VACUUM CLEANER
www.heinner.ro
Model: HVC-V750BL
HVC-V750RD
HVC-V750OR



Vacuum cleaner
Power: 750W
Suction power: > 160W
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Va multumim pentru alegerea acestui produs!
I.
INTRODUCTION
Before using the appliance, please read carefully this instruction manual and keep it for future
reference.
This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the
installation, use and maintenance of the appliance.
In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully
before installation and usage.
II.





PACKAGE CONTENT
Vacuum cleaner
Floor brush
Nozzle
User manual
Warranty card
1
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
III. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
1.
2.
3.
4.
Modern and elegant design
Multiple air-filter system guarantees a hygienic cleaning
Drivers accessories: floor brush, nozzle etc
User-friendly wire rewinder pedal
IV. KNOW YOUR VACUUM CLEANER
2
www.heinner.com
V.
750W, 50Hz, 220-240V
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. For household use, only.
Do not use for absorbing detergent, kerosene, glass, needle, cigarette ash, water,
match etc.
The appliance should not be exposed to heat
Unplug the appliance from the mains supply. Socket after use and before every
cleaning pull the mains cable, in order to disconnect the appliance from the mains.
3
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep the
appliance free of dust, lint, hair etc.
Do not use the vacuum cleaner without dust container or dust filter in place.
Do not vacuum any flour, cement etc, in order to avoid the overloads.
The appliance should only be cleaned with a dry or damp cloth, it should never have
immersed in water. Do not use any solvents for cleaning.
4
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VI. ASSEMBLY VACUUM CLEANER
Connect the hose with vacuum cleaner
Insert flexible hose into the air-intake: Press the knob until it clicks into the position
Remove the flexible hose: Unplug the appliance and press the knob at the end of the
hose. Remove it from the air-intake opening.
Fit the telescopic to the angled pipe.
Fit the floor brush to the telescopic tube.
5
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VII. OPERATION
A yellow mark on power cord shows the ideal cable length. Do not expend the cable
beyond the red mark. To rewind the power cord, press the rewinder pedal with one hand
and guide the cord with the other hand.
Press the power switch to switch the appliance on. Use the electronic speed adjusting to
control the suction power of the cleaner.
The suction power can be adjusted with the sliding control on the angled pipe too.
Put the telescopic tube into the fixing hook of the appliance when you have a break.
Caution: Do not transfer the appliance when the fixing hook is used.
6
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VIII. CLEANING TOOLS
Crevice tool:
For cleaning corner edge and draws etc:
Where is difficult to reach, such as gaps and the keyboard, bookshelf and windows.
Sofa brush: For cleaning bed, sofa, couch etc.
Use of the selector on floor brush: Bristles extended for carpets. Bristles retracted for hard
floors.
If the angled pipe has blockage. Insert it into the air-intake and switch the appliance on.
7
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
IX. CLEANING AND MAINTENANCE
Empty the dust container
1. After removing the flexible hose, press the cover lock button and open the dust
container.
2. Remove the dust filter from the container.
3. Replace the dust filter in the container.
4. Close the dust container until it is locked in the position.
Change filter
Replace the motor filter: Open the dust container and remove the motor filter. Fix the
new filter in the position.
Replace the outlet filter: Detach the grille by pulling firmly away from the appliance,
remove the outlet filter and replace the new filter. Fix the grille again.
Clean the filter: Clean the filter in water and allow them to dry completely before replace
them.
8
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
X. ERROR DETECTION
Before you contact our services center, please check the following points:
Problem
Possible reason
Active
Motor does not start
-Power card not firmly
plugged into outlet
-Outlet damaged
-Cleaner not switch on
-Plug unit firmly
-Check the outlet
-Switch on the
appliance.
Suction power is weaker
-unit clogged
-Dust filter needs
cleaning
-Dust container not in
position
-Filter blocked
-Remove the blockage
-Clean the dust filter
-Close the dust
container
-Clean the filter
The wire can not be winded
completely.
The wire may diverge the wire
wheel.
Draw the wire a little
then rewind.
The wire can not be draw out.
The wire may wind disorder
Press the rewinder
button and try again.
Speed adjust does not work
Appliance is defective
Repair the appliance
(only specialist)
Power card winds unwanted
back
Rewind mechanisms is
defective
Repair the appliance
(only specialist)
The dust container can not be
closed
Dust filter is not in the
position
Fix the dust filter and
try again
9
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Warning:
If the supply card is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its server agent of a
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
XI. TECHNICAL DETAILS
Power
750W
Suction power
> 160W
Voltage:
220-240V~50/60Hz
Noise level
75dB
Dust capacity:
2.2 L
10
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment’s to
an appropriate waste disposal center.
HEINNER is a registered trademark of Network One Distribution SRL. Other brands and product
names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any
derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK
ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distibution. All rights reserved.
www.heinner.com,
http://www.nod.ro
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
This product is in conformity with norms and standards of European Community.
Importer: Network One Distribution
Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro, www.heinner.com
11
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
ASPIRATOR FARA SAC
www.heinner.ro
Model: HVC-V750BL
HVC-V750RD
HVC-V750OR



Aspirator
Putere: 750 W
Capacitate de absorbție: > 160 W
12
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!
I.
INTRODUCERE
Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru
consultări ulterioare.
Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la
instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.
Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugam să citiți cu atenție acest manual de
instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.
II.
CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ





Aspirator
Perie pentru podele
Duză
Manual de utilizare
Certificat de garanție
13
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
III. DESCRIEREA APARATULUI
1.
2.
3.
4.
Design modern și elegant
Sistemul de filtrare a aerului asigură o curățare igienică
Accesorii: perie pentru podele, duză etc.
Pedală pentru rularea cablului poziționată ergonomic
IV. DESCRIERE
buton de reglare a puterii de aspirare
tub curbat
furtun flexibil
tub telescopic
comutator și buton de reglare
a puterii de aspirare
mâner
recipient pentru praf
pedală de retragere
a cablului
duză pentru
podea
14
www.heinner.com
V.
750W, 50Hz, 220-240V
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ
Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele
necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană care răspunde de siguranța acestora.
Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.
Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de
persoane cu o calificare similară. Acest aparat este numai pentru uz casnic.
Nu aspirați detergent, benzină, sticlă, ace, cenușă, scrum de țigară, apă, chibrituri etc.
Aparatul nu trebuie expus la căldură.
Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică.
După utilizare și înainte de efectuarea oricăror operații de curățare a aparatului,
scoateți cablul din priză pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare cu
energie electrică.
15
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului. Nu utilizați aparatul dacă oricare dintre
orificiile acestuia este blocat. Curățați aparatul de praf, scame, păr etc.
Nu utilizați aparatul fără a avea montat recipientul pentru praf sau filtrul.
Pentru a evita supraîncărcarea, nu aspirați făină, ciment etc.
Aparatul trebuie curățat numai cu o cârpă uscată sau umedă; aparatul nu trebuie
scufundat în apă. Nu folosiți solvenți pentru curățare.
16
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VI. ASAMBLAREA ASPIRATORULUI
Conectarea furtunului la aspirator
Introduceți furtunul flexibil în orificiul de aspirație. Apăsați butonul până când se fixează
în poziție.
Scoaterea furtunului flexibil: Scoateți ștecărul din priză și apăsați butonul de la capătul
furtunului. Scoateți furtunul din orificiul de aspirație.
Montați tubul telescopic în tubul curbat.
tub curbat
tub telescopic
Fixați peria de podea în tubul telescopic.
tub telescopic
duză pentru podea
17
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VII. FUNCȚIONARE
Semnul galben de pe cablul de alimentare indică lungimea recomandată a cablului. Nu
extindeți cablul dincolo de semnul roșu. Pentru a retrage cablul de alimentare, apăsați
pedala cu o mână și ghidați cablul cu cealaltă mână.
pedală de retragere a cablului
semn galben
semn roșu
Apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE pentru a porni aparatul. Utilizați butonul pentru
reglarea electronică a puterii de aspirare.
comutator
pornire/oprire
Puterea de aspirare poate fi reglată și cu ajutorul clapetei glisante de pe tubul curbat.
buton de reglare a puterii de aspirare
tub curbat
Atunci când luați o pauză, puteți pune tubul telescopic în cârligul de fixare. Atenție: Nu
transportați aparatul în timpul utilizării cârligului de fixare.
18
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VIII. ACCESORII PENTRU CURĂȚARE
Accesoriu pentru spații înguste:
Acest accesoriu poate fi utilizat pentru aspirarea în colțurile camerelor, în setare, în
spațiile dintre articole de mobilier, pentru curățarea tastaturilor, a rafturilor și a
ferestrelor.
Perie pentru canapele: Pentru curățarea paturilor, canapelelor etc.
Utilizarea pedalei pentru extinderea periei: Peria se extinde în cazul curățării covoarelor.
Peria nu se extinde în cazul curățării podelelor.
Dacă tubul curbat se înfundă, introduceți-l în orificiul de aspirație și porniți aparatul.
recipient pentru praf
19
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
IX. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Golirea recipientului pentru praf
1. După scoaterea furtunului flexibil, apăsați butonul de blocare a capacului și
deschideți recipientul pentru praf.
2. Scoateți filtrul de praf din recipient.
3. Repoziționați filtrul de praf în recipient.
4. Închideți recipientul pentru praf.
carcasa recipientului pentru praf
Înlocuirea filtrului
Înlocuirea filtrului motorului: Deschideți recipientul pentru praf și scoateți filtrul
motorului. Fixați un nou filtru în poziție.
Înlocuirea filtrului de evacuare: Desfaceți grila prin tragere, scoateți filtrul de evacuare și
înlocuiți-l cu un filtru nou. Montați grila la loc.
Curățarea filtrului: Curățați filtrul cu apă și lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l
monta la loc.
20
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
X. DEPISTAREA PROBLEMELOR
Înainte de contactarea centrului de reparații, verificați următoarele:
Problemă
Motive posibile
Măsuri necesare
Motorul nu pornește
- Ștecărul nu este conectat
corespunzător la priză
- Priza este defectă
- Aparatul nu este pornit
- Conectați corespunzător
ștecărul
- Verificați priza
- Porniți aparatul
Puterea de aspirare este
redusă
- Aparatul este înfundat.
- Filtrul de praf necesită
curățare.
- Recipientul pentru praf nu
este montat în poziția corectă
- Filtrul este blocat
- Înlăturați cauza
blocajului
- Curățați filtrul de praf
- Închideți recipientul
pentru praf
- Curățați filtrul
Cablul nu poate fi retras
complet.
Cablul poate ieși de pe rolă.
Trageți puțin de cablu,
apoi lăsați-l să se retragă.
Cablul nu poate fi scos din
aparat.
Cablul poate fi încurcat pe
rolă.
Apăsați butonul de
retragere a cablului și
încercați din nou.
Reglarea puterii de aspirare
nu funcționează
Aparatul este defect
Duceți aparatul la reparat
(la un specialist)
Cablul de alimentare se
retrage singur, fără apăsarea
butonului
Mecanismul de retragere a
cablului este defect
Duceți aparatul la
reparat
(la un specialist)
Recipientul pentru praf nu
poate fi închis.
Filtrul de praf nu este fixat
corespunzător
Fixați filtrul de praf și
încercați din nou
21
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Avertisment:
Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare
similară.
XI. DETALII TEHNICE
Putere
750W
Putere de aspirare
> 160W
Alimentare:
220-240V~50/60Hz
Nivel de zgomot
75 dB
Capacitatea recipientului pentru praf:
2.2 L
22
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
INFORMATII PRIVIND DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
(DEEE)
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un
impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de
clasificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea
alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac
obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:
-
Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de înaltă
calitate, care pot fi refolosite şi reciclate.
-
Nu aruncaţi produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârşitul duratei de
exploatare.
-
Transportaţi-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
-
Va rugam sa luaţi legătura cu autorităţile locale pentru detalii despre aceste centre de
colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.
Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE
(2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare şi interzise specificate în Directivă.
Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!
23
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
HEINNER este marcă înregistrată a companiei Network One Distribution SRL. Celelalte branduri și
denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor
deținători.
Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici
utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără
consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.
www.heinner.com,
http://www.nod.ro
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.
Importator: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro, www.heinner.com
24
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
ПРАХОСМУКАЧКА
www.heinner.ro
Модел: HVC-V750BL
HVC-V750RD
HVC-V750OR



Прахосмукачка
Мощност: 750 W
Всмукателна мощност: > 160 W
25
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Благодарим Ви, че избрахте този продукт!
I.
ВЪВЕДЕНИЕ
Преди да използвате този уред прочетете внимателно този наръчник с инструкции и
пазете го за бъдещи справки.
Този наръчник е проектиран, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно
инсталирането, използването и поддържането на уреда.
Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда,
моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.
II.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ КОМПЛЕКТ





Прахосмукачка
Четка за подове
Приставка
Наръчник за употреба
Сертификат за гаранция
26
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
III. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1. Модерен и елегантен дизайн
2. Системата за филтриране на въздуха осигурява хигиенично почистване
3. Аксесоари: четка за под, приставка и др.
4. Ергономично позиционирано копче за прибиране на кабела
IV. ОПИСАНИЕ
бутон за настройка на мощността за всмукване
заоблена тръба
гъвкав маркуч
телескопична
тръба
комутатор и бутон за
настройка на мощността за
всмукване
дръжка
съд за прах
бутон за изтегляне на
кабела
приставка за
под
27
www.heinner.com
V.
750W, 50Hz, 220-240V
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни или умствени проблеми, или с липса на опит и познания,
освен ако са под наблюдение или са получили указания по отношение на
използването на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да бъдат под наблюдение, така че да не си играят с уреда.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от
производителя, сервизния персонал или от лица с подобна квалификация, за да
се избегнат евентуални опасности. Този уред е предназначен само за домашна
употреба.
Не всмуквайте прах за пране, бензин, стъкло, игли, пепел, вода, кибритени
клечки и др.
Уредът не трябва да се излага на топлина.
Изключете машината от източника за захранване с електроенергия.
След използване и преди извършване на всякакви операции за почистване на
уреда, изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта, за да изключите
уреда от източника за захранване с електроенергия.
28
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Не поставяйте предмети в отворите на уреда. Не използвайте уреда, ако някой от
неговите отвори е запушен. Почиствайте уреда от прах, власинки, косми и др.
Не използвайте уреда без да е монтиран съда за прах или филтъра.
За предотвратяване на претоварването, не всмуквайте брашно, цимент и др.
Уредът трябва да се почиства само със суха или влажна кърпа; уредът не трябва да
се потапя във вода. Не използвайте разтворители за почистване.
29
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VI. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Свържете маркуча към прахосмукачката
Поставете гъвкавия маркуч в отвора за всмукване. Натиснете бутона, докато се
фиксира на едно място.
Извадете гъвкавата тръба: Извадете щепсела от контакта и натиснете върху бутона
от края на маркуча. Извадете маркуча от отвора за всмукване.
Монтирайте телескопичната тръба в заоблената тръба.
заоблена тръба
телескопична тръба
Фиксирайте четката за под в телескопичната тръба.
телескопична тръба
приставка за под
30
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VII. ФУНКЦИОНИРАНЕ
Жълтият знак върху захранващия кабел показва препоръчителната дължина на
кабела. Не изваждайте кабела след появяване на червения знак. За изтегляне на
захранващия кабел, натиснете върху педала с една ръка и насочвайте кабела с
другата ръка.
бутон за изтегляне на кабела
жълт знак
червен знак
Натиснете върху бутона за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, за да включите уреда.
Използвайте бутона за електронна настройка на мощността за всмукване.
комутатор за
включване/изключ
ване
Мощността за всмукване може да бъде настроена и с помощта на плъзгащата
пластина върху заоблената тръба.
бутон за настройка на мощността за всмукване
заоблена тръба
Тогава, когато правите пауза, можете да поставяте телескопичната тръба в куката за
фиксиране. Внимание: Не транспортирайте уреда по време на използване на куката
за фиксиране.
31
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VIII. АКСЕСОАРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Аксесоар за тесни места:
Този аксесоар може да се използва за всмукване в ъгли на стаите, в чекмеджета,
между мебели, за почистване на клавиатури, рафтове и прозорци.
Четка за канапета: За почистване на легла, канапета и др.
Използване на бутона за изваждане на четката: Четката се изважда с цел почистване
на килими. Четката не се изважда с цел почистване на подове.
Ако заоблената тръба се запуши, поставете я в отвора за всмукване и включете
уреда.
съд за прах
32
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
IX. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Изпразване на съда за прах
1. След изваждане на гъвкавия маркуч, натиснете върху бутона за блокиране
на капака и отворете съда за прах.
2. Извадете филтъра за прах от съда.
3. Позиционирайте отново филтъра за прах в съда.
4. Затворете съда за прах.
корпус на съда за прах
Смяна на филтъра
Мяна на филтъра на мотора: Отворете съда за прах и извадете филтъра на мотора.
Фиксирайте нов филтър на място.
Смяна на филтъра за извеждане: Отворете решетката чрез дърпане, извадете
филтъра за извеждане и сменете го с нов. Монтирайте решетката на място.
Почистване на филтъра: Почистете филтъра с вода и оставете го да изсъхне изцяло
преди да го монтирате на място.
33
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
X. ОТКРИВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Преди да се свържете със сервизен център проверете следното:
Проблеми
Възможни причини
Необходими мерки
Моторът не се включва
- Щепселът не е включен по
съответстващ начин в
контакта
- Електрическият контакт е
повреден
- Уредът не е включен
- Включете щепсела по
съответстващ начин
- Проверете контакта
- Включете уреда
Всмукателната
мощност е ниска
- Уредът е запушен
- Филтърът за прах изисква
почистване
- Съдът за прах не е
монтиран в правилната
позиция
- Филтърът е блокиран
- Отстранете причината за
блокажа
- Почистете филтъра за
прах
- Затворете съда за прах
- Почистете филтъра
Кабелът не може да
бъде изтеглен изцяло
Кабелът може да излезе от
ролката
Дръпнете малко за кабела,
след това оставете го да се
изтегли
Кабелът не може да
бъде изваден от уреда
Кабелът може да усукан
върху ролката
Натиснете върху бутона за
изтегляне на кабела и
опитайте отново
Настройката на силата
за всмукване не
функционира
Уредът е повреден
Занесете уреда за ремонт
(при специалист)
Захранващият кабел се
прибира сам, без
натискане на бутона.
Механизмът за изтегляне на
кабела е повреден.
Занесете уреда за ремонт
(при специалист)
Съдът за прах не може
да бъде затворен
Филтърът за прах не е
фиксиран по съответстващ
начин
Фиксирайте филтъра за
прах и опитайте отново
34
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Предупреждение:
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя,
сервизния персонал или от лица с подобна квалификация, за да се избегнат евентуални
опасности.
XI. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Мощност:
750W
Всмукателна мощност:
> 160W
Напрежение:
220-240V~50/60Hz
Ниво на шум:
75 dB
Обем на съда за прах:
2.2 L
35
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда
Можете да помогнете за опазването на околната среда!
Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване
на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.
HEINNER е регистрирана марка на компанията Network One Distribution SRL. Останалите
търговски марки и наименованията на продуктите са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им притежатели.
Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е
форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи,
трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK
ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.
www.heinner.com,
http://www.nod.ro
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на
Европейската общност.
Вносител: Network One Distribution
ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния
Тел.: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro, www.heinner.com
36
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
PORSZÍVÓ
www.heinner.ro
Modell: HVC-V750BL
HVC-V750RD
HVC-V750OR



Porszívó
Teljesítmény: 750 W
Szívó teljesítmény: > 160 W
37
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!
I.
BEVEZETÉS
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet, és őrizze meg
későbbi tanulmányozásra.
A kézikönyvet azért szerkesztettük, hogy rendelkezésére bocsássunk a készülék üzembe
helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó minden szükséges utasítást a.
A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, az üzembe helyezés és használat előtt
kérjük, olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.
II.





AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA
Porszívó
Padlókefe
Szívófej
Használati útmutató
Garancialevél
38
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
III. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
1.
2.
3.
4.
Modern és elegáns dizájn.
A levegőszűrő rendszer egészséges takarítást biztosít.
Kellékek: padlókefék, szívófej stb.
Ergonomikus fekvésű pedál a kábel betekeréséhez.
IV. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
porszívózás erősségét szabályzó tológomb
hajlított cső
hajlítható cső
teleszkópos cső
porszívózás erősségét
szabályzó gomb és kapcsoló
fogantyú
porgyűjtő tartály
kábelvisszahúzó pedál
padlószívófej
39
www.heinner.com
V.
750W, 50Hz, 220-240V
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A készülék nem használható csökkent értelmi, érzékszervi, vagy fizikai képességű
személyek által (gyermekeket is beleértve), vagy olyanok által, akik nem rendelkeznek
a kellő mennyiségű tudással és tapasztalattal, csak felügyelet mellett, vagy ha a
felügyeletért és a biztonságukért felelős személy megtanította őket a helyes
használatra.
A gyerekekre figyelni kell, nem kell engedni, hogy a készülékkel játszanak.
Abban az esetben, ha az elektromos tápkábel megsérült, azt a gyártó vagy az általa
felhatalmazott szerviz vagy szakember kell cserélje hasonló módon. Ez a készülék
kizárólag a háztartásban használható.
A porszívót ne használja vegyszerek, üzemanyag, üveg, tű, hamu, cigarettahamu, víz,
gyufa felporszívózásához.
A készüléket ne tegyük ki hőforrásnak.
A karbantartási munkálatok elvégzése előtt csatlakoztassa le a készüléket a
tápforrásról.
Minden használat után és a készülék bármely részének a tisztítási folyamata előtt
húzza ki a dugaszt a fali csatlakozóaljzatból annak érdekében, hogy a készülék
áramtalanítva legyen.
40
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Ne dugjon tárgyakat a készülék résein. Ne használja a porszívót, ha bármely nyílása el van
dugulva. A készülékre lerakódó port, szálcsomókat, hajat stb. le kell takarítani.
Ne használja a porszívót, ha a porzsák vagy a szűrő nincs felszerelve
A túlterhelés elkerülése érdekében ne használja a készüléket liszt, cementpor stb.
felporszívózásához.
A készüléket száraz vagy nedves törlőkendővel kell tisztítani; soha ne tegye bele vízbe. A
tisztításhoz ne használjon oldószereket.
41
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Csatlakoztassa a gégecsövet a porszívóhoz
Helyezze be a gégecsövet a szívónyílásba. Nyomja le a gombot, amíg megfelelően
rögzül.
Vegye ki a gégecsövet: Húzza ki a dugaszt a fali csatlakozóaljzatból és nyomja le a
gégecső végén levő gombot. Vegye ki a gégecsövet a szívónyílásból.
Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlított csővel.
hajlított cső
teleszkópos cső
Rögzítse a padlókefét a teleszkópos csőhöz.
teleszkópos cső
padlószívófej
42
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VII. MŰKÖDÉS
A tápkábelen levő sárga jelzés az ajánlott kábelhosszúságot jelzi. Ne húzza ki jobban a
kábelt, ha elérte a piros jelzést. A tápkábel visszatekeréséhez az egyik kezével nyomja le a
pedált, a másik kezével segítse a kábelt.
kábelvisszahúzó pedál
sárga jel
piros jel
Nyomja le a BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS gombot, a készülék el fog indulni. Használja a
szívóteljesítmény elektronikus beállítására szolgáló gombot.
Ki/be kapcsoló
gomb
A szívásteljesítmény beállítható a hajlított csőrészen található csúszófedél segítségével is.
porszívózás erősségét szabályzó tológomb
hajlított cső
Ha szüneteltetné a porszívózást, a teleszkópos csövet a tartókampóba állíthatja. Figyelem:
Ne szállítsa a készüléket, ha tartókampóba helyezte a csövet.
43
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
VIII. TAKARÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES KELLÉKEK
Nehezen hozzáférhető résekhez tervezett tartozék:
Ezt a tartozékot a szobák sarkának, fiókok, bútordarabok közti keskeny terek,
billentyűzetek, polcok és ablakok porszívózásához használhatja.
Kárpitkefe: Ágyak, kanapék stb. tisztításához.
A kefe hosszabbításához szükséges pedál használata: Szőnyegtisztítás esetén a kefe
megnagyobbítható. Padló tisztítása esetén a kefét nem szükséges meghosszabbítani.
Ha a hajlított cső eldugul, helyezze be a szívónyílásba és indítsa el a készüléket.
porgyűjtő tartály
44
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A porgyűjtő kiürítése
1. A gégecső eltávolítása után nyomja le a porgyűjtő edényt tetejét rögzítő gombot
és nyissa ki a porgyűjtő edényt.
2. Vegye ki a porszűrőt az edényből.
3. Helyezze vissza a porszűrőt az edénybe.
4. Csukja le a porgyűjtő edényt.
porgyűjtő tartály váza
A szűrő cseréje
A motor szűrőjének cseréje: Nyissa ki a porgyűjtő edényt és vegye ki a motort védő szűrőt.
Helyezzen be egy új szűrőt és rögzítse megfelelő módon.
A levegőkifúvó szűrőjének cseréje: Húzza meg és vegye le a rácsot, vegye ki a kifújt levegő
szűrőjét és cserélje ki egy új szűrővel. Helyezze vissza a rácsot.
A szűrő tisztítása: A szűrőt tisztítsa meg vízzel és várjon, amíg teljesen kiszárad, csak
szárazan helyezze vissza a készülékre.
45
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
X. A HIBÁK BEAZONOSÍTÁSA
Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizközponttal, ellenőrizze a következőket:
Probléma
Lehetséges okok
Szükséges intézkedések
A motor nem indul
- A dugasz nincs megfelelő
módon csatlakoztatva a fali
csatlakozóaljzathoz
- Hibás a fali csatlakozóaljzat
- A készülék nincs bekapcsolva
- Csatlakoztassa megfelelő
módon a dugaszt
- Ellenőrizze a fali
csatlakozóaljzatot
- Indítsa el a készüléket
A készülék szívóereje
csökkent
- A készülék eldugult
- A porszűrő tisztításra szorul
- A porgyűjtő edény nem
megfelelő pozícióban van
felszerelve
- A szűrő elzáródott
- Távolítsa el az elzáródás okát
- Tisztítsa meg a porszűrőt
- Csukja le a porgyűjtő edényt
- Tisztítsa meg a szűrőt
A kábel nem
csavarodik vissza
teljesen.
A kábel lejöhet a hengerről.
Picit húzza meg a kábelt, majd
hagyja, hogy tekeredjen vissza.
A kábel nem húzható
ki a készülékből.
A hengeren a kábel
összecsavarodhatott.
Nyomja le a kábel visszacsavaró
gombját, majd próbálkozzon
ismét.
A szívóerő beállítása
nem működik
A készülék meghibásodott
Vigye készülékét
javítóműhelybe
(szakemberhez)
A tápkábel magától
visszatekeredik,
anélkül, hogy a
visszatekerő gombot
lenyomnánk
A kábel-visszatekerő szerkezet
meghibásodott
Vigye készülékét
javítóműhelybe
(szakemberhez)
A porgyűjtő edény
tetejét nem lehet
lecsukni
A porszűrő nincs megfelelő
módon behelyezve
Rögzítse a porszűrőt és próbálja
meg újra
46
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
Figyelmeztetés:
A veszély elkerülése érdekében, amennyiben a tápkábel sérült, ezt ki kell cseréltetni a gyártó, a
gyártó szervizügynöke, vagy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy által.
XI. TECHNIKAI LEÍRÁS
Teljesítmény:
750W
Szívó teljesítmény:
> 160W
Feszültség:
220-240V~50/60Hz
Zajszint:
75 dB
Porgyűjtő edény űrtartalma:
2.2 L
47
www.heinner.com
750W, 50Hz, 220-240V
A hulladékok környezetfelelős eltávolítása
Segíthet a környezet védelmében!
Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt
elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltassa be.
A HEINNER a Network One Distribution SRL(KFT) társaság által bejegyzett védjegy. A többi
márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett
márkanevek.
A műszaki leírások egyik része sem reprodukálható semmilyen formában és semmilyen módon, és
nem használható fel fordításra, átváltoztatásra vagy alkalmazásra a NETWORK ONE DISTRIBUTION
társaság előzetes belegyezése nélkül.
Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.
www.heinner.com,
http://www.nod.ro
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.
Importőr: Network One Distribution
Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro, www.heinner.com
48
Download PDF

advertising