Samsung | HG40ED673KK | Samsung SMART Hospitality Display 40HD673 Quick Guide

Specifications
BN68-07406H-00
Quick Setup Guide
Items
Audio out
Input
2
SOURCE
TTX/MIX
A/V
HDMI
Antenna
The provided accessories may vary depending on the model.
Variable
Audio
PC
List of Parts
3
4
5
Data
PRE-CH
Comment
DVB-T2C
Speaker out
−− To register this product please visit www.samsung.com/register.
1
Specification
TV System
DATA
RJP
10W x 2
4W mono 8 ohm SPK'
Phone Jack output
BTL Sound output
D-sub, Audio-L/R
Audio Video Jack
Compatible with the HDMI Specifications
MENU
Operating temperature
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
HOME
ALARM
S.MODE
P.SIZE
DUAL I-II
SUBT.
RJ-12
RS232
1 Remote Control & Batteries (AAA x 2)
2 Power Cord
4 • Safety Guide
• Quick Setup Guide
5 Holder-Wire Stand
3 Data Cable
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Operating Humidity
10% ~ 80%
Storage Temperature
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Storage Humidity
5% ~ 95%
non-condensing
non-condensing
−− Design and specifications are subject to change without prior notice.
−− The above specifications may differ depending on the model.
−− For information about the power supply, and about power consumption, refer to the label attached to the product.
−− For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Installing the LED TV Stand
Stand Components
Licences
B
M4 X L14
Stand
Guide Stand
Screws
1
C
x4
B
A
DO NOT USE
GREASE
Списък на частите
Popis dijelova
Seznam součástí
Liste over dele
Предоставените аксесоари може да се различават за
различните модели.
1 Дистанционно управление и батерии (AAA x 2)
Isporučena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o
modelu.
1 Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na modelu.
1 Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)
2 Захранващ кабел
3 Кабел за данни
2 Kabel za napajanje
3 Podatkovni kabel
2 Napájecí kabel
3 Datový kabel
Det medfølgende tilbehør afhænger muligvis af den enkelte
model.
1 Fjernbetjening og batterier (AAA x 2)
4 • Ръководство за безопасност
• Р ъководство за бърза
настройка
5 Държач на кабел
за стойка
4 • Vodič za sigurnost
• Vodič za brzo postavljanje
5 Držač kabela
4 • Bezpečnostní příručka
• Příručka pro rychlou instalaci
5 Kabelová
příchytka
Компоненти на стойката
За монтиране на стойката направете справка на първата
страница.
−− Поставете мека кърпа на маса, за да предпазите
телевизора, и после поставете телевизора на кърпата с
екрана надолу.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Montiranje postolja za LED televizor
Komponente postolja
Uputstvo za monitranje postolja potražite na prvoj stranici.
−− Postavite meku krpu preko stola kako biste zaštitili televizor,
a zatim postavite televizor na krpu sa zaslonom okrenutim
prema dolje.
Instalace stojanu televizoru LED
Součásti stojanu
Pokyny k instalaci stojanu naleznete na první straně.
−− Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo k poškození
televizoru, a položte televizor obrazovkou dolů na připravenou
podložku.
2 Strømledning
3 Datakabel
4 • Sikkerhedsvejledning
• Lynkonfigurationsguide
5 Kabelholderstativ
Installere LED tv-holder
Holderkomponenter
Der findes oplysninger om installation af holderen på forsiden.
−− Læg en blød klud over bordet for at beskytte tv'et, og placer
derefter tv'et på kluden med skærmen vendende nedad.
Povezivanje televizora s uređajem STB
(Set-Top box)
Připojení televizoru k set-top boxu
Tilslutning af tv'et til STB
Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
−− Provozní specifikace datového kabelu (RJ12): RS232
Свързване на телевизора с STB
устройство
Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.
−− Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
Produktets farve og form afhænger muligvis af den enkelte
model.
−− Driftsspecifikationer for datakabel (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Цветът и формата на продукта може да се различават за
различните модели.
−− Работни спецификации на кабела за данни (RJ12): RS232
Funkcija Plug & Play za hotele
Функцията Hotel Plug & Play автоматично извършва избора
на режим за хотел, настройва страната и часовника, както и
режима на картината.
−− Hotel Plug & Play е налично само еднократно при първото
ВКЛЮЧВАНЕ на захранването.
−− След първо настройване на телевизора и извършване на
клониране на телевизора чрез USB.
−− След това телевизорът трябва само да излезе от режим
Hotel Plug & Play, да се свърже USB устройство и
телевизорът да се клонира с USB устройството.
Funkcija Plug & Play za hotel automatski provodi odabir
Načina rada za hotel, Postavljanje države, Postavljanje sata i
Postavljanje načina slike.
−− Funkcija Plug & Play za hotel dostupna je samo jednom kad se
prvi put uključi napajanje.
−− Nakon prvog postavljanja televizora i pokretanja kloniranja
televizora na USB.
−− Nakon toga potrebno je izaći iz funkcije Plug & Play za hotel,
priključiti USB i potom klonirati USB na televizor.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
Dodatne informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu
zaštite okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod,
npr. REACH, WEEE, Baterije, potražite na web-mjestu:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Funkce Hotel Plug & Play automaticky provádí jednorázově
výběr režimu Hotel, nastavení země, nastavení hodin
a nastavení obrazu.
−− Funkce Hotel Plug & Play je dostupná jen při prvním ZAPNUTÍ
televizoru.
−− Po nastavení prvního televizoru a naklonování televizoru na
jednotku USB
−− U dalšího televizoru stačí ukončit funkci Hotel Plug & Play,
připojit zařízení USB a potom klonovat z USB do televizoru.
Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku
umístěném na televizoru.
Informace o environmentálních závazcích a regulačních
povinnostech pro konkrétní výrobky společnosti Samsung, např.
REACH, OEEZ či baterie, naleznete na webové stránce
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Hotel Plug & Play
Hotel Plug & Play er en funktion, der automatisk udfører valg af
hoteltilstand samt konfiguration af land, ur og billede én gang.
−− Hotel Plug & Play er kun tilgængelig én gang, når strømmen
første gang TÆNDES.
−− Efter indledende konfiguration af tv'et og Clone TV til USB
−− Det næste tv skal blot afslutte Hotel Plug & Play. Tilslut
derefter USB og efterfølgende Clone USB til tv'et.
For informationer om strømforsyningen og om energiforbrug
henvises der til mærkaten, der er påklæbet produktet.
Der findes oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser
samt produktspecifikke lovmæssige ansvarsområder, f.eks. vedr.
REACH, WEEE og batterier, på http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Side
ATTENTION
DO NOT USE
CHEMICALS
||Dansk
За спецификациите на захранването и консумацията на
енергия проверете етикета на продукта.
За повече информация за ангажимента на Samsung към
опазване на околната среда и специфичните за продукта
нормативни изисквания, напр. REACH, WEEE, и батериите,
посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(M4 X L14)
Front
||Čeština
Хотел Plug & Play (Автодиалог)
C
A
||Hrvatski
Монтиране на стойката на LED
телевизора
75 ohm Unbalanced, Din Jack
MUTE
CH LIST
CONTENT
||Български
DO NOT USE
OIL
2
−− Place a soft cloth over a table to protect
the TV, and then place the TV on the cloth
screen side down.
3
C
x4 (M4 X L14)
||Nederlands
||Eesti keel
||Suomi
||Français
Onderdelenlijst
Osade loend
Osaluettelo
Liste des pièces
De meegeleverde accessoires kunnen afwijken, afhankelijk van
het model.
1 Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)
Kaasasolevad tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
1 Kaugjuhtimispult ja patareid (AAA x 2)
Mukana toimitetut lisätarvikkeet voivat vaihdella mallista
riippuen.
1 Kaukosäädin ja paristot (AAA, 2 kpl)
Les accessoires fournis peuvent varier en fonction du modèle.
1 Télécommande et piles (AAA x 2)
2 Virtajohto
3 Datakaapeli
2 Cordon d'alimentation
3 Câble de données
4 • Turvallisuusopas
• Pika-asetusopas
5 Kaapelipidikejalusta
4 • Manuel de sécurité
• Guide d'installation rapide
5 Support du
serre-câble
2Netsnoer
3 Gegevenskabel
4 • Veiligheidsvoorschriften
• Handleiding voor snelle
installatie
5 Snoervoet
De LED-tv-voet monteren
Onderdelen van de voet
Raadpleeg de eerste pagina voor het installeren van de voet.
−− Leg een zachte doek op een tafel om de tv te beschermen en
leg de tv met het scherm naar beneden op het doek.
De tv op STB aansluiten
Connecting the TV with STB
De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk
van het model.
−− Besturingsspecificatie van gegevenskabel (RJ12) : RS232
The product color and shape may vary depending on the model.
−− Operation Specification of Data Cable(RJ12) : RS232
Hotel Plug & Play
ETH MODEM
Data Cable
Hotel Server
STB(Set Top Box) or
SBB(Set Back Box)
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
Hotel Plug & Play is een functie die automatisch de hotelmodusselectie, landinstellingen, klokinstellingen en
beeldmodusconfiguratie eenmaal uitvoert.
−− Hotel Plug & Play is slechts eenmaal beschikbaar wanneer de
tv voor de eerste keer wordt aangezet.
−− Nadat de eerste tv is geconfigureerd, wordt Clone TV to USB
(Tv naar USB-klonen) uitgevoerd.
−− Vervolgens hoeft de tv alleen Hotel Plug & Play te verlaten,
verbinding te maken met USB en Clone USB to TV (USB naar
tv klonen) uit te voeren.
Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het
energieverbruik het etiket op het product.
Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung
en de productspecifieke wettelijke regelgeving, bv. REACH,
WEEE, batterijen naar http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
2 Toitejuhe
3 Andmesidekaabel
4 • Ohutusjuhend
• Kiirseadistusjuhend
5 Kaablihoidiku
kinnitus
LED-teleri aluse paigaldamine
Aluse komponendid
Aluse paigaldamiseks vaadake esimest lehekülge.
−− Asetage lauale teleri kaitsmiseks pehme riie ja toetage teler
riidele ekraan suunaga allapoole.
Teleri ühendamine STB-ga
LED-television telineen asentaminen
Jalustan osat
Katso jalustan asennusohje ensimmäiseltä sivulta.
−− Aseta pöydälle pehmeä liina television suojaksi ja aseta
televisio liinan päälle siten, että kuvaruutu osoittaa alaspäin.
Toote värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
−− Andmekaabli (RJ12) kasutamise üksikasjad: RS232
Satelliittivastaanottimellisen television
kiinnittäminen
Funktsioon Hotel Plug & Play
Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.
−− Datakaapelin (RJ12) tekniset tiedot: RS-232
Hotel Plug & Play on funktsioon, mis valib ühekorraga
hotellirežiimi ning seadistab riigi, kella ja pildirežiimi.
−− Funktsioon Hotel Plug & Play on saadaval ainult üks kord toite
esmakordsel sisselülitamisel.
−− Esmalt seadistage teler ja kloonige teler USB-seadmesse.
−− Seejärel peab ainult teleris väljuma funktsioonist Hotel Plug &
Play, ühendama USB-seadme ja kloonima USB telerisse.
Toitevarustuse ja energiatarbe kohta teabe saamiseks vaadake
seadmel olevat silti.
Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste
kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate veebilehelt
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Hotellin Plug & Play
Hotellin Plug & Play -toiminto valitsee hotellitilan, maan,
kellon asetukset ja kuvatilan automaattisesti, kun televisio
käynnistetään ensimmäistä kertaa.
−− Hotel Plug & Play on käytettävissä vain, kun televisio
käynnistetään ensimmäistä kertaa.
−− Määritä television asetukset ensin ja kopioi sitten USBlaitteeseen kloonaustoiminnolla.
−− Seuraavaksi hotellin Plug & Play -tilasta poistutaan,
televisioon kytketään USB-laite, ja asetukset kloonataan USBlaitteesta televisioon.
Saat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta laitteeseen
kiinnitetystä tarrasta.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja
tuotekohtaisista säännösvelvoitteista, kuten REACH, WEEE
ja akut on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Installation du socle du téléviseur LED
Composants du socle
Pour installer le socle, reportez-vous à la première page.
−− Posez un chiffon doux sur la table afin de protéger le
téléviseur, puis posez celui-ci sur le chiffon, écran orienté vers
le bas.
Connexion du téléviseur au STB
La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du
modèle.
−− Information sur le fonctionnement du câble de données
(RJ12) : RS232
Hotel Plug & Play
La fonction Hotel Plug & Play effectue automatiquement et une
seule fois la sélection du mode Hotel, la configuration du pays,
le réglage de l'horloge et le paramétrage du mode Image.
−− La fonction Hotel Plug & Play n'est disponible qu'une seule
fois, lors de la première mise sous tension.
−− Après la configuration du téléviseur en premier lieu et
l'exécution de la fonction Clone TV to USB [Cloner TV vers
USB]
−− Ensuite, le téléviseur doit simplement sortir de la fonction
Hotel Plug & Play, établir une connexion USB, puis exécuter la
fonction Clone USB to TV [Cloner USB vers TV].
Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation
et de consommation électrique, reportez<hyphenminus/>vous à
l'étiquette fixée au produit.
Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en
matière d'environnement et sur les obligations réglementaires
spécifiques au produit (REACH, WEEE, traitement des piles, etc.),
rendez-vous sur http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Hotel Plug & Play
Hotel Plug & Play is a function that automatically performs the Hotel mode selection, Country Setup, Clock Setup and Picture mode
Setup once.
−− Hotel Plug & Play is available only one time when power is first turned ON.
−− After setting up first TV and Clone TV to USB
−− Next TV only needs to exit Hotel Plug & Play, connect USB, then Clone USB to TV.
HD673_EU ASIA_QSG_BN68-07406H-00_L25.indd 1
2016-02-16 오후 7:57:27
||Deutsch
||Ελληνικά
||Magyar
||Italiano
||Latviešu
||Lietuvių kalba
||Norsk
||Polski
Teileliste
Λίστα εξαρτημάτων
Alkatrészek listája
Elenco delle parti
Detaļu saraksts
Dalių sąrašas
Liste over deler
Lista części
Das mitgelieferte Zubehör kann sich je nach Modell
unterscheiden.
1 Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)
Τα εξαρτήματα που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το μοντέλο.
1 Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2)
A mellékelt tartozékok típusonként változhatnak.
1 Távvezérlő és elemek (2 db AAA)
Gli accessori forniti possono variare in base al modello.
1 Telecomando e batterie (2 x AAA)
Tiekiami priedai gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
1 Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos (AAA x 2)
Det medfølgende tilbehøret kan variere avhengig av modellen.
1 Fjernkontroll og batterier (AAA x 2)
Dostarczone akcesoria mogą różnić się w zależności od modelu.
1 Pilot z bateriami (2 x AAA)
2 Netzabel
3 Datenkabel
2 Καλώδιο ρεύματος
2 Tápkábel
3 Adatkábel
2 Cavo di alimentazione
3 Cavo dati
Komplektācijā iekļautie papildpiederumi var būt atšķirīgi
atkarībā no modeļa.
1 Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)
2 Maitinimo laidas
3 Duomenų kabelis
2 Strømledning
3 Datakabel
2 Przewód zasilający
4 • Sicherheitshandbuch
• Kurzanleitung
5 Kabelhalter
Standfuß
4 • Biztonsági útmutató
• Rövid telepítési útmutató
5 Kábeltartó-rögzítő
4 • Guida alla sicurezza
• Guida di installazione rapida
5Fermacavi
4 • Saugos vadovas
• Greitosios sąrankos vadovas
5 Laidų apkaba
4 • Sikkerhetsveiledning
• Hurtigoppsettveiledning
5Holderledningsstativ
Montieren des Standfußes für das LEDFernsehgerät
Teile des Standfußes
Informationen zur Installation des Standfußes erhalten Sie auf
der ersten Seite.
−− Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf einen Tisch
und dann das Gerät mit der Vorderseite nach unten darauf.
Anschließen des Fernsehgeräts an die STB
Form und Farbe des Geräts können je nach Modell
unterschiedlich sein.
−− Betriebsspezifikation des Datenkabels (RJ12): RS232
Plug & Play fürs Hotel
Bei „Hotel Plug & Play (Plug & Play fürs Hotel)“ handelt es
sich um eine Funktion, mit der automatisch verschiedene
Einstellungen vorgenommen werden: Hotelmodus,
Landesauswahl, Zeitmodus und Bildmodus.
−− Die Funktion für „Hotel Plug & Play (Plug & Play fürs Hotel)“
wird nur einmal, und zwar beim erstmaligen Anschalten des
Geräts, ausgeführt.
−− Nachdem Sie das erste Fernsehgerät konfiguriert haben,
verwenden Sie die Funktion zum Kopieren vom Fernsehgerät
zum USB-Speicher.
−− Beim nächsten Fernsehgerät müssen Sie nur die Funktion
„Hotel Plug & Play (Plug & Play im Hotel)“ beenden, den USBSpeicher anschließen und dann die Einstellungen vom USBSpeicher auf den Fernseher kopieren.
4 • Οδηγίες για την ασφάλεια
• Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
3 Καλώδιο
δεδομένων
5 Βάση καλωδίουθήκης στήριξης
Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED
Εξαρτήματα βάσης
Για να εγκαταστήσετε τη βάση, ανατρέξτε στην πρώτη σελίδα.
−− Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για
να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή STB
Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το μοντέλο.
−− Προδιαγραφές λειτουργίας καλωδίου δεδομένων (RJ12):
RS232
Hotel Plug & Play
Η λειτουργία Hotel Plug & Play εκτελεί αυτόματα μία φορά την
επιλογή τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου, τη ρύθμιση χώρας,
τη ρύθμιση ρολογιού και τη ρύθμιση λειτουργίας εικόνας.
−− Η λειτουργία Hotel Plug & Play είναι διαθέσιμη μόνο μία
φορά, όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η τηλεόραση.
−− Μετά τη ρύθμιση της πρώτης τηλεόρασης και την
κλωνοποίηση της τηλεόρασης μέσω συσκευής USB:
−− Η επόμενη τηλεόραση χρειάζεται μόνο να εξέλθει από τη
λειτουργία Hotel Plug & Play, να συνδεθεί με τη συσκευή USB
και, στη συνέχεια, να κλωνοποιηθεί μέσω της συσκευής USB.
A LED TV állvány felszerelése
Installazione piedistallo TV LED
Az állvány elemei
Az állvány felszereléséhez további információkat az első oldalon
talál.
−− Helyezzen egy puha ruhadarabot az asztalra a TV védelme
érdekében, majd helyezze a TV-készüléket a ruhadarabra
képernyővel lefelé.
Componenti del piedistallo
Per l'installazione del piedistallo consultare la prima pagina.
−− Posizionare un panno morbido sul tavolo per proteggere lo
schermo del televisore, quindi appoggiare il televisore sul
panno con lo schermo rivolto verso il basso.
A TV és az STB összekapcsolása
A termék színe és alakja típusonként változhat.
−− Az adatkábel üzemi specifikációja (RJ12): RS232
Collegare il televisore al STB
La forma e il colore del prodotto possono variare in base al
modello.
−− Specifiche operative del cavo dati (RJ12) : RS232
Szállodai Plug & Play
Hotel Plug & Play
A Szállodai Plug & Play funkció automatikusan elvégzi a
Szállodai üzemmód kiválasztását, valamint az ország, az óra és
a kép üzemmód beállítását.
−− A Szállodai Plug & Play csak a készülék első bekapcsolásakor
választható ki.
−− A TV első üzembe helyezése és a TV klónozása USB-re funkció
futtatása után.
−− A következő TV-készüléknél csak ki kell lépni a Szállodai
Plug & Play funkcióból, csatlakoztatni az USB-eszközt, majd
klónozni az USB-t a TV-re.
Hotel Plug & Play è una funzione che esegue automaticamente
la selezione della modalità Hotel, Country Setup (Impostazione
paese), Clock Setup (Impostazione orologio) e Picture mode
Setup (Impostazione modalità immagine).
−− La funzione Hotel Plug & Play è disponibile solo alla prima
accensione del televisore.
−− Dopo aver impostato per la prima volta il televisore e aver
eseguito la funzione Clone TV to USB (Clona TV su USB)
−− Successivamente il TV richiede di uscire dalla funzione
Hotel Plug & Play, collegare il dispositivo USB ed eseguire la
funzione Clone USB to TV (Clona USB su TV).
A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó bővebb
információk a termékre ragasztott címkén találhatók.
A Samsung környezetvédelmet érintő elkötelezettségével
és a termékspecifikus szabályozási kötelezettségeivel (pl.
REACH, WEEE, elemek/akkumulátorok) kapcsolatban további
tájékoztatásért látogasson el a következő webcímre:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2 Strāvas vads
3 Datu kabelis
4 • Drošas lietošanas pamācība
• Ātrās uzstādīšanas pamācība
5 Turētāja vada
statīvs
LED televizora statīva uzstādīšana
Statīva komponenti
Informācijai par statīva uzstādīšanu skatiet pirmo lapu.
−− Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu drānu, lai tādējādi
aizsargātu televizoru, un tad novietojiet televizoru uz drānas
ar ekrāna daļu uz leju.
Televizora savienošana ar STB ierīci
Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt
atšķirīga.
−− Datu kabeļa darbības specifikācija (RJ12): RS232
Viesnīcas Plug & Play funkcija
Viesnīcas Plug & Play ir funkcija, kas vienu reizi automātiski veic
Viesnīcas režīma atlasi, Valsts iestatīšanu, Pulksteņa iestatīšanu
un Attēla režīma iestatīšanu.
−− Viesnīcas Plug & Play funkcija ir pieejama tikai vienu reizi, kad
barošana tiek IESLĒGTA pirmo reizi.
−− Pēc vedējtelevizora pirmreizējās iestatīšanas jāveic funkcijas
Klonēt televizoru uz USB palaišana.
−− Pēc tam, kad televizors ir izgājis no viesnīcas Plug & Play
funkcijas, pievienojiet tam USB un tad palaidiet funkciju
Klonēt USB uz televizoru.
Per informazioni sull'alimentazione elettrica e il consumo di
corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.
Per maggiori informazioni sull'impegno di Samsung nella
salvaguardia ambientale e sulle normative specifiche dei
prodotti, e.g. REACH, WEEE, Batterie, visitare la pagina
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Informāciju par barošanu un enerģijas patēriņu skatiet
izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un uz
izstrādājumu attiecināmajiem regulējumiem, piem., REACH,
WEEE regulu un baterijām, apmeklējiet vietni http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
LED televizoriaus stovo montavimas
Stovo komponentai
Apie stovo montavimą skaitykite pirmajame puslapyje.
−− Padenkite stalą minkštu audiniu, kad apsaugotumėte
televizorių, tuomet padėkite televizorių ant audinio ekranu
žemyn.
Televizoriaus prijungimas prie priedėlio
Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
−− Duomenų kabelio (RJ12) veikimo specifikacija: RS232
„Hotel Plug & Play“
Funkcija „Hotel Plug & Play“ vieną kartą automatiškai atlieka
viešbučio režimo parinktį, šalies sąranką, laikrodžio sąranką bei
vaizdo režimo sąranką.
−− „Hotel Plug & Play“ prieinama tik vieną kartą, kai pirmą kartą
ĮJUNGIAMAS maitinimas.
−− Po pirmosios televizoriaus sąrankos ir televizoriaus klonavimo
į USB
−− Tuomet televizoriuje tereikia išeiti iš „Hotel Plug & Play“,
prijungti USB ir tada klonuoti USB į televizorių.
Jeigu norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir
suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.
Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius
įsipareigojimus ir prievoles, kylančias iš tam tikrų gaminių
reglamentavimo, pvz., REACH, EEĮA ar baterijų, rasite
svetainėje http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
4 • Podręcznik zasad
bezpieczeństwa
3 Kabel transmisji
danych
5Uchwyt
przewodów
• Skrócona instrukcja instalacji
Montering av LED TV-stativet
Stativkomponenter
Se på den første siden for installering av stativet.
−− Plasser en myk duk på et bord for å beskytte TV-en, og plasser
deretter TV-en på duken så skjermen vender nedover.
Koble til TV-en med digitalboks
Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
−− Driftsspesifikasjon på datakabel (RJ12): RS232
Hotell Plug & Play
Hotell Plug & Play er en funksjon som automatisk utfører
hotellets modusvalg, landsoppsett, klokkeoppsett og
bildemodusoppsett én gang.
−− Hotell Plug & Play er bare tilgjengelig én gang første gang
strømmen slås PÅ.
−− Etter konfigurering av TV først og kloning av TV til USB.
−− Deretter må TV-en gå ut av Hotell Plug & Play, kobles til USB
og deretter klone USB til TV.
Du finner informasjon om strømforsyningen og strømforbruket
på etiketten som er festet på produktet.
For informajson om Samsungs miljøforpliktelser og
produktspesifikke regulerende forpliktelser, f.eks. REACH,
WEEE, batterier, går du til http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Montaż podstawy telewizora LED
Elementy podstawy
Instrukcje montażu podstawy znajdują się na pierwszej stronie.
−− Umieść na stole miękką tkaninę, aby zabezpieczyć telewizor, a
następnie połóż na niej telewizor ekranem w dół.
Podłączanie telewizora do urządzenia STB
Kolor i kształt produktu może się różnić w zależności od modelu.
−− Dane techniczne kabla transmisji danych (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Po pierwszym włączeniu telewizora funkcja Hotel Plug & Play
dokonuje automatycznego wyboru trybu hotelowego, ustawień
Country Setup (Ustawienia – Kraj), Clock Setup (Ustawienia –
Zegar) i Picture mode Setup (Ustawienia – Tryb obrazu).
−− Funkcja Hotel Plug & Play jest dostępna wyłącznie po
pierwszym włączeniu telewizora.
−− Po skonfigurowaniu pierwszego telewizora uruchom funkcję
Clone TV to USB (Kopiuj z TV do USB).
−− Następnie wystarczy wyjść z trybu Hotel Plug & Play w
telewizorze, podłączyć urządzenie USB i uruchomić funkcję
Clone USB to TV (Kopiuj z USB do TV).
Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na
tabliczce znamionowej produktu.
Informacje na temat zobowiązań środowiskowych firmy
Samsung i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących
produktu, np. REACH, WEEE lub przepisy dot. usuwania baterii i
akumulatorów, można uzyskać na stronie internetowej
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und
Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett
am Gerät.
Informationen zum Samsung Umweltversprechen und den
produktspezifischen gesetzlichen Pflichten (z. B. REACH, WEEE,
Batterien) erhalten Sie auf http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για
συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
||Português
||Română
||Srpski
||Slovenčina
||Slovenščina
||Español
||Svenska
||Türkçe
Lista de acessórios
Listă de piese
Lista delova
Zoznam súčastí
Seznam delov
Lista de piezas
Lista över delar
Parçalar Listesi
Os acessórios fornecidos podem variar consoante o modelo.
1 Telecomando e Pilhas (AAA x 2)
Accesoriile oferite pot varia în funcţie de model.
1 Telecomandă şi baterii (AAA x 2)
Obezbeđeni pribor može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
1 Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
Priložené príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1 Diaľkový ovládač a batérie (AAA x 2)
Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na model.
1 Daljinski upravljalnik in baterije (AAA x 2)
Los accesorios proporcionados pueden variar según el modelo.
1 Mando a distancia y 2 pilas AAA
Medföljande tillbehör kan variera beroende på modell.
1 Fjärrkontroll och batterier (AAA x 2)
Sağlanan aksesuarlar modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
1 Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
2 Cabo de alimentação
3 Cabo de dados
2 Cablu de alimentare
3 Cablu date
2 Kabl za napajanje
3 Kabl za podatke
2 Napájací kábel
3 Dátový kábel
2 Napajalni kabel
3 Podatkovni kabel
2 Cable de alimentación
3 Cable de datos
2 Strömsladd
3 Datakabel
2 Güç Kablosu
3 Veri Kablosu
4 • Manual de segurança
• Guia de configuração rápida
5 Base de suporte
de cabos
4 • Ghid de siguranţă
• Ghid de configurare rapidă
5 Manşon de cabluri
4 • Vodič za bezbednost
• Vodič za brzo postavljanje
5 Držač kabla na
postolju
4 • Bezpečnostná príručka
• Príručka rýchlym nastavením
ponuky
5 Držiak na káble
4 • Varnostna navodila
• Navodila za hitro nastavitev
5 Držalo za kable na
stojalu
4 • Guía de seguridad
• Guía de configuración rápida
5 Soporte
sujetacables
4 • Säkerhetsguide
• Snabbinstallationsguide
5 Kabelhållarstativ
4 • Güvenlik Kılavuzu
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
5 Tutucu-Tel Altlığı
Instalação da base do televisor LED
Instalarea stativului televizorului LED
Componentes da base
Para instalar a base, consulte a primeira página.
−− Coloque um pano macio sobre uma mesa para proteger o
televisor. Em seguida, pouse o televisor sobre o pano com o
ecrã virado para baixo.
Componentele stativului
Pentru instalarea stativului, consultaţi prima pagină.
−− Aşezaţi o lavetă moale pe masă, pentru a proteja televizorul şi
apoi aşezaţi televizorul pe lavetă, cu ecranul în jos.
Ligação do televisor a uma STB
A forma e a cor do produto podem variar consoante o modelo.
−− Especificações de funcionamento do cabo de dados(RJ12):
RS232
Hotel Plug & Play
A Hotel Plug & Play é uma função que executa automaticamente
a selecção do modo de hotel, a configuração do país, a
configuração do relógio e a configuração do modo de imagem
uma vez.
−− Hotel Plug & Play está disponível apenas uma vez quando o
televisor é ligado pela primeira vez.
−− Após configurar primeiro o televisor e executar a opção "Clone
TV to USB" (Clonar televisor para USB)
−− Para o televisor seguinte só tem de sair de Hotel Plug & Play,
ligar o USB, e em seguida executar Clone USB to TV "Clone TV
to USB" (Clonar televisor para USB).
Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o
consumo de energia, consulte a etiqueta colada no produto.
Para obter informações sobre os compromissos ambientais da
Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de
produtos, por exemplo, o regulamento REACH, o regulamento
REEE, as informações sobre Pilhas, visite
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
HD673_EU ASIA_QSG_BN68-07406H-00_L25.indd 2
Conectarea televizorului la SBB
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
−− Specificaţiile de funcţionare ale cablului de date (RJ12):
RS232
Plug & Play Hotel
Plug & Play Hotel este o funcţie care rulează automat selectarea
modului Hotel, Configurarea ţării, Configurarea ceasului şi
Configurarea modului Imagine o dată.
−− Plug & Play Hotel este disponibilă numai o dată, la prima
pornire.
−− După prima configurare a televizorului şi a funcţiei Clonare TV
pe USB
−− Pe următorul televizor trebuie să ieşiţi din Plug & Play Hotel,
să conectaţi portul USB şi să rulaţi funcţia Clonare USB pe TV.
Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi
despre consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe
produs.
Pentru informaţii cu privire la angajamentele privind mediul ale
Samsung şi obligaţiile de reglementare specifice ale produsului,
ca de ex. REACH, WEEE, Baterii, vizitaţi
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Montiranje postolja za LED televizor
Komponente postolja
Uputstva za montiranje postolja potražite na prvoj stranici.
−− Da biste zaštitili televizor postavite meku krpu preko stola, a
zatim televizor sa ekranom okrenutim prema dole postavite
na krpu.
Povezivanje televizora sa STB uređajem
Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od
modela.
−− Radne specifikacije kabla za podatke (RJ12) : RS232
Funkcija za hotele Plug & Play
Funkcija za hotele Plug & Play je funkcija koja automarski
obavlja izbor Režima za hotel, Podešavanje zemlje, Podešavanje
sata i Podešavanje režima slike.
−− Funkcija za hotele Plug & Play je dostupna samo jednom kada
je napajanje prvi put uključeno.
−− Nakon prvog podešavanja televizora i kloniranja televizora na
USB uređaj
−− Zatim treba napustiti funkciju za hotel Plug & Play, priključiti
USB uređaj te klonirati USB na televizor.
Informacije o napajanju i potrošnji električne energije potražite
na nalepnici na proizvodu.
Dodatne informacije o obavezivanju na zaštitu životne
sredine kompanije Samsung kao i o obaveznim propisima
specifičnim za proizvod, npr. REACH, WEEE, Baterije, pogledajte
na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Montáž podstavca televízora LED
Komponenty podstavca
Inštaláciu stojana vykonajte podľa pokynov na prvej strane.
−− Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a
uložte televízor na textíliu obrazovkou nadol.
Pripojenie televízora so set-top boxom
Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
−− Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
Funkcia Hotel Plug & Play
Hotel Plug & Play je funkcia, ktorá naraz automaticky koná výber
režimu Hotel, nastavenie krajiny, nastavenie hodín a nastavenie
režimu obrazu.
−− Funkcia Hotel Plug & Play je dostupná len raz počas prvého
spustenia.
−− Po prvom nastavení televízora a klonovania televízora do USB.
−− Potom musí televízor iba zatvoriť funkciu Hotel Plug & Play,
pripojiť sa k zariadeniu USB a vykonať klonovanie USB do
televízora.
Informácie o sieťovom napájaní a spotrebe energie nájdete na
štítku upevnenom na produkte.
Viac informácií o environmentálnych záväzkoch a regulačné
povinnosti špecifických produktov spoločnosti Samsung,
napr. REACH, WEEE, batérie, navštívte lokalitu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Namestitev stojala za televizor LED
Instalación del soporte del televisor LED
Installera LED TV-stativet
LED TV Standını Takma
Sestavni deli stojala
Namestitev stojala je opisana na prvi strani.
−− Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato pa
položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
Componentes del soporte
Para instalar el soporte consulte la primera página.
−− Ponga un paño suave sobre la mesa para proteger el televisor
y a continuación coloque el televisor sobre el paño con la
pantalla hacia abajo.
Stativkomponenter
Se första sidan om du vill installera stativet.
−− Lägg en mjuk duk över ett bord för att skydda TV:n och
placera TV:n på den så att fronten är vänd nedåt.
Stand Bileşenleri
Standı takmak için ilk sayfaya bakın.
−− TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun
ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
Povezava televizorja s sprejemnikom STB
Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
−− Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Funkcija Hotel Plug & Play enkrat samodejno izbere hotelski
način, nastavitev države, ure in slikovnega načina.
−− Funkcija Hotel Plug & Play je na voljo samo enkrat, ko je
vklopljeno napajanje.
−− Ko najprej nastavite televizor in klonirate televizor v USB.
−− Televizor mora zapustiti funkcijo Hotel Plug & Play, vzpostaviti
povezavo z USB-jem in klonirati USB v televizor.
Za informacije o napajanju in porabi energije si oglejte nalepko
na izdelku.
Informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih
predpisih v zvezi z določenimi izdelki, npr. REACH, OEEO,
baterije, si oglejte na spletnem mestu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
Conexión del televisor a un STB
El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
−− Especificaciones de funcionamiento del cable de datos(RJ12):
RS232
Plug & Play hotel
Plug & Play hotel es una función que ejecuta automáticamente
la selección del modo de hotel, la configuración del país y del
reloj y el modo de imagen una vez.
−− Plug & Play hotel solo está disponible cuando se enciende por
primera vez.
−− Después de configurar el primer televisor y clonar el televisor
en USB
−− A continuación, el televisor solo debe salir de Plug & Play
hotel, conectar a USB y clonar USB en el televisor.
Para obtener información sobre la fuente de alimentación y el
consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.
Para obtener información acerca de los compromisos
ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias
específicas del producto, por ejemplo, REACH, WEEE,
pilas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Ansluta TV:n till STB
Produktens färg och form kan variera beroende på modell.
−− Användningsspecifikation för datakabeln (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Hotel Plug & Play är en funktion som automatiskt utför
hotellägesval, landsinställning, klockinställning och
bildlägesinställning en gång.
−− Hotel Plug & Play är tillgängligt endast en gång när strömmen
slås på för första gången.
−− Efter att först ha ställt in TV:n och klonat TV:n till USB
−− Nästa TV behöver bara avsluta Hotel Plug & Play, ansluta USB
och sedan klona USB till TV:n.
Information om effektspecifikationer och strömförbrukning
finns på etiketten som sitter på produkten.
Information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika
lagstadgade skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE och batterier
hittar du på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
TV'yi STB'ye Bağlama
Ürünün rengi ve şekli modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
−− Veri Kablosunun Çalıştırma Özellikleri (RJ12): RS232
Otel Tak Çalıştır
Otel Tak Çalıştır, bir kerede otomatik olarak Otel modu seçimi,
Ülke Ayarı, Saat Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir
işlevdir.
−− Otel Tak Çalıştır, güç ilk kez AÇIK duruma getirildiğinde
yalnızca bir kez kullanılabilir.
−− TV'yi ve TV'yi USB'ye Klonla'yı ilk kez ayarladıktan sonra
−− Sonra TV yalnızca Otel Tak Çalıştır'dan çıkmayı, USB'ye
bağlanmayı, USB'yi TV'ye Klonlamayı gerektirir.
Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında bilgi için, ürün üzerindeki
etikete bakın.
Samsung'un REACH, WEEE, Piller gibi çevre taahhütleri ve ürüne
özgü düzenleme zorunlulukları için, http://www.samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html adresini ziyaret edin
2016-02-16 오후 7:57:28
Download PDF

advertising