KC1252 | Black&Decker KC1252 DRILL instruction manual

12
3
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@yy
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
45
12
3
®
KC1251
KC1252
KC1261
KC1451
KC1461
KC7251
KC9651
KC9652
KC9661
1
45
2
Australia
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136
Tel: 03 9213 8200
Fax: 03 9726 7150
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212435
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297100
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 299139
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 04 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Tel: 011 314 4431
Fax: 011 314 4435
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Numero verde: 167 21 39 35
Sverige
Black & Decker AB
Tel: 031-68 60 00
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax: 031-68 60 08
Türkiye
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Tel: 0 212 282 3600 (10 hat)
Fax: 0 212 282 3307
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Black & Decker.
ITALIANO
FÉLICITATIONS!
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
NEDERLANDS
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
NORGE
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
FRANÇAIS
° ια την αγορά του εργαλείου α Þ την Black & Decker.
° ια να εξασφαλίσετε άριστο α οτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, αρακαλούµε διαβάστε
ροσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
ροφύλαξησ. ∞ν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η α ορίεσ, αρακαλούµε µη
διστάσετε να α ευθυνθείτε στο το ικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυ ηρέτησησ και
ληροφÞρησησ.
GEFELICITEERD!
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
EΛΛHNIKA
ΣY° XAPHTHPIA!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen
Black & Decker Produkt. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
For at få størst mulig nytte af dit produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din produkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
3
Brugermanuel for opladelige boremaskiner
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for,
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
let tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Brug høreværn. Lydniveauet ved savning/boring i
forskellige materialer kan variere, og undertiden
overstiger niveauet 85 dB(A). Brug altid høreværn
som beskyttelse.
• Hold arbejdsområdet i orden. Uorden på
arbejdsflader og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indvirkning. Udsæt ikke
elværktøj for regn. Brug ikke elværktøj på fugtige
eller våde steder. Sørg for godt lys over
arbejdsfladen. Brug ikke elværktøj i nærheden af
letantændelige væsker eller luftarter.
• Hold børn borte fra maskinen. Lad ikke andre
personer komme i kontakt med elværktøj eller
ledning. Hold alle personer borte fra arbejdsområdet.
• Opbevar værktøj på et sikkert sted. Når elværktøjet
ikke bruges, skal det opbevares på et tørt og højt
placeret sted, der er aflåst og uden for børns
rækkevidde.
• Elværktøj må ikke overbelastes. Du arbejder bedre
og mere sikkert inden for det angivne effektområde.
• Brug det rigtige elværktøj. Tving ikke svagt
elværktøj til at udføre arbejde, som kræver kraftigere
værktøj. Brug ikke elværktøj til formål, det ikke er
beregnet til. Brug f.eks. ikke en håndrundsav til
afskæring af kviste eller savning af brænde.
• Brug det rigtige tøj. Bær ikke løsthængende tøj eller
smykker, der kan komme i klemme i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales til
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
• Brug beskyttelsesbriller. Brug beskyttelsesbriller for
at undgå skadeligt støv i øjnene. Brug ansigtsmaske
ved kraftig udvikling af støv.
• Fastspænd arbejdsstykket. Brug skruetvinger eller
en skruestik til fastspænding af arbejdsstykket.
Det er mere sikkert end at bruge hånden, og du får
begge hænder fri til arbejdet.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg altid for sikkert
fodfæste og god balance.
• Pas værktøjet omhyggeligt. Bevar værktøjet skarpt
og rent. Følg forskrifterne for pasning og udskiftning
4
•
•
•
•
•
af værktøj. Efterse elværktøjets ledning
regelmæssigt og få den repareret på et autoriseret
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Fjern nøgler. Kontroller, at nøgler og
justeringsværktøj er fjernet fra elværktøjet før start.
Undgå utilsigtet opstart. Bær ikke det tilsluttede
værktøj med fingeren på strømafbryderen.
Vær opmærksom. Se på det, du arbejder med.
Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når
du er træt.
Efterse elværktøjet for skader, inden brug af
elværktøjet fortsættes, skal eventuelt beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
efterses nøje for at konstatere, om de stadig
fungerer korrekt og kan udføre det pågældende
arbejde. Kontroller, at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at der ikke findes
knækkede dele, at alle dele er monteret rigtigt, og at
andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden. En
beskyttelsesanordning eller en anden del, der er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes på et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
angivet i brugsanvisningen. Defekte strømafbrydere
skal udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis strømafbryderen ikke
fungerer korrekt.
Med hensyn til din personlige sikkerhed. Brug kun
tilbehør og ekstraudstyr, der anbefales i
brugsanvisningen og katalogerne. Brug af andet
værktøj eller tilbehør end det, der anbefales i
brugsanvisningen eller katalogerne, kan medføre
risiko for personskade.
EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL
BOREMASKINE OG OPLADER
• Advarsel! Opladeren har 220 volt spænding. Sæt
ikke andet i stikkontakten, da dette kan medføre
risiko for elektrisk stød.
• Advarsel! Hvis batteriets yderskal er beskadiget,
må batteriet ikke sættes til opladning, da der kan
opstå risiko for elektrisk stød.
• Opladeren må kun anvendes indendørs.
• Brug ikke en beskadiget oplader. Ved eventuel
skade på opladeren eller ledningen, bør opladeren
sendes til et autoriseret Black & Decker
serviceværksted til reparation. (For yderligere
information, se aktuelt katalog eller kontakt
Black & Decker Danmark).
• Forsøg aldrig at sammenkoble to opladere.
• Tag stikket ud af stikkontakten, inden batteriet
DANMARK
sættes i eller tages ud af opladeren.
• Et batteridrevet værktøj er altid klart til brug. Se
altid efter, om maskinens strømafbryder er låst, når
du transporterer maskinen eller skifter tilbehør.
• Ved boring eller iskruning af skruer i vægge, gulve
o.l., hvor skjulte elektriske kabler kan forekomme,
må man aldrig holde i nogen af maskinens metaldele.
Hold maskinen udelukkende i plasthåndtaget.
• Værktøjet bør ikke opbevares ved temperaturer over
+50oC (f.eks. uden for metalskure og -bygninger om
sommeren).
• Udsæt ikke maskinen for ild. Dette gælder også,
hvis maskinen er slidt op, da batterierne kan
eksplodere. Under ekstreme arbejdsforhold og ved
høje temperaturer kan lidt væske sive ud af
maskinens batterier.
• Dette er helt normalt. Hvis indkapslingen er
beskadiget og revner, og du får batterivæske på
huden, gør da følgende:
• Vask dig med vand omgående.
• Foretag neutralisering med ren citronsaft eller
fortyndet eddike.
• Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle dem
med rindende vand i mindst 10 minutter og
derefter søge læge omgående. (Medicinsk
bemærkning: Væsken er en 25-35%
kaliumhydroxidopløsning).
• Forsøg aldrig at åbne hylsteret på din boremaskine.
• Udskift ikke ledningen til selve ladeaggregatet.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes på
et autoriseret serviceværksted.
• Kontroller, at batteriet passer til værktøjet.
• Kontroller, at batteriets eller værktøjets ydersider er
rene og tørre, før de sættes til opladning.
• Kontroller, at batteriet oplades med et ladeaggregat,
der anbefales af fabrikken. Et forkert ladeaggregat
kan resultere i elektriske stød, overhedning eller
udsivning af ætsende væske fra batteriet.
• Forsøg ikke at oplade batterier som ikke er beregnet
til at blive opladet.
Opbevar disse sikkerhedsforskrifter!
ELEKTRISK SIKKERHED
Sørg for at elforsyningen er den samme som den på
mærkepladen angivne spænding.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft.
Obs! Forlængerledninger skal kun bruges, hvis det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning, kontrollér at
ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker).
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at
aflevere i hel stand til serviceværkstedet eller til
købsstedet. For konsumentkøb gælder desuden dele af
Konsumentkøbeloven, som omhandler forholdet
mellem forhandler og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af skruebits.
Det anbefales kun at bruge tilbehør fra Black & Decker.
For nærmere detaljer, bedes du søge råd hos din lokale
Black & Decker forhandler.
EKSTRA BATTERIER
For at forbedre din boremaskines kapacitet og driftstid,
kan du købe et ekstra batteri. Du bør kun købe et
Black & Decker batteri, der har samme effekt som din
boremaskine.
5
7.2V
8.4V
9.6V
12.0V
14.4V
18.0V
A9263
A9250
A9251
A9252
A9262
-
1,7 Ah højkapacits-batteri
1-times oplader*
A9265
A9266
A9267
A9268
Flereffekt,
flerkapacitet
A9264
A9264
A9264
A9264
A9264
-
12
Standardbatteri
45
Effekt
3
DANMARK
,@y
y,@
*1,7Ah-batterier tager 70% længere tid at oplade, men
forlænger driftstiden.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger 85dB (A).
Bemærk: Denne manuel dækker også katalognumre
med et indeks af bogstaver. Der henvises til
emballagen for en beskrivelse af dit produkt.
DETALJEBESKRIVELSE
9
8
7
45
12
3
•
•
6
•
•
•
2
3
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
,@y
y,@
•
•
•
Fremad/revers og låsbar afbryder
Variabel hastighedsafbryder
Batteripakke
3-5 timers lader
1 times hurtiglader
Selvspændende patron
Justering af vridmoment
Gearvælger
Skruebit
1
•
4
• Fremad/revers og den låsbare afbryder styrer
patronens rotationsretning.
Når den sidder i den midterste stilling, forhindrer
den at din boremaskine starter, når der udskiftes
dele eller under opbevaring.
• Stramningsjusteringsringen indstiller stramningsbelastningen ved skruetrækning.
• Gearvælgeren gør dig istand til at indstille den bedst
egnede hastighed ved skruning eller boring.
• Din boremaskine er udstyret med et
dobbelfungerende skruestykke. For at fjerne det,
trækkes det ud af fordybningen. For at udskifte det,
skubbes det ind, indtil det klikker på plads.
VARIABEL HASTIGHED
Din boremaskine har en
variabel hastighedsafbryder. Jo mere der
trykkes på afbryderen,
desto høje er hastigheden
på din boremaskine. Hvis
din boremaskine har en gearvælger, styres ændring af
hastigheden fortsat ved at bruge afbryderen i to trin
med gearvælgeren. Afbryderens maksimale opnåelige
hastighed afhænger af gearvælgerens indstilling.
BREMSE
Bremseafbryderen stopper patronens rotation på
mindre end 1 sekund. Denne egenskab er nyttig når
skruernes leje skal justeres, og når der skal bruges et
større antal skruer.
GEARVÆLGER
For at ændre gearvælgerens indstilling, fortsættes der
som følger:
For at vælge lav hastighedsindstilling (skruetrækning
og ved anvendelse af høje stramninger), skubbes
gearvælgerens afbryder til den forreste position.
DANMARK
Nu fremkommer nr. ‘1’.
For at vælge høj
hastighedsindstilling
(boring og slagboring),
skubbes gearvælgerens
afbryder til den bageste
position. Nu fremkommer
nr. ‘2’. Når
gearvælgerens område skal ændres, trykkes
udløsningsafbryderen tilstrækkeligt for langsomt at
dreje patronen, hvis det er nødvendigt.
Advarsel: Der må kun skiftes gear når patronen drejer
ved lav hastighed.
2
45
2
3
1
4
123
5
JUSTERING AF VRIDMOMENT
For at vælge boring, der ikke skal udføres i beton,
drejes ringen indtil boringssymbolet er på linje med
indikatoren, der ses øverst på boremaskinens hus.
Stramningsjusteringsringen har 5 positioner og gør det
muligt at justere den krævede stramning for at indstille
skruer af en bestemt størrelse til et specielt materiale.
Fortsæt som følger:
Indstil stramningsjust-eringsringen på position ‘1’.
Anbring og stram den
første skrue. Hvis
koblingen på din
boremaskine begynder
at klikke før skruen er på
plads, drejes
stramningsjusteringsringen efter behov, indtil
koblingen glider når
skruehovedet flugter med materialets overflade. Denne
stramningsindstilling skal bruges til anbringelse af de
resterende skruer.
HURTIGOPLADER OG AFTAGELIG BATTERIPAKKE
Din boremaskine har en hutigoplader samt en aftagelig
batteripakke. For at øge din boremaskines muligheder,
kan du anvende en ekstra batteripakke.
OPLADNING AF DIN BOREMASKINEN
Vigtigt! Når din boremaskine er ny, er batteripakken
ikke opladet. Et nyt batteri, eller et batteri der er
benyttet i længere perioder, opnår kun fuld præstation
efter ca. 5 op- og udladningscyklusser.
Inden der forsøges opladning af boremaskinen, skal du
læse alle sikkerhedsinstruktionerne.
For at oplade din boremaskine, forsættes der som følger:
Sæt fremad/revers afbryderen i den midterste (låsbare)
position. Fjern alt tilbehør fra patronen.
For at fjerne
batteripakken, trykkes
de to udløsningsknapper
ned, hvorefter
batteripakken trækkes
ud. Opladeren skal
tilsluttes en stikkontakt
af standardtype på 220/
240V. Placér batteripakken
i opladeren. Medens der
oplades, kan
batteripakken summe og
føles varm ved berøring;
dette er normalt.
3-5 timers lader
Efter normal brug bør du oplade din driftspakke ca. 3
timer. Hvis din driftspakke er fuldstændigt nedslidt, kan
en komplet genopladning tage op til 8 timer.
Din driftspakke er leveret i uopladet tilstand fra
fabrikken; inden den tages i brug, skal den oplades i
mindst 6 timer.
For at forlænge driftspakkens holdbarhed, må den ikke
efterlades i opladeren i mere end 8 timer. Selvom
overopladning ikke giver grund til bekymring, kan den i
høj grad nedsætte driftspakkens totale holdbarhed.
1 times hurtiglader
Placér batteripakken i opladeren. Lad den være indtil
det røde lys sslukker og det grønne tænder. Nu er
batteriet klar til brug. Hvis batteriet er blevet brugt
fornylig og er for varmt, vil det røde lys stadig være
tændt, men ladningen påbegyndes ikke før batteriets
temperatur falder under 45˚C. Har temperaturen været
under 45˚, skal man sætte batteriet i igen for at starte
ladningen. Den oplader genkender
opladningstilstanden og skifter øjeblikkeligt et
fuldtopladet batteri over til vedligeholdelsesopladning.
Dette betyder at batteriet kan forblive i opladeren på
ubestemtt tid uden risiko for batteriets levetid.
Begge ladere
Inden batteripakken til- eller frakobles, skal stikket
tages ud af elforsyningen. For at batteriet kan opnå den
længst mulige levetid, skal batteripakken oplades ved
en temperatur på ca. 24˚C. Batteripakken må ikke
oplades, hvis temperaturen ligger under 5˚C, eller over
35˚C. Opladeren kan forblive permanent i stikkontakten
7
DANMARK
uden at tage skade. Hvis batteripakken ikke oplader
korrekt, checkes forsyningen ved stikkontakten med en
lygte eller andet udstyr. Hvis elforsyningen er
tilfredsstillende uden at boremaskinen oplader, skal du
bringe eller sende opladeren til din lokale autoriserede
Black & Decker service værksted.
MONTERING AF BOR ELLER BIT
Det skal sikres af fremad/revers afbryderen sidder i
den midterste (låsbare) position.
Medens der holdes fast på patronens bagside, drejes
forsiden, indtil patronens
kæber har åbnet sig
tilstrækkeligt. Sæt
borestykket ind i
patronens kæber. Hold
fast i patronens bagside
medens forsiden
strammes. Stram de to skruer fast i modsatte retninger
for at sikre at stykket griber ordentligt fast.
UDSKIFTNING AF PATRONEN
Det skal sikres at fremad/revers afbryderen sidder i
den midterste (låsbare) position.
Patronen afmonteres
ved at åbne kæberne
og holde borepatronen
fast med den ene
hånd og dreje
fastspændingsskruen
med uret (ca. en
omdrejning) med en
skruetrækker i den
anden hånd. Indsæt en
unbrakonøgle i
borepatronen og spænd
kæberne.
Giv unbrakonøglen et
kort men kraftigt slag i
retningen mod uret med
en hammer for at løsne den på spindlen. Fjern
unbrakonøglen. Fastspændingsskruen løsnes helt med
en skruetrækker. Patronen skrues derefter af spindlen
ved at dreje patronen mod uret. Patronen skrues på
ved at skrue den helt i bund på spindlen i urets retning.
Skru derefter fastspændingsskruen med i urets retning,
indtil den er solidt fastspændt.
PRAKTISKE RÅD
• Spænd arbejdsemnet godt fast.
• Når der bores i tynde materialer, skal der bruges en
8
•
•
•
•
•
•
•
•
‘støtte’-blok for at hindre at arbejdsemnet bliver
beskadiget, når borestykket trænger igennem til den
modsatte side. Når dette sker, skal trykket på
boremaskinen nedsættes; dette giver et rent hul.
Der bør kun bruges skarpe borestykker.
Når du bruger din boremaskine som en
skruetrækker, skal du altid bruge en korrekt
størrelse og type skruestykke.
Når du bruger din boremaskine som skruetrækker,
kan smøring af skruerne gøre anbringelsen lettere.
De mest almindelige smøremidler er enten sæbe
eller opvaskesulfo. Smør en lille smule på skruen.
Når der bores i træ, skal der bruges drejede
borestykker.
Når der bores i metal, skal HSS metalbor eller
lignende anvendes.
Når der bores i jernholdige materialer, skal der
bruges et smøremiddel. Når der bores i jern og
kobber er det ikke nødvendigt at bruge smøremidler.
Lav en afmærkning med en syl på midten af hvor
hullet skal være. Dette forbedrer præcisionen.
Anvend altid lige tryk med borestykket.
VÆRKTØJSPLEJE
Der må ikke bruges for hårdt tryk på din boremaskine.
Anvend tilstrækkeligt tryk for at holde din boremaskine/
drivstykket fast, Der må imidlertid ikke trykkes for
hårdt, da dette kan forårsage at motoren stopper.
Fjern borestykket efter
brug, åbn patronens
kæber fuldstændigt og
bank på patronens side
for at fjerne mulig
savsmuld.
OPLADELIGE BATTERIER OG MILJØET
Black & Deckers opladelige maskiner og batterier
er konstrueret til genopladning og fuld effetivitet.
Dette symbol betyder, at værktøjet indeholder
nikkelkadmium (NiCad) batterier. Når dit værktøj
Cd eller batteripakken trænger til udskiftning, husk
da at beskytte miljøet. Ni-Cad-batterier kan være
skadelige for miljøet og kan eksplodere, når det
udsættes for ild. Forsøg ikke at destruere/brænde
batteriet. Black & Decker anbefaler følgende:
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiCad-batterierne kan genbruges. Kast derfor
ikke batterierne bort sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
DANMARK
• Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et Black & Decker serviceværksted.
Obs! Som forbruger har man ansvaret for, at
batteriet afhændes på bedste vis.
EU KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: KC1251CN,
KC1252CN, KC1451CN, KC7251CN, KC9651CN,
KC9652CN, KC1261CN, KC1461CN, KC9661CN
er i overensstemmelse med
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Vægt lydtryk er 70dB (A), Vægt lydeffekt er 83dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
9
Bedienungsanleitung für Akku-Bohrmaschine
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungsund Brandgefahr folgende grundsätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und
beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise
gut auf.
Für sicheres Arbeiten:
• Wir empfehlen, einen Gehörschutz zu tragen bei
einem Schalldruck, der größer als 85,0 dB (A) ist.
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter
oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute
Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern,
Herden, Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten
besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie
nicht bestimmt sind (Beispiel: Handkreissägen
sollen nicht zum Bäumefällen oder Ästeschneiden
benutzt werden).
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten oder in
geschlossenen Räumen.
Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie
das Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen
Kanten.
Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen, und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Zubehörwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen
Werkzeuge mit dem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim
Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeuges die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion überprüfen.
DEUTSCH
•
•
•
•
Kontrollieren Sie, ob die Funktion beweglicher Teile
in Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen
sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt
repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts
anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen
Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter
nicht ein- und ausschalten läßt.
Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben sind oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt
werden, da unsachgemäße Reparaturen
Verletzungsgefahr für den Benutzer zur Folge
haben können.
Achtung! Die Netzspannung muß mit der Angabe
auf dem Typenschild übereinstimmen.
Dieses Elektrowerkzeug ist entsprechend den
Richtlinien 76/889/EWG + 82/499/EWG bzw.
DIN†57†875/VDE†0875 funkentstört.
Stecker und Kabel des Ladegerätes
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen.
• Plazieren Sie das Kabel so, daß man nicht
darauftreten oder darüberfallen kann. Auch jede
andere Art von Beschädigung oder Belastung ist
auszuschließen.
• Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten und rauhen Oberflächen und versichern Sie
sich, daß es in einwandfreiem Zustand ist.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜRS BOHREN
UND LADEN
• Achtung! 220V-Spannung besteht an den Kontakten
des Ladegerätes. Nicht mit leitenden Gegenständen
untersuchen. Es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Achtung! Sollte der Energieblock geborsten oder
anderweitig beschädigt sein, setzen Sie ihn nicht in
das Ladegerät ein - es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in
trockenen, überdachten Räumen und nicht zur
Verwendung im Freien geeignet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, nachdem es
einen starken Schlag erhalten hat, heruntergefallen
ist oder auf irgendeine andere Art und Weise
beschädigt wurde; bringen Sie es zu einer
Kundendienst-Station.
• Versuchen Sie niemals, zwei Ladegeräte
aneinander anzuschließen.
• Ziehen Sie immer den Netzstecker des Ladegerätes
bevor Sie den Wechselakku entnehmen bzw.
einstecken.
• Sie können davon ausgehen, daß sich das
aufgeladene Gerät ständig in einem
funktionsfähigen Zustand befindet, da es nicht an
das elektrische Netz angeschlossen sein muß.
Wenn Sie nicht mit dem Gerät arbeiten oder
Zubehör wechseln, vergewissern Sie sich, daß sich
der Ausschalter in der Position “OFF” befindet.
• Wenn Sie in Wände, Decken etc. bohren oder
schrauben, überzeugen Sie sich zuvor, daß Sie
keine verborgenen elektrischen Leitungen
beschädigen. Berühren Sie bei diesen Arbeiten
keine Metallteile des Gerätes. Berühren Sie das
Gerät ausschließlich am Plastikgehäuse.
• Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, wo
Temperaturen von 50°C/120°F erreicht oder
überschritten werden.
• Auch wenn das Gerät stark beschädigt oder völlig
verschlissen ist, darf es nicht verbrannt werden.
Akku-Zellen können in den Flammen explodieren.
Unter starker Beanspruchung (beim Laden oder
hohen Außentemperaturen) kann es möglich sein, daß
kleine Mengen Flüssigkeit aus den Zellen austreten.
• Dies ist kein Anzeichen dafür, daß das Gerät defekt
ist. Sollte es einmal vorkommen, daß die äußere
Dichtung defekt ist und Flüssigkeit an Ihre Haut
kommt, verhalten Sie sich folgendermaßen.
• Waschen Sie diese Stelle sofort mit Wasser
und Seife.
• Neutralisieren Sie die Stelle mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig.
• Sollte Batterieflüssigkeit in Ihre Augen kommen,
spülen Sie diese mindestens 10 Minuten unter
sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich
11
DEUTSCH
•
•
•
•
•
sofort in medizinische Behandlung (Medizinischer
Hinweis: Die Flüssigkeit ist eine 25-35% ige
Lösung aus Kalium-Hydroxyd).
Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der
Bohrmaschine oder des Ladegerätes zu öffnen.
Ersetzen Sie nicht selbständig das Stromkabel des
Ladegerätes; ist dieses beschädigt, so soll es von
einer autorisierten Black & DeckerVertragswerkstatt erneuert werden.
Vergewissern Sie sich, daß Sie das zu diesem Gerät
zugehörige Akku-Pack verwenden.
Vergewissern Sie sich, daß das Gehäuse des AkkuGerätes oder -Packs sauber und trocken ist, bevor
Sie es in das Ladegerät einsetzen.
Benutzen Sie zum Laden des Akkus nur das vom
Hersteller empfohlene Ladegerät. Unsachgemäße
Benutzung kann zu Kurzschluß, Überhitzung oder
Auslaufen der Batteriesäure führen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß der Netzstrom die gleiche
Spannung aufweist wie auf dem Leistungsschild
angegeben. Ihr Ladegerät ist mit einem zweiadrigen
Kabel und einem Stecker ausgestattet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker
Verlängerungskabel (zweiadrig) verwenden, ohne daß
Ihr Gerät dabei an Leistung verliert.
Hinweis: Verwenden Sie nur wenn unbedingt
erforderlich ein Verlängerungskabel. Der Einsatz eines
nicht korrekten Verlängerungskabels kann zu
Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen.
Wenn ein Verlängerungs-kabel verwendet werden
muß, achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und
seinen guten Betriebszustand.
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht auf
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder den Black & Decker Zentralkundendienst.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von
12
Material- oder Verarbeitungsfehler innerhalb von
24 Monaten nach dem Kauf auftreten, garantieren wir
die kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach
unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch,
vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, eine unserer werkseigenen
Kundendienst - Stationen oder eine unserer
autorisierten Vertragswerkstätten mit Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
zurückgebracht.
• Das Gerät wurde sachgemäß eingesetzt und nur
original Black & Decker Zusatzgeräte und Zubehör
wurden verwendet, welche ausdrücklich von uns
zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als unserem eigenen
Servicepersonal oder autorisierten
Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits,
Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben und
Schleifpapier etc.). Black & Decker bietet Ihnen ein
bundesweites Servicenetz durch unsere autorisierten
Vertragswerkstätten an. Es ist unser Bestreben,
Ihnen exzellenten Service, schnelle Reparaturen,
umfassenden Ersatzteildienst und eine breite
Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unserer
Vertragswerkstätten finden Sie im jeweils
gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
DEUTSCH
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welche ausdrücklich von uns für
den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
Black & Decker Akkus, die dieselbe Voltspannung wie
Ihr Gerät haben.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welche ausdrücklich von uns für
den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
* 1,7 Ah Akkus benötigen zum Aufladen 70% mehr Zeit,
erhöhen jedoch die Einsatzzeit des Geräts.
StandardAkku
7.2V
8.4V
9.6V
12.0V
14.4V
18.0V
A9263
A9250
A9251
A9252
A9262
-
1.7Ah HochleistungsAkku*
A9265
A9266
A9267
A9268
Universal1-StundenLadegerät
A9264
A9264
A9264
A9264
A9264
-
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft.
Zum Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den
Geräuschpegel als unangenehm empfinden normalerweise ist das bei einem Geräuschpegel
von über 85dB (A) der Fall- wird ein angemessener
Gehörschutz empfohlen.
Anmerkung: Ihr Produkt hat entweder nur einige oder
alle dieser Ausstattungsmerkmale.
Die Bedienungsanleitung bezieht sich auch auf
Katalognummern, die mit einem Buchstaben enden.
Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem
Verpackungskarton.
BESCHREIBUNG
9
8
7
12
3
•
•
45
ZUBEHÖR
Black & Decker bietet ein komplettes Sortiment an
Schrauberbits und Schrauberklingen an. Wir
empfehlen, daß nur Black & Decker Zubehör
verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren
örtlichen Black & Decker Händler.
Spannung
6
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
•
1
•
•
•
2
3
•
•
•
ZUSÄTZLICHE AKKUS
Um die Einsatzbereitschaft des Bohrers zu verlängern,
ist ein Zweitakku erhältlich. Kaufen Sie nur
13
DEUTSCH
Ihre Bohrmaschine hat
einen Geschwindigkeitsschalter. Je stärker der
Schalter niedergedrückt
wird, desto schneller
läuft das Gerät. Wenn
Ihre Bohrmaschine
einen Übersetzungswahlschalter hat, dann wird der
Geschwindigkeitswechsel stufenlos mit Hilfe des
Geschwindigkeitsschalters oder in zwei Stufen mit dem
Übersetzungswahlschalter kontrolliert. Die mit dem
Geschwindigkeitswahlschalter maximal erreichbare
14
DREHMOMENTEINSTELLUNG
Zur Wahl von Nicht-Mauerwerkbohrung drehen Sie
den Ring zur Drehmomentvorwahl, bis das
Bohrersymbol mit der Anzeige oben am Gehäuse des
Geräts auf einer Linie ist.
Der Drehring hat 5 Positionen und ermöglicht die
Einstellung auf das erforderliche Drehmoment zum
Einsetzen von Schrauben verschiedener Größen in
unterschiedlichen Materialien. Wie folgt vorgehen:
Stellen Sie den Drehring
auf Position ‘1’. Drehen
Sie die erste Schraube
ein und ziehen Sie sie
fest. Wenn das Getriebe
der Maschine sperrt,
bevor die Schraube
korrekt sitzt, dann
regulieren Sie das
Drehmoment solange, daß die Kupplung dann
durchrutscht, wenn der Schraubenkopf gut an der
Materialoberfläche aufliegt. Benutzen Sie beim
5
GESCHWINDIGKEITSWAHL
ÜBERSETZUNGSWAHLSCHALTER
Zur Änderung der Einstellung des Übersetzungswahlschalters wie folgt vorgehen:
Zur Wahl der niedrigen
2
Geschwindigkeitsein1
stellung (beim
Schrauben und bei
Verwendung eines
hohen Drehmoments)
schieben Sie den
Wahlschalter in die
vordere Position. Es erscheint die Zahl ‘1’. Zur Wahl der
hohen Geschwindigkeitseinstellung (beim Bohren und
Schlagbohren) schieben Sie den Wahlschalter in die
hintere Position. Es erscheint die Zahl ‘2’. Wenn
notwendig, beim Wechsel des Übersetzungsverhältnisses den Geschwindigkeitsschalter soweit hineindrücken, daß sich das Bohrfutter langsam dreht.
Warnung: Wechseln Sie das Übersetzungsverhältnis
nur dann, wenn sich das Bohrfutter langsam dreht.
4
123
• Der Geschwindigkeitsschalter wird zum Betrieb der
Bohrmaschine in allen Betriebsmodi eingesetzt.
Er kontrolliert zudem die Gerätegeschwindigkeit.
• Die Drehmomenteinstellung reguliert die
Drehmomentbelastung, wenn das Gerät als
Schraubenzieher verwendet wird.
• Der Übersetzungswahlschalter ermöglicht Ihnen die
Einstellung der besten Bohrgeschwindigkeit.
• Ihre Bohrmaschine wird mit einer DoppelfunktionsSchrauberklinge geliefert. Um diese aus der
Halterung zu nehmen, fest herausziehen.
Zum Wiedereinsetzen fest eindrücken, bis sie in
Position einrastet.
BREMSE
Der Bremsschalter stoppt die Rotation des Bohrfutters
in weniger als einer Sekunde. Dies ist bei Einstellung der
Schraubfunktion und zum schnellen Einschrauben einer
großen Anzahl von Schrauben nützlich.
3
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
Der Rechts-/LinkslaufUmschalter kontrolliert
die Rotationsrichtung
des Spannfutters. In der
mittleren Position
verhindert er das
Einschalten des Geräts
während des
Ladevorgangs oder
Zubehorwechsels.
Geschwindigkeit hangt von der Einstellung des
Übersetzungswahlschalters ab.
2
45
12
3
Rechts-/Linkslauf-Umschalter und Bremsschalter
Geschwindigkeitsschalter
Akku-Pack
3 bis 5 Stunden Ladegerät
1 Stunden Schnell-Ladegerät
Schnellspann-Bohrfutter
Drehmomenteinstellung
Übersetzungswahlschalter
Schrauberklinge
45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DEUTSCH
Einsetzen der übrigen Schrauben diese
Drehmomenteinstellung.
SCHNELLADEGERÄT UND ABNEHMBARE
BATTERIEEINHEIT
Zu Ihrem Gerät gehört ein Schnelladegerät und ein
abnehmbarer Akku-Pack. Damit Sie Ihre Bohrmaschine
ständig benutzen können, sind ein Zweitakku als
Zubehör erhältlich.
AUFLADEN DER AKKU-BOHRMASCHINE
Wichtig: Der Akku Ihrer Bohrmaschine ist bei
Lieferung eines neuen Geräts nicht geladen. Ein
neuer Akku oder ein Akku, der über längere Zeit nicht
benutzt wurde, liefert erst nach ca. 5 Lade- und
Entladezyklen seine volle Leistung. Bevor Sie
versuchen das Gerät aufzuladen, lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise durch. Zum Aufladen der
Bohrmaschine wie folgt
vorgehen: Stellen Sie
den Rechts-/LinkslaufUmschalter auf die
mittlere (Aus) Position.
Nehmen Sie alles
Zubehör vom Bohrfutter
ab.
Zum Herausnehmen des
Akku-Packs drücken Sie
die beiden
Entriegelungsknöpfe und
entnehmen Sie den
Akku-Pack aus dem
Gerät. Schließen Sie das
Ladegerät an eine
normale 220/240 V
Steckdose an. Setzen Sie
den Akku-Pack in das
Ladegerät. Es kann sein, daß der Akku-Pack beim
Aufladen summt und warm wird, das ist normal.
3 bis 5 Stunden Ladegerät
Bei normalem Einsatz sollte sich der Akku innerhalb
von 3 Stunden aufladen. Wenn der Akku ganz
entladen ist, dann kann die volle Aufladung bis zu 8
Stunden dauern. Der Akku-Pack wurde vom Werk
ungeladen geliefert; vor dem Einsatz des Geräts muß
der Akku daher mindestens 6 Stunden lang
aufgeladen werden.
Um die Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie ihn
nicht länger als 8 Stunden aufladen. Obwohl es
hierbei nicht zu Sicherheitsproblemen kommt, kann
die Gesamtlebensdauer reduziert werden.
1 Stunden Schnell-Ladegerät
Setzen Sie den Akku-Pack in das Ladegerät. Warten
Sie, bis das rote Licht erlischt und das grüne Licht
aufleuchtet. Der Akku-Pack ist damit einsatzbereit.
Wenn der Akku vor kurzem eingesetzt wurde und
noch zu heiß ist, leuchtet das rote Ladelicht auf. Das
Ladegerät beginnt mit dem Ladevorgang aber erst,
wenn die Akkutemperatur auf unter 45°C gefallen ist.
Dann müssen Sie den Akku-Pack herausnehmen und
wieder hineinstecken, um den Ladeprozess erneut zu
starten. Das Akku-Ladegerät erkennt einen
geladenen Zustand und schaltet ein vollständig
aufgeladenes Akku sofort auf Erhaltungsladen um.
Dadurch kann der Akku unbegrenzte Zeit im
Ladegerät verbleiben, ohne daß seine Lebensdauer
verkürzt würde.
Für beide Ladegeräte gilt
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie den Akku in bzw aus dem Ladegerät nehmen. Um
die maximale Lebensdauer Ihres Akkus zu erreichen,
laden Sie ihn in einer Umgebungstemperatur von ca.
24˚C. Laden Sie den Akku nie bei einer
Umgebungstemperatur unter 5˚C bzw. über 35˚C. Das
Ladegerät kann ohne Beeinträchtigung für einen
unbegrenzten Zeitraum an die Steckdose
angeschlossen bleiben. Wenn sich der Akku nicht
richtig auflädt, dann prüfen Sie die Stromversorgung
an der Steckdose mit einer Lampe oder einem anderen
Gerät. Wenn die Stromversorgung funktioniert und Ihr
Bohrer sich immer noch nicht richtig auflädt, dann
bringen oder schicken Sie die Bohrmaschine und das
Ladegerät zu einer autorisierten Black & Decker
Vertrags-Werkstatt.
EINSETZEN DES BOHRERS ODER SCHRAUBERBITS
Stellen Sie sicher, daß der Rechts-/LinkslaufUmschalter in der mittleren (Aus-) Position ist.
Halten Sie den hinteren
Abschnitt des
Bohrfutters fest und
drehen Sie den vorderen
Abschnitt, bis die
Spannbacken des
Bohrfutters weit genug
offen sind. Stecken Sie den Bohrer in die Spannbacken.
Halten Sie den hinteren Abschnitt des Bohrfutters fest,
während Sie den vorderen Teil festziehen. Drehen Sie
die beiden Abschnitte fest in entgegen-gesetzte
Richtung, damit der Bohrer sicher sitzt.
15
DEUTSCH
AUSTAUSCHEN DES BOHRFUTTERS
Stellen Sie sicher, daß
der Rechts-/LinkslaufUmschalter in der
mittleren (Aus-) Position
ist.
Das Bohrfutter öffnen.
Halten Sie das Bohrfutter
mit einer Hand fest und
mit der anderen Hand
lösen Sie mit Hilfe eines
Schraubendrehers die
im Bohrfutterboden
befindliche Schraube
durch Drehen im
Uhrzeigersinn.
Stecken Sie dann einen
Sechskantschlüssel in das Bohrfutter,
durch einen leichten Schlag auf den
Sechskantschlüssel lösen Sie das Bohrfutter. Das
Bohrfutter kann entgegen dem Uhrzeigersinn von Hand
abgeschraubt werden.
TIPS ZUM BOHREN
• Klemmen Sie das Werkstück gut fest.
• Benutzen Sie beim Bohren von dünnem Material
eine sichere Unterlage, um zu verhindern, daß das
Werkstück beim Durchbohren beschädigt wird.
Verringern Sie, kurz bevor die Spitze auf der
anderen Seite durchdringt, den Andruck; hierdurch
wird ein sauberes Loch erzielt.
• Verwenden Sie nur scharfe Bohrer.
• Wenn Sie das Gerät zum Schrauben verwenden,
dann benutzen Sie immer das für den Schraubentyp
passende Schrauberbit.
• Beim Schraubendrehen kann ein Schmieren der
Schrauben das Einsetzen erleichtern. Hierfür
werden normalerweise Seife oder
Geschirrspülmittel verwendet. Hiervon etwas auf die
Schraube auftragen.
• Beim Bohren von Holz Spiralbohrer verwenden.
• Beim Bohren von Metall Hochleistungsspiralbohrer
verwenden.
• Beim Bohren von eisenhaltigen Metallen ein
Schmiermittel verwenden. Eisen und Messing
werden ohne Schmiermittel gebohrt.
• Markieren Sie das erforderliche Loch mit einem
Zentrierkörner vor. Hierdurch wird die Bohrung
präziser.
• Achten Sie darauf, daß der Andruck immer in einer
Linie zum Bohrer erfolgt.
16
WERKZEUGPFLEGE
Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die
Bohrmaschine aus. Wenden Sie genügend Kraft an,
damit das Gerät tiefer bohrt, aber drücken Sie nicht so
fest, daß der Motor abgewürgt wird.
Nehmen Sie nach dem Gebrauch den Bohrer aus dem
Bohrfutter, öffnen Sie die
Spannbacken
vollständig und klopfen
Sie leicht auf das
Bohrfutter, um den
Bohrstaub zu entfernen.
WIEDERAUFLADBARE AKKUS UND UMWELTSCHUTZ
In Black & Decker Akku - Geräten werden
Nickel-Cadmium (NiCad) Akkus verwendet, die
wiederholt geladen werden können und eine
lange Lebensdauer sowie ein Maximum an
Leistungsfähigkeit nach jedem Ladevorgang
gewährleisten.
Dieses Symbol deutet darauf hin, daß sich in
diesem Gerät NiCad - Akkus befinden, die nicht
Cd im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
NiCad-Akkus können extrem umweltschädlich
sein und in Verbindung mit Feuer sogar
explodieren. Bitte nicht verbrennen.
Deshalb, wenn Ihr Akku einmal ersetzt werden
muß, denken Sie an unsere Umwelt.
Black & Decker empfiehlt folgende
Vorgehensweise:
• Entladen Sie den Akku komplett, indem Sie
das Gerät bis zum Stillstand laufen lassen.
• Bringen Sie den Akku zu Ihrem nächsten
Black & Decker - Servicehändler. Wenn
notwendig, fordern Sie Informationen bzgl.
Akku-Entsorgung bei Ihrer Gemeinde an.
Die gesammelten Akkus werden
umweltverträglich entsorgt bzw. recycelt.
Bedenken Sie: Sie sind als Anwender eines
Akku-Gerätes für eine umweltverträgliche
Entsorgung verantwortlich.
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: KC1251CN, KC1252CN,
KC1451CN, KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN,
KC1261CN, KC1461CN, KC9661CN
der Richtlinie 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000 entsprechen
DEUTSCH
Lpa (Schalldruck) 70dB (A)
Lpa (Schalleistung) 83dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Eine Black & Decker-Politik ist die fortlaufende
Verbesserung unserer Produkte und daher nehmen
wir uns das Recht, Produkt-Spezifizierungen fristlos
zu ändern.
17
Οδηγίεσ χρήσησ του δραπανου
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προσοχή! Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία,
πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα ασφαλείασ για
να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ, ηλεκτρικού σoκ
και προσωπικήσ βλάβησ. ∆ιαβάστε Þλεσ αυτέσ τισ
οδηγίεσ προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε το
προϊÞν και φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ.
Για ασφαλή λειτουργία:
• Σασ συστήνουµε Þπωσ λαµβάνετε κατάλληλα
µέτρα για την προστασία τησ ακοήσ σασ, αν η
πίεση ήχου υπερβαίνει τα 85 (dB) Nτεσιµπέλ (A).
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και τραπέζια εργασίασ µπορεί
να προκαλέσουν βλάβεσ.
• Σκεφτείτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία κάτω απÞ τη
βροχή. Mην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
βρεγµένουσ χώρουσ. ∆ιατηρείτε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mη χρησιµοποιείτε
ηλεκτρικά εργαλεία στην παρουσία εύφλεκτων
υγρών ή αερίων.
• Προφυλάγεστε απÞ ηλεκτρικÞ σοκ. Aποφεύγετε
την επαφή του σώµατÞσ σασ µε γήινεσ ή εδαφικέσ
επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ, γραµµέσ,
ψυγεία).
• Kρατείτε µακριά τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ να αγγίζουν το εργαλείο ή το κορδÞνι
προέκτασησ. Oλοι οι επισκέπτεσ να παραµένουν
µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, να αποθηκεύονται σε στεγνÞ,
υψηλÞ ή κλειδωµένο χώρο, µακριά απÞ παιδιά.
• Mην πιέζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά του
καλύτερα και µε περισσÞτερη ασφάλεια στην
αναλογία για την οποία προορίζεται.
• Xρησιµοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο. Mην
πιέζετε τα µικρά εργαλεία ή συνδέσεισ για να
κάνουν τη δουλειά ενÞσ εργαλείου βαριάσ
εργασίασ. Mη χρησιµοποιείτε εργαλεία για
σκοπούσ που δεν είναι τησ ειδικÞτητάσ τουσ, για
παράδειγµα, µην χρησιµοποιείτε κυκλικÞ πριÞνι
για να κÞψετε κλάδουσ δέντρων ή κούτσουρα!
• Nα ντύνεστε κανονικά. Mη φοράτε χαλαρά
ενδύµατα ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να
περιπλεχθούν στα κινούµενα µέρη. Eλαστικά
γάντια και µη ολισθηρά υποδήµατα συστήνονται
Þταν εργάζεστε στο ύπαιθρο. Nα φοράτε
προστατευτικÞ κάλυµµα µαλλιών για να
συγκρατούνται τα µακριά µαλλιά.
18
• Xρησιµοποιείτε γυαλιά ασφαλείασ. Eπίσησ
χρησιµοποιείτε µάσκα προσώπου ή µάσκα σκÞνησ,
αν η λειτουργία κοπήσ δηµιουργεί σκÞνη ή αν
εργάζεστε σε κλειστουσ χώρουσ.
• Aσφαλίζετε την εργασία σασ. Xρησιµοποιείτε
σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να κρατάνε το
αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο ασφαλέσ παρά
να το κρατάτε στο χέρι σασ και η µέθοδοσ αυτή
αποδεσµεύει και τα δύο σασ χέρια για τη
λειτουργία του εργαλείου.
• Mην υπερτεντώνεστε. Nα διατηρείτε σταθερή
ορθοστασία και ισορροπία.
• Nα διατηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα
διατηρείτε τα εργαλεία κοφτερά και καθαρά για
καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία.
Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ λίπανσησ και αλλαγήσ
των εξαρτηµάτων. Nα διατηρείτε τισ λαβέσ
στεγνέσ, καθαρέσ και χωρίσ λάδια ή γράσο.
• Nα αφαιρείτε κλειδιά ρυθµίσεωσ και κλειδιά
κοχλιών. Kάνετε συνήθειά σασ να ελέγχετε Þπωσ
τα κλειδιά και τα κλειδιά κοχλιών ρυθµίσεωσ
αφαιρούνται απÞ το εργαλείο πριν να το
ξεκινήσετε.
• Nα αποφεύγετε άσκοπα ξεκινήµατα. Mη
µεταφέρετε το εργαλείο µε το δάκτυλο
στο διακÞπτη.
• Nα είστε προσεχτικοί. Nα κοιτάζετε τί κάνετε.
Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη λειτουργείτε
το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοι.
• Nα εξετάζετε τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα. Πριν
απÞ περαιτέρω χρήση του εργαλείου, τυχÞν
προφυλακτήρασ ή άλλο εξάρτηµα που υπέστη
βλάβη πρέπει να εξετασθεί προσεχτικά για να
αποφασισθεί κατά πÞσον µπορεί να λειτουργεί
κανονικά και να αποδίδει την προτιθέµενη
λειτουργία του. Eλέγξατε την ευθυγράµµιση των
κινούµενων εξαρτηµάτων, το υπÞβαθρο και τυχÞν
άλλεσ συνθήκεσ που µπορεί να επηρεάζουν τη
λειτουργία του. Προφυλακτήρασ ή άλλο εξάρτηµα
που έχει υποστεί βλάβη πρέπει να επιδιορθωθεί ή
αντικατασταθεί κανονικά απÞ εγκεκριµένο κέντρο
υπηρεσίασ, εκτÞσ αν υποδεικνύεται διαφορετικά
σε αυτÞ τον οδηγÞ. TυχÞν ελαττωµατικοί
διακÞπτεσ να αντικαθίστανται απÞ εγκεκριµένο
κέντρο υπηρεσίασ. Mη χρησιµοποιείτε το εργαλείο
αν ο διακÞπτησ δεν ανάβει ή δεν σβήνει.
• Προσοχή! H χρήση τυχÞν εξαρτήµατοσ ή
σύνδεσησ, εκτÞσ απÞ αυτά που συστήνονται στον
οδηγÞ αυτÞ, µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
προσωπικήσ βλάβησ.
EΛΛHNIKA
• Nα δίνετε το εργαλείο σασ για επισκευή σε
ειδικεύµενο πρÞσωπο. Oι διορθώσεισ να γίνονται
µÞνον απÞ ειδικεύµενο πρÞσωπα, χρησιµοποιώντασ
αυθεντικά ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να
προκύψει σηµαντικÞσ κίνδυνοσ για τον χρήστη του.
• AυτÞ το ηλεκτρικÞ εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τα
σχετικά πρÞτυπα.
Πρίζα και καλώδιο του φορτιστή
• Mην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε την πρίζα
απÞ το ρευµατοδÞτη.
• Bεβαιωθείτε Þπωσ το καλώδιο είναι τοποθετηµένο
έτσι ώστε να µην το πατάτε, να µην σκοντάφτετε ή
διαφορετικά να µην υπÞκειται σε βλάβη ή τέντωµα.
• Nα διατηρείτε το καλώδιο µακρυά απÞ τη ζέστη, τα
κλάδια, αιχµηρά άκρα και σκληρέσ επιφάνειεσ και
πάντοτε να βεβαιώνεστε Þτι βρίσκεται σε καλή
κατάσταση.
ΠPOΣΘETOI KANONIΣMOI AΣΦAΛEIAΣ TOY
∆PAΠANOY
• Kίνδυνοσ! Eπί του παρÞντοσ βρίσκονται 240 βολτ
στουσ ακροδέκτεσ φÞρτισησ. Mην το σπρώχνετε
µε αντικείµενα ηλεκτρικού αγωγού γιατί µπορείτε
να ριψοκινδυνέψετε απÞ ηλεκτρικÞ σοκ.
• Kίνδυνοσ! Eάν η θήκη του πακέτου ενεργείασ
είναι ραγισµένη, µην την βάλετε µέσα, γιατί
µπορεί να ριψοκινδυνέψετε απÞ ηλεκτρικÞ σοκ
• O φορτιστήσ είναι σχεδιασµένοσ για εσωτερική
χρήση µÞνο.
• Mην λειτουργείτε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί
δυνατÞ κτύπηµα, εάν έχει πέσει, ή διαφορετικά
εάν έχει υποστεί βλάβη καθ’ οιονδήποτε τρÞπο.
Πάρτε τον σε ένα κέντρο σέρβισ τησ Black & Decker.
• Ποτέ µην προσπαθείτε να συνδέετε δύο
φορτιστέσ µαζί.
• Πάντοτε να αποσυνδέετε την κεντρική παροχή
ρεύµατοσ προτού κάνετε συνδέσεισ στην
µπαταρία.
• Nα προσέχετε Þπωσ το εργαλείο αυτÞ βρίσκεται
σε λειτουργική κατάσταση, γιατί δεν χρειάζεται να
τοποθετηθεί σε πρίζα ηλεκτρικήσ σύνδεσησ. Nα
διατηρείτε τον µοχλÞ ελέγχου του διακÞπτη στη
θέση “OFF” Þταν το εργαλείο δεν λειτουργεί ή
Þταν αλλάζετε εξαρτήµατα.
• Oταν κάνετε διατρήσεισ ή Þταν βάζετε βίδεσ
στουσ τοίχουσ, στα δάπεδα, κτλ., ελέγξατε κατά
πÞσον τα “αναµµένα” ηλεκτρικά σύρµατα µπορεί
να αντιµετωπισθούν. Mην αγγίζετε τυχÞν
εµπρÞσθια µεταλλικά µέρη του εργαλείου: Nα
κρατάτε το εργαλείο µÞνον απÞ την πλαστική θήκη.
• Nα µην αποθηκεύετε το εργαλείο σε τοποθεσίεσ
Þπου η θερµοκρασία µπορεί να φτάσει ή να
υπερβεί τουσ 50°C (120°F) (Þπωσ εξωτερικά
υπÞστεγα ή µεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Nα µην καίγετε το δράπανο/κατσαβίδι και αν ακÞµη
είναι σοβαρά χαλασµένο ή πλήρωσ κατεστραµµένο.
Tο πακέτο τησ µπαταρίασ µπορεί να πάθει έκρηξη
στη φωτιά.
• Mπορεί να συµβεί µια µικρή διαρροή υγρού απÞ τα
στοιχεία του πακέτου τησ µπαταρίασ κάτω απÞ
ακραία χρήση ή κάτω απÞ συνθήκεσ θερµοκρασίασ.
AυτÞ δεν σηµαίνει αποτυχία. ΩστÞσο, εάν η
εξωτερική θήκη υποστεί ρωγµή και η πιο πάνω
διαρροή πάει πάνω στο δέρµα σασ:
• Πλυθείτε αµέσωσ µε σαπούνι και νερÞ.
• Eξουδετερώστε το µε µαλακÞ οξύ, Þπωσ
χυµÞ λεµονιού ή ξύδι.
• Eάν πάει υγρÞ τησ µπαταρίασ µέσα στα
µάτια σασ, πλύνετέ τα µε καθαρÞ νερÞ για
τουλάχιστο 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική
βοήθεια. (Iατρική σηµείωση: Tο υγρÞ είναι
διάλυµα 25-35% υδροξειδίου του καλίου).
• Μην προσπαθείτε να ανοίξετε το καλυµµα
(κέλυφοσ) του δραπάνου ή του φορτιστή σασ.
• Tο καλώδιο παροχήσ του φορτιστή να µην
αντικαθιστάται απÞ τον πελάτη· εάν το καλώδιο
είναι χαλασµένο θα πρέπει να αντικατασταθεί σε
αναγνωρισµένο κέντρο εξυπηρέτησησ τησ
Black & Decker.
• Bεβαιωθείτε Þτι το πακέτο τησ µπαταρίασ είναι
κατάλληλο για το εργαλείο.
• Bεβαιωθείτε Þτι η εξωτερική επιφάνεια του πακέτου
τησ µπαταρίασ ή το εργαλείο είναι καθαρÞ και
στεγνÞ προτού να βάλετε την πρίζα στον φορτιστή.
• Bεβαιωθείτε Þτι η µπαταρία είναι φορτισµένη
χρησιµοποιώντασ τον ορθÞ φορτιστή που
συνιστάται απÞ τον κατασκευαστή. H λανθασµένη
χρήση µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα κίνδυνο
ηλεκτρικού σοκ, υπερθέρµανσησ ή διαρροήσ
διαβρωτικού υγρού απÞ την µπαταρία.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εξασφαλίστε Þτι το ρεύµα είναι το ίδιο µε το ρεύµα
που αναφέρεται στην πινακίδα. Ο φορτιστήσ σασ
είναι εφοδιασµένοσ µε καλώδιο διπλού αγωγού και
µε πρίζα.
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
19
EΛΛHNIKA
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασησ µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασησ, βεβαιωθείτε
Þτι οι καλωδιώσεισ του είναι συνδεδεµένεσ σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί Yπηρεσίασ τησ
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σασ
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειασ για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικÞ ή
επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε υπερφÞρτωση του
προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευήσ σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή άλλα
άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη.
Oι παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για
την ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που
κάποια προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ.
20
Tο προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ κανονισµούσ
σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ παρεµßολέσ.
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Η Black & Decker προσφέρει µία πλήρη σειρά
κατσαβιδιών. Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε µÞνο
αξεσουάρ τησ Black & Decker. Αποτανθείτε στον
πλησιέστερο αντιπρÞσωπο τησ Black & Decker για
λεπτοµέρειεσ.
ΠPOΣΘETEΣ MΠATAPIEΣ
Μπορείτε να αγοράσετε µία πρÞσθετη µπαταρία για
να αυξάνετε το χρÞνο λειτουργίασ του δραπάνου
σασ. Αγοράστε µÞνο µπαταρίεσ τησ Black & Decker
και για την ίδια τάση Þπωσ το δράπανÞ σασ.
Τάση
Απλή
Μπαταρία
Φορτιστήσ 1 ώρασ
µπαταρία 1,7 Ah υψηλήσ πολλαπλήσ τάσησ
χωρητικÞτητασ πολλαπλήσ
χωρητικÞτητασ
7,2 V A9263
A9264
8,4 V A9250
A9264
9,6 V A9251
A9265
A9264
12,1 V A9252
A9266
A9264
14,4 V A9262
A9267
A9264
18,0 V A9268
* Οι µπαταρίεσ των 1,7 Ah χρειάζονται 70%
περισσÞτερο χρÞνο για να φορτιστούν αλλά
αυξάνουν το χρÞνο λειτουργίασ.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Συνιστάται να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα για
την προστασία τησ ακοήσ σασ εάν η στάθµη του ήχου
δεν είναι αποδεκτή. ΑυτÞ, σε κανονικέσ συνθήκεσ
αντιστοιχεί σε ένταση µεγαλύτερη απÞ 85dB (Α).
Σηµείωµα: Αυτέσ οι οδηγίεσ καλύπτουν επίσησ και
µοντέλα του καταλÞγου που λείγουν σε γράµµα.
Bλέπετε το κιβώτιÞ σασ για περισσÞτερεσ
πληροφορίεσ σχετικά µε το προϊÞν σασ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ∆ιακÞπτησ εµπρÞσ/πίσω και εµπλοκήσ
2. ∆ιακÞπτησ-σκανδάλη µεταβλητήσ ταχύτητασ
3. Πακέτο µπαταρίασ
4. Φορτιστήσ 3-5 ωρών
5. Ταχυφορτιστήσ 1 ώρασ
6. Τσοκ χωρίσ κλειδί
7. Κολλάρο ρύθµισησ περιστροφικήσ ροπήσ
8. Εκλογή αναλογίασ ταχυτήτων
9. Κατσαβίδι
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
1
•
•
•
2
3
•
5
•
•
,@y
y,@
4
45
12
3
Το προϊÞν σασ περιέχει µερικά ή Þλα απÞ αυτά τα
χαρακτηριστικά.
Ο διακÞπτησ εµπρÞσ/
πίσω και εµπλοκήσ
ελέγχει την
κατεύθυνση
περιστροφήσ του τσοκ.
Στην κεντρική θέση
αποτρέπει τη
λειτουργία του
δραπάνου σασ Þταν
αλλάζετε αξεσουάρ ή
κατά τη διάρκεια
αποθήκευσησ.
• Ο διακÞπτησ-σκανδάλη µεταβλητήσ ταχύτητασ
χρησιµοποιείται για να χρησιµοποιήσετε το
δράπανÞ σασ σε Þλεσ τισ φάσεισ λειτουργίασ. ΑυτÞ
ελέγχει επίσησ και την ταχύτητα του δραπάνου σασ.
• Η εκλογή αναλογίασ ταχυτήτων επιτρέπει τη
ρύθµιση τησ ιδανικήσ ταχύτητασ για βίδωµα ή για
τρυπάνισµα.
• Το κολλάρο ρύθµισησ περιστροφικήσ ροπήσ
ρυθµίζει την περιστροφική ροπή Þταν βιδώνετε.
• Το δράπανÞ σασ παρέχεται µε ένα κατσαβίδι
διπλήσ εφαρµογήσ. Για να το αφαιρέσετε,
τραβήξτε το σταθερά απÞ την υποδοχή του. Για να
το επανατοποθετήσετε, πατήστε το σταθερά
µέχρισ Þτου εισέλθει στη θέση του.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Το δράπανÞ σασ έχει ένα διακÞπτη-σκανδάλη
µεταβλητήσ ταχύτητασ. Ùσο πιÞ πολύ πατιέται ο
ΦΡΕΝΟ
Ο διακÞπτησ φρένου σταµατάει την περιστροφή του
τσοκ σε λιγÞτερο απÞ 1 δευτερÞλεπτο. ΑυτÞ το
χαρακτηριστικÞ είναι χρήσιµο Þταν ρυθµίζετε το βάθοσ
τησ βίδασ και Þταν βιδώνετε ένα µεγάλο αριθµÞ βιδών.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Για να αλλάξετε τη θέση τησ επιλογήσ ταχυτήτων,
συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Για την επιλογή τησ
2
θέσησ χαµηλήσ
1
ταχύτητασ (εφαρµογέσ
βιδώµατοσ και υψηλήσ
περιστροφικήσ ροπήσ),
σύρτε το διακÞπτη
επιλογήσ στην εµπρÞσ
θέση. Ο αριθµÞσ “1” θα
εµφανιστεί. Για την επιλογή τησ θέσησ υψηλήσ
ταχύτητασ (τρυπάνισµα και κρουστικÞ τρυπάνισµα),
σύρτε το διακÞπτη εκλογήσ στην πίσω θέση. Ο
αριθµÞσ “2” θα εµφανιστεί.
Αν είναι απαραίτητο, Þταν αλλάζετε την αναλογία
ταχυτήτων, πατήστε το διακÞπτη-σκανδάλη µέχρι το
σηµείο που το τσοκ περιστρέφεται αργά.
Προσοχή: Μην αλλάζετε ταχύτητα Þταν το τσοκ
περιστρέφεται σε οποιαδήποτε ταχύτητα εκτÞσ απÞ
χαµηλή.
3
6
διακÞπτησ-σκανδάλη,
τÞσο αυξάνεται η
ταχύτητα του δραπάνου
σασ. Αν το δράπανÞ
σασ έχει επιλογή
ταχυτήτων, η αλλαγή
ταχύτητασ ελέγχεται
συνεχώσ χρησιµοποιώντασ το διακÞπτη-σκανδάλη ή
σε δύο στάδια χρησιµοποιώντασ την εκλογή
αναλογίασ ταχυτήτων. Η µέγιστη δυνατή ταχύτητα
µέσω του διακÞπτη-σκανδάλη εξαρτάται απÞ τη θέση
τησ εκλογήσ αναλογίασ ταχυτήτων.
2
45
12
3
•
•
•
45
9
8
7
EΛΛHNIKA
ΚΟΛΛΑΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ
Για την εκλογή απλού τρυπανίσµατοσ, στρέψτε το
κολλάρο µέχρισ Þτου ευθυγραµµιστεί το σύµβολο
του τρυπανιού µε το δείχτη στο πάνω µέροσ του
κέλυΦουσ του δραπάνου. Το κολλάρο ρύθµισησ
περιστροφικήσ ροπήσ έχει 5 θέσεισ και προσφέρει
ρύθµιση τησ περιστροφικήσ δύναµησ η οποία είναι
απαραίτητη για το βύθισµα βιδών ενÞσ ορισµένου
µεγέθουσ και σε ένα καθορισµένο υλικÞ. Συνεχίστε
ωσ ακολούθωσ:
Τοποθετήστε το κολλάρο ρύθµισησ περιστροφικήσ
ροπήσ στη θέση “1”.
21
EΛΛHNIKA
4
123
5
Τοποθετήστε και σφίξτε
την πρώτη βίδα.
Αν ο συµπλέκτησ του
δραπάνου σασ αρχίσει
να γλυστράει πριν
βυθιστεί σωστά η βίδα,
στρέψτε το κολλάρο
ρύθµισησ τησ περιστροφικήσ δύναµησ Þσο είναι
απαραίτητο µέχρισ Þτου αρχίσει ο συµπλέκτησ να
γλυστράει Þταν η κεφαλή τησ βίδασ έχει βυθιστεί
στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια του υλικού.
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη θέση περιστροφικήσ
ροπήσ Þταν εφαρµÞζετε τισ υπÞλοιπεσ βίδεσ.
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το δράπανÞ σασ είναι εφοδιασµένο µε ένα ταχύ
φορτιστή και ένα αφαιρέσιµο πακέτο µπαταρίασ. Για
να αυξήσετε τη χρησιµÞτητα του δραπάνου σασ,
µπορείτε να αγοράσετε ένα επιπλέον πακέτο
µπαταρίασ ή ένα φορτιστή 1 ώρασ τα οποία
παρέχονται σαν αξεσουάρ.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ
Προσοχή: Το πακέτο µπαταρίασ του δραπάνου σασ
δεν είναι φορτισµένο Þταν είναι καινούργιο. Μία
καινούργια µπαταρία ή µία µπαταρία η οποία δεν έχει
χρησιµοποιηθεί για εκτεταµένεσ περιÞδουσ, φτάνει
σε πλήρη απÞδοση µÞνο µετά απÞ περίπου 5
κύκλουσ φÞρτισησ και εκφÞρτισησ. Πριν
επιχειρήσετε να φορτίσετε το δράπανÞ σασ,
διαβάστε Þλεσ τισ οδηγίεσ ασφάλειασ.
Για να φορτίσετε το δράπανÞ σασ, συνεχίστε ωσ
ακολούθωσ:
Τοποθετήστε το
διακÞπτη εµπρÞσ/πίσω
στην κεντρική θέση
(εµπλοκή). Αφαιρέστε
Þλα τα αξεσουάρ απÞ
το τσοκ.
Για να αφαιρέσετε το
πακέτο µπαταρίασ,
πατήστε τα δύο
κουµπιά απεµπλοκήσ
και αφαιρέστε το
πακέτο µπαταρίασ.
Συνδέστε το φορτιστή
στην πρίζα ηλεκτρισµού
220/240 V. Τοποθετήστε
το πακέτο µπαταρίασ
στο φορτιστή. Κατά τη
22
διάρκεια τησ φÞρτισησ, µπορεί το πακέτο µπαταρίασ
να κάνει ένα µικρÞ θÞρυβο και µπορεί να ζεσταθεί.
ΑυτÞ είναι φυσιολογικÞ.
Φορτιστήσ 3-5 ωρών
Μετά απÞ κανονική χρήση, το πακέτο µπαταρίασ θα
πρέπει να φορτιστεί πλήρωσ σε λιγÞτερο απÞ 3 ώρεσ.
Αν το πακέτο µπαταρίασ είναι τελείωσ ξεφορτισµένο,
µπορεί να κάνει µέχρι 8 ώρεσ για να φορτιστεί
πλήρωσ. Το πακέτο µπαταρίασ ήταν αφÞρτιστο Þταν
έφυγε απÞ το εργοστάσιο και πρέπει να φορτιστεί
για τουλάχιστον 6 ώρεσ πριν το χρησιµοποιήσετε.
Για να παρατείνετε τη ζωή του πακέτου µπαταρίασ
µην το αφήνετε να φορτίζεται για πάνω απÞ 8 ώρεσ.
Αν και η υπερβολική φÞρτιση δεν είναι πρÞβληµα
απÞ πλευράσ ασφάλειασ, µπορεί ωστÞσο να µειώσει
σηµαντικά τη ζωή του πακέτου µπαταρίασ.
Ταχυφορτιστήσ 1 ώρασ
Τοποθετήστε το πακέτο µπαταρίασ στο φορτιστή.
Αφήστε το σ’αυτήν την κατάσταση µέχρισ Þτου
σβήσει το κÞκκινο φωτάκι και ανάψει το κίτρινο
φωτάκι. Το πακέτο µπαταρίασ είναι τώρα έτοιµο για
χρήση. Αν η µπαταρία έχει χρησιµοποιηθεί και είναι
ζεστή, το κÞκκινο φωτάκι φÞρτισησ θα ανάψει αλλά ο
φορτιστήσ δεν θα αρχίσει τη φÞρτιση µέχρισ Þτου η
θερµοκρασία τησ µπαταρίασ πέσει κάτω απÞ 45°C.
Οταν η θερµοκρασία πέσει κάτω 45°C πρέπει να
ζανατοποθετήσετε τη µπαταρία για να ζεκινήσετε τη
φÞρτιση. Ο φορτιστήσ µπαταρίασ αναγνωρίζει την
κατάσταση φÞρτισησ και τίθεται αυτοµάτωσ σε αργή
φÞρτιση Þταν η µπαταρία είναι πλήρωσ φορτισµένη.
Έτσι η µπαταρία µπορεί να παραµείνει συνδεδεµένη
στο φορτιστή επ’ άπειρο χωρίσ τον κίνδυνο να
µειωθεί η ζωή τησ µπαταρίασ.
Και για τουσ δύο φορτιστέσ
Αποσυνδέστε την πρίζα απÞ τον ηλεκτρισµÞ πριν
κάνετε ή διακÞψετε συνδέσεισ στο πακέτο
µπαταρίασ. Για τη µέγιστη ζωή τησ µπαταρίασ,
φορτίστε το πακέτο µπαταρίασ σε θερµοκρασίεσ
περίπου 24°C. Μη φορτίζετε το πακέτο µπαταρίασ αν
η θερµοκρασία είναι κάτω απÞ 5°C ή πάνω απÞ 35°C.
Ο φορτιστήσ µπορεί να παραµείνει συνδεδεµένοσ
στον ηλεκτρισµÞ επ’ άπειρον χωρίσ να πάθει καµία
βλάβη. Αν το πακέτο µπαταρίασ δεν φορτίζεται
σωστά, ελέγξτε το ρεύµα στην πρίζα µε ένα
δοκιµαστικÞ φωτάκι ή άλλη συσκευή. Αν το ρεύµα
είναι σωστÞ και το δράπανÞ σασ εξακολουθεί να µη
φορτίζεται, στείλτε το δράπανο και το φορτιστή σασ
στον πλησιέστερο αντιπρÞσωπο επισκευών τησ
Black & Decker.
EΛΛHNIKA
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΟΥ
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Εξασφαλίστε Þτι ο
διακÞπτησ εµπρÞσ/πίσω
βρίσκεται στην
κεντρική θέση
(εµπλοκή). Κρατώντασ
το πίσω µέροσ του
τσοκ, στρέψτε το
µπροστινÞ µέροσ µέχρισ Þτου ανοίξουν αρκετά οι
σιαγÞνεσ. Τοποθετήστε το τρυπάνι στισ σιαγÞνεσ του
τσοκ. Κρατήστε το πίσω µέροσ του τσοκ και
ταυτοχρÞνωσ σφίξτε το µπροστινÞ µέροσ. Σφίξτε τα
δύο µέρη σταθερά σε αντίθετη κατεύθυνση το ένα
µε το άλλο για να σφίξετε το τρυπάνι.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΣΟΚ
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Εξασφαλίστε Þτι ο διακÞπτησ εµπρÞσ/πίσω βρίσκεται
στην κεντρική θέση (εµπλοκή). Ανοίξτε τελείωσ τισ
σιαγÞνεσ του τσοκ.
Μέσα στο τσοκ θα δείτε
την κεφαλή µίασ βίδασ.
Αφαιρέστε αυτήν τη
βίδα (αριστερέσ
βÞλτεσ). Τοποθετήστε
ένα κλειδί Άλλεν στο
τσοκ και σφίξτε τισ
σιαγÞνεσ. Χτυπήστε το
κλειδί Άλλεν µε ένα
µαλακÞ σφυρί.
Ξεβιδώστε το τσοκ.
Τοποθετήστε το τσοκ
στισ βÞλτεσ και
στρέψτε το στα δεξιά
µέχρισ Þτου
σταµατήσει. Σφίξτε το σταθερά. Τοποθετήστε τη βίδα
και βιδώστε την στα αριστερά µέχρισ Þτου σφίξει.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Στερεώστε σταθερά το αντικείµενο εργασίασ.
Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε λεπτÞ υλικÞ,
χρησιµοποιήστε ένα κοµµάτι ξύλο πίσω απÞ την
εργασία για να αποφύγετε πιθανέσ ζηµιέσ στο
αντικείµενο εργασίασ Þταν διαπεράσει το τρυπάνι.
ΜÞλισ πριν εξέλθει το άκρο του τρυπανιού απÞ
την πίσω πλευρά, ελλατώστε την πίεση στο
δράπανο. ΑυτÞ θα έχει σαν αποτέλεσµα µία
καθαρή τρύπα.
• Χρησιµοποιήστε µÞνο κοφτερά τρυπάνια.
• Ùταν χρησιµοποιείτε το δράπανÞ σασ σαν
•
•
•
•
•
•
κατσαβίδι, χρησιµοποιήστε πάντα το σωστÞ
µέγεθοσ και τύπο κατσαβιδιού.
Ùταν χρησιµοποιείτε το δράπανÞ σασ σασ
κατσαβίδι, η λίπανση των βιδών µπορεί να
βοηθήσει στο βίδωµα. Τα συνήθη λιπαντικά είναι ή
σαπούνι ή υγρÞ πιάτων. Τοποθετήστε λίγο υγρÞ
στη βίδα.
Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε ξύλο, χρησιµοποιήστε
τρυπάνια για ξύλο.
Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε µέταλλο,
χρησιµοποιήστε τρυπάνια για µέταλλο.
Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε σιδηρούχα µέταλλα,
χρησιµοποιήστε λίπανση. Ο χυτοσίδηροσ και ο
µπρούτζοσ δεν απαιτούν λίπανση.
Κάντε ένα σηµάδι µε µία πÞντα στο κέντρο τησ
απαιτούµενησ τρύπασ. ΑυτÞ θα αυξάνει την
ακρίβεια.
ΕφαρµÞστε πάντα την πίεση σε ευθεία γραµµή µε
το τρυπάνι.
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Μην εφαρµÞζετε
υπερβολική πίεση στο
δράπανÞ σασ.
ΕφαρµÞστε αρκετή
πίεση για να
διατηρήσετε το
τρυπάνι/κατσαβίδι
ούτωσ ώστε να
“δαγκώνει”, αλλά
µην το πιέζετε µε τέτοια πίεση που να σταµατήσει ο
κινητήρασ. Μετά τη χρήση αφαιρέστε το τρυπάνι,
ανοίξτε τελείωσ τισ σιαγÞνεσ του τσοκ και
χτυπήστε ελαφρά τα πλευρά του τσοκ για να
φύγουν οι σκÞνεσ.
OI EΠANAΦOPTIZOMENEΣ MΠATAPIEΣ KAI TO
ΠEPIBAΛΛON
Tα επαναφορτιζÞµενα εργαλεία
Black & Decker χρησιµοποιούν νικελλίου
Cd καδµείου (NiCad) ή πακέτα µπαταρίασ τα οποία
µπορούν να φορτισθούν πολλέσ φορέσ για να
προσφέρουν µακροζωία και επανειληµµένη
πλήρη ισχύ. Tο σύµβολο αυτÞ δείχνει Þτι οι
µπαταρίεσ NiCad που περιέχονται σ· αυτή τη
συσκευή, πρέπει να πετάγονται κανονικά και
Þχι να ρίχνονται σε καθηµερινούσ οικιακούσ
σκουπιδοτενεκέδεσ που µπορεί να πεταχθούν
σε φωτιά ή σε χώρο γεµίσµατοσ µε χώµα.
Oι µπαταρίεσ Nicad µπορεί να είναι επιβλαβείσ
στο περιβάλλον και µπορούν να εκραγούν Þταν
23
EΛΛHNIKA
εκτίθενται στην φωτιά. Mην τισ καίτε.
Eποµένωσ, Þταν το εργαλείο ή το πακέτο
µπαταρίασ χρειάζεται αντικατάσταση, να
σκέφτεστε την προστασία του περιβάλλοντÞσ µασ.
H Black & Decker σασ συνιστά τα ακÞλουθα:
• Aδειάστε πλήρωσ τισ µπαταρίεσ
λειτουργώντασ τη συσκευή µέχρισ Þτου
εκκενωθεί πλήρωσ η ενέργεια και κατÞπιν
αφαιρέστε την απÞ το εργαλείο.
• Πάρτε το πακέτο τησ µπαταρίασ σε κέντρο
σέρβισ τησ Black & Decker, στον τοπικÞ σασ
αντιπρÞσωπο η στον τοπικÞ σασ σταθµÞ
ανακύκλωσησ. Eάν χρειαστεί,
επικοινωνήστε µε το τοπικÞ σασ δηµοτικÞ
συµβούλιο για πληροφορίεσ διάθεσησ. Oι
µπαταρίεσπου συλλέγονται θα πεταχθούν
κανονικά ή/και θα χρησιµοποιηθούν για
σκοπούσ ανακύκλωσησ ενώ προστατεύεται
το περιβάλλον.
Σηµείωση: Eσείσ ωσ πελάτησ είστε υπεύθυνοι
για την κανονική διαθεσιµÞτητα ή την
ανακύκλωση του πακέτου µπαταρίασ.
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ:
KC1251CN, KC1252CN, KC1261CN, KC1451CN,
KC1461CN, KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN,
KC9661CN συµµορφούνται προσ τισ διατάξεισ
89/392/EOK, 89/336/EOK, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 70dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 83dB (A)
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
H πολιτική τησ συνεχούσ ßελτίωσησ των προιÞντων
την Black & Decker διατηρεί το δικαίωµα αλλαγήσ
των προδιαγραφών του προιÞντοσ χωρίσ
προηγούµενη ειδοποίηση.
24
Cordless drills user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate this product and save these instructions.
For safe operation:
• We recommend that you take appropriate measures
for the protection of hearing if the sound pressure of
85 dB (A) is exceeded.
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider work area environment. Do not expose
power tools or chargers to rain. Do not use power
tools in damp or wet locations. Keep work area well
lit. Do not use power tools in the presence of
flammable liquids or gases.
• Guard against electric shock. Avoid body contact
with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes,
radiators, ranges, refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from work area.
• Store idle tools. When not in use, tools and batteries
should be stored in a dry, high or locked place, out
of reach of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example,
do not use a circular saw to cut tree limbs or logs!
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask if the
cutting operation is dusty or if using in enclosed spaces.
• Secure your work. Use clamps or a vice to hold your
work. It is safer than using your hand and it frees
both hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.
• Maintain tools with care. Keep tools sharp and
clean for better and safer performance. Follow
instructions for lubricating and changing
accessories. Keep handles dry, clean and free from
oil and grease.
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the habit
of checking to see that keys and adjusting wrenches
are removed from tool before switching it on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
tool with a finger on the switch.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate when you are tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting and any other
conditions that may affect its operation. A guard or
other part that is damaged should be properly
repaired or replaced by an authorised service
centre unless otherwise indicated in this instruction
manual. Have defective switches replaced by an
authorised service agent. Do not use the tool if the
switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in this instruction manual,
may present a risk of personal injury.
• Have your tool repaired by a qualified person.
Repairs should only be carried out by qualified
persons using original spare parts, otherwise
considerable danger to the user may result.
• This electrical appliance is in accordance with the
relevant standards.
Charger plug and cable
• Do not tug at the cable to pull the plug from the socket.
• Make sure the cable is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
• Keep the cable away from heat, oil, sharp edges
and rough surfaces and always ensure it is in
good condition.
ADDITIONAL DRILL AND CHARGER SAFETY
INSTRUCTIONS
• Danger! 240 volts are present at the charging
terminals. Do not probe with conductive objects or
you will risk an electric shock.
• Danger! If the energy pack case is cracked or
damaged, do not insert into the charger or you will
risk an electric shock.
• The charger is designed for indoor use only.
• Do not operate the charger if it has received a sharp
blow, been dropped, or otherwise damaged in any
way. Take it to a Black & Decker authorised repairer.
25
ENGLISH
• Never attempt to connect two chargers together.
• Always disconnect the supply before making or
breaking connections to the battery.
• Be aware that this tool is always in an operating
condition, because it does not have to be plugged
into an electrical outlet. Keep the switch control
lever in the “Off” position when the tool is not in use
or when changing accessories.
• When drilling or driving screws into walls, floors
etc., check wherever “live” electrical wires may be
encountered. Do not touch any front metal parts of
the tool! Hold the tool only by the plastic housing.
• Do not store the tool in locations where the
temperature may reach or exceed 50˚C (120˚F) (such
as outside sheds or metal buildings in summer).
• Do not incinerate the drill/driver even if it is severely
damaged or completely worn out. The battery pack
can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery cells may
occur under extreme usage, charging or
temperature conditions. This does not indicate a
failure. However, if the outer seal is broken and this
leakage gets on your skin:
• Wash quickly with soap and water.
• Neutralise with a mild acid such as lemon juice
or vinegar.
• If battery liquid gets into your eyes, flush them
with clean water for a minimum of 10 minutes and
seek immediate medical attention.
(Medical note: The liquid is a 25-35% solution of
potassium hydroxide.)
• Do not attempt to open the housing of your drill or
charger.
• The supply cord of the charger should not be
replaced by the customer; if the cord is damaged it
should be replaced at an authorised Black & Decker
service repair agent.
• Ensure that the battery pack is correct for the tool.
• Ensure that the outside surface of the battery pack
or tool is clean and dry before plugging into the
charger.
• Ensure that the battery is charged using the correct
charger provided with the tool or recommended by
the manufacturer. Incorrect use may result in a risk
of electric shock, overheating or leakage of
corrosive liquid from the battery.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable
batteries.
Save these instructions!
26
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on the
rating plate. Your charger is fitted with a two-core cable
and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT
Should the mains plug or cordset of the product be
damaged, it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
MAINS PLUG REPLACEMENT ON 1 HOUR CHARGER
(UK ONLY)
If you are using a 1 hour charger and the mains plug
needs replacing, and you are competent to do this,
proceed as instructed below.
If you are in doubt, contact a Black & Decker service
agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the power supply.
• Cut off the plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductors is very dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit BS1363A approved plugs fitted with the
correctly rated fuse.
Note: Fuses do not give personal protection against
electric shock.
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the
plug (see diagram). Brown is L (live) and blue is N
(neutral).
Fit a plug
approved
to BS1363A
E
Fit a 5 amp fuse
L
N
Connect
blue to
N (neutral)
Make sure that
the outer sheath
of the cable is held
firmly by the clamp
Connect
brown to
L (live)
240 volts AC
only. Never use
a light socket
• Before replacing the top cover of the plug ensure
that the cable restraint is holding the outer sheath of
the cable firmly and that the two leads are correctly
fixed at the terminal screws. If the fuse cover is
missing or damaged do not use the plug.
ENGLISH
For replacement or detachable fuse covers, contact
a Black & Decker authorised repair agent.
Warning! Never connect live or neutral wires to the
earth pin marked E or
.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our authorised repair distributors.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
FUSE REPLACEMENT ON 1 HOUR CHARGER (UK ONLY)
• If you are using a 1 hour charger the plug is fitted
with a 3 or 5 amp fuse which should only be
replaced with an identical fuse approved to BS1362.
Note: Fuses do not give personal protection against
electric shock.
• After changing the fuse in your plug always ensure
the fuse cover is refitted. If the fuse cover is missing
or damaged do not use the plug. For replacement or
detachable fuse covers contact a Black & Decker
authorised repair agent.
AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide network of
authorised service agents. The use of other than
genuine Black & Decker accessories and parts
may damage or reduce the performance of your
Black & Decker product and may also endanger the
user. The terms and conditions of the warranty may
also be effected.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of Black & Decker 1.00mm2, 2-core
extension cable (or 3-core extension cordset, in
Australia and New Zealand) can be used without
undue loss of power. Note: An extension cable should
not be used unless absolutely necessary. Use of an
improper extension cable could result in a risk of fire
and electric shock. If an extension cable must be used,
make sure it is properly wired, contains the correct
rated fuse as recommended in its literature and is in
good electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service agents will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
THE AFTER SALES SERVICE POLICY
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, but if help or advice is needed
please contact a local Black & Decker authorised
repair agent manager who will be happy to help.
Full details of our unique after sales service can be
obtained from any of our Black & Decker authorised
repair agents.
ACCESSORIES
Black & Decker offer a complete range of screwdriver
and drill bits. We recommend that only Black & Decker
accessories are used. To enhance the performance of
your drill further we recommend the use of Bullet drill
bits. Please consult your local Black & Decker dealer
for details.
EXTRA BATTERIES
You can buy an extra battery to improve the run time
capacity of your drill. Only buy a Black & Decker
battery of the same voltage as your drill.
Voltage
Standard
battery
7.2V
8.4V
9.6V
12.0V
14.4V
18.0V
A9263
A9250
A9251
A9252
A9262
-
1.7Ah high
capacity
battery*
A9265
A9266
A9267
A9268
Multi voltage,
multi capacity
1 hour charger
A9264
A9264
A9264
A9264
A9264
-
*1.7Ah batteries will take 70% more time to charge but
will increase your run time. Available as accessories or
spare parts.
27
ENGLISH
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in accordance
with EEC legislation. It is recommended that you take
appropriate measures for the protection of your hearing
if the sound level seems uncomfortable. This normally
equates to a sound pressure in excess of 85dB (A).
Note: This user manual also covers catalogue numbers
ending with a letter suffix. Refer to your carton for
details of your product.
6
•
2
3
•
5
•
12
45
28
1
•
4
Forward/reverse and lock-off switch
Variable speed trigger switch
Battery pack
3-5 hour charger
1 hour fast charger
Keyless chuck
Torque adjustment collar
Gear ratio selector
Screwdriver bit
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
•
•
,@y
y,@
The forward/reverse and
lock-off switch controls
the direction of rotation
of the chuck. In the
centre position, it
prevents starting of your
drill when changing
accessories or during
storage.
Your drill has a variable
speed trigger switch.
The more the trigger
switch is depressed, the
higher the speed of your
drill. If your drill has a
gear ratio selector, the
change in speed is controlled continuously using the
trigger switch or in two stages using the gear ratio
selector. The maximum speed achieved using the
trigger switch depends on the gear ratio selector setting.
BRAKE
The brake switch stops the rotation of the chuck in less
than 1 second. This feature is useful when adjusting
the seating of screws, and for driving quickly a large
number of screws.
GEAR RATIO SELECTOR
To change the setting of the gear ratio selector,
proceed as follows:
To select the low speed
2
setting (screwdriving
1
and high torque
applications), slide the
selector switch to the
front position. The
number ‘1’ appears.
To select the high speed
setting (drilling and hammer drilling), slide the selector
switch to the rear position. The number ‘2’ appears. If
necessary, when changing the gear ratio, depress the
trigger switch sufficiently to rotate the chuck slowly.
Warning! Do not change gear when the chuck is
rotating at other than low speed.
3
45
12
3
•
•
VARIABLE SPEED
•
2
9
8
7
45
FEATURES
• The variable speed trigger switch is used to operate
your drill in all modes of operation. It also controls
the speed of your drill.
• The torque adjustment collar sets the torque loading
when screwdriving.
• The gear ratio selector enables the setting of the best
speed for screwdriving, or the best speed for drilling.
• Your drill is supplied with a double function
screwdriver bit. To remove, pull firmly from the recess.
To replace, push firmly until it clicks into place.
TORQUE ADJUSTMENT COLLAR
To select non-masonry drilling, rotate the collar until
the drill symbol is in line with the indicator on the top of
your drill housing.
ENGLISH
4
123
5
The torque adjustment collar has 5 positions and
provides adjustment of the torque necessary to seat
screws of a given size in a particular material.
Proceed as follows:
Set the torque
adjustment collar to
position ‘1’.
Fit and tighten the first
screw. If the clutch of
your drill starts to slip
before the screw is
correctly seated, rotate
the torque adjustment collar, as necessary, until the
clutch slips when the head of the screw is flush with
the surface of the material. Use this torque setting
when fitting the remaining screws.
FAST CHARGER AND DETACHABLE BATTERY PACK
Your drill has a fast charger and detachable battery
pack. To increase the availability of your drill you can
purchase an additional battery pack.
CHARGING YOUR CORDLESS DRILL
Important! The battery pack in your drill is not charged
when supplied as new. A new battery, or one which
has not been used for an extended period, achieves full
performance only after approximately 5 charging and
discharging cycles. Before attempting to charge your
drill, read all the safety instructions.
To charge your drill, proceed as follows:
Put the forward/reverse switch in the centre (lock-off)
position. Remove all accessories from the chuck.
To remove the battery
pack, depress the two
release buttons and
withdraw the battery
pack. Plug the charger
into a standard 220/240V
socket. Place the battery
pack in the charger.
While charging, your
battery pack may hum
and become warm to the
touch; this is normal.
3-5 hour charger
After normal usage your power pack should be fully
charged in 3 hours. If your power pack is run-down
completely it may take up to 8 hours to become fully
charged.
Your power pack was sent from the factory in an
uncharged condition; before attempting to use it, it
must be charged for at least 6 hours.
To prolong your power packs’ life, avoid leaving it on
charge for more than 8 hours. Although overcharging is
not a safety concern, it can reduce the overall life of
your power pack.
1 hour fast charger
Place the battery pack in the charger. Leave it until
the red light goes out and the green light shows. The
battery pack is then ready to use.
If the battery has been used recently and is too hot, the
red charge light still comes on but the charger will not
charge until the battery temperature reduces to below
45˚C. Once below 45˚C you must re-insert the pack to
actually start charging.
The battery charger recognises the charged condition
and switches a fully charged battery immediately to
trickle charging. By this means, the battery can remain
indefinately in the charger without risk to the battery life.
Both chargers
Disconnect the plug from the electricity supply before
making or breaking connections to the battery pack.
For the longest battery life, charge the battery pack in
an air temperature of approximately 24°C/75°F. Do not
charge the battery pack if the air temperature is below
5°C/41°F or above 35°C/95°F.
The charger can remain in the electrical socket
indefinitely without adverse effect. If the battery pack
does not charge correctly, check the supply at the
electrical socket with a lamp or other appliance.
If the electricity supply is satisfactory and your drill is
still not charging, take or send your drill and charger to
your local Black & Decker authorised repair agent.
FITTING THE DRILL OR SCREWDRIVER BIT
Make sure the forward/reverse switch is in the centre
(lock-off) position.
While holding the rear
section of the chuck,
rotate the front section
until the jaws of the
chuck are sufficiently
open. Insert the drill bit
in the jaws of the chuck.
Hold the rear section of the chuck while tightening the
front section. Tighten the two sections firmly in
opposite directions to securely grip the drill bit.
29
ENGLISH
CHANGING THE CHUCK
Make sure the forward/reverse switch is set to the
centre (lock-off) position.
To remove the chuck,
open the jaws, hold it
firmly in one hand and
with a screwdriver held in
the other hand, turn the
set-screw in the chuck
clockwise approximately
one turn, to loosen it.
Place an allen key in the
chuck and tighten the
jaws. Give the allen key
a short powerful blow in
an anti-clockwise
direction with a hammer
to loosen the chuck on
the spindle. Remove the
allen key. Use the screwdriver to turn the set-screw
clockwise until it totally disengages from the spindle.
Remove the chuck from the spindle by rotating it anticlockwise. To fasten the chuck, put it on the thread and
turn it clockwise until it stops. Put in the screw and
turn it anti-clockwise until absolutely firm.
HANDY HINTS
• Clamp the workpiece securely.
• When drilling thin material, use a ‘back up’ block to
prevent damage to the workpiece when the drill
breaks through. Just before the tip breaks through
to the opposite side, decrease the pressure on the
drill; this will give a clean hole.
• Use sharp drill bits only.
• When using your drill as a screwdriver, always use
the correct size and type of screwdriver bit.
• When using your drill as a screwdriver, lubricating
the screws can assist in fitting the screw. The usual
lubricants are either soap or washing liquid. Apply a
little to the screw.
• When drilling wood, use twist drill bits.
• When drilling metal, use high speed twist drill bits.
• When drilling ferrous metals, use a lubricant. Iron
and brass are drilled without a lubricant.
• Make an indentation with a centre punch at the centre
of the required hole. This will improve the accuracy.
• Always apply pressure in a straight line with the
drill bit.
TOOL CARE
Do not put excessive pressure on your drill. Use
sufficient pressure to keep your drill/driver biting, but
30
do not push hard enough
to stall the motor.
After use, remove the
drill bit, open the chuck
jaws fully and tap the
side of the chuck to
remove any sawdust.
RECHARGEABLE BATTERIES AND THE ENVIRONMENT
Black & Decker cordless tools use nickel
cadmium (NiCad) batteries or battery packs
which can be charged many times to give long
life and repeatedly full power.
This symbol indicates the NiCad batteries
contained within this unit must be disposed of
Cd properly and not discarded in everyday household
waste which may be disposed of in an incinerator
or landfill site. NiCad batteries can be harmful to the
environment and can explode when exposed to fire.
Do not incinerate.
Therefore, when your tool or battery pack needs
replacing, think of the protection of our environment.
Black & Decker recommends the following:
• Discharge batteries completely by running the
unit until the energy is completely discharged
and then remove from the tool.
• Take the battery pack to your local dealer or
your local recycling station. If necessary,
contact your local council for disposal
information. The collected batteries will be
disposed of properly and/or used for recycling
purposes whilst protecting the environment.
Note: You as a customer are responsible for
proper disposal or recycling of the battery pack.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: KC1251CN, KC1252CN, KC1451CN,
KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN, KC1261CN, KC1461CN,
KC9661CN conform to 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
A weighted sound pressure 70dB (A)
A weighted sound power 83dB (A)
Hand/arm weighted vibration <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering - BDCI,
4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Ind Est, Tai Po NT, Hong Kong
The Black & Decker policy is one of continuous improvement to our product and as such we reserve the right to
change the product specification without prior notice.
Taladros sin cable - manual de instrucciones
NORMAS DE SEGURIDAD
¡Atención! Cuando use herramientas eléctricas deberá
tomar siempre ciertas precauciones basicas de
seguridad para evitar el riesgo de incendios,
descargas eléctricas y daños personales.
Antes de usar este producto lea con atención estas
instrucciones y guardelas para posterior referencia.
Para mayor seguridad:
• Si la presión sonora de la máquina supera los
85 dB(A), le recomendamos que tome las medidas
adecuadas para la protección de los oídos.
• Mantenga despejada la zona de trabajo. Las zonas
de trabajo y los bancos desordenados son más
propensos a que se produzcan daños personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo. No exponga
las herramientas eléctricas a la lluvia. No las use en
sitios mojados o húmedos. Mantenga la zona de
trabajo bien iluminada. No use las herramientas
eléctricas cerca de líquidos o gases inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guardelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera
del alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcíonará mejor y de
forma mas segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizandolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una mascara o mascarilla.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendra las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite o grasa.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el interruptor.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de
las piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
mal montadas o con cualquier otro defecto o signo
de que no van a funcionar bien. Si no se indica otra
cosa en el presente manual, siempre que un
protector o cualquier otra pieza esté dañado se
debe sustituir inmediatamente o reparar en un
centro de servicio autorizado. Lleve los interruptores
defectuosos a un centro de servicio autorizado para
su cambio o reparación. No use nunca la herramienta
si el interruptor no funciona perfectamente.
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual
de instrucciones puede representar riesgos de
daños personales.
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar m
uy peligroso para el usuario.
• Todos los productos Black & Decker cumplen las
normas legales en vigor.
Enchufe cargador y cable
• No tire del cable para desenchufar el cargador.
• Asegúrese de que el cable está colocado de
manera que no se puede pisar ni tropezar con él
ni estropear de ninguna otra manera.
• Mantenga el cable alejado del calor, la grasa, los
filos cortantes y superficies abrasivas, y siempre
en buen estado.
31
ESPAÑOL
REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL
TALADRO Y EL CARGADOR
• ¡Peligro! Los terminales de carga están a 220V.
No los toque con objetos conductores. Riesgo de
descarga eléctrica.
• ¡Peligro! Si la envoltura de la batería está rota o en
mal estado, no la ponga en el cargador. Riesgo de
descarga eléctrica.
• El cargador no esta disenado para uso en exteriores.
• No utilice el cargador si ha recibido algún golpe, si
se ha caído o si está en mal estado. Llévelo a un
centro de servicio.
• Nunca intente conectar juntos dos cargadores.
• Desconecte siempre la corriente antes de poner la
bateria en el cargador.
• Tenga en cuenta que esta herramienta siempre está
en condiciones de uso, pues no hay que enchufarla
a la corriente. Ponga siempre el interruptor en
posición de apagado (OFF) cuando no use la
herramienta o vaya a cambiar los accesorios.
• Al taladrar o meter tornillos en paredes, suelos, etc.
por donde puedan pasar cables eléctricos, no toque
las partes metálicas de la herramienta. Agárrela
sólo por la carcasa de plástico.
• No guarde la herramienta en lugares donde la
temperatura pueda llegar o pasar de 50°C (tales
como cobertizos o casetas metálicas en verano).
• No tire el taladro/destornillador al fuego aunque
esté seriamente estropeado o totalmente gastado.
Las baterías pueden explotar.
• En casos de uso extremo, carga prolongada o alta
temperatura, se puede producir una pequeña fuga
de líquido de la batería. Esto es normal y no supone
ningún fallo. No obstante, si se rompe la carcasa de
la batería y el líquido toca su piel:
• Lávese rápidamente con agua y jabón.
• Neutralice el líquido con un ácido suave, como
vinagre o zumo de limón.
• Si el líquido le entra en los ojos, lávelos con agua
fría y limpia durante un mínimo de 10 minutos y
acuda inmediatamente al médico. (Nota para el
médico: Este líquido es una solución de potasa al
25-35%.)
• No intente abrir la caja de su taladro o cargador.
• El cable del cargador no debe ser cambiado por el
usuario. Si está en mal estado, lleve el cargador a
un centro de servicio Black & Decker.
• Compruebe si la batería es la correcta para la
herramienta.
• Compruebe si la superficie externa de la batería y
de la herramienta están bien limpias y secas, antes
32
de ponerlas en el cargador.
• Procure cargar la batería con el cargador
recomendado por el fabricante. Si no lo hace así,
corre el peligro de recibir una descarga eléctrica,
de que la batería se recaliente o se produzcan fugas
de líquido corrosivo.
¡Guarde estas instrucciones!
PREVENCION DE ACCIDENTES ELECTRICOS
Verifique que la electricidad suministrada tenga el
mismo voltaje que el que se especifica en la placa
indicadora. Este cargador viene con un cable bipolar
y clavija.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos
y hasta 30 m sin pérdida de potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
dar lugar a incendio o descargas eléctricas. Si tiene
que usar una alargadera, compruebe si es del tipo
adecuado y si está en buen estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su herramienta
o que ya no le sirve, piense en la protección del
medio ambiente. Los Centros de Servicio Black
& Decker aceptarán sus herramientas viejas
para tirarlas de modo que no contaminen.
SERVICIO POST-VENTA BLACK & DECKER
Todos los productos Black & Decker son probados
minuciosamente antes de salir de fábrica. No obstante, si
su herramienta Black & Decker tuviera algún defecto,
llévela o envíela al centro de servicio Black & Decker más
próximo. Todas nuestras herramientas y productos de
jardinería, así como los accesorios recomendados, tienen
12 meses de garantía de materiales y mano de obra.
GARANTÍA
Si durante el periodo de 12 meses posterior a su
adquisición, algún producto Black & Decker
presentara defectos de materiales o mano de obra, el
fabricante garantiza su reparación gratuita siempre que:
• El producto haya sido correctamente utilizado.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de los centros de servicio autorizados.
• Se aporte prueba fehaciente de la fecha de compra.
ACCESORIOS
Black & Decker ofrece un surtido completo de brocas
para desatornillador. Recomendamos usar solamente
accesorios de Black & Decker. Para mayor
ESPAÑOL
*Las baterias de 1,7Ah tardan un 70% más para
cargarse, pero prolongan el tiempo de trabajo.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. No obstante, si el ruido le resulta
incómodo, le recomendamos que tome las medidas
adecuadas para protegerse los oídos. El ruido suele
molestar cuando la presión sonora supera los 85dB (A).
Nota: Este manual cubre también los números de
catálogo con sufijo alfabético. Mayores detalles de su
producto se hallan en el envase.
CARACTERISTICAS
9
8
7
45
12
3
•
•
6
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
•
•
•
•
2
3
•
•
1
3
Voltaje Batería Batería de
Cargador de 1 hora,
estándar 1,7Ah de alta con capacidad
capacidad* múltiple y múltiples
voltajes
7.2V
A9263
A9264
8.4V
A9250
A9264
9.6V
A9251
A9265
A9264
12.0V
A9252
A9266
A9264
14.4V
A9262
A9267
A9264
18.0V
A9268
-
Interruptor de avance/retroceso y desbloqueo
Gatillo de velocidad variable
Batería
Cargador de 3 a 5 horas
Cargador rápido de 1 hora
Portabrocas sin llave
Collar de ajuste de par
Selector de transmisión
Punta de atormillar
El interruptor de avance/
retroceso y desbloqueo
controla la dirección de
rotación del
portabrocas. En la
posición del centro,
impide que el taladro
empiece a funcionar
cuando se cambian los
accesorios o cuando se
ha guardado.
12
BATERÍAS ADICIONALES
Se puede adquirir una batería adicional para mejorar la
capacidad de tiempo de funcionamiento del taladro.
Compre solamente una batería Black & Decker que
tenga el mismo voltaje que su taladro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
45
información, se ruega consultar a su concesionario
local de Black & Decker.
,@y
y,@
• El interruptor de velocidad variable se usa para hacer
funcionar el taladro en todos los modos de operación.
También controla la velocidad del taladro.
• El selector de transmisión permite seleccionar la
velocidad más conveniente para atornillar, o para
determinar la velocidad más apropiada para taladrar.
• El collar de ajuste de par determina el par de apriete
para atornillar.
• El taladro se provee con una punta de atormillar de
dos funciones. Para sacarla, retírela del rebajo
tirando firmemente de ella.
Para volver a instalarla, presiónela con firmeza
hasta que encaje en su lugar con un golpecito seco.
VELOCIDAD VARIABLE
•
Este taladro tiene un
interruptor tipo gatillo de
velocidad variable.
A mayor presión sobre
el gatillo, más rápido
funciona el taladro. Si el
taladro tiene un selector de transmisión, la velocidad
es continuamente controlada utilizando el interruptor
de gatillo, o en dos fases, usando el selector de
transmisión. La velocidad máxima que se puede
alcanzar usando el gatillo depende de la posición del
selector de transmisión.
33
ESPAÑOL
FRENO
El interruptor del freno interrumpe en menos de un
segundo la rotación del portabrocas. Esta función es
útil cuando se ajustan los tornillos y para atornillar
rápidamente una gran cantidad de tornillos.
45
12
3
SELECTOR DE TRANSMISION
Proceda de la siguiente manera para cambiar la
posición del selector de transmisión:
Para seleccionar la
2
posición de baja
1
velocidad (para
desatornillar y
aplicaciones que
requieran un alto
esfuerzo de revolución)
presione el interruptor
selector hasta la
posición más avanzada, de tal manera que aparezca el
número “1”.
Para seleccionar la posición de alta velocidad (para
taladrar y percutir) ponga el interruptor selector en la
posición de atrás, de tal manera que aparezca el
número “2”. En caso necesario, al cambiar la
transmisión, apriete el gatillo lo suficiente para hacer
girar lentamente el portabrocas.
Advertencia! No cambie de engranaje cuando el
portabrocas está girando en otra velocidad que no sea
la mínima.
4
123
5
COLLAR DE AJUSTE DEL PAR
Para taladrar materiales que no sean de mampostería,
haga girar el collar hasta que el símbolo del taladro
coincida con el indicador en la parte superior de la
caja protectora del taladro.
El collar de ajuste de par tiene 5 posiciones, y permite
que la máquina sea ajustada para tener el par de
apriete necesario para instalar tornillos de un tamaño
dado en determinado material.
Proceda de la siguiente manera:
Ponga el collar de ajuste
de par en la posición “1”.
Instale y apriete el
primer tornillo. Si el
embrague del taladro
empieza a encajar en los
trinquetes antes de
haberse terminado de
instalar correctamente el tornillo, haga girar el collar
de ajuste de par, como sea necesario, hasta que el
embrague se desconecte cuando la cabeza del
34
tornillo esté en el mismo nivel que la superficie del
material. Use esta posición del par cuando instale los
demás tornillos.
CARGADOR RAPIDO Y BATERÍAS DESMONTABLES
Este taladro tiene un cargador rápido y un bloque
de baterías desmontables. Para aumentar la
capacidad del taladro.
MODO DE CARGAR EL TALADRO SIN CABLE
Importante: El bloque de baterías del taladro no viene
cargado cuando nuevo. Una batería nueva, o una que
no se haya usado por mucho tiempo, sólo alcanza su
óptimo funcionamiento después de unos 5 ciclos de
carga y descarga. Antes de tratar de cargar el taladro,
lea todas las instrucciones de seguridad.
Para cargar el taladro, proceda de la siguiente manera:
Ponga el interruptor de
avance/retroceso en la
posición del centro
(posición de desbloqueo).
Quite todo accesorio
que lleve el portabrocas.
Para sacar el bloque de
baterías, retírelo
presionando los dos
botones para soltarlo.
Enchufe el cargador en
un toma de corriente de
220/240 V. Ponga la
batería en el cargador.
Al cargarse, puede que
el bloque de baterías
zumbe y se
note caliente al tacto;
esto es normal.
Cargador de 3 a 5 horas
Después de uso normal, esta batería puede quedar
totalmente cargada en 3 horas. Si la batería estuviera
completamente descargada, para que se cargue
completamente es posible que se necesite dejarla
recargando más de 8 horas.
La batería viene de fábrica sin carga, por tanto, antes de
usarla debe ser recargada por lo menos unas 6 horas.
Para prolongar la vida útil de la batería no la deje
recargando por más de 8 horas. Aunque una sobrecarga
no compromete la seguridad, puede reducir
significativamente la vida útil total de la batería.
Cargador rápido de 1 hora
Déjelo así hasta que se apague el indicador rojo, y el
ESPAÑOL
indicador verde se ilumine: al suceder esto, la batería
estará lista para ser usada.
Si se ha usado la batería recientemente y está
demasiado caliente, se enciende de todas maneras el
indicador rojo, pero en efecto el cargador no empezará
a cargar hasta que la temperatura de la batería baje a
menos de 45°C. Una vez sucedido esto reinserte la
bateria para volver a empezar a cargar. El cargador
distingue cuando la batería está cargada y la cambia a
carga lenta. De este modo, la batería puede quedar
permanentemente en el cargador sin peligro de reducir
su vida útil.
Ambos cargadores
Desconecte la clavija de la energía eléctrica antes de
conectar o desconectar las baterías. Para que el bloque
de baterías tenga el máximo de vida útil, cárguelo en
una temperatura ambiental de aproximadamente 24°C.
No cargue la batería si la temperatura del aire hace
menos de 5°C o superior a 35°C. El cargador puede
quedar indefinidamente en el enchufe de la electricidad
sin perjuicio. Si la batería no cargara correctamente,
utilizando una lámpara u otro aparato, compruebe que
esté bien el suministro de energía del enchufe. Si el
suministro de electricidad está correcto y el taladro
sigue sin cargarse, lleve o envíe el taladro y el cargador
al técnico de mantenimiento autorizado de Black &
Decker en su localidad.
MODO DE INSTALAR EL TALADRO O BROCA DE
DESATORNILLADOR
Verifique que el interruptor de avance/retroceso esté
en la posición del centro (posición de desbloqueo).
Sosteniendo la parte
posterior del
portabrocas, haga girar
la parte delantera hasta
que la mordaza del
portabrocas esté lo
suficientemente abierto.
Introduzca la broca de taladro en la mordaza del
portabrocas. Sosteniendo la parte posterior del
portabrocas, apriete la parte delantera. Apriete
firmemente las dos partes haciéndolas girar en sentido
contrario hasta asegurar la broca con firmeza.
MODO DE CAMBIAR EL PORTABROCAS
Verifique que el interruptor de avance/retroceso esté
en la posición del centro (posición de desbloqueo).
Para quitar el portabrocas, abra las mordazas, sujételo
bien con una mano y con la otra quite con un
destornillador el tornillo que encontrará en el fondo,
haciéndolo girar a
derechas aproximadamente una vuelta.
Meta una llave allen en
el portabrocas y dele un
golpe seco hacia la
izquierda con un martillo
para aflojarlo. Quite la
llave allen. Con el
destornillador, afloje el
tornillo a derechas hasta
que salga del eje. Quite
el portabrocas del eje
haciéndolo girar a
izquierdas. Para poner el
portabrocas, métalo en
la rosca y gírelo a derechas hasta el tope.
Ponga el tornillo y apriételo bien a izquierdas con
el destornillador.
CONSEJOS UTILES
• Asegure con firmeza la pieza de trabajo.
• Al taladrar materiales delgados, ponga un pedazo
de madera detrás para evitar que se dañe la pieza
de trabajo cuando el taladro llegue al otro lado.
Cuando esto sucede, disminuya la presión en el
taladro para obtener un agujero nítido.
• Utilice solamente brocas afiladas.
• Al utilizar el taladro como desatornillador, siempre
utilice brocas del tamaño y tipo correcto. Al utilizar
el taladro como desatornillador, la lubricación puede
ayudar con la instalación de los mismos. Los
lubricantes que se suelen usar son jabón o líquido
lavaplatos. Ponga un poco en el tornillo.
• Al taladrar madera, use una broca helicoidal.
• Al taladrar metales, use una broca helicoidal para
metal, de alta velocidad.
• Al taladrar metales ferrosos, use un lubricante. El
hierro y el latón se taladran sin lubricante.
• Utilizando un punzón, para mayor precisión, haga
una marca en el centro del agujero que se requiera.
• Siempre presione en línea recta sobre la broca.
CUIDADO DE LA MAQUINA
No ejerza excesiva
presión sobre la broca.
Use suficiente presión
para que el taladro/
desatornillador siga
perforando/atornillando,
pero no presione tanto
35
ESPAÑOL
que pueda parar el motor. Al terminar, saque la broca,
abra al máximo la mordaza y golpee el costado del
portabrocas para quitar el serrín.
LAS BATERÍAS RECARGABLES Y EL MEDIO AMBIENTE
Las herramientas sin cable de Black & Decker
funcionan con baterías de nickel cadmio
(NiCad) que pueden ser recargadas muchas
veces para dar una larga vida y potencia
máxima consistentemente.
Este símbolo indica que las baterías incluidas
con este producto se deben desechar en los
Cd sitios indicados para ello y no en los lugares
para los desechos normales.
Las baterías NiCad pueden ser dañinas para
el medio ambiente y pueden explotar si se
exponen al fuego. No incinerar.
Por lo tanto, cuando su herramienta o su
batería necesite ser reemplazada, piense en
el medio ambiente.
Black & Decker recomienda lo siguiente:
• Descargue las baterías completamente,
utilizando la herramienta hasta que se pare
la máquina. Después extraiga la batería.
• Lleve la batería a un servicio oficial
Black & Decker. En caso necesario
pregunte en su ayuntamiento para
obtener información sobre cómo
desechar las baterías. Las baterías
recolectadas serán desechadas
debidamente y utilizadas para reciclaje,
protegiendo así el medio ambiente.
Nota: Como consumidor Vd. es responsable de
desechar o reciclar las baterías debidamente.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades:
KC1251CN, KC1252CN, KC1451CN, KC7251CN,
KC9651CN, KC9652CN , KC1261CN, KC1461CN,
KC9661CN
cumplen las directivas 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Presión sonora ponderada 70dB(A)
Potencia sonora ponderada 83dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son
de <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
36
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin aviso previo.
Trapano a batteria - istruzioni per l’uso
NORME ANTINFORTUNISTICHE
Attenzione! Durante l’utilizzo di utensili elettrici, è
importante osservare le seguenti norme basilari per
ridurre il rischio di incendi, scariche elettriche e
ferimenti. Leggete attentamente tutte le istruzioni
contenute nel presente manuale prima di utilizzare
l’utensile. Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Vi consigliamo di utilizzare apposite misure protettive
per l’udito in caso di rumore superiore a 85dB.
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Prestate attenzione al luogo di lavoro. Non
esponete gli utensili alla pioggia. Non usate
elettroutensili in luoghi umidi. Utilizzate una
illuminazione sufficiente. Non usate elettroutensili in
presenza di liquidi infiammabili o gas.
• Proteggetevi da scariche elettriche. Evitate il
contatto con corpi collegati a terra (per.es. tubi,
radiatori, frigoriferi).
• Tenete d’occhio i bambini. Non permettete a
visitatori di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
i visitatori vanno tenuti lontano dall’area di lavoro.
• Riponete gli utensili non in uso. Quando non
utilizzati, gli utensili, vanno riposti in luoghi sicuri,
asciutti e lontano dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è previsto.
• Utilizzate l’utensile corretto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori per i quali non sono previsti.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile. Si
consiglia l’utilizzo di guanti in gomma e scarpe antisdruciolo. Se portate i capelli lunghi, raccoglieteli
con fasce.
• Utilizzate occhiali protettivi. Usate anche
mascherine protettive in caso di lavori polverosi.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per tenere il pezzo. E’ più sicuro
che usare le mani e consente un migliore controllo
dell’utensile.
• Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
• Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere le migliori prestazioni. Seguite le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli
44
•
•
•
•
•
•
•
accessori. Mantenete le impugnature asciutte,
pulite e sgrassate.
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, assicuratevi sempre che le
chiavi di servizio siano state rimosse.
Evitate accensioni involontarie. Non trasportate
l’utensile tenendo le mani sull’interruttore.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ció che
state facendo. Usate il vostro buon senso. Non
utilizzate elettroutensili se vi sentite stanchi.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le difese e le altre
parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili, il loro collegamento, controllate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componenti e ogni altra
condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato. Fate
sostituire da un centro autorizzato anche gli
eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate
l’utensile se l’interruttore non funziona correttamente.
Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
Fate eseguire le riparazioni da personale qualificato.
Le riparazioni devono essere eseguite da persone
qualificate. Utilizzate sempre parti originali. In caso
contrario il rischio di incidenti all’operatore è elevato.
Questo apparecchio elettrico è conforme alle vigenti
norme antinfortunistiche.
Spina e cavo del carica-batteria
• Non sfilate la spina dalla presa tirandola per il cavo.
• Assicuratevi che il cavo collegato sia posizionato in
un punto dove non possa essere calpestato o in
qualche altro modo danneggiato.
• Tenete il cavo lontano da fonti di calore, olii, angoli e
superfici taglienti e controllate che sia sempre in
buone condizioni.
ULTERIORI NORME ANTINFORTUNISTICHE SULL’USO
DEI TRAPANI E DEL CARICA-BATTERIA
• Pericolo! Tensione di 220V ai terminali di carica.
Non inserite oggetti conduttori. Rischio di scariche
elettriche.
• Pericolo! Se la batteria é rotta o danneggiata, non
inserite la batteria nel caricabatteria. Rischio di
scariche elettriche.
• Il carica-batteria è stato progettato unicamente per
un uso interno (in abitazioni).
ITALIANO
• Non usate il caricabatteria se ha ricevuto dei forti
colpi, o se in qualsiasi modo risultasse danneggiato;
portatelo ad un centro di assistenza autorizzato.
• Non tentate mai di collegare insieme due
caricabatteria.
• Staccate sempre la spina dalla rete di alimentazione
prima di inserire o togliere la batteria dal
caricabatteria.
• Il caricabatteria é previsto per l’utilizzo collegato
alla rete di alimentazione domestica a 220V. Non
tentate mai di collegarlo ad altro voltaggio.
• Questo utensile è sempre in condizioni operative, in
quanto non necessita di essere collegato alla rete
elettrica. Tenete sempre l’interruttore sulla posizione
di “Spento” (OFF) quando l’utensile non è in uso o
durante la sostituzione di accessori.
• Durante operazioni di foratura o avvitatura in muri,
pavimenti, ecc. fate attenzione ad eventuali fili
elettrici “vivi”. Non tenete le mani sulle parti
metalliche dell’utensile. Impugnatelo solo
tenendolo per le superfici plastiche.
• Non riponete l’utensile in luoghi dove la temperatura
possa raggiungere o eccedere i 50°C.
• Non bruciate l’utensile anche se completamente
danneggiato. La batteria può esplodere a contatto
con le fiamme.
• In caso di uso estremo è possibile che una piccola
quantità di liquido fuoriesca dalla batteria. Questo
non indica un difetto o danno. Se la batteria fosse
crepata e del liquido venisse a contatto con la
vostra pelle:
• Lavatevi immediatamente con acqua e sapone.
• Neutralizzate con succo di limone o aceto.
• Se il liquido della batteria vi entra negli occhi,
sciacquateli con acqua pulita per almeno 10
minuti, ricorrete poi subito alle cure di un medico.
• Non cercare di aprire l’alloggiamento del trapano o
del caricabatterie.
• Il cavo del caricabatteria non deve essere
sostituito dall’utilizzatore. Se il cavo fosse
danneggiato, fatelo sostituire presso un Centro di
assistenza Black & Decker.
• Assicuratevi che la batteria sia corretta per
l’utensile.
• Assicuratevi che la superficie esterna della batteria
e dell’ utensile siano asciutti e puliti prima di inserirli
nel caricabatteria.
• Assicuratevi che la batteria sia caricata con il
carica-batteria corretto consigliato dal costruttore.
Un uso scorretto può risultare causa di scariche
elettriche, surriscaldamento o perdita di liquidi
corrosivi dalla batteria.
Conservate queste istruzioni!
SICUREZZA ELETTRICA
Accertarsi che la corrente elettrica abbia la stessa
tensione riportata sulla targhetta. Il caricabatterie è
dotato di spina e cavo a due conduttori interni isolati.
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla salvaguardia
dell’ambiente circostante. I Centri di Assistenza
Black & Decker accetteranno il vostro utensile e
provvederanno a smaltirlo in modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza. Se
nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
45
ITALIANO
CARATTERISTICHE
9
8
7
12
3
•
•
45
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera
significativa le prestazioni e la sicurezza. In alcuni
casi ciò può avere l’effetto di vanificare le condizioni
di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di
contattare la filiale di assistenza o il centro di
assistenza autorizzato più vicino a casa vostra. Potete
telefonare per ottenere tutte le informazioni necessarie
e prendere accordi per portare o inviare il vostro
prodotto al centro di assistenza selezionato.
6
•
•
•
2
3
•
5
,@y
y,@
•
•
1
•
4
ACCESSORI
La Black & Decker offre una serie completa di inserti
per avvitatore. Si consiglia di utilizzare solo accessori
Black & Decker. Per maggiori informazioni consultare il
rivenditore locale Black & Decker.
Batteria ad
alta capacitá
da 1,7 Ah*
7.2V
8.4V
9.6V
12.0V
14.4V
18.0V
A9263
A9250
A9251
A9252
A9262
-
A9265
A9266
A9267
A9268
Caricabatterie
da 1 ora per
vari voltaggi
e capacitá
A9264
A9264
A9264
A9264
A9264
-
*Anche se la carica richiede il 70% di tempo in più, le
batterie da 1,7Ah aumentano l’autonomia dell’utensile.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò,
è per voi eccessivo, vi raccomandiamo di adottare
le misure di protezione adatte. Questo dovrebbe
normalmente verificarsi con un livello di rumore
superiore a 85dB (A).
Nota: queste istruzioni si riferiscono anche a codici
aventi una lettera come suffisso. Per informazioni
dettagliate sul proprio utensile fare riferimento
all'imballaggio.
46
3
Batteria
standard
Interruttore avanti/indietro e di sicurezza
Interruttore velocità variabile
Batteria
3-5 ore di ricarica
1 ora per la ricarica veloce
Mandrino autoserrante
Ghiera regolazione coppia
Selettore rapporto di marcia
Inserto avvitatore
12
Voltaggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
45
BATTERIE DI RISERVA
Per aumentare l’autonomia del trapano è possibile
acquistare una batteria di riserva, purché sia originale
Black & Decker e abbia lo stesso voltaggio del trapano.
,@y
y,@
L’interruttore avanti/
indietro e di sbloccaggio
controlla il senso di
rotazione del mandrino.
In posizione centrale
impedisce l’azionamento
del trapano durante la
sostituzione degli
accessori o quando il
trapano non viene usato.
• L’interruttore per la velocità variabile serve per far
funzionare il trapano in tutti i modi di funzionamento
e, inoltre, controlla la velocità del trapano.
• La ghiera di regolazione della coppia imposta il
carico di coppia durante l’uso dell’avvitatore.
• Il selettore del rapporto di marcia consente di
ITALIANO
Il trapano è provvisto di
un interruttore per la
velocità variabile. Tanto
maggiore è la pressione
esercitata su questo
interruttore, quanto più
elevata sarà la velocità
del trapano. Se il trapano è provvisto di un selettore del
rapporto di marcia, la variazione di velocità viene
controllata in modo progressivo mediante l’interruttore
oppure in due stadi mediante il selettore del rapporto di
marcia. La velocità massima raggiunta con
l’interruttore a scatto dipende dall’impostazione del
selettore del rapporto di marcia.
FRENO
L’interruttore del freno arresta la rotazione del
mandrino in meno di 1 secondo. Questa funzione è utile
quando si regola la posizione di una vite o per avvitare
rapidamente un numero di viti elevato.
45
12
3
SELETTORE RAPPORTO DI MARCIA
Per cambiare l’impostazione del selettore del rapporto
di marcia, procedere come segue.
Per selezionare la bassa
velocità (avvitamento e
2
applicazioni a coppia
1
elevata), spostare il
selettore in avanti.
Apparirà il numero ‘1’.
Per selezionare l’alta
velocità (trapano a
percussione), spostare
il selettore indietro.
Apparirà il numero ‘2’. Se necessario, quando si
cambia il rapporto di marcia, abbassare l’interruttore
a scatto abbastanza per far ruotare lentamente
il mandrino.
Attenzione! Non cambiare rapporto quando il mandrino
sta ruotando a meno che non giri a bassa velocità.
GHIERA DI REGOLAZIONE DELLA COPPIA
Per selezionare la foratura di materiali diversi da
laterizi, ruotare la ghiera fino ad allineare il simbolo del
5
VELOCITÀ VARIABILE
trapano all’indicatore posto in cima all’alloggiamento
del trapano. La ghiera di regolazione della coppia ha
cinque posizioni e consente di regolare la coppia
ottimale per il fissaggio di viti di una determinata
misura in determinati materiali.
Posizionare la ghiera di
regolazione coppia in
posizione ‘1’.
Posizionare e stringere
la prima vite. Se il
mandrino del trapano
inizia a girare a vuoto
prima che la vite sia ben
alloggiata, ruotare la
ghiera di regolazione coppia fino a quando il mandrino
slitta nel momento in cui la testa della vite è a filo con
la superficie del materiale. Per le restanti viti
mantenere la regolazione di coppia così ottenuta.
4
123
selezionare la velocità ottimale per l’uso
dell’avvitatore o del trapano.
• l trapano viene fornito con un inserto avvitatore a
doppia funzione. Per toglierlo, estrarlo con decisione
dalla sede. Per sostituirlo, inserirlo e premere con
fermezza fino allo scatto.
CARICABATTERIE RAPIDO E BATTERIA STACCABILE
Il trapano è provvisto di un caricabatterie rapido e di
una batteria staccabile. Per aumentare la durata di
funzionamento del trapano, è possibile acquistare una
batteria di riserva.
COME CARICARE IL TRAPANO A BATTERIA
Importante! Quando il trapano è nuovo, la batteria non
è carica. Una batteria nuova o una batteria rimasta
inutilizzata per parecchio tempo raggiungono la
massima prestazione solo dopo circa 5 cicli di carica e
scarica. Prima di caricare il trapano, leggere tutte le
norme di sicurezza. Per caricare il trapano, procedere
come segue:
Portare l’interruttore
avanti/indietro in
posizione centrale.
Togliere tutti gli
accessori dal mandrino.
Per togliere la batteria,
premere i due pulsanti di
sgancio e staccare la
batteria. Inserire il
caricabatterie in una
presa standard da 220/
240V. Inserire la batteria
nel caricabatterie.
Durante la carica la
batteria potrà emettere
un ronzio e riscaldarsi al
tatto; è un fenomeno
normale.
47
ITALIANO
3-5 ore di ricarica
Dopo un uso normale, la carica completa del trapano
richiede di 3 ore. Se la batteria si è scaricata
completamente, la ricarica completa potrebbe richiedere
anche 8 ore.
La batteria viene fornita scarica dal produttore; prima di
utilizzarla, metterla sotto carica per almeno 6 ore.
Per massimizzare la vita utile della batteria, non lasciarla
sotto carica per più di 8 ore. Sebbene un’eventuale
sovraccarica non comprometta la sicurezza della batteria,
potrebbe ridurne considerevolmente la vita utile globale.
1 ora per la ricarica veloce
Inserire la batteria nel caricabatterie. Lasciare la
batteria nel caricabatterie finché non si spegne la spia
rossa e si illumina quella verde. A quel punto la batteria
è pronta per l’uso. Se la batteria è stata usata di recente
ed è troppo calda, si illumina comunque la spia di
carica rossa ma il caricabatterie non si avvia finché la
temperatura non sarà scesa sotto i 45°C. Una volta che
la temperatura è scesa sotto i 45˚ si deve reinserire la
batteria al caricamento iniziale. Il caricabatterie
riconosce l’avvenuto completamento della carica e, in
tal caso, passa automaticamente alla carica di
mantenimento. La batteria può così rimanere nel
caricabatterie a tempo indeterminato senza subire danni.
Utilizzo carica batteria
Staccare la spina dalla presa elettrica prima di collegare
o staccare la batteria. Per massimizzare la durata dalla
batteria, caricare la batteria a una temperatura di circa
24°C. Non caricare la batteria a una temperatura inferiore
a 5°C o superiore a 35°C. Il caricabatterie può restare
collegato alla presa elettrica senza subire conseguenze
negative. Se la batteria non viene caricata correttamente,
controllare l’alimentazione elettrica alla presa con una
lampada o un altro attrezzo. Se l’alimentazione è corretta
e il trapano non si carica comunque, portare o spedire il
trapano e il caricabatterie al riparatore autorizzato
Black & Decker.
COME MONTARE LA PUNTA O L’INSERTO AVVITATORE
Controllare che
l’interruttore avanti/
indietro sia in posizione
centrale (sbloccaggio).
Tenendo la parte
posteriore del mandrino,
ruotare la parte
anteriore fino ad aprire le ganasce del mandrino.
Inserire la punta nelle ganasce del mandrino. Tenendo
la parte posteriore del mandrino, stringere la parte
48
anteriore. Stringere a fondo le due parti in senso
opposto per garantire la presa sicura della punta.
COME SOSTITUIRE IL MANDRINO
Controllare che l’interruttore avanti/indietro sia in
posizione centrale (bloccaggio).
Per rimuovere il
mandrino, aprite
le ganasce, impugnatelo
saldamente con una
mano e con l’altra mano,
usando un cacciavite,
allentate la vite
sinistrorsa di fissaggio
posta nel mandrino.
Inserite una chiave a
brugola nel mandrino e
stringete le griffe. Date
un colpo deciso alla
brugola in senso antiorario con un martello per allentare il mandrino
dall’albero. Rimuovete la chiave a brugola. Usate il
cacciavite per svitare completamente la vite
dall’albero. Rimuovete il mandrino dall’albero
ruotandolo in senso anti-orario. Per fissare il mandrino,
inseritelo sul filetto e ruotatelo in senso orario fino a
che si fermi. Inserite la vite e stringetela saldamente in
senso anti-orario. In caso di difficoltà Vi preghiamo di
rivolger Vi ai centri di assistenza Black & Decker.
CONSIGLI PRATICI
• Stringere il pezzo in lavorazione con fermezza.
• Durante la foratura di materiale sottile, utilizzare un
blocco di “supporto” per evitare di danneggiare il
pezzo. Prima che la punta fuoriesca dal lato opposto,
ridurre la pressione sul trapano; si otterrà così un
foro pulito.
• Utilizzare solo punte affilate.
• Quando si utilizza il trapano come avvitatore, usare
sempre l’inserto appropriato con le giuste dimensioni.
• Quando si utilizza il trapano come avvitatore, è
possibile semplificare il lavoro lubrificando le viti.
I lubrificanti normalmente utilizzati sono sapone o
detersivo liquido. Applicarne una quantità ridotta
sulla vite.
• Quando si lavora il legno, utilizzare le punte per legno.
• Quando si lavora il metallo, utilizzare le punte per
metallo.
• Quando si lavorano i metalli ferrosi, utilizzare un
lubrificante. Il ferro e l’ottone si forano senza
lubrificante.
ITALIANO
• Per migliorare la precisione, fare una tacca con un
punteruolo al centro del foro da eseguire.
• Esercitare la pressione in linea retta con la punta.
SALVAGUARDIA DELL’UTENSILE
Dopo l’uso, togliere la punta, aprire completamente le
ganasce del mandrino e dare leggeri colpi sul lato per
rimuovere residui di segatura.
Non esercitare una pressione eccessiva sul trapano.
Esercitare la pressione
sufficiente perché il
trapano/avvitatore
faccia presa, ma non
spingere troppo per
evitare che il motore
si fermi.
Potenza sonora 83dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
BATTERIE RICARICABILI E AMBIENTE
Gli utensili a batteria Black & Decker utilizzano
batterie al Nickel-Cadmio (NiCad) che possono
essere ricaricate più volte per dare una
maggiore durata e una piena potenza.
Questo simbolo che indica la batteria al NiCad
non può essere gettata nei rifiuti casalinghi
Cd perchè potrebbero finire in un inceneritore o in
una discarica, cose queste assolutamente
da evitare.
La batterie al NiCad possono essere dannose
per l’ambiente e possono esplodere quando
esposte al fuoco. Non incenerirle.
Quindi, quando l’utensile o la batteria necessita di
sostituzione, pensate alla protezione dell’ambiente.
Black & Decker raccomanda le seguenti azioni:
• Scaricate completamente le batterie
utilizzandole fino a che non diano più energia
e rimuovetele all’utensile.
• Portate la batteria esaurita o danneggiata alla
filiale di assistenza Black & Decker più vicina.
Se necessario contattate le autorità comunali
per informazione.
Attenzione: Lei come cliente è responsabile
per il corretto smaltimento e per il riciclaggio
della batteria.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti: KC1251CN, KC1252CN,
KC1451CN, KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN,
KC1261CN, KC1461CN, KC9661CN
sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Pressione sonora 70dB (A)
49
Gebruiksaanwijzing accu boormachines
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Opgelet! Bij het gebruik van elektrische
gereedschappen dient u altijd bepaalde richtlijnen in
acht te houden om het gevaar voor brand,
elektroshocks en persoonlijk letsel zoveel mogelijk te
beperken. Houd ook hier de volgende richtlijnen in
acht. Lees en let goed op deze adviezen voor u een
produkt in gebruik neemt.
• Wij bevelen het dragen van aangepaste
gehoorbeveiliging aan wanneer het geluids- niveau
85dB (A) overschrijdt.
• Zorg voor orde op de plaats van het werk.
Rommel, wanorde en vuil zijn synoniemen voor
ongevallenrisico’s.
• Let op de invloed van omgevingsfaktoren. Stel
elektrisch gereedschap nooit bloot aan regen en
gebruik ze niet in vochtige of natte omgeving. Zorg
voor voldoende verlichting. Gebruik elektrisch
gereedschap nooit in de nabijheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
• Bescherm uzelf tegen electroshocks.
Lichaamskontakt met geaarde voorwerpen dient u
te vermijden (bijv. leidingen, radiatoren, fornuizen,
koelkasten).
• Kinderen en toeschouwers op een afstand houden.
Laat geen onbevoegden de machine of het snoer
aanraken, en let erop dat ze zoveel als mogelijk op
afstand van de werkplaats blijven.
• Berg de machine veilig op. Na gebruik moeten
machines op een droge en afgesloten plaats, buiten
het bereik van kinderen, opgeborgen worden.
• Overbelast de machine niet. De machine zal
efficiënter en veiliger gebruikt worden wanneer ze
niet overbelast wordt. Let op de aanbevolen
toepassingen en de technische gegevens.
• Gebruik passende accessoires en hulpstukken.
Gebruik geen accessoires, noch hulpstukken die
niet voor professioneel gebruik bedoeld zijn. Gebruik
gereedschap nooit voor andere toepassingen dan
deze waarvoor ze bestemd zijn.
• Draag passende werkkledij. Losse kledingstukken
en juwelen dienen vermeden te worden omdat ze
door de bewegende machinedelen kunnen gevat
worden. Rubber handschoenen en slipvast
schoeisel worden aanbevolen voor werken
buitenshuis. Lange haren worden best met een
haarnetje beschermd.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag een veiligheidsbril en een stofmasker als er
bij het werk veel stof ontstaat.
50
• Beveilig het werkstuk. Gebruik een kleminrichting,
bankschroef of spanklem om het werkstuk stevig
vast te zetten. Het werkstuk wordt zodoende beter
vastgehouden dan met de hand, en bovendien krijgt
u aldus beide handen vrij om de machine te geleiden.
• Let op een goede lichaamshouding. Een abnormale
en oncomfortabele lichaams - houding kan gevaar
opleveren. Zorg voor een stevige positie die u
toelaat steeds uw evenwicht te bewaren.
• Draag zorg voor uw materiaal. Zorg er steeds voor
dat gereedschappen en toebehoren schoon en
scherp zijn. Zo kan u ze beter en veiliger gebruiken.
Volg de onderhoudsaanwijzingen en de
aanbevelingen i.v.m. het verwisselen van accessoires.
Kontroleer ook regelmatig verlengsnoeren en
vervang ze zo nodig. Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen en -hendels droog zijn en vrij van vet of olie.
• Verwijder sleutels van de machine. Kontroleer,
voordat u de machine inschakelt of alle sleutels en
andere regelhulpmiddelen van de machine
verwijderd zijn.
• Voorkom onvoorzien starten. Draag nooit een
elektrische boormachine met de vinger op de
schakelaar wanneer de stekker in het stopkontakt
steekt. Overtuig uzelf ervan dat de schakelaar
op “uit” staat voordat u de stekker in het
stopkontakt steekt.
• Verlengsnoeren buiten. Gebruik buitenshuis
uitsluitend verlengsnoeren die goedgekeurd zijn en
aldus gemerkt.
• Let altijd goed op. Concentreer u steeds op het werk
en ga zorgvuldig en met overleg te werk. Gebruik de
machine niet wanneer uw aandacht van het werk
wordt afgeleid.
• Kontroleer de machine op beschadigingen.
Kontroleer zorgvuldig alle veiligheidsinrichtingen en
beschadigde onderdelen. Zorg ervoor dat alle delen
onberispelijk funktioneren. Ga ook na of de
bewegende delen niet klemmen of breuken vertonen
en dat de accessoires onberispelijk gemonteerd zijn
en goed vastzitten. Beschadigde
veiligheidsinrichtingen of andere onderdelen
moeten hersteld of vervangen worden door een
erkende reparatiedienst. Gebruik geen elektrische
machines wanneer de schakelaar niet meer
behoorlijk funktioneert.
• Opgelet! Om efficiënter en veilig te werken is het
best uitsluitend accessoires en hulpstukken te
gebruiken die door Black & Decker aanbevolen
worden.
NEDERLANDS
• Reparaties mogen alleen door erkende reparateurs
worden uitgevoerd. Dit elektrisch gereedschap
voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker
mogen reparaties alleen door vakkundig personeel
worden uitgevoerd.
• Dit produkt voldoet aan de wettelijke vereisten m.b.t.
radio en televisie ontstoring.
Stekker en snoer
• Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door
aan het snoer te trekken.
• Zorg ervoor dat het snoer zodanig ligt dat er niet op
getrapt of over gevallen kan worden en zodanig dat
het niet op een andere manier beschadigd of
uitgerekt kan worden.
• Houdt het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en ruwe oppervlakken, en zorg ervoor dat
het in goede staat verkeert.
EXTRA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
BOORMACHINE EN LADER
• Pas op! Er staat 220 volt op de contactpunten van de
oplader. Niet met geleidende voorwerpen in de oplader
prikken i.v.m. gevaar voor elektrische schokken.
• Pas op! Als het omhulsel van de accu gescheurd of
beschadigd is, accu niet in het oplaadapparaat
steken i.v.m. gevaar voor elektrische schokken.
• De lader is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
• De oplader niet gebruiken als hij een harde slag of
stoot heeft ondergaan of gevallen of anderszins
beschadigd is; breng hem in dat geval naar een
service-dienst.
• Probeer nooit twee laders op elkaar aan te sluiten.
• Haal altijd de stekker uit het stopkontakt alvorens
een accu te plaatsen of te verwijderen.
• Uw accu schroefboormachine is altijd gereed voor
gebruik omdat deze niet op het elektriciteitsnet hoeft
te worden aangesloten. Houd de links/rechts
schakelaar altijd in de midden - (“OFF”) positie als u
niet werkt of als u accessoires vervangt.
• Indien u boort of schroeven draait in een muur,
plafond, enz., controleer dan altijd waar eventueel
een elektriciteitsdraad loopt. Raak nooit een
metalen deel van de machine aan tijdens het
werken. Houd de machine vast bij haar plastic delen.
• Berg het toestel nooit op in ruimten waar de
temperatuur 50°C kan bereiken (zoals buitenschuurtjes
of metalen gebouwen tijdens de zomer).
• Probeer nooit de boor-schroevedraaier te
verbranden, zelfs al is het apparaat ernstig
•
•
•
•
•
•
beschadigd of volledig versleten. De accu kan in het
vuur ontploffen.
Bij extreme gebruiks-, temperatuurs- of
ladingsomstandigheden kan het voorvallen dat er
iets vocht lekt uit de accucellen. Dat betekent niet
dat er een storing is. Indien de buiten- verzegeling
echter gebroken is, en het lekvocht in aanraking
komt met de huid, dan moet u:
• De huid onmiddellijk wassen met water en zeep.
• Het produkt neutraliseren met een mild zuur
(citroensap of azijn).
• Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met
zuiver water gedurende minstens 10 minuten en
zo snel mogelijk medische hulp inroepen.
(Zegt u tegen de dokter dat de vloeistof een
25-35% kalium hydroxide oplossing is).
De behuizing van de boormachine of lader niet openen.
Het netsnoer van de lader dient bij beschadiging door
een erkend service-centrum vervangen te worden.
Verzeker u ervan dat u de juiste accu voor uw
machine gebruikt.
Zorg ervoor dat de accu schoon en droog is voordat
u hem in de lader plaatst.
Gebruik alleen de voorgeschreven lader. Verkeerd
gebruik kan een elektrische schok, oververhitting of
lekkage van de accu tot gevolg hebben!
Berg deze veiligheidsadviezen goed op!
ELECTRISCHE VEILIGHEID
Wees ervan verzekerd dat de voeding overeenkomt
met de spanning die op het nominale waardeplaatjes
staat aangegeven. Uw lader is voorzien van een tweeaderige kabel en stekker.
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van
30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden
gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren
uitsluitend in uiterste noodzaak. Het gebruik van
kwalitatief slechte verlengsnoeren kan leiden tot
brandgevaar en gevaar voor elektrische schok. Indien
een verlengsnoer noodzakelijk is, gebruik dan een
goedgekeurd en als zodanig gemerkt verlengsnoer in
perfecte conditie.
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
51
NEDERLANDS
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de
vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk hinderlijk wordt c.q. het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers met een letter achtervoegsel.
Kijk op uw doos voor specifieke produktgegevens.
VOORZIENINGEN
9
8
7
•
•
3
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
Multispanning
Multicapaciteit
1 uur lader
A9264
A9264
A9264
A9264
-
* De looptijd van een 1,7 Amp. uur accu’s is langer en
deze heeft daarom 70% meer tijd nodig om op te laden.
12
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
Spanning Standaard 1,7 Amp.uur
Accu
hoge capaciteit accu*
8.4V
A9250
9.6V
A9251
A9265
12.0V
A9252
A9266
14.4V
A9262
A9267
18.0V
A9268
45
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
6
•
•
•
2
3
5
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
•
•
•
1
•
4
TOEBEHOREN
Black & Decker levert een complete reeks
schroevendraaierbits. Gebruik uitsluitend
Black & Decker toebehoren. Voor details kunt u
contact opnemen met uw Black & Decker dealer.
EXTRA ACCU’S
U kunt de looptijd van uw boormachine verlengen door
een extra accu aan te schaffen. Koop uitsluitend een
Black & Decker accu met dezelfde spanning als uw
boormachine.
Spanning Standaard 1,7 Amp.uur Multispanning
Accu
hoge capa- Multicapaciteit
citeit accu* 1 uur lader
7.2V
A9263
A9264
52
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Links/rechts-regeling en blokkeerschakelaar
Variabele snelheidsschakelaar
Accu
3-5 uurs lader
1 uur snellader
Snelspanboorhouder
Koppelregeling
Toerentalregeling
Schroevendraaierbit
NEDERLANDS
De boormachine heeft
een variabele
snelheidsschakelaar. De
boormachine werkt op
een hogere snelheid
naarmate u de
schakelaar verder
indrukt. Als de boormachine is voorzien van een
toerentalregeling wordt de verandering in snelheid
onafgebroken met de snelheidsschakelaar of in twee
fasen met de toerentalregeling. De maximaal
bereikbare snelheid met de snelheidsschakelaar is
afhankelijk van de instelling van de toerentalregeling.
REMMECHANISME
Het remmechanisme zet de boorhouder in minder dan
1 seconde stil. Deze voorziening is nuttig tijdens het
afstellen van schroeven en voor het snel indraaien van
een groot aantal schroeven.
TOERENTALREGELING
Om de instelling van de toerentalregeling te
3
5
VARIABELE SNELHEID
KOPPELREGELING
Voor het boren in andere materialen dan metselwerk
de koppelregeling draaien tot het boorsymbool op een
lijn staat met de aanwijzing op de bovenkant van de
boormachine behuizing.
De koppelregeling heeft 5 koppelinstellingen zodat
schroeven van verschillende afmetingen gemakkelijk in
specifiek materiaal kunnen worden ingedraaid.
Ga als volgt te werk:
De koppelregeling op
stand ‘1’ zetten.
De eerste schroef
bevestigen en
vastdraaien. Als de
koppeling van de
boormachine begint te
slippen voordat de
schroef volledig is ingedraaid, de koppelregeling
zonodig draaien tot dat de koppeling slipt als de
schroefkop vlak met de oppervlakte van het materiaal
staat. Gebruik deze koppelinstelling tijdens het
indraaien van de overige schroeven.
4
123
• De koppelregeling stelt de koppellading in voor het
indraaien van schroeven.
• Met de toerentalregeling kunt u de optimale
snelheid voor het indraaien van schroeven of de
optimale snelheid voor het boren instellen.
• Uw boormachine wordt met een tweezijdige
schroefbit geleverd. Om te verwijderen uit de
inkeping trekken. Om terug te plaatsen stevig op zijn
plaats drukken.
12
3
45
12
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
De links/rechts-regeling
en blokkeerschakelaar
regelt de draairichting
van de boorhouder. In de
middenpositie voorkomt
deze dat de
boormachine tijdens het
verwisselen van
accessoires of tijdens
opslag inschakelt.
veranderen als volgt te werk gaan:
Om de lage snelheid te
selecteren (indraaien
van schroeven en hoge
2
1
koppel toepassingen) de
keuze-schakelaar naar
voren duwen. Het cijfer
‘1’ verschijnt.
Om de hoge snelheid te
selecteren (boren en
klopboren) de
keuzeschakelaar naar
achteren duwen. Het cijfer ‘2’ verschijnt. Tijdens het
wijzigen van de toerentalregeling zonodig de
snelheidsschakelaar indrukken zodat de boorhouder
langzaam gaat draaien.
Waarschuwing: De toerentalregeling niet wijzigen als
de boorhouder op een andere dan lage snelheid draait.
45
• De variabele snelheidsschakelaar wordt gebruikt
om de boormachine op verschillende standen te
bedienen en regelt tevens de snelheid.
SNELLADER EN ACCU
Uw boormachine heeft een snellader en een
afneembare accu. U kunt een extra accu aanschaffen.
OPLADEN VAN DE ACCU BOORMACHINE
Belangrijk. De accu dat met uw boormachine wordt
meegeleverd is niet opgeladen. Een nieuwe accu, of
een accu die voor langere tijd niet is gebruikt, bereikt
zijn volle vermogen na 5 opladings- en
53
NEDERLANDS
ontladingsperioden. Alle veiligheidsinstructies lezen
voordat uw de boormachine oplaadt.
Om de boormachine op te laden als volgt te werk gaan:
De links-/
rechtsschakelaar in de
middenpositie
(blokkeerstand) zetten.
Alle accessoires uit de
boorhouder halen.
Om de accu te
verwijderen de twee
knoppen indrukken en
de accu eruit halen.
De lader in een
standaard 220/240V
wandcontactdoos
steken. De accu in de
lader zetten. De accu
maakt tijdens het
opladen een brommend
geluid en wordt warm;
dit is normaal.
3-5 uur lader
Na normaal gebruik kan de accu in 3 uur worden
opgeladen. Als de accu leeg is, kan het tot 8 uur duren
voordat hij weer volledig opgeladen is.
De meegeleverde accu is niet opgeladen; voor gebruik
ten minste 6 uur opladen.
De accu’s gaan langer mee als u de accu niet voor
langer dan 8 uur oplaadt. Het is niet gevaarlijk om de
accu’s voor een langere tijd op te laden, maar de
levensduur van de accu wordt hierdoor echter
aanzienlijk verminderd.
1 uur snellader
De accu in de lader zetten. De accu in de lader laten
zitten totdat het rode lampje uitgaat en het groene
lampje gaat branden. Het accupakket is nu klaar voor
gebruik. Als de accu pas is gebruikt en te heet is gaat
het rode oplaadlampje branden maar de lader begint
niet met opladen tot de temperatuur van de accu
beneden 45° C valt. Eens beneden 45˚C moet de accu
nog eens in de lader gezet worden om het opladen ook
verkelijk te doen starten. De acculader weet of de accu
opgeladen is en schakelt in dit geval over op
druppelladen. Op deze manier kunt u de accu voor
onbeperkte tijd in de lader laten zitten zonder dat de
levensduur van de accu wordt verminderd.
Beide laders
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
54
verbindingen aan de accu maakt of verbreekt. De
accu’s hebben een langere levensduur als u de accu in
een temperatuur van ongeveer 24°C oplaadt. De accu
niet opladen als de temperatuur lager is dan 5°C of
hoger dan 35°C. U kunt de lader voor onbeperkte tijd in
de wandcontactdoos laten zitten.
Als de accu niet goed oplaadt de elektriciteitsvoorziening met een lamp controleren. Als u na deze
controle nog steeds vaststelt dat het batterijpakket niet
oplaadt, wendt u zich dan tot uw dichtsbijzijnde
erkende Black & Decker servicecentrum.
MONTEREN VAN DE BOOR OF SCHROEVENDRAAIERBIT
Ga als volgt te werk:
Zorg ervoor dat de links-/rechtsschakelaar in de
middenpositie (blokkeerstand) staat.
Terwijl u het achterste
gedeelte van de
boorhouder vasthoudt,
het voorste gedeelte
roteren tot de
spanklauwen voldoende
zijn geopend.
De boor tussen de spanklauwen van de boorhouder
steken. Het achterste gedeelte van de boorhouder
vasthouden en het voorste gedeelte vastdraaien. De
twee gedeeltes stevig in tegenovergestelde richting
draaien totdat de boor goed vastzit.
VERWISSELEN VAN DE BOORHOUDER
Ga als volgt te werk:
Zorg ervoor dat de links/-rechtsschakelaar in de
middenpositie (blokkeerstand) staat.
Om de boorhouder te
verwijderen moet u de
klauwen openen, de
boorhouder stevig in een
hand houden en met een
schroe-vedraaier in de
andere hand, de
borgschroef in de
boorhouder in wijzerzin
ongeveer één slag
draaien om die los te
maken. Steek een
zeskantsleutel in de
boorhouder en span de
klauwen aan. Geef met
een hamer een korte krachtige klap op de
zeskantsleutel in tegenwijzerzin zodat de boorhouder
van de booras loskomt. Verwijder de zeskantsleutel.
NEDERLANDS
Gebruik de schroevedraaier om de borgschroef in
wijzerzin te draaien totdat die volledig los is van de
booras. Neem de boorhouder nu van de as door hem er
in tegenwijzerzin af te draaien. Om de boorhouder te
monteren moet u hem op de schroefdraad plaatsen en in
wijzerzin draaien tot hij stuit. Steek de borgschroef er
vervolgens in en draai die in tegenwijzerzin aan totdat hij
volledig vastzit.
HANDIGE TIPS
• Het werkstuk stevig vastklemmen.
• Gebruik tijdens het boren van dun materiaal een
ondersteuningsblokje om te voorkomen dat het
werkstuk wordt beschadigd. Net voordat de boor
door het materiaal breekt de druk op de boormachine
verminderen om een ‘schoon’ gat te verkrijgen.
• Gebruik uitsluitend scherpe boren.
• Gebruik altijd de goede afmeting en type
schroevendraaiersbit als de boormachine als
schroevendraaier wordt gebruikt.
• De schroeven worden gemakkelijker ingedraaid als
de schroeven van te voren worden besmeerd. Zeep
en afwasmiddel zijn de gewoonlijke smeermiddelen.
Een kleine hoeveelheid op de schroef smeren.
• Gebruik voor het boren van hout spiraalboren.
• Gebruik voor het boren van metaal hoge snelheid
spiraalboren.
• Gebruik tijdens het boren van ferrometalen een
smeermiddel. Ijzer en messing worden zonder
smeermiddel geboord.
• Voor meer nauwkeurigheid het midden van het te
boren gat met een centerpons markeren.
• Met de boor in een rechte lijn druk uitoefenen.
GEREEDSCHAPSONDERHOUD
Geen overtollige druk op de boormachine uitoefenen.
Oefen voldoende druk uit zodat de boormachine/
schroevendraaier blijft pakken maar niet zo veel dat
de motor stopt.
Na gebruik de boor
verwijderen, de
spanklauwen volledig
openen en op de zijkant
van de boorhouder
kloppen om het zaagsel
te verwijderen.
levensduur krachtig blijven.
Dit symbool geeft aan dat de NiCad accu’s uit dit
produkt niet in het normale dagelijkse afval
Cd terecht dienen te komen, zij dienen gescheiden
verwerkt te worden.
NiCad accu’s kunnen schadelijk zijn voor het
milieu, en kunnen exploderen indien ze verbrand
worden. Probeer ze nooit te verbranden.
Denk aan de bescherming van het milieu als u
aan vervanging van de accu’s toe bent.
Black & Decker beveelt het volgende aan:
• Ontlaad de accu’s volledig door de machine te
laten draaien tot de accu leeg is, en verwijder
deze uit de machine.
• Lever de accu in bij een Black & Decker
verkooppunt, service centrum of uw lokale
afvalverwerking (Chemokar). De accu’s
worden dan op een geschikte manier verwerkt
of gerecycleerd ter bescherming van het milieu.
NB: U als gebruiker bent verantwoordelijk voor
de juiste verwerking van de accu’s.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
KC1251CN, KC1252CN, KC1451CN, KC7251CN,
KC9651CN, KC9652CN, KC1261CN, KC1461CN,
KC9661CN in overeenstemming is
met 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, EN60335,
EN55104, EN50144, EN61000
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 70dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 83dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
ACCU-GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Black & Decker accu gereedschap werkt op
nickel cadmium (NiCad) accu’s die vele malen
opgeladen kunnen worden en tijdens de
55
Bruksanvisning for oppladbar drill
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Advarsel! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for elektrisk støt, personskade og brann.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. Merk deg
alle “Advarsler” før, under og etter bruk av maskinen.
Hold maskinen til enhver tid i god stand. Gjør deg kjent
med maskinen før du tar den i bruk. Legg
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle
som bruker maskinen lett kan finne bruksanvisningen.
• Bruk hørselsvern. Støynivået ved boring av
forskjellige materialer kan variere, og i blant kan
nivået overstige 85dB (A). For å beskytte deg selv
bør du alltid bruke hørselsvern.
• Hold arbeidsområdet rent og ryddig. En uryddig
arbeidsplass innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elektroverktøy
for regn eller vanndamp, eller bruk det på fuktige
eller våte steder. Sørg for god belysning over
arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten
av brannfarlige væsker eller gasser.
• Hold barna borte. Sørg for at det ikke er barn i
nærheten når du bruker maskinen. La ikke andre
personer komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
• Oppbevar elektroverktøyet på et trygt sted. Når
maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et
tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barnas
rekkevidde.
• Overbelast ikke maskinen. Du arbeider bedre og
sikrere innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elektroverktøy. Tving ikke en svak
maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere
verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke
er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
• Kle deg riktig. Ha ikke på deg løsthengende klær
eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige
delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke
glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
• Bruk vernebriller. Bruk vernebriller for å unngå at
det blåser spon inn i øynene dine og skader deg.
Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller
støvmaske.
• Sikre arbeidsstykket. Bruk tvinger eller skrustikker
til å spenne fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn
56
•
•
•
•
•
•
•
å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
styre maskinen.
Strekk deg ikke for langt. Pass på at du alltid har
sikkert fotfeste og balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet. Følg forskriftene når
det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller
maskinens ledning regelmessig og få den reparert
av et autorisert verksted om den skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
Fjern nøkler. Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet i fra maskinen før
maskinen startes.
Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet. Bær ikke
maskinen med fingeren på strømbryteren.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
Sjekk skadede deler. Før fortsatt bruk av maskinen
skal eventuelle skadede deler eller deksler
kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de
fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller
justeringen av bevegelige deler, om de sitter i
klemme, om deler er brukket, sjekk at alt er riktig
montert og at alt er slik det skal være. En del eller et
deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut
av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt
i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres
av et autorisert elektroverksted. Bruk ikke maskinen
hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
Advarsel! Bruk av annet tilbehør eller utstyr enn det
som anbefales i denne bruksanvisningen kan
medføre en mulig risiko for personskade.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR BORMASKIN
OG LADER
• Fare! Laderen har en spenning på 240V. Objekter
med strømledende egenskaper må ikke settes i
laderen, da dette kan føre til elektrisk overslag.
• Fare! Hvis batteriet er sprukket eller skadet må det
ikke settes til lading.
• Laderen skal kun brukes innendørs.
• Bruk ikke skadet ladere. Ved en eventuell skade på
laderen eller ledningen bør laderen sendes til et
autorisert Black & Decker serviceverksted for
reparasjon. (For informasjon , se aktuell prisliste/
katalog eller ring Black & Decker A/S).
• Forsøk aldri å koble sammen to ladere.
• Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
batteriet settes inn eller taes ut av laderen.
• Et batteridrevet verktøy er alltid klar til bruk. Vær derfor
påpasselig med at maskinens strømbryter er låst når
du transporterer maskinen, eller bytter tilbehør.
NORGE
• Ved boring eller skruing av skruer i vegger, gulv etc.,
der det kan forekomme skjulte elektriske kabler skal
man aldri holde i noen av maskinens metalldeler.
Hold verktøyet i gripeflatene.
• Verktøyet bør ikke oppbevares i temperaturer over +
500C (f.eks. utenfor skjul og byggninger av metall om
sommeren).
• Utsett ikke maskinen for ild, selv ikke når produktet
er utslitt, batteriene kan da eksplodere.
• En mindre væskelekasje fra batteriecellene kan
oppstå ved ekstremt hard belastning eller sterk
varme. Dette er helt normalt, og det betyr ikke at det
er feil på maskinen. Dersom skallet på batteriet er
skadet og du får batterivæske på huden, bør du
imidlertid gjøre følgende:
• Vask deg umiddelbart med vann og såpe.
• Nøytraliser ved å helle sitronsaft eller eddik
på huden.
• Får du væske i øynene, skyller du med vann i
minst 10 minutter. Oppsøk deretter lege.
(Opplys legen om at væsken er en 25-35% løsning
av kaliumhydroksid).
• Forsøk ikke å åpne opp drill eller lader.
• Bytt ikke ledningen på laderen selv. Hvis ledningen
er ødelagt skal den byttes av et autorisert
serviceverksted.
• Kontroller at batteriet passer til verktøyet.
• Kontroller at batteriets eller verktøyets utside er
rene og tørre før de settes til lading.
• Pass på at batteriet lades med en lader som er
anbefalt av produsenten. Feil lader kan føre til
elektriske støt, overoppvarming eller væskelekasje
fra batteriet.
• Ikke forsøk å lade batterier som ikke er ment for lading.
Spar disse sikkerhetsforskriftene!
ELEKTRISK SIKKERHET
Påse at tilførselen er den samme som spenningen
oppgitt på merkeplaten.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir
dårligere. Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom
dette er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
MILJØ
Når produktet er utslitt, leveres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den
alltid inn til et autorisert Black & Decker
serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for øvrig
informasjon eller kontakt Black & Decker (Norge) A/S.
På grunn av forskning og utvikling kan angitte
spesifikasjoner endres, dette vil ikke bli meddelt separat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge)
A/S. Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten materialeller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av
garantien skal kjøperen underrette nærmeste
Black & Decker autoriserte serviceverksted om feilen
innen fjorten dager etter at feilen oppdages. Kjøperen
skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet
kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble kjøpt.
Kjøperen skal for egen regning levere maskinen
udemontert til nevnte serviceverksted eller til
kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten
Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler
og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker kan tilby et komplett utvalg av
skrutrekkerbits. Vi anbefaler at kun tilbehør fra
Black & Decker brukes. Kontakt din lokale
Black & Decker forhandler med hensyn til nærmere
informasjon.
EKSTRABATTERIER
Du kan kjøpe et reservebatteri som vil bedre
kapasiteten til bormaskinen. Kjøp kun Black & Decker
batterier med samme spenning som maskinen.
Spenning Standard- 1,7Ah høyka- Flerspenning,
batteri
pasitetsbatteri* flerkapasitet,
1 times lading
7.2V
A9263
A9264
8.4V
A9250
A9264
9.6V
A9251
A9265
A9264
12.0V
A9252
A9266
A9264
14.4V
A9262
A9267
A9264
18.0V
A9268
*1,7Ah batterier vil ta 70% lengre tid til å lade opp, men
vil øke kjøretiden.
57
NORGE
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt
nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom.
Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).
•
45
12
3
•
6
•
3
•
5
•
1
•
4
12
3
Bryter for fremover/revers og lås
Variabel hastighets kontroll
Batteripakke
3-5 timers lader
1 times hurtiglader
Selvspennende chuck
Momentkontroll
Gearvelgeren
Skrutrekkerbits
45
58
VARIABEL HASTIGHET
•
•
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
Bryteren for fremover/
revers og lås av
kontrollerer chuckens
rotasjonsretning. I
midtposisjon vil
maskinen ikke starte
opp, f.eks. når du bytter
tilbehør eller under
lagring.
Bormaskinen har en
bryter for variabel
hastighet. Jo mer
bryteren trykkes ned,
desto høyere blir
borhastigheten. Dersom
bormaskinen har en
gearvelger, kontrolleres hastighetsendringene
kontinuerlig ved hjelp av bryteren eller i to stadier ved
hjelp av gearvelgeren. Maksimal hastighet med bryteren
er avhengig av gearvelgerens innstilling.
BREMS
Bremsebryteren stopper chuckens rotasjon på under 1
sekund. Denne funksjonen er nyttig ved justering av
skruer, og for raskt skru i mange skruer.
GEARVELGEREN
Gjør slik for å endre innstillingen til gearvelgeren:
For å velge en lav hastighetsinnstilling (skrutrekking og
høyt moment), dytter du bryteren til fremre posisjon.
Tallet ‘1’ vil fremvises.
For å velge en høy
2
1
hastighetsinnstilling
(boring og slagfunksjon),
dytter du bryteren til
bakre posisjon. Tallet ‘2’
vil fremvises. Dersom
nødvendig, ved endring
av gearvelgeren, trykker
du bryteren tilstrekkelig slik at chucken roterer sakte.
Advarsel: Bytt ikke gear når chucken roterer ved annet
en lav hastighet.
3
9
8
7
12
DETALJBESKRIVELSE
45
,@y
y,@
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstav.
På emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
• Den variable hastighetsbryteren brukes til å kjøre
maskinen i alle funksjonsmodi. Den kontrollerer
også borhastigheten.
• Momentkontrollen stiller inn momentbelastningen
under skrutrekking.
• Gearvelgeren gjør det mulig å stille inn beste hastighet
for skrutrekking eller beste hastighet for boring.
• Bormaskinen kommer med et skrutrekkerbits med
dobbel funksjon. For å fjerne det, trekker du hardt fra
fordypningen. For å montere tilbake, dytter du hardt
til det klikker på plass.
MOMENTKONTROLL
Ved boring i annet enn mur, roterer du kragen til
borsymbolet er i linje med indikatoren på toppen av
bormaskinen. Momentkontrollen har 5 posisjoner og
NORGE
4
123
5
justerer momentet, slik at det passer til skrutrekking av
skruer med en gitt størrelse i et spesifikt materiale.
Gjør slik:
Still momentkontrollen i
posisjon ‘1’. Monter og
trekk til den første skruen.
Dersom clutchen på
bormaskinen begynner å
slure før skruen er
ordentlig på plass, roterer
du momentkontrollen nok
til at clutchen slipper når
skruhodet er plant med materialets overflate. Bruk
denne momentinnstillingen når du resten av skruene.
HURTIGLADER OG AVTAKBART BATTERI
Bormaskinen har en lader og avtakbart batteri.
For å øke drillens brukstid, er det mulig å kjøpe et
ekstra batteri.
LADE DEN OPPLADBARE BORMASKINEN
Viktig: Batteripakken i bormaskinen er ikke ladet opp
når du kjøper. Et nytt batteri, eller et som ikke har vært
brukt på en stund, vil kun oppnå full ytelse etter ca.
5 ladinger og utladinger. Før du forsøker å lade
bormaskinen, må du lese all sikkerhetsinformasjon.
Gjør slik når du lader bormaskinen:
Still fremover/reversbryteren i midtposisjon
(lås av). Fjern alt
ekstrautstyr fra chucken.
For å fjerne batteriet,
trykker du de to
bryterene ned og tar ut
batteripakken.
Kople laderen til et
standard 220/240V-uttak.
Plasser batteriet i
laderen. Under lading
kan det hende at
batteriet summer og blir
varm. Dette er helt
normalt.
3-5 timers lader
Etter bruk må batteriet lades opp i ca. 3 timer. Dersom
batteriet er helt utladet, kan det ta opp til 8 timer å lade
den opp igjen. Batteriet ble sent fra fabrikken utadet,
så før bruk må du ladet den opp i minst 6 timer.
For å forlenge batteriets levetid, må du unngå å la den
stå til lading i mer enn 8 timer. Selv om overlading
normalt ikke er et sikkerhetsproblem, kan det likevel
redusere batteriets totale levetid betydelig.
1 timers hurgiglader
Plasser batteriet i laderen. La den stå slik til det røde
lyset går av og det grønne lyset går på. Da er batteriet
klar til bruk. Dersom batteriet har vært brukt nylig og er
for varmt, vil det røde ladelyset likevel komme på, men
laderen vil ikke starte ladingen før temperaturen i
batteriet er redusert til under 45°C. Har temperaturen
vært under 45˚C må man sette i batteriet igjen for å
starte ladingen. Batteriladeren oppfatter
ladesituasjonen og setter et fullt ladet batteri straks på
drypplading. På grunn av dette kan batteriet stå i laderen
i ubegrenset tid uten risiko for batteriets levetid.
Begge laderene
Koble kontakten fra strømuttaket før du danner eller
bryter forbindelser til batteriet. For lengst mulig
batteritid, må du ikke lade batteriet ved
lufttemperaturer under 5°C eller over 35°C.
Laderen kan stå tilkoplet strømuttaket uten at det har
en ugunstig virkning. Dersom batteriet ikke lades
ordentlig, må du kontrollerer strømforsyningen ved
hjelp av en lampe eller et annet apparat.
Dersom strømforsyningen er tilfredsstillende og
bormaskinen fortsatt ikke lades opp, må du ta eller
sende bormaskinen og laderen til din nærmeste
autoriserte serviceverksted for Black & Decker.
MONTERE BOR ELLER SKRUTREKKERBITS
Sørg for at fremover/revers-bryteren i
midtposisjon (lås av).
Mens du holder bakre
del av chucken, roterer
du fremre del til
chuckens kjeve er
tilstrekkelig åpne.
Før drillbitset inn i
chuckens kjever. Hold
bakre del av chucken
mens du trekker til fremre del. Trekk de to delene til
ordentlig i motsatt retning, slik at drillbitset holdes
ordentlig på plass.
BYTTE CHUCK
Sørg for at fremover/revers-bryteren er i
midtposisjon (lås av).
59
NORGE
Åpne bakkene, hold
chucken skikkelig med
en hånd og skru løs
festeskruen medurs (ca.
1 omdreining) med
en skrutrekker.
Plasser en
unbrakonøkkel i
chucken og fest den. Gi
unbrakonøkkelen et
forsiktig slag i moturs
retning med en hammer
for å løsne denne fra
spindelen.
Fjern unbraonøkkelen.
Bruk skrutrekkeren for å løsne festeskruen helt. Skru
deretter løs chucken fra spindelen ved å skru chucken
moturs. For å feste chucken, skrues denne i bunnen på
spindelen medurs. Skru deretter fast festeskruen medurs.
OPPLADBARE BATTERIER OG MILJØ
Black & Decker oppladbare maskiner og
batterier er konstruert for å kunne
gjennopplades og gi full kapasitet.
Dette symbolet betyr at verktøyet inneholder
nickelkadmium (NiCad) celler. Når verktøyet ditt
Cd eller batteripakken trengs og skiftes ut, tenk på
miljøet. NiCad-batterier kan være skadelige for
miljøet, og kan eksplodere når de utsettes for ild.
Tenn ikke på batteriene.
Black & Decker anbefaler følgende:
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra maskinen.
• NiCad-cellene kan gjenvinnes. Kast derfor
ikke batteriene sammen med vanlig avfall.
• Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et Black & Decker serviceverksted.
Obs! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
TIPS
• Sett fast arbeidsstykket ordentlig. Når du borer i tynne
materialer, bør du bruke en støtteblokk for å unngå
skade på arbeidsstykket når boret bryter igjennom.
• Like før spissen bryter igjennom på motsatt side,
minsker du trykket på bormaskinen. Dette vil gi et
rent hull.
• Bruk kun skarpe drillbits.
• Når du bruker bormaskinen som skrutrekker, må du
alltid bruke skrutrekkerbits av korrekt størrelse og type.
• Vanlige smøremidler er enten såpe eller
oppvaskmiddel. Påfør litt på skruen.
• Ved boring i tre, bruk spiraldrillbits.
• Ved boring i metall, bruk høyhastighets spiraldrillbits.
• Ved boring av jernmetaller, bruk smøremiddel. Jern
eller messing kan drilles uten smøremiddel.
• Lag en fordypning av hullet du skal lage ved hjelp av
en kjørner. Dette øker nøyaktigheten.
• Påfør alltid trykk i en rett linje med drillbitset.
SAMSVARSERKLÆRING
Vi bekrefter at verktøyene: KC1251CN, KC1252CN,
KC1451CN, KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN,
KC1261CN, KC1461CN, KC9661CN
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Veid lydtrykk er 70dB (A)
Veid lydeffekt er 83dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
BRUK
Du må ikke påføre bormaskinen overdrevent trykk.
Bruk tilstrekkelig trykk til å opprettholde drill-/
skrutrekker-operasjonen, men dytt ikke så hardt at
motoren stanser.
Etter bruk tar du ut
drillbitset, åpne
chuckkjevene helt og
bank på siden av
chucken for å fjerne
sagflis.
60
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Manual do utilizador de berbequins sem fio
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando utilizar ferramentas eléctricas, deve
seguir sempre as seguintes precauções de segurança
básicas para reduzir o risco de incêndios, choques
eléctricos e ferimentos pessoais.
Leia todas estas instruções antes de tentar utilizar este
produto e guarde-as para consultas futuras.
Para um funcionamento seguro:
• Recomendamos que tome todas as medidas
adequadas para a protecção dos seus ouvidos, no
caso de ultrapassar um nível de intensidade de som
igual ou superior a 85 dB (A).
• Mantenha a área de trabalho limpa. As áreas ou
bancadas muito desarrumadas aumentam a
probabilidade de o corrência de acidentes de trabalho.
• Tenha em conta o ambiente do local de trabalho.
Não exponha as ferramentas eléctricas ou os
carregadores à chuva. Não utilize as ferramentas
em locais hùmidos ou molhados. Mantenha o local
de trabalho bem iluminado. Não utilize as ferramentas
eléctricas perto de líquidos ou gases inflamáveis.
• Proteja-se contra choques eléctricos. Evite o
contacto físico com superfícies ligadas à massa ou
à terra (por exemplo, canos, radiadores, frigoríficos).
• Mantenha as crianças afastadas. Não deixe que
visitantes toquem na ferramenta ou no cabo de
extensão. Todos os visitantes deverão manter-se
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas que não estejam a ser
utilizadas. Guarde as ferramentas em locais secos,
altos ou fechados, fora do alcance das crianças,
quando não as utilizar.
• Não force a ferramenta. Esta efectua o seu trabalho
de uma forma mais eficaz e segura, se for utilizada
ao ritmo para que foi concebida.
• Utilize a ferramenta adequada. Não force
ferramentas ou acessórios pequenos a efectuar o
trabalho de uma ferramenta mais potente. Não
utilize ferramentas para fins não recomendados. Por
exemplo, não utilize uma serra circular para cortar
ramos de árvores ou toros de madeira!
• Use roupa adequada. Não use roupas largas ou
jóias, pois estaspodem ser apanhadas por peças em
movimento. Recomenda-se a utilização de luvas de
borracha e calçado com sola anti-derrapante,
quando trabalhar ao ar livre. Use uma touca de
protecção para cobrir cabelos compridos.
• Utilize óculos de protecção. Utilize uma máscara
anti-poeira, nas operações em que esteja sujeito a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poeiras e nas operações efectuadas em locais
cobertos.
Fixe o seu trabalho. Utilize grampos ou um torno de
bancada para fixar o seu trabalho. É mais seguro do
que utilizar a sua mão e, desta forma, fica com as
duas mãos livres para manusear a ferramenta.
Não se incline demasiado. Fique sempre sobre uma
superfície firme e mantenha o equilíbrio.
Cuide das ferramentas. Mantenha as ferramentas
afiadas e limpas para que funcionem melhor e com
mais segurança. Siga as instruções de lubrificação
e de substituição dos acessórios. Mantenha as
pegas secas, limpas e sem óleo ou massa consistente.
Retire as chaves de ajuste e as chaves inglesas.
Verifique sempre se retirou da ferramenta as chaves
de ajuste e as chaves inglesas e se voltou a colocálas no sítio antes de ligar a ferramenta.
Evite que a ferramenta arranque acidentalmente.
Não transporte a ferramenta com o dedo no interruptor.
Mantenha-se atento. Preste atenção ao que está a
fazer. Seja sensato. Páre de trabalhar quando
estiver cansado.
Verifique as peças danificadas. Antes de continuar
a utilizar a ferramenta, verifique se a protecção ou
qualquer outra peça estão danificadas para
determinar se funcionam correctamente e se
desempenham as funções para as quais foram
concebidas. Verifique o alinhamento, a ligação e a
montagem das peças móveis e verifique se existem
rachas ou quaisquer outras condições que possam
afectar o seu funcionamento. Uma protecção ou
qualquer outra peça danificada deverão ser
reparadas ou substituídas por um centro de
assistência técnica autorizado, salvo indicação
contrária neste manual de instruções. Se pretender
substituir os interruptores defeituosos, leve a
ferramenta a um centro de assistência técnica
devidamente autorizado. Não utilize a ferramenta se
o interruptor de alimentação não funcionar.
Atenção! A utilização de quaisquer acessórios não
recomendados por este manual de instruções, pode
pôr em risco a segurança do utilizador.
Mande reparar a ferramenta por um técnico
qualificado. As reparações só devem ser
efectuadas por técnicos qualificados, utilizando-se
peças sobresselentes de origem. Caso contrário,
isso poderá constituir um perigo considerável para
o utilizador.
Esta ferramenta está em conformidade com as
regras de segurança em vigor.
61
PORTUGUÊS
Cabo e ficha do carregador
• Não puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada.
• Verifique se o fio eléctrico está bem colocado, de
modo a não ser pisado, a não provocar tropeções,
ou de qualquer outra forma poder ser danificado.
• Mantenha o cabo longe do calor, óleo, extremidades
cortantes e superfícies rugosas e certifique-se de
que está em boas condicões de funcionamento.
REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS
• Perigo! Os terminais de carregamento estão com
220 volts. Não faça experiências com objectos
condutores. risco de choque eléctrico.
• Perigo! Se o acumlador de energia estiver quebrado
ou avariado, não o introduza no carregador. Risco
de choque eléctrico.
• O carregador foi concebido cómente para uso em
interiores.
• Não ponha o carregador a funcionar se ele tiver
caido ao chão, sofrido uma pancada violenta, ou se
estiver danificado de qualquer outra maneira; leve-o
a um centro de serviço Black & Decker.
• Nunca tente ligar dois carregadores juntos.
• Desligue-o sempre da corrente antes de colocar ou
retirar a bateria.
• Certifique-se de que o berbequim está sempre
operacional, uma vez que não tem de ser ligado à
corrente eléctrica. Mantenha a alavanca de
controlo do interruptor na posição “OFF” (desligado)
sempre que não estiver a utilizar a ferramenta ou
estiver a substituir os acessórios.
• Quando estiver a perfurar ou a aparafusar em
paredes, no chão, etc., certifique-se de que não
encontra fios eléctricos com corrente. Não toque
nas partes metálicas frontais da ferramenta!
Segure na ferramenta pela parte de plástico.
• Não guarde a ferramenta em locais cuja
temperatura atinja ou ultrapasse 50°C (120o F)
como, por exemplo, em barracas exteriores ou
edifícios no Verão.
• Não queime o berbequim/aparafusador mesmo se
estiver muito danificado ou já não funcionar.
• A bateria pode explodir e provocar um incêndio.
Pode ocorrer um derrame de líquido das células da
bateria devido a uma utilização extrema, a
condições de temperatura ou durante a recarga.
Isto não significa que a ferramenta esteja avariada.
No entanto, se o vedante exterior estiver roto e
tocar com as mãos no líquido:
• Lave rapidamente as mãos com água e sabão.
62
•
•
•
•
•
• Neutralize o líquido com um ácido suave como,
por exemplo, sumo de limão ou vinagre.
• Se o líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, lave-os com água limpa durante um
mínimo de 10 minutos e procure assistência
médica. (Nota médica: o líquido é uma solução de
25-35% de hidróxido de potássio.)
Não tente abrir a caixa do berbequim ou do carregador.
O cabo fornecido com o carregador não deve ser
substituído pelo cliente; se o cabo estiver
danificado, deverá ser substituído num centro de
assistência técnica autorizado da Black & Decker.
Certifique-se de que está a utilizar a bateria
correcta para este tipo de ferramenta.
Certifique-se de que a superfície exterior da bateria
ou da ferramenta está limpa e seca, antes de
recarregar a ferramenta.
Certifique-se de que a bateria é carregada
utilizando o carregador correcto, recomendado pelo
fabricante. A sua má utilização pode provocar
choques eléctricos, sobreaquecimento ou derrame
de líquido corrosivo da bateria.
Guarde estas instruções!
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Certifique-se de que a alimentação é idêntica à
voltagem apresentada na placa da gama. O carregador
possui um cabo e ficha de dois condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina, sem
quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
PORTUGUÊS
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para tanto
não hesite em contactar o centro de assistência mais
próximo da sua área sempre que entender necessário.
ACESSÓRIOS
A Black & Decker coloca à sua disposição uma gama
completa de chaves de parafusos. Recomendamos
apenas o uso de acessórios Black & Decker com este
produto. Entre em contacto com o seu distribuidor
Black & Decker para mais pormenores.
BATERIAS SOBRESSALENTES
Poderá adquirir baterias sobressalentes para aumentar
a autonomia do berbequim. Adquira apenas baterias
Black & Decker de voltagem idêntica à do berbequim.
Voltagem Bateria Bateria de elevada Carregador para
standard capacidade,
uma hora, de
1,7Ah*
voltagem e capacidade múltipla
7.2V
A9263 A9264
8.4V
A9250 A9264
9.6V
A9251 A9265
A9264
12.0V
A9252 A9266
A9264
14.4V
A9262 A9267
A9264
18.0V
A9268
-
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a
utilização de meios apropriados para protecção dos
ouvidos, se o nível do ruido se tornar incómodo. Isto
equivale normalmente a uma pressão superior a 85dB (A).
Nota: Este manual do utilizador cobre ainda números
de catálogo com uma letra como sufixo. Ver a
embalagem para obtenção de detalhes sobre o produto.
CARACTERÍSTICAS
9
8
7
3
•
•
12
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
*Em termos de tempo de carregamento, as baterias de
1,7Ah demorarão mais tempo a carregar (cerca de 70%),
mas aumentarão consideravelmente a autonomia da
máquina.
45
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
6
•
•
•
2
3
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
•
•
•
1
•
4
Selector de reversibilidade
Interruptor de controle da velocidade
Bateria
Carregador de 3-5 horas
Carregador rápido de 1 hora
Bucha sem chave
Anel de ajuste do aperto
Selector do rácio das engrenagens
Ponta para parafusos
• O selector de reversibilidade controla a direcção de
rotação da bucha. Na posição central, impedirá o
63
,@y
y,@
engrenagens, proceda da seguinte forma:
Para seleccionar a
posição de baixa
2
velocidade
1
(aparafusamento e
aplicações de aperto
elevado),
faça deslizar o selector
para a posição dianteira.
Poderá visualizar o
número “1”.
Para seleccionar a posição de velocidade elevada
(perfuração e percussão), faça deslizar o interruptor
para a posição traseira. Poderá visualizar o número
“2”. Se necessário, quando alterar a definição do
rácio, pressione o gatilho apenas o suficiente para que
a bucha rode muito lentamente.
Aviso: Não altere a definição do rácio quando a bucha
estiver a rodar a uma velocidade muito elevada.
12
3
45
12
funcionamento do
berbequim quando
efectuar a mudança de
acessórios ou quando
guardar o aparelho.
45
3
PORTUGUÊS
O berbequim possui um
interruptor de controle
da velocidade. Quanto
maior a pressão no
gatilho, maior a
velocidade do
berbequim. Se o
berbequim possuir um selector de rácios das
engrenagens, essa variação da velocidade poderá ser
controlada continuamente, através do gatilho ou
através das duas posições do selector de rácios.
A velocidade máxima atingida, utilizando o gatilho,
dependerá da posição do selector de rácios.
TRAVÃO
O dispositivo de travagem pára a rotação da bucha em
menos de 1 segundo. Este dispositivo poderá ser muito
útil quando verificar a colocação de parafusos ou
quando pretender aparafusar rapidamente um grande
número de parafusos.
SELECTOR DO RÁCIO DAS ENGRENAGENS
Para alterar a posição do selector do rácio das
64
5
VELOCIDADE VARIÁVEL
ANEL DE AJUSTE DO APERTO
Para seleccionar um tipo de perfuração que não
alvenaria, rode o anel até que o símbolo de perfuração
se encontre alinhado com o indicador que se encontra
no cimo da caixa do berbequim.
O anel de ajuste do aperto possui 5 posições e permite
o ajuste do aperto necessário para colocar parafusos
de determinada dimensão em determinado material.
Proceda da seguinte forma:
Coloque o anel de ajuste
do aperto na posição “1”.
Coloque e aparafuse o
primeiro parafuso. Se a
chave do berbequim
começar a saltar antes
do parafuso se encontrar
correctamente
colocado, rode o anel de
ajuste, até ao valor correcto, ou seja, até que a chave
salte apenas quando a cabeça do parafuso se
encontrar ao nível da superfície do material. Utilize o
valor de aperto seleccionado para colocar os
parafusos restantes.
4
123
• O interruptor de velocidade variável é utilizado para
colocar a máquina em funcionamento em qualquer
modo de utilização, controlando ainda a velocidade
do berbequim.
• O anel de ajuste do aperto define o valor de aperto
do aparafusamento.
• O selector do rácio das engrenagens permite a
definição da melhor velocidade para o
aparafusamento ou para a perfuração.
• O berbequim é fornecido com uma ponta para
parafusos, de dupla função. Para retirá-la, puxe
pela saliência. Para colocá-la, pressione até que
esta encaixe.
CARREGADOR RÁPIDO E BATERIA DESTACÁVEL
O berbequim possui um carregador rápido e uma
basteria móvel. Para aumentar a autonomia do
berbequim poderá adquirir uma bateria adicional.
CARREGAMENTO DO BERBEQUIM SEM FIO
Importante! A bateria do berbequim não se encontra
PORTUGUÊS
carregada quando este é adquirido. Uma bateria nova,
ou que não tenha sido utilizada por um longo período
de tempo, só atinge o seu máximo desempenho após 5
ciclos de carga e descarga, aproximadamente. Antes
de tentar carregar o berbequim, leia todas as
instruções de segurança.
Para carregar o berbequim, proceda da seguinte forma:
Coloque o interruptor de
avanço/recuo na
posição central
(desbloqueado).
Retire os acessórios da
bucha. Para retirar a
bateria, pressione os
dois botões de
libertação e retire a
bateria. Ligue o
carregador numa
tomada eléctrica de
220/240V. Coloque a
bateria no carregador.
Durante o carregamento,
a bateria poderá emitir
ruídos e aquecer; esse
procedimento é normal.
Carregador de 3-5 horas
Após uma utilização normal, a bateria deverá
encontrar-se completamente carregada em cerca de
3 horas. Se a carga da bateria foi totalmente utilizada,
o seu carregamento completo poderá demorar cerca
de 8 horas.
A bateria é enviada de fábrica completamente
descarregada; antes de tentar utilizá-la, deverá
efectuar o seu carregamento durante, pelo menos,
6 horas.
Para prolongar a vida útil da bateria, evite mantê-la no
carregador por um período superior a 8 horas. Ainda
que não exista qualquer hipótese de sobrecarga, tal
procedimento poderá reduzir a vida útil da bateria.
Carregador rápido de 1 hora
Coloque a bateria no carregador. Mantenha-o nessa
posição até que a luz vermelha desapareça e surja a
luz verde. A bateria está pronta a ser utilizada.
Se a bateria foi utilizada recentemente e se encontra
demasiado quente, a luz vermelha acenderá, mas o
carregador não entrará em funcionamento até que a
temperatura da bateria baixe para os 45°C. Uma vez
abaixo dos 45 graus deve voltar a colacar a baterías
para re iniciar a carga. O carregador reconhece o tipo
de carga que cada bateria possui, colocando uma bateria
completamente carregada em modo de carregamento
rápido. Quer isto dizer que a bateria pode permanecer
indefinidamente no carregador sem se danificar.
Ambos os carregadores
Desligue a ficha da tomada antes de colocar ou retirar
a bateria. Para não reduzir a vida útil da bateria, efectue
o seu carregamento num ambiente com uma temperatura
de 24ºC/75ºF. Nunca inferior a 5ºC/41ºF e nunca superior
a 35ºC/95ºF. O carregador pode continuar ligado à
tomada eléctrica indefinidamente. Se a bateria não se
encontrar correctamente carregada, verifique a corrente
eléctrica, utilizando um candeeiro ou qualquer outro
dispositivo eléctrico. Se a corrente eléctrica for a
correcta e continuar a não verificar o carregamento do
berbequim, leve ou envie o berbequim e o carregador a
um agente de reparação Black & Decker autorizado.
COLOCAÇÃO DA BROCA OU DA CHAVE DE PARAFUSOS
Certifique-se de que o interruptor de avanço/recuo se
encontra na posição central (desbloqueado).
Enquanto mantém a
zona traseira da bucha
fixa, rode a zona
dianteira até que os
dentes da bucha se
encontrem
suficientemente abertos.
Introduza a broca. Mantenha a zona traseira fixa
enquanto aperta a zona dianteira. Aperte as duas
zonas, rodando-as em direcções opostas, para fixar
a broca.
MUDANÇA DO BUCHA
Certifique-se de que o
interruptor de avanço/
recuo se encontra na
posição central
(desbloqueado).
Para retirar a bucha,
segure-a com uma mão,
abra as garras e utilize
uma chave de fendas
para rodar o parafuso de
fixação da bucha,
aproximadamente uma
volta, no sentido dos
ponteiros do relógio.
Coloque uma chave allen
(chave sextavada) na bucha e aperte as garras. Liberte
a bucha do veio, utilizando um martelo para dar uma
65
PORTUGUÊS
pequena pancada na chave allen no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio. Retire a chave allen.
Utilize a chave de fendas para rodar o parafuso de
fixação no sentido dos ponteiros do relógio até removêlo totalmente do veio. Retire a bucha do veio, rodandoa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para
apertar a bucha, coloque-a na rosca e rode-a no sentido
dos ponteiros do relógio até ficar bem fixa. Coloque o
parafuso e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio até ficar completamente aparafusado.
CONSELHOS ÚTEIS
• Fixe a peça de trabalho.
• Quando efectuar a perfuração de material fino,
utilize um bloco de apoio, de modo a evitar danificar
a peça de trabalho quando a broca sair do orifício.
Antes da extremidade da broca sair do orifício,
reduza a pressão no berbequim; deste modo poderá
obter um orifício perfeito.
• Utilize apenas brocas de perfuração afiadas.
• Quando utilizar o berbequim para aparafusar, use
sempre o tamanho e o tipo correctos de chave de
parafusos.
• Quando utilizar o berbequim para aparafusar,
poderá facilitar a colocação dos parafusos se os
lubrificar. Os lubrificantes mais utilizados são sabão
ou líquido de limpeza. Coloque um pouco destes
produtos no parafuso.
• Quando perfurar madeira, utilize brocas de
perfuração helicoidais.
• Quando perfurar metal, utilize brocas de perfuração
helicoidais, de alta velocidade.
• Quando perfurar metais ferrosos, utilize um
lubrificante. O ferro e o latão podem ser perfurados
sem que seja necessário utilizar um lubrificante.
• Marque o local do orifício com um punção. Desta
forma, poderá melhorar a precisão da perfuração.
• A pressão no berbequim deve ser aplicada em linha
recta com a broca.
CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA
Não aplique uma
pressão excessiva no
berbequim. Aplique
apenas a pressão
necessária para facilitar
a perfuração. Uma
pressão excessiva
poderá impedir o
funcionamento correcto
66
do motor. Após a utilização, retire a broca, abra
completamente os dentes da bucha e bata
suavemente na zona lateral da bucha para retirar toda
a poeira acumulada.
BATERIAS RECARREGÁVEIS E O MEIO AMBIENTE
As ferramentas sem fio Black & Decker utilizam
baterias de niquel-cádmio (NiCad) que permitem
inúmeras recargas, sempre com o máximo de
potência.
Este simbolo indica que as baterias contendo
(NiCad) devem ser alvo de tratamento especial
Cd quando atingirem o fim do seu ciclo de vida e
não tratadas como lixo doméstico para ser
incinerado ou despejado em aterros.
As baterias podem ser prejuduciais ao ambiente
ou explodir, se expostas ao fogo. Não as queime.
Ao deitar fora uma bateria tenha em conta a
protecção do ambiente.
Recomendamos que:
• Descarregue totalmente as baterias antes de
as deitar fora.
• Leve-as a um Centro de Assistência Técnica
da Black & Decker ou à estação de
reciclagem da sua zona. Contacte a sua
autarquia para o efeito.
Nota: Como utilizador, você é responsável pelo
tratamento correcto da bateria.
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos: KC1251CN, KC1252CN,
KC1451CN, KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN,
KC1261CN, KC1461CN, KC9661CN estão de acordo com
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, EN60335, EN55104,
EN50144, EN61000
Pressão sonora 70dB (A)
Potência sonora 83dB (A)
Vibração <2.5m/s2
Colin Wills - Engenheiro responsável
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
Akkuporakoneiden käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje
tarkkaan ennen kuin otat työkalun käyttöön ja säilytä
se. Noudata näiden ohjeiden lisäksi
Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Käytä kuulosuojaimia. Eri materiaaleja
työstettäessä saattaa melutaso vaihdella kohoten
toisinaan yli 85 dB (A) rajan. Suojataksesi itseäsi
käytä aina kuulosuojaimia.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi. Älä
altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, käytä kasvosuojaa.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
vaihdosta. Pidä kahva kuivana ja puhtaana äläkä
altista sitä öljylle ja rasvalle.
• Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
• Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään.
• Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
• Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen
työskentelyn aloittamista. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata valtuutetussa huoltoliikkeessä,
mikäli käyttöohjeissa ei toisin sanota. Viallinen
virrankatkaisija vaihdetaan valtuutetussa
huoltoliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
• Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
TÄRKEITÄ LISÄTURVALLISUUSOHJEITA
AKKUPORAKONEELLE JA LATURILLE
• Vaara! Laturi sopii 240V:n jännitteiseen
verkkovirtaan. Älä kytke johtavaa esinettä
latauspistorasiaan, koska se saattaa aiheuttaa
sähköiskuja.
• Vaara! Varmista että akun ulkokuori on ehjä.
Viallinen tai halkeama kuoressa saattaa aiheuttaa
sähköiskuja.
• Laturia saa käyttää ainostaan sisätiloissa.
• Älä käytä viallista laturia. Mikäli laturi tai johto
vaurioituu, toimita laturi lähimpään Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta hinnastostamme/
tuoteluettelostamme tai ota yhteyttä Black & Decker
Oy:hyn).
• Älä koskaan kytke yhteen kahta laturia.
• Poista laturi verkkovirrasta ennen akun irrottamista
tai kiinnittämistä.
• Akkukäyttöinen työkalu on aina valmiina käyttöön.
Tarkista, että työkalun virrankatkaisija on pois päältä
kuljettaessasi sitä tai vaihtaessasi siihen tarvikkeita.
• Poratessasi tai ruuvatessasi seiniin, lattioihin, jne.,
joissa voi olla sähköjohtoja, pidä aina kiinni koneen
muovikuoresta. Älä koskaan pidä kiinni koneen
metalliosista.
67
SUOMI
• Työkalua ei saa säilyttää yli +50°C lämmössä (esim.
kesällä metallisten vajojen ja rakennusten ulkopuolella).
• Älä altista konetta tulelle, vaikka se olisi vanha.
Akku voi räjähtää. Äärimmäisissä työolosuhteissa ja
korkeissa lämpötiloissa voi työkalun akuista vuotaa
hieman nestettä. Tämä on täysin normaalia. Jos
työkalun kuori on vaurioitunut ja saat akkunestettä
iholle, toimi seuraavasti:
• Pese itsesi heti vedellä.
• Neutralisoi iho sitruunan mehulla tai
laimennetulla etikalla.
• Jos saat nestettä silmiisi, huuhtele niitä
juoksevan veden alla vähintään
10 minuuttia ja ota sen jälkeen välittömästi
yhteyttä lääkäriin. (Akkuneste on
25-35%:sta kaliumhydroksidiseosta.)
• Älä avaa porakoneen koteloa tai laturia.
• Älä vaihda laturin johtoa itse. Mikäli johto on viallinen,
sen vaihtaa valtuutettu Black & Deckerin huoltoliike.
• Tarkista, että akku sopii koneeseen.
• Tarkista, että akun tai työkalun ulkokuori on puhdas
ja kuiva ennen latausta.
• Varmista, että lataat akun valmistajan
suosittelemalla laturilla. Väärä laturi voi aiheuttaa
sähköiskuja, ylikuumenemista tai syövyttävän
nesteen valumista akusta.
• Ålä lataa akkuja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi.
Säilytä nämä turvallisuusohjeet!
SÄHKÖTURVALLISUUS
Varmista, että sähköverkon jännite on sama kuin
työkalusi arvokilvessä ilmoitettu jännite.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä.
Huom! Jatkojohtoa tulee käyttää vain, jos se on
ehdottoman tarpeellista. Viallisen jatkojohdon
käyttäminen voi johtaa tulipaloon ja sähköiskuun.
Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä, ettei se ole
vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
68
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
SUOMI
*1,7Ah akkujen lataaminen kestää 70% pidemmän ajan,
mutta lisäävät porakoneen käyttöaikaa.
9
8
7
12
3
•
•
6
,@y
y,@
•
•
•
•
2
3
•
5
1
•
4
3
•
12
LISÄAKUT
Porakoneen käyttöaikaa voidaan pidentää hankkimalla
lisäakku. Käytä ainoastaan porakoneesi jännitettä
vastaavaa Black & Decker -akkua.
Jännite Tavallinen 1,7Ah teho- Monijännitteinen,
akku
akku*
monikapasiteettinen 1 tunnin laturi
7.2V
A9263
A9264
8.4V
A9250
A9264
9.6V
A9251
A9265
A9264
12.0V
A9252
A9266
A9264
14.4V
A9262
A9267
A9264
18.0V
A9268
-
1 tunnin pikalaturi
Pikaistukka
Momentin säätökiekko
Vaihteen valitsin
Ruuvitaltta
45
TARVIKKEET
Black & Deckerillä on tarjolla koko joukko erilaisia
ruuvitalttoja. Suosittelemme käytettäväksi ainoastaan
Black & Deckerin lisävarusteita. Tarkempia tietoja saat
paikalliselta Black & Decker -jälleenmyyjältä.
5.
6.
7.
8.
9.
45
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
Suunnanvaihto- ja
lukituskytkin säätelee
istukan pyörimissuuntaa.
Porakone ei käynnisty
tarvikkeita vaihtaessasi
tai porakoneen ollessa
säilytyksessä, kun tämä
kytkin on
keskiasennossa.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy
yleensä, kun ääni nousee yli 85dB (A).
Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös tuotenumerot,
jotka päättyvät kirjaimeen. Katso pakkauksesta
laitettasi koskevia tietoja.
TUOTEKUVAUS
1. Suunnanvaihto- ja lukituskytkin
2. Portaaton nopeudensäätökytkin
3. Akku
4. 3-5 tunnin laturi
• Portaatonta nopeudensäätökytkintä käytetään
porakoneen kaikissa tehtävissä. Sillä säädetään
myös nopeutta.
• Momentin säätökiekko säätää vääntömomentin
ruuvattaessa.
• Vaihteen valitsimella voidaan valita sopivin
nopeus ruuvaamista tai poraamista varten.
• Porakoneen mukana toimitetaan kaksipäinen
ruuvitaltta. Irrota se syvennyksestä vetämällä lujasti
69
SUOMI
ja laita takaisin painamalla lujasti, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
PORTAATON NOPEUDENSÄÄTÖ
Porakoneessa on
portaaton
nopeudensäätökytkin.
Mitä enemmän liipasinta
painetaan sitä
suuremmalla nopeudella
porakone toimii. Jos
porakoneessasi on vaihteen valitsin, nopeuden
vaihtelua säädetään kahdessa vaiheessa käyttäen
vaihteen valitsinta. Suurin saavutettava nopeus riippuu
vaihteen valitsimen asetuksesta.
JARRU
Jarrukytkin pysäyttää istukan alle 1 sekunnin sisällä.
Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen ruuvattaessa
nopeasti suuria määriä ruuveja.
45
12
3
VAIHTEENVALITSIN
Muuta vaihteen valitsimen asetus seuraavasti:
Valitaksesi hitaan nopeuden (ruuvaamista ja suurta
vääntöä vaativia tehtäviä
varten) työnnä valitsin
2
eteenpäin ja numero “1”
1
tulee näkyviin. Valitaksesi
suuren nopeuden
(poraamista ja
iskuporaamista varten)
työnnä valitsinta
taaksepäin ja numero
“2” tulee näkyviin.
Muuttaessasi vaihteen valitsinta, mikäli tarpeellista,
paina liipasinkytkintä vähän pyörittääksesi istukkaa
hitaasti. Varoitus: Älä vaihda vaihdetta istukan
pyöriessä muulla kuin hitaalla nopeudella.
4
123
5
MOMENTIN SÄÄTÖKIEKKO
Kun haluat valita porauksen, kierrä kiekkoa kunnes
poran kuva on samalla kohdalla porakoneenyläosassa
olevan merkin kanssa. Momentin säätökiekossa on 5
asentoa, joilla voidaan
säätää tarvittava
vääntövastus tietyn
kokoisten ruuvien
ruuvaamiseen tiettyyn
materiaaliin.
Laita momentin
säätökiekko asentoon ‘1’.
70
Laita ensimmäinen ruuvi paikalleen ja kiristä se. Jos
porakoneen kytkin alkaa luistaa ennen kuin ruuvi on
kunnolla paikallaan, kierrä momentin säätökiekkoa
tarpeen mukaan kunnes kytkin luistaa ruuvinpään
ollessa samalla tasolla ruuvattavan pinnan kanssa.
Käytä tätä vääntöasetusta loppuja ruuveja kiinnittäessäsi.
PIKALATURI JA IRROTETTAVA AKKU
Joissakin porakoneissa on pikalaturi ja irrotettava
akku. Jos haluat, että porakoneesi on käyttövalmis
useammin, voit käyttää toista akkua.
JOHDOTTOMAN PORAKONEEN LATAAMINEN
Tärkeää: Akku ei ole valmiiksi ladattu uusissa
porakoneissa. Uusi akku tai pitkään käyttämättä ollut akku
saavuttaa täyden toimintakykynsä vasta noin 5 lataus- ja
purkukierroksen jälkeen. Lue turvallisuusohjeet, ennen
kuin ryhdyt lataamaan porakonetta.
Lataa akku seuraavasti:
Laita suunnanvaihtokytkin
keskiasentoon (lukossa).
Ota kaikki tarvikkeetpois
istukasta. Vapauta akku
painamalla kahta
lukitusnappia ja ota se
pois paikaltaan. Kiinnitä
laturi tavalliseen 220/
240V virtalähteeseen.
Laita akku laturiin.
Akku saattaa hyristä ja
lämmetä sitä ladattaessa;
tämä on normaalia.
3-5 tunnin laturi
Normaalikäytön jälkeen akun tulisi lataantua täysin 3
tunnissa tai sitä lyhyemmässä ajassa. Jos akku
käytetään täysin tyhjäksi, sen lataantuminen saattaa
kestää jopa 8 tuntia.
Akkua ei ole valmiiksi ladattu tehtaalla. Sitä täytyy
ladata vähintään 6 tuntia ennen käyttöönottoa.
Pidentääksesi akun käyttöikää, vältä jättämästä sitä
lataukseen yli 8 tuntia pidemmäksi ajaksi. Vaikka
liiallinen lataaminen ei aiheuta vaaraa, se saattaa
lyhentää akun käyttöikää huomattavasti.
1 tunnin pikalaturi
Laita akku laturiin. Anna akun olla tässä tilassa, kunnes
punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy. Akku on
SUOMI
tällöin käyttövalmis.
Mikäli akku on juuri ollut käytössä ja liian kuuma,
punainen latausvalo syttyy, mutta laturi ei ala ladata
ennen kuin akun lämpötila laskee alle 45°C:een. Kun
lämpötila on laskenut alle 45°, täytyy akku laittaa
uudelleen laturiin, jotta lataus käynnistyisi. Laturi tunnistaa
ladatun akun ja vaihtaa latauksen ylläpitolataukseen, kun
akku on täynnä. Näin akku voidaan jättää laturiin ilman,
että se vaikuttaa käyttöikään.
Molemmat laturit
Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin laitat akun
laturiin tai otat sen pois siitä. Jotta akku kestäisi
mahdollisimman pitkään, lataa se noin +24°C:een
lämpötilassa. Älä lataa akkua ilmanlämpötilan ollessa
alle 5°C tai yli 35°C. Laturin voi jättää kiinni
virtalähteeseen pitkiksi ajoiksi ilman, että siitä on
mitään haittaa. Mikäli akku ei lataannu kunnolla, tarkista
virtapistokkeen kunto lampulla tai jollakin muulla
laitteella. Mikäli virtalähde toimii, mutta akku ei siitä
huolimatta lataannu, toimita kone, akku sekä laturi
lähimpään valtuutettuun Black & Decker
-huoltopisteeseen.
PORANTERÄN TAI RUUVITALTAN KIINNITYS
Varmista, että suunnanvaihtokytkin on keskiasennossa
(lukossa).
Pitele kiinni istukan
takaosasta ja kierrä sen
etuosaa, kunnes leuat
ovat auki riittävästi.
Laita poranterä istukan
leukoihin. Pitele kiinni
istukan takaosasta ja
kiristä samalla etuosaa. Kiristä kumpaakin osaa
kunnolla vastakkaiseen suuntaan, jotta poranterä
pysyy lujasti paikallaan.
ISTUKAN VAIHTAMINEN
Varmista, että suunnanvaihtokytkin on keskiasennossa
(lukossa).
Poistaaksesi pikaistukan
avaa sen leuat, pidä
istukasta kiinni toisella
kädellä ja aukaise
toisella kädellä
kiinnitysruuvi istukan
pohjasta kiertämällä sitä
myötäpäivään (n. 1 kierros) ruuvimeisselillä. Laita
kuusiokoloavain istukkaan ja kierrä istukka kiinni. Iske
kuusiokoloavainta napakasti vastapäivään vasaralla
irroittaaksesi istukan karasta. Poista kuusiokoloavain.
Irroita kiinnitysruuvi
kokonaan
ruuvimeisselillä. Kierrä
istukka irti karasta
kiertämällä sitä
vastapäivään.
Kiinnittääksesi istukan
kierrä sitä myötäpäivään
karan pohjaan. Kiristä kiinnitysruuvi kunnolla
kiertämällä vastapäivään.
VINKKEJÄ
• Kiinnitä työstettävä kappale kunnolla.
• Käytä taustapalikkaa ohuita materiaaleja
poratessasi, jottei työstettävä kappale rikkoudu
poran mennessä sen lävitse. Kevennä otettasi
porakoneeseen juuri ennen kuin poranterän
kärki tulee esille toiselta puolelta; näin kolosta
tulee siisti.
• Käytä ainoastaan teräviä poranteriä.
• Käyttäessäsi porakonetta ruuvinvääntimenä käytä
aina oikeankokoista ja -tyyppistä ruuvitalttaa.
• Ruuvien voitelu saattaa helpottaa ruuvaamista
käyttäessäsi porakonetta ruuvinvääntimenä.
Sivele ruuviin hieman tavallista voiteluainetta kuten
saippuaa tai astianpesuainetta.
• Käytä spiraaliporanteriä poratessasi puuta.
• Käytä HSS-metalliteriä tai vastaavia poratessasi
metallia.
• Käytä voiteluainetta poratessasi rautapitoisia
metalleja. Rautaa ja messinkiä porattaessa ei
käytetä voiteluainetta.
• Poraaminen onnistuu tarkemmin, kun teet
syvennyksen porattavan reiän keskikohtaan
käyttäen pistepuikkoa.
• Paina porakonetta aina suorassa linjassa
poranterän kanssa.
KUNNOSSAPITO
Älä paina porakonetta liikaa. Paina riittävästi, jotta
porakone/poranterä tarttuu, mutta älä paina niin lujaa,
että moottori sammuu.
Irrota poranterä käytön
jälkeen, ja poista purut
istukasta avaamalla
istukan leuat kokonaan
ja naputtamalla sen
reunaa.
71
SUOMI
LADATTAVAT AKUT JA YMPÄRISTÖ
Black & Deckerin ladattavia koneita ja akkuja
voidaan ladata aina uudelleen ja ne antavat aina
täyden tehon.
Tällä symbolilla varustetut työkalut
sisältävät nikkelikadmium (NiCd) -kennoja.
Cd Kun vaihdat työkalun tai akun, suojele
ympäristöäsi.
NiCd-akut saattavat olla vaarallisia ja räjähtää
jos ne joutuvat tulen kanssa kosketukseen.
Älä koskaan polta akkuja.
Black & Decker suosittelee:
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd -kennot käyvät kierrätykseen.
Älä heitä niitä roskiin.
• Jätä akku johonkin paikkakuntasi
kierrätyskeskuksista tai valtuutettuun
Black & Deckerin huoltoliikkeeseen.
Huom! Kuluttajana olet vastuussa siitä,
että loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisestiesesti.
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut: KC1251CN, KC1252CN,
KC1451CN, KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN,
KC1261CN, KC1461CN, KC9661CN
ovat 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, EN60335,
EN55104, EN50144, EN61000 mukaiset
Mitattu melupaine 80dB (A)
Mitattu meluteho 93dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
72
Bruksanvisning för sladdlös borrmaskin
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada
och brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget
tas i bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instuktioner, följ alltid
Arbetarskyddstyrelsens regler.
• Använd hörselskydd. Ljudnivån vid sågning/borrning
av olika material kan variera, ibland överstiger nivån
85dB (A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte svaga elverktyg
att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas
vid utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har
långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår
använd även ansiktsmask.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
• Sköt verktygen med omsorg. Håll verktygen skarpa
och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av verktyg. Håll handtagen torra, rena och
fria från olja och fett.
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du börjar
arbeta Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om de fortsatt kommer att fungera riktigt och utföra
den avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer, att
inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer. En skyddsanordning eller
annan del, som är skadad, skall repareras eller bytas
ut av en auktoriserad serviceverkstad, om ej annat
anges i bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare
måste bytas hos en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
EXTRA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
BORRMASKIN OCH LADDARE
• Fara! Laddaren har 240V spänning. Sätt ej in något
ledande föremål i laddningsuttaget, eftersom det då
är risk för elektrisk stöt.
• Fara! Om batteriets ytterhölje är sprucket eller
skadat får det inte sättas på laddning, eftersom det
då är risk för elektrisk stöt.
• Laddaren får endast användas inomhus.
• Använd ej skadad laddare. Vid eventuell skada på
laddaren eller sladden bör laddaren sändas till en
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad för
reparation. (För information, se aktuell prislista/
katalog eller ring Black & Decker AB).
• Försök aldrig att koppla ihop två laddare.
• Tag ut kontakten från väggkontakten innan Du
ansluter eller tar bort batteriet.
• Ett batteridrivet verktyg är alltid klart för användning.
Se alltid till att maskinens strömbrytare är låst när
Du transporterar maskinen eller byter tillbehör.
• Vid borrning eller iskruvning av skruvar i väggar,
73
SVERIGE
•
•
•
•
•
•
•
•
golv etc., där det kan förekomma dolda elektriska
kablar skall man aldrig hålla i någon av maskinens
metalldelar. Håll verktyget enbart i plasthandtaget.
Verktyget bör inte förvaras i temperaturer över
+50°C (t.ex. utanför skjul och byggnader av metall
på sommaren).
Utsätt inte maskinen för eld, vilket även gäller om
produkten är utsliten, batterierna kan då explodera.
Under extrema arbetsförhållanden och höga
temperaturer kan lite vätska läcka ut från maskinens
batterier. Detta är helt normalt. Om ytterhöljet är
skadat och spricker och Du får batterivätska på
huden, gör följande:
• Tvätta Dig snarast med vatten.
• Neutralisera med ren citronsaft eller utspädd ättika.
• Om Du får vätska i ögonen bör Du spola dem i
rinnande vatten i minst 10 min. och därefter genast
uppsöka läkare. (Medicinsk anmärkning: vätskan
är en 25-35% kaliumhydroxidlösning.)
Försök ej att öppna höljet på borrmaskinen eller
laddaren.
Byt inte ut sladden till laddaren själv. Om sladden är
skadad skall den bytas av en auktoriserad
serviceverkstad.
Kontrollera att batteriet hör ihop med verktyget.
Kontrollera att batteriets eller verktygets utsidor är
rena och torra innan de sätts på laddning.
Kontrollera att batteriet laddas med en laddare som
är rekommenderad av tillverkaren. Felaktig laddare
kan orsaka elektriska stötar, överhettning eller
läckage av frätande vätska från batteriet.
Försök inte att ladda batterier som inte är avsedda
för att laddas.
Spara dessa säkerhetsföreskrifter!
ELEKTRISK SÄKERHET
Kontrollera att nätspänningen är densamma som
spänningen som anges på märkplåten.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan
resultera i brand och elektrisk stöt. Vid användning av
förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Black & Decker serviceverkstad.
74
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan angivna
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder ett fullständigt sortiment av
skruvdragarbits. Vi rekommenderar att endast tillbehör
från Black & Decker används. Kontakta din lokala
Black & Decker-återförsäljare för ytterligare information.
EXTRA BATTERIER
Du kan köpa extra batterier för att förbättra
borrmaskinens driftstid. Köp endast Black & Deckerbatterier med samma spänning som borrmaskinen.
Spänning Standard- 1,7Ah högbatteri
kapacitetsbatteri*
7.2V
A9263
8.4V
A9250
9.6V
A9251
A9265
12.0V
A9252
A9266
14.4V
A9262
A9267
18.0V
A9268
1-timmes laddare,
flerspänning,
multikapacitet
A9264
A9264
A9264
A9264
A9264
-
*1,7Ah-batterier tar 70% längre tid att ladda men
förlänger driftstiden.
SVERIGE
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande. Det
sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).
,@y
y,@
Obs: Denna bruksanvisning täcker även katalognummer
med ett bokstavssuffix. Se förpackningen för detaljer.
DETALJBESKRIVNING
9
8
7
45
12
3
•
•
6
•
VARIABEL HASTIGHET
•
•
•
2
3
•
5
• Den variabla hastighetskontrollen används för att
driva borrmaskinen i alla driftslägen. Den
kontrollerar även borrmaskinens hastighet.
• Kragen för justering av vridmomentet ställer in
vridmomentet när skruvar skall skruvas in.
• Växelreglaget gör att bäst hastighet kan ställas in för
skruvdragning eller borrning.
• Borrmaskinen levereras med ett skruvdragarbits med
dubbel funktion. För att ta bort det, drag med ett fast
grepp ut det ur fördjupningen. För att sätta tillbaks
det, tryck ordentligt tills det snäpps fast på plats.
1
•
4
•
Borrmaskinen har en
strömbrytare för variabel
hastighet. Ju mer
strömbrytaren trycks in,
ju högre blir
borrmaskinens
hastighet. Om
borrmaskinen har ett växelreglage kan hastigheten
ändras i två steg med utväxlingsväljaren. Maximal
hastighet som uppnås beror på växelreglagets inställning.
BROMS
Bromsknappen stoppar chucken från att rotera på
mindre än 1 sekund. Denna funktion är användbar för
att snabbt skruva in ett stort antal skruvar.
3
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
Framåt/bakåt- och
låsknappen styr chuckens
rotationsriktning. I
mittläget, förhindrar den
att borrmaskinen startas
när tillbehör byts eller
under förvaring.
VÄXELREGLAGET
Gör på följande sätt för att ändra utväxlingsförhållandet:
För att välja den låga hastighetsinställningen
(skruvdragning och arbeten med högt vridmoment),
skjut reglaget framåt.
Siffran ‘1’ syns.
2
För att välja den höga
1
hastighetsinställningen
(borrning och
slagborrning), skjut
reglaget bakåt. Siffran ‘2’
syns. Om det behövs, kan
brytaren tryckas in en aning så att chucken roterar
sakta när utväxlingsförhållandet ändras.
Varning: Byt ej växel när chucken roterar på annan
hastighet än låg.
2
12
3
Framåt/bakåt- och låsknapp
Variabel hastighetskontroll
Batteri
3-5 tim. laddare
1 tim. snabbladdare
Snabbchuck
Justering av vridmoment
Växelreglage
Skruvdragarbits
45
45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KRAGE FÖR JUSTERING AV VRIDMOMENT
För att välja en borrinställning annan än den för betong,
vrid kragen tills borrsymbolen är i linje med indikatorn
på borrmaskinens överdel.
Vridmomentskragen har 5 lägen och gör att
75
SVERIGE
4
123
5
vridmomentet kan
justeras till det läge som
behövs för skruvar av en
viss storlek i ett visst
material.
Gör på följande sätt:
Ställ in kragen för
justering av
vridmomentet på läge ‘1’.
Sätt in och drag åt den första skruven.
Om kopplingen på borrmaskinen börjar slira innan
skruven är på plats, skall vridmomentskragen vridas
tills kopplingen slirar när huvudet på skruven är i
jämnhöjd med materialytan.
Använd denna vridmomentsinställning när resterande
skruvar monteras.
SNABBLADDARE OCH LÖSTAGBART BATTERI
Borrmaskinen har en snabbladdare och lösttagbart
batteri. För att öka borrmaskinens driftstid kan
ytterligare ett batteri användas.
ATT LADDA DEN SLADDLÖSA BORRMASKINEN
Viktigt. Batteriet i borrmaskinen är ej laddat när den
inhandlas som ny.
Ett nytt batteri, eller ett som inte använts på en längre
tid, uppnår full prestanda efter ca. 5 laddningar och
urladdningar. Innan borrmaskinen laddas skall alla
säkerhetsanvisningar läsas.
Gör på följande sätt för att ladda batteriet:
Ställ in framåt/bakåt-knappen i mittläget (spärrat läge).
Tag bort alla tillbehör från chucken.
För att ta bort batteriet,
tryck in de två
spärrknapparna och
drag ut batteriet.
Anslut laddaren till ett
vanligt 220/240V-uttag.
Placera batteriet i
laddaren.
Under laddningen kan
batteriet brumma och bli
varmt; detta är normalt.
76
3-5 tim. laddare
Med normal användning bör batteriet vara helt laddat
inom 3 timmar. Om batteriet är helt urladdat kan det ta
upp till 8 timmar innan det laddats helt.
Batteriet levereras från fabriken i oladdat skick, innan
det används måste det laddas i minst 6 timmar.
För att förlänga batteriets livslängd bör det ej lämnas i
uppladdningsläget i mer än 8 timmar. Trots att
överdriven laddning inte utgör en säkerhetsrisk, kan
det avsevärt reducera batteriets totala livslängd.
1 tim. snabbladdare
Placera batteriet i laddaren. Låt batteriet sitta kvar tills
den röda lampan släcks och den gröna lampan tänds.
Batteriet är då klart att användas.
Om batteriet använts nyligen och är för varmt för att
laddas, tänds den röda lampan men laddning påbörjas
inte förrän batteritemperaturen är under 45°C. Har
temperaturen varit under 45° måste man sätta i
batteriet igen för att starta laddningen. Laddaren
avkänner laddningstillståndet och växlar till
underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Det gör
att batteriet kan sitta kvar i laddaren obegränsad tid
utan att batteriets livslängd påverkas.
Båda laddarna
Drag ut kontakten ur vägguttaget innan anslutningar
görs eller bryts till batteriet. För längst livslängd skall
batteriet laddas i en lufttemperatur på ca. +24°C. Ladda
ej batteriet om lufttemperaturen är under 5°C eller över
35°C. Laddaren kan lämnas kvar ansluten till eluttaget
på obestämd tid utan negativa effekter. Om batteriet
inte laddas korrekt, bör strömstillförseln i vägguttaget
kontrolleras med en lampa eller annan apparat. Om
strömtillförseln är tillfredsställande och borrmaskinen
fortfarande inte laddas, skall den lämnas in eller
sändas till närmaste serviceverkstad som är
auktoriserad av Black & Decker.
MONTERING AV BORR OCH SKRUVDRAGARBITS
Kontrollera att framåt/bakåt-knappen är i mittläget
(spärrat läge).
Håll fast chuckens bakre
del och vrid den främre
delen tills chuckens
käftar öppnats tillräckligt.
För in borret i chuckens
käftar. Håll i chuckens
bakre del när den främre
delen dras åt. Drag åt de två delarna ordentligt i
motsatt riktning så att borret spänns fast ordentligt.
SVERIGE
BYTE AV CHUCK
Kontrollera att framåt/bakåt-knappen är i mittläget
(spärrat läge).
För att demontera
chucken, öppna
backarna, håll chucken
ordentligt i en hand och
skruva loss fästskruven
medurs (cirka ett varv)
med en skruvmejsel.
Placera en insexnyckel i
chucken och skruva fast
den. Ge insexnyckeln ett
kort, men kraftigt, slag i
moturs riktning med en
hammare för att lossa
chucken från spindeln.
Tag loss insexnyckeln.
Använd skruvmejseln för att lossa fästskruven helt.
Skruva därefter loss chucken från spindeln genom
att skruva chucken moturs. För att sätt fast chucken,
skruvas den i botten på spindeln medurs. Skruva
sedan fast fästskruven moturs tills den är
åtdragen ordentligt.
ARBETSTIPS
• Spänn fast arbetsstycket ordentligt.
• När tunna material borras, bör en klots användas
för att förhindra att arbetsstycket skadas när borren
tränger igenom materialet. Precis innan spetsen
tränger igenom den andra sidan, bör trycket på
borren minskas, detta ger ett rent hål.
• Använd endast skarpa borr.
• När borrmaskinen används som en skruvdragare,
skall alltid korrekt storlek och typ av skruvdragarbits
användas.
• När borrmaskinen används som en skruvdragare,
kan skruvarna smörjas för att underlätta
åtdragningen. Vanliga smörjmedel är antingen tvål
eller diskmedel. Stryk på en aning på skruven.
• När trä borras skall spiralborr användas.
• När metall borras skall HSS metallborr eller liknande
användas.
• När järnhaltiga metaller borras skall ett
smörjmedel användas. Järn och mässing
borras utan smörjmedel.
• Gör en fördjupning med en körnare i mitten på hålet
som skall borras. Detta förbättrar borrningens
precision.
• Tryck alltid i en rak linje från borren sett.
VERKTYGSSKÖTSEL
Tryck ej för mycket på borrmaskinen. Använd
tillräckligt tryck för att borret/bitset skall behålla
greppet, men inte så hårt att motorn stoppas.
Efter användning, tag
bort borret, öppna
chuckens käftar helt och
knacka sidan på
chucken för att avlägsna
eventuellt sågspån.
UPPLADDNINGSBARA BATTERIER OCH MILJÖ
Black & Deckers uppladdningsbara maskiner
och batterier är konstruerade för att kunna
återuppladdas och ge full kapacitet.
Denna symbol betyder att verktyget innehåller
nickelkadmium (NiCad) celler. När Ditt verktyg
Cd eller batteripaket behöver bytas ut, tänk då på
att skydda miljön. NiCad-batterier kan vara
skadliga för miljön och kan explodera när det
utsätts för eld. Elda ej upp batteriet.
Black & Decker rekommenderar följande:
• Töm batterierna på energi genom att köra
slut på laddningen. Tag sedan bort dom från
verktyget.
• NiCad-cellerna går att återanvändas. Släng
därför inte batterierna tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
• Av miljöhänsyn, lämna batterierna till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Black & Decker serviceverkstad.
Obs! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: KC1251CN, KC1252CN,
KC1451CN, KC7251CN, KC9651CN, KC9652CN,
KC1261CN, KC1461CN, KC9661CN
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Vägt ljudtryck är 80dB (A)
Vägt ljudeffekt är 93dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
6/97.377
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντιπροσώπου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. KC_ _ _ _ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η πρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντιπροσώπου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
•␣ Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να πάρετε
πληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. • ␣ Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA EΓΓYHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του προιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέπε πάνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
6/97.3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising