Klippon® POK - Polyester enclosures
Enclosures
Klippon® POK – Polyester enclosures
B
The Klippon®32.UDQJHLVEDVHGRQDKLJKTXDOLW\JODVVÀEUHUHLQIRUFHGSRO\HVWHU
HQFORVXUHZKLFKUHSUHVHQWVDQHFRQRPLFDOVROXWLRQIRUHOHFWULFDOFRQQHFWLRQV7KH
HQFORVXUHVDUHLGHDOZKHUHYHUFRUURVLRQUHVLVWDQFHLPSDFWUHVLVWDQFHDQGDKLJK
,3SURWHFWLRQFODVVDUHUHTXLUHG
)HDWXUHVRIWKHHQFORVXUHUDQJH
‡VL]HVDQGYHUVLRQV
‡6WDLQOHVV6WHHOOLGVFUHZV
‡)L[LQJKROHVORFDWHGRXWVLGHWKHVHDOHGDUHD
‡7KUHDGHGKROHVIRUPRXQWLQJUDLOV
‡$SSURYHGWRWKHODWHVWLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGV
2XUDVVHPEO\VHUYLFHFDQVXSSO\WKHVHHQFORVXUHVSUHDVVHPEOHGZLWKWHUPLQDOV
DQGFDEOHJODQGVDFFRUGLQJWRFXVWRPHUUHTXLUHPHQWV
T~
Overview of enclosures
Ordering data
Description
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon® POK 3
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon® POK 4
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Klippon®32.
Note
B.164
Dimensions in mm
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
Standard
1277200000
1277300000
1277400000
1565400000
9510510000
1277500000
1277600000
1565410000
1277700000
1277800000
9510520000
1565420000
1565430000
9510470000
1565440000
9510530000
9510540000
Ex Enclosures
9510210000
9510220000
9510320000
9510330000
9510340000
9510230000
9510240000
9510250000
9510260000
9510270000
9510350000
9510280000
9510290000
9510300000
9510310000
9510360000
9510370000
²
Enclosures
Klippon® POK - Polyester enclosures
Technical Overview
Features
‡)RUXVHLQKD]DUGRXVDUHDDQGLQGXVWULDODSSOLFDWLRQV
‡([WUHPHO\UREXVWDQGLPSDFWUHVLVWDQWGXHWRWKHKLJKDPRXQWRIJODVVÀEUH
‡$SSURYHGWRWKHODWHVWLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVHJ$7(;F8/XV*267
Note
7KHHQFORVXUHUDQJH.OLSSRQ®32.FDQEHDVVHPEOHGZLWKWHUPLQDOVRURWKHUDSSURYHGHTXLSPHQWE\RXU$SSOLFDWLRQ6SHFLÀF6ROXWLRQVVHUYLFH
B
Technical data
(QFORVXUHPDWHULDO
6XUIDFH
,35DWLQJ
(TXLSPHQWPRXQWLQJ
(QFORVXUHPRXQWLQJ
/LGÀ[LQJ
,PSDFW5HVLVWDQFH
*DVNHWPDWHULDO
7HPSHUDWXUHUDQJH
7RUTXHVFUHZVRIOLG0
7RUTXHVFUHZVRIOLG0
)ODPPDELOLW\
7R[LFLW\
Note
Ex
Standard
*ODVVÀEUHUHLQIRUFHGSRO\HVWHUWR',1
*ODVVÀEUHUHLQIRUFHGSRO\HVWHUWR',1
ZLWKDGGHGJUDSKLWH
%ODFNVLPLODUWR5$/
*UH\VLPLODUWR5$/
,3
,3
0WR0WKUHDGHGEXVKHV
0WR0WKUHDGHGEXVKHV
KROHVIRU0WR0VFUHZ
KROHVIRU0WR0VFUHZV
00VORWKHDGFURVVKHDGVFUHZVIURPVWDLQOHVVVWHHO
00VORWKHDGFURVVKHDGVFUHZVIURPVWDLQOHVVVWHHO
6LOLFRQH904
Chloroprene
ƒ&«ƒ&
ƒ&«ƒ&
1P
1P
1P
1P
8/9
8/9
+DORJHQDQGFDGPLXPIUHH
+DORJHQDQGFDGPLXPIUHH
:HGHOLYHUHQFORVXUHVWKURXJKRXUDVVHPEO\VHUYLFHZKLFKDUHUHDG\WREHFRQQHFWHGDQGVXLWDEOHIRUHYHU\DSSOLFDWLRQ
'HSHQGLQJRQWKHVFUHZKHDGVL]HWKHOLGFDQEHIDVWHQHGXVLQJHLWKHURXUVORWWHGRUFURVVKHDGVFUHZGULYHUV
Approvals for empty enclosures
$7(;FHUWLÀFDWH
$7(;PDUNLQJ
*267([
*267
F8/XV
/OR\GV5HJLVWHU
5XVVLDQ0DULWLPH5HJLVWHU
*HUPDQLVFKHU/OR\G
Installation
Ex
.(0$$7(;8
,,*'([H,,
32&&'(0(%
32&&'(0(%
Standard
32&&'(0(%
(
++
The Klippon®32.HQFORVXUHUDQJHFDQEHSUHÀWWHGLQRXUFXVWRPHUVSHFLÀFSURGXFWLRQGHSDUWPHQWDFFRUGLQJWR\RXUZLVKHV
DVDQH[DPSOHWHUPLQDOVRURWKHUDSSURYHGFRPSRQHQWVFDQEHLQVWDOOHGDVUHTXLUHG
7KLVHQFORVXUHUDQJHLVFRPSRQHQWFHUWLÀHG$QDGGLWLRQDOFHUWLÀFDWLRQVLVUHTXLUHGZKHQRWKHUHOHFWURQLFHTXLSPHQWZLOOEHLQVWDOOHGLQWRWKH
HQFORVXUH
Approvals terminal enclosures
$7(;FHUWLÀFDWH
$7(;PDUNLQJ
Note
²
Ex
Standard
.(0$$7(;
T ,,*'7ƒ&7ƒ&([H,,77
T ,,*'7ƒ&7ƒ&([H>LD@,,&77
T ,,*'7ƒ&7ƒ&([LD,,&77
,3,3,3
,I\RXKDYHVSHFLÀFUHTXLUHPHQWVRIHTXLSPHQWLQKD]DUGRXVDUHDDSSOLFDWLRQVSOHDVHFRQWDFW:HLGPOOHUWRJHWDFRS\RIWKHFRPSOHWHFHUWLÀFDWHV
B.165
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 1
Enclosure
Depth
56 mm
(56)
15
80
41
75
66
B
59
(42,2)
Height/Width/Depth
75 / 80 / 56 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1277200000
Ex environment enclosure, black
9510210000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
15 mm width
Order No.
1928060000
Steel sheet, zinc plated
9510570000
Terminal rail, Set
Note
vertical
1x1*
1x1*
horizontal
1x5
1x4
*Please refer to the Terminal Block Catalogue or the SAK Range for more information about
SRSXODWLQJWKHHQFORVXUHVZLWKWHUPLQDOEORFNV:HUHFRPPHQGDWPRVWRQH%.ĂRU%.ĂĂ&51
(0625220000) in vertical installations. There are no pre-defined mounting points set within this
enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Mounting plate
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390910000
External mounting feet, set of 4
9510900000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.166
A/B
4
2
1
1
C/D
1
1
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only one hinge is required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 2
56 mm
Enclosure
Depth
(56)
15
110
41
75
66
B
89
(42,2)
Height/Width/Depth
75 / 110 / 56 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1277300000
Ex environment enclosure, black
9510220000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
15 mm width
Order No.
1928070000
Steel sheet, zinc plated
9510580000
Terminal rail, Set
Note
vertical
1x1*
1x1*
horizontal
1x10
1x9
*Please refer to the Terminal Block Catalogue or the SAK Range for more information about
SRSXODWLQJWKHHQFORVXUHVZLWKWHUPLQDOEORFNV:HUHFRPPHQGDWPRVWRQH%.ĂRU%.ĂĂ&51
(0625220000) in vertical installations. There are no pre-defined mounting points set within this
enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Mounting plate
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390920000
External mounting feet, set of 4
9510900000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
7
3
2
2
C/D
1
1
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only one hinge is required to be fitted to the longest side.
B.167
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 3
Enclosure
Depth
56 mm
(56)
15
41
160
75
66
B
139
(42,2)
Height/Width/Depth
75 / 160 / 56 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1277400000
Ex environment enclosure, black
9510320000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
15 mm width
Order No.
1928080000
Steel sheet, zinc plated
9510680000
Terminal rail, Set
Note
vertical
*
*
horizontal
1x20
1x17
*Please refer to the Terminal Block Catalogue or the SAK Range for more information about
SRSXODWLQJWKHHQFORVXUHVZLWKWHUPLQDOEORFNV:HUHFRPPHQGDWPRVWRQH%.ĂRU%.ĂĂ&51
(0625220000) in vertical installations. There are no pre-defined mounting points set within this
enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Mounting plate
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390930000
External mounting feet, set of 4
9510900000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.168
A/B
11
5
4
3
C/D
1
1
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only one hinge is required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Depth
56 mm
Enclosure
Klippon® POK 31
(56)
15
41
190
75
66
B
169
Height/Width/Depth
75 / 190 / 56 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1565400000
Ex environment enclosure, black
9510330000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
(33)
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
vertical
*
*
horizontal
1x26
1x22
*Please refer to the Terminal Block Catalogue or the SAK Range for more information about
SRSXODWLQJWKHHQFORVXUHVZLWKWHUPLQDOEORFNV:HUHFRPPHQGDWPRVWRQH%.ĂRU%.ĂĂ&51
(0625220000) in vertical installations. There are no pre-defined mounting points set within this
enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510690000
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390940000
External mounting feet, set of 4
9510900000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
14
6
5
4
C/D
1
1
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only one hinge is required to be fitted to the longest side.
B.169
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 32
56 mm
Enclosure
Depth
56
15
41
230
66
75
B
(42)
209
Height/Width/Depth
75 / 230 / 56 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
9510510000
Ex environment enclosure, black
9510340000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
vertical
*
*
horizontal
1x33
[
*Please refer to the Terminal Block Catalogue or the SAK Range for more information about
SRSXODWLQJWKHHQFORVXUHVZLWKWHUPLQDOEORFNV:HUHFRPPHQGDWPRVWRQH%.ĂRU%.ĂĂ&51
(0625220000) in vertical installations. There are no pre-defined mounting points set within this
enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510700000
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390950000
External mounting feet, set of 4
9510900000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.170
A/B
16
6
6
4
C/D
1
1
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Depth
91 mm
Enclosure
Klippon® POK 4
91
25
66
122
120
111
B
95
Height/Width/Depth
120 / 122 / 91 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1277500000
Ex environment enclosure, black
9510230000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
80
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
15 mm width
Order No.
1928110000
Steel sheet, zinc plated
9510590000
Terminal rail, Set
Note
Mounting plate
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
1x12
1x10
1x7
1x6
1x5
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390970000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
12
6
4
2
1
C/D
4
3
1
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
B.171
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 5
Enclosure
Depth
91 mm
91
25
220
66
1 11
120
B
20 4
Height/Width/Depth
120 / 220 / 91 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1277600000
Ex environment enclosure, black
9510240000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510600000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
1x31
1x26
1x19
1x15
1x13
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390980000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.172
A/B
24
14
12
5
4
3
C/D
4
3
1
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Depth
91 mm
Enclosure
Klippon® POK 51
(90)
20
70
160
160
148
B
132
Height/Width/Depth
160 / 160 / 91 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1565410000
Ex environment enclosure, black
9510250000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
(76)
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
15 mm width
Order No.
1928130000
Steel sheet, zinc plated
9510610000
Terminal rail, Set
Note
Mounting plate
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
1x17
1x14
1x11
1x9
1x7
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1390990000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
15
12
6
3
2
2
C/D
11
6
4
2
2
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
B.173
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 6
Enclosure
Depth
91 mm
(90)
20
260
70
160
148
B
232
Height/Width/Depth
160 / 260 / 91 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1277700000
Ex environment enclosure, black
9510260000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
(76)
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510620000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
1x36
1x30
1x23
1x16
1x16
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391000000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.174
A/B
30
24
14
5
4
3
C/D
11
6
4
2
2
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Depth
91 mm
Enclosure
Klippon® POK 7
(90)
20
70
360
160
148
B
332
Height/Width/Depth
160 / 360 / 91 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1277800000
Ex environment enclosure, black
9510270000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
(76)
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510630000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
1x56
1x47
1x36
1x29
1x24
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391010000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
45
36
20
6
5
C/D
11
6
4
2
2
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
B.175
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 71
Enclosure
Depth
91 mm
(90)
20
70
560
148
160
B
(76)
532
Height/Width/Depth
160 / 560 / 91 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
9510520000
Ex environment enclosure, black
9510350000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510710000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
1x94
1x79
1x60
1x49
1x41
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391020000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.176
A/B
66
32
12
10
C/D
11
6
4
2
2
1
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Depth
121 mm
Enclosure
Klippon® POK 8
(120)
25
255
95
250
238
B
227
Height/Width/Depth
250 / 255 / 121 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1565420000
Ex environment enclosure, black
9510280000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
(106)
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510640000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
[
2x31
2x23
2x19
2x15
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391030000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
36
32
10
10
3
2
C/D
32
21
15
3
3
2
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
B.177
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 9
Enclosure
Depth
121 mm
(120)
25
400
95
238
250
B
372
Height/Width/Depth
250 / 400 / 121 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1565430000
Ex environment enclosure, black
9510290000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
(106)
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510650000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
2x67
2x55
2x41
2x33
2x27
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391040000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.178
A/B
62
54
33
14
6
4
C/D
32
21
15
3
3
2
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Depth
121 mm
Enclosure
Klippon® POK 91
(120)
25
95
600
238
250
B
572
Height/Width/Depth
250 / 600 / 121 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
9510470000
Ex environment enclosure, black
9510300000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
(106)
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510660000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
2x107
[
2x66
2x53
2x44
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no pre-defined mounting points set within this enclosure for installing internal equipment in a vertical position.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391050000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
96
24
20
20
6
C/D
32
21
15
3
3
2
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
B.179
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 10
Enclosure
Depth
121 mm
(120)
25
95
400
405
393
B
(106)
372
Height/Width/Depth
405 / 400 / 121 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
1565440000
Ex environment enclosure, black
9510310000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510670000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
3x67
3x55
3x41
3x33
3x27
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no prescribed possible attachment points in the enclosures for vertical installations.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391070000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.180
A/B
62
54
33
14
6
4
C/D
60
39
30
7
5
4
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Klippon® POK - Polyester enclosures
Depth
161 mm
Enclosure
Klippon® POK 11
(160)
65
95
255
250
238
B
227
(146)
Height/Width/Depth
250 / 255 / 161 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
9510530000
Ex environment enclosure, black
9510360000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510640000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
[
2x31
2x23
2x19
2x15
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no prescribed possible attachment points in the enclosures for vertical installations.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391030000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
1420920000 – 2013
A/B
36
32
10
3
2
C/D
32
21
15
3
3
2
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
B.181
Klippon® POK - Polyester enclosures
Klippon® POK 12
Enclosure
Depth
161 mm
(160)
238
250
B
372
Height/Width/Depth
(146)
250 / 400 / 161 mm
Ordering data
Max. number of terminals (industry)
RAL 7001
Standard, grey
Order No.
9510540000
Ex environment enclosure, black
9510370000
Assembly with terminal
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
RAL 9011
Note
65
95
400
The overview page lists the ambient temperatures. Colour variations may occur under certain
circumstances.
Accessories
Order No.
Terminal rail, Set
Note
15 mm width
Mounting plate
Steel sheet, zinc plated
9510650000
vertical
*
*
*
*
*
horizontal
2x67
2x55
2x41
2x33
2x27
The mounting rails are designed to be installed directly.
$VVHPEO\ZLWKWHUPLQDOVSURYLGHVIRUĂPPFOHDUDQFHWRWKHHQGVRIWKHPRXQWLQJUDLO
Ordering recommendations:
76ĂPRXQWLQJUDLOVFUHZW\SHWHUPLQDOV:'8ĂWHQVLRQFODPSWHUPLQDOV
='8Ă
*There are no prescribed possible attachment points in the enclosures for vertical installations.
Hinge, diecast zinc, Set
1580360000
Brass Earth Continuity Plate
1391040000
External mounting feet, set of 4
9510910000
Number of cable entries
Number of cable entries
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Note
Note
B.182
A/B
62
54
33
14
6
4
C/D
32
21
15
3
3
2
2XU,3ĂSODVWLFFDEOHJODQGVILWWHGZLWKRXWDEUXVVSODWHFUXFLIRUPVHUYHDVDUHIHUHQFHIRU
these recommended values.
Accessories described above as sets, are supplied with fixing materials.
For this enclosure only two hinges are required to be fitted to the longest side.
1420920000 – 2013
Download PDF
Similar pages