User Manual
USB 3.0 Keypad Encrypted
HDD Enclosure
1. Features
·Supports USB Super-speed(5Gbps)/High-speed(480Mbps)/
Full-speed (12Mbps) operation.
·Support windows 2000/XP/ VISTA /7/8/10, Mac9.x, Linux
2.4.x and above
·Support 2.5 inch SATA I/II/III hard disk or SSD, up to 4TB or
more
·Fits all 2.5 inch hard disks (Thickness: 7~9.5mm)
·Supports strong AES 256-bit Hardware Encryption, seamlessly
encrypts all data on the drive in real-time
·Built-in independent keypad for password input
·LED power/encrypted status indicators
·Less screw for setup HDD
·Simple setup and installation
2. Specifications
·Interfaces: USB 3.0/2.0/1.1
·Supports USB Super-speed(5Gbps) operation
·Case material: Plastic + Aluminum
·LED indicator: Power ,HDD activity and encrypted status
·Environmental:
· Power Requirements: DC5V supplied by the Computer
· Operating Temperature: 5 oC to 50 oC
· Storage Temperature: -40 oC to 70 oC
· Operating Humidity: 5 to 90%, non-condensing
3. System requirement
PC Requirements
·Minimum Intel Processor Pentium II/50MHz, 64MB RAM
·Windows 2000 / XP / VISTA/7/8/10
·Active USB port
MAC Requirements
·Minimum Apple G processor, 64MB RAM
·Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
·Active USB port
4. Package contents
·USB 3.0 Keypad Encrypted HDD Enclosure
·User manual
·USB 3.0 cable
5. Hard disk installation
Step 1: Push shown in the location and direction of picture to
open the bottom cover.
Step 2: The SATA hard disk connect to the seat on PCBA well.
Step 3: Close the bottom cover, push as shown the direction of
picture.
6. Hardware Setup
6.1 The LED behaviors
1. Blue LED continuous brightens when the board is power on, and blink when in the
data access mode.
2. Green LED blink 1 time when presses the button, and continuous brighten when
the disk is unlock.
3. Orange LED continuous brightens when user mode for password creating or
password changing, and turns off when the new password is complete to create or the
old password pressed is correct.
4. Red LED blinks when the password or operation is incorrectly. It’s continuous
brighten for lock mode, and turn off after unlock.
6.2 Set-up password operation
Step 1: Install a new HDD or used HDD without data。
Note:Please backup your data of old HDD firstly. Because all the data in used HDD
would lost after set-up.
Step 2: Keep press “1”, “3” button at the same time, then plug the
USB cable into the host of computer, and wait for 10 seconds until
blue and red LED light keep continuous bright.
Step 3: Keep press "Lock" button wait for 10 seconds until the
Orange LED light keep continuous bright.
Step 4: Enter your password (1~12 digits), then press "Unlock"
button to confirm it.
Step 5: Enter the password (the same as first time) again, then
press "Unlock" button to confirm it.
At this time the red LED light go to be off, then green LED light
bright, it mean successfully set up password.
Step 6: Opens the computer disk management tool, and the disk
convert wizard will pop‐up automatically
Disk 1 is automatically been selected, and just click “Next” button,
Click “Finish” button to complete the wizard.
Click the right button of mouse and select “new simple volume”, the
new simple volume wizard is running. Following the "wizard"
instructions to partition and format your HDD.
The disk will disappear in my computer window, and then you can
use it.
Afterward you must enter the correct password to access to HDD
every time when you connect the HDD enclosure to computer, press
"Unlock" button to confirm it before use.
6.3 Change password operation
Step 1: Keep press "Lock” button, and then connect Encrypted HDD
enclosure to computer by USB cable.
Step 2: Keep press "Lock" button wait for 10 seconds until the red
LED and orange LED bright at the same time, then loosen "Lock"
button.
Step 3: Enter existing password, then press "Unlock" button to
confirm it, at this time the orange LED go to be off.
Step 4: Enter NEW password, then press "Unlock" button to confirm
it.
Step 5: Enter NEW password again , then press "unlock" button to
confirm it .
Step 5: At this time, red LED go to be off, green LED bright, now it
change password successfully.
7. FAQ
1. If the password lost, is any solution to save the data in HDD?
ANS: It’s not possible to restore the HDD if password lost.
2. If the enclosure is failure, how to save the data in HDD?
ANS: It’s only need to purchase a same enclosure, and press the
same password, then allows accessing the data.
3. What’s the situation if changing password is failure?
ANS: It’s only need to enter the original password, and it’s still allow
to access the data in HDD.
4. If the HDD removes from enclosure, then put it into the other
enclosure. If the HDD is still allow to access?
ANS: No, it’s not allow to access data if the HDD leave this enclosure
5. If the data store in HDD has been encrypted?
ANS: No, but it’s protected by the special algorithms
Instrukcja obsługi
OBUDOWA ZEWNĘTRZNA SATA
NATEC RHINO CODE 2.5" USB 3.0
1.Funkcje

Obsługa USB 3.0 (5Gbps)

Obsługa Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10, Mac9.x,
Linux 2.4.x i nowsze

Wsparcie 2,5 cala SATA I / II / III dla dysków HDD lub
SSD, maksymalnie 4 TB

Pasuje do wszystkich dysków twardych 2,5 cala
(grubość: 7 ~ 9.5mm)

Obsługa silnego AES 256-bitowego szyfrowania
sprzętowego, bezproblemowo szyfruje wszystkie
dane na dysku w czasie rzeczywistym

Wbudowana niezależna klawiatura do wprowadzania
hasła

Wskaźniki LED stanu zasilania / zaszyfrowania

Beznarzędziowy montaż

Prosta konfiguracja i instalacja
2.Specyfikacja

Obsługa: USB 3.0 / 2.0 / 1.1

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne + aluminium

Wskaźnik LED: Zasilanie, aktywność HDD i status
szyfrowa

Otoczenie pracy:
· Zasilanie: DC5V dostarczane przez komputer
· Temperatura pracy: 5 ° C do 50 ° C
· Temperatura przechowywania: od -40 ° C do 70 ° C
· Wilgotność pracy: 5 do 90%, bez kondensacji
3. Wymagania systemowe
Wymagania PC

Minimum procesor Intel Pentium II / 50MHz, 64MB
RAM

Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10

Aktywny port USB
Wymagania MAC

Minimum procesor Apple G, 64MB RAM

Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3

Aktywny port USB
4. Zawartość opakowania

Kieszeń na dysk

Instrukcja obsługi

Kabel USB 3.0
5. Instalacja dysku twardego
Krok 1: By otworzyć kieszeń postępuj zgodnie z poniższym
schematem.
Krok 2: Dysk twardy SATA podłączyć do gniazda.
Krok 3: Zamknij dolną pokrywę, pchając w kierunku pokazanym
na obrazku.
Konfiguracja 6. Wyposażenie
6.1 Zachowania LED
1. Niebieska dioda LED świecąca światłem ciągłym sygnalizuje,
że kieszeń jest włączona; jeżeli mruga oznacza to że na dysk
pracuje.
2. Zielona dioda LED miga raz podczas wciśnięcia przycisku, a
światłem ciągłym gdy dysk jest odblokowany.
3. Pomarańczowy LED rozjaśnia się podczas ciągłego trybu
użytkownika do tworzenia haseł lub zmiany hasła, a wyłącza się
gdy nowe hasło jest dodane.
4. Czerwona dioda miga gdy hasło lub operacja jest
nieprawidłowe. Światło ciągłe oznacza że kieszeń jest
zablokowana, po odblokowaniu dioda gaśnie.
6.2 Konfiguracja Operacja hasło
Krok 1: Montaż nowego dysku 2,5”HDD lub SSD
Uwaga: Przed pierwszym kodowaniem dysku należy wykonać
kopię zapasową danych. Ponieważ wszystkie dane z dysku
twardego zostaną utracone w czasie konfiguracji.
Krok 2: Wciśnij przycisk "1” i "3" w tym samym czasie, a
następnie podłącz kabel USB do komputera i odczekaj 10
sekund, aż niebieska i czerwona dioda LED będą świecić.
Krok 3: Przytrzymaj przycisk "Lock” przez 10 sekund, aż
pomarańczowa lampka LED będzie świecić światłem ciągłym.
Krok 4: Wprowadź swoje hasło (1 ~ 12 cyfr), a następnie naciśnij
przycisk "Unlock", aby je potwierdzić.
Krok 5: Wprowadź hasło (takie samo, jak po raz pierwszy)
ponownie, a następnie naciśnij przycisk "Unlock", aby je
potwierdzić.
Jeżeli czerwona dioda LED zgaśnie i zaświeci się zielona to
znaczy że operacja przebiegła pomyślnie
Krok 6: Otwórz narzędzie do zarządzania dyskami
Dysk zostanie automatycznie wybrany, następnie kliknij przycisk
dalej i zakończ.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz "nowy wolumin” i
postępuj zgodnie z instrukcją.
Dysk zniknie z okna Mój komputer, następnie odłącz go i
podłącz ponownie.
Następnie za każdym podłączeniem należy wprowadzić
prawidłowe hasło dostępu do HDD/SSD i przycisnąć przycisk
„Unlock” aby potwierdzić hasło.
6.3 Zmiana hasła
Krok 1: Przytrzymaj przycisk "LOCK" i podłącz obudowę do
komputerem za pomocą kabla USB.
Krok 2: Następnie naciśnij przycisk "Lock" i odczekaj 10 sekund,
aż czerwona dioda LED i pomarańczowa zaświecą, a następnie
puść przycisk "LOCK".
Krok 3: Wprowadź istniejące hasło, a następnie naciśnij przycisk
"Unlock", aby potwierdzić; w tej chwili pomarańczowa dioda
powinna się wyłączyć.
Krok 4: Wpisz nowe hasło, a następnie naciśnij przycisk
"Unlock", aby je potwierdzić.
Krok 5: Wprowadź ponownie nowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk "Unlock" aby je potwierdzić.
Krok 5: W tym czasie czerwona dioda powinna się wyłączyć a
zielona dioda zaświecić co będzie oznaczać że hasło zostało
poprawnie zmienione.
7. FAQ
1. Jeśli hasło zostało utracone, to czy jest jakieś rozwiązanie,
aby odzyskać dane z dysku twardego?
ODP: Niestety nie ma możliwości odzyskania danych po utracie
hasła.
2. Jeżeli obudowa zostanie uszkodzona to jak odzyskać dane?
ODP: Wystarczy zakup tej samej obudowy.
3. Co jeżeli zmiana hasła się nie uda?
ODP: To wystarczy wprowadzić oryginalne hasło.
4. Jeśli dysk twardy umieścimy w innej obudowie to nadal
będziemy mieć do niego dostęp?
ODP: Niestety, ale nie będziemy mieć dostępu do danych ze
względu na to że będą zakodowane.
5. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nasze hasło zostanie
złamane?
ODP: Szansa jest niska ze względu na używany specjalny
algorytm do zabezpieczenia dysku.