Kullanım Kılavuzu Islak / Kuru Elektrik Süpürgesi Instruction

MARS
TR
Kullanım Kılavuzu
Islak / Kuru Elektrik Süpürgesi
GB
Instruction Manual
Dry/Wet Vacuum Cleaner
TR
MARS
Kullanım talimatları hakkında bilgi .................................... 3
Sorumluluk ...................................................................... 3
Güvenlik Önemlidir........................................................... 3
Kullanım talimatları hakkında uyarılar............................... 3
CE uygunluk deklarasyonu............................................... 4
Kullanım Alanı.................................................................. 4
Yetkisiz Kullanım ............................................................. 4
Güvenlik Uyarıları............................................................. 5
Kutuyu Açma ve İlk Kullanım............................................ 7
Ürün Bilgileri..................................................................... 8
Teknik Bilgiler................................................................... 8
Kurulum ........................................................................... 9
Elektirikli Süpürge Kullanımı............................................11
Kullanım Sonrası.............................................................13
Sorun giderme ................................................................16
Geri Dönüşüm.................................................................17
Sevk................................................................................17
2
MARS
TR
Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen
Fakir Mars Islak/Kuru model Süpürgeyi satın aldığınız için
teşekkür ederiz.
Kullanım talimatları
hakkında bilgi
Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak
kullanım kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu
kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı
almanız için hazırlanmıştır.
Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak
şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar
oluşması durumunda ve cihazın, kendi alanı dışında bir
yerde kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka bir
yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri
Dış Tic. A.Ş., sorumluluk kabul etmez.
Güvenlik Önemlidir
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü
çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu
kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde
saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanım
kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat
cihazınızın çalıştığından emin olana kadar da paketleri
saklayınız.
Kullanım talimatları
hakkında uyarılar
UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek
tehlikeleri belirtir.
DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına
yol açabilecek tehlikeleri belirtir.
NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.
3
TR
MARS
CE uygunluk
deklarasyonu
Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2004/108/EC Elektromanyetik
Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’ne tamamen
uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine
sahiptir.
Kullanım Alanı
Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve
sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile
üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili
servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.
Yetkisiz Kullanım
Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip
cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin
kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı
kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri
çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu
maddeleri yutmak-boğulmak suretiyle kendilerine zarar
verebilirler!
4
MARS
Güvenlik Uyarıları
TR
Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her
zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel
yaralanmaları engellemek için;
• Bu cihaz sadece hafif ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Cihazı farklı bir amaç için kullanmak, cihaza zarar
verecektir.
• Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın
voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
• Bu kullanım kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.
• Ilk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol
ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise,
cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
• Cihazı açık alanda kullanmayınız. Cihaz ile yanıcı sıvıları,
yanan maddeleri (sigara, kül vb.) süpürmeyiniz. Cihaz ile
sıvı ve akıcı maddeleri kesinlikle vakumlamayınız, kısa
devre tehlikesi vardır. Süpürgeyi hiçbir zaman doğrudan
insanlara ve hayvanlara tutmayınız. Cam kırıkları, tırnak vb.
gibi sert ve kesici maddeler filtrelere zarar verebilir. Cihazı
sadece kendi aksesuarları ile kullanınız. Cihazı hava çıkış
kanalı ya da çekiş kısmı kapalı ya da tıkalıyken kesinlikle
kullanmayınız.
• Cihazı duvara ya da mobilyanıza sert bir şekilde
vurmayınız. Cihaz kapalı durumdayken fişini prizde
bırakmayınız. Fakir cihazları bilinen teknik kurallara ve
güncel cihaz güvenlik yasalarına uygundur.
• Fakir, dizayn ve donanım değişikliği hakkına sahiptir.
• Hasar gören cihazlar çalıştırılmamalıdır. Herhangi bir hasar
durumunda derhal Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
Cihaz ancak tip etiketinde belirtilen gerilim şebekeye
uygunsa çalıştırılmalıdır.
• Prizler 16A’lık ev sigortalarıyla garantiye alınmalıdır.
• Cihazı filtreleri takılı değilken kesinlikle çalıştırmayınız.
Cihazı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.Aksesuar parçaları
takılırken, cihaz temizlenirken, tamir veya bakım
çalışmalarından önce fişi prizden çekiniz.
5
TR
MARS
• Cihazın tamiri ancak yetkili Fakir servislerince
yapılmalıdır(yetkili servis listesine bakınız). Hatalı tamir
işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
Bağlantı
kablosunu asla keskin kenarlara sürtmeyiniz veya
bağlamayınız, elektrik süpürgesini kullanırken kablonun
üzerinden geçmemeye özen gösteriniz.
Hasar
görmüş uzatma kablolarını kullanmayınız.
• Ağızlar ve boru uçlarını asla göz ve kulaklara
yaklaştırmayınız.
• Cihazı sıcak veya yanan maddeleri, patlayıcı sıvıları ve
gazları vakumlamada kullanmayınız.
• Cihazı kullanmadan önce herhangi bir tıkanıklığa karşı,
boru, hortum ve aparatlarını kontrol ediniz.
BU KULLANIM KILAVUZUNU İLERİDEKİ
KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ.
6
MARS
Kutuyu Açma ve
İlk Kullanım
TR
Ilk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan
çıkarınız hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda
herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız
ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
UYARI!
Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmaynız.
NOT!
Kutu ve paketleme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline
karşı saklayınız.
7
MARS
TR
Ürün Bilgileri
1. Motor gövdesi
2. Tutma sapı
3. Kilit, filtre kapağı
4. Filtre kapağı
5. Kazan
6. Kazan mandalı
7. Tekerlek
8. Adaptör, hortum
9. Vakum hortumu, komple
10. Dirsek, vakum hortumu
11. Plastik boru, 2 parça
12. Kenar köşe aparatı
13. Hassas koltuk aparatı
14. Yer aparatı
15. Su vakumlama aparatı (resimde yok)
16. Tekstil filtre
17. Hortum girişi
18. Motor koruma filtresi
19. Açma/Kapama düğmesi
20. Sünger filtre
21. Toz torbası (resimde yok)
3
3
19
16
1
5
6
17
13
12
7
8
8
9
14
Teknik Bilgiler
Voltaj
Güç
Güç akımı
Max. Hava akışı
Emiş gücü
Ses seviyesi
Toplam hacmi
Toz kapasitesi
Su kapasitesi
Uzunluk
En
Yükseklik
Ağırlık
Kablo uzunluğu
Çalışma alanı
Vakum aparatları çapı
Vakum horumu
Kullanım Ömrü
8
18
2
20
11
: 220-240 Volt / 50Hz
: 2400 Watt
: 5,8 A
: 35,0 l/s
: 18,0 kPA
: 79 dB (A)
: 21 l
:8l
: 7,5 l
: 56 cm
: 36,5 cm
: 40 cm
: 7,8 kg
: 5,3 m
: 8,1 m
: 32 mm
: 1,7 m
: 10 Yıl
MARS
TR
Kurulum
UYARI!
Cihazınızı birleştirmeye başlamadan önce herhangi bir
yaralanmaya sebep olmamak için, fişinin prize takılı
olmadığından emin olunuz.
Cihazı ve cihaz içindeki aksesuarları ambalajından
çıkartınız.
Cihaz üstünde bulunan yan mandalları açınız.
Motor gövdesini tutma sapını tutarak gövdeden kaldırınız.
Tekstil filtreyi çıkartınız.
Gövde içinde bulunan parçaları çıkartınız.
Toz torbasını hava giriş dirseğine takınız.
Tekstil filtreyi yerleştiriniz.
Motor gövdesini yerine takınız ve mandalları kilitleyiniz.
Vakum hortumunu hava giriş kısmına takınız ve
kilitlediğinizden emin olunuz. Hortumu çıkartmak için
hortum ucunda bulunan tırnağa basarak hortumu çekiniz.
Birleştirilmiş plastik boruları hortumun diğer ucuna takınız.
Seçtiğiniz aparatı boruya takınız.
Vakumlama aksesuarları
Cihaz 32mm çaplı aksesuarlar için standart tasarlanmıştır.
Tüm vakumlama aksesuarlarını plastik boruya veya hortum
ucuna takılabilir.
Toz Torbası
Vakumlanan ev tozlarını muhafaza etmek içindir. Değişimi
basit ve hijyeniktir.
Tekstil filtre
Bu filtre kuru ve ince tozları vakumlamada kullanılmalıdır.
Motor koruma / sünger filtresi
Sünger filtre, kullanım esnasında toz torbası hasar
gördüğünde motoru korur. Aynı zamanda şamandıra
sistemini kaplar ve toz torbası için ek bir filtreleme sağlar.
9
TR
MARS
Plastik boru
Plastik boruları iç içe takıp birleştirin. Daha sonra vakum
hortumu ile birleştirin ve seçtiğiniz aparatı takın.
Aparatlar
Seçtiğiniz aparatı direk hortum ucuna ya da plastik boruya
takabilirsiniz.
Yer aparatı
Yer aparatınızı üzerindeki pedalı kullanarak sert zeminleri
ya da halıları temizlerken kullanabilirsiniz.
Kenar köşe aparatı
Kenar köşe ve ulaşılması zor alanları temizlemede
kullanılır.
Koltuk kanepe aparatı
Koltuk kanepe aparatı ile koltuklarınızın yüzeylerini,
yataklarınız ve diğer döşemeleri temizlemek için kullanabilirsiniz.
Su vakumlama aparatı
Bu aparat ile zeminlerden sıvı vakumlayabilirsiniz.
10
MARS
Elektirikli Süpürge
Kullanımı
TR
Vakumlama
UYARI!
Her kullanımdan önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi
bir hasara karşı kontrol ediniz.
DİKKAT!
Cihazınızı çalıştırmadan önce, tüm filtrelerinin düzgünce
takılı olduğundan emin olunuz. Tüm filtrelerin eksiksiz ve
düzgün bir biçimde takılı olması önemlidir.
Kuru Süpürge Kullanımı
Kullanacağız aparatı seçtikten ve taktıktan sonra, cihazın
ve aksesuarların kuru olduğundan emin olunuz:
Gerekli aparatı takın
Tekstil filtrenin (17) takılı olduğundan emin olun.
Cihazın fişini prize takın
Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
Dirsek üzerinde vakum kontrolü
Vakum kontrolü aynı zamanda, tutma sapı üzerindeki
vakum kontrol kapağı aracılığıyla da ayarlanabilir. Bu
kontrolü sadece kısa zamanlı olarak vakum gücünü
azaltmak istediğiniz zamanlarda kullanınız.
Normal vakum gücü için, bu kontrolü kapalı tutunuz.
Max. Vakum gücü = Kapağı geriye itiniz, kapak kapalı
Min. Vakum gücü = Kapağı ileriye itiniz, kapak açık
Islak Kullanım
Cihaz üstünde bulunan yan mandalları açınız ve motor
gövdesini tutma sapını tutarak gövdeden kaldırınız.
Tekstil filtreyi (17) çıkartınız.
Toz torbasını çıkartın ve motor koruma filtresini kontrol
ediniz.
Sünger filtre doğru takılmış olmalıdır.
Motor gövdesini geri yerleştiriniz ve mandallı kilitleyiniz.
Kullanmak istediğiniz aparatı takın ve cihazı çalıştırın.
11
TR
MARS
DİKKAT!
Sıvı vakumlarken şamandıra erken devreye girecek
olursa ( aşırı köpükten dolayı), cihazı kapatın ve temizlik
öncesi muhakkak fişini prizden çekiniz.
Şamandıra
• Cihazın su haznesi dolduğunda şamandıra devreye
girecek ve cihazı kapatacaktır.
• Temizlik işlemine ara verin.
• Cihazı kapatın ve fişini prizden çekiniz.
• Cihazı boşaltme yerine götürün ve su haznesindeki sıvıyı
boşaltın.
DİKKAT!
Sünger filtrenin sıvı vakumlarken kesinlikle takılı olması
gerekiyor.
NOT!
Vakumlama esnasında cihaz devrilecek olursa,
şamadıra cihazı kapatacaktır.
• Cihazı hemen kapatın.
• Cihazı tekrar dik konuma getirin.
• Motor tamamen durana kadar ve şamandıra normal halini
alana kadar bekleyin.
• Cihazın çalıştırın ve süpürmeye devam edin.
Üfleme özelliği
• Hava çıkış filtre kapağını kaldırın ve sünger filtreyi
yerinden çıkartın.
• Hortum üzerinde bulunan düğmeye basarak hortumu
cihazdan ayırın.
• Hortumun ucunu şimdi sünger filtrenin altında bulunan
girişe takın.
• Cihazı Açma/Kapama düğmesine basarak çalıştırın
• Şimdi cihazın üfleme özelliğini kullanabilirsiniz.
• Hortumu Gövde üzerinde bulunan girişe takarak tekrar
vakum yapabilirsiniz.
12
MARS
TR
Kullanım Sonrası
UYARI!
Vakum sonrası aşağıdaki işlemleri sırasına göre
uygulayın. Cihazı asla ortada bırakmayınız.
• Cihazı Açma/Kapama düğmesinden kapatınız
• Cihazın fişini prizden çekiniz
• Cihazın fişli kablosunu kablo tutucusuna dolayınız.
Toz torbasının ve filtrelerin değişimi
DİKKAT!
Her bakım ve temizlik öncesi cihazın kapatın ve fişini
prizden çekin. Fiş takılı kalırsa cihaz kazayla çalışabilir
ve yaralanmalara yol açabilir.
• Cihaz üstünde bulunan yan mandalları açınız ve motor
gövdesini tutma sapını tutarak gövdeden kaldırınız.
• Hazneyi boşaltınız.
• Filtreleri değiştiriniz ve ya temizleyiniz (aşağıda
belirtilmiştir)
• Islak vakum sonrası cihazın içini ve aksesuarları
muhakkak temizleyip kurulayınız. Daha sonra istenen
filtreleri takınız.
• Motor gövdesini geri yerleştiriniz ve mandallı kilitleyiniz.
• Cihaz, aksesuarlar ve hazne muhakkak kuru veya hafif
nemli bir bez ile temizlenmelidir. Bu durumda cihazın
elektronik parçalarının su ile temas etmemesi gerekiyor.
13
TR
MARS
Filtreler
Filtreler düzenli aralıklara kontrol edilip temizlenmeli ve ya
değiştirilmelidir. Ancak bu sayede cihazdan maksimum
verim alınabilir.
NOT!
Vakumlama esnasında cihaz devrilecek olursa,
şamadıra cihazı kapatacaktır.
Toz torbası
• Cihaz üstünde bulunan yan mandalları açınız ve motor
gövdesini tutma sapını tutarak gövdeden kaldırınız.
• Tekstil filtreyi (17) çıkartınız.
• Dolu toz torbasını dikkatlice geriye doğru çekerek
yuvasından gevşetin.
• Dolu toz torbasını dikkatli bir şekilde yukarıya kaldırın ve
çöpe atın.
• Yeni toz torbasını tekrar yuvasına yerleştirin.
• Toz torbasının alt kısmını haznenin iç kısmına bastırın.
• Tekstil filteryi (17) yerine takın.
• Motor gövdesini geri yerleştiriniz ve mandallı kilitleyiniz.
14
MARS
TR
Motor koruma filtresi / Sünger filtre
DİKKAT!
Motor koruma / Sünger filtresini temizleyin, gerekirse
yenisi ile değiştirin.
• Cihaz üstünde bulunan yan mandalları açınız ve motor
gövdesini tutma sapını tutarak gövdeden kaldırınız.
• Motor gövdesini masa üstüne yerleştiriniz.
• Motor koruma / Sünger filtresini dikkatli bir şekilde
şamandıra yuvasından cıkartınız.
• Motor koruma / Sünger filtresini ılık ve hafif deterjanlı
suda temizleyebilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığında
kurumasını bekleyiniz.
• Temizlenmiş veya yeni motor koruma / sünger filtresini
şamandıra yuvasına yerleştiriniz.
• Motor gövdesini geri yerleştiriniz ve mandallı kilitleyiniz.
Temizlik
UYARI!
Her bakım ve temizlik öncesi cihazın kapatın ve fişini
prizden çekin. Fiş takılı kalırsa cihaz kazayla çalışabilir
ve yaralanmalara yol açabilir.
DİKKAT!
Temizlik esnasında alkollü ve aşındıran deterjan
kullanmayınız. Bu deterjanlar cihazın gövdesine zarar
verebilir.
• Cihazı sadece kuru ve ya hafif nemli bir bez ile
temizleyiniz.
• Aynı şekilde hazne içini de temizleyebilirsiniz.
• Hortum, boru ve aparatlar gibi vakum aksesuarlarını su
ile temizleyebilirsiniz. Daha sonra kurutmanız gerekir.
• Cihazın emiş gücünde bir düşüş söz konusu ise, filtreleri
ve aksesuarları tıkanıklığa karşı kontrol edin.
15
TR
MARS
Sorun giderme
Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir.
Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolayı çalışmaz ise, Fakir Yetkili Servisi’ne
başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz. Cihazın kullanım
ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Sorun
Muhtemel Neden
Çözüm
Cihaz Çalışmıyor
Fiş prize takılı değil
Cihaz açık değil
Prizden elektrik gelmiyor
Elektrik kablosu zarar görmüş
Fişi prize takınız
Cihazı açınız
Farklı bir priz deneyiniz
Cihazı tamire götürünüz
Cihaz vakumlamıyor
Toz torbası / Filtreler dolu
ya da tıkalı
Hortum boru yada aparatlar tıkalı
Toz torbası / Filtreleri
değiştiriniz
Tıkalı kısmı temizleyiniz
Cihaz normalden
yüksek sesle çalışıyor
Vakum kısımlarına
parçalar sıkışmış
Sıkışan parçaları
çıkarınız
Sıvı veya köpük
kaçağı mevcut
Cihazı kapatın ve fişini
prizden çekin.
Hazneyi boşaltın
ve gerekirse köpük
önleyici kullanın.
Cihazı çalıştırmadan
önce şamandıranın
çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.
16
MARS
Geri Dönüşüm
TR
Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik
kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte
atılmamalıdır. Ülkenizde mevcut bulunan
yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak
belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme
uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri
dönüşüm çöp kutularına atınız.
uygundur.
Sevk
Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE yönetmeliğine
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek
için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.
Orijinal ambalajı saklanmalıdır.
17
GB
MARS
Information about the operating instructions ....................19
Liability............................................................................19
Safety is important ..........................................................19
Notices in the operating instructions ...............................19
CE Declaration of Conformity ..........................................20
Usage Area.....................................................................20
Unauthorized Use ...........................................................20
Important Safeguards......................................................21
Unpacking and first use...................................................22
Device Description ..........................................................23
Technical data.................................................................23
Assembly ........................................................................24
Vacuum Cleaning............................................................26
Trouble Shooting.............................................................31
Waste Disposal ...............................................................32
Dispatch..........................................................................32
18
MARS
GB
Thank you for purchasing Fakir Mars wet&dry tub Vacuum
Cleaner which has been designed and manufactured to
give you many years of trouble-free service.
Information about the
operating instructions
These operating instructions are intended to enable the
safe and proper handling and operation of the appliance.
Read these operating instructions carefully before using
the appliance for the first time.
Keep the operating instructions in a safe place. Include
these operating instructions when passing the appliance
on to another user.
Liability
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. will accept no
liability for damages resulting from failure to comply with
the operating instructions and cannot assume any liability
in case the appliance is used for other purposes than its
intended use or handled, repaired or serviced improperly.
Safety is important
For yours and others safety please read the instructions
before using the appliance. Please keep this instruction in
a safe place for the further use. If you pass the appliance
on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but
keep it until you are satisfied that the appliance is working.
Notices in the operating
instructions
WARNING!
Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in
jury or death.
ATTENTION!
Indicates notices of risks that can result in damage to the
appliance.
NOTICE!
Emphasizes tips and other useful information in the
operating instructions.
19
GB
MARS
CE Declaration of
Conformity
This appliance fulfills the requirements of the Appliance
and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives.
2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and
2006/95/EC “Low-Voltage Directive”. The appliance bears
the CE mark on the rating plate.
Usage Area
This product designed for just household use. It is not
suitable for Business and industry type. Otherwise it will be
accepted as “out of warranty conditions” by our Authorized
Services.
Unauthorized Use
The examples of unauthorized use listed here can result in
malfunctions, damage to the appliance or personal injury:
This appliance is not designed to be used by persons
(including children) with limited physical, sensory or mental
capacities or by persons lacking in experience and/or
knowledge, unless they are supervised by someone who is
responsible for their safety or have received instructions on
how to use the appliance.
Childrenshould be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. Home appliances are not toys for
children! Therefore, use and store the appliance away from
the reach of children. Children do not recognize the danger
involved with handling an appliance. Keep packaging films
away from children - danger of suffocation!
20
MARS
Important Safeguards
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GB
When using an electric appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
The device is only authorized for private, domestic use only.
Using it for any other purposes will harm the device.
Before using the device, check that your local mains voltage
coincides with the voltage of the mains adapter.
Do not use the unit outside. Do not use the device to pick up
inflammable fluids (e.g. Fuel or solvent) or burning objects
(e.g. ash cigarettes).
Do not point the vacuum cleaner at persons or animals
when in operation. Only use the device with the accessories
supplied. Please keep these instructions in a safe place for
future references. Clean any dust on the power plug
regularly. When servicing the unit, never put fingers or other
objects into any rotating unit, the device would accidentally
be turned on.
Do not operate the product covering the suction or exhaust
ports. Do not strike the suction head hard against the wall
or furniture.
Disconnect the power plug from the power outlet when not in
use.
Fakir reserves the right to modify designs and specifications
without notice.
Appliance only to be connected to voltage indicated on the
rating label.
Please connect the vacuum cleaner to 230V mains supply,
equipped with fuse 16A.
Before use, check to ensure that all the filters are correctly
installed. The appliance must not be used without filters.
Do not use the appliance without water.
Use only genuine Fakir filters and accessories.
When connecting accessories, cleaning, repairing or
servicing the unit, unplug the unit.
Do not pull out the plug from power supply socket by pulling
on the connecting lead.
Do not pull the connecting lead over sharp edges or allow it
to become jammed.
Do not use damaged extension leads.
lf required, the connecting lead has to be replaced together
with the cable rewind by an autorized Fakir After-SalesService only.
Before any maintenance operation or replacing a filter, and
after use, switch off
Keep this manual for future use.
21
GB
Unpacking and first use
MARS
Unpack the device and check the content of the packaging
for completeness. Should you note any damage incurred
during transit, please contact your dealer immediately.
WARNING!
Never use a defective appliance.
NOTICE!
Keep the packaging for storage and future transports
(e.g. for moves, service).
22
MARS
Device Description
1. Motor head
2. Carrying handle
3. Lock – exhaust air grid
4. Exhaust air grid
5. Canister
6. Canister clip
7. Castors
8. Suction socket
9. Suction hose cpl.
10. Handle
11. Plastic suction tubes (2 pcs.)
12. Crevice nozzle
13.Furniture nozzle
14.Floor suction nozzle
15.Water suction nozzle (not illustrated)
16.Textile fine dust filter
17.Suction socket
18.Motor protection filter / foam filter
19.On / off switch
20.Sponge filter
21.Dust bag (not illustrated)
GB
3
3
19
18
2
20
16
1
5
6
17
13
12
7
8
8
9
14
Technical data
Technical data
Voltage
Power input
Power consumption
Air flow max.
Water lift
Noise level
Total canister capacity
Effective canister – solids
Effective canister – liquids
Length (machine)
Width (machine)
Height (machine)
Weight
Cable length
Operating radius
Width–suction accessories
Suction hose length
Usage Life
11
220-240 V/50 Hz
2400 W
5,8 A
35,0 l/s
18,0 kPA
79 dB(A)
21 l
8l
7,5 l
56 cm
36,5 cm
40 cm
7,8 kg
5,3 cm
8,1 m
32 mm
1,7 m
10 Years
23
GB
MARS
Assembly
WARNING!
Prior to assembly, make sure that the mains plug is
unplugged. If the mains plug is plugged in, the appliance
could accidentally be switched on, resulting in injuries.
• Unpack the appliance and remove the accessories.
• Release bother canister clips.
• Remove motor head from the canister by means of the
carrying handle.
• Take off the textile filter.
• Remove contents from the canister.
• Pull the reinforced opening of the dust bag over the
connection socket and fasten it by turning it slightly
• Reinsert the textile filter.
• Reinstall motor head and fasten the retaining clips.
• Push the end of the suction hose into the suction socket
of the canister as far as it will go. For release of the
suction hose press button.
• Place on the required nozzle.
Suction accessories
The appliance is provided with a 32 mm diameter system
for accessories as standard. All the usual domestic
vacuum cleaning tasks can be undertaken with this
system. All the nozzles can be attached directly to the
handle or to the suction tube, as required.
Dust bag
This bag should be used to vacuum dry household dust. It
is easy and hygienic to replace.
Textile fine dust filter
This bag should be used to vacuum dry, very fine dust.
Motor protection filter / foam filter
The foam filter protects the blower if the dust bag becomes
damaged beyond use. It covers the ribs of the float valve
and serves as a flexible support for the dust bag at the
same time.
24
MARS
GB
Plastic suction tubes
Connect the suction tubes by lightly pushing and twisting
simultaneously on the tapered end of the handle in the
same way.
Nozzles
Install the desired nozzle on the end of the suction tube by
pushing and twisting simultaneously on the end of the
suction tube.
Floor suction nozzle
The floor suction nozzle provides for the vacuum cleaning
of carpets, or hard floors, without changing the nozzle.
Adjustment is effected by means of the foot switch on the
nozzle.
Crevice nozzle
The crevice nozzle serves to clean hard-to-access places,
such as deep cracks, corners, recesses, etc.
Upholstery nozzle
The upholstery nozzle is recommended for the cleaning of
upholstery, mattresses, car seats, etc.
Water suction nozzle
The water suction nozzles provides for the removal of
liquids from smooth floors of all kinds.
25
GB
MARS
Vacuum Cleaning
WARNING!
Always check the appliance and the power cable before
use. Faulty appliances may cause injury and should not
be used.
ATTENTION!
Check if all filters have been and the dust bag are
inserted properly resp. are damaged before using the
appliance.
Dry vacuum cleaning
Having selected and installed the desired accessory, check
to ensure that the interior of the appliance and the accessories are dry:
• Insert the required nozzle.
• Unwind the mains lead and install the plug in the power
socket.
• Switch on the appliance by lightly pressing the ON/OFF
switch.
• When using the appliance for dry vacuum cleaning,
please make sure that the textile filter (17) is inserted.
Suction controller on the handle of the suction hose
• The suction capacity can also be adjusted with the
suction controller on the handle of the suction hose. Use
this controller (slider) only for short-term reduction of the
suction capacity. With this controller you can reduce the
suction power if e.g. the carpet or mat lifts from the floor
under excessive suction power.
• For normal sucking them but you should keep closed.
• Suction level max. = slide backward vent closed
• Suction level min. = slide forward vent open
Wet vacuum cleaning
• Release both canister clips and remove motor head from
the canister by means of the carrying handle and set on
side.
• Take off the textile filter (17).
• Remove dust bag and check whether the motor protection filter / foam filter is inserted correctly.
• Put motor head on canister and fasten retaining clips.
• Place the desired accessory and switch on the appliance.
26
MARS
GB
ATTENTION!
If the float valve responds prematurely during wet
cleaning (ev. foaming), switch off the appliance and
withdraw the mains plug before cleaning the appliance.
Float valve
• When the maximum liquid level in the canister is reached,
the float valve will automatically close the intake aperture
in the motor head,
• Interrupting the cleaning process.
• Switch off the appliance immediately and withdraw the
mains plug.
• Carry or pull the complete appliance to the disposal point
and empty the canister.
ATTENTION!
It's absolutely necessary that the motor protection filter /
foam filter is installed over the float valve housing during
wet vacuum cleaning.
NOTICE!
If the appliance falls over during use, the float will cut off
the air flow.
• Switch off the appliance immediately.
• Return appliance to upright position.
• Wait until the motor comes to a standstill and the float
valve returns to its normal position.
• The appliance then can be restarted and operations
resumed.
Blower function
• Open the exhaust air grid and remove the sponge filter.
• Remove the end of the suction hose from the suction
socket of the canister by pressing the button.
• Insert the end of the suction hose into the exhaust air
opening below the sponge filter as far as it will go.
• Switch on the appliance by lightly pressing the ON/OFF
switch.
27
GB
MARS
• Now you can blow the exhaust air out of the suction hose
and e.g. remove the leaves from the terrace or balcony.
• In reverse order you can go back to suction function.
WARNING!
Carry out the following steps as soon as you stop
vacuuming. Never leave the appliance unattended.
• Press the ON/OFF switch to switch off the appliance.
• Remove the plug from the mains socket.
• Wind the power cord around the cable holder of the
appliance.
Changing the dust bag / filters
WARNING!
Before conducting any maintenance or cleaning, switch
off and unplug the appliance. If the mains plug is plugged
in, the appliance could accidentally be switched on,
resulting in injuries.
• Release both canister clips and remove motor head from
the canister by means of the carrying handle and set on
side.
• Empty the canister.
• Replace or clean the filters (as described below).
• After wet vacuuming, thoroughly dry the interior of the
appliance and any wet accessories (nozzles, suction
hose, suction tubes, etc.) and only then install the desired
filters.
• Install motor head on canister and fasten retaining clips.
• The appliance, accessories and canister should,
however, be cleaned with a moist cloth when required.
When doing this, take care to ensure that no electrical
components come into contact with water.
28
MARS
GB
Filters
Filters must be cleaned or replaced at certain intervals in
order to obtain the utmost cleaning efficiency from the
appliance.
NOTICE!
Use only original Fakir / Fakir filters. Only in this way
can the excellent filter effect of the cleaner be retained.
Dust bag
• Release both canister clips and remove motor head from
the canister by means of the carrying handle and set on
side.
• Take off the textile filter (17).
• Carefully push the full dust bag sufficiently far back to
expose the socket inside.
• Now pull the bag upwards out of the canister and dispose
of with the household refuse.
• Pull the reinforced opening of the new dust bag over the
connecting socket by turning it slightly.
• Place the ends of the dust bag against the inner wall of
the canister.
• Reinsert the textile filter (17).
• Reinstall motor head and fasten the retaining clips.
29
MARS
GB
Motor protection filter / foam filter
ATTENTION!
Clean or, if necessary, replace the motor protection filter
/ foam filter on a regular basis.
• Release both canister clips and remove motor head from
the canister by means of the carrying handle.
• Set motor head on the table.
• Pull the dirty motor protection filter / foam filter carefully
off the float valve housing.
• The motor protection filter / foam filter can be cleaned in a
warm soapy solution. Then allow to dry thoroughly before
reinstalling.
• Push the cleaned resp. new motor protection filter / foam
filter on the float housing as far as it will go.
• Reinstall motor head and fasten the retaining clips.
Cleaning
WARNING!
Before conducting any maintenance or cleaning, switch
off and unplug the appliance. If the mains plug is plugged
in, the appliance could accidentally be switched on,
resulting in injuries.
ATTENTION!
Do not use any cleaning agents, abrasives or alcohol.
These damage the housing.
• Clean the appliance dry only or with a moist cloth.
• You can also clean the filter compartment with a moist
cloth, if required.
• Clean and check the vacuum accessories such as hose,
tube, and nozzles for any clogs and wash and dry them if
necessary.
• Should the appliance's performance be unsatisfactory
(reduced suction, unusual noises or failure), check first if
the filters are full or dirty or if the suction paths have
become clogged.
30
MARS
GB
Trouble Shooting
Fault
Possible Cause
Remedy
Device does not run
Plug is not inserted
Device is not switched on.
Power outlet does not carry
any power.
Power cable is damaged.
Insert plug.
Switch on device.
Use another power outlet.
Bring device in for repair.
Device does not vacuum
Dust bag / filter are full and/
or clogged.
Hose, pipes, nozzles are
clogged up.
Change dust bag / filters.
Device runs unusually loud.
Sucked in particles have
become jammed.
Remove particles.
Foam or liquid
escapes from the
ventilation outlets
when vacuum
cleaning.
Switch the appliance off
immediately and withdraw
the mains plug.
Empty the canister and, if
necessary, add some
anti-foaming agent.
Carry out function check
on the float valve before
switching the appliance
on again.
Eliminate clogging.
31
GB
Waste Disposal
MARS
If the service life of the device has ended, in particular if
functional disturbances occur, make the worn-out device
unusable by cutting through the power cable.
Dispose of the device according to the environmental
regulations applicable in your country.
Electrical waste must not be disposed of
together with household waste. Bring the
worn-out device to a collection center. The
packaging of the device consists of recyclingcapable materials. Place these, sorted out
according to material, in the collectors provided,
so that recycling can be carried out on them. For
advice on recycling, refer to your local authority
or your dealer.
This appliance fulfills the requirements of the
2002/96/EC WEEE regulations.
Dispatch
32
Carry the appliance in the original package or a similar,
well-padded package to prevent damage to the appliance.
NOT / NOTES
33
NOT / NOTES
34
NOT / NOTES
35
İmalatçı / İthalatçı Firma:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42