ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK

ICARUS Omnia generatie 2
(M701BK)
Gebruiksaanwijzing
Copyright © 2012 ICARUS
Inhoudsopgave
Disclaimer
5
Introductie
5
In de verpakking
5
Onderdelen en bediening
6
In- en uitschakelen
7
Opladen
7
Een geheugenkaart installeren
8
Het hoofdmenu
9
Bestanden importeren
11
Importing content
Importeren van boeken met DRM
Authorisatie
Boeken lezen
Boeken openen
Boek interface
Pagina’s omslaan
Lettergrootte aanpassen
14
In/uitzoomen
Opties tijdens het lezen van boeken
Bladwijzers toevoegen
Bladwijzers wissen
Bladwijzers openen vanuit het hoofdmenu
Bladwijzers openen in het huidige boek
Go to Page
Automatisch pagina’s omslaan
Boek informatie
Schermrotatie
Weergaveinstellingen
Aan favorieten toevoegen
Muziek afspelen
22
Muziekspeler
Films bekijken
24
Opties tijdens videoweergave
Afbeeldingen bekijken
In/uitzoomen
Slideshow
Miniaturen-overzicht
25
Verkenner
26
Copy-paste van bestanden
Bestanden wissen
Instellingen
28
Tijd en datum
Standby
Het geheugen formatteren
Over het product
Power management
Fabrieksinstellingen terugzetten
Taal
Schermrotatie
Gebruiksaanwijzing
Troubleshooting
30
Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
31
Technische specificaties
33
Disclaimer
Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze
gebruiksaanwijzing waren correct op het tijdstip van publicatie. Echter,
daar software en hardware continu aan ontwikkeling onderhevig zijn
kunnen er kleine verschillen zijn met het daadwerkelijke product.
Introductie
De ICARUS Omnia is een e-reader met full color LCD scherm. De
Omnia ondersteunt veel boekformaten, inclusief door Adobe DRM
beveiligde content. Maar de Omnia is meer dan een e-reader! U kunt
er video en muziek mee afspelen en ook foto’s mee bekijken.
In de verpakking
1.
2.
3.
ICARUS Omnia M701BK LCD e-reader
USB kabel
Quick start guide
Onderdelen en bediening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdtelefoon aansluiting
Aan/uit knop - 3 seconden ingedrukt houden om in- of uit te
schakelen. 6 seconden ingedrukt houden voor een reset
LED indicator – toont de oplaadstatus
Menu knop – om het pop-up menu te openen
Zoom knop – om de lettergrootte aan te passen of in/uit te
zoomen
Afspeel-/pauzeerknop – om weergave te starten/stoppen
Terug knop – om één stap terug te gaan
Vorige pagine knop – om naar de vorige pagina te bladeren
Joystick / navigatieknoppen – om door de menu’s te navigeren
Volgende pagina knop – om naar de volgende pagina te gaan
Micro USB aansluiting – om te verbinden met een computer /
oplader
12 Micro SD kaart aansluiting – voor het uitbreiden van het
geheugen met een Micro SD kaart
13 Luidspreker
In- en uitschakelen
Houdt de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de Omnia in te
schakelen.
 Na het tonen van het opstartscherm duurt het even voor het
hoofdmenu in beeld verschijnt
 Als de Omnia niet opstart, dient deze opgeladen te worden
 Houdt de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om deze weer uit te
schakelen
Opladen
De Omnia dient opgeladen te worden vóór het eerste gebruik of
wanneer de batterij leeg is.
 Laad de Omnia op door deze met de USB kabel met een computer
te verbinden of met de optionele ICARUS AC USB oplader.
 Om het opladen te versnellen, dient de Omnia in standby modus
te staan
 Het opladen duurt ongeveer 6 uur (In standby modus)
 Als de Omnia opgeladen wordt, zal deze na ca. 60 seconden niet
gebruikt te zijn in standby modus gaan. Druk een keer kort op de
Aan/uitknop om de Omnia te doen ontwaken uit de standby
modus.
 De batterijstatus wordt linksonder in het scherm weergegeven:
Een geheugenkaart installeren
De Omnia ondersteunt SD/SDHC/MMC kaarten in zowel het FAT als
NTFS bestandssysteem. NTFS is benodigd om bestanden groter dan
4Gb te kopiëren
Om een geheugenkaart te installeren:
 Open het klepje voor de geheugenkaart.
 Check dat de SD kaart in de correcte richting ingevoerd wordt
 Als de SD kaart in de verkeerde richting ingevoerd wordt, kan dit
de kaart en de Omnia beschadigen
 Duw de SD kaart in de ingang totdat deze klikt
 Duw, om de geheugenkaart te verwijderen, een keer op de kaart
totdat u een klik hoort.
 Als een geheugenkaart wordt toegevoegd of verwijderd, kan het
enkele seconden duren voordat de Omnia de inhoud bijgewerkt
heeft
 Vermijd het toevoegen of verwijderen van een geheugenkaart
terwijl de Omnia ingeschakeld is, aangezien dit tot een crash kan
leiden.
 Verwijder de kaart niet als een bestand op die kaart wordt
afgespeeld. Hierdoor zal de Omnia stoppen met werken en
opnieuw opstarten.
 Als het systeem niet reageert, houdt de Aan/uitknop dan
seconden ingedrukt om de Omnia te resetten en uit te schakelen.
Beperkingen van het NTFS bestandssysteem:
 Boeken op de kaart worden niet door Adobe Digital Editions
herkend wanneer de Omnia met de computer verbonden is.
 Direct kopiëren van bestanden van het interne geheugen naar de
geheugenkaart wordt niet ondersteund.
Het Hoofdmenu
Als de Omnia ingeschakeld wordt, opent automatisch het Hoofdmenu












1.
2.
3.
1. Doorgaan met lezen
–toont de pagina van het
laatstgelezen boek. Druk op
<OK> om dit boek te openen.
2. Bibliotheek
Library
-toont alle aanwezige boeken,
eventueel
verdeeld
over
Battery Indicator
meerdere pagina’s
3. Batterijindicator
Page Number
-toont de status van de batterij
4. Paginanummer
Time & Date
-toont
het
huidige
paginanummer en het totaal
aantal pagina’s.
5. Tijd & Datum
-toont de huidige datum en tijd
6. Lokatie van bestand
- toont waar het bestand is
opgeslagen: INT = intern
geheugen, SD = geheugenkaart
Entering Option Menu
To access extra functions available, press [Menu] button to display the
Option Menu as illustrated.
Druk op de richtingstoetsen om de cursor naar het gewenste item te
bewegen. Het geselecteerde item wordt gemarkeerd. Druk op “OK”
om te bevestigen.
Verplaats, om het optiesmenu te verlaten, de cursor
naar
en druk op <OK> om te bevestigen.
Als alternatief kunt u op de Terug knop drukken.
De andere mogelijkheden in het optie menu zijn:
Om boeken te sorteren op: Titel, Auteur, Categorie,
Datum, Formaat
Om naar een specifieke pagina te gaan
Om opgeslagen Bladwijzers te openen
Om de helderheid van het scherm aan te passen
Om video’s af te spelen
Om muziek te luisteren
Om foto’s te bekijken
Om de bestandsverkenner te openen
Om de instellingen te wijzigen en de gebruiksaanwijzing
te lezen
Om je favorieten te openen
Importeren van bestanden en synchronisatie
Bestanden importeren
 De Omnia kan via de USB kabel met een computer verbonden
worden om bestanden te kopiëren van en naar de Omnia
 Als de Omnia via USB met de computer verbonden is, kan deze
niet gebruikt worden om bestanden te bekijken/luisteren/lezen
 Open de verkenner van uw computer; de Omnia is als ‘Omnia’ in
de vorm van een verwisselbare schijf te zien
 U kunt middels copy-paste en/of slepen bestanden van en naar de
Omnia kopiëren. Dit geldt echter bij boeken alleen voor boeken
zonder DRM!
Importeren van boeken met DRM
De Omnia ondersteunt boeken (ePub, PDF) met Adobe DRM. Het
gratis programma Adobe Digital Editions (ADE) is daarvoor wel vereist.
Adobe Digital Editions (ADE) installeren
 ADE is een gratis programma van Adobe dat nodig is voor het
synchroniseren van boeken met DRM tussen uw computer en
Omnia.
U
kunt
Adobe
Digital
Editions
hier
http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/ downloaden.
Volg de instructies van Adobe.
Authorisatie
 Nadat ADE is geïnstalleerd kunt u de Omnia met uw PC verbinden.
ADE zal de Omnia herkennen en u vragen of u deze wil
authoriseren. Doe dit.
 Na authorisatie zult u de Omnia als ‘boekenplank’ aan de
linkerkant van het scherm zien. De inhoud van de Omnia zal in het
rechtervenster getoond worden.

 Nu kunt u boeken kopen en downloaden. Deze zullen automatisch
in ADE geladen worden, waarna u ze kunt kopiëren naar de Omnia.
 Gekochte of gedownloade boeken worden op uw computer
opgeslagen in de map ‘My Digital Editions’ binnen ‘Mijn
documenten’
Synchronisatie van ebooks met DRM
 Klik binnen ADE op ‘Alle items’ in de linkerkolom
 Alle beschikbare boeken worden in het rechtervenster getoond.
 Selecteer de te kopiëren titels en sleep deze naar de Omnia. Er
verschijnt een groen + teken boven de Omnia als teken dat u
boeken gaat toevoegen.
Belangrijke informatie m.b.t. Adobe Digital Editions (ADE)
Elke Adobe ID ondersteunt 6 apparaten, inclusief de computer (1), de
Omnia (2) en de geheugenkaart in de Omnia (3). Mocht u ook
synchroniseren met andere computers en mobiele apparaten, kan het
zijn dat u uw limiet bereikt heeft en dat de Omnia niet geauthosireerd
kan worden. Neem in dat geval contact op met Adobe.
Als de Omnia terug naar de fabrieksinstellingen gezet wordt, worden
alle DRM activatiedata gewist. Om toegang te krijgen tot uw boeken
dient u de Omnia opnieuw te authoriseren.
Als u in totaal meer dan 6 apparaten wilt authoriseren, ziet u de
volgende melding. Neem dan contact op met Adobe.
E_ACT_TOO_MANY_ACTIVATIONS
Boeken lezen
Boeken openen
 De Omnia ondersteunt ebooks in het epub, pdf, en txt format.
 Gebruik de richtingstoetsten om naar een boek in de bibliotheek
te gaan en druk ‘OK’ om deze te openen.
Book pagina interface
Huidige Pagina / Totaal #
Page
Batterij status
Lettergrootte
Pagina’s omslaan
Om een pagina om te slaan dient u op de Volgende Pagina of Vorige
Pagina knop te drukken. Alternatief kunt u de richtingstoetsen
gebruiken.
De lettergrootte aanpassen
 Druk op de Zoom knop om de lettergrootte aan te passen
 Er zijn 5 lettergroottes beschikbaar
Small, Medium, Large, XLarge, XXLarge.
Selecteer de gewenste grootte
Het kan een tijdje duren voor de
Lettergrootte aangepast is.
In- en uitzoomen
 Om gedeeltes van afbeeldingen te vergroten kan in- en
uitgezoomd worden (uitsluitend in ePub & PDF bestanden)
 Selecteer in het Grootte menu ‘vergroten’
 Het Zoom menu verschijnt
 Selecteer het juiste zoom niveau en bevestig
 Gebruik de richtingstoetsen om de pagina te bewegen tijdens het
zoomen
 Er kan in Zoom modus niet door pagina’s gebladerd worden.
 Druk op Terug om de Zoom modus te verlaten en verder te lezen.
Het gebruik van het Opties menu tijdens het lezen
Druk tijdens het lezen op de Menu toets om het Opties menu te
openen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
1. Bladwijzer toevoegen/verwijderen
2. Bladwijzers
3. Ga naar pagina
4. Muziek
5. Auto flip
6. Boekinformatie
7. Schermrotatie
8. Beeldscherminstellingen
9. Aan favorieten toevoegen
Bladwijzers toevoegen
Druk – om een bladwijzer toe te voegen aan de huidige pagina –
tijdens het lezen op de Menu toets. Ga naar Bladwijzer Toevoegen en
klik op ‘OK’.
Bladwijzers verwijderen
 Ga naar de pagina waar de bladwijzer verwijderd dient te worden
 Druk op de Menu toets
 Kies Bladwijzer Verwijderen
 Als alternatief kan de Bladwijzerlijst geopend worden (Menu /
Bladwijzers) en kunt u een bladwijzer verwijderen door deze te
selecteren en op “Wissen” te drukken.
Bladwijzers openen vanuit het Hoofdmenu
Druk in het hoofdmenu op de Menu toets en selecteer Bladwijzers
om de bladwijzerlijst te openen.
Dit scherm toont een preview van
de geselecteerde bladwijzer
Dit venster toont alle beschikbare
bladwijzers.
 Ga naar een Bladwijzer en klik op OK om deze te openen
 Om een Bladwijzer te wissen, druk op de Menu toets en kies
Wissen om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.
Een Bladwijzer in het huidige boek openen
 Druk tijdens het lezen op de Menu toets en kies Bladwijzers
 Druk op OK om een bladwijzer te openen.
 Druk op Menu om het optiesmenu te openen en kies Wissen om
een bladwijzer te wissen.
Ga naar pagina
Met de Ga naar Pagina functie kun je direct naar een pagina springen.
Selecteer met de richtingstoetsen het juiste paginanummer en
bevestig om hier naar toe te springen.
Auto Flip (automatisch omslaan van pagina’s)
De Omnia heeft een modus waarin pagina’s automatisch omgeslagen
worden. De tijd tussen twee pagina’s kan ingesteld worden op: 10s,
20s, 30s, 40s, 50s, 1 min.
Boekinformatie
Deze functie toont alle opgeslagen informatie over het boek, zoals
titel, auteur en dergelijke. Welke informatie beschikbaar is, hangt van
het boek af.
Schermrotatie
De [Rotatie] optie kan het beeld 90 graden draaien in de richting van
de klok (van portret- naar landschapmodus).
 Om terug te keren naar de vorige modus (Portret)
 De Omnia is tevens voorzien van een G sensor, als automatisch
roteren is ingeschakeld hoeft u het apparaat alleen maar te
kantelen; de Omnia wisselt automatisch de modus.
In landschapsmodus, is de layout van het menu anders:
 In de landschapsmodus is het Opties menu in 2 gedeeltes verdeeld.
Om het tweede gedeelte te openen, dient u de cursor naar ‘Meer’
te navigeren en op Enter te drukken.
 Om terug te gaan naar het eerste gedeelte, navigeert u naar ‘Terug’
en drukt u op Enter.
Beeldscherminstellingen
 Hiermee kunnen de kleur van de achtergrond, de kleur van het
lettertype en de helderheid ingesteld worden.
 Dit geldt alleen voor TXT en ePub documenten, niet voor PDF.
Aan favorieten toevoegen
 Om boeken aan de favorieten lijst toe te voegen gaat u in het
Opties menu naar Favoriet toevoegen
 Om boeken in de favorietenlijst te openen, selecteert u in het
Hoofdmenu de optie Favorieten (door op de Menu knop te
drukken en Favorieten te selecteren)
 Om boeken uit de Favorieten te verwijderen:
Selecteer het relevante boek in de Favorieten lijst. Druk vervolgens
op de Menu knop en selecteer Wissen
Muziek afspelen
Muziekbestanden afspelen
 Kies in het hoofdmenu <Menu> om het Opties menu te openen.
 Verplaats de cursor naar [Muziek] en druk op <OK> om te
bevestigen.
 Druk op OK om muziekweergave te starten of pauseren
 Gebruik de richtingstoetsen om naar een vorig/volgend nummer
te gaan of houd deze ingedrukt om terug of vooruit te spoelen
 Gebruik de Richtingstoetsen omhoog en omlaag om het volume
aan te passen
Het gebruik van het Opties menu in de muziekspeler
EQ instellingen – om de equalizer
modus te selecteren
Afspeelmodus
Om alle muziekstukken te sorteren
Sorteren naar genre
Sorteren naar album
Sorteren naar artiest
Video afspelen



Druk in het Hoofdmenu op de Menu knop en selecteer Video
Selecteer de gewenste video en druk op OK om weergave te
starten
Gedurende de weergave zijn dit de functies van de knoppen
1
Volledig scherm in/uitschakelen
2
Volume hoger
3
4
5
Volume lager
Vorige video / terugspoelen
Volgende video/ vooruitspoelen
6
Weergave / Pauze
Het gebruik van het Opties menu tijdens weergave
Druk tijdens weergave op de Menu toets om de opties weer te geven.
Gebruik Links/Rechts om tussen
Lus en Herhalen te wisselen
Lus: geeft alle video’s in de lijst
weer Herhalen: herhaalt de
huidige video
Druk op OK voor volledig scherm
of aanpassen aan schermgrootte
Weergave van ondertitels
 De Omnia ondersteunt ondertitels in sub, ssa, srt, of lrc formaat.
 Indien de naam van het bestand van de ondertitel identiek is aan
de naam van het videobestand, zal dit automatisch geladen
worden bij het openen van de video
Afbeeldingen bekijken
 Selecteer in het hoofdmenu de optie Afbeeldingen en druk op ‘OK’
om te bevestigen.
Bovenste venster toont een
preview van de geselecteerde foto
Toont de lijst van alle aanwezige
foto’s
 Selecteer in de lijst de juiste foto en druk op OK om deze te
openen (volledig scherm)
 Druk in volledig scherm weergave op de richtingstoetsen om naar
de vorige/volgende foto te gaan
In- en uitzoomen
 Er zijn 3 zoomniveaus beschikbaar. Druk op de Zoom knop tijdens
volledige schermmodus om in te zoomen
 Druk op de Terug knop om terug te keren naar het originele
formaat
Diavoorstelling



Druk in volledig schermmodus op Menu en op Diavoorstelling om
te starten met de weergave.
Druk een keer op de Menu toets om de voorstelling te stoppen
In het optiesmenu kan de overgangstijd worden ingesteld
Thumbnail modus


Druk in volledige schermmodus op Menu en Thumbnails om
miniaturen weer te geven
Om naar de originele weergave te gaan dient u een keer op de
Terug knop te drukken
Bestandsverkenner
 Kies in het hoofdmenu de Verkenner
 Kies met Links/Rechts de geheugenkaart dan wel het interne
geheugen
Copy / Paste van bestanden
 U kunt bestanden kopiëren van het interne geheugen naar de
geheugenkaart en vice versa
 Selecteer het te kopiëren bestand, druk op de Menu knop en kies
Kopiëren
 Ga naar de gewenste locatie, druk op Menu en kies Plakken
Let op: het kopiëren van grote bestanden kan lang duren.
Bestanden wissen
Selecteer een bestand in de verkenner, druk op de Menu knop en
selecteer Wissen om een bestand te verwijderen.
Let op: het wissen van een groot bestand kan lang duren.
Instellingen
Tijd en datum
Hier kunt u de tijd en datum instellen. De tijd en datum dienen goed
ingesteld te zijn in verband met Adobe Digital Editions. Incorrecte
tijd/datum kan leiden tot problemen met ADE.
Standby
 Druk een keer op de Aan/uitknop om Standby in te schakelen
 Druk nog een keer op de Aan/uitknop om de Omnia te ontwaken
uit de standby stand
Geheugen formatteren
Om het interne geheugen en/of de geheugenkaart te formatteren.
Let op: alle data worden gewist! Maak eerst een back up van je
gegevens alvorens te formatteren.
Over product
Toont productinformatie over de Omnia
Energiebeheer
Toont in real-time de status van de batterij van de Omnia.
Fabrieksinstellingen terugzetten
Om alle fabrieksinstellingen terug te zetten. Alle DRM inhoud en
activatieinfo zullen gewist worden. U zult de Omnia opnieuw moeten
authoriseren in Adobe Digital Editions.
Taal
Om de taal van de gebruikersinterface in te stellen.
Schermrotatie
Om automatische schermrotatie in of uit te schakelen.
Handleiding
Om de gebruiksaanwijzing te lezen.
Troubleshooting
Probeer als de Omnia niet naar behoren functioneert het volgende:
De Omnia reageert niet of start niet op.

Reset de Omnia door de Aan/uitknop gedurende 6 seconden
ingedrukt te houden. De Omnia zal worden uitgeschakeld na de
reset.

De batterij is volledig leeg. Laad de Omnia op via de
meegeleverde USB kabel of de optionele ICARUS AC USB oplader.
De levensduur van de batterij lijkt kort

De omgevingstemperatuur ligt beneden de 5oC. Bij zulke
temperaturen zal de batterij snel leeg zijn.

De batterij is gedurende langere tijd niet gebruikt. Laad de
Omnia eerst op.

De batterij is defect: neem contact op met ICARUS Support
Een boek kan niet geopend woden

Boeken met DRM kunnen uitsluitend worden geopend op de
Omnia als deze in ADE met dezelfde Adobe ID is geopend als dat
ID waarmee de Omnia geauthoriseerd is.

Het boek is verlopen (bij bibliotheek boeken)

Het boekformaat wordt niet ondersteund door de Omnia
De Omnia kan niet bediend worden terwijl deze met de computer
verbonden is

De Omnia kan niet bediend worden als deze via USB met een
computer verbonden is om deze op te laden / te
synchroniseren

Om de Omnia toch te gebruiken tijdens een USB verbinding,
kunt u op de computer de ‘hardware veilig verwijderen’ optie
gebruiken. Hierna laadt de Omnia wel op, maar kunt u toch
gelijktijdig lezen.
Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
Batterij


Laad de batterij uitsluitend op bij temperaturen van 0-35
graden Celsius
Laad de Omnia niet op als de batterij lekt
Gebruik
 Stel de Omnia nooit bloot aan extreem licht, temperatuur,
vocht of vibraties
 Verpak de Omnia nergens in als deze gebruikt wordt of
opgeladen wordt. De Omnia kan bij langdurig gebruik heet
worden.
 Gebruik de Omnia niet op een lokatie gekenmerkt door:
A. Extreem hoge temperatuur
B. Direct zonlicht
C. Hoge vochtigheid
D. Temperaturen beneden het vriespunt
Hoofdtelefoon

Langdurig met hoog volume luisteren naar muziek of video kan
gehoorschade veroorzaken. Houd het volume daarom op een
normaal niveau.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het rijden of besturen van
een voertuig. Het kan ook gevaarlijk zijn de Omnia tijdens het
lopen te gebruiken of anderszijds in het verkeer.
Schoonmaken en onderhoud

Maak de Omnia meteen droog als deze vochtig mocht worden.
Wacht tot de Omnia compleet droog is alvorens deze aan te
zetten.

Maak het scherm schoon met een zachte doek. Let op dat u
geen doek gebruikt die kan schuren.

Gebruik altijd een beschermhoes (optioneel verkrijgbaar ICARUS
C003BK beschermhoes) tijdens het vervoeren van uw Omnia om
krassen en beschadigingen te voorkomen.

Neem – indien de Omnia service nodig heeft – contact op met
ICARUS via www.icarusreader.com

Als de Omnia door niet geauthoriseerde personen gerepareerd
wordt, vervalt de garantie
.
Geheugenkaart

Indien de Omnia niet reageert nadat er een geheugenkaart in
gestopt is, neem de geheugenkaart er dan weer uit en probeer
het nogmaals.

Verwijder de SD kaart niet terwijl de Omnia ingeschakeld is. Dit
kan schade aan de geheugenkaart, Omnia en verlies van data tot
gevolg hebben.

Zorg ervoor dat de SD kaart ontgrendeld is alvorens er data naar
toe te kopiëren of te verwijderen.

Maak altijd een backup van uw bestanden alvorens de Omnia of
de geheugenkaart te formatteren. Formatteer de geheugenkaart
in het FAT bestandssysteem.
Technische specificaties
Beeldscherm
7 inch TFT-LCD Display, 800x480 pixels
Helderheid: 200cd/m2
Geheugen
Intern geheugen: 2GB (FAT format)
Ondersteunt SD/SDHC/MMC tot 16GB (FAT/NTFS formaat)
Ondersteunde bestandsformaten
Boeken: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, HTML
Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
Afbeeldingen: JPG, BMP, GIF, PNG
Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/
RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, WMV 7 (v1), WMV 9(v3), WMV 9AP(vc1) tot max. 720p resolutie
Connectiviteit
Dataoverdracht: USB 2.0 High Speed
Audio: 3.5mm audio jack
Energie: USB aansluiting
Diversen
Ingebouwde stereo luidsprekers
Klok & datum
Real time batterijstatusinformatie
Levensduur batterij
Lezen – tot 8 uur (afhankelijk van leesgedrag, helderheid etc.)
Muziek – tot 30 uur (met backlight uitgeschakeld)
Opladen
Stroom: DC 5.0V, 1.2A (via USB)
Oplaadduur: 6 uur (ongeveer)
Minimum systeemvereisten (USB Mass Storage)
Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x tot Lion (deze speler
werkt niet onder OS X Lion)
Afmetingen en gewicht
Afmetingen: 206.4 x 133 x 12.9 mm (ongeveer)
Gewicht: 347g (ongeveer)
**Design en specificaties kunnen afwijken van de realiteit
Copyright en Trademark
Volgens Copyright – wetten mag data uit dit product en deze
handleiding niet gebruikt worden (geheel of gedeeltelijk) zonder
uitdrukkelijke toestemming van ICARUS.
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn
trademarks van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
Macintosh en Mac OS zijn trademarks van Apple Inc., geregistreerd in
de Verenigde Staten en andere landen.
Adobe, het Adobe logo, Reader en PDF zijn trademarks van Adobe
Systems Incorporated in de Verenigde Staten of andere landen.
MPEG Layer-3 audio coding technologie en patenten zijn in licentie
van Fraunhofer IIS en Thomson.
De Omnia bevat Adobe® Reader® Mobile software onder licentie van
Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems
Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Reader zijn
trademarks van Adobe Systems Incorporated.
© 2012 ICARUS Reader
Download PDF

advertising