha állványt, rack-et stb. használ győződjön meg
arról, hogy minden a tartozékokhoz tartozó
biztonsági előírásnak és ajánlásnak eleget tegyen a
készülék épségének érdekében.
Az útmutatóban található információk a kiadás
pillanatában helytállóak. Ennek ellenére a Yamaha
cég fenn tartja magának a jogot a specifikációk
figyelmeztetés
és
kötelezettségek
nélküli
változtatására
a
már
meglévő
egységek
frissítésének érdekében.
A termék önmagában, vagy előerősítővel és
fejhallgatóval illetve hangfalakkal kombinálva képes
lehet
olyan
hangszintek
(hangnyomások)
produkálására amik maradandó halláskárosodást
okozhatnak. NE működtesse azt hosszú ideig
magas hangerőn illetve olyan hangszinten amely
bántó lehet. Ha zavarokat vagy csengést észlel a
hallásában azonnal konzultáljon egy audiológussal.
FONTOS: Minél nagyobb a hangerő annál rövidebb
idő után történhet károsodás.
Figyelem:
Azokat a szerviz díjakat amik az esetleges funkciók
és effektek működésével kapcsolatos hozzá nem
értésből származnak (miközben az egység
rendeltetésszerűen működik) a gyártó garanciája
nem fedezi, így azok az üzemeltető (tulajdonos)
felelősségi körébe tartoznak. Kérjük tanulmányozza
gondosan a kezelési útmutatót és konzultáljon
kereskedőjével, mielőtt a szervízszolgáltatásokat
igénybe veszi.
KÖRNYEZETI HATÁSOK:
A Yamaha azon fáradozik, hogy olyan termékeket
állítson elő amik egyszerre felhasználó és
környezetbarátok.
Őszintén
hisszük,
hogy
termékeink és a módszer ahogyan előállítjuk azokat
megfelelnek ezeknek a célkitűzéseknek. A
vonatkozó
jogszabályok
előírásaival
és
szellemiségével egyetértésben a következőkre
hívjuk fel a figyelmet:
Szárezelem:
A termék TARTALMAZHAT olyan szárazelemet ami
nem tölthető és gyárilag be van építve. Ezeknek az
elemeknek az átlag életkora körülbelül öt év. Ha
cseréjük szükségessé válik, kérjük vegye fel a
kapcsolatot egy képesített szerviz szakemberrel.
Ezen kívül a termék tartalmazhat hagyományos
szárazelemeket, amik közt lehetnek tölthetők is.
Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az elemek
valóban tölthetőek-e és a töltő megfelel-e a töltendő
elemek előírásainak.
Ne használjon különböző típusú elemeket
egymással vagy használt elemeket újakkal.
Az elemeket MEGFELELŐEN KELL telepíteni. A
helytelenül telepített vagy rosszul illeszkedő elemek
túlmelegedhetnek, burkolatuk elrepedhet.
Vigyázat:
Ne próbálja szétszedni vagy elégetni az elemeket.
Tartsa azokat gyerekektől elzárva. Elemet csak
hatóságilag kijelölt helyen dobjon ki.
NÉVTÁBLA:
A névtábla a termék alján található. A modell szám,
gyártási szám, hálózati specifikációk, stb. a
névtáblán vannak feltüntetve. A modell számot,
gyártási számot és a vásárlás időpontját célszerű
feljegyezni és az útmutatót megőrizni:
Model:
Gyártási szám:
Vásárlás időpontja:
Kérjük őrizze meg az útmutatót!
Kérjük gondosan olvassa el mielőtt tovább menne!
Figyelmeztetés!
Kérjük mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat és megfelelő elővigyázatossággal járjon el, hogy
az áramütés, rövidzárlat, tűz vagy egyéb balesetek okozta esetleges komolyabb vagy akár halálos
sérüléseket elkerülje.
• Ne próbálkozzon a hangszer szétszedésével
a belső alkatrészek kiszerelésével vagy
bármiféle módosításával. A hangszer nem
tartalmaz
felhasználó
által
javítható
alkatrészeket. Ha működési hibát vagy zavart
észlel, azonnal kapcsolja ki a hangszert és
minél előbb vizsgáltassa meg egy képesített
Yamaha szerviz szakemberrel.
a terméket egy képesített Yamaha szerviz
szakemberrel.
• Csak a Yamaha cég által előírt (PA-3C v.PA3B vagy ezekkel egyenértékű, a cég által
ajánlott) adaptert használja. Más adapter
használata okozhat túlmelegedést vagy
tönkre teheti a hangszert.
• A hangszer tisztítása előtt mindig húzza ki az
adaptert a konnektorból. Az adaptert sose
húzza ki vagy dugja be nedves kézzel.
• Óvja a hangszert esőtől. Ne használja víz
közelében vagy párás, nedves körülmények
közt. Ne helyezzen rá olyan edényt vagy
tároló eszközt, amiből folyadék juthat a
hangszer nyílásaiba.
• Ellenőrizze
rendszeresen
az
adaptert.
Időközönként tisztítsa meg a kosztól vagy
portól ami rárakódik.
• Ha a váltóáramú adapter csatlakozója,
vezetéke elkopik vagy megsérül, ha hirtelen
hangvesztés áll elő a hangszer használata
közben, vagy ha bármilyen rendellenes
szagot, füstöt észlel azonnal kapcsolja ki a
hangszert, húzza ki az adaptert a
konnektorból és minél előbb vizsgáltassa meg
• Sose helyezzen nyílt lánggal üzemelő eszközt
a hangszerre, mert az könnyen tüzet okozhat
(pl. gyertya).
Vigyázat!
Kérjük mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat és megfelelő elővigyázatossággal járjon el,
hogy az áramütés, rövidzárlat, tűz vagy egyéb balesetek okozta esetleges komolyabb vagy akár
halálos sérüléseket elkerülje.
• Az
adaptert
csatlakoztatáskor
vagy
• Ne helyezze úgy el az egyenáramú adaptert,
kihúzáskor mindig a dugónál fogja meg, sose
hogy vezetéke valamilyen hőforráshoz közel
húzza a vezetéknél fogva.
essen (radiátor, stb). Ne hajlítsa meg a
vezetéket szélsőségesen, ne helyezzen rá
• Ne használjon elosztót az erősáramú
súlyos tárgyakat és ne helyezze azt olyan
csatlakoztatáshoz, mert az csökkentheti a
helyre, ahol ráléphetnek.
hangminőséget, és túlmelegedést okozhat az
elosztóban.
-3-
• Ha nem használja a hangszert vagy ha
elektromos vihar fenyeget húzza ki az
adaptert az erősáramú hálózatból.
mobiltelefon
stb.
mert
interferenciák
keletkezhetnek, amik zavarokat okoznak a
berendezések működésében.
• Mindig győződjön meg arról, hogy az elemek
polaritás helyesen legyenek behelyezve. A
helytelenül behelyezett elemek túlmelegedést,
tüzet okozhatnak, a bennük lévő sav kifolyhat.
• Ne helyezze a hangszert labilis pozícióba
ahonnan véletlenszerűen leeshet, feldőlhet.
• A hangszer mozgatása előtt húzza ki az
adaptert és az összes kábelt.
• Az elemeket mindig egyszerre cserélje. Ne
használjon új és használt elemeket együtt.
Szintén kerülje az egymástól eltérő típusú,
márkájú,
kialakítású
elemek
együttes
használatát, mert az túlmelegedést, tüzet és
savfolyást okozhat.
• A hangszer tisztításához puha, száraz rongyot
használjon. A tisztításhoz ne használjon
hígítót, oldószert vagy vegyi anyaggal átitatott
törlőrongyot. Ne tartson a hangszeren vinil,
műanyag vagy gumi tárgyakat, mert azok
elszínezhetik a burkolatot és a billentyűket.
• Ne helyezze ki az elemeket nyílt láng
hatásának, ne dobja azokat tűzre.
• Ne támaszkodjon a hangszerre és ne
helyezzen nehéz tárgyakat arra, illetve a
billentyűket, kapcsolókat és csatlakozókat ne
terhelje nagy erővel.
• Ne próbáljon meg tölteni olyan elemeket, amik
gyárilag nem tölthetők.
• Csak az előírt állványokat használja a
hangszer tartására. Az állványokat csak a
saját alkatrészeivel szerelje, ellenkező
esetben
a
belső
alkotóelemek
rongálódhatnak,
ami
az
állvány
összecsuklásához vezethet.
• Ha a hangszer előreláthatólag sokáig nem
lesz használva illetve ha az elemek lemerültek
azokat minél előbb távolítsa el mert ilyenkor
fenn áll a savfolyás veszélye.
• Az elemeket tartsa gyerekektől elzárva.
• Kerülje el a közvetlen érintkezést az
elemekből szivárgó savval. Ha a sav szembe,
szájba, bőrre kerül bő vízzel mossa le és
nézesse meg mielőbb orvossal. A savnak
maró hatása van ami vegyi égést, szembe
kerülve esetleg vakulást okozhat.
• Ne működtesse a hangszert maximális, vagy
zavaróan nagy hangerőn hosszú ideig, mert
az maradandó halláskárosodást okozhat. Ha
zavarokat vagy csengést észlel a hallásában
azonnal konzultáljon egy audiológussal.
• Mielőtt a hangszert más elektromos
berendezéssel összekötné, áramtalanítsa
azokat. Az áram be- és kikapcsolása előtt
mindig vegye vissza a hangerőt az összes
berendezésen
minimumra.
A
hangerő
visszaállításakor óvatosan járjon el. A
hangszer
megszólaltatása
közben
fokozatosan, lassan emelje a hangerőt a
megfelelő szintig.
A Yamaha cég nem vonható felelősségre
olyan károk miatt amik
helytelen
használatból,
a
hangszeren
történt
változtatásokból illetve adat vesztésből vagy
megsemmisülésből származnak.
Mindig áramtalanítsa a hangszert, ha az nincs
használatban!
A használt elemeket kidobásakor a helyi
előírások alapján járjon el!
• Ne tegye ki a hangszert túlzott porosodásnak,
vibrációnak, szélsőséges hidegnek vagy
melegnek (napsütés, radiátor, stb) mert az
esetleg a külső fedél vetemedéséhez vagy a
belső egységek károsodásához vezethet.
Az illusztrációk illetve az LCD kijelzők
másolatai amik az útmutatóban találhatók
csak instrukciós célokat szolgálnak, és
némileg eltérhetnek a valóságtól.
• Ne használja a hangszert más elektromos
berendezések közvetlen közelében, mint
például
televízió,
rádió,
hangfalak,
-4-
Gratulálunk Önnek a Yamaha PSR-175/172 megvásárlásához!
Ön egy olyan hordozható szintetizátor tulajdonosa lett ami kiválóan tömörít magába
számos korszerű funkciót, egy nagyszerű hangzást és egy kivételesen könnyű és
átlátható kezelési rendszert, amikkel a hangszer egyedülállóan sokoldalú kifejező
eszközzé válik.
Tanulmányozza gondosan ezt az útmutatót miközben az új PSR-175/172-t használja,
annak érdekében, hogy a hangszer nyújtotta lehetőségeket maximálisan
kihasználhassa.
Fontosabb Jellemzők
A PSR-175/172 egy bonyolultan kifinomult, mégis felhasználóbarát szintetizátor, amely a következő jellemzőkkel
és funkciókkal bír:
■ Yamaha Oktató Készlet
A PSR-175/172 tartalmazza az új Yamaha Oktató Készletet- az oktató eszközök egy olyan készletét
amely a legújabb technológiák segítségével teszi annyira könnyűvé és szórakoztatóvá a zene
tanulást és gyakorlást mint még soha azelőtt.
A Yamaha Oktató Készlet tartalma:
●Leckék (Lesson)…………………………………....
Egy kényelmes és könnyen használható lecke sorozat, ami egy dal részein vezeti keresztül a
tanulni vágyókat, csakúgy mint egy türelmes tanár. Válasszon egyet a PSR-175/172-őn
található100 dal közül, majd tanulja meg a jobb és balkezes részeket először külön-külön,
majd együtt. A leckék négy könnyű lépésből állnak: Időzítés, Kivárás, Mínusz Egy, Mindkét
Kéz.
●Értékelés és Megbeszélés (Grade & Talking)…
Az Értékelés során egy „virtuális tanár” értékeli és osztályozza a gyakorlás során nyújtott
teljesítményt. A Megbeszélés funkció többek közt az egyes lecke lépéseket és az
„osztályzatokat” magyarázza beszédes formában.
●Szótár (Dictionary)…………………………………
A Szótár egy beépített „akkord enciklopédia”, ami a kijelzőn megmutatja, hogy az egyes
akkordok hangjait hogyan kell pontosan leütni. Ha tudjuk az akkord nevét a szintetizátor
segítségével gyorsan megtanulhatjuk pontosan lejátszani azt.
■Hordozható versenyzongora (Portable Grand)………
A PSR-175/172-nek van egy úgynevezett Portable Grand funkciója, élethű hangzással kifejezetten
zongora előadások céljára kifejlesztve. A [PORTABLE GRAND] gomb megnyomásával előhívunk
egy megdöbbentően hiteles sztereó zongora hangot és egyben az egész szintetizátort zongora
játékra optimalizáljuk. Itt különböző zongorázási stílusok, zongorakíséretek is beállíthatók.
■DJ……………………………………………………………
A DJ funkció egy olyan új fejlesztés a PSR-175/172-őn ami temérdek különleges hangot és ritmust
tesz a felhasználó keze alá. A DJ gomb megnyomásával a különleges DJ dalok („DJ GAME”)
egyikét és egy DJ stílust varázsolhatunk elő a hozzá tarozó hangeffektusokkal.
Egyéb
jellemzők
• Kivételesen valósághű és dinamikus hangzás 100
hanggal, amik valós hangszerek digitálisan
rögzített hangjaiból származnak.
többek
közt:
• A kíséret stílusainak kényelmes és széleskörű
vezérlési lehetősége – tempó, tap tempó,
független hangerőszabályzás.
• 100 dinamikus automata kísérő stílus, mindegyik
különböző bevezetéssel, A és B kísérettel és
szerkeszthető részekkel.
• Négy Multi Pad amik segítségével előadás közben
speciális zenei effekteket lehet beszúrni.
• Egy
érintéses
beállítás
(OTS)
amivel
automatikusan elő lehet hívni egy meghatározott
hangot az éppen kiválasztott stílushoz és dalhoz.
• Nagyméretű LCD kijelző, ami könnyű és gyors
eligazodást biztosít a különböző beállítások között,
valamint grafikusan megjeleníti a különböző
akkordokat és hangokat.
• MIDI csatlakoztatási lehetőség.
• 100 beprogramozott dal amit a Yamaha Oktató
Készlet nyújtotta gyakorlási lehetőségek során is
fel lehet használni.
• Beépített
minőségi
hangfalrandszer.
-6-
sztereo
erősítő
és
Gombok, Vezérlők és Csatlakozók
■ Felső burkolat (felülnézet)
A gombot lenyomva tartva előhívhatjuk a
Dallam Hang Változtatás (Melody Voice
Change) funkciót.
[MASTER VOLUME] hangerő szabályzó
potméter
A PSR-175/172 hangerejét lehet állítani vele.
[STANDBY / ON] hálózati kapcsoló
[STYLE] (Stílus) gomb
Ez a gomb engedélyezi a stílus választást.
Lecke [L] (Bal) és [R] (Jobb) gombok
Ezek a gombok hívják elő a Lecke feladatához
tartozó dal jobb és bal kézre vonatkozó részeit.
[PORTABLE
GRAND]
(Hordozható
versenyzongora) gomb
Ezzel a gombbal bármikor előhívhatjuk a
Hordozható versenyzongora hangot, plusz egy
speciális zongora dalt és stílust.
[Dict.] (Szótár) gomb
Ezzel a gombbal lehet a szótár funkciót
bekapcsolni.
[METRONOME] (Metronóm) gomb
Ezzel a gombbal lehet a metronómot ki és
bekapcsolni.
[OVERALL] (Átfogó) gomb
Ez a gomb a különböző „overall” (átfogó)
funkciók kiválasztására alkalmas.
[DJ] gomb
Ezzel a gombbal bármikor előhívhatunk egy
speciális DJ hangot, dalt és stílust.
[SONG] (Dal) gomb
Ez a gomb engedélyezi a dal választást.
[VOICE] (Hang) gomb
Ez a gomb engedélyezi a hang választást.
Numerikus billentyűzet,
[-/OFF] gombok
-7-
[+/ON]
és
Stílus módban ezzel a gombbal lehet a
Bevezetés illetve Lezárás funkciókat vezérelni.
Dal módban ezzel lehet visszatekerni lejátszás
közben. Ha dal módban a lejátszás szünetel a
gombbal a dal meghatározott pontjaihoz
tudunk visszafelé tekerni.
Ezek a gombok arra valók, hogy dalt, hangot
vagy stílust válasszunk. Velük lehet numerikus
értékeket megadni valamint módosítani
bizonyos beállításokat.
[ACCOMPANIMENT ON/OFF & A-B
REPEAT] (Kíséret Be/Ki és A-B
ismétlés) gomb
Ezzel a gombbal tudjuk elindítani, illetve
megállítani az automata kíséretet ha a stílus
mód ki van választva. Ha a dal mód van
kiválasztva ezzel a gombbal az A-B ismétlés
funkciót lehet kapcsolni.
[MAIN/AUTO FILL & FF] gomb
Stílus módban ezzel a gomb vált az automata
kíséret részei közt és vezérli az Auto Fill
(automata kitöltés) funkciót.
Dal módban ezzel a gombbal tudunk előrefelé
tekerni lejátszás közben. Ha dal módban a
lejátszás szünetel a gombbal a dal
meghatározott pontjaihoz tudunk előrefelé
tekerni.
[SYNC START & PAUSE] gomb
Ezzel a gombbal lehet a szinkron kíséretet
elindítani illetve megállítani ha stílus módban
vagyunk. Ha a dal mód van kiválasztva, akkor
ez a gomb megállítja illetve elindítja a
kiválasztott dal lejátszását.
[TEMPO/TAP] gomb
Ezzel a gombbal tempót lehet „kiütni”. A
kiválasztott dal vagy kíséret a kiütött tempóban
fog megszólalni. Ezen felül a gombbal a
numerikus tempó beállítást is elő lehet hívni.
[START/STOP] gomb
Ezzel a gombbal lehet elindítani illetve
megállítani az automata kíséretet stílus
módban. Ha a dal mód van kiválasztva, akkor
ez a gomb megállítja illetve elindítja a
kiválasztott dal lejátszását.
[DEMO] gomb
Ezzel a gombbal lehet elindítani a bemutató
dalokat.
[MULTI PAD/DJ GAME] gombok
Ez a gomb a DJ GAME elindítására és előre
programozott zenei részletek bejátszására
szolgál.
[INTRO/ENDING/rit. & REW] gomb
■Hátsó burkolat (hátulnézet)
21) MIDI (BE/KI) csatlakozó
Egyéb MIDI eszközök csatlakoztatására.
22) SUSTAIN csatlakozó (jack)
FC4
vagy
FC5
lábkapcsoló
csatlakoztatására.
23) PHONES/OUTPUT csatlakozó (jack)
Sztereo fejhallgató vagy hangfalrendszer
csatlakoztatására.
(pedál)
-8-
A
PA-3C
vagy
csatlakoztatására.
24) DC IN 12V csatlakozó (jack)
PA-3B
AC
adapter
Beállítások
A következőkben a PSR-175/172-re vonatkozó fontosabb beállításokat, a hangszer használatával
kapcsolatos információkat tárgyaljuk. Kérjük olvassa el gondosan ezt a részt mielőtt a hangszeren
játszani kezdene!
Hálózati követelmények
Habár a PSR-175/172 mind váltakozó áramú adapterről, mind elemekről
működtethető, a Yamaha javasolja, hogy adaptert használjunk amikor csak
lehet. Az adapter az elemekkel szemben egy környezetbarát megoldás és
meg van az az előnye is, hogy amíg a hálózati áramellátás üzemel addig
nem merülhet le.
■ Az AC adapter használata• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A PSR-175/172-t a Yamaha PA-3C vagy a PA-3B jelzésű váltakozó áramú
adapterrel lehet az érősáramú hálózatra kötni (konnektor). Az AC adapterek
helytelen használata tönkreteheti a hangszert ezért mindig figyeljen, hogy a
megfelelőt használja. Győződjön meg arról is, hogy a csatlakoztatás előtt a
[STANDBY/ON] kapcsoló STANDBY állásban legyen.
Csatlakoztassa az adapter megfelelő végét a DC IN 12V jelzésű jack
aljzatba a hangszer hátulján, míg a másik végét a falon található
konnektorba.
■ Az elemek használata• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
● Az elemek behelyezése
Fordítsa a hangszert fejjel lefelé és távolítsa el az alsó burkolaton található
elemtartó fedelét. Helyezze be a hat darab 1.5v-os, „D” méretű, R20P
(LR20) vagy azzal egyenértékű elemet, ahogyan azt az illusztráció mutatja.
Figyeljen rá, hogy az elemek a pozitív és negatív pólusaiknak megfelelően
legyenek behelyezve, majd helyezze vissza az elemtartó fedelét.
● Ha az elemek lemerülnek
Ha az elemek elkezdenek lemerülni és feszültségük egy bizonyos szint alá
esik a hangszer működése és hangja eltér a normálistól. Amint ez
bekövetkezik mind a hat elemet ki kell cserélni újakra.
-9-
Vigyázat
• Csak a Yamaha PA-3C vagy
PA-3B adaptereket használja
(esetleg egyéb adaptert a
Yamaha ajánlásával). A nem
megfelelő adapter használata
javíthatatlan
meghibásodásokat
okozhat
mind a hangszerben, mind
pedig az adapterben.
• Mindig húzza ki az adaptert a
konnektorból ha a hangszert
nem
használja
vagy
elektromos zavarok (vihar)
veszélyeztetnek.
Figyelem
• Sose keverjen régi és új
elemeket valamint különböző
típusú elemeket (pl.:álkáli és
mangán).
• A
savszivárgás
okozta
rongálódás
elkerülésének
érdekében mindig távolítsa el
az elemeket, ha hosszabb
ideig nem kívánja használni a
hangszert.
Bekapcsolás
Ha már AC adapter csatlakoztatva van vagy az elemeket behelyezte
egyszerűen kapcsolja a STANDBY kapcsolót ON állásba. Mindig kapcsolja
ki a hangszert ha éppen nem használja.
Figyelem
• Egy minimális elektromos
áram akkor is átfolyik a
hangszeren, ha a kapcsoló
STANDBY pozícióban van. Ha
hosszabb ideig nem használja
a PSR-175/172-t, húzza ki az
adaptert a konnektorból vagy
vegye ki az elemeket a
hangszerből.
Kiegészítő aljzatok
■ Fejhallgató használata• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Az egyéni gyakorláshoz illetve az esetleg másokat zavaró hangerő
elkerülése végett használhat sztereo fejhallgatót, amit a hátsó burkolaton
található
PHONES/OUTPUT
jack
aljzatba
kell
csatlakoztatni.
Csatlakoztatáskor a beépített hangszórók automatikusan elnémulnak.
■ Erősítő illetve sztereo hangfalrendszer használata • • • • •
Habár a PSR-175/172-nek vannak beépített hangfalai, mégis van rá
lehetőség, hogy a hangját külső erősítőn/hangfalakon keresztül hallgassuk.
Először is győződjön meg arról, hogy a hangszer és az ahhoz csatlakoztatni
kívánt külső egységek ki vannak kapcsolva. Ezek után egy sztereo audio
kábellel kösse össze a külső egység LINE IN vagy AUX IN jack bemeneteit
a PSR-175/172 hátulján található PHONES/OUTPUT jack kimenettel.
Figyelem
• A
hangfalak
épségének
érdekében a csatlakoztatás
előtt a külső erősítő egységen
a hangerőt állítsa minimumra.
Minden
egységen
amit
csatlakoztat vegye a hangerőt
minimumra
és
óvatos
hangosítással állítsa be a
megfelelő hangszintet.
Megjegyzés
■ A Sustain Footswitch (Kitartó pedál) használata • • • • • • •
A SUSTAIN feliratú csatlakozó aljzat egy kitartó pedál (sustain footswitch)
csatlakoztatására alkalmas (Yamaha FC4 v. FC5). Ez ugyanúgy működik,
mint egy akusztikus zongora pedálja: ha a pedált lenyomjuk és úgy tartjuk a
hangszer a lejátszott hangot kitartja.
■ MIDI használata
A PSR-175/172 rendelkezik MIDI csatlakozó aljzattal amin keresztül
összeköthetjük más MIDI hangszerekkel.
- 10 -
• A
hangszer
bekapcsolása
közben sose nyomja meg a
kitartó pedált. Ha ezt teszi
előfordulhat, hogy a hangszer
rosszul ismeri fel a pedál
polaritását és az pont fordítva
fog működni.
Kottatartó
A hangszerhez tartozó kottatartó alsó élét illessze a
PSR-175/172 kezelő felületének hátsó részén
található
Gyorstalpaló
1.Lépés: Hangok
Zongorajáték:
Egyszerűen nyomja meg a [PORTABLE GRAND] gombot, ezzel automatikusan átállítja a PSR-175/172-t
zongorajátékra.
111... Nyomja meg
gombot.
a
[PORTABLE
GRAND]
- 11 -
222... Már játszhat is a hangszeren.
Játék metronómmal
111... Nyomja meg a [METRONOME] gombot.
- 12 -
Download PDF

advertising