Innovative Growing Solutions
Humi Dual
Pro
software-versie: 1.xx
Issued: 01-09-2015
MANUAL
WWW.TECHGROW.NL
Humi Dual Pro Series
Luchtvochtigheid Controller
gebruikershandleiding
Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow Humi Dual Luchtvochtigheid
controller uit de Pro Serie.
Deze compleet vernieuwde controller is nog eenvoudiger in gebruik en tevens te
koppelen aan vele andere TechGrow producten.
Inhoud van de doos:
TechGrow Humi Dual Luchtvochtigheid controller
Bevestigingskit
5 Meter (UTP-)kabel
Reserve zekering
Handleiding
EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regelbaar van 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid.
Kan de bevochtiger en ontvochtiger om de beurt in- en uitschakelen.
Schakelt de luchtbevochtiger en/of luchtontvochtiger aan/uit d.m.v. een 230V-relais.
Geheugen bij stroomonderbreking voor setpoint en hysterese.
Indicator-led geeft aan wanneer Humi Dual actief is.
Automatische detectie van kabelbreuk of slecht contact van de aangesloten sensoren.
LCD scherm.
Aansluiting van de sensor met standaard (UTP-) netwerkkabel.
Sensor niet meegeleverd; diverse sensoren zijn los leverbaar.
Te bevestigen aan een DIN-rail.
Mogelijkheid voor het aansluiten van de TechGrow SMS module (AM-T).
Mogelijkheid voor het aansluiten van de TechGrow Datalogger (DL-1).
Installatie:
1. Het is aan te raden om de sensor(en) in de
buurt van de bevochtiger/ontvochtiger aan de
wand te bevestigen, met een minimale afstand
van 50cm. De sensor moet op een hoogte van
+/- 1 meter boven de vloer worden bevestigd.
Plaats de sensor ook niet in de directe
luchtstroom van ventilatoren omdat dit de
metingen kan beïnvloeden.
2. Monteer ook de TechGrow Humi Dual Pro aan
de wand met de meegeleverde bevestigingskit
of aan een DIN-rail.
3. Sluit de sensor(en) aan op de rechterkant van
de Humi Dual Pro met de bijgeleverde (UTP-)
kabel(s).
4. Plug de stekker van de bevochtiger en/of
ontvochtiger in het stopcontact van de
Humi Dual Pro.
5. Plug de stekker van de Humi Dual in een 230V
stopcontact.
6. Klaar!
Doorverbinden van controllers en
sensoren:
Alle controllers en sensoren (behalve de Temp
probe) van de TechGrow Pro Series zijn allen met
elkaar te verbinden om zo een optimaal klimaat
te garanderen. Het is mogelijk om de controllers
aan elkaar door te lussen waardoor u met één S-4
sensor uw gehele klimaat kunt beheersen.
Aangezien elk apparaat 3 UTP connectoren heeft,
is het mogelijk om bijvoorbeeld een datalogger
DL-1 en/of een AM-T sms melder aan te sluiten.
Zorg ervoor dat de controller is uitgeschakeld
voordat u de sensor(en) aansluit om eventuele
storingen te voorkomen. De sensor kan in een
willekeurige UTP connector worden geplugd.
Welke sensoren kunnen worden
aangesloten op de Humi Dual Pro?
De minimale sensor die u nodig heeft is een
Temp/RH sensor. Als u in het display ook de CO2
wilt zien, kunt u deze sensor vervangen voor een
S-4 sensor. De S-4 meet tegelijkertijd CO2,
temperatuur, luchtvochtigheid en licht.
Aansluiten van extra sensoren of andere
apparaten
De Humi Dual Pro kan van aangesloten CO2-,
luchtvochtigheid,- en temperatuur sensoren, de
waarden meten, weergeven en min/max
registreren. De Humi Dual Pro regelt alleen de
luchtvochtigheid. Indien u een sensor wilt
koppelen aan de Humi Dual Pro, schakel dan
eerst de controller uit, wacht een aantal
seconden, sluit de sensor aan, en plug daarna de
controller weer in het stopcontact.
LET OP: Sluit NOOIT twee van dezelfde type
sensoren aan op uw controller!!
Bijvoorbeeld: een S-4 sensor en een Temp/RH
sensor mogen niet gelijktijdig zijn
aangesloten.
Automatische functies van de TechGrow
Humi Dual Pro:
1. Als er geen sensoren zijn aangesloten op
de Humi Dual Pro zal dit op het display worden
weergegeven als **NO TMP, RH of CO2
SENSOR**.
2. De verlichting van het display gaat automatisch
na 60 seconden uit.
Pas als er op de knop wordt gedrukt of gedraaid
gaat de verlichting weer aan.
Werking van de Humi Dual Pro:
Als de luchtvochtigheid in de ruimte onder de
ingestelde waarde (setpoint) – hysterese zakt,
wordt de luchtbevochtiger ingeschakeld
(stopcontact rechts) totdat de luchtvochtigheid
boven de ingestelde waarde gestegen is.
Als de luchtvochtigheid in de ruimte boven de
ingestelde waarde (setpoint) + hysterese stijgt,
wordt de luchtontvochtiger ingeschakeld
(stopcontact links) totdat de luchtvochtigheid
onder de ingestelde waarde is gezakt.
Voorbeeld:
De luchtvochtigheid “set” staat op 60%.
De luchtvochtigheid “hys” staat op 2%.
De huidige waarde van de luchtvochtigheid in de
ruimte is bijv. 62% , dat is 2% hoger dan de
luchtvochtigheid set, dus de luchtbevochtiger
staat uit.
Alle led lampjes zijn nu uitgeschakeld.
BEVOCHTIGEN
De luchtvochtigheid zakt nu langzaam tot 60%: er
gebeurt nu nog niets.
Pas als de waarde onder de luchtvochtigheid “set”
minus de hysterese zakt, zal de luchtbevochtiger
worden ingeschakeld.
Dat is dus onder 60% - 3% = 57%.
De luchtbevochtiger schakelt in en het rode
“humidify”lampje gaat branden.
De luchtvochtigheid stijgt nu, en als de waarde
boven 60% uit gestegen is, wordt de
luchtbevochtiger weer uitgeschakeld.
Het rode“humidify”lampje gaat nu weer uit.
ONTVOCHTIGEN
De luchtvochtigheid stijgt nu langzaam naar 63%:
er gebeurt nu nog niets.
Pas als de waarde boven de luchtvochtigheid
“set” plus de hysterese stijgt, zal de
luchtontvochtiger worden ingeschakeld.
Dat is dus boven 60% + 3% = 63%.
De luchtontvochtiger schakelt in en het rode
“dehumidify”lampje gaat branden.
De luchtvochtigheid daalt nu.
Als de waarde onder 60% zakt, wordt de
luchtbevochtiger weer uitgeschakeld.
Het rode“dehumidify”lampje gaat nu weer uit.
Betekenis LED
• Dehumidify: Ontvochtiger is actief
• OK: LED brandt groen als het klimaat stabiel is.
• Humidify: Bevochtiger is actief
• Light detected: licht indicator (onder DDK)
Bediening en instellen van de
Humi Dual Pro:
Alle instellingen worden met de Druk-Draai-Knop
(DDK) gedaan. Door even op de knop te drukken
gaat u het hoofdmenu in.
Aan de linkerkant van het display verschijnt een
pijltje.
Bij het inschakelen van de
Humi Dual Pro verschijnt in het display:
TechGrow
Humi Dual
Pro-Series
Software v. 1.x
Na enkele seconden wordt het startscherm
weergegeven:
RH =
47%
RH set
50%
RH +/3%
Min 43% Max 57%
Hierin kunt u in één oogopslag alle voor de Humi
Dual Pro relevante gegevens zien.
Door in dit startscherm de DDK voor minimaal 5
seconden ingedrukt te houden, worden de RH
Min/Max waarden gereset en ingesteld op de
huidige meetwaarde.
Door nu één keer kort op de DDK te drukken,
komt u in het instelmenu terecht:
TMP
=> RH
CO2
= 25.5 C
= 32%
= 549 ppm
Hier worden uiteraard alleen waarden
weergegeven van aangesloten sensoren.
Zonder een S-2 of S-4 aan te sluiten, zal de
CO2 waarde niet weergegeven worden.
Door in het instelmenu aan de DDK te draaien zet
u het pijltje bij de verschillende sensorwaarden.
Druk éénmaal op de DDK om meer te weten te
komen over deze specifieke sensor.
Voor de“TMP”en“CO2”sensoren worden alleen de
min-max waarden weergegeven:
Regel 1: De minimum gemeten waarde van de
aangesloten sensor.
Regel 2: De maximum gemeten waarde van de
aangesloten sensor.
Regel 3: De min/max waarden worden naar de
huidige gemeten waarden van de aangesloten
sensor teruggezet.
Regel 4: << BACK <<
Deze waarden worden niet opgeslagen bij
spanningsonderbreking.
Bij de RH wordt meer informatie gegeven:
RH set
RH +/-
50%
3%
>>NEXT>>
Hier kunt u de set-point en hysterese voor de
gewenste luchtvochtigheid instellen.
Set-point:
Zet de cursor (=>) voor de “RH set”regel door aan
de DDK te draaien, en druk op de DDK.
Voor de RH-set waarde verschijnt een knipperend
blokje. Met behulp van de draaiknop stelt u het
gewenste luchtvochtigheidsniveau in. Bevestig
deze waarde d.m.v. het indrukken van de DDK
of wacht enkele seconden op de automatische
bevestiging.
De zekering vervangen
Als één van de uitgangen overbelast wordt, zal de
bijbehorende zekering doorbranden.
Deze zekeringen zijn onderaan de controller
geplaatst, rechts van elk stopcontact.
Door de zekeringhouder met een
schroevendraaier iets in te drukken en een
kwartslag tegen de klok in te draaien, kan de
zekeringhouder verwijderd worden.
Plaats een nieuwe zekering met gelijke
specificaties in de zekeringhouder, en plaats de
zekeringhouder terug in het omhulsel.
Druk vervolgens met een schroevendraaier de
zekeringhouder weer iets in, en draai deze een
kwartslag met de klok mee weer vast.
Er worden twee nieuwe (verschillende!)
zekeringen meegeleverd, voor elke uitgang één.
Let erop dat u de juiste van deze twee zekeringen
gebruikt bij het vervangen. Schade veroorzaakt
door het gebruik van verkeerde zekeringen valt
niet onder de fabrieksgarantie.
Hysterese: (BANDBREEDTE)
Zet de cursor (=>) voor de “RH +/-”regel door aan
de DDK te draaien, en druk op de DDK. Voor de
RH-+/- waarde verschijnt een knipperend blokje.
Met behulp van de draaiknop stelt u de
gewenste RH-hysterese in (advies: 3%). Bevestig
deze waarde d.m.v. het indrukken van de DDK
of wacht enkele seconden op de automatische
bevestiging.
Door de regel “>> NEXT >>” te selecteren en op
de DDK te drukken, komt u in het RH Min-Max
menu terecht.
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Stroomverzorging:
100 tot 240 Volt
Opname:
3 Watt (met sensor, zonder luchtbevochtiger en/of ontvochtiger)
Schakelvermogen:
1500 Watt (max 6A)
Instelbereik RH-set:
10 - 90% relatieve vochtigheid
Instelbereik RH +/-:
0 - 10% relatieve luchtvochtigheid)
(hysterese/bandbreedte)
Meettijd:
1 meting per seconde
Humi Dual Pro Series
Humidity Controller
user manual
Thank you for purchasing the TechGrow Humi Dual Pro humidity controller from our
Pro Series.
This completely renewed controller is even easier to use and can be connected to
many other TechGrow products.
Content of the box:
•
•
•
•
•
TechGrow Humi Dual Pro Humidity controller
Mounting kit
5 Meter (UTP-)cable
Spare fuse
Manual
FEATURES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adjustable between 10% – 90% relative humidity.
Switches the humidifier and dehumidifier both on and off.
Switches the humidifier and dehumidifier on/off with a 230V relay.
LED indicates when the Humi Dual Pro is active and a stable climate is reached.
Humidifier and dehumidifier are fused separately (7A respectively 14A).
Memory for setpoint and hysteresis in case of power outages.
Connecting the sensor is done with a standard network cable (UTP).
Automatically detects broken cable or bad connection of the connected sensors.
Connectable to multiple TechGrow devices.
Sensor not included; sensors are available separately.
DIN-rail mountable.
Possibility to connect the Techgrow Datalogger (DL-1).
Possibility to connect the Techgrow SMS-module (AM-T).
Installation:
1. It is recommended not to mount the
Temp/RH sensor in such a way that it
catches direct light. The casing of the sensor
can reach high temperatures and inaccurate
measurements can be shown. The sensor
must be mounted approximately 1 meter
above the floor. Do not place the sensor in the
direct airflow of the fan(s) as this could also
influence the accuracy of the measurements.
2. Mount the TechGrow Humi Dual to the wall
with the supplied mounting kit or to a DIN-rail.
3. Connect the sensor(s) to the right side of the
Humi Dual with the supplied (UTP-) cable(s).
4. Plug the fan into one of the outlets of the Clima
Control.
5. Plug the Humi Dual into an outlet.
6. Ready!
Connecting the controllers and sensors:
All of the TechGrow Pro Series controllers and
sensors (except for the Temp probe) are
connectable to each other to guarantee an
optimal climate. It is possible to connect the
controllers to each other, so that you can control
your entire climate with merely the use of ONE
TechGrow S-4 sensor.
Since each device has 3 UTP connectors it is also
possible to connect for example, a Datalogger
DL-1 and/or an AM-T sms Notifier.
Make sure that the controller is disabled before
you connect the sensor(s) to prevent any
disruptions. The sensor can be plugged into any
UTP connector.
Which sensors can be connected to the
Humi Dual?
The minimal sensor that you require is a
Temp/RH sensor. If you wish to see the CO2
value in the display, simply replace with a S-4
sensor.
The S-4 measures CO2-, temperature-, and
humidity values and detects light simultaneously.
Connecting extra sensors or other
devices
The Humi Dual can measure, display and
register min/max values of connected CO2-,
humidity-, and temperature sensors.
However, the Humi Dual “only” controls
the humidity.
If you wish to connect another sensor to the
Humi Dual, first switch off the controller, wait a few
seconds and then connect the sensor. Plug the
controller back into the outlet.
ATTENTION: NEVER connect two of the same
type of sensors to your controller!!
For example: a Temp/RH sensor can never be
connected with an S-4 sensor simultaneously.
Automatic functions of the
TechGrow Humi Dual:
If there are no sensors connected to the Humi
Dual the following will appear on the
display: **NO TMP, RH or CO2 SENSOR**.
The backlight of the display will turn off
automatically after 60 seconds of no activity. Only
when the Push & Turn Button (PTB) is pushed or
turned, the backlight will turn on again.
Operating the techgrow Humi Dual Pro:
When the humidity in a room drops below the set
value (setpoint), the humidifier will be activated
(right socket). When the humidity in the room
reaches above the set value (setpoint),
the dehumidifier will be activated (left socket).
Example:
The humidity “set” is at 60%.
The humidity “hys” is at 3%.
The current humidity value in the room is for example, 63%, that is 3% higher than the humidity
set, so the humidifier is deactivated. All LED lights
are now switched off.
Humidify
The humidity slowly drops to 60%: nothing
happens.
Only when the value drops below the humidity
“set” minus the hysteresis, the humidifier will
be activated. In this case, the humidifier will be
activated at 60% - 3% = 57%. The LED will now
switch to red.
The humidity level will now rise and when the
value reaches 60% + 1% = 61%, the humidifier
will be deactivated again. The red LED will now
switch off.
Dehumidify
The humidity will now slowly rise to 63%: nothing
happens.
Only when the value rises above the humidity
“set” plus the hysteresis, the dehumidifier will be
activated.
In this case, the dehumidifier will be activated at
60% + 3% = 63%. The LED will now switch to red.
The humidity now drops. When the value reaches
60% - 1% = 59%, the dehumidifier will be
deactivated again. The red LED will now switch
off.
Meaning of the LED
• Light detected: light indicator (under the PTB).
• Dehumidify: Dehumidifier is active.
• OK: indicates that the humidify lies
between set+hys and set-hys.
• Humidify: Humidifier is active.
Operating and adjusting the Humi Dual:
All settings are done with the Push & Turn Button
(PTB). By pushing the button you will enter the
set-up menu. An arrow will appear on the left side
of the display =>.
When activating the Humi Dual Pro the
following will appear on the display:
TechGrow
Humi Dual
Pro-Series
Software v. 1.x
After a few seconds the start screen is shown:
RH =
47%
RH set
50%
RH +/3%
Min 43% Max 57%
Here you can see all data relevant to the Humi
Dual Pro at a glance.
By keeping the PTB pressed down in this startup
screen for at least five seconds, the RH min/max
values are reset and set to the current
measurement value.
Enter the menu by briefly pushing the button:
TMP
=> RH
CO2
= 25.5 C
= 32%
= 549 ppm
This naturally only shows the values of connected
sensors.
Without connecting an S-2 or S-4, the CO2 value
will not be shown.
By rotating the PTB in the setup menu, you can
place the arrow in front of the various sensor values. Press the PTB once to fi nd out more about
this specifi c sensor. Only the min/max values are
indicated for “TMP” and “CO2” sensors:
Line 1: The minimum measured value of the
connected sensor.
Line 2: The maximum measured value of the
connected sensor.
Line 3: The min/max values are reset back to the
current measured values of the connected sensor.
Line 4: << BACK <<
These measurements will not be saved during
power outages
For RH (humidity), more information is provided:
RH set
RH +/-
50%
3%
>>NEXT>>
Here you can set the set-point and hysteresis for
the desired RH value.
Adjusting setpoint
Put the cursor (=>) in front of the “RH set” line by
rotating the PTB, and then push the PTB.
A blinking square will appear in front of the RH set
value.
By rotating the PTB, you can set the desired RH
concentration.
Confirm this value by pushing the PTB or wait a
few seconds for automatic confirmation
By selecting the “>> NEXT >>” line and pushing
the PTB, you will enter the RH Min-Max menu
Replacing the fuse:
If a short circuit occurs by overload of one of the
outlets, the fuse will blow.
These fuses have been placed at the bottom of
the controller, right of each socket.
By pressing the fuse holder slightly with a
screwdriver and turning it counter-clockwise a
quarter turn, the fuse holder can be removed.
Place a new fuse with similar specifications in the
fuse holder and put the fuse holder back into the
casing.
Then press the fuse back in slightly, and tighten it
again with a clockwise quarter turn.
Two new (different!) fuses are provided, one for
each exit. Make sure you use the right
fuse for replacement. Damage caused by using
the wrong fuse is not covered by the
manufacturer’s guarantee.
Adjusting hysteresis (BANDWITH)
Push the PTB once. An arrow (=>) will appear on
the display in front of RH set.
Place the arrow in front of RH +/- by rotating the
PTB. Push once to confirm.
A blinking square (■) appears in front of
RH +/-.
Set the desired humidity hysteresis
(advise: 3%) by means of the PTB.
Confirm your selection by pushing the PTB or wait
several seconds for automatic
confirmation.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 100 to 240 Volt (automatic)
Power frequency: 50 to 60 Hz
Consumption: 3 Watt (with sensor, without humidifier/dehumidifier)
Maximum load: 1500 Watt (max 6A)
Range humidity set: 10 – 90% relative humidity
Range humidity +/-: 0 – 5% humidity
Measurement frequency: 1 measurement per second.
Humi Dual Pro-Serie
Luftfeuchtigkeitssteuerung
Bedienungsanleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für die TechGrow Humi Dual Pro
Luftfeuchtigkeitssteuerung aus unserer Pro-Serie entschieden haben.
Diese komplett überarbeitete Steuerung ist jetzt noch einfacher zu bedienen und
kompatibel mit vielen anderen Produkten von TechGrow.
Verpackungsinhalt:
•
•
•
•
•
TechGrow Humi Dual Pro Luftfeuchtigkeitssteuerung
Montageset
5 m (UTP-)Netzwerkkabel
Ersatzsicherung
Bedienungsanleitung
FUNKTIONEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Einstellbar für eine relative Luftfeuchtigkeit von 10% – 90%.
Schaltet den Luftbefeuchter und -entfeuchter ein und aus.
Ein-/Abschaltung der Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung über ein 230V Relais.
Eine LED-Anzeige zeigt an, wenn der Humi Dual Pro aktiv ist und ein stabiles Klima erreicht wurde.
Die Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung sind über separate Sicherungen (7A bzw. 14A) geschützt.
Speicher für Sollwert und Hysterese im Fall von Stromausfällen.
Der Sensor wird über ein Standard-Netzwerkkabel (UTP) angeschlossen.
Automatische Erkennung gebrochener Kabel oder Verbindungsstörungen zu den angeschlossenen
Sensoren.
Kann mit mehreren Geräten von TechGrow verbunden werden.
Die Sensoren sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich.
Befestigung an DIN-Schiene möglich.
Möglichkeit zum Anschluss an den Techgrow Datalogger (DL-1).
Möglichkeit zum Anschluss an das Techgrow SMS-Modul (AM-T).
Installation:
1. Es wird empfohlen, den Temp/RH-Sensor nicht
so zu montieren, dass er direkter Lichteinstrahlung ausgesetzt ist. Das Gehäuse des
Sensors könnte hohe Temperaturen erreichen
und unpräzise Messungen bewirken. Der Sensor muss ca. 1 m über dem Boden angebracht
werden. Platzieren Sie den Sensor nicht im direkten Luftstrom des/der Gebläse(s), da auch
dies die Messpräzision beeinflussen könnte.
2. Montieren Sie den TechGrow Humi Dual mithilfe des gelieferten Montagesets an die Wand
oder an eine DIN-Schiene.
3. Schließen Sie den/die Sensor(en) an die
rechte Seite des Humi Duals an und nutzen
Sie dazu das/die mitgelieferten (UTP-)Kabel.
4. Stecken Sie das Gebläse in einen der Ausgänge des Humi Duals.
5. Stecken Sie den Humi Dual in einen Ausgang.
6. Fertig!
Sensor kan
links of rechts
Welche Sensoren können an den Humi
Dual angeschlossen werden?
Sie benötigen mindestens einen Temp/RH-Sensor. Wenn Sie den CO2Wert im Display anzeigen lassen möchten, ersetzen Sie diesen einfach durch einen S-4-Sensor.
Dieser S-4-Sensor misst gleichzeitig CO2, die
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und erkennt Licht.
Anschluss eines zusätzlichen Sensors
oder sonstiger Geräte
Der Humi Dual kann die min./max. Werte angeschlossener CO2-, Luftfeuchtigkeits- und
Temperatursensoren messen, anzeigen und registrieren.
Allerdings steuert der Humi Dual „nur” die Luftfeuchtigkeit.
Wenn Sie einen anderen Sensor an den Humi
Dual anschließen möchten, schalten Sie die
Steuerung zuerst aus, warten einige Sekunden
und schließen den Sensor dann an. Stecken Sie
die Steuerung wieder in den Ausgang.
Sensor
50 cm
Ontvochtiger
Bevochtiger
100 cm
Schließen Sie die Steuerungen und
Sensoren an:
Alle Steuerungen und Sensoren der TechGrow
Pro-Serie (mit Ausnahme des Thermometers) sind
miteinander kompatibel, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Es ist möglich, die
Steuerungen miteinander zu verbinden, sodass
Sie Ihr gesamtes Raumklima mit nur EINEM TechGrow S-4-Sensor regulieren können.
Da jedes Gerät über 3 UTP-Anschlüsse verfügt,
können zum Beispiel auch ein Datalogger DL-1
und/oder ein AM-T-SMS-Modul angeschlossen
werden.
Achten Sie darauf, dass die Steuerung deaktiviert
wurde, bevor Sie den Sensor/die Sensoren anschließen, um
Störungen zu vermeiden. Der Sensor kann in
jeden UTP-Anschluss gesteckt werden.
ACHTUNG: Schließen Sie NIEMALS zwei
Sensoren des gleichen Typs an Ihre
Steuerung!!
Zum Beispiel kann ein Temp/RH-Sensor
niemals gleichzeitig mit einem S-4-Sensor angeschlossen werden.
Automatische Funktionen des TechGrow
Humi Duals:
Wenn keine Sensoren an den Humi Dual angeschlossen sind, wird auf dem Display Folgendes
angezeigt: **NO TMP, RH or CO2 SENSOR**.
Die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet
sich
automatisch aus, wenn 60 Sekunden keine Aktivität stattgefunden hat. Nur wenn der Druck- und
Drehschalter (PTB) gedrückt oder gedreht wird,
schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder
ein.
Betrieb des TechGrow Humi Dual Pro:
Wenn die Luftfeuchtigkeit in einem Raum unter
den eingestellten Wert sinkt (Sollwert), wird der
Luftbefeuchter aktiviert (rechte Buchse). Wenn die
Luftfeuchtigkeit in dem Raum den eingestellten
Wert (Sollwert) übersteigt, wird der Luftentfeuchter aktiviert (linke Buchse).
Beispiel:
Die Luftfeuchtigkeit ist auf 60% eingestellt.
Die Luftfeuchtigkeit beim „Hys”-Sollwert ist auf 3%
eingestellt.
Der aktuelle Luftfeuchtigkeitswert im Raum ist
beispielsweise 63%, was den Sollwert um 3%
übersteigt, also wird der Luftbefeuchter
deaktiviert.
Alle LED-Anzeigen sind jetzt ausgeschaltet.
Luftfeuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit sinkt langsam auf 60%: Es
passiert nichts.
Nur wenn die Luftfeuchtigkeit in dem Raum unter
den eingestellten Wert sinkt (Sollwert) abzüglich
der Hysterese, wird der Luftbefeuchter aktiviert. In
diesem Fall wird der Luftbefeuchter bei 60% - 3%
= 57% aktiviert. Die LED wechselt auf Rot.
Der Luftfeuchtigkeitswert wird jetzt sinken und
wenn der Wert 60% + 1% = 61% erreicht hat, wird
der Luftbefeuchter wieder deaktiviert. Die rote
LED ist jetzt aus.
Entfeuchtung
Die Luftfeuchtigkeit steigt langsam auf 63 %: Es
passiert nichts.
Nur wenn die Luftfeuchtigkeit in dem Raum über
den eingestellten Wert (Sollwert) zuzüglich der
Hysterese steigt, wird der Luftentfeuchter aktiviert.
In diesem Fall wird der Luftentfeuchter bei 60 % +
3 % = 63 % aktiviert. Die LED wechselt auf Rot.
Die Luftfeuchtigkeit sinkt jetzt. Wenn der Wert 60
% - 1 % = 59 % erreicht, wird der Luftentfeuchter
wieder deaktiviert. Die rote LED ist jetzt aus.
Bedeutung der LEDs
• Licht erkannt: Lichtanzeige (unter dem Steuerungsknopf).
• Entfeuchtung: Entfeuchter ist aktiv.
• OK: zeigt an, dass die Luftfeuchtigkeit
zwischen den eingestellten Hysterese-Sollwerten (set+hys und set-hys) liegt.
• Befeuchtung: Befeuchter ist aktiv.
Betrieb und Einstellung des Humi Duals:
Alle Einstellungen werden mithilfe des Druck- und
Dreh-Steuerungsknopfes (PTB) ausgeführt. Durch
Drücken des PTBs gelangen Sie zum Hauptmenü. An der linken Seite des Displays erscheint
ein Pfeil =>.
Bei der Aktivierung der Humi Dual
Pro-Luftfeuchtigkeitssteuerung wird
Folgendes auf dem Display angezeigt:
TechGrow
Humi Dual
Pro-Series
Software v. 1.0
Nach ein paar Sekunden wird das
Startdisplay angezeigt:
RH =
47%
RH set
50%
RH +/3%
Min 43% Max 57%
Auf diesem können Sie auf einen Blick alle relevanten Daten des Humi Dual Pro sehen.
Halten Sie den PTB in diesem Startmenü mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, um die
Mindest- bzw. Höchstwerte der Luftfeuchtigkeit zu
resetten und den aktuellen Messwert einzustellen.
Gehen Sie zum Hauptmenü, indem Sie den
Schalter kurz betätigen:
TMP
=> RH
CO2
= 25.5 C
= 32%
= 549 ppm
Jetzt werden nur die Werte der angeschlossenen
Sensoren angezeigt.
Ohne Anschluss an S-2 oder S-4, wird der CO2Wert nicht angezeigt.
Durch Drehen des PTBs im Einstellungsmenü,
können Sie den Pfeil vor die verschiedenen Sensorwerte platzieren.
Drücken Sie den PTB einmal, um mehr über
diesen speziellen Sensor zu erfahren. Nur die
Min-/Max-Werte für „TMP”- und „CO2”-Sensoren
werden angezeigt:
Zeile 1: Der gemessene Mindestwert des angeschlossenen Sensors.
Zeile 2: Der gemessene Höchstwert des angeschlossenen Sensors.
Zeile 3: Die Min-/Max-Werte werden auf die aktuell gemessenen Werte des angeschlossenen
Sensors zurückgesetzt.
Zeile 4: << ZURÜCK <<
Diese Messwerte werden bei einem Stromausfall
nicht gespeichert.
In Bezug auf die RH (die relative Luftfeuchtigkeit)
werden mehr Informationen angezeigt:
RH set
RH +/-
50%
3%
>>NEXT>>
Hier können Sie den eingestellten Sollwert und die
Hysterese des gewünschten RH-Werts einstellen.
Einstellung des Sollwerts:
Stellen Sie den Cursor (=>) vor die „RH set”-Zeile,
indem Sie den Steuerungsknopf erst drehen und
dann eindrücken. Ein blinkendes Quadrat
erscheint vor dem RH-Sollwert.
Durch Drehen des Steuerungsknopfes können Sie
die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen.
Bestätigen Sie diesen Wert, indem Sie den
Steuerungsknopf eindrücken oder warten Sie einige Sekunden auf die automatische Bestätigung.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Eindrücken
des Steuerungsknopfes oder warten Sie einige
Sekunden auf die automatische Bestätigung.
Indem Sie die Zeile „>> WEITER >>” auswählen
und den Steuerungsknopf eindrücken, gelangen
Sie ins RH Min-/Max-Menü.
Auswechseln der Sicherung:
Wenn durch Überlastung eines Ausgangs ein
Kurzschluss auftritt, brennt die Sicherung durch.
Diese Sicherungen befinden sich unten an der
Steuerung, rechts von der Steckdose.
Drücken Sie den Sicherungshalter mithilfe eines
Schraubendrehers leicht an und drehen Sie
diesen eine Vierteldrehung gegen den
Uhrzeigersinn, um den Sicherungshalter zu
entfernen.
Platzieren Sie eine neue Sicherung mit den
gleichen technischen Daten in den
Sicherungshalter und setzen Sie den
Sicherungshalter wieder ein.
Dazu drücken Sie die Sicherung leicht an und
fixieren diese mit einer Vierteldrehung im
Uhrzeigersinn.
Es wurden zwei neue (unterschiedliche)
Sicherungen geliefert, jeweils eine für jeden
Ausgang. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige
Sicherung für den Austausch verwenden.
Beschädigungen, die durch falsche Sicherungen
verursacht werden, fallen nicht unter die
Herstellergarantie.
Einstellung der Hysterese (BANDBREITE)
Drücken Sie einmal auf den Steuerungsknopf.
Ein Pfeil (=>) wird vor dem RH-Sollwert auf dem
Display angezeigt.
Platzieren Sie den Pfeil durch Drehen des Steuerungsknopfes vor RH +/-. Drücken Sie den Knopf
zur Bestätigung einmal ein.
Ein blinkendes Quadrat (■) erscheint vor RH +/-.
Stellen Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit/Hysterese (empfohlener Richtwert: 3 %) mithilfe des
Steuerungsknopfes ein.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Netzspannung: 100 bis 240 Volt (Automatik)
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
Verbrauch: 3 Watt
(mit Sensor, ohne Luftbefeuchter/Luftentfeuchter)
Maximale Leistung: 1500 Watt (max. 6 A)
Luftfeuchtigkeits-Messwerteinstellung: 10 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeitsbereich +/-: 0 – 5 % Luftfeuchtigkeit
Messintervall: 1 Messung pro Sekunde
Série Humi Dual Pro
Contrôleur d’humidité
manuel de l’utilisateur
Nous vous remercions pour l’achat du contrôleur d’humidité TechGrow Humi Dual
Pro de notre série Pro.
Ce contrôleur totalement renouvelé est encore plus facile à utiliser et peut être
connecté avec de nombreux autres produits TechGrow.
Contenu de la boîte :
•
•
•
•
•
Contrôleur d’humidité TechGrow Humi Dual Pro
Kit de montage
Câble de 5 mètres (UTP-)
Fusible de rechange
Manuel
FONCTIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Réglable entre 10 et 90 % d’humidité relative.
Active et désactive l’humidificateur et le déshumidificateur.
L’humidificateur/déshumidificateur est activé ou désactivé à l’aide d’un relai 230 V.
Le témoin à LED indique lorsque le Humi Dual Pro est actif et qu’un climat stable est atteint.
L’humidificateur et le déshumidificateur ont des fusibles séparés (respectivement 7 A et 14 A).
Mémoire en cas de coupure de courant pour la valeur de consigne et l’hystérésis.
La connexion du capteur est effectuée au moyen d’un câble réseau standard (UTP).
Détecte un câble cassé ou une mauvaise connexion des capteurs de façon automatique.
Peut être connecté à plusieurs appareils TechGrow.
Les capteurs ne sont pas fournis ; les capteurs sont disponibles séparément.
Montage possible sur rail DIN.
Possibilité de connexion de l’enregistreur de données TechGrow (DL-1).
Possibilité de connexion du module SMS de TechGrow (AM-T).
Installation :
1. Il est recommandé de ne pas monter le capteur de température/HR de manière à ce qu’il
soit exposé à la lumière directe du soleil. Le
boîtier du capteur peut atteindre des températures élevées, ce qui peut occasionner des
mesures erronées. Le capteur doit être monté
environ 1 mètre au-dessus du sol. Ne placez
pas le capteur dans le courant d’air direct du
ventilateur, car cela pourrait également influencer la précision des mesures.
2. Montez le TechGrow Humi Dual au mur avec
le kit de montage fourni ou le rail DIN.
3. Connectez le ou les capteurs au côté droit du
Humi Dual avec le ou les câbles (UTP-) fournis.
4. Branchez le ventilateur dans une des sorties
du Humi Dual.
5. Branchez le Humi Dual dans une sortie.
6. Vous êtes prêts !
Sensor kan
links of rechts
Sensor
50 cm
Ontvochtiger
Bevochtiger
100 cm
Connexion des contrôleurs et des capteurs :
Tous les contrôleurs et capteurs de la série TechGrow Pro (à l’exception de la sonde de température) peuvent
être connectés les uns aux autres pour garantir un
climat optimal. Il est possible de connecter les
contrôleurs les uns aux autres, afin de contrôler
l’ensemble de votre climat en utilisant UN seul
capteur S-4 de Techgrow.
Puisque chaque appareil a 3 connecteurs UTP il
est également possible de connecter par exemple, un enregistreur de données DL-1 et/ou un
avertisseur de sms AM-T.
Assurez-vous que le contrôleur est désactivé
avant de connecter le ou les capteurs, afin d’éviter
les
perturbations. Le capteur peut être branché à
n’importe quel connecteur UTP.
Quels capteurs peuvent être connectés
au Humi Dual ?
Le capteur minimal requis est un capteur de
température/HR. Si vous souhaitez voir la valeur
de CO2
à l’écran, remplacez-le simplement par un capteur
S-4.
Le S-4 mesure les valeurs de CO2, de température, d’humidité, et détecte la lumière simultanément.
Raccordement de capteurs supplémentaires ou autres appareils
Le Humi Dual peut mesurer, afficher et enregistrer
les valeurs min/max des capteurs de CO2,
d’humidité et de température connectés.
Cependant, le Humi Dual ne contrôle “que” l’humidité.
Si vous souhaitez connecter un autre capteur au
Humi Dual, éteignez d’abord le contrôleur, attendez quelques secondes, puis connectez le capteur. Rebranchez le contrôleur dans la sortie.
ATTENTION : NE connectez JAMAIS
deux capteurs du même type à votre
contrôleur !!
Par exemple : un capteur de température/HR ne peut jamais être connecté
simultanément avec un capteur S-4.
Fonctions automatiques du TechGrow
Humi Dual :
S’il n’y a pas de capteurs connectés au Humi
Dual, le message suivant apparaîtra à
l’écran : **NO TMP, RH or CO2 SENSOR**. Le
rétroéclairage de l’écran s’éteindra
automatiquement après 60 secondes d’activité. Le
rétroéclairage ne se rallumera que lorsque vous
appuyez ou tournez le bouton Push & Turn (PTB).
Utilisation du Techgrow Humi Dual Pro :
Lorsque l’humidité dans une pièce chute au-dessous de la valeur de consigne, l’humidificateur est
activé (prise droite). Lorsque l’humidité dans la
pièce dépasse la valeur de consigne, l’humidificateur est désactivé (prise gauche).
Utilisation et réglage du Humi Dual :
Utilisation et réglage du Humi Dual :
Tous les réglages sont effectués avec le bouton
Push & Turn (PTB). Appuyez sur le bouton pour
accéder au menu de configuration. Une flèche
apparaîtra sur le côté gauche de l’écran =>.
Exemple :
L’humidité “définie” est 60 %.
L’”hys” d’humidité est 3 %.
La valeur d’humidité actuelle dans la pièce est de
63 % par exemple, ce qui est supérieur de 3 % à
l’humidité définie, l’humidificateur est donc désactivé.
Tous les éclairages à DEL sont maintenant
éteints.
Lorsque le contrôleur d’humidité Humi
Dual Pro est activé, ce qui suit apparaît
à l’écran :
Humidifier
L’humidité chute lentement à 60 % : rien ne se
passe.
C’est seulement lorsque la valeur chute au-dessous de l’humidité définie moins l’hystérésis que
l’humidificateur est activé. Dans ce cas, l’humidificateur sera activé à 60 % - 3 % = 57 %. La LED
devient rouge maintenant.
Le niveau d’humidité augmente maintenant et lorsque la valeur atteint 60 % + 1 % = 61 %, l’humidificateur est de nouveau désactivé. La LED rouge
est maintenant éteinte.
Déshumidifier
L’humidité chute maintenant lentement à 63 % :
rien ne se passe.
C’est seulement lorsque la valeur augmente
au-dessus de l’humidité définie plus l’hystérésis
que l’humidificateur est activé.
Dans ce cas, l’humidificateur sera activé à 60 % +
3 % = 63 %. La LED devient rouge maintenant.
L’humidité chute maintenant. Lorsque la valeur atteint 60 % - 1 % = 59 %, le déshumidificateur est
de nouveau désactivé. La LED rouge est maintenant éteinte.
Signification de la LED
• Lumière détectée : indicateur de lumière (sous le
PTB).
• Déshumidifier : Le déshumidificateur est actif.
• OK : indique que l’humidificateur se trouve entre
les +hys et -hys définis.
• Humidifier : L’humidificateur est actif.
TechGrow
Humi Dual
Pro-Series
Software v. 1.0
Après quelques secondes l’écran de
démarrage apparaît :
RH =
47%
RH set
50%
RH +/3%
Min 43% Max 57%
Ici, vous pouvez voir toutes les données relatives
au Humi Dual Pro en un coup d’œil.
En gardant le PTB enfoncé sur l’écran de démarrage pendant au moins cinq secondes, les valeurs
min/max de HR sont réinitialisées à la valeur de
mesure courante.
Entrez le menu en appuyant brièvement sur le
bouton :
TMP
=> RH
CO2
= 25.5 C
= 32%
= 549 ppm
Naturellement, cela ne montre que les valeurs des
capteurs connectés.
Si vous ne connectez pas un capteur S-2 ou S-4,
la valeur de CO2 ne s’affichera pas.
En faisant tourner le PTB dans le menu Réglage,
vous pouvez placer la flèche devant les différentes valeurs du capteur.
Appuyez une fois sur le PTB pour en apprendre
davantage sur ce capteur spécifique. Seules les
valeurs min/max sont indiquées pour les capteurs
de “TMP” et de “CO2” :
Ligne 1 : La valeur mesurée minimale du capteur
connecté.
Ligne 2 : La valeur mesurée maximale du capteur
connecté.
Ligne 3 : Les valeurs min/max sont réinitialisées
aux valeurs mesurées courantes du capteur connecté.
Ligne 4 : << PRÉCÉDENT <<
Ces mesures ne seront pas conservées durant
des coupures de courant.
Pour HR (humidité), davantage d’informations
sont fournies :
RH set
RH +/-
50%
3%
>>NEXT>>
Ici vous pouvez régler la valeur de consigne et
l’hystérésis pour la valeur de HR souhaitée
Set-point:
Réglage de la valeur de consigne Mettez le curseur (=>) devant la ligne “HR définie” en faisant
tourner le PTB, puis appuyez sur le PTB.
Un carré clignotant apparaît devant la valeur de
HR définie.
En faisant tourner le PTB, vous pouvez définir la
valeur de concentration de HR souhaitée.
Confirmez cette valeur en appuyant sur le PTB,
ou attendez quelques secondes pour une confirmation automatique.
En sélectionnant la ligne “>> SUIVANT >>” et en
appuyant sur le PTB, vous ouvrirez le menu HR
min-max.
Remplacement du fusible :
Si un court circuit se produit du fait de la surcharge d’une des sorties, le fusible sautera.
Ces fusibles sont placés en bas du contrôleur, à
droite de chaque prise.
En appuyant légèrement sur le support de fusible
avec un tournevis et en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre
sur un quart de tour, vous pouvez retirer le support de fusible.
Placez un nouveau fusible ayant des caractéristiques techniques similaires dans le support de
fusible, et remettez le support de fusible dans le
boîtier.
Puis enfoncez-y légèrement le fusible, et serrez-le
à nouveau en le tournant d’un quart de tour dans
le sens des aiguilles d’une montre.
Deux fusibles neufs (différents !) sont fournis, un
pour chaque sortie. Assurez-vous d’utiliser le bon
fusible lors d’un changement. Les dommages
provoqués par l’utilisation d’un mauvais fusible ne
sont pas couverts par la
garantie du fabricant.
Réglage de l’hystérésis (BANDE PASSANTE)
Appuyez une fois sur le bouton PTB. Une flèche
(=>) apparaîtra à l’écran devant HR définie.
Placez la flèche devant HR +/- en faisant tourner
le PTB. Appuyez une fois pour confirmer.
Un carré clignotant (■) apparaît devant HR +/-.
Définissez l’hystérésis d’humidité souhaitée (conseil : 3 %) au moyen du PTB.
Confirmez votre sélection en appuyant sur le PTB
ou attendez plusieurs secondes pour une confirmation automatique.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique : 100 à 240 volts (automatique)
Fréquence : 50 à 60 Hz
Consommation : 3 watts (avec capteur, sans humidificateur/déshumidificateur)
Charge maximum : 1 500 watts (max. 6A)
Plage d’humidité définie : 10 – 90 % d’humidité relative
Plage d’humidité +/- : 0 – 5 % d’humidité
Fréquence de mesure : 1 mesure par seconde.
Serie Humi Dual Pro
Controlador de humedad
Manual de usuario
Gracias por adquirir el controlador de humedad Humi Dual Pro de TechGrow de
nuestra serie Pro.
Este controlador completamente renovado es ahora más fácil de utilizar y puede
conectarse a muchos otros productos de Techgrow.
Contenido de la caja:
• Controlador de humedad Humi Dual Pro de TechGrow
• Kit de montaje
• Cable UTP (5 metros)
• Fusible de repuesto
• Manual
CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ajustable entre 10% – 90% de humedad relativa.
Enciende y apaga tanto el humidificador como el deshumidificador.
Enciende y apaga el humidificador y el deshumidificador utilizando un relé de 230 V.
El LED indica cuando Humi Dual Pro está activo y se ha alcanzado una temperatura estable.
El humidificador y el deshumidificador tienen fusibles separados (7A y 14A respectivamente).
Memoria en caso de cortes de energía para punto de ajuste e histéresis.
La conexión del sensor se efectúa con un cable de red estándar (UTP).
Detecta automáticamente una rotura de cable o una mala conexión de los sensores conectados.
Se puede conectar a múltiples dispositivos de TechGrow.
Sensores no incluidos; los sensores están disponibles por separado.
Carril DIN montable.
Es posible conectarlo al registrador de datos (DL-1) de Techgrow.
Posibilidad de conectar el módulo SMS (AM-T) de Techgrow.
Instalación:
1. No se recomienda montar el sensor Temp/RH
de modo que reciba luz directa. La carcasa
del sensor podría alcanzar altas temperaturas
y podrían mostrarse mediciones inexactas. El
sensor debe colocarse aproximadamente a 1
metro del suelo. No se debe colocar el sensor
de manera que esté expuesto directamente
a la corriente de aire de un ventilador, ya que
la exactitud de las mediciones podría verse
afectada.
2. Montar el controlador Humi Dual de TechGrow
en la pared con el kit de montaje suministrado
o en un carril DIN.
3. Conectar el sensor(es) en el lado derecho del
Humi Dual con el cable UTP suministrado.
4. Conectar el ventilador a uno de los enchufes
del Humi Dual.
5. Conectar el Humi Dual a un enchufe.
6. ¡Listo!
Sensor kan
links of rechts
Sensor
50 cm
Ontvochtiger
Bevochtiger
100 cm
Conexión de los controladores y los sensores:
Todos los controladores y sensores de la serie
Pro de TechGrow (excepto para la sonda de temperatura) se pueden
conectar entre sí para garantizar un ambiente
óptimo. Es posible conectar los
controladores entre sí, de modo que pueda controlar toda la climatización con sólo UN sensor
S-4 de Techgrow.
Dado que cada dispositivo tiene 3 conectores
UTP, también es posible conectar, por ejemplo,
un registrador de datos DL-1 y/o un notificador de
sms AM-T.
Asegúrese de que el controlador está desactivado
antes de conectar el sensor, para evitar cualquier
interrupción. El sensor se puede conectar a cualquier conector UTP.
¿Qué sensores se pueden conectar al Humi
Dual?
El sensor mínimo que necesita es un sensor
Temp/RH. Si desea ver el valor de CO2
en la pantalla, sustitúyalo simplemente por un
sensor S-4.
Este sensor mide los valores de CO2, de la temperatura y de la humedad y detecta la luz de
forma simultánea.
Cómo conectar más sensores u otros dispositivos
El Humi Dual puede medir, mostrar y registrar
valores mínimos y máximos de sensores conectados de CO2,
de humedad y de temperatura.
Sin embargo, el Humi Dual «solo» controla la
humedad.
Si se desea conectar otro sensor al Humi Dual,
primero debe desconectar el controlador, esperar
unos segundos y luego conectar el sensor. Volver
a conectar el controlador en el enchufe.
ATENCIÓN: ¡No conectar NUNCA al controlador
dos sensores del mismo tipo!
Por ejemplo: un sensor Temp/RH nunca debe
conectarse a un sensor S-4 de forma simultánea.
Funciones automáticas del Humi Dual de TechGrow:
Si no hay sensores conectados al Humi Dual, se
mostrará lo siguiente en la
pantalla: **NO TMP, RH or CO2 SENSOR**. La
luz de fondo de la pantalla se apagará
automáticamente después de 60 segundos de
inactividad. La luz de fondo se encenderá de nuevo solo cuando se pulse o se gire el PTB (botón
pulsador y giratorio).
an.
Cómo manejar el Humi Dual Pro de TechGrow:
Cuando la humedad en una sala cae por debajo del valor fijado (punto de ajuste), se activará
el humidificador (enchufe derecho). Cuando la
humedad en la sala supera el valor fijado (punto
de ajuste), se activa el deshumidificador (enchufe
izquierdo).
Ejemplo:
La humedad está ajustada («set») al 60 %.
La histéresis de humedad («hys») es del 3%.
El nivel de humedad actual en la sala es, por
ejemplo, del 63%, lo que supera en un 3% la
humedad fijada, con lo que el humidificador está
desactivado.
Todas las luces LED se apagan.
Humidificación
La humedad va descendiendo lentamente hasta
el 60%: no ocurre nada.
El humidificador sólo se activa si el valor de
humedad cae por debajo del punto “establecido”
menos la histéresis. En este caso, el humidificador se activará al 60% - 3% = 57%. El LED cambiará a color rojo.
El nivel de humedad aumentará y cuando alcance el valor 60% + 1% = 61%, el humidificador se
volverá a desactivar. El LED rojo se apagará.
Deshumidificación
La humedad aumentará lentamente hasta el 63%:
no ocurre nada.
El deshumidificador sólo se activa si el valor supera la humedad “establecida” más la histéresis.
En este caso, el deshumidificador se activará al
60% + 3% = 63%. El LED cambiará a color rojo.
La humedad se reduce. Cuando el valor alcanza
el 60% - 1% = 59%, el deshumidificador se vuelve
a desactivar. El LED rojo se apagará.
Significado del LED
• Se detecta luz: indicador de luz (debajo del
PTB).
• Deshumidificación: el deshumidificador está
activo.
• OK: indica que la humidificación se sitúa entre
set+hys y set-hys.
• Humidificación: el humidificador está activo.
Cómo manejar y ajustar el Humi Dual:
Todos los ajustes se realizan con el
botón pulsador y giratorio (PTB). Pulsando el botón se entra en el menú de
configuración. En el lado izquierdo de la
pantalla aparecerá una flecha (=>).
Al activar el Humi Dual Pro, en la pantalla aparecerá lo siguiente:
TechGrow
Humi Dual
Pro-Series
Software v. 1.0
Después de unos segundos se muestra
la pantalla de inicio:
RH =
47%
RH set
50%
RH +/3%
Min 43% Max 57%
Aquí se pueden ver de un vistazo todos los datos
relevantes para el Humi Dual Pro.
Al mantener presionado durante al menos cinco
segundos el PTB en esta pantalla de inicio, los
valores mín./máx. de RH se restablecen y se
ajustan al valor de medición actual.
Acceda al menú pulsando brevemente el botón:
TMP
=> RH
CO2
= 25.5 C
= 32%
= 549 ppm
Esto naturalmente muestra sólo los valores de los
sensores conectados.
Sin conectarse al S-2 o al S-4, no se mostrará el
valor de CO2.
Al girar el PTB en el menú de configuración,
puede colocar la flecha delante de los diferentes
valores de los sensores.
Pulse el PTB una vez para encontrar más información acerca de este sensor específico. Sólo
se indican los valores mín./máx. para lo sensores
“TMP” y “CO2”:
Línea 1: el valor mínimo medido del sensor
conectado.
Línea 2: el valor máximo medido del sensor
conectado.
Línea 3: los valores mín./máx. se restablecen a
los valores medidos actuales del sensor conectado.
Línea 4: << ATRÁS <<
Estas mediciones no se guardarán durante los
cortes de energía.
Para HR (humedad), se proporciona más información:
RH set
RH +/-
50%
3%
>>NEXT>>
Aquí de puede establecer el punto de ajuste e
histéresis para el valor HR deseado.
Cómo ajustar el punto de ajuste. Poner el cursor
(=>) delante de la línea “RH set” girando el PTB y
pulsando a continuación el PTB.
Verá un cuadrado que parpadea delante del valor
de ajuste RH.
Girando el PTB, puede establecer la concentración deseada de RH.
Confirme este valor pulsando el PTB o espere
unos pocos segundos para confirmación automática
automática.
Seleccionando la línea “>> SIGUIENTE >>” y
pulsando el PTB, se accede al menú de mín./máx.
de RH.
Cómo sustituir el fusible:
El fusible saltará si se produce un cortocircuito por
sobrecarga de uno de los enchufes.
Estos fusibles se han colocado en la base del
controlador, a la derecha de cada enchufe.
Presionando ligeramente el soporte del fusible
con un destornillador y girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj un
cuarto de vuelta, se puede quitar el soporte del
fusible.
Coloque un nuevo fusible con especificaciones
similares en el soporte del fusible y ponga otra
vez el soporte de fusible en la carcasa.
Luego, presione ligeramente el fusible de nuevo y
apriételo otra vez un cuarto de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj.
Se suministran dos fusibles nuevos (¡diferentes!),
uno para cada salida. Asegúrese de usar el fusible
correcto al hacer la sustitución. Los daños causados por usar un fusible incorrecto no están
cubiertos por la
garantía del fabricante.
Cómo ajustar la histéresis (ANCHO DE BANDA)
Pulse una vez el botón PTB. En la pantalla aparecerá una flecha (=>) delante del ajuste de RH.
Coloque la flecha delante de RH +/- girando el
PTB. Pulse una vez para confirmar.
Delante de RH +/- aparece un cuadrado parpadeante (■).
Establecer la histéresis deseada de humedad
(recomendado: 3%) mediante el PTB.
Confirmar la selección pulsando el PTB o esperar
algunos segundos para confirmación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Suministro de energía: 100 a 240 voltios (automático)
Frecuencia de potencia: 50 a 60 Hz
Consumo: 3 vatios (con sensor, sin humidificador/deshumidificador)
Carga máxima: 1.500 vatios (máx. 6A)
Rango de humedad establecido: entre el 10% y 90% de humedad relativa
Rango de humedad +/-: entre el 0% y 5% de humedad
Frecuencia de medición: 1 medición por segundo.