Cordless Driver Drill
Akku-Bohrschrauber
¢Ú··ÓÔηÙÛ¿‚È‰Ô Ì·Ù·Ú›·˜
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
Akkus fúró-csavarozó
Akku vrtací šroubovák
Akülü vidalama matkap
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
Akumulatorski udarni vrtalnik
Aккyмyлотopный шypyпoвepт
DS 14DSAL • DS 18DSAL
DS18DSAL
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie și înţelegeţi prezentele instrucţiuni.
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.
Bнимaтeльнo пpoчтитe дaннyю инcтpyкцию пo экcплyaтaции пpeждe чeм пoльзoвaтьcя инcтpyмeнтoм.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
Инcтpyкция пo экcплyaтaции
1
2
5
4
8
3
7
2
¢Ú··ÓÔηÙÛ¿‚È‰Ô Ì·Ù·Ú›·˜
2
6
1
1
3
4
0
1
0
9
<BSL1830, BSL1815X>
<BSL1430, BSL1415X>
A
UC18YRSL
5
6
1
1
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
9
A
UC18YGSL
7
Bнимaтeльнo пpoчтитe дaннyю инcтpyкцию пo экcплyaтaции пpeждe чeм пoльзoвaтьcя инcтpyмeнтoм.
E
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
F
1
8
C D
B
G
B
D
9
10
J
I
H
H
11
12
M
K
K
L
L
13
14
O
Q
P
N
16
15
T
N
R
3mm
11.5mm
S
2
S
18
17
U
V
W
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
English
Rechargeable
battery
Latch
Battery cover
Terminal
Ventilator
Push
Pull out
Handle
Pilot lamp
Line
After insert
Drill mark
Clutch dial
Triangle mark
Weak
Strong
Line
Shift knob
High speed
Low speed
Screw
Hook
Groove
Trigger switch
Sleeve
Tighten
Loosen
Push button
R and L marks
Deutsch
Aufladbare
Batterie
Verriegelung
Couvercle de la batterie
Borne
Ventilateur
Drücken
Herausziehen
Handgriff
Kontrollampe
Linie
Nach dem Einsetzen
Bohrer-Zeichen
Kupplungsskala
Dreiecksmarkierung
Schwach
Stark
Linie
Schaltknopf
Große Geschwindigkeit
Kleine Geschwindigkeit
Schraube
Haken
Nut
Trigger
Manschette
Anziehen
Lösen
Druckschalter
R und L Zeichen
Wear limit
Verschließgrenze
U
Nail of barbon brush
Klaue der Kohlebürste
V
Protrusion of
carbon brush
Contact portion outside
brush tube
Krempe der
Kohlebürste
Kontaktteil außerhalb
des Bürstenrohrs
W
Ελληνικά
Επαναφορτιζµενη
µπαταρία
Μάνδαλο
Kάλυµµα µπαταρίας
Aκρoδέκτης
Aεραγωγς
Σπρώξετε
Τραβήξτε έξω
Χερούλι
∆oκιµαστική λάµπα
Γραµµή
Mετά την εισαγωγή
Σηµάδι τρυπανιού
Καντράν συµπλέκτη
Σηµάδι τριγώνου
Αδύνατο
∆υνατ
Γραµµή
Polski
Akumulator
Zapadka
Pokrywa akumulatora
Terminal
Wentylator
Naciśnij
Wyciągnij
Rączka
Lampka kontrolna
Linia
Po założeniu
Symbol wiercenia
Pokrętło sprzęgła
Trójkątny symbol
Mały
Duży
Linia
Κουµπί αλλαγής
Zmieniacz
Duża prędkość/wysokie obroty
Υψηλή ταχύτητα
Χαµηλή ταχύτητα
Mała prędkość/niskie obroty
Śruba
Άγκιστρο
Hak
Γάντζος
Wcięcie
Αυλάκι
Spust
Σκανδάλη διακπτης
Tuleja
Περίβληµα
Σφίξτε
Zaciśnij
Zluzuj/zwolnij
Χαλαρώστε
Przycisk
Κουµπί ώθησης
Symbole L i R
R και L σηµάδια
Ogranicznik zużycia
-ριο φθοράς
Końcówka szczotek
Καρφί καρβουνακιού
węglowych
Προεξοχή
Wypukłość elementu
καρβουνακιού
węglowego
Τµήµα επαφής έξω απ Element kontaktowy na
το σωλήνα της ψήκτρας zewnątrz komory szczotek
4
Magyar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
5
Os tölthető akkumulátor
Retesz
Akkumulátorfedél
Kivezetés
Szellőzőnyílás
Benyomni
Kihúzni
Markolat
Jelzıl·mpa
Vezeték
BehelyezÈs ut·n
Fúró jel
Befogó szorító
Háromszög alakú jel
Gyenge
Erős
Vezeték
Váltógomb
Magas fordulatszám
Alacsony fordulatszám
Csavar
Kampó
Horony
Kapcsoló ravasz
Karmantyú
Meghúzás
Kilazítás
NyomÛgomb
R (Jobbra) és L (Balra) jelek
Megengedett kopás
A szénkefe szöge
A szénkefe kidudorodó
része
Érintkező rész a szénkefe
csövén kívül
Čeština
Türkçe
Şarj edilebilir batarya
Mandal
Pil kapağ
Uç
Havalandrma
İtin
Çekin
Kol
Klavuz lamba
Üçgen işareti
Ek sonras
Matkap işareti
Kavrama kadran
Üçgen işareti
Zayf
Güçlü
Beyaz çizgi
Kaydrlan düşme
Yüksek hz
Düşük hz
Vida
Šroub
Yiv
Páčka
Ask
Drážka
Şalter tetiği
Tlačítkový spínač
Objímka
Bilezik
Skn
Utáhnout
Gevşetin
Povolit
Basma düğmesi
Tlačítko
Značka pro R a L pohyb R ve L işaretleri
Mez opotřebení
Aşnma snr
Cvoček uhlíkového kartáčku Kömür çivisi
Akumulátor
Zámek
Kryt baterie
Koncovka
Větrák
Stisknout
Zatáhnout
Držadlo
Indik·tor
Čára
Po vloæenÌ
Značka vrtání
Stupnice spojky
Trojúhelníková značka
Slabě
Silně
Čára
Přepínač
Vysoké otáčky
Nízké otáčky
Výstupek uhlíku
Kömür çknts
Dotyková část mimo
trubičku kartáčku
Kömür tüpünün dşndaki
temas bölümü
Română
Acumulator reîncărcabil
Element de blocare
Capac acumulator
Bornă
Ventilator
Împingeţi
Trageţi
Mâner
Lampa pilot
Linie
După inserare
Marcaj pentru găurire
Selector pentru cuplare
Marcaj triunghiular
Slab
Puternic
Linie
Buton de modificare
Viteză ridicată
Viteză scăzută
Șurub
Element de prindere
Canelur
Buton declanșator
Manșon
Strângeţi
Slăbiţi
Buton Push
Marcaje R și L
Limită de uzură
Capul periei din carbon
Proeminenţa periei de
carbon
Porţiune de contact în
exteriorul tubului periei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Slovenščina
Baterija, ki se polni Za
Zapah
Pokrov akumulatorja
Priključek
Ventilator
Pritisnite
Izvlecite
Ročica
Krmilni indikator
Trikotna označba
Po vstavitvi
Označba za vrtanje
Številčnica sklopke
Trikotna označba
Slabo
Močno
Linija
Preklopni gumb
Visoka hitrost
Nizka hitrost
Vijak
Kljuka
Uijak
Sprožilno stikalo
Rokav
Zatesnite
Odvijte
Gumb
Označbi za R in L
Meja obrabe
Konica ogljikove ščetke
Izbočen del ogljikove
ščetke
Stični dekež izven cevi
ščetke
Pyccкий
B aккyмyлятоpнaя бaтapeя
Фикcaтоp
Кpышкa бaтapeи
Клeммa
Beнтилятоp
Haжaть
Bытaщить
Pyкояткa
Kонтpольнaя лaмпa
Бeлaя линия
Поcлe вcтaвки
Фaбpичноe клeймо
Диcк мyфты
Tpeyгольнaя мeткa
Hизкиe обоpоты
Bыcокиe обоpоты
Бeлaя линия
Кнопкa пepeключeния
Bыcокaя cкоpоcть
Hизкaя cкоpоcть
Bинт
Кpючок
Пaз
Пycковой пepeключaтeль
Oбод
Зaтянyть
Ocлaбить
Haжимнaя кнoпкa
Meтки R и L
Пpeдeл изнoca
Пoдпpyжинeнный кoнтaкт yгoльнoй щeтки
Bыcтyпaющaя чacть
yгoльнoй щeтки
yчacтoк кoнтaктa cнapyжи
щeтoчнoй гильзы
6
Symbols
WARNING
Symbole
WARNUNG
™‡Ì‚ÔÏ·
¶ƒ√™√Ã∏
Die folgenden Symbole
werden für diese
Maschine verwendet.
Achten Sie darauf, diese
vor der Verwendung zu
verstehen.
Lesen Sie sämtliche
Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch.
Wenn die Warnungen
und Anweisungen nicht
befolgt werden, kann es
zu Stromschlag, Brand
und/oder ernsthaften
Verletzungen kommen.
Τα παρακάτω δείχνουν τα
σύµβολα που
χρησιµοποιούνται στο
µηχάνηµα. Βεβαιωθείτε τι
κατανοείτε τη σηµασίας
τους πριν τη χρήση.
∆ιαβάζετε λες τις
προειδοποιήσεις
ασφαλείας και λες τις
οδηγίες.
Η µη τήρηση των
προειδοποιήσεων και
οδηγιών µπορεί να
προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρ τραυµατισµ.
Symbole
OSTRZEŻENIE
Następujące oznaczenia
to symbole używane w
instrukcji obsługi
maszyny. Upewnij się, że
rozumiesz ich znaczenie
zanim użyjesz narzędzia.
Read all safety
Należy dokładnie zapoznać
warnings and all
się ze wszystkimi
instructions.
ostrzeżeniami i wskazówkami
Failure to follow the
bezpieczeństwa.
warnings and
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń
instructions may result
oraz wskazówek
in electric shock, fire
bezpieczeństwa może
and/or serious injury.
spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar i/
lub odniesienie poważnych
obrażeń.
Only for EU countries
Nur für EU-Länder
Mvo για τις χώρες της
Dotyczy tylko państw UE
Do not dispose of electric
Nie wyrzucaj
Werfen Sie
EE
tools together with
Elektrowerkzeuge nicht Mηv πετάτε τα ηλεκτρικά elektronarzędzi wraz z
household waste material! in den Hausmüll!
odpadami z
εργαλεία στov κάδo
In observance of European Gemäss Europäischer oικιακώv απoρριµµάτωv!
gospodarstwa
Directive 2002/96/EC on
domowego!
Richtlinie 2002/96/EG
Σύµφωvα µε τηv
waste electrical and
über Elektro- und
εuρωπαϊκή oδηγία 2002/
Zgodnie z Europejską
Elektronik- Altgeräte
96/EK περί ηλεκτρικώv και Dyrektywą 2002/96/WE w
electronic equipment and
its implementation in
und Umsetzung in
ηλεκτρovικώv σuσκεuώv
sprawie zużytego sprzętu
accordance with national
elektrotechnicznego i
nationales Recht
και τηv εvσωµάτωσή της
law, electric tools that have müssen verbrauchte
elektronicznego oraz
στo εθvικ δίκαιo, τα
reached the end of their life Elektrowerkzeuge
dostosowaniem jej do
ηλεκτρικά εργαλεία
must be collected
prawa krajowego, zużyte
getrennt gesammelt
πρέπει vα σuλλέγovται
separately and returned to und einer
elektronarzędzia należy
ξεχωριστά και vα
an environmentally
posegregować i
umweltgerechten
επιστρέφovται για
compatible recycling
Wiederververtung
αvακύκλωση µε τρπo
zutylizować w sposób
facility.
przyjazny dla środowiska.
zugeführt werden.
φιλικ πρoς τo
περιβάλλov.
The following show
symbols used for the
machine. Be sure that
you understand their
meaning before use.
Symboly
UPOZORNĚNÍ
7
Simgeler
DİKKAT
Simboluri
AVERTISMENT
Následující text obsahuje
symboly, které jsou použity
na zařízení. Ujistěte se, že
rozumíte jejich obsahu
před tím, než začnete
zařízení používat.
Přečtěte si všechna
varování týkající se
bezpečnosti a všechny
pokyny.
Nedodržení těchto varování
a pokynů může mít za
následek elektrický šok,
požár a/nebo vážné zranění.
Tüm
güvenlik
uyarlarn ve tüm
talimatlar okuyun.
Uyarlara ve talimatlara
uyulmamas elektrik
çarpmasna, yangna ve/
veya ciddi yaralanmaya
neden olabilir.
În cele ce urmează sunt
prezentate simbolurile
folosite pentru mașină.
Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că înţelegeţi
semnificaţia acestora.
Citiţi toate avertismentele
privind siguranţa și toate
instrucţiunile.
Nerespectarea avertismentelor
și a instrucţiunilor poate avea
ca efect producerea de șocuri
electrice, incendii și/sau
vătămări grave.
Jen pro státy EU
Elektrické nářadí
nevyhazujte do
komunálního odpadu!
Podle evropské
směrnice 2002/96/EG o
nakládání s použitými
elektrickými a
elektronickými
zařízeními a
odpovídajících
ustanovení právních
předpisů jednotlivých
zemí se použitá
elektrická nářadí musí
sbírat odděleně od
ostatního odpadu a
podrobit ekologicky
šetrnému recyklování.
Sadece AB ülkeleri için
Elektrikli el aletlerini
evdeki çöp kutusuna
atmaynz!
Kullanlmş elektrikli
aletleri, elektrik ve
elektronikli
eski
cihazlar hakkndaki
2002/96/EC Avrupa
yönergelerine göre ve
bu yönergeler ulusal
hukuk kurallarna göre
uyarlanarak,
ayr
olarak toplanmal ve
çevre şartlarna uygun
bir şekilde tekrar
değerlendirmeye
gönderilmelidir.
Numai pentru ţările membre
UE
Nu aruncaţi această sculă
electrică împreună cu
deșeurile menajere!
În conformitate cu Directiva
Europeană 2002/96/CE
referitoare la deșeurile
reprezentând echipamente
electrice și electronice și la
implementarea acesteia în
conformitate cu legislaţiile
naţionale, sculele electrice
care au ajuns la finalul
duratei de folosire trebuie
colectate separat și duse la o
unitate de reciclare
compatibilă cu mediul
înconjurător.
Aşağda, bu alet için kullanlan
simgeler gösterilmiştir. Aleti
kullanmadan önce bu
simgelerin ne anlama geldiğini
anladğnzdan emin olun.
Simboli
OPOZORILO
V nadaljevanju so
prikazani simboli,
uporabljeni pri stroju.
Pred uporabo se
prepričajte, da jih
razumete.
Preberite vas varnostna
opozorila in navodila.
Z neupoštevanjem opozoril
in navodil tvegate električni
udar, požar in/ali resne
telesne poškodbe.
Samo za države EU
Električnih orodij ne
zavržite skupaj z
gospodinjskimi
odpadki!
V skladu z evropsko
direktivo 2002/96/EC
o odpadni električni in
elektronski opremi in
izvedbi v skladu z
državnimi zakoni, je
treba električna
orodja, ki so dosegla
življenjsko dobo
ločeno zbirati in vrniti
v z okoljem združljivo
ustanovo za
recikliranje.
Jelölések
FIGYELEM
Az alábbiakban a géphez
alkalmazott jelölések
vannak felsorolva. A gép
használata előtt feltétlenül
ismerje meg ezeket a
jelöléseket.
Olvasson el minden
biztonsági
figyelmeztetést és
minden utasítást.
A figyelmeztetések és
utasítások be nem
tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos
sérülést
eredményezhet.
Csak EU-országok
számára
Az elektromos
kéziszerszámokat ne
dobja a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és
elektronikai
készülékekről szóló
2002/96/EK irányelv és
annak a nemzeti jogba
való átültetése szerint
az elhasznált
elektromos
kéziszerszámokat
külön kell gyűjteni, és
környezetbarát módon
újra kell hasznosítani.
Cимволы
ПPEДУПPEЖДEHИE
Hижe пpивeдeны cимволы,
иcпользyeмыe для мaшины.
Пepeд нaчaлом paботы
обязaтeльно yбeдитecь в том,
что вы понимaeтe иx знaчeниe.
Пpочтитe вce пpaвилa
бeзопacноcти
и
инcтpyкции.
Heвыполнeниe пpaвил и
инcтpyкций можeт пpивecти к
поpaжeнию элeктpичecким
током, пожapy и/или cepьeзной
тpaвмe.
Tолько для cтpaн EC.
He выкидывaй тe
элeктpопpибоpы вмecтe
c обычным мycоpом! B
cоотвeтcтвии
c
eвpопeйcкой диpeктивой
2002/96/EG
об
yтилизaции
cтapыx
элeктpичecкиx
и
элeктpонныx пpибоpов и
в cоотвeтcтвии c мecтным
и
зaконaм
и
элeктpопpибоpы, бывшиe
в экcплyaтaции, должны
yтилизовывaтьcя
отдeльно бeзопacным
для окpyжaющeй cpeды
cпоcобом.
English
GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS
WARNING
Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection.
Protective equipment such as dust mask, nonskid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust related hazards.
4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation.
If damaged, have the power tool repaired before
use.
Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the
work to be performed.
Use of the power tool for operations different from
those intended could result in a hazardous situation.
8
English
5) Battery tool use and care
a) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer.
A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b) Use power tools only with specifically designated
battery packs.
Use of any other battery packs may create a risk
of injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects like paper clips, coins,
keys, nails, screws, or other small metal objects
that can make a connection from one terminal
to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.
PRECAUTION
Keep children and infirm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of
children and infirm persons.
PRECAUTIONS FOR CORDLESS DRIVER DRILL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9
Always charge the battery at a temperature of
0 – 40°C. A temperature of less than 0°C will result
in over charging which is dangerous. The battery
cannot be charged at a temperature higher than
40°C.
The most suitable temperature for charging is that
of 20 – 25°C.
When one charging is completed, leave the charger
for about 15 minutes before the next charging of
battery.
Do not charge more than two batteries
consecutively.
Do not allow foreign matter to enter the hole for
connecting the rechargeable battery.
Never disassemble the rechargeable battery and
charger.
Never short-circuit the rechargeable battery. Shortcircuiting the battery will cause a great electric
current and overheat. It results in burn or damage
to the battery.
Do not dispose of the battery in fire.
If the battery is burnt, it may explode.
When drilling in wall, floor or ceiling, check for
buried electric power cord, etc.
Bring the battery to the shop from which it was
purchased as soon as the post-charging battery life
becomes too short for practical use. Do not dispose
of the exhausted battery.
Using an exhausted battery will damage the charger.
10.
Do not insert object into the air ventilation slots of
the charger.
Inserting metal objects or inflammables into the
charger air ventilation slots will result in electrical
shock hazard or damaged charger.
11. When mounting a bit into the keyless chuck, tighten
the sleeve adequately. If the sleeve is not tight, the
bit may slip or fall out, causing injury.
12. This product contains a strong permanent magnet
in the motor.
Observe the following precautions regarding
adhering of chips to the tool and the effect of the
permanent magnet on electronic devices.
CAUTION:
䡬
Do not place the tool on a workbench or work area
where metal chips are present.
The chips may adhere to the tool, resulting in injury
or malfunction.
䡬
If chips have adhered to the tool, do not touch it.
Remove the chips with a brush.
Failure to do so may result in injury.
䡬
䡬
If you use a pacemaker or other electronic medical
device, do not operate or approach the tool.
Operation of the electronic device may be affected.
Do not use the tool in the vicinity of precision
devices such as cell phones, magnetic cards or
electronic memory media.
Doing so may lead to misoperation, malfunction or
loss of data.
CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY
To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips
with the protection function to stop the output.
In the cases of 1 to 3 described below, when using this
product, even if you are pulling the switch, the motor
may stop. This is not the trouble but the result of
protection function.
1.
When the battery power remaining runs out, the
motor stops.
In such case, charge it up immediately.
2.
If the tool is overloaded, the motor may stop. In this
case, release the switch of tool and eliminate causes
of overloading. After that, you can use it again.
3.
If the battery is overheated under overload work,
the battery power may stop.
In this case, stop using the battery and let the battery
cool. After that, you can use it again. (BSL1415X, BSL1830,
BSL1815X)
Furthermore, please heed the following warning and
caution.
WARNING
In order to prevent any battery leakage, heat generation,
smoke emission, explosion and ignition beforehand,
please be sure to heed the following precautions.
1.
Make sure that swarf and dust do not collect on the
battery.
䡬
During work make sure that swarf and dust do not
fall on the battery.
English
䡬
䡬
䡬
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Make sure that any swarf and dust falling on the
power tool during work do not collect on the battery.
Do not store an unused battery in a location exposed
to swarf and dust.
Before storing a battery, remove any swarf and dust
that may adhere to it and do not store it together
with metal parts (screws, nails, etc.).
Do not pierce battery with a sharp object such as a
nail, strike with a hammer, step on, throw or subject
the battery to severe physical shock.
Do not use an apparently damaged or deformed battery.
Do not use the battery in reverse polarity.
Do not connect directly to an electrical outlets or car
cigarette lighter sockets.
Do not use the battery for a purpose other than those specified.
If the battery charging fails to complete even when a
specified recharging time has elapsed, immediately
stop further recharging.
Do not put or subject the battery to high temperatures
or high pressure such as into a microwave oven,
dryer, or high pressure container.
Keep away from fire immediately when leakage or
foul odor are detected.
Do not use in a location where strong static electricity generates.
SPECIFICATIONS
11.
If there is battery leakage, foul odor, heat generated,
discolored or deformed, or in any way appears
abnormal during use, recharging or storage,
immediately remove it from the equipment or
battery charger, and stop use.
CAUTION
1.
If liquid leaking from the battery gets into your
eyes, do not rub your eyes and wash them well
with fresh clean water such as tap water and contact
a doctor immediately.
If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2.
If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well
with clean water such as tap water immediately.
There is a possibility that this can cause skin irritation.
3.
If you find rust, foul odor, overheating, discolor,
deformation, and/or other irregularities when using
the battery for the first time, do not use and return
it to your supplier or vendor.
WARNING
If a conductive foreign matter enters in the terminal of
lithium ion battery, the battery may be shorted, causing
fire. . When storing the lithium ion battery, obey surely
the rules of following contents.
䡬
Do not place conductive debris, nail and wires such
as iron wire and copper wire in the storage case.
䡬
To prevent shorting from occurring, load the battery
in the tool or insert securely the battery cover for
storing until the ventilator is not seen (See Fig. 1).
POWER TOOL
Model
DS14DSAL
No-load speed (Low/High)
Drilling
Capacity
DS18DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 min–1
Wood
(Thickness 18 mm)
38 mm
Metal
(Thickness 1.6 mm)
45 mm
Steel: 13 mm,
Aluminum: 13 mm
Machine screw
Driving
Wood screw
Rechargeable battery
6 mm
8 mm (diameter) × 75 mm (length)
(Requires a pilot hole)
(3.0 Ah 8 cells)
1.7 kg
CHARGER
Charging voltage
Weight
8 mm (diameter) × 100 mm (length)
Requires a pilot hole)
BSL1430: Li-ion 14.4 V BSL1415X: Li-ion 14.4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
Weight
Model
0 – 350 / 0 – 1500 min–1
(1.5 Ah 4 cells)
1.4 kg
(3.0 Ah 10 cells)
1.8 kg
(1.5 Ah 5 cells)
1.5 kg
STANDARD ACCESSORIES
UC18YRSL
UC18YGSL
14.4 V – 18 V
14.4 V – 18 V
0.6 kg
0.4 kg
1 Plus driver bit (No.2) .................... 1
2 Charger (UC18YGSL or UC18YRSL) ... 1
DS18DSAL
3 Battery (BSL1830 or BSL1815X) .... 2
4 Plastic case ....................................... 1
5 Battery cover .................................... 1
1 Plus driver bit (No.2) .................... 1
2 Charger (UC18YGSL or UC18YRSL) ... 1
DS14DSAL
3 Battery (BSL1430 or BSL1415X) .... 2
4 Plastic case ....................................... 1
5 Battery cover .................................... 1
Standard accessories are subject to change without
10
notice.
English
2. Battery installation
Insert the battery while observing its polarities (See Fig.
2).
OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)
䡬 Battery
CHARGING
(BSL1430)
(BSL1415X)
(BSL1830) (BSL1815X)
Optional accessories are subject to change without notice.
APPLICATIONS
䡬 Driving and removing of machine screws, wood
screws, tapping screws, etc.
䡬 Drilling of various metals
䡬 Drilling of various woods
BATTERY REMOVAL/INSTALLATION
1. Battery removal
Hold the handle tightly and push the battery latch to
remove the battery (See Fig. 1).
CAUTION:
Never short-circuit the battery.
Before using the driver drill, charge the battery as follows.
<UC18YRSL>
1. Connect the charger’s power cord to a receptacle.
When the power cord is connected, the charger’s
pilot lamp will blink in red. (At 1-second intervals)
2. Insert the battery into the charger.
Firmly insert the battery into the charger until the line
is visible, as shown in Fig. 3,4 .
3. Charging
When inserting a battery in the charger, charging will
commence and the pilot lamp will light continuously
in red.
When the battery becomes fully recharged, the pilot
lamp will blink in red. (At 1-second intervals) (See
Table 1)
(1) Pilot lamp indication
The indications of the pilot lamp will be as shown in
Table 1, according to the condition of the charger or
the rechargeable battery.
Table 1
Indications of the pilot lamp
The
pilot
lamp
lights or
blinks in
red.
The
pilot lamp
lights in
green.
Before
charging
Blinks
Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5
seconds. (off for 0.5 seconds)
While
charging
Lights
Lights continuously
Charging
complete
Blinks
Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5
seconds. (off for 0.5 seconds)
Charging
impossible
Flickers
Lights for 0.1 seconds. Does not light for 0.1
seconds. (off for 0.1 seconds)
Malfunction in the
battery or the charger
Overheat
standby
Lights
Lights continuously
Battery overheated.
Unable to charge.
(Charging will commence
when battery cools)
(2) Regarding the temperatures of the rechargeable
battery
The temperatures for rechargeable batteries are as
shown in Table 2, and batteries that have become
hot should be cooled for a while before being
recharged.
Table 2 Recharging ranges of batteries
Rechargeable batteries
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
11
Temperatures at
which the battery
can be recharged
0°C – 50°C
(3) Regarding recharging time
Depending on the combination of the charger and
batteries, the charging time will become as shown in
Table 3.
Table 3 Charging time (At 20°C)
Charger
Battery
BSL1430, BSL1830
BSL1415X, BSL1815X
UC18YRSL
UC18YGSL
Approx.45 min.
Approx.20 min.
Approx.90 min.
Approx.40 min.
NOTE:
The charging time may vary according to temperature
and power source voltage.
English
4. Disconnect the charger’s power cord from the
receptacle.
5. Hold the charger firmly and pull out the battery.
NOTE:
After operation, pull out batteries from the charger
first, and then keep the batteries properly.
Regarding electric discharge in case of new
batteries, etc.
As the internal chemical substance of new batteries
and batteries that have not been used for an extended
period is not activated, the electric discharge might
be low when using them the first and second time.
This is a temporary phenomenon, and normal time
required for recharging will be restored by recharging
the batteries 2 – 3 times.
How to make the batteries perform longer
(1) Recharge the batteries before they become completely
exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes weaker,
stop using the tool and recharge its battery. If you continue
to use the tool and exhaust the electric current, the battery
may be damaged and its life will become shorter.
(2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use.
If such a battery is recharged immediately after use, its
internal chemical substance will deteriorate, and the battery
life will be shortened. Leave the battery and recharge it
after it has cooled for a while.
CAUTION:
䡬 When the battery charger has been continuosly used, the
battery charger will be heated, thus constituting the cause
of the failures. Once the charging has been completed,
give 15 minutes rest until the next charging.
䡬 If the battery is recharged when it is warm due to battery
use or exposure to sunlight, the pilot lamp map light in
green.
The battery will not be recharged. In such a case, let the
battery cool before charging.
䡬 When the pilot lamp flickers in red (at 0.2-second intervals),
check for and take out any foreign objects in the charger’s
battery installation hole. If there are no foreign objects, it is
probable that the battery or charger is malfunctioning.
Take it to your authorized Service Center.
<UC18YGSL>
1. Connect the charger’s power cord to the receptacle.
When connecting the plug of the charger to a
receptacle, the pilot lamp will blink in red
(At 1-second intervals).
2. Insert the battery into the charger.
Firmly insert the battery into the charger as shown in
Fig. 5, 6.
3. Charging
When inserting a battery in the charger, the pilot
lamp will light up continuously in red.
When the battery becomes fully recharged, the pilot
lamp will blink in red (At 1-second intervals).
(See Table 4)
(1) Pilot lamp indication
The indications of the pilot lamp will be as shown in
Table 4, according to the condition of the charger or
the rechargeable battery.
Table 4
Indications of the pilot lamp
The
pilot
lamp
lights or
blinks in
red.
The
pilot lamp
lights in
green.
Before
charging
Blinks
Lights for 0.5 seconds. Does not light
for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
While
charging
Lights
Lights continuously
Charging
complete
Blinks
Lights for 0.5 seconds. Does not light
for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
Overheat
standby
Blinks
Lights for 1 second. Does not light
for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
(2) Regarding the temperature of the rechargeable battery
The temperatures for rechargeable batteries are as
shown in the Table 2, and batteries that have become
hot should be cooled for a while before being
recharged.
(3) Regarding recharging time
Table 3 shows the recharging time required according
to the type of battery.
4. Disconnect the charger’s power cord from the
receptacle.
5. Hold the charger firmly and pull out the battery.
Battery overheated.
Unable to charge.
(Charging will
commence when
battery cools)
NOTE
Be sure to pull out the battery from the charger after
use, and then keep it.
Regarding electric discharge in case of new
batteries, etc.
As the internal chemical substance of new batteries
and batteries that have not been used for an extended
period is not activated, the electric discharge might
be low when using them the first and second time.
This is a temporary phenomenon, and normal time
required for recharging will be restored by recharging
the batteries 2-3 times.
12
English
How to make the batteries perform longer.
(1) Recharge the batteries before they become completely
exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery.
If you continue to use the tool and exhaust the electric
current, the battery may be damaged and its life will
become shorter.
(2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after
use. If such a battery is recharged immediately after
use, its internal chemical substance will deteriorate,
and the battery life will be shortened. Leave the battery
and recharge it after it has cooled for a while.
CAUTION
䡬 If the battery is charged while it is heated because it
has been left for a long time in a location subject to
direct sunlight or because the battery has just been
used, the pilot lamp of the charger lights for 1 second,
does not light for 0.5 seconds (off for 0.5 seconds). In
such a case, first let the battery cool, then start
charging.
䡬 Since the built-in micro computer takes about 3
seconds to confirm that the battery being charged
with UC18YGSL is taken out, wait for a minimum of 3
seconds before reinserting it to continue charging. If
the battery is reinserted within 3 seconds, the battery
may not be properly charged.
PRIOR TO OPERATION
䡬 Setting up and checking the work environment
Check if the work environment is suitable by following
the precautions.
HOW TO USE
1. Confirm the clutch dial position (See Fig. 7)
The tightening torque of this unit can be adjusted
according to the clutch dial position, at which the
clutch dial is set.
(1) When using this unit as a screwdriver, line up the one
of the numbers “1, 3, 5 ... 22” on the clutch dial, or
the dots, with the triangle mark on the outer body.
(2) When using this unit as a drill, align the clutch dial drill
mark “ ” with the triangle mark on the outer body.
CAUTION:
䡬 The clutch dial cannot be set between the numerals
“1, 3, 5 ... 22” or the dots.
䡬 Do not use with the clutch dial numeral between
“22” and the line at the middle of the drill mark.
Doing so may cause damage. (See Fig. 8)
2. Tightening torque adjustment
(1) Tightening torque
Tightening torque should correspond in its intensity
to the screw diameter. When too strong torque is
used, the screw head may be broken or be injured.
Be sure to adjust the clutch dial position according to
the screw diameter.
(2) Tightening torque indication
The tightening torque differs depending on the type
of screw and the material being tightened.
The unit indicates the tightening torque with the
numbers “1, 3, 5 ... 22” on the clutch dial , and the
dots. The tightening toque at position “1” is the
weakest and the torque is strongest at the highest
number. (See Fig. 7)
(3) Adjusting the tightening torque
Rotate the clutch dial and line up the numbers “1, 3,
5, ... 22” on the clutch dial, or the dots, with the
triangle mark on the outer body. Adjust the clutch
dial in the weak or the strong torque direction
according to the torque you need.
CAUTION:
䡬 The motor rotation may be locked to cease while the
unit is used as drill. While operating the driver drill,
take care not to lock the motor.
䡬 Too long hammering may cause the screw broken
due to excessive tightening.
3. Change rotation speed
Operate the shift knob to change the rotational speed.
Move the shift knob in the direction of the arrow (See
Figs. 9 and 10).
When the shift knob is set to “LOW”, the drill rotates at a
low speed. When set to “HIGH”, the drill rotates at a high
speed.
CAUTION:
䡬 When changing the rotational speed with the shift
knob, confirm that the switch is off.
Changing the speed while the motor is rotating will
damage the gears.
䡬 If the motor is locked, immediately turn the power
off. If the motor is locked for a while, the motor or
battery may be burnt.
Be sure to turn the shift knob.
4. The scope and suggestions for uses
The usable scope for various types of work based on
the mechanical structure of this unit is shown in
Table 5.
Table 5
Work
Suggestions
Wood
Drilling
Steel
Use for drilling purpose.
Aluminum
Driving
13
Machine screw
Use the bit or socket matching the screw diameter.
Wood screw
Use after drilling a pilot hole.
English
5. How to select tightening torque and rotational speed
Table 6
Use
Machine
screw
Wood screw
Clutch Position
Wood
Metal
LOW (Low speed)
HIGH (High speed)
1 – 22
For 4 mm or smaller diameter
screws.
For 6 mm or smaller
diameter screws.
1–
For 8 mm or smaller nominal
diameter screws.
For 4.8 mm or smaller
nominal diameter screws.
For 45 mm or smaller
diameters. (DS18DSAL)
For 24 mm or smaller
diameters. (DS18DSAL)
For 38 mm or smaller
diameters. (DS14DSAL)
For 18 mm or smaller
diameters. (DS14DSAL)
Driving
Drilling
Rotating speed selection (Position of the shift knob)
For drilling with a metal
working drill bit.
CAUTION:
䡬 The selection examples shown in Table 6 should be
considered as general standard. As different types of
tightening screws and different materials to be
tightened are used in actual works proper adjustments
are naturally necessary.
䡬 When using the driver drill with a machine screw at
HIGH (high speed), a screw may damage or a bit may
loose due to the tightning torque is too strong. Use
the driver drill at LOW (low speed) when using a
machine screw.
NOTE:
䡬 The use of the battery in a cold condition (below 0
degree Centigrade) can sometimes result in the
weakened tightening torque and reduced amount of
work. This, however, is a temporary phenomenon,
and returns to normal when the battery warms up.
6. Using the hook
The hook is used to hang up the power tool to your
waist belt while working.
CAUTION:
䡬 When using the hook, hang up the power tool firmly
not to drop accidentally.
If the power tool is dropped, it may lead to an accident.
䡬 When carrying the power tool with hooked to your
waist belt, do not fit any bit to the tip of power tool. If
the sharp bit such as drill is fitted to the power tool
when carrying it with hooked to your waist belt, you
will be injured.
䡬 Install securely the hook. Unless the hook is securely
installed, it may cause an injury while using.
(1) Removing the hook.
Remove the screws fixing the hook with screw driver.
(Fig. 11)
(2) Replacing the hook and tightening the screws.
Install securely the hook in the groove of power tool
and tighten the screws to fix the hook firmly. (Fig. 12)
7. How to use the LED light
Pull the trigger switch to light up the light. The light
keeps on lighting while the trigger switch is being
pulled. The light goes out after releasing the trigger
switch. (Fig. 13)
–––––––––––––––
CAUTION:
䡬 Do not expose directly your eye to the light by looking
into the light.
If your eye is continuously exposed to the light, your
eye will be hurt.
8. Mounting and dismounting of the bit
(1) Mounting the bit
Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the
counterclockwise direction as viewed from the front)
to open the clip on the keyless chuck. After inserting
a driver bit, etc., into the keyless drill chuck, and
tighten the sleeve by turning it toward the right (in
the clockwise direction as viewed from the front).
(See Fig. 14)
䡬 If the sleeve becomes loose during operation, tighten
it further.
The tightening force becomes stronger when the
sleeve is tightened additionally.
(2) Dismounting the bit
Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the
counterclockwise direction as viewed from the front),
and then take out the bit ect. (See Fig. 14)
NOTE:
If the sleeve is tightened in a state where the clip of
the keyless chuck is opened to a maximum limit, a
click noise may occur. This is the noise that occurs
when the loosening of the keyless chuck is prevented
and is not a malfunction.
CAUTION:
䡬 When it is no longer possible to loosen the sleeve,
use a vise or similar instrument to secure the bit. Set
the clutch mode between 1 and 11 and then turn the
sleeve to the loose side (left side) while operating the
clutch. It should be easy now to loosen the sleeve.
9. Automatic spindle-lock mechanism
This unit has automatic spindle-lock mechanism for
quick bit changes.
10. Confirm that the battery is mounted correctly
11. Check the rotational direction
The bit rotates clockwise (viewed from the rear side)
by pushing the R-side of the push button.
The L-side of the push button is pushed to turn the bit
counterclockwise. (See Fig. 15) (The L and R marks
are provided on the push button.)
14
English
12. Switch operation
䡬 When the trigger switch is depressed, the tool rotates.
When the trigger is released, the tool stops.
䡬 The rotational speed of the drill can be controlled by
varying the amount that the trigger switch is pulled.
Speed is low when the trigger switch is pulled slightly
and increases as the trigger switch is pulled more.
NOTE:
䡬 A buzzing noise is produced when the motor is about
to rotate; This is only a noise, not a machine failure.
MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the tool
Since use of as dull tool will degrade efficiency and
cause possible motor malfunction, sharpen or replace
the tool as soon as abrasion is noted.
2. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure
that they are properly tightened. Should any of the
screws be loose, retighten them immediately. Failure
to do so could result in serious hazard.
3. Maintenance of the motor
The motor unit winding is the very “heart” of the
power tool.
Exercise due care to ensure the winding does not
become damaged and/or wet with oil or water.
4. Inspecting the carbon brushes (Fig. 16)
The motor employs carbon brushes which are
consumable parts. Since and excessively worn carbon
brush can result in motor trouble, replace the carbon
brush with new ones when it becomes worn to or
near the “wear limit”. In addition, always keep carbon
brushes clean and ensure that they slide freely whthin
the brush holders.
NOTE:
When replacing the carbon brush with a new one, be
sure to use the Hitachi Carbon Brush Code No. 999054.
5. Replacing carbon brushes
Take out the carbon brush by first removing the
brush cap and then hooking the protrusion of the
carbon brush with a flat head screw driver, etc., as
shown in Fig. 18.
When installing the carbon brush, choose the direction
so that the nail of the carbon brush (See Fig. 17)
agrees with the contact portion outside the brush
tube. Then push it in with a finger as illustrated in
Fig. 19. Lastly, install the brush cap.
CAUTION:
Be absolutely sure to insert the nail of the carbon
brush into the contact portion outside the brush tube.
(You can insert whichever one of the two nails
provided).
Caution must be exercised since any error in this
operation can result in the deformed nail of the carbon
brush and may cause motor trouble at an early stage.
6. Cleaning on the outside
When the driver drill is stained, wipe with a soft dry
cloth or a cloth moistened with soapy water. Do not
use chloric solvents, gasoline or paint thinner, for
they melt plastics.
7. Storage
Store the driver drill in a place in which the tempera
ture is less than 40°C and out of reach of children.
15
8. Service parts list
CAUTION:
Repair, modification and inspection of Hitachi Power
Tools must be carried out by a Hitachi Authorized
Service Center.
This Parts List will be helpful if presented with the
tool to the Hitachi Authorized Service Center when
requesting repair or other maintenance.
In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.
MODIFICATIONS:
Hitachi Power Tools are constantly being improved
and modified to incorporate the latest technological
advancements.
Accordingly, some parts may be changed without
prior notice.
GUARANTEE
We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with
statutory/country specific regulation. This guarantee does
not cover defects or damage due to misuse, abuse, or
normal wear and tear. In case of complaint, please send
the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE
CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction,
to a Hitachi Authorized Service Center.
NOTE:
Due to HITACHI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.
Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.
Measured A-weighted sound power level: 99 dB (A)
Measured A-weighted sound pressure level: 88 dB (A)
Uncertainty KpA: 3 dB (A).
Wear hearing protection.
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN60745.
Vibration emission value ah = 5.9 m/s2
Uncertainty K = 1.5 m/s2
WARNING
䡬 The vibration emission value during actual use of the
power tool can differ from the declared value
depending on the ways in which the tool is used.
䡬 To identify the safety measures to protect the operator
that are based on an estimation of exposure in the
actual conditions of use (taking account of all parts of
the operating cycle such as the times when the tool is
switched off and when it is running idle in addition to
the trigger time).
Deutsch
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR
ELEKTROGERÄTE
Durch
den
Einsatz
einer
Fehlerstromschutzeinrichtung wird das Risiko
eines elektrischen Schlages reduziert.
WARNUNG
Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch
Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt
werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder
ernsthaften Verletzungen kommen.
3) Persönliche Sicherheit
a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was
Sie tun, und setzen Sie Ihren Verstand ein,
wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie
müde sind oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.
Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen können
bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu
schweren Verletzungen führen.
b) Benutzen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz.
Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschsichere
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz
senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem
Einsatz.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Achten
Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus(Off-) Position befindet, ehe Sie das Gerät mit
der
Stromversorgung
und/oder
Batteriestromversorgung verbinden, es aufheben
oder herumtragen.
Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem
Finger am Schalter oder das Herstellen der
Stromversorgung bei betätigtem Schalter zieht
Unfälle regelrecht an.
d) Entfernen Sie sämtliche Einstellwerkzeuge
(Einstellschlüssel), ehe Sie das Elektrowerkzeug
einschalten.
Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs
angebrachter Schlüssel kann zu Verletzungen führen.
e) Sorgen Sie für einen festen Stand. Achten Sie
jederzeit darauf, sicher zu stehen und das
Gleichgewicht zu bewahren.
Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser im Griff.
f) Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann
von beweglichen Teilen erfasst werden.
g) Wenn Anschlüsse für Staubabsaug- und sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen
Sie dafür, dass diese richtig angeschlossen und
eingesetzt werden.
Durch Entfernen des Staubes können
staubbezogene Gefahren vermindert werden.
Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen
zum späteren Nachschlagen auf.
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich in den
Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netz(schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a) Sorgen Sie für einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich.
Zugestellte oder dunkle Bereiche ziehen Unfälle
förmlich an.
b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an
Orten, an denen Explosionsgefahr besteht – zum
Beispiel in der Nähe von leicht entflammbaren
Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es
zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stäube
oder Dämpfe entzünden können.
c) Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen
dafür, dass sich keine Zuschauer (insbesondere
Kinder) in der Nähe befinden.
Wenn Sie abgelenkt werden, können Sie die
Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a) Elektrowerkzeuge müssen mit passender
Stromversorgung betrieben werden.
Nehmen Sie niemals irgendwelche Änderungen
am Anschlussstecker vor.
Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen mit
Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker.
Stecker im Originalzustand und passende
Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Gegenständen wie Rohrleitungen, Heizungen,
Herden oder Kühlschränken.
Bei Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko.
c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder
sonstiger Feuchtigkeit aus.
Wenn Flüssigkeiten in ein Elektrowerkzeug
eindringen, erhöht sich das Stromschlagrisiko.
d) Verwenden Sie die Anschlussschnur nicht
missbräuchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug
niemals an der Anschlussschnur, ziehen Sie es
nicht damit heran und ziehen Sie den Stecker
nicht an der Anschlussschnur aus der Steckdose.
Halten Sie die Anschlussschnur von Hitzequellen,
Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.
Beschädigte oder verdrehte Anschlussschnüre
erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie ein für den
Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel.
Ein für den Außeneinsatz geeignetes Kabel
vermindert das Stromschlagrisiko.
f) Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeiden lässt,
verwenden Sie eine Stromversorgung mit
Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual Current
Device, RCD).
4) Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen
a) Überanspruchen Sie Elektrowerkzeuge nicht.
Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug für
Ihren Einsatzzweck.
Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit
bei bestimmungsgemäßem Einsatz besser und
sicherer.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es
sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lässt.
Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem
Schalter betätigt werden kann, stellt eine Gefahr
dar und muss repariert werden.
c) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung
oder Batteriestromversorgung vom Gerät ab,
ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile
tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen.
Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen
verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des
Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen
Gefahren.
16
Deutsch
d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen
Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug
bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst
und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.
Elektrowerkzeuge in ungeschulten Händen sind
gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Prüfen
Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und
Leichtgängigkeit
beweglicher
Teile,
Beschädigungen von Teilen und auf jegliche
andere Zustände, die sich auf den Betrieb des
Elektrowerkzeugs auswirken können.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrowerkzeug reparieren, ehe Sie es benutzen.
Viele Unfälle mit Elektrowerkzeugen sind auf
schlechte Wartung zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten bleiben weniger häufig hängen
und sind einfacher zu beherrschen.
g) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör,
Werkzeugspitzen
und
Ähnliches
in
Übereinstimmung mit diesen Anweisungen –
beachten
Sie
dabei
die
jeweiligen
Arbeitsbedingungen und die Art und Weise der
auszuführenden Arbeiten.
Der Gebrauch des Elektrowerkzeuges für andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege der Batterie
a) Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller
empfohlenen Ladegerät auf.
Ein Ladegerät für einen speziellen Batterietyp kann bei
Verwendung mit anderen Batterien zu Gefahren führen.
b) Verwenden Sie für das Gerät nur die speziell
empfohlenen Batterien.
Eine Verwendung von anderen Batterien kann
zu Verletzungen und Bränden führen.
c) Ist die Batterie nicht in Gebrauch, achten Sie
darauf, dass sie nicht mit metallischen
Gegenständen, beispielsweise Büroklammern,
Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben in Kontakt
kommt, da diese Gegenstände einen Kurzschluss
der Anschlüsse verursachen könnten.
Ein Kurzschluss der Batterieanschlüsse kann zu
Verbrennungen oder Bränden führen.
d) Im Falle von Störungen, kann Flüssigkeit aus
der Batterie austreten. Vermeiden Sie in diesem
Fall jeglichen Kontakt. Sollten Sie dennoch mit
der Batterie in Berührung kommen, waschen
Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser
ab. Ist die Flüssigkeit ins Auge geraten, suchen
Sie einen Arzt auf.
Ausgetretene Batterieflüssigkeiten können zu
Reizungen oder Verbrennungen führen.
6) Service
a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte
Fachkräfte und unter Einsatz passender,
zugelassener Originalteile warten.
Dies sorgt dafür, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs nicht beeinträchtigt wird.
VORSICHT
Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch außerhalb der
Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen
aufbewahrt werden.
17
VORSICHTSMASSNAHMEN
AKKU-BOHRSCHRAUBER
1.
FÜR
DEN
Die Batterie immer bei einer Temperatur von 0 – 40°C
laden. Laden bei einer Temperatur, die niedriger als
0°C ist, wird gefährliche Überladung verursachen. Die
Batterie kann nicht bei einer Temperatur über 40°C
geladen werden.
Die beste Temperatur zum Laden wäre von 20 – 25°C.
2.
Nach Beendung einer Ladung, lassen Sie das
Ladegerät ungefähr 15 Minuten ruhen bevor die
nächste Batterieladung unternommen wird.
Nicht mehr als zwei Batterien nacheinander laden.
3.
Keine Fremdkörper durch das Anschlußloch der
Batterie eindringen lassen.
4.
Niemals die Batterie und das Ladegerät
auseinandernehmen.
5.
Niemals die Batterie kurzschließen. Kurzschluß der
Batterie verursacht eine zu große Stromzufuhr und
überhitzung, wodurch Durchbrennen oder Schaden
beider Batterie entsteht.
6.
Die Batterie nicht ins Feuer werfen.
Sie könnte dabei explodieren.
Beim Bohren von Wand, Boden oder Decke, nachprüfen
7.
ob keine versenkten Kabel, usw. vorhanden sind.
8.
Bringen Sie die Batterie zum Geschäft, wo Sie ihn
gekauft haben sobald die Lebensdauer der Batterie
abrinnt. Die erschöpfte Batterie nicht wegwerfen.
9.
Benutzung verbrauchter Batterie beschädigt den
Auflader.
10. Darauf achten, daß keine Gegenstände durch
Belüftungsschlitze des Aufladers in das Gerät eindringen.
Wenn Metallobjekte oder entzündliche Gegenstände
durch die Belüftungsschlitze des Aufladers
eindringen, kann dies zu elektrischen Schlägen
führen oder den Auflader beschadigen.
11. Beim Einspannen von Bohrspitzen oder
Stangenbohrern in das schlüssellose Spannfutter
die Bohrhülse ausreichend festdrehen. Bei nicht
ausreichend festgedrehter Bohrhülse kann die
Bohrspitze verrutschen oder herausfallen und
Verletzungen verursachen.
12. Der Motor dieses Produkts enthält einen starken
Dauermagneten.
Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen
bezüglich am Werkzeug haftender Späne und der
Auswirkungen des Dauermagneten auf
elektronische Geräte.
ACHTUNG:
䡬
Legen Sie das Werkzeug nicht auf einen
Arbeitstisch oder Arbeitsbereich, auf dem
Metallspäne liegen.
Die Späne könnten am Werkzeug haften und zu
Verletzungen oder Funktionsstörungen führen.
䡬
Wenn Späne am Werkzeug haften, berühren Sie
es nicht. Entfernen Sie die Späne mit einer Bürste.
Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.
Deutsch
䡬
䡬
Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes
elektronisches medizinisches Gerät benutzen,
betätigen Sie das Werkzeug nicht und halten Sie
sich von ihm fern.
Es kann zu einer Beeinträchtigung der
Funktionsfähigkeit des elektronischen Geräts
kommen.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von
Präzisionsgeräten
wie
Mobiltelefonen,
Magnetkarten oder elektronischen Speichermedien.
Anderenfalls kann es zu Betriebsstörungen, Defekt
oder Datenverlust kommen.
WARNUNG ZUM LITHIUM-IONEN-AKKU
Um die Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus zu
verlängern, ist dieser mit einer Schutzfunktion zum
Stoppen der Leistungsabgabe ausgestattet.
In den oben beschriebenen Fällen 1 bis 3 kann es
vorkommen, dass der Motor trotz Betätigung des
Schalters angehalten wird. Dies ist kein Defekt sondern
das Resultat der Schutzfunktion.
1.
Wenn die verbleibende Akkuleistung nicht mehr
ausreicht, schaltet der Motor ab.
Laden Sie in einem solchen Fall den Akku umgehend
auf.
2.
Wenn das Werkzeug überlastet ist, kann es zum
Abschalten des Motors kommen. Lassen Sie in
diesem Fall den Schalter des Geräts los und
beseitigen Sie die Ursache der Überlastung. Danach
können Sie das Gerät wieder verwenden.
3.
Kommt es während des Betriebs zu einer Erhitzung
der Batterie, wird das Gerät unter Umständen
angehalten. Unterbrechen Sie in diesem Fall Ihre
Arbeit und lassen Sie die Batterie abkühlen.
Anschließend können Sie das Gerät wieder normal
verwenden. (BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise.
WARNUNG
Zur Vermeidung einer ausgelaufenen Batterie,
Erwärmung, Rauchentwicklung, Explosionen und
vorzeitiger Zündung beachten Sie bitte die folgenden
Vorsichtsmaßnahmen.
1.
Stellen Sie sicher, dass sich Späne und Staub nicht
auf der Batterie ansammeln.
䡬
Stellen Sie während der Arbeit sicher, dass Späne
und Staub nicht auf die Batterie fallen.
䡬
Stellen Sie sicher, dass Staub und Späne, die
während der Bearbeitung auf das Elektrowerkzeug
fallen, nicht in die Batterie gelangen.
䡬
Lagern Sie ungebrauchte Batterien nicht an Plätzen,
an denen Staub oder Späne anfallen.
䡬
Vor dem Einlagern einer Batterie sind sämtlicher Staub
und Späne zu entfernen. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass die Batterie nicht gemeinsam
mit Metallteilen (Schrauben, Nägel, usw.) zu lagern ist.
2.
Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht durch
einen spitzen Gegenstand, beispielsweise einen
Nagel, beschädigt wird. Vermeiden Sie Schläge mit
dem Hammer. Treten Sie nicht gegen die Batterie,
werfen Sie diese nicht, und vermeiden Sie Stöße.
3.
Beschädigte oder verformte Batterien dürfen nicht
weiter verwendet werden.
4.
Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Pole.
5.
Schließen Sie die Batterie nicht direkt an elektrische
Ausgänge oder Zigarettenanzünder im Auto an.
6.
Verwenden Sie die Batterie nur für den
angegebenen Zweck.
7.
Falls die Batterie nach Verstreichen der
angegebenen Ladezeit nicht vollständig aufgeladen
ist, brechen Sie den Ladevorgang unverzüglich ab.
8.
Vermeiden Sie hohe Temperaturen und hohen
Druck, wie er beispielsweise in der Mikrowelle, einem
Trockner oder einem Hochdruckbehälter auftritt.
9.
Wenn Sie ein Leck oder Rußgeruch feststellen,
vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Feuerstellen.
10. Vermeiden Sie eine Verwendung an Orten, an denen
starke statische Elektrizität erzeugt wird.
11. Werden ein Leck, Rußgeruch, Erwärmung,
Verfärbungen, Verformungen oder sonstige
Anomalitäten während der Verwendung, des
Aufladens oder der Lagerung festgestellt, entfernen
Sie die Batterie unverzüglich vom Gerät oder dem
Ladegerät und beenden Sie die Anwendung.
VORSICHT
1.
Tritt die auslaufende Flüssigkeit in Kontakt mit Ihren
Augen, reiben Sie diese nicht, sondern waschen Sie
sie mit sauberem (Leitungs-) Wasser gut aus und
suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
Ohne sachgemäße Behandlung
können
Augenverletzungen auftreten.
2.
Wenn die ausgelaufene Flüssigkeit auf Haut oder
Kleidung trifft, waschen Sie diese unverzüglich mit
sauberem Wasser ab.
Es besteht die Gefahr von Hautreizungen.
3.
Beim Auftreten von Rost, Rußgeruch, Erwärmung,
Verfärbungen, Verformungen oder sonstigen
Anomalitäten während der ersten Verwendung der
Batterie, ist diese nicht weiter zu verwenden. Bringen
Sie die Batterie zum Händler oder Verkäufer zurück.
WARNUNG
Falls leitfähige Materialien die Kontakte des LithiumIonen Akkus berühren, besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses, was u. U. einen Brand verursachen kann.
Zum Aufbewahren des Lithium-Ionen Akkus stets
folgende Hinweise beachten.
Keine leitfähigen Materialien, Metallnägel oder Drähte
䡬
wie z.B. Stahl- oder Kupferdrähte in das Akkufach
platzieren.
䡬
Um Kurzschlüsse zu verhindern, den Akku in das
Gerät einsetzen bzw. die Akkuabdeckung
ordnungsgemäß aufsetzen, so dass der Lüfter
vollständig verdeckt ist (Siehe Abb. 1).
18
Deutsch
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRO-WERKZEUG
Model
Leerlaufdrehzah (Niedrig/Schnell)
DS14DSAL
DS18DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 min–1
0 – 350 / 0 – 1500 min–1
38 mm
45 mm
Holz
(Dicke 18 mm)
Bohren
Metall
(Dicke 1,6 mm)
Kapazität
Stahl: 13 mm,
Aluminum: 13 mm
Maschineschraube
Einschrauben
6 mm
8 mm (Durchschnitt) × 75 mm (Långe)
(Bei vorgebohrtem Loch.)
Holzschraube
Wiederaufladbare Batterie
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
(3,0 Ah 8 Zellen)
Gewicht
1,7 kg
LADEGERÄT
Ladespannung
UC18YRSL
UC18YGSL
14,4 V – 18 V
14,4 V – 18 V
0,6 kg
0,4 kg
STANDARDZUBEHÖR
2 Ladegerät (UC18YGSL oder UC18YRSL) .... 1
3 Batterie (BSL1830 oder BSL1815X) ... 2
4 Plastikgehäus ................................... 1
5 Couvercle de la batterie .................. 1
1 Plusschrauber (Nr.2) ...................... 1
2 Ladegerät (UC18YGSL oder UC18YRSL) .... 1
DS14DSAL
3 Batterie (BSL1430 oder BSL1415X) .... 2
4 Plastikgehäus ................................... 1
5 Couvercle de la batterie .................. 1
Das Standardzubehör kann ohne vorherige
Bekanntmachung jederzeit geändert werden.
SONDERZUBEHÖR (separat zu beziehen)
䡬 Batterie
(BSL1430)
(BSL1415X)
(BSL1830)
(BSL1815X)
Das Sonderzubehör kann ohne vorherige Bekanntmachung
jederzeit geändert werden
19
(3,0 Ah 10 Zellen)
(1,5 Ah 5 Zellen)
1,8 kg
1,5 kg
1,4 kg
䡬 Einschrauben und Entfernung von Maschinenschrauben,
Holzschrauben, Schneidschrauben, etc.
䡬 Bohren von verschiedenen Metallen
䡬 Bohren von verschiedenen Hölzern
HERAUSNEHMEN/EINSETZEN DER BATTERIE
1 Plusschrauber (Nr.2) ...................... 1
DS18DSAL
(1,5 Ah 4 Zellen)
VERWENDUNG
Model
Gewicht
8 mm (Durchschnitt) × 100 mm (Långe)
(Bei vorgebohrtem Loch.)
1. Herausnehmen der Batterie
Den Handgriff festhalten und die Batterieverriegelungen
drücken, um die Batterie herauszunehmen (Siehe Abb.
1).
ACHTUNG:
Die Kontakte des Batterie niemals kurzschließen.
2. Einsetzen des Batterie
Den Batterie unter Beachtung der richtigen Richtung
in das Gerät einsetzen (Siehe Abb. 2).
LADEN
Vor Gebrauch des Akku-Bohrschraubers, den Batterie
wie folgt laden.
<UC18YRSL>
1. Den Netzstecker des Ladegerätes in eine Steckdose
einstecken.
Beim Anschluß des Ladegeräts an eine Netzsteckdose
blinkt das Kontrollampe in Rot auf. (In
Sekundenabständen)
2. Eine Batterie in das Ladegerät einlegen.
Setzen Sie den Akkumulator so in das Ladegerät ein,
dass die Linie sichtbar ist, wie in Abb. 3,4. gezeigt.
3. Anzeigelämpchen
Beim Einlegen einer Batterie in das Ladegerät wird
der Ladevorgang fortgesetzt, und leuchtet das
Kontrollampe kontinuierlich in Rot auf.
Wenn die Batterie voll aufgelader ist, blinkt das
Kontrollampe in Rot. (In Sekundenabständen) (Seihe
Tafel 1)
(1) Anzeigelämpchen
Das Kontrollampe leuchtet auf, wie in Tafel 1 gezeigt,
entsprechend dem Zustand des verwendeten
Ladegeräts für die Akkubatterie.
Deutsch
Tafel 1
Anzeigen der Kontrollampe
Die
Bereitschaftsanzeige
leuchtet
oder blinkt
rot.
Vor dem
Laden
Blinkt
Leuchtet für 0,5 Sekunden. Loscht für 0,5
Sekunden. (Aus für 0,5 Sekunden)
Beim Laden
Leuchtet
Leuchtet kontinuierlich
Laden
Blinkt
durchgeführt
Laden
unmöglich
Die
Bereitschaftsanzeige
leuchtet
grün.
Flackert
Wegen
Leuchtet
Überhitzung
angehalten
Leuchtet für 0,5 Sekunden. Loscht für 0,5
Sekunden. (Aus für 0,5 Sekunden)
Leuchtet für 0,1 Sekunden. Loscht für 0,1
Sekunden. (Aus für 0,1 Sekunden)
Betriebsstörung in der
batterie oder im
Ladegerät
Leuchtet kontinuierlich
Akku überhitzt. Laden
nicht möglich
(Ladevorgang wird
nach Abkühlen des
Akkus gestartet).
(2) Über die Temperatur der Akkubatterie
Die Temperaturen für Akkus sind in Tafel 2 gezeigt.
Erhitzte Batterien vor dem Laden abkühlen lassen.
Tafel 2 Aufladebereiche für Batterie
Temperaturen, bei
denen die Batterie
Akkubatterien
geladen werden kann
BSL1430, BSL1415X,
0°C – 50°C
BSL1830, BSL1815X
(3) Über die Aufladezeit Je nach Kombination von
Ladegerät und Batterien wird die Aufladezeit wie in
Tafel 3 gezeigt.
Tafel 3 Aufladezeit (bei 20°C)
Ladegerät
Batterie
UC18YRSL
UC18YGSL
BSL1430, BSL1830
Etwa. 45 min.
Etwa. 90 min.
BSL1415X, BSL1815X
Etwa. 20 min.
Etwa. 40 min.
HINWEIS:
Die Aufladezeit kann je nach Temperatur und
Ladespannung unterschiedlich sein.
4. Den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose
ziehen.
5. Das Ladegerät festhalten und die Batterie
herausziehen.
HINWEIS:
Nach dem Betrieb zuerst die Batterien aus dem
Ladegerät nehmen und dann die Batterien
angemessen aufbewahren.
Zur Leistung von neuen Batterien
Da die Batteriechemikalien von neuen Batterien und
Batterien, die längere Zeit über nicht verwen det
wurden, noch nicht bzw. nicht mehr aktiv sind, kann
die Leistung von beim ersten und zweiten Einsatz
niedrig sein. Dies ist eine vorübergehende
Erscheinung, und die normale Batterieleistung wird
nach zwei- oder dreimaligem Aufladen der Batterien
wieder hergestellt.
Verlängerung der Lebensdauer von Batterien
(1) Die Batterien aufladen, bevor sie völlig erschöpft sind.
Wenn festgestellt wird, daß die Leistung des
Werkzeugs nachläßt, mit der Arbeit aufhören und die
Batterie aufladen.
Wenn das Werkzeug weiter verwendet wird und die
Batterie völlig erschöpft wird, kann die Batterie
beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt werden.
(2) Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.
Eine Akkubatterie erhitzt sich bei der Verwendung.
Wenn solch eine Batterie sofort nach der Verwendung
aufgeladen wird, werden die Batteriechemikalien
beeinträchtigt, und die Batterielebensdauernimmt ab.
Die Batterie etwas stehen lassen und erst aufladen,
wenn sie sich abgekühlt hat.
ACHTUNG:
䡬 Wird das Akkuladegerät kontinuierlich eingesetzt,
überhitzt sich das Gerät, wodurch Schäden resultieren
können. Nach einem Ladevorgang das Gerät 15
Minuten bis zum nächsten Laden ruhen lassen.
䡬 Falls ein aufgrund von Einsatz oder Sonneneinstrahlung
erwärmter Akku an das Ladegerät angeschlossen wird,
leuchtet die grüne Anzeige u. U. auf.
Der Akku wird dann nicht geladen. In solchen Fällen
den Akku vor dem Laden abkühlen lassen.
䡬 Wenn das Kontrollampe in schneller Folge in Rot
flackert (in 0,2-Sekunden-Abständen), nachsehen ob
Fremdkörper im Batteriefach sind und diese ggf.
herausnehmen. Wenn keine Fremdkörper im
Batteriefach sind, liegt wahr-scheinlich eine
Fehlfunktion bei der Batterie oder beim Ladegerät
vor. Die Teile vom autorisierten Kundendienst prüfen
lassen.
<UC18YGSL>
1. Den Netzstecker des Ladegerätes in eine Steckdose
einstecken.
Beim Anschluss des Ladegeräts an eine Netzsteckdose
blinkt
die
Kontrolllampe
rot
auf
(in Sekundenabständen).
2. Eine Batterie in das Ladegerät einlegen.
Drücken Sie die Batterie fest in das Ladegerät, wie in
Abb. 5, 6 dargestellt.
20
Deutsch
3. Laden
Beim Einlegen einer Batterie in das Ladegerät leuchtet
die Kontrolllampe kontinuierlich rot auf.
Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, blinkt die
Kontrolllampe in rot (in Sekundenabständen).
(Seihe Tafel 4)
(1) Anzeige der Kontrolllampe
Die Anzeigen der Kontrolllampe leuchten gemäß den
Beschreibungen in Tafel 4 auf, entsprechend dem
Zustand des verwendeten Ladegeräts oder der
Akkubatterie.
Tafel 4
Anzeigen der Kontrolllampe
Die
Bereitschaftsanzeige
leuchtet
oder blinkt
rot.
Die
Bereitschaftsanzeige
leuchtet
grün.
Vor dem
Laden
Blinkt
Leuchtet für 0,5 Sekunden.
Erlöscht für 0,5 Sekunden.
Beim Laden
Leuchtet
Leuchtet kontinuierlich
Laden
durchgeführt
Blinkt
Leuchtet für 0,5 Sekunden.
Erlöscht für 0,5 Sekunden.
Wegen
Überhitzung
angehalten
Blinkt
Leuchtet für 1 Sekunden.
Erlöscht für 0,5 Sekunden.
(2) Über die Temperatur der Akkubatterie
Die Temperaturen für Akkumulatoren sind in Tabelle
2 enthalten. Heiß gewordene Batterien sollten vor
dem erneuten Aufladen erst gekühlt werden.
(3) Über die Aufladezeit
Tafel 3 Zeigt die erforderliche Ladezeit entsprechend
dem Batterietyp.VOR INBETRIEBNAHME
4. Den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose
ziehen.
5. Das Ladegerät festhalten und die Batterie herausziehen.
HINWEIS
Achten Sie darauf, die Batterie nach der Verwendung
aus dem Ladegerät zu nehmen und sie aufzubewahren.
Zur Leistung von neuen Batterien
Da die Batteriechemikalien von neuen Batterien und
Batterien, die längere Zeit über nicht verwendet
wurden, noch nicht bzw. nicht mehr aktiv sind, kann
die Leistung von beim ersten und zweiten Einsatz
niedrig sein. Dies ist eine vorübergehende
Erscheinung, und die normale Batterieleistung wird
nach zwei- oder dreimaligem Aufladen der Batterien
wieder hergestellt.
Verlängerung der Lebensdauer von Batterien
(1) Die Batterien aufladen, bevor sie völlig erschöpft sind.
Wenn festgestellt wird, daß die Leistung des
Werkzeugs nachläßt, mit der Arbeit aufhören und die
Batterie aufladen.
Wenn das Werkzeug weiter verwendet wird und die
Batterie völlig erschöpft wird, kann die Batterie
beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt werden.
(2) Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.
Eine Akkubatterie erhitzt sich bei der Verwendung.
Wenn solch eine Batterie sofort nach der Verwendung
aufgeladen wird, werden die Batteriechemikalien
beeinträchtigt, und die Batterielebensdauer nimmt ab.
Die Batterie etwas stehen lassen und erst aufladen,
wenn sie sich abgekühlt hat.
21
Akku überhitzt. Laden
nicht möglich
(Ladevorgang wird nach
Abkühlen des Akkus
gestartet).
VORSICHT
䡬 Wenn die Akkubatterie geladen wird, während sie
aufgrund längerer Einwirkung von direktem
Sonnenlicht erhitzt wurde, oder wenn sie soeben
verwendet wurde, leuchtet die Steuerleuchte des
Ladegeräts 1 Sekunde und erlischt dann für 0,5
Sekunden (leuchtet 0,5 Sekunden nicht). In diesem
Fall zuerst die Batterie abkühlen lassen und erst dann
mit dem Aufladen beginnen.
䡬 Da der eingebaute Mikrocomputer etwa 3 Sekunden
braucht, um zu bestätigen, daß die im UC18YGSL
zum Laden eingelegte Batterie herausgenimmen wird,
warten Sie mindestens 3 Sekunden, bevor Sie die
Batterie zum Fortsetzen des Aufladens einlegen. Wenn
die Batterie innerhalb von 3 Sekunden eingelegt wird,
kann es sein, daß sie nicht richtig geladen wird.
VOR INBETRIEBNAHME
䡬 Aufstellung und überprüfung der Arbeitsumgebung
Prüfen Sie, ob die Arbeitsumgebung folgenden
Vorsichtsbedingungen entspricht.
ANWENDUNG
1. Bestätigen Sie die Position der Kupplungsskala
(Siehe Abb. 7)
Das Anzugdrehmoment dieses Gerätes kann
entsprechend der Einstellungsposition auf der
Kupplungsskala eingestellt werden.
(1) Richten Sie bei Verwendung dieses Gerätes als
Schraubenzieher eine der Zahlen “1, 3, 5, ..., 22” auf
der Kupplungsskala oder den Punkt auf die
Dreiecksmarkierung am äußeren Körper aus.
(2) Richten Sie bei Verwendung dieses Gerätes als
Bohrer das Bohrer-Zeichen „ ” der Kupplungsskala
auf die Dreieckmarkierung am äußeren Körper aus.
VORSICHT:
䡬 Die Kupplungsskala kann nicht zwischen den Zahlen
“1, 3, 5, ..., 22” oder den Punkten eingestellt werden.
䡬 Verwenden Sie das Gerät nicht mit der
Kupplungsskalenzahl zwischen “22” und der Linie in
der Mitte des Bohrer-Zeichens. Dies kann
Beschädigung verursachen. (Siehe Abb. 8)
Deutsch
2. Einstellung des Anziehdrehmoments
(1) Anziehdrehmoment
Das Anziehdrehmoment sollte dem Schraubendurchschnitt entsprechen.
Wenn zuviel Drehmoment angewandt wird, kann die
chraube brechen oder am Kopf beschädigt werden.
Achten Sie darauf, die Kupplungsskalenposition
entsprechend dem Schraubendurchmesser
einzustellen.
(2) Anzeige des Anzugdrehmoments
Das Anzugdrehmoment unterscheidet sich
entsprechend der Art der Schraube und des
angezogenen Materials.
Das Gerät zeigt das Anzugdrehmoment mit den
Zahlen “1, 3, 5, ..., 22” auf der Kupplungsskala und
einem Punkt an. Das Anzugdrehmoment ist am
schwächsten an der Position „1” und am stärksten
an der höchsten Zahl. (Siehe Abb. 7)
(3) Einstellen des Anzugdrehmoments
Drehen Sie die Kupplungsskala und richten Sie eine
der Zahlen “1, 3, 5, ..., 22” auf der Kupplungsskala
oder den Punkt auf die Dreiecksmarkierung am
äußeren Gehäuse aus. Verstellen Sie die Kappe
entsprechend dem erforderlichen Drehmoment in
Richtung von stärkerem oder schwächerem
Drehmoment.
VORSICHT:
䡬 Die Motordrehung kann anhalten, während das
Werkzeug als Bohrer verwendet wird.
Bei Gebrauch des Bohrschraubers, aufpassen daß
der Motor nicht gesperrt ist.
䡬 Eine zu lange Schlagbewegung könnte wegen zu
starkem Anziehen der Schraube die Schraube
brechen.
3. Wechsel der Aufrichtgeschwindigkeit
Die Aufrichtgeschwindigkeit mit dem Schaltknopf
wechseln.
Den Schaltknopf in Richtung Pfeil bewegen (Siehe
Abb. 9 und 10).
Wenn der Schaltknopdreht auf „LOW” eingestellt
ist, dreht sich der Bohrer langsamladreht. Wenn auf
„HIGH” eingestellt, dreht sich der Bohrer
schnellaufend.
VORSICHT:
䡬 Beim Wechseln der Aufrichtgeschwindigkeit mit dem
Schaltknopf, sich vergewissern, daß der Schalt er
auf-ZU-eingestellt und gesperrt ist.
éndern der Geschwindigkeit bei laufendem Motor
beschädigt das Getriebe.
䡬 Falls der Motor gesperrt ist, sofort abstellen.
Falls der Motor auf längerer Zeit in gesperrtem.
Zustand bleibt, mag es vorkommen, daß er oder
der Akkumulator überhitzt werden.
Betätigen Sie den Schaltknopf.
4. Gebrauchs-Weite und Angaben
Die Gebrauchsweite für verschiedene Arbeitsleistungen,
auf die mechanische Struktur dieses Werkzeuges basiert,
ist auf der folgenden Tafel 5 gezeigt:
Tafel 5
Arbeit
Anweisung
Holz
Bohren
Stahl
Für bpjraibeot verwenden.
Aluminum
Einschrauben
Maschineschreube
Bohrespitze oder Hülse dem Schraubendurchschnitt verwnden.
Holzschraube
Nach bohren von Führungsloch verwenden.
5. Wahl von Anziehdrehmoment und Drehfrequenz
Tafel 6
Verwendung
Einschrauben
Kappenlage
Wahl der Drehgeschwindigkeit (Stellung des Schaltknopfs)
LOW (niedrige Geschwindigkeit) HIGH (hohe Geschwindigkeit)
Maschineschraube
1 – 22
Für Schrauben von 4 mm
Durchschnitt oder weniger.
Für Schraube von 6 mm
durchscnitt oder weniger.
Holzschraube
1 –
Für 8 mm Durchschnitt oder
weniger Nenndurchschnitt.
Für 4,8 mm Durchschnitt
oder weniger
Nenndurchschnitt.
Holz
Bohren
Metall
Für 45 mm Durchschnitt oder Für 24 mm Durchschnitt
oder weniger. (DS18DSAL)
weniger. (DS18DSAL)
Für 38 mm Durchschnitt oder Für 18 mm Durchschnitt
oder weniger. (DS14DSAL)
weniger. (DS14DSAL)
Für Bohren mit
Eisenbeabeitungsbohrer.
22
Deutsch
ACHTUNG:
䡬 Die Wahlbeispiele die in Tafel 6 angezeigt sind sollten
als allgemeines Standard angesehen werden, da
verschiedene Anziehschrauben und verschiedenes
Material in Wirklichkeit verwendet werden, für
dierechtmäßige anpassung natürlich erforderlich sein
wird.
䡬 Bei Verwendung des Schraubbohrers mit einer
Maschinenschraube bei Stellung HIGH (hohe
Geschwindigkeit) kann die Schraube beschädigt oder
gelockert werden, wil die Anzugsdrehkraft zu stark
ist. In diesem Fall die Stellung LOW (niedrige
Geschwindigkeit) verwenden.
HINWEIS:
䡬 Die Verwendung der Batterie in kalter Umgebung
(unter 0°C) kann möglicherweise in geschwächtem
Anzugsdrehmoment und verringerter Arbeitsleistung
resultieren. Dies ist jedoch eine zeitweilige
Erscheinung, und die Leistung wird wieder normal,
wenn sich die Batterie erwärmt.
6. Verwendung des Hakens
Der Haken dient während des Arbeitens zum
Anhängen des Werkzeugs an einen Gürtel.
VORSICHT:
䡬 Beim Aufhängen am Haken sicherstellen, dass das
Werkzeug sicher den Gürtel fasst und nicht fallen kann.
Bei Fall des Werkzeugs besteht Unfallgefahr.
䡬 Beim Tragen am Gürtel darf das Werkzeug nicht mit
einem Bohrer usw. bestückt sein. Befindet sich ein
scharfer Bohrer o.Ä. im Futter, während das Werkzeug
am Gürtel getragen wird, besteht Verletzungsgefahr!
䡬 Den Haken ordnungsgemäß anbringen. Falls der
Haken nicht korrekt befestigt ist, besteht
Verletzungsgefahr beim Einsatz.
(1) Abnehmen des Hakens
Die
Halteschrauben
des
mit
einem
Kreuzschraubendreher entfernen. (Abb. 11)
(2) Anbringen des Hakens und Festziehen der Schrauben
Den Haken fest in die Nut am Werkzeug einpassen
und die Halteschrauben des Werkzeugs
ordnungsgemäß festziehen. (Abb. 12)
7. Verwendung der LED
Ziehen Sie den Auslöseschalter, damit die Lampe
leuchtet. Solange der Auslöseschalter gezogen ist,
leuchtet die Lampe. Wenn Sie den Auslöseschalter
loslassen, erlischt das Licht. (Abb. 13)
VORSICHT:
䡬 Niemals direkt in die LED blicken!
Wird das Auge kontinuierlich den LED-Strahlen
ausgesetzt, kann es zu Augenverletzungen kommen.
8. Anbringen und Abnehmen des Schrauberbits
(1) Anbringen der Schraubenzieherspitze
Lösen Sie die Muffe durch Linksdrehung (gegen den
Uhrzeigersinn bei Sicht von vorne), um die Klammer
des schlüssellosen Futters zu lösen. Schieben Sie
dann eine Schraubenzieherspitze usw. in das
schlüssellose Futter ein und ziehen Sie die Muffe
durch Rechtsdrehung (im Uhrzeigersinn bei Sicht von
vorne) an. (Siehe Abb. 14)
䡬 Wenn sich die Buchse während des Betriebs lockert,
so ziehen Sie sie wieder an.
Die Anzugskraft wird größer, wenn die Buchse
zusätzlich angezogen wird.
23
(2) Entfernen der Schraubenzieherspitze
Lösen Sie die Muffe durch Linksdrehung (gegen den
Uhrzeigersinn bei Icht von vorne), um die Klammer
des schlüssellosen Futters zu lösen, und entfernen
Sie die Schraubenzieherspitze usw. (Siehe Abb. 14)
HINWEIS:
Wenn die Muffe angezogen wird, während die
Klammer des schlüssellosen Futters maximal geöffnet
ist, kann es zu einem klickenden Geräusch kommen.
Dieses Geräusch tritt auf, wenn Lösen des
schlüssellosen Futters verhütet wird, und es handelt
sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.
ACHTUNG:
䡬 Wenn die Manschette nicht losgeschraubt werden
kann, das eingesteckte Werkzeug in einem
Schraubstock o.ä. befestigen, die Kupplung auf 1–11
stellen und die Manschette gegen den Uhrzeigersinn
drehen, während die.
9. Automatischer Spindelverriegelungsmechanismus
Dieses Gerät hat einen automatischen
Spindelverriegelungsmechanismus für schnellen
Wechsel der Schraubenzieherspitze.
10. Sich vergewissern, daß die Batterie richtig
angebracht ist
11. Die Drehrichtung nachprüfen
Die Bohrerspitze dreht sich nach rechts (von der
Hiterseite gesehen), wenn auf die R-Seite des
Druckknopf gedrückt wird.
Um die Bohrerspitze nach links zu drehen auf die LSeite des Druckknopf drücken. (Siehe Abb. 15)
(Die Markierungen L und R sind am Druckknopf
angebracht.)
12. Betätigung des Schalters
䡬 Wenn der Schaltertrigger gedrückt ist, dreht sich das
Werkzeug. Wenn ausgelöst, wird das Werkzeug
abgestellt.
䡬 Die Drehgeschwindigkeit des Bohrers kann durch
Verändern des Betrags des Ziehens am Auslöser
geregelt werden. Die Geschwindigkeit ist niedrig,
wenn der Auslöser nur gering gezogen wird und
nimmt zu, wenn er stärker gezogen.
HINWEIS:
䡬 Wenn der Motor beginnt, zu rotieren, ist ein Summen
zu bören. Dabei handelt es sich nicht um eine störung.
WARTUNG UND INSPEKTION
1. Nachprüfen des Werkzeuges
Da ein stumpfes Werkzeug die Leistung vermindern
wird und eventuell ein schlechtes Funktionieren des
Motors verursachen wird, das Werkzeug schärfen
oder es wechseln sobald Verschleiß sichtbar wird.
2. Nachprüfen der Befestigungsschrauben
Alle Befestigungsschrauben regelmäßig auf gute
Festschraubung nachprüfen. Falls irgendeine der Schrauben
locker sein sollte, sofort anziehen. Vernachlässigung dieses
Punktes kann zu erheblicher Gefahr führen.
3. Wartung des Motors
Die Motorwicklung ist das „Herz” dex
Elektrowerkzeugs. Daher ist besonders sorgfältig
darauf zu achten, daß die Wicklung nicht beschädigt
wird und/oder mit ÖI oder Wasser in Berührung kommt.
Deutsch
4. Inspektion der Kohlebürsten (Abb. 16)
Im Motor sind Kohlebürsten verwendet, die
Verbrauchsteile sind. Ersetzen Sie Kohlebürsten durch
neue Bürsten, wenn diese bis zur „Verschleißgrenze”
oder bis in ihre Nähe abgenutzt sind, da übermäßig
abgenutzte
Kohlebürsten
Motorstörungen
verursachen können. Darüber hinaus müssen die
Kohlebürsten immer sauber gehalten werden und
müssen sich in der Halterung frei bewegen können.
HINWEIS:
Beim Ersetzen der Kohlebürste durch eine neue, eine
Hitachi-Kohlebürste mit der Kodenummer 999054
verwenden.
5. Austausch einer Kohlebürste
Die Kohlebürste nach Abnehmen der Bürstenkappe
entfernen, indem die Krempe der Kohlebürste wie in
Abb. 18 gezeigt mit einem flachen Schraubenzieher
o.ä. erfaßt wird.
Beim Einbau der Kohlebürste darauf achten, dass die
Nase der Kohlebürste (Siehe Abb. 17) auf die
Aussparung an der Außenseite der Bürstenführung
ausgerichtet ist. Dann die Bürste wie in Abb. 19 gezeigt
mit dem Finger einschieben und schließlich die
Bürstenkappe anbringen.
ACHTUNG:
Stellen Sie unbedingt sicher, daß die Klaue der
Kohlebürste in den Kontaktteil außerhalb des
Bürstenrohrs eingeschoben wird. (Eine der beiden
vorhandenen Klauen muß eingeschoben werden.)
Vorsicht ist erforderlich, da Fehler bei dieser Tätigkeit
zu einer verformten Klaue der Kohlebürste und
frühzeitigen Motorstörungen führen können.
6. Außenreinigung
Wenn der Bohrschrauber schmutzig ist, ihn mit einem
weichen und trockenen Tuch abwischen oder mit
einem in Seifenwasser benetzten Tuch. Kein
Chlorsolvent, Benzin oder Farbsolvent verwenden da
sie plastik-Material schmelzen.
7. Lagern
Den Bohrschrauber an einen Ort aufbewahren wo die
Temperatur unter 40°C ist und außer Reichweite der Kinder.
8. Liste der Wartungsteile
ACHTUNG:
Reparatur, Modifikation und Inspektion von HitachiElektrowerkzeugen müssen durch ein autorisiertes
Hitachi-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem
autorisierten
Hitachi-Kundendienstzentrum
zusammen mit dem Werkzeug für Reparatur oder
Wartung ausgehändigt wird.
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
müssen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.
MODIFIKATIONEN:
Hitachi-Elektrowerkzeuge werden fortwährend
verbessert und modifiziert, um die neuesten
technischen Fortschritte einzubauen.
Dementsprechend ist es möglich, daß einige Teile
ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
GARANTIE
Auf Hitachi-Elektrowerkzeuge gewähren wir eine Garantie
unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen
und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie
erstreckt sich nicht auf Gehäusedefekte und nicht auf
Schäden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen
Einsatz oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind.
Im Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte
Elektrowerkzeug zusammen mit dem GARANTIESCHEIN,
den Sie am Ende der Bedienungsanleitung finden, an ein
von Hitachi autorisiertes Servicecenter.
HINWEIS:
Aufgrund des ständigen Forschungs und Entwicklung
sprogramms von HITACHI sind änderungen der hierin
gemachten technischen Angaben vorbehalten.
Information über Betriebslärm und Vibration
Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745
bestimmt und in Übereinstimmung mit ISO 4871
ausgewiesen.
Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 99 dB (A)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 88 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)
Bei der Arbeit immer einen Ohrenschutz tragen.
Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme),
bestimmt gemäß EN60745.
Vibrationsemissionswert ah = 5,9 m/s2
Messunsicherheit K = 1,5 m/s2
WARNUNG
䡬 Der Vibrationsemissionswert während der
tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann
von dem deklarierten Wert abweichen, abhängig
davon, wie das Werkzeug verwendet wird.
䡬 Zur Festlegung der Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutz
des
Bedieners,
die
auf
einer
Expositionseinschätzung unter den tatsächlichen
Benutzungsbedingungen
beruhen
(unter
Berücksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus,
darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in
denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im
Leerlaufbetrieb läuft).
24
Ελληνικά
°∂¡π∫∂™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∂π™
∏§∂∫∆ƒπ∫√À ∂ƒ°∞§∂π√À
∞™º∞§∂π∞™
¶ƒ√™√Ã∏
¢È·‚¿˙ÂÙ fiϘ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È fiϘ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
Η µη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών µπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρ
τραυµατισµ.
º˘Ï¿ÍÙ fiϘ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.
Ο ρος "ηλεκτρικ εργαλείο" στις προειδοποιήσεις
αναφέρεται στο ηλεκτρικ εργαλείο (µε καλώδιο) που
λειτουργεί στους αγωγούς ή στο ηλεκτρικ εργαλείο
που λειτουργεί στη µπαταρία (χωρίς καλώδιο).
1) ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
a) ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi Î·È Î·Ï¿
ʈÙÈṲ̂ÓÔ.
Σε ακατάστατες ή σκοτεινές περιοχές µπορεί να
προκληθούν ατυχήµατα.
b) ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÛÂ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ¤ÎÚËÍË,
fiˆ˜ ·ÚÔ˘Û›· ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ, ·ÂÚ›ˆÓ ‹ ÛÎfiÓ˘.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία δηµιουργούν σπινθήρες, οι
οποίοι µπορεί να αναφλέξουν τη σκνη ή τον καπν.
c) ∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜
Ì·ÎÚÈ¿ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
Αν αποσπαστεί η προσοχή σας, υπάρχει κίνδυνος
να χάσετε τον έλεγχο.
2) ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
a) ∆· ÊȘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙȘ Ú›˙˜.
ªËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ÊȘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ
ÙÚfiÔ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÊȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ì ÁÂȈ̤ӷ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·.
Τα µη τροποποιηµένα φις και οι κατάλληλες
πρίζες µειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
b) ∞ÔʇÁÂÙ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÁÂȈ̤Ó˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ fiˆ˜ ۈϋÓ˜, ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜, Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜
Û˘Û΢¤˜ Î·È „˘Á›·.
Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
ταν το σώµα σας είναι γειωµένο.
c) ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ‹
ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÚ·Û›·˜.
Το νερ που εισέρχεται σε ένα ηλεκτρικ
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
d) ªËÓ ·ÛΛ٠‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÔÙ¤ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙÂ, Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ‹
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È,
ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË.
Τα κατεστραµµένα ή µπερδεµένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
e) ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎfi
¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ.
Η χρήση ενς καλωδίου κατάλληλου για εξωτερικ
χώρο µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
f) ∞Ó Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ¯ÒÚÔ Ì ˘ÁÚ·Û›·,
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È¿Ù·ÍË ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜
‰È·ÚÚÔ‹˜ (RCD).
Η χρήση της RCD µειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
25
3) ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
a) ¡· ›ÛÙ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Ó· ‚ϤÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙÂ
Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ‹ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ
Ô˘ÛÈÒÓ, ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ‹ Ê·Ú̿ΈÓ.
Μια στιγµή απροσεξίας κατά τη χρήση ενς
ηλεκτρικού εργαλείου µπορεί να προκαλέσει
σοβαρ προσωπικ τραυµατισµ.
b) ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÂÍÔÏÈÛÌfi. ºÔÚ¿ÙÂ ¿ÓÙ· ÚÔÛÙ·Û›· ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ·.
Ο προστατευτικς εξοπλισµς, πως µάσκα για
τη σκνη, αντιολισθητικά παπούτσια, σκληρ
καπέλο ή προστασία για τα αυτιά, που
χρησιµοποιείται για ανάλογες συνθήκες µπορεί
να µειώσει τους τραυµατισµούς.
c) ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ÂÎΛÓËÛË.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌÂ
ËÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ηÈ/‹ ÙË ı‹ÎË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜, ÚÈÓ
ÛËÎÒÛÂÙ ‹ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
Η µεταφορά ηλεκτρικού εργαλείου µε τα δάχτυλά
σας στο διακπτη ή η ηλεκτροδτηση ηλεκτρικού
εργαλείου µε ενεργοποιηµένο το διακπτη
µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα.
d) ¡· ·Ê·ÈÚ›ÙÂ Ù˘¯fiÓ ÎÏÂȉȿ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘
·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ‹ Ù· ·Ï¿ ÎÏÂȉȿ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
Ένα απλ κλειδί ή ένα κλειδί ρυθµιζµενου
ανοίγµατος που είναι προσαρτηµένο σε
περιστρεφµενο εξάρτηµα του ηλεκτρικού
εργαλείου µπορεί να προκαλέσει προσωπικ
τραυµατισµ.
e) ªËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÛÙÂ. ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙÔ
ηٿÏÏËÏÔ ¿ÙËÌ· Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
Με αυτν τον τρπο µπορείτε να ελέγχετε
καλύτερα το ηλεκτρικ εργαλείο σε µη
αναµενµενες καταστάσεις.
f) ¡· ›ÛÙ ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ·. ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ
ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ¡· Îڷٿ٠ٷ Ì·ÏÏÈ¿ Û·˜, Ù·
ÚÔ‡¯· Û·˜ Î·È Ù· Á¿ÓÙÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ·
̤ÚË.
Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσµήµατα και τα µακριά
µαλλιά µπορεί να πιαστούν σε κινούµενα µέρη.
g) ∞Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Û˘Û΢ÒÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, Ó·
‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ.
Η χρήση συλλέκτη σκνης µειώνει τους
κινδύνους που προέρχονται απ τη σκνη.
4) ÃÚ‹ÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
a) ªËÓ ·ÛΛ٠‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ¡·
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏ›ÙÂ.
Το κατάλληλο ηλεκτρικ εργαλείο θα εκτελέσει
την εργασία καλύτερα και µε µεγαλύτερη
ασφάλεια µε τον τρπο που σχεδιάστηκε.
b) ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ.
Ένα ηλεκτρικ εργαλείο που δεν ελέγχεται απ
το διακπτη λειτουργίας είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
c) ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ηÈ/‹
ÙË ı‹ÎË Ì·Ù·Ú›·˜ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
ÚԂ›Ù Û ڢıÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹
·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
Αυτά τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας µειώνουν
τον κίνδυνο να ξεκινήσει το ηλεκτρικ εργαλείο
κατά λάθος.
Ελληνικά
d) ∞ÔıË·ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹
Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·Ï›Ô.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια
µη εκπαιδευµένων ατµων.
e) ™˘ÓÙËÚ›Ù ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙˆÓ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÙË ıÚ·‡ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ› ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.
Πολλά ατυχήµατα προκαλούνται απ ηλεκτρικά
εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
f) ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿.
Τα κατάλληλα συντηρηµένα εργαλεία κοπής µε
κοφτερές γωνίες µπλοκάρουν πιο δύσκολα και
ελέγχονται πιο εύκολα.
g) ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Î·È Ù· ̤ÚË Î.Ù.Ï. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜,
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÙÂ.
Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
πέρα απ εκείνες για τις οποίες προορίζεται,
ενδέχεται να δηµιουργήσει κινδύνους.
5) ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì·Ù·Ú›·˜ – ¯Ú‹ÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·
a) ∏ Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ
ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
Ο φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα τύπο
µπαταρίας. ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο
πυρκαγιάς ταν χρησιµοποιείται µε άλλου τύπου
θήκη µπαταριών.
b) ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÌfiÓÔ Ì ÙȘ
ÂȉÈο ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου θήκης
µπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει τραυµατισµ
και πυρκαγιά.
c) ŸÙ·Ó Ë ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¯Ú‹Û˘,
Ê˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÎÏÂȉȿ,
ηÚÊÈ¿, ‚›‰Â˜ ‹ ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
Û‡Ó‰ÂÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ.
Αν τοποθετήσετε µαζί τους ακροδέκτες
µπαταριών ενδέχεται να προκληθούν εγκαύµατα
ή πυρκαγιά.
d) Àfi ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂÎÙÔÍ¢Ù› ˘ÁÚfi ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·. ∞ÔʇÁÂÙÂ
ÙËÓ Â·Ê‹.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ·fi ÛÊ¿ÏÌ·,
ÍÂχÓÂÙ Ì ÓÂÚfi. ∞Ó ÙÔ ˘ÁÚfi ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ ÌÂ
Ù· Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ Ì ÓÂÚfi Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ȷÙÚÈ΋
‚Ô‹ıÂÈ·.
Το υγρ που εκτοξεύεται απ την µπαταρία
µπορεί να προκαλέσει ερεθισµ ή εγκαύµατα.
6) ™¤Ú‚Ș
a) ¡· ‰›ÓÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ۤڂȘ ÛÂ
ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· ¿ÙÔÌ· Î·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο.
Με αυτν τον τρπο είστε σίγουροι για την
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΓΙΑ
∆ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ∆Ο ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΤΟ
1.
Πάντοτε φορτίζετε την µπαταρία σε θερµοκρασία
ανάµεσα 0 - 40°C. Μια θερµοκρασία µικρτερη
απ 0°C θα προκαλέσει την υπερφρτιση που
είναι επικίνδυνη. Η µπαταρία δεν µπορεί να
φορτιστεί σε θερµοκρασία µεγαλύτερη απ 40°C.
Η πιο κατάλληλη θερµοκρασία για φρτιση είναι
αυτή των 20 - 25°C.
2.
-ταν η µια φρτιση ολοκληρωθεί, αφήστε το
φορτιστή για 15 λεπτά πριν απ την επµενη
φρτιση µπαταρίας.
Μην φορτίζετε περισστερες απ δυο µπαταρίες
στη σειρά.
3.
Μην αφήσετε ξένα υλικά να µπουν στην τρύπα
σύνδεσης της επαναφορτιζµενης µπαταρίας.
4.
Ποτέ
µην
αποσυναρµολογήσετε
την
επαναφορτιζµενη µπαταρία και το φορτιστή.
5.
Ποτέ µην βραχυκυκλώσετε την επαναφορτιζµενη
µπαταρία. Το βραχυκύκλωµα της µπαταρίας θα
προκαλέσει ένα µεγάλο ηλεκτρικ ρεύµα και
υπερθέρµανση. Προκαλεί το κάψιµο ή την
υπερθέρµανση της µπαταρίας.
6.
Μην πετάξετε την µπαταρία στη φωτιά.
Αν η µπαταρία καεί µπορεί να εκραγεί.
-ταν ανοίγετε τρύπα στον τοίχο, στο δάπεδο ή στην
7.
οροφή, ελέγξτε για κρυµµένα ηλεκτρικά καλώδια κλπ.
8.
Πηγαίνετε την µπαταρία στο κατάστηµα απ το
οποίο την αγοράσατε ταν η διάρκεια ζωής της
µπαταρίας µετά απ την φρτιση έχει γίνει πολύ
µικρή για πρακτική χρήση. Μην πετάξετε την
τελειωµένη µπαταρία.
9.
Η χρησιµοποίηση µια εξασθενηµένης µπαταρίας
θα προκαλέσει βλάβη στο φορτιστή.
10. Μην βάλτε κανένα αντικείµενο µέσα στις τρύπες
εξαερισµού του φορτιστή.
Η είσοδος µεταλλικών αντικειµένων ή εύφλεκτων
υλικών στις τρύπες εξαερισµού του φορτιστή θα
προκαλέσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή την
καταστροφή του φορτιστή.
11. -ταν στερεώνετε µια λεπίδα µέσα στον σφιγκτήρα
χωρίς κλειδί, σφίγξτε το βραχίωνα αρκετά καλά. Αν
ο βραχίωνας δεν είναι σφιχτς, η λεπίδα µπορεί να
γλιστήσει και να πέσει έξω, προκαλώντας τραυµατισµ.
12. Το µοτέρ του προϊντος αυτού περιέχει µνιµο,
ισχυρ µαγνήτη.
Λάβετε υπψη σας τις ακλουθες προφυλάξεις
σχετικά µε την προσκλληση θραυσµάτων στο
εργαλείο και την επίδραση του µνιµου µαγνήτη
σε ηλεκτρονικές συσκευές.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
䡬
Μην τοποθετείτε το εργαλείο σε πάγκο ή περιοχή
εργασίας µε µεταλλικά θραύσµατα.
Τα θραύσµατα µπορεί να κολλήσουν στο εργαλείο,
οδηγώντας σε τραυµατισµ ή δυσλειτουργία του
εργαλείου.
䡬
Αν έχουν κολλήσει θραύσµατα στο εργαλείο, µην
αγγίζετε. Αποµακρύνετε τα θραύσµατα µε βούρτσα.
∆ιαφορετικά, ενδέχεται να τραυµατιστείτε.
¶ƒ√ºÀ§∞•∏
ª·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜.
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿˙ÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜.
26
Ελληνικά
䡬
䡬
Αν έχετε βηµατοδτη ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή,
συνιστάται να µην χρησιµοποιείτε το εργαλείο, ούτε
να βρίσκεστε κοντά σε αυτ.
Η λειτουργία της ηλεκτρονικής συσκευής µπορεί
να επηρεαστεί.
Μην χρησιµοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
συσκευές ακριβείας, πως κινητά τηλέφωνα,
µαγνητικές κάρτες ή ηλεκτρονικά µέσα µνήµης.
∆ιαφορετικά, ενδέχεται να παρατηρηθεί κακή
χρήση, δυσλειτουργία ή απώλεια δεδοµένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
Για την επέκταση του χρνου διάρκειας της µπαταρίας
ιντων λιθίου υπάρχει η λειτουργία προστασίας που
σταµατά την ισχύς εξδου. Στις περιπτώσεις 1 έως 3
που περιγράφονται κατωτέρω, κατά τη χρήση του
προïντος αυτού, ακµη και αν τραβάτε το διακπτη ο
κινητήρας ενδέχεται να σταµατήσει. Αυτ δεν είναι το
πρβληµα αλλά το αποτέλεσµα της λειτουργίας
προστασίας.
1.
-ταν η υπλοιπη ισχύ της µπαταρίας που αποµένει
τελειώσει, ο κινητήρας σταµατάει.
Στην περίπτωσή αυτή θα πρέπει να τη φορτίσετε
αµέσως.
2.
Εάν υπάρχει υπερφρτιση του εργαλείου ο
κινητήρας ενδεχοµένως να σταµατήσει. Στην
περίπτωση αυτή απελευθερώστε το διακπτη του
εργαλείου και εξαλείψετε την αιτία της
υπερφρτωσης. Έπειτα απ αυτ µπορείτε να το
χρησιµοποιήσετε πάλι.
3.
Αν µπαταρία υπερθερµανθεί λγω µεγάλου
φρτου εργασίας, η παροχή ισχύος της µπαταρίας
ενδέχεται να διακοπεί.
Σε αυτή την περίπτωση, σταµατήστε να
χρησιµοποιείτε την µπαταρία και αφήστε την
µπαταρία να κρυώσει. Έπειτα απ αυτ µπορείτε
να τη χρησιµοποιήσετε εκ νέου. (BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X)
Παρακαλείστε, επίσης, να τηρείτε τις ακλουθες
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
Για να αποφύγετε τυχν διαρροή της µπαταρίας,
παραγωγή θερµτητας, εκποµπή καπνού, έκρηξη ή
ανάφλεξη, πρέπει να τηρείτε τις ακλουθες
προφυλάξεις.
1.
Βεβαιωθείτε τι δεν συσσωρεύεται σκνη στη
µπαταρία.
䡬
Κατά την εργασία σας βεβαιωθείτε τι δεν πέφτει
σκνη στη µπαταρία.
䡬
Βεβαιωθείτε τι τυχν σκνες που πέφτουν πάνω
στο ηλεκτρικ εργαλείο την ώρα που εργάζεστε µε
αυτ, δεν συσσωρεύονται στη µπαταρία.
䡬
Μην αποθηκεύετε αχρησιµοποίητες µπαταρίες σε
σηµείο εκτεθειµένο σε σκνη.
䡬
Πριν να αποθηκεύσετε µία µπαταρία,
αποµακρύνετε τυχν σκνες που πιθανν να έχουν
κολλήσει πάνω της και µην την αποθηκεύετε µαζί
µε µεταλλικά µέρη (βίδες, καρφιά, κ.λπ.).
27
2.
Μην τρυπάτε τη µπαταρία µε αιχµηρά αντικείµενα
πως καρφιά, µην χτυπάτε µε σφυρί, µην πατάτε
ή πετάτε τη µπαταρία. Προφυλάξτε την απ
ισχυρούς κραδασµούς.
3.
Μην χρησιµοποιείτε µία εµφανώς κατεστραµµένη
ή παραµορφωµένη µπαταρία.
4.
Μην τοποθετείτε τη µπαταρία µε λάθος τρπο.
5.
Μην συνδέετε απευθείας σε ηλεκτρική πρίζα ή
στην υποδοχή του αναπτήρα στα αυτοκίνητα.
6.
Μην χρησιµοποιείτε τη µπαταρία για χρήση άλλη
πέραν της προβλεπµενης.
7.
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται επιτυχώς
η διαδικασία φρτισης της µπαταρίας ακµα και
ταν έχει περάσει ο καθορισµένος χρνος
επαναφρτισης, σταµατήστε αµέσως οποιαδήποτε
προσπάθεια επαναφρτισης.
8.
Η µπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλή
θερµοκρασία ή υψηλή πίεση, πως στην
περίπτωση φούρνου µικροκυµάτων, ξηραντήρα ή
δοχείου υψηλής πίεσης.
9.
Αποµακρύνετε αµέσως απ τη φωτιά σε
περίπτωση διαρροής ή δυσοσµίας.
10. Μην χρησιµοποιείτε σε περιβάλλον µε έντονο
στατικ ηλεκτρισµ.
11. Σε περίπτωση διαρροής της µπαταρίας, δυσοσµίας,
παραγωγής θερµτητας, αποχρωµατισµού ή
παραµρφωσής της, ή σε περίπτωση που
παρατηρηθεί κάτι µη φυσιολογικ κατά τη διάρκεια
της χρήσης, της επαναφρτισης ή της
αποθήκευσης, αφαιρέστε αµέσως απ τον
εξοπλισµ ή απ τον φορτιστή της µπαταρίας και
σταµατήστε να χρησιµοποιείτε.
¶ƒ√™√Ã∏
1.
Εάν διαρρεύσει υγρ απ τη µπαταρία και έλθει
σε επαφή µε τα µάτια σας, µην τα τρίψετε, αλλά
ξεπλύνετέ τα πολύ καλά µε καθαρ νερ πως
νερ βρύσης, και επικοινωνήστε αµέσως µε
γιατρ.
Εάν χι, το υγρ µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα στα µάτια σας.
2.
Εάν διαρρεύσει υγρ στο δέρµα ή τα ρούχα σας,
ξεπλύνετε καλά µε καθαρ νερ, πως νερ
βρύσης, αµέσως.
Υπάρχει το ενδεχµενο να ερεθιστεί το δέρµα.
3.
Εάν
διαπιστώσετε
σκουριά,
δυσοσµία,
υπερθέρµανση, αποχρωµατισµ, παραµρφωση,
και/ή άλλες ανωµαλίες κατά τη χρήση της
µπαταρίας για πρώτη φορά, µην την
χρησιµοποιήσετε, αλλά επιστρέψετέ την στον
υπεύθυνο προµηθευτή ή πωλητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν κάποιο αγώγιµο ξένο υλικ εισχωρήσει στoυς
ακρoδέκτες της µπαταρίας ιντων λιθίoυ, η µπαταρία
µπoρεί να βραχυκλώσει και να πρoκληθεί πυρκαγία.
-ταν απoθηκεύετε τη µπαταρία ιντων λιθίoυ,
ακoλoυθήστε oπωσδήπoτε τις παρακάτω oδηγίες.
䡬
Μην τoπoθετε αγώγιµα υλικά, καρφια πως
σιδερένια ή χάλινα σύρµατα στη θήκη
απoθήκευοης.
䡬
Για να απoφύγετε την εµφάνιση βραχυκυκλώµατος,
τoπoθετή στε τη µπαταρία στo εργαλείo ή
τoπoθετήστε µε ασφάλεια τo κάλυµµα
απoθήκευσης της µπαταρίας έως τoυ δεν φαίνεται
o αεραγωγς (Βλέπε Εικ. 1).
Ελληνικά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Μοντέλο
DS14DSAL
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (Χαµηλή / Υψηλή)
Τρύπηµα
καντητα
DS18DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 min–1
Ξύλο
(Πάχος 18 mm)
38 mm
Μέταλλο
(Πάχος 1,6 mm)
45 mm
Ατσάλι: 13 mm,
Αλουµίνιο: 13 mm
Μηχανική βίδα
Βίδωµα
Ξυλβιδα
Επαναφορτιζµενη µπαταρία
6 mm
8 mm (διάµετρος) × 75 mm (µήκος)
(Απαιτεί µια δοκιµαστική τρύπα)
1,7 kg
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
(1,5 Ah 4 στοιχεία)
(3,0 Ah 10 στοιχεία)
(1,5 Ah 5 στοιχεία)
1,4 kg
1,8 kg
1,5 kg
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μοντέλο
Τάση φρτισης
Βάρος
8 mm (διάµετρος) × 100 mm (µήκος)
(Απαιτεί µια δοκιµαστική τρύπα)
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
(3,0 Ah 8 στοιχεία)
Βάρος
0 – 350 / 0 – 1500 min–1
UC18YRSL
UC18YGSL
14,4 V – 18 V
14,4 V – 18 V
0,6 kg
0,4 kg
䡬 Βίδωµα και αφαίρεση µηχανικών βιδών, ξυλβιδων,
προσαρµοζµενες βίδες κλπ.
䡬 Άνοιγµα τρύπας σε διάφορα µέταλλα.
䡬 Άνοιγµα τρύπας σε διάφορα ξύλα.
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1 Συν οδηγς λεπίδας (Αρ.2) ......... 1
2 Φορτιστής (UC18YGSL ή UC18YRSL) .... 1
DS18DSAL
3 Mπαταρία (BSL1830 ή BSL1815X) .... 2
4 Πλαστική θήκη ................................. 1
5 Kάλυµµα µπαταρίας ........................ 1
1 Συν οδηγς λεπίδας (Αρ.2) ........... 1
2 Φορτιστής (UC18YGSL ή UC18YRSL) .... 1
DS14DSAL
3 Mπαταρία (BSL1430 ή BSL1415X) .... 2
4 Πλαστική θήκη ................................. 1
5 Kάλυµµα µπαταρίας ........................ 1
Τα κανονικά εξαρτήµατα υπκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
(πωλούνται ξεχωριστά)
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
䡬 Μπαταρία
(BSL1430)
(BSL1415X)
(BSL1830) (BSL1815X)
Τα προαιρετικά εξαρτήµατα υπκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
1. Αφαίρεση µπαταρίας
Κρατήστε την µπαταρία σφιχτά και σπρώξτε το
µάνταλο της µπαταρίας για να αφαιρέσετε την
µπαταρία (Βλέπε Εικ. 1).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ποτέ µην βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία.
2. Τοποθέτηση µπαταρίας
Βάλτε την µπαταρία λαµβάνοντας υπψη την
πολικτητά της (Βλέπε Εικ. 2).
ΦΟΡΤΙΣΗ
Πριν χρησιµοποιήσετε το δραπανοκατσάβιδο, φορτίστε
την µπαταρία ως ακολούθως.
<UC18YRSL>
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος του φορτιστή σε
µια πηγή ου ρεύµατος.
-ταν το καλώδιο ρεύµατος έχει συνδεθεί, η
δοκιµαστική λάµπα του φορτιστή θα αναβοσβήνει
στο κκκινο. (Κατά διαστήµατα του 1
δευτερολέπτου)
2. Βάλτε την µπαταρία µέσα στο φορτιστή.
Εισάγετε τη µπαταρία στο φορτιστή µέχρι να είναι
διακριτή η γραµµή, πως φαίνεται στην ∂ÈÎ. 3,4.
3. Φρτιση
-ταν βάλετε την µπαταρία στο φορτιστή, η φρτιση
θα αρχίσει και η δοκιµαστική λάµπα θα ανάβει
συνεχώς στο κκκινο.
-ταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως, η δοκιµαστική
λάµπα θα αναβοσβήνει στο κκκινο (Κατά
διαστήµατα του 1 δευτερολέπτου) (∆είτε Πίνακα
1)
28
Ελληνικά
(1) Ένδειξη πιλοτικής λάµπας
Οι ενδείξεις της πιλοτικής λάµπας θα είναι πως
φαίνεται στον Πίνακα 1, σύµφωνα µε την κατάσταση
του φορτιστή ή της επαναφορτιζµενης µπαταρίας.
Πίνακας 1
Ενδείξεις δοκιµαστικής λάµπας
Πριν τη
φρτιση
Η λυχνία
πιλτος
ανάβει ή
αναβοσβήνει Κατά τη
µε
φρτιση
κκκινο
Ολοκλήρωση
χρώµα.
φρτισης
Φρτιση
αδύνατη
Αναβοσβήνει Ανάβει για 0,5 δευτερλεπτα. ∆εν ανάβει για 0,5
δευτερλεπτα. (κλειστ για 0,5 δευτερλεπτα)
Ανάβει
Ανάβει συνεχώς
Αναβοσβήνει Ανάβει για 0,5 δευτερλεπτα. ∆εν ανάβει για 0,5
δευτερλεπτα. (κλειστ για 0,5 δευτερλεπτα)
Τρεµοπαίζει Ανάβει για 0,1 δευτερλεπτα. ∆εν ανάβει για 0,1 ∆υσλειτουργία
στην
δευτερλεπτα. (κλειστ για 0,1 δευτερλεπτα)
µπαταρία ή στο φορτιστή
Η λυχνία Αναµένεται Ανάβει
πιλτος
υπερθέρµανση
ανάβει µε µπαταρίας
πράσινο
χρώµα.
Ανάβει συνεχώς
(2) Σχετικά µε τη θερµοκρασία της επαναφορτιζµενης
µπαταρίας
Οι θερµοκρασίες για τις επαναφορτιζµενες
µπαταρίες είναι πως φαίνονται στον Πίνακα 2, και
οι µπαταρίες που έχουν ζεσταθεί πρέπει να
κρυώνουν για λίγο πριν επαναφορτιστούν.
Πίνακας 2
Επαναφορτιζµενα διαστήµατα των
µπαταριών
Επαναφορτιζµενες
µπαταρίες
Θερµοκρασίες στις
οποίες η µπαταρία
µπορεί να φορτιστεί
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
0°C – 50°C
(3) Αναφορικά µε το χρνο επαναφρτισης
Σε εξάρτηση απ το συνδυασµ του φορτιστή και
των µπαταριών, ο χρνος φρτισης θα είναι αυτς
που δείχνεται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3 Χρνος φρτισης (Στους 20˚C)
Φορτιστής
UC18YRSL
UC18YGSL
Μπαταρία
BSL1430, BSL1830
Περίπου 45 min. Περίπου 90 min.
BSL1415X, BSL1815X Περίπου 20 min. Περίπου 40 min.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο χρνος φρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα
µε τη θερµοκρασία και την τάση της πηγής
ρεύµατος.
4. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικ καλώδιο του φορτιστή
απ την πηγή εναλλασσµενου ρεύµαττος AC.
5. Κρατήστε το φορτιστή σταθερά και τραβήξτε τη
µπαταρία.
29
Υπερθέρµανση
µπαταρίας. Αδυναµία
µετατροπής (η µετατροπή
θα είναι εφικτή µλις
κρυώσει η µπαταρία).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με τη λειτουργία, βγάλτε πρώτα έξω τις µπαταρίες
απ το φορτιστή, και φυλάξτε τις µπαταρίες
κατάλληλα.
Αναφορικά µε την ηλεκτρική εκκένωση στην
περίπτωση των καινούργιων µπαταριών. κλπ.
Καθώς το εσωτερικ χηµικ στοιχείο των
καινούργιων µπαταριών και των µπαταριών που
δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για µακρ χρονικ
διάστηµα δεν είναι ενεργ, η ηλεκτρική εκκένωση
ενδέχεται να είναι χαµηλή ταν τις χρησιµοποιείτε
για πρώτη και δεύτερη φορά. Αυτ είναι ένα
προσωριν φαινµενο, και ο κανονικς χρνος που
απαιτείται για την επαναφρτιση θα επαναφερθεί
µε το να επαναφορτίσετε τις µπαταρίες 2-3 φορές.
Πώς να κάνετε τις µπαταρίες να αποδίδουν
περισστερο χρνο
(1) Επαναφορτίστε τις µπαταρίες πριν αδειάσουν
τελείως.
-ταν αισθανθείτε τι η ισχύς του εργαλείου γίνεται
ασθενέστερη, σταµατήστε τη χρήση του εργαλείου
και επαναφορτίστε τις µπαταρίες.
Αν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το εργαλείο και
αδειάστε το ηλεκτρικ ρεύµα, η µπαταρία µπορεί
να πάθει ζηµιά και η ζωής της θα γίνει µικρτερη.
(2) Αποφύγετε την επαναφρτιση σε υψηλές
θερµοκρασίες.
Μια επαναφορτιζµενη µπαταρία θα είναι ζεστή
αµέσως µετά τη χρήση. Αν µια τέτοια µπαταρία
επαναφορτιστεί αµέσως µετά τη χρήση, το
εσωτερικ της χηµικ στοιχείο θα φθαρεί και η ζωή
της µπαταρίας θα γίνει µικρτερη. Αφήστε τη
µπαταρία και επαναφορτίστε την µετά αφτου
κρυώσει για λίγο.
Ελληνικά
<UC18YGSL>
1. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙËÓ
Ú›˙·.
Κατά τη σύνδεση του βύσµατος του φορτιστή στην
πρίζα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει µε κκκινο
χρώµα. (Κατά διαστήµατα ενς δευτερολέπτου)
2. µ¿ÏÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ̤۷ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
Βάλτε καλά την µπαταρία µέσα στο φορτιστή πως
φαίνεται στις ∂ÈÎ. 5, 6.
3. ºfiÚÙÈÛË
-ταν βάλετε την µπαταρία στο φορτιστή, η ενδεικτική
λυχνία θα ανάβει συνεχµενα µε κκκινο χρώµα.
-ταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική
λυχνία θα αναβοσβήνει µε κκκινο χρώµα. (Κατά
διαστήµατα του 1 δευτερολέπτου). (∆είτε ¶›Ó·Î· 4)
(1) Ένδειξη πιλοτικής λυχνίας
Οι ενδείξεις της λυχνίας ελέγχου θα είναι πως
φαίνεται στον ¶›Ó·Î· 4, σύµφωνα µε την κατάσταση
του φορτιστή ή της επαναφορτιζµενης µπαταρίας.
¶›Ó·Î·˜ 4
ΠΡΟΣΟΧΗ:
䡬 -ταν ο φορτιστής της µπαταρίας χρησιµοποιείται
συνεχώς, θερµαίνεται και έτσι προκαλούνται
βλάβες. Μλις ολοκληρωθεί η φρτιση, αφήστε να
περάσουν 15 λεπτά ως την επµενη φρτιση.
䡬 Αν η µπαταρία επαναφορτιστεί ενώ είναι ζεστή
λγω χρήσης ή έκθεσης στο ηλιακ φως, η πιλοτική
λάµπα ανάβει πράσινη.
Η µπαταρία δεν επαναφορτίζεται. Στην περίπτωση αυτή,
αφήστε την µπαταρία να κρυώσει πριν την φορτίσετε.
䡬 -ταν η δοκιµαστική λάµπα αναβοσβήνει στο κκκινο
γρήγορα (σε διαστήµατα 0,2 δευτερολέπτων),
ελέγξτε και βγάλτε έξω οποιοδήποτε ξένο
αντικείµενο υπάρχει στην τρύπα του φορτιστή στην
οποία γίνεται η εγκατάσταση της µπαταρίας. Αν
δεν υπάρχουν ξένα αντικείµενα, είναι πιθαν τι
η µπαταρία ή ο φορτιστής δυσλειτουργεί. Πηγαίνετε
το στον εξουσιοδοτηµένο Αντιπρσωπο του Σέρβις.
Ενδείξεις λυχνίας ελέγχου
Η λυχνία
πιλτος
ανάβει ή
αναβοσβήνει
µε
κκκινο
χρώµα.
Πριν τη
φρτιση
Αναβοσβήνει Ανάβει για 0,5 δευτερλεπτα. ∆εν ανάβει για 0,5
δευτερλεπτα. (κλειστ για 0,5 δευτερλεπτα)
Κατά τη
φρτιση
Ανάβει
Ολοκλήρωση
φρτισης
Αναβοσβήνει Ανάβει για 0,5 δευτερλεπτα. ∆εν ανάβει για 0,5
δευτερλεπτα. (κλειστ για 0,5 δευτερλεπτα)
Η λυχνία
πιλτος
ανάβει µε
πράσινο
χρώµα.
Αναµένεται
υπερθέρµανση
µπαταρίας
Αναβοσβήνει Ανάβει για 1 δευτερλεπτα. ∆εν ανάβει για 0,5
δευτερλεπτα. (κλειστ για 0,5 δευτερλεπτα)
Ανάβει συνεχώς
(2) Σχετικά µε τη θερµοκρασία της επαναφορτιζµενης
µπαταρίας
Οι θερµοκρασίες των επαναφορτιζµενων
µπαταριών εµφανίζονται στον ¶›Ó·Î· 2, και οι
µπαταρίες που έχουν ζεσταθεί πρέπει να κρυώσουν
για κάποιο χρονικ διάστηµα πριν επαναφορτιστούν.
(3) Σχετικά µε το χρνο φρτισης
Ο ¶›Ó·Î·˜ 3 δείχνει τον απαιτούµενο χρνο
φρτισης σύµφωνα µε τον τύπο της µπαταρίας.
4. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÙÔ˜ AC.
5. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË
Ì·Ù·Ú›·.
™∏ª∂πø™∏
Σιγουρευτείτε να τραβήξετε έξω την µπαταρία απ
το φορτιστή µετά την χρήση και µετά φυλάξετε
την.
∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÎΤӈÛË ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ÎÏ.
Καθώς το εσωτερικ χηµικ στοιχείο των
καινούργιων µπαταριών και των µπαταριών που
δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για µακρ χρονικ
διάστηµα δεν είναι ενεργ, η ηλεκτρική εκκένωση
ενδέχεται να είναι χαµηλή ταν τις χρησιµοποιείτε
για πρώτη και δεύτερη φορά. Αυτ είναι ένα
προσωριν φαινµενο, και ο κανονικς χρνος που
απαιτείται για την επαναφρτιση θα επαναφερθεί
µε το να επαναφορτίσετε τις µπαταρίες 2-3 φορές.
Υπερθέρµανση
µπαταρίας. Αδυναµία
µετατροπής (η
µετατροπή θα είναι
εφικτή µλις
κρυώσει η µπαταρία).
¶Ò˜ Ó· οÓÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.
(1) Επαναφορτίστε τις µπαταρίες πριν αδειάσουν
τελείως.
-ταν αισθανθείτε τι η ισχύς του εργαλείου γίνεται
ασθενέστερη, σταµατήστε τη χρήση του εργαλείου
και επαναφορτίστε τις µπαταρίες.
Αν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το εργαλείο και
αδειάστε το ηλεκτρικ ρεύµα, η µπαταρία µπορεί
να πάθει ζηµιά και η ζωής της θα γίνει µικρτερη.
(2) Αποφύγετε την επαναφρτιση σε υψηλές
θερµοκρασίες.
Μια επαναφορτιζµενη µπαταρία θα είναι ζεστή
αµέσως µετά τη χρήση. Αν µια τέτοια µπαταρία
επαναφορτιστεί αµέσως µετά τη χρήση, το
εσωτερικ της χηµικ στοιχείο θα φθαρεί και η ζωή
της µπαταρίας θα γίνει µικρτερη. Αφήστε τη
µπαταρία και επαναφορτίστε την µετά αφτου
κρυώσει για λίγο.
¶ƒ√™√Ã∏
䡬 Αν η µπαταρία φορτίζεται καθώς είναι ζεστή επειδή
αφέθηκε για µεγάλο χρονικ διάστηµα σε µια θέση
που δέχεται απευθείας το ηλιακ φως ή επειδή
είχε χρησιµοποιηθεί, η λυχνία ελέγχου του φορτιστή
ανάβει για 1 δευτερλεπτο, δεν ανάβει για 0,5
δευτερλεπτα (σβήνει για 0,5 δευτερλεπτα). Σε
τέτοια περίπτωση, πρώτα αφήστε την µπαταρία να
κρυώσει, και µετά αρχίστε την φρτιση.
30
Ελληνικά
䡬 Επειδή ο ενσωµατοµένος µικρο-επεξεργαστής
χρειάζεται περίπου 3 δευτερλεπτα για να
επιβεβαιώσει τι η µπαταρία που φορτίζεται µε το
UC18YGSL έχει αφαιρεθεί, περιµένετε για
τουλάχιστο
3
δευτερλεπτα
πριν
την
επανατοποθετήσετε για να συνεχίσετε τη φρτιση.
Αν η µπαταρία επανατοποθετηθεί µέσα στο
διάστηµα των 3 δευτρολέπτων, η µπαταρία
ενδέχεται να µην φορτιστεί κατάλληλα.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
䡬 Καθορισµς και έλεγχος του περιβάλλοντος
εργασίας
Ελέγξετε αν το περιβάλλον εργασίας είναι
κατάλληλο ακολουθώντας τα µέτρα προφύλαξης.
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
1. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË
(µÏ¤ ∂ÈÎ. 7)
Η ροπή σφίξης αυτής της συσκευής µπορεί να
ρυθµιστεί σύµφωνα µε τη θέση του καντράν του
συµπλέκτη, στην οποία το κάλυµµα έχει τοποθετηθεί.
(1) -ταν χρησιµοποιείτε την συσκευή ως κατσαβίδι,
ταιριάστε, ένα απ τους αριθµούς “1, 3, 5 ... 22”
του καντράν του συµπλέκτη, ή τις κουκίδες, µε το
τριγωνικ σηµάδι στο εξωτερικ σώµα.
(2) -ταν χρησιµοποιείτε αυτή τη µονάδα ως τρυπάνι,
ευθυγραµµίστε το σηµάδι τρυπανιού του καντράν
του συµπλέκτη “ ” µε το τριγωνικ σηµάδι στο
εξωτερικ σώµα.
¶ƒ√™√Ã∏:
䡬 Το καντράν του συµπλέκτη δεν µπορεί να ρυθµιστεί
ανάµεσα τους αριθµούς “1, 3, 5 ... 22” ή τις κουκίδες.
䡬 Μην κάνετε χρήση του αριθµού “22” µε το καντράν
του συµπλέκτη και την γραµµή στο µέσον του
σηµαδιού του τρυπανιού. Αν το κάνετε αυτ µπορεί
να προκληθεί ζηµιά. (Βλέπε Εικ. 8)
2. ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÊ›Í˘
(1) Ροπή σφίξης
Το µέγεθος της ροπής σφίξης πρέπει να αντιστοιχεί
στην διάµετρο της βίδας. -ταν χρησιµοποιηθεί µια
αρκετά µεγάλη ροπή η κεφαλή της βίδας µπορεί
να σπάσει ή να πάθει ζηµιά. Βεβαιωθείτε να
ρυθµίσετε τη θέση του καντράν του συµπλέκτη
σύµφωνα µε την διάµετρο της βίδας.
(2) Ένδειξη της ροπής σφίξης
Η ροπή σφίξης διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο της
βίδας και το υλικ που πρκειται να σφιχτεί.
Η συσκευή δείχνει ην ροπή σφίξης µε τους αριθµούς
“1, 3, 5 ... 22” πάνω στο καντράν του συµπλέκτη
και τις κουκίδες. Η ροπή σφίξης στη θέση “1” είναι
η ασθενέστερη και η ροπή είναι δυναττερη στο
µεγαλύτερο αριθµ (Βλέπε Εικ. 7)
(3) Ρύθµιση της ροπής σφίξης
Περιστρέψετε το καντράν του συµπλέκτη και
ταιριάστε τους αριθµούς “1, 3, 5 ... 22” του καντράν
του συµπλέκτη, ή τις κουκίδες µε το τριγωνικ
σηµάδι στο εξωτερικ σώµα.
Ρυθµίστε το καντράν του συµπλέκτη προς τη
διεύθυνση της ασθενούς ή της ισχυρής ροπής
σύµφωνα µε την ροπή που επιθυµείτε.
¶ƒ√™√Ã∏:
䡬 Η περιστροφή του µοτέρ µπορεί να µπλοκάρει και
να σταµατήσει καθώς η συσκευή χρησιµοποιείται
ως τρυπάνι. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του
δραπανοκατσάβιδου, δώστε προσοχή να µην
µπλοκάρει το µοτέρ.
䡬 Η σφυρηλάτηση µακράς διάρκειας µπορεί να
προκαλέσει το σπάσιµο της βίδας λγω της
υπερβολικής δύναµης σφίξης.
3. ∞ÏÏ·Á‹ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
Χρησιµοποιήστε το κουµπί αλλαγής για να αλλάξετε
την ταχύτητα περιστροφής. Μετακινήστε το κουµπί
αλλαγής προς τη διεύθυνση του βέλους (δείτε Εικ.
9 και 10)
-ταν το κουµπί αλλαγής τοποθετηθεί στο “LOW”,
το τρυπάνι περιστρέφεται µε χαµηλή ταχύτητα.
-ταν τοποθετηθεί στο “HIGH”, το τρυπάνι
περιστρέφεται σε υψηλή ταχύτητα.
¶ƒ√™√Ã∏:
䡬 Κατά την αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής µε
το κουµπί αλλαγής, επιβεβαιώστε τι ο διακπτης
είναι κλειστς.
Η αλλαγή της ταχύτητας καθώς το µοτέρ
περιστρέφεται θα προκαλέσει ζηµιά στα γρανάζια.
䡬 Αν το µοτέρ είναι µπλοκαρισµένο, αµέσως κλείστε
το ρεύµα. Αν το µοτέρ µπλοκάρει για λίγο, το
µοτέρ ή η µπαταρία µπορεί να καούν.
Bεβαιωθείτε τι στρέψατε το κουµπί αλλαγής.
4. Σκοπς και συστάσεις για τις χρήσεις
Ο σκοπς χρήσης για διάφορες τύπους εργασιών
βασισµένος στην µηχανική δοµή αυτής της
συσκευής δείχνεται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5
Εργασία
Συστάσεις
Ξύλο
Τρυπάνισµα
Ατσάλι
Χρήση για σκοπούς τρυπανίσµατος.
Αλουµίνιο
Βίδωµα
31
Μηχανική βίδα
Χρησιµοποιείστε την λεπίδα ή την υποδοχή που ταιριάζει µε την
διάµετρο της βίδας.
Ξυλβιδα
Χρησιµοποιείστε µετά την διάνοιξη µιας δοκιµαστικής τρύπας.
Ελληνικά
5. Πώς να επιλέξετε την δύναµη σφίξης και την ταχύτητα περιστροφής
¶›Ó·Î·˜ 6
Χρήση
Θέση
καλύµµατος
Επιλογή ταχύτητας περιστροφής (Θέση του κουµπιού αλλαγής)
LOW (Χαµηλή ταχύτητα)
HIGH (Υψηλή ταχύτητα)
Μηχανική βίδα
1 – 22
Για 4 mm ή µικρτερες
διαµέτρους βιδών.
Για 6 mm ή µικρτερες
διαµέτρους βιδών.
Ξύλινη βίδα
1 –
Για 8 mm ή µικρτερες
ονοµαστικές διαµέτρους βιδών.
Για 4,8 mm ή µικρτερες
ονοµαστικές διαµέτρους
βιδών.
Για 45 mm ή µικρτερες
διαµέτρους. (DS18DSAL)
Για 24 mm ή µικρτερες
διαµέτρους. (DS18DSAL)
Για 38 mm ή µικρτερες
διαµέτρους. (DS14DSAL)
Για 18 mm ή µικρτερες
διαµέτρους. (DS14DSAL)
Βίδωµα
Ξύλο
Τρυπάνισµα
Μέταλλο
Για τρυπάνισµα µε µια
λεπίδα κατάλληλη για
εργασία σε µέταλλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
䡬 Τα επιλεγµένα παραδείγµατα του δείχνονται στον
Πίνακα 6 πρέπει να χρησιµοποιούνται ως γενικ
πρτυπο. Επειδή χρησιµοποιούνται διαφορετικοί
τύποι βιδών σφίξης και διαφορετικά υλικά στα οποία
πρκειται να σφιχτούν σε πραγµατικές εργασίες,
κατάλληλες προσαρµογές είναι φυσιολογικά
απαραίτητες.
䡬 -ταν χρησιµοποιείτε το δραπανοκατσάβιδο µε µια
µηχανική βίδα στο “HIGH” (υψηλή ταχύτητα), η
βίδα µπορεί να πάθει ζηµιά ή η λεπίδα µπορεί να
χαλαρώσει επειδή η ροπή σύσφιξης είναι πολύ
δυνατή. Χρησιµοποιήστε το δραπανοκατσάβιδο στο
“LOW” (χαµηλή ταχύτητα) ταν χρησιµοποιείτε µια
µηχανική βίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
䡬 Η χρήση των µπαταριών σε συνθήκη κρύου
(χαµηλτερα απ 0 βαθµούς Κελσίου) µπορεί
µερικές φορές να προκαλέσει την ελάττωση της
ροπής σύσφιξης και την ελάττωση της απδοσης
εργασίας. Αυτ, µως είναι ένα προσωριν
φαινµενο, και επανέρχεται στο κανονικ ταν
ζεσταθεί η µπαταρία.
6. ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘
Το άγκιστρο χρησιµοποιείται για να κρεµάσετε το
εργαλείο τροφοδοσίας στη ζώνη σας ενώ εργάζεστε.
¶ƒ√™√Ã∏:
䡬 -ταν χρησιµοποιείτε το άγκιστρο, κρεµάστε το
εργαλείο τροφοδοσίας σταθερά ώστε να µην πέσει
κατά λάθος.
Αν το εργαλείο τροφοδοσίας πέσει, µπορεί να
προκληθεί ατύχηµα.
䡬 Κατά τη µεταφορά του εργαλείου τροφοδοσίας
ταν είναι κρεµασµένο µε το άγκιστρο στη ζώνη
σας, µην προσαρµσετε κάποια ανταλλακτική µύτη
στην άκρη του εργαλείου τροφοδοσίας. Αν
προσαρµσετε αιχµηρή µύτη πως τρυπάνι στο
εργαλείο τροφοδοσίας κατά τη µεταφορά του µε
το άγκιστρο στη ζώνη σας, θα τραυµατιστείτε.
䡬 Τοποθετήστε σταθερά το άγκιστρο. Σε διαφορετική
περίπτωση, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµς κατά
τη χρήση του.
(1) Αφαίρεση του άγκιστρου.
Αφαιρέστε τις βίδες του άγκιστρου µε το κατσαβίδι.
(Εικ. 11)
(2) Αντικατάσταση του άγκιστρου και σφίξιµο των
βιδών.
Τοποθετήστε σταθερά το άγκιστρο στο αυλάκι του
εργαλείου τροφοδοσίας και σφίξτε τις βίδες για να
στερεώσετε καλά το άγκιστρο. (Εικ.12)
7. ∆ÚfiÔ˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ Ï˘¯Ó›·˜ LED
Τραβάτε το διακπτη σκανδάλης για να ανάψετε το
φως. Το φως παραµένει αναµµένο, ενώ τραβάτε το
διακπτη σκανδάλης. Το φως σβήνει µετά την
απελευθέρωση του διακπτη σκανδάλης. (∂ÈÎ. 13)
¶ƒ√™√Ã∏:
䡬 Μην αφήνετε τα µάτια σας εκτεθειµένα άµεσα στο
φως κοιτάζοντας το απευθείας.
Αν τα µάτια σας είναι συνεχώς εκτεθειµένα στο φως,
µπορεί να προκληθεί κάκωση.
8. Σύνδεση και αποσύνδεση της λεπίδας
(1) Σύνδεση της λεπίδας
Ξεσφίξετε το βραχίονα περιστρέφοντάς τον προς
τα αριστερά (προς την αριστερή διεύθυνση πως
βλέπεται απ τα µπροστά) για να ανοίξει το άγκιστρο
στον σφικτήρα ο οποίος δεν απαιτεί κλειδί. Μετά
την τοποθέτηση µιας λεπίδας κλπ. µέσα στον
σφικτήρα που δεν απαιτεί κλειδί, σφίξτε τον
βραχίονα περιστρέφοντάς τον προς τα δεξιά (προς
τη δεξιά διεύθυνση πως βλέπεται απ τα µπροστά).
(Βλέπε Εικ. 14)
䡬 Αν ο βραχίονας χαλαρώσει κατά τη λειτουργία,
σφίξτε το ακµα περισστερο.
Η ροπή σφίξης γίνεται ισχυρτερη ταν ο βραχίονας
σφιχτεί επιπρσθετα.
(2) Αποσύνδεση της λεπίδας
Ξεσφίξετε το βραχίονα περιστρέφοντάς τον προς
τα αριστερά (προς την αριστερή διεύθυνση πως
βλέπεται απ τα µπροστά) και µετά βγάλτε έξω την
λεπίδα κλπ. (Βλέπε Εικ. 14)
ΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν ο βραχίονας σφιχτεί σε τέτοια κατάσταση κατά
την οποία το άγκιστρο του σφικτήρα που δεν απαιτεί
κλειδί ανοιχτεί στο µέγιστο ριο, ένας ήχος κλικ
µπορεί να συµβεί. Αυτς είναι ο ήχος που συµβαίνει
κατά την αποφυγή του ξέσφιγµατος του σφικτήρα
που δεν απαιτεί κλειδί, και δεν είναι δυσλειτουργία.
32
Ελληνικά
ΠΡΟΣΟΧΗ:
䡬 -ταν δεν είναι δυνατν να χαλαρώσετε το
βραχίονα, χρησιµοποιήστε µια µέγγενη ή κάποιο
ανάλογο εργαλείο για να στερεώσετε την λεπίδα.
Ρυθµίστε τον τρπο λειτουργίας του συµπλέκτη
ανάµεσα στο 1 και στο 11 και µετά περιστρέψετε
το βραχίονα προς τη χαλαρή πλευρά (αριστερή
πλευρά) καθώς χειρίζεστε το συµπλέκτη. Ττε θα
είναι εύκολο να χαλαρώσετε το βραχίονα.
9. Αυτµατος µηχανισµς κλειδώµατος του άξονα
Αυτή η συσκευή έχει ένα αυτµατο µηχανισµ
κλειδώµατος του άξονα για γρήγορες αλλαγές της
+
10. Επιβεβαιώστε τι η µπαταρία έχει στερεωθεί σωστά
11. Ελέγξτε την διεύθυνση περιστροφής
Πατώντας την πλευρά R του κουµπιού ώθησης, η
λεπίδα περιστρέφεται προς τα δεξιά (κοιτώντας
απ την πίσω πλευρά). Πατώντας την πλευρά L του
κουµπιού ώθησης, η λεπίδα περιστρέφεται προς τα
αριστερά. (∆είτε Εικ. 15) (Οι ενδείξεις L και το
R βρίσκονται στο κουµπί ώθησης.)
12. Λειτουργία διακπτη
䡬 -ταν η σκανδάλη τραβηχτεί, το εργαλείο
περιστρέφεται. -ταν η σκανδάλη ελευθερώνεται
το εργαλείο σταµατά.
䡬 Η ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας µπορεί να
ελεγχθεί µεταβάλλοντας την απσταση κατά την
οποία τραβιέται η σκανδάλη διακπτης. Η ταχύτητα
είναι χαµηλή ταν η σκανδάλη διακπτης τραβιέται
ελαφρά και αυξάνεται καθώς η σκανδάλη διακπτης
τραβιέται περισστερο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
䡬 Ένας ήχος µπιπ µπορεί να παραχθεί ταν το µοτέρ
πρκειται να περιστραφεί. Αυτ είναι µνο ένας
ήχος, χι µηχανική βλάβη.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Έλεγχος εργαλείου
Επειδή η χρήση ενς αµβλύ εργαλείου θα χαµηλώσει την
αποδοτικτητα και θα προκαλέσει την πιθανή
δυσλειτουργία του µοτέρ, ακονίστε ή αντικαταστήστε το
εργαλείο µλις παρατηρηθεί φθορά.
2. Έλεγχος των βιδών στερέωσης
Τακτικά ελέγξετε λες τις βίδες στερέωσης και
σιγουρευτείτε τι είναι κατάλληλα σφιγµένες. Σε
περίπτωση που κάποιες απ τις βίδες χαλαρώσουν,
ξανασφίξτε τις αµέσως. Αν δεν το κάνετε αυτ
µπορεί να προκληθεί σοβαρς κίνδυνος.
3. Συντήρηση του µοτέρ
Η περιέλιξη στη µονάδα του µοτέρ είναι η “καρδιά” του
ηλεκτρικού εργαλείου.
∆ώστε µεγάλη προσοχή για να διασφαλίσετε τι η περιέλιξη
δεν θα πάθει ζηµιά και / ή θα βραχεί µε λάδι ή νερ.
4. Έλεγχος στα καρβουνάκια (Εικ. 16)
Το µοτέρ χρησιµοποιεί καρβουνάκια τα οποία είναι
αναλώσιµα µέρη. Επειδή ένα υπερβολικ φθαρµένο
καρβουνάκι µπορεί να δηµιουργήσει πρβληµα στο µοτέρ,
αντικαταστήστε το καρβουνάκι µε καινούργιο ταν φθαρεί
ή ταν φθάσει κοντά στο “ριο φθοράς”. Επιπρσθετα
πάντοτε να κρατάτε τα καρβουνάκια καθαρά και
εξασφαλίστε τι ολισθαίνουν ελεύθερα µέσα στις θήκες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
-ταν αντικαθιστάτε το καρβουνάκι µε ένα
καινούργιο, βεβαιωθείτε να χρησιµοποιήσετε το
Καρβουνάκι της Hitachi µε Αρ. Κωδικού 999054.
33
5. Αντικατάσταση των καρβουνακιών
Βγάλτε το καρβουνάκι αφαιρώντας πρώτα το καπάκι
του καρβουνακιού και µετά γαντζώστε την
προεξοχή του καρβουνακιού µε ένα κατσαβίδι που
φέρει κεφαλή µε οπές., κλπ. πως δείχνεται στην
Εικ. 18.
-ταν τοποθετείτε το καρβουνάκι, επιλέξτε την
κατεύθυνση έτσι ώστε το καρφί στο καρβουνάκι
(∆είτε Εικ. 17) να συµφωνεί µε το τµήµα επαφής
έξω απ το σωλήνα της ψήκτρας. Μετά σπρώξτε
το µέσα µε το δάκτυλο πως δείχνεται στην Εικ.
19. Τελευταία, τοποθετήστε το κάλυµµα του
καρβουνακιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Να είστε απλυτα σίγουροι τι βάλατε το καρφί
του καρβουνακιού µέσα τµήµα επαφής έξω απ το
σωλήνα της ψήκτρας. (Μπορείτε να βάλετε
οποιοδήποτε απ τα δυο καρφιά που παρέχονται.)
Προσοχή πρέπει να δοθεί επειδή το οποιοδήποτε
λάθος σε αυτή την εργασία µπορεί να προκαλέσει
την παραµρφωση του καρφιού και ενδέχεται να
προκαλέσει πρβλήµα στο µοτέρ στο αρχικ στάδιο.
6. Καθαρισµς του εξωτερικού
-ταν το δραπανοκατσάβιδο λερωθεί, σκουπίστε µε
ένα µαλακ και στεγν ύφασµα ή µε ένα ύφασµα
υγραµένο µε σαπουννερο. Μην χρησιµοποιήσετε
διαλυτικά που περιέχουν χλώριο, βενζίνη, ή
διαλυτικά µπογιάς, επειδή λειώνουν τα πλαστικά.
7. Αποθήκευση
Αποθηκεύσετε το δραπανοκατσάβιδο σε ένα χώρο
που η θερµοκρασία είναι µικρτερη απ 40°C και
µακριά απ την πρσβαση των παιδιών.
8. Λίστα συντήρησης των µερών
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η επισκευή, η τροποποίηση και ο έλεγχος των Ηλεκτρικών
Εργαλείων Hitachi πρέπει να γίνεται απ ένα
Εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της Hitachi.
Αυτή η Λίστα των Μερών θα είναι χρήσιµη αν
παρουσιαστεί µαζί µε το εργαλείο στο εξουσιοδοτηµένο
Κέντρο Σέρβις της Hitachi ταν ζητάτε επισκευή ή κάποια
άλλη συντήρηση.
Κατά τον έλεγχο και τη συντήρηση των ηλεκτρικών
εργαλείων, οι καννες ασφαλείας και οι κανονισµοί που
υπάρχουν σε κάθε χώρα πρέπει να ακολουθούνται.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία Hitachi βελτιώνονται
συνεχώς και τροποποιούνται για να συµπεριλάβουν
τις τελευταίες τεχνολογικές προδους.
Κατά συνέπεια, ορισµένα τµήµατα µπορούν να
αλλάξουν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγυώµαστε τα εργαλεία Hitachi Power Tools σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς ανά χώρα. Η
παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώµατα ή ζηµιές
λγω κακής χρήσης, κακοποίησης ή φυσιολογικής φθοράς.
Σε περίπτωση παραπνων παρακαλούµε αποστείλετε το
Power Tool χωρίς να το αποσυναρµολογήσετε µαζί µε το
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται στο τέλος
των οδηγιών αυτών, σε Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Επισκευής της Hitachi.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εξαιτίας του συνεχιζµενου προγράµµατος έρευνας
και ανάπτυξης της HITACHI τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που εδώ αναφέρονται µπορούν να αλλάξουν χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.
Ελληνικά
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È
ÙË ‰fiÓËÛË.
Oι τιµές µετρήθηκαν σύµφωνα µε το EN60745 και
βρέθηκαν σύµφωνες µε το ISO 4871.
Μετρηθείσα τυπική στάθµη ηχητικής ισχύος A: 99 dB (A)
Μετρηθείσα τυπική στάθµη ηχητικής πίεσης A: 88 dB (A)
Αβεβαιτητα KpA: 3 dB (A)
Φοράτε προστατευτικà αυτιών.
Συνολικές τιµές δνησης (διανυσµατικ άθροισµα
τριαξονικού καλωδίου) που καθορίζονται σύµφωνα µε
το πρτυπο EN60745.
Τιµή εκποµπής δνησης ah = 5,9 m/s2
Αβεβαιτητα K = 1,5 m/s2
¶ƒ√™√Ã∏
䡬 Η τιµή εκποµπής δνησης κατά την ουσιαστική
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου µπορεί να
διαφέρει απ τη δηλωµένη τιµή, ανάλογα µε το
που και πως χρησιµοποιείται το εργαλείο.
䡬 Για να αναγνωρίσετε τα µέτρα ασφαλείας για την
προστασία του χειριστή που βασίζονται σε µία
εκτίµηση της έκθεσης στις πραγµατικές συνθήκες
χρήσης (λαµβάνοντας υπψη λα τα µέρη του
κύκλου λειτουργίας πως τα διαστήµατα που το
εργαλείο είναι απενεργοποιηµένο και ταν
λειτουργεί στο ρελαντί µαζί µε το χρνο διέγερσης).
34
Polski
OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
OSTRZEŻENIE
Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówek
bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, pożar i/lub odniesienie poważnych obrażeń.
Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa powinny być
przechowywane do użycia w przyszłości.
Wykorzystywane w treści wskazówek wyrażenie "narzędzie
elektryczne" dotyczy narzędzi zasilanych z sieci
(przewodowych) lub z baterii (bezprzewodowych).
1) Bezpieczeństwo stanowiska pracy
a) Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze
oświetlone.
Brak porządku lub nieodpowiednie oświetlenie
miejsca pracy może być przyczyną wypadku.
b) Nie należy używać narzędzi elektrycznych w
miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład
w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
Pracujące narzędzie elektryczne wytwarza iskry
grożące wybuchem.
c) Dzieci oraz osoby postronne powinny pozostawać
w bezpiecznej odległości od pracującego
urządzenia.
Dekoncentracja może spowodować utratę kontroli
nad urządzeniem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka narzędzia musi pasować do gniazda
zasilania.
Nie wolno przerabiać wtyczki.
Narzędzia posiadające uziemienie nie powinny
być używane z wtyczkami przejściowymi.
Przestrzeganie powyższych zaleceń dotyczących
wtyczek i gniazdek pozwoli zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Należy unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni
i elementów uziemionych, takich jak rury, grzejniki,
kuchenki lub urządzenia chłodnicze.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest wyższe,
gdy ciało jest uziemione.
c) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na
działanie deszczu lub wilgoci.
Obecność wody zwiększa niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
d) Nie należy używać przewodu zasilającego w
sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nie wolno
używać przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia
urządzenia bądź wyłączania go z prądu.
Przewód powinien znajdować się w bezpiecznej
odległości od źródeł ciepła, oleju, ostrych
krawędzi lub poruszających się części.
Uszkodzenie lub zapętlenie przewodu zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
e) W przypadku używania narzędzia elektrycznego
na wolnym powietrzu należy korzystać z
przedłużaczy przeznaczonych do takiego
zastosowania.
Używanie odpowiednich przedłużaczy zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W przypadku korzystania z narzędzia w miejscu
o dużej wilgotności należy zawsze używać
wyłącznika różnicowoprądowego.
35
Korzystanie z takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
3) Bezpieczeństwo osobiste
a) Podczas korzystania z narzędzia elektrycznego
należy zawsze koncentrować się na wykonywanej
pracy i postępować zgodnie z zasadami zdrowego
rozsądku.
Narzędzia elektryczne nie powinny być
obsługiwane przez osoby zmęczone lub
znajdujące się pod wpływem substancji
odurzających, alkoholu bądź lekarstw.
Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia
elektrycznego może spowodować odniesienie
poważnych obrażeń.
b) Zawsze używać odpowiedniego osobistego
wyposażenia ochronnego. Zawsze nosić
odpowiednie okulary ochronne.
Stosowane w odpowiednich warunkach wyposażenie
zabezpieczające, takie jak maska przeciwpyłowa,
obuwie antypoślizgowe, kask lub nauszniki zmniejsza
ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
c) Uniemożliwić nieoczekiwane uruchomienie
narzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do
gniazda zasilania i/lub zestawu baterii, a także
przed podniesieniem lub przeniesieniem go,
należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w
położeniu wyłączenia.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy przenosić
narzędzi elektrycznych, trzymając palec na
wyłączniku, ani podłączać do zasilania urządzeń,
których wyłącznik znajduje się w położeniu włączenia.
d) Przed włączeniem usunąć wszystkie klucze
regulacyjne.
Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonego z
częścią obrotową narzędzia może spowodować
odniesienie obrażeń.
e) Nie sięgać zbyt daleko. Należy zawsze stać
stabilnie, zachowując równowagę.
Zapewnia to lepsze panowanie nad narzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednią odzież roboczą. Nie
nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymać włosy,
odzież i rękawice w bezpiecznej odległości od
ruchomych części urządzenia.
Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać wciągnięte przez ruchome części narzędzia.
g) Jeżeli wraz z narzędziem dostarczone zostało
wyposażenie służące do odprowadzania pyłów,
należy pamiętać o jego właściwym podłączeniu i
używaniu.
Właściwe zbieranie i odprowadzanie pyłu zmniejsza
zagrożenia związane z jego obecnością.
4) Obsługa i konserwacja narzędzi elektrycznych
a) Nie używać narzędzia elektrycznego ze zbyt dużą
siłą. Należy stosować narzędzie odpowiednie dla
wykonywanej pracy.
Narzędzie przeznaczone do określonej pracy wykona
ją lepiej i w sposób bardziej bezpieczny, pracując
z zalecaną prędkością.
b) Nie należy używać narzędzia, którego wyłącznik
jest uszkodzony.
Każde urządzenie, które nie może być właściwie
włączane i wyłączane, stanowi zagrożenie i musi
zostać naprawione.
Polski
c) Należy zawsze odłączać urządzenie z sieci
zasilania i/lub baterii przed przystąpieniem do
jakichkolwiek modyfikacji, wymiany akcesoriów
itp. oraz kiedy urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas.
Powyższe środki mają na celu wyeliminowanie
ryzyka nieoczekiwanego uruchomienia urządzenia.
d) Nieużywane narzędzia elektryczne powinny być
przechowywane w miejscu niedostępnym dla
dzieci oraz osób, które nie znają zasad ich obsługi
lub niniejszych zaleceń.
Korzystanie z narzędzi elektrycznych przez osoby, które
nie zostały przeszkolone, może stanowić zagrożenie.
e) Należy dbać o odpowiednią konserwację narzędzi
elektrycznych. Przed rozpoczęciem pracy należy
sprawdzić, czy ruchome części urządzenia nie są
wygięte, uszkodzone lub pęknięte i czy nie
występują jakiekolwiek inne okoliczności, które
mogłyby uniemożliwić bezpieczną pracę urządzenia.
W razie uszkodzenia przed kolejnym użyciem
narzędzie musi zostać naprawione.
Wiele wypadków następuje z powodu
nieprawidłowej konserwacji narzędzi elektrycznych.
f) Narzędzia tnące powinny być zawsze ostre i czyste.
Narzędzia tnące powinny być utrzymywane w
odpowiednim stanie, a ich krawędzie muszą być
odpowiednio ostre - zmniejsza to ryzyko wygięcia
i ułatwia obsługę narzędzia.
g) Należy zawsze obsługiwać narzędzie, jego
akcesoria takie jak wiertła itp. w sposób zgodny z
zaleceniami niniejszej instrukcji, biorąc pod uwagę
warunki robocze oraz rodzaj wykonywanej pracy.
Używanie narzędzia do celów niezgodnych z jego
przeznaczeniem może spowodować niebezpieczeństwo.
5) Obsługa i konserwacja narzędzia na baterie
a) Ładować wyłącznie za pomocą ładowarki
zalecanej przez producenta.
Ładowarka przeznaczona dla pakietu baterii określonego
typu może wywołać niebezpieczeństwo pożaru w
przypadku jej użycia z innym typem pakietu baterii.
b) Używać narzędzi mechanicznych wyłącznie z
przeznaczonymi dla nich pakietami baterii.
Użycie innego pakietu baterii może wywołać
niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń lub pożaru.
c) Nieużywany pakiet baterii należy przechowywać
z dala od innych metalowych przedmiotów takich
jak spinacze do papieru, monety, klucze,
gwoździe, śruby i inne niewielkie obiekty mogące
połączyć bieguny baterii.
Spięcie biegunów baterii może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) W warunkach niewłaściwego użycia z baterii
może wydostać się ciecz; należy unikać kontaktu
z nią. W razie przypadkowego kontaktu należy
spłukać ciecz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do
oczu, zasięgnąć dodatkowo opinii lekarza.
Ciecz wydostająca się z baterii może spowodować
podrażnienie lub oparzenia.
6) Serwis
a) Narzędzia elektryczne mogą być naprawiane
wyłącznie przez uprawnionych techników
serwisowych, przy zastosowaniu oryginalnych
części zamiennych.
Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia.
UWAGA
Dzieci i osoby niepełnosprawne muszą pozostawać w
bezpiecznej odległości od narzędzia.
Nieużywane narzędzia elektryczne powinny być
przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci i
osób niepełnosprawnych.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI STOSOWANE PRZY
UŻYWANIU BEZPRZEWODOWEJ WIERTARKO /
WKRĘTARKI
1.
Zawsze ładuj akumulator w temperaturze od 0 do
40˚C. Przy temperaturze poniżej 0˚C nastąpi
niebezpieczne rozładowanie. Akumulator nie może
być ładowany w temperaturze wyższej niż 40˚C.
Najbardziej odpowiednia do ładowania jest
temperatura od 20 do 25˚C.
2. Kiedy jeden cykl ładowania jest skończony, odstaw
ładowarkę na około 15 minut przed ponownym cyklem
ładowania akumulatora.
Nie ładuj więcej niż dwa akumulatory jeden po drugim.
3. Nie dopuszczaj, by obce przedmioty mogły dostać
się do wnętrza otworu wsuwowego przeznaczonego
dla akumulatora.
4. Nigdy sam nie rozkładaj akumulatora i ładowarki.
5. Nie dopuszczaj do zwarcia w akumulatorze. Zwarcie
w akumulatorze spowoduje jego rozładowanie i
przegrzanie, oraz może spowodować przepalenie się
lub zniszczenie akumulatora.
6. Nie wrzucaj akumulatora do ognia gdyż grozi to
eksplozją.
7. Podczas wiercenia w ścianie, podłodze lub suficie
upewnij się, że wewnątrz nie ma ukrytych przewodów
elektrycznych ani kabli itp.
8. Przynieś akumulator do sklepu w którym go nabyłeś,
jak tylko okres użytkowania akumulatora stanie się
zbyt krótki do praktycznego użytku. Nie wyrzucaj
wyczerpanego akumulatora do odpadów domowych.
9. Używanie rozładowanego akumulatora uszkodzi
ładowarkę.
10. Nie wkładaj przedmiotów w szczeliny wentylacyjne
ładowarki. Wkładanie metalowych lub łatwopalnych
przedmiotów w szczeliny wentylacyjne ładowarki może
spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem
lub zniszczenie ładowarki.
11. Podczas zakładania wiertła w ręcznie zaciskany
uchwyt zaciśnij wystarczająco tuleję. Jeśli tuleja nie
jest odpowiednio zaciśnięta, wiertło może się ześliznąć
lub wypaść, powodując przy tym obrażenia.
12. Silnik urządzenia wyposażony jest w magnes trwały
wytwarzający silne pole magnetyczne.
Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności
w odniesieniu do przyciągania opiłków oraz możliwych
skutków oddziaływania magnesu trwałego na
urządzenia elektroniczne.
UWAGA:
䡬
Nie umieszczać narzędzia na stole warsztatowym
lub w pobliżu opiłków.
Opiłki mogą zostać przyciągnięte do narzędzia,
powodując jego awarię.
䡬
Jeżeli opiłki przywarły do narzędzia, nie należy
usuwać ich gołymi dłońmi.
Należy użyć szczotki, aby uniknąć obrażeń dłoni.
36
Polski
2.
䡬
䡬
Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub
korzystające z innych elektronicznych przyrządów
medycznych nie mogą obsługiwać urządzenia ani
przebywać w jego pobliżu.
Istnieje możliwość zakłócania działania urządzeń
elektronicznych.
Nie używać urządzenia w pobliżu urządzeń
precyzyjnych, takich jak telefony komórkowe, karty
magnetyczne lub elektroniczne nośniki danych.
Może to spowodować zakłócenie ich działania, awarię
lub utratę danych.
UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORA LI-ION
Aby wydłużyć czas eksploatacji akumulatora li-ion, jest on
wyposażony w funkcję wyłączania. W przypadkach
opisanych poniżej w punktach 1-3 silnik może zatrzymać
się w czasie użytkowania produktu, nawet jeżeli wyłącznik
jest wciśnięty. Nie jest to oznaką awarii, ale efekt działania
funkcji wyłączania.
1. Gdy akumulator się wyczerpie, silnik wyłączy się. W
takim przypadku należy go niezwłocznie naładować.
2. Silnik wyłączy się w przypadku przeładowania narzędzia.
W takim przypadku należy zwolnić przełącznik narzędzia
i wyeliminować przyczynę przeładowania. Po
wyeliminowaniu szkodliwego czynnika, można ponownie
włączyć urządzenie.
3. Jeżeli w warunkach intensywnej pracy akumulator się
przegrzewa, może to powodować przerywanie zasilania.
W takim wypadku należy zaprzestać używania
akumulatora i pozostawić go do ostygnięcia. Po
ostygnięciu akumulator nadaje się do dalszego używania.
(BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
Dodatkowo należy stosować się do poniższych uwag i
ostrzeżeń.
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec wyciekom, przegrzaniu, emisji dymu, wybuchowi
lub zapaleniu się akumulatora, należy stosować się do
wszystkich wymienionych poniżej środków ostrożności.
1.
Należy uważać, aby na baterii nie gromadziły się
opiłki ani nie zbierał kurz.
䡬
Podczas pracy należy upewnić się, że opiłki i
cząsteczki kurzu nie opadają na baterię.
䡬
Upewnić się, że opiłki i cząsteczki kurzu opadające
na narzędzie mechaniczne nie gromadzą się na baterii.
䡬
Nie należy przechowywać nieużywanej baterii w
miejscu narażonym na działanie opiłków i kurzu.
䡬
Przed odłożeniem baterii należy oczyścić ją z opiłków
i cząsteczek kurzu, które mogły się na niej zebrać.
Baterii nie należy przechowywać razem z metalowymi
częściami takimi jak śruby, gwoździe itp.
37
Nie przekłuwaj akumulatora ostrymi przedmiotami, takimi
jak gwoździe, nie uderzaj młotkiem, nie przygniataj, nie
rzucaj ani nie poddawaj akumulatora wstrząsom.
3.
Nie używaj akumulatora, który nosi wyraźne ślady
uszkodzenia lub odkształcenia.
4.
Nie umieszczaj akumulatora w urządzeniu w odwrotny
sposób.
5.
Nie podłączaj akumulatora bezpośrednio do gniazda
sieci elektrycznej lub zapalniczki samochodowej.
6.
Nie używaj akumulatora do celów innych, niż opisane.
7.
Jeśli ładowanie akumulatora nie powiedzie się, nawet
po upływie określonego czasu ładowania, natychmiast
przerwij ładowanie.
8.
Nie poddawaj akumulatora działaniu wysokiej
temperatury lub wysokiego ciśnienia, np. poprzez
umieszczanie go w kuchence mikrofalowej, suszarce
lub pojemniku ciśnieniowym.
9.
W przypadku pojawienia się wycieku lub
nieprzyjemnego zapachu upewnij się, że akumulator
znajduje się z dala od źródeł ognia.
10. Nie używaj akumulatora w miejscach, w których
występuje silna elektryczność statyczna.
11. Jeśli w trakcie użytkowania, ładowania lub
przechowywania akumulatora pojawi się nieprzyjemny
zapach, dojdzie do wycieku, nadmiernego nagrzania,
odbarwienia lub odkształcenia bądź jeśli pojawi się
jakakolwiek inna nieprawidłowość, akumulator należy
natychmiast wyjąć z urządzenia lub ładowarki i
zaprzestać jego użytkowania.
UWAGA
1.
Jeśli płyn wyciekający z akumulatora dostanie się do
oczu, nie pocieraj podrażnionego miejsca. Dokładnie
przemyj oczy czystą wodą, np. z kranu, i niezwłocznie
skontaktuj się z lekarzem.
Jeśli płyn nie zostanie usunięty, może spowodować
uszkodzenie wzroku.
W przypadku kontaktu płynu z akumulatora ze skorą,
2.
natychmiast dokładnie przemyj skórę czystą wodą, np. z kranu.
Płyn z akumulatora może spowodować podrażnienie skóry.
3.
Jeśli w trakcie pierwszego użycia akumulator
nadmiernie się nagrzeje, pojawi się nieprzyjemny
zapach bądź jeśli wykryte zostaną ślady rdzy,
odbarwienia, odkształcenia lub inne nieprawidłowości,
należy zaprzestać jego użytkowania i zwrócić go do
dostawcy lub sprzedawcy.
OSTRZEŻENIE
W przypadku przedostania się do terminalu akumulatora
litowo-jonowego ciała obcego będącego przewodnikiem
istnieje niebezpieczeństwo powstania krótkiego spięcia
mogącego wywołać pożar. Przy przechowywaniu
akumulatora litowo-jonowego należy bezwzhlędnie zgodnie
z następującymi zasadami.
䡬
Nie należy umieszczać w pojemniku do
przechowywania pozostałości ani przedmiotów z
materiałów przewodnikowych, jak gwoździe i
duruty (żekazbe lub miedziane).
䡬
Aby zapobiec występowaniu spięć, należy umieścić
akumulator w urządzeniu, a w przypadku
przechowywania założyć na niego pokrywę tak,
by go w całości przykryła (Patrz Rys. 1).
Polski
WYMAGANIA TECHNICZNE
Elektronarzędzie
Model
Prędkość biegu jałowego (Mała/Duża)
Drewno
(grubości 18 mm)
Wiercenie
Metal
(grubości 1,6 mm)
Zdolność
Śruba do metalu
Wkręcanie
Śruba do drewna
Akumulator
DS14DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 min–1
38 mm
45 mm
Stal: 13 mm,
Aluminium: 13 mm
6 mm
8 mm (średnica) × 75 mm (długość)
(wymaga wstępnego wywiercenia otworu)
8 mm (średnica) × 100 mm (długość)
(wymaga wstępnego wywiercenia otworu)
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
(3,0 Ah 8 ogniw)
(1,5 Ah 4 ogniw)
(3,0 Ah 10 ogniw)
(1,5 Ah 5 ogniw)
Waga
1,7 kg
ŁADOWARKA
Napięcie ładowania
Waga
1,4 kg
1,8 kg
1,5 kg
ZASTOSOWANIE
Model
UC18YRSL
UC18YGSL
14,4 V – 18 V
14,4 V – 18 V
0,6 kg
0,4 kg
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE I PRZYSTAWKI
1 Plus wkrętak (Nr. 2) ........................ 1
2 Ładowarka (UC18YGSL o UC18YRSL) . 1
DS18DSAL 3 Akumulator (BSL1830 o BSL1815X ) .... 2
4 Plastykowe pudełko .......................... 1
5 Pokrywa akumulatora ......................... 1
1 Plus wkrętak (Nr. 2) ........................ 1
2 Ładowarka (UC18YGSL o UC18YRSL) .... 1
DS14DSAL 3 Akumulator (BSL1430 o BSL1415X) ..... 2
4 Plastykowe pudełko .......................... 1
5 Pokrywa akumulatora ......................... 1
Standardowe akcesoria podlegają zmianom bez
uprzedzenia.
DODATKOWE WYPOSAŻENIE (Do nabycia
oddzielnie)
䡬 Akumulator
(BSL1430)
DS18DSAL
0 – 350 / 0 – 1500 min–1
(BSL1415X)
(BSL1830)
(BSL1815X)
Wyposażenie dodatkowe może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
䡬 Wkręcanie i zwalnianie śrub do metalu, drewna i śrub
samogwintujących.
䡬 Wiercenie w różnych metalach.
䡬 Wiercenie w drewnie.
WYMONTOWANIE I MONTAŻ AKUMULATORA
1. Wymontowanie akumulatora
Trzymając mocno za rączkę popchnij zatrzask
akumulatora by zdjąć akumulator (Patrz Rys. 1).
UWAGA
Nigdy nie dopuszczaj do zwarcia w akumulatorze.
2. MONTAŻ AKUMULATORA
Wprowadź akumulator zwracając uwagę na właściwą
biegunowość (Patrz Rys. 2).
ŁADOWANIE
Zanim użyjesz wkrętarko/wiertarki naładuj akumulator
według następujących wskazówek.
<UC18YRSL>
1. Połącz przewód zasilania ładowarki do gniazda.
Po podłączeniu przewodu zasilania lampka na
ładowarce zacznie migać na czerwono. (W 1sekundowych odstępach).
2. Wprowadź akumulator do otworu wsuwowego
ładowarki
Pewnie wkładaj baterię do ładowarki, aż będzie
widoczna linia pokazana na Rys. 3,4.
3. Ładowanie
Po włożeniu akumulatora do ładowarki rozpocznie się
ładowanie, a lampka pilot będzie świecić ciągłym,
czerwonym światłem.
Po zakończeniu ładowania akumulatora lampka będzie
migać na czerwono. (W 1-sekundowych odstępach)
(Patrz na Tabelę nr. 1).
(1) Wskazania lampki kontrolnej
Wskazania lampki kontrolnej są zilustrowane w Tabeli
nr. 1, w zależności od stanu ładowarki lub akumulatora.
38
Polski
Tabela 1
Wskazania lampki kontrolnej
Lampka
zaświeci lub
zacznie
migać na
czerwono.
Lampka
zaświeci na
zielono.
Przed
ładowaniem
Miga
Pali się przez 0,5 sek. Nie pali się
przez 0,5 sek. (Gaśnie na 0,5 sek.)
W trakcie
ładowania
Pali się
Pozostaje zapalona
Ładowanie
skończone
Miga
Pali się przez 0,5 sek. Nie pali się
przez 0,5 sek. (Gaśnie na 0,5 sek.)
Ładowanie
jest
niemożliwe
Migocze
Pali się przez 0,1 sek. Nie pali się
przez 0,1 sek. (Gaśnie na 0,1 sek.)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wadliwe działanie
akumulatora lub
ładowarki.
Stan
gotowości po
przegrzaniu
Pali się
Pozostaje zapalona
Akumulator przegrzany.
Ładowanie niemożliwe.
(Ładowanie rozpocznie
się, gdy akumulator
ostygnie)
(2) Odnośnie temperatur akumulatora
Temperatury akumulatorów znajdują się w Tabeli 2.
Przed rozpoczęciem ładowania należy ostudzić
nagrzane akumulatory.
Tabela nr. 2 Zasięgi ładowania akumulatorów
Akumulatory
Temperatury ładowania
akumulatorów
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
0˚C – 50˚C
(3) Odnośnie okresu ładowania
W zależności od kombinacji ładowarki i akumulatora
okres ładowania będzie taki, jak pokazuje Tabela nr 3.
Tabela nr 3 Okres ładowania (przy 20˚C)
Ładowarka
Akumulator
UC18YRSL
UC18YGSL
BSL1430, BSL1830
Około 45 min. Około 90 min.
BSL1415X, BSL1815X
Około 20 min. Około 40 min.
WSKAZÓWKA
Okres ładowania może się zmieniać w zależności od
temperatury i napięcia źródła prądu.
4. Wyłącz wtyczkę przewodu ładowarki z gniazdka
5. Mocno trzymając ładowarkę wyjmij akumulator z
otworu wsuwowego
WSKAZÓWKA
Po naładowaniu należy najpierw wyjąć baterie z ładowarki,
a następnie schować je w odpowiednim miejscu.
W odniesieniu do wyładowania elektrycznego w
przypadku nowych akumulatorów itp.
Jako że elektrolit zawarty w nowych lub dłłuższy czas
nie używanych akumulatorach nie osiągnął jeszcze
pełnej swej wydajności, wyładowanie elektryczne może
być niewielkie podczas pierwszego i drugiego użytku.
Jest to zjawisko przejściowe a normalny czas ładowania
zostanie przywrócony po naładowaniu akumulatora
2 - 3 razy.
39
Jak przedłużyć żywotność akumulatora.
(1) Ładuj akumulatory zanim zostaną całkowicie wyczerpane.
Kiedy zorientujesz się że moc akumulatora zmniejszyła
się, przestań używać narzędzie i naładuj akumulator.
Jeśli będziesz dalej używał narzędzia i prąd się
wyczerpie, akumulator może zostać uszkodzony i skróci
się jego żywotność.
(2) Unikaj ładowania przy wysokich temperaturach.
Akumulator bezpośrednio po używaniu narzędzia jest
gorący. Jeśli akumulator jest ładowany od razu po
użyciu, pogarsza się jakość elektrolitu i skraca
żywotność akumulatora. Odstaw akumulator i naładuj
go dopiero gdy ostygnie.
UWAGA
䡬 Długotrwałe użytkowanie ładowarki spowoduje jej
nagrzanie, co może być przyczyną awarii. Po
zakończeniu ładowania odczekaj 15 minut przed
rozpoczęciem ładowania kolejnego akumulatora.
䡬 Jeśli ładowany akumulator jest nagrzany (w wyniku
użytkowania lub nasłonecznienia), może zaświecić się
zielone światło na pilocie. Akumulator nie będzie
ładowany. W takim przypadku należy poczekać, aż
akumulator ostygnie.
䡬 Kiedy zapali się czerwona migocząca lampka kontrolna
ładowarki (co 0,2 sek) sprawdź, czy do otworu
instalacyjnego ładowarki nie dostał się jakiś obcy przedmiot
i jeśli tak, usuń go. Jeśli nie ma tam obcego przedmiotu,
możliwe że akumulator lub ładowarka są uszkodzone.
Zanieś je do Autoryzowanego Centrum Obsługi.
<UC18YGSL>
1. Połącz przewód zasilania ładowarki do gniazda.
Po podłączeniu wtyczki ładowarki do gniazda kontrolka
ładowania zacznie migać na czerwono. (W 1sekundowych odstępach).
2. Wprowadź akumulator do otworu wsuwowego
ładowarki
Osadź odpowiednio akumulator w ładowarce, jak
pokazano na Rys. 5, 6.
Polski
3. Ładowanie
Po włożeniu akumulatora do ładowarki kontrolka
ładowania zaświeci ciągłym czerwonym światłem.
Po zakończeniu ładowania akumulatora lampka będzie
migać na czerwono. (W 1-sekundowych odstępach)
(Patrz na Tabelę nr. 4).
(1) Wskazania lampki kontrolnej
Wskazania lampki kontrolnej są zilustrowane w Tabeli
nr. 4, w zależności od stanu ładowarki lub akumulatora.
Tabela 4
Wskazania lampki kontrolnej
Lampka
zaświeci lub
zacznie
migać na
czerwono.
Lampka
zaświeci na
zielono.
Przed
ładowaniem
Miga
Pali się przez 0,5 sek. Nie pali się
przez 0,5 sek. (Gaśnie na 0,5 sek.)
W trakcie
ładowania
Pali się
Pozostaje zapalona
Ładowanie
skończone
Miga
Pali się przez 0,5 sek. Nie pali się
przez 0,5 sek. (Gaśnie na 0,5 sek.)
Stan
gotowości po
przegrzaniu
Miga
Pali się przez 1 sek. Nie pali się
przez 0,5 sek. (Gaśnie na 0,5 sek.)
(2) Odnośnie temperatur akumulatora
Temperatury akumulatorów znajdują się w Tabeli 2.
Przed rozpoczęciem ładowania należy ostudzić
nagrzane akumulatory.
(3) Odnośnie okresu ładowania
W Tabeli 3 zamieszczone zostały informacje dotyczące
czasu ładowania różnych rodzajów akumulatorów.
4. Wyłącz wtyczkę przewodu ładowarki z gniazdka
5. Mocno trzymając ładowarkę wyjmij akumulator z
otworu wsuwowego
UWAGA
Należy pamiętać, aby wyjąć akumulator z urządzenia
po zakończeniu ładowania.
W odniesieniu do wyładowania elektrycznego w
przypadku nowych akumulatorów itp.
Jako że elektrolit zawarty w nowych lub dłłuższy czas
nie używanych akumulatorach nie osiągnął jeszcze
pełnej swej wydajności, wyładowanie elektryczne może
być niewielkie podczas pierwszego i drugiego użytku.
Jest to zjawisko przejściowe a normalny czas ładowania
zostanie przywrócony po naładowaniu akumulatora
2 - 3 razy.
Jak przedłużyć żywotność akumulatora.
(1) Ładuj akumulatory zanim zostaną całkowicie wyczerpane.
Kiedy zorientujesz się że moc akumulatora zmniejszyła
się, przestań używać narzędzie i naładuj akumulator.
Jeśli będziesz dalej używał narzędzia i prąd się
wyczerpie, akumulator może zostać uszkodzony i skróci
się jego żywotność.
(2) Unikaj ładowania przy wysokich temperaturach.
Akumulator bezpośrednio po używaniu narzędzia jest
gorący. Jeśli akumulator jest ładowany od razu po
użyciu, pogarsza się jakość elektrolitu i skraca
żywotność akumulatora. Odstaw akumulator i naładuj
go dopiero gdy ostygnie.
Akumulator przegrzany.
Ładowanie niemożliwe.
(Ładowanie rozpocznie
się, gdy akumulator
ostygnie)
UWAGA
䡬 Jeśli ładowany akumulator jest nagrzany z powodu
długotrwałego pozostawania w miejscu wystawionym
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub z
powodu jego niedawnego użytkowania, kontrolka
ładowania zaświeci się na 1 sekundę, a następnie na
pól sekundy zgaśnie. W takim przypadku należy
odczekać do schłodzenia urządzenia, a dopiero później
rozpocząć ładowanie.
䡬 Ponieważ wbudowanemu mikrokomputerowi zabiera
około 3 sek. by potwierdzić, że akumulator ładowany
przy użyciu UC18YGSL został wyjęty, zaczekaj najmniej
3 sekundy zanim włożysz go ponownie by kontynuować
ładowanie. Jeśli akumulator zostanie włożony w ciągu
tych 3 sekund, może nie zostać odpowiednio
naładowany.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
䡬 Przygotowanie i sprawdzenie stanowiska pracy
Upewnij się, stanowisko pracy pozwoli na zastosowanie
odpowiednich środków ostrożności.
JAK UŻYWAĆ
1. Potwierdzenie położenia pokrętła sprzęgła (Patrz
Rys. 7)
Moment obrotowy dokręcania może być regulowany
poprzez odpowiednie ustawienie pokrętła sprzęgła.
(1) Jeżeli urządzenie używane jest jako śrubokręt, ustawić
jedną ze znajdujących się na pokrętle cyfr „1, 3, 5 ...
22” lub kropek, tak aby odpowiadała symbolowi trójkąta
na korpusie zewnętrznym.
(2) Jeżeli urządzenie jest używane jako wiertarka, ustawić
znajdujący się na pokrętle symbol „ ”, tak aby
odpowiadał symbolowi trójkąta na obudowie.
UWAGA
䡬 Pokrętło nie może zostać ustawione w położeniu
pośrednim pomiędzy poszczególnymi cyframi „1, 3, 5
... 22” lub kropkami.
40
Polski
䡬 Nie używać urządzenia z pokrętłem ustawionym między
cyfrą „22” a linią w środku symbolu wiercenia. Może
to spowodować uszkodzenie urządzenia (Patrz Rys. 8).
2. Regulacja momentu obrotowego dokręcania
(1) Moment obrotowy
Moment obrotowy powinien zostać ustawiony w
zależności od średnicy śruby. Ustax'=nie zbyt dużego
momentu obrotowego może spowodować złamanie
lub uszkodzenie śruby. Przed przystąpieniem do pracy
należy upewnić się, że ustawiona pozycja pokrętła
sprzęgła jest odpowiednia dla śruby.
(2) Wskazanie momentu obrotowego
Moment obrotowy powinien zostać ustawiony w
zależności od rodzaju śruby i materiału.
Wartość momentu obrotowego sygnalizowana jest
znajdującymi się na pokrętle sprzęgła cyframi „1, 3,
5 ... 22” oraz kropkami. Pozycja „1” oznacza najmniejszy
moment obrotowy - im większa cyfra, tym większy
moment obrotowy (Patrz Rys. 7).
(3) Regulacja momentu obrotowego
Przekręcając pokrętło sprzęgła, ustawić jedną z cyfr
„1, 3, 5 ... 22” lub kropek, tak aby odpowiadała
symbolowi trójkąta na obudowie. Zwiększyć lub
zmniejszyć moment obrotowy w zależności od potrzeb.
UWAGA
䡬 Obroty silnika mogą zostać zablokowane, jeżeli
urządzenie używane jest jako wiertarka. Podczas pracy
z wiertarką należy uważać, aby silnik nie został
zablokowany.
䡬 Zbyt długa praca może spowodować złamanie śruby
z powodu zbyt mocnego dokręcenia.
3. Regulacja prędkości obrotów
Prędkość obrotów może zostać zmieniona za pomocą
przełącznika. Przełącznik powinien być przesuwany w
kierunku wskazanym strzałką (Patrz Rys. 9 i 10).
Jeżeli przełącznik jest ustawiony na „LOW” (niska),
wiertło obraca się z małą prędkością. Ustawienie „HIGH”
(wysoka) oznacza, że wiertło porusza się z dużą
prędkością.
UWAGA
䡬 Przed dokonaniem zmiany prędkości obrotów za
pomocą przełącznika należy upewnić się, że urządzenie
jest wyłączone.
Zmiana prędkości, kiedy silnik pracuje, może
spowodować uszkodzenie skrzyni przekładniowej.
䡬 Jeżeli silnik zgaśnie, należy natychmiast wyłączyć
urządzenie - w przeciwnym przypadku może nastąpić
spalenie silnika lub akumulatora.
4. Zakres i zalecenia użytkowań
Zakres używania do różnego typu zadań w oparciu o
konstrukcję mechaniczną urządzenia podany jest w
Tabeli nr 5.
Tabela nr 5
Wiercenie
Wkręcanie
Rodzaj pracy
Drewno
Stal
Aluminium
Śruby do metalu
Śruby do drewna
Zalecenia
Używaj do wiercenia.
Użyj wkrętaka lub oprawki odpowiednich do średnicy śruby.
Użyj po wstępnym wywierceniu otworu.
5. Jak dobierać moment obrotowy i prędkość obrotów
Tabela nr 6
Rodzaj użytku
Wkręcanie
Pozycja pokrętła
sprzęgła
Śruba do
metalu
1 – 22
Śruba do
drewna
1 –
Drewno
Wiercenie
Metal
Wybieranie prędkości obrotów (Pozycja zmieniacza)
LOW (mała prędkość)
Do śrub o średnicy 4 mm lub
mniejszych.
HIGH (duża prędkość)
Do śrub o średnicy 6 mm lub
mniejszych.
Do śrub o średnicy nominalnej
8 mm lub mniejszych.
Do śrub o średnicy nominalnej
4,8 mm lub mniejszych.
Do śrub o średnicy 45 mm lub
mniejszych. (DS18DSAL)
Do śrub o średnicy 24 mm lub
mniejszych. (DS18DSAL)
Do śrub o średnicy 38 mm lub
mniejszych. (DS14DSAL)
Do śrub o średnicy 18 mm lub
mniejszych. (DS14DSAL)
Do wiercenia wiertłem do metalu.
UWAGA
䡬 Przykłady zestawień pokazane w Tabeli nr 6 powinny
być używane tylko jako standard ogólny. Jako że używa
się różnego typu śruby zaciskowe i materiały, w praktyce
konieczne jest odpowiednie dobranie ustawień.
41
䡬 Gdy użyjesz wkrętarkę do wkręcania śruby do metalu
przy dużej prędkości (HIGH) śruba może zostać
uszkodzona lub wiertło może się poluzować z powodu
zbyt dużego momentu obrotowego. Używaj wkrętarki
przy małej prędkości (LOW) do wkręcania śrub do metalu.
Polski
UWAGA
䡬 Korzystanie z akumulatora w niskiej temperaturze
(poniżej 0 stopni Celsjusza) może czasami spowodować
zmniejszenie momentu obrotowego, czyli siły
dokręcania. Jest to zjawisko tymczasowe, sytuacja
ponownie będzie normalna, kiedy tylko akumulator
rozgrzeje się.
6. Korzystanie z haka
Hak służy do zawieszania narzędzia mechanicznego na
pasie podczas pracy.
UWAGA
䡬 Narzędzie mechaniczne należy dokładnie zawiesić na
haku, aby go przypadkowo nie upuścić.
Upuszczenie narzędzia może spowodować wypadek.
䡬 Do narzędzia przenoszonego z pomocą haka na pasie
nie należy dołączać końcówek. Jeśli do narzędzia
przenoszonego na pasie zostanie dołączona ostra
końcówka, taka jak wiertło, użytkownik może odnieść
obrażenia.
䡬 Hak należy solidnie zamontować. Jeśli hak nie zostanie
prawidłowo zamocowany, może on spowodować
obrażenia ciała.
(1) Zdejmowanie haka.
Odkręć śruby mocujące hak, korzystając ze śrubokręta
krzyżakowego. (Rys. 11)
(2) Wymiana haka i dokręcenie śrub.
Zainstaluj hak we wcięciu narzędzia mechanicznego i
dokręć śruby, aby go prawidłowo zamocować. (Rys.
12)
7. Korzystanie z diody LED
Wcisnąć przycisk spustowy, aby zaświecić lampkę.
Pozostaje ona zaświecona przez cały czas, kiedy
przycisk spustowy jest naciskany. Lampka gaśnie po
zwolnieniu przycisku spustowego (Rys. 13).
UWAGA:
䡬 Nie należy spoglądać bezpośrednio w światło, aby nie
narażać oczu na jego działanie.
Wystawienie oczu na stałe działanie światła grozi
uszkodzeniem wzroku.
8. Instalowanie i zdejmowanie końcówki
(1) Instalowanie końcówki
Poluźnij tuleję, przekręcając ją w lewo (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w widoku z
przodu), aby otworzyć zatrzask na uchwycie
obsługiwanym bez użycia kluczy. Po włożeniu wiertła lub
innej końcówki do uchwytu zaciśnij tuleję, obracając ją
w prawo (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara w widoku z przodu). (Patrz Rys. 14)
䡬 Jeśli tuleja zostanie poluźniona w czasie pracy, zaciśnij
ją.
Siła zaciskająca jest większa po solidnym dokręceniu
tulei.
(2) Zdejmowanie końcówki
Poluźnij tuleję, przekręcając ją w lewo (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w widoku z
przodu), a następnie wyjmij końcówkę. (Patrz Rys. 14)
WSKAZÓWKA
Zaciśnięcie tulei przy maksymalnie otwartym uchwycie
obsługiwanym bez użycia kluczy może spowodować
kliknięcie. Dźwięk ten ma związek z blokadą rozluźnienia
uchwytu; nie oznacza on awarii.
UWAGA:
䡬 Kiedy nie da się już bardziej poluzować tulei użyj
imadła lub podobnego przyrządu by przytrzymać wiertło.
Ustaw sprzęgło pomiędzy 1 a 11 a następnie przekręć
tuleję w obluzowaną stronę (w lewo) podczas ustawiania
sprzęgła. Teraz powinno być łatwo rozluźnić tuleję.
9. Automatyczny mechanizm zatrzaskiwania wrzeciona
To urządzenie posiada automatyczny mechanizm
zatrzaskiwania wrzeciona przy szybkich zmianach
wierteł.
10. Upewnij się, że akumulator jest poprawnie włożony
11. Sprawdzanie kierunku obrotów
Narzędzie obraca się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (patrząc do tyłu) po naciśnięciu części przycisku
oznaczonej symbolem (R). Aby uruchomić narzędzie
w trybie obrotów przeciwnych do ruchu wskazówek,
należy nacisnąć część przycisku oznaczoną jako (L).
(Patrz Rys. 15) (Oznaczenia L i R znajdują się na
przycisku.)
12. Działanie spustu
䡬 Przyciśnięcie spustu powoduje obroty narzędzia. Kiedy
przycisk jest zwolniony, narzędzie się zatrzymuje.
䡬 Prędkość obrotowa wiertarki zależy od stopnia
przyciśnięcia przycisku spustu. Prędkość obrotowa jest
mała kiedy przełącznik spustu jest lekko przyciśnięty
a zwiększa się gdy przyciska się go silniej.
WSKAZÓWKA
䡬 Gdy silnik zaczyna się obracać słychać odgłos bzyczenia;
jest to tylko dźwięk, nie uszkodzenie urządzenia.
KONSERWACJA I INSPEKCJA
1. Inspekcja narzędzia
Ponieważ używanie tępego narzędzia obniża jego
wydajność i może spowodować niewłaściwe
funkcjonowanie silnika, naostrz lub wymień narzędzie
gdy tylko zauważysz że się stępiło.
2. Sprawdzanie śrub mocujących
Regularnie sprawdzaj wszystkie mocujące śruby i
upewnij się, że są mocno przykręcone. Jeśli któraś z
nich się obluzuje, natychmiast ją przykręć. Zaniedbanie
tego może spowodować poważne zagrożenie.
3. Konserwacja silnika
Uzwojenie silnika stanowi kluczowy element narzędzia.
Należy bardzo dokładnie pilnować, aby uzwojenie nie
zostało uszkodzone i/lub zmoczone wodą lub olejem.
4. Sprawdzenie szczotek węglowych (Rys. 16)
Silnik wyposażony jest w zużywające się szczotki węglowe.
Nadmierne zużycie szczotek może spowodować
nieprawidłową pracę silnika, dlatego też należy wymieniać
szczotki na nowe, kiedy tylko są one zużyte lub zbliżają
się do „granicy zużycia”. Ponadto szczotki powinny
systematycznie być czyszczone – należy sprawdzać, czy
mogą one swobodnie ślizgać się w uchwytach.
WSKAZÓWKA
Szczotki węglowe mogą być wymieniane jedynie na
nowe szczotki węglowe firmy Hitachi, kod nr. 999054.
5. Wymiana szczotek węglowych
Wyjąć szczotki, otwierając pokrywę szczotek, a następnie
zaczepiając występ szczotki zaostrzonym narzędziem,
takim jak np. śrubokręt, w sposób pokazany na Rys.
18.
Przy montażu szczotki węglowej należy wybrać taki
kierunek, aby położenie jej wrzeciona (Patrz Rys. 17)
dopasować do odpowiedniego otworu tulei szczotki.
Następnie docisnąć szczotkę palcem w sposób pokazany
na Rys. 19. Na zakończenie zamontować pokrywę.
42
Polski
UWAGA
Należy bezwzględnie upewnić się, że szczotka została
włożona we właściwym kierunku – jej końcówka powinna
przylegać do elementu kontaktowego poza osłoną szczotki.
(Można założyć jedną lub dwie dostarczone końcówki.)
Należy zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż
jakikolwiek błąd może spowodować zdeformowanie
końcówki szczotki i nieprawidłową pracę silnika.
6. Czyszczenie obudowy zewnętrznej
Jeśli wiertarko/wkrętarka się poplami, wytrzyj ją miękką,
suchą szmatką lub szmatką zmoczoną w wodzie z
mydłem. Nie używaj rozpuszczalników na bazie chloru,
benzyny lub rozpuszczalnika, ponieważ topią one
plastik.
7. Przechowywanie
Przechowuj wiertarko/wkętarkę poza zasięgiem dzieci
i w miejscu gdzie temperatura wynosi poniżej 40˚C.
8. Lista części zamiennych
UWAGA
Naprawa, modyfikacje i przeglądy narzędzi
elektrycznych Hitachi musi być wykonywane przez
Autoryzowane Centrum Obsługi Hitachi.
Ta lista części będzie przydatna jeśli zostanie wręczona
wraz z narzędziem, gdy zgłosimy się do naprawy lub
przeglądu w Autoryzowanym Centrum Obsługi Hitachi.
Podczas użytkowania i konserwacji narzędzi
elektrycznych muszą być przestrzegane przepisy i
standardy bezpieczeństwa.
MODYFIKACJE
Narzędzia elektryczne Hitachi są ciągle ulepszane i
modyfikowane w celu wprowadzania najnowszych
osiągnięć nauki i techniki.
W związku z tym pewne części mogą ulec zmianom
bez uprzedzenia.
GWARANCJA
Gwarancja na elektronarzędzia Hitachi jest udzielana z
uwzględnieniem praw statutowych i przepisów krajowych.
Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w
wyniku niewłaściwego użytkowania lub wynikających z
normalnego zużycia. W wypadku reklamacji należy
dostarczyć kompletne elektronarzędzie do autoryzowanego
centrum serwisowego Hitachi wraz z KARTĄ
GWARANCYJNĄ znajdującą się na końcu instrukcji obsługi.
WSKAZÓWKA
W zwiazku z prowadzonym przez Hitachi programem badań
i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwili
bez uprzedzenia.
43
Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracji
Mierzone wartości było określone według EN60745 i
zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.
Zmierzony poziom dźwięku A: 99 dB (A)
Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 88 dB (A)
Niepewność KpA: 3 dB (A)
Używaj ochraniacza uszu.
Wartość całkowita wibracji (trójosiowa suma wektorowa),
określona zgodnie z postanowieniami normy EN60745.
wartość emisji wibracji ah = 5,9 m/s2
Niepewność K = 1,5 m/s2
OSTRZEŻENIE
䡬 Wartość emisji wibracji podczas pracy narzędzia
elektrycznego może różnić się od podanej wartości w
zależności od sposobu wykorzystywania narzędzia.
䡬 Aby określić środki bezpieczeństwa wymagane do
ochrony operatora zgodnie z szacowaną wartością
narażenia na zagrożenie w zależności od rzeczywistych
warunków użytkowania (uwzględniając wszystkie etapy
cyklu roboczego, a także przerwy w pracy urządzenia
oraz praca w trybie gotowości).
Magyar
SZERSZÁMGÉPEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELEM
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden
utasítást.
A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.
b)
Ôrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a
jövőbeni hivatkozás érdekében.
A "szerszámgép" kifejezés a figyelmeztetésekben a hálózatról
működő (vezetékes) vagy akkumulátorról működő (vezeték
nélküli) szerszámgépre vonatkozik.
c)
1) Munkaterületi biztonságr
a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.
A telezsúfolt vagy sötét területek vonzzák a baleseteket.
b) Ne
üzemeltesse
a
szerszámgépeket
robbanásveszélyes atmoszférában, mint például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
A szerszámgépek szikrákat keltenek, amelyek
meggyújthatják a port vagy gőzöket.
c) Tartsa távol a gyermekeket és körülállókat,
miközben a szerszámgépet üzemelteti.
A figyelemelvonás a kontroll elvesztését okozhatja.
2) Érintésvédelem
a) A szerszámgép dugaszoknak meg kell felelniük
az aljzatnak.
Soha, semmilyen módon ne módosítsa a dugaszt.
Ne használjon semmilyen adapter dugaszt földelt
szerszámgépekkel.
A nem módosított dugaszok és a megfelelő aljzatok
csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint
például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és
hűtőszekrényekkel.
Az áramütés kockázata megnövekszik, ha a teste
földelve van.
c) Ne tegye ki a szerszámgépeket esőnek vagy
nedves körülményeknek.
A szerszámgépbe kerülő víz növeli az áramütés
kockázatát.
d) Ne rongálja meg a vezetéket. Soha ne használja
a vezetéket a szerszámgép szállítására, húzására
vagy kihúzására.
Tartsa távol a vezetéket a hőtől, olajtól, éles
szegélyektől vagy mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összekuszálódott vezetékek növelik
az áramütés kockázatát.
e) Szerszámgép szabadban történő üzemeltetése
esetén használjon szabadtéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt.
A szabadtéri használatra alkalmas kábel használata
csökkenti az áramütés kockázatát.
f) Ha elkerülhetetlen a szerszámgép nyirkos helyen
történő használata, használjon maradékáramkészülékkel (RCD) védett táplálást.
Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.
3) Személyi biztonság
a) Álljon készenlétben, figyelje, hogy mit tesz, és
használja a józan eszét a szerszámgép
üzemeltetésekor.
Ne használja a szerszámgépet fáradtan, kábítószer,
alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt.
d)
e)
f)
g)
A szerszámgépek üzemeltetése közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést
eredményezhet.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget.
A megfelelő körülmények esetén használt
védőfelszerelés, mint például a porálarc, nem csúszó
biztonsági cipő, kemény sisak, vagy hallásvédő
csökkenti a személyi sérüléseket.
Előzze meg a véletlen elindítást. Győződjön meg
arról, hogy a kapcsoló a KI helyzetben van, mielőtt
csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az
akkumulátorcsomaghoz, amikor felveszi vagy
szállítja a szerszámot.
A szerszámgépek szállítása úgy, hogy az ujja a
kapcsolón van vagy a bekapcsolt helyzetű
szerszámgépek áram alá helyezése vonzza a
baleseteket.
Távolítson el minden állítókulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja a
szerszámgépet.
A szerszámgép forgó részéhez csatlakoztatva
hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést
eredményezhet.
Ne nyúljon át. Mindenkor álljon stabilan, és őrizze
meg egyensúlyát.
Ez lehetővé teszi a szerszámgép jobb ellenőrzését
váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Tartsa távol a haját, ruházatát és
kesztyűjét a mozgó részektől.
A laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat
a mozgó részekbe.
Ha vannak rendelkezésre bocsátott eszközök a
porelszívó
és
gyűjtő
létesítmények
csatlakoztatásához, gondoskodjon arról, hogy ezek
csatlakoztatva és megfelelően használva legyenek.
A porgyűjtő használata csökkentheti a porhoz
kapcsolódó veszélyeket.
4) A szerszámgép használata és ápolása
a) Ne erőltesse a szerszámgépet. Használjon az
alkalmazásához megfelelő szerszámgépet.
A
megfelelő
szerszámgép
jobban
és
biztonságosabban végzi el a feladatot azon a
sebességen, amelyre azt tervezték.
b) Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsoló nem
kapcsolja azt be és ki.
Az a szerszámgép, amely a kapcsolóval nem
vezérelhető, veszélyes és meg kell javítani.
c) Húzza ki a dugaszt az áramforrásból és/vagy az
akkumulátorcsomagot a szerszámgépből, mielőtt
bármilyen beállítást végez, tartozékokat cserél
vagy tárolja a szerszámgépeket.
Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik
a szerszámgép véletlen beindulásának kockázatát.
d) A használaton kívüli szerszámgépeket tárolja úgy,
hogy gyermekek ne érhessék el, és ne engedje
meg, hogy a szerszámgépet vagy ezeket az
utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék
a szerszámgépet.
Képzetlen felhasználók kezében a szerszámgépek
veszélyesek.
e) A szerszámgépek karbantartása. Ellenőrizze a
helytelen beállítás, a mozgó részek elakadása,
alkatrészek törése és minden olyan körülmény
szempontjából, amelyek befolyásolhatják a
szerszám működését.
44
Magyar
Ha sérült, használat előtt javíttassa meg a
szerszámot.
Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek
okoznak.
f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.
Az éles vágóélekkel rendelkező, megfelelően
karbantartott vágószerszámok kevésbé valószínűen
akadnak el és könnyebben kezelhetők.
g) A szerszámgép tartozékait és betétkéseit, stb.
használja ezeknek az utasításoknak megfelelően,
figyelembe véve a munkakörülményeket és a
végzendő munkát.
A szerszámgép olyan műveletekre történő
használata, amelyek különböznek a szándékoltaktól,
veszélyes helyzetet eredményezhet.
5) Az akkumulátorral működő szerszámok használata
és ápolása
a) Kizárólag a gyártó által megadott töltővel töltse.
Egy adott akkumulátor töltéséhez megfelelő töltő
más akkumulátorral használva tüzet okozhat.
b) A szerszámokat csak a megadott akkumulátorral
használja.
Más akkumulátor használata sérülést és tüzet
okozhat.
c) Amikor nem használja az akkumulátort, azt a
gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől,
csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól
távol tárolja. Ezek a fémtárgyak rövidre zárhatják
az akkumulátor kivezetéseit.
Az akkumulátor kivezetéseinek rövidre zárása égési
sérüléseket vagy tüzet okozhat.
d) Szélsőséges
körülmények
között
az
akkumulátorból folyadék távozhat. Kerülje a
folyadékkal való érintkezést. Ha véletlenül mégis
érintkezik a folyadékkal, mossa le vízzel. Ha a
folyadék a szemébe kerül, emellett kérjen orvosi
segítséget.
Az akkumulátorból távozó folyadék irritációt és égési
sérüléseket okozhat.
6) Szerviz
a) A szerszámgépét képesített javító személlyel
szervizeltesse, csak azonos cserealkatrészek
használatával.
Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonsága
megmaradjon.
3.
Ne engedje, hogy a tölthető akkumulátor
csatlakoztatására szolgáló nyílásba idegen anyag
kerüljön.
4. Soha ne szedje szét a tölthető akkumulátort és az
akkumulátortöltőt.
5. Soha ne zárja rövidre a tölthető akkumulátort. Az
akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget és
magas hőmérsékletet eredményez. Ez égési sérülést,
illetve az akkumulátor sérülését okozza.
6. Ne dobja tűzbe a tölthető akkumulátort.
A tűzbe dobott tölthető akkumulátor felrobbanhat.
7. Mielőtt a fal, padlózat, vagy a mennyezet vésésébe
illetve fúrásába kezdene, győződjön meg róla, hogy
nincsenek-e jelen beépített elektromos kábelek vagy
vezetékek.
8. Ha az akkumulátor töltés utáni élettartama annyira
lerövidül, hogy az gyakorlatilag használhatatlanná válik,
vigye vissza az akkumulátort abba a boltba, ahol azt
vásárolta. Ne dobja el a kimerült és tölthetetlenné
vált akkumulátort.
9. Kimerült és tölthetetlenné vált akkumulátor használata
károsíthatja az akkumulátortöltőt.
10. Ne dugjon semmiféle tárgyat az akkumulátortöltő
szellőzőnyílásaiba.
Az akkumulátortöltő szellőzőnyílásaiba dugott fém
vagy gyúlékony tárgyak elektromos áramütést, vagy
az akkumulátortöltő sérülését okozhatják.
11. A kulcs nélküli tokmányba történő befogatáskor húzza
a tokmányt megfelelően szorosra. Ha a tokmány
nincs meghúzva, a fúrófej kicsúszhat illetve kirepülhet
belőle, és ez balesetet idézhet elő.
12. A termékben található motor egy erős mágnest
tartalmaz.
A szerszámra tapadó forgács és a mágnes elektromos
berendezésekre gyakorolt hatásaira vonatkozóan tartsa
be a következő
óvintézkedéseket.
FIGYELEM:
䡬
Ne helyezze a szerszámot fémforgáccsal
szennyezett munkaasztalra vagy munkaterületre.
A fémforgács a szerszámhoz tapadhat, ami sérülést és
meghibásodást okozhat.
䡬
Ne érintse meg a szerszámhoz tapadt fémforgácsot.
A szerszámra tapadt fémforgácsot kefével távolítsa
el.
Ennek elmulasztása sérülést okozhat.
VIGYÁZAT
Tartsa távol a gyermekeket és beteg személyeket.
Amikor nincs használatban, a szerszámokat úgy kell tárolni,
hogy gyermekek és beteg személyek ne érhessék el.
AZ AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ ÉS
FÚRÓGÉP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.
2.
45
Az akkumulátort mindig 0˚C és 40˚C közötti
hőmérsékleten töltse. A 0˚C alatt végzett töltés az
akkumulátor túltöltését okozhatja, ami veszélyes. Az
akkumulátor 40˚C fölötti hőmérsékleten nem tölthető.
A legmegfelelőbb hőmérséklet a töltéshez 20-25˚C.
Ha befejezett egy töltést, hagyja az akkumulátortöltőt
kb. 15 percig állni, mielőtt másik töltésbe kezd.
Ne töltsön kettőnél több akkumulátort egymás után.
䡬
䡬
Ne használja, és ne közelítse meg a készüléket
amennyiben szívritmus-szabályzót vagy egyéb
elektromos gyógyászati eszközt használ.
A mágnes hatással lehet az elektromos eszköz
működésére.
Ne használja a szerszámgépet elektromos
berendezések,
például
mobiltelefonok,
mágneskártyák, adattároló eszközök közelében.
Ilyen esetben hibás működés, meghibásodás vagy
adatvesztés léphet fel.
Magyar
FIGYELMEZTETÉS
A
LÍTIUMION
AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOSAN
Az élettartam meghosszabbításához a lítiumion akkumulátor
védelmi funkcióval van ellátva a működés leállításához. Az
alább leírt 1 - 3. esetben a termék használatakor a motor
leállhat, még ha húzza is a kapcsolót. Ez nem
meghibásodást jelez, hanem a védelmi funkció eredménye.
1.
Amikor az akkumulátorban lemerül a töltés, a motor
leáll. Ilyen esetben haladéktalanul fel kell tölteni.
2.
Ha az eszköz túl van terhelve, előfordulhat, hogy a
motor leáll. Ez esetben oldja a szerszám kapcsolóját
és hárítsa el a túlterhelés okát. Ezt követően a gépet
ismét használhatja.
3.
Ha az akkumulátor a túlterhelt munka mellett
túlmelegszik, az akkumulátor árama megállhat.
Ebben az esetben hagyja abba az akkumulátor
használatát és hagyja lehűlni az akkumulátort. Ezután
ismét használhatja. (BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket és
biztonsági tudnivalókat.
FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátor szivárgásának, felforrósodásának, füst
képződésének, illetve a robbanás vagy tűz keletkezésének
megelőzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket.
1.
Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátoron ne gyűljön
össze szennyeződés és por.
䡬
A munka során gondoskodjon róla, hogy az
akkumulátorra ne kerüljön szennyeződés vagy poy.
䡬
Gondoskodjon arról, hogy a munka során a
szerszámra kerülő szennyeződés és por ne gyűljön
össze az akkumulátoron.
䡬
Ne tárolja a használaton kívüli akkumulátort olyan
helyen, ahol szennyeződéseknek és pornak lehet kitéve.
䡬
Az akkumulátor tárolása előtt távolítson el minden rá
rakódott szennyeződést és port, és ne tarolja az
akkumulátort fémtárhyak (csavarok, szegek stb.) mellett.
2.
Ne bontsa meg az akkumulátor burkolatát hegyes
tárggyal, például tűvel, ne üssön rá kalapáccsal, ne
álljon rá, ne ejtse le, és ne tegye ki erős fizikai behatásnak.
3.
Ne használjon láthatóan sérült vagy deformálódott
akkumulátort.
4.
5.
Ne használja az akkumulátort fordított polaritással.
Ne csatlakoztassa az akkumulátort közvetlenül az
elektromos csatlakozóaljzathoz vagy szivargyújtócsatlakozóhoz.
6.
Az akkumulátort kizárólag rendeltetése szerint
használja.
7.
Azonnal állítsa le az akkumulátor töltését, ha a töltés
az előírt töltési idő után sem sikeres.
8.
Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek
vagy nyomásnak. Ne helyezze az akkumulátort
mikrohullámú sütőbe, szárítógépbe vagy
nagynyomású konténerbe.
9.
Az akkumulátort tartsa tűztől távol, ha szivárgást
vagy áporodott szagot észlel.
10. Ne használja az akkumulátort erős statikus
elektromosság közelében.
11. Azonnal vegye ki az akkumulátort a készülékből vagy
a töltőből, és hagyja abba annak használatát, ha
szivárgást, áporodott szagot, felforrósodást,
elszíneződést vagy deformációt észlel.
FIGYELEM
1.
Ha az akkumulátorból szivárgó sav szembe jutna,
semmiképpen ne dörzsölje, hanem öblítse ki folyó
vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
Kezelés nélkül a folyadék látáskárosodást okozhat.
2.
Ha a folyadék bőrével vagy ruházatával érintkezik,
azonnal mossa le folyó vízzel.
A folyadék irritálhatja a bőrt.
3.
Ne használja az akkumulátort, és vigye azt vissza a
kereskedőhöz, ha az első alkalommal való
használatkor rozsdásodást, áporodott szagot,
felforrósodást, elszíneződést, deformációt vagy egyéb
rendellenességet észlel.
FIGYELEM
Ha elektromos vezető anyag érintkezik a lítium-ion
akkumulátor kivezetéseivel, az akkumulátor rövidre zárhat,
és tűz keletkezhet. A lítium-ion akkumulátor tárolásakor
gondoskodjon a következőkben leírt szabályok betartásáról.
䡬
A tárolódobozban ne tartson elektromos vezető
anyagból készült hulladékokat, szögeket és
drótokat, például acél- vagy rézhuzalt.
䡬
A rövidzárlat megelőzéséhez helyezze be az
akkumulátort a szerszámba, vagy biztosan rögzítse
az akkumulátorra az akkumulátorfedelet, hogy a
szellőzőnyílások ne látsszanak (Lásd 1. Ábra).
MŰSZAKI ADATOK
KÉZISZERSZÁM
Típus
DS14DSAL
Terheletlen sebesség (Alacsony-Magas)
Fúrás
Kapacitás
Behajtás
Tölthető akkumulátor
Súly
Fa
(18 mm vastag)
0 – 350 / 0 – 1500 perc-1
38 mm
Fém
(1,6 mm vastag)
45 mm
Acél: 13 mm,
Alumínium: 13 mm
Gépcsavar
Facsavar
DS18DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 perc-1
6 mm
8 mm (átm.) × 75 mm (hossz)
(Vezetőfurat szükséges)
8 mm (átm.) × 100 mm (hossz)
(Vezetőfurat szükséges)
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
(3,0 Aó 8 cella)
(1,5 Aó 4 cella)
(3,0 Aó 10 cella)
(1,5 Aó 5 cella)
1,7 kg
1,4 kg
1,8 kg
1,5 kg
46
Magyar
AKKUMULÁTORTÖLTŐ
Típus
Töltőfeszültség
Súly
ALKALMAZÁSOK
UC18YRSL
UC18YGSL
14,4 V – 18 V
14,4 V – 18 V
0,6 kg
0,4 kg
STANDARD TARTOZÉKOK
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE/BEHELYEZÉSE
1 Plusz behajtófej (No 2) .................... 1
DS18DSAL
2 Akkumulátortöltő (UC18YGSL vagy
UC18YRSL) ....................................... 1
3 Akkumulátor (BSL1830 vagy BSL1815X) ...... 2
4 Műanyag tok ..................................... 1
5 Akkumulátorfedél .............................. 1
1 Plusz behajtófej (No 2) .................... 1
DS14DSAL
2 Akkumulátortöltő (UC18YGSL vagy
UC18YRSL) ....................................... 1
1. Az akkumulátor kivétele
Tartsa szorosan a markolatot, és nyomja be az
akkumulátor reteszét az akkumulátor eltávolításához
(Lásd 1. Ábrák).
FIGYELEM
Soha ne zárja rövidre az akkumulátort.
2. Az akkumulátor behelyezése
Illessze helyére az akkumulátort, a megfelelő
polaritásokat betartva (Lásd 2. Ábra).
3 Akkumulátor (BSL1430 vagy BSL1415X) .... 2
TÖLTÉS
4 Műanyag tok ..................................... 1
A behajtó/fúrógép használata előtt töltse fel az akkumulátort
a következők szerint:
<UC18YRSL>
1. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő tápkábelét a
dugaszolóaljzathoz.
Amikor a tápkábel csatlakoztatva van, a töltő
jelzőlámpája pirosan villog. (1 másodperces
időközöként).
2. Helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
Pontosan illessze az akkumulátort a töltőbe úgy, hogy
a bonal a 3,4. Ábrán megfelelően látható legyen.
3. Töltés
Ha az akkumulátort behelyezi a töltőbe, a töltés
megkezdődik, és a jelzőlámpa piros fénnyel világít.
Amint az akkumulátor töltése befejeződött, a jelzőlámpa
piros fénnyel villot. (1 másodperces időközönként) (Lásd
az 1. Táblázatot).
(1) A jelzőlámpa jelzései
A jelzőlámpa jelzéseit az akkumulátortöltő illetve az
akkumulátor állapotának megfelelően az 1. Táblázat
tartalmazza.
5 Akkumulátorfedél .............................. 1
A standard tartozékok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
OPCIONÁLIS
(külön beszerezhetők)
TARTOZÉKOK
䡬 Akkumulátor
(BSL1430)
䡬 Gépcsavarok, facsavarok, menetvágók, stb. be- és
kicsavarása.
䡬 Különböző fémanyagok fúrása.
䡬 Különböző faanyagok fúrása.
(BSL1415X)
(BSL1830)
(BSL1815X)
Az opcionális tartozékok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
1. Táblázat
A jelzőlámpa jelzései
A jelzőfény
világit vagy
piros fénnyel
villog.
Töltés előtt
Villog
Kigyullad 0,5 mp.-ig. Elalszik 0,5 mp.-ig
(Nem világít 0,5 mp.-ig)
Töltés közben
Világít
Folyamatosan világít
Töltés
befejeződött
Villog
Kigyullad 0,5 mp.-ig. Elalszik 0,5 mp.-ig
(Nem világít 0,5 mp.-ig)
Nem
lehetséges a
töltés
A jelzőfény
zöld színnel
világít.
47
Túlmelegedési
leállás
Világít
Kigyullad 0,1 mp.-ig. Elalszik 0,1 mp.-ig
(Nem világít 0,1 mp.-ig)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Az akkumulátor vagy
az akkumulátortöltő
meghibásodott
Folyamatosan világít
Az akkumulátor
túlmelegedett.
Nem lehet tölteni.
(A töltés akkor
kezdődik, amikor az
akkumulátor lehűlt)
Magyar
(2) A tölthető akkumulátor hőmérsékletével kapcsolatos
megjegyzések
Az újratölthető akkumulátorok hőmérsékletét a 2.
Táblázat mutatja, a felforrósodott akkumulátorokat
újratöltés előtt egy kis ideig hűteni kell.
2. Táblázat Akkumulátorok töltési tartományai
Tölthető akkumulátorok
Hőmérséklet, amelyen
az akkumulátor újra
tölthető
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
0˚C – 50˚C
(3) A töltési idővel kapcsolatos megjegyzések
Az akkumulátortöltő és az akkumulátor kombinációjától
függően a töltési idők a 3. Táblázatban szereplők lesznek.
3. Táblázat Töltési idő (20˚C-on)
Akumulator
Ładowarka
UC18YRSL
UC18YGSL
BSL1430, BSL1830
Kb. 45 perc
Kb. 90 perc
BSL1415X, BSL1815X
Kb. 20 perc
Kb. 40 perc
MEGJEGYZÉS
A töltési idő a hőmérséklettől és a hálózati feszültségtől
függően változhat.
4. Húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt a
dugaszolóaljzatból
5. Tartsa szilárdan kézben az akkumulátortöltőt, és
húzza ki belőle az akkumulátort
MEGJEGYZÉS
Töltés után először húzza ki az akkumulátorokat a
töltőből, azután tartsa megfelelően az akkumulátorokat.
Új akkumulátorok áramleadásával, stb. kapcsolatos
megjegyzések.
Mivel az új, illetve hosszú időn át használaton kívül
tartott akkumulátorokban levő vegyi anyagok nincsenek
aktiválva, ezért első vagy második alkalommal használva
azokat az áramleadás alacsony lehet. Ez egy átmeneti
jelenség, és az akkumulátorok 2-3 alkalommal történő
feltöltése után helyreáll az újra feltöltésig rendelkezésre
álló üzemidő.
(2) Kerülje a magas hőmérsékleten történő töltést
A tölthető akkumulátor közvetlenül használat után forró
lesz. Ha egy ilyen akkumulátort közvetlenül a használat
után tölteni kezd, akkor annak belső vegyi anyaga
bomlásnak indul, és az akkumulátor élettartama
lerövidül. Hagyja az akkumulátort hűlni egy darabig,
és csak akkor töltse fel, ha teljesen lehőlt.
FIGYELEM
䡬 Folyamatos használat során az akkumulátortöltő
felmelegszik, ez okozza a meghibásodásokat. Amikor
a töltés befejeződött, a következő töltésig várjon 15
percet.
䡬 Ha az akkumulátort használata vagy a nap sugárzása
miatt meleg állapotban tölti fel, az ellenőrző lámpa
zölden világíthat. Az akkumulátor nem töltődik fel. Ilyen
esetben hagyja, hogy az akkumulátor töltés előtt
lehűljön.
䡬 Ha a jelzőlámpa piros színnel villog (0,2 másodperces
időközönként), akkor ellenőrizze hogy nincs-e valamilyen
idegen tárgy az akkumulátortöltőnek az akkumulátor
behelyezésére szolgáló nyílásában, és távolítsa el onnan
az esetleges idegen tárgyakat. Ha nincs a nyílásban
idegen tárgy, akkor lehetséges, hogy vagy az
akkumulátor, vagy az akkumulátortöltő meghibásodott.
Vigye őket szakszervizbe.
<UC18YGSL>
1. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő tápkábelét a
dugaszolóaljzathoz.
Amikor a töltő csatlakozóját bedugja az aljzatba, a
jelzőlámpa piros fénnyel villogni kezd. (1 másodperces
időközöként).
2. Helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
Határozottan helyezze be az akkumulátort a töltőbe a
5, 6. Ábrán látható módon.
3. Töltés
Ha az akkumulátort behelyezi a töltőbe, a jelzőlámpa
piros fénnyel világít. Amint az akkumulátor töltése
befejeződött, a jelzőlámpa piros fénnyel villot. (1
másodperces időközönként) (Lásd az4 4. Táblázatot).
(1) A jelzőlámpa jelzései
A jelzőlámpa jelzéseit az akkumulátortöltő illetve az
akkumulátor állapotának megfelelően az 4. Táblázat
tartalmazza.
Hogyan érhető el, hogy az akkumulátorok tovább
tartsanak.
(1) Az akkumulátorokat teljes lemerülésük előtt töltse fel.
Amikor érzi, hogy a kéziszerszám teljesítménye gyengül,
ne használja azt tovább, hanem töltse fel az
akkumulátort.
Amennyiben tovább használja a gyengülő erejő
szerszámot és teljesen lemeríti azt, az akkumulátor
megsérülhet és élettartama emiatt lerövidülhet.
48
Magyar
4. Táblázat
A jelzőlámpa jelzései
A jelzőfény
világit vagy
piros fénnyel
villog.
A jelzőfény
zöld színnel
világít.
Töltés előtt
Villog
Kigyullad 0,5 mp.-ig. Elalszik 0,5 mp.-ig
(Nem világít 0,5 mp.-ig)
Töltés közben
Világít
Folyamatosan világít
Töltés
befejeződött
Villog
Kigyullad 0,5 mp.-ig. Elalszik 0,5 mp.-ig
(Nem világít 0,5 mp.-ig)
Túlmelegedési
leállás
Villog
Kigyullad 1 mp.-ig. Elalszik 0,5 mp.-ig
(Nem világít 0,5 mp.-ig)
(2) A tölthető akkumulátor hőmérsékletével kapcsolatos
megjegyzések
Az újratölthető akkumulátorok hőmérsékletét a 2.
Táblázat mutatja, a felforrósodott akkumulátorokat
újratöltés előtt egy kis ideig hűteni kell.
(3) A töltési idővel kapcsolatos megjegyzések
Az 3. Táblázat mutatja a szükséges újratöltési időt az
akkumulátor típusa szerint.
4. Húzza ki az akkumulátortöltő tápkábelét a
dugaszolóaljzatból.
5. Tartsa szilárdan kézben az akkumulátortöltőt, és húzza
ki belőle az akkumulátort.
MEGJEGYZÉS
Győződjön meg arról, hogy használat után kihúzta az
akkumulátort az akkumulátortöltőből, és azután tegye el.
Új akkumulátorok áramleadásával, stb. kapcsolatos
megjegyzések.
Mivel az új, illetve hosszú időn át használaton kívül
tartott akkumulátorokban levő vegyi anyagok nincsenek
aktiválva, ezért első vagy második alkalommal használva
azokat az áramleadás alacsony lehet. Ez egy átmeneti
jelenség, és az akkumulátorok 2-3 alkalommal történő
feltöltése után helyreáll az újra feltöltésig rendelkezésre
álló üzemidő.
Hogyan érhető el, hogy az akkumulátorok tovább
tartsanak.
(1) Az akkumulátorokat teljes lemerülésük előtt töltse fel.
Amikor érzi, hogy a kéziszerszám teljesítménye gyengül,
ne használja azt tovább, hanem töltse fel az
akkumulátort.
Amennyiben tovább használja a gyengülő erejő
szerszámot és teljesen lemeríti azt, az akkumulátor
megsérülhet és élettartama emiatt lerövidülhet.
(2) Kerülje a magas hőmérsékleten történő töltést.
A tölthető akkumulátor közvetlenül használat után forró
lesz. Ha egy ilyen akkumulátort közvetlenül a használat
után tölteni kezd, akkor annak belső vegyi anyaga
bomlásnak indul, és az akkumulátor élettartama
lerövidül. Hagyja az akkumulátort hűlni egy darabig,
és csak akkor töltse fel, ha teljesen lehőlt.
49
Az akkumulátor
túlmelegedett.
Nem lehet tölteni.
(A töltés akkor
kezdődik, amikor az
akkumulátor lehűlt)
FIGYELEM
䡬 Ha az akkumulátort meleg állapotban töltik fel – például
hosszú időre közvetlen napfény hatásának tették ki
vagy nemrégiben használták – a töltő jelzőfénye 1
másodpercig világít, majd 0,5 másodpercre kialszik (és
0,5 másodpercig nem világít). Ilyen esetben először
hagyja lehűlni az akkumulátort, azután kezdje a töltést.
䡬 Mivel a beépített mikroszámítógépnek kb. 3
másodpercre van szüksége annak ellenőrzéséhez, hogy
az UC18YGSL akkumulátortöltővel töltött akkumulátor
ki lett véve, ezért várjon legalább 3 másodpercig mielőtt
az akkumulátort a töltés folytatásához ismét visszadugja
az akkumulátortöltőbe. ha az akkumulátort 3
másodpercen belül dugja vissza Az akkumulátortöltőbe,
akkor előfordulhat, hogy az nem lesz megfelelően
feltöltve.
AZ ÜZEMELÉS ELŐTTI ÓVINTÉZKEDÉSEK
䡬 A munkahely elrendezése és ellenőrzése
Az előzetes óvintézkedések betartásával ellenőrizze,
hogy a munkahely megfelel-e a követelményeknek.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. Győződjön meg a befogó szorító helyzetéről (Lásd 7.
Ábra)
Az egység meghúzási nyomatéka a befogó szorító
helyzete szerint szabályozható, amelyre a befogó szorító
beállításra került.
(1) Amikor az egységet csavarhúzóként használja, állítsa
egy vonalba az „1, 3, 5 ... 22” számok egyikét a befogó
szorítón, vagy a pontokat a külső házon levő háromszög
alakú jellel.
(2) Amikor az egységet fúróként használja, a befogó szorító
„ ” fúró jelét állítsa egy vonalba a háromszög alakú
jellel a külső házon.
VIGYÁZAT
䡬 A befogó szorító nem állítható az „1, 3, 5 ... 22”
számok vagy a pontok közé.
䡬 Ne használja a befogó szorító „22” száma és a fúró
jel közepénél levő vonal között álló módon. Ha így tesz,
az károsodást okozhat (Lásd 8. Ábra).
Magyar
2. Meghúzási nyomaték beszabályozása
(1) Meghúzási nyomaték
A meghúzási nyomatéknak intenzitását tekintve meg
kell felelnie a csavar átmérőjének. Túl erős nyomaték
használata esetén a csavarfej eltörhet vagy megsérülhet.
Győződjön meg róla, hogy a befogó szorító helyzetét
a csavar átmérője szerint szabályozta be.
(2) Meghúzási nyomaték jelzése
A meghúzási nyomaték a csavar típusától és a
meghúzandó anyagtól függ.
Az egység a meghúzási nyomatékot a befogó szorítón
levő „1, 3, 5 ... 22” számokkal és egy ponttal jelzi.
A meghúzási nyomaték az „1” pozíciónál a leggyengébb,
és a legmagasabb számnál a legerősebb (Lásd 7.
Ábra).
(3) A meghúzási nyomaték beszabályozása
Forgassa a befogó szorítót és hozza egy vonalba a
befogó szorítón levő „1, 3, 5 ... 22” számokat vagy
a pontokat a külső házon levő háromszög alakú jellel.
Szabályozza be a befogó szorítót a gyenge vagy az
erős nyomaték irányába aszerint, hogy milyen
nyomatékra van szüksége.
VIGYÁZAT
䡬 Reteszelni lehet, hogy a motor forgása ne szűnjön meg,
amikor az egységet fúróként használja. Amikor a behajtó
fúrót üzemelteti, vigyázzon, hogy ne reteszelje a motort.
䡬 A túl hosszú kalapálás a csavar törését okozhatja a
túlzott meghúzás következtében.
3. Forgási sebesség megváltoztatása
A forgási sebesség megváltoztatásához működtesse a
kapcsológombot. Mozgassa a kapcsológombot a nyíl
irányába (Lásd 9. és 10. Ábra).
„LOW” (ALACSONY) helyzetbe állított kapcsológomb
esetén a fúró alacsony fordulatszámmal. „HIGH"
(MAGAS) helyzetbe állításkor a fúró magas
fordulatszámmal forog.
VIGYÁZAT
䡬 Amikor a kapcsológombbal megváltoztatja a forgási
sebességet, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló
kikapcsolt helyzetben van.
A fordulatszám megváltoztatása a motor forgása közben
károsítja a fogaskerekeket.
䡬 Ha a motor reteszelődik, azonnal kapcsolja ki az áramot.
Ha a motor egy időre reteszelődik, a motor vagy az
akkumulátor leéghet.
4. Javasolt alkalmazási területek
A készülék felépítése alapján a különböző típusú
munkavégzésre a 5. Táblázatban találhatók javaslatok.
5. Táblázat
Munka
Javaslatok
Fa
Fúrás
Acél
Fúrásra használható.
Alumínium
Behajtás
Gépcsavr
Használjon a csavar átmérőjének megfelelő csavarhúzófejet vagy
csavarkulcs feltétet.
Facsavar
Előzetes vezetőfurat fúrása után használja.
5. A meghúzó nyomaték és fordulatszám kiválasztása
6. Táblázat
Alkalmazás
Behajtás
Tokmánytárcsa
állása
Fordulatszám kiválasztás (A váltógomb helyzete)
LOW (Alacsony fordulatszám)
HIGH (Magas fordulatszám)
6 mm-es, vagy kisebb
csavarokhoz.
Gépcsavar
1 – 22
4 mm-es, vagy kisebb
csavarokhoz.
Facsavar
1 –
8 mm-es, vagy kisebb névleges
átmérőjő csavarokhoz.
4,8 mm-es, vagy kisebb névleges
átmérőjő csavarokhoz.
45 mm-es, vagy kisebb
átmérőkhöz. (DS18DSAL)
24 mm-es, vagy kisebb
átmérőkhöz. (DS18DSAL)
38 mm-es, vagy kisebb
átmérőkhöz. (DS14DSAL)
18 mm-es, vagy kisebb
átmérőkhöz. (DS14DSAL)
Fa
Fúrás
Fém
Fémmegmunkáló fúróheggyel
történő fúráshoz.
50
Magyar
FIGYELEM
䡬 Az 6. Táblázatban feltüntetett kiválasztási példákat
általános iránymutatóként kell figyelembe venni. Mivel
a mindennapi munkavégzések során különböző típusú
csavarok és különböző féle anyagok használatosak,
ezért természetesen megfelelő beállítások szükségesek.
䡬 Ha a behajtó/fúrógépet HIGH (magas fordulatszám)
beállítással használja gépcsavarhoz, az a csavar
sérülését vagy a behajtófej kilazulását okozhatja, a túl
magas meghúzó nyomaték miatt. Gépcsavarhoz a
készüléket mindig LOW (alacsony fordulatszám)
beállítással kell használni.
MEGJEGYZÉS
䡬 Az típusú akkumulátor használata hidegben (0˚C alatti
hőmérsékleten) egyes esetekben a meghúzási nyomaték
gyengülését és a meghúzások számának csökkenését
okozhatja. Ez azonban csupán ideiglenes jelenség,
amely az akkumulátor felmelegedésével megszűnik.
6. A kampó használata
A kampóval a munka során a derékszíjára rögzítheti
a szerszámot.
VIGYÁZAT:
䡬 A kampó használata során szorosan rögzítse a
szerszámot, hogy az ne eshessen le véletlenül.
A szerszám leesése balesethez vezethet.
䡬 Amikor a szerszámot a derékszíjára rögzítve viseli, ne
helyezzen betétet bele. Sérülést okozhat, ha a
fúróbetéthez hasonló éles végű betétet helyez a
szerszámba, miközben a derékszíján hordja azt.
䡬 A kampót biztonságosan rögzítse. Ha nem rögzíti
biztonságosan a kampót, az a használat során sérülést
okozhat.
(1) A kampó eltávolítása.
Csavarhúzóval távolítsa el a kampót rögzítő csavarokat.
(11. Ábra)
(2) A kampó visszahelyezése és a csavarok meghúzása.
Illessze a kampót a szerszámon lévő horonyba, és a
csavarok meghúzásával rögzítse szorosan. (12. Ábra)
7. A LED fényforrás használata
Húzza meg az aktiváló kapcsolót a lámpa
bekapcsolásához. A lámpa addig világít, amíg a
kapcsolót hátrahúzva tartja. Ha elengedi azt, akkor a
lámpa kikapcsol. (13. Ábra)
VIGYÁZAT:
䡬 Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
Ha folyamatosan a fényforrásba néz, a szeme
megsérülhet.
8. Betét behelyezése és eltávolítása
(1) Betét behelyezése
Lazítsa meg a perselyt annak balra (szemből nézve az
óramutató járásával ellentétes irányba) való forgatásával
a kulcs nélküli tokmány pofáinak kinyitásához. A betét
a tokmányba való behelyezését követően szorítsa meg
a perselyt annak jobbra (szemből nézve az óramutató
járásával megegyező irányba) történő forgatásával.
(Lásd 14. Ábra)
䡬 Ha a persely a művelet során meglazulna, szorítsa meg
jobban.
A további szorítás során nagyobb szorító erőt kell
alkalmaznia.
(2) Betét eltávolítása
Lazítsa meg a perselyt annak balra (szemből nézve az
óramutató járásával ellentétes irányba) való forgatásával
a betét eltávolításához. (Lásd 14. Ábra)
51
MEGJEGYZÉS:
Ha a perselyt a tokmány teljesen nyitott állásában
szorítja meg, kattanó hangot hallhat. Ez a hang akkor
hallható, amikor a szerszám megakadályozza a kulcs
nélküli tokmány kilazulását, és nem hibás működésből
fakad.
FIGYELEM
䡬 Amennyiben nem lehet fellazítani a karmantyút, szilárdan
fogassa be a szerszámhegyet satuba vagy hasonló
rögzítőeszközbe. Állítsa a tengelykapcsolót 1 és 11
közötti állásba, és a tengelykapcsoló mőködtetése
közben fordítsa el a lazítás irányába (balra) a karmantyút.
Ekkor a karmantyú könnyen fellazíthatóvá válik.
9. Automatikus orsóreteszelés
A készülék automatikus orsóreteszeléssel rendelkezik,
ami elősegíti a szerszámhegyek gyors cseréjét.
10. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően a
helyére legyen helyezve
11. Ellenőrizze a forgási irányt
A fej az óramutató járásával megegyezően forog (a
hátsó oldalról nézve) a gomb „R” jelű oldalának
megnyomásakor. A gomb „L” jelű oldalának
megnyomásakor a fej az óramutató járásával
ellentétesen forog. (Lásd 15. Ábra) (Az L és az R
jelek a gombon láthatók.)
12. A kapcsoló mőködtetése
䡬 A kapcsoló ravasz meghúzásakor a szerszám forogni
kezd. A ravasz elengedésekor a szerszám megáll.
䡬 A fúrógép forgási sebessége a ravasz meghúzásának
mértékével szabályozható. A ravasz enyhe
meghúzásakor a fordulatszám alacsony, a meghúzás
fokozásával pedig egyre magasabb lesz.
MEGJEGYZÉS
䡬 A motor forgásának elkezdése előtt zümmögő hang
hallható. Ez csupán a gép hangja, és nem hibát jelez.
KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS
1. A szerszám ellenőrzése
Mivel a tompa élő szerszámok használata csökkenti
a munka hatékonyságát és a motor meghibásodását
okozhatja, ezért azonnal élezze meg a szerszámhegyet,
ha kopást észlel rajta.
2. A rögzítőcsavarok ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőcsavart, és
ügyeljen rá, hogy azok megfelelően meg legyenek
húzva. Ha valamelyik csavar ki lenne lazulva, azonnal
húzza meg. Ennek elmulasztása súlyos veszéllyel járhat.
3. A motor karbantartása
A motor részegység az elektromos szerszámgép „szíve”.
Ügyelni kell arra, nehogy a motor tekercselése
megrongálódjon és/vagy olajjal, illetve vízzel benedvesedjen.
4. A szénkefék ellenőrzése (16. Ábra)
A motor belsejében fogyóeszköznek számító szénkefék
találhatók. Mivel a szénkefe túlzott kopása a motor
meghibásodását okozhatja, ezért azt ki kell cserélni,
ha túlzottan elkopik és a kopás mértéke eléri vagy
közelít az ún. „kopási határértékhez”. Ezen kívül a
szénkeféket mindig tisztán kell tartani, ügyelve arra,
hogy szabadon csússzanak a kefetartókon belül.
MEGJEGYZÉS
A szénkefe cseréjekor ügyeljen arra, hogy kizárólag
999054 kódszámú Hitachi szénkefét használjon.
Magyar
5. A szénkefék cseréje
A szénkefe kivételéhez először vegye le annak
védősapkáját, majd egy csillagcsavarhúzót vagy hasonló
szerszámot a szénkefe kiálló részébe akasztva vegye
ki azt a 18. Ábrán látható módon.
A szénkefe beszerelésekor úgy válassza meg az irányt,
hogy a szénkefe érintkezési felülete (Lásd 17. Ábrán)
egy irányba mutasson a kefeház külső részének
érintkezőket tartalmazó részével. Ezután tolja be azt
az ujjával a 19. Ábrán látható módon. Végül szerelje
fel a szénkefe védősapkáját.
FIGYELEM
Feltétlenül dugja be a szénkefe szögét a szénkefe
csövén kívüli érintkező részbe (A két rendelkezésre álló
szög bármelyikét bedughatja).
Ezt a műveletet nagy körültekintéssel kell végezni,
hiszen bármilyen hiba esetén a szénkefe szöge
deformálódhat, a motor korai meghibásodását okozva.
6. A kéziszerszám külső tisztítása
Ha a behajtó/fúrógép beszennyeződött, törölje le puha,
száraz, vagy szappanos vízzel megnedvesített
rongydarabbal.
Ne használjon klórtartalmú oldószereket, benzint, vagy
hígítót, mert ezek oldják a mőanyagokat.
7. Tárolás
A behajtó/fúrógépet olyan helyen tárolja, ahol a
hőmérséklet 40˚C alatt van, és ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá a kéziszerszámhoz.
8. Szervizelési alkatrészlista
FIGYELEM
A Hitachi kéziszerszámok javítását, módosítását, illetve
ellenőrzését kizárólag Hitachi szakszervizben szabad
elvégeztetni.
Ez az alkatrészlista a szerszám javításra vagy egyéb
karbantartásra egy Hitachi szakszervizbe történő
bevitelekor jelent segítséget.
A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során
be kell tartani az adott országban érvényes biztonsági
előírásokat és szabványokat.
MÓDOSÍTÁSOK
A Hitachi kéziszerszámok állandó tökéletesítéseken
mennek át, hogy alkalmazni tudják a legújabb műszaki
fejlesztések eredményeit.
Éppen ezért egyes alkatrészek előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
MEGJEGYZÉS
A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja
következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk
A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően
kerültek meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek
közzétételre.
Mért A hangteljesítmény-szint: 99 dB (A)
Mért A hangnyomás-szint: 88 dB (A)
Bizonytalanság KpA: 3 dB (A)
Viseljen hallásvédelmi eszközt.
EN60745 szerint meghatározott rezgési összértékek
(háromtengelyű vektorösszeg).
Rezgési kibocsátási érték ah = 5,9 m/s2
Bizonytalanság K = 1,5 m/s2
FIGYELEM
䡬 A rezgési kibocsátási érték a szerszámgép tényleges
használata során különbözhet a megadott értéktől a
szerszám használatának módjaitól függően.
䡬 A kezelő védelméhez szükséges biztonsági intézkedések
azonosításához, amelyek a használat tényleges
körülményeinek való kitettség becslésén alapulnak
(számításba véve az üzemeltetési ciklus minden részét,
mint például az időket, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, és amikor üresjáratban fut a bekapcsolási időn
túl).
GARANCIA
A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvényes/országos
előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk. A garancia nem
vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használatból, továbbá a normál mértékűnek számító
elhasználódásból, kopásból származó meghibásodásokra,
károkra. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a - nem
szétszerelt - szerszámot a kezelési útmutató végén található
GARANCIA BIZONYLATTAL együtt a hivatalos Hitachi
szervizközpontba.
52
Čeština
OBECNÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
EL. PŘÍSTROJE
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si všechna varování týkající se bezpečnosti a
všechny pokyny.
Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek
elektrický šok, požár a/nebo vážné zranění.
b)
c)
Všechna varování a pokyny si uschovejte. V budoucnu
se vám mohou hodit.
Pojem "elektrický nástroj" v těchto varováních se vztahuje k
vašemu elektrickému nástroji napájenému ze sítě (se šňůrou)
nebo napájenému z baterie (bez šňůry).
1) Bezpečnost na pracovišti
a) Udržujte vaše pracoviště čisté a dobře osvětlené.
V důsledku nepořádku nebo tmy dochází k nehodám.
b) Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném
ovzduší, např. v přítomnosti hořlavých kapalin,
plynů či prachu.
Elektrické nástroje produkují jiskry, které by mohly
zapálit prach anebo plyny.
c) Během práce s elektrickým nástrojem zabraňte
přístupu dětí a přihlížejících osob.
Rozptylování by mohlo způsobit ztrátu vaší kontroly
nad nástrojem.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nástroje musí odpovídat
zásuvce.
Nikdy se nepokoušejte zástrčku jakkoli upravovat.
U uzemněných elektrických nástrojů nepoužívejte
žádné rozbočovací zásuvky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky sníží
nebezpečí elektrického šoku.
b) Zabraňte kontaktu s uzemněnými povrchy jako
jsou trubky, radiátory, sporáky a lednice.
Je-li uzemněné vaše tělo, existuje zvýšené nebezpečí
elektrického šoku.
c) Nevystavujte elektrický nástroj dešti nebo vlhkým
podmínkám.
Voda, která vnikne do elektrického nástroje, zvýší
nebezpečí elektrického šoku.
d) Zacházejte správně s napájecí šňůrou. Nikdy
šňůru nepoužívejte k přenášení, tahání nebo
odpojování elektrického nástroje ze zásuvky.
Umístěte napájecí šňůru mimo působení horka,
mimo olej, ostré hrany nebo pohybující se části.
Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují nebezpečí
elektrického šoku.
e) Během provozu elektrického nástroje venku
používejte prodlužovací šňůru vhodnou k
venkovnímu použití.
Použití šňůry vhodné k venkovnímu použití snižuje
nebezpečí elektrického šoku.
f) Pokud je použití elektrického nástroje na vlhkém
místě nevyhnutelné, použijte napájení s
ochranným zařízením na zbytkový proud.
Použití zařízení na zbytkový proud snižuje riziko
elektrického šoku.
3) Osobní bezpečnost
a) Buïte pozorní, sledujte, co děláte a při práci s
elektrickým nástrojem používejte zdravý rozum.
Elektrický nástroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
53
d)
e)
f)
g)
Jediný okamžik nepozornosti při práci s elektrickým
nástrojem může způsobit vážné zranění.
Používejte osobní ochranné pracovní pomůcky.
Vždy noste ochranu očí.
Ochranné pracovní pomůcky jako respirátor,
bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou,
ochranná přilba nebo ochrana sluchu použité v
příslušných podmínkách sníží možnost zranění.
Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napájení a/nebo bateriového zdroje,
zvedáním nebo přenášením elektrického nástroje
se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto.
Nošením elektrických nástrojů s prstem na vypínači
nebo jejich aktivací s vypínačem v poloze zapnuto
vzniká nebezpečí úrazu.
Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte
seřizovací klíč.
Klíč ponechaný připevněný k rotující části
elektrického nástroje může způsobit zranění.
Nepřehánějte to. Vždy si udržujte správné
postavení a stabilitu.
To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nástrojem
v nepředvídaných situacích.
Noste správný oděv. Nenoste volné oblečení ani
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo
pohybující se části.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
vtaženy do pohybujících se částí.
Pokud jsou k dispozici zařízení k připojení přístrojů
k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou
připojena a správně používána.
Použitím zařízení ke sběru prachu lze snížit rizika
související s prachem.
4) Používání a péče o elektrický nástroj
a) Netlačte na elektrický nástroj. Používejte vždy
vhodný elektrický nástroj pro danou aplikaci.
Správný elektrický nástroj provede daný úkol lépe
a bezpečněji, rychlostí, pro jakou byl zkonstruován.
b) Nepoužívejte elektrický nástroj, pokud nefunguje
jeho zapínání a vypínání pomocí vypínače.
Jakýkoli elektrický nástroj, který nelze ovládat
vypínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
c) Před prováděním jakéhokoli seřízení, před
výměnou příslušenství nebo uskladněním
elektrických nástrojů vždy nejprve odpojte
zástrčku ze zdroje napájení a/nebo odpojte
bateriový zdroj.
Taková preventivní opatření snižují nebezpečí
nechtěného spuštění elektrického nástroje.
d) Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo
dosah dětí a nedovolte, aby s elektrickým
nástrojem pracovaly osoby, které nejsou
seznámeny s ním nebo s pokyny k jeho používání.
Elektrické nástroje v rukou nevyškolených uživatelů
jsou nebezpečné.
e) Udržujte elektrické nástroje. Kontrolujte případná
vychýlení nebo sevření pohybujících se částí,
poškození částí a jakékoli ostatní podmínky, které
mohou mít vliv na provoz elektrických nástrojů.
V případě poškození nechte elektrický nástroj
před jeho dalším použitím opravit.
Mnoho nehod vzniká v důsledku nesprávné údržby
elektrických nástrojů.
Čeština
f) Udržujte řezací nástroje ostré a čisté.
Správně udržované řezací nástroje s ostrými řeznými
hranami se méně pravděpodobně zaseknou a lépe
se ovládají.
g) Elektrický nástroj, příslušenství, vsazené části atd.
používejte v souladu s těmito pokyny. Berte přitom
zřetel na pracovní podmínky a prováděnou práci.
Použití elektrického nástroje k jinému než určenému
účelu může způsobit nebezpečnou situaci.
5) Použití a údržba nástroje baterie
a) Nabíjejte pouze pomocí nabíječky určené
výrobcem.
Nabíječka určená pro jeden typ baterie může
znamenat riziko vznícení při použití s jiným typem
baterie.
b) Nástroje nabíjení používejte výhradně se
specificky navrženými moduly baterií.
Použití jiných modulů baterií může způsobit poranění
nebo požár.
c) Když modul baterie nepoužíváte, uchovejte jej
mimo kontakt s jinými kovovými předměty, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo jiné malé kovové předměty, které
by mohly spojit kontakty baterie.
Zkrat kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
d) Při nesprávném použití baterie může z baterie
vytéct tekutina - nedotýkejte se jí. V případě
kontaktu s tekutinou ihned omyjte potřísněnou
část těla vodou. V případě zasažení oka
vyhledejte pomoc lékaře.
Tekutina z baterie může způsobit podráždění a
popáleniny.
6) Servis
a) Servis vašeho elektrického nástroje svěřte
kvalifikovanému opraváři, který použije pouze
identické náhradní díly.
Tak bude i nadále zajištěna bezpečnost elektrického
nástroje.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Nedovolte přístup dětem a slabomyslným osobám.
Pokud nástroje nepoužíváte, měli byste je skladovat mimo
dosah dětí a slabomyslných osob.
BEZPEČNOSTNÍ
PODMÍNKY
AKUMULÁTOROVOU VRTAČKU
1.
2.
3.
4.
5.
PRO
Nabíjejte akumulátor při teplotách 0-40˚C. Nižší
teplota než 0˚C povede k přebití akumulátoru, a to
je nebezpečné. Akumulátor nelze nabíjet při teplotách
nad 40˚C. Nejvhodnější teploty pro nabíjení jsou mezi
20 až 25˚C.
Po skončení nabíjecího cyklu počkejte 15 minut, než
začnete nabíjet další akumulátor.
Nenabíjejte více než dva akumulátory po sobě.
Nedovolte, aby se do otvoru pro připojení akumulátoru
dostaly cizí předměty nebo materiál.
Nikdy nerozebírejte akumulátor nebo nabíječku.
Nikdy nezkratujte akumulátor. Zkrat akumulátoru
způsobí prudký nárůst elektrického proudu a přehřátí.
To vede ke spálení nebo poškození akumulátoru.
6.
Nezahazujte akumulátor do ohně. Oheň způsobí
explozi.
7. Pokud vrtáte ve stěně, podlaze nebo stropu,
zkontrolujte, zda neobsahují skryté elektrické vodiče
a podobně.
8. VraŅte akumulátor do obchodu, kde jste ho zakoupili,
jakmile dosáhne konce životnosti. Neodhazujte použitý
akumulátor.
9. Používání vyčerpaného akumulátoru způsobí
poškození nabíječky.
10. Nevkládejte předměty do větracích otvorů na
nabíječce.
Kov nebo hořlavý materiál ve větracích otvorech
způsobí nebezpečí zkratu a zničí nabíječku.
11. Při vkládání vrtáku do sklíčidla řádně utáhněte objímku.
Pokud není objímka dotažena, může se vrták protočit
nebo vypadnout a způsobit úraz.
12. Motor tohoto výrobku obsahuje silný permanentní
magnet.
Dodržujte následující bezpečnostní opatření týkající se
přilínání odštěpků k nástroji a vlivů permanentního
magnetu na elektronické přístroje.
UPOZORNĚNÍ:
䡬
NeumísŅujte nástroj na pracovní stůl nebo plochu
obsahující kovové odštěpky.
Odštěpky mohou přilnout k nástroji a způsobit zranění
nebo selhání nástroje.
䡬
Pokud k nástroji přilnuly odštěpky, nedotýkejte se
jich. Odstraňte je kartáčem.
Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.
䡬
䡬
Používáte-li kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický
elektronický přístroj, nepracujte s tímto nástrojem
a nepřibližujte se k němu.
Provoz tohoto elektronického přístroje by mohl být
ovlivněn.
Nepoužívejte tento nástroj v blízkosti přesných
zařízení jako jsou mobilní telefony, magnetické karty
nebo elektronická paměŅová média.
Pokud tak učiníte, může dojít k selhání operace, chybné
funkci nebo ztrátě dat.
UPOZORNĚNÍ PRO LITHIUM-IONOVÉ BATERIE
Z důvodu prodloužení životnosti je lithium-ionová baterie
vybavena ochrannou funkcí zastavení výkonu. V případech
1 až 3 popsaných níže se může motor během používání
tohoto výrobku zastavit, přestože držíte spínač. Nejedná
se o závadu ale o výsledek ochranné funkce.
1.
Jakmile dojde k vybití zbývající kapacity baterie,
motor se zastaví. V takovém případě baterii okamžitě
dobijte.
2.
Pokud je nástroj přetížen, motor se může zastavit.
V takovém případě uvolněte spínač nástroje a
odstraňte příčinu přetížení. Potom můžete nástroj
znovu používat.
3.
Je-li baterie přehřátá a přetížená, může se bateriový
pohon zastavit.
V tom případě přestaňte baterii používat a nechte
ji vychladnout. Poté ji můžete opět používat.
(BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
54
Čeština
Dále prosím dbejte následujících varování a upozornění.
UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli případnému úniku kapaliny z baterie, vzniku
tepla, emisím kouře, výbuchu a vznícení, dbejte
následujících bezpečnostních pokynů.
1.
Dbejte na to, aby se baterie nepokryla prachem nebo
kovovými pilinami.
䡬
Během práce se ujistěte, že na baterii nepadá prach
ani kovové piliny.
䡬
Ujistěte se, že se piliny a prach, padající na nástroj
zdroje během práce, nehromadí na baterii.
䡬
Nepoužité baterie neskladujte v místech vystavených
prachu a kovovým pilinám.
䡬
Před uskladněním baterie odstraňte veškerý prach a
kovové piliny, které by mohly k baterii přilnout, a
neuskladňujte baterii spolu s kovovými předměty
(šrouby, hřeby, atd.)
2.
Nepropichujte baterii ostrým předmětem jako je nehet,
nebouchejte do ní kladivem, nestoupejte na ni, neházejte
jí ani ji nevystavujte závažným fyzickým šokům.
3.
Nepoužívejte viditelně poškozenou či deformovanou
baterii.
4.
Nepoužívejte baterii s obrácenou polaritou.
5.
Nepřipojujte ji přímo k elektrickému výstupu ani k
zásuvce cigaretového zapalovače v automobilu.
6.
Nepoužívejte baterii k jinému než specifikovanému účelu.
7.
Pokud se nabíjení baterie nedokončí, i když uvedená
doba nabíjení uplynula, ihned zastavte další nabíjení.
8.
Nevystavujte baterii působení vysokých teplot nebo
vysokého tlaku, neumísŅujte ji např. do mikrovlnné
trouby, sušičky nebo vysokotlakého zásobníku.
9.
V případě zjištění úniku nebo zápachu okamžitě
umístěte z dosahu ohně.
10. Nepoužívejte v oblasti se silnou statickou elektřinou.
11. V případě úniku kapaliny z baterie, zápachu,
vznikajícího tepla, ztráty barvy, deformace nebo v
případě jakékoli abnormality během používání, nabíjení
nebo skladování baterii okamžitě vyjměte z přístroje
či nabíječky a přestaňte ji používat.
POZOR
1.
Pokud se vám kapalina unikající z baterie dostane
do očí, netřete si je a dobře je vymyjte čistou vodou
jako je voda z vodovodu a ihned kontaktujte lékaře.
Bez ošetření může kapalina způsobit problémy se zrakem.
2.
Pokud se kapalina dostane do kontaktu s vaší
pokožkou či oděvem, ihned omyjte čistou vodou jako
je voda z vodovodu.
Kapalina může způsobit podráždění kůže.
3.
Zjistíte-li při prvním použití baterie rez, zápach,
přehřátí, ztrátu barvy, deformaci a/nebo jinou
abnormalitu, nepoužívejte ji a vraŅte ji vašemu
dodavateli či prodejci.
UPOZORNĚNÍ
Když do koncovky li-ion baterie vnikne cizí vodivý předmět,
může dojít ke zkratu baterie a k požáru. Při skladování
li-ion baterie se pečlivě držte následujících pokynů.
䡬
Ve skladovací schránce nenechávejte zbytky
vodivých materiálů, nehty a dráty, jako jsou železné
a měděné dráty.
䡬
Aby nedošlo ke zkratu při zatížení, vložte baterii
do nástroje nebo bezpečně vložte kryt baterie
tak, aby větrák nebylo vidět (Viz. Obr. 1).
PARAMETRY
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Model
DS14DSAL
Rychlost bez zatížení (Pomalu/Rychle)
Dřevo
(tloušŅka 18 mm)
Vrtání
Ocel: 13 mm,
Hliník: 13 mm
Vrut do dřeva
Akumulátor
6 mm
8 mm (průměr) × 75 mm (délka)
(vyžaduje předvrtání otvoru)
(3,0 Ah 8 článků)
(1,5 Ah 4 článků)
(3,0 Ah 10 článků)
(1,5 Ah 5 článků)
1,7 kg
1,4 kg
1,8 kg
1,5 kg
NABÍJEČKA
Model
Nabíjecí napětí
55
8 mm (průměr) × 100 mm (délka)
(vyžaduje předvrtání otvoru)
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
Váha
Váha
45 mm
Šroub do železa
Šroubování
0 – 350 / 0 – 1500 min-1
38 mm
Kov
(tl. 1,6 mm)
Kapacita
DS18DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 min-1
UC18YRSL
UC18YGSL
14,4 V – 18 V
14,4 V – 18 V
0,6 kg
0,4 kg
Čeština
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUŽITÍ
䡬 Šroubování a vyšroubování šroubů do železa, vrutů do
dřeva, samořezných šroubů apod.
䡬 Vrtání různých kovů.
䡬 Vrtání dřeva.
1 Plus vrták (Č. 2) .............................. 1
2 Nabíječka (UC18YGSL než UC18YRSL) ... 1
DS18DSAL 3 Akumulátor (BSL1830 než BSL1815X) .... 2
4 Kufřík z plastu ................................. 1
VYJMUTÍ/VÝMĚNA AKUMULÁTORU
5 Kryt baterie ...................................... 1
1. Vyjmutí akumulátoru
Pevně držte držadlo a zatlačte na zámek akumulátoru,
abyste mohli vyjmout akumulátor (Viz. Obr. 1).
POZOR
Nikdy nezkratujte akumulátor.
2. Instalace akumulátoru
Vložte akumulátor a dávejte přitom pozor na polaritu
(Viz. Obr. 2).
1 Plus vrták (Č. 2) .............................. 1
2 Nabíječka (UC18YGSL než UC18YRSL) ... 1
DS14DSAL 3 Akumulátor (BSL1430 než BSL1415X) .... 2
4 Kufřík z plastu ................................. 1
5 Kryt baterie ...................................... 1
Standardní příslušenství podléhá změnám bez předchozího
upozornění.
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (Prodává se zvlášŅ)
䡬 Akumulátor
(BSL1430)
(BSL1415X)
Další
příslušenství
předchozíhoupozornění.
(BSL1830)
podléhá
(BSL1815X)
změnám
bez
NABÍJENÍ
Před použitím vrtačky nabijte akumulátor dle níže
uvedeného návodu.
<UC18YRSL>
1. Zapojte napájecí šňůru nabíječky do konektoru.
Po připojení napájecího kabelu se hlavní idikátor
nabíječky červeně rozbliká. (V jednosekundových
intervalech)
2. Vložte akumulátor do nabíječky
Baterii pevně vložte do nabíječky, dokud nebude čára
viditelná, jak je zobrazeno na obr (Viz. Obr. 3, 4).
3. Nabíjení
Při vložení akumulátoru do navíječky se spustí a hlavní
indikátor začne svítit červerě.
Když je akumulátor zcela nabitý, hlavní indikátor se
nabíječky červeně rozbliká. (V jednosekundových
intervalech) (Viz. Tabulka 1)
(1) Indikátor
Indikátor bude signalizovat stav akumulátoru tak, jak
je uvedeno v Tabulce 1.
Tabulka 1
Signalizace indikátoru
Hlavní
indikátor svítí
nebo bliká
čerbeně.
Hlavní
indikátor svítí
zeleně.
Před
nabíjením
Bliká
Svítí 0,5 sekund. Vypne 0,5 sekund.
(Vypne 0,5 sekund)
Během
nabíjení
Svítí
Svítí bez přestávky.
Nabíjení
dokončeno
Bliká
Svítí 0,5 sekund. Vypne 0,5 sekund.
(Vypne 0,5 sekund)
Nelze nabíjet
Rychle bliká
Svítí 0,1 sekundy. Vypne 0,1 sekundy.
(Vypne 0,1 sekund)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Závada na
akumulátoru nebo
nabíječce.
Pohotovostní
režim při
přehřátí
Svítí
Svítí bez přestávky.
Přehřátá baterie.
Nelze nabíjet.
(Nabíjení bude
pokračovat po
ochlazení baterie)
56
Čeština
(2) Teploty akumulátoru
Teploty pro nabíjecí baterie jsou uvedeny v Tabulce
2. Zahřáté baterie se musí nechat před nabíjením chvíli
vychladnout.
Tabulka 2 Rozmezí teplot, při kterých lze akumulátory
nabíjet
Akumulátory
Rozmezí teplot pro nabíjení
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
0˚C – 50˚C
(3) Doba nabíjení
V závislosti na kombinaci akumulátoru a nabíječky je
doba nabíjení uvedena v Tabulce 3.
Tabulka 3 Doba nabíjení (při 20˚C).
Nabíječka
Akumulátor
UC18YRSL
UC18YGSL
BSL1430, BSL1830
Asi 45 min.
Asi 90 min.
BSL1415X, BSL1815X
Asi 20 min.
Asi 40 min.
POZNÁMKA
Doba nabíjení se může měnit podle teploty a napětí
na zdroji.
4. Odpojte nabíječku od zdroje elektrického proudu
5. Pevně držte nabíječku a vytáhněte akumulátor
POZNÁMKA
Po ukončení nabíjení nejdříve vyjměte akumulátory z
nabíječky a uložte je na bezpečném místě.
Napětí v případě nových baterií apod.
Po prvním nebo druhém použití může být kapacita
akumulátorů nízká. Je to vlivem toho, že chemická
kompozice nebyla dosud aktivována u akumulátorů,
které nebyly po delší dobu v provozu. Toto je dočasné;
normální čas nutný pro nabití nastane po 2-3 nabitích.
Jak zajistit delší trvanlivost akumulátorů.
(1) Dobijte akumulátory před tím, než se plně vybijí.
Cítíte-li, že vrtačka ztrácí energii, přestaňte ji používat
a dobijte akumulátor. Pokud budete pokračovat v
používání akumulátoru, může dojít k jeho poškození
a jeho životnost se sníží.
(2) Nedobíjejte akumulátor při vysokých teplotách.
Okamžitě po použití je akumulátor horký. Pokud je
akumulátor nabíjen v takovém stavu, dojde k
dekompozici chemické náplně a životnost akumulátoru
se sníží. Než akumulátor nabijete, nechte jej před tím
vychladnout.
POZOR
䡬 Při nepřetržitém používání se nabíječka baterií zahřeje,
což bude příčinou závad. Jakmile je nabíjení dokončeno,
nechte nabíječku 15 minut v klidu před dalším nabíjením.
䡬 Budete-li nabíjet baterii zahřátou v důsledku používání
nebo vystavení slunečnímu záření, může se rozsvítit
zelená kontrolka. Baterie se nebude nabíjet. Nechte
baterii před nabíjením vychladnout.
䡬 Pokud indikátor rychle bliká (v 0,2 sekundových intervalech),
zkontrolujte, zda se v instalačním otvoru nabíječky nenachází
nějaké předměty nebo nečistoty. Odstraňte je. Pokud je
otvor čistý, jde zřejmě o poruchu akumulátoru nebo
nabíječky. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
<UC18YGSL>
1. Zapojte napájecí šňůru nabíječky do konektoru.
Při připojení konektoru nabíječky k jednotce začne
hlavní kontrolka červeně blikat. (V jednosekundových
intervalech)
2. Vložte akumulátor do nabíječky
Baterii vložte pevně do nabíječky jak je uvedeno na
Obr. 5, 6.
3. Nabíjení
Při vkládání baterie do nabíječky se hlavní kontrolka
rozsvítí červeně.
Když je akumulátor zcela nabitý, hlavní indikátor se
nabíječky červeně rozbliká. (V jednosekundových
intervalech) (Viz. Tabulka 4)
(1) Indikátor
Indikátor bude signalizovat stav akumulátoru tak, jak
je uvedeno V Tabulce 4.
Tabulka 4
Signalizace indikátoru
Hlavní
indikátor svítí
nebo bliká
čerbeně.
Hlavní
indikátor svítí
zeleně.
57
Před
nabíjením
Bliká
Svítí 0,5 sekund. Vypne 0,5 sekund.
(Vypne 0,5 sekund)
Během
nabíjení
Svítí
Svítí bez přestávky.
Nabíjení
dokončeno
Bliká
Svítí 0,5 sekund. Vypne 0,5 sekund.
(Vypne 0,5 sekund)
Pohotovostní
režim při
přehřátí
Bliká
Svítí 1 sekund. Vypne 0,5 sekund.
(Vypne 0,5 sekund)
Přehřátá baterie.
Nelze nabíjet.
(Nabíjení bude
pokračovat po
ochlazení baterie)
Čeština
(2) Teploty akumulátoru
Teploty pro nabíjecí baterie jsou uvedeny v Tabulce
2. Zahřáté baterie se musí nechat před nabíjením chvíli
vychladnout.
(3) Doba nabíjení
Tabulka 3 zobrazuje potřebnou dobu nabíjení dle typu
baterie.
4. Odpojte nabíječku od zdroje elektrického proudu
5. Pevně držte nabíječku a vytáhněte akumulátor
POZNÁMKA
Zajistěte vytažení baterie z nabíječky po použití a její
uschování.
Napětí v případě nových baterií apod.
Po prvním nebo druhém použití může být kapacita
akumulátorů nízká. Je to vlivem toho, že chemická
kompozice nebyla dosud aktivována u akumulátorů,
které nebyly po delší dobu v provozu. Toto je dočasné;
normální čas nutný pro nabití nastane po 2-3 nabitích.
Jak zajistit delší trvanlivost akumulátorů.
(1) Dobijte akumulátory před tím, než se plně vybijí.
Cítíte-li, že vrtačka ztrácí energii, přestaňte ji používat
a dobijte akumulátor. Pokud budete pokračovat v
používání akumulátoru, může dojít k jeho poškození
a jeho životnost se sníží.
(2) Nedobíjejte akumulátor při vysokých teplotách.
Okamžitě po použití je akumulátor horký. Pokud je
akumulátor nabíjen v takovém stavu, dojde k
dekompozici chemické náplně a životnost akumulátoru
se sníží. Než akumulátor nabijete, nechte jej před tím
vychladnout.
POZOR
䡬 Pokud je baterie nabíjena, když je zahřátá z důvodu
ponechání na přímém slunci nebo po použití baterie,
rozsvítí se hlavní kontrolka na dobu 1 sekundy a
zhasne na 0,5 sekundy. V takovém případě nejprve
nechte baterii vychladnout a poté začněte nabíjet.
䡬 Zabudovaný mikročip nabíječky UC18YGSL potřebuje
asi 3 sekundy na potvrzení, že se akumulátor nabíjí.
Vyjmete-li akumulátor z nabíječky, počkejte minimálně
3 sekundy před jeho opětovným zasunutím.
PŘED POUŽITÍM
䡬 Příprava a kontrola pracovní plochy
Zkontrolujte postupem podle návodu, zda je pracoviště
vhodné tím.
POUŽITÍ
1. Ověření polohy stupnice spojky (Viz Obr. 7)
Utahovací moment tohoto nářadí lze seřídit podle
nastavené polohy stupnice spojky.
(1) Při použití tohoto nářadí jako šroubováku vyrovnejte
jedno z čísel „1, 3, 5 ... 22“ na stupnici spojky nebo
tečky se symbolem trojúhelníku na vnějším tělese.
(2) V případě použití tohoto nářadí jako vrtačky, vyrovnejte
symbol vrtačky „ “ na stupnici spojky se symbolem
trojúhelníku na vnějším tělese.
UPOZORNĚNÍ
䡬 Stupnici spojky nelze nastavit mezi čísly „1, 3, 5 ...
22“ nebo tečkami.
䡬 Nepoužívejte nářadí s nastavením čísla na stupnici spojky
mezi „22“ a čáry uprostřed symbolu vrtačky. V takovém
případě může dojít k poškození (Viz Obr. 8).
2. Nastavení utahovacího momentu
(1) Utahovací moment
Utahovací moment by měl odpovídat svou velikostí
průměru šroubu. V případě použití příliš velkého
utahovacího momentu se může hlava šroubu zlomit
nebo poškodit. Polohu stupnice spojky nastavte vždy
podle průměru šroubu.
(2) Indikace utahovacího momentu
Utahovací moment se liší v závislosti na druhu šroubu
a utahovaném materiálu.
Nářadí indikuje utahovací moment prostřednictvím čísel
„1, 3, 5 ... 22“ na stupnici spojky a tečkami. Nejnižší
utahovací moment je v poloze „1“ a nejintenzivnější
v poloze nejvyššího čísla (Viz Obr. 7).
(3) Seřízení utahovacího momentu
Otočte stupnici spojky a vyrovnejte čísla „1, 3, 5 ...
22“ na stupnici spojky nebo tečky se symbolem
trojúhelníku na vnějším tělese. Nastavte stupnici spojky
ve směru malého nebo velkého utahovacího momentu
podle toho, jaký utahovací moment potřebujete.
UPOZORNĚNÍ
䡬 Při použití nářadí jako vrtačky se otáčení motoru se
může zablokovat. Při práci s vrtákem dbejte na to, aby
se motor nezablokoval.
䡬 Příliš dlouhý chod s příklepem může způsobit zlomení
šroubu v důsledku nadměrného dotažení.
3. Změna otáček
Ke změně otáček použijte přepínač. Přesuňte přepínač
ve směru šipky (Viz Obr. 9 a 10).
Když je přepínač nastaven do polohy „LOW“ (nízké
otáčky), vrtačka má nízké otáčky. Když je přepínač
nastaven do polohy „HIGH“ (vysoké otáčky), vrtačka
má vysoké otáčky.
UPOZORNĚNÍ
䡬 Při změně otáček pomocí přepínače se přesvědčete,
že hlavní vypínač je vypnutý.
Změna otáček při otáčení motoru může poškodit
ozubené převody.
䡬 Pokud se motor zablokuje, okamžitě odpojte přívod
proudu. Necháte-li motor delší dobu zablokovaný, může
se spálit buï motor nebo akumulátor.
4. Rozsah práce a doporučení uživatelům
Rozsah práce pro různé činnosti v závislosti na konstrukci
jednotlivých jednotek je uvedený v Tabulce 5.
Tabulka 5
Vrtání
Šroubování
Druh práce
Dřevo
Ocel
Hliník
Šroub do železa
Vrut do dřeva
Doporučení
Použijte pro vrtání.
Použijte vrták nebo ořech odpovídající průměru šroubu.
Předvrtejte nejdříve otvor.
58
Čeština
5. Jak zvolit utahovací moment a počet otáček
Použití
Šroubování
Šroub do
železa
Vrut do
dřeva
Poloha stupnice
spojky
Tabulka 6
Otáčky (Poloha na tlačítku převodovky)
LOW (Nízké otáčky)
1 – 22
Pro šrouby o průměru menším
než 6 mm.
1 –
Pro vrut o nominálním průměru
menším než 8 mm.
Pro vrut o nominálním průměru
menším než 4,8 mm.
Dřevo
Pro průměry menší než 45 mm.
(DS18DSAL)
Pro průměry menší než 24 mm.
(DS18DSAL)
Pro průměry menší než 38 mm.
(DS14DSAL)
Pro průměry menší než 18 mm.
(DS14DSAL)
Kov
Pro vrtání s vrtákem do železa.
Vrtání
POZOR
䡬 Příklady uvedené v Tabulce 6 je třeba pokládat za
všeobecný standard. Správné nastavení závisí na
spojovaných materiálech a bude se pochopitelně lišit
u specifických operací.
䡬 Pokud používáte nářadí v režimu šroubování a používáte
šrouby do železa při vysoké rychlosti (HIGH), může
dojít k poškození šroubu nebo k uvolnění šroubováku
vlivem přílišné torze. Používáte-li šrouby do železa,
přepněte nářadí do polohy „LOW“ (pomalu).
POZNÁMKA
䡬 Použití akumulátoru v chladných podmínkách (pod 0
stupňů Celsia) může někdy způsobit zeslabení
utahovacího momentu a snížené množství práce. To
je však dočasný jev, který se vrátí do normálu, jakmile
se akumulátor zahřeje.
6. Použití háku
Hák je určen k zavěšení nabíjecího nástroje k opasku
během práce.
UPOZORNĚNÍ:
䡬 Při použití háku, zavěste nabíjecí nástroj pevně, aby
nedošlo k jeho pádu.
Pokud dojde k pádu nabíjecího nástroje, může to způsobit
nehodu.
䡬 Pokud je nabíjecí nástroj zavěšen na opasku, nevkládejte
ostré předměty do špičky nabíjecího nástroje. Pokud
do nabíjecího nástroje vložíte ostré předměty, jako je
hrot vrtačky, může dojít ke zranění.
䡬 Hák řádně nainstalujte. Pokud hák nebude řádně
nainstalován, může dojít k úrazu.
(1) Odstranění háku.
Pomocí šroubováku vyjměte šrouby upevňující hák.
(Obr. 11)
(2) Připevnění háku a utažení šroubů.
Bezpečně zasuňte hák do drážky nabíjecího nástroje
a pevně hák táhněte šrouby. (Obr. 12)
7. Použití světla LED
Stlačte spínač k rozsvícení světla. Světlo bude svítit,
dokud bude spínač stlačený. Po uvolnění spínače světlo
zhasne. (Obr. 13)
UPOZORNĚN:
䡬 Nedívejte se přímo do světla.
Pokud budou vaše oči soustavně vystaveno světlu, mohly
by vás bolet.
59
HIGH (Vysoké otáčky)
Pro šrouby o průměru menším
než 4 mm.
8. Připevnění a odstranění ostří
(1) Připevnění ostří
Uvolněte objímku pootočením doleva (při pohledu
zepředu proti směru hodinových ručiček) aby se otevřela
spona na bezklíčovém sklíčidle. Po vložení vedoucího
ostří, atd., do bezklíčového sklíčidla vrtačky utáhněte
objímku otočením doprava (při pohledu zepředu po směru
hodinových ručiček). (Viz. Obr. 14)
䡬 Pokud se během pouití objímka povolí, dotáhněte ji.
Utažení zesílí, když objímku dotáhnete.
(2) Dismounting the bit
Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the
counterclockwise direction as viewed from the front), and
then take out the bit ect. (Viz. Obr. 14)
POZNÁMKA:
Pokud je objímka, ve stavu otevření bezklíčového sklíčidla
na maximum, utažena, může se ozvat cvaknutí. Tento
zvuk není porucha, znamená ochranu před uvolněním
bezklíčového sklíčidla.
POZOR
䡬 Pokud nemůžete povolit sklíčidlo, použijte svěrák nebo
podobné nářadí a zafixujte vrták. Nastavte spojku mezi
polohami 1 a 11, pootočte objímkou ve směru uvolnění
(doleva) a současně ovládejte spojku. Nyní by měla
objímka lehce povolit.
9. Automatická uzávěrka hřídele
Tato jednotka má automatickou uzávěrku hřídele, která
umožňuje rychlou výměnu vrtáků.
10. Ujistěte se, že akumulátor je správně nainstalován
11. Zkontrolujte směr otáčení
Díl se otáčí po směru hodinových ručiček (při pohledu
zezadu) stisknutím tlačítka na straně „R“. Stisknutím
tlačítka na straně „L“ se díl otočí proti směru hodinových
ručiček. (Viz. Obr. 15) (Značky L a R jsou umístěny
na tlačítku.)
12. Ovládání spínače
䡬 Stlačí-li se spínač, nástroj rotuje. Uvolní-li se spínač,
nástroj se zastaví.
䡬 Otáčky lze kontrolovat stlačením spínače. Otáčky jsou
nízké, je-li spínač jenom lehce stlačen. Přitlačí-li se na
spínač více, otáčky se zvýší.
POZNÁMKA
䡬 Před tím, než motor nastartuje, se ozve hučení. Jedná
se jenom o zvuk a nikoliv o poruchu.
Čeština
ÚDRŽBA A KONTROLA
1. Kontrola nástroje
Tupý nástroj snižuje efektivnost a může způsobit
nesprávnou funkci motoru. Nabruste nebo vyměňte
nástroj, jakmile zjistíte otupení.
2. Kontrola montážních šroubů
Pravidelně kontrolujte montážní šrouby a ujistěte se,
že jsou správně utaženy. Ihned utáhněte volné šrouby.
Neutažené šrouby mohou vést k vážným úrazům.
3. Údržba motoru
Vinutí jednotky motoru je vlastním „srdcem“ motorem
poháněného nástroje.
Věnujte náležitou péči kontrole toho, zda není vinutí
poškozené a/nebo navlhlé olejem nebo vodou.
4. Kontrola uhlíkových kartáčů (Obr. 16)
V motoru jsou použity uhlíkové kartáče, které podléhají
opotřebení. Protože nadměrně opotřebený uhlíkový
kartáč může způsobit špatný chod motoru, nahraïte
uhlíkový kartáč novým, jakmile se opotřebuje nebo se
přibližuje „mezi opotřebení“. Kromě toho vždy udržujte
uhlíkové kartáčky čisté a zajistěte, aby hladce klouzaly
v držácích kartáčků.
POZNÁMKA
Při výměně uhlíkového kartáče za nový se ujistěte, že
používáte uhlíkový kartáč firmy Hitachi, kódové číslo
999054.
5. Výměna uhlíkových kartáčů
Při vyjímání uhlíkových kartáčků nejdříve vyjměte krytku
kartáče a pak zahákněte výstupek uhlíkového kartáče
plochým šroubovákem atd., jak je uvedeno na Obr. 18.
Během instalace uhlíkového kartáče zvolte takový směr,
aby hřeb kartáče (Viz Obr. 17) odpovídal dotykové
části mimo trubici kartáče. Pak jej zatlačte prstem, jak
je zobrazeno na Obr. 19. Nakonec namontujte krytku
kartáče.
POZOR
Musíte si být naprosto jistí, že jste zasunuli cvoček
uhlíkového kartáče do kontaktní části vně trubičky
kartáče. (Můžete zasunout kterýkoli ze dvou přiložených
cvočků.)
Je nutno postupovat pečlivě, protože jakákoli chyba
v této operaci může způsobit deformaci uhlíkového
kartáče a vadný chod motoru v počáteční fázi.
6. Údržba povrchu
Pokud je vrták znečištěný, otřete jej měkkým suchým
nebo vlhkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
Nepoužívejte rozpouštědla s obsahem chlóru, benzínu
nebo jiná rozpouštědla, která mohou narušit plast.
7. Skladování
Uskladněte nástroj při teplotách pod 40˚C a mimo
dosah dětí.
8. Seznam servisních položek
POZOR
Oprava, modifikace a inspekce zařízení Hitachi musí
být prováděny autorizovaným servisním střediskem
Hitachi.
Tento seznam servisních položek bude pomocí,
předložíte-li jej s vaším zařízením autorizovanému
servisnímu středisku Hitachi společně s požadavkem
na opravu nebo další servis.
Při obsluze a údržbě elektrických zařízení musí být
dodržovány bezpečnostní předpisy a normy platné v
každé zemi, kde je výrobek používán.
MODIFIKACE
Výrobky firmy Hitachi jsou neustále zdokonalovány a
modifikovány tak, aby se zavedly nejposlednější
výsledky výzkumu a vývoje.
Následně, některé díly mohou být změněny bez
předešlého oznámení.
ZÁRUKA
Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákonné/
místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady
nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití,
hrubého zacházení nebo normálního opotřebení. V případě
reklamace zašlete prosím elektrické nářadí v nerozebraném
stavu společně se ZÁRUČNÍM LISTEM připojeným na
konci těchto pokynů pro obsluhu do autorizovaného
servisního střediska firmy Hitachi.
POZNÁMKA
Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového
programu HITACHI mohou zde uvedené parametry podléhat
změnám bez předchozího upozornění.
Informace o hluku a vibracích
Měřené hodnoty byly určeny podle EN60745 a deklarovány
ve shodě s ISO 4871.
Změřená vážená hladina akustického výkonu A: 99 dB (A)
Změřená vážená hladina akustického tlaku A: 88 dB (A)
Neurčitost KpA: 3 dB (A)
Použijte ochranu sluchu.
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet triax) stanovené
dle normy EN60745.
Hodnota vibračních emisí
Nejistota K = 1,5 m/s2
ah
= 5,9 m/s2
UPOZORNĚNÍ
䡬 Hodnota vibračních emisí během vlastního používání
elektrického přístroje se může od deklarované hodnoty
lišit v závislosti na způsobu použití přístroje.
䡬 Pro identifikaci bezpečnostních opatření k ochraně
obsluhy založených na odhadu vystavení vlivům v
daných podmínkách použití (v úvahu bereme všechny
části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy je přístroj
vypnutý, a kdy běží naprázdno připočtených k době
spouštění).
60
Türkçe
GENEL ELEKTRIKLI ALET GÜVENLIK UYARILARI
DİKKAT!
Tüm güvenlik uyarlarn ve tüm talimatlar okuyun.
Uyarlara ve talimatlara uyulmamas elektrik çarpmasna,
yangna ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Bu klavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayn.
Uyarlarda kullanlan “elektrikli alet” terimi, şebeke
elektriğiyle çalşan (kablolu) veya pille çalşan (kablosuz)
elektrikli aletinizi belirtir.
1) Çalşma alannn güvenliği
a) Çalşma alan temiz ve iyi aydnlatlmş
olmaldr.
Dağnk veya karanlk alanlar kazalara davetiye
çkarr.
b) Elektrikli aletleri yanc sv, gaz veya toz
patlayc maddelerin bulunduğu ortamlarda
çalştrmayn.
Elektrikli aletlerin çkardğ kvlcmlar toz veya gaz
halindeki bu maddeleri ateşleyebilir.
c) Bir elektrikli aletle çalşrken çocuklar ve
izleyicileri uzaklaştrn.
Dikkatinizin dağlmas kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
2) Elektrik güvenliği
a) Elektrikli aletin fişi elektrik prizine uygun
olmaldr.
Fişi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmş elektrikli aletlerle herhangi bir
adaptör kullanmayn.
Fişlerde değişiklik yaplmamas ve uygun prizlerde
kullanlmas elektrik çarpma riskini azaltacaktr.
b) Borular, radyatörler, frnlar ve buzdolaplar gibi
topraklanmş yüzeylerle gövde temasndan
kaçnn.
Vücudunuzun toprakla temasa geçmesi halinde
elektrik çarpma riski artar.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya slak ortamlara
maruz brakmayn.
Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpma riskini
artracaktr.
d) Elektrik kablosuna zarar vermeyin. Elektrikli
aleti taşmak, çekmek veya fişini prizden
çkarmak için kabloyu kullanmayn.
Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarlardan
veya hareketli parçalardan uzak tutun.
Hasar görmüş veya dolaşmş kablolar elektrik
çarpma riskini artrr.
e) Elektrikli aleti açk alanda kullanrken, açk
alanda kullanma uygun bir uzatma kablosu
kullann.
Açk alanda kullanma uygun bir kablo kullanlmas
elektrik çarpma riskini azaltr.
f) Eğer bir elektrikli aletin slak bir yerde
kullanlmas kaçnlmaz ise, artk akm cihazyla
(RCD) korunan bir güç kaynağ kullann.
RCD kullanlmas elektrik çarpma riskini azaltr.
3) Kişisel emniyet
a) Bir elektrikli alet kullanrken daima tetikte olun;
yaptğnz işi izleyin ve sağduyulu davrann.
Aleti yorgunken, alkol veya ilaç etkisi
altndayken kullanmayn.
Elektrikli aletleri kullanrken göstereceğiniz bir anlk
dikkatsizlik ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
61
b) Kişisel koruyucu donanm kullann. Daima
koruyucu gözlük takn.
Uygun koşullar için kullanlan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkablar, kask veya kulak koruyucu
gibi koruyucu ekipmanlar yaralanmalar
azaltacaktr.
c) Aletin istenmeden çalşmasn engelleyin. Aleti
güç kaynağna ve/veya akü ünitesine
bağlamadan, kaldrmadan veya taşmadan
önce, güç düğmesinin kapal konumda
olduğundan emin olun.
Elektrikli aletleri parmağnz güç düğmesinin
üzerinde olarak taşmanz veya güç düğmesi açlmş
durumda fişini takmanz kazalara davetiye çkarr.
d) Aletin gücünü açmadan önce alet üzerindeki
ayar veya somun anahtarlarn çkarn.
Aletin dönen parçalarndan birine bağl kalan bir
somun anahtar veya ayar anahtar yaralanmaya
yol açabilir.
e) Çok fazla yaklaşmayn. Uygun bir adm
mesafesi brakn ve sürekli olarak dengenizi
koruyun.
Böylece, beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol etmeniz mümkün olur.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve tak eşyalar takmayn. Saçlarnz, elbisenizi
ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun.
Bol elbiseler, taklar veya uzun saçlar hareketli
parçalara taklabilir.
g) Eğer toz çekme ve toplama bağlantlar için
gerekli aygtlar sağlanmşsa, bunlarn bağl
olduğundan ve doğru şekilde kullanldğndan
emin olun.
Toz toplama kullanm, tozla ilişkili tehlikeleri
azaltabilir.
4) Elektrikli aletin kullanm ve bakm
a) Elektrikli aleti zorlamayn. Yapacağnz iş için
doğru alet kullann.
Doğru alet, işinizi daha iyi ve tasarlanmş olduğu
hz değerinde daha güvenli şekilde yapacaktr.
b) Elektrikli alet güç düğmesinden açlp
kapanmyorsa, aleti kullanmayn.
Düç düğmesiyle kontrol edilemeyen bir alet
tehlikelidir ve tamir edilmeden kullanlmamaldr.
c) Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarlar
değiştirmeden veya aleti saklamadan önce fişi
güç kaynağndan ve/veya akü ünitesinden
sökün.
Bu koruyucu güvenlik önlemleri, elektrikli aletin
kazayla çalşma riskini azaltr.
d) Atl durumdaki elektrikli aletleri çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn ve elektrikli
alet ve bu kullanm talimatlar hakknda bilgi
sahibi olmayan kişilerin aleti kullanmasna izin
vermeyin.
Elektrikli aletler eğitimsiz kullanclarn elinde
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletin bakmn yapn. Hareketli
parçalarda yanlş hizalanma veya skşma olup
olmadğn, krk parça olup olmadğn ve
elektrikli aletin çalşmasn etkileyebilecek
diğer koşullar kontrol edin.
Eğer hasar varsa, kullanmadan önce aleti tamir
ettirin.
Kazalarn çoğu elektrikli aletlere kötü bakm
işlemleri uygulanmasndan kaynaklanmaktadr.
f) Aletleri keskin ve temiz tutun.
Uygun şekilde bakm yaplan, keskin kenarlara
sahip aletlerin skşma ihtimali daha azdr ve kontrol
edilmesi daha kolaydr.
Türkçe
g) Elektrikli aleti, aksesuarlar, uçlar, v.b., bu
talimatlara uygun şekilde, çalşma koşullarn
ve yaplacak işi göz önünde bulundurarak
kullann.
Elektrikli aletin amaçlanan kullanmlardan farkl
işlemler için kullanlmas tehlikeli bir duruma yol
açabilir.
5) Pil takm kullanm ve bakm
a) Yalnzca üretici tarafndan belirtilen şarj
cihazyla şarj edin.
Bir pil takm tipi için uygun olan bir şarj cihaz,
başka pil takmyla kullanldğnda yangn riski
oluşturabilir.
b) Yalnzca özel olarak belirlenmiş pil takmlaryla
elektrikli aletleri kullann.
Başka pil takmlarnn kullanlmas yaralanma ve
yangn riski oluşturabilir.
c) Pil takm kullanlmadğ zaman bir bağlant
ucundan diğerine bağlant sağlayabilecek kağt
tutaçlar, madeni paralar, anahtarlar, çiviler,
vidalar veya diğer küçük metal nesnelerden
uzak tutun.
Pil bağlant uçlarnn ksa devre yapmas yanma
veya yangna neden olabilir.
d) Kötü koşullar altnda pilden sv çkabilir; temas
etmekten kaçnn. Kazayla temas edilirse su
ile ykayn. Sv gözle temas ederse, ek olarak
tbbi yardm aln.
Pilden çkan sv tahriş veya yanmalara neden
olabilir.
6) Servis
a) Elektrikli aletinizin servisini sadece orijinal
yedek parçalar kullanmak suretiyle uzman bir
tamirciye yaptrn.
Böylece, elektrikli aletin güvenli kullanm
sağlanacaktr.
ÖNLEM
Çocuklar ve zayf kişileri uzak tutun.
Alet, kullanlmadğ zamanlarda çocuklarn ve zayf
kişilerin ulaşamayacağ bir yerde saklanmaldr.
KABLOSUZ VÓDALAMA ALETÓ/MATKAP ÓÇÓN
ÖNLEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bataryay her zaman 0 - 40°C scaklk aralğnda şarj
edin. 0°C scaklğn altnda yaplan şarj işlemleri,
bataryann aşr şarj olmasna yol açarak tehlikeye
neden olabilir. Batarya 40°C scaklğn üzerinde şarj
edilmemelidir.
Şarj işlemi için en uygun scaklk 20°C - 25°C
aralğndadr.
Şarj işlemi tamamlandktan sonra, başka bir şarj
işlemine başlamadan önce şarj cihazn 15 dakika
kadar dinlendirin.
İkiden fazla bataryay art arda şarj etmeyin.
Şarj edilebilir bataryann bağlanacağ deliğe yabanc
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Şarj edilebilir bataryay ve şarj cihazn asla sökmeyin.
Şarj edilebilir bataryay asla ksa devre yapmayn.
Batarya ksa devre yaplrsa, çok yüksek elektrik akm
ve aşr snma durumu oluşur; bunun sonucu olarak
batarya yanabilir veya hasar görebilir.
Bataryay ateşe atmayn. Batarya yanarsa patlayabilir.
If the battery is burnt, it may explode.
7.
Duvar, zemin veya tavanda delme işlemi yaparken
gömülü elektrik kablosu vb. olmadğndan emin olun.
Bataryann
şarj
edildikten
sonraki
ömrü
8.
kullanlmayacak kadar ksaldğnda bataryay aldğnz yere
geri götürün. Ömrü tükenen bataryalar imha etmeyin.
9.
Tükenmiş bataryay kullanmak, şarj cihaznda hasara
neden olur.
10. Şarj cihaznn havalandrma yuvalarna hiçbir cisim
sokmayn.
Şarj cihaznn havalandrma yuvalarna metal veya
yanc cisimlerin sokulmas, elektrik çarpmasna veya
şarj cihaznn hasar görmesine neden olabilir.
11. Anahtarsz mandrene uç takarken, bileziği uygun
şekilde skn. Bilezik sk olmadğnda uç kayabilir
veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
12. Bu ürünün motoru güçlü bir sürekli mknats içerir.
Alete talaş yapşmas ve sürekli mknatsn elektronik
cihazlar üzerindeki etkisi hakkndaki aşağdaki
önlemlere uyun.
IKAZ:
䡬
Bu aleti metal talaş bulunan tezgahlara veya
çalşma alanlarna koymayn.
Talaşlar alete yapşarak yaralanmaya veya
arzalanmaya sebep olabilir.
䡬
Talaş yapşmşsa alete dokunmayn. Talaşlar
frçayla temizleyin.
Bu işlemin yaplmamas yaralanmayla sonuçlanabilir.
䡬
䡬
Kalp pili veya başka bir elektronik tbbi cihaz
kullanyorsanz aleti kullanmayn ve alete
yaklaşmayn.
Elektronik cihazn işleyişi etkilenebilir.
Cep telefonu, manyetik kart veya elektronik hafza
ortamlar gibi hassas cihazlarn yaknnda bu aleti
kullanmayn.
Aletin hassas cihazlarn yaknnda kullanlmas
arzalara, bozukluklara veya veri kayplarna neden
olabilir.
LITYUM-ION PILLE ILGILI UYARI
Çalşma ömrünü uzatmak için, lityum-iyon pilde çkş
durduran bir koruma işlevi mevcuttur. Aşağda açklanan 1
ila 3 durumlarnda, bu ürünü kullanrken anahtar çekiyor
olsanz bile motor durabilir. Bu bir arza değil koruma işlevinin
bir sonucudur.
1.
Pil enerjisi tükendiğinde, motor durur. Böyle bir
durumda pili en ksa zamanda şarj edin.
2.
Eğer araca fazla yüklenilmişse motor durabilir. Böyle
bir durumda aracn anahtarn serbest brakn ve aşr
yüklemenin sebeplerini ortadan kaldrn. Bunun
ardndan arac tekrar kullanabilirsiniz.
3.
Eğer akü aşr iş koşulunda fazla snmşsa, akü gücü
kesilebilir.
Bu durumda, aküyü kullanmay keserek soğumasn
bekleyin. Soğuduktan sonra, kullanmaya devam
edebilirsiniz. (BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
Ayrca, lütfen aşağdaki uyar ve ikazlar dikkate aln.
62
Türkçe
DÓKKAT
Herhangi bir batarya szntsna, s üretilmesine, duman
yaylmasna, patlamaya ve erken ateşlemeye meydan
vermemek için, lütfen aşağdaki uyarlar dikkate aln:
1.
Pil üzerinde talaş ve toz birikmediğinden emin olun.
䡬
Çalşma srasnda talaş ve tozun pil üzerine
gelmediğinden emin olun.
䡬
Çalşma srasnda elektrikli alet üzerine gelen
herhangi bir talaş ve tozun pil üzerinde
birikmediğinden emin olun.
䡬
Talaş ve toza maruz kalan bir yerde kullanlmayan
pilleri saklamayn.
䡬
Pilleri saklamadan önce yapşmş olan herhangi bir
talaş ve tozu çkarn ve metal parçalarla birlikte
saklamayn (vidalar, çiviler vb.).
2.
Bataryay çivi benzeri keskin nesnelerle delmeyin;
çekiçle vurmayn; üzerine basmayn; atmayn ve
şiddetli fiziksel darbeye maruz brakmayn.
3.
Açkça hasarl veya deforme olduğu görülen bataryay
kullanmayn.
4. Bataryay kutuplarn ters bağlayarak kullanmayn.
5. Doğrudan elektrik prizlerine veya çakmak soketlerine
bağlamayn.
6.
Bataryay belirtilenler dşnda herhangi bir amaç için
kullanmayn.
7. Eğer belirtilen şarj etme süresi geçmesine rağmen
batarya tamamen şarj olmuyorsa, derhal şarj işlemini
durdurun.
8.
Bataryay mikrodalga frn, kurutucu veya yüksek
basnçl kaplar gibi ortamlardaki yüksek scaklk veya
basnçlara maruz brakmayn.
9.
Sznt görülmesi veya kötü koku alglanmas
durumunda derhal ateşten uzaklaştrn.
10. Güçlü statik elektrik üretilen bir yerde kullanmayn.
11. Eğer batarya sznts, kötü koku, s üretilmesi, renk
solmas veya deformasyon varsa veya kullanm, şarj
işlemi veya saklama srasnda herhangi bir şekilde
anormallik görülürse, derhal cihazdan veya batarya
şarj cihazndan çkarn ve kullanmay kesin.
UYARI
1.
Eğer bataryadan szan sv gözlerinize kaçarsa,
gözlerinizi ovuşturmayn; hemen temiz suyla iyice
ykayn ve derhal bir doktora başvurun. Bataryadan
szan bu sv, tedavi uygulanmamas durumunda göz
problemlerine neden olabilir.
2.
Eğer sv cildinizle veya elbiselerinizle temas ederse,
derhal temiz suyla ykayn.
Sv, cilt tahrişine neden olabilir.
Eğer bataryay ilk defa kullandğnzda pas, kötü koku,
deformasyon ve/veya başka anormallikler
saptarsanz, bataryay kullanmayn ve derhal
edarikçisine veya satcsna iade edin.
DİKKAT:
Lityum iyon pilin ucuna iletken bir yabanc cismin girmesi
halinde pilde ksa devre oluşabilir, bu da yangna yol
açabilir. Lityum iyon pili saklarken kesinlikle aşağdaki
kurallara uygun hareket edin.
䡬
Saklama kutusuna iletken madde, çivi, tel ve
bakr tel gibi teller koymayn.
䡬
Ksa devre oluşmasn önlemek için pili alete
yerleştirin veya saklamak için pilin kapağn
havalandrma görünmeyinceye kadar skca
kapatn (Şekil 1’ye bakn).
3.
TEKNÓK ÖZELLÓKLER
ELEKTRÓKLÓ ALET
Model
DS14DSAL
Yüksüz hz (Düşük/Yüksek)
Ahşap
(Kalnlk 18mm)
Delme
Ağaç vidas
Şarj edilebilir batarya
Ağrlk
Çelik: 13 mm,
Alüminyum: 13 mm
6 mm
8 mm (çap) × 75 mm (uzunluk)
(Klavuz delik gerektirir)
Şarj voltaj
Ağrlk
63
8 mm (çap) × 100 mm (uzunluk)
(Klavuz delik gerektirir)
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V
BSL1815X: Li-ion 18 V
(3,0 Ah 8 pil)
(1,5 Ah 4 pil)
(3,0 Ah 10 pil)
(1,5 Ah 5 pil)
1,7 kg
1,4 kg
1,8 kg
1,5 kg
ÍARJ CIHAZ
Model
45 mm
Makine vidas
Vidalama
0 – 350 / 0 – 1500 min–1
38 mm
Metal
(Kalnlk 1,6mm)
Kapasite
DS18DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 min–1
UC18YRSL
UC18YGSL
14,4 V – 18 V
14,4 V – 18 V
0,6 kg
0,4 kg
Türkçe
STANDART AKSESUARLAR
UYGULAMALAR
1 Plus vidalama ucu (No.2) ............. 1
2 Şarj cihaz (UC18YGSL veya UC18YRSL) ... 1
3 Batarya (BSL1830 veya BSL1815X) ..... 2
DS18DSAL
4 Plastik kutu ................................... 1
5 Batarya kapağ ............................... 1
1 Plus vidalama ucu (No.2) ............. 1
2 Şarj cihaz (UC18YGSL veya UC18YRSL) ... 1
3 Batarya (BSL1430 veya BSL1415X) ..... 2
DS14DSAL
4 Plastik kutu ................................... 1
5 Batarya kapağ ............................... 1
Standart aksesuarlarda önceden bildirimde bulunulmadan
değişiklik yaplabilir.
ÓSTEÅE BAÅLI AKSESUARLAR (ayrca satlr)
䡬 Batarya
(BSL1430) (BSL1415X)
İsteğe
bağl
(BSL1830) (BSL1815X)
aksesuarlarda
önceden
bildirimde
bulunulmadan değişiklik yaplabilir.
䡬 Makine vidalarnn, ahşap vidalarnn, kesik bağl
vidalarn, vb. vidalanmas ve sökülmesi.
䡬 Çeşitli metallerin delinmesi.
䡬 Çeşitli ahşap malzemelerin delinmesi.
BATARYANIN ÇIKARILMASI/TAKILMASI
1. Bataryann çkarlmas
Bataryay çkarmak için, aletin kolunu skca tutun ve
batarya mandaln itin (Şekil 1’ye bakn).
UYARI
Asla bataryay ksa devre yapmayn.
2. Bataryann taklmas
IBataryay kutup yönlerine dikkat ederek yerleştirin
(Şekil 2’ye bakn).
ŞARJ ETME
Before using the driver drill, charge the battery as follows.
<UC18YRSL>
1. Sarj cihaznn güç kablosunu yuvaya takn.
Güç kablosu bağlandğnda şarj cihaznn pilot lambas
krmz olarak yanp söner. (1 saniyelik aralklarda)
2. Bataryay şarj makinasna takn
Çizgi görününceye kadar pili şarj cihazna sertçe sokun,
Şek. 3,4’de gösterildiği gibi.
3. Şarj etme
Pili şarj cihazna taktğnzda, şarj yüklenmeye başlar
ve pilot lambas sürekli krmz yanar.
Pil tamanen şarj olduğunda pilot lambas krmz
olacaktr. (1 saniyelik aralklarla) (Tablo 1’e bakn)
(1) Klavuz lamba bildirimleri
Klavuz lamba bildirimleri, şarj makinasnn veya şarj
edilebilir bataryann durumuna göre Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1
Klavuz lambann bildirimi
Pilot
lambas
krmz
olarak
yanar
veya
yanp
söner.
Pilot
lambas
yeşil
olarak
yanar.
Şarj
Yanp Söner
0,5 saniye yanar ve 0,5 saniye söner.
(0,5 saniye kapaldr)
Yanar
Sürekli yanar.
öncesinde
Şarj
srasnda
Yanp Söner
Şarj
tamamlandğnda
0,5 saniye yanar ve 0,5 saniye söner.
(0,5 saniye kapaldr)
Şarj işlemi
gerçekleşmiyor
Hzla Yanp
Söner
0,1 saniye yanar ve 0,1 saniye söner.
(0,1 saniye kapaldr)
Batarya veya şarj
makinasini bozulmuş.
Aşr s
Yanar
Sürekli yanar.
Pil aşr snd
Şarj edilemiyor.
(Şarj etme işlemi pil
soğuduğunda
başlayacak)
nedeniyle bekleme
64
Türkçe
(2) Şarj edilebilir bataryann scaklğyla ilgili olarak.
Yeniden şarj edilebilir piller için scaklklar Tablo 2’de
gösterilmiştir, snan piller tekrar şarj edilmeden önce
bir süre soğumaya braklmaldr.
Tablo 2 Bataryalarn şarj aralklar
Şarj edilebilir bataryalar
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
Bataryalarn şarj
edilebileceği
scaklk aralğ
0°C – 50°C
(3) Şarj süresiyle ilgili olarak
Kullanlan şarj cihaz ve batarya kombinasyonlarna bağl
olarak şarj süreleri Tablo 3’te gösterildiği gibidir.
Tablo 3 Şarj süresi (20°C scaklkta)
Şarj Cihaz
UC18YRSL
UC18YGSL
Batarya
BSL1430, BSL1830
Yaklaşk 45 dakika Yaklaşk 90 dakika
BSL1415X, BSL1815X Yaklaşk 20 dakika Yaklaşk 40 dakika
NOT:
Şarj süreleri, scaklğa ve güç kaynağnn voltajna göre
farkllk gösterebilir.
4. Şarj cihaznn elektrik kablosunu prizden çekin
5. Şarj cihazn skca tutarak bataryay çekerek
çkarn
NOT
şarj işleminin ardndan önce bataryalar şarj cihazndan
çkarp, sonra gerektiği gibi muhafaza edin.
Yeni bataryada elektrik boşalmasyla vb. ilgili olarak
Yeni bataryalarn ve uzun süredir kullanlmadan
bekleyen bataryalarn içindeki kimyasal madde
etkinleştirilmemiş olduğundan, ilk iki kullanmda elektrik
boşalma süresi ksa olabilir. Bu geçici bir durumdur ve
bataryalar 2 - 3 kez şarj edilerek yeniden şarj için
gereken normal süreye ulaşlr.
Bataryalarn ömrü nasl uzatlr?
(1) Bataryalar tamamen boşalmadan şarj edin.
Aletin gücünün zayfladğn hissederseniz, aleti
kullanmaya ara verin ve bataryalarn şarj edin. Eğer aleti
kullanmaya devam eder ve elektrik akmnn bitmesine
neden olursanz, batarya hasar görebilir ve ömrü ksalr.
(2) Yüksek scaklklarda şarj etmekten kaçnn.
Şarj edilebilir batarya kullanldktan hemen sonra snmş
olacaktr. Bataryay kullanmdan hemen sonra şarj
ederseniz, içindeki kimyasal madde bozulur ve
bataryann ömrü ksalr. Bataryay bekletin ve bir süre
soğuduktan sonra şarj edin.
UYARI
䡬 Pil şarj aleti sürekli kullanldğnda snacak ve sorunlara
neden olacaktr. şarj etme işlemi tamamlandktan sonra
bir sonraki şarj için alete 15 dakikalk bir dinlenme
süresi verin.
䡬 Şarj eti kullanm veya güneşle maruz kalma nedeniyle
snmş haldeyken pil yeniden şarj edilirse, pilot lamba
yeşil renkte yanabilir. Pil şarj olmayacaktr. Böyle bir
durumda Şarj etmeden önce pilin soğumasna zaman
tanyn.
䡬 Klavuz lamba krmz renkte çok hzl yanp sönüyorsa
(0,2 saniyelik aralklarla), bataryann takldğ delikte
yaşanc madde olup olmadğn kontrol edin; varsa
çkarn. Yabanc madde yoksa, büyük olaslkla batarya
veya şarj cihaz bozulmuştur. Bozulan ürünü Yetkili
Servis Merkezinize götürün.
<UC18YGSL>
1. Sarj cihaznn güç kablosunu yuvaya takn.
Şarj cihaznn fişini bir prize taktğnzda pilot lambas
krmz yanp söner. (1 saniyelik aralklarda)
2. Bataryay şarj makinasna takn
Pili şarj cihazna Şek. 5, 6’de gösterildiği gibi iyice
yerleştirin.
3. Şarj etme
Pili şarj cihazna taktğnzda, pilot lambas sürekli krmz
yanar.
Pil tamanen şarj olduğunda pilot lambas krmz
olacaktr. (1 saniyelik aralklarla) (Tablo 4’e bakn)
(1) Klavuz lamba bildirimleri
Klavuz lamba bildirimleri, şarj makinasnn veya şarj
edilebilir bataryann durumuna göre Tablo 4’de
gösterilmiştir.
Tablo 4
Klavuz lambann bildirimi
Pilot
lambas
krmz
olarak
yanar
veya
yanp
söner.
Pilot
lambas
yeşil
olarak
yanar.
65
Şarj
Yanp Söner
0,5 saniye yanar ve 0,5 saniye söner.
(0,5 saniye kapaldr)
Yanar
Sürekli yanar.
öncesinde
Şarj
srasnda
Yanp Söner
Şarj
tamamlandğnda
0,5 saniye yanar ve 0,5 saniye söner.
(0,5 saniye kapaldr)
Aşr s
1 saniye yanar ve 0,5 saniye söner.
(0,5 saniye kapaldr)
nedeniyle bekleme
Yanp Söner
Pil aşr snd
Şarj edilemiyor.
(Şarj etme işlemi pil
soğuduğunda
başlayacak)
Türkçe
(2) Şarj edilebilir bataryann scaklğyla ilgili olarak.
Yeniden şarj edilebilir piller için scaklklar Tablo 2’de
gösterilmiştir, snan piller tekrar şarj edilmeden önce
bir süre soğumaya braklmaldr.
(3) Şarj süresiyle ilgili olarak
Tablo 3’te bataryann tipine göre gerekli şarj etme
süreleri verilmiştir.
4. Şarj makinasnn elektrik kablosunu prizden çekin.
5. Şarj makinasn skca tutun ve bataryay çekerek
çkarn.
NOT
Şarj işleminden sonra bataryay şarj makinasndan
çkardğnzdan emin olun.
Yeni bataryada elektrik boşalmasyla vb. ilgili
olarak.
Yeni bataryalarn ve uzun süredir kullanlmadan
bekleyen bataryalarn içindeki kimyasal madde
etkinleştirilmemiş olduğundan, ilk iki kullanmda elektrik
boşalma süresi ksa olabilir. Bu geçici bir durumdur
ve bataryalar 2 -3 kez şarj edilerek yeniden şarj için
gereken normal süreye ulaşlr.
Bataryalarn ömrü nasl uzatlr?
(1) Bataryalar tamamen boşalmadan şarj edin. Aletin
gücünün zayfladğn hissederseniz, aleti kullanmaya
ara verin ve bataryalarn şarj edin. Eğer aleti kullanmaya
devam eder ve elektrik akmnn bitmesine neden
olursanz, batarya hasar görebilir ve ömrü ksalr.
(2) Yüksek scaklklarda şarj etmekten kaçnn. Şarj
edilebilir batarya kullanldktan hemen sonra snmş
olacaktr. Bataryay kullanmdan hemen sonra şarj
ederseniz, içindeki kimyasal madde bozulur ve
bataryann ömrü ksalr. Bataryay bekletin ve bir süre
soğuduktan sonra şarj edin.
UYARI
䡬 Pil uzun süre doğrudan güneş şğna maruz kalan bir
yerde brakldğndan veya ksa süre önce
kullanldğndan snmşken şarj edilirse, şarj cihaznn
pilot lambas 1 saniye yanar, 0,5 saniye yanmaz (0,5
saniye söner). Böyle bir durumda, ilk önce bataryann
soğumasn bekleyin ve daha sonra şarj edin.
䡬 UC18YGSL ile şarj edilen batarya çkarldktan sonra
yerleşik mikro bilgisayarn bu durumu onaylamas 3
saniye sürdüğünden, şarja devam etmek için bataryay
tekrar yerleştirmeden önce en az 3 saniye bekleyin.
Batarya 3 saniye içinde yerleştirilirse, doğru şarj
olmayabilir.
KULLANIM ÖNCESÓNDE
䡬 Çalşma ortamnn hazrlanmas ve kontrol edilmesi
Aşağdaki önlemleri alarak, çalşma ortamnn uygun
olup olmadğn kontrol edin.
(1) Bu birimi vidalama aleti olarak kullanrkenkavrama kadran
üzerindeki “1, 3, 5, … , 22” saylarndan veya noktalardan
birini, gövdenin üzerindeki üçgen işaretiyle hizalayn.
(2) Bu birimi matkap olarak kullanrken, kavrama
kadrannn üzerindeki matkap işaretini “ ”, gövdenin
üzerindeki üçgen işaretiyle hizalayn.
UYARILAR
䡬 Kavrama kadran, “1, 3, 5, … , 22” saylarnn veya
noktalarn arasna gelecek şekilde ayarlanamaz.
䡬 Kavrama kadrannn üzerindeki “22” says ile matkap
işaretinin arasndaki çizgiyi kullanmayn. Bu çizgiyi
kullanmak hasara neden olabilir (Şekil 8’ya bakn).
2. Skma torkunun ayarlanmas
(1) Skma torku
Skma torku, kullanlan vidann çapna bağldr. Tork
çok yüksek olduğunda, vidann baş krlabilir veya
zedelenebilir. Kavrama kadrannn pozisyonunu vidann
çapna göre ayarlamaya özen gösterin.
(2) Skma torku göstergesi
Skma torku, vidann türüne ve vidalanan malzemeye
bağl olarak değişiklik gösterir.
Birim skma torkunu, kavrama kadrannn üzerindeki
“1, 3, 5, … ,22” saylaryla ve noktalarla gösterir.
Gösterge “1” saysndayken skma torku en zayf
değerdedir; gösterge en yüksek sayy işaret ettiğinde
skma torku en güçlü değerdedir (Şekil 7’e bakn).
(3) Skma torkunun ayarlamas
Kavrama kadrannn üzerindeki “1, 3, 5, …, 22” saylar
ve noktalar, gövdenin üzerindeki üçgen işaretine
gelecek şekilde kavrama kadrann çevirin. İhtiyaç
duyduğunuz torka göre kavrama kadrann zayf veya
güçlü tork yönünde ayarlayn.
UYARILAR
䡬 Birim matkap olarak kullanlrken, motorun dönüğü
kilitlenebilir. Birimi matkap olarak kullanrken motoru
kilitlememeye özen gösterin.
䡬 Uzun süreli darbe, vida bağnn aşr tork nedeniyle
krlmasna yol açabilir.
3. Dönüş hznn değiştirilmesi
Dönüş hzn değiştirmek için, kaydrlan düğmeyi
kullann. Kaydrlan düğmeyi ok yönünde hareket ettirin
(Şekil 9 ve 10’e bakn).
Kaydrlan düğme “LOW” (düşük hz) konumuna
ayarlandğnda, matkap düşük hzda döner. Kaydrlan
düğme “HIGH” (yüksek hz) konumuna ayarlandğnda,
matkap yüksek hzda döner.
UYARI
䡬 Kaydrlan düğmeyi kullanarak dönüş hzn ayarlarken,
şalterin kapal olduğundan emin olun.
Motor çalşrken hzn değiştirilmesi, dişlilere zarar
verebilir.
䡬 Motor kilitlenirse, derhal gücü kapatn. Motor bir süre
kilitli kalrsa, motor veya batarya yanabilir.
4. Kullanm amac ve kullanm önerileri
Bu birimin mekanik yapsna göre kullanlabileceği
çeşitli işler Tablo 5’te gösterilmiştir.
NASIL KULLANILIR
1. Kavrama kadran pozisyonunu kontrol edin (Şekil
7’e bakn)
Bu birimin skma torku, kavrama kadrannn ayarlandğ
pozisyona göre değiştirilebilir.
66
Türkçe
Tablo 5
İŞ
Öneriler
Ahşap
Delme
Çelik
Delme amacyla kullann.
Alüminyum
Vidalama
Makine vidas
Vida çapna uygun uç veya lokma kullann.
Ağaç vidas
Klavuz delik açtktan sonra kullann.
5. Skma torkunun ve dönüş hznn seçimi
Kullanm
Vidalama
Kavrama Kadran
Pozisyonu
Tablo 6
Dönüş hz seçimi (kaydrlan düğmenin pozisyonu)
LOW (düşük hz)
Makine
vidas
1 – 22
4 mm veya daha düşük çapl
vidalar için.
6 mm-es, vaqy kisebb
csavarokhoz.
Ağaç vidas
1 –
8 mm veya daha düşük nominal
çapl vidalar için.
4,8 mm veya daha düşük nominal
çapl vidalar için.
45 mm veya daha düşük
çaplar için. (DS18DSAL)
24 mm veya daha düşük çaplar
için. (DS18DSAL)
38 mm veya daha düşük
çaplar için. (DS14DSAL)
18 mm veya daha düşük çaplar
çaplar için. (DS14DSAL)
Ahşap
Delme
Metal
Metal matkap ucuyla
delmek için.,
UYARI
䡬 Tablo 6’te gösterilen seçim örnekleri, genel bir
standart olarak düşünülmelidir. Gerçek işlerde farkl
vidalar ve malzemeler kullanlacağ için, doğal olarak
doğru ayarlarn yaplmas gerekecektir.
䡬 Makine vidasyla çalşrken vidalama aleti/matkap HIGH
(yüksek hz) ayarnda kullanldğnda, aşr yüksek tork
nedeniyle vida hasar görebilir veya uç gevşeyebilir.
Makine vidalaryla çalşrken vidalama aletini/matkab
LOW (düşük hz) ayarnda kullann.
NOT
䡬 Bataryasnn soğuk ortamlarda (0 derece Santigradn
alt) bazen torkun zayf olmasna ve daha az iş
yaplmasna neden olabilir. Ancak bu geçici bir durum
olup batarya sndğnda normale döner.
6. Asky kullanma
Ask, elektrikli aleti çalşrken bel kayşnza asmak için
kullanlr.
DİKKAT:
䡬 Ask kullanldğnda elektrikli aletin sk bir şekilde
aslmas kazayla düşmeyi engeller.
Elektrikli alet düşerse bir kazaya yol açabilir.
䡬 Bel kayşnza asl şekilde elektrikli alet taşdğnzda
elektrikli aletin ucuna herhangi bir uç takmayn. Bel
kayşnza asl şekilde taşrken elektrikli alete matkap
gibi keskin uçlarn taklmas sizi yaralayabilir.
䡬 Asky güvenli şekilde takn. Ask güvenli şekilde
taklmazsa kullanrken yaralanmaya neden olabilir.
(1) Asky çkarma.
Asky bağlayan vidalar yldz tornavidayla çkarn. (Şek.
11)
67
HIGH (yüksek hz)
(2) Asky ve skştrma vidalarn yeniden takma.
Elektrikli aletin yivine asky güvenli şekilde takn ve asky
sk bir şekilde sabitlemek için vidalar skştrn. (Şekil
12)
7. LED şğnn kullanlmas
Lambayı yakmak için tetiåi çekin. Tetik çekili tutulduåu
sürece lamba yanmaya devam eder. Tetik serbest
bırakıldıåında lamba söner. (Şekil 13)
UYARI:
䡬 Do not expose directly your eye to the light by looking
into the light.
If your eye is continuously exposed to the light, your
eye will be hurt.
8. Ucu monte etme ve sökme
(1) Ucu monte etme
Anahtarsz kilit tertibat üzerindeki klipsi açmak için
manşonu sol yönde (önden bakldğnda saat yönünün
tersi yönde) döndürerek gevşetin. Sürücü ucu vb.
anahtarsz matkap kilit tertibatna soktuktan sonra sağ
yönde (önden bakldğnda saat yönünde döndürerek
manşonu skştrn. (Şekil 14’ye bakn)
䡬 Çalşma srasnda manşon gevşerse, daha fazla
skştrn.
Manşon ek olarak skştrldğnda skştrma gücü daha
güçlü olur.
(2) Ucu sökme
Sol yönde (önden bakldğnda saat yönünün tersi
yönde) döndürerek manşonu gevşetin ve uç vb. çkartn.
(Şekil 14’ye bakn)
NOT:
Manşon anahtarsz kilitleme tertibatnn klipsi maksimum
snra kadar açldğ durumlarda bir klik sesi oluşabilir.
Bu, anahtarsz kilit tertibatnn gevşemesi
engellendiğinde oluşan sestir ve bir arza değildir.
Türkçe
UYARI
䡬 Mandren bileziğini daha fazla gevşetmek mümkün
olmadğnda, ucu sabitlemek için bir mengeneyle
sabitleyin. Kavrama modunu 1 ile 11 arasna ayarlayp,
ardndan kavramay çalştrrken bileziği gevşetme
tarafna (sol tarafa) doğru çevirin. Artk bileziği kolaylkla
gevşetebilirsiniz.
9. Otomatik mil kilitleme mekanizmas
Bu birimde, uçlarn hzl bir şekilde değiştirilebilmesi
için otomatik mil kilitleme mekanizmas bulunur.
10.Bataryann doğru şekilde taklmş olduğundan emin
olun
11.Dönüş yönünü kontrol edin
Push düğmesinin R tarafn ittiğinizde uç, arka ksmda
görüldüğü gibi, saat yönünde döner. Ucu saat yönünün
tersine döndürmek için ise Push düğmesinin L taraf
itilir. (Şekil 15’a bakn)
( L ve R şaretleri Push düğmesinin üstünde görünür.)
12.Şalteri açarak çalştrn
䡬 şalterin tetiğine basldğnda, alet dönmeye bağlar. Tetik
brakldğnda alet durur.
䡬 Matkabn dönüş hz, tetiğin baslma oranyla ayarlanr.
Tetiğe az basldğnda matkap düşük hzda çalşrken,
tetiğe daha çok basldkça matkabn hz artar.
NOT
䡬 Dönmeye başlamadan önce motordan bir vnlt sesi
gelir; bu yalnzca bir sestir, bir makine arzas değildir.
BAKIM VE ÓNCELEME
1. Aletin incelenmesi
Körelmiş takm kullanmak verimliliği düşüreceği ve
motorun bozulmasna yol açabileceği için, ağnma
gördüğünüz anda takmlarnz bileyin veya değiştirin.
2. Montaj vidalarnn incelenmesi
Tüm montaj vidalarn düzenli olarak inceleyin ve sağlam
şekilde skl olduğundan emin olun. Gevşeyen vidalar
derhal skn. Gevşemiş vidalar ciddi tehlikelere yol
açabilir.
3. Motorun bakm
Sargnn hasar görmesi veya yağ ya da suyla
slanmamas için gerekli özeni gösterin.
4. Kömürlerin incelenmesi (Şekil 16)
Motorda sarf malzemesi olan kömürler kullanlr. Aşr
ypranmş kömürler motorda soruna yol açabileceğinden
kömürler yprandğnda veya “aşnma snrna” yakn
olduğunda kömürleri değiştirin. Ayrca, kömürleri daima
temiz tutun ve kömür tutucularn içinde serbestçe
kayabildiklerinden emin olun.
NOT
Kömürü yenisiyle değiştirirken Hitachi Kömür Kod
No.999054'ü kullandğnzdan emin olun.
5. Kömürlerin değiştirilmesi
Kömürü önce kömür kapağn çkararak ve ardndan
kömürün çkntsn düz başl bir tornavida vs. ile Şekil
18’de gösterildiği gibi iterek çkarn.
Karbon frçay takarken, frçann trnağnn yönünü (Şekil
17’ye bakn), frça borusunun dşndaki temas bölümüne
uyacak şekilde ayarlayn.
Ardndan, Şekil 19’de gösterildiği gibi parmağnzla
itin.Son olarak, kömür kapağn takn.
UYARI
Kömürün çivisini kömür tüpünün dşndaki temas
ksmna taktğnzdan emin olun (Sağlanan iki çividen
birini kullanabilirsiniz).
Bu işlemde hata yaplmas kömür çivisinin deforme
olmasna neden olarak motorda çok erken sorun
çkmasna neden olacağndan dikkatli olunmaldr.
6. Aletin dşnn temizlenmesi
Vidalama aleti/matkap kirlendiğinde, yumuşak kuru bir
bezle veya sabunlu suyla nemlendirilmiş bir bezle aleti
silin. Plastik ksmlar eritebileceği için, klorlu çözeltiler,
benzin veya boya incelticisi (tiner) kullanmayn.
7. Muhafaza
Vidalama aletini/matkab scaklğn 40°C’nin altnda
olduğu ve çocuklarn erişemeyeceği bir yerde muhafaza
edin.
8. Servis parçalar listesi
DÓKKAT
Hitachi Ağr Óß Aletlerinin bakm, değiştirilmesi ve
incelenmesi, Hitachi Yetkili Servis Merkezlerince
gerçekleştirilmelidir.
Bu Parça Listesi, tamir veya herhangi başka bir bakm
gerektiğinde Hitachi Yetkili Servis Merkezine çok
yardmc olur.
Ağrlaş aletlerinin kullanm ve bakm konusunda her
ülkede yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerine ve
standartlarna uygun davranlmaldr.
DEÅÍÓKLÓKLER
Hitachi Ağr Óß Aletleri en son teknolojik ilerlemelere
uygun olarak sürekli değiştirilmekte ve geliştirilmektedir.
Dolaysyla, baz ksmlarda önceden bildirimde
bulunulmadan değişiklik yaplabilir.
GARANTÓ
Hitachi Elektrikli El Aletlerine ülkelere özgü hukuki
düzenlemeler çerçevesinde garanti vermekteyiz. Bu garanti,
yanlş veya kötü kullanm, normal aşnma ve ypranmadan
kaynaklanan arza ve hasarlar kapsamamaktadr. Şikayet
durumunda, Elektrikli El Aleti, sökülmemiş bir şekilde, bu
kullanm klavuzunun sonunda bulunan GARANTÓ
BELGESÓYLE birlikte bir Hitachi yetkili servis merkezine
gönderilmelidir.
NOT
HITACHI’nin süregelen araştrma ve geliştirme programna
bağl olarak burada belirtilen teknik özelliklerde önceden
bildirimde bulunulmadan değişiklik yaplabilir.
68
Türkçe
Havadan yaylan gürültü ve titreşimle ilgili bilgiler
Ölçülen değerlerin EN60745 ve ISO 4871’e uygun olduğu
tespit edilmiştir.
Ölçülmüş A-ağrlkl ses gücü seviyesi: 99 dB (A)
Ölçülmüş A-ağrlkl ses basnç seviyesi: 88 dB (A)
Belirsiz KpA: 3dB (A)
Kulak koruyucusu kullann.
EN60745’e göre belirlenen toplam vibrasyon değerleri (üç
eksenli vektör toplam).
Vibrasyon emisyon değeri ah = 5,9 m/s2
Belirsizlik K = 1,5 m/s2 (A)
DİKKAT:
Elektrikli aletin kullanm srasnda vidrasyon emisyonu
aletin kullanma şekline bağl olarak belirtilen değerden
farkllk gösterebilir
Gerçek kullanm koşullarnda tahmini maruz kalma
hesabn esas alarak (kullanm süresine ilav olarak aletin
kapatldğ ve rölantide çalştğ zamanlarda çalşma
çevriminde yer alan tüm parçalar dikkate almak
suretiyle) operatörü korumak için gerekli güvenlik
önlemlerini belirlemek için.
69
Română
AVERTISMENTE
GENERALE
PRIVIND
SIGURANŢA ÎN FOLOSIREA SCULEI ELECTRICE
AVERTISMENT
Citiţi toate avertismentele privind siguranţa și toate
instrucţiunile.
Nerespectarea avertismentelor și a instrucţiunilor poate
avea ca efect producerea de șocuri electrice, incendii și/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertismentele și toate instrucţiunile,
pentru a le putea consulta pe viitor.
Termenul "sculă electrică" prezent în toate avertismentele de
mai jos se referă la scula dumneavoastră electrică alimentată
la priză (cu cablu de alimentare) sau la scula electrică alimentată
de la acumulatori (fără cablu de alimentare).
1) Siguran˛a Ón zona de lucru
a) Păstraţi zona de lucru curată și bine luminată.
Zonele de lucru dezordonate și întunecate predispun
la accidente.
b) Nu utilizaţi sculele electrice în atmosferă
explozivă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau a prafurilor inflamabile.
Sculele electrice produc scântei care pot aprinde
praful sau aburii.
c) Ţineţi copiii sau privitorii la distanţă în timp ce
utilizaţi scula electrică.
Distragerea atenţiei vă poate face să pierdeţi
controlul asupra sculei.
2) Siguranţa din punct de vedere electric
a) Ștecărele sculelor electrice trebuie să se
potrivească în prizele în care sunt introduse.
Nu modificaţi niciodată ștecărul în nici un fel.
Nu folosiţi niciun fel de adaptoare pentru ștecăr
la sculele electrice cu împământare (legate la
pământ).
Ștecărele nemodificate și prizele potrivite reduc riscul
de șoc electric.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate
la pământ, cum ar fi conductele, radiatoarele,
cuptoarele și frigiderele.
În cazul în care corpul dvs. este legat la pământ
există un risc crescut de electrocutare.
c) Nu expuneţi sculele electrice la ploaie și nu le
lăsaţi în atmosferă umedă.
Intrarea apei într-o sculă electrică mărește riscul
de electrocutare.
d) Nu forţaţi cablul de alimentare. Nu folosiţi
niciodată cablul de alimentare pentru a transporta,
a trage sau a scoate scula electrică din priză.
Ţineţi cablul de alimentare departe de căldură,
ulei, muchii ascuţite și de piese în mișcare.
Cablurile de alimentare deteriorate sau încolăcite
măresc riscul de șoc electric.
e) Atunci când folosiţi o sculă electrică în aer liber,
folosiţi un prelungitor adecvat pentru utilizarea
în exterior.
Folosirea unui prelungitor adecvat pentru exterior
reduce riscul de șoc electric.
f) Dacă utilizarea într-o zonă umedă nu poate fi
evitată, folosiţi o sursă de alimentare cu
întrerupător de protecţie la curent rezidual (RCD).
Folosirea dispozitivelor RCD reduce riscul producerii
șocurilor electrice.
3) Siguranţa personală
a) Atunci când folosiţi o sculă electrică fiţi vigilent,
fiţi atent la ceea ce faceţi și acţionaţi conform
bunului simţ.
Nu folosiţi scule electrice atunci când sunteţi
obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a
alcoolului sau a medicamentelor.
Un moment de neatenţie în timpul utilizări unei
scule electrice poate provoca vătămări personale
grave.
b) Folosiţi echipament personal de protecţie.
Purtaţi întotdeauna protecţie a ochilor.
Echipamentele de protecţie cum ar fi măștile pentru
praf, încălţămintea anti-alunecare, căștile și
protecţiile auditive, folosite în situaţiile
corespunzătoare, reduc vătămările personale.
c) Evitaţi pornirea accidentală. Înainte de a conecta
scula la priză și/sau la bateria de acumulatori
și înainte de a ridica sau transporta scula,
asiguraţi-vă că aveţi comutatorul de pornire pe
poziţia oprit.
Transportarea sculelor electrice cu degetul pe
comutator sau introducerea în priză a sculelor
electrice care au comutatorul pe poziţia pornit sunt
situaţii ce predispun la accidente.
d) Înainte de a pune scula electrică în funcţiune,
îndepărtaţi toate cheile de reglare și orice alte
chei.
O cheie sau o cheie de reglare rămase atașate de
piesa rotativă a sculei electrice poate provoca
vătămări personale.
e) Nu încercaţi să ajungeţi prea departe. Menţineţi
permanent un contact corect al piciorului și un
bun echilibru.
Acest lucru permite un mai bun control al sculei
electrice în situaţii neașteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă adecvat. Nu purtaţi haine largi și
nici bijuterii. Ţineţi-vă părul, hainele și mănușile
departe de piesele în mișcare.
Hainele largi, bijuteriile și pot fi prinse în piesele
în mișcare.
g) Dacă sunt prevăzute dispozitive de conectare
la facilităţi de extragere și colectare a prafului,
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate și sunt
folosite corespunzător.
Folosirea acestor dispozitive poate reduce pericolele
legate de praf.
4) Utilizarea și îngrijirea sculei electrice
a) Nu forţaţi scula electrică. Folosiţi scula adecvată
pentru aplicaţia dvs.
Scula potrivită va face treabă mai bună și mai
sigură la parametrii la care a fost proiectată.
b) Nu folosiţi scula electrică în cazul în care
comutatorul nu își îndeplinește funcţia de pornire
și oprire.
Sculele electrice care nu pot fi comandate prin
intermediul comutatorului sunt periculoase și trebuie
reparate.
c) Înainte de a face orice fel de reglaje, de a
schimba accesoriile și de a depozita sculele
electrice, scoateţi ștecărul din priză și/sau de
la bateria de acumulatori.
Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a sculei electrice.
70
Română
d) Depozitaţi sculele electrice neutilizate departe
de zona de acţiune a copiilor și nu lăsaţi
persoanele care nu sunt familiarizate cu scula
electrică sau cu prezentele instrucţiuni să
folosească scula electrică.
Sculele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Întreţineţi sculele electrice. Verificaţi alinierea
și prinderea pieselor în mișcare, ruperea pieselor
precum și toate celelalte aspecte care ar putea
să influenţeze funcţionarea sculelor electrice.
Dacă scula electrică este deteriorată, înainte de
a o utiliza duceţi-o la reparat.
Multe accidente sunt provocate de scule electrice
necorespunzător întreţinute.
f) Păstraţi elementele de tăiere curate și ascuţite.
Elementele de tăiere bine întreţinute și cu muchiile
tăietoare bine ascuţite sunt mai ușor de controlat
și este mai puţin probabil să se agaţe.
g) Folosiţi scula electrică, accesoriile și vârfurile
etc. în conformitate cu prezentele instrucţiuni,
luând în considerare condiţiile de lucru și
operaţiunile ce urmează a fi efectuate.
Folosirea sculei electrice pentru alte operaţiuni decât
cele prevăzute poate avea ca efect apariţia unor
situaţii periculoase.
5) Utilizarea și întreţinerea instrumentului pentru
acumulator
a) Reîncărcaţi doar cu încărcătorul specificat de
producător.
Un încărcător adecvat unui anumit tip de acumulatori
ar putea implica un risc de inflamare atunci când este
utilizat cu un alt set de acumulatori.
b) Utilizaţi unelte electrice doar în cazul seturilor
de acumulatori proiectaţi special în acest sens.
Utilizarea oricărui alt set de acumulatori ar putea crea
un risc de accidentare sau incendiu.
c) Atunci când setul de acumulatori nu este utilizat,
păstraţi-l la distanţă de alte obiecte din metal,
precum agrafe pentru hârtie, monede, chei, cuie,
șuruburi sau alte obiecte din metal de mici
dimensiuni ce ar putea realiza o conexiune între
terminale.
Realizarea unui scurtcircuit prin apropierea
terminalelor ar putea provoca arsuri sau un incendiu.
d) În condiţiile unui abuz, ar putea fi eliminat un
lichid din acumulator; evitaţi contactul. Dacă a
avut loc un contact accidental, spălaţi cu apă.
Dacă lichidul intră în contact cu ochii, apelaţi
la un medic.
Lichidul eliminat de baterie ar putea provoca iritaţii
sau arsuri.
6) Service
a) Scula electrică trebuie reparată de o persoană
calificată, folosind numai piese de schimb
identice.
Astfel se asigură menţinerea siguranţei sculei
electrice.
PRECAUŢIE
Ţineţi copiii și persoanele infirme la distanţă.
Atunci când nu este folosită, scula electrică trebuie
depozitată departe de zona de acţiune a copiilor și
a persoanelor infirme.
71
PRECAUŢII REFERITOARE LA MAȘINĂ DE
GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT CU ACUMULATORI
1.
Schimbaţi întotdeauna acumulatorul la o temperatură de
0 - 40˚C. O temperatură mai scăzută de 0˚C va duce
la supraîncărcare, ceea ce este periculos. Acumulatorul
nu poate fi încărcat la temperaturi de peste 40˚C.
Temperatura optimă pentru încărcare este de 20 - 25˚C.
2.
După terminarea încărcării, lăsaţi încărcătorul nefolosit timp
de 15 minute înainte de a încărca următorul acumulator.
Nu încărcaţi mai mult de doi acumulatori consecutive.
3.
Nu lăsaţi materiale străine să intre în orificiul pentru
conectarea acumulatorului.
4.
Nu demontaţi niciodată acumulatorul și nici încărcătorul.
5.
Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. Scurtcircuitarea
acumulatorului produce un curent electric foarte mare
și produce supraîncălzirea acumulatorului. Rezultatul
este arderea sau deteriorarea acumulatorului.
6.
Nu aruncaţi acumulatorul în foc. Dacă acumulatorul
arde acesta poate exploda.
7.
Atunci când găuriţi ziduri, podele sau tavane, verificaţi
existenţa cablurilor electrice îngropate etc.
8.
Imediat ce constataţi că durata de utilizare după
încărcare devine prea scurtă pentru utilizări practice,
duceţi acumulatorul la magazinul de la care l-aţi
cumpărat. Nu aruncaţi acumulatorii consumaţi.
9.
Utilizarea unui acumulator consumat duce la
deteriorarea încărcătorului.
10. Nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie ale
încărcătorului. Introducerea de obiecte metalice sau
inflamabile în fantele de ventilaţie ale încărcătorului
duce la apariţia pericolului de electrocutare sau de
deteriorare a încărcătorului.
11. La montarea unui capăt de șurubelniţă în mandrina
fără cheie, strângeţi manșonul în mod corespunzător.
Dacă manșonul nu este strâns, capătul de șurubelniţă
poate aluneca sau poate cădea, provocând vătămări.
12. Motorul acestui produs include un magnet permanent
foarte puternic.
Respectaţi următoarele precauţii referitoare la lipirea
șpanului de sculă și la efectele pe care magnetul
permanent le are asupra dispozitivelor electronice.
PRECAUŢIE:
䡬
Nu puneţi scula pe un banc de lucru sau pe o zonă
de lucru pe care există șpan metalic.
Șpanul se poate lipi de sculă, ceea ce are ca rezultat
vătămarea sau funcţionarea necorespunzătoare.
䡬
Dacă există șpan lipit de sculă, nu o atingeţi.
Îndepărtaţi șpanul cu ajutorul unei perii.
Nerespectarea acestei indicaţii poate avea ca rezultat
vătămarea.
䡬
䡬
Dacă folosiţi un stimulator cardiac (pacemaker) sau
alt dispozitiv electronic medical, nu utilizaţi scula și
nu vă apropiaţi de aceasta.
Funcţionarea dispozitivului electronic poate fi afectată.
Nu folosiţi scula în apropierea dispozitivelor
electronice de precizie, cum ar fi telefoane mobile,
cartele magnetice sau memorii electronice.
Nerespectarea acestei indicaţii poate avea ca rezultat
utilizarea defectuoasă, funcţionarea defectuoasă sau
pierderea datelor.
Română
4.
5.
Nu folosiţi acumulatorul cu polaritatea inversată.
Nu îl conectaţi direct la sursele de energie electrică
sau la brichetele electrice ale mașinilor.
6.
Nu folosiţi acumulatorul în alte scopuri decât cele indicate.
7.
În cazul în care acumulatorul nu se încarcă după
trecerea timpului de încărcare specificat, încetaţi
imediat să îl mai încărcaţi.
Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi sau presiuni
8.
ridicate, de exemplu nu îl introduceţi într-un cuptor cu
microunde, într-un uscător sau într-un container presurizat.
9.
Ţineţi-l departe de flacără imediat ce observaţi scurgeri
sau mirosuri neplăcute.
10. Nu îl folosiţi în locuri în care se generează o puternică
electricitate statică.
11. În cazul în care observaţi la acumulator scurgeri,
mirosuri neplăcute, generare de căldură, decolorări
sau deformări, scoateţi-l imediat din echipament sau
din încărcător și încetaţi să îl mai utilizaţi.
PRECAUŢIE
1.
În cazul în care lichidul ce se scurge din acumulator
intră în contact cu ochii, nu vă frecaţi la ochi și
spălaţi-i bine cu apă proaspătă curată cum ar fi apa
de la robinet și consultaţi imediat un medic.
În cazul în care nu faceţi tratament, lichidul poate
provoca probleme oculare.
2.
În cazul în care lichidul se scurge pe piele sau pe
haine, imediat spălaţi bine cu apă proaspătă curată,
cum ar fi apa de la robinet.
Există posibilitatea ca acest lucru să provoace iritarea
pielii.
3.
În cazul în care la prima utilizare a acumulatorului detectaţi
mirosuri neplăcute, supraîncălzire, dacă observaţi rugină,
decolorare, deformare și/sau alte nereguli, nu folosiţi
acumulatorul și înapoiaţi-l furnizorului sau vânzătorului.
AVERTISMENT
Dacă o substanţă conductoare străină intră în borna
acumulatorului cu litiu ion, este posibil ca acumulatorul să fie
scurtcircuitat, provocând apariţia focului. Respectaţi cu stricteţe
regulile de mai jos când depozitaţi acumulatorul cu litiu ion.
䡬
Nu plasaţi resturi conductoare de curent, cuie și
sârmă, precum sârmă de oţel și sârmă de cupru
în cutia de depozitare.
䡬
Pentru a preveni scurtcircuitarea, încărcaţi
acumulatorul în instrument sau introduceţi capacul
acumulatorului în siguranţă pentru depozitare până
când nu se vede ventilatorul (Vezi Fig. 1).
PRECAUŢII REFERITOARE LA ACUMULATORUL
LITIU-ION
Pentru prelungirea duratei de viaţă, acumulatorul litiu-ion este
echipat cu o protecţie pentru oprirea furnizării de energie.
În situaţiile 1 la 3 descrise mai jos, atunci când folosiţi
aparatul, chiar dacă acţionaţi declanșatorul motorul se
poate opri. Aceasta nu este o defecţiune, ci un rezultat
al funcţiei de protecţie.
Atunci când acumulatorul este descărcat motorul se oprește.
1.
În această situaţie încărcaţi imediat acumulatorul.
2.
În situaţia suprasolicitării aparatului motorul se poate
opri. În această situaţie, eliberaţi comutatorul și
îndepărtaţi cauza suprasolicitării. După aceasta, puteţi
folosi din nou aparatul.
3.
În situaţia supraîncălzirii acumulatorului în timpul
lucrului, alimentarea aparatului de la acumulator se
poate întrerupe.
În această situaţie, încetaţi să mai utilizaţi acumulatorul
și lăsaţi-l să se răcească. După aceasta, îl puteţi
utiliza din nou. (BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
Mai mult, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor
avertismente și indicaţii privind precauţia.
AVERTISMENT
Pentru a împiedica apariţia la acumulator a scurgerilor,
generării de căldură, emisiilor de fum, exploziei și aprinderii,
vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
1.
Asiguraţi-vă că nu se acumulează așchii metalice sau
praf pe acumulator.
䡬
În timpul funcţionării asiguraţi-vă că nu cad pe
acumulator așchii metalice sau praf.
䡬
Asiguraţi—vă că așchiile metalice și praful căzute în
timpul lucrului pe uneltele electrice nu se acumulează
pe acumulator.
䡬
Nu stocaţi un acumulator neutilizat în locuri expuse
la așchii metalice și praf.
䡬
Înainte de stocarea unui acumulator, îndepărtaţi
așchiile metalice și praful ce ar fi putut adera la
acesta și nu-l stocaţi împreună cu elemente metalice
(șuruburi, cuie etc.).
2.
Nu găuriţi acumulatorul cu obiecte ascuţite cum ar
fi cuiele, nu îl loviţi cu ciocanul, nu călcaţi pe el, nu
îl aruncaţi și nu îl supuneţi unor șocuri fizice puternice.
3.
Nu utilizaţi un acumulator care pare deteriorat sau
care este deformat.
SPECIFICAŢII
SCULĂ ELECTRICĂ
Model
Viteză fără sarcină (Scăzută/Ridicată)
Găurire
Capacitate
DS14DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 min-1
DS18DSAL
0 – 350 / 0 – 1500 min-1
38 mm
45 mm
Lemn
(Grosime 18mm)
Metal
(Grosime 1,6mm)
Oţel: 13 mm,
Aluminiu: 13 mm
Șuruburi obișnuite
Înșurubare
Acumulator
Greutate
Șuruburi pentru lemn
6 mm
8 mm (diametru) × 75 mm (lungime)
(Necesită un orificiu de ghidare)
8 mm (diametru) × 100 mm (lungime)
(Necesită un orificiu de ghidare)
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
(3,0 Ah 8 celule)
(1,5 Ah 4 celule)
(3,0 Ah 10 celule)
(1,5 Ah 5 celule)
1,7 kg
1,4 kg
1,8 kg
1,5 kg
72
Română
ÎNCĂRCĂTOR
UTILIZĂRI
Model
UC18YRSL
UC18YGSL
Tensiunea de încărcare 14,4 V – 18 V 14,4 V – 18 V
Greutate
0,6 kg
0,4 kg
ACCESORII STANDARD
SCOATEREA/MONTAREA ACUMULATORULUI
1 Capăt de șurubelniţă Plus
(No. 2 ) .............................................. 1
2 Încărcător (UC18YGSL de UC18YRSL) .. 1
DS18DSAL
3 Acumulator (BSL1830 de BSL1815X) ... 2
4 Carcasă din plastic ........................... 1
5 Capac acumulator ............................. 1
1 Capăt de șurubelniţă Plus
(No. 2 ) .............................................. 1
2 Încărcător (UC18YGSL de UC18YRSL) .. 1
DS14DSAL
3 Acumulator (BSL1430 de BSL1415X) ... 2
4 Carcasă din plastic ........................... 1
5 Capac acumulator ............................. 1
Accesoriile standard pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
ACCESORII OPŢIONALE (SE VÂND SEPARAT)
䡬 Acumulator
(BSL1430)
(BSL1415X)
(BSL1830)
(BSL1815X)
Accesoriile standard pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
73
䡬 Înșurubarea și deșurubarea șuruburilor obișnuite,
șuruburilor pentru lemn, șuruburi autofiletante etc.
䡬 Găurirea diverselor metale.
䡬 Găurirea diverselor materiale lemnoase.
1. Scoaterea acumulatorului
Ţineţi bine mânerul și împingeţi elementul de blocare
a acumulatorului pentru a scoate acumulatorul (Vezi
Fig. 1).
PRECAUŢIE
Nu scurtcircuitaţi niciodată acumulatorul.
2. Montarea acumulatorului
Introduceţi acumulatorul cu respectarea polarităţii (Vezi
Fig. 2).
ÎNCĂRCARE
Înainte de a utiliza mașina de găurit și înșurbat, încărcaţi
acumulatorii după cum urmează.
<UC18YRSL>
1. Conectaţi cablul de alimentare al încărcătorului la
un conecror adecvat.
Atunci când cablul de alimentare este conectat, lampa de
ghidare a încărcătorului va clipi în culoarea roșie. (la
intervale de 1 secundă)
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător.
Introduceţi acumulatorul ferm în încărcător până când va
fi vizibilă linia, conform ilustraţiei din Fig. 3,4 .
3. Încărcarea
Atunci când introduceţi în încărcător un acumulator,
încărcarea va fi iniţializată iar lampa de ghidare se va
aprinde în mod consrant în culeare roșie.
Atunci când acumulatorul se încarcă complet, lampa
de ghidare va clipi în culoare roșie. (La intervale de
1 secundă) (Vezi Tabelul 1)
(1) Indicaţiile lămpii indicatoare
Indicaţiile lămpii indicatoare sunt prezentate în Tabelul
1, conform stării încărcătorului sau a acumulatorului.
Română
Tabelul 1
Indicaţiile lămpii indicatoare
Lampa de
ghidare se
va aprinde
sau va
clipi în
culoarea
roșie.
Lampa de
ghidare se
va aprinde
în culoarea
verde.
Înainte de
încărcare
Luminează
intermitent
Luminează timp de 0,5 secunde.
Nu luminează timp de 0,5 secunde.
(stă stinsă timp de 0,5 secunde)
În timpul
încărcării
Luminează
Luminează în mod continuu
La încărcare
completă
Luminează
intermitent
Luminează timp de 0,5 secunde.
Nu luminează timp de 0,5 secunde.
(stă stinsă timp de 0,5 secunde)
Încărcarea nu
se poate
efectua
Luminează
intermitent la
intervale
scurte
Luminează timp de 0,1 secunde.
Nu luminează timp de 0,1 secunde.
(stă stinsă timp de 0,1 secunde)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Defecţiune la
acumulator sau la
încărcător
Supraîncălzire
cu instrument
în așteptare
Luminează
Luminează în mod continuu
Acumulator
supraîncălzit.
Încărcare imposibilă.
(Încărcarea va începe
când se răcește
acumulatorul)
(2) Referitor la temperatura acumulatorului
Temperaturile pentru acumulatori sunt prezentate în
Tabelul 2, iar acumulatorii care au devenit fierbinţi
trebuie lăsaţi să se răcească înainte de a fi încărcaţi.
Tabulka 2 Domeniile de încărcare a acumulatorilor
Acumulatori
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
Rozmezí teplot
pro nabíjení
0°C – 50°C
(3) Referitor la timpul de încărcare
În funcţie de tipul de încărcător și de tipul acumulatorilor,
timpul de încărcare va fi cel prezentat în Tabelul 3.
Tabelul 3 Timpul de încărcare (la 20˚C)
Încărcător
Acumulator
UC18YRSL
UC18YGSL
Aprox. 45 min.
Aprox. 90 min.
BSL1415X, BSL1815X Aprox. 20 min.
Aprox. 40 min.
BSL1430, BSL1830
NOTĂ
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de
temperatură și de tensiunea sursei de alimentare.
4. Scoateţi din priză cablul de alimentare al încărcătorului.
5. Ţineţi ferm încărcătorul și scoateţi acumulatorul.
NOTĂ
După încărcare, mai întâi scoateţi acumulatorii din
încărcător și apoi depozitaţi acumulatorii în mod
corespunzător.
Referitor la descărcarea electrică în cazul noilor
acumulatori, etc.
Din cauzănd introduceţa chimică din interorul noilor
acumulatori și a acumulatorior care nu au fost utilizaţi
pentru o perioadă îndelungată de timp nu este activată,
descărcarea electrică ar putea fi scăzută prima și a
doua oară cănd aceștia sunt utilizaţi.
Cum mărim durata de viaţă a acumulatorilor.
(1) Încărcaţi acumulatorii înainte de descărcarea lor completă.
Când observaţi că forţa sculei electrice slăbește, încetaţi
să o mai utilizaţi și încărcaţi acumulatorul. În cazul în
care continuaţi să folosiţi scula electrică și acumulatorul
se descarcă, acumulatorul se poate deteriora iar durata
sa de funcţionare se poate scurta.
(2) Evitaţi încărcarea la temperaturi ridicate.
Acumulatorii sunt fierbinţi imediat după utilizare. Dacă
acești acumulatori sunt încărcaţi imediat după utilizare,
substanţele chimice din interior se pot deteriora iar
durata de viaţă a acumulatorului va scădea. Lăsaţi
acumulatorul să se răcească un timp înainte de încărcare.
PRECAUŢIE
䡬 Atunci când încărcătorul a fost folosit în mod continuu,
acesta se poate încălzi, ceea ce poate duce la
defecţiuni. După finalizarea unei încărcări, faceţi o pauză
de aproximativ 15 minute înainte de a încărca următorul
acumulator.
䡬 Dacă acumulatorul este pus la încărcat atunci când
acesta este cald datorită utilizării sau datorită expunerii
pe o durată lungă la acţiunea razelor soarelui, lampa
indicatoare pentru supraîncălzire a încărcătorului va
lumina cu culoarea verde.
Acumulatorul nu va mai fi încărcat. În această situaţie,
lăsaţi mai întâi acumulatorul să se răcească și abia
apoi începeţi încărcarea.
䡬 Atunci când lampa indicatoare pentru supraîncălzire
luminează intermitent la intervale scurte cu culoarea
roșu (la intervale de 0,2 secunde), verificaţi prezenţa
oricăror obiecte străine în orificiul pentru montarea
acumulatorului și, dacă acestea există, îndepărtaţi-le.
În cazul în care nu există obiecte străine, este probabil
ca acumulatorul sau încărcătorul să se fi defectat.
Duceţi-le la o unitate service autorizată.
74
Română
<UC18YGSL>
1. Conectaţi cablul de alimentare al încărcătorului la
un conecror adecvat.
Când conectaţi bușonul încărcătorului la un recipient,
lampa de ghidare va clipi în culoarea roșie. (la intervale
de 1 secundă)
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător.
Introduceţi ferm acumulatorul în încărcător așa cum
se arată în Fig. 5, 6.
3. Încărcarea
Când introduceţi un acumulator în încărcător, lampa
de ghidare va ilumina constant în roșu.
Atunci când acumulatorul se încarcă complet, lampa
de ghidare va clipi în culoare roșie. (La intervale de
1 secundă) (Vezi Tabelul 4)
(1) Indicaţiile lămpii indicatoare
Indicaţiile lămpii indicatoare sunt prezentate în Tabelul
4, conform stării încărcătorului sau a acumulatorului.
Tabelul 4
Indicaţiile lămpii indicatoare
Lampa de
ghidare se
va aprinde
sau va
clipi în
culoarea
roșie.
Înainte de
încărcare
Luminează
intermitent
Luminează timp de 0,5 secunde.
Nu luminează timp de 0,5 secunde.
(stă stinsă timp de 0,5 secunde)
În timpul
încărcării
Luminează
Luminează în mod continuu
La încărcare
completă
Luminează
intermitent
Luminează timp de 0,5 secunde.
Nu luminează timp de 0,5 secunde.
(stă stinsă timp de 0,5 secunde)
Lampa de
ghidare se
va aprinde
în culoarea
verde.
Supraîncălzire
cu instrument
în așteptare
Luminează
intermitent
Luminează timp de 1 secunde.
Nu luminează timp de 0,5 secunde.
(stă stinsă timp de 0,5 secunde)
(2) Referitor la temperatura acumulatorului
Temperaturile pentru acumulatori sunt prezentate în
Tabelul 2, iar acumulatorii care au devenit fierbinţi
trebuie lăsaţi să se răcească înainte de a fi încărcaţi.
(3) Referitor la timpul de încărcare
În Tabelul 3 sunt indicate intervalele de încărcare
necesare în funcţie de tipul de acumulator.
4. Scoateţi din priză cablul de alimentare al
încărcătorului.
5. Ţineţi ferm încărcătorul și scoateţi acumulatorul.
NOTĂ
După utilizare scoateţi acumulatorul din încărcător și
păstraţi-l.
Referitor la nivelul de încărcare al acumulatorilor
noi etc.
Deoarece substanţele chimice din interiorul
acumulatorilor noi și al acumulatorilor care nu au fost
folosiţi o lungă perioadă de timp nu sunt activate,
nivelul de încărcare poate fi slab la prima și la a doua
utilizare. Acesta este un fenomen temporar și timpul
de încărcare va reveni la normal după 2-3 cicluri de
încărcare a acumulatorului.
Cum mărim durata de viaţă a acumulatorilor.
(1) Încărcaţi acumulatorii înainte de descărcarea lor
completă.
Când observaţi că forţa sculei electrice slăbește, încetaţi
să o mai utilizaţi și încărcaţi acumulatorul. În cazul în
care continuaţi să folosiţi scula electrică și acumulatorul
se descarcă, acumulatorul se poate deteriora iar durata
sa de funcţionare se poate scurta.
75
Acumulator
supraîncălzit.
Încărcare imposibilă.
(Încărcarea va începe
când se răcește
acumulatorul)
(2) Evitaţi încărcarea la temperaturi ridicate.
Acumulatorii sunt fierbinţi imediat după utilizare. Dacă
acești acumulatori sunt încărcaţi imediat după utilizare,
substanţele chimice din interior se pot deteriora iar
durata de viaţă a acumulatorului va scădea. Lăsaţi
acumulatorul să se răcească un timp înainte de
încărcare.
PRECAUŢIE
䡬 Dacă acumulatorul se încarcă în timp ce este încălzit
deoarece a fost lăsat o perioadă lungă de timp sub
acţiunea directă a soarelui sau datorită faptului că
acumulatorul tocmai a fost utilizat, lampa de ghidare
a încărcătorului se aprinde timp de 1 secundă, rămâne
stinsă pentru 0,5 secunde (stinsă pentru 0,5 secunde).
În această situaţie, lăsaţi mai întâi acumulatorul să se
răcească și abia apoi începeţi încărcarea.
䡬 Deoarece microprocesorul încorporat are nevoie de
aproximativ 3 secunde pentru a confirma scoaterea
acumulatorului încărcat cu UC18YGSL, așteptaţi minim
3 secunde înainte de a îl reintroduce pentru continuarea
încărcării. Dacă reintroduceţi acumulatorul mai devreme
de 3 secunde, acesta nu se va încărca în mod
corespunzător.
ÎNAINTE DE UTILIZARE
䡬 Aranjarea și verificarea mediului de lucru
Verificaţi dacă mediul de lucru este adecvat respectând
indicaţiile privind precauţia.
Română
MODUL DE UTILIZARE
1. Verificaţi poziţia selectorului pentru cuplare (Vezi
Fig. 7)
Cuplul de strângere al acestei unităţi poate fi reglat
în funcţie de poziţia selectorului pentru cuplare.
(1) Atunci când folosiţi aparatul ca șurubelniţă, aliniaţi unul din
numerele "1, 3, 5 ... 22" de pe selectorul pentru cuplare,
sau punctele, cu marcajul triunghiular de pe corpul exterior.
(2) Atunci când folosiţi aparatul ca bormașină, aliniaţi
semnul pentru bormașină " " de pe selectorul pentru
cuplare cu marcajul triunghiular de pe corpul exterior.
PRECAUŢIE
䡬 Selectorul pentru cuplare nu poate fi poziţionat între
numerele "1, 3, 5 ... 22" sau între puncte.
䡬 Nu folosiţi aparatul cu selectorul pentru cuplare între
numărul "22" și linia din mijlocul semnului pentru
bormașină. Nerespectarea acestei indicaţii poate
provoca daune (Vezi Fig. 8).
2. Reglajul cuplului de strângere
(1) Cuplul de strângere
Tăria cuplului de strângere trebuie să corespundă
diametrului șurubului. Dacă se folosește un cuplu prea
puternic, capul șurubului se poate sparge sau poate
fi deteriorat. Asiguraţi-vă că reglaţi cuplul de strângere
în corelaţie cu diametrul șurubului.
(2) Indicaţie privind cuplul de strângere
Cuplul de strângere diferă în funcţie de tipul de șurub
și de materialul care este strâns.
Unitatea indică valoarea cuplului de strângere prin
numerele "1, 3, 5 ... 22" de pe selectorul pentru
cuplare cât și prin puncte. Cuplul de strângere în
poziţia "1" este cel mai slab, iar cuplul cel mai puternic
este cel de la numărul cel mai mare (Vezi Fig. 7).
(3) Reglarea cuplului de strângere
Rotiţi selectorul pentru cuplare și aliniaţi numerele "1,
3, 5 ... 22" de pe selector, sau punctele, cu marcajul
triunghiular de pe corpul exterior. Reglaţi selectorul
pentru cuplare în direcţia unui cuplu slab sau puternic,
în funcţie de cuplul necesar.
PRECAUŢIE
䡬 În timpul folosirii ca bormașină , mișcarea de rotaţie a
motorului poate fi împiedicată, până la blocarea motorului.
În timpul utilizării bormașinii fiţi atenţi să nu blocaţi motorul.
䡬 O percuţie prea lungă poate duce la ruperea șurubului,
datorită strângerii excesive.
3. Modificarea vitezei de rotaţie
Pentru a schimba viteza de rotaţie acţionaţi butonul
de modificare. Deplasaţi butonul de modificare în direcţia
săgeţii (Vezi Fig. 9 și 10).
Atunci când butonul de modificare este poziţionat pe
"LOW" (SCĂZUT), mandrina bormașinii se rotește cu
viteză scăzută. Atunci când butonul de modificare este
poziţionat pe "HIGH" (RIDICAT), mandrina bormașinii
se rotește cu viteză ridicată.
PRECAUŢIE
䡬 Atunci când modificaţi viteza de rotaţie prin intermediul
butonului de modificare, asiguraţi-vă că butonul
declanșator este pe poziţia oprit.
Modificarea vitezei de rotaţie în timpul funcţionării
motorului va duce la deteriorarea pinioanelor.
䡬 Dacă motorul se blochează, opriţi imediat alimentarea
aparatului. În cazul în care motorul rămâne blocat mai
mult timp motorul sau acumulatorul se poate arde.
4. Domeniu de utilizare și sugestii de utilizare
Domeniile de utilizare pentru diverse tipuri de lucrări
adecvate structurii mecanice a acestui aparat sunt
prezentate în Tabelul 5.
Tabelul 5
Lucrare
Sugestii
Lemn
Găurire
Oţel
Utilizare pentru găurire.
Aluminiu
Înșurubare
Șurub obișnuit
Folosiţi capătul de șurubelniţă sau elementul de prindere care
să corespundă cu diametrului șurubului.
Șurub pentru lemn
Folosiţi după ce aţi făcut un orificiu de ghidare.
5. Cum se selectează cuplul de strângere și viteza de rotaţie
Tabelul 6
Utilizare
Șurub obișnuit
Înșurubare Șurub pentru lemn
Lemn
Găurire
Metal
Poziţia selectorului
pentru cuplare
Selecţia pentru viteza de rotaţie (poziţia butonului de modificare)
"LOW" (viteză scăzută)
"HIGH" (viteză ridicată)
1 - 22
Pentru șuruburi cu diametrul de Pentru șuruburi cu diametrul
de 6 mm sau mai mic.
4 mm sau mai mic.
1 -
Pentru șuruburi cu diametrul
nominal de 8 mm sau mai mic.
Pentru șuruburi cu diametrul
nominal de 4,8 mm sau mai
mic.
Pentru diametre de 24 mm sau
Pentru șuruburi cu diametrul de
45 mm sau mai mic. (DS18DSAL) mai mici. (DS18DSAL)
Pentru șuruburi cu diametrul de
Pentru diametre de 18 mm sau
38 mm sau mai mic. (DS14DSAL) mai mici. (DS14DSAL)
Pentru găurirea cu un burghiu
pentru metal.
76
Română
PRECAUŢIE
䡬 Exemplele de selectare prezentate în Tabelul 6 trebuie
privite ca un standard general. Deoarece în lucrările
reale sunt folosite mai multe tipuri de șuruburi și mai
multe tipuri de materiale de strâns, în mod evident sunt
necesare reglaje specifice.
䡬 Atunci când folosiţi mașina de găurit și înșurbat cu
un șurub obișnuit cu opţiunea HIGH (viteză ridicată),
șurubul se poate deteriora sau capătul se poate slăbi
în cazul în care cuplul de strângere este prea puternic.
La utilizarea șuruburilor obișnuite folosiţi mașina de
găurit și înșurbat pe LOW (viteză scăzută).
NOTĂ:
䡬 Folosirea acumulatorilor în mediu rece (sub 0 grade
Celsius) poate, uneori, să aibă ca efect slăbirea cuplului
de strângere și la reducerea capacităţii de lucru. Acesta
este un fenomen temporar și se va reveni la normal
după ce acumulatorul se încălzește.
6. Utilizarea cârligului
Cârligul este utilizat pentru a agăţa uneltele electrice
la centură în timpul lucrului.
PRECAUŢIE
䡬 Atunci când utilizaţi cârligul, agăţaţi ferm instrumentul
electric pentru a nu-l scăpa.
Dacă instrumentul electrică este scăpat, aceasta ar putea
provoca un accident.
䡬 Atunci când aţi trecut cablul de alimentare prin cârligul
curelei, nu agăţaţi nicio parte a instrumentului electric,
elementele ascuţite montate pe acestea v-ar putea răni
atunci când instrumentele electrice sunt agăţate la
curea.
䡬 Fixaţi ferm cârligul. Dacă nu este fixat ferm, cârligul
ar putea provoca accidentări în timpul utilizării.
(1) Detașarea cârligului.
Îndepărtaţi cu o șurubelniţă șuruburile care fixează
cârligul. (Fig. 11)
(2) Înlocuirea cârligului și strângerea șuruburilor.
Fixaţi ferm cârligul în canelura instrumentului electric și
strângeţi șuruburile pentru a fixa ferm cârligul. (Fig. 12)
7. Utilizarea LED-ului
Trageţi comutatorul de acţionare pentru a aprinde
lampa. Lampa rămâne aprinsă în timp ce comutatorul
este acţionat. Lampa se stinge după eliberarea
comutatorului de acţionare. (Fig. 13)
PRECAUŢIE
䡬 Nu permiteţi contactul direct al luminii cu ochii prin
privirea în direcţia luminii.
Dacă vă expuneţi ochii în mod repetat la lumină,
aceștia vor avea de suferit.
8. Montarea și demontarea capului
(1) Montarea capului
Slăbiţi colierul prin rotirea spre stânga (în direcţia inversă
sensului de rotaţie a acelor de ceasornic atunci când
priviţi de sus) pentru a deschide clema mandrinei fără
cheie. După introducerea unui cap de perforare etc. în
mandrina pentru burghiu fără cheie, strângeţi manșonul
prin rotire spre dreapta (în direcţia sensului de rotaţie a
acelor de ceasornic, văzut din faţă). (Vezi Fig. 14)
䡬 În cazul în care manșonul este lărgit prea mult în timpul
utilizării, strângeţi-l mai mult.
Forţa de strângere se intensifică odată cu strângerea.
(2) Demontarea capului
Slăbiţi manșonul prin rotirea spre stânga (în direcţia
inversă sensului de rotaţie a acelor de ceasornic, privit din
faţă) și apoi scoateţi capul. (Vezi Fig. 14)
77
NOTĂ:
Dacă manșonul este strâns într-o situaţie în care clema
mandrinei fără cheie este deschisă la maxim, se va auzi
un clic. Acesta este sunetul scos când este împiedicată
slăbirea mandrinei fără cheie și nu sugerează o defecţiune.
PRECAUŢIE
䡬 Dacă manșonul nu poate fi slăbit, folosiţi o menghină
sau un instrument similar pentru a prinde capătul de
șurubelniţă. Poziţionaţi selectorul pentru cuplare între 1
și 11 și rotiţi manșonul către stânga în timp ce acţionaţi
selectorul pentru cuplare. Acum ar trebui ca manșonul
să se poată slăbi cu ușurinţă.
9. Mecanism automat de blocare a axului
Acest dispozitiv este dotat cu un mecanism pentru
blocarea automată a rotirii pentru schimbări rapide.
10. Asiguraţi-vă că acumulatorul este corect montat
11. Verificarea direcţiei de rotaţie
Capul se rotește în sensul acelor de ceasornic (văzut
din spate) apăsând partea în R a butonului.
Partea în L a butonului este apăsată pentru a roti capul
în sensul invers al acelor de ceasornic. (Vezi Fig. 15)
(Marcajele L și R sunt afișate pe buton.)
12. Funcţionarea butonului declanșator
䡬 La apăsarea butonului declanșator, mandrina aparatului
începe să se rotească. La eliberarea butonului
declanșator, mișcarea de rotaţie a mandrinei încetează.
䡬 Viteza de rotaţie a mandrinei poate fi controlată prin
gradul de apăsare pe butonul declanșator. Atunci când
butonul declanșator este acţionat ușor, viteza de rotaţie
este scăzută și crește pe măsură ce crește apăsarea pe
butonul declanșator.
NOTĂ
䡬 Înainte ca motorul să înceapă să se rotească se produce
un ușor bâzâit. Acesta este doar un zgomot, nu o
defecţiune a aparatului.
ÎNTREŢINERE ȘI VERIFICARE
1. Verificarea burghiului
Deoarece folosirea unei scule deteriorate duce la
scăderea eficienţei și poate provoca defectarea
motorului, ascuţiţi sau înlocuiţi scula imediat ce observaţi
apariţia frecării.
2. Verificarea șuruburilor de montare
Verificaţi la intervale regulate toate șuruburile de montare
și asiguraţi-vă că acestea sunt corect strânse. Dacă
există șuruburi slăbite, strângeţi-le. Dacă există șuruburi
slăbite, strângeţi-le imediat. În caz contrar pot apărea
pericole grave.
3. Întreţinerea motorului
Rotirea blocului motor reprezintă însăși esenţa uneltei
electrice.
Aveţi grijă ca partea rotativă să nu fie deteriorată și/sau
udată cu ulei sau apă.
4. Examinarea periilor din carbon (Fig. 16)
Motorul utilizează perii de carbon ce reprezintă
componente consumabile. Deoarece o perie din carbon
uzată în mod excesiv poate provoca probleme la motor,
înlocuiţi peria de carbon cu una nou atunci când se
uzează la Ňlimita de uzurăÓ sau aproape de aceasta. În
plus, păstraţi întotdeauna periile de carbon curate și
asiguraţi-vă că glisează liber pe suporturile de perie.
Română
NOTĂ:
Atunci când înlocuiţi peria de carbon cu una nouă,
asiguraţi-vă că utilizaţi o perie de carbon Hitachi cu
numărul de cod 999054.
5. Înlocuirea periilor de carbon
Scoateţi peria de carbon detașând întâi capul periei și
împingând proeminenţa periei din carbon cu o șurubelniţă
cu cap drept etc. conform ilustraţiei din Fig. 18.
La instalarea periei de cărbune, alegeţi direcţia astfel
încât extremitatea sa (Vezi Fig. 17) să coincidă cu zona de
contact din afara tubului acesteia. Apăsaţi apoi cu degetul
conform ilustraţiei din Fig. 19. În cele din urmă, instalaţi
capul periei.
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că introduceţi cuiul periei de carbon în
porţiunea de contact din afara tubului perie. (Puteţi introduce oricare dintre cele două cuie furnizate).
Trebuie să fiţi atent(ă) deoarece orice greșeală în cadrul
acestei operaţiuni ar putea avea ca rezultat deformarea
cuiului periei de carbon ceea ce ar dăuna motorului încă
de la început.
6. Curăţarea încărcătorului
Atunci când mașina de găurit și înșurbat s-a murdărit,
ștergeţi-o cu o cârpă moale și uscată sau cu o cârpă
umezită cu apă cu săpun. Nu folosiţi solvenţi pe bază
de clor și nici diluanţi, deoarece aceștia topesc masele
plastice.
7. Depozitare
Depozitaţi mașina de găurit și înșurbat într-un loc cu
temperatura mai mică de 40˚C și nu o lăsaţi la îndemâna
copiilor.
8. Lista pieselor de schimb pentru reparaţii
PRECAUŢIE
Reparaţiile, modificările și verificarea sculelor electrice
Hitachi se vor efectua numai la o unitate service
autorizată de Hitachi.
În mod particular, întreţinerea dispozitivului laser va fi
efectuată de un agent autorizat de către producătorul
dispozitivului laser.
Repararea dispozitivului laser va fi efectuată întotdeauna
de către o unitate service autorizată de Hitachi.
Această listă de piese va fi de ajutor dacă va fi
prezentată împreună cu mașina la unitatea service
autorizată de Hitachi atunci când solicitaţi efectuarea
de reparaţii sau de operaţiuni de întreţinere.
Pe durata folosirii și a operaţiunilor de întreţinere a
mașinii trebuie respectate reglementările și standardele
naţionale privind securitatea.
MODIFICĂRI
Sculele electrice Hitachi sunt în mod constant
îmbunătăţite și modificate, pentru a îngloba cele mai
noi cuceriri tehnologice.
De aceea, anumite piese pot fi modificate fără notificare
prealabilă.
GARANŢIE
Garantăm sculele electrice Hitachi în conformitate cu
reglementările statutare/specifice ţării. Această garanţie nu
acoperă defectele sau daunele provocate de utilizarea
necorespunzătoare, abuz sau de uzura și deteriorarea
normale. În cazul în care aveţi reclamaţii, vă rugăm să
trimiteţi scula electrică nedemontată, împreună cu
CERTIFICATUL DE GARANŢIE care se găsește la finalul
prezentelor Instrucţiuni de utilizare, la o unitate service
autorizată de Hitachi.
NOTĂ
Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare
derulat de Hitachi, prezentele specificaţii pot fi modificate
fără notificare prealabilă.
Informaţii privind zgomotele transmise prin aer și
vibraţiile
Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu
EN60745 și declarate în conformitate cu ISO 4871.
Nivelul măsurat al puterii sonore ponderate A: 99 dB (A)
Nivelul măsurat al presiunii sonore ponderate A: 88 dB
(A)
Nivel sonor KpA: 3 dB (A).
Purtaţi protecţie auditivă.
Valorile totale pentru vibraţii (sumă vectori triaxiali) conform
EN60745.
Valoare emitere vibraţii ah = 5,9 m/s2
Marjă de eroare K = 1,5 m/s2
AVERTISMENT
䡬 Valoarea de emisie a vibraţiilor în timpul utilizării propriuzise a instrumentului electric ar putea fi diferită de
valoarea declarată, în funcţie de modul în care este
utilizat instrumentul electric.
䡬 Pentru a identifica măsurile de siguranţă pentru a
proteja lucrătorul ce se bazează pe o estimare a
expunerii în condiţii normale de utilizare (luându-se în
calcul toate perioadele din ciclul de funcţionare precum
perioadele de timp în care unealta este oprită și cele
în care funcţionează în gol, precum și perioada de
funcţionare).
78
Slovenščina
SPLOŠNA VARNOSTNA
ELEKTRIČNO ORODJE
NAVODILA
ZA
OPOZORILO
Preberite vas varnostna opozorila in navodila.
Z neupoštevanjem opozoril in navodil tvegate električni udar,
požar in/ali resne telesne poškodbe.
Vsa opozorila in navodila shranite.
Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na električno
orodje, ki se napaja z omrežno energijo (s priključno vrvico),
ali električno orodje, ki se napaja z energijo iz akumulatorskih
baterij (brez priključne vrvice).
1) Varnost na delovnem mestu
a) Delovno mesto mora biti čisto in dobro osvetljeno.
V razmetanih in temačnih območjih je verjetnost
nesreč večja.
b) Električnega orodja ni dovoljeno uporabljati v
eksplozivnih okoljih, na primer v bližini vnetljivih
tekočin, plinov ali prahu.
Pri delu z električnim orodjem se iskri – iskre lahko
vnamejo prah in hlape.
c) Preprečite dostop otrokom in drugim v delovno
območje vključenega električnega stroja.
Zaradi motenja lahko izgubite nadzor.
2) Električna varnost
a) Vtiči električnega orodja morajo ustrezati vtičnici.
Vtiča ni dovoljeno kakor koli spreminjati.
Za povezavo ozemljenega električnega orodja ni
dovoljeno uporabiti vmesnih vtičev.
Z nespremenjenimi vtiči in ustreznimi vtičnicami je
tveganje električnega udara manjše.
b) Preprečite stik z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, radiatorji, peči in hladilniki.
Ko je telo delavca ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c) Električnega orodja ni dovoljeno izpostavljati na
dež ali v mokre pogoje.
Z vdorom vode v električno orodje je nevarnost
električnega udara velika.
d) Ne zlorabljajte priključne vrvice. Priključne vrvice
ni dovoljeno uporabljati za prenašanje, vlečenje
in izklapljanje električnega orodja.
Priključne vrvice ne izpostavljajte na vročino,
olje, ostre robove in premične dele.
Med uporabo poškodovanih in zamotanih priključnih
vrvic je nevarnost električnega udara večja.
e) Za uporabo električnega orodja na prostem
priključite podaljšek, ki je izdelan za takšno
uporabo.
Z uporabo priključne vrvice, ki je izdelana za delo
na prostem, je nevarnost električnega udara manjša.
f) Če je delo z električnim orodjem v vlažnem
okolju neizbežno, uporabite napajanje, ki je
zaščiteno s stikalom za diferenčni tok (RCD).
Zaščitno stikalo za diferenčni tok (RCD) zmanjša
nevarnost električnega udara.
3) Osebna varnost
a) Ostanite zbrani, pazite, kaj delate in delajte po
pameti.
Električnega orodja ni dovoljeno uporabljati, če
ste utrujeni ali pod vplivom mamil, alkohola ali
zdravil.
Trenutek nepozornosti med delom z električnim
orodjem je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
79
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Za delo
si obvezno nadenite zaščito za oči.
Zaščitna oprema, kot so maska za prah, nezdrsni
čevlji, čelada ali zaščita za ušesa, ustrezno
uporabljena v danih pogojih, zmanjša nevarnost
telesnih poškodb.
c) Preprečite neželen zagon. Preden stroj povežete
na omrežni vir in/ali akumulatorski sklop, preden
ga dvignete ali prenesete, stikalo obvezno
prestavite v položaj izklopa (na "OFF").
Pri prenosu električnega orodja s prstom na stikalu
ali pri povezavi električnega orodja, ko je stikalo
v položaju vklopa "ON", je tveganje nesreč večje.
d) Preden električno orodje vključite, odstranite
vse nastavitvene ključe.
Med delom z električnim orodjem, kjer je ključ
pritrjen na vrteč del tega orodja, je velika nevarnost
telesnih poškodb.
e) Ne presegajte. Ves čas trdno stojte in vzdržujte
ravnotežje.
Na ta način lahko bolje nadzorujete električno orodje
v nepričakovanih situacijah.
f) Ustrezno se oblecite. Za delo si nadenite tesna
oblačila in snemite nakit. Z lasmi, oblačili in
rokavicami ne posegajte med premične dele.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo med premične dele.
g) Če so na voljo naprave za povezavo odpraševalnih
delov in zbiralnikov, slednje povežite in pravilno
uporabljajte.
Funkcija zbiranja prahu zmanjša nevarnost v zvezi
s prahom.
4) Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a) Električnega orodja ne preobremenjujte. Za
izbrano delo uporabite ustrezno električno
orodje.
Z ustreznim električnim orodjem boste delo opravili
bolje in varneje.
b) Električnega orodja ni dovoljeno uporabiti, če s
stikalom orodja ne morete vključiti in izključiti.
Električno orodje, ki ga ni možno upravljati s
stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
c) Preden orodje predelate, spremenite priključke
ali orodje shranite, iztaknite vtič iz omrežnega
vira in/ali baterijski sklop z električnega orodja.
S takšnimi preventivnimi varnostnimi ukrepi zmanjšate
nevarnost neželenega zagona orodja.
d) Električno orodje shranite izven dosega otrok in
ne dovolite upravljati orodja osebam, ki orodja
ne poznajo in ki niso prebrale navodil.
Električno orodje je nevarno v rokah neusposobljenih
uporabnikov.
e) Električno orodje vzdržujte. Pregledujte, če je
neporavnano, če premični deli zavirajo, če so
deli polomljeni in druge pogoje, ki lahko vplivajo
na delovanje električnega orodja.
Poškodovano električno orodje je treba pred
uporabo popraviti.
Vzrok mnogih nesreč je slabo vzdrževano električno
orodje.
f) Rezalno orodje mora biti ostro in čisto.
Pravilno vzdrževano rezalno orodje z ostrimi rezilnimi
robovi manj pogosto zavira in ga je lažje upravljati.
Slovenščina
g) Električno orodje, priključke in svedre ipd.
uporabljajte v skladu s temi navodili, pri čemer
upoštevajte pogoje dela in izbrane naloge.
Z uporabo električnega orodja v druge namene
nastopi nevarna situacija.
5) Uporaba in vzdrževanje orodja za baterije
a) Za ponovno polnjenje uporabljajte samo polnilnik,
ki ga predpisuje proizvajalec.
Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto baterij lahko
s paketom baterij druge vrste povzroči nevarnost
požara.
b) Električna orodja uporabljajte samo z ustreznimi
paketi baterij.
Uporaba katerihkoli drugih paketov baterij lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb ali požara.
c) Ko paketa baterij ne uporabljate, ga ne smete
približevati drugim kovinskim predmetom kot so
sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki in
ostali kovinski predmeti, ki lahko vzpostavijo
priklop med priključki.
Kratek stik priključkov baterij lahko povzroči opekline
ali požar.
d) Ob neustreznem načinu uporabe lahko iz baterije
brizgne tekočina. Preprečite stik s to tekočino.
Če se stik po nesreči pojavi, izperite mesto stika
z vodo. Če se tekočina dotakne oči, dodatno
poiščite medicinsko pomoč.
Tekočina, ki brizgne iz baterij, lahko povzroči
draženja ali opekline.
6) Servis
a) Električno orodje lahko servisira le usposobljen
delavec, ki mora uporabljati enake nadomestne
dele.
Na ta način se ohrani varnost električnega orodja.
VARNOSTNI UKREP
Preprečite dostop otrokom in nemočnim osebam.
Orodje, ki ga ne uporabljate, shranite izven dosega otrok
in nemočnih oseb.
VARNOSTNI UKREPI ZA BREZŽIČNI VRTALNIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
Baterijo zmeraj polnite pri temperaturi od 0 - 40 ˚C.
Polnjenje pri temperaturi, nižji od 0˚C bo povzročilo
prepolnjenje, kar pa je nevarno. Baterije ne morete
polniti pri temperaturi, višji od 40˚C.
Najbolj primerna temperatura za polnjenje je od 20
- 25˚C.
Ko se eno polnjenje zaključi ga pred naslednjim
polnjenjem baterije pustite mirovati za približno 15
minut.
Naenkrat ne polnite več kot dveh baterij.
Ne dovolite, da se tujki naberejo na luknji za
priključevanje baterije za polnjenje.
Baterije za polnjenje in polnilnika nikoli ne razstavljajte.
Nikoli ne naredite kratkega stika z baterijo za polnjenje.
Kratek stik na bateriji bo povzročil velik električni tok
in pregrevanje. Posledica tega bo zažgana ali
poškodovana baterija.
Baterije ne zavrzite v ogenj.
Baterija lahko eksplodira, če jo zažgete.
Pri vrtanju v zid, tla ali strop preverite za zakopane
električne kable, ipd.
Ko življenjska doba napolnjene baterije postane
prekratka za praktično uporabo jo prinesite v trgovino,
kje ste jo kupili. Izrabljene baterije ne zavrzite.
9.
10.
Uporaba izrabljene baterije bo poškodovala polnilnik.
V reže na polnilniku, ki služijo prezračevanju, ne
vtikajte predmetov.
Vstavljanje kovinskih ali vnetljivih predmetov v režo
za prezračevanje na polnilniku, bo povzročilo električni
udar ali poškodovalo polnilnik.
11. Pri montaži svedra v brezključni pritezalnik primerno
zavijte rokav. Če rokav ni tesen lahko sveder zdrsne
ali pade ven ter povzroči poškodbe.
12. V motorju pričujočega izdelka je močen trajni magnet.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe v zvezi z
lepljenjem odkruškov na orodje in učinkom talnega
magneta na elektronske naprave.
POZOR:
䡬
Orodja ne odložite na delovni pult ali v delovno
območje, kjer so kovinski odkruški.
Odkruški se lahko prilepijo na orodje, kar pomeni
nevarnost poškodb ali okvar.
䡬
Odkruškov, pritrjenih na orodje, se ni dovoljeno
dotikati. Odkruške skrtačite stran.
Z neupoštevanjem tega navodila tvegate telesne
poškodbe.
䡬
䡬
Uporabniku srčnega spodbujevalnika ali drugih
elektronskih medicinskih pripomočkov ni dovoljeno
upravljati oz. posegati v bližino orodja.
Vključeno orodje lahko vpliva na delovanje elektronske
naprave.
Orodja ni dovoljeno uporabljati v bližini natančnih
naprav, kot so telefonski aparati, magnetne kartica
ali elektronski pomnilniki.
Nevarnost nepravilnega delovanje, okvar oz. izgube
podatkov.
OPOZORILO ZA LITIJ-IONSKO BATERIJO
Baterija je posebej narejena za vrtalnik. Nikoli je ne
uporabljajte z drugimi električnimi orodji (npr. krožno žago,
batnim strojem, brusilnikom in puhalnikom itd.)
Za podaljšanje življenjske dobe je litij-ionska baterija
opremljena z zaščitno funkcijo, ki ustavi izhod.
V zgoraj opisanih primerih od 1 do 3 se pri uporabi tega
izdelka, tudi če ugasnete stikalo, motor lahko ustavi. To
ni nobena težava, ampak rezultat zaščitne funkcije.
1.
Ko se porabi preostala moč baterije se motor ugasne.
V tem primeru baterijo takoj napolnite.
2.
Če je orodje preobremenjeno se motor lahko ustavi.
V tem primeru sprostite stikalo orodja in odstranite
vzroke za preobremenitev. Po tem lahko orodje spet
uporabljate.
3.
Če se baterija pregreje zaradi preobremenitve, se bo
ustavil dovod moči.
V tem primeru nehajte uporabljati baterijo in pustite
jo, da se ohladi. Po tem lahko orodje spet uporabljate.
(BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
Prosimo, da upoštevate naslednja opozorila in ukrepe.
OPOZORILO
Da bi preprečili iztekanje baterija, ustvarjanje toplote,
oddajanje dima, eksplozijo in zažiganje, prosimo, da
upoštevate naslednja varnostna opozorila.
1.
Na bateriji se ne sme nalagati kovinski prah ali
nečistoče.
80
Slovenščina
䡬
䡬
䡬
䡬
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Če baterija teče, ima čuden vonj, generira toploto, je
razbarvana ali deformirana oziroma kakorkoli izgleda čudna
med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem jo takoj
odstranite iz opreme ali polnilnika in jo nehajte uporabljati.
POZOR
1.
Če tekočina, ki izteka iz baterije pride v stik z vašimi
očmi jih ne drgnite ampak jih operite s svežo, čisto
vodo ter takoj obiščite zdravnika.
Tekočina lahko povzroči težave z očmi, če ne greste
k zdravniku.
2.
Če tekočina pride na kožo ali oblačila jih takoj operite
s čisto vodo iz pipe.
Obstaja možnost, da lahko povzroči draženje kože.
Če opazite rjo, čuden vonj, pregrevanje, razbarvanje,
3.
deformacijo in/ali druge nepravilnosti pri prvi uporabi baterije,
je ne uporabljajte in jo vrnite dobavitelju ali prodajalcu.
OPOZORILO
Če prevodni tujek vstopi v priključek litij-ionskega
akumulatorja, lahko pride do kratkega stika in povzroči
požar. Pri skladiščenju litij-ionskega akumulatorja
upoštevajte naslednja pravila.
䡬
V kovček za shranjevanje ne odlagajte prevodnih
delcev, žebljev in žic, kot sta železna in bakrena
žica.
䡬
Da preprečite kratki stik, akumulator napolnite v
orodju ali pa namestite pokrov akumulatorja za
skladiščenje, da ventilator ne bo viden (Glej Skico
1).
Med delom preprečite padanje kovinskega prahu ali
odrezkov na baterijo.
Zagotovite, da se kovinski prah, odrezki in prah, ki
padajo na orodje, ne nalagajo na bateriji.
Baterij, ki jih ne uporabljate, ne smete shranjevati na
mestih, ki so izpostavljena kovinskemu prahu,
odrezkom in prahu.
Preden shranjevanjem baterije z nje odstranite
morebiten kovinski prah in ostali prah, ki se lahko
baterije oprijema. Baterije ne shranjujte skupaj z
ostalimi kovinskimi deli (vijaki, žeblji, itd.).
Baterije ne prebadajte z ostrimi predmeti kot so
žeblji, ne udarjajte je s kladivom, ne stopite na njo,
jo mečite ali izpostavljajte težkih fizičnim udarom.
Vidno poškodovane ali deformirane baterije ne
uporabljajte.
Baterije z zamenjano polariteto ne uporabljajte.
Baterije ne priključite neposredno na električne vtičnice
ali cigaretni vžigalnik v avtomobilu.
Baterijo uporabljajte le za določene namene.
Nadaljnje polnjenje takoj ustavite, če se polnjenje ne
zaključi, ko preteče določen čas polnjenja.
Baterije ne postavljajte ali izpostavljajte na visoke
temperature ali visok pritisk, na primer v mikrovalovno
pečico, sušilec ali visokotlačno komoro.
Ko zaznate iztekanje ali neprijeten vonj se takoj
odmaknite od ognja.
Ne uporabljati v prostorih, kjer se ustvarja močna
statična elektrika.
11.
SPECIFIKACIJE
ELEKTRIČNO ORODJE
Model
DS14DSAL
Neobremenjena hitrost (nizko/visoko)
Vrtanje
Kapaciteta
Les
(debelina 18 mm)
Kovina
(debelina 1,6 mm)
Leseni vijak
Baterija, ki se poln i
Jeklo: 13 mm,
Aluminij: 13 mm
6 mm
8 mm (premer) × 75 mm (dolžina)
(potrebna je vodilna luknja)
Teža
81
8 mm (premer) × 100 mm (dolžina)
(potrebna je vodilna luknja)
(3,0 Ah 8 celice)
(1,5 Ah 4 celice)
(3,0 Ah 10 celice)
(1,5 Ah 5 celice)
1,7 kg
1,4 kg
1,8 kg
1,5 kg
POLNILNIK
Napetost polnjenja
45 mm
BSL1430: Litij-ion 14,4 V BSL1415X: Litij-ion 14,4 V BSL1830: Litij-ion 18 V BSL1815X: Litij-ion 18 V
Teža
Model
0 - 350 / 0 - 1500 min-1
38 mm
Strojni vijak
Zavijanje
DS18DSAL
0 - 300 / 0 - 1500 min-1
UC18YRSL
UC18YGSL
14,4 V – 18 V
14,4 V – 18 V
0,6 kg
0,4 kg
Slovenščina
STANDARDNI DODATKI
UPORABE
1 Dodatni sveder (št. 2) ..................... 1
2 Polnilnik (UC18YGSL ali UC18YRSL) .... 1
DS18DSAL
3 Baterija (BSL1830 ali BSL1815X) ...... 2
4 Plastična škatla ................................. 1
ODSTRANJEVANJE/NAMEŠČANJE BATERIJE
5 Pokrov akumulatorja .......................... 1
1. Odstranjevanje baterije
Trdno primite ročico in pritisnite na baterijski zapah,
da odstranite baterijo (Glej Skici 1).
POZOR
Nikoli ne naredite kratkega stika z baterijo.
2. Nameščanje baterije
Vstavite baterijo ter bodite pozorni na polariteto (Glej
Skico 2).
1 Dodatni sveder (št. 2) ..................... 1
2 Polnilnik (UC18YGSL ali UC18YRSL) .... 1
DS14DSAL
3 Baterija (BSL1430 ali BSL1415X) ...... 2
4 Plastična škatla ................................. 1
5 Pokrov akumulatorja .......................... 1
Standardni pripomočki se lahko spremenijo brez
vnaprejšnjega obvestila.
OPCIJSKI DODATKI (PRODAJANI LOČENO)
䡬 Baterija
(BSL1430)
䡬 Zavijanje in odstranjevanje strojnih vijakov, lesenih
vijakov, navojnih vijakov, itd.
䡬 Vrtanje različnih kovin.
䡬 Vrtanje različnega lesa.
(BSL1415X)
(BSL1830)
(BSL1815X)
Opcijski dodatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega
obvestila.
POLNJENJE
Pred uporabo električnega vrtalnika napolnite baterije na
naslednji način.
<UC18YRSL>
1. Napajalni kabel polnilnika vkjučive v vtičnico.
Ko je napajalni kabel priključen, kontrolna lučka
polnilnika utripa v rdeči barvi. (v enosekundnih intervalih)
2. Vstavite baterijo v polnilnik.
Baterijo pravilno vstavite v polnilnik tako, da je linija
vidna, kot je prikazano na Skici 3,4.
3. Polnjenje
Ko vstavite baterijo v polnilnik, se postopek polnjenja
začne in kontrolna lučka neprekinjeno sveti v rdeči barvi.
Ko je baterija povsem napolnjena, kontrolna lučka utripa
v rdeči barvi. (v 1 sekundnih intervalih) (Glej Tabeli 1).
(1) Označba vodilne lučke
Označbe vodilne lučke bodo takšne kot je prikazano v
Tabeli 1, glede na pogoje polnilnika ali baterije za polnjenje.
Tabela 1
Označbe vodilne lučke
Kontrolna
lučka sveti
ali utripa v
rdeči barvi.
Kontrolna
lučka sveti v
zeleni barvi.
Pred
polnjenjem
Utripa
Sveti 0,5 sekunde. sekund
Ne sveti 0,5 sekunde. (ugasne se za 0,5)
Med
polnjenjem
Sveti
Nenehno sveti
Polnjenje
končano
Utripa
Sveti 0,5 sekunde. Ne sveti 0,5 sekunde.
(ugasne se za 0,5 sekund)
Polnjenje ni
možno
Miglja
Sveti 0,1 sekundo. Ne sveti 0,1 sekundo.
(ugasne se za 0,1 sekundo)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Napaka v bateriji ali
polnilniku
Stanje
pripravljenosti
pregretja
Sveti
Nenehno sveti
Akumulator se je
pregrel.
Polnjenje ni možno.
(Polnjenje se bo
nadaljevalo, ko se
akumulator ohladi.)
82
Slovenščina
(2) O temperaturah baterije za polnjenje
Temperature baterij za polnjenje so prikazane v tabeli
2. Baterije, ki so se segrele je treba pred ponovnim
polnjenjem pustiti nekaj časa, da se ohladijo.
Tabulka 2 Polnilna območja baterij
Temperature baterij
za polnjenje
Baterije za polnjenje
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
0˚C – 50˚C
(3) O času polnjenja
Odvisno od kombinacije polnilnika in baterij bo čas
polnjenja enak tistemu, prikazanemu v tabeli 3.
Tabela 3 Čas polnjenja (pri 20˚C)
Baterija
Polnilnik
BSL1430, BSL1830
UC18YRSL
UC18YGSL
Približno 45 min. Približno 90 min.
BSL1415X, BSL1815X Približno 20 min. Približno 40 min.
OPOMBA
Čas polnjenja je odvisen od temperature in napetosti
električnega vira.
4. Izključite napetostni kabel polnilnika iz vtičnice.
5. Trdno primite polnilnik in izvlecite baterijo.
OPOMBA
Po polnjenju najprej izvlecite baterije iz polnilnika in
jih primerno uporabite.
Glede razelektritve pri novih vaterijah itd.
Ker notranja kemična snov v novih baterijah in baterijah,
ki dlje časa niso bile uporabljene, ni aktivirana, je lahko
razelektritev maijhna, če te baterije uporabljate prvič
ali drugič.
Kako dalj časa uporabljati baterije
(1) Baterije napolnite še preden se v celoti izpraznijo.
Ko občutite, da se moč orodja slabša, ga nehajte
uproabljati in napolnite baterije. Če nadaljujete z uporabo
orodja in izrabite električno napetost, se baterija lahko
poškoduje in skrajša se ji življenjska doba.
(2) Izogibajte se polnjenju pri visokih temperaturah.
Napolnjena baterija bo vroča takoj po porabi. Če takšno
baterijo napolnite takoj po uporabi se bodo njene
notranje kemijske substance poslabšale in skrajšala se
bo njena življenjska doba. Baterijo pustite nekaj časa,
da se ohladi in jo šele nato napolnite.
POZOR
䡬 Ko polnilnik baterij dalj časa uporabljate se bo segrel
ter bo predstavljal vzrok za nepravilna delovanja. Ko
se polnjenje zaključi ga pred naslednjim polnjenjem
pustite 15 minut mirovati.
䡬 Če baterijo polnite, ko je vroča zaradi uporabe ali
izpostavljenosti na sončno svetlobo, bo vodilna lučka
zasvetila zeleno.
Baterija se ne bo napolnila. V takšnem primeru pustite,
da se baterija ohladi in nato nadaljujte s polnjenjem.
䡬 Ko lučka za pregrevanje utripa v rdeči barvi (vsake 0,2
sekundi), preverite in izvlecite vse tujke iz polnilca iz
namestitvene luknje za baterijo. Če tujkov ni je možno,
da sta baterija ali polnilec pokvarjena. Odnesite jih v
vaš pooblaščeni servisni center.
<UC18YRSL>
1. Napajalni kabel polnilnika vkjučive v vtičnico.
Med priključevanjem vtiča napajalnika v posodo, bo
kontrolna lučka utripala rdeče. (v enosekundnih
intervalih)
2. Vstavite baterijo v polnilnik.
Baterijo čvrsto vstavite v polnilnik, kot je prikazano na
Skici 5, 6.
3. Polnjenje
Med vstavljanjem baterije v polnilnik bo kontrolna lučka
neprekinjeno svetila rdeče.
Ko je baterija povsem napolnjena, kontrolna lučka utripa
v rdeči barvi. (v 1 sekundnih intervalih) (Glej Tabeli 4).
(1) Označba vodilne lučke
Označbe vodilne lučke bodo takšne kot je prikazano v
Tabeli 4, glede na pogoje polnilnika ali baterije za polnjenje.
Tabela 4
Označbe vodilne lučke
Kontrolna
lučka sveti
ali utripa v
rdeči barvi.
Kontrolna
lučka sveti v
zeleni barvi.
83
Pred
polnjenjem
Utripa
Sveti 0,5 sekunde. sekund
Ne sveti 0,5 sekunde. (ugasne se za 0,5)
Med
polnjenjem
Sveti
Nenehno sveti
Polnjenje
končano
Utripa
Sveti 0,5 sekunde. Ne sveti 0,5 sekunde.
(ugasne se za 0,5 sekund)
Stanje
pripravljenosti
pregretja
Utripa
Sveti 1 sekunde. Ne sveti 0,5 sekunde.
(ugasne se za 0,5 sekund)
Akumulator se je
pregrel.
Polnjenje ni možno.
(Polnjenje se bo
nadaljevalo, ko se
akumulator ohladi.)
Slovenščina
(2) O temperaturah baterije za polnjenje
Temperature baterij za polnjenje so prikazane v tabeli
2. Baterije, ki so se segrele je treba pred ponovnim
polnjenjem pustiti nekaj časa, da se ohladijo.
(3) O času polnjenja
Tabela 3 prikazuje potreben čas polnjenja glede na
tip baterije.
4. Izključite napetostni kabel polnilnika iz vtičnice.
5. Trdno primite polnilnik in izvlecite baterijo.
OPOMBA
Po uporabi izvlecite baterijo iz polnilnika in jo shranite.
O električni sprožitvi v primeru novih baterij, itd.
Ker se notranje kemijske substance novih baterij ali
baterij, ki se niso dalj časa uporabljale, niso aktivirale
je lahko električna sprožitev pri prvi in drugi uporabi
nizka. To je kratkotrajen pojav in normalen čas za
ponovno polnjenje se bo povrnil, ko baterije napolnite
2 - 3 krat.
Kako dalj časa uporabljati baterije
(1) Baterije napolnite še preden se v celoti izpraznijo.
Ko občutite, da se moč orodja slabša, ga nehajte
uproabljati in napolnite baterije. Če nadaljujete z uporabo
orodja in izrabite električno napetost, se baterija lahko
poškoduje in skrajša se ji življenjska doba.
(2) Izogibajte se polnjenju pri visokih temperaturah.
Napolnjena baterija bo vroča takoj po porabi. Če takšno
baterijo napolnite takoj po uporabi se bodo njene
notranje kemijske substance poslabšale in skrajšala se
bo njena življenjska doba. Baterijo pustite nekaj časa,
da se ohladi in jo šele nato napolnite.
POZOR
䡬 Če polnite baterijo, ki je segreta, ker je bila dalj časa
izpostavljena sončni svetlobi ali je bila pravkar v uporabi,
signalna lučka na polnilcu zasveti zeleno. Če je baterija
napolnjena in je že topla, ker je bila dalj časa
izpostavljena neposredni sončni svetlobi oz. ker ste jo
pravkar uporabljali, se bo kontrolna lučka prižgala za
1 sekundo, nato pa se 0,5 sekunde ne bo prižgala
(ugasnjena za 0,5 sekunde).
䡬 Ker vgrajen mikroračunalnik potrebuje približno 3
sekunde, da potrdi baterijo, ki jo polnite, ko je izvlečen
UC18YGSL; počakajte najmanj 3 sekunde pred
ponovlnim vstavljanjem za nadaljevanje polnjenja. Če
baterijo ponovno vstavite v teh 3 sekundah, se le-ta
ne bo mogla pravilno napolniti.
PRED UPORABO
䡬 Pripravljanje in preverjanje delovnega okolja
Z naslednjimi varnostnimi ukrepi preverite ali je delovno
okolje primerno za delo.
UPORABA
(1) Ko enoto uporabljate kot izvijač, poravnajte eno od
številk "1, 3, 5 ... 22" na številčnici sklopke ali s pikami
s trikotnikom na zunanjem telesu.
(2) Ko enoto uporabljate kot vrtalnik poravnajte označbo
za vrtanje " " na številčnici sklopke s trikotnikom na
zunanjem telesu.
POZOR
䡬 Številčnico sklopke ne morete nastaviti med številke
"1, 3, 5 ... 22" ali pike.
䡬 Stroja ne uporabljajte, ko je številčnica sklopke med
"22" in linija na sredini označbe za vrtanje.
Neupoštevanje tega lahko povzroči poškodbe (Glej
Skico 8).
2. Nastavitev navora tesnitve
(1) Navor tesnitve
Jakost navora tesnitve se mora ujemati s premerom
vijaka. Če uporabite prevelik navor se glava vijaka
lahko zlomi ali poškoduje. Prepričajte se, da je položaj
številčnice sklopke primerno nastavljen na premer vijaka.
(2) Prikaz navora tesnitve
Navor tesnitve je odvisen od tipa vijaka in materiala,
ki ga zavijate.
Enota označuje navor tesnitve s številkami "1, 3, 5
...22" na številčnici sklopke in s pikami. Navor tesnitve
pri položaju "1" je najbolj slaboten in pri najvišji številki
je najmočnejši (Glej Skico 7).
(3) Nastavljanje navora tesnitve
Obrnite številčnico sklopke in jo poravnajte s številkami
"1, 3, 5 ... 22" na številčnici ali s pikami, s trikotnikom
na zunanjem telesu. Glede na to kakšen navor
potrebujete prilagodite številčnico sklopke v smeri
slabšega ali močnejšega navora.
POZOR
䡬 Rotacija motorja se lahko ustavi, ko enoto uporabljate
kot vrtalnik. Med uporabo vrtalnika ne zaklenite motorja.
䡬 Predolgo udrihanje lahko zlomi vijak zaradi prevelike
zatesnitve.
3. Spremenite hitrost rotacije
Za spremembo hitrosti rotacije uporabite preklopni
gumb. Preklopni gumb premaknite v smeri puščice
(Glej Skici 9 in 10).
Ko je preklopni gumb nastavljen na "LOW" (nizko) se
vrtalnik vrti z nizko hitrostjo. Ko je nastavljen na "HIGH"
(visoko) se vrtalnik vrti z visoko hitrostjo.
POZOR
䡬 Ko s preklopnim gumbom spreminjate rotacijsko hitrost
se prepričajte, da je stikalo izključeno.
Spreminjanje hitrosti, ko se motor obrača bo
poškodovalo zobčenike.
䡬 Če se motor zaklene takoj izključite napetost. Če je
motor dalj časa zaklene se lahko baterija ali motor
zažgeta.
4. Področje in napotki za uporabo
Uporabna podtročja za različne tipe dela, ki temeljijo
na mehanski strukturi te enote, so prikazana v Tabeli
5.
1. Preverite položaj številčniče sklopke (Glej Skico 7)
Navor tesnitve enote lahko prilagodite glede na položaj
na katerega je nastavljena številčnica sklopke.
84
Slovenščina
Tabela 5
Delo
Predlogi
Les
Vrtanje
Jeklo
Uporabiti za vrtanje.
Aluminij
Zavijanje
Strojni vijak
Uporabite sveder ali odbojko, ki se ujema s premerom vijaka.
Leseni vijak
Uporabite po vrtanju vodilne luknje.
5. Kako izbrati tesnilni navor in hitrost rotiranja
Tabela 6
Uporaba
Strojni vijak
Zavijanje
Leseni vijak
Les
Vrtanje
Kovina
Položaj številčnice
sklopke
Izbira hitrosti rotacije (položaj preklopnega gumba)
LOW (nizka hitrost)
1 – 22
Za vijake premera 6 mm ali
manjše.
1 –
Za 8 mm vijake ali vijake z
manjšim nominalnim premerom.
Za 4,8 mm vijake ali vijake z
manjšim nominalnim premerom.
Za vijake premera 45 mm
ali manjše. (DS18DSAL)
Za vijake premera 24 mm ali
manjše. (DS18DSAL)
Za vijake premera 38 mm
ali manjše. (DS14DSAL)
Za vijake premera 18 mm ali
manjše. (DS14DSAL)
Za vrtanje s kovinskim
svedrom.
POZOR
䡬 Primere izbire, prikazane v Tabeli 6 uporabljajte kot
splošen standard. Ker se pri dejanskem delu uporabljajo
različni tipi tesnilnih vijakov in različni materiali, ki se
tesnijo so seveda potrebne primerne prilagoditve.
䡬 Ko uporabljate vrtalnik s strojnim vijakom pri položaju
HIGH (visoka hitrost) se lahko vijak poškoduje ali sveder
odvije zaradi premočnega tesnilnega navora. Ko
uporabljate strojni vijak nastavite vrtalnik na položaj
LOW (nizka hitrost).
OPOMBA:
䡬 Uporaba baterije v hladnih pogojih (pod 0 stopinj celzija)
lahko včasih oslabi tesnilni navod in zmanjša količino
dela. To je le trenutni pojav, ki se odpravi, ko se
baterija segreje.
6. Uporaba kljuke
Kljuka se uporablja za obešanje električnega orodja na
vaš pas med izvajanjem dela.
POZOR:
䡬 Med uporabo kljuke trdno držite električno orodje, da
po nesreči na pade na tla.
Če električno orodje pade, lahko povzroči nesrečo.
䡬 Med prenašanjem električnega orodja, pripetega na
vaš pas, ne nameščajte nobenega nastavka v vpenjalno
glavo tega orodja. Če je oster nastavek, kot npr.
sveder, nameščen v električnem orodju, ki ga nosite
obešenega za svoj pas, se lahko telesno poškodujete.
䡬 Kljuko morate namestiti varno. Če kljuka ni varno
nameščena, lahko med uporabo povzroči telesne
poškodbe.
85
HIGH (visoka hitrost)
Za vijake premera 4 mm ali
manjše.
(1) Demontaža kljuke
Pritrdilne vijake za kljuko odstranite z izvijačem. (Skico
11)
(2) Menjava kljuke in pritegovanje vijakov.
Kljuko namestite varno v utor na električnem orodju in
pritegnite vijake ter tako pritrdite kljuko. (Skico 12)
7. Način uporabe LED svetilke
Povlecite prevesno stikalo, tako da luč zasveti. Luč
sveti, dokler vlečete za prevesno stikalo. Luč ugasne,
potem ko spustite prevesno stikalo (Skico 13).
POZOR:
䡬 Ne glejte neposredno v izvor svetlobe, saj je to velika
obremenitev za vaše oči.
Če so oči dalj časa izpostavljene neposredni svetlobi, se
poškodujejo.
8. Montaža in demontaža nastavka
(1) Montaža nastavka
Odvijte obojko z obračanjem v levo (v smeri, nasprotni
gibanju urinih kazalcev, gledano s sprednje strani) in tako
odprite spojko na vpenjalni glavi, ki ne potrebuje ključa.
Ko ste vstavili nastavek v vpenjalno glavo, ki ne potrebuje
ključa pritegnite vpenjalno glavo z zasukom v desno (v
smeri urinih kazalcev, gledano od spredaj). (Glej Skico
14)
䡬 Če postane obojka med delovanjem ohlapna, jo
ponovno pritegnite
Pri dodatnem pritegovanju morate uporabiti večjo silo.
(2) Demontaža nastavka
Odvijte obojko z obračanjem v levo (v smeri, nasprotni
gibanju urinih kazalcev, gledano s sprednje strani) in
odstranite nastavek. (Glej Skico 14)
Slovenščina
OPOMBA:
Če se obojka pritegne v stanje, v katerem je spojka
vpenjalne glave, ki ne potrebuje ključev, odprta do
maksimalne meje, se lahko zasliši klik. Ta klik se pojavi
tedaj, ko naprava prepreči odvijanje vpenjalne glave, ki ne
potrebuje ključev, in ni znak napačnega delovanja.
POZOR
䡬 Ko rokava več ne morete odviti uporabite primež ali
podobno orodje, da zatesnite sveder. Način sklopke
postavite med 1 in 11 ter obrnite rokav, da odvijete stran
(levo stran) medtem ko uporabljate sklopko. Sedaj lahko
lažje odvijete rokav.
9. Samodejni vertenski blokirni mehanizem
Ta enota vsebuje mehanizem za samodejno blokado
vretena za hitro menjavo nastavka.
10. Preverite ali je baterija pravilno nameščena
11. Preverite smer rotacije
Nastavek se obrača v smeri urinega kazalca (gledano
od zadaj), tako da pritisnete desno stran gumba.
Levo stran gumba pritisnite, da se nastavek obrača
v nasprotni smeri urinega kazalca. (Glej Skico 15) ( L
in R oznaki se nahajata na gumbu.)
12. Uporaba stikala
䡬 Ko sprožilna tipka ni pritisnjena se orodje obrača. Ko
tipko sprostite se orodje zaustavi.
䡬 Rotacijsko hitrost vrtalnika lahko nadzorujete s
spreminjanjem pritiska na stikalo. Hitrost je nizka, ko
stikalo narahlo povlečete in se poveča, ko stikalo povlečete
močneje.
OPOMBA
䡬 Ko se motor začenja vrteti boste zaslišali piskajoči zvok;
to je le šum in ne pomeni napake stroja.
VZDRŽEVANJE IN PREGLEDI
1. Pregledovanje orodja
Ker uporaba topega orodja zmanjša učinkovitost in
povzroči nepravilno delovanje motorja, naostrite ali
zamenjajte orodje takoj, ko opazite odrgnjenost.
2. Pregled montažnih vijakov
Redno preverjajte vse montažne vijake in se prepričajte,
da so primerno zaviti. Če se katerikoli vijak odvije, ga
takoj zavijte. Če se katerikoli vijak odvije, ga takoj zavijte.
Če tega ne naredite lahko pride do resnih nesreč.
3. Vzdrževanje motorja
Navitje motorja je dejansko ŇsrceÓ električnega orodja.
Izvajajte pravočasne ukrepe, da zagotovite, da se navitje
ne poškoduje in/ali zmoči zaradi olja ali vode.
4. Pregledovanje ogljikovih ščetk (Skico 16)
Motor uporablja ogljikove ščetke, ki so potrošni material.
Ker lahko prekomerno izrabljene ogljikove ščetke
povzročijo težave motorja, jih zamenjajte z novimi, ko se
te obrabijo do skorajšnje Ňmeje obrabe Ň. Dodatno
morajo biti ogljikove ščetke vedno čiste, zagotoviti pa je
potrebno, da prosto zdrsnejo v držala ščetk.
OPOMBA
Ko zamenjujete ogljikovo ščetko z novo, morate uporabiti
Hitachi ogljikovo ščetko, št. kode 999054.
5. Zamenjava ogljikovih ščetk
Odstranite ogljikovo ščetko, tako da najprej odstranite
pokrov ščetke in nato zapnete za izbočeni del ogljikove
ščetke z običajnim izvijačem itd., kot je prikazano na
Skico 18.
Med nameščanjem ogljene ščetke jo usmerite tako, da
bo žebelj ogljene ščetke (Glej Sliko 17) usklajen s
kontaktnim delom na zunanjem delu cevi ščetke. Nato
jo potisnite noter s prstom, kot je ilustrirano na Skico
19. Nazadnje namestite pokrov ščetke.
POZOR
Bodite popolnoma prepričani, da ste vstavili konico
ogljikove ščetke v stični del izven cevi ščetke. (Vstavite
lahko katerokoli izmed dveh priloženih konic.)
Potrebna je previdnost, saj lahko kakršnakoli napaka pri
tem postopku povzroči deformacijo konice ogljikove
ščetke ter težave motorja v zgodnjem stadiju.
6. Čiščenje polnilnika
Ko se vrtalnik umaže ga obrišite z mehko suho krpo,
ali s krpo, namočeno v milnico. Ne uporabljajte klorovih
raztopin, bencina ali razredčevalcev barve, saj ti stopijo
plastiko.
7. Shranjevanje
Vrtalnik shranite v prostor, kjer je temperature nižja od 40˚C
ter izven dosega otrok.
8. Seznam servisnih delov
POZOR
Popravila, spremembe in pregled Hitachi električnega
orodja mora izvajati pooblaščeni servisni center Hitachi.
Zlasti lasersko napravo mora vzdrževati pooblaščeni
agent proizvajalca laserja.
Popravilo laserske naprave zmeraj določite
pooblaščenemu servisnemu centru Hitachi.
Pri zahtevi za popravilo ali vzdrževanje bo v veliko
pomoč, če pooblaščenemu servisnemu centru Hitachi
skupaj z orodjem izročite tudi ta seznam delov.
Pri uporabi in vzdrževanju električnih orodjih je treba
upoštevati varnostne uredbe in standarde, ki so
določene za vsako državo.
SPREMEMBE
Hitach električna orodja se nenehno izboljšujejo in
spreminjajo, da bi vključevala najnovejše tehnološke
napredke.
Torej se lahko nekateri deli, spremenijo brez
vnaprejšnjega obvestila.
GARANCIJA
Garantiramo za Hitachi električna orodja v skladu z ustavno/
državno veljavnimi uredbami. Garancija ne pokriva napak
ali poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, zlorabe
ali normalne obrabe. V primeru pritožbe pošljite
nerazstavljeno električno orodje skupaj z GARANCIJSKIM
CERTIFIKATOM, ki ga najdete na koncu teh navodil za
uporabo, na pooblaščeni servisni center Hitachi.
OPOMBA
Zaradi HITACHIJEVEGA nenehnega programa raziskav in
razvoja se specifikacije lahko spremenijo brez vnaprej njega
obvestila.
86
Slovenščina
Informacije o hrupu in vibracijah
Izmerjene vrednosti so bile določene v sklado z EN60745
in določene v skladu z ISO 4871.
Izmerjen A-opredeljen nivo zvočne moči: 99 dB (A).
Izmerjen A-opredeljen nivo zvočnega tlaka: 88 dB (A).
Netočnost KpA: 3 dB (A).
Uporabljajte zaščito za oči.
Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota v treh oseh) so
določene v skladu z EN60745.
Vibracijska emisijska vrednost ah = 5,9 m/s2
Netočnost K = 1,5 m/s2
OPOZORILO
䡬 Vibracijska emisijska vrednost med dejansko uporabo
električnega orodja se lahko razlikuje od navedene
vrednosti v odvisnosti od načina uporabe orodja.
䡬 Določitev varnostnih ukrepov za zaščito upravljavca,
ki temeljijo na določitvi izpostavljenosti dejanskim
pogojem uporabe (upoštevanje vseh delov delovnega
cikla, kot so časi, ko je orodje izključeno in časi
delovanja orodja v prostem teku dodatno s časom
zagona orodja).
87
Pyccкий
OБЩИE ПPABИЛA БEЗOПACHOCTИ ПPИ PAБOTE C
ЭЛEКTPOИHCTPУMEHTOM
ПPEДУПPEЖДEHИE
Пpочтитe вce пpaвилa бeзопacноcти и инcтpyкции.
He выполнeниe пpaвил и инcтpyкций можeт пpивecти
к поpaжeнию элeктpичecким током, пожapy и/или
cepьeзной тpaвмe.
Cоxpaняйтe вce пpaвилa и инcтpyкции нa бyдyщee.
Tepмин “элeктpоинcтpyмeнт” в контeкcтe вcex мep
пpeдоcтоpожноcти отноcитcя к экcплyaтиpyeмомy
Baми элeктpоинcтpyмeнтy c питaниeм от ceтeвой
pозeтки (c ceтeвым шнypом) или элeктpоинcтpyмeнтy
c
питaниeм
от
aккyмyлятоpной
бaтapeи
(бecпpоводномy).
1) Бeзопacноcть нa paбочeм мecтe
a) Поддepживaйтe чиcтотy и xоpошee оcвeщeниe
нa paбочeм мecтe.
Бecпоpядок и плоxоe оcвeщeниe пpиводят к
нecчacтным cлyчaям.
b) He иcпользyйтe элeктpоинcтpyмeнты во
взpывоопacныx окpyжaющиx ycловияx,
нaпpимep, в нeпоcpeдcтвeнной близоcти
огнeопacныx жидкоcтeй, гоpючиx гaзов или
лeгковоcплaмeняющeйcя пыли.
Элeктpоинcтpyмeнты поpождaют иcкpы,
котоpыe могyт воcплaмeнить пыль или
иcпapeния.
c) Дepжитe дeтeй и нaблюдaющиx нa бeзопacном
paccтоянии во вpeмя экcплyaтaции
элeктpоинcтpyмeнтa.
Oтвлeчeниe внимaния можeт cтaть для Bac
пpичиной потepи yпpaвлeния.
2) Элeктpобeзопacноcть
a) Ceтeвыe вилки элeктpоинcтpyмeнтов должны
cоотвeтcтвовaть ceтeвой pозeткe.
Hикогдa нe модифициpyйтe штeпceльнyю
вилкy никоим обpaзом.
He иcпользyйтe никaкиe aдaптepныe
пepexодники c зaзeмлeнными (зaмкнyтыми нa
зeмлю) элeктpоинcтpyмeнтaми.
Heмодифициpовaнныe штeпceльныe вилки и
cоотвeтcтвyющиe им ceтeвыe pозeтки yмeньшaт
опacноcть поpaжeния элeктpичecким током.
b) He пpикacaйтecь тeлом к зaзeмлeнным
повepxноcтям, нaпpимep, к тpyбопpоводaм,
paдиaтоpaм, кyxонным плитaм и xолодильникaм.
Ecли Baшe тeло cопpикоcнeтcя c зaзeмлeнным
и повepxноcтями, возpacтeт опacноcть
поpaжeния элeктpичecким током.
c) He подвepгaйтe элeктpоинcтpyмeнты
дeйcтвию воды или влaги.
Пpи попaдaнии воды в элeктpоинcтpyмeнт
возpacтeт опacноcть поpaжeния элeктpичecким
током.
d) Пpaвильно обpaщaйтecь cо шнypом. Hикогдa
нe пepeноcитe элeктpоинcтpyмeнт, взявшиcь
зa шнyp, нe тянитe зa шнyp и нe дepгaйтe зa
шнyp
c
цeлью
отcоeдинeния
элeктpоинcтpyмeнтa от ceтeвой pозeтки.
Pacполaгaйтe шнyp подaльшe от иcточников
тeплa, нeфтeпpодyктов, пpeдмeтов c оcтpыми
кpомкaми и движyщиxcя дeтaлeй.
Повpeждeнныe или зaпyтaнныe шнypы
yвeличивaют
опacноcть
поpaжeния
элeктpичecким током.
e) Пpи экcплyaтaции элeктpоинcтpyмeнтa внe
помeщeний иcпользyйтe yдлинитeльный
шнyp, пpeднaзнaчeнный для иcпользовaния
внe помeщeния.
Иcпользовaниe шнypa, пpeднaзнaчeнного для
paботы внe помeщeний, yмeньшит опacноcть
поpaжeния элeктpичecким током.
f) Пpи экcплyaтaции элeктpоинcтpyмeнтa во
влaжной cpeдe, иcпользyйтe ycтpойcтво
зaщитного отключeния (RCD) иcточникa
питaния.
Иcпользовaниe RCD yмeньшит опacноcть
поpaжeния элeктpичecким током.
3) Личнaя бeзопacноcть
a) Бyдьтe готовы к нeожидaнным cитyaциям,
внимaтeльно cлeдитe зa cвоими дeйcтвиями
и pyководcтвyйтecь здpaвым cмыcлом пpи
экcплyaтaции элeктpоинcтpyмeнтa.
He иcпользyйтe элeктpоинcтpyмeнт, когдa Bы
ycтaли или нaxодитecь под влияниeм
нapкотиков, aлкоголя или лeкapcтвeнныx
пpeпapaтов.
Mгновeннaя потepя внимaния во вpeмя
экcплyaтaции элeктpоинcтpyмeнтов можeт
пpивecти к cepьeзной тpaвмe.
b) Иcпользyйтe индивидyaльныe cpeдcтвa
зaщиты. Bceгдa нaдeвaйтe cpeдcтвa зaщиты
глaз.
Зaщитноe
cнapяжeниe,
нaпpимep,
пpотивопылeвой pecпиpaтоp, зaщитнaя обyвь c
нecкользкой подошвой, зaщитный шлeм-кacкa или
cpeдcтвa зaщиты оpгaнов cлyxa, иcпользyeмыe
для cоотвeтcтвyющиx ycловий, yмeньшaт тpaвмы.
c) Избeгaйтe нeпpeднaмepeнного включeния
двигaтeля. Убeдитecь в том, что выключaтeль
нaxодитcя в положeнии выключeния пepeд
поднимaниeм,
пepeноcкой
или
подcоeдинeниeм к ceтeвой pозeткe и/или
поpтaтивномy бaтapeйномy иcточникy питaния.
Пepeноcкa элeктpоинcтpyмeнтов, когдa Bы пaлeц
дepжитe нa выключaтeлe, или подcоeдинeниe
элeктpоинcтpyмeнтов к ceтeвой pозeткe, когдa
выключaтeль бyдeт нaxодитьcя в положeнии
включeния, пpиводит к нecчacтным cлyчaям.
d) Cнимитe вce peгyлиpовочныe или гaeчныe
ключи пepeд включeниeм элeктpоинcтpyмeнтa.
Гaeчный или peгyлиpовочный ключ, оcтaвлeнный
пpикpeплeнным
к вpaщaющeйcя дeтaли
элeктpоинcтpyмeнтa, можeт пpивecти к
полyчeнию тpaвмы.
e) He тepяйтe ycтойчивоcть. Bce вpeмя имeйтe
точкy опоpы и cоxpaняйтe paвновecиe.
Это
поможeт
лyчшe
yпpaвлять
элeктpоинcтpyмeнтом в нeпpeдвидeнныx cитyaцияx.
f) Oдeвaйтecь нaдлeжaщим обpaзом. He
нaдeвaйтe пpоcтоpнyю одeждy или
ювeлиpныe издeлия. Дepжитe волоcы, одeждy
и пepчaтки кaк можно дaльшe от движyщиxcя
чacтeй.
Пpоcтоpнaя одeждa, ювeлиpныe издeлия или
длинныe волоcы могyт попacть в движyщиecя
чacти.
88
Pyccкий
g) Ecли пpeдycмотpeны ycтpойcтвa для
пpиcоeдинeния пpиcпоcоблeний для отводa и
cбоpa пыли, yбeдитecь в том, что они
пpиcоeдинeны и иcпользyютcя нaдлeжaщим
обpaзом.
Иcпользовaниe дaнныx ycтpойcтв можeт
yмeньшить опacноcти, cвязaнныe c пылью.
4) Экcплyaтaция
и
обcлyживaниe
элeктpоинcтpyмeнтов
a) He пepeгpyжaйтe элeктpоинcтpyмeнт.
Иcпользyйтe нaдлeжaщий для Baшeго
пpимeнeния элeктpоинcтpyмeнт.
Haдлeжaщий элeктpоинcтpyмeнт бyдeт
выполнять paботy лyчшe и нaдeжнee в том
peжимe paботы, нa котоpый он paccчитaн.
b) He иcпользyйтe элeктpоинcтpyмeнт c
нeиcпpaвным выключaтeлeм, ecли c eго
помощью нeльзя бyдeт включить и выключить
инcтpyмeнт.
Кaждый элeктpоинcтpyмeнт, котоpым нeльзя
yпpaвлять c помощью выключaтeля, бyдeт
пpeдcтaвлять опacноcть, и eго бyдeт нeобxодимо
отpeмонтиpовaть.
c) Oтcоeдинитe штeпceльнyю вилкy от иcточникa
питaния и/или поpтaтивный бaтapeйный
иcточник питaния от элeктpоинcтpyмeнтa
пepeд нaчaлом выполнeния кaкой-либо из
peгyлиpовок, пepeд cмeной пpинaдлeжноcтeй
или xpaнeниeм элeктpоинcтpyмeнтов.
Taкиe пpофилaктичecкиe мepы бeзопacноcти
yмeньшaт опacноcть нeпpeднaмepeнного
включeния двигaтeля элeктpоинcтpyмeнтa.
d) Хpaнитe нeиcпользyeмыe элeктpоинcтpyмeнты
в нeдоcтyпном для дeтeй мecтe, и нe
paзpeшaйтe людям, нe знaющим, кaк
обpaщaтьcя c элeктpоинcтpyмeнтом или нe
изyчившим дaнноe pyководcтво, paботaть c
элeктpоинcтpyмeнтом.
Элeктpоинcтpyмeнты пpeдcтaвляют опacноcть
в pyкax нeподготовлeнныx пользовaтeлeй.
e) Cодepжитe
элeктpоинcтpyмeнты
в
иcпpaвноcти. Пpовepьтe, нeт ли нecооcноcти
или
зaeдaния
движyщиxcя
чacтeй,
повpeждeния дeтaлeй или кaкого-либо дpyгого
обcтоятeльcтвa, котоpоe можeт повлиять нa
фyнкциониpовaниe элeктpоинcтpyмeнтов.
Пpи нaличии повpeждeния отpeмонтиpyйтe
элeктpоинcтpyмeнт пepeд eго экcплyaтaциeй.
Большоe количecтво нecчacтныx cлyчaeв cвязaно
c плоxим обcлyживaниeм элeктpоинcтpyмeнтов.
f) Cодepжитe peжyщиe инcтpyмeнты оcтpо
зaточeнными и чиcтыми.
Haдлeжaщим обpaзом cодepжaщиecя в
иcпpaвноcти peжyщиe инcтpyмeнты c оcтpыми
peжyщими кpомкaми бyдyт мeньшe зaeдaть и
бyдyт лeгчe в yпpaвлeнии.
g) Иcпользyйтe
элeктpоинcтpyмeнт,
пpинaдлeжноcти, нacaдки и т. п. в cоотвeтcтвии
c дaнным pyководcтвом, пpинимaя во внимaниe
ycловия и объeм выполняeмой paботы.
Иcпользовaниe элeктpоинcтpyмeнтa для
выполнeния paбот нe по пpямомy нaзнaчeнию
можeт пpивecти к опacной cитyaции.
89
5) Иcпользовaниe и yxод зa элeктpоинcтpyмeнтом
c aвтономным питaниeм
a) Для
подзapядки
бaтapeи
cлeдyeт
иcпользовaть
зapядноe
ycтpойcтво,
peкомeндyeмоe пpоизводитeлeм.
Иcпользовaниe зapядного ycтpойcтвa, нe
пpeднaзнaчeнного для подзapядки элeмeнтов
питaния дaнного типa, можeт пpивecти к
возгоpaнию.
b) Элeктpоинcтpyмeнты
должны
иcпользовaтьcя только cо cпeциaльно
пpeднaзнaчeнными для ниx элeмeнтaми
питaния.
Иcпользовaниe элeмeнтов питaния дpyгиx типов
можeт пpивecти к физичecким тpaвмaм и
возгоpaнию.
c) Cлeдyeт пpeдyпpeдить любой контaкт
нeиcпользyeмой бaтapeи c мeтaлличecкими
пpeдмeтaми, кaк то: cкpeпкaми, монeтaми,
ключaми, cкобяными и кpeпeжными
издeлиями, a тaкжe c пpочими нeбольшими
мeтaлличecкими пpeдмeтaми, контaкт c
котоpыми можeт пpивecти к cлyчaйномy
зaмыкaнию клeмм.
Коpоткоe зaмыкaниe клeмм бaтapeи можeт cтaть
пpичиной ожогов или пpивecти к возгоpaнию.
d) B ycловияx нeнaдлeжaщeй экcплyaтaции
возможeн выбpоc жидкоcти из бaтapeи;
избeгaйтe контaктa c вытeкшeй жидкоcтью. B
cлyчae нeпpeднaмepeнного контaктa c
вытeкшeй жидкоcтью, пpомойтe зонy контaктa
обильным количecтвом воды. B cлyчae
попaдaния жидкоcти в глaзa, обpaтитecь зa
дополнитeльной мeдицинcкой помощью.
Контaкт c жидкоcтью, выбpacывaeмой из
бaтapeи, можeт пpивecти к paздpaжeнию или
ожогaм в зонe контaктa.
6) Oбcлyживaниe
a) Oбcлyживaниe Baшeго элeктpоинcтpyмeнтa
должно выполнятьcя квaлифициpовaнным
пpeдcтaвитeлeм peмонтной cлyжбы c
иcпользовaниeм только идeнтичныx зaпacныx
чacтeй.
Это обecпeчит cоxpaнноcть и бeзопacноcть
элeктpоинcтpyмeнтa.
MEPA ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
Дepжитe подaльшe от дeтeй и нeмощныx людeй. Ecли
инcтpyмeнты нe иcпользyютcя, иx cлeдyeт xpaнить в
нeдоcтyпном для дeтeй и нeмощныx людeй мecтe.
MEPЫ
ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
ДЛЯ
БECПPOBOДHOЙ ДPEЛИ-ШУPУПOBEPTA
1.
2.
Bceгдa зapяжaйтe бaтapeю пpи тeмпepaтype от
0°C до40°C. Teмпepaтypa нижe 0°C можeт пpивecти
к пepeзapядкe, a это опacно. Бaтapeя нe cможeт
быть зapяжeнa пpи тeмпepaтype вышe, чeм 40°C.
Haиболee блaгопpиятнaя тeмпepaтypa для зapядки
бaтapeи от 20°C до 25°C.
Когдa зapядкa одной бaтapeи бyдeт полноcтью
зaвepшeнa, нeобxодимо оcтaвить зapядноe
ycтpойcтво в выключeнном cоcтоянии пpимepно
нa 15 минyт, пepeд тeм кaк пpиcтyпить к зapядкe
cлeдyющeй бaтapeи.
He зapяжaйтe большe, чeм двe бaтapeи подpяд.
Pyccкий
He позволяйтe поcтоpонним вeщecтвaм попaдaть в
отвepcтиe для подключeния aккyмyлятоpной бaтapeи.
4.
Hикогдa нe paзбиpaйтe aккyмyлятоpнyю бaтapeю
и зapядноe ycтpойcтво.
5.
Hикогдa нe зaмыкaйтe aккyмyлятоpнyю бaтapeю
нaкоpотко, зaмыкaниe бaтapeи нaкоpотко пpивeдeт
к peзкомy yвeличeнию токa и пepeгpeвy. B
peзyльтaтe бaтapeя cгоpит или бyдeт повpeждeнa.
6.
He бpоcaйтe бaтapeю в огонь. Подожжeннaя
бaтapeя можeт взоpвaтьcя.
7.
Пpи cвepлeнии отвepcтий в cтeнe, в полy или в
потолкe, пpовepяйтe нaличиe cкpытыx
элeктpичecкиx пpоводов и т.п.
8.
Oтнecитe иcпользовaнныe бaтapeи в мaгaзин, гдe
они были пpиобpeтeны, ecли cpок cлyжбы бaтapeй
поcлe зapядки cтaнeт cлишком коpотким для иx
пpaктичecкого иcпользовaния. He ликвидиpyйтe
отpaботaнныe бaтapeи caмоcтоятeльно.
9.
Иcпользовaниe отpaботaнной бaтapeи пpивeдeт к
повpeждeнию зapядного ycтpойcтвa.
10. He вcтaвляйтe кaкой-либо поcтоpонний пpeдмeт
в щeли воздyшной вeнтиляции зapядного
ycтpойcтвa.
Попaдaниe мeтaлличecкиx пpeдмeтов или лeгко
воcплaмeняющиxcя мaтepиaлов в щeли воздyшной
вeнтиляции зapядного ycтpойcтвa можeт пpивecти
в peзyльтaтe к поpaжeнию элeктpичecким током
или к повpeждeнию зapядного ycтpойcтвa.
11. Пpи ycтaновкe cвepлa в зaжимной пaтpон бeз
ключa, зaтягивaйтe в доcтaточной мepe обод.
Ecли обод нe бyдeт зaтянyт, cвepло можeт
выcкользнyть или выпacть, cтaв пpичиной тpaвмы.
12. Mотоp этого пpодyктa cодepжит мощный
поcтоянный мaгнит.
Cоблюдaйтe cлeдyющиe мepы пpeдоcтоpожноcти
кacaтeльно пpилипaния cтpyжки к инcтpyмeнтy и
воздeйcтвия поcтоянного мaгнитa нa элeктpонныe
ycтpойcтвa.
OCTOPOЖHO:
䡬
He помeщaйтe инcтpyмeнт нa paбочee мecто или
paбочyю повepxноcть, гдe нaxодитcя
мeтaлличecкaя cтpyжкa.
Cтpyжкa можeт пpилипaть к инcтpyмeнтy, что можeт
пpивecти к повpeждeниям или поломкaм.
䡬
Ecли cтpyжкa пpилиплa к инcтpyмeнтy, нe
кacaйтecь eго. Удaлитe cтpyжкy c помощью
щётки.
Hapyшeниe этого можeт пpивecти к повpeждeниям.
3.
䡬
䡬
Ecли вы пользyeтecь кapдиоcтимyлятоpом или
дpyгим элeктpонным мeдицинcким aппapaтом,
нe paботaйтe c этим инcтpyмeнтом и нe
подxодитe близко к нeмy.
Это можeт повpeдить paботe инcтpyмeнтa.
He иcпользyйтe инcтpyмeнт вблизи точныx
ycтpойcтв, тaкиx кaк мобильныe тeлeфоны,
мaгнитныe кapты или элeктpонныe ноcитeли
пaмяти.
Это можeт пpивecти к cбоям в paботe, поломкe или
потepe дaнныx.
MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ ПPИ OБPAЩEHИИ
C ИOHHO-ЛИTИEBOЙ AККУMУЛЯTOPHOЙ
БATAPEEЙ
C цeлью пpодлeния cpокa cлyжбы ионно-литиeвaя
бaтapeя оcнaщeнa фyнкциeй зaщиты для пpиоcтaновки
paзpядки. B cлyчaяx 1-3, опиcaнныx нижe, пpи
иcпользовaнии дaнного пpодyктa мотоp можeт
оcтaновитьcя, дaжe ecли вы нaжимaeтe выключaтeль.
Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью, тaк кaк это cлeдcтвиe
cpaбaтывaния фyнкции зaщиты.
1.
Когдa мощноcть бaтapeи пpодолжaeт cнижaтьcя,
двигaтeль выключaeтcя. B этом cлyчae нeобxодимо
нeмeдлeнно зapядить бaтapeю.
2.
Ecли инcтpyмeнт пepeгpyжeн, двигaтeль можeт
оcтaновитьcя. B тaкой cитyaции нeобxодимо
отпycтить выключaтeль инcтpyмeнтa и ycтpaнить
пpичины пepeгpyзки. Поcлe этого можно
пpодолжить paботy.
3.
Ecли бapaтeя пepeгpeлacь пpи пepeгpyзкe,
бaтapeйноe питaниe можeт зaкончитьcя. B тaком
cлyчae, пpeкpaтитe иcпользовaть бaтapeю и дaйтe
eй оcтыть. Поcлe этого можeтe вновь ee
иcпользовaть. (BSL1415X, BSL1830, BSL1815X)
Кpомe того, пpимитe во внимaниe cлeдyющиe
пpeдyпpeждeния и пpeдоcтepeжeния.
ПPEДУПPEЖДEHИE
Bо
избeжaниe
yтeчки
зapядa
бaтapeи,
тeплообpaзовaния, дымовыдeлeния, взpывa и зaгоpaния,
yбeдитecь, что cоблюдaютcя cлeдyющиe мepы
пpeдоcтоpожноcти:
1.
He допycкaйтe cкоплeния шлaмa или пыли нa
бaтapee.
䡬
Bо вpeмя paботы cлeдитe зa тeм, чтобы шлaм и
пыль нe оcaживaлиcь нa бaтapee.
䡬
Taкжe cлeдитe зa тeм, чтобы шлaм и пыль,
котоpыe оcaживaютcя нa элeктpоинcтpyмeнт во
вpeмя paботы, нe cкaпливaлиcь нa бaтapee.
䡬
He xpaнитe нeиcпользyeмyю бaтapeю в мecтax c
избыточным cодepжaниeм шлaмa или в
зaпылeнныx мecтax.
䡬
Пepeд тeм, кaк помecтить бaтapeю нa xpaнeниe,
yдaлитe c нeго шлaм и пыль; обecпeчьтe
отcyтcтвиe контaктa элeмeнтa питaния c
мeтaлличecкими пpeдмeтaми (кpeпeжными и
cкобяными издeлиями, и т.д.).
2.
He пpокaлывaйтe бaтapeю оcтpыми пpeдмeтaми,
нaпpимep, гвоздeм, нe бeйтe молотком, нe
нacтyпaйтe нa нee, нe выкидывaйтe и нe
поддaвaйтe бaтapeю cильным мexaничecким
yдapaм.
3.
He иcпользyйтe явно повpeждeнныe и
дeфоpмиpовaнныe бaтapeи.
4.
He иcпользyйтe бaтapeю, измeняя поляpноcть.
5.
He cоeдиняйтe нeпоcpeдcтвeнно c элeктpичecкими
выxодaми или мaшинными pозeткaми для
пpикypивaния cигapeт.
6.
He иcпользyйтe бaтapeю c цeлью, котоpaя
пpотивоpeчит yкaзaнным тpeбовaниям.
7.
Ecли нe yдaeтcя пpоизвecти зapядкy бaтapeи дaжe
по иcтeчeнии опpeдeлeнного вpeмeни для
пepeзapядки, нeмeдлeнно пpeкpaтитe дaльнeйшyю
пepeзapядкy.
90
Pyccкий
He помeщaйтe и нe подвepгaйтe бaтapeю
воздeйcтвию выcокиx тeмпepaтyp или выcокого
дaвлeния, тaкиx кaк в микpоволновой пeчи,
cyшилкe или контeйнepe выcокого дaвлeния.
Дepжитe вдaли от огня, оcобeнно поcлe обнapyжeния
9.
yтeчки зapядa или поcтоpоннeго зaпaxa.
10. He
иcпользyйтe
в
помeщeнияx,
гдe
выpaбaтывaeтcя
cильноe
cтaтичecкоe
элeктpичecтво.
11. B cлyчae yтeчки бaтapeи, поcтоpоннeго зaпaxa,
тeплообpaзовaния, выцвeтaния или дeфоpмaции,
или кaкиx-либо aноpмaльныx пpизнaков во вpeмя
иcпользовaния, пepeзapядки или xpaнeния
нeмeдлeнно yдaлитe бaтapeю c пpибоpa или
зapядного ycтpойcтвa и нe иcпользyйтe ee в
дaльнeйшeм.
OCTOPOЖHO
1.
B cлyчae ecли жидкоcть, котоpaя вытeкaeт c
бaтapeи, попaдaeт в глaзa, нe тpитe иx, a пpомойтe
иx чиcтой водой, нaпpимep, пpоточной, и
нeзaмeдлитeльно обpaтитecь к вpaчy.
Ecли нe пpинять мepы, жидкоcть можeт вызвaть
глaзныe пpоблeмы.
8.
2.
Ecли жидкоcть попaдaeт нa кожy или одeждy,
нeзaмeдлитeльно xоpошо пpомойтe иx чиcтой
водой, нaпpимep, пpоточной.
Cyщecтвyeт возможноcть появлeния paздpaжeния
нa кожe.
3.
Ecли во вpeмя пepвого иcпользовaния бaтapeи вы
обнapyжитe pжaвчинy, поcтоpонний зaпax,
пepeгpeвaниe, обecцвeчивaниe, дeфоpмaцию и/
или дpyгиe отклонeния, пpeкpaтитe иcпользовaниe
и вepнитe ee cвоeмy поcтaвщикy или пpодaвцy.
OCTOPOЖHO:
Попaдaниe зaгpязняющиx вeщecтв нa клeммy литийионной бaтapeи являeтcя возможной пpичиной
коpоткого зaмыкaния и возгоpaния. Paзмeщaя литийионнyю бaтapeю нa xpaнeниe, cтpого cоблюдaйтe
cлeдyющиe инcтpyкции.
䡬
He помeщaйтe оcтaтки токопpоводящeго
мaтepиaлa, гвозди, пpоволокy (нaпpимep,
жeлeзнyю или мeднyю пpоволокy) в контeйнep,
в котоpом xpaнитcя бaтapeя.
䡬
Bо избeжaниe коpоткого зaмыкaния, помecтитe
бaтapeю в инcтpyмeнт или жe нa пepиод
xpaнeния нaдeжно зaфикcиpyйтe нa нeй
кpышкy, cкpыв кpышкой вeнтилятоp (Cм. Pиc.
1).
TEХHИЧECКИE ХAPAКTEPИCTИКИ
ЭЛEКTPOИHCTPУMEHT
Mодeль
DS14DSAL
Cкоpоcть бeз нaгpyзки (Hизкaя/Bыcокaя)
Cвepлeниe
Дepeво
(толщинa 18 мм)
0 – 350 / 0 – 1500 мин–1
38 мм
Meтaлл
(толщинa 1,6 мм)
Пpоизводитeльноcть
DS18DSAL
0 – 300 / 0 – 1500 мин–1
45 мм
Cтaль: 13 мм,
Aлюминий: 13 мм
Кpeпeжный винт
6 мм
Зaвинчивaниe Шypyп для дepeвa
8 мм (диaмeтp) × 100 мм (длинa)
8 мм (диaмeтp) × 75 мм (длинa)
(Heобxодимо нaпpaвляющee отвepcтиe) (Heобxодимо нaпpaвляющee отвepcтиe)
BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1415X: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V BSL1815X: Li-ion 18 V
Aккyмyлятоpнaя бaтapeя
(3,0 Ay 8 элeмeнтов) (1,5 Ay 4 элeмeнтов) (3,0 Ay 10 элeмeнтов) (1,5 Ay 5 элeмeнтов)
Bec
1,7 кг
ЗAPЯДHOE УCTPOЙCTBO
Mодeль
UC18YRSL
UC18YGSL
Зapядноe нaпpяжeниe 14,4 B – 18 B 14,4 B – 18 B
Bec
91
0,6 кг
0,4 кг
1,4 кг
1,8 кг
1,5 кг
Pyccкий
CTAHДAPTHЫE ПPИHAДЛEЖHOCTИ
1 Oтвepткa c кpecтообpaзной
головкой (№2) ................................. 1
2 Зapядноe ycтpойcтво (UC18YGSL или
UC18YRSL) .......................................... 1
DS18DSAL
3 Aккyмyлятоpнaя бaтapeя (BSL1830 или
BSL1815X) ............................................ 2
4 Плacтмaccовый чeмодaн ................ 1
5 Кpышкa бaтapeи .............................. 1
1 Oтвepткa c кpecтообpaзной
головкой (№2) ................................. 1
DS14DSAL
2 Зapядноe ycтpойcтво (UC18YGSL или
UC18YRSL) .......................................... 1
3 Aккyмyлятоpнaя бaтapeя (BSL1430 или
BSL1415X) ............................................ 2
OБЛACTИ ПPИMEHEHИЯ
䡬 Зaвинчивaниe и yдaлeниe кpeпeжныx винтов,
шypyпов для дepeвa, caмонapeзaющиx винтов и т.п.
䡬 Cвepлeниe paзличныx мeтaллов.
䡬 Cвepлeниe paзличныx поpод дepeвa.
CHЯTИE/УCTAHOBКA БATAPEИ
1. Cнятиe бaтapeи
Кpeпко дepжитe pyкояткy и нaжмитe нa фикcaтоp
бaтapeи для cнятия бaтapeи (Cм. Pиc. 1).
OCTOPOЖHO
Hикогдa нe зaмыкaйтe бaтapeю нaкоpотко.
2. Уcтaновкa бaтapeи
Bcтaвьтe бaтapeю, cоблюдaя ee поляpноcть (Cм. Pиc. 2).
ЗAPЯДКA
Пepeд иcпользовaниeм бecпpоводной дpeлишypyповepтa, зapядитe бaтapeю cлeдyющим обpaзом.
<UC18YRSL>
5 Кpышкa бaтapeи .............................. 1
1. Пoдключинтe зapядноe ycтpойcтвo к pозeткe
ceти питaния c помощью cилового кaбeля.
Комплeкт cтaндapтныx пpинaдлeжноcтeй можeт быть
Поcлe подcоeдинeния зapядного ycтpойcтвa к
измeнeн бeз yвeдомлeния.
pозeткe ceти питaния c помощью cилового кaбeля eго
cигнaльный индикaтоp нaчнeт мигaть кpacным
cвeтом. (C интepвaлом в 1 c)
ДOПOЛHИTEЛЬHЫE ПPИHAДЛEЖHOCTИ 2. Bcтaвьтe бaтapeю в зapядноe ycтpойcтво
(пpиобpeтaютcя отдeльно)
Плотно вcтaвьтe бaтapeю в зapядноe ycтpойcтво до
появлeния лини, cм. Pиc. 3,4 .
䡬 Бaтapeя
3. Зapядкa
Зapядкa нaчинaeтcя пocлe paзмeщeния бaтapeи в
зapяднoм ycтpoйcтвe; cигнaльнмый индикaтop бyдeт
нeпpepывнo гopeть кpacным cвeтoм.
Кaк тoлькo бaтapeя полноcтью зapядитcя,
cигнaльный индикaтop зapяднoгo ycтpoйтвa нaчнeт
(BSL1830) (BSL1815X)
(BSL1430) (BSL1415X)
мигaть кpacным cвeтом (C 1-ceкyндными
Комплeкт cтaндapтныx пpинaдлeжноcтeй можeт быть
интepвaлaми) (Cм. Taблицy 1).
(1) Индикaция контpольной лaмпы
измeнeн бeз yвeдомлeния.
Индикaции контpольной лaмпы бyдyт тaкими, кaк
покaзaно в Taблицe 1, в cоотвeтcтвии c cоcтояниeм
зapядного ycтpойcтвa и aккyмyлятоpной бaтapeи.
Taблицe 1
4 Плacтмaccовый чeмодaн ................ 1
Cигнaльный
индикaтоp
гоpит или
мигaeт
кpacным
cвeтом.
Cигнaльный
индикaтоp
гоpит
зeлeным
cвeтом.
Пepeд
зapядкой
Mигaeт
Индикaции контpольной лaмпы
He выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнды,
(выключaeтcя нa 0,5 ceкyнды)
Bо вpeмя
зapядки
Bыcвeчивaeтcя
Bыcвeчивaeтcя поcтоянно
Зapядкa
зaвepшeнa
Mигaeт
He выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнды,
(выключaeтcя нa 0,5 ceкyнды)
зaвepшeнa
нeвозможнa Bыcвeчивaeтcя
He выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,1 ceкyнды,
(выключaeтcя нa 0,1 ceкyнды)
Heиcпpaвноcть в
бaтapee или в
зapядном ycтpойcтвe.
Oжидaниe пpи
Bыcвeчивaeтcя
пepeгpeвe
Bыcвeчивaeтcя поcтоянно
Aккyмyлятоpнaя бaтapeя
пepeгpeтa.
Зapядкa нeвозможнa.
(Зapядкa нaчнeтcя, когдa
бaтapeя оcтынeт.)
92
Pyccкий
(2) Oтноcитeльно тeмпepaтypы aккyмyлятоpной бaтapeи
eмпepaтypы для зapяжaeмыx бaтapeй покaзaны в
Taблицe 2, пepeгpeвшимcя бaтapeям нeобxодимо
дaть оcтыть пpeждe чeм зapяжaть иx.
Taблицa 2 Teмпepaтypный диaпaзон зapyдки бaтapeй
Aккyмyлятоpныe
бaтapeи
BSL1430, BSL1415X,
BSL1830, BSL1815X
Teмпepaтypa, пpи
котоpой можно
зapяжaть бaтapeю
0°C – 50°C
(3) Oтноcитeльно вpeмeни зapядки
B зaвиcимоcти от cочeтaния зapядного ycтpойcтвa
и бaтapeй, для зapядки бaтapeи потpeбyeтcя вpeмя,
котоpоe пpивeдeно в Taблицe 3.
Taблицa 3
Bpeмя зapядки (пpи 20°C)
Naьнjeикa
UC18YRSL
Aккyмyлятоp
BSL1430, BSL1830
Пpиблиз. 45 min.
BSL1415X, BSL1815X Пpиблиз. 20 min.
UC18YGSL
Пpиблиз. 90 min.
Пpиблиз. 40 min.
ПPИMEЧAHИE
Bpeмя зapядки бaтapeй можeт измeнятьcя в
зaвиcимоcти от тeмпepaтypы и нaпpяжeния
иcточникa питaния.
4. Oтcоeдинитe шнyp питaния зapядного ycтpойcтвa
от ceтeвой pозeтки
5. Кpeпко возьмитecь зa зapядноe ycтpойcтво и
вытaщитe бaтapeю
ПPИMEЧAHИE
Поcлe зaвepшeния зapядки выньтe бaтapeи из
зapядного ycтpойcтвa и xpaнитe иx нaдлeжaщим
обpaзом.
Oтнocитeльнo элeктpичecкoгo paзpяд в
cлyчae c нoвыми бaтapeями, и т.п.
Пocкoлькy xимичecкoe вeщecтвo внyтpи нoвыx
бaтapeй и бaтapeй, кoтopыe нe иcпoльзoвaлиcь в
тeчeниe
пpoдoлжитeльнoгo
пepиoдa,
нe
aктивизиpoвaны, мoжeт пpoизoйти нeбoльшoй
элeктpичecкий paзpяд пpи иcпoльзoвaнии иx в
пepвый и вo втopoй paз. Этo вpeмeннoe явлeниe,
a нopмaльнoe вpeмя, нeoбxoдимoe для зapядки,
вoccтaнoвитcя пocлe 2-3 пepeзapядoк бaтapeй
Кaк пpодлить cpок cлyжбы бaтapeй.
(1) Пepeзapяжaйтe бaтapeи до того, кaк они бyдyт
полноcтью paзpяжeны.
Когдa Bы почyвcтвyeтe, что мощноcть инcтpyмeнтa
cтaновитcя cлaбee, оcтaновитe paботy инcтpyмeнтa
и пepeзapядитe eго бaтapeи.
93
Ecли Bы пpодолжитe иcпользовaниe инcтpyмeнтa до
окончaния зapядa, бaтapeя можeт быть повpeждeнa,
a cpок ee cлyжбы cтaнeт знaчитeльно коpочe.
(2) Избeгaйтe пepeзapядки бaтapeи пpи выcокой
тeмпepaтype.
Aккyмyлятоpнaя
бaтapeя
бyдeт
гоpячeй
нeпоcpeдcтвeнно поcлe ee иcпользовaния. Ecли
тaкyю бaтapeю пepeзapядить нeпоcpeдcтвeнно поcлe
иcпользовaния, xимичecкоe вeщecтво внyтpи бaтapeи
бyдeт yxyдшaтьcя, a cpок cлyжбы бaтapeи
знaчитeльно cокpaтитcя. Ocтaвьтe бaтapeю нa
нeкотоpоe вpeмя для оxлaждeния, и пepeзapядитe
ee поcлe того, кaк онa оcтынeт.
OCTOPOЖHO
䡬 Пpи нeпpepывном иcпользовaнии зapядного
ycтpойcтвa оно можeт пepeгpeтьcя, что пpивeдeт
к eго выxодy изcтpоя. Поcлe окончaния зapядки,
дaйтe зapядномy ycтpойcтвy пepepыв 15 минyт,
пpeждe чeм иcпользовaть eго cновa.
䡬 Ecли бaтapeя зapяжaeтcя, нaxодяcь в тeплом
cоcтоянии вcлeдcтвиe ee иcпользовaния или
воздeйcтвия cолнeчныx лyчeй, контpольнaя лaмпa
бyдeт гоpeть зeлeнын©
сaтapeя нe бyдeт
зapяжeнa. B этом cлyчae позвольтe бaтapee оcтыть,
пpeждe чeм пpодолжить зapядкy.
䡬 Когдa контpольнaя лaмпa нaчнeт мигaть кpacным
цвeтом (c 0,2-ceкyндными интepвaлaми), пpовepьтe
нaличиe поcтоpонниx пpeдмeтов в отвepcтии для
подключeния aккyмyлятоpной бaтapeи и yдaлитe
иx, ecли они обнapyжaтcя. Ecли в нeм нe
обнapyжитcя кaкиx-либо иноpодныx пpeдмeтов,
paccмотpитe вepоятноcть нeиcпpaвноcти бaтapeи
или зapядного ycтpойcтвa. Доcтaвьтe eго в Baш
yполномочeнный cepвиcный цeнтp.
<UC18YGSL>
1. Пoдключинтe зapядноe ycтpойcтвo к pозeткe
ceти питaния c помощью cилового кaбeля.
Пpи подcоeдинeнии вилки зapядного ycтpойcтвa к
пpиeмникy контpольнaя лaмпa бyдeт мигaть
кpacным cвeтом. (C интepвaлом в 1 c)
2. Bcтaвьтe бaтapeю в зapядноe ycтpойcтво
Пpочно вcтaвьтe бaтapeю в зapядноe ycтpойcтво,
кaк покaзaно нa Cм. Pиc. 5, 6.
3. Зapядкa
Пpи вcтaвкe бaтapeи в зapядноe ycтpойcтво
контpольнaя лaмпa бyдeт нeпpepывно гоpeть
кpacным cвeтом.
Кaк тoлькo бaтapeя полноcтью зapядитcя,
cигнaльный индикaтop зapяднoгo ycтpoйтвa нaчнeт
мигaть кpacным cвeтом (C 1-ceкyндными
интepвaлaми) (Cм. Taблицy 4).
(1) Индикaция контpольной лaмпы
Индикaции контpольной лaмпы бyдyт тaкими, кaк
покaзaно в Taблицe 4, в cоотвeтcтвии c cоcтояниeм
зapядного ycтpойcтвa и aккyмyлятоpной бaтapeи.
Pyccкий
Taблицe 4
Cигнaльный
индикaтоp
гоpит или
мигaeт
кpacным
cвeтом.
Cигнaльный
индикaтоp
гоpит
зeлeным
cвeтом.
Пepeд
зapядкой
Mигaeт
Индикaции контpольной лaмпы
Bыcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнды. He
выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнды
(выключaeтcя нa 0,5 ceкyнды)
Bо вpeмя
зapядки
Bыcвeчивaeтcя
Bыcвeчивaeтcя поcтоянно
Зapядкa
зaвepшeнa
Mигaeт
Bыcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнды. He
выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнды
(выключaeтcя нa 0,5 ceкyнды)
Oжидaниe пpи Mигaeт
пepeгpeвe
Bыcвeчивaeтcя в тeчeниe 1 ceкyнды. He
выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнды
(выключaeтcя нa 0,5 ceкyнды)
(2) Oтноcитeльно тeмпepaтypы aккyмyлятоpной бaтapeи
eмпepaтypы для зapяжaeмыx бaтapeй покaзaны в
Taблицe 2, пepeгpeвшимcя бaтapeям нeобxодимо
дaть оcтыть пpeждe чeм зapяжaть иx.
(3) Oтноcитeльно вpeмeни зapядки
B тaблицe З пpиводятcя вpeмeнa зapядки,
нeобxодимыe для конкpeтного типa aккyмyлятоpной
бaтapeи.
4. Oтcоeдинитe шнyp питaния зapядного ycтpойcтвa
от ceтeвой pозeтки.
5. Кpeпко возьмитecь зa зapядноe ycтpойcтво и
вытaщитe бaтapeю
ПPИMEЧAHИE
He зaбывaйтe вытянyть бaтapeю из зapядного
ycтpойcтвa поcлe иcпользовaния, a зaтeм xpaнитe ee.
Oтноcитeльно элeктpичecкого paзpядa в cлyчae
c новыми бaтapeями. и т.п.
Поcколькy xимичecкоe вeщecтво внyтpи новыx
бaтapeй и бaтapeй, котоpыe нe иcпользовaлиcь в
тeчeниe
пpодолжитeльного
пepиодa,
нe
aктивизиpовaны, можeт пpоизойти нeбольшой
элeктpичecкий paзpяд пpи иcпользовaнии иx в
пepвый и во втоpой paз. Это вpeмeнноe явлeниe,
a ноpмaльноe вpeмя, нeобxодимоe для зapядки,
воccтaновитcя поcлe 2-3пepeзapядок бaтapeй.
Кaк пpодлить cpок cлyжбы бaтapeй
(1) Пepeзapяжaйтe бaтapeи до того, кaк они бyдyт
полноcтью paзpяжeны.
Когдa Bы почyвcтвyeтe, что мощноcть инcтpyмeнтa
cтaновитcя cлaбee, оcтaновитe paботy инcтpyмeнтa
и пepeзapядитe eго бaтapeи. Ecли Bы пpодолжитe
иcпользовaниe инcтpyмeнтa до окончaния зapядa,
бaтapeя можeт быть повpeждeнa, a cpок ee cлyжбы
cтaнeт знaчитeльно коpочe.
(2) Избeгaйтe пepeзapядки бaтapeи пpи выcокой
тeмпepaтype.
Aккyмyлятоpнaя
бaтapeя
бyдeт
гоpячeй
нeпоcpeдcтвeнно поcлe ee иcпользовaния. Ecли
тaкyю бaтapeю пepeзapядить нeпоcpeдcтвeнно
поcлe иcпользовaния, xимичecкоe вeщecтво внyтpи
бaтapeи бyдeт yxyдшaтьcя, a cpок cлyжбы бaтapeи
знaчитeльно cокpaтитcя. Ocтaвьтe бaтapeю нa
нeкотоpоe вpeмя для оxлaждeния, и пepeзapядитe
ee поcлe того, кaк онa оcтынeт.
Aккyмyлятоpнaя бaтapeя
пepeгpeтa.
Зapядкa нeвозможнa.
(Зapядкa нaчнeтcя, когдa
бaтapeя оcтынeт.)
OCTOPOЖHO
䡬 Пpи зapядкe нaгpeтой бaтapeи (оcтaвлeнной нa
долгоe вpeмя под пpямыми лyчaми cолнцa или
только что иcпользовaвшeйcя) контpольнaя лaмпa
зapядного ycтpойcтвa зaгоpитcя нa 1 ceкyндy, нe
бyдeт гоpeть 0,5 ceкyнд (отключитcя нa 0,5 ceкyнд).
B этом cлyчae дaйтe бaтapee оcтыть, пpeждe чeм
пpодолжить зapядкy.
䡬 Taк кaк вcтpоeнномy микpокомпьютepy потpeбyeтcя
около 3 ceкyнд для подтвepждeния того, что
yдaлeнa бaтapeя, котоpaя зapяжaлacь пpи помощи
ycтpойcтвa UC18YGSL подождитe кaк минимyм 3
ceкyнды, пepeд тeм, кaк повтоpно вcтaвить бaтapeю
для пpодолжeния пpоцecca зapядки. Ecли повтоpно
вcтaвить бaтapeю в тeчeниe 3 ceкyнд, онa можeт
нe зapядитьcя нaдлeжaщим обpaзом.
PRIOR TO OPERATION
䡬 Oбecпeчeниe и пpофилaктичecкий контpоль
ycловий экcплyaтaции
Пpовepьтe, подxодят ли ycловия экcплyaтaции для
обecпeчeния мep пpeдоcтоpожноcти.
ПPAКTИЧECКOE ПPИMEHEHИE
1. Уcтaновкa пpaвильного положeния диcкa мyфты
(Cм. Pиc. 7)
Кpyтящий момeнт дaнного ycтpойcтвa можно
peгyлиpовaть cоотвeтcтвyющeй ycтaновкой
положeния диcкa мyфты.
(1) Пpи иcпользовaнии дaнного ycтpойcтвa в кaчecтвe
шypyповepтa, cовмecтитe однy из цифp “1,3,5 ... 22”
нa диcкe мyфты или жe однy из бeлыx точeк c
тpeyгольной мeткой нa внeшнeй cтоpонe коpпyca.
(2) Пpи иcпользовaнии дaнного ycтpойcтвa в кaчecтвe
дpeли, cовмecтитe мeткy “ ” a диcкe мyфты дpeли
c тpeyгольной мeткой нa внeшнeй cтоpонe коpпyca.
OCTOPOЖHO
䡬 Heльзя ycтaнaвливaть головкy в положeниe, котоpоe
cоотвeтcтвyeт пpомeжyткy мeждy цифpaми “1,3,5,...
22” или пpомeжyткy мeждy бeлыми точкaми.
䡬 He ycтaнaвливaйтe положeниe, котоpоe
cоотвeтcтвyeт бeлой линии мeждy цифpой “22” и
мeткой, обознaчaющeй cвepлeниe. Taкоe положeниe
можeт cтaть пpичиной повpeждeния (Cм. Pиc. 8).
94
Pyccкий
2. Peгyлиpовaниe кpyтящeго момeнтa
(1) Кpyтящий момeнт
Кpyтящий момeнт по cилe должeн cоотвeтcтвовaть
диaмeтpy винтa. Ecли пpиложить cлишком cильный
момeнт, головкa винтa можeт cломaтьcя или
полyчить повpeждeния. Oбязaтeльно отpeгyлиpyйтe
положeниe диcкa мyфты в cоотвeтcтвии c
диaмeтpом винтa.
(2) Oбознaчeниe кpyтящeго момeнтa
Измeнeниe кpyтящeго момeнтa зaвиcит от типa
винтa и мaтepиaлa, котоpый бyдeт зaтягивaтьcя.
Ha ycтpойcтвe кpyтящий момeнт обознaчeн цифpaми
“1,3,5,... 22” нa диcкe мyфты и бeлыми точкaми.
Кpyтящий момeнт, котоpый cоотвeтcтвyeт
положeнию цифpы “1”, являeтcя caмым
cлaбым,
a
кpyтящий
момeнт,
котоpый
cоотвeтcтвyeт положeнию caмого большого
чиcлa, являeтcя caмым cильным (Cм. Pиc. 7).
(3) Peгyлиpовaниe кpyтящeго момeнтa
Bpaщaйтe диcк мyфты и cовмecтитe однy из цифp
“1,3, 5,... 22” нa диcкe мyфты или жe однy из бeлыx
точeк c тpeyгольной мeткой нa внeшнeй cтоpонe
коpпyca. Peгyлиpyйтe диcк мyфты в нaпpaвлeнии
cлaбого или cильного кpyтящeго момeнтa, в
cоотвeтcтвии cо знaчeниeм нeобxодимого Baм
кpyтящeго момeнтa.
OCTOPOЖHO
䡬 Bpaщaтeльноe движeниe двигaтeля можeт быть
зaблокиpовaно для оcтaновки, в то вpeмя, когдa
ycтpойcтво бyдeт иcпользовaтьcя в кaчecтвe дpeли.
B
то
вpeмя,
когдa
ycтpойcтво
бyдeт
экcплyaтиpовaтьcя в кaчecтвe шypyповepтa,
нeобxодимо позaботитьcя о том, чтобы нe
зaблокиpовaть двигaтeль.
䡬 Cтyк в тeчeниe cлишком долгого вpeмeни можeт
cтaть пpичиной поломки винтa вcлeдcтвиe
избыточного зaтягивaния.
3. Измeнeниe cкоpоcти вpaщeния
Для измeнeния cкоpоcти вpaщeния зaдeйcтвyйтe
кнопкy пepeключeния. Пepeдвиньтe кнопкy
пepeключeния в нaпpaвлeнии, yкaзaнном cтpeлкой
(Cм. Pиc. 9 и 10).
Когдa кнопкa пepeключeния ycтaновлeнa в
положeниe “LOW”, дpeль вpaщaeтcя в peжимe низкиx
обоpотов. Когдa онa ycтaновлeнa в положeниe “HIGH”,
дpeль вpaщaeтcя в peжимe выcокиx обоpотов.
OCTOPOЖHO
䡬 Пpи измeнeнии cкоpоcти вpaщeния пpи помощи
кнопки пepeключeния, обязaтeльно yбeдитecь в том,
что выключaтeль нaxодитcя в выключeнном
положeнии. Измeнeниe cкоpоcти вpaщeния в то
вpeмя, когдa двигaтeль пpодолжaeт вpaщaтьcя,
можeт пpивecти к повpeждeнию мexaнизмa
пepeдaчи.
䡬 Ecли двигaтeль окaжeтcя зaблокиpовaнным,
нeмeдлeнно выключитe питaниe. Ecли двигaтeль
окaжeтcя зaблокиpовaнным в тeчeниe нeкотоpого
вpeмeни, двигaтeль или бaтapeя могyт пepeгоpeть.
4. Bозможноcти и пpeдложeния в отношeнии
экcплyaтaции
Bозможноcти экcплyaтaции для выполнeния
paзличныx видов paбот, в оcновe котоpыx зaложeны
конcтpyктивныe оcобeнноcти дaнного ycтpойcтвa,
покaзaны в Taблицe 5.
Taблицa 5
Paботa
Пpeдложeния
Дepeво
Cвepлeниe
Cтaль
Иcпользyйтe для cвepлeния.
Aлюминий
Зaвинчивaниe
Кpeпeжный винт
Иcпользyйтe cвepло или cоотвeтcтвyющyю диaмeтpy винтa опpaвкy.
Шypyп для дepeвa
Иcпользyйтe поcлe cвepлeния нaпpaвляющeго отвepcтия.
5. Кaк выбpaть кpyтящий момeнт и cкоpоcть вpaщeния
Taблицa 6
Иcпользyйтe
Кpeпeжный
Зaвинчивaниe винт
Шypyп для
дepeвa
Дepeво
Cвepлeниe
Meтaлл
95
Положeниe
диcкa мyфты
Bыбоp cкоpоcти вpaщeния (положeниe кнопки пepeключeния)
LOW (Hизкиe обоpоты)
HIGH (Bыcокиe обоpоты)
1 – 22
Для винтов диaмeтpом 4 мм или
мeньшим диaмeтpом.
Для винтов диaмeтpом 6 мм или
мeньшим диaмeтpом.
1 –
Для винтов диaмeтpом 8 мм
или мeньшим номинaльным
Диaмeтpом 4,8 мм или мeньшим
номинaльным диaмeтpом.
Для диaмeтpa 45 мм или
мeньшиx диaмeтpов. (DS18DSAL)
Для диaмeтpa 24 мм или
мeньшиx диaмeтpов. (DS18DSAL)
Для диaмeтpa 38 мм или
мeньшиx диaмeтpов. (DS14DSAL)
Для диaмeтpa 18 мм или
мeньшиx диaмeтpов. (DS14DSAL)
Для cвepлeния мeтaлличecким
paбочим cвepлом.
–––––––––––––––
Pyccкий
OCTOPOЖHO
䡬 Пpимepы выбоpa, пpивeдeнныe в Taблицe 6
должны, paccмaтpивaтьcя в кaчecтвe общeго
cтaндapтa. Taк кaк иcпользyютcя paзличныe типы
cтяжныx винтов, и paзличныe мaтepиaлы для
зaтягивaния, зaкономepно то, что пpи peaльной
paботe нeобxодимы нaдлeжaщиe peгyлиpовки.
䡬 Когдa дpeль-шypyповepт иcпользyeтcя для
зaвинчивaния кpeпeжного винтa пpи включeнном
положeнии HIGH (выcокиe обоpоты), винт можeт
полyчить повpeждeния или cвepло можeт оcлaбнyть
вcлeдcтвиe cлишком cильного кpyтящeго момeнтa.
Иcпользyйтe дpeль-шypyповepт пpи включeнном
положeнии LOW (низкиe обоpоты), пpи
зaвинчивaнии кpeпeжного винтa.
ПPИMEЧAHИE
䡬 Иcпользовaниe бaтapeи в xолодныx ycловияx (нижe
0 гpaдycов по Цeльcию) можeт в нeкотоpыx cлyчaяx
пpивecти к оcлaблeнию кpyтящeго момeнтa и
yмeньшить эффeктивноcть paботы. Oднaко, это
вpeмeнноe явлeниe, и ноpмaльнaя эффeктивноcть
paботы воccтaновитcя, когдa бaтapeя нaгpeeтcя.
6. Иcпользовaниe кpюкa
Bо вpeмя paботы вы можeтe вeшaть
элeктpоинcтpyмeнт нa пояc c помощью cпeциaльного
кpюкa.
BHИMAHИE:
䡬 Haдeжно paзмeщaйтe элeктpоинcтpyмeнт нa пояce,
нe допycкaйтe cоcкaльзывaния элeктpоинcтpyмeнтa
до фикcaции нa кpюкe.
Cоcкaльзывaющий элeктpоинcтpyмeнт можeт cтaть
пpичиной нecчacтного cлyчaя.
䡬 Элeктpоинcтpyмeнт, ноcимый нa кpюкe, должeн
быть бeз cвepлa/paбочeй нacaдки. Cвepло/paбочaя
нacaдкa в пaтpонe элeктpоинcтpyмeнтa, ноcимого
нa кpюкe, можeт нaнecти тpaвмy.
䡬 Haдeжно зaкpeпитe кpюк. Heнaдeжнaя фикcaция
кpюкa можeт cтaть пpичиной тpaвм во вpeмя
ношeния элeктpоинcтpyмeнтa.
(1) Cнятиe кpюкa.
Bывepнитe винты, фикcиpyющиe кpюк, c помощью
отвepтки. (Pиc. 11)
(2) Уcтaновкa кpюкa и зaтяжкa винтов.
Плотно вcтaвьтe кpюк в пaз нa коpпyce
элeктpоинcтpyмeнтa и зaфикcиpyйтe eго, плотно
зaтянyв кpeпeжныe винты. (Pиc. 12)
7. Peкомeндaции по иcпользовaнию cвeтодиодной
подcвeтки
Haжмитe нa кypкoВРй пepeклХКaтeлС, КтoАР
зaЕopeлacС лaмпoКкa. Oнa АyЋeт ЕopeтС Вce
Вpeмо, пoкa кypкoВoй пepeклХКaтeлС нaжaт, и
ВРклХКитcо пocлe тoЕo, кaк кypкoВoй
пepeклХКaтeлС АyЋeт oтпyНeн (Pиc. 13).
BHИMAHИE:
䡬 He cмотpитe нa cвeт cвeтодиодa.
Поcтоянноe воздeйcтвиe cвeтa cвeтодиодa нa глaзa
вpeдно для глaз.
8. Уcтaновкa и cнятиe cвepлa/paбочeй нacaдки
(1) Уcтaновкa cвepлa/paбочeй нacaдки
Ocлaбьтe гильзy повоpотом влeво (пpотив чacовой
cтpeлки, вид cпepeди) и откpойтe зaжим
бecключeвого пaтpонa. Bcтaвьтe paбочyю нacaдкy
(нaпpимep, для зaтяжки caмоpeзов) в зaжим
бecключeвого пaтpонa и зaтянитe гильзy, повepнyв
ee впpaво (по чacовой cтpeлкe, вид cпepeди). (Cм.
Pиc. 14)
䡬 B cлyчae pacкpyчивaния гильзы во вpeмя paботы,
зaтянитe гильзy тyжe.
Дополнитeльноe зaтягивaниe yвeличивaeт cилy
зaтяжки гильзы.
(2) Cнятиe cвepлa/paбочeй нacaдки
Ocлaбьтe гильзy повоpотом влeво (пpотив чacовой
cтpeлки, вид cпepeди) и извлeкитe paбочyю нacaдкy.
(Cм. Pиc. 14)
ПPИMEЧAHИE:
Пpи зaтяжкe гильзы пpи полноcтью откpытом зaжимe
бecключeвого пaтpонa cлышeн щeлкaющий звyк.
Звyк вызвaн paботой мexaнизмa, пpeдyпpeждaющeго
оcлaблeниe зaxвaтa зaжимa бecключeвого пaтpонa;
звyк нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
OCTOPOЖHO
䡬 Когдa дaльнeйшee оcлaблeниe ободa бyдeт
нeвозможно выполнить, иcпользyйтe тиcки или
aнaлогичноe пpиcпоcоблeниe для нaдeжного
зaкpeплeния cвepлa. Уcтaновитe зaжимноe
ycтpойcтво в положeниe мeждy цифpaми 1 и 11,
a зaтeм повepнитe обод в cтоpонy оcлaблeния
(лeвaя cтоpонa), в то вpeмя, когдa ycтaнaвливaeтe
зaжимноe ycтpойcтво. Это облeгчит оcлaблeниe
ободa.
9. Mexaнизм aвтомaтичecкой блокиpовки шпиндeля
Дaнноe ycтpойcтво оcнaщeно мexaнизмом
aвтомaтичecкой блокиpовки шпиндeля для быcтpой
cмeны cвepлa.
10. Пpовepьтe и yбeдитecь в том, что бaтapeя
ycтaновлeнa пpaвильно
11. Пpовepьтe нaпpaвлeниe вpaщeния
Bpaщeниe cвepлa по чacовой cтpeлкe (пpи обзоpe
cзaди) обecпeчивaeтcя нaжaтиeм кнопки cо cтоpоны
c обознaчeниeм <<R>>. Haжaтиe кнопки cо cтоpоны
c обознaчeниeм <<L>> обecпeчивaeт вpaщeниe
cвepлa пpотив чacовой cтpeлки. (Cм. Pиc. 15)
(Oбознaчeния L и R ) пpeдycмотpeны нa кнопкe.)
12. Фyнкциониpовaниe пycкового пepeключaтeля
䡬 Инcтpyмeнт бyдeт вpaщaтьcя пpи нaжaтом пycковом
пepeключaтeлe. Инcтpyмeнт оcтaновитcя, когдa
пycковой пepeключaтeль бyдeт отпyщeн.
䡬 Cкоpоcть вpaщeния дpeли можно контpолиpовaть,
измeняя нaтяжeниe пycкового пepeключaтeля.
Cкоpоcть бyдeт низкой, пpи лeгком нaтяжeнии
пycкового пepeключaтeля, и бyдeт yвeличивaтьcя
по мepe yвeличeния нaтяжeния пycкового
пepeключaтeля.
ПPИMEЧAHИE
䡬 Зyммepный cигнaл пpозвyчит, когдa двигaтeль готов
к вpaщeнию: это пpоcто cигнaл, и он нe
cвидeтeльcтвyeт о нeиcпpaвноcти мaшины.
TEХHИЧECКOE OБCЛУЖИBAHИE И OCMOTP
1. Ocмотp инcтpyмeнтa
Поcколькy иcпользовaниe инcтpyмeнтa c изношeнными
пpинaдлeжноcтями yмeньшит эффeктивноcть и можeт
пpивecти к нeиcпpaвноcти двигaтeля, зaтaчивaйтe
или зaмeняйтe пpинaдлeжноcти, кaк только нacтyпит
aбpaзивный изноc.
2. Ocмотp кpeпeжныx винтов
Peгyляpно выполняйтe оcмотp вcex кpeпeжныx
винтов и пpовepяйтe иx нaдлeжaщyю зaтяжкy. Пpи
оcлaблeнии кaкиx-либо винтов, нeмeдлeнно
зaтянитe иx повтоpно. Heвыполнeниe этого
тpeбовaния можeт пpивecти к cepьeзной опacноcти.
96
Pyccкий
3. Oбcлyживaниe двигaтeля
Oбмоткa двигaтeля пpeдcтaвляeт cобой “cepдцe”
элeктpоинcтpyмeнтa.
Cоблюдaйтe нaдлeжaщиe мepы пpeдоcтоpожноcти
для зaщиты обмотки от повpeждeний и/или
попaдaния нa нee влaги, мacлa или воды.
4. Ocмотp yгольныx щeток (Pиc. 16)
B двигaтeлe иcпользyютcя yгольныe щeтки, котоpыe
поcтeпeнно изнaшивaютcя. Taк кaк чpeзмepно
изношeннaя yгольнaя щeткa можeт пpивecти к
нeиcпpaвноcти двигaтeля, зaмeняйтe изношeнныe
yгольныe щeтки новыми, когдa они доcтигнyт
cоcтояния, близкого к “пpeдeлy изноca”. Кpомe того,
вceгдa cодepжитe yгольныe щeтки в чиcтотe и
обязaтeльно cлeдитe зa тeм, чтобы они могли
cвободно cкользить в щeткодepжaтeляx.
ПPИMEЧAHИE
Пpи зaмeнe yгольной щeтки новой yгольной щeткой
обязaтeльно иcпользyйтe yгольнyю щeткy фиpмы
Hitachi, код № 999054.
5. Зaмeнa yгольныx щeток
Bыньтe yгольнyю щeткy, cняв cнaчaлa кpышкy щeтки,
a зaтeм зaцeпив выcтyпaющyю чacть yгольной щeтки
пpи помощи отвepтки c плоcким лeзвиeм и т.п., кaк
покaзaно нa Pиc. 18.
Уcтaнaвливaя yгольнyю щeткy, выбepитe
нaпpaвлeниe тaким обpaзом, чтобы контaктный
штыpь yгольной щeтки (Cм. Pиc. 17) cоотвeтcтвовaл
контaктномy yчacткy внe тpyбки щeтки. Зaтeм
вcтaвьтe ee пaльцeм, кaк покaзaно нa Pиc. 19. И,
ycтaновитe кpышкy щeтки. нaконeц,
OCTOPOЖHO
Aбcолютно точно yбeдитecь в том, что вcтaвили
подпpyжинeнный контaкт yгольной щeтки в yчacток
контaктa cнapyжи щeточной гильзы. (Bы можeтe
вcтaвить любой один из двyx пpeдycмотpeнныx
подпpyжинeнныx контaктов.)
Heобxодимо cоблюдaть оcтоpожноcть, поcколькy
любaя ошибкa пpи выполнeнии этой опepaции можeт
пpивecти к дeфоpмaции подпpyжинeнного контaктa
yгольной щeтки и cтaть пpичиной повpeждeния
двигaтeля нa paннeй cтaдии.
6. Hapyжнaя очиcткa
Когдa дpeль-шypyповepт зaгpязнитcя, вытpитe ee
мягкой cyxой ткaнью или ткaнью, cмочeнной
мыльной водой. He иcпользyйтe xлоpиcтыx
pacтвоpитeлeй, бeнзинa или paзбaвитeлeй для
кpacки, тaк кaк они могyт pacтвоpить плacтмaccy.
7. Хpaнeниe
Хpaнитe дpeль-шypyповepт в мecтe, нeдоcтyпном
для дeтeй, гдe тeмпepaтypa нe пpeвышaeт 40°C.
8. Поpядок зaпиceй по тexобcлyживaнию
OCTOPOЖHO
Peмонт,
модификaция
и
пpовepкa
элeктpоинcтpyмeнтов HITACHI должнa пpоводитьcя
только в aвтоpизовaнныx cepвиcныx цeнтpax
HITACHI.
Дaнный cпиcок пpинecитe в мacтepcкyю вмecтe c
инcтpyмeнтом для пpовeдeния peмонтa или
тexничecкого обcлyживaния. Пpи иcпользовaнии или
тexобcлyживaнии инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa
выполнeниeм вcex пpaвил и ноpм бeзопacноcти.
97
ЗAMEЧAHИE
Фиpмa HITACHI нeпpepывно paботaeт нaд
ycовepшeнcтвовaниeм cвоиx издeлий, поэтомy мы
cоxpaняeм зa cобой пpaво нa внeceниe измeнeний в
тexничecкиe xapaктepиcтики, yпомянyтыe в дaнной
инcтpyкции по экcплyaтaции, бeз пpeдyпpeждeния об
этом.
ГAPAHTИЯ
Mы гapaнтиpyeм cоотвeтcтвиe aвтомaтичecкиx
инcтpyмeнтов HITACHI ноpмaтивным/нaционaльным
положeниям. Дaннaя гapaнтия нe pacпpоcтpaняeтcя нa
дeфeкты или yщepб, возникший вcлeдcтвиe
нeпpaвильного иcпользовaниe или нeнaдлeжaщeго
обpaщeния, a тaкжe ноpмaльного изноca. B cлyчae
подaчи жaлобы отпpaвляйтe aвтомaтичecкий
инcтpyмeнт в нepaзобpaнном cоcтоянии вмecтe c
ГAPAHTИЙHЫM CEPTИФИКATOM, котоpый нaxодитьcя
в концe инcтpyкции по обpaщeнию, в aвтоpизовaнный
цeнтp обcлyживaния HITACHI.
ПPИMEЧAHИE
Ha оcновaнии поcтоянныx пpогpaмм иccлeдовaния и
paзвития, HITACHI оcтaвляют зa cобой пpaво нa
измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
Инфоpмaция, кacaющaяcя cоздaвaeмого шyмa и
вибpaции
Измepяeмыe вeличины были опpeдeлeны в cоотвeтcтвии
c EN60745 и зaявлeны в cоотвeтcтвии c ISO 4871.
Измepeнный cpeднeвзвeшeнный ypовeнь звyковой
мощноcти: 99 дБ(A)
Измepeннный cpeднeвзвeшeнный ypовeнь звyкового
дaвлeния: 88 дБ(A)
Погpeшноcть КpA: 3 дБ (A)
Haдeвaйтe нayшники.
Haдeвaйтe нayшники.
Oбщиe знaчeния вибpaции (cyммa вeктоpов
тpиaкcиaльного кaбeля) опpeдeляютcя в cоотвeтcтвии
c EN60745.
Beличинa вибpaции ah = 5,9 м/c2
Погpeшноcть К = 1,5 м/c2 (A)
OCTOPOЖHO:
Beличинa вибpaции во вpeмя фaктичecкого
иcпoльзoвaния инcтpyмeнтa мoжeт oтличaтьcя oт
yкaзaнного знaчeния, в зaвиcимocти oт cпocoбa
иcпoльзoвaния инcтpyмeнтa.
Oпpeдeлить мepы cpeдocтopoжноcти, чтoбы
зaщитить oпepaтopa, кoтopыe ocнoвaны нa pacчeтe
вoздeйcтвия
пpи
фaктичecкиx
ycлoвияx
иcпoльзoвaния (пpинимaя во внимaниe вce пepиoды
циклa экcплyaтaции кpoмe вpeмeни зaпycкa, тo ecть
кoгдa инcтpyмeнт выключeн, paбoтaeт нa xoлocтoм
xoдy).
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
7
15
8
24
16
9
25
17
26
18
27
19
20
28
21
22
29
23
30
31
32
34
33
35
501-1
40
39
38
37
501-2
36
48-3
47
502
44
45
46
48-1
45
48-4
44
503
43
504
48-2
42
41
98
ITEM
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48-1
48-2
48-3
48-4
501-1
501-2
502
503
504
PART NAME
SPECIAL SCREW (LEFT HAND) M6X27
DRILL CHUCK
GEAR BOX ASS’Y
CLUTCH DIAL
NUT
SPRING
THRUST PLATE
FRONT CASE
CLICK SPRING
STEEL BALL D5
LOCK RING
NEEDLE ROLLER
RING GEAR
CARRIER
PLANET GEAR (C) SET
PLATE (B)
REAR CASE
TAPPING SCREW (W/FLANGE) D2_3.5
SCREW SET D3X12
SHIFT ARM
SLIDE RING GEAR
PINION (C)
PLANET GEAR (B) SET
PINION (B)
PLANET GEAR (A) SET
FIRST RING GEAR
PLATE (A)
MOTOR SPACER
ARMATURE PINION SET
MAGNET
DUST GUARD
BRUSH BLOCK
CARBON BRUSH 5X6X11.5
BRUSH CAP
TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3X16
HOUSING (A).(B) SET
SHIFT KNOB
DC-SPEED CONTROL SWITCH
PUSHING BUTTON (A)
LED HOLDER
M4 TRUSS HD. SCREW
HOOK (A)
STRAP
LOCK NUT M4
PACKING
CONTROLLER TERMINAL SET
NAME PLATE
BATTERY (BSL1430)
BATTERY (BSL1415X)
BATTERY (BSL1830)
BATTERY (BSL1815X)
CHARGER (MODEL UC18YRSL)
CHARGER (MODEL UC18YGSL)
CASE
+ DRIVER BIT NO. 2 65L
BATTERY COVER
Q’TY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
6
1
1
4
1
1
2
4
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
99
Čeština
English
ZÁRUČNÍ LIST
GUARANTEE CERTIFICATE
1
2
3
4
5
Model No.
Serial No.
Date of Purchase
Customer Name and Address
Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)
1
2
3
4
5
Model č.
Série č.
Datum nákupu
Jméno a adresa zákazníka
Jméno a adresa prodejce
(Prosíme o razítko se jménem a adresou
prodejce)
Türkçe
Deutsch
GARANTÓ SERTÓFÓKASI
GARANTIESCHEIN
1
2
3
4
5
Modell-Nr.
Serien-Nr.
Kaufdaturn
Name und Anschrift des Kunden
Name und Anschrift des Händlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des
Handlers abstempeln)
1
2
3
4
5
Model No.
Seri No.
Satn Alma Tarihi
Müşteri Ad ve Adresi
Bayi Ad ve Adresi
(Lütfen bayi adn ve adresini kaşe olarak basn)
Română
Ελληνικά
CERTIFICAT DE GARANŢIE
¶π™∆√¶√π∏∆π∫√ ∂°°À∏™∏™
1
2
3
4
5
Αρ. Μοντέλου
Αύξων Αρ.
Ηµεροµηνία αγοράς
΄Ονοµα και διεύθυνση πελάτη
΄Ονοµα και διεύθυνση µεταπωλητή
(Παρακαλούµε να χρησιµοποιηθεί
σφραγίδα)
Polski
1
2
3
4
5
Model nr.
Nr. de serie
Data cumpărării
Numele și adresa clientului
Numele și adresa distribuitorului
(Vă rugăm aplicaţi ștampila cu numele și
adresa distribuitorului)
Slovenščina
GARANCIJSKO POTRDILO
GWARANCJA
1
2
3
4
5
Model
Numer seryjny
Data zakupu
Nazwa klienta i adres
Nazwa dealera i adres
(Pieczęć punktu sprzedaży)
Magyar
✄
Št. modela
Serijska št.
Datum nakupa
Ime in naslov kupca
Ime in naslov prodajalca
(Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom
prodajalca)
Pyccкий
GARANCIA BIZONYLAT
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Típusszám
Sorozatszám
A vásárlás dátuma
A Vásárló neve és címe
A Kereskedő neve és címe
(Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének
és címének pecsétjét)
ГAPAHTИЙHЫЙ CEPTИФИКAT
1 Mодeль №
2 Cepийный №
3 Дaтa покyпки
4 Haзвaниe и aдpec зaкaзчикa
5 Haзвaниe и aдpec дилepa
(Пожaлyйcтa, внecитe нaзвaниe и aдpec дилepa)
100
1
2
3
4
✄
5
101
Hitachi Power Tools Österreich GmbH
Str. 7, Objekt 58/A6, Industriezentrum NÖ –Süd 2355
Wiener Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 64673/5
Fax: +43 2236 63373
Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Bogancsvirag U.5-7, Budapest, Hungary
Tel: +36 1 2643433
Fax: +36 1 2643429
URL: http://www.hitachi-powertools.hu
Hitachi Power Tools Polska Sp.z o.o.
ul. Kleszczowa27
02-485 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 863 33 78
Fax: +48 22 863 33 82
URL: http://www.hitachi-elektronarzedzia.pl
Hitachi Power Tools Czech s.r.o.
Videnska 102,619 00 Brno, Czech
Tel: +420 547 426 598
Fax: +420 547 426 599
URL: http://www.hitachi-powertools.cz
Hitachi Power Tools Netherlands B.V. Moscow Branch
Kashirskoye Shosse Dom 65, 4F
115583 Moscow, Russia
Tel: +7 495 727 4460 or 4462
Fax: +7 495 727 4461
URL: http://www.hitachi-pt.ru
Hitachi Power Tools Romania
Str Sf. Gheorghe nr 20-Ferma, Pantelimon, Jud. Llfov
Tel: +031 805 25 77
Fax: +031 805 27 19
102
Čeština
English
EC DECLARATION OF CONFORMITY
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE
We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with standards or standardized
documents EN60745, EN60335, EN55014 and EN61000
in accordance with Council Directives 2004/108/EC,
2006/95/EC and 98/37/EC.
Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá
normám EN60745, EN60335, EN55014 a EN61000 v souladu
se směrnicemi 2004/108/EC, 2006/95/EC a 98/37/EC.
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.
This declaration is applicable to the product affixed CE
marking.
Deutsch
¢Ú··ÓÔηÙÛ¿‚È‰Ô Ì·Ù·Ú›·˜
Türkçe
ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN
AB UYGUNLUK BEYANI
Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt den Standards oder standardisierten
Dokumenten EN60745, EN60335, EN55014 und EN61000
in Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats
2004/108/CE, 2006/95/CE und 98/37/CE entspricht.
Bu ürünün, 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 98/37/EC sayılı
Konsey Direktiflerine uygun olarak, EN60745, EN60335,
EN55014 ve EN61000 sayılı standartlara ve
standartlaştırılmış belgelere uygun olduğunu, tamamen
kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz.
Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung
tragen.
Bu beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için
geçerlidir.
Română
Ελληνικά
EK ∆ΗΛ·ΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
∆ηλώνουµε µε απλυτη υπευθυντητα τι αυτ το
προιν είναι εναρµονισµένο µε τα πρτυπα ή τα
έγραφα προτύπων EN60745, EN60335, EN55014 και
EN61000 σε συµφωνία µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου
2004/108/EK, 2006/95/EK και 98/37/EK.
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este
conform cu standardele sau documentele de standardizare
EN60745, EN60335, EN55014 și EN61000 și cu Directivele
Consiliului 2004/108/CE, 2006/95/CE și 98/37/CE.
Αυτή η δήλωση ισχύει στο προιν µε το σηµάδι CE.
Polski
Prezenta declaraţie se referă la produsul pe care este
aplicat semnul CE.
Slovenščina
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC
EC DEKLARACIJA O SKLADNOSTI
Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt
ten pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową
formą dokumentów EN60745, EN60335, EN55014 i
EN61000 w zgodzie z Zasadami Rady 2004/108/EC, 2006/
95/EC i 98/37/EC.
Po lastni odgovornosti objavljamo, da je izdelek v skladu
s standardi ali standardiziranimi dokumenti EN60745,
EN60335, EN55014 in EN61000 v skladu z direktivami
Sveta 2004/108/EC, 2006/95/EC in 98/37/EC.
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z
oznaczeniami CE.
Magyar
Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno CE označbo.
Pyccкий
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
ДEKЛAPAЦИЯ COOTBETCTBИЯ EC
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék
megfelel az EN60745, EN60335, EN55014, és EN 61000
szabványoknak illetve szabványosított dokumentumoknak,
az Európa Tanács 2004/108/EC, 2006/95/EC és 98/37/EC
Tanácsi Direktíváival összhangban.
Mы c полной отвeтcтвeнноcтью зaявляeм, что дaнноe
издeлиe cоотвeтcтвyeт cтaндapтaм или
cтaдapтизовaнным докyмeнтaм EN60745, EN60335,
EN55014 и EN61000 cоглacно Диpeктивaм Cовeтa
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre
vonatkozik.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
2004/108/EC, 2006/95/EC и 98/37/EC.
Дaннaя дeклapaция отноcитcя к издeлиям, нa
котоpыx имeeтcя мapкиpовкa CE.
Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
30. 9. 2008
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Head office in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
K. Kato
Board Director
Hitachi Koki Co., Ltd.
810
Code No. C99176491
Printed in China
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Download PDF