Samsung | WF1714YPC2 | Samsung WF1714YPC2 Quick Guide

WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1814WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1812WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1814YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1812YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1714WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1712WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1714YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1712YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
Wasmachine
gebruiksaanwijzing
imagine… ongekende
mogelijkheden
Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Voor een uitgebreide service kunt u uw product
registreren op
www.samsung.com/register
WF1804YP-03025D-02_NL.indd 1
2011-08-22
2:01:55
de mogelijkheden van uw
nieuwe samsung-wasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw Samsungwasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de
energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename
bezigheid.
• Eco Bubble Was
Samsung's effectieve Eco Bubble levert verbeterde reinheid met geavanceerde
wasverzorging. Eco Bubble verdeelt het wasmiddel gelijkmatig en dringt sneller en dieper in
de was.
• Snelwas
Geen tijd te verliezen! Met onze 15 minuten Snelwas kunt u wassen en draaien.
Het Snelwas-programma kan uw dagelijkse drukte afnemen - nu kunt u uw favoriete kleren in
slechts 15 minuten wassen (maximaal 2 kg)!
• Outdoorkleding
Met een Samsung Eco Bubble wasmachine kunt u waterdichte kleding met meer comfort
wassen, welbewust dat uw wasmachine uitstekende zorg draagt voor uw outdoorkleding. Het
door Eco Bubble geproduceerde schuimkussen beschermt de isolatielaag tegen schokken en
slijtage, waardoor schade aan outdoorkleding en andere fijne was wordt beperkt.
• Babykleding
Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma’s die bescherming geven aan de kleding van
kinderen met een gevoelige huid.
Deze programma’s minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten tot een
minimum terug te brengen. Daarbij plaatsen deze programma’s de was in verschillende
categorieën en worden wasprogramma’s uitgevoerd volgens de kenmerken van elke
categorie.
• Gecertificeerd voor wol
De machine is geslaagd voor de test die vereist is door de specificaties van het Woolmark
bedrijf voor de machine wasbare wolproducten. Dit merk is de aangepaste verbeterde
certificering dan de bestaande Woolmark, die niet alleen garant staat voor wasprestaties,
maar ook wasverzorging van wolproducten. Stoffen dienen gewassen tge worden volgens
de instructies op het wasvoorschrift in de kleding, zoals gespecificeerd door Woolmark en
Samsung.
• Handwas
U kunt uw fijne was extra goed behandelen door het instellen van de juiste temperatuur, een
zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.
2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec1:2
2011-08-22
2:02:26
• Trommel reinigen
Trommel reinigen helpt u om uw wasmachine schoon te houden, zelfs zonder chemische
wasmiddelen of bleekwater. Houd uw trommel schoon en geurloos met het gespecialiseerde
reinigingsprogramma.
• Kinderslot
Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden
gehouden.
Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine
spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.
• Eindtijd
U kunt een wasprogramma tot 19 uur uitstellen, in stappen van een uur. Handig wanneer u de
deur uit moet!
• Grafisch digitaal display
Het grafisch digitale bedieningspaneel display is duidelijk en eenvoudig te gebruiken
zonder gedoe of enig probleem. En terwijl het eenvoudig te bedienen is, maakt het grafisch
digitale display het mogelijk om snel en accuraat instellingen te kiezen voor uitstekende
wasresultaten.
• Brede deur
Een extra brede deuropening zodat u alles goed kunt zien. U kunt eenvoudig was erin
stoppen en eruit halen, ook grote stukken wasgoed, zoals beddengoed, handdoeken enz.
• Waterslangen & leksensor (geselecteerde modellen)
Het slim ontworpen water veiligheidssysteem voor Samsung wasmachines omvat een
leksensor aan de onderkant en een intelligente slang om te voorkomen dat water bij de bron
lekt. Als de slang afbreekt of als waterlekken worden gedetecteerd, zal een interne spons
uitbreiden om het water van de watertap te blokkeren.
• Keramisch verwarmingselement voor duurzaamheid en
energiebesparing (geselecteerde modellen)
Ons zeer innovatieve keramisch verwarmingselement is twee keer zo duurzaam als normale
elementen.
Daarmee bespaart u geld op reparaties. Bovendien maakt het de schaal voor waterhardheid
overbodig en bespaart u energie.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het
onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwijzing voor
beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en
voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de hoogstaande mogelijkheden en functies. Het
gedeelte “Problemen oplossen en foutcodes" op pagina 36 helpt u wanneer er iets verkeerd
gaat met uw nieuwe wasmachine.
de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine _3
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec1:3
2011-08-22
2:02:26
veiligheidsvoorschriften
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung ActivFresh™ wasmachine. Deze
Gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik en
onderhoud van uw apparaat. Neem even de tijd om deze Gebruiksaanwijzing te
lezen zodat u volop profijt hebt van de vele voordelen en mogelijkheden van uw
wasmachine.
WAT U OVER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MOET WETEN
Lees deze Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u zeker weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functionaliteit
van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt bedienen. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing op een veilige plaats in de
nabijheid van de wasmachine zodat u hem later nog eens kunt raadplegen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het
doel.waarvoor het gemaakt is zoals in deze Gebruiksaanwijzing is beschreven.
Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies in deze Gebruiksaanwijzing omvatten niet alle mogelijke
omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand
te gebruiken, voorzichtig te zijn en zorgvuldig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw
wasmachine.
Omdat deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft op verschillende modellen, kunnen de kenmerken van uw wasmachine
iets afwijken van de in dit handboek beschrevene en mogelijk zijn niet alle waarschuwingssymbolen op uw machine van
toepassing. Indien u nog vragen hebt of problemen neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum of
zoek online hulp en informatief op www.samsung.com.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
De betekenis van de symbolen en tekens in deze gebruiksaanwijzing:
WAARSCHUWING
Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan dodelijk of ernstig
persoonlijk letsel en/of materiële schade kan ontstaan.
VOORZICHTIG
Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan persoonlijk letsel
en/of materiële schade kan ontstaan.
VOORZICHTIG
Houdt u aan onderstaande voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid,
om het risico van brand, explosie, elektrische schok of persoonlijk letsel
tijdens het gebruik van uw wasmachine te beperken:
NIET.proberen.
NIET demonteren.
NIET aanraken.
Houdt u nadrukkelijk aan de aanwijzingen.
Trek de netstekker uit de wandcontactdoos.
Zorg ervoor dat de machine is geaard om een elektrische schok te vermijden.
Vraag de servicedienst om hulp.
Opmerking
Deze waarschuwingstekens staan er om letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Houdt u er alstublieft nadrukkelijk aan.
Bewaar dit hoofdstuk na het lezen op een veilige plaats om het later nog eens te kunnen
raadplegen.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
4_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:4
2011-08-22
2:02:26
Net als bij alle andere elektrische apparatuur met bewegende delen, bestaan er altijd mogelijke risico’s.
Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken moet de manier waarop het werkt u vertrouwd zijn en
moet u altijd voorzichtig zijn wanneer u het gebruikt.
WAARSCHUWING
Personen (hier worden ook kinderen onder verstaan) die beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
mogelijkheden hebben, of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis, mogen het apparaat niet
gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of
tenzij deze persoon ze heeft geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat.
Kinderen moeten onder toezicht staan zodat zeker is dat zij niet met het apparaat spelen.
Indien de stekker (of het snoer) is beschadigd moet, om risico te vermijden, de fabrikant of diens
servicemonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerde het vervangen.
Het apparaat moet zo worden geplaatst dat het snoer voldoende lang is om een wandcontactdoos te
bereiken en dat de wateraansluiting en de afvoer binnen bereik zijn.
Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden gelet dat deze
niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.
Gebruik de nieuwe slangen. Oude slangen moeten niet worden hergebruikt.
INSTRUCTIES OVER MILIEUVRIENDELIJKE VUILAFVOER
De juiste wijze van afvoeren van dit product
(Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Gemeenschap en andere Europese landen met
gescheiden afvalinzamelingssystemen)
De markering op dit product, het toebehoren of de documentatie geeft aan dat het product en
zijn elektronische toebehoren (bijvoorbeeld. laadapparaat, hoofdtelefoon, USB -kabel) na de
gebruiksduur niet met het gewone huisvuil mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan
het milieu of de volksgezondheid te voorkomen door illegale afvoer, deze voorwerpen apart
houden van andere soorten afval en laat ze op verantwoorde wijze recyclen voor een duurzaam
hergebruik van grondstoffen.
Voor nadere informatie over locaties waar en over hoe deze artikelen moeten worden ingeleverd
om milieuveilig te worden gerecycled, moeten particuliere gebruikers contact opnemen met de
winkelier waar ze het artikel hebben gekocht, of met het kantoor van de plaatselijke overheid.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de bepalingen en de
voorwaarden in het verkoopcontract erop naslaan. Dit product en zijn elektronische toebehoren
moeten bij het afvoeren niet met ander bedrijfsafval worden gemengd.
veiligheidsvoorschriften _5
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:5
2011-08-22
2:02:28
veiligheidsvoorschriften
ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE
WAARSCHUWING
De installatie van dit apparaat moet door een gekwalificeerd(e) technicus of servicebedrijf
worden uitgevoerd.
- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie,
problemen met het product, of letsel.
Het apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het optilt.
Steek de stekker van het snoer in een 220 V-240 V / 50 Hz wisselstroom
wandcontactdoos. Gebruik de contactdoos uitsluitend voor het aansluiten van dit apparaat.
Gebruik ook geen verlengsnoer.
- Het delen van de wandcontactdoos met andere toestellen, door een verdeelstopcontact,
of het aansluiten van een verlengsnoer, kan tot een elektrische schok of brand leiden.
- Zorg ervoor dat de spanning, frequentie en de stroomsoort hetzelfde zijn als die in
de productspecificaties zijn vermeld. Als daar geen rekening mee wordt gehouden
kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. Steek de netstekker goed in de
wandcontactdoos.
Verwijder regelmatig alle vreemde substanties zoals stof en water met behulp van een
droge doek uit de elektrische contactdozen.
- Trek de stekker uit de wandcontactdoos en maak hem met een droge doek schoon.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Steek de stekker in de juiste richting in de wandcontactdoos, zodat het snoer naar
beneden loopt.
- Als u de netstekker andersom in de wandcontactdoos steekt kunnen de elektrische
draden binnenin het snoer worden beschadigd waardoor een elektrisch schok of brand
kan ontstaan.
Houdt al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen omdat het voor kinderen
gevaarlijk kan zijn.
- Als een kind een zak over zijn hoofd trekt kan dat tot verstikking leiden.
Neem bij beschadigingen aan het apparaat of de stekker of het snoer, contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Dit apparaat moet op de juiste manier worden geaard.
Aard het apparaat niet op een gasleiding, plastic waterleiding of een telefoonleiding.
- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie,
problemen met het product, of letsel.
- Stop nooit een stekker in een wandcontactdoos die niet op de goede manier is geaard
en verzeker u ervan dat het in overeenstemming met de lokale en nationale normen is
uitgevoerd.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van een verwarming of brandbaar materiaal.
Installeer het apparaat niet op een vochtige, vettige of stoffige locatie, op een locatie die
blootgesteld is aan direct zonlicht of aan water (regendruppels).
Installeer het apparaat niet op een locatie met lage temperaturen
- Bij vorst kunnen de buizen barsten
Installeer het apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Gebruik geen elektrische transformator.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
6_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:6
2011-08-22
2:02:28
Gebruik geen beschadigde netstekker, een beschadigd snoer of een niet goed vastzittende
wandcontactdoos.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Trek niet aan, of buig het snoer niet bovenmatig.
Het snoer niet in elkaar draaien en er geen knoop inleggen.
Haak het elektrische snoer niet achter een metalen voorwerp. Plaats er geen zware
voorwerpen op. Zet het niet klem tussen twee voorwerpen en duw het niet in de ruimte
achter het apparaat.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.
- Houdt bij het uit het stopcontact trekken de stekker vast.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Leg geen snoeren en slangen op plaatsen waar u erover zou kunnen struikelen.
VOORZICHTIG
WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE
Dit apparaat moet op een zodanige wijze worden geplaatst dat de contactdoos goed
bereikbaar is.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand door het lekken van elektriciteit
het gevolg zijn.
Installeer uw apparaat op een horizontale, vlakke en harde vloer die het gewicht kan
dragen.
- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot abnormale trillingen, “wandelen”,
lawaai of problemen met het product.
WAARSCHUWING
ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK
Sluit, als het apparaat is overgelopen, de watertoevoer en de elektriciteit onmiddellijk af en
neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Raak de stekker niet met natte handen aan
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok het gevolg zijn
Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat een vreemd geluid maakt
en/of u een brandlucht of rook bemerkt en neem contact op met uw dichtstbijzijnde
servicecentrum.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, et cetera.), onmiddellijk ventileren
zonder dat u de stekker aanraakt. Raak het apparaat of het snoer niet aan.
- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Sta niet toe dat kinderen in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien, bij het
afvoeren van het apparaat, de handel van de deur van de wasmachine.
- Als een kind opgesloten raakt binnenin de machine kan dat tot dodelijke verstikking
leiden.
Verzekert u ervan dat u de verpakking (schuimplastic, piepschuim) die aan de bodem van
de wasmachine is bevestigd, voor gebruik verwijdert.
veiligheidsvoorschriften _7
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:7
2011-08-22
2:02:28
veiligheidsvoorschriften
Was geen stukken die verontreinigd zijn met diesel, benzine, verfverdunner, alcohol of
andere brandbare of explosieve stoffen.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of explosie.
Open tijdens de wasgang, de deur van de wasmachine niet met geweld (hoge temperatuur
bij het wassen/ drogen/centrifugeren).
- Uitstromend water kan brandwonden veroorzaken of de vloer kan er glad door worden.
Hierdoor kan letsel ontstaan.
- Door de deur met geweld te openen kan het product worden beschadigd of kan er letsel
ontstaan.
Steek uw hand niet onder de wasmachine.
- Hierdoor kan letsel ontstaan.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok.
Schakel het apparaat niet uit of in door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl de
machine aan het wassen is.
- Bij het weer in het stopcontact stoppen van de stekker kan een vonk ontstaan, met als
gevolg een elektrische schok of brandt.
Kinderen of personen met beperkingen mogen de wasmachine niet zonder toezicht
gebruiken. Sta niet toe dat kinderen in het apparaat klimmen.
- Doet u dat wel, dan kunnen een elektrische schok, brandwonden of ander letsel.het
gevolg zijn.
Steek uw hand of een metalen voorwerp niet onder de wasmachine tijdens het wassen.
- Hierdoor kan letsel ontstaan.
Haal de stekker van het apparaat niet uit de wandcontactdoos door aan het snoer te
trekken. Houdt de stekker altijd stevig vast en trek hem rechtstreeks uit de contactdoos.
- Beschadiging van het snoer kan sluiting brand en/of een elektrische schok veroorzaken
Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren, of te modificeren.
- Gebruik geen zekeringen (zoals koper, staaldraad, enzovoort) behalve de
standaardzekering.
- Indien het apparaat moet worden gerepareerd of geïnstalleerd, neem dan contact op
met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wordt dit niet gedaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie,
problemen met het product, of letsel.
Zou een vreemde stof zoals water in het apparaat zijn gekomen, trek dan de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Als de waterslang is losgeraakt van de kraan en water over het apparaat loopt de stekker
uit het stopcontact trekken.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt of tijdens onweer/ bliksem.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
8_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:8
2011-08-22
2:02:29
WAARSCHUWING
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ GEBRUIK
Is de wasmachine verontreinigd door een vreemde stof zoals wasmiddel, vuil, etensresten
en dergelijke, neem dan de stekker uit het stopcontact en maak de wasmachine met
behulp van een zachte, vochtige, doek.
- Doet u dat niet, dan kunnen verkleuring, vervorming, beschadiging of roest het gevolg zijn.
Het glas aan de voorzijde kan door een heftige slag breken. Wees voorzichtig bij het
gebruik van de wasmachine.
- Een gebroken vensterglas kan letsel veroorzaken.
Na een probleem met de watertoevoer of bij het opnieuw aansluiten van de slang voor de
watertoevoer, de kraan langzaam openen.
De kraan nadat hij lange tijd niet is gebruikt langzaam openen.
- De luchtdruk in de slang van de watertoevoer kan schade veroorzaken aan onderdelen
of tot lekkage leiden.
Als er tijdens het wassen een afvoerfout ontstaat, controleer dan eerst of er geen probleem
is met de afvoer.
- Gebruik van de wasmachine nadat deze is overgelopen door een probleem met de
afvoer, kan leiden tot een elektrische schok of brand als gevolg van het weglekken van
elektriciteit.
Leg het wasgoed helemaal in de machine zodat het wasgoed niet tussen de deur kan komen.
- Als er wasgoed tussen de deur zit kan dat schade aan het wasgoed of de wasmachine,
of lekkage tot gevolg hebben.
Zorg ervoor dat de kraan dicht is wanneer de wasmachine niet in gebruik is.
- Verzeker u ervan dat de schroef op de aansluiting van de slang van de watertoevoer
goed vast is aangedraaid.
- Is dat niet het geval, dan kunnen materiële schade of letsel het gevolg zijn.
Zorg ervoor dat het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd
met vreemde stoffen (bijvoorbeeld vuil, garen, haar enzovoort).
- Als een vreemde stof tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten,
kan dit leiden tot waterlekkage.
Open de kraan en controleer of de aansluiting van de waterslang goed is aangedraaid en of
er geen lekkage is, voordat u het product in gebruik neemt.
- Als de schroeven van de aansluiting van de slang voor de watertoevoer los zitten kan dat
lekkage tot gevolg hebben.
Beperken van het brand- of explosiegevaar:
- Onder bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in een warmwatersysteem, zoals wanneer uw boiler twee weken of langer niet is gebruikt.
WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF. Wanneer uw warmwatersysteem twee weken lang niet
is gebruikt, zet dan alle warmwaterkranen in uw huis open en laat het water gedurende
meerdere minuten lopen, voordat u uw wasmachine gebruikt. Hierdoor ontsnapt
eventueel opgehoopt waterstofgas. Daar waterstofgas brandbaar is moet u ondertussen
niet roken of open vuur aansteken. Bij een gaslek onmiddellijk ventileren zonder dat u de
elektrische schakelaar aanraakt.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het gebruik van dit product voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van
het product. In dat geval komt de standaardgarantie die Samsung biedt, te vervallen en kan
Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van het
verkeerd gebruik.
veiligheidsvoorschriften _9
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:9
2011-08-22
2:02:29
veiligheidsvoorschriften
Ga niet bovenop het apparaat staan of plaats er geen voorwerpen op (zoals wasgoed,
brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen
enzovoort).
- Dit kan dat leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product, of letsel.
Spuit geen vluchtige stoffen zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.
- Behalve dat deze toxisch zijn voor mensen, kan dat ook leiden tot elektrische schok,
brand, of problemen met het product.
Plaats geen voorwerp dat een elektromagnetisch veld genereert in de buurt van de
wasmachine.
- Hierdoor kan letsel ontstaan als gevolg van storing in de werking.
Het water dat wordt afgevoerd tijdens een was bij hoge temperaturen of een droogcyclus is
heet. Raak het dus niet aan.
- Hierdoor kunnen brandwonden of ander letsel ontstaan.
Was, centrifugeer of droog geen waterbestendige kussens, matten of kleding (*) tenzij uw
apparaat een speciaal programma heeft voor het wassen van dergelijke stukken.
- Was geen dikke, harde matten, ook niet als het wassymbool op het wasetiket staat.
- Hierdoor kan letsel ontstaan of zouden de wasmachine, muren, vloer of kleding als
gevolg van abnormale trillingen kunnen worden beschadigd.
* Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierbroekjes,
sweat suits en fiets-, motorfiets-en autohoezen enzovoort.
Gebruik de wasmachine niet zonder dat het wasmiddelbakje aanwezig is.
- Door dat toch te doen kan een elektrische schok of letsel door het lekken van water het
gevolg zijn.
Raak de binnenkant van de kuip niet aan tijdens of direct na het drogen, want die is heet.
- Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.
Steek uw hand na opening niet in het wasmiddelbakje.
- Dit kan tot letsel leiden omdat uw hand kan worden gegrepen door het
invoermechanisme voor het wasmiddel. Plaats geen andere dingen (zoals schoenen,
etensresten, dieren) dan wasgoed. in de wasmachine.
- Hierdoor kan de wasmachine worden beschadigd, of in het geval van huisdieren kunnen
deze worden gedood of gewond door de abnormale trillingen.
De knoppen niet met scherpe voorwerpen zoals naalden, messen, spijkers en dergelijke
indrukken.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.
Was geen wasgoed dat verontreinigd is met oliën, crèmes of lotions zoals die in
schoonheidssalons of massagepraktijken worden gebruikt.
- Door dat toch te doen kan de rubber dichting worden vervormd en kan er lekkage
ontstaan.
Laat geen metalen voorwerpen zoals veiligheidsspelden of haarspelden of bleekmiddel voor
langere tijd in de kuip liggen.
- Hierdoor kan de kuip gaan roesten.
- Als er roest op het oppervlak van de kuip verschijnt, brengt u een schoonmaakmiddel
(neutraal) op het oppervlak aan, en maakt dat met behulp van een sponsje schoon.
Gebruik nooit een metalen borstel.
10_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:10
2011-08-22
2:02:29
Niet rechtstreeks een middel voor chemisch reinigen gebruiken en met chemisch
reinigingsmiddel verontreinigd wasgoed niet wassen, spoelen of centrifugeren.
- Hierdoor kan spontaan een explosie optreden of brand ontstaan als gevolg van de hitte
door oxidatie van de olie.
Gebruik geen water uit koel- of verwarmingstoestellen.
- Hierdoor kunnen zich problemen met de wasmachine voordoen.
Gebruik voor de wasmachine geen natuurlijke zeep die bedoeld is voor het handen wassen.
- Als deze stolt en zich in de wasmachine ophoopt, kan de wasmachine problemen
veroorzaken of kunnen verkleuring, roest of onaangename geuren optreden.
Was geen grote stukken wasgoed zoals beddengoed in het wasnet.
- Doe sokken en bh’s in het wasnet en was het samen met ander wasgoed.
- Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot letsel of abnormale trillingen.
Gebruik geen gehard wasmiddel.
- Als dit zich in de wasmachine ophoopt kan er waterlekkage ontstaan.
Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden
gelet dat deze niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.
Zorg ervoor dat de zakken van alle te wassen kledingstukken leeg zijn.
- Harde, scherpe voorwerpen zoals muntstukken, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven
of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.
Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen versieringen.
VOORZICHTIG
ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ REINIGING
Het apparaat niet reinigen door het rechtstreeks met water af te spuiten.
Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol voor reiniging van het apparaat.
- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand.
Neem, voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, eerst de stekker uit het stopcontact.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
veiligheidsvoorschriften _11
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:11
2011-08-22
2:02:30
inhoud
INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE
13
DE WAS DOEN
21
13
14
14
14
15
15
15
15
15
De onderdelen controleren
Installatievereisten
Elektrische toevoer en aarding
Watertoevoer
Afvoer
Ondergrond
Omgevingstemperatuur
Installatie in een nis of kast
Uw wasmachine installeren
21
21
22
25
25
25
26
27
Voor het eerst wassen
Basisaanwijzingen
Het bedieningspaneel gebruiken
Kinderslot
Geluid uit
Eindtijd
Eco Bubble
Kleding wassen met behulp van de
programmakeuzeknop
Kleding handmatig wassen
Informatie over wasmiddelen en toevoegingen
Over het te gebruiken wasmiddel
Wasmiddellade
Vloeibaar wasmiddel (geselecteerde modellen)
28
29
29
30
30
REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW
WASMACHINE
31
31
32
33
34
34
35
35
35
Trommel reinigen
De wasmachine laten leeglopen in een
noodgeval
De wasmiddellade en de uitsparing reinigen
Het vuilfilter reinigen
De buitenkant reinigen
Het filter van de waterslang reinigen
Een bevroren wasmachine repareren
De wasmachine opslaan
PROBLEMEN OPLOSSEN EN
FOUTCODES
36
36
38
39
40
37
Controleer deze punten bij problemen met uw
wasmachine
Foutcodes
DE WASMACHINE KALIBREREN
38
Kalibratiemodus
PROGRAMMAOVERZICHT
39
Programmaoverzicht
APPENDIX
40
40
40
41
Wasvoorschriften
Zorg voor het milieu
Verklaring van conformiteit
Overzicht huishoudelijke wasmachines
12_ inhoud
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec3:12
2011-08-22
2:02:30
installatie van uw wasmachine
Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw
nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van
de was.
Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem
contact op met het servicecentrum van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd
tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.
01 INSTALLATIE
DE ONDERDELEN CONTROLEREN
Werkoppervlak
Vergrendeling
Wasmiddellade
Stekker
Bedieningspaneel
Deur
Afvoerslang
Vuilfilter
Verstelbare poten
Trommel
Afvoer voor
noodgevallen
Filterklep
Steeksleutel
* Doppen
voor de
boutgaten
Koudwatertoevoerslang
Warmwatertoevoerslang
(geselecteerde
model)
Watertoevoerslang
Slanggeleider
Dopbevestiging
Vloeibaar
wasmiddelbakje
(geselecteerd
model)
* Doppen voor de boutgaten: Het aantal doppen voor de boutgaten varieert per model (3 tot 5 doppen)
installatie van uw wasmachine _13
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:13
2011-08-22
2:02:30
installatie van uw wasmachine
INSTALLATIEVEREISTEN
Elektrische toevoer en aarding
Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle
bedrading en aarding uitgevoerd worden in overeenstemming met de laatste herziening van
de regels in de National Electrical Code ANSI/NFPA, No. 70. Neem tevens plaatselijke codes
en regelgeving in acht. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het apparaat om te
zorgen voor afdoende elektrisch onderhoud aan het apparaat.
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een verlengsnoer.
Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.
Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:
• AC 220-240 V / 50 Hz fuse of installatieautomaat
• Een eigen groep voor alleen uw wasmachine
Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt
met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg
kan vloeien.
De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct
aangesloten en geaard stopcontact.
Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.
Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de
wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine.
Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren
door een bevoegd elektricien.
Watertoevoer
De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 0,5 en 8 Bar ligt. Een
waterdruk onder de 0,5 Bar kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan waardoor
deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de wasmachine
er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine uitgeschakeld
wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te voorkomen wanneer
er binnenin een slang los raakt.)
De kraan moet binnen 122cm van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat de
bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.
Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 305cm.
U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:
• De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
• De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
• Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.
Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.
WAARSCHUWING
14_ installatie van uw wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:14
2011-08-22
2:02:31
Afvoer
Samsung raadt het gebruik van een 65 cm hoge verticale afvoerbuis aan. De afvoerslang moet
in de slanggeleider in de afvoerbuis worden aangesloten. De afvoerbuis moet breed genoeg zijn,
zodat de afvoerslang er goed in past. De afvoerslang is in de fabriek bevestigd.
Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst
worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om trilling beperkt te houden en
onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan
de trilling en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.
Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of onstevige ondergrond.
01 INSTALLATIE
Ondergrond
Omgevingstemperatuur
Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen.Uw wasmachine bevat altijd
wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. IJs in de leidingen kan schade veroorzaken aan
de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.
Installatie in een nis of kast
Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:
Zijkanten – 25 mm
Achterkant – 51 mm
Bovenkant – 25 mm
UW WASMACHINE INSTALLEREN
STAP 1
Een plaats uitzoeken
Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:
• Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere
ventilatiebelemmeringen
• Vermijd direct zonlicht
• Zorg voor voldoende ventilatie
• Het mag er niet vriezen (onder 0 ˚C)
• Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
• Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat
installatie van uw wasmachine _15
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:15
2011-08-22
2:02:31
installatie van uw wasmachine
STAP 2
De transportbouten verwijderen
Verwijder voordat u de wasmachine installeert de vijf transportbouten uit de achterzijde van het
apparaat.
1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel.
2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat.
Doe dit met elke bout.
Optie
3. Bedek de gaten met de meegeleverde plastic doppen.
Optie
4. Berg de transportbouten veilig op voor wanneer u de wasmachine in de toekomst moet
vervoeren.
WAARSCHUWING
Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.
Steek het onderdeel om het deksel vast
te zetten (één van de toebehoren in de
kunststof verpakking) in de uitsparing
aan de achterzijde van de wasmachine,
nadat u het elektriciteitssnoer er uit hebt
genomen
16_ installatie van uw wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:16
2011-08-22
2:02:32
STAP 3
De stelpoten aanpassen
Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer
makkelijk te bereiken zijn.
01 INSTALLATIE
1. Schuif de wasmachine op zijn plek.
2. Zet de wasmachine
waterpas door de poten
handmatig naar binnen of
naar buiten te draaien.
3. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de moer
vast met de bijgeleverde sleutel.
STAP 4
De watertoevoer en -afvoer aansluiten
De watertoevoerslang aansluiten
1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor
koud water aan op het invoerpunt voor koud water
aan de achterzijde van de machine. Draai deze met
de hand vast.
Optie
De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde
worden aangesloten op de wasmachine en met
het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de
slang niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een
langere hogedrukslang gebruiken.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor
koud water aan op de koudwaterkraan en draai
deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de
hoek van de slang aan de kant van de wasmachine
veranderen door de fitting los te draaien, de slang te
draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.
Voor geselecteerde modellen met een extra warm waterinname:
1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt voor
warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan
en draai deze met de hand vast.
3. Gebruik een Y-stuk als je uitsluitend koud water wilt gebruiken.
installatie van uw wasmachine _17
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:17
2011-08-22
2:02:32
installatie van uw wasmachine
Aansluiten van de watertoevoerslang (geselecteerde modellen)
1. Verwijder de adapter van de watertoevoerslang.
Adapter
Watertoevoerslang
2. Gebruik eerst een '+' type schroevendraaier om de vier
schroeven op de adapter los te draaien. Neem vervolgens
de adapter en draai deel (2) in de richting van de pijl totdat
er een kloof van 5 mm ontstaat.
1
5 mm
2
3. Sluit de adapter aan op de waterkraan door het stevig
vastdraaien van de schroeven, terwijl u de adapter omhoog
tilt.
Draai deel (2) in de richting van de pijl en verbind (1) en (2).
Watertap
1
2
4. Sluit de watertoevoerslang aan op de adapter.
Als u onderdeel (3) loslaat, wordt de slang
automatisch verbonden met de adapter met een
hoorbaar 'klik' geluid.
Nadat u de watertoevoerslang met de adapter
heeft verbonden, zorgt u ervoor dat het goed
vastzit door benedenwaarts te trekken aan de
watertoevoerslang.
5. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op
de water inlaatklep aan de achterkant op de wasmachine.
Schroef de slang helemaal tot het einde met de klok mee.
3
Optie
18_ installatie van uw wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:18
2011-08-22
2:02:33
6. Zet de watervoorziening aan en zorg ervoor dat er geen
water lekt van het waterklep, kraan of adapter. In geval van
waterlek, herhaalt u de voorafgaande stappen.
WAARSCHUWING
✗
✗
01 INSTALLATIE
•
Gebruik uw wasmachine niet in het geval van een
waterlek. Dit kan een elektrische schok of letsel
veroorzaken.
Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de
watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.
Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt,
of als uw kraan te groot is, verwijdert u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de
adapter.
Aansluiten van de waterslang (geselecteerde
modellen)
De waterslang werd ontworpen voor een perfecte bescherming
tegen lekken.Deze is aangesloten op de watertoevoerslang en
sluit automatisch de waterstroom af indien de slang beschadigd
raakt. Het toont ook een waarschuwingsindicator.
•
Sluit de watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de
afbeelding.
installatie van uw wasmachine _19
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:19
2011-08-22
2:02:34
installatie van uw wasmachine
De afvoerslang aansluiten
Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
1. Over de rand van de gootsteen: de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm
worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen
te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan
zodat deze op zijn plaats blijft.
60 ~ 90 cm
Afvoerslang
Slanggeleider
2. In een aftakking van de gootsteenafvoer: de aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals
van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond
bevindt.
3. In een afvoerbuis: we raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis
mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.
• Minimale diameter 5 cm
• Minimale afvoercapaciteit 60 liter per minuut
60 ~ 90 cm
Eisen aan de vaste afvoerpijp:
STAP 5
De wasmachine aansluiten op de elektriciteit
Steek het snoer in een stopcontact van 220 V-240 V / 50 Hz beschermd door een zekering of
installatieautomaat. (Kijk op pagina 14 voor meer informatie over de vereisten voor elektriciteit en
aarding.)
20_ installatie van uw wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec4:20
2011-08-22
2:02:35
de was doen
Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is
bepalen welke was u het eerste wilt doen.
VOOR HET EERST WASSEN
1.
2.
3.
4.
Druk op de Aan/Uit-knop.
in de wasmiddellade
Stop wat wasmiddel in het vakje
Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
Druk op de knop Start/Pauze.
Al het water dat in de machine is achtergebleven na het
proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.
Vakje
Vakje
Vakje
02 DE WAS DOEN
Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien
zonder inhoud (dus zonder wasgoed).
: Voorwasmiddel of stijfsel.
: Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.
: Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van
A vullen).
BASISAANWIJZINGEN
1. Doe de was in de wasmachine.
WAARSCHUWING
Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de
hand van het schema op pagina 29.
• Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.
• Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine.
Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.
• Was geen waterbestendige stukken.
2.
3.
4.
5.
Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
Zet de machine aan.
Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
Kies het geschikte programma en de opties voor de was.
Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het
display.
6. Druk op de knop Start/Pauze.
de was doen _21
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:21
2011-08-22
2:02:36
de was doen
HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN
1
1
2
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
DIGITAAL GRAFISCH
DISPLAY
Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle
wasinformatie en foutmeldingen.
PROGRAMMAKEUZEKNOP
Kies het gewenste wasprogramma en de centrifugeersnelheid.
Kijk voor meer informatie in het gedeelte “Kleding wassen met
behulp van de knop voor programmakeuze” (zie pagina 27).
Katoen: voor normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed,
tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Synthetisch: voor normaal of licht bevuilde blouses, overhemden, enz.
van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke
combinaties.
Jeans - voor een hoger waterniveau tijdens de hoofdwas en een keer extra
spoelen om te voorkomen dat er waspoedervlekken achterblijven op uw kleding.
Beddengoed - Voor bedverspreiding, laken, dekbedovertrek, enz.
Gebruik voor het beste resultaat slechts 1 soort beddengoed en
overschrijd de 2 kg niet.
Donkere kleding - Extra spoelen en een lagere centrifugatie zorgen
ervoor dat uw favoriete donkere kleding zorgvuldig gewassen en grondig
worden gespoeld.
Dagelijkse was - Gebruik voor alledaagse onderdelen zoals ondergoed
en hemden.
Trommel reinigen - Gebruik voor het reinigen van de trommel. Het
reinigt vuil en bacteriën van de trommel. Regelmatig gebruik (na elke
40 wasbeurten) wordt aanbevolen. Geen wasmiddelen of bleekmiddel
nodig.
Super Eco - Lage temperatuur Eco Bubble zorgt ervoor dat u een
perfect wasresultaat bereikt terwijl u effectief energie bespaart.
Outdoorkleding - Gebruik voor outdoorkleding, zoals bergkleding,
skikleding, en sportkleding. Stoffen omvatten functionele
technologievoltooiing en vezels zoals spandex, rekmateriaal en microvezel.
Babykleding- voor wassen op hoge temperatuur en extra spoelen om
te zorgen dat er geen wasmiddelvlekken achterblijven op uw dunne
kleding.
Wol- alleen voor in de machine wasbare wol. Was niet meer dan 2,0 kg.
22_ de was doen
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:22
2011-08-22
2:02:37
•
•
Het wolwasprogramma van deze machine is
gecertificeerd met het Woolmark voor het wassen van in
de machine wasbare Woolmark-producten. Voorwaarde
is dat de producten gewassen worden volgens de
instructies op het waslabel en van de fabrikant van deze
wasmachine, M0814 voor de WF18*****-serie, M0815
voor de WF17*****-serie. (certificaatnummer toegekend
door IWS NOM INEE Co., Ltd.)
02 DE WAS DOEN
Bij het wolprogramma wordt het wollen wasgoed gewassen door
middel van rustige bewegingen van de machine. Door deze rustige
bewegingen en het weekproces wordt uw wollen wasgoed optimaal
beschermd tegen krimpen en vervormen en toch heel schoon.
Voor wol wordt een neutraal wasmiddel aanbevolen. Dit geeft betere
wasresultaten en beschermt de wollen vezels.
Handwas - Een zeer lichte wascyclus. Net zo zacht als het wassen met
de hand.
Centrifugeren - voor een keer extra centrifugeren om nog meer water te
verwijderen.
Spoelen + Centrifuge - voor een was die alleen gespoeld hoeft te
worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen
moet worden toegevoegd..
3
SELECTIEKNOP
VOORWAS
Druk op deze knop om voorwas te selecteren. Voorwassen is alleen
beschikbaar bij: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere
kleding, Dagelijkse was en Babykleding programma.
4
SELECTIEKNOP
EINDTIJD
Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van
de eindtijd te doorlopen (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het
display geeft aan over hoeveel uur het programma klaar is.
5
SELECTIEKNOP
TEMPERATUUR
Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare
temperaturen te selecteren:
(Koud , 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C)
6
SPOELEN
SELECTIEKNOP
Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. U kunt
maximaal vijf spoelbeurten instellen.
Druk meermalen op de knop om een van de beschikbare
centrifugesnelheden te selecteren.
7
CENTRIFUGEREN
SELECTIEKNOP
WF1804/WF1704
WF1814/WF1714
,
, 400, 800, 1200, 1400 toeren/min
WF1802/WF1702
WF1812/WF1712
,
, 400, 800, 1000, 1200 toeren/min
“Niet centrifugeren ”: na het leegpompen wordt de was in de trommel
niet gecentrifugeerd.
“Spoelwater vasthouden
”: het laatste spoelwater blijft in de
machine. Voordat u de was uit de machine kunt halen moet u altijd eerst
de machine leegpompen of de was centrifugeren.
de was doen _23
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:23
2011-08-22
2:02:38
de was doen
Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare wasopties te
selecteren:
Intensief
Kreukvrij
Weken
+ Intensief
Weken
Weken
+ Kreukvrij
Intensief
+ Kreukvrij
Weken
+ Kreukvrij
uit
+ Intensief
8
SELECTIEKNOP
WASOPTIES
”: druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en
“Intensief
intensief gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt
verlengd.
“Weken
”: gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door
de was te laten weken.
• De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd.
• De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit
een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken.
• De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de
volgende programma’s: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed,
Babykleding en Dagelijkse was programma.
“Kreukvrij
”: gebruik deze optie om de was voor te bereiden zodat het
makkelijk gestreken kan worden.
ECO BUBBLE
SELECTIEKNOP
Eco Bubble selectie is standaard ingeschakeld. Druk eenmaal op het
keuzerondje Eco Bubble om de Bubble generator UIT te zetten (vertoond
op het paneel), druk het nogmaals in om de functie weer AAN te zetten.
• Voor sommige wasbeurten moet de optie Eco Bubble op AAN
staan (verschijnt op het paneel, en de generator wordt automatisch
ingeschakeld).
• Andere wascycli hebben deze optie niet nodig en zetten automatisch
de generator UIT.
• Op vele cycli kunt u deze optie handmatig aanpassen van, waardoor
het paneel zichtbaar wordt aangepast om resultaat te bereiken (zie
pagina 26 voor meer informatie).
10
SNELWAS
SELECTIEKNOP
Voor licht bevuilde kledingstukken en wasgoed die minder dan 2 kg is
en snel nodig heeft. Het duurt ongeveer minimaal 15 minuut, maar kan
variëren van de aangegeven waarden, afhankelijk van de waterdruk,
waterhardheid, water inlaattemperatuur kamertemperatuur, type en
hoeveelheid wasgoed en de mate van vervuiling, gebruikt wasmiddel,
ongebalanceerde belasting, schommelingen in de elektriciteitsvoorzienin
g en extra geselecteerde opties .
• Druk herhaaldelijk op deze toets om een cyclustijd te kiezen: 15min
20min 30min 40min 50min 60min 70min 80min 90min Uit
Poedervorm / Vloeibaar wasmiddel moet onder de 20 g (voor 2 kg
WAARSCHUWING lading) zijn anders kan het wasmiddel op de kleding achterblijven.
11
START/PAUZE:
SELECTIEKNOP
Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
AAN/UIT-KNOP
Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk
nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen.
Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder
dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch
uitgeschakeld.
9
12
24_ de was doen
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:24
2011-08-22
2:02:38
Kinderslot
Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan
worden gewijzigd.
In- en uitschakelen
02 DE WAS DOEN
Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u
tegelijkertijd gedurende tenminste 3 seconden op de knoppen
Temp. en Spoelen. Het indicatielampje “Kinderslot ” licht op
wanneer het kinderslot is ingeschakeld.
Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, werkt alleen de
Aan/Uit-knop. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs
wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het
snoer wordt losgekoppeld.
3 SEC.
Geluid uit
U kunt het geluid tijdens alle programma’s uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd,
wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk
uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.
In- en uitschakelen
Wanneer u het Geluid uit wilt in- of uitschakelen, drukt u
tegelijkertijd gedurende tenminste 3 seconden op de knoppen
Centrifugeren en Optie. Het indicatielampje “Geluid uit ”
licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld.
3 SEC.
Eindtijd
U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De
startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het display geeft aan over hoeveel uur
het programma klaar is.
1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop Eindtijd om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop Start/Pauze. Het indicatielampje “Eindtijd ” gaat branden en de klok
begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
4. Om de functie Eindtijd te annuleren drukt u op de Aan/Uit-knop en zet u de wasmachine
weer aan.
de was doen _25
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:25
2011-08-22
2:02:40
de was doen
Eco Bubble
Eco Bubble verdeelt het wasmiddel gelijkmatig en dringt sneller en dieper in de was.
De bubbelfunctie is beschikbaar voor alle programma's, behalve voor het programma
Trommel reinigen. De beschikbare functies zien er als volgt uit.
Programma
Bubbelfunctie
Katoen, Synthetisch, Jeans,
Beddengoed, Donkere kleding,
Dagelijkse was
Beschikbaar
Beschikbaar
Super Eco, Outdoorkleding,
Babykleding, Wol, Handwas
Trommel reinigen
Annuleren van de
bubbelfunctie
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
-
•
1.
2.
3.
4.
Een andere bubbelfunctie kan worden toegepast, afhankelijk van het programma.
Eco Bubble selectie staat ingesteld als standaard. Druk eenmaal om de bubbelknop te
deselecteren, druk nogmaals om de bubbeloptie te selecteren.
Open de deur, plaats het wasgoed in de wastrommel en sluit de deur.
Druk op de Aan/Uit-knop.
Selecteer een functie.
Plaats de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter in de overeenkomstige vakjes,
afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed en sluit de wasmiddellade.
• Voeg de juiste hoeveelheid wasmiddel toe in het
wasmiddelbakje , en dan de wasverzachter in het
net onder de vezelverzachter
wasverzachterbakje
basislijn (MAX) van “A”)
• Wanneer het Voorwas programma is geselecteerd,
voegt u tevens het wasmiddel in de voorwasvakje .
• Om vloeibaar wasmiddel te gebruiken, laat u het
vloeibare wasmiddelbakje in de lade (zie het onderdeel
“Vloeibaar wasmiddel” op pagina 30).
Vul het vloeibaar wasmiddelbakje niet met
poederwasmiddel.
5. Druk op de knop Start/Pauze.
• Druk op de Start/Pauze knop om de was te starten.
• De hoeveelheid wasgoed wordt automatisch gedetecteerd en de was wordt gedraaid.
• Als de wasmachine eenmaal aan staat, kunt u de bubbelfunctie niet meet toevoegen of
selecteren.
•
•
•
•
Voldoende bubbels worden gegenereerd met de aangegeven hoeveelheid wasmiddel.
Reinig het vuilfilter regelmatig. Periodiek reinigen helpt het genereren van voldoende
bubbels.
Afhankelijk van het wasmiddel en het wasgoed, kunnen de bubbels geabsorbeerd
worden en ziet het eruit als een kleine hoeveelheid.
Alhoewel bubbels worden gegenereerd zodra het wassen begint, kan het enkele
minuten duren voordat de gebruikers ze daadwerkelijk te zien.
26_ de was doen
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:26
2011-08-22
2:02:43
Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop
Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma’s Katoen, Synthetisch,
Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was en Babykleding. Voorwassen is
alleen nodig als de kleding erg vuil is.
02 DE WAS DOEN
Met het automatische controlesysteem “Fuzzy Control” van Samsung maakt uw nieuwe
wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de
machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.
1. Draai de kraan open.
2. Druk op de Aan/Uit-knop.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
vol.
5. Sluit de deur.
6. Doe wasmiddel wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.
7. Gebruik de programmakeuzeknop om het geschikte programma voor de was te kiezen:
Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was, Trommel
reinigen, Super Eco, Outdoorkleding, Babykleding, Wol, Handwas. De bijbehorende
indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan aan.
8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer
spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
9. Druk op de knop Start/Pauze om het wasprogramma te beginnen. Het
procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt
weergegeven in het display.
Pauzeren
Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel
gehaald worden.
1. Druk op de knop Start/Pauze om de deur te ontgrendelen.
De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het
waterniveau te HOOG is.
2. Druk na het sluiten van de deur weer op Start/Pauze om het wassen voort te zetten.
Als het programma is afgelopen:
Als het gehele wasprogramma is afgelopen, verschijnt er op het display “End (En)” voor 5
minuten, waarna het automatisch wordt uitgeschakeld.
1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
de was doen _27
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:27
2011-08-22
2:02:44
de was doen
Kleding handmatig wassen
U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.
1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de Aan/Uit-knop van de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop Temperatuur om de gewenste temperatuur te selecteren. (Koud, 30 °C,
40 °C, 60 °C en 95 °C)
8. Druk op de knop Spoelen om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.
U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
9. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren.
Wanneer u kleding nat uit de machine wilt halen, kunt u het spoelwater laten vasthouden.
(
: Spoelwater vasthouden)
: Niet centrifugeren,
10. Druk meermalen op de knop Eindtijd om de beschikbare tijden voor startvertraging te
doorlopen (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het display geeft aan over hoeveel uur
het programma klaar is.
11. Na een druk op de knop Start/Pauze begint het wasprogramma.
WASVOORSCHRIFTEN
Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.
Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.
Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:
• Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en
viscose (lingerie).
• Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
• Formaat: e wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen
wast.
• Kwetsbaarheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met
het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de
wasvoorschriften in de appendix.
Zakken leeghalen
Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
beschadigen. Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen
in de wasmachine.
Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met
knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen
tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen
dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.
Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen.
Maak de koorden vast voor het wassen.
Katoen voorwassen
Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte
wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen
kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op enzymenbasis.
28_ de was doen
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:28
2011-08-22
2:02:44
De laadcapaciteit bepalen
Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand
van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt
wassen.
Laadcapaciteit
WF1804 / WF1802
WF1814 / WF1812
WF1704 / WF1702
WF1714 / WF1712
Katoen
- normaal/licht bevuild
- zwaar bevuild
8,0 kg
7,0 kg
Synthetisch
3,0 kg
3,0 kg
Jeans
3,0 kg
3,0 kg
Beddengoed
2,0 kg
2,0 kg
Outdoorkleding
2,0 kg
2,0 kg
Wol
2,0 kg
2,0 kg
Model
02 DE WAS DOEN
Materiaal
• Wanneer het wasgoed onevenwichtig is verdeeld (“UE” gaat branden in het display),
moet u het opnieuw verdelen.
Bij een onevenwichtige lading gaat het effect van centrifugeren achteruit.
• Wanneer u beddengoed of dekbedden wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal.Het
centrifugeren kan tevens minder effectief zijn.
• De laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedden is ten hoogste 2,0 kg.
Stop (in water wasbare) beha’s in een waszak (apart te verkrijgen).
• De metalen onderdelen van beha’s kunnen door het materiaal heen komen en de was
beschadigen. Stop ze daarom in een fijne waszak.
• Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en
zakdoeken kunnen rond de deur vast komen te zitten. Stop ze in
een fijne waszak.
VOORZICHTIG
Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren.
Dit kan tijdens het spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de
wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de
overloop verstopt raakt.
INFORMATIE OVER WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN
Over het te gebruiken wasmiddel
Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch,
fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vuil het wasgoed is. Gebruik altijd een
wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.
Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed,
hoe vuil het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in
uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterbedrijf.
Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Daardoor spoelt de
wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de overloop verstopt raakt.
Graag op het volgende letten bij het gebruik van het Wolprogramma.
• Gebruik een neutraal vloeibaar wasmiddel dat uitsluitend voor wol is bestemd.
• Bij gebruik van waspoeder kan dit op het wasgoed achterblijven en het weefsel (wol)
beschadigen.
de was doen _29
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:29
2011-08-22
2:02:45
de was doen
Wasmiddellade
De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Doe alle middelen
in het juiste vakje voor u de wasmachine start.
Open de wasmiddellade NIET wanneer de wasmachine bezig is.
1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel open.
2. Doe de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het
wasmiddelvakje
voordat u de wasmachine start.
3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid
wasverzachter toe in het wasverzachtervakje .
VOORZICHTIG
Doe GEEN extra poeder/ vloeibaar wasmiddel in het
bakje voor de wasverzachter ( ).
4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen
hoeveelheid wasmiddel toe in het voorwasvakje .
Gebruik bij het wassen van grote stukken wasgoed GEEN
van de volgende soorten wasmiddel.
• Wasmiddelen in de vorm van tabletten of capsules
• Wasmiddelen in een wasbol of netje
MAX
Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met
een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo
voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.
Zorg ervoor dat, nadat u wasverzachter in het wasverzachterbakje heeft gedaan, de
wasverzachter bij het sluiten van het wasmiddelbakje niet overstroomt.
Vloeibaar wasmiddel (geselecteerde modellen)
Om vloeibaar wasmiddel te gebruiken, plaatst u het vloeibaar wasmiddelbakje in het
hoofdwasgedeelte van de wasmiddellade en giet vloeibaar wasmiddel in het vloeibaar
wasmiddelbakje.
• Niet boven de MAX-lijn vullen.
Vloeibaar
• Bij gebruik van poederwasmiddel, haalt u het bakje
wasmiddelvoor vloeibare wasmiddelen uit de wasmiddellade.
bakje
Poederwasmiddel zal niet terechtkomen in het vloeibaar
wasmiddelbakje.
• Na een wasbeurt, kan wat vloeistof in de wasmiddellade
achterblijven.
30_ de was doen
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec5:30
2011-08-22
2:02:45
reiniging en onderhoud van uw
wasmachine
Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u
onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd.
Dit programma is een zelfreinigend programma die schimmel verwijderd, die zich
kunnen voordoen in de wasmachine.
1. Druk op de Aan/Uit-knop.
2. Draai de programmakeuzeknop naar het programma
Trommel reinigen.
• U kunt alleen de functie Eindtijd gebruik.
• De watertemperatuur tijdens Trommel reinigen staat
ingesteld op 70 ˚C.
U kunt de temperatuur niet veranderen.
•
03 REINIGING EN ONDERHOUD
TROMMEL REINIGEN
Het zal automatisch instellen op midden waterpeil katoenprogramma 30 ˚C wanneer er
kleding in wordt gelegd.
3. Plaats de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel in het
wasmiddelbakje en sluit de wasmiddellade (bij het
reinigen van de trommel met een reinigingsmiddel).
• Zorg ervoor dat u de aanbevolen reinigingsmiddel
gebruikt voor het reinigen van de trommel.
•
Reinigingsmiddelen voor de trommel zijn er in poeder en
vloeibare vormen. De vloeibare vorm is enkel beschikbaar
met een vloeibaar wasmiddelbakje (optie).
4. Druk op de knop Start/Pauze.
• Druk op de Start/Pauze knop, waarna het programma Trommel reinigen begint.
•
VOORZICHTIG
•
•
•
•
•
•
Met het programma Trommel reinigen kunt u de trommel reinigen zonder gebruik van een
reinigingsmiddel.
Gebruik nooit het programma Trommel reinigen als wasgoed zich nog in de wasmachine
bevindt. Dit kan leiden tot schade aan de textuur of problemen met de wasmachine
veroorzaken.
Gebruik nooit van normaal wasmiddel in het programma Trommel reinigen.
Gebruik slechts 1/10 van de hoeveelheid van het trommel reinigingsmiddel dat
aanbevolen wordt door de fabrikant van het reinigingsmiddel.
Omdat het gebruik van een bleekmiddel het product kan verkleuren, moet u ervoor zorgen
enkel zuurstof bleekmiddelen te gebruiken.
Reinigingsmiddel poedervorm: Gebruik een [bleekmiddel in poedervorm] of een
[reinigingsmiddel voor het reinigen van alleen de trommel].
Reinigingsmiddel in vloeibare vorm: Gebruik een [zuurstof bleekmiddel in vloeibare vorm] of
een [reinigingsmiddel voor het reinigen van alleen de trommel].
reiniging en onderhoud van uw wasmachine _31
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec6:31
2011-08-22
2:02:47
reiniging en onderhoud van uw
wasmachine
De auto. alarmfunctie van Trommel reinigen
•
•
•
•
Als de “Trommel reinigen” indicator op het display branden zijn na een wasbeurt, betekent dit
dat kuip (trommel) reiniging vereist is. In dit geval haalt u de was uit de wasmachine, zet de
stroom aan, en reinig de trommel door het programma Trommel reinigen uit te voeren.
Als u niet het programma Trommel reinigen uitvoert, staan de
“Trommel reinigen” indicator op het display uit. De Trommel
reinigen indicator op het display gaan echter nogmaals
branden nadat twee wasbuurten zijn uitgevoerd. Dit zal
echter niet leiden tot een probleem met de wasmachine.
Hoewel over het algemeen de auto. alarm Trommel
reinigen ongeveer eenmaal per maand verschijnt, hangt de
frequentie af van kan de hoeveelheid wasbeurten.
In geval van een alarm, reinigt u ook het vuilfilter (zie
“Het vuilfilter reinigen” op pagina 34). Anders kan de
prestatie van de bubbelfunctie afnemen.
DE WASMACHINE LATEN LEEGLOPEN IN EEN NOODGEVAL
1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open het filterdeksel door naar beneden te drukken en de
hendel omhoog te trekken.
Filterklep
3. Open het nood-afvoerdeksel door eraan te trekken.
Dop van
afvoer voor
noodgevallen
4. Houd het deksel aan het uiteinde van de nood-afvoerbuis en
Afvoer voor
trek het langzaam over ongeveer 15 cm.
noodgevallen
5. Laat het water in een bak lopen.
Het achtergebleven water kan meer zijn dan u verwacht.
Houdt een grote bak bij de hand.
6. Plaats het nood-afvoerdeksel en de afvoerbuis terug.
7. Doe de filterklep weer dicht.
32_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec6:32
2011-08-22
2:02:48
DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN
Vergrendeling
Vloeibaar wasmiddelbakje
(Optie)
Verdeler voor vloeibare
wasmiddelen
3. Was alle onderdelen onder stromend water.
03 REINIGING EN ONDERHOUD
1. Druk de vergrendeling binnen in de
wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Haal de spoelverdeler en het vloeibaar
wasmiddelenbakje (optie) uit de
wasmiddellade.
4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Vervang de spoelverdeler en het vloeibaar
wasmiddelenbakje (optie) door het stevig in de lade te
drukken.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Laat de wasmachine een keer spoelen met een lege
trommel om eventuele wasmiddelresten te verwijderen.
reiniging en onderhoud van uw wasmachine _33
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec6:33
2011-08-22
2:02:50
reiniging en onderhoud van uw
wasmachine
HET VUILFILTER REINIGEN
We raden aan om het vuilfilter 5 à 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “5E” wordt
weergegeven. (Lees ook “De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval” op de vorige pagina.)
Trek altijd, voordat u het afvoerfilter schoonmaakt, de stekker uit het stopcontact.
VOORZICHTIG
1. Verwijder eerst het achtergebleven water ( raadpleeg
daarvoor “De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval”
op bladzijde 32.)
Als u de filter eruit neemt zonder het achtergebleven water
weg te laten lopen, kan dit eruit druppelen.
2. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een
muntstuk of een sleutel.
3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom
los en laat al het water weglopen.
4. Draai de dop van het vuilfilter los.
Dop van
vuilfilter
5. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Zorg dat de
propeller van de afvoerpomp achter het filter niet wordt
geblokkeerd.
6. Plaats de dop van het filter terug.
7. Doe de filterklep weer dicht.
VOORZICHTIG
Open het deksel van de gruisfilter niet terwijl de wasmachine aan
staat omdat het water er dan uit kan stromen.
•
Zorg ervoor dat het filterdeksel wordt teruggeplaatst nadat u de
filter schoongemaakt hebt. Als het filter niet aanwezig is functioneert de wasmachine mogelijk niet
goed of lekt er water uit.
•
Na het schoonmaken moet de filter weer volledig in elkaar worden gezet.
DE BUITENKANT REINIGEN
1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een
zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.
34_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec6:34
2011-08-22
2:02:51
HET FILTER VAN DE WATERSLANG REINIGEN
U dient het filter van de waterslang minimaal eens per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “4E”
wordt weergegeven.
03 REINIGING EN ONDERHOUD
1. Draai de watertoevoer naar de wasmachine dicht.
2. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Houd een doekje op de slang
om te voorkomen dat er door de druk water uit de slang stroomt.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de
kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingsstuk.
4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast aan de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.
EEN BEVROREN WASMACHINE REPAREREN
Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken.
Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer
normaal functioneren.
DE WASMACHINE OPSLAAN
Als u uw wasmachine langere tijd moet opslaan, is het beter om deze leeg te laten lopen en los te
koppelen van de elektriciteit. Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne
onderdelen blijft staan tijdens de opslag.
1. Selecteer het Snelwas en doe bleekmiddel in het bleekmiddelvakje. Laat uw wasmachine het
programma leeg uitvoeren.
2. Draai de kranen dicht en koppel de toevoerslangen los.
3. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open
staan zodat de trommel kan ventileren.
Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien
wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst.
reiniging en onderhoud van uw wasmachine _35
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec6:35
2011-08-22
2:02:51
problemen oplossen en
foutcodes
CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW
WASMACHINE
PROBLEEM
OPLOSSING
De machine wil niet starten
•
•
•
•
Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
Controleer of de deur goed gesloten is.
Controleer of de waterkraan open is.
Druk op de knop Start/Pauze.
Er is geen of niet genoeg
water
•
•
•
•
Draai de kraan volledig open.
Controleer of de toevoerslang niet bevroren is.
Leg de toevoerslang recht.
Reinig het filter in de watertoevoerslang.
Na voltooiing van het
wasprogramma is
wasmiddel achtergebleven
in de wasmiddellade
•
•
Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt
gestopt.
De wasmachine schudt of
maakt te veel geluid.
•
•
Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet
het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas
te zetten.
Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander
voorwerp.
Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.
•
•
Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen.
Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.
•
•
De wasmachine voert geen
water af en/of centrifugeert
niet
De deur zit dicht en kan niet •
geopend worden.
•
Al het water uit de wastrommel moet zijn afgepompt.
Het controlelampje voor het deurslot moet uit zijn. Het controlelampje
voor het deurslot gaat uit zodra het water is afgepompt.
De afvoerpomp genereert
een vreemd geluid.
Controleer dat de afvoerpomp niet geblokkeerd is door afval of
viezigheid. Reinig het afvalfilter om geluid te reduceren.
•
Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.
36_ problemen oplossen en foutcodes
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec7:36
2011-08-22
2:02:52
FOUTCODES
CODE
OPLOSSING
dE
•
Sluit de deur.
4E
•
•
Controleer of de waterkraan open is.
Controleer de waterdruk.
5E
•
•
Reinig het vuilfilter.
Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
•
Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u
slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek,
is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De
foutmelding “UE” wordt dan in het display weergegeven.
•
Bel de klantenservice.
•
Dit verschijnt als een teveel aan schuim wordt geconstateerd. Het
wordt ook weergegeven tijdens het verwijderen van het schuim.
Nadat het verwijderen van het schuim is beëindigd, wordt het
normale wasprogramma hervat. (Dit is één van een aantal normale
processen). Het is een foutmelding om andere dan door de sensor
geconstateerde fouten te voorkomen.)
•
Wanneer het voltage van de geleverde elektriciteit instabiel is,
wordt de wasmachine stilgezet om de elektrische voorzieningen te
beschermen.
Wordt het juiste voltage weer geleverd dan word het wasprogramma
automatisch hervat.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
04 PROBLEMEN OPLOSSEN
Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een foutcode weergegeven in het display. Kijk in deze
tabel en probeer de voorgestelde oplossing voor u de klantenservice belt.
Bel het servicecentrum van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die
hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.
problemen oplossen en foutcodes _37
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec7:37
2011-08-22
2:02:52
de wasmachine kalibreren
KALIBRATIEMODUS
De Samsung-wasmachine detecteert automatisch het gewicht van de was. Voor een nog nauwkeurigere
gewichtsbepaling, voert u na de installatie de kalibratiemodus uit. Voer de onderstaand stappen uit om de
kalibratiemodus uit te voeren.
1. Verwijder wasgoed of andere inhoud uit de machine en schakel de machine uit.
2. Druk de knoppen Temp en Eindtijd tegelijkertijd in en druk tevens op de knop Aan/Uit.
Vervolgens wordt de machine ingeschakeld.
3. Druk op de knop Start/Pauze om “Kalibratiemodus” te activeren.
4. De wastrommel draait ongeveer 3 minuten lang rechtsom en linksom.
5. Als “Kalibratiemodus” is voltooid, wordt “End (En)” weergegeven op het display en wordt de machine
automatisch uitgeschakeld. De wasmachine is nu gereed voor gebruik.
38_ de wasmachine kalibreren
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec:7-138
2011-08-22
2:02:52
programmaoverzicht
PROGRAMMAOVERZICHT
(z gebruikersoptie)
Centrifugesnelheid (max.)
toeren/min
Max. temp.
(˚C)
WF1804/WF1802 WF1704/WF1702
WF1804/WF1704 WF1802/WF1702
Hoofd- WasverVoorwas
WF1814/WF1812 WF1714/WF1712
WF1814/WF1714 WF1812/WF1712
was
zachter
Max. lading (kg)
Wasmiddel
Katoen
8,0
7,0
z
ja
z
95
1400
1200
Synthetisch
3,0
3,0
z
ja
z
60
1200
1200
Jeans
3,0
3,0
z
ja
z
60
800
800
Beddengoed
2,0
2,0
z
ja
z
40
800
800
Donkere kleding
4,0
3,0
z
ja
z
40
1200
1200
1200
Dagelijkse was
4,0
3,0
z
ja
z
60
1400
Trommel reinigen
-
-
-
ja
-
70
400
400
Super Eco
4,0
3,0
-
ja
z
40
1200
1200
Outdoorkleding
2,0
2,0
-
ja
z
40
1200
1200
Babykatoen
4,0
3,0
z
ja
z
95
1400
1200
Wol
2,0
2,0
-
ja
z
40
800
800
Handwas
2,0
2,0
-
ja
z
40
400
400
PROGRAMMA
Eco Bubble
Eindtijd
Snelwas
Kreukvrij
Intensief
Weken
Programmaduur
(min)
Katoen
z
z
z
z
z
z
130
Synthetisch
z
z
-
z
z
z
91
Jeans
z
z
-
z
z
z
80
Beddengoed
z
z
-
z
z
z
99
Donkere kleding
z
z
-
z
z
-
79
Dagelijkse was
z
z
-
z
-
z
55
Trommel reinigen
-
z
-
-
-
-
86
Super Eco
z
z
-
z
z
-
94
Outdoorkleding
z
z
-
-
-
-
79
Babykatoen
z
z
-
z
z
z
133
Wol
z
z
-
-
-
-
35
Handwas
z
z
-
-
-
-
31
06 OVERZICHT VAN WASPROGRAMMA’S
PROGRAMMA
1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 15 minuten langer.
2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma’s zijn gemeten onder de omstandigheden
die in de standaard IEC 60456/EN 60456 zijn aangegeven.
Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie pagina 38).
3. Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in
waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.
4. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd, wordt elke cyclus van het programma verlengd.
programmaoverzicht _39
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec8:39
2011-08-22
2:02:52
appendix
WASVOORSCHRIFTEN
De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze
volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken.Indien nodig staat er ook informatie over stomen.
Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de
aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het
wassen te voorkomen.
Sterk materiaal
Kan worden gestreken op
maximaal 100 ˚C
Kwetsbaar materiaal
Niet strijken
Artikel kan worden gewassen op 95 ˚C
Chemisch reinigen – alle
gebruikelijke solventen
Artikel kan worden gewassen op 60 ˚C
Chemisch reinigen – alle
solventen behalve trichloretheen
Artikel kan worden gewassen op 40 ˚C
Chemisch reinigen – uitsluitend
petroleum-solventen en R113
Artikel kan worden gewassen op 30 ˚C
Alleen chemisch reinigen
Handwas
Liggend drogen
Niet wassen
Hangend drogen
Kan in koud water worden gebleekt
Drogen aan kledinghanger
Niet bleken
Kan in de wasdroger, normale
temperatuur
Kan worden gestreken op maximaal
200 ˚C
Kan in de wasdroger, lage
temperatuur
Kan worden gestreken op maximaal
150 ˚C
Kan niet in de wasdroger
ZORG VOOR HET MILIEU
•
•
•
•
Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het wegdoen van dit apparaat aan
de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet
meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen
zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is
afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.
40_ appendix
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec9:40
2011-08-22
2:02:52
OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES
Volgens EU-verordening nr. 1061/2010
Samsung
Capaciteit
WF1804W
WF1814W
kg
WF1802Y
WF1812Y
WF1802W
WF1812W
8
Energierendement
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)
A+++
A+++
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik (AE_C)
kWh/jr
195
195
Energieverbruik (E_t.60) Katoen 60 °C bij volledige lading
kWh
1,14
1,14
Energieverbruik (E_t.60.1/2) Katoen 60 °C met gedeeltelijke lading
kWh
0,77
0,77
Energieverbruik (E_t.40.1/2) Katoen 40 °C met gedeeltelijke lading
kWh
0,59
0,59
W
0,45
0,45
Gewogen vermogen uit-modus (P_o)
Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)
W
5
5
Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)
L/jr
10800
10800
B
B
toeren/min
1400
1200
53
53
07 APPENDIX
WF1804Y
WF1814Y
Modelnaam
1)
Efficiëntieklasse centrifugering
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
Maximale centrifugeringssnelheid
Restvocht
%
Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van toepassing
is
Katoen 60 ˚C en 40 ˚C + Intensief + Eco Bubble2)
Programmaduur van het standaardprogramma
Katoen 60 °C bij volledige lading
minuten
211
209
Katoen 60 °C bij gedeeltelijke lading
minuten
139
142
Katoen 40 °C bij gedeeltelijke lading
minuten
134
137
Gewogen vermogen in aan-modus
minuten
6
6
Wassen
dB (A) re 1 pW
61
61
Centrifugeren
dB (A) re 1 pW
78
78
Uitstoot van luchtgeluid
Afmetingen
Afmetingen eenheid
Hoogte
cm
Breedte
cm
600
3)
cm
670
Diepte
850
Nettogewicht
kg
72
71
69
Brutogewicht
kg
74
73
71
Gewicht (verpakt)
kg
Waterdruk
kPa
2
68
70
2
50-800
Elektrische verbinding
Voltage
V
220-240
Energieverbruik
W
2000-2400
Frequentie
Hz
Naam van de leverancier
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen.
De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.
Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleren in een
droger.
2. Het ‘standaard wasprogramma voor katoen op 60 ˚C’ en het ‘standaard wasprogramma voor katoen op 40 ˚C’,
dat kan worden geselecteerd door de functies ‘Intensief’ toe te voegen aan de wasprogramma's ‘Katoen 60 ˚C’
en ‘Katoen 40 ˚C’, zijn het meest efficiënt (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type was.
De functie ‘Eco Bubble’ wordt altijd ingeschakeld in het wasprogramma ‘Katoen 60 ˚C’ en ‘Katoen 40 ˚C’.
Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie pagina 38).
In deze wasprogramma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de aangegeven
temperatuur.
3. Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.
appendix _41
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec9:41
2011-08-22
2:02:56
appendix
OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES
Volgens EU-verordening nr. 1061/2010
Samsung
WF1704Y
WF1714Y
Modelnaam
Capaciteit
WF1704W
WF1714W
kg
WF1702Y
WF1712Y
WF1702W
WF1712W
7
Energierendement
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)
A+++
A+++
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik (AE_C)
kWh/jr
173
173
Energieverbruik (E_t.60) Katoen 60 °C bij volledige lading
kWh
0,99
0,99
Energieverbruik (E_t.60.1/2) Katoen 60 °C met gedeeltelijke lading
kWh
0,72
0,72
Energieverbruik (E_t.40.1/2) Katoen 40 °C met gedeeltelijke lading
kWh
0,51
0,51
W
0,45
0,45
Gewogen vermogen uit-modus (P_o)
Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)
W
5
5
Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)
L/jr
9400
9400
B
B
toeren/min
1400
1200
53
53
1)
Efficiëntieklasse centrifugering
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
Maximale centrifugeringssnelheid
Restvocht
%
Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van toepassing
is
Katoen 60 ˚C en 40 ˚C + Intensief + Eco Bubble2)
Programmaduur van het standaardprogramma
Katoen 60 °C bij volledige lading
minuten
221
219
Katoen 60 °C bij gedeeltelijke lading
minuten
119
122
Katoen 40 °C bij gedeeltelijke lading
minuten
114
117
Gewogen vermogen in aan-modus
minuten
6
6
Wassen
dB (A) re 1 pW
61
61
Centrifugeren
dB (A) re 1 pW
78
78
Uitstoot van luchtgeluid
Afmetingen
Afmetingen eenheid
Hoogte
cm
850
Breedte
cm
600
Diepte3)
cm
670
Nettogewicht
kg
69
67
68
67
Brutogewicht
kg
71
69
70
69
Gewicht (verpakt)
kg
2
Waterdruk
kPa
50-800
Elektrische verbinding
Voltage
V
220-240
Energieverbruik
W
2000-2400
Frequentie
Hz
Naam van de leverancier
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen.
De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.
Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleren in een
droger.
2. Het ‘standaard wasprogramma voor katoen op 60 ˚C’ en het ‘standaard wasprogramma voor katoen op 40 ˚C’,
dat kan worden geselecteerd door de functies ‘Intensief’ toe te voegen aan de wasprogramma’s ‘Katoen 60 ˚C’
en ‘Katoen 40 ˚C’, zijn het meest efficiënt (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type was.
De functie ‘Eco Bubble’ wordt altijd ingeschakeld in het wasprogramma ‘Katoen 60 ˚C’ en ‘Katoen 40 ˚C’.
Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie pagina 38).
In deze wasprogramma’s kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de aangegeven
temperatuur.
3. Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.
42_ appendix
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec9:42
2011-08-22
2:02:56
memo
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec9:43
2011-08-22
2:02:56
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Land
BEL
OF BEZOEK ONZE WEBSITE
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min.)
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/min.)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Nederlands)
www.samsung.com/be_fr (Frans)
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
Codenr. DC68-03025D-02_NL
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec9:44
2011-08-22
2:02:56
WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1814WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1812WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1814YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1812YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1714WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1712WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1714YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1712YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
Lave-linge
Manuel d’utilisation
Un monde de possibilités
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit
Samsung.Afin de bénéficier d’un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l’adresse suivante :
www.samsung.com/register
WF1804YP-03025D-02_FR.indd 1
2011-08-22
2:05:03
Caractéristiques de votre
nouveau lave-linge samsung
Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens.
Capacité XXL, économie d’énergie...Le lave-linge Samsung possède toutes les
caractéristiques nécessaires pour transformer une tâche désagréable en un vrai
moment de plaisir.
• Lavage Eco Bubble
Le lave-linge Samsung Eco Bubble offre une meilleure propreté avec soin des tissus de
pointe. Eco Bubble permet au détergent de se répartir uniformément et de pénétrer plus
rapidement et plus profondément dans les tissus.
• Express
Pas de temps à perdre ! Nos 15 minutes de lavage express vous permettront de laver et de
poursuivre vos activités.
Notre programme de lavage express est destiné à ceux qui n'ont pas le temps - maintenant
vous pouvez laver vos vêtements préférés (jusqu'à 2 kg) en seulement 15 minutes !
• Imperméable respirant
L'utilisation d'un lave-linge Samsung Eco Bubble vous permet de laver vos vêtements
imperméables avec plus de confort, tout en sachant que votre lave-linge prend soins de
vos vêtements de plein air. Le cousin en mousse créée par le lave-linge Eco Bubble protège
contre les chocs et l'abrasion de la couche d'étanchéité à l'eau, en minimisant les dommages
aux vêtements de plein air, et en protégeant les autres formes de tissus délicats.
• Programme Bébé coton
Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements
des enfants à la peau sensible.
Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. Ces
programmes permettent en outre de classer le linge en différents types ; le lavage est donc
effectué selon les caractéristiques de chaque type.Les enfants ressentent ainsi une agréable
sensation de propreté lorsqu’ils mettent leurs vêtements.
• Laine certifié
Cette machine a été testée et déclarée conforme à la spécification requise de la Société
Woolmark relative aux produits de laine lavables à la machine. Cette marque est la mise
à niveau de certification préférable à l'actuel Woolmark, qui garantit non seulement la
performance de lavage, mais également la protection des tissus en laine. Les tissus doivent
être lavés selon les instructions marquées sur l’étiquette de vêtement comme spécifié par
Woolmark et Samsung.
• Programme Lavage main
Pour laver tout en douceur vos vêtements les plus fragiles, il convient de choisir la
température, le cycle de lavage et la quantité d’eau appropriés.
2_ Caractéristiques de votre nouveau lave-linge samsung
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec1:2
2011-08-22
2:05:06
• Nettoyage tambour
L’utilisation du nettoyage tambour contribue à maintenir la machine à laver propre, sans
détergent chimique ou eau de Javel. Le programme de nettoyage spécialisé vous permet de
garder votre tambour propre et sans odeur.
• Sécurité enfant
La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge.
Cette fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du
lave-linge, mais elle vous avertit aussi lorsqu’elle est activée.
• Départ différé
Ce lave-linge vous permet de différer le départ d’un programme de 19 heures, par tranches
d’une heure - pour un confort d’utilisation optimal.
• Affichage Numérique
Le panneau de configuration Affichage Numérique est clair et facile à utiliser pour un minimum
de manipulations sans tracas. Et en plus d'être facile à utiliser, l'affichage numérique vous
permet de faire à votre lessive des ajustements rapides et précis pour d'excellents résultats
de lavage.
• Grande ouverture
L’ouverture extra-large du hublot vous permet de charger et décharger les articles très
facilement, en particulier les pièces de grande taille comme le linge de lit ou les serviettes de
bain.
• Tuyaux aquastop & détecteur de fuite (sur certains modèles)
Le système de sécurité d'eau intelligemment conçus pour les machines à laver Samsung
comprend un tuyau intelligent pour stopper les fuites d'eau à la source et un détecteur de
fuite à la base. Si des ruptures du tuyau ou des fuites d'eau sont détectées, une éponge
interne se dilatera pour bloquer l'eau du robinet.
• Résistance céramique pour plus de durabilité et d’économies
d’énergie (sur certains modèles)
Notre résistance céramique, réellement innovante, dure deux fois plus longtemps que des
résistances classiques.
Cela se traduit par des économies substantielles en termes de réparations. De plus, ce type
de résistance élimine le tartre et est peu gourmand en énergie.
Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l’installation, à l’utilisation et à
l’entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau
de commande, aux consignes d’utilisation du lave-linge, ainsi qu’aux conseils pratiques pour
profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section
« Codes d’erreur et de dépannage » de la page 36 vous explique ce qu’il y a lieu de faire en cas
de problème avec votre nouveau lave-linge.
Caractéristiques de votre nouveau lave-linge samsung _3
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec1:3
2011-08-22
2:05:06
Consignes de sécurité
Félicitations pour l’achat de votre nouveau lave-linge Samsung ActivFresh™.
Ce manuel contient des informations importantes sur l’installation, l’utilisation et
l’entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir
profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement
toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité ; conservez-le dans un
endroit sûr à proximité de l’appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour
son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d’utilisation.
Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes
les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de
bon sens, de prudence et de discernement lors de l’installation, de l’entretien et de l’utilisation de votre
lave-linge.
Parce que les consignes d’utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de
votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l’ensemble des
symboles d’avertissement peuvent ne pas s’appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement,
contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l’aide en ligne
sur www.samsung.com.
SYMBOLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:
Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des
AVERTISSEMENT blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels.
ATTENTION
Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des
blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.
ATTENTION
Pour réduire le risque d’incendie, d’explosion, de choc électrique ou de blessure
corporelle lors de l’utilisation de votre lave-linge, suivez ces précautions de base:
Ne PAS essayer.
Ne PAS démonter.
Ne PAS toucher.
Suivre les consignes scrupuleusement.
Débrancher la prise d’alimentation de la prise murale.
Vérifier que le lave-linge est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
Appeler le service après-vente pour obtenir de l’aide.
Note
Ces symboles d’avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même
ou à d’autres personnes.
Veuillez les respecter scrupuleusement.
Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer
ultérieurement.
4_ Consignes de sécurité
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:4
2011-08-22
2:05:06
Lisez l’ensemble des consignes avant d’utiliser l’appareil.
Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent.
Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et
faites preuve de prudence lorsque vous l’utilisez.
Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l’intérieur de votre lave-linge. La porte du
lave-linge ne s’ouvre pas facilement de l’intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant
est enfermé à l’intérieur.
AVERTISSEMENT
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Si la prise (cordon d’alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son
service après-vente ou une personne qualifiée afin de prévenir tout risque.
Cet appareil doit être placé de manière à ce que l’on puisse facilement accéder à la prise
d’alimentation, aux robinets d’arrivée d’eau et aux tuyaux d’évacuation.
Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l’ouverture ne soit pas obstruée
par un tapis ou tout autre obstacle.
Utilisez les nouveaux tuyaux fournis, les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
CONSIGNES RELATIVES AU SYMBOLE DEEE
Elimination du produit
(Déchet d’Équipement Électrique et Électronique)
(Applicable dans l’Union Européenne et dans les autres pays Européens disposant de
systèmes de collecte sélective)
Ce symbole qui apparaît sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le
produit et ses accessoires électroniques (par ex., chargeur, casque, câble USB) ne doivent
pas être jetés dans les ordures ménagères lorsqu’ils arrivent en fin de vie. Pour éviter de porter
préjudice à l’environnement ou à la santé humaine par l’élimination incontrôlée de ces déchets,
veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de façon responsable pour
favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu l’appareil ou à se
renseigner auprès de leur mairie afin de recycler ces produits en respectant l’environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur
contrat d’achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doit pas être éliminé avec les
autres déchets commerciaux.
Consignes de sécurité _5
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:5
2011-08-22
2:05:07
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D’AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L’INSTALLATION
Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie,
une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.
L’appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.
Branchez le cordon d’alimentation dans une prise murale AC de 220 V-240 V / 50 Hz ou
plu et utilisez cette prise murale exclusivement pour cet appareil. N’utilisez pas de rallonge.
- Partager une prise murale avec d’autres appareils via une multiprise ou brancher une
rallonge au cordon d’alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d’alimentation, la fréquence et le courant correspondent
aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un
choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d’alimentation dans la prise
murale.
Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d’alimentation à l’aide
d’un chiffon sec afin d’en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de
l’eau.
- Débranchez la prise d’alimentation et nettoyez-la à l’aide d’un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Branchez la prise d’alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière à ce
que le cordon soit orienté vers le sol.
- Si vous branchez la prise d’alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les
fils électriques du cordon d’alimentation risquent d’être endommagés et cela pourrait
provoquer un choc électrique ou un incendie.
Conservez tous les éléments d’emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un
danger pour les enfants.
- Un enfant pourrait s’étouffer s’il met sa tête dans un sac.
Lorsque l’appareil, la prise d’alimentation ou le cordon d’alimentation sont endommagés,
contactez votre service après-vente.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne mettez pas l’appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d’eau en plastique ou
une ligne téléphonique.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des
problèmes avec le produit
- Ne branchez jamais le cordon d’alimentation dans une prise qui n’est pas correctement
mise à la terre et assurez-vous qu’elle soit conforme aux codes de votre région et de
votre pays.
N’installez pas cet appareil à proximité d’un appareil de chauffage ou de matériaux
inflammables.
N’installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé
à la lumière du jour ou à de l’eau (gouttes de pluie).
N’installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures
- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux
N’installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
N’utilisez pas de transformateur électrique.
6_ Consignes de sécurité
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:6
2011-08-22
2:05:07
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
N’utilisez pas une prise d’alimentation qui est endommagée, un cordon d’alimentation
endommagée ou une prise murale mal scellée.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation, ne pliez pas le cordon d’alimentation.
Ne tordez pas le cordon d’alimentation, n’y faites pas de nœud.
Ne faites pas passer le cordon d’alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d’objet
lourd sur le cordon d’alimentation, ne glissez pas le cordon d’alimentation entre des objets,
ne poussez pas le cordon d’alimentation dans l’espace qui se trouve derrière l’appareil.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation lorsque vous débranchez la prise d’alimentation.
- Débranchez le cordon d’alimentation en tenant la prise d’alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Ne placez pas le cordon d’alimentation et les tuyaux là où ils pourraient vous faire chuter.
ATTENTION
SYMBOLES D’AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION
Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d’alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie
dû à une fuite électrique.
Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et
bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D’AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L’UTILISATION
En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l’arrivée d’eau et l’alimentation
électrique et contactez le service après-vente le plus proche.
- Ne touchez pas la prise d’alimentation avec des mains humides ou mouillées
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique
Si l’appareil émet un bruit étrange, qu’il s’en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée,
débranchez immédiatement la prise d’alimentation et contactez votre service après-vente.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise
d’alimentation. Ne touchez ni l’appareil, ni le cordon d’alimentation.
- N’utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l’intérieur du lave-linge. Lors de l’élimination de
l’appareil, pensez à retirer le levier de la porte.
- Si l’enfant est enfermé à l’intérieur, il pourrait mourir asphyxié.
Veillez à enlever tous les éléments d’emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de
l’appareil avant de l’utiliser.
Consignes de sécurité _7
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:7
2011-08-22
2:05:08
Consignes de sécurité
Ne lavez pas le linge contaminé par de l’essence, du kérosène, du benzène, du diluant
pour peinture, de l’alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.
N’ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu’il fonctionne (lavage / séchage /
essorage à haute température).
- L’eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant.
Cela pourrait provoquer des blessures.
- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.
Ne passez pas vos mains sous le lave-linge.
- Cela pourrait provoquer des blessures.
Ne touchez pas le cordon d’alimentation avec des mains humides ou mouillées.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique.
N’éteignez pas l’appareil en débranchant la prise d’alimentation pendant qu’une opération
est en cours.
- Rebrancher la prise d’alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle,
ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser ce lave-linge sans surveillance.
Ne laissez pas les enfants grimper dans l’appareil.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou
des blessures.
Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu’il fonctionne.
- Cela pourrait provoquer des blessures.
Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, saisissez toujours
fermement la prise d’alimentation et tirez en la maintenant au même niveau que la prise
murale.
- L’endommagement du cordon d’alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un
incendie et/ou un choc électrique
N’essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l’appareil vous-même.
- N’utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d’acier, etc.) autres que les fusibles
standards.
- Lorsqu’il est nécessaire de réparer ou de réinstaller l’appareil, contactez votre service
après-vente.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie,
des problèmes avec le produit ou des blessures.
Si une substance étrangère telle que de l’eau s’est infiltrée dans l’appareil, débranchez la
prise d’alimentation et contactez votre service après-vente.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Si le tuyau d’arrivée d’eau se détache du robinet et que de l’eau asperge l’appareil,
débranchez la prise d’alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Débranchez la prise d’alimentation lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant longtemps ou
lorsqu’il y a de l’orage.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
8_ Consignes de sécurité
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:8
2011-08-22
2:05:08
ATTENTION
SYMBOLES D’AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATION
Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la
saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d’alimentation et nettoyez le lave-linge
avec un chiffon doux humide.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une
détérioration ou l’apparition de rouille au niveau de l’appareil.
La partie en verre de la face avant de l’appareil est susceptible de se briser suite à un impact
fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.
- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.
Après une coupure d’eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d’arrivée d’eau, ouvrez le robinet
doucement. Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.
- La pression de l’air dans le tuyau d’arrivée d’eau ou dans le tuyau d’eau pourrait
endommager un élément de l’appareil ou provoquer une fuite d’eau.
Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s’il y a un problème avec
l’évacuation de l’eau.
- Si le lave-linge est utilisé alors qu’il est victime d’un dégât des eaux résultant d’un problème
de vidange, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite
électrique.
Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu’il ne se coince pas dans la porte.
- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou
provoquer une fuite d’eau.
Assurez-vous que le robinet soit bien éteint lorsque l’eau n’est pas utilisée.
- Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d’arrivée d’eau soit bien serrée.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des
blessures.
Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des
substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).
- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer
correctement et risque de provoquer des fuites.
Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d’arrivée d’eau soit bien serré et qu’il
n’y a pas de fuite d’eau avant d’utiliser le produit.
- Si les vis du raccord du tuyau d’arrivée d’eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une
fuite d’eau.
Pour réduire le risque d’incendie ou d’explosion:
- Dans certaines conditions, de l’hydrogène peut s’accumuler dans un système d’eau chaude,
comme dans votre ballon d’eau chaude par exemple, s’il n’a pas été utilisé pendant plus de
deux semaines. L’HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF Si votre système d’eau chaude n’a
pas été utilisé pendant plus de deux semaines, ouvrez tous les robinets de votre habitation et
laissez l’eau s’écouler pendant quelques minutes avant d’utiliser votre machine à laver. Cela
permettra d’évacuer une éventuelle accumulation d’hydrogène. L’hydrogène étant un gaz
inflammable, ne fumez pas et n’allumez pas de flamme pendant cette opération. En cas de
fuite de gaz, aérez immédiatement sans toucher la prise d’alimentation.
Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L’utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme
du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue
par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de
dysfonctionnements ou dommages résultant d’une utilisation non conforme.
Consignes de sécurité _9
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:9
2011-08-22
2:05:08
Consignes de sécurité
Ne montez pas sur l’appareil, ne placez pas d’objets (linge, bougies allumées, cigarettes
allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l’appareil.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie,
des problèmes avec le produit ou des blessures.
Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de
l’appareil.
- En plus d’être potentiellement dangereux pour l’homme, cela pourrait également
provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.
Ne placez pas d’objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.
- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d’un dysfonctionnement.
L’eau vidangée pendant un lavage / séchage à haute température est chaude, ne touchez
pas l’eau.
- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.
Ne lavez pas, n’essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables
(*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.
- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l’étiquette comporte un symbole de
lavage en machine.
- Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lavelinge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.
* La literie en laine, les protections contre la pluie, les cirés, les pantalons de ski, les sacs
de couchage, les protège-couches, les vêtements de sudation, les protections pour
vélo, moto, voiture, etc.
Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d’une fuite
d’eau.
Ne touchez pas l’intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.
- Cela pourrait provoquer des brûlures.
Ne passez pas votre main dans le compartiment à lessive après l’avoir ouvert.
- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme
d’insertion de lessive. Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires,
animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de
l’animal, résultant des vibrations anormales.
N’appuyez pas sur les boutons à l’aide d’objets pointus comme des aiguilles, couteaux,
ongles, etc.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.
Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement
présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.
- Cela pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d’eau.
Ne laissez pas d’objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de
la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.
- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant
(neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N’utilisez jamais de brosse
métallique.
N’utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n’essorez pas
de linge contaminé par un nettoyant à sec.
10_ Consignes de sécurité
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:10
2011-08-22
2:05:09
- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par
l’oxydation de l’huile.
N’utilisez pas d’eau chaude provenant d’appareils de refroidissement/chauffage de l’eau.
- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge..
N’utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.
- S’il durcit et s’accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec
le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.
N’utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.
- Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le
reste du linge.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des
vibrations anormales.
N’utilisez pas de nettoyant solide.
- S’il s’accumule à l’intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d’eau.
Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l’ouverture ne soit
pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.
Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.
- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les
ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l’appareil.
Ne lavez pas de vêtements avec un gros ceinturon, des gros boutons ou d’autres métaux
lourds.
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D’AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE
NETTOYAGE
Ne nettoyez pas l’appareil en y aspergeant de l’eau directement à l’intérieur.
N’utilisez pas de benzène, de diluant ou d’alcool pour nettoyer l’appareil.
- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un
incendie ou des dommages.
Avant de nettoyer ou d’effectuer toute opération d’entretien, débranchez l’appareil de la
prise murale.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Consignes de sécurité _11
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec2:11
2011-08-22
2:05:09
Sommaire
INSTALLER LE LAVE-LINGE
13
EFFECTUER UN LAVAGE
21
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Vérification des pièces
Respect des conditions d’installation
Alimentation électrique et mise à la terre
Arrivée d’eau
Vidange
Plancher
Température ambiante
Installation dans une niche ou une armoire
Installer votre lave-linge
21
21
22
25
25
25
26
27
Premier lavage
Consignes élémentaires
Panneau de commande
Sécurité enfant
Signal sonore
Départ différé
Eco Bubble
Laver du linge à l’aide du sélecteur de
programme
Laver du linge en mode manuel
Informations sur la lessive et les additifs
Quelle lessive utiliser ?
Tiroir à lessive
Détergent liquide (sur certains modèles)
28
29
29
30
30
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE
VOTRE LAVE-LINGE
35
35
Nettoyage tambour
Vidanger le lave-linge en urgence
Nettoyage du tiroir à lessive et du logement
du tiroir
Nettoyage du filtre à impuretés
Nettoyer l’extérieur du lave-linge
Nettoyer le filtre à maille du tuyau d’arrivée
d’eau
Réparer un lave-linge qui a gelé
Entreposer le lave-linge
36
37
Vérifiez les points suivants si...
Codes d’erreur
CALIBRAGE DE VOTRE LAVE-LINGE
38
Mode de calibrage
TABLEAU DES PROGRAMMES
39
Tableau des programmes
ANNEXE
40
40
40
41
Tableau des symboles d’entretien des textiles
Protection de l’environnement
Déclaration de conformité
Fiche technique des lave-linge domestiques
31
CODES D’ERREUR ET DE
DÉPANNAGE
36
38
39
40
31
32
33
34
34
35
12_ Sommaire
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec3:12
2011-08-22
2:05:09
Installer le lave-linge
Assurez-vous que l’installateur a suivi ces instructions à la lettre afin que votre
nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun
risque lorsque vous faites une lessive.
Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous disposez bien de toutes les pièces illustrées
ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu’il manque des
pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.
01 INSTALLATION
VÉRIFICATION DES PIÈCES
Plan de travail
Manette d’ouverture
Tiroir à lessive
Panneau de
commande
Prise
Hublot
Tuyau de
vidange
Filtre à impuretés
Pieds réglables
Tambour
Tuyau de vidange
d’urgence
Capot du filtre
Clé
* Caches
pour les
trous des
vis
Eau froide
Eau chaude
(sur certains
modèles)
Tuyau d’arrivée d’eau
Guidetuyau
Fixation
d’embout
Boîte de
détergent
liquide (sur
certains
modèles)
* Caches pour les trous des vis : Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches).
Installer le lave-linge _13
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:13
2011-08-22
2:05:09
Installer le lave-linge
RESPECT DES CONDITIONS D’INSTALLATION
Alimentation électrique et mise à la terre
Afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage
et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la dernière révision
du Code national de l’électricité (NEC) ANSI/FNPA n° 70 ainsi qu’aux réglementations et
ordonnances locales en vigueur. L’utilisation d’une alimentation électrique adaptée à cet appareil
relève de la responsabilité de son propriétaire.
AVERTISSEMENT
N’utilisez jamais de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni avec votre lave-linge.
En préparation de l’installation, assurez-vous que l’alimentation électrique réunit les conditions
suivantes :
• 220-240 V CA / 50 Hz - fusible ou disjoncteur
• Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge
Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à
la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin
de moindre résistance.
Votre lave-linge est équipé d’un cordon doté d’une prise à 3 broches avec conducteur de terre
destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une
conduite de gaz ou une conduite d’eau chaude.
Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique.
Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la
mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle
n’est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise
appropriée.
Arrivée d’eau
Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d’eau doit être comprise entre 50 kPa (0,5
Bar) et 800 kPa (8 Bar). Si la pression d’eau est inférieure à 50 kPa (0,5 Bar), la vanne d’arrivée
d’eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d’augmenter
au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l’arrêt du lave-linge (Un limiteur de
durée de remplissage est intégré au contrôleur de l’appareil afin d’éviter tout trop-plein ou toute
inondation en cas de défaillance d’un tuyau interne.).
Les robinets d’arrivée d’eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l’arrière de votre lave-linge
afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l’appareil.
La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d’alimentation
en eau de différentes longueurs (jusqu’à 305 cm).
Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :
• Faites en sorte que les robinets d’arrivée d’eau soient facilement accessibles.
• Fermez les robinets d’arrivée d’eau lorsque vous n’utilisez pas le lave-linge.
• Vérifiez régulièrement l’absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux
d’alimentation en eau.
AVERTISSEMENT
Avant d’utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l’absence de fuites au niveau
des raccords avec la vanne d’arrivée d’eau et les robinets.
14_ Installer le lave-linge
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:14
2011-08-22
2:05:10
Vidange
Plancher
Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est
en bois, il est possible qu’il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de
déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles contribue aux vibrations et/ou à la
tendance de votre lave-linge à se déplacer durant l’essorage.
01 INSTALLATION
Samsung recommande de placer le tuyau d’évacuation mural à une hauteur de 65 cm. Le
tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cette effet, puis introduit dans le tuyau
d’évacuation mural. Le tuyau d’évacuation mural doit être suffisamment large pour qu’il soit
possible d’y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.
N’installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est
insuffisant.
Température ambiante
N’installez pas votre lave-linge dans une zone où l’eau peut geler :en effet, il subsistera
toujours une certaine quantité d’eau dans le robinet de prise d’eau, la pompe ou les tuyaux. La
présence d’eau gelée dans les conduites peut endommager les courroies, la pompe et d’autres
composants.
Installation dans une niche ou une armoire
Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de
respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :
Côtés – 25 mm
Arrière – 51 mm
Haut – 25 mm
Avant – 465 mm
Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés ensemble, il doit y avoir une aération d’au moins
465 mm sans obstacle à l’avant de la niche ou de l’armoire. Installé seul, votre lave-linge ne
nécessite pas d’aération spécifique.
INSTALLER VOTRE LAVE-LINGE
ETAPE 1
Choisir un emplacement
Avant d’installer votre lave-linge, vérifiez que l’emplacement choisi :
• Possède une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol
susceptible d’obstruer l’aération.
• N’est pas exposé à la lumière directe du soleil
• Dispose d’une ventilation adaptée
• Ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C)
• Ne se trouve pas à proximité d’une source de chaleur, telle qu’un chauffage
• Dispose de suffisamment d’espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son
cordon d’alimentation
Installer le lave-linge _15
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:15
2011-08-22
2:05:11
Installer le lave-linge
ETAPE 2
Enlever les vis de transport
Avant d’installer le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport à l’arrière de l’appareil.
1. Desserrez toutes les vis à l’aide de la clé fournie.
2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la passer dans la partie
large du trou. Répétez l’opération pour chaque vis.
Option
3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.
Option
4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr, au cas où vous devriez déplacer le lave-linge
ultérieurement.
AVERTISSEMENT
Les matériaux d’emballage peuvent être dangereux pour les enfants.Tenez tous les
emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
Insérez la fixation d’embout (accessoire
fourni dans le sac en vinyle) dans le
trou duquel vous avez retiré le cordon
d’alimentation à l’arrière de l’appareil.
16_ Installer le lave-linge
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:16
2011-08-22
2:05:11
ETAPE 3
Ajuster les pieds réglables
Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l’arrivée d’eau et
l’évacuation sont facilement accessibles.
01 INSTALLATION
1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser.
2. Mettez votre lave-linge de
niveau en faisant tourner
les pieds vers la gauche
ou la droite manuellement.
3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à
l’aide de la clé fournie.
ETAPE 4
Raccordement de l’arrivée d’eau et de l’évacuation
Raccorder le tuyau d’arrivée d’eau
1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau
d’arrivée d’eau froide et raccordez-le à l’arrivée
d’eau froide, à l’arrière de la machine. Serrez à la
main.
Option
Le tuyau d’arrivée d’eau doit être raccordé au lavelinge à une extrémité et au robinet d’eau à l’autre
extrémité. Ne tendez pas le tuyau d’arrivée d’eau.
Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un
tuyau haute pression plus long.
2. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’arrivée d’eau
froide au robinet d’eau froide et serrez-la à la main.
Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau
d’arrivée d’eau sur le lave-linge en desserrant le
raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant
le raccord.
Pour les modèles équipés d’une arrivée d’eau chaude supplémentaire :
1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d’arrivée d’eau chaude et raccordez-le
à l’arrivée d’eau chaude située à l’arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’arrivée d’eau chaude au robinet d’eau chaude de
votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l’eau froide.
Installer le lave-linge _17
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:17
2011-08-22
2:05:12
Installer le lave-linge
Raccorder le tuyau d’arrivée d’eau (sur certains modèles)
1. Enlevez l’adaptateur du tuyau d’arrivée d’eau.
Adaptateur
Tuyau
d’arrivée
d’eau
2. À l’aide d’un tournevis cruciforme, commencez par
desserrer les quatre vis de l’adaptateur. Prenez ensuite
l’adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la
flèche, jusqu’à obtenir un écart de 5 mm.
1
5 mm
2
3. Raccordez l’adaptateur au robinet en serrant fermement
les vis et en levant l’adaptateur vers le haut.
Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis
raccordez (1) et (2).
Robinet
1
2
4. Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau à l’adaptateur.
Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se
raccorde automatiquement à l’adaptateur en
émettant un petit clic d’enclenchement.
Après avoir raccordé le tuyau d’arrivée d’eau à
l’adaptateur, vérifiez que le branchement a été
correctement effectué en tirant le tuyau d’arrivée
d’eau vers le bas.
5. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’arrivée d’eau à la
vanne d’alimentation en eau située à l’arrière du lave-linge.
Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d’une
montre.
3
Option
18_ Installer le lave-linge
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:18
2011-08-22
2:05:12
6. Ouvrez l’arrivée d’eau et vérifiez l’absence de fuite au
niveau de la vanne d’arrivée d’eau, du robinet ou de
l’adaptateur. En cas de fuite d’eau, répétez les étapes
précédentes.
•
✗
✗
01 INSTALLATION
AVERTISSEMENT
N’utilisez pas le lave-linge si une fuite d’eau a été
détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures
ou un choc électrique.
Si le robinet est doté d’un pas de vis, raccordez le tuyau
d’arrivée d’eau au robinet comme indiqué ci-contre.
Utilisez un robinet standard pour l’arrivée d’eau. Si le
robinet est à angle droit ou s’il est trop gros, retirez la bague d’écartement avant d’insérer le
robinet dans l’adaptateur.
Raccorder le tuyau aquastop (sur certains modèles)
Le tuyau aquastop a été inventé pour une protection parfaite
contre les fuites.Il est fixé au tuyau d'alimentation d'eau
et coupe automatiquement le débit d'eau si le tuyau est
endommagé. Il affiche également un indicateur d'alerte.
•
Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau au robinet comme
indiqué.
Installer le lave-linge _19
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:19
2011-08-22
2:05:13
Installer le lave-linge
Raccordement du tuyau de vidange
L’extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :
1. Sur le bord d’un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise
entre 60 et 90 cm.Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique
fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de
vidange ne bouge pas.
60 ~ 90 cm
Tuyau de vidange
Guide-tuyau
2. Raccordé au tuyau d’évacuation du lavabo : le tuyau d’évacuation doit être situé au-dessus
du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. Sur un tuyau d’évacuation : il est conseillé d’utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur
doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).
• un diamètre minimum de 5 cm.
• un capacité minimum de vidange de 60 litres par
minute.
60 ~ 90 cm
Le tuyau d'évacuation nécessite :
ETAPE 5
Mettre votre lave-linge sous tension
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220-240 V / 50 Hz une prise de
courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. (Pour obtenir plus d’informations
sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.)
20_ Installer le lave-linge
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec4:20
2011-08-22
2:05:14
Effectuer un lavage
Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle
catégorie de linge laver en premier.
PREMIER LAVAGE
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet
du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l’arrivée d’eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Cette opération permet de vidanger l’eau qui aurait pu
rester dans le lave-linge après le test du fabricant.
Bac
Bac
Bac
02 EFFECTUER UN LAVAGE
Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c’està-dire sans charger de linge dans le tambour).
: lessive pour le prélavage ou amidon.
: lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit
blanchissant et détachant.
: additifs, de l’assouplissant par exemple (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du bac
« A »).
CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES
1. Chargez votre linge dans le tambour.
AVERTISSEMENT
Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type
de linge, reportez-vous au tableau de la page 29.
• Assurez-vous que le linge n’est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer
une fuite d’eau.
• Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en
caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d’éviter toute fuite
d’eau.
• Ne lavez pas les vêtements imperméables.
2.
3.
4.
5.
Fermez le hublot jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Mettez l’appareil sous tension.
Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
Le voyant du lave-linge s’allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors
sur l’afficheur.
6. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Effectuer un lavage _21
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:21
2011-08-22
2:05:15
Effectuer un lavage
PANNEAU DE COMMANDE
1
1
2
AFFICHAGE
NUMÉRIQUE
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations
relatives au programme et les messages d’erreur.
Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d’essorage du
programme.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Laver du linge
à l’aide du sélecteur de programme » (voir page 27).
2
SÉLECTEUR DE
PROGRAMME
Coton - Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes,
chemises, etc. peu ou moyennement sales.
Synthétiques - Chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales,
en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière
similaire.
Jeans - Un niveau d’eau plus élevé pour le lavage principal et un rinçage
supplémentaire garantissent l’élimination totale de la lessive, ce qui
permet d’éviter l’apparition de marques sur vos vêtements.
Draps - Pour couvre-lit, draps, housse de couette, etc
Pour obtenir un meilleur résultat, lavez moins de 2 kg et seulement
1 type de literie.
Couleurs - Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et à un
essorage réduit, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement
et parfaitement rincés.
Quotidien - Ce programme est destiné au lavage des vêtements de tous
les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises.
Nettoyage tambour - Utilisez pour le nettoyage du tambour. Il nettoie
la saleté et les bactéries du tambour. Une utilisation régulière (tous les
40 lavages) est recommandée. Aucun détergent ou eau de Javel n’est
nécessaire.
Programme Eco - La basse température d’Eco Bubble vous garantit
des résultats de lavage parfait tout en permettant de véritables
économies d’énergie.
Imperméable respirant - À utiliser pour les vêtements de plein air tels
que les vêtements de montagne, de ski et de sport. Les tissus utilisés
sont des finitions de technologie fonctionnelles et de fibres comme le
spandex, le stretch et les micro-fibres.
Bébé coton - Le lavage à haute température et les rinçages
supplémentaires permettent d’éliminer totalement les résidus de lessive
afin de préserver les textiles délicats.
22_ Effectuer un lavage
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:22
2011-08-22
2:05:16
Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé
par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark
lavables en machine, dans la mesure où ces produits
soient lavés conformément aux instructions mentionnées
sur l’étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce
lave-linge, M0814 de la gamme WF18*****, M0815 de la
gamme WF17***** . (Numéro d’attestation émis par IWS
NOM INEE Co., Ltd.)
02 EFFECTUER UN LAVAGE
Laine - Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge
de vêtements doit être inférieure à 2 kg.
• Pendant le lavage, le doux bercement et le trempage du linge
continuent pour protéger les fibres de laine de tout rétrécissement
/ déformation et pour un nettoyage extrêmement délicat. L’arrêt de
cette opération ne pose aucun problème.
• Il est conseillé d’utiliser de la lessive neutre avec le programme laine afin
d’obtenir un meilleur résultat de lavage et pour un meilleur soin des fibres
de laine.
Lavage main - Programme de lavage très léger, aussi délicat qu’un
lavage à la main.
Essorage - Effectue un cycle d’essorage supplémentaire afin d’éliminer
le plus d’eau possible du linge.
Rinçage+Essorage - Utilisez ce programme pour le linge qui n’a besoin
que d’un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.
3
4
5
6
BOUTON
PRÉLAVAGE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de
prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants :
Coton, Synthétiques, Jeans, Draps, Couleurs, Quotidien, Bébé coton.
BOUTON DE
SÉLECTION DU
DÉPART DIFFÉRÉ
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les
différentes options de départ différé (de 3 à 19 heures, par tranches
d’une heure).L’heure affichée est celle à laquelle le cycle de lavage se
terminera.
BOUTON DE
SÉLECTION DE LA
TEMPÉRATURE
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les
différentes températures disponibles :
(Eau froide , 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C et 95 ˚C).
BOUTON DE
SÉLECTION DU
RINÇAGE
Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles
au maximum).
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les
différentes vitesses d’essorage disponibles.
7
BOUTON DE
SÉLECTION DE
L’ESSORAGE
WF1804/WF1704
WF1814/WF1714
,
, 400, 800, 1200, 1400 tr/min
WF1802/WF1702
WF1812/WF1712
,
, 400, 800, 1000, 1200 tr/min
“Sans essorage ” - le linge reste dans le tambour et aucun essorage
n’est effectué après la dernière vidange.
“Arrêt cuve pleine
” - le linge trempe dans la dernière eau de
rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou
« Essorage » doit être effectué.
Effectuer un lavage _23
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:23
2011-08-22
2:05:17
Effectuer un lavage
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les
différentes options de lavage :
Trempage
Intensif
Repassage facile
Trempage
+ Intensif
Trempage
+ Repassage facile
Intensif
+
Trempage
+ Intensif
+ Repassage facile
Repassage facile
arrêt
8
9
10
11
12
BOUTON DE
SÉLECTION DE
L’OPTION DE
LAVAGE
BOUTON DE
SÉLECTION ECO
BUBBLE
BOUTON DE
SÉLECTION
EXPRESS
”: appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et
“Intensif
qu’un lavage intensif s’avère nécessaire. Cela a pour effet d’augmenter
la durée de chaque cycle de lavage.
”: utilisez cette option pour enlever efficacement les
“Trempage
tachesde votre linge en le faisant tremper.
• 13 minutes du cycle de lavage sont consacrées à la fonction
Trempage.
• La fonction Trempage continue pendant 30 minutes avec six cycles,
où les cycles de trempage durent 1 minute et se répètent toutes les
4 minutes.
• La fonction Trempage est disponible uniquement pour les
programmes de lavage suivants : Coton, Synthétiques, Jeans,
Draps, Bébé coton, Quotidien.
“Repassage facile
”: utilisez cette option pour préparer votre linge
afin qu’il puisse être repassé facilement.
La sélection Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez une fois sur le
bouton d’option Eco Bubble pour désactiver et le générateur de bulles
s’éteindra (OFF) (comme indiqué sur le panneau), appuyez à nouveau
pour réactiver la fonction allumée (ON).
• Certains cycles de lavage doivent avoir l’option Eco Bubble ON
(allumé) (s’affichera sur le panneau et le générateur se mettra en
marche automatiquement).
• Les autres cycles de lavage n’ont pas besoin de cette option et
éteignent automatiquement le générateur.
• Vous pouvez régler manuellement cette option sur de nombreux
cycles. Ceci réduira le temps de lavage et sera visible sur le panneau
(veuillez vous référer à la page 26 pour plus d’informations).
Pour le linge peu sale avec moins de 2 kg de blanchisserie dont vous
avez rapidement besoin. Il faut environ 15 minutes minimum, mais les
valeurs indiquées peuvent varier en fonction de la pression et de la
dureté de l’eau, la température d’arrivée d’eau, la température ambiante,
le type et la quantité du linge, le degré de saleté, la quantité de détergent
utilisé, les fluctuations dans l’approvisionnement en électricité et les
options supplémentaires choisies.
• Appuyez sur ce bouton plusieurs fois pour choisir la durée du cycle:
15min 20min 30min 40min 50min 60min 70min
80min 90min
arrêt
Le détergent en poudre / en liquide devrait être de moins de 20
g (pour un poids de 2 kg) sinon des traces de détergent peuvent
AVERTISSEMENT
rester sur les vêtements.
BOUTON DE
SÉLECTION DÉPART/
PAUSE
Ce bouton permet d’interrompre et de relancer un cycle.
BOUTON MARCHE/
ARRÊT
Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra
en marche ; appuyez une deuxième fois et il s’arrêtera.
Si le lave-linge reste allumé plus de 10 minutes sans que l’on appuie sur
aucun bouton, il s’éteindra automatiquement.
24_ Effectuer un lavage
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:24
2011-08-22
2:05:18
Sécurité enfant
La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage
que vous avez choisi ne puisse être modifié.
Activation/Désactivation
02 EFFECTUER UN LAVAGE
Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez
simultanément sur les boutons Température et Rinçage
pendant 3 secondes. Le témoin « Sécurité enfant » est allumé
lorsque cette fonction est activée.
Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le
bouton Marche/Arrêt fonctionne. Cette fonction reste
active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé
ou débranché et rebranché.
3 SEC.
Signal sonore
La fonction Son désactivé peut être sélectionnée dans tous les programmes. Lorsqu’elle est
active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste en vigueur même si vous
éteignez et allumez l’appareil à plusieurs reprises.
Activation/Désactivation
Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore, appuyez
simultanément sur les boutons Essorage et Option pendant
3 secondes. Le témoin « Signal sonore » est allumé lorsque
cette fonction est activée.
3 SEC.
Départ différé
Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine
automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches
d’une heure). L’heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge
à laver.
2. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises jusqu’à obtenir le départ différé
souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le témoin « Départ différé » s’allume et l’horloge
commence le compte à rebours jusqu’à atteindre l’heure définie.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis remettez
le lave-linge en marche.
Effectuer un lavage _25
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:25
2011-08-22
2:05:19
Effectuer un lavage
Eco Bubble
Eco Bubble permet au détergent de se répartir uniformément et de pénétrer plus rapidement et
plus profondément dans les tissus.
La fonction bubble est disponible pour tous les modes sauf pour le nettoyage tambour. La
disponibilité de la fonction est la suivante.
Programme
Coton, Synthétiques, Jeans, Draps,
Couleurs Quotidien.
Programme Eco, Imperméable respirant,
Bébé coton, Laine,Lavage main
Nettoyage tambour
Fonction bulle
Annulation de la fonction bulle
Disponible
Disponible
Non disponible.
Non disponible.
-
•
1.
2.
3.
4.
Une fonction de bulles différente peut être appliquée selon le mode.
Sélection Eco Bubble par défaut. Appuyez une fois pour désactiver l'option bulle,
appuyez à nouveau pour sélectionner l'option bulle .
Ouvrez la porte, placez le linge à l'intérieur de la cuve de lavage et refermer la porte.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
Sélectionner une fonction
Placez la quantité appropriée de détergent et d'assouplissant dans les compartiments
correspondants en fonction de la quantité de linge et fermer le tiroir à détergent.
• Ajouter la quantité appropriée de détergent dans le
tiroir à détergent ,et ajouter l'assouplissant dans le
compartiment assouplissant juste sous la ligne de
base de fibres adoucisseur (MAX) de "A")
• Lorsque le mode Prélavage est sélectionné, ajouter le
détergent dans le compartiment de prélavage .
• Pour utiliser un détergent liquide, laissez la case de
détergent liquide dans le tiroir (voir la section «Détergent
liquide» à la page 30).
Ne pas ajouter pas de détergent en poudre dans la
boîte de détergent liquide.
5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
• Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer le lavage.
• La quantité de la lessive est automatiquement détecté et le linge est lavé.
• Une fois lancé le fonctionnement de la machine à laver, vous ne pouvez pas ajouter ou
sélectionner la fonction bulle.
•
•
•
•
Un nombre suffisant de bulles est généré avec une quantité de détergent spécifiée.
Veuillez nettoyer fréquemment le filtre à impuretés. Le nettoyage périodique permet de
générer suffisamment de bulles.
Selon le détergent et le linge, les bulles peuvent être absorbées et semblent être de
petite quantité.
Les bulles sont générées une fois le lavage commencé. Elles deviendront perceptibles
aux utilisateurs au bout de quelques minutes.
26_ Effectuer un lavage
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:26
2011-08-22
2:05:22
Laver du linge à l’aide du sélecteur de programme
La fonction de prélavage n’est disponible qu’avec les programmes Coton, Synthétiques,
Jeans, Draps, Couleurs, Quotidien et Bébé coton. Effectuez un cycle de prélavage
uniquement si le linge à laver est très sale.
7. Utilisez le Sélecteur de programme pour sélectionner le programme approprié en fonction
du type de linge : Coton, Synthétiques, Jeans, Draps, Couleurs, Quotidien, Nettoyage
tambour, Programme Eco, Imperméable respirant, Bébé coton, Laine, Lavage main. Le
voyant correspondant au programme sélectionné s’allume sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage,
la vitesse d’essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le cycle de lavage. L’indicateur de
progression s’allume et le temps de lavage restant apparaît à l’écran.
02 EFFECTUER UN LAVAGE
Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique
« Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les
options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.
1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l’adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs
appropriés.
Option Pause
Il est possible d’ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de
lavage.
1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour déverrouiller le hublot.
Le hublot est bloqué si l’eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.
2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton Départ/Pause pour redémarrer le cycle
de lavage.
Lorsque le programme est terminé :
Une fois le cycle total terminé, l’écran affiche “End” (fin) pendant 5 minutes, puis l’appareil
s’éteint automatiquement.
1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.
Effectuer un lavage _27
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:27
2011-08-22
2:05:23
Effectuer un lavage
Laver du linge en mode manuel
Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.
1. Ouvrez l’arrivée d’eau.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l’adoucissant ou du liquide de prélavage dans les
bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Température pour choisir la température.
(Eau froide, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C et 95 ˚C)
8. Appuyez sur le bouton Rinçage pour choisir le nombre de cycles de rinçage
(cinq cycles au maximum).
La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton Essorage pour choisir la vitesse d’essorage.
La fonction Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des articles encore
non essorés. (
: Arrêt cuve pleine)
: Sans essorage,
10. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes
options disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d’une heure). L’heure affichée
correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le cycle de lavage.
INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Suivez ces instructions afin d’obtenir un linge parfaitement propre et d’utiliser votre lave-linge de la manière
la plus efficace qui soit.
Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.
Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :
• Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et
les rayonnes.
• Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs
séparément.
• Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l’action du
lavage.
• Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour
les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes
des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.
Vider les poches
Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs
de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet
d’endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles,
des boutons ou d’autres accessoires en métal lourd.
Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d’endommager le linge et le tambour.
Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l’envers avant de les laver.
Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager
le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l’aide d’un fil avant le
lavage.
Les vêtements pourvus de lanières peuvent s’emmêler avec d’autres vêtements, ce qui risque
de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.
Prélaver du coton
Lorsqu’il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats
tout en permettant d’économiser de l’énergie, du temps, de l’eau et de la lessive. Toutefois, si
vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive
protéinique.
28_ Effectuer un lavage
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:28
2011-08-22
2:05:23
Évaluer la capacité de chargement
Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez
le tableau ci-dessous afin de déterminer la charge maximale autorisée en fonction du type de
textile.
Capacité
Modèle
WF1804 / WF1802
WF1814 / WF1812
WF1704 / WF1702
WF1714 / WF1712
Coton
- légèrement/moyennement sale
- très sale
8,0 kg
7,0 kg
Synthétiques
3,0 kg
3,0 kg
Jeans
3,0 kg
3,0 kg
Draps
2,0 kg
2,0 kg
Imperméable respirant
2,0 kg
2,0 kg
Laine
2,0 kg
2,0 kg
02 EFFECTUER UN LAVAGE
Type de textile
• Si la charge de linge n’est pas équilibrée (le message «UE» s’affiche), rééquilibrez-la.
Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l’efficacité de l’essorage.
• Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit
allongée ou que l’efficacité de l’essorage soit moindre.
• Pour ce type d’article, la capacité maximale conseillée est de 2,0 kg.
Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l’eau) dans un sac à linge (à
acheter séparément).
• Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du
soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les
insérer dans un sac à linge fin.
• Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes,
gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la
paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait
provoquer des vibrations anormales susceptibles d’entraîner des
ATTENTION
déplacements intempestifs de la machine ou des accidents impliquant des blessures.
INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS
Quelle lessive utiliser ?
La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de
la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui
mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en
fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l’eau de votre région. Si vous
ne connaissez pas le degré de dureté de l’eau de votre région, renseignez-vous auprès des
autorités locales.
N’utilisez pas de lessive qui a durci ou s’est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre
complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s’effectuera pas
correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.
Veuillez prendre note des éléments suivants lors de l’utilisation du programme laine.
• Utilisez une lessive liquide neutre pour laine.
• Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, il pourrait rester des résidus de lessive
dans le linge pouvant alors abimer la matière (laine).
Effectuer un lavage _29
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:29
2011-08-22
2:05:24
Effectuer un lavage
Tiroir à lessive
Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l’adoucissant). Répartissez tous
les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.
N’ouvrez PAS le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du
panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement
dans le bac à lessive
avant de démarrer votre lave-linge.
3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée
d’adoucissant dans le bac à adoucissant .
ATTENTION
N’ajoutez PAS de lessive liquide/en poudre dans le
compartiment de l’assouplissant ( ).
4. Si vous utilisez l’option de prélavage, ajoutez la quantité
recommandée de lessive dans le bac de prélavage .
N’utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous
lavez des articles volumineux :
• Lessives en tablettes ou en capsules
• Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet
MAX
Si l’assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse,
diluez-le dans un peu d’eau avant de le verser dans le
bac afin d’empêcher le blocage du trop-plein.
Veillez à ce que l’assouplissant ne déborde pas lorsque vous fermez le tiroir à lessive après
avoir ajouté de l’assouplissant dans le compartiment à lessive de rinçage.
Détergent liquide (sur certains modèles)
Pour utiliser un détergent liquide, placez la boîte de détergent liquide dans la section principale
de lavage du tiroir à détergent et verser le détergent liquide dans la boîte de détergent liquide.
• Ne pas dépasser la ligne MAX.
Boîte de
• Lorsque vous utilisez un détergent en poudre, enlever
détergent
la boîte de détergent liquide du tiroir à détergent. Le
liquide
détergent en poudre ne dispensera pas avec la boîte de
détergent liquide.
• Après un lavage, un peu de liquide peut rester dans le
tiroir à détergent.
30_ Effectuer un lavage
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec5:30
2011-08-22
2:05:24
Nettoyage et entretien de votre
lave-linge
Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses
performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.
Ce mode est un mode d'auto-nettoyage éliminant les moisissures qui peuvent
survenir à l'intérieur de la machine à laver.
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Tournez le sélecteur de programme sur le mode
Nettoyage Tambour.
• Vous pouvez uniquement utiliser la fonction Départ
différé.
• La température de l'eau au cours du nettoyage tambour
est fixé à 70 ˚ C.
Vous ne pouvez pas modifier la température.
• Il sera automatiquement fixé en coton à 30 ˚ C du programme niveau d’eau lorsque le
03 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NETTOYAGE TAMBOUR
vêtement est mis en dedans.
3. Placez la quantité appropriée de produit de nettoyage dans
le compartiment détergent
et refermer le tiroir (lors du
nettoyage du tambour à l'aide d'un produit de nettoyage).
• Assurez-vous d'utiliser le produit de nettoyage
recommandé pour le nettoyage du tambour.
• Il existe des produits de nettoyage de tambour de type
poudre et de type liquide. Le produit de nettoyage de
type liquide est disponible uniquement avec la boîte de
détergent liquide (option).
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
• Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause, le mode Nettoyage tambour débutera.
•
ATTENTION
•
•
•
•
•
•
L'utilisation du mode Nettoyage tambour vous permet de nettoyer le tambour sans l'aide
d'un produit de nettoyage.
Ne jamais utiliser le mode Nettoyage tambour une fois le linge dans la machine à laver. Cela
pourrait entraîner des dommages à la texture ou des problèmes avec la machine à laver.
Ne jamais utiliser de détergent ordinaire dans le mode Nettoyage tambour.
Utilisez uniquement 1 / 10 de la quantité de produit de nettoyage tambour
recommandé par le fabricant du produit de nettoyage.
L'utilisation d'un produit de blanchiment au chlore peut décolorer le produit. Veillez à utiliser
uniquement des produits de blanchiment à l'oxygène.
Produit de nettoyage de type poudre : Utilisez un [type de poudre produit de blanchiment] ou
un [produit de nettoyage pour le nettoyage du tambour uniquement].
Produit de nettoyage de type liquide : Utilisez un [type de liquide produit de blanchiment à
oxygène] ou un [produit de nettoyage pour le nettoyage du tambour uniquement].
La fonction d'alarme automatique du mode Nettoyage
tambour
•
Si l'indicateur "Nettoyage tambour" sur l'écran restent allumés après un lavage, ceci
signifie qu'un nettoyage du bac (tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirer le linge de la
machine à laver, mettre en marche la machine et nettoyer le tambour en procédant au mode
Nettoyage tambour.
Nettoyage et entretien de votre lave-linge _31
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec6:31
2011-08-22
2:05:26
Nettoyage et entretien de votre
lave-linge
•
•
•
Si vous n'effectuez pas le mode Nettoyage tambour,
l'indicateur «Nettoyage tambour» sur l'écran seront éteints.
Cependant, l'indicateur "Nettoyage tambour" sur l'écran
restent de nouveau allumés après deux lavages effectués.
Ceci n'entraînera toutefois aucun problème avec la
machine à laver.
Généralement, l'alarme automatique du Nettoyage
tambour apparaît une fois par mois ou plus. La fréquence
peut varier selon le nombre de fois que la machine à laver
a été utilisée.
En ce qui concerne l'alarme, veuillez également
nettoyer le filtre à impuretés (voir «Nettoyage du
filtre à impureté» à la page 34). Dans le cas contraire la performance de la fonction
bulle peut être réduite.
VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE
1. Débranchez le lave-linge de l’alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie
ou une clé.
Capot du
filtre
3. Tirez le le tuyau de vidange d’urgence afin de le détacher de
son guide.
Bouchon
de vidange
d’urgence
4. Saisissez le tuyau de vidange d’urgence par le capuchon et
Tuyau de
faites le lentement sortir sur environ 15 cm.
vidange
5. Laissez l’eau s’écouler dans un récipient.
d’urgence
Il pourrait rester plus d’eau que vous ne le pensez.
Préparez une cuvette plus grande.
6. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
7. Remettez le capot du filtre en place.
32_ Nettoyage et entretien de votre lave-linge
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec6:32
2011-08-22
2:05:27
NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR
Manette d’ouverture
Boîte de détergent liquide
(option)
Séparateur de lessive liquide
3. Lavez tous les éléments à l’eau claire.
03 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Appuyez sur la manette d’ouverture située
à l’intérieur du tiroir à lessive et retirez ce
dernier.
2. Enlevez le séparateur de rinçage et la boîte
de détergent liquide (option) du tiroir à
détergent.
4. Nettoyez le logement du tiroir à l’aide d’une vieille brosse à
dents.
5. Replacez le séparateur de rinçage et la boîte de détergent
liquide (option) en le poussant fermement dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme
de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.
Nettoyage et entretien de votre lave-linge _33
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec6:33
2011-08-22
2:05:29
Nettoyage et entretien de votre
lave-linge
NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS
Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d’erreur « 5E »
s’affiche. (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page précédente.)
Avant de nettoyer le filtre à résidus, veillez à débrancher le cordon d’alimentation.
ATTENTION
1. Enlevez d’abord le reste de l’eau (consultez « Vidanger le
lave-linge en urgence » page 32).
Si vous séparez le filtre sans vidanger l’eau, celle-ci pourrait
s’écouler de l’appareil.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie
ou une clé.
3. Dévissez le bouchon de vidange d’urgence en tournant vers
la gauche et vidangez toute l’eau.
4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.
Bouchon
du filtre à
impuretés
5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans
le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l’hélice
de la pompe de vidange située derrière le filtre n’est pas
bloquée.
6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le capot du filtre en place.
ATTENTION
N’ouvrez pas le couvercle du filtre à résidus pendant que la machine
fonctionne car de l’eau chaude pourrait en être expulsée.
•
Pensez à remettre le couvercle du filtre après avoir nettoyé le filtre. Si le filtre n’est pas dans la
machine, votre lave-linge pourrait ne pas fonctionner correctement ou une fuite d’eau pourrait
survenir.
•
Le filtre doit être entièrement remonté après nettoyage.
NETTOYER L’EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE
1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l’aide
d’un chiffon doux et d’un produit d’entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d’eau sur le lave-linge.
34_ Nettoyage et entretien de votre lave-linge
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec6:34
2011-08-22
2:05:29
NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU
Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d’arrivée d’eau au moins une fois par an ou lorsque le
message d’erreur « 4E » s’affiche :
03 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Coupez l’alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l’arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d’eau dues à l’air
sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d’un linge.
3. À l’aide d’une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l’eau
jusqu’à ce qu’il soit propre. Nettoyez également l’intérieur et l’extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.
RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ
Si la température est descendue en dessous de 0 °C et que votre lave-linge a gelé :
1.
2.
3.
4.
5.
Débranchez le lave-linge.
Versez de l’eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d’arrivée d’eau.
Retirez le tuyau d’arrivée d’eau et immergez-le dans de l’eau chaude.
Versez de l’eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez agir 10 minutes.
Rebranchez le tuyau d’arrivée d’eau sur le robinet et vérifiez que l’arrivée d’eau et la vidange
fonctionnent normalement.
ENTREPOSER LE LAVE-LINGE
Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger
et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s’il reste de l’eau dans les tuyaux et les
composants internes avant l’entreposage.
1. Sélectionnez le cycle Express et versez un agent de blanchiment dans le bac d’agent de
blanchiment. Lancez un cycle complet à vide.
2. Fermez les robinets d’eau et débranchez les tuyaux d’alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l’alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser
l’air circuler à l’intérieur du tambour.
Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation,
attendez que l’eau gelée à l’intérieur dégèle avant de l’utiliser à nouveau.
Nettoyage et entretien de votre lave-linge _35
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec6:35
2011-08-22
2:05:30
Codes d’erreur et de
dépannage
VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...
PROBLÈME
SOLUTION
votre lave-linge ne démarre
pas.
•
•
•
•
Assurez-vous que le lave-linge est branché.
Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
Assurez-vous que le ou les robinets d’arrivée d’eau sont ouverts.
Assurez-vous d’avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
l’eau n’arrive pas ou le
débit est insuffisant.
•
•
•
•
Ouvrez le robinet d’arrivée d’eau à fond.
Assurez-vous que le tuyau d’eau n’est pas gelé.
Démêlez les tuyaux d’arrivée d’eau.
Nettoyez le filtre du tuyau d’arrivée d’eau.
il reste de la lessive dans
le tiroir à lessive à la fin du
programme de lavage.
•
Assurez-vous que la pression d’eau est suffisante pour faire
fonctionner le lave-linge.
Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du
tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est
trop bruyant.
•
•
•
•
•
le lave-linge ne vidange
et/ou n’essore pas.
•
•
Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si
la surface n’est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le
lave-linge à niveau.
Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées.
Assurez-vous que le lave-linge n’est en contact avec aucun autre
objet.
Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas
emmêlés.
Assurez-vous que le filtre à impuretés n’est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou
ne s’ouvre pas.
•
•
Assurez-vous que toute l’eau a été vidangée avant d’ouvrir le hublot.
Assurez-vous que le hublot avant l’extinction du témoin de
verrouillage. Une fois le vidange terminé, le témoin de verrouillage du
hublot s’éteint.
La pompe de vidange
génère un bruit étrange.
•
Vérifiez si la pompe de vidange est bloquée par des bourres de laine
ou de la saleté. Nettoyez le filtre à impuretés pour réduire le bruit.
Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.
36_ Codes d’erreur et de dépannage
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec7:36
2011-08-22
2:05:30
CODES D’ERREUR
CODE D’ERREUR
SOLUTION
dE
•
Fermez le hublot.
4E
•
•
Assurez-vous que le robinet d’eau est ouvert.
Vérifiez la pression de l’eau.
5E
•
•
Nettoyez le filtre à impuretés.
Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
•
La charge de linge n’est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si
vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de
bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l’essorage ne soit
pas satisfaisant et que le message d’erreur « UE » apparaisse à
l’écran.
•
Contactez le service après-vente.
•
Cette erreur survient lorsqu’une trop grande quantité de mousse
est détectée. Elle s’affiche également pendant que la mousse est
évacuée. Lorsque la mousse a été évacuée, le cycle normal reprend
(c’est l’une des opérations normales. Il s’agit d’un message d’erreur
pour éviter les défaillances de non-détection).
•
Si la tension électrique fournie est instable, le lave-linge se met en
pause pour protéger ses équipements électriques.
Si la tension correcte est fournie, le cycle reprend automatiquement.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
04 DÉPANNAGE
En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l’afficheur. Si tel est le cas,
consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de
Samsung.
Si un code non répertorié dans ce tableau s’affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème,
contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.
Codes d’erreur et de dépannage _37
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec7:37
2011-08-22
2:05:30
Calibrage de votre lave-linge
MODE DE CALIBRAGE
Le lave-linge Samsung détecte le poids du linge automatiquement. Pour une détection plus précise du
poids, exécutez le mode de calibrage après l’installation. Pour exécuter le mode de calibrage, suivez les
étapes ci-dessous.
1. Retirez le linge de la machine et éteignez-la.
2. Appuyez simultanément sur les boutons Température et Départ différé, puis appuyez également sur
le bouton Marche/Arrêt.
La machine s’allume.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour activer le “Mode de calibrage”.
4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
5. Lorsque le “Mode de calibrage” est terminé, “End (En)” (Fin) apparaît à l’écran, et la machine s’éteint
automatiquement. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.
38_ Calibrage de votre lave-linge
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec:7-138
2011-08-22
2:05:30
Tableau des programmes
TABLEAU DES PROGRAMMES
(z au choix)
Charge maxi. (kg)
Vitesse d’essorage maxi.
Température
(tr/min)
maxi.
AdouWF1804/WF1704
WF1802/WF1702
(˚C)
Lavage
cissant
WF1814/WF1714 WF1812/WF1712
Lessive
WF1804/WF1802 WF1704/WF1702
WF1814/WF1812 WF1714/WF1712
Prélavage
Coton
8,0
7,0
z
oui
z
95
1400
1200
Synthétiques
3,0
3,0
z
oui
z
60
1200
1200
Jeans
3,0
3,0
z
oui
z
60
800
800
Draps
2,0
2,0
z
oui
z
40
800
800
Couleurs
4,0
3,0
z
oui
z
40
1200
1200
1200
Quotidien
4,0
3,0
z
oui
z
60
1400
Nettoyage tambour
-
-
-
oui
-
70
400
400
Programme Eco
4,0
3,0
-
oui
z
40
1200
1200
Imperméable
respirant
2,0
2,0
-
oui
z
40
1200
1200
Bébé coton
4,0
3,0
z
oui
z
95
1400
1200
Laine
2,0
2,0
-
oui
z
40
800
800
Lavage main
2,0
2,0
-
oui
z
40
400
400
PROGRAMME
Eco Bubble
Départ
différé
Express
Repassage
facile
Intensif
Trempage
Durée du programme
(min)
130
Coton
z
z
z
z
z
z
Synthétiques
z
z
-
z
z
z
91
Jeans
z
z
-
z
z
z
80
Draps
z
z
-
z
z
z
99
Couleurs
z
z
-
z
z
-
79
Quotidien
z
z
-
z
-
z
55
Nettoyage tambour
-
z
-
-
-
-
86
Programme Eco
z
z
-
z
z
-
94
Imperméable
respirant
z
z
-
-
-
-
79
Bébé coton
z
z
-
z
z
z
133
Laine
z
z
-
-
-
-
35
Lavage main
z
z
-
-
-
-
31
06 TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME
1. Un prélavage allonge la durée du programme d’environ 15 minutes.
2. La durée d’un cycle a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC60456/EN60456.
Exécutez le mode de calibrage après l’installation (voir page 38).
3. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en
fonction des variations de pression et de température de l’arrivée d’eau, de la charge et du type de
linge.
4. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.
Tableau des programmes _39
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec8:39
2011-08-22
2:05:30
Annexe
TABLEAU DES SYMBOLES D’ENTRETIEN DES TEXTILES
Les symboles suivants offrent des conseils sur l’entretien des vêtements. Les symboles textile sont au
nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l’ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et
repassage et, au besoin, nettoyage à sec.
L’utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements
(articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour
optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.
Textile résistant
Repassage à 100 ˚C maximum
Textile délicat
Repassage interdit
Température de lavage maximale :
95 ˚C
Nettoyage à sec avec tous les
dissolvants habituels
Lavage à 60 ˚C
Nettoyage à sec au percloréthylène,
aux dissolvants fluorés ou aux
essences minérales uniquement
Lavage à 40 ˚C
Nettoyage à sec aux essences
minérales uniquement
Lavage à 30 ˚C
Nettoyage à sec interdit
Lavage à la main uniquement
Séchage à plat
Nettoyage à sec uniquement
Séchage sur cintre, sans essorage
Chlorage dilué à froid
Séchage sur cintre
Chlorage interdit
Séchage en machine possible,
température modérée
Repassage à 200 ˚C maximum
Séchage en machine possible,
température basse
Repassage à 150 ˚C maximum
Séchage en machine interdit
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
•
•
•
•
Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez
respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon
d’alimentation de façon à ce que l’appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez
le hublot afin d’éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l’appareil.
Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
N’utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu’en cas d’absolue
nécessité.
Économisez de l’eau et de l’électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en
fonction du programme utilisé).
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme
EN 60335.
40_ Annexe
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec9:40
2011-08-22
2:05:30
FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES
Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010
Samsung
Capacité
WF1804W
WF1814W
kg
WF1802Y
WF1812Y
WF1802W
WF1812W
8
Classe énergétique
A+++ (plus haute efficacité) à D (plus basse efficacité)
A+++
A+++
Consommation énergétique
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)
kWh/an
195
195
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine
kWh
1,14
1,14
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge
kWh
0,77
0,77
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge
kWh
0,59
0,59
W
0,45
0,45
Consommation en mode Éteint (P_o)
Consommation en mode Veille (P_I)
Consommation d'eau annuelle (AW_c)
W
5
5
l/an
10800
10800
B
B
tr/min
1400
1200
53
53
07 ANNEXE
WF1804Y
WF1814Y
Nom du modèle
1)
Classe d'efficacité d'essorage
A (Efficace) à G (Peu efficace)
Vitesse d'essorage maximale
Taux d'humidité résiduelle
%
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique
renvoient
Coton 60 ˚C et 40 ˚C + Intensif + Eco Bubble2)
Durée d'un programme standard
Coton à 60 °C, en charge pleine
min
211
209
Coton à 60 °C, en demi-charge
min
139
142
Coton à 40 °C, en demi-charge
min
134
137
Durée en mode Veille
min
6
6
Lavage
dB (A) re 1 pW
61
61
Essorage
dB (A) re 1 pW
78
78
Niveau sonore
Dimensions
Dimensions de l'appareil
Hauteur
cm
Largeur
cm
850
600
Profondeur3)
cm
670
Poids net
kg
72
71
69
Poids brut
kg
74
73
71
Poids de l'emballage
kg
Pression de l'eau
kPa
2
68
70
2
50-800
Raccordement électrique
Puissance
V
220-240
Consommation
W
2000-2400
Fréquence
Hz
Nom du fournisseur
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge.
La consommation d’énergie est bien plus élevée au cours d’un cycle de séchage qu’au cours d’un cycle de lavage.
Plus la vitesse d’essorage est élevée, plus vous économiserez de l’énergie lors du séchage en machine.
2. Le « Programme standard pour coton à 60 ˚C » et le « Programme standard pour coton à 40 ˚C », pouvant être
sélectionnés en combinant les fonctions « Intensif » et aux « Programmes Coton à 60 ˚C et Coton à 40 ˚C »,
sont les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d’eau) pour ce type
de lavage.
La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « Programme pour pour coton à 60 ˚C » et “Programme
pour coton à 40 ˚C”.
Exécutez le mode de calibrage après l’installation (voir page 38).
Dans ces programmes, la température de l’eau réelle peut être différente de la température déclarée.
3. L’espace à respecter entre le mur et l’appareil n’est pas compris dans la profondeur indiquée.
Annexe _41
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec9:41
2011-08-22
2:05:34
Annexe
FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES
Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010
Samsung
WF1704Y
WF1714Y
Nom du modèle
Capacité
WF1704W
WF1714W
kg
WF1702Y
WF1712Y
WF1702W
WF1712W
7
Classe énergétique
A+++ (plus haute efficacité) à D (plus basse efficacité)
A+++
A+++
Consommation énergétique
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)
kWh/an
173
173
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine
kWh
0,99
0,99
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge
kWh
0,72
0,72
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge
kWh
0,51
0,51
W
0,45
0,45
Consommation en mode Éteint (P_o)
Consommation en mode Veille (P_I)
Consommation d'eau annuelle (AW_c)
W
5
5
l/an
9400
9400
B
B
tr/min
1400
1200
53
53
1)
Classe d'efficacité d'essorage
A (Efficace) à G (Peu efficace)
Vitesse d'essorage maximale
Taux d'humidité résiduelle
%
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique
renvoient
Coton 60 ˚C et 40 ˚C + Intensif + Eco Bubble2)
Durée d'un programme standard
Coton à 60 °C, en charge pleine
min
221
219
Coton à 60 °C, en demi-charge
min
119
122
Coton à 40 °C, en demi-charge
min
114
117
Durée en mode Veille
min
6
6
Lavage
dB (A) re 1 pW
61
61
Essorage
dB (A) re 1 pW
78
78
Niveau sonore
Dimensions
Dimensions de l'appareil
Hauteur
cm
850
Largeur
cm
600
Profondeur3)
cm
670
Poids net
kg
69
67
68
67
Poids brut
kg
71
69
70
69
Poids de l'emballage
kg
2
Pression de l'eau
kPa
50-800
Raccordement électrique
Puissance
V
220-240
Consommation
W
2000-2400
Fréquence
Hz
Nom du fournisseur
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge.
La consommation d’énergie est bien plus élevée au cours d’un cycle de séchage qu’au cours d’un cycle de lavage.
Plus la vitesse d’essorage est élevée, plus vous économiserez de l’énergie lors du séchage en machine.
2. Le « Programme standard pour coton à 60 ˚C » et le « Programme standard pour coton à 40 ˚C », pouvant être
sélectionnés en combinant les fonctions « Intensif » et aux « Programmes Coton à 60 ˚C et Coton à 40 ˚C », sont les
plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d’eau) pour ce type de lavage.
La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « Programme pour pour coton à 60 ˚C » et “Programme pour
coton à 40 ˚C”.
Exécutez le mode de calibrage après l’installation (voir page 38).
Dans ces programmes, la température de l’eau réelle peut être différente de la température déclarée.
3. L’espace à respecter entre le mur et l’appareil n’est pas compris dans la profondeur indiquée.
42_ Annexe
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec9:42
2011-08-22
2:05:34
Mémo
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec9:43
2011-08-22
2:05:34
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?
Pays
TÉLÉPHONE
SITE INTERNET
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min.)
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/min.)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Nederlands)
www.samsung.com/be_fr (Frans)
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
Code No. DC68-03025D-02_FR
WF1804YP-03025D-02_FR.indd Sec9:44
2011-08-22
2:05:35
WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1814WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1812WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1814YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1812YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1714WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1712WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1714YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1712YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
Waschmaschine
Benutzerhandbuch
imagine the possibilities
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung
entschieden haben.
Registrieren Sie Ihr Gerät auf der folgenden Website, um
unseren Service besonders umfassend nutzen zu können:
www.samsung.com/register
WF1804YP-03025D-02_DE.indd 1
2011-08-22
2:04:09
Funktionen Ihrer neuen
Waschmaschine
Mit dieser neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von
der extrem großen Waschkapazität und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue
Samsung-Waschmaschine über alle Features, mit denen eine langweilige Pflicht zu
einem Vergnügen wird.
• Schaum aktiv
Das leistungsstarke Programm „Schaum Aktiv“ von Samsung sorgt für eine verbesserte
Sauberkeit und Gewebepflege. Dank „Schaum Aktiv“ kann sich das Waschmittel gleichmäßig
verteilen, wodurch es schneller und tiefer in das Gewebe eindringen kann.
• Kurzprogramm
Vergeuden Sie keine Zeit! Mit unserem nur 15 Minuten dauernden Schnellprogramm ist Ihre
Kleidung im Handumdrehen sauber.
Unser Schnellprogramm hilft Ihnen, wenn Sie nicht viel Zeit im Alltag haben – nun können Sie
Ihre Lieblingskleider (bis zu 2 kg) in nur 15 Minuten waschen!
• Outdoor
Durch den Einsatz einer Waschmaschine von Samsung mit der Funktion „Schaum Aktiv“
kann wasserfeste Kleidung gründlicher und einfacher gereinigt werden, während das
Gewebe der Kleidung für den Außenbereich gepflegt wird. Die von „Schaum Aktiv“ erzeugte
Schaumschicht schützt gegen Beschädigungen und die Abnutzung der wasserdichten
Schicht der Kleidung, wodurch diese unversehrt bleibt. Das Programm eignet sich ebenfalls
für andere empfindliche Gewebearten.
• Babywäsche
Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern
mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird.
Diese Programme sorgen für geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände
minimiert werden. Außerdem klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und
die Wäsche wird dann entsprechend den Wascheigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen
sich die Kinder immer frisch und sauber, wenn sie ihre Kleidung anziehen.
• Woolmark-Zertifizierung
Diese Maschine wurde gestestet und erfüllt die Anforderungen der Woolmark Company. Diese
Zertifizierung geht über das bisherige Woolmark-Zeichen hinaus und garantiert sowohl die
Waschleistung als auch die Gewebepflege für Wollprodukte. Wollstoffe dürfen bei Beachtung
der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechend den Angaben von Woolmark
und Samsung gewaschen werden.
• Handwäsche
Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den
sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.
2_ Funktionen Ihrer neuen Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec1:2
2011-08-22
2:04:15
• Trommelreinigung
Unsere Trommelreinigung sorgt dafür, dass die Waschmaschine ganz ohne chemische
Reinigungs- oder Bleichmittel sauber bleibt. Mit dem speziellen Reinigungsprogramm bleibt
die Trommel sauber und geruchsneutral.
• Kindersicherung
Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die
Trommel der Waschmaschine greifen.
Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in
den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie gewarnt, wenn sie auslöst.
• Programmende
Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19
Stunden verzögern. Dieses verbessert die Nutzungsmöglichkeiten Ihrer Waschmaschine,
insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.
• Grafische Digitalanzeige
Das Bedienfeld mit grafischer Digitalanzeige ist anschaulich und mühelos zu bedienen.
Aufgrund der einfachen Bedienung ermöglicht Ihnen die grafische Digitalanzeige schnelle und
akkurate Einstellungen, um hervorragende Waschergebnisse zu erzielen.
• Weite Türöffnung
Extraweite Türöffnung, damit Sie bequem hineinschauen können! Sie können Ihre Wäsche
ganz einfach hereingeben und herausnehmen. Das gilt besonders für große Wäschestücke
wie Bettwäsche, Handtücher usw.
• AquaSchlauch & Lecksensor (ausgewählte Modelle)
Das intelligente Wassersicherheitssystem der Samsung-Waschmaschinen umfasst einen
Lecksensor am Maschinenboden und einen intelligenten Schlauch, der die Wasserzufuhr bei
einem Leck schon am Anschluss unterbindet Wenn der Schlauch beschädigt ist oder eine
Leckstelle entdeckt wird, so dehnt sich ein innerer Schwamm aus, um die Wasserzufuhr zu
blockieren.
• Keramikheizstab für Haltbarkeit & Energieeinsparung
(ausgewählte Modelle)
Unser innovativer Keramikheizstab ist doppelt so lange haltbar wie herkömmliche Erhitzer.
Damit sparen Sie Kosten für Reparaturen. Außerdem vernichtet er Kalkablagerungen durch
hartes Wasser und spart Energie.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung
und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen
Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und
die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im
Abschnitt „Fehlerbehebung und Fehlercodes“ auf Seite 36 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es
doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.
Funktionen Ihrer neuen Waschmaschine _3
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec1:3
2011-08-22
2:04:15
Sicherheitsinformationen
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Samsung ActivFresh™ Waschmaschine.
Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die
Pflege Ihrer Waschmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur
so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihrer Waschmaschine profitieren.
DAS MÜSSEN SIE ÜBER DIE SICHERHEITSHINWEISE WISSEN
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, damit Sie wissen, wie die umfassenden Funktionen und
Merkmale Ihrer neuen Waschmaschine sicher und effizient benutzt werden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung
in der Nähe der Waschmaschine auf, damit Sie sie jederzeit parat haben. Verwenden Sie die Waschmaschine nur für
den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und die wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle
Bedingungen und Situationen, die auftreten können, ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Installation, Pflege und
Gebrauch Ihrer Waschmaschine Ihren gesunden Menschenverstand sowie Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen.
Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle; Ihre Waschmaschine kann deshalb leicht von der in
dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine abweichen und manche Warnzeichen gelten unter Umständen für
Sie nicht. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstes Servicezentrum oder informieren Sie sich
unter www.samsung.com.
WICHTIGE SICHERHEITSSYMBOLE UND VORSICHTSMASSREGELN
Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:
ACHTUNG
Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu schweren oder tödlichen
Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen können.
VORSICHT
Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu Verletzungen und/
oder Sachbeschädigung führen können.
VORSICHT
Um das Risiko einer Selbstentzündung, Explosion, eines Stromschlages
oder einer Verletzung zu vermindern, befolgen Sie diese grundlegenden
Sicherheitsvorschriften:
NICHT versuchen.
NICHT zerlegen.
NICHT berühren.
Anweisungen genau beachten.
Stecker aus der Steckdose ziehen.
Erdung der Maschine sicherstellen, um Stromschläge zu verhindern.
Servicezentrum um Hilfe bitten.
Hinweis
Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Bitte halten Sie sie genau ein.
Studieren Sie diesen Abschnitt genau und bewahren Sie ihn dann an einem sicheren Ort
auf, wo er griffbereit ist.
Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihre Waschmaschine benutzen.
4_ Sicherheitsinformationen
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:4
2011-08-22
2:04:15
Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den
sicheren Betrieb der Waschmaschine machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen die
Waschmaschine mit entsprechender Vorsicht.
ACHTUNG
Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen,
geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung gedacht, es sei denn, sie werden
von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des
Geräts angeleitet.
Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von einer autorisierten
Servicestelle oder von einem hinreichend qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Andernfalls können
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, die Wasserhähne und die Ablaufleitungen
zugänglich sind.
Waschmaschinen mit Belüftungsöffnungen im Boden müssen so aufgestellt werden, dass die
Belüftungsöffnungen nicht durch Teppiche oder andere Gegenstände blockiert werden.
Verwenden Sie neue Schlauchsätze. Gebrauchte Schlauchsätze sollten nicht wiederverwendet
werden.
DAS WEEE-ZEICHEN
Korrekte Entsorgung dieses Produktes
(Elektro- und Elektronikaltgeräte)
(Betrifft die Länder der Europäischen Union sowie andere europäische Länder mit
Mülltrennung)
Das Zeichen, das auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation angebracht
sein kann, weist daraufhin, dass dieses Gerät sowie seine elektronischen Zubehörteile (z.
B. Ladestation, Headset, USB-Kabel) am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen
Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um Schädigungen unserer Umwelt und gesundheitliche
Schädigungen zu vermeiden, die durch unkontrollierte Abfallentsorgung entstehen können,
trennen Sie diese Teile vom normalen Müll führen Sie sie der sachgerechten Wiederverwertung zu.
Private Benutzer sollten für Informationen über die sichere und umweltunschädliche Entsorgung
dieses Gerätes entweder ihren Fachhändler, bei dem sie das Gerät gekauft haben, kontaktieren
oder sich bei ihren örtlichen Behörden erkundigen.
Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und entnehmen die relevanten
Informationen ihrem Kaufvertrag. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörteile dürfen
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.
Sicherheitsinformationen _5
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:5
2011-08-22
2:04:16
Sicherheitsinformationen
ACHTUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Serviceunternehmen installiert
werden.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen, Probleme mit dem
Gerät oder Verletzungen.
Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Anheben!
Stecken Sie den Netzstecker in eine 220 V-240 V / 50 Hz/mind. Netzsteckdose, an der
keine anderen Verbraucher angeschlossen sind. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Wenn andere Verbraucher über eine Steckdosenleiste an der gleichen Steckdose
angeschlossen werden oder wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, kann es zu
Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.
- Versichern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung, Strom und Frequenz den
Angaben in der Produktspezifikation entsprechen. Andernfalls besteht Stromschlagoder Selbstentzündungsgefahr. Stecken Sie den Stecker fest in die Netzsteckdose.
Reinigen Sie die Anschlussstifte des Steckers und die Kontakte regelmäßig mit einem
trockenen Tuch von Staub und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
Achten Sie beim Anstecken des Netzsteckers darauf, dass das Netzkabel in die richtige
Richtung zeigt, d. h. zum Boden läuft.
- Wenn Sie den Stecker andersherum anstecken, können die Leitungsdrähte im Kabel
beschädigt werden und es kann zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da Verpackungsmaterialien für
Kinder gefährlich sein können.
- Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr
nächstgelegenes Servicezentrum.
Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden.
Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer
Telefonleitung.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen oder Probleme mit
dem Gerät
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet
ist und versichern Sie sich, dass die Steckdose den lokalen und nationalen Vorschriften
entspricht.
Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Nähe von
brennbarem Material.
Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten, öligen oder staubigen Umgebungen, an Orten
mit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen (Wasser).
Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken
kann
- Bei Frost können die Leitungen platzen
Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo Gas austreten kann.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.
6_ Sicherheitsinformationen
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:6
2011-08-22
2:04:16
Verwenden Sie keinen elektrischen Transformator.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.
Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine
lockere Wandsteckdose.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.
Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht ab.
Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Metallgegenstände, stellen Sie keine schweren
Gegenstände auf das Netzkabel, stecken Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände
und drücken Sie das Netzkabel nicht hinter das Gerät.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie am Stecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
Verlegen Sie Kabel und Rohre nicht so, dass Sie darüber stolpern könnten.
VORSICHT
VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder Selbstentzündung
kommen.
Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist.
- Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem
Gerät entstehen.
ACHTUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
Ziehen Sie bei einer Überflutung der Waschmaschine sofort den Netzstecker, schließen Sie
die Wasserzufuhr und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an
- Andernfalls besteht Stromschlaggefahr
Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder
Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Servicezentrum.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
Belüften Sie im Falle von Gaslecks (z. B. Propangas, Flüssiggas usw.) sofort den Raum und
fassen Sie den Netzstecker nicht an. Fassen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht an.
- Verwenden Sie kein Gebläse.
- Funkenschlag kann eine Explosion oder ein Feuer auslösen.
Lassen Sie Kinder nicht in oder auf der Waschmaschine spielen. Sorgen Sie
außerdem dafür, dass bei einer Entsorgung der Waschmaschine der Hebel von der
Waschmaschinentür entfernt wird.
- Kinder können sich in der Waschmaschine einschließen und darin ersticken.
Das Verpackungsmaterial am Unterteil der Waschmaschine (Schaum, Styropor) muss
entfernt werden, bevor die Waschmaschine in Gebrauch genommen wird.
Sicherheitsinformationen _7
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:7
2011-08-22
2:04:17
Sicherheitsinformationen
Waschen Sie keine Teile, die mit Benzin, Kerosin, Benzen, Farbverdünner, Alkohol oder
anderen brennbaren oder explosiven Stoffen verschmutzt sind.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung oder Explosionen.
Öffnen Sie die laufende Waschmaschine (Kochwäsche/Trocknen/Schleudern) nicht mit
Gewalt.
- Aus der Waschmaschine austretendes Wasser kann zu Verbrennungen führen und den
Boden rutschig werden lassen.
Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das gewaltsame Öffnen kann die Waschmaschine beschädigen und zu Verletzungen
führen.
Bringen Sie Ihre Hände nicht unter die Waschmaschine.
- Es besteht Verletzungsgefahr.
Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Es besteht Stromschlaggefahr.
Schalten Sie die laufende Waschmaschine nicht aus, indem Sie den Stecker aus der
Netzsteckdose ziehen.
- Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu
Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.
Kinder und Babys dürfen die Waschmaschine nicht unbeaufsichtigt benutzen. Lassen Sie
Kinder nicht in die Waschmaschine klettern
- Andernfalls besteht Stromschlag-, Selbstentzündungs- und Verletzungsgefahr.
Bringen Sie Ihre Hände oder Metallgegenstände nicht unter die laufende Waschmaschine.
- Es besteht Verletzungsgefahr.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern
fassen Sie immer den Netzstecker und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.
- Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Kurzschluss, Selbstentzündung und/oder
Stromschlägen führen
Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu
verändern.
- Verwenden Sie keine andere Sicherung (Kupfer-, Stahldrahtsicherung usw.) als die
normale Sicherung.
- Wenden Sie sich immer an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum, wenn das Gerät
repariert werden muss.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder
Verletzungen.
Wenn Fremdstoffe wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden sich an Ihr nächstgelegenes
Servicezentrum.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
Wenn sich der Wasserzuleitungsschlauch vom Anschluss löst und Wasser über das Gerät
strömt, ziehen Sie den Netzstecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den
Netzstecker aus der Steckdose.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
8_ Sicherheitsinformationen
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:8
2011-08-22
2:04:17
VORSICHT
VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
Wenn die Waschmaschine mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz,
Lebensmittelreste usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die
Waschmaschine mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung
kommen.
Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Waschmaschinefront brechen
lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine benutzen.
- Glasscherben können Verletzungen verursachen.
Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Problem mit der Wasserzuleitung oder wenn der
Wasserschlauch wieder neu angeschlossen wird, immer langsam und vorsichtig. Öffnen Sie
den Wasserhahn langsam, wenn die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzt wurde.
- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder in der Wasserzuleitung kann Teile beschädigen
oder Wasser austreten lassen.
Wenn bei laufender Waschmaschine ein Problem mit dem Wasserablauf auftritt, überprüfen
Sie, ob der Ablauf frei ist.
- Wenn die Waschmaschine trotz eines verstopften Ablaufs benutzt und mit Wasser
überströmt wird, besteht Stromschlag- und Selbstentzündungsgefahr durch Leckströme.
Achten Sie beim Einlegen der Wäsche in die Waschmaschine darauf, dass keine
Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden.
- Wenn Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden, kann die Wäsche oder die
Waschmaschine beschädigt werden, oder es kann Wasser austreten.
Der Wasserhahn muss zugedreht werden, wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird.
- Versichern Sie sich, dass die Schraube am Schlauchanschluss fest angezogen ist.
- Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.
Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür
nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).
- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig
geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.
Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, ob der Schlauchanschluss am
Wasserschlauch fest angezogen und dicht ist, ehe Sie das Gerät verwenden.
- Wenn die Schrauben am Schlauchanschluss nicht festgezogen sind, kann Wasser austreten.
Um die Brand- oder Explosionsgefahr zu vermindern:
- Unter bestimmten Bedingungen kann sich in Heißwassersystemen Wasserstoffgas
bilden, z. B. wenn Ihr Heißwasserkessel zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde.
WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder
länger nicht benutzt wurde, öffnen Sie alle Heißwasserhähne in Ihrem Haus und lassen
das Wasser einige Minuten lang laufen, ehe Sie die Waschmaschine benutzen. Auf
diese Weise wird Wasserstoffgas, das sich möglicherweise gebildet hat, entfernt. Da
Wasserstoffgas brennbar ist, sollten Sie während dieser Zeit nicht rauchen und kein
offenes Feuer verwenden. Bei Gasundichtheiten belüften Sie den Raum sofort, ohne den
Netzstecker anzufassen.
Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.
Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft.
In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und
Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem
Missbrauch zurückzuführen sind.
Sicherheitsinformationen _9
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:9
2011-08-22
2:04:17
Sicherheitsinformationen
Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende
Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das
Gerät.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder
Verletzungen.
Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberflächen der
Waschmaschine.
- Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu
Stromschlägen, Selbstentzündung oder Problemen mit dem Produkt führen.
Stellen Sie keine Objekte, die elektromagnetische Strahlung erzeugen, neben das Gerät.
- Dies kann Verletzungen durch Fehlfunktionen verursachen.
Das Wasser, dass während eines Kochwaschgangs oder während der Trockenphase
abläuft, ist heiß und darf nicht berührt werden.
- Andernfalls kann es zu Verletzungen und Verbrennungen kommen.
Wasserdichte Sitzgelegenheiten, Polster oder Kleidungsstücke (*) dürfen weder gewaschen
noch geschleudert oder getrocknet werden, es sei denn, Ihre Waschmaschine hat hierfür
ein spezielles Programm.
- Waschen Sie dicke, feste Matten nicht, selbst wenn das Waschen in der Maschine laut
Etikett zulässig ist.
- Andernfalls kann die Waschmaschine beschädigt werden, es kann zu Verletzungen
kommen oder die Wände, der Boden und die Wäschestücke können durch anormale
Vibrationen Schaden nehmen.
* Wollbetten, Regenhauben, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen,
Trainingsanzüge, Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Abdeckhauben usw.
Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Waschpulverfach entfernt wurde.
- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen durch austretendes Wasser
kommen.
Berühren Sie das Innere der Trommel nicht während oder nach dem Trockenvorgang – das
Innere ist heiß.
- Dies kann zu Verbrennungen führen.
Stecken Sie Ihre Hand nicht in das geöffnete Waschpulverfach.
- Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Waschpulver eingezogen
wird. Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe,
Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in die Waschmaschine.
- Andernfalls kann die Waschmaschine durch anormale Vibrationen beschädigt werden,
oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht
werden.
Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf
die Tasten.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen.
Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotionen, wie sie normalerweise
in Kosmetik- oder Massagestudios benutzt werden, verschmutzt sind.
- Andernfalls kann sich die Gummidichtung verziehen und es kann Wasser austreten.
Lassen Sie keine Metallgegenstände wie z. B. Haarnadeln oder Sicherheitsnadeln oder
Bleichlauge für längere Zeit in der Waschtrommel.
- Andernfalls kann die Trommel zu rosten beginnen.
- Wenn sich an der Oberfläche der Trommel Rost zeigt, reinigen Sie die Trommel
mit einem Neutralreiniger und einem Schwamm. Auf keinen Fall eine Drahtbürste
verwenden.
10_ Sicherheitsinformationen
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:10
2011-08-22
2:04:18
Wenden Sie Trockenreiniger nicht direkt an und waschen, spülen oder schleudern Sie keine
Wäschestücke, die mit Trockenreiniger verunreinigt sind.
- Andernfalls kann es durch die Wärme, die bei der Oxidierung des Öls entsteht, zu einer
spontanen Verbrennung oder Entzündung kommen.
Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühlern oder Heizgeräten.
- Dies kann zu Problemen mit der Waschmaschine führen.
Verwenden Sie keine Handwaschseife in der Waschmaschine.
- Die Seife kann aushärten und sich im Inneren der Waschmaschine ablagern, was zu
Problemen mit dem Produkt sowie Verfärbungen, Rost oder schlechtem Geruch führen
kann.
Waschen Sie keine großen Waschstücke wie z. B. Betten im Wäschenetz.
- Geben Sie Socken und BHs in das Wäschenetz, um sie mit anderen Kleidungsstücken
zu waschen.
- Andernfalls kann es durch anormale Vibrationen zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie kein gehärtetes Reinigungsmittel.
- Wenn sich das Reinigungsmittel in der Waschmaschine ablagert, kann Wasser austreten.
Waschmaschinen mit Belüftungsöffnungen im Boden müssen so aufgestellt werden, dass
die Belüftungsöffnungen nicht durch Teppiche oder andere Gegenstände blockiert werden.
Versichern Sie sich, dass die Taschen der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, leer
sind.
- Harte, spitze Gegenstände wie z. B. Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben und
Steine können die Waschmaschine stark beschädigen.
Waschen Sie keine Kleidungsstücke mit großen Knöpfen, Schnallen oder anderen
schweren Metallteilen.
ACHTUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen.
Benzen, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes
verwendet werden.
- Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder
Selbstentzündung.
Trennen Sie das Gerät vom Netz, ehe Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
ausführen.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
Sicherheitsinformationen _11
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec2:11
2011-08-22
2:04:18
Inhalt
ANSCHLIESSEN DER
WASCHMASCHINE
15
Überprüfen der Teile
Anschlussvoraussetzungen
Stromnetz und Erdung
Wasserzufuhr
Wasserablauf
Aufstellung
Umgebungstemperatur
Anschluss in einer Nische oder einem
Wandschrank
Aufstellen der Waschmaschine
21
21
22
25
25
25
26
27
28
29
29
30
30
Vor dem ersten Waschgang
Grundlegende Erklärungen
Verwenden des Bedienfelds
Kindersicherung
Signalton aus
Programmende
Schaum aktiv
Waschen mit dem Programmwahlschalter
Mit manuellen Einstellungen waschen
Waschmittel und Zusätze
Geeignete Waschmittel
Waschmittelbehälter
Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)
31
31
32
33
34
34
35
35
35
Trommel-Reinigung
Wasser ablassen über den Notablauf
Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
Fremdkörperfalle reinigen
Außenflächen der Waschmaschine reinigen
Sieb am Wasserzulauf reinigen
Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
Lagern der Waschmaschine
FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES
36
36
37
Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre
Waschmaschine...
Fehlercodes
38
Kalibrierungsmodus
39
Übersicht über die Waschprogramme
40
40
40
41
Erklärung der Pflegesymbole
Entsorgung von Altgeräten
Konformitätshinweise
Datenblatt für Haushaltswaschmaschinen
13
WASCHBETRIEB
21
REINIGUNG UND PFLEGE IHRER
WASCHMASCHINE
KALIBRIERUNG DER
WASCHMASCHINE
13
14
14
14
15
15
15
15
38
ÜBERSICHT ÜBER DIE
WASCHPROGRAMME
39
40
ANHANG
12_ Inhalt
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec3:12
2011-08-22
2:04:18
Anschließen der
Waschmaschine
ÜBERPRÜFEN DER TEILE
Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten
Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte
umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.
01 EINSTELLEN
Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet,
damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner
Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.
Arbeitsfläche
Entriegelungshebel
Waschmittelbehälter
Netzstecker
mit Kabel
Bedienfeld
Gerätetür
Abwasserschlauch
Fremdkörperfalle
Stellfüße
Trommel
Notfallablauf
Abdeckung der
Fremdkörperfalle
Schraubenschlüssel
* Kunststoffabdeckungen für
Transportsicherungs-öffnungen
Kaltwasser
Warmwasser
(ausgewählte
Modelle)
Schlauchführung
Deckelstutzen
Fach für
Flüssigwasch-mittel
(ausgewählte Modelle)
Zuwasserschlauch
* Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen: Die Anzahl der
Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).
Anschließen der Waschmaschine _13
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:13
2011-08-22
2:04:18
Anschließen der
Waschmaschine
ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN
Stromnetz und Erdung
Um unnötige Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen,
müssen die elektrischen Anschlüsse und die Erdung den Anforderungen des National Electrical
Code ANSI/FNPA, No. 70 (in der aktuellsten Fassung) sowie den örtlichen Vorschriften und
Bestimmungen entsprechen. Der Eigentümer des Geräts ist persönlich dafür verantwortlich,
dass dieses Gerät richtig mit Strom versorgt wird.
ACHTUNG
Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.
Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende
Bedingungen erfüllt:
• 220–240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung
• Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.
Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion
aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem
elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.
Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem Schutzleiter den Sie mit einer
ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden.
Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen
oder Heißwasserleitungen an.
Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen
kommen.
Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von
einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren
Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von
einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
Wasserzufuhr
Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 Bar und 8 Bar korrekt
gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 Bar kann es zu einem Versagen des
Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass
das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird
die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein
Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen
sollte.)
Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der
Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122cm von der Rückseite der Waschmaschine
befinden.
Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 305cm an.
Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:
• Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
• Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
• Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauchs.
ACHTUNG
Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am
Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.
14_ Anschließen der Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:14
2011-08-22
2:04:19
Wasserablauf
Aufstellung
Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund
aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder
ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern
Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in
Bewegung zu setzen.
01 EINSTELLEN
Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm.Der Wasserabfluss-Schlauch muss
durch die dafür vorgesehene Halterung zum Abflussrohr geführt werden. Das Abflussrohr
muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Wasserabfluss-Schlauchs sein. Der
Wasserabfluss-Schlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.
Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht
abgestützten Konstruktion auf.
Umgebungstemperatur
Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann.
Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den
Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen,
der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.
Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden
Mindestabstände:
Seitlich – 25 mm
Rückseite – 51 mm
Oben – 25 mm
Vorderseite – 465 mm
Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der
Nische oder dem Wandschrank vorn ein Freiraum von mindestens 465 mm bleiben. Ihre
Waschmaschine allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.
AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE
SCHRITT 1
Standort wählen
Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden
Eigenschaften:
• Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung
behindert
• Nicht im direkten Sonnenlicht
• Ausreichende Belüftung
• Frostfrei (Temperatur nicht unter 0 ˚C)
• Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
• Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel
steht
Anschließen der Waschmaschine _15
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:15
2011-08-22
2:04:20
Anschließen der
Waschmaschine
SCHRITT 2
Transportsicherungen entfernen
Bevor Sie Ihre Waschmaschine anschließen, müssen Sie die fünf Transportsicherungsbolzen auf
der Rückseite des Geräts entfernen.
1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten
Schraubenschlüssel.
2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und
ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung.
Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen
ausgeführt werden.
Option
3. Verschließen Sie die Transportsicherungsöffnungen mit den
mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.
Option
4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine
in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.
ACHTUNG
Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle
Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.
Verschließen Sie die Öffnung an der
Rückseite des Geräts, an der Sie das
Netzkabel abgenommen haben, mit dem
Deckelstutzen (eines der Zubehörteile in
der Vinylpackung).
16_ Anschließen der Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:16
2011-08-22
2:04:20
SCHRITT 3
Stellfüße ausrichten
Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker,
Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.
01 EINSTELLEN
1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.
2. Richten Sie die
Waschmaschine mit den
Stellfüßen gerade aus.
Dazu drehen Sie wie
abgebildet die Stellfüße im
Uhrzeigersinn oder gegen
den Uhrzeigersinn.
3. Wenn die Waschmaschine waagerecht steht, ziehen Sie
die Sicherungsmutter mit dem mitgelieferten Werkzeug
fest.
SCHRITT 4
Zuwasserschlauch und Abwasserschlauch anschließen
Wasserzufuhrschlauch anschließen
1. Schließen Sie das L-förmige Ende des
Zuwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der
Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die
Schraubverbindung von Hand fest.
Option
Schließen Sie ein Ende des Zuwasserschlauchs
an die Waschmaschine und das andere Ende
an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass
der Zuwasserschlauch nicht gedehnt wird. Sollte
der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen
längeren Hochdruckschlauch.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs
an den entsprechenden Anschluss des
Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss
von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie
den Anschluss des Zuwasserschlauchs am
Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die
Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.
Für bestimmte Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss:
1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauches an
den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die
Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauches an den entsprechenden
Anschluss des Warmwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden
möchten.
Anschließen der Waschmaschine _17
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:17
2011-08-22
2:04:20
Anschließen der
Waschmaschine
Wasserzufuhrschlauch anschließen (ausgewählte Modelle)
1. Entfernen Sie das Zwischenstück vom
Wasserzufuhrschlauch.
Zwischenstück
Zuwasserschlauch
2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher, um die vier
Schrauben des Zwischenstücks zu lösen. Drehen Sie dann
Teil (2) des Zwischenstücks in Pfeilrichtung, bis ein Abstand
von 5 mm entstanden ist.
1
5 mm
2
3. Schließen Sie das Zwischenstück am Wasserhahn
an, indem Sie die Schrauben festziehen und das
Zwischenstück gleichzeitig nach oben drücken.
Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung und verbinden Sie (1) mit
(2).
Wasserhahn
1
2
4. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch am
Zwischenstück an. Wenn Sie Teil (3) loslassen,
so wird der Schlauch automatisch mit dem
Zwischenstück verbunden und ein Klicken ist zu
hören.
Nachdem Sie den Wasserzufuhrschlauch
am Zwischenstück angeschlossen haben,
vergewissern Sie sich, dass er richtig
angeschlossen ist, indem Sie den Schlauch
nach unten ziehen.
5. Verbinden Sie das andere Ende des
Wasserzufuhrschlauches mit dem Wasserventil auf der
Rückseite der Waschmaschine. Drehen Sie die Schrauben
im Uhrzeigersinn fest.
3
Option
18_ Anschließen der Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:18
2011-08-22
2:04:21
6. Starten Sie die Wasserzufuhr und vergewissern Sie sich,
dass kein Wasser beim Ventil, dem Wasserhahn oder dem
Zwischenstück austritt. Tritt an einer dieser Stellen Wasser
aus, so wiederholen Sie die genannten Schritte.
•
✗
✗
01 EINSTELLEN
ACHTUNG
Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn Wasser
austritt. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder
Schaden führen.
Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen
Sie den Wasserzufuhrschlauch wie in der Abbildung
dargestellt an.
Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn
der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser
besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn
anschließen.
Den AquaSchlauch anschließen (ausgewählte
Modelle)
Der AquaSchlauch wurde konzipiert, um vor Leckstellen
und Überschwemmungen zu schützen.Das System ist mit
dem Wasserzufuhrschlauch verbunden und unterbindet
die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch
beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an.
•
Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie dargestellt an
den Wasseranschluss an.
Anschließen der Waschmaschine _19
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:19
2011-08-22
2:04:22
Anschließen der
Waschmaschine
Abwasserschlauch anschließen
Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:
1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von
60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt,
setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen
Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die
Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen
kann.
60 ~ 90 cm
Abwasserschlauch
Schlauchführung
2. Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden: Verbinden Sie den Abwasserschlauch
mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des
Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. Schlauch in ein Abflussrohr einleiten: Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen
vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.
Das Ablaufrohr muss folgende Anforderungen erfüllen:
60 ~ 90 cm
• Mindestdurchmesser 5 cm.
• Mindestablaufmenge 60 Liter/Minute.
SCHRITT 5
Stromversorgung der Waschmaschine
Stecken Sie das Netzkabel in eine AC 220-240 V / 50 Hz-Steckdose, die durch eine Sicherung
oder einen Schutzschalter abgesichert ist. (Weitere Informationen zu den Anforderungen an
Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)
20_ Anschließen der Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec4:20
2011-08-22
2:04:23
Waschbetrieb
Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache
amWaschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.
VOR DEM ERSTEN WASCHGANG
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer
im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der
Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
02 WASCHBETRIEB
Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein
komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.
Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim
Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.
Kammer
Kammer
Kammer
: Vorwaschmittel oder Stärke.
: Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel,
Bleichmittel und Fleckentferner.
: Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur
unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)
GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN
1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.
ACHTUNG
Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Füllmengen für die verschiedenen
Wäschearten in der Tabelle auf Seite 29.
• Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da sonst später
Wasser austreten könnte.
• Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der
Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein
Wasserleck verursachen können.
• Waschen Sie keine wasserdichten Kleidungsstücke.
2.
3.
4.
5.
Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
Schalten Sie den Strom an.
Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in den Waschmittelbehälter.
Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche.
Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display
angezeigt.
6. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
Waschbetrieb _21
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:21
2011-08-22
2:04:24
Waschbetrieb
VERWENDEN DES BEDIENFELDS
1
1
2
GRAFISCHE
DIGITALANZEIGE
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle
Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.
Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl
für das Programm.
Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem
Programmwahlschalter“ (siehe Seite 27).
2
PROGRAMMWAHLSCHALTER
Baumwolle(Katoen/Coton) - Für durchschnittlich oder leicht
verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche,
Handtücher, Hemden usw.
Pflegeleicht(Synthetisch/Synthétiques) - Für leicht oder
durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester
(Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.
Jeans - Ein höherer Wasserstand während des Hauptwaschgangs und
ein zusätzlicher Spülgang sorgen dafür, dass auf Ihrer Kleidung keine
Waschpulverrückstände verbleiben.
Bettdecken(Beddengoed/Draps) - Für Spannbettücher, Bettbezüge,
Deckenbezüge usw.
Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie unter 2 kg und immer
nur 1 Sorte Wäsche waschen.
Dunkle Wäsche(Donkere kleding/Couleurs) - Zusätzliche Spülgänge
und eine geringe Schleuderzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen
Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden.
Mischwäsche(Dagelijkse was/Quotidien) - Verwenden Sie dieses
Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und
Hemden.
Trommel-Reinigung(Trommel reinigen/Nettoyage tambour)
– Verwenden Sie dieses Programm zum Reinigen der Trommel. Es befreit
die Trommel von Schmutz und Bakterien. Die regelmäßige Verwendung
(nach 40 Waschgängen) dieses Programmes wird empfohlen.
Reinigungs- oder Bleichmittel sind nicht erforderlich.
Energie Sparen(Super Eco/Programme Eco) – Die niedrige
Temperatur des Programms „Schaum Aktiv“ sorgt für saubere Wäsche
bei gleichzeitiger Energieeinsparung.
22_ Waschbetrieb
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:22
2011-08-22
2:04:25
02 WASCHBETRIEB
Outdoor(Outdoorkleding/Imperméable respirant) – Verwenden Sie
dieses Programm für Kleidung für den Außenbereich wie Wander-, Skiund Sportbekleidung. Um funktionale Eigenschaften zu erfüllen, verfügen
die Gewebe dieser Kleidungsstücke über besondere Anfertigungen und
Fasern wie Elastan, Stretch und Mikrofasern.
Flecken(Babykleding/Bébé coton) - Die hohe Waschtemperatur und
ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den
Kleidungsstücken zurückbleibt.
Wolle(Wol/Laine) - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei
mit maximal 2,0 kg beladen.
• Beim Wollprogramm wird die Wollwäsche mit Hilfe ruhiger
Bewegungen der Waschmaschine gewaschen. Dank dieser ruhigen
Bewegungen und dank des Einweichvorgangs wird Ihre Wollwäsche
optimal vor dem Einlaufen und Verformen geschützt und trotzdem
richtig sauber.
• Für Wolle empfiehlt sich ein neutrales Waschmittel. So werden bessere
Waschergebnisse erzielt und die Wollfasern geschont.
Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von
Woolmark für maschinentaugliche Woolmark-Produkte
zertifiziert, sofern diese gewaschen werden gemäß
den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den
Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine,
M0814 für WF18***** Produktreihe, M0815 für WF17*****
Produktreihe. (Zertifikatnummer von IWS NOM INEE Co.,
Ltd.)
Handwäsche(Handwas/Lavage main) - Ein sehr schonendes
Waschprogramm, das so sanft ist wie Wäsche von Hand.
Schleudern(Centrifugeren/Essorage) - Zusätzlicher Schleudergang,
um mehr Wasser zu entfernen.
Spülen+Schleudern(Spoelen+centrifugeren/Rinçage+Essorage)
- Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von
Weichspüler.
3
TASTE VORWÄSCHE
Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche zuzuschalten Vorwäsche
ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle,
Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Flecken.
4
TASTE
PROGRAMMENDE
Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Vorwahlzeit für das
Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden
in Schritten von 1 Stunde).Die angezeigte Stunde gibt an, wann das
Waschprogramm endet.
5
TASTE TEMPERATUR
Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschtemperatur im
Display angezeigt wird:
(Kaltwasser ( ), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C oder 95 ˚C).
6
TASTE SPÜLEN
Drücken Sie diese Taste, um zusätzlichen Spülgänge durchzuführen. Es
können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte
Schleuderdrehzahl angezeigt wird.
7
TASTE SCHLEUDERN
WF1804/WF1704
WF1814/WF1714
,
, 400, 800, 1200, 1400 U/min
WF1802/WF1702
WF1812/WF1712
,
, 400, 800, 1000, 1200 U/min
„Ohne Schleudern “ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein
Schleudergang mehr durchgeführt.
„Spülstopp
“ -Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser. Vor dem
Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“
oder „Schleudern“ auswählen.
Waschbetrieb _23
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:23
2011-08-22
2:04:25
Waschbetrieb
Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschoption angezeigt
wird: Einweichen
Intensiv
Leichtbügeln
Einweichen
+ Intensiv
Einweichen
+ Leichtbügeln
Intensiv
+
Leichtbügeln
Einweichen
+ Intensiv
+ Leichtbügeln
Aus.
8
9
TASTE OPTIONEN
TASTE SCHAUM
AKTIV
„Intensiv “: Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark
verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Programmdauer
jedes Zyklus wird verlängert.
„Einweichen “: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der
Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird.
• Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang.
• Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten,
wobei einer der Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten
Ruhe umfasst .
• Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme
zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Flecken,
Mischwäsche.
„Leichtbügeln
“: Mit diesem Programm wird Ihre Wäsche so vorbereitet,
dass sie leichter gebügelt werden kann.
Das Programm „Schaum Aktiv“ ist standardmäßig eingeschaltet.
Drücken Sie ein Mal auf die Taste „Schaum Aktiv“, um dieses Funktion
auszuschalten (AUS wird auf dem Display angezeigt). Durch erneutes
Drücken der Taste wird die Funktion wieder aktiviert.
• Für einige Waschgänge muss die Funktion „Schaum Aktiv“ aktiviert
sein (AN wird auf dem Display angezeigt und der Schaumerzeuger
wird automatisch eingeschaltet).
• Andere Waschgänge benötigen diese Funktionen nicht und der
Schaumerzeuger wird automatisch ausgeschaltet (AUS).
• Für viele Waschgänge können Sie diese Option selbst ein- oder
ausstellen. Die Auswahl hat einen sichtbaren Einfluss auf die auf dem
Display angezeigte benötigte Waschzeit (siehe Seite 26 für weitere
Informationen).
Für leicht verschmutzte Wäsche bis zu 2 kg, die Sie schnell wieder
benötigen. Der Waschgang benötigt mindestens 15 Minuten,
kann jedoch aufgrund von verschiedenen Faktoren von den
angegebenen Werten abweichen: Wasserdruck, Wasserhärte,
Wassereinlasstemperatur, Raumtemperatur, Art und Menge der Wäsche
sowie deren Verschmutzungsgrad, das verwendete Waschmittel,
ungleichmäßige Beladung, Schwankungen bei der Stromversorgung und
ausgewählte Optionen.
• Drücken Sie diese Taste mehrfach, bis das gewünschte Programm
angezeigt wird: 15min 20min 30min 40min 50min
60min 70min 80min 90min
Aus.
Für eine Wäschemenge von 2 kg sollte nicht mehr als 20 g flüssiges
ACHTUNG Waschmittel oder Waschpulver verwendet werden, weil ansonsten
Waschmittelrückstände auf der Kleidung verbleiben können.
10
TASTE SCHNELLPROGRAMM
11
TASTE START/
PAUSE
Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei
nochmaligem Drücken fortzusetzen.
TASTE EIN/AUS
Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder
auszuschalten.
Wenn die Waschmaschine zehn Minuten lang steht, ohne dass
irgendeine Taste gedrückt wird, wird die Stromversorgung automatisch
ausgeschaltet.
12
24_ Waschbetrieb
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:24
2011-08-22
2:04:26
Kindersicherung
Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln,
so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht
verändert werden kann.
02 WASCHBETRIEB
Aktivieren/Deaktivieren
Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie
die Tasten Temperatur und Spülen gleichzeitig drei Sekunden
lang. „Kindersicherung “ leuchtet auf, wenn diese Funktion
aktiviert wird.
Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die
Ein/Aus-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung
bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv,
oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder
eingesteckt wird.
3 SEK.
Signalton aus
Die Funktion „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm
wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei
allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom
nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung
erhalten.
Aktivieren/Deaktivieren
Um den Ton aus- bzw. einzuschalten drücken Sie die Tasten
Schleudern und Optionen gleichzeitig drei Sekunden lang.
„Ton Aus ” leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.
3 SEK.
Programmende
Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit
deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann
das Waschprogramm endet.
1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem
Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste Programmende so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit
eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Die Anzeige „Programmende ” leuchtet, und die Uhr
läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die Ein/Aus -Taste.
Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.
Waschbetrieb _25
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:25
2011-08-22
2:04:28
Waschbetrieb
Schaum aktiv
Dank „Schaum Aktiv“ kann sich das Waschmittel gleichmäßig verteilen, wodurch es schneller
und tiefer in das Gewebe eindringen kann.
Die Schaumbläschen-Funktion steht bei allen Programmen (Ausnahme: TrommelReinigung) zur Verfügung und die Verfügbarkeit sieht wie folgt aus:
Programm
Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans,
Bettdecken, Dunkle Wäsche,
Mischwäsche
SchaumbläschenFunktion
Verfügbar
Verfügbar
Energie Sparen, Outdoor, Flecken,
Wolle, Handwäsche
Trommel-Reinigung
Abbruch der
Schaumbläschen-Funktion
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
-
•
1.
2.
3.
4.
Die Schaumbläschen-Funktion kann je nach Programm unterschiedlich sein.
Schaum Aktiv ist standardmäßig eingestellt. Drücken Sie ein Mal auf die entsprechende
Taste, um die Option zu deaktivieren, und drücken Sie sie erneut, um sie wieder zu
aktivieren.
Öffnen Sie die Gerättür, legen Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür.
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
Wählen Sie eine Funktion.
Geben Sie eine der Wäschemenge angemessene Menge an Waschmittel und Weichspüler in
die entsprechenden Kammern und schließen Sie den Waschmittelbehälter.
• Geben Sie die angemessene Menge an Waschmittel
und den
in die WaschmittelkammerKammer
wobei Sie
Weichspüler in die Weichspülerkammer
unterhalb der maximalen Einfüllhöhe „A” bleiben sollten
• Ist das Vorwaschprogramm ausgewählt, so geben sie
ebenfalls Waschmittel in die entsprechende Kammer
.
• Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für
Flüssigwaschmittel (beachten sie hierzu den Abschnitt
„Flüssigwaschmittel“ auf Seite 30).
Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für
Flüssigwaschmittel.
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
• Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um mit dem Waschen zu beginnen.
• Die Menge der Wäsche wird automatisch erkannt und die Wäsche gewaschen.
• Nach dem Beginn des Waschvorgangs kann die Schaumbläschen-Funktion nicht mehr
hinzugefügt oder ausgewählt werden.
•
•
•
•
Mit der angegebenen Waschmittelmenge wird eine ausreichende Menge an
Schaumbläschen erzeugt.
Bitte reinigen Sie regelmäßig die Fremdkörperfalle. Durch regelmäßiges Reinigen wird
gewährleistet, dass eine ausreichende Anzahl an Schaumbläschen erzeugt wird.
Je nach Waschmittel und Wäsche können die Bläschen aufgesaugt werden, wodurch
der Eindruck einer kleinen Menge entsteht.
Obwohl die Bläschen unverzüglich nach dem Beginn de Waschvorgangs erzeugt
werden, kann es einige Minuten dauern, bis sie sichtbar werden.
26_ Waschbetrieb
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:26
2011-08-22
2:04:31
Waschen mit dem Programmwahlschalter
Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans,
Bettdecken, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Flecken. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker
Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
02 WASCHBETRIEB
Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine
vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die
Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und Schleuderdrehzahl ein.
1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die
entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Wählen Sie mit dem Programmwahlschalter das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete
Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Dunkle Wäsche,
Mischwäsche, Trommelreinigung, Energie Sparen, Outdoor, Flecken, Wolle, Handwäsche.
Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der
Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
9. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Programmanzeige
leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display
angezeigt.
Pausenoption
In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/
herausnehmen.
1. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um die Tür zu entriegeln.
Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu
HOCH ist.
2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang
wieder zu starten.
Nach Beendigung des Waschvorgangs:
Nach Beendigung des Waschvorgangs zeigt das Display 5 Minuten lang „Ende“ an. Dann wird
das Gerät automatisch abgeschaltet.
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.
Waschbetrieb _27
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:27
2011-08-22
2:04:32
Waschbetrieb
Mit manuellen Einstellungen waschen
Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den
Programmwahlschalter zu verwenden.
1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus -Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die
entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste Temperatur. (Kaltwasser, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C oder 95 ˚C)
8. Drücken Sie die Taste Spülen, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen.
Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste Schleudern, um die Schleuderdrehzahl einzustellen.
Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen.
(
: Spülstopp)
: Ohne Schleudern,
10. Drücken Sie die Taste Programmende so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird
(Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt
an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu starten.
WASCHHINWEISE
Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche und bei geringstem Verbrauch erreichen möchten.
Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.
Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:
• Pflegetikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe,
Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
• Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche
separat.
• Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert
sich die Waschwirkung.
• Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und
Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen
Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine
Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.
Entleeren Sie die Taschen
Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig
geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer
Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder
anderen schweren Metallapplikationen.
Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie
Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Falls die
Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb
beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.
Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und
sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.
Vorwäsche bei Baumwollgeweben
Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt,
erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei
besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das
Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.
28_ Waschbetrieb
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:28
2011-08-22
2:04:32
Bestimmen der Füllmenge
Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die
folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.
Gewebeart
Füllmenge
WF1704 / WF1702
WF1714 / WF1712
Baumwolle
- leicht bis durchschnittlich verschmutzt
- stark verschmutzt
8,0 kg
7,0 kg
Pflegeleicht
3,0 kg
3,0 kg
Jeans
3,0 kg
3,0 kg
Bettdecken
2,0 kg
2,0 kg
Outdoor
2,0 kg
2,0 kg
Wolle
2,0 kg
2,0 kg
02 WASCHBETRIEB
Modell
WF1804 / WF1802
WF1814 / WF1812
• Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist (“UE” leuchtet im Display), verteilen
Sie die Wäsche neu.
Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung
verschlechtern.
• Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder
die Schleuderwirkung verschlechtern.
• Für Bettwäsche und Decken beträgt die empfohlene Beladung maximal 2,0 kg.
Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (nicht
mitgeliefert) zu legen.
• Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche
beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in
die Trommel geben.
• Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe,
Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der
Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem
Waschnetz in die Trommel geben.
VORSICHT
Waschen Sie das Waschnetz nicht allein und ohne Wäsche in der Maschine. Dies kann
übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten
kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.
WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE
Geeignete Waschmittel
Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart
(Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad.
Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer
Schaumbildung.
Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der
zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer
Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das
Wasser hat.
Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch
zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig
spült oder das der Abfluss verstopft.
Bitte beachten sie bei der Verwendung des Wollprogramms Folgendes:
• Verwenden Sie nur neutrales Waschmittel für das Reinigen von Wolle.
• Beim Einsatz von Waschpulver können Rückstände davon auf der Wäsche verbleiben
und das Material (Wolle) beschädigen.
Waschbetrieb _29
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:29
2011-08-22
2:04:32
Waschbetrieb
Waschmittelbehälter
Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben
Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.
Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschmaschine läuft.
1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der
Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in
die Waschmittelkammer , ehe Sie die Waschmaschine
starten.
3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die
Weichspülerkammer , sofern erforderlich.
VORSICHT
Geben Sie in das Weichspülerfach ( ) kein Waschpulver/
flüssiges Waschmittel.
4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche
die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die
Vorwaschmittelkammer .
Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die
folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.
MAX
• Tabs und Kapseln
• Waschmittel mit Ball und Netz
Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und
Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt
werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können
(verhindert ein Blockieren des Überlaufs).
Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter
schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Spülerfach gegeben haben .
Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)
Um Flüssigwaschmittel zu verwenden, stellen Sie das Flüssigwaschmittelfach in den
Hauptwäschebereich des Waschmittelbehälters und gießen Sie das Flüssigwaschmittel in das
Flüssigwaschmittelfach.
Fach für
• Überschreiten Sie nicht die MAXIMALE Einfüllhöhe.
Flüssigwaschmittel
• Wenn Sie Waschpulver verwenden, nehmen Sie das
Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter.
Waschpulver kann nicht aufgelöst werden, solange sich
das Flüssigwaschmittelfach im Waschmittelbehälter
befindet.
• Nach einem Waschvorgang verbleibt möglicherweise
etwas Flüssigwaschmittel in dem Fach.
30_ Waschbetrieb
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec5:30
2011-08-22
2:04:33
Reinigung und Pflege Ihrer
Waschmaschine
Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden
unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.
Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern
der Waschmaschine entfernt werden.
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das Programm
„Trommel-Reinigung“.
• Sie können nur die Funktion „Programmende“
verwenden.
• Die Wassertemperatur während der Trommelreinigung
beträgt 70 °C.
Diese Temperatur kann nicht geändert werden.
•
03 REINIGUNG UND PFLEGE
TROMMEL-REINIGUNG
Wird Wäsche in die Maschine gegeben, so wird automatisch das Programm für Baumwolle
mit 30 °C und mittlerem Wasserstand eingestellt.
3. Geben Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel
und schließen Sie den
in die Waschmittelkammer
Waschmittelbehälter (wenn Sie die Trommel mit einem
Reinigungsmittel säubern möchten).
• Achten Sie darauf, zum Reinigen der Trommel nur das
empfohlene Reinigungsmittel zu verwenden.
•
Es gibt solche Reinigungsmittel als Pulver und als
Flüssigkeit . Flüssige Reinigungsmittel können nur in
Verbindung mit dem Flüssigwaschmittelfach (Zubehör)
verwendet werden.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
• Wenn Sie die Start/Pause-Taste drücken, beginnt das Trommelreinigungs-Programm.
VORSICHT
•
•
•
•
•
•
•
Mit der Trommelreinigung können Sie die Trommel aber auch ohne Reinigungsmittel reinigen.
Verwenden Sie die Trommelreinigung nie, wenn Wäsche in der Waschmaschine ist. Dies
kann zu Schäden am Stoff oder zu einem Problem mit der Waschmaschine führen.
Verwenden Sie bei der Trommelreinigung niemals normales Waschmittel.
Verwenden Sie nur 1/10 der Menge des Trommelreinigers, die vom Hersteller des
Mittels empfohlen wird.
Da Chlorbleiche das Gerät verfärben kann, achten Sie darauf, nur Sauerstoffbleiche zu
verwenden.
Reinigungspulver: Verwenden Sie nur ein [Reinigungspulver] oder ein [Trommelreinigungsmitt
el].
Flüssiges Reinigungsmittel: Verwenden Sie nur ein [Reinigungsflüssigkeit mit
Sauerstoffbleiche] oder ein [Trommelreinigungsmittel].
Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine _31
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec6:31
2011-08-22
2:04:35
Reinigung und Pflege Ihrer
Waschmaschine
Die Alarmfunktion der Trommelreinigung
•
•
•
•
Wenn nach einer Wäsche auf dem Display die Anzeige
„Trommelreinigung“ leuchtet, bedeutet dies, dass eine
Trommelreinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem
Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie die
Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit
dem Trommelreinigungsprogramm.
Wenn Sie die Trommelreinigung nicht durchführen,
erlöscht die Anzeige „Trommelreinigung“ im Display geht
aus . Allerdings leuchten die Anzeige „Trommelreinigung“
im Display nach zwei Wäschen wieder auf. Dies führt
jedoch zu keinen Problemen mit der Waschmaschine.
Obwohl der Hinweis auf die Trommelreinigung im
Allgemeinen etwa einmal im Monat erscheint, kann sich die Häufigkeit je nach Anzahl der
Wäschen unterscheiden.
Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, im Falle eines Alarms (siehe „Reinigen
der Fremdkörperfalle“ auf Seite 34). Andernfalls kann die Leistung der
Schaumbläschen-Funktion eingeschränkt werden.
WASSER ABLASSEN ÜBER DEN NOTABLAUF
1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie den Filterverschluss, indem Sie ihn nach unten
drücken und dann am Griff ziehen.
Abdeckung der
Fremdkörperfalle
3. Ziehen Sie den Deckel für die Notfallentleerung heraus.
Notablaufkappe
4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs
Notablaufschlauch
und ziehen Sie diesen dann ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte Wasser in ein Auffanggefäß
laufen.
Es kann mehr Restwasser vorhanden sein, als Sie
denken. Stellen Sie eine größere Schlüssel parat.
6. Setzen Sie den Deckel und den Schlauch für die
Notfallentleerung wieder ein.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle
wieder.
32_ Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec6:32
2011-08-22
2:04:35
WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN
Entriegelungshebel
Fach für Flüssigwaschmittel
(Option)
03 REINIGUNG UND PFLEGE
1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im
Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen
Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Entfernen Sie das Spülerfach und das Fach
für Flüssigwaschmittel (Option) aus dem
Waschmittelbehälter.
Trennwand für
Flüssigwaschmittel
3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.
4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit
einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie das Spülerfach und das Fach für
Flüssigwaschmittel (Option) wieder ein, indem Sie sie in
den Waschmittelbehälter schieben.
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die
Waschmaschine.
7. Zum Entfernen von Waschmittelresten lassen Sie bei leerer
Trommel das Spülprogramm durchlaufen.
Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine _33
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec6:33
2011-08-22
2:04:37
Reinigung und Pflege Ihrer
Waschmaschine
FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN
Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung
“5E” im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf der vorigen Seite.)
VORSICHT
Bevor der Schmutzfilter gereinigt wird, muss unbedingt der Netzstecker aus der Netzsteckdose
gezogen werden.
1. Entfernen Sie zuerst das restliche Wasser (siehe „NotfallAbpumpen“ auf Seite 32).
Wenn Sie die Fremdkörperfalle entfernen, ohne zuvor
das restliche Wasser abzulassen, kann das Wasser
heraustropfen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe
einer Münze oder eines Schlüssels.
3. Falls erforderlich, lassen Sie noch in der Waschmaschine
befindliches Wasser wie oben beschrieben (”Wasser
ablassen über den Notablauf”) ab.
4. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle heraus.
Deckel der
Fremdkörperfalle
5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie
etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet
sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der
Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht
blockiert ist.
6. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle wieder ein.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.
VORSICHT
Nehmen Sie die Fremdkörperfalle nicht bei laufender Maschine
heraus, andernfalls kann heißes Wasser aus der Maschine ausströmen.
•
Achten Sie darauf, dass die Fremdkörperfalle nach der Reinigung wieder eingesetzt wird. Wenn die
Fremdkörperfalle ausgebaut ist, kann die Funktion der Waschmaschine gestört sein und es kann
Wasser austreten.
•
Die Fremdkörperfalle muss nach der Reinigung wieder genau so eingesetzt werden, wie sie
ursprünglich installiert war.
AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN
1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem
angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.
34_ Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec6:34
2011-08-22
2:04:38
SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN
Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn
die Fehlermeldung “4E” im Display angezeigt wird:
04 FEHLERSUCHE
1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzufuhrschlauchs an der Rückseite der
Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des
Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und
ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es
ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder am Zulaufanschluss fest
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht
ist.
WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST
Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der
Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor:
1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den
Wasserzufuhrschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzufuhrschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten
lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder an die Waschmaschine und den
Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal
funktionieren.
LAGERN DER WASCHMASCHINE
Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, entleeren Sie sie zunächst und lösen alle
Anschlüsse vollständig. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren
Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.
1. Wählen Sie das Schnell programm und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer
des Waschmittelbehälters. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu und lösen Sie den
Wasserzufuhrschlauch.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der
Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.
Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben,
lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie
verwenden.
Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine _35
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec6:35
2011-08-22
2:04:39
Fehlersuche und Fehlercodes
KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE
WASCHMASCHINE...
PROBLEM
LÖSUNG
Nicht startet
•
•
Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose
angeschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht
ist.
Stellen Sie sicher, dass die Start- und Pausentaste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder nicht
genug Wasser bekommt
•
•
•
•
Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf.
Stellen Sie sicher, dass der Zuwasserschlauch nicht eingefroren ist.
Beseitigen Sie Knicke im Wasserzufuhrschlauch.
Reinigen Sie das Sieb am Wasserzufuhrschlauch.
Nach dem Ende des
Waschvorgangs
Waschmittelreste am
Waschmittelbehälter
aufweist
•
Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem
Wasserdruck läuft.
Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des
Waschmittelbehälters gefüllt wird.
Vibriert oder zu
geräuschvoll läuft
•
•
•
•
•
•
•
Das Wasser wird nicht
abgepumpt, oder es wird
nicht geschleudert
•
Die Tür ist verriegelt und
lässt sich nicht öffnen.
•
•
•
Die Absaugpume macht ein
ungewöhnliches Geräusch.
•
Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht.
Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der
Waschmaschine entsprechend regulieren.
Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.
Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte
oder Gegenstände berührt.
Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig
verteilt ist.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch nicht geknickt ist
oder zusammen gedrückt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Wasser aus der Trommel
abgelaufen ist.
Warten Sie, bis das Licht der Türsicherung erloschen ist. Das Licht
der Türsicherung erlischt, nachdem das Wasser abgelaufen ist.
Prüfen Sie, ob die Absaugpumpe durch Fusseln oder Schmutz
blockiert wird. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, um Störgeräusche
zu verringern.
Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
36_ Fehlersuche und Fehlercodes
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec7:36
2011-08-22
2:04:39
FEHLERCODES
FEHLERCODE
dE
LÖSUNG
•
Schließen Sie die Gerätetür.
•
Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht
ist.
Überprüfen Sie den Wasserdruck.
4E
•
5E
•
•
Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch ordnungsgemäß
angeschlossen ist.
•
Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu
verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel
oder Jeansstoff, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten
Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und der
Fehlercode „UE“ wird im Display angezeigt.
•
Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
•
Erscheint, wenn übermäßige Schaumbildung erkannt wird. Die
Anzeige leuchtet weiter, während der Schaum entfernt wird. Wenn
der Schaum entfernt ist, wird der normale Zyklus fortgesetzt (dies
ist ein normaler Vorgang; es handelt sich um einen Fehler, der
Sensorstörungen verhindern soll).
•
Bei Spannungsschwankungen wird der Waschzyklus unterbrochen,
um die elektrischen Teile zu schützen.
Sobald die korrekte Spannung wieder anliegt, wird der Waschzyklus
automatisch fortgesetzt.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
04 FEHLERSUCHE
Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Fehlercode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen
Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst
anrufen.
Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie
sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.
Fehlersuche und Fehlercodes _37
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec7:37
2011-08-22
2:04:39
Kalibrierung der Waschmaschine
KALIBRIERUNGSMODUS
Die Samsung-Waschmaschine erkennt das Wäschegewicht automatisch. Damit die Gewichtserkennung
genau arbeiten kann, führen Sie nach der Installation eine Kalibrierung durch. Die Kalibrierung starten Sie
folgendermaßen:
1. Leeren Sie die Trommel vollständig, und schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie die Tasten Temperatur und Programmende gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die
Taste Ein/Aus.
Anschließend wird die Waschmaschine eingeschaltet.
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um den „Kalibrierungsmodus“ zu aktivieren.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Nach Abschluss des „Kalibrierungsmodus“ erscheint die Anzeige „End (En)“ (Ende) im Display, und die
Waschmaschine wird automatisch ausgeschaltet. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.
38_ Kalibrierung der Waschmaschine
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec7-1:38
2011-08-22
2:04:39
Übersicht über die
Waschprogramme
ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME
Max. SchleudergeschwindigMax
keit (in U/min)
Temperatur
WF1804/WF1802 WF1704/WF1702 VorwäHauptWeichWF1804/WF1704
WF1802/WF1702
(˚C)
WF1814/WF1812 WF1714/WF1712 sche waschgang spüler
WF1814/WF1714 WF1812/WF1712
Max. Wäschemenge (kg)
PROGRAMM
Waschmittel
Baumwolle
8,0
7,0
z
Ja
z
95
1400
1200
Pflegeleicht
3,0
3,0
z
Ja
z
60
1200
1200
Jeans
3,0
3,0
z
Ja
z
60
800
800
Bettdecken
2,0
2,0
z
Ja
z
40
800
800
Dunkle Wäsche
4,0
3,0
z
Ja
z
40
1200
1200
1200
Mischwäsche
4,0
3,0
z
Ja
z
60
1400
Trommel-Reinigung
-
-
-
Ja
-
70
400
400
Energie Sparen
4,0
3,0
-
Ja
z
40
1200
1200
Outdoor
2,0
2,0
-
Ja
z
40
1200
1200
Flecken
4,0
3,0
z
Ja
z
95
1400
1200
Wolle
2,0
2,0
-
Ja
z
40
800
800
Handwäsche
2,0
2,0
-
Ja
z
40
400
400
PROGRAMM
Schaum aktiv
Programmen- Schnellprode
gramm
Leichtbügeln
Intensiv
Einweichen
Waschzeit
(min)
Baumwolle
z
z
z
z
z
z
130
Pflegeleicht
z
z
-
z
z
z
91
Jeans
z
z
-
z
z
z
80
Bettdecken
z
z
-
z
z
z
99
Dunkle Wäsche
z
z
-
z
z
-
79
Mischwäsche
z
z
-
z
-
z
55
Trommel-Reinigung
-
z
-
-
-
-
86
Energie Sparen
z
z
-
z
z
-
94
Outdoor
z
z
-
-
-
-
79
Flecken
z
z
-
z
z
z
133
Wolle
z
z
-
-
-
-
35
Handwäsche
z
z
-
-
-
-
31
06 WASCHPROGRAMME
(z bei Bedarf)
1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 38).
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur,
Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende
Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.
Übersicht über die Waschprogramme _39
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec8:39
2011-08-22
2:04:39
Anhang
ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE
Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche
Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise.
Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen
Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des
Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.
Normalwaschgang
Bügeln bei max. 100 ˚C
Schonwaschgang
Nicht bügeln
Waschen bei 95 ˚C
Chemische Reinigung mit allen
Lösungsmittel möglich
Waschen bei 60 ˚C
Chemische Reinigung mit
Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin,
reinem Alkohol oder R113
Waschen bei 40 ˚C
Chemische Reinigung mit Kerosin,
reinem Alkohol oder R113
Waschen bei 30 ˚C
Keine chemische Reinigung
möglich
Handwäsche
Liegend trocknen
Nicht waschen (nur chemische
Reinigung)
Kann zum Trocknen aufgehängt
werden
Chlorbleiche möglich
Zum Trocknen auf einen
Kleiderbügel hängen
Chlorbleiche nicht möglich
Trocknen im Wäschetrockner mit
normaler Temperatureinstellung
Bügeln bei max. 200 ˚C
Trocknen im Wäschetrockner mit
reduzierter Temperatureinstellung
Bügeln bei max. 150 ˚C
Nicht im Trockner trocknen
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN
•
•
•
•
Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung
von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die
Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die
Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene
Waschmittelmenge.
Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge.
Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.
KONFORMITÄTSHINWEISE
Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN
60335.
40_ Anhang
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec9:40
2011-08-22
2:04:39
DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN
Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010
Samsung
Nennkapazität
WF1804W
WF1814W
kg
WF1802Y
WF1812Y
WF1802W
WF1812W
8
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
A+++
A+++
Energieverbrauch
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)
kWh/Jahr
195
195
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm Baumwolle 60 °C bei
vollständiger Befüllung
kWh
1,14
1,14
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm Baumwolle 60 °C bei
Teilbefüllung
kWh
0,77
0,77
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm Baumwolle 40 °C bei
Teilbefüllung
kWh
0,59
0,59
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)
W
0,45
0,45
Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_I)
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)
W
5
5
Liter/Jahr
10800
10800
B
B
U/min.
1400
1200
53
53
07 ANHANG
WF1804Y
WF1814Y
Modellname
Schleudereffizienzklasse1)
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Maximale Schleuderdrehzahl
Restfeuchtigkeit
%
die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die
Programme
Baumwolle 60 ˚C und 40 ˚C + Intensiv + Eco Bubble2)
Programmdauer des Standardprogramms
Baumwolle 60 ˚C bei vollständiger Befüllung
Min.
211
209
Baumwolle 60 ˚C bei Teilbefüllung
Min.
139
142
Baumwolle 40 ˚C bei Teilbefüllung
Min.
134
137
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
Min.
6
6
Waschen
dB (A) re 1 pW
61
61
Schleudern
dB (A) re 1 pW
78
78
Luftschallemissionen
Maße
Geräteabmessungen
Höhe
cm
850
Breite
cm
600
Tiefe3)
cm
670
Nettogewicht
kg
72
71
69
Bruttogewicht
kg
74
73
71
Verpackungsgewicht
kg
Wasserdruck
kPa
2
68
70
2
50-800
Stromanschluss
Spannung
V
220-240
Leistungsaufnahme
W
2000-2400
Netzfrequenz
Hz
Name des Lieferanten
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.
Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.
Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
2. Die Programme „Standard-Baumwolle 60 °C“ und „Standard-Baumwolle 40 °C“ sind für diese Gewebeart am effizientesten
in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen
„Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 60 °C“ die Funktion „Intensiv“ wählen. Durch Auswahl der Funktion „Eco Bubble“
werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.
Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 38).
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
3. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.
Anhang _41
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec9:41
2011-08-22
2:04:43
Anhang
DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN
Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010
Samsung
WF1704Y
WF1714Y
Modellname
Nennkapazität
WF1704W
WF1714W
kg
WF1702Y
WF1712Y
WF1702W
WF1712W
7
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
A+++
A+++
Energieverbrauch
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)
kWh/Jahr
173
173
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm Baumwolle 60 °C bei
vollständiger Befüllung
kWh
0,99
0,99
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm Baumwolle 60 °C bei
Teilbefüllung
kWh
0,72
0,72
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm Baumwolle 40 °C bei
Teilbefüllung
kWh
0,51
0,51
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)
W
0,45
0,45
Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_I)
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)
W
5
5
Liter/Jahr
9400
9400
B
B
U/min.
1400
1200
53
53
Schleudereffizienzklasse1)
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Maximale Schleuderdrehzahl
Restfeuchtigkeit
%
die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die
Programme
Baumwolle 60 ˚C und 40 ˚C + Intensiv + Eco Bubble2)
Programmdauer des Standardprogramms
Baumwolle 60 ˚C bei vollständiger Befüllung
Min.
221
219
Baumwolle 60 ˚C bei Teilbefüllung
Min.
119
122
Baumwolle 40 ˚C bei Teilbefüllung
Min.
114
117
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
Min.
6
6
Waschen
dB (A) re 1 pW
61
61
Schleudern
dB (A) re 1 pW
78
78
Luftschallemissionen
Maße
Geräteabmessungen
Höhe
cm
Breite
cm
850
600
Tiefe3)
cm
670
Nettogewicht
kg
69
67
68
67
Bruttogewicht
kg
71
69
70
69
Verpackungsgewicht
kg
2
Wasserdruck
kPa
50-800
Stromanschluss
Spannung
V
220-240
Leistungsaufnahme
W
2000-2400
Netzfrequenz
Hz
Name des Lieferanten
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.
Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.
Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
2. Die Programme „Standard-Baumwolle 60 °C“ und „Standard-Baumwolle 40 °C“ sind für diese Gewebeart am
effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den
Programmen „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 60 °C“ die Funktion „Intensiv“ wählen. Durch Auswahl der Funktion
„Eco Bubble“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.
Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 38).
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
3. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.
42_ Anhang
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec9:42
2011-08-22
2:04:43
Notizen
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec9:43
2011-08-22
2:04:43
FRAGEN ODER HINWEISE?
Land
RUFEN SIE UNS AN
ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min.)
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/min.)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Nederlands)
www.samsung.com/be_fr (Frans)
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
Code-Nr. DC68-03025D-02_DE
WF1804YP-03025D-02_DE.indd Sec9:44
2011-08-22
2:04:43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising