FUSION® MS-UD/AV650/755 Installatie

®
FUSION MS-UD/AV650/755 Installatieinstructies
®
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en
aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan
het vaartuig of slecht functioneren van het product.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.
Ontkoppel de stroomvoorziening van het vaartuig, voordat u dit
product gaat installeren.
Controleer, voordat u dit product inschakelt, aan de hand van de
instructies in de handleiding of het goed is geaard.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te
voeren. Neem contact op met FUSION Product Support als u
problemen ondervindt tijdens het installeren.
Inhoud van de verpakking
• Twee montageplaten
• Montagemateriaal
◦ Vier zelftappende schroeven van 4,2 mm (8-gauge)
◦ Vier M4-machineschroeven
• Kabelgeleiders voor voeding en luidsprekers
• RCA-splitter
• Micro-USB naar USB-kabel (alleen UD modellen)
• Lightning™ connector naar USB-kabel (alleen UD modellen)
• Apple 30-pins naar USB-kabel (alleen UD modellen)
• Afstandsbediening (alleen AV modellen)
• Twee AAA-batterijen (alleen AV modellen)
®
Benodigd gereedschap
• Kruiskopschroevendraaier
• Elektrische boor
• Boortje (maat afhankelijk van materiaal van ondergrond en
gebruikte schroeven)
• Roterend gereedschap of decoupeerzaag
• Watervaste kit (optioneel)
Aandachtspunten bij de montage
• Het stereosysteem moet worden geïnstalleerd op een plaats
met voldoende ruimte voor de open deur van de installatie,
zoals aangegeven op de sjabloon.
• Het stereosysteem moet worden geïnstalleerd op een plaats
waar lucht doorstroomt rond de achterkant van de installatie
om het systeem goed te ventileren.
• Het systeem moet worden geplaatst binnen 45° van het
horizontale vlak.
• De kabel moet zijn voorzien van een druiplus, zodat water
van de kabel af kan druipen en de installatie niet wordt
beschadigd.
• Als u het stereosysteem buiten de boot wilt installeren, moet
het hoog boven de waterlijn worden geplaatst, zodat het niet
onder water raakt.
• Als u het stereosysteem buiten de boot wilt installeren, moet
het worden geplaatst op een plaats waar het niet kan worden
beschadigd door dokken, palen en andere apparatuur.
• Ter voorkoming van interferentie met een magnetisch
kompas, dient het stereosysteem op ten minste 15 cm
(5,9 in.) afstand van een kompas te worden geïnstalleerd.
Het stereosysteem installeren
LET OP
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om de stereo
verzonken te monteren. Er is slechts weinig ruimte tussen de
behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan
het systeem mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
Kies aan de hand van de bovenstaande richtlijnen eerst een
geschikte locatie, alvorens u het systeem installeert.
1 Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze past op
de gekozen locatie.
2 Bevestig de sjabloon op de gekozen locatie.
3 Kies een voor de montageondergrond geschikt boortje en
boor het gat in de hoek van de streepjeslijn op de sjabloon
om het montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.
4 Zaag met een decoupeerzaag of roterend gereedschap het
montageoppervlak uit langs de binnenkant van de
streepjeslijn op de sjabloon.
5 Verwijder zo nodig de zonneklep van de stereo-installatie.
6 Plaats het systeem in de opening om te testen of dit past.
7 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening
heel precies op maat te krijgen.
8 Als het systeem goed in de opening past, dient u te
controleren of de montagegaten op het systeem zijn uitgelijnd
met de voorboorgaten op de sjabloon.
9 Als de montagegaten op het systeem niet zijn uitgelijnd,
markeert u de nieuwe locaties van de voorboorgaten.
10 Kies een maat boortje dat geschikt is voor het
montageoppervlak en type schroef en boor de gaten.
11 Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
12 Sluit de kabelgeleiders en kabels aan volgens de juiste
polariteit.
13 Plaats de montagepakking op de achterkant van het
stereosysteem À.
Juli 2017
190-02249-75_0A
Draadfunctie
Draadkleur Opmerkingen
Luidsprekerzone Wit
1 links (+)
Luidsprekerzone Wit/zwart
1 links (-)
Luidsprekerzone Grijs
1 rechts (+)
Luidsprekerzone Grijs/zwart
1 rechts (-)
Luidsprekerzone Groen
2 links (+)
14 Plaats de moerplaten Á zo nodig achter het dashboard.
15 Plaats het systeem in de opening.
16 Bevestig het systeem op het montageoppervlak met de
meegeleverde schroeven Â.
17 Zet de achterkant van het systeem zo nodig vast met een
bevestigingsband of -beugel (niet meegeleverd).
Luidsprekerzone Groen/zwart
2 links (-)
Luidsprekerzone Paars
2 rechts (+)
Luidsprekerzone Paars/zwart
2 rechts (-)
Kabelgeleiders
Aandachtspunten bij de aansluiting
Het stereosysteem moet worden aangesloten op de voeding, de
luidsprekers en mediabronnen om goed te functioneren. U dient
de lay-out van het systeem, de bekabelde afstandsbediening, de
luidsprekers, het optionele NMEA 2000 netwerk en uw
invoerbronnen zorgvuldig te plannen voordat u de aansluitingen
maakt.
®
Draadaanduiding voor kabelgeleider naar voeding en
luidsprekers
Draadfunctie
Draadkleur Opmerkingen
Voeding (+)
Geel
Deze draad dient te worden
aangesloten op een constante 12 V
gelijkstroomvoeding met een
vermogen van 15 ampère. Alle 12 V
kabels dienen aan de kant van de
voeding te zijn voorzien van een
zekering van 15 ampère.
Aarding (-)
Zwart
Deze draad dient op de negatieve pool
van de accu te worden aangesloten,
alvorens de gele kabel aan te sluiten.
Alle op de stereo aangesloten
accessoires dienen te zijn voorzien
van een gezamenlijke aarding.
Startcontact
Versterker aan
Rood
Blauw
Telefoon dempen Bruin
Dimmen
2
Oranje
Deze draad dient te worden
aangesloten op een apart geschakelde
12 V gelijkstroomaansluiting, zoals een
startcontact, om het systeem in of uit
te schakelen. Als u geen geschakelde
12 V gelijkstroomaansluiting gebruikt,
dient u deze draad aan te sluiten op
dezelfde bron als de gele
(voedings)draad.
Deze draad wordt alleen aangesloten
bij gebruik van een externe versterker.
Als de draad is geaard en op een
handsfree mobiele telefoon een
oproep wordt ontvangen, wordt
hierdoor de audio gedempt of de
invoer doorgeschakeld naar AUX IN 2
of de ARC bron (ARC bron is alleen
beschikbaar op de MS-AV755). Deze
functie kan worden geconfigureerd via
het menu Instellingen.
Deze draad kan worden aangesloten
op de verlichtingskabel van de boot
om het stereoscherm te dimmen als
het licht aanstaat.
Deze draad moet worden verbonden
met een type draad dat geschikt is om
het circuit te voeden waarop de draad
is aangesloten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Antenna
Standaard antenneaansluiting in Motorola stijl
SIRIUSXM TUNER
SiriusXM connector
WIRED REMOTE
NMEA 2000
Aansluiten op een NMEA 2000 netwerk of
een FUSION bekabelde afstandsbediening
USB
USB-A industriestandaard
Video
755 modellen: HDMI kabel en ethernet
650 modellen: composite en component
®
®
Å
AUX IN 1, AUX IN 2 Rode en witte RCA-stereolijningangen voor
bronnen zoals cd- en MP3-spelers
Æ
Zoneconnectors
Ç
Lijnuitgangen voor luidsprekers en subwooferversterkers. 650 modellen hebben drie
zones. 755 modellen hebben vier zones.
Kabelgeleider voor Zie Draadaanduiding voor kabelgeleider naar
voeding en luidspre- voeding en luidsprekers, pagina 2
kers
Aansluiten op de voeding
Wanneer het systeem wordt aangesloten op de voeding, is het
belangrijk om beide voedingsdraden aan te sluiten. De gele
voedingsdraad moet direct op de accu worden aangesloten, of
moet worden aangesloten met een 15 ampère
isolatieschakelaar. Deze levert stroom aan het systeem en een
constante druppelstroom in stand-by. De rode signaaldraad
dient te worden aangesloten op dezelfde accu via het
contactslot of een andere handmatige schakelaar om het
systeem in of uit te schakelen.
FUSION MS-UD/AV650/755 Installatie-instructies
Als de rode draad niet verbindt met het contactslot of een
andere handbediende schakelaar, kunt u de rode draad
aansluiten op de gele draad en ze beide aansluiten op positieve
pool (+) van de accu.
Gebruik draden met een doorsnede van 2,08 mm2 (14 AWG) als
de gele voedingsdraad en de zwarte aardedraad moeten
worden verlengd. Gebruik draden met een doorsnede van 3,31
mm² (12 AWG) voor verlengingen van meer dan 1 m (3 ft.).
Gebruik draden met een doorsnede van 0,33 mm2 (22 AWG) als
de rode signaaldraad moet worden verlengd.
1 Leid de gele voedingsdraad À en zwarte aardedraad Á naar
de accu en leid de stekker van de kabelgeleider naar het
stereosysteem.
Sluit de kabelgeleider niet aan op het systeem totdat alle
blootliggende draadaansluitingen zijn bevestigd.
Er wordt een splitter meegeleverd waarmee u deze monouitvoer kunt overbrengen naar de stereo-ingang van een
subwooferversterker. U hebt aanvullende splitters nodig als u
meer subwooferaansluitingen wilt maken. Deze splitters worden
niet meegeleverd.
Aandachtspunten bij de aansluiting van de luidsprekerversterker
Dit systeem biedt ondersteuning voor uitvoer naar een externe
versterker voor elke zone.
De zone-uitvoer bestaat uit signalen op monolijnniveau
gekoppeld aan het zonevolume. U hebt een standaard RCAkabel nodig (niet meegeleverd) om elke zone-uitgang aan te
sluiten op een externe versterker.
De blauwe draad van de kabelgeleider moet worden
aangesloten op elke versterker om een signaal te verzenden dat
de versterker bij de stereo-installatie inschakelt. Gebruik een
draad met een doorsnede van 0,33 mm2 (22 AWG) als u deze
blauwe signaaldraad moet verlengen of splitsen,.
Algemene aansluitingen op het stereosysteem
2 Sluit de zwarte draad aan op de negatieve pool (-) van de
accu.
3 Selecteer een optie:
• Sluit de gele draad aan op de positieve pool (+) van de
accu en leid de rode signaaldraad  naar het contactslot
of een andere handbediende schakelaar Ã.
• Sluit de rode draad aan op de gele en sluit ze beide aan
op de positieve pool (+) van de accu.
OPMERKING: U moet een zekering installeren op alle
voedingsdraden nabij de aansluiting op de voedingsbron.
Stand-bymodus inschakelen
U kunt de stereo instellen op een stand-bymodus met laag
energieverbruik als u ingedrukt houdt. Vanuit deze modus
schakelt de stereo in minder dan de gebruikelijke 30 seconden
in.
OPMERKING: Als de stereo is ingesteld op de stand-bymodus
met laag energieverbruik, verbruikt deze nog steeds stroom uit
de accu. Het maximale opgenomen vermogen in standbymodus is vermeld in de lijst in de specificaties.
Selecteer > Instellingen > Stand-bymodus.
De stereo schakelt over naar stand-bymodus als u ingedrukt
houdt.
Luidsprekerzones
U kunt luidsprekers in één ruimte groeperen in
luidsprekerzones. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de
zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine
zachter zetten en aan dek harder.
Voeding voor zone 1 en 2 wordt geleverd via de ingebouwde
versterker. Als u de RCA-lijnuitgangen en de twee RCAsubwooferuitgangen wilt gebruiken, moet u externe versterkers
aansluiten.
U kunt voor elke zone de balans, het maximumvolume en het
subwooferniveau instellen en u kunt elke zone een naam geven.
Aandachtspunten bij de aansluiting van de subwoofer
Dit systeem biedt ondersteuning voor uitvoer naar een
subwoofer met eigen voeding voor elke zone.
De subwooferuitvoer bestaat uit signalen op monolijnniveau
voor het corresponderende zonevolume.
FUSION MS-UD/AV650/755 Installatie-instructies
U kunt allerlei extra media-ingangen en -uitgangen aansluiten
op het stereosysteem, afhankelijk van het model stereosysteem
en de toestellen waarmee u verbinding maakt.
De connectors zijn kleurgecodeerd om u te helpen bij het kiezen
van de juiste aansluitingen. Als uw tv bijvoorbeeld RCA line outpoorten heeft, kunt u een RCA-kabel aansluiten op de AUX IN 1
of AUX IN 2 connector op de stereo. In deze tabel worden een
paar manieren beschreven waarop u apparatuur op de stereoinstallatie kunt aansluiten.
OPMERKING: Niet alle connectors zijn beschikbaar op alle
stereomodellen.
Ingang
Stereo-aansluitingen
FM/AM radio-antenne*
Antenneconnector
SiriusXM Connect Tuner
Connector voor SIRIUSXM TUNER
USB-toestel
USB connector of het ingebouwde dockingstation (UD modellen)
Tv met een composite
video-connector en RCAaudiolijnuitgangen
Geel naar COMPOSITE VIDEO (alleen
MS-AV650)
RCA-lijnuitgangen van tv naar AUX IN 1 of
AUX IN 2
Tv met componentconnec- Drie component-videoconnectors naar
tors en RCA-audiolijnuitovereenkomstige connectors op stereo
gangen
(alleen MS-AV650)
RCA-lijnuitgangen van tv naar AUX IN 1 of
AUX IN 2
Tv met een HDMI
connector
HDMI kabel (alleen MS-AV755)
* U dient een nautische, aarde-onafhankelijke AM/FM antenne
aan te sluiten.
Ethernet en draadloze ondersteuning
U kunt een draadloze Ethernet-router aansluiten op het
entertainmentsysteem om de audio met Wi‑Fi te bedienen. U
kunt gratis apps downloaden van de Apple App Store voor
Apple toestellen. Android™ apps zijn beschikbaar via Google
Play™.
Ga voor meer informatie naar www.fusionentertainment.com.
®
SM
Audio Return Channel
Via het Audio Return Channel (ARC) kunt u de audio-uitvoer
van een televisie met HDMI technologie afspelen via de
luidsprekers van de stereo-installatie.
Dankzij ARC hoeft u geen aparte audiokabel vanaf de televisie
aan te sluiten op de stereo-installatie. Bij televisies zonder ARC
moet u meestal een aparte kabel gebruiken om de audio-uitvoer
van de televisie af te spelen via de luidsprekers van de stereoinstallatie. Met ARC wordt de audio-uitvoer van de televisie via
de HDMI kabel verzonden naar de stereo-installatie.
3
HDMI versie 1.4 met ethernetkabels ondersteunt ARC.
Controleer of uw toestellen ARC ondersteunen als u van plan
bent een stereo-installatie aan te leggen. De meeste toestellen
die ARC ondersteunen hebben een ARC-etiket op de HDMI
connector die ARC ondersteunt.
Bedradingsvoorbeeld voor systeem met enkele zone
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
À
Á
Luidsprekers
Waterdichte aansluiting
Bedradingsvoorbeeld voor systeem met drie zones
Stereo
Ondersteunde kaartplotter-MFD
Bekabelde afstandsbediening voor FUSION NRX serie
In-line schakelaar
NMEA 2000 voedingskabel
NMEA 2000 kabel van stereo-installatie
Deze kan worden verlengd tot een maximum lengte van 6 m (20 ft.)
met een NMEA 2000 kabel.
NMEA 2000 netwerkkabel vanaf het MFD
NMEA 2000 netwerkkabel vanaf de bekabelde afstandsbediening
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 2000 T-connector
Bekabelde afstandsbediening configureren
LET OP
De stereo is standaard geconfigureerd voor een NMEA 2000
netwerk en de optie NRX-voeding moet alleen worden
ingeschakeld als een optionele afstandsbediening direct met de
stereo is verbonden. Als u deze optie inschakelt wanneer de
stereo met een NMEA 2000 netwerk is verbonden, kunnen
andere toestellen in het NMEA 2000 netwerk beschadigd raken.
Aanvullende configuratie is nodig als u een optionele, bekabelde
NRX afstandsbediening rechtstreeks op de stereo aansluit, in
plaats van via een NMEA 2000 netwerk.
1 Selecteer > Instellingen.
2 Selecteer een optie:
• Als u zowel uw stereo als uw bekabelde
afstandsbediening hebt aangesloten op een NMEA 2000
netwerk, moet u zorgen dat de optie NRX-voeding is
uitgeschakeld. Op deze manier kan de afstandsbediening
stroom ontvangen van het NMEA 2000 netwerk.
• Als u de bekabelde afstandsbediening rechtstreeks met
de NMEA 2000 connector op de stereo hebt aangesloten,
selecteert u de optie NRX-voeding. Op deze manier kan
de stereo de optionele afstandsbediening voorzien van
stroom.
Stereo-informatie
Specificaties
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Zone 1 luidsprekers, gevoed via klasse D versterker in stereo
Algemeen
Zone 2 luidsprekers, gevoed via klasse D versterker in stereo
Gewicht
0,88 kg (1,96 lb.)
Zone 3 luidsprekers, gevoed via een externe versterker die is
aangesloten op de lijnuitgang van zone 3
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX5
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -5 tot 50°C (23 tot 122°F)
Externe versterker (niet meegeleverd)
Bereik opslagtemperatuur
Van -20 tot 70°C (van -4 tot 158°F)
Waterdichte aansluitingen
Kompasveilige afstand
15 cm (5,9 in.)
Afstandsbediening aan
Ingangsspanning
Van 10,8 tot 16 V gelijkstroom
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
Bluetooth
Klasse 2
Bedradingsschema NMEA 2000 systeem
®
Bluetooth/ANT frequentie
Van 2.400 tot 2.483,5 MHz
Bluetooth/ANT vermogen (max.)
8 dBm EIRP
®
Ingebouwde klasse D versterker
4
Uitgangsvermogen muziek per kanaal
70 W max. x 4 bij 2 Ohm
Totaal uitgangsvermogen muziek
280 W max.
Uitgangsvermogen per kanaal
(14,4 VDC bij 10% THD+N)
43 W RMS x 4 bij 2 Ohm
26 W RMS x 4 bij 4 Ohm
Lijnuitgangsniveau (max.)
6 V (piek-naar-piek)
Aux-ingangsniveau (normaal)
1 V RMS
FUSION MS-UD/AV650/755 Installatie-instructies
Tekeningen stereo-afmeting
Huidig verbruik
Stereo is
uitgeschakeld
Contactslot
uit
Contactslot
aan
Stand-bymodus = uitgeschakeld
< 3 mA
Stand-bymodus = ingeschakeld
< 200 mA
Stand-bymodus = uitgeschakeld
< 20 mA
Stand-bymodus = ingeschakeld
< 200 mA
Stereo is
Gedempt
ingeschakeld Normaal luistervolume
Afmetingen bovenkant
179.94
< 900 mA
2A
Max. opgenomen vermogen
15 A
Tuner
Europa en
Australazië
VS
Japan
Bereik FM-radiofrequenties
87,5 tot 108 MHz
87,5 tot
107,9 MHz
76 tot 95 MHz
FM-frequentiestap
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Bereik AM-radiofrequenties
522 tot 1620 kHz
530 tot
1710 kHz
522 tot
1620 kHz
AM-frequentiestap
9 kHz
10 kHz
9 kHz
À
Á
Â
Compatibiliteit mediaspeler
Als u een UD model hebt, kunt u de meegeleverde
adapterkabels gebruiken om gangbare mediaspelers aan te
sluiten op het interne basisstation of de connector aan de
achterkant van de stereo. Als u een AV model hebt, kunt u de bij
uw mediaspeler geleverde USB-kabels gebruiken om de speler
aan te sluiten op de connector aan de achterkant van de stereoinstallatie.
Alleen mediaspelers met poorten aan de onderkant, niet aan de
zijkanten, passen in het basisstation. Mediaspelers die groter
zijn dan 144 × 71 × 13 mm (5,67 × 2,80 × 0,52 in.) passen niet
in het basisstation.
Kabelconnector in Toestellen
station
Ondersteunde mediaspelers. Ga naar
www.fusionentertainment.com.
Apple 30-pins
connector
Apple iPhone 4s.
iPod touch (5e generatie).
Apple Lightning
connector
Apple iPhone 7 Plus, iPhone 7,iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c en iPhone 5.
iPod touch (6e generatie) en iPod nano (7e
generatie).
25 mm (0,97 inch)
180 mm (7,08 inch)
Afmetingen voorkant
À
Á
Micro-USBconnector
35 mm (1,367 inch)
216 mm (8,50 inch)
78 mm (3,08 inch)
Afmetingen zijkant
®
®
®
U kunt ook een FAT32- of NTFS-geformatteerd USBflashstation direct aansluiten op de USB-poort.
À
Á
Â
52 mm (1,37 inch)
177 mm (6,97 inch)
28 mm (1,08 inch)
Software-updates
U bereikt de beste resultaten en garandeert compatibiliteit als u
tijdens de installatie de software bijwerkt in alle FUSION
toestellen.
Ga naar www.fusionentertainment.com/marine om de nieuwste
software te downloaden. Software-updates en instructies zijn
beschikbaar op de productpagina van uw toestel.
Uw FUSION MS-UD/AV650/755 registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar www.fusionentertainment.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
FUSION MS-UD/AV650/755 Installatie-instructies
5
Garmin , het Garmin logo, FUSION en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. FUSION-Link™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. Apple , het Apple logo,
iPod , iPod touch , iPod classic , iPod nano , iPhone en Lightning™ zijn handelsmerken
van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is
een servicemerk van Apple Inc. Het merk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc., en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie
verkregen. HDMI is een geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. , NMEA
2000 en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National
Marine Electronics Association. Sirius, XM en alle bijbehorende merken en logo's zijn
handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
het eigendom van hun respectieve eigenaren.
®
®
®
®
®
®
SM
®
®
®
“Made for iPod” en “Made for iPhone” geeft aan dat een elektronisch accessoire
specifiek is ontworpen om met respectievelijk een iPod of een iPhone verbinding te
maken, door de ontwikkelaar is gecertificeerd en voldoet aan de prestatienormen van
Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel en of het aan de
veiligheidsvoorschriften voldoet. Het gebruik van dit accessoire in combinatie met een
iPhone heeft mogelijk invloed op de prestaties van draadloze verbindingen.