Gebruiksaanwijzing Instructions for use

Gebruiksaanwijzing
inductiekookplaat met afzuigunit
Instructions for use
induction hob with extractor
HIDD9471LV
HIDD9472LV
NL
Handleiding
NL 3 - NL 26
EN
Manual
EN 3 - EN 26
Gebruikte pictogrammen / Pictograms used
Belangrijke informatie / Important information
Tip / Tip
INHOUD
Uw inductiekookplaat
Inleiding4
Beschrijving5
Bedieningspaneel6
Veiligheidsinstructies
Temperatuurbeveiliging7
Kookduurbegrenzer7
Gezond koken
7
Gebruik
Bediening
Onderhoud
Storingen
Geluiden bij inductie
8
Pannen8
Vermogensstanden9
Pandetectie10
De aanraaktoetsen gebruiken
10
Meldingen in de display
10
Functietabel11
Kookstanden12
De kookplaat inschakelen en het vermogen instellen
13
De timer of kookwekker instellen
13
De automatische verhittingsfunctie inschakelen
15
Bridge induction zones koppelen
15
Een kookzone uitschakelen
16
Pauzeren16
De functie voor automatische opwarming (menufunctie) inschakelen 17
De chef-functie inschakelen
17
De downdraft gebruiken
18
Downdraft reinigingsstand 20
Reinigen20
Vetfilter en opvangbak
21
Algemeen23
Tabel voor probleemoplossing
23
Technische specificaties
Milieuaspecten
Informatie over Verordening (EU) 66/2014 25
Afvoeren toestel en verpakking
26
NL 3
UW INDUCTIEKOOKPLAAT
Inleiding
Deze kookplaat is ontworpen voor de echte kookliefhebber. Koken op een inductiekookplaat heeft
een aantal voordelen. Het is makkelijk, omdat de kookplaat snel reageert en ook op een zeer laag
vermogen is in te stellen. Bovendien kunt u dankzij het hoge vermogen gerechten zeer snel aan de
kook brengen. Door de ruime afstanden tussen de kookzones kunt u comfortabel koken.
Koken op een inductiekookplaat is anders dan koken op een traditioneel toestel. Bij inductiekoken
wordt gebruikgemaakt van een magnetisch veld om warmte op te wekken. Hierdoor kunt u niet
zomaar een willekeurige pan gebruiken. In het hoofdstuk 'Pannen' vindt u hierover meer informatie.
Voor optimale veiligheid is de inductiekookplaat uitgerust met meerdere temperatuurbeveiligingen
en een restwarmte-indicator waardoor u kunt zien welke kookzones nog heet zijn.
In deze handleiding staat beschreven hoe u de inductiekookplaat optimaal kunt benutten. Naast
informatie over de bediening vindt u hier ook achtergrondinformatie die van pas kan komen bij
het gebruik van het product. Hierin staan ook kooktabellen en onderhoudstips.
Lees de handleiding door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar deze op een
veilige plaats voor toekomstig gebruik.
Daarnaast dient de handleiding als referentie voor de servicedienst. Plak daarom het
gegevensplaatje in het daarvoor bestemde kader, achter in de handleiding.
Het gegevensplaatje bevat alle informatie die de servicedienst nodig heeft om adequaat
op uw vragen te reageren.
Veel kookplezier!
NL 4
UW INDUCTIEKOOKPLAAT
Beschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1. Downdraft
2. Bridge zone, links 180 x 220 mm, 3,7 kW (zone kan worden gekoppeld aan de zone midden
links)
3. Slide control voor zone links
4. Slide control voor de zone midden links
5. Bridge zone, middenlinks 180 x 220 mm, 3,7 kW (zone kan worden gekoppeld aan de zone
links)
6. Bediening voor downdraft
7. Bridge zone, middenrechts 180 x 220 mm, 3,7 kW (zone kan worden gekoppeld aan
de zone rechts)
8. Slide control voor zone middenrechts
9. Slide control voor zone rechts
10. Kookplaatbediening (aan/uit, pauze, chef-functie)
11. Timerbediening
12. Bridge zone, rechts 180 x 220 mm, 3,7 kW (zone kan worden gekoppeld aan de zone
middenrechts)
NL 5
UW INDUCTIEKOOKPLAAT
Bedieningspaneel
10
1
11
2
1. Downdraft ‘-’ toets
2. Downdraft ‘+’ toets
3. Menutoets
4. Slider vermogen
5. ‘-’ toets timer
6. Pauzetoets
7. Aan-/uittoets
8. Toets chef-functie
9. ‘+’ toets timer
10. Downdraft display
11. Bridge-functie actief
12. Display voor kookzonestand
13. Timerfunctie actief
14. Timerdisplay
NL 6
3
4
12 13 11
14
5 6 7 8 9
VEILIGHEID
Lees eerst de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat
u het toestel gaat gebruiken.
Temperatuurbeveiliging
Een sensor controleert continu de temperatuur van bepaalde onderdelen van de kookplaat.
Elke kookzone is voorzien van een sensor die continu de temperatuur van de bodem van de
pan controleert om risico op oververhitting te voorkomen wanneer een pan droogkookt. Bij een
te hoge temperatuur wordt het vermogen van de kookplaat automatisch verlaagd of wordt de
kookplaat automatisch uitgeschakeld.
Kookduurbegrenzer
De kookduurbegrenzer is een veiligheidsfunctie van uw kookplaat.
Deze wordt geactiveerd als u vergeet de kookplaat uit te schakelen.
Afhankelijk van de gekozen stand wordt de kookduur als volgt begrensd:
Kookstand
Lage temp. (2-3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P (boost)
Maximale gebruikstijd (uur, minuten)
8 uur
8 uur, 36 min.
6 uur, 42 min.
5 uur, 18 min.
4 uur, 18 min.
3 uur, 30 min.
2 uur, 18 min.
2 uur, 18 min.
1 uur, 48 min.
1 uur, 30 min.
10 m (schakelt terug naar stand 9)
Automatische verhitting (sec)
40
72
120
176
256
432
120
192
-
Gezond koken
Rookpunt van diverse oliesoorten
Om zo gezond mogelijk te bakken, wordt geadviseerd om de oliesoort af te stemmen op de
baktemperatuur. Elke oliesoort heeft een ander rookpunt, waarbij giftige gassen vrijkomen.
In onderstaande tabel staat het rookpunt van diverse oliesoorten.
Olie
Extra vierge olijfolie
Boter/kokosolie
Koolzaadolie
Vierge olijfolie
Rookpunt °C
160 °C
177 °C
204 °C
216 °C
Olie
Zonnebloemolie
Maisolie/Arachideolie
Olijfolie
Rijstolie
Rookpunt °C
227 °C
232 °C
242 °C
255 °C
NL 7
GEBRUIK
Geluiden bij inductie
Tikkend geluid
• Dit wordt veroorzaakt door de vermogensverdeling op de linker- en rechterzone. Ook bij
lagere instellingen kunt u een tikkend geluid horen.
Pannen maken geluid
• Pannen maken geluid tijdens het koken. Dit wordt veroorzaakt door de energie die van de
kookplaat naar de pan stroomt. Bij een hoge kookstand is dit normaal bij bepaalde pannen.
Dit is niet schadelijk voor de pannen of de kookplaat.
De ventilator maakt geluid
• Het toestel is voorzien van een ventilator om de levensduur van de elektronica te verlengen.
Als u het toestel intensief gebruikt, wordt de ventilator ingeschakeld om het toestel te koelen
en hoort u een zoemend geluid. De ventilator draait nog enkele minuten door nadat de
kookplaat is uitgeschakeld.
Pannen
Plaats een pan altijd in het midden van een kookzone. Gebruik bij de bridge-functie altijd een
(vis)pan die minimaal één van de middenposities van de gekoppelde zones bedekt.
Pannen voor inductiekoken
Voor inductiekoken zijn pannen van een bepaalde kwaliteit vereist.
Pannen waarmee al eerder op een gaskookplaat is gekookt, zijn niet meer
geschikt voor een inductiekookplaat.
• Gebruik
alleen pannen die geschikt zijn voor elektrisch koken en inductiekoken met:
▷▷ een dikke bodem (minimaal 2,25 mm);
▷▷ een vlakke bodem.
• Het meest geschikt zijn pannen die zijn voorzien van het keurmerk 'Class Induction'.
kunt zelf met een magneet controleren of uw pannen geschikt zijn. De pan is geschikt
U
als de magneet door de bodem wordt aangetrokken.
Geschikt
Speciale roestvrijstalen pannen
Class Induction
Slijtvaste geëmailleerde pannen
Geëmailleerde gietijzeren pannen
NL 8
Ongeschikt
Aardewerk
Roestvrijstaal
Porselein
Koper/aluminium
Plastic
GEBRUIK
Wees voorzichtig met geëmailleerde pannen van plaatstaal. Als u de kookplaat
op een hoge stand inschakelt terwijl de pan (te) droog is, kan het email er af springen
(het email laat los van het staal). Ook kan de panbodem kromtrekken door bijvoorbeeld
oververhitting of gebruik van een te hoog vermogen.
• Gebruik nooit een pan met een vervormde bodem. Een holle of bolle bodem kan de werking
van de beveiliging tegen oververhitting belemmeren. Het toestel wordt dan te warm.
Hierdoor kan de glasplaat barsten en de panbodem smelten. Schade die het gevolg is van
het gebruik van ongeschikte pannen of van droogkoken, valt buiten de garantie.
Minimale pandiameter
• De minimale diameter van de panbodem bedraagt 12 cm. U bereikt het beste resultaat met
een pan van dezelfde diameter als de kookzone. Bij een te kleine pan wordt de kookzone
niet ingeschakeld.
• Op de bridge zones moet de minimale lengte van een (ovale) vispan 22 cm zijn.
Snelkookpannen
• Inductiekoken is bij uitstek geschikt voor het gebruik van snelkookpannen. De kookzone
reageert zeer snel, waardoor de snelkookpan ook snel op druk is. Het kookproces stopt
zodra u een kookzone uitschakelt.
Het vermogen instellen
De kookzones hebben 9 standen. Daarnaast is er nog een boost-stand (P). Nadat u de kookplaat
hebt ingeschakeld, kunt u binnen 5 seconden de gewenste kookzone kiezen. Stel het vermogen in
door de slider aan te raken. Bij de eerste aanraking wordt het niveau ingesteld op het deel van de
slider dat u aanraakt. Wanneer u langs de slider schuift, verandert de instelling van het vermogen.
Wanneer u naar rechts schuift, wordt het niveau verhoogd. Wanneer u naar links schuift, wordt het
niveau verlaagd. Als u uw vinger van de slider haalt, begint het kookveld op het ingestelde niveau.
Boost-functie
• Met de boost-functie kunt u gedurende korte tijd (maximaal 10 minuten) op het hoogste
vermogen koken. Na het verstrijken van de maximale boost-tijd wordt het vermogen
verlaagd naar stand 9.
• Wanneer de bridge-functie is geactiveerd, is de boost-functie niet beschikbaar.
Boost instellen
• Vanwege het beperkte vermogen van de inductiekookplaat kunt u de boost-functie alleen op
één kookzone tegelijkertijd instellen (voor zowel linker- als rechterkookzone). Wanneer u op
een kookzone de boost-functie activeert, wordt de andere kookzone waar deze functie is
geactiveerd automatisch ingesteld op een lager vermogen.
▷▷ De kookzone waarvan het vermogen wordt verlaagd, knippert in de display.
NL 9
GEBRUIK
Pandetectie
Als de kookplaat na het instellen van het vermogen geen (ijzerhoudende) pan detecteert, knipperen
het symbool voor pandetectie en de geselecteerde vermogensstand om de beurt in de display en
verwarmt de kookplaat niet. Indien u niet binnen 1 minuut een (ijzerhoudende) pan op de kookzone
plaatst, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld (zie ook het hoofdstuk 'Pannen').
De aanraaktoetsen gebruiken
Plaats uw vingertop plat op een toets of op de slider. U hoeft geen druk uit te voeren.
De aanraaktoetsen reageren alleen op lichte druk van een vingertop. Bedien de regelaars niet
met andere objecten. Na activering van een toets of de slider klinkt er een geluidssignaal.
Meldingen in de display
Op display
<->
Status
Vermogen van kookzone: 1 = lage stand, 9 = hoge stand
Boost-functie actief.
Geen (geschikte) pan op de kookzone (symbool voor pandetectie).
Automatische verhitting geselecteerd.
De menufunctie (automatisch verwarmen) is actief (het symbool voor de lage,
middelste of hoge stand is zichtbaar)
Foutcode: zie de tabel voor probleemoplossing.
Restwarmte-indicator: de kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmteindicator waarmee wordt aangegeven welke kookzone nog warm is.
Ondanks dat de kookplaat is uitgeschakeld, blijft de indicator H zichtbaar
zolang de kookzone warm is.
Raak de kookzones niet aan wanneer deze indicator brandt. Gevaar! Risico op
brandwonden.
Indicator voor het reinigen van het vetfilter
Indicator voor het vervangen van het koolstoffilter
NL 10
GEBRUIK
Functietabel
Functie
Bridge
Te gebruiken
toetsen
Beschrijving
Beide linker of
U kunt de kookzones aan elkaar koppelen. Hierdoor ontstaat
rechter sliders
één grote zone die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor een
gelijktijdig drukken
grote vispan of een grote kookpan.
▷▷ Als de zones zijn gekoppeld, kunt u deze niet op de
boost-stand zetten.
▷▷ Gebruik een (vis)pan waarmee minimaal één van de
middenposities van de bridge-zones wordt bedekt.
Chef
Met de chef-functie worden alle zones ingeschakeld.
Hiermee kunt u de vier kookzones activeren met vooraf
ingestelde vermogens.
• Verhitten (warm houden)
• Lage temperatuur (delicate gerechten)
• Middelhoge temperatuur (langzaam koken)
• Hoge temperatuur (aan de kook brengen of snel koken)
De chef-functie is handig voor professioneel koken. Hiermee
kunt u koken zonder dat u de vermogen-sliders hoeft te
gebruiken. In plaats daarvan verplaatst u de pannen naar
een andere zone.
Menu
Met de menufunctie houdt u bereid voedsel warm.
U kunt deze functie ook gebruiken voor smelten of sudderen.
Er zijn drie instellingen die u kunt selecteren:
▷▷ lage stand voor het smelten van chocolade enz.;
▷▷ middelste stand om voedsel warm te houden;
▷▷ hoge stand voor sudderen.
Automatisch
verhitten
Slider ingedrukt
houden
Met de functie voor automatische verhitting wordt het
vermogen tijdelijk verhoogd (stand 9) om de inhoud van
de pan te verwarmen.
Deze functie is beschikbaar in de standen 1-8.
Timer
Voor elke kookzone kunt u de timer instellen. U kunt kookduur
tot 1 uur en 59 minuten programmeren. De timer stopt zodra
u de pan verwijdert en de timer wordt hervat wanneer u de pan
weer terugzet. Het timeralarm klinkt wanneer de ingestelde
tijd is verstreken. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken,
schakelt de kookzone automatisch uit. Wanneer er geen
kookzone geselecteerd is, werkt de timer als kookwekker
(geen automatische uitschakeling).
Downdraft
U kunt de downdraft instellen op drie ventilatorsnelheden
en een boost-stand (P). Met de vertragingstimer kunt u de
ventilator tien minuten ingeschakeld laten. Na tien minuten
zal de downdraft automatisch uitschakelen.
NL 11
GEBRUIK
Kookstanden
Aangezien de standen afhankelijk zijn van de hoeveelheid en samenstelling van
het gerecht in de pan, geldt de onderstaande tabel alleen als richtlijn.
Gebruik de boost-stand voor:
• snel aan de kook brengen van voedsel of vloeistof;
• slinken van groene groenten;
• verhitten van olie en vet;
• wokken.
Gebruik stand 9 voor:
• aanbraden van vlees;
• bereiden van vis;
• bakken van omeletten;
• bakken van gekookte aardappelen;
• frituren van voedsel.
Gebruik stand 7 en 8 voor:
• bakken van dikke pannenkoeken;
• bakken van dikke lappen gepaneerd vlees;
• bakken van bacon (vet);
• koken van rauwe aardappelen;
• bakken van wentelteefjes;
• bakken van gepaneerde vis;
• doorkoken pasta;
• bakken van dunne (gepaneerde) lappen vlees.
Gebruik stand 4-6 voor:
• doorkoken van grote hoeveelheden;
• ontdooien van harde groenten;
• bakken van dikke lappen gepaneerd vlees.
Gebruik stand 1-3 voor:
• trekken van bouillon;
• stoven van vlees;
• zacht koken van groenten;
• smelten van chocolade;
• pocheren;
• smelten van kaas.
NL 12
BEDIENING
De kookplaat inschakelen en het vermogen instellen
1. Druk op de aan-/uittoets. Er klinkt een kort geluidssignaal.
2. Druk binnen 5 seconden op een slider om een vermogensstand te selecteren.
Er klinkt een kort geluidssignaal.
Boost
<------------------------------->
De timer (kookwekker) instellen
1. Schakel de kookplaat in en selecteer een vermogensstand.
2. Druk gelijktijdig op de ‘+’ en ‘-’ toetsen om de timer in te schakelen.
▷▷ Op het display van de timer wordt “0.00” weergegeven en het timersymbool rechts van
het display gaat branden. Dit is het symbool voor de eerste actieve kookzone vanaf links.
3. Druk gelijktijdig op de ‘+’ en ‘-’ toetsen zo vaak als nodig is om de kookzone te selecteren
waarvoor u de timer wilt instellen.
▷▷ Het timersymbool gaat alleen branden voor de actieve kookzones.
4. Stel binnen 5 seconden een kookduur in met de ‘+’ en ‘-’ toetsen.
NL 13
BEDIENING
5. De
▷▷
▷▷
▷▷
timer is ingesteld.
Nadat de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de kookzone uit.
Selecteer geen kookzone wanneer de timer wordt gebruikt als kookwekker.
Het timeralarm klinkt wanneer de ingestelde tijd is verstreken.
Druk op de ‘+’ of ‘-’ toets om het alarm te stoppen.
De ingestelde kookduur wijzigen
U kunt de kookduur op elk gewenst moment wijzigen.
1. Druk gelijktijdig op de ‘+’ en ‘-’ toetsen zo vaak als nodig is om de kookzone te selecteren
waarvoor u de timer wilt aanpassen.
▷▷ De zone wordt aangegeven met een oplichtend timersymbool rechts van de display.
2. Druk op de ‘+’ of ‘-’ toets.
▷▷ Als u de tijd niet binnen 5 seconden wijzigt door op de ‘+’ of ‘-’ toets te drukken, blijft
de oorspronkelijke kookduur ongewijzigd.
De resterende kookduur controleren
Op het display van de timer wordt de eerste ingestelde timerstand weergegeven (het timersymbool
rechts van het display van de betreffende kookzone brandt feller dan de andere symbolen).
1. Druk gelijktijdig op de ‘+’ en ‘-’ toetsen zo vaak als nodig is om de kookzone te selecteren
waarvan u de resterende tijd wilt zien.
▷▷ De zone wordt aangegeven met een brandend timersymbool rechts van het display.
▷▷ Op de timer wordt de resterende tijd van de geselecteerde kookzone weergegeven.
De timer uitschakelen
Voer de volgende stappen uit om de timer uit te schakelen voordat de ingestelde tijd is verstreken:
1. Druk gelijktijdig op de ‘+’ en ‘-’ toetsen zo vaak als nodig is om de kookzone te selecteren
waarvoor u de timer wilt uitschakelen.
2. Druk op de toets - om de waarde in te stellen op 0.
▷▷ Het verlichte punt aan de linkerzijde van het display wordt uitgeschakeld en het
timersymbool rechts van het display wordt opnieuw geactiveerd.
NL 14
BEDIENING
De automatische verhittingsfunctie inschakelen
1. Schakel de kookplaat in en zet een pan op de kookzone.
2. Houd een slider ingedrukt om een vermogensstand met automatische verhitting te selecteren.
▷▷ Zie het hoofdstuk 'Kookduurbegrenzer'.
Knipperend A -> 4
Ingedrukt houden
Bridge induction zones koppelen
1. Schakel de kookplaat in.
2. Druk gelijktijdig op beide sliders voor de linkerzone (of rechterzone) om de bridge-zone in
te schakelen.
3. Druk op de slider aan de linkerzijde (of midden rechts) om een vermogensstand in te stellen
(voor beide gekoppelde zones).
max. stand 9
De bridge-functie deactiveren
1. Druk gelijktijdig op beide sliders voor de linkerzone (of rechterzone) om de bridge-zone uit
te schakelen.
NL 15
BEDIENING
Een kookzone uitschakelen
1. Druk aan het begin van de slider of gebruik de aan-/uittoets om de kookplaat uit te schakelen.
of:
Tweemaal drukken
Pauzeren
1. Druk op de pauzetoets.
2. De pauzestand uitschakelen: Druk op de pauzetoets. De slider uiterst rechts gaat branden.
3. Schuif binnen 5 seconden vanaf links naar rechts over de rechterslider.
Het lampje boven de pauzetoets gaat uit en de toestand van vóór activering van de
pauzemodus wordt hersteld.
--------------------->
NL 16
BEDIENING
De functie voor automatische opwarming (menufunctie) inschakelen
1. Schakel een kookzone in.
2. Druk meerdere malen op de menutoets om de gewenste stand te selecteren (laag,
midden, hoog).
1, 2 of 3 keer drukken
hoog
middelhoog
laag
.
De chef-functie inschakelen
1. Schakel de kookplaat in.
2. Druk op de toets voor de chef-functie om koken met de chef-functie te selecteren.
▷▷ In de chef-modus is alleen de kookwekker beschikbaar.
Zandkorrels kunnen krassen veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn.
Zet daarom alleen pannen met een schone bodem op het kookvlak en til
pannen altijd op als u ze verplaatst.
NL 17
BEDIENING
De downdraft gebruiken
1. Druk op de ‘+’ toets van de downdraft om deze in te schakelen.
2. Druk op de ‘+’ toets om de snelheid te verhogen (stand 1 > 2 > 3 > P Boost).
3. Druk op de ‘-’ toets om de snelheid te verlagen (stand P > 3 > 2 > 1).
4. Houd de ‘-’ toets ingedrukt om de downdraft uit te schakelen.
Vertragingstijd instellen
1. Houd de ‘+’ toets ingedrukt om de functie ‘vertragingstijd’ te activeren.
Na 10 minuten vertraging zal de downdraft automatisch uitschakelen.
Ingedrukt houden
Knipperende punt
et op: de downdraft gaat niet automatisch omlaag in de kookplaat nadat de
L
vertragingstijd is verstreken. Druk op de ‘-’ toets om de downdraft te laten zakken.
NL 18
BEDIENING
Filter indicatie instellen
De filter indicatie voor het reinigen (vetfilter) of vervangen (koolstoffilter) kan in het downdraft
menu worden ingesteld. Standaard is de indicatie voor het reinigen van het vetfilter actief.
Instellen van de filter indicatie voor gebruik als recirculatiekap (koolstoffilter)
1. Druk gelijktijdig 5 seconden de ‘+’- en ‘-’ toets binnen 10 minuten na het aansluiten van
het toestel op de netvoeding.
▷▷ ‘C’ verschijnt in het downdraft display.
NL 19
ONDERHOUD
Downdraft reinigingsstand
Voor het reinigen van de downdraft onderdelen kan deze in uitgeschoven stand worden gezet
zonder dat de ventilator wordt ingeschakeld.
• Druk vanuit de uitstand 3 seconden op de ‘+’ toets.
▷▷ De downdraft schuift omhoog.
> 3 seconden
Reinigen
Dagelijkse reiniging
• Hoewel overgekookt voedsel niet kan inbranden in het glas, verdient het aanbeveling de
kookplaat direct na gebruik schoon te maken.
• Voor de dagelijkse reiniging kunt u het best een vochtige doek met een mild
reinigingsmiddel gebruiken.
• Droog de glasplaat vervolgens met keukenpapier of met een droge doek.
Hardnekkige vlekken
• Ook hardnekkige vlekken zijn te verwijderen met een mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld
afwasmiddel.
• Verwijder watervlekken en kalkaanslag met azijn.
• Metaalsporen (ontstaan door schuiven van pannen) zijn vaak lastig te verwijderen.
Hiervoor zijn speciale producten verkrijgbaar.
• Verwijder voedselresten met een glasschraper. Ook gesmolten kunststof en suiker kunt
u het best verwijderen met een glasschraper.
Gebruik nooit schuurmiddelen. Deze veroorzaken krassen waarin zich kalk
en vuil kunnen ophopen. Gebruik nooit scherpe voorwerpen, zoals staalwol of
schuursponsjes.
NL 20
ONDERHOUD
Filters en opvangbak
Vetfilterindicator
Op het display gaat de vetfilterindicator F branden na 40 uur bedrijfstijd (downdraft). Tijdens
gebruik gaat de indicator afwisselend met de gekozen afzuigstand knipperen. Druk op de ‘+’ of
‘-’ toets om het knipperen te stoppen. De afzuigstand wordt weergegeven. Bij uitschakelen van
de downdraft verschijnt de vetfilterindicator F opnieuw in het display.
• Reinig dan de vetfilters.
• Stel het geheugen opnieuw in door de ‘+’ toets van de downdraft 3 seconden ingedrukt te
houden tot de vetfilterindicator F van het display verdwijnt.
Het vetfilter reinigen
Het vetfilter moet eenmaal per maand worden gereinigd (of als op de filterindicator wordt
aangegeven dat reinigen nodig is). Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en reinig
het filter handmatig of in de vaatwasser op een lage temperatuur en met een kort programma.
Plaats de filters met de opening omlaag in de vaatwasser, zodat het water eruit kan lopen.
Door de reinigingsmiddelen wordt het aluminium filter dof. Dit is normaal.
De opvangbak voor vloeistoffen/voedsel reinigen
Reinig de opvangbak voor vloeistoffen/voedsel als een pan is overgekookt of als er voedsel in de
opening van de downdraft is gevallen. Reinig de opvangbak met de hand of in de vaatwasmachine.
Het vetfilter en de opvangbak voor vloeistoffen/voedsel verwijderen
1. Druk 3 seconden op de ‘+’ toets van de downdraft om de reinigingsstand in te schakelen.
Volg de instructies hieronder (illustraties) om het vetfilter en de opvangbak voor vloeistoffen/
voedsel te verwijderen (geen schroeven los te draaien).
NL 21
ONDERHOUD
Koolstoffilterindicator
Op het display gaat de koolstoffilterindicator C branden na 1000 uur bedrijfstijd (downdraft).
Tijdens gebruik gaat de indicator afwisselend met de gekozen afzuigstand knipperen. Druk op de
‘+’ of ‘-’ toets om het knipperen te stoppen. De afzuigstand wordt weergegeven. Bij uitschakelen
van de downdraft verschijnt de vetfilterindicator F opnieuw in het display.
• Vervang dan de koolstoffilters.
• Stel het geheugen opnieuw in door de ‘+’ toets van de downdraft 3 seconden ingedrukt te
houden tot de filterindicator C van het display verdwijnt.
NL 22
PROBLEMEN OPLOSSEN
Algemeen
Wanneer u een barst in het glas ziet (hoe klein ook), schakelt u de kookplaat onmiddellijk uit,
haalt u de stekker uit het stopcontact en zet u de (automatische) zekering(en) in de meterkast
uit. Bij een permanente aansluiting zet u de stroomtoevoer op nul. Neem contact op met de
servicedienst.
Tabel voor probleemoplossing
Als het toestel niet naar behoren werkt, betekent dit niet altijd dat het defect is. Probeer het
probleem eerst zelf op te lossen door de onderstaande punten na te lopen. U kunt voor meer
informatie ook terecht op de website www.atag.nl.
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Wanneer u de kookplaat voor
het eerst inschakelt, gaat het
display branden.
Dit is de standaardprocedure
bij opstarten.
Normale werking.
De ventilator blijft nog enkele
minuten doorwerken nadat de
kookplaat is uitgeschakeld.
De kookplaat koelt af.
Normale werking.
De kookplaat geeft bij de
eerste paar kookbeurten
een lichte geur af.
Opwarmen van het nieuwe
toestel.
Dit is normaal en verdwijnt na
enkele keren koken. Ventileer
de keuken.
De kookpannen maken geluid
tijdens het koken.
Dit wordt veroorzaakt door de
energie die van de kookplaat
naar de pan stroomt.
Bij een hoge kookstand is dit
normaal bij bepaalde pannen.
Dit is niet schadelijk voor de
pannen of de kookplaat.
Nadat u een kookzone hebt
ingeschakeld, wordt in de
display ‘u’ weergegeven.
De gebruikte kookpan is
niet geschikt voor koken op
inductie of heeft een diameter
van minder dan 12 cm.
Gebruik een geschikte pan.
Een kookzone stopt
plotseling met de werking
en er klinkt een signaal.
De ingestelde timertijd
is voorbij.
Schakel het alarm uit door
op de ‘+’ toets van de timer
te drukken.
De kookplaat werkt niet en er
verschijnt niets in de display.
Er is geen stroomtoevoer
door een defecte kabel of
een foutieve aansluiting.
Controleer de zekeringen en
de elektriciteitsschakelaar (bij
een toestel zonder stekker).
Bij het inschakelen van de
kookplaat springt de zekering.
Foutieve elektrische
aansluiting.
Controleer de elektrische
aansluitingen.
‘[‘ and ‘]’ verschijnt
op de aanraakregelaar.
De aanraakregelaars
doen het niet.
De bridge-functie is
geactiveerd.
Deactiveer de bridge-functie.
NL 23
PROBLEMEN OPLOSSEN
NL 24
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Knipperend symbool
op het betreffende
bedieningsdisplay.
Het bedieningspaneel is vuil
of er ligt water op.
Reinig het bedieningspaneel.
Foutcode E5 en E6.
Generator defect.
Neem contact op met de
servicedienst.
Foutcode E2.
Het toestel is oververhit.
Het toestel is uitgeschakeld
vanwege oververhitting.
Laat het toestel afkoelen en
begin opnieuw, maar op een
lagere stand.
Foutcode U400 en/of continu
piepgeluid.
Het toestel is verkeerd
aangesloten of de
netspanning is te hoog.
Laat de aansluiting vervangen.
Knipperend symbool.
U hebt op twee of meer
toetsen tegelijk gedrukt.
Bedien maar één toets tegelijk.
Foutcode Er47.
Communicatiefout
tussen regelaars en de
inductiegenerator.
Controleer of de aansluiting
op het elektriciteitsnet correct
is gedaan en of deze werkt.
Anders neemt u contact op
met de servicedienst.
Code F in downdraft display
(afwisselend met het
vermogen)
Vetfilter heeft 100 bedrijfsuren. Reinig het vetfilter. Gebruik de
downdraft reinigingsstand.
Code C in downdraft
display (afwisselend met het
vermogen)
Koolstoffilter heeft 1000
bedrijfsuren.
Vervang het koolstoffilter.
Gebruik de downdraft
reinigingsstand.
Overige foutcodes.
Generator defect.
Neem contact op met de
servicedienst.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Informatie volgens verordening (EU) 66/2014
Metingen volgens EN60350-2
Modelaanduiding
Type kookplaat
Aantal elektrische kookzones en/of -gebieden
Verwarmingstechnologie
HIDD9471LV
Inductiekookplaat
4
HIDD9472LV
Inductiekookplaat
4
Inductiekook- Inductiekookzones en
zones en
-kookgebieden -kookgebieden
-
Voor ronde elektrische kookzones: de diameter van het
bruikbare oppervlak per elektrisch verwarmde kookzone in cm
Voor niet-ronde kookzones of kookgebieden: de lengte
22,0 x 18,0 cm
en breedte van het bruikbare oppervlak per elektrisch
verwarmde kookzone of kookgebied
Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg
171,0
(ECelektrische kookplaat) in Wh/kg
22,0 x 18,0 cm
171,0
NL 25
MILIEUASPECTEN
Afvoeren toestel en verpakking
Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame materialen. Dit toestel moet
aan het eind van zijn levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u
hierover informatie verschaffen.
De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:
• karton;
• polyetheenfolie (PE);
• CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim).
Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de
overheidsbepalingen af te voeren.
Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische
huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool
van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het
apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil
mag worden gevoegd. Het toestel moet naar een speciaal centrum voor
gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar
een verkooppunt dat deze service verschaft.
Het apart verwerken van huishoudelijke apparaten voorkomt mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een
ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen
waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een
aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.
Verklaring van conformiteit
Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde
Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen en de eisen die zijn
vermeld in de normen waar naar wordt verwezen.
NL 26
CONTENTS
Your induction hob
Safety instructions
Use
Operation
Maintenance
Faults
Introduction4
Description5
Control panel
6
Temperature safety
Cooking-time limiter
Healthy cooking
7
7
7
Induction noises
Pans
Power levels
Pan detection
Using the touch keys
Indications in the display
Hob functions table
Cooking settings
8
8
9
10
10
10
11
12
Switching on the hob and setting the power
Setting the (kitchen) timer
Switch on the Automatic heat-up function
How to link bridge induction zones
Switch off a cooking zone
Pause cooking
Switch on an Automatic warm function (Menu function)
Switch on the chef function
Using the work top extraction
13
13
15
15
16
16
17
17
18
Downdraft clean function 20
Cleaning20
Grease filter and collect tray
21
General23
Troubleshooting table
23
Technical specifications
Information according regulation (EU) 66/2014 Environmental aspects
Disposal of packaging and appliance
25
26
EN 3
YOUR INDUCTION HOB
Introduction
This hob has been designed for the real lover of cooking. Cooking on an induction hob has
a number of advantages. It is easy, because the hob reacts quickly and can also be set to a very
low power level. Because, moreover, it can also be set to a high power level, it can bring dishes to
the boil very quickly. The ample space between the cooking zones makes cooking comfortable.
Cooking on an induction hob is different from cooking on a traditional appliance. Induction
cooking makes use of a magnetic field to generate heat. This means that you cannot use just
any pan on it. The pans section gives more information about this.
For optimum safety the induction hob is equipped with several temperature protections and
a residual heat indicator, which shows which cooking zones are still hot.
This manual describes how you can make the best possible use of the induction hob. In addition
to information about operation, you will also find background information that can assist you in
using this product. You will also find cooking tables and maintenance tips.
Read the manual thorougly before using the appliance, and store these instructions in
a safe place for future reference.
The manual also serves as reference material for service technicians. Please, therefore,
stick the appliance identification card in the space provided, at the back of the manual.
The appliance identification card contains all the information that the service technician will
need in order to respond appropriately to your needs and questions.
Enjoy your cooking!
EN 4
YOUR INDUCTION HOB
Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1. Worktop extraction
2. ‘Bridge’ zone left 180 x 220 mm 3,7 kW (zone can be linked to zone mid-left)
3. Slide control for zone left
4. Slide control for zone mid-left
5. ‘Bridge’ zone mid-left 180 x 220 mm 3,7 kW (zone can be linked to zone left)
6. Control for worktop extraction
7. ‘Bridge’ zone mid-right 180 x 220 mm 3,7 kW (zone can be linked to zone right)
8. Slide control for zone mid-right
9. Slide control for zone right
10. Hob control (on-off/pause/chef function
11. Timer control
12. ‘Bridge’ zone right 180 x 220 mm 3,7 kW (zone can be linked to zone mid-right)
EN 5
YOUR INDUCTION HOB
Control panel
10
1
11
2
3
1. Worktop extractor ‘-’ key
2. Worktop extractor ‘+’ key
3. Menu key
4. Power slider
5. Timer ‘-’ key
6. Pause key
7. On/off key
8. Chef function key
9. Timer ‘+’ key
10. Display settings Worktop extraction
11. ‘Bridge’ function active
12. Display cook zone level
13. Timer function active
14. Display timer
EN 6
4
12 13 11
14
5 6 7 8 9
SAFETY
Before use, read the separate safety instructions first!
Temperature safety
A sensor continuously measures the temperature of certain parts of the hob. Every cooking zone
is equipped with a sensor that measures the temperature of the bottom of the pan to avoid any
risk of overheating when a pan boils dry. In case of temperatures rising too high, the power is
reduced automatically or the hob switches off automatically.
Cooking-time limiter
The cooking-time limiter is a safety function of your cooking appliance. It will operate
if you forget to switch off your hob. Depending on the setting you have chosen, the
cooking time will be limited as follows:
Cooking level
Low temp (2-3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P (boost)
Maximum operating time (hours, minutes)
8h
8 h 36 m
6 h 42 m
5 h 18 m
4 h 18 m
3 h 30 m
2 h 18 m
2 h 18 m
1 h 48 m
1 h 30 m
10 m (switch to setting 9)
Automatic heat-up (Sec)
40
72
120
176
256
432
120
192
-
Healthy cooking
Burning point of different types of oil
To ensure your food is fried as healthily as possible, it’s recommended to choose the type of oil
according to the frying temperature. Each oil has a different burning point at which toxic gasses
are released. The below table shows the burning points for various types of oil.
Oil
Extra virgin olive oil
Butter / Coconut oil
Canola oil
Virgin olive oil
Smoke point °C
160 °C
177 °C
204 °C
216 °C
Oil
Sunflower oil
Corn oil / Peanut oil
Olive oil
Rice oil
Smoke point °C
227 °C
232 °C
242 °C
255 °C
EN 7
USE
Induction noises
A ticking sound
• This is caused by the capacity limiter on the left and right zones. Ticking can also occur at
lower settings.
Pans are making noise
• Pans can make some noise during cooking. This is caused by the energy flowing from the
hob to the saucepan. At high settings this is perfectly normal for some pans. It will not
damage either the pans or the hob.
The fan is making noise
• To enlarge the lifespan of the electronics, the appliance is equipped with a fan. If you use
the appliance intense, the fan is activated to cool down the appliance and you will hear
a buzzing sound. The fan runs on for several minutes after the hob has been switched off.
Pans
Always place a pan in the middle of a cooking zone. In Bridge function always use a (fish) pan
where at least one of the centre/middle positions of the linked zones is covered.
Pans for induction cooking
Induction cooking requires a particular quality of pan.
Pans that have already been used for cooking on a gas hob are no longer suitable
for use on an induction hob.
• Only
use pans that are suitable for electric and induction cooking with:
▷▷ a thick base (minimum 2.25 mm);
▷▷ a flat base.
• The best are pans with the ‘Class Induction’ quality mark.
ou can check for yourself whether your pans are suitable using a magnet. A pan is suitable
Y
if the base of the pan is attracted by the magnet.
Suitable
Special stainless steel pans
Class Induction
Hard-wearing enamelled pans
Enamelled cast-iron pans
EN 8
Unsuitable
Earthenware
Stainless steel
Porcelain
Copper / Aluminium
Plastic
USE
Be careful with enamelled sheet-steel pans! The enamel may chip (the enamel comes
loose from the steel), if you switch the hob on at a high setting when the pan is (too) dry;
the base of the pan may warp - due, for example, to overheating or to the use of too
high a power level.
• Never use pans with a misshapen base. A hollow or rounded base can interfere with
the operation of the overheating protection, so that the appliance becomes too hot.
This may lead to the glass top cracking and the pan base melting. Damage arising
from the use of unsuitable pans or from boiling dry is excluded from the guarantee.
Minimum pan diameter
• The diameter of the bottom of the pan must be at least 12 cm. You will achieve the best
results by using a pan with the same diameter as the zone. If a pan is too small the zone
will not work.
• The length of a fish-pan (oval pan), used on the Bridge zones, must be at least 22 cm.
Pressure cookers
• Induction cooking is very suitable for cooking in pressure cookers. The cooking zone reacts
very quickly, and so the pressure cooker is quickly up to pressure. As soon as you switch
a cooking zone off, the cooking process stops immediately.
Power level setting
The cooking zones have 9 levels. Beside it there is a level ‘boost’ (P). If you have switched on the
hob the required cooking zone can be chosen within the next 5 seconds. Set the power level by
touching the slider. At the first touch, the level is set according to the part of the slider that you
touch. By sliding along the slider, the power level setting is changed. By sliding to the right, the
level increasing, while sliding to the left decreases the level. When you move your finger away
from the slider, the cooking field starts to operate at the level set.
Boost function
• You can use the ‘boost’ function to cook at the highest power level during a short period of
time (max.10 minutes). After the maximum boost time the power will be reduced to setting 9.
• Boost function is not available in Bridge mode!
Boost power management
• Due to the restricted power of the induction hob, the boost function can only be set on
one cooking zone simultaneously (for both left or right cooking zones). When switching
a cooking zone to the boost setting the other active cooking zone will automatically be
set to a lower power.
▷▷ The setting, which are set to a lower power, will be flashing in the display.
EN 9
USE
Pan detection
If the hob does not detect a (ferrous) pan after the cooking power has been set, the pan
detection symbol and the selected power setting will flash alternately in the display and the hob
will remain cold. If a (ferrous) pan is not placed on the cooking zone within 1 minute, the cooking
zone will automatically switch off (see also chapter ‘Pans’).
Using the touch keys
Place the tip of your finger flat on a key or the slider to achieve the best results. You do not
have to apply any pressure. The touch keys only react to the light pressure of a fingertip.
Do not operate the controls with any other objects. Each key or the slider sctivation is followed
by a sound signal.
Indications in the display
In display
<->
Status
Power setting cooking zone; 1 = low setting / 9 = high setting
Boost function active.
No (suitable) pan on cooking zone (pan detection symbol).
Automatic heat-up function selected.
Menu (Auto warm) function active (low, mid or high symbol is visible)
Fault code; See ‘Troubleshooting table’.
Residual heat indicator; The hob has a residual heat indicator for each cooking
zone to show those which are still hot. Although the hob is switched off, the
indicator ‘H’ will remain on for as long as the cooking zone is hot!
Avoid touching them when this indicator is lit. Danger! Risk of burns.
Grease filter cleaning indication.
Replace carbon filter indication.
EN 10
USE
Hob functions table
Function
Key(s) to use
Description
Bridge
Left or right
sliders
simultaneously
The cooking zones can be bridged (linked) to each other.
This creates one large zone that can be used for example for
a large fish pan or one large cooking pan.
▷▷ If the zones are bridged, they cannot be set to boost.
▷▷ Use a (fish) pan where at least one of the centre/
middle positions of the Bridge zones is covered.
Chef
The ‘Chef function’ will activate all zones when switched on.
It makes it possible to activate the four cooking zones with
pre-set power levels.
• Heating (keep warm)
• Low temperature (Delicate cooking)
• Medium temperature (slow cooking)
• High temperature (Boiling or fast cooking)
The chef cook function is useful for professional cooking. This
function enables you to cook without making use of the power
sliders, but by moving the pans from zone to zone.
Menu
The menu function is used to keep cooked food warm.
Hence this function can also be used as melting or simmer
function.
There are three setting to select:
▷▷ Low setting for melting chocolate etc.;
▷▷ mid setting to keep warm;
▷▷ high setting to simmer.
Automatic
heat-up
Press and hold
slider
The automatic heat-up function temporarily increases the
power (setting ‘9’) to heat the contents of the pan.
This function is available in settings 1-8.
Timer
The timer can be set separately for each cooking zone.
Cooking times of up to 1 hour and 59 minutes can be
programmed. The timer stops as soon as the pan is removed
and resumes when the pan is put back. The timer alarm beeps
after the set time has passed. The cooking zone automatically
switches off when the set time has elapsed. When no cooking
zone is selected the timer works as a kitchen timer (no
automatic switch off).
Worktop
extraction
The worktop extractor can be set at three fan speeds and
a boost (P). A delay timer function allows you to let the
fan stay on for ten minutes. The extractor will switch off
automatically after ten minutes.
EN 11
USE
Cooking settings
Because the settings depend on the quantity and composition of the contents of the pan,
the table below is intended as a guideline only.
Use setting ‘boost’ to:
• bring the food or liquid to the boil quickly;
• ‘shrink’ greens;
• heat oil and fat;
• wok
Use setting 9 to:
• sear meats;
• cook fish;
• cook omelettes;
• fry boiled potatoes;
• deep fry foods.
Use setting 7 and 8 to:
• fry thick pancakes;
• fry thick slices of breaded meat;
• fry bacon (fat);
• cook raw potatoes;
• make French toast;
• fry breaded fish;
• cook through pasta;
• fry thin slices of (breaded) meat;
Use setting 4-6 to:
• complete the cooking of large quantities;
• defrost hard vegetables;
• fry thick slices of breaded meat.
Use settings 1-3 to:
• simmer bouillon;
• stew meats;
• simmer vegetables;
• melt chocolate;
• poach;
• melt cheese.
EN 12
OPERATION
Switching on the hob and set a power level
1. Press the on/off key. A short acoustic signal will sound.
2. Press within 5 seconds a slider to select a power setting. A short acoustic signal will sound.
Boost
<------------------------------->
Setting the (kitchen) timer
1. Switch on the hob and select a cooking zone and power level.
2. Press the ‘-’ and ‘+’ key simultaneously to switch on the timer.
▷▷ The timer’s display shows “0.00”, and the timer symbol to the right of the display, of the
first active cooking zone from the left, lights on.
3. Simultaneously press the ‘-’ and ‘+’ key as many times as necessary, to select the cooking
zone where you want to set the timer.
▷▷ The timer symbol lights on only for the active cooking zones.
4. Within 5 seconds select a cooking time with the ‘+’ and ‘-’ keys.
EN 13
OPERATION
5. The timer has been set.
▷▷ The cooking zone will switch off after the set time has passed.
▷▷ Don’t select a cooking zone when the timer is used as a kitchen timer!
▷▷ The timer alarm beeps after the set time has passed.
Press the ‘+’ or ‘-’ key to stop the alarm.
Changing preset cooking time
Cooking time can be changed anytime during the operation.
1. Simultaneously press the ‘+’ and ‘-’ keys as many times as necessary, to select the
zone of which you want to adjust the timer.
▷▷ The zone is identified by the lighting on of the timer symbol to the right of the display.
2. Press the ‘+’ or ‘-’ keys.
▷▷ If time is not modified in 5 seconds since pressing the ‘+’ or ‘-’ keys, the timer is
keeping the countdown before the adjusting operation.
Checking remaining cooking time
The timer displays shows the first finished timer setting (the timer symbol to the right of the
display of the cooking zone in question has a lighting stronger than the others).
1. Simultaneously press the ‘+’ and ‘-’ keys as many times as necessary, to select the zone of
which you want to see the remaining time.
▷▷ The zone is identified by the lighting on of the timer symbol to the right of the display.
▷▷ The timer will display the remaining time of the selected cooking zone.
Turning timer off
If you want to switch off the timer prior the end of preset time:
1. Simultaneously press the ‘+’ and ‘-’ keys as many times as necessary, to select the zone of
which you want to disable the timer.
2. Press the ‘-’ key to the value “0”.
▷▷ The illuminated point to the left part of the display is turned off and the timer symbol
right of the display is de-activeted.
EN 14
OPERATION
Switch on the Automatic heat-up function
1. Switch on the hob and put a pan on the zone.
2. Press and hold a slider to select a power setting with auto heat-up function.
▷▷ See ‘Cooking time limiter’.
Flashing A -> 4
Hold
How to link ‘bridge’ induction zones
1. Switch on the hob.
2. Press both left (or both right) zone sliders simultaneously to switch on the bridge zone.
3. Press the left (or mid right) slider to set a power level (for both linked zones).
max. level 9!
Deactivating the ‘bridge’ mode
1. Press both left (or both right) zone sliders simultaneously to switch off the ‘bridge’ zone.
EN 15
OPERATION
Switch off a cooking zone
1. Press at the beginning of the slider or use the on/off key to switch off the hob.
or
Press twice!
Pause cooking
1. Press the pause key.
2. To switch off pause: Press the pause key. The most right slider lights up.
3. Within 5 seconds scroll from the left to the right over the right slider.
The light above the pause key turns off and the condition before the pause mode is restored.
--------------------->
EN 16
OPERATION
Switch on an Automatic warm function (Menu function)
1. Switch on a cooking zone.
2. Press several times on the Menu key to select the desired setting (low, mid, high).
Press 1x, 2x or 3x
high
mid
low
.
Switch on the chef function
1. Switch on the hob.
2. Press the Chef function key to select chef cooking.
▷▷ In chef mode only the kitchen timer is available.
Grains of sand may cause scratches which cannot be removed. Only put pans with
a clean base on the cooking surface and always pick pans up to move them.
EN 17
OPERATION
Using the worktop extractor
1. Press the extractor ‘+’ key to switch on the worktop extractor.
2. Press the ‘+’ key to increase extraction speed (level 1 > 2 > 3 > P Boost).
3. Press the ‘-’ key to lower the extraction speed (level P > 3 > 2 > 1)
4. Press and hold the ‘-’ key to switch off the extraction.
Delay timer setting
1. Press and hold the ‘+’ key to switch on the ‘delay time function’. After 10 minutes delay time
the worktop extraxtor will switch off.
Hold
Flashing Dot
ote! the air suction unit will not automatically slide down in the hob when the delay
N
time has past. Press the ‘-‘ key to slide down the air suction unit.
EN 18
OPERATION
Setting the filter indication
Filter indication for cleaning (grease filter) or replacing (carbon filter) can be selected in the
downdraft menu. Default the grease filter indication is active.
Setting the indication for use as a recirculation hood (with carbon filter)
1. Press simoultaneously the ‘+’ and ‘-’ key within the first 10 minutes after connecting the
appliance to the mains power supply.
▷▷ ‘C’ appears in the downdraft display
Hold 5 sec.
EN 19
MAINTENANCE
Downdraft clean function
For cleaning the downdraft parts, it can be put into upper position without the fan
being switched on.
• Press the ‘+’ key for 3 seconds when the hob is turned off.
▷▷ The downdraft moves to the upper position.
> 3 seconds
Cleaning
Daily cleaning
• Although food spills cannot burn into the glass, we nevertheless recommend you to clean
the hob immediately after use.
• Best for daily cleaning is a damp cloth with a mild cleaning agent.
• Dry with kitchen paper or a dry teacloth.
Stubborn stains
• Stubborn stains can also be removed with a mild cleaning agent such as washing-up liquid.
• Remove water marks and lime scale with vinegar.
• Metal marks (caused by sliding pans) can be difficult to remove. Special agents are available.
• Use a glass scraper to remove food spills. Melted plastic and sugar is also best removed
with a glass scraper.
Never use abrasives. They leave scratches in which dirt and lime scale
can accumulate.
Never use anything sharp such as steel wool or scourers.
EN 20
MAINTENANCE
Filters and collect tray
Grease filter indicator
In the display the grease filter indicator ‘F’ will light up after 40 (worktop extractor)
operating hours. During use, the indicator flashes alternating with the chosen suction mode.
Press either the ‘+’ or ‘-’ button to stop the flashing. The suction mode is displayed. When the
downdraft is switched off, the grease filter indicator F is shown in the display again.
• The grease filters should then be cleaned.
• Reset the memory by press and hold the worktop extractor ‘+’ key 3 seconds until the
grease filter indicator ‘F’ disappears from the display.
Cleaning the grease filter
These must be cleaned once a month (or when the filter saturation indication system indicates
this necessity) using non aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher, which
must be set to a low temperature and a short cycle. The openings must be placed downwards
to let the water run out of the filters. The cleaning agents will make the aluminium filter turn dull,
this is normal.
Cleaning the fluid/food collect tray
Clean the fluid/food collect tray as soon as a pan has boiled over or food has fallen in the
extraction opening. Clean the tray either by hand or in the dishwasher.
Removing the grease filter and fluid/food collect tray
1. Press the extractor ‘+’ key 3 seconds to switch on the cleaning function
2. Follow the instructions below (illustrations) to remove the grease filter and the fluid/food
collect tray (no unscrewing is needed).
EN 21
MAINTENANCE
Carbon filter (recirculation use) indicator
In the display the carbon filter indicator ‘C’ will light up after 1000 (worktop extractor)
operating hours. During use, the indicator flashes alternating with the chosen suction mode.
Press either the ‘+’ or ‘-’ button to stop the flashing. The suction mode is displayed. When the
downdraft is switched off, the grease filter indicator F is shown in the display again.
• The grease filters should then be cleaned.
• Reset the memory by press and hold the worktop extractor ‘+’ key 3 seconds until the
grease filter indicator ‘C’ disappears from the display.
EN 22
TROUBLESHOOTING
General
If you notice a crack in the glass top (however small), switch the hob off immediately, unplug the
hob, turn off the (automatic) fuse switch(es) in the meter cupboard or, in the event of a permanent
connection, set the switch in the power supply lead to zero.) Contact the service department.
Troubleshooting table
If the appliance does not work properly, this does not always mean that it is defective. Try to
deal with the problem yourself first by checking the points mentioned below or check for more
information the website ‘www.atag.nl’.
Symptom
Possible cause
Solution
The display lights up when
the hob is activated for the
first time.
This is the standard
set-up routine.
Normal operation.
The fan runs on for several
minutes after the hob has
been switched off.
The hob is cooling.
Normal operation.
A slight smell is noticeable
the first few times the hob
is used.
The new appliance is
heating up.
This is normal and will
disappear once it has been
used a few times. Ventilate
the kitchen.
The pans make a noise while
cooking.
This is caused by the energy
flowing from the hob to the
saucepan.
At high settings this is
perfectly normal for some
pans. It will not damage either
the pans or the hob.
You have switched on
a cooking zone, but the
display shows ‘u’.
The pan you are using is
not suitable for induction
cooking, or has a diameter
of less than 12 cm.
Use a suitable pan.
A cooking zone suddenly
stops working and you hear
a signal.
The preset time has ended.
Switch off the bleep by
pressing the + key of the timer.
The hob is not working
and nothing appears in
the display.
There is no power supply
due to a defective cable or
a faulty connection.
Check the fuses or the electric
switch (if there is no plug).
A fuse blows as soon as the
hob is switched on.
The hob has been wrongly
connected.
Check the electrical
connections.
‘[‘ and ‘]’ appears on the
touchcontrol. The touch
controls are not working.
The bridge function
is activated.
Deactivate the bridge
function.
EN 23
TROUBLESHOOTING
EN 24
Symptom
Possible cause
Solution
Symbol ‘flash’ on the
concerning control display.
The control panel is dirty or
has water lying on it.
Clean the control panel.
Error code E5 and E6.
Defective generator.
Contact the service
department.
Error code E2.
Appliance over heated.
The appliance has been
switched off because of over
heating. Let the appliance
cool down and start again
on a lower setting.
Error code U400 and/or
continuous beep.
The appliance has been
connected incorrectly and/or
the mains voltage is too high.
Let your connection be
changed.
‘Flash’ symbol.
You have pressed two or more Do not operate more than one
keys at the same time.
key at the same time.
Error code Er47.
Communication error between Verify connection of main
controls and induction
power is correctly and
generator.
functional. Other wise contact
the service departement.
Code F on downdraft display
(alternately with the selected
power.)
Grease filter 100
operating hours.
Clean the grease filter. Use the
downdraft clean function.
Code C on downdraft display
(alternately with the selected
power.)
Carbon filter 1000
operating hours.
Replace the carbon filter. Use
the downdraft clean function.
Other error codes.
Defective generator.
Contact the service
department.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Information according regulation (EU) 66/2014
Measurements according EN60350-2
Model identification
Type of hob
Number of electric cooking zones and/or areas
Heating technology
For circular electric cooking zones: diameter of useful
surface area per electric heated cooking zone in cm
For non-circular cooking zones or areas: lenght and width of
useful surface area per electric heated cooking zone or area
Energy consumption per cooking zone or area calculated
per kg (ECelectric hob) in Wh/kg
HIDD9471LV
HIDD9472LV
Induction hob
Induction hob
4
4
Induction
cooking zones
and cooking
areas
-
Induction
cooking zones
and cooking
areas
-
22.0X18.0 cm
22.0X18.0 cm
171.0
171.0
EN 25
ENVIRONMENTAL ASPECTS
Disposal of packaging and appliance
In the manufacturing of this appliance durable materials were used. Make sure to dispose of
this equipment responsibly at the end of its lifecycle. Ask the authorities for more information
regarding this.
The appliance packaging is recyclable. The following may have been used:
• cardboard;
• polythene film (PE);
• CFC-free polystyrene (PS hard foam).
Dispose of these materials in a responsible manner and in accordance with government regulations.
As a reminder of the need to dispose of household appliances
separately, the product is marked with the symbol of a crossed-out
wheeled dustbin. This means that at the end of its working life, the
product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to
a special local authority differentiated waste collection centre or to
a dealer providing this service.
Disposing of a household appliance separately avoids possible
negative consequences for the environment and health deriving from
inappropriate disposal and enables the constituent materials to be
recovered to obtain significant savings in energy and resources.
Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and
Regulations and the requirements listed in the standards referenced.
EN 26
EN 27
Het toestelidentificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.
The appliance identification card is located on the bottom of the appliance.
Plak hier het toestelidentificatieplaatje.
Stick the appliance identification card here.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling,
het complete typenummer bij de hand.
When contacting the service department, have the complete type number to hand.
*673718*
673718
673718 / VER 2 / 03-11-2017
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.
Download PDF

advertising