KD352 | Black&Decker KD352 DRILL instruction manual

®
|
@
A
B
C
€

‚
ƒ
À
Á
Â
Ã
,
y
z
{
@
A
B
C
€

‚
ƒ
À
Á
Â
Ã
,
y
z
{
|
@
A
B
C
€

‚
ƒ
À
Á
Â
Ã
,
y
z
{
|
@
A
B
C
€

‚
ƒ
À
Á
Â
Ã
,
y
z
{
|
KD350
KD351
KD352
KD353
KD354
KD355
KD356
KD455
1
Australia
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway
North Croydon, Victoria 3136
Tel: 03 9213 8200
Fax: 03 9726 7150
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, Nossegem, 1930 Zaventem-Zuid
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker AB
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212435
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297110
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 802342
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Powerdek Tool Distributors
22 Inglestone Road, Village Deep
Johannesburg, South Africa
Tel: 011 493 4000
Fax: 011 493 6391
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 358-0-825 4540
Fax: 358-0-825 45444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 358-0-825 4540
Fax: 358-0-825 45444
Sverige
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road
Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
0345 230230
01753 511234
848317 BAND MH
01753 551155
Nous vous félicitons pour l’achat de produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter le service.
ITALIANO
FÉLICITATIONS!
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
NEDERLANDS
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
NORGE
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
FRANÇAIS
Για την αγορά του εργαλείου απÞ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
προφύλαξησ. Αν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η απορίεσ, παρακαλούµε µη
διστάσετε να απευθυνθείτε στο τοπικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυπηρέτησησ και
πληροφÞρησησ.
GEFELICITEERD!
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
EΛΛHNIKA
ΣYΓXAPHTHPIA!
Wir gradulieren Ihren zu Ihrer neuen
Black & Decker produkt. Bitte lesen Sie die
Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung
vor dem Gebrauch sorgfältig. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
For at få størst mulig nytte af din produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
For å få mest mulig ut av din produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra desta produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din hetluftsfläkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
Brugermanual for boremaskiner med kabel
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for,
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
let tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Hold orden på arbejdsområdet. Uordentlige områder
og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse. Udsæt ikke elværktøjet for regn. Brug ikke el-værktøj på fugtige
eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsfladen. Brug ikke el-værktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt
med flader med jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.),
kan den elektriske sikkerhed øges ved, at tilkoble en
faldstrømsafbryder.
• Hold børn væk. Lad ikke andre personer komme i
kontakt med el-værktøjet eller ledningen. Alle
uvedkommende skal holdes væk fra
arbejdsområdet.
• Opbevar el-værktøjet sikkert. Når el-værktøjet ikke
bruges skal det opbevares på et tørt sted, højt
placeret, uden for børns rækkevidde.
• Overbelast ikke el-værktøj. Du arbejder bedre og
sikrere inden for det anførte effektområde.
• Brug det rigtige el-værktøj. Tving ikke svagt elværktøj til at udføre det arbejde, som er beregnet til
kraftigere el-værktøj. Brug ikke el-værktøj til formål,
det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save grene eller brænde.
• Bær den rette påklædning. Bær ikke løsthængende
tøj eller smykker. De kan sidde fast i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
• Anvend beskyttelsesbriller. Anvend også
ansigtsværn eller støvbeskytter, hvis arbejdet er
støvende. Ved langvarigt arbejde bruges også
høreværn.
• Mishandl ikke ledningen. Bær aldrig el-værktøjet i
ledningen og brug ikke ledningen til at tage stikket
ud af kontakten. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
4
• Sæt arbejdsemnet fast. Brug skruetvinger eller en
skruestik til at holde emnet fast. Det er mere sikkert
end at bruge hånden, og du får begge hænder frie til
arbejdet.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance.
• Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Hold værktøjet
skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør. Hold
håndtagene tørre, rene, og frie for olie og fedt.
• Tag stikket ud af kontakten når elværktøjet er i brug,
inden service og ved udskiftning af tilbehør.
• Fjern nøglerne. Kontroller at nøgler og justerværktøj
er fjernet fra el-værktøjet, inden det startes.
• Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt el-værktøj
med fingeren på strømafbryderen.
• Forlængerledninger udendørs. Udendørs må man
kun anvende forlængerledninger, som er beregnet til
brug og mærket til dette.
• Vær opmærksom. Se på det du gør. Brug sund
fornuft. Brug ikke el-værktøj, når du er træt.
• Kontroller el-værktøjet for skader. Inden fortsat
brug af el-værktøjet, skal eventuelle beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
kontrolleres omhyggeligt for at finde ud af, om de
stadig fungerer rigtigt og kan udføre den tilsigtede
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke er i klemme, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, som kan påvirke funktionen, er i
orden. En beskyttelsesanordning eller andre dele,
som er beskadigede, skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret værksted, hvis ikke andet er angivet
i brugsanvisningen. Fejlagtige strømafbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret værksted. Anvend ikke
el-værktøj, hvis strømafbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
• For din personlige sikkerhed. Brug kun tilbehør og
løsdele, der er anbefalede i brugsanvisningen eller
vores kataloger. Brug af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
Disse instruktioner skal opbevares!
DOBBELISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder,
at alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet.
DANMARK
Observér! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsigtighed. Isoleringen skal beskytte mod
skade som kan opstå på grund af elektrisk
isoleringsfejl inde i maskinen.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft. Obs! Forlængerledninger skal kun bruges,
hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning, kontrollér at
ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker). På grund af forskning og
udvikling kan nedenstående specifikationer ændres,
hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at
aflevere i hel stand til serviceværkstedet eller til
købsstedet. For konsumentkøb gælder desuden dele af
Konsumentkøbeloven, som omhandler forholdet
mellem forhandler og køber.
VÆRKTØJSPLEJE
Brug aldrig for meget tryk når du bruger din geringssav,
da det kan forårsage at den bliver for varm. Hvis din
geringssav bliver for varm, skal du lade den køre i
tomgang i 2 minutter. Rengør din geringssav med et ren
klud og en børste. Motorens afkølingsventilator i
motorhuset må ikke blokeres.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør.
For nærmere information, kontakt nærmeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt
Black & Decker eller Piranha tilbehør.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger 85dB (A).
Bemærk: Denne manual dækker også katalognumre
med et bogstav-indeks. Der henvises til emballagen for
en beskrivelse af dit produkt.
FACILITETER
•
7
6
•
•
2/8
9
•
5
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
3
1
2
•
Strømafbryder
Hastighedskontrol
Låsbar knap
Sidehåndtag
Spændepatroner
Patron
Indstilling af slagbore/bore-funktion
Indstilling af højre-/venstreløb
Justérbar dybdestop
Deres boremaskine er udstyret med nogle eller alle de
følgende faciliteter:
• Strømafbryderen bruges til at betjene Deres
boremaskine i alle arbejdsmåder.
• Den variable hastighedskontrol giver optimal kontrol
over Deres boremaskine til et større antal opgaver.
5
DANMARK
• På boremaskiner med to hastigheder, giver
hastigheds-afbryderen mulighed for at opnå en
passende borehastighed.
• Den låsbare knap sørger for kontinuerlig betjening
af Deres boremaskine.
• Sidehåndtagene giver en yderligere
fastholdningsstilling på Deres boremaskine.
• Deres boremaskine kan bruges som slag- eller
rundbor, alt afhængig af hvordan afbryderen for
slag/bor indstilles.
• Højre-/venstreløbsknappen styrer
rotationsretningen, når boremaskinen bruges som
en skruetrækker, eller ved frigørelse af et bor der
sidder fast.
• Den justérbare dybdestopper giver en præcis kontrol
over hullets dybde, når De borer usynlige huller.
MONTERING AF BOR (KILEFRI PATRONER)
Fortsæt som følger:
Tag stikket ud af strømforsyningen.
Medens De
holder patronens
bagside, drejes
forsiden, indtil
spændepatronen
er tilstrækkelig
åben. Sæt boret
ind i spændepatronerne. Patronens bagside holdes, medens
forsiden strammes. De to dele drejes i modsatte
retninger for at sikre at boret gribes ordenligt.
MONTERING AF BOR (PATRONER MED KILE)
Fortsæt som følger:
Tag stikket ud af strømforsyningen.
Patronen drejes
indtil bakkerne er
tilstrækkelig åbne.
Sæt boret ind i
spændebakkerne.
Isæt patronkilen
med patronkilens
ende i en af de tre
huller i patronens krop og patronkilens hovede i
indgreb med patroncylinderen. Patronkilen drejes med
uret for at få et fast greb om borestykket. Fjern
patronkilen.
AFMONTERING AF SELVSPÆNDENDE BOREPATRON
Fortsæt som følger:
Patronen afmonteres ved at åbne kæberne og holde
6
borepatronen fast
med den ene hånd
og dreje
fastspændingsskruen
med uret (ca. en
omdrejning) med en
skruetrækker i den
anden hånd. Indsæt
en unbrakonøgle i
borepatronen og spænd kæberne. Giv unbrakonøglen
et kort men kraftigt slag i retningen mod uret med en
hammer for at løsne den på spindlen. Fjern
unbrakonøglen. Fastspændingsskruen løsnes helt med
en skruetrækker. Patronen skrues derefter af spindlen
ved at dreje patronen mod uret. Patronen skrues på
ved at skrue den helt i bund på spindlen i urets retning.
Skru derefter fastspændingsskruen med i urets retning,
indtil den er solidt fastspændt.
AFMONTERING AF BOREPATRON MED NØGLE
Fortsæt som følger:
Skru borepatronen
helt åben. Hold
borepatronen fast i
den ene hånd og
løsn fæsteskruen
med uret med den
anden hånd. Brug
den rigtige borepatronnøgle. Sæt
borepatronnøglen i
et af hullerne og
hold maskinen fast i den ene hånd med borepatronen
pegende væk fra dig. Drej borepatronen så nøglen er
præcis ovenfor et horisontalt niveau på højre side af
maskinen. Giv borepatronen et kort, men kraftigt slag
med en hammer. Borepatronen kan nu skrues af med
hånden.
MONTERING AF SIDEHÅNDTAG
Fortsæt som følger:
Placér
sidehåndtaget på
kroppen af Deres
boremaskine.
Håndtaget drejes
rundt om kroppen
af Deres
boremaskine,
indtil den sidder i den ønskede stilling. Stram håndtaget
ved at dreje med uret.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
DANMARK
INDSTILLING AF DEN JUSTÉRBARE DYBDESTOPPER
Fortsæt som følger:
Montér borestykket.
Løsgør
sidehåndtagene.
Dybdestopperen
skubbes indtil
endestykket er på
linje med
borestykkets ende.
Dybdestopperen
skubbes indtil afstanden mellem dens ende og borets
ende er lig med den længde skrue der skal anbringes.
Stram sidehåndtaget.
SÅDAN GØRES BOREMASKINEN KLAR TIL BRUG
Fortsæt som følger:
Montér det passende tilbehør til det job, indstilles
dybdestopperen, der
1
skal udføres.
2
Hvis der er behov for
det, indstilles
dybdestopperen.
Indstil hastigheden
på Deres boremaskine. På boremaskiner med to
hastigheder skiftes der til ‘1’ (lav hastighed) eller ‘2’ (høj
hastighed), eller indstil den variable hastighedskontrol
på den ønskede hastighed. Som en almindelig regel
bruges der lav hastighed til større bor, og høj hastighed
til mindre bor.
Sæt højre-/venstreløbs afbryderen på
den ønskede
rotationsretning.
Indstillingen på
slagbors- eller
hastighedsafbryderen
samt højre-/venstreløb må ikke ændres medens
boremaskinen kører.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
SÅDAN BRUGES DERES BOREMASKINE
For at aktivere
Deres
boremaskinen,
trykkes på
strømafbryderen.
Deres
boremaskine
stopper når strøm
afbryderen
slippes.
Hvis der er behov
for fortsat drift,
trykkes der på
den låsbare knap,
medens strøm
afbryderen er
trykket ned.
For at stoppe
Deres boremaskine i fortsat drift, trykkes og slippes
strøm afbryderen. Patronen må ikke røres, medens
boremaskinen kører.
GODE RÅD
• Montér korrekt størrelse/type bor eller skruebit.
• Indstilles på den korrekte borehastighed.
• Hold altid Deres boremaskine ved hjælp af
håndtaget og sidehåndtaget.
• Hold altid Deres boremaskine vinkelret på
arbejdsstykket.
Når der bores i træ
og metal, sættes
slagborsafbryderen
på borefunktion
.
Når der bores i
beton, skal
slagborsafbryderen
sættes på slagfunktion
.
Når boremaskinen skal bruges som skruetrækker,
sættes slagborsafbryderen på borefunktion
.
• Indstil højre-/venstreløbs kontakten afbryderen på
den korrekte retning.
• Medens Deres boremaskine kører, må der aldrig
ændres på rotationsretningen.
• Efter brug, fjernes boret ved at banke forsigtigt med
en blød hammer for at fjerne støvet. Dette forlænger
patronens levetid.
NEDKØLING
Hvis Deres boremaskine bliver for varm medens den er
i brug, sættes hastighedskontrollen på den højeste
indstilling, hvorefter boremaskinen skal have lov til at
køre uden belastning i 2 minutter.
OVERBELASTNING
Der må aldrig bruges urimelig vold når De bruger Deres
boremaskine. For meget tryk kan reducere
boremaskinens hastighed, og dermed dens
præstationsevne. Dette kan resultere i overbelastning
samt skade på boremaskinens motor.
7
DANMARK
EF OVERENSSTEMMELSESERKLARING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: KD350RE,
KD351RE, KD352, KD353, KD354E, KD355RE, KD355CRE,
KD356CRE, KD455CRE er i overensstemmelse med
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144
Vægt lydtryk er 100dB (A)
Vægt lydeffekt er 113dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er 8.7m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Black & Decker’ forbedrer kobende produkterne,
derfor forbeholder vi os ret til at ændre
produktspecifikationer uden forudgående varsel.
8
Bohrmaschinen mit Kabelanschluß Bedienungsanleitung
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Arbeiten mit elektrischen Geräten
sollten Sie die folgenden vorbeugenden
Sicherheitsrichtlinien unbedingt einhalten, um die
Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und
körperlichen Verletzungen zu vermeiden.
Für sicheres Arbeiten:
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umwelteinflüsse. Setzen Sie
Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie
Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser
Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Bereichen,
wo Feuer- oder Brandgefahr bestehen könnte.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen,
zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern, Herden,
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI)- Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie
nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissägen sollen
nicht benutzt werden, um Bäume zu fällen oder
Äste zu schneiden.
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
• Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
• Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie das
Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht,
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht so die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
• Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für sicheren
Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
• Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen Werkzeuge
mit dem Finger am Schalter. Vergewissern Sie sich,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
• Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
• Schließen Sie die Staubabsaugung an. Wenn das
Gerät mit einer Staubabsaugung geliefert wird,
stellen Sie sicher daß diese angeschlossen ist und
richtig funktioniert, besonders wenn Sie in
geschlossenen Räumen arbeiten.
• Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in
Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
9
DEUTSCH
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen
sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt
repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts
anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie
keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht
ein- und ausschalten läßt.
• Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
• Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da
unsachgemäße Reparaturen die Verletzungsgefahr
des Benutzers er höhen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet,
daß zwei voneinander unabhängige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen,
mit stromführenden Metallteilen in Berührung zu
kommen. Dies wird erreicht, indem man eine
Isolierbarriere zwischen die elektrischen Teile und
den mechanischen Teilen plaziert. Dadurch stellt
die Zweifach - Isolierung für Sie einen guten
Schutz vor einem elektrischen Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung der auf
dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
Das Werkzeug ist mit einem zweipoligen Kabel und
Stecker ausgerüstet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker Verlängerungskabel
(zweiadrig) verwenden, ohne daß Ihr Gerät dabei an
Leistung verliert. Hinweis: Verwenden Sie nur, wenn
unbedingt erforderlich, ein Verlängerungskabel. Der
Einsatz eines nicht korrekten Verlängerungskabels kann
zu Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen.
Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß,
achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.
10
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht auf
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder die Black & Decker Kundendienststationen.
UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser
oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an die
nächstgelegene Black & Decker Kundendienst - Station,
unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen unseren
Service anzubieten. Mit dieser Garantieerklärung
erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt
jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche ein, die Sie gegenüber
demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Material
- oder Verarbeitungsfehler innerhalb von 24 Monaten
nach dem Kauf auftreten, garantieren wir die kostenlose
Instandsetzung des Gerätes oder nach unserer
Entscheidung den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, eine unserer werkseigenen
Kundendienst - Stationen oder eine unserer
autorisierten Vertragswerkstätten mit Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
zurückgebracht.
• Das Gerät wurde nicht unsachgemäß eingesetzt und
nur original Black & Decker Zusatzgeräte und
Zubehör wurden verwendet, welche ausdrücklich
von uns zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als unserem eigenen Servicepersonal
oder autorisierten Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist
in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits, Sägeblätter,
Hobelmesser, Trennscheiben und Schleifpapier etc.).
Black & Decker bietet Ihnen ein bundesweites
DEUTSCH
Servicenetz durch unsere werkseigenen Stationen und
autorisierten Vertragswerkstätten an. Es ist unser
Bestreben Ihnen exzellenten Service, schnelle
Reparaturen, umfassenden Ersatzteildienst und eine
breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unserer
Service-Stationen finden Sie im jeweils gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ZENTRAL UND
OST EUROPA)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Produktes. Unsere Verpflichtung zur
Qualität schließt selbstverständlich auch unseren
Kundendienst ein. Deshalb bieten wir eine Garantiefrist,
die weit über die gesetzliche Mindestanforderung
hinausgeht. Die Qualität dieses Produktes erlaubt es
uns, Ihnen eine erweiterte Garantiefrist von 24 Monaten
zu gewähren. Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund
von Material - oder Verarbeitungsfehler innerhalb von
24 Monaten nach Kauf auftreten, garantieren wir die
kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach
unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch,
vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an eine unserer autorisierten
Black & Decker Kundendienst-Vertragswerkstätten
mit Nachweis des Garantieanspruches (Original
Black & Decker Garantiekarte und Kaufbeleg)
retourniert.
• Das Geräte wurde nur mit Original Black & Decker
Zusatzgeräten und Zubehör verwendet, welches
ausdrücklich von uns zum Betrieb mit Black & Decker
Geräten als geeignet bezeichnet wurde.
• Das Gerät nicht unsachgemäß angewendet wurde
(siehe Hinweise in der Bedienungsanleitung).
• Der Motor des Gerätes nicht überlastet wurde, und
keine Beschädigung am Gerät durch äußere
Einflüsse erfolgt ist.
• Reparaturen nicht von anderen Personen
vorgenommen wurden als durch Servicepersonal der
autorisierten Black & Decker Vertragswerkstätten.
11
DEUTSCH
Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der
24 Monats-Garantiefrist. Jedoch gewährt Black & Decker
auf alle ausgeführten Reparaturen weiterhin eine
Werkstattgarantie von 6 Monaten. Die Garantie gilt
nicht für das Verbrauchszubehör (Bohrer,
Schrauberbits, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben und Schleifpapier etc.).
Black & Decker bietet Ihnen ein landesweites
Servicenetz durch unsere werkseigenen Stationen und
autorisierten Vertragswerkstätten. Es ist unser
Bestreben, Ihnen exzellenten Service, schnelle
Reparaturen, umfassenden Ersatzteildienst und eine
breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift
unserer Service-Stationen finden Sie im jeweils
gültigen Katalog.
WERKZEUGPFLEGE
Wenden Sie beim Arbeiten mit der Bohrmaschine nie
zuviel Kraft an. Hierdurch könnte das Gerät zu heiß
laufen. Wenn die Bohrmaschine zu heiß wird, dann
lassen Sie sie 2 Minuten lang ohne Belastung laufen.
Reinigen Sie die Bohrmaschine mit einem sauberen
Tuch und einer Bürste. Achten Sie darauf, daß die
Lüftungsschlitze nie blockiert sind.
ZUBEHÖR
Benutzen Sie nur orginal Black & Decker Zubehör, um
eine optimale Leistung Ihres Gerätes sicherzustellen.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Zum
Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den Geräuschpegel
als unangenehm empfinden - normalerweise ist das bei
einem Geräuschpegel von über 85dB (A) der Fall- wird
ein angemessener Gehörschutz empfohlen.
Anmerkung: Die Bedienungsanleitung bezieht sich
auch auf Katalognummern, die mit einem Buchstaben
enden. Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie auf
dem Verpackungskarton.
BESCHREIBUNG
1. Betriebsschalter
2. Geschwindigkeitsschalter
3. Feststellknopf
4. Zweithandgriff
5. Spannbacken
6. Bohrfutter
7. Umschalter für Schlagbohren/Bohren
8. Richtungsschalter
9. Verstellbarer Tiefenanschlag
12
•
7
6
•
•
2/8
9
•
5
• •
4
•
3
1
2
•
Ihre Bohrmaschine hat einige oder alle dieser Funktionen:
• Der Betriebsschalter wird zum Betrieb der
Bohrmaschine in allen Betriebsmodi eingesetzt.
• Mit dem variablen Geschwindigkeitsschalter haben
Sie bei einer umfangreichen Reihe an Aufgaben
optimale Kontrolle über das Gerät.
• Bei Bohrmaschinen mit zwei
Geschwindigkeitseinstellungen können Sie mit dem
Geschwindigkeitsschalter die geeignete
Geschwindigkeit wählen.
• Durch den Feststellknopf läßt sich das Gerät auf
Dauerbetrieb einstellen.
• Der Zweithandgriff gibt Ihnen eine zusätzliche
Möglichkeit zum Festhalten des Geräts.
• Sie können Ihre Bohrmaschinen je nach Einstellung
des Umschalters für Schlagbohren/Bohren als
Schlagbohrer oder Drehbohrer einsetzen.
• Der Richtungsschalter kontrolliert die
Rotationsrichtung, wenn Sie das Gerät als
Schraubenzieher einsetzen oder wenn Sie eine
feststeckende Bohrspitze entfernen möchten.
• Durch den verstellbaren Tiefenanschlag können Sie
beim Bohren von Blindlöchern die Lochtiefe genau
kontrollieren.
EINSETZEN DES BOHRERS (BEI BOHRFUTTER OHNE
SCHLÜSSEL)
Gehen Sie wie folgt vor:
Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
Während Sie den
hinteren Teil des
Bohrfutters
halten, drehen Sie
den vorderen Teil,
bis die
DEUTSCH
Spannbacken des Bohrfutters weit genug offen sind.
Stecken Sie den Bohrer in die Spannbacken des
Bohrfutters. Halten Sie den hinteren Teil des
Bohrfutters, während Sie den vorderen Teil festziehen.
Drehen Sie hierzu die beiden Abschnitte fest in
entgegengesetzte Richtungen, damit der Bohrer sicher
in Position gehalten wird.
EINSETZEN DES BOHRERS (BEI BOHRFUTTER MIT
SCHLÜSSEL)
Gehen Sie wie folgt vor:
Ziehen Sie zuerst
den Netzstecker
aus der
Steckdose.
Drehen Sie den
Lauf des
Bohrfutters, bis
die Spannbacken
weit genug offen sind. Stecken Sie den Bohrer in die
Spannbacken des Bohrfutters. Stecken Sie das Ende
des Bohrfutterschlüssels in eines der drei Löcher am
Körper des Bohrfutters und lassen Sie den Kopf des
Schlüssels in den Lauf des Bohrfutters einrasten. Zum
Festziehen der Spannbacken und sicheren Sitz des
Bohrers, drehen Sie den Bohrfutterschlüssel im
Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Schlüssel.
BOHRFUTTERWECHSEL DES
SCHNELLSPANNBOHRFUTTERS
Gehen Sie wie folgt vor:
Das Bohrfutter
öffnen. Halten Sie das
Bohrfutter mit einer
Hand fest und mit der
anderen Hand lösen
Sie mit Hilfe eines
Schraubendrehers
die im
Bohrfutterboden
befindliche Schraube
durch Drehen im Uhrzeigersinn. Stecken Sie dann einen
Sechskantschlüssel in das Bohrfutter, durch einen
leichten Schlag auf den Sechskantschlüssel lösen Sie
das Bohrfutter. Das Bohrfutter kann entgegen dem
Uhrzeigersinn von Hand abgeschraubt werden.
BOHRFUTTERWECHSEL DES
ZAHNKRANZBOHRFUTTERS
Gehen Sie wie folgt vor:
Es dient dazu, Zubehör mit Gewindeschaft aufzunehmen,
wie z.B. Black & Decker Gummiteller, Drahttopfbürsten, etc.
Benutzen Sie immer
den passenden
Bohrfutterschlüssel.
Das Bohrfutter wird
gelöst, indem Sie den
Bohrfutterschlüssel
in eine der
Aufnahmebohrungen
stecken und das
Bohrfutter öffnen.
Dann halten Sie das Bohrfutter mit einer Hand fest und
mit der anderen Hand lösen Sie unter Zuhilfenahme
eines Schraubenziehers die im Bohrfutterboden
befindliche Schraube durch Drehen im Uhrzeigersinn.
Dann stecken Sie den Bohrfutterschlüssel in eine der
Aufnahmebohrungen. Durch einen leichten Schlag von
oben auf den Schlüssel lösen Sie dann das Bohrfutter.
Danach kann das Bohrfutter entgegen der
Laufrichtung von Hand abgeschraubt werden.
EINSETZEN DES ZWEITHANDGRIFFS
Zum
Zusammensetzen
des Zweithandgriffs stecken Sie
den Bolzen in die
Klemme und die
Mutter in den Griff.
Setzen Sie Griff und Klemme locker zusammen. Bringen
Sie jetzt den Zweithandgriff an der Bohrmaschine in
Position. Drehen Sie den Griff um den Körper des
Geräts, bis er in der gewünschten Position ist. Der Griff
wird durch Drehen im Uhrzeigersinn festgezogen.
EINSTELLEN DES VERSTELLBAREN
TIEFENANSCHLAGS
Setzen Sie den Bohrer ein.
Lockern Sie den Zweithandgriff.
Schieben Sie den
Tiefenanschlag
soweit vor, bis sein
Ende mit dem
Bohrerende auf
einer Linie ist.
Schieben Sie nun
den Tiefenanschlag
soweit zurück, bis
der Abstand zwischen dem Ende des Tiefenanschlags
und dem Bohrerende der Länge der Schraube, die Sie
einschrauben möchten, entspricht. Ziehen Sie den
Zweithandgriff fest.
13
DEUTSCH
VORBEREITUNG ZUM ARBEITEN MIT DER
BOHRMASCHINE
Gehen Sie wie folgt vor:
Setzen Sie für die
1
jeweilige Aufgabe
2
den richtigen Bohrer
ein. Stellen Sie bei
Bedarf den
Tiefenanschlag ein.
Stellen Sie die Geschwindigkeit des Geräts ein. Bei
Bohrmaschinen mit zwei Schaltstufen stellen Sie den
Zweistufenschalter auf ‘1’ (niedrige Geschwindigkeit)
oder ‘2’ (hohe Geschwindigkeit) oder stellen Sie den
verstellbaren Geschwindigkeitsschalter auf die
gewünschte Stufe ein. Allgemein wird empfohlen, daß
bei großen Bohrern auf langsame und bei kleineren
Bohrern auf hohe Geschwindigkeit geschaltet wird.
Stellen Sie den
Richtungsschalter
auf die gewünschte
Rotationsrichtung
ein. Schalten Sie die
Position des
Schlagbohrschalters, Geschwindigkeitsschalters oder
Richtungsschalters niemals bei eingeschalteter
Maschine um.
TIPS ZUM BOHREN
• Setzen Sie die korrekte Größe und Art von Bohrer
oder Schraubenziehereinsatz ein.
• Stellen Sie das Gerät auf die korrekte
Geschwindigkeit ein.
• Halten Sie das Gerät immer am Griff und
Zweithandgriff fest.
• Halten Sie die Bohrmaschine immer im rechten
Winkel zur Arbeitsfläche.
Beim Bohren von
Holz und Metall
stellen Sie den
Schlagbohrschalter
auf Bohren
.
Beim Bohren von
Mauerwerk
stellen Sie den Schlagbohrschalter auf Schlagbohren
. Beim Einsatz des Geräts als Schraubenzieher
stellen Sie den Schlagbohrschalter auf Bohren
.
• Stellen Sie den Richtungsschalter auf die korrekte
Richtung ein.
• Ändern Sie die Rotationsrichtung niemals bei
eingeschaltetem Gerät.
• Nach dem Einsatz entfernen Sie den Bohrer und
klopfen Sie die Seite des Bohrfutters vorsichtig mit
einem Hammer mit weicher Aufschlagfläche, um
den Bohrstaub zu entfernen. Hierdurch bleibt das
Bohrfutter länger im Einsatz.
ARBEITEN MIT DER BOHRMASCHINE
Gehen Sie wie folgt vor:
Das Gerät wird
durch Drücken des
Betriebsschalters
eingeschaltet.
Wenn Sie den
Betriebsschalter
loslassen, dann
stoppt das Gerät.
Wird Dauerbetrieb
gewünscht, dann
drücken Sie den
Feststellknopf,
während der
Betriebsschalter
gedrückt ist. Um
das Gerät bei
fortlaufendem
Betrieb auszuschalten, drücken Sie den Betriebsschalter
nochmals und lassen Sie ihn dann los. Berühren Sie das
Bohrfutter nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
ABKÜHLEN
Wenn Ihre Bohrmaschine bei Einsatz zu heiß wird,
dann stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf die
höchste Stufe und lassen Sie das Gerät 2 Minuten
ohne Belastung laufen.
ÜBERLASTUNG
Wenden Sie beim Bohren nie übermäßige Kraft an.
Durch zuviel Druck kann sich die Geschwindigkeit des
Geräts und somit seine Leistung reduzieren. Dies kann
zu Überlastung führen, wodurch der Motor der
Bohrmaschine beschädigt werden kann.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
14
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: KD350RE, KD351RE, KD352, KD353,
KD354E, KD355RE, KD355CRE, KD356CRE, KD455CRE
der Richtlinie 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104 EN50144 entsprechen
Lpa (Schalldruck) 100dB (A), Lpa (Schalleistung) 113dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 8.7m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG UK
Οδηγίεσ χρήσησ για το ηλεκτρικÞ δράπανο
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προειδοποίηση: Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία, πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα
ασφαλείασ για να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ,
ηλεκτροπληξίασ και προσωπικού τραυµατισµού.
∆ιαβάστε και φυλάξτε Þλεσ αυτέσ τισ οδηγίεσ
προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε το προϊÞν.
Για ασφαλή λειτουργία:
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και πάγκοι δηµιουργούν
κίνδυνο τραυµατισµού.
• Προσέξτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και
µην τα χρησιµοποιείτε σε χώρουσ που έχουν
υγρασία ή είναι βρεγµένοι. Eχετε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mην κάνετε χρήση
ηλεκτρικών εργαλείων Þταν υπάρχει κίνδυνοσ να
προκληθεί φωτιά η έκρηξη.
• Προφυλαχθείτε απÞ την ηλεκτροπληξία.
Aποφεύγετε την επαφή του σώµατοσ µε γειωµένεσ
επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).
• Aποµακρύνετε τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ σασ να πιάνουν το εργαλείο ή την
προέκταση καλωδίου. Oλοι οι επισκέπτεσ πρέπει
να παραµένουν µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία Þταν δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, πρέπει να αποθηκεύονται σε
µέρη που είναι στεγνά, ψηλά ή που κλειδώνουν και
που δεν µπορούν να φθάσουν τα παιδιά.
• Mην ζορίζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά
καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, Þταν
λειτουργεί µε το ρυθµÞ για το οποίο σχεδιάσθηκε.
• Xρησιµοποιείτε το σωστÞ εργαλείο. Mην
προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά ενÞσ µεγάλου
εργαλείου, µε ένα µικρÞτερησ δυνατÞτητασ. Mην
χρησιµοποιείτε εργαλεία για σκοπούσ για τουσ
οποίουσ δεν σχεδιάστηκαν.
• Nτυθείτε κατάλληλα. Mη φοράτε χαλαρά ενδύµατα
ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να περιπλεχθούν στα
κινούµενα µέρη. Eλαστικά γάντια και µη ολισθηρά
υποδήµατα συστήνονται Þταν εργάζεστε στο
ύπαιθρο. Nα φοράτε προστατευτικÞ κάλυµµα
µαλλιών για να τα συγκρατεί, στην περίπτωση που
έχουν µεγάλο µάκροσ.
• Mην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου (αν υπάρχει).
Mη µεταφέρετε ποτέ το εργαλείο κρατώντασ το
απÞ το καλώδιÞ και µην το τραβάτε απo αυτÞ για να
το βγάλετε απÞ την πρίζα. Kρατάτε το καλώδιο
µακριά απÞ σηµεία θέρµανσησ, λάδια και αιχµηρά
αντικείµενα.
• Στερεώστε το αντικείµενο στο οποίο δουλεύετε.
Xρησιµοποιείτε σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να
κρατάνε το αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο
ασφαλέσ παρά να το κρατάτε στο χέρι σασ και η
µέθοδοσ αυτή ελευθερώνει και τα δύο σασ χέρια
για τη λειτουργία του εργαλείου.
• Eχετε σωστή θέση και απÞσταση. ∆ιατηρείτε πάντα
µια σωστή θέση και την ισορροπία του σώµατÞσ σασ.
• Συντηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα διατηρείτε
τα εργαλεία αιχµηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη λειτουργία. Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ
λίπανσησ και αλλαγήσ των εξαρτηµάτων. Περιοδικά,
να επιβλέπετε τα καλώδια του εργαλείου και εάν
έχουν υποστεί βλάβη να επιδιορθώνονται απÞ
αναγνωρισµένο τµήµα υπηρεσίασ. Eπίσησ, πού και
πού, να εξετάζετε τισ προεκτάσεισ καλωδίου και να
τισ αντικαθιστάτε, αν έχουν υποστεί βλάβη. Nα
διατηρείτε τισ χειρολαβέσ στεγνέσ, καθαρέσ και
χωρίσ λάδια ή λίπη.
• Aποσυνδέστε τα εργαλεία. Aποσυνδέστε τα
εργαλεία Þταν δεν τα χρησιµοποιείτε, πριν κάνετε
εργασίεσ συντήρησησ και Þταν αλλάζετε
αξεσουάρ, Þπωσ λάµεσ, µύτεσ και κÞπτεσ.
• Bγάλτε Þτι εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη
ρύθµισή του. Aποκτήστε τη συνήθειά να ελέγχετε
Þτι κάθε κλειδί ή άλλο εργαλείο που
χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση το ηλεκτρικού
εργαλείου έχει βγει και έχει αποθηκευτεί, πριν
ξεκινήσετε τη λειτουργία του.
• Aποφεύγετε την κατά λάθοσ λειτουργία του
εργαλείου. Mη µεταφέρετε εργαλείο που είναι
µέσα στην πρίζα έχονταστο δάκτυλο στο διακÞπτη.
Bεβαιωθείτε Þτι ο διακÞπτησ είναι σβηστÞσ Þταν
τον βάζετε οτην πρίζα.
• Παλαντέζα για εξωτερική χρήση. Oταν ένα εργαλείο
πρÞκειται να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικούσ
χώρουσ, χρησιµοποιείτε µÞνον παλαντέζεσ που είναι
για τέτοιουσ χώρουσ και έχουν την ανάλογη ένδειξη.
• Nα είστε πάντα σε εγρήγορση. Προσέχετε τί
κάνετε. Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη
λειτουργείτε το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοσ.
• Συνδέστε εξαρτήµατα εξαγωγήσ σκÞνησ. Aν
δίνονται εξαρτήµατα για την εξαγωγή και συλλογή
τησ σκÞνησ. Bεβαιωθείτε Þτι έχουν συνδεθεί και
χρησιµοποιούνται σωστά.
• Eλέγξτε για βλάβεσ εξαρτηµάτων. Πριν
χρησιµοποιήσετε πάλι το εργαλείο, ελέγξτε
προσεκτικά κάθε τµήµα του που είχε βλάβη για να
είστε σίγουροσ Þτι θα λειτουργήσει κανονικά και
θα κάνει τη δουλειά που θέλετε. Eλέγξτε Þτι τα
15
EΛΛHNIKA
κινούµενα µέρη είναι στη σωστή θέση, συνδεδεµένα
σωστά και κινούνται ελεύθερα. Eλέγξτε αν
υπάρχουν σπασµένα εξαρτήµατα, αν η βάση είναι
εντάξει και γενικά κάθε περίπτωση που µπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία του. Tο οποιοδήποτε µέροσ
του εργαλείου που έχει βλάβη πρέπει να διορθωθεί
σωστά ή να αντικατασταθεί σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ, εκτÞσ αν συνιστάται κάτι
διαφορετικÞ στον οδηγÞ χρήσησ. Aλλάξτε
ελαττωµατικούσ διακÞπτεσ σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ. Mην χρησιµοποιείτε το
εργαλείο αν ο διακÞπτησ δεν λειτουργεί σωστά.
• Προειδοποίηση: H χρήση οποιουδήποτε
πρÞσθετου τυχÞν εξαρτήµατοσ που δεν
συνιστάται σ’ αυτÞ τον οδηγÞ χρήσησ, µπορεί να
δηµιουργήσει κίνδυνο προσωπικού τραυµατισµού.
• Eπιδιορθώνετε τα εργαλεία σασ σε
εκπαιδευµένουσ τεχνικούσ. AυτÞ το ηλεκτρικÞ
εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τουσ σχετικούσ
κανονισµούσ ασφαλείασ. Oι διορθώσεισ να
γίνονται µÞνον απÞ κατάλληλα προσοντούχα
πρÞσωπα, χρησιµοποιώντασ αυθεντικά
ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να προκύψει
σηµαντικÞσ κίνδυνοσ στον χρήστη τουσ.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σασ έχει πλήρη µÞνωση. AυτÞ
σηµαίνει Þτι Þλα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απÞ την κεντρική
παροχή ρεύµατοσ. AυτÞ γίνεται µε την
τοποθέτηση µÞνωσησ µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένωσ δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µÞνωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων Þταν
λειτουργείτε αυτÞ το εργαλείο. Tο σύστηµα
µÞνωσησ είναι για πρÞσθετη προστασία
εναντίον βλάβησ που επέρχεται απÞ πιθανή
βλάβη ηλεκτρικήσ µÞνωσησ µέσα στο εργαλείο.
ΗΛEKTPIKH AΣΦAΛEIA
Βεβαιωθείτε Þτι η τροφοδοσία ρεύµατοσ είναι η ίδια
µε αυτή που αναγράφεται στο ενδεικτικÞ πλακίδιο
τάσησ. Το παρÞν εργαλείο είναι εξοπλισµένο µε
καλώδιο ρεύµατοσ διπλού πυρήνα, και ακροδέκτη
(φισ) τροφοδοσίασ.
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
16
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασησ µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασησ, βεβαιωθείτε
Þτι οι καλωδιώσεισ του είναι συνδεδεµένεσ σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί Yπηρεσίασ τησ
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σασ
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειασ για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker
Eλλασ A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικÞ ή
επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε υπερφÞρτωση του
προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευήσ σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή
άλλα άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη. Oι
παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για την
ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που κάποια
προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ. Tο
προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ κανονισµούσ
σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ παρεµßολέσ.
EΛΛHNIKA
ΦPONTI∆A TOY EPΓAΛEIOY
Μην εξασκείτε ποτέ υπερβολική πίεση Þταν
χρησιµοποιείτε το εργαλείο. Υπερβολική πίεση
µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση σε αυτÞ. Σε
περίπτωση που έχει υπερθερµανθεί, αφήστε το να
λειτουργήσει χωρίσ φορτίο για δύο λεπτά. Καθαρίστε
το εργαλείο µ΄ένα καθαρÞ πανί και µία βούρτσα.
∆ιατηρήστε καθαρέσ τισ τρύπεσ εισροήσ αέρα στο
κάλυµµα του κινητήρα.
ΕΞAPTHMATA
Η απÞδοση κάθε ηλεκτρικού εργαλείου εξαρτάται απÞ
το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται. Τα εξαρτήµατα τησ
Black & Decker είναι κατασκευασµένα µε βάση
αυστηρέσ προδιαγραφέσ και σχεδιασµένα να
ενισχύουν την απÞδοση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Αγοράζοντασ εξαρτήµατα Black & Decker
εξασφαλίζετε Þτι κάνετε το καλύτερο δυνατÞν για το
ηλεκτρικÞ εργαλείο τησ Black & Decker. Παρακαλούµε
συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο έµπορο η κέντρο
εξυπηρέτησησ Black & Decker για λεπτοµερείσ
πληροφορίεσ για τισ λάµεσ και λοιπά εξαρτήµατα που
διατίθενται.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Συνιστάται να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα για
την προστασία τησ ακοήσ σασ εάν η στάθµη του ήχου
δεν είναι αποδεκτή. ΑυτÞ, σε κανονικέσ συνθήκεσ
αντιστοιχεί σε ένταση µεγαλύτερη απÞ 85dB (Α).
Σηµείωµα: Αυτέσ οι οδηγίεσ καλύπτουν επίσησ και
µοντέλα του καταλÞγου που λείγουν σε γράµµα.
Bλέπετε το κιβώτιÞ σασ για περισσÞτερεσ
πληροφορίεσ σχετικά µε το προϊÞν σασ.
ΧAPAKTHPIΣTIKA
•
7
6
•
•
2/8
9
•
5
• •
4
•
•
3
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Σκανδάλη on/off
Ρύθµιση ταχύτητασ
Κουµπί συνεχούσ λειτουργίασ
Πλάγια χειρολαβή
ΣιαγÞνεσ του τσÞκ
ΤσÞκ
∆ιακÞπτησ για κρουστικÞ/δράπανο
∆ιακÞπτησ αναστροφήσ
ΠÞδι ρύθµισησ βάθουσ
Το δράπανÞ σασ συµπεριλαµβάνει µερικά ή Þλα απÞ
τα ακÞλουθα χαρακτηριστικά:
• Η σκανδάλη on/off χρησιµοποιείται σε Þλουσ τουσ
τρÞπουσ λειτουργίασ του δραπάνου
• Η ρύθµιση ταχύτητασ παρέχει τον κατάλληλο
έλεγχο για µία ευρεία σειρά εργασιών.
• Σε δράπανα µε δύο ταχύτητεσ, ο διακÞπτησ
ταχύτητασ επιτρέπει την επιλογή τησ κατάλληλησ
ταχύτητασ.
• Το κουµπί συνεχούσ λειτουργίασ επιτρέπει τη
συνεχή λειτουργία του δραπάνου σασ.
• Η πλάγια χειρολαβή παρέχει µία δευτερεύουσα
λαβή για το δράπανÞ σασ.
• Ανάλογα µε τη θέση του διακÞπτη για κρουστικÞ/
δράπανο, το δράπανÞ σασ µπορεί να λειτουργήσει
σαν κρουστικÞ ή απλÞ δράπανο.
• Ο διακÞπτησ αναστροφήσ ελέγχει την κατεύθυνση
περιστροφήσ Þταν χρησιµοποιείτε το δράπανο σαν
κατσαβίδι ή Þταν απελευθερώνετε ένα
σφηνωµένο τρυπάνι.
• Το πÞδι ρύθµισησ βάθουσ παρέχει ακριβή έλεγχο
του βάθουσ τησ τρύπασ Þταν είναι απαραίτητο.
ΤOΠOΘETHΣH TOY TPYΠANIOY (ΣE TΣOK XΩPIΣ
KΛEI∆I)
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Αφαιρέστε το φισ απÞ τη µπρίζα.
Κρατώντασ το
πίσω µέροσ του
τσÞκ, γυρίστε το
µπροστινÞ µέροσ
µέχρισ Þτου
ανοίξουν αρκετά
οι σιαγÞνεσ του τσÞκ. Τοποθετήστε το τρυπάνι στο
τσÞκ. Κρατήστε το πίσω µέροσ του τσÞκ και σφίξτε
το µπροστινÞ µέροσ. Σφίξτε τα δύο µέρη σε αντίθετη
κατεύθυνση για να σφιχθεί σταθερά το τρυπάνι.
ΤOΠOΘETHΣH TOY TPYΠANIOY (ΣE TΣOK ME KΛEI∆I)
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Αφαιρέστε το φισ απÞ τη µπρίζα.
17
EΛΛHNIKA
Γυρίστε το σώµα
του τσÞκ µέχρισ
Þτου ανοίξουν
αρκετά οι
σιαγÞνεσ του
τσÞκ.
Τοποθετήστε το τρυπάνι στο τσÞκ. Τοποθετήστε το
κλειδί σε µία απÞ τισ τρείσ τρύπεσ του σώµατοσ του
τσÞκ συµπλέκοντασ τα δÞντια του κλειδιού µε τα
δÞντια του τσÞκ. Γυρίστε το κλειδί στα δεξιά για να
σφίξετε το τρυπάνι στισ σιαγÞνεσ του τσÞκ.
Αφαιρέστε το κλειδί.
AΦAIPΏNTAΣ TO TΣOK XΩPIΣ KEI∆I
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Για να αφαιρέσετε
το τσοκ, ανοίξτε τισ
σιαγÞνεσ, κρατήστε
το σταθερά µε ένα
χέρι και µε ένα
κατσαβίδι που το
κρατάτε µε το άλλο
σασ χέρι, γυρίστε
την κοντραβίδα στο
τσοκ δεξιÞστροφα για να το χαλαρώσετε περίπου
κατά µία στροφή. Tοποθετήστε ένα κλειδί τύπου
Aλλεν στο τσοκ και σφίξτε τισ σιαγÞνεσ. ∆ώστε στο
κλειδί Aλλεν ένα µικρÞ αλλά δυνατÞ κτύπηµα σε
αριστερÞστροφη κατεύθυνση µε ένα σφυρί για να
χαλαρώσετε το τσοκ απÞ τον άξονα. Aφαιρέστε το
κλειδί τύπου Aλλεν. Xρησιµοποιήστε το κατσαβίδι για
να γυρίσετε την κοντραβίδα δεξιÞστροφα µέχρισ Þτου
αποδεσµευθεί πλήρωσ απÞ την άτρακτο. Aφαιρέστε το
τσοκ απÞ την άτρακτο περιστρέφοντασ το
αριστερÞστροφα. Για να τοποθετήσετε το τσοκ, βάλτε
το στο σπείρωµα και γυρίστε το δεξιÞστροφα µέχρισ
Þτου σταµατήσει. Bάλτε µέσα τη βίδα και γυρίστε την
αριστερÞστροφα µέχρισ Þτου στερεωθεί απολύτωσ.
AΦAIPΏNTAΣ TO TΣOK ME KΛEI∆I
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Για να αφαιρέσετε
το τσοκ, ανοίξτε τισ
σιαγÞνεσ του τσοκ
µε το κλειδί του
τσοκ. Κρατάτε το
τσοκ σταθερά µε το
ένα χέρι, και µε το
κατσαβίδι στο ένα
χέρι στρίψτε τη
βίδα στο τσοκ
18
δεξιÞστροφα µε το άλλο χέρι, µέχρισ Þτου βγεί έξω.
Να χρησιµοποιείτε µÞνο το ορθÞ κλειδί του τσοκ.
Τοποθετήστε το κλειδί του τσοκ µέσα στο τσοκ, και
κρατάτε το τρυπάνι σταθερά µε το ένα χέρι µε το
τσοκ να δείχνει µακριά απÞ σασ. Περιστρέψατε το
τσοκ ώστε το κλειδί του τσοκ να είναι πάνω απÞ την
οριζÞντια θέση στην δεξιά πλευρά τησ µηχανήσ.
Xτυπήστε το άκρο τησ αµπάρασ του κλειδιού προσ τα
κάτω µε ξυλÞσφυρο ή µαλακÞ σφυρί. Το τσοκ τώρα
θα πρέπει να χαλαρώσει αρκετά για να ξεβιδωθεί µε
το χέρι.
ΤOΠOΘETHΣH THΣ ΠΛAΓIAΣ XEIPOΛABHΣ
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Τοποθετήστε την
χειρολαβή στο
σώµα του
δραπάνου.
Στρέψτε την
χειρολαβή γύρω
απÞ το σώµα του
δραπάνου µέχρισ
ώτου φτάσει στην σωστή θέση. Σφίξτε την χειρολαβή
στρέφοντασ το χερούλι στα δεξιά.
ΤOΠOΘETHΣH TOY ΠO∆IOY PUΘMIΣHΣ BAΘOYΣ
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Τοποθετήστε το τρυπάνι. Χαλαρώστε την πλάγια
χειρολαβή.
Σύρετε το πÞδι
µέχρισ ώτου το
άκρο του φτάσει
στο ίδιο επίπεδο µε
το άκρο του
τρυπανιού.
Σύρετε το πÞδι
µέχρισ ώτου η
απÞσταση µεταξύ των άκρων του ποδιού και του
τρυπανιού είναι ίδια µε το µήκοσ τησ βίδασ που θα
χρησιµοποιήσετε. Σφίξτε την πλάγια χειρολαβή.
ΠPOETOIMAΣIA TOY ∆PAΠANOY ΓIA ΛEITOYPΓIA
Συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Τοποθετήστε το
1
σωστÞ αξεσουάρ για
2
την εργασία.
Αν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε το πÞδι
βάθουσ. Ρυθµίστε
την ταχύτητα του δραπάνου. Σε δράπανα µε δύο
ταχύτητεσ, τοποθετήστε τον διακÞπτη ταχύτητασ στο
‘1’ (χαµηλή ταχύτητα) ή στο ‘2’ (υψηλή ταχύτητα), ή
EΛΛHNIKA
τοποθετήστε τον ρυθµιστή µεταβλητήσ ταχύτητασ
στην επιθυµητή θέση. Σαν γενικÞσ κανÞνασ, πρέπει
να χρησιµοποιείτε χαµηλή ταχύτητα για µεγάλα
τρυπάνια και υψηλή ταχύτητα για µικρά τρυπάνια.
Τοποθετήστε τον
διακÞπτη
αναστροφήσ στη
σωστή θέση για την
κατεύθυνση
περιστροφήσ. Μην
αλλάζετε ποτέ τη θέση του διακÞπτη για κρουστικÞ/
δραπανο, του διακÞπτη ταχύτητασ ή του διακÞπτη
αναστροφήσ κατά τη διάρκεια λειτουργίασ.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
ΧPHΣH TOY ∆PAΠANOY
Για να βάλετε το
δράπανο σε
λειτουργία
πατήστε τη
σκανδάλη on/off.
Το δράπανÞ σασ
θα σταµατήσει
Þταν αφήσετε τη
σκανδάλη.
Αν επιθυµείτε
συνεχή λειτουργία,
πατήστε το
κουµπί συνεχούσ
λειτουργίασ αφού
προηγουµένωσ
πατήσετε τη
σκανδάλη.
Για να σταµατήσετε το δράπανο Þταν βρίσκεται σε
συνεχή λειτουργία, πατήστε πάλι τη σκανδάλη και
αφήστε την. Μην αγγίζετε το τσÞκ Þταν το δράπανο
βρίσκεται σε λειτουργία.
ΧPHΣIMEΣ YΠO∆EIΞEIΣ
• Τοποθετήστε το σωστÞ τύπο και µέγεθοσ
τρυπανιού ή κατσαβιδιού.
• Επιλέξτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφήσ.
• Κρατάτε πάντα το δράπανο απÞ την κύρια και
πλάγια χειρολαβή.
• Κρατάτε πάντα το δράπανο σε ορθή γωνία µε
την εργασία.
Ùταν τρυπάτε σε
ξύλο ή µέταλλο,
θέστε τον
διακÞπτη κρουστικÞ/δράπανο
στη θέση
δράπανο
.
Ùταν τρυπάτε σε δοµικά υλικά, θέστε τον διακÞπτη
κρουσ-τικÞ/δράπανο στη θέση κρουστικÞ
. Ùταν
βιδώνετε, θέστε τον διακÞπτη κρουστικÞ/δράπανο
στη θέση δράπανο
.
• Τοποθετήστε τον διακÞπτη αναστροφήσ στη
σωστή θέση.
• Μην αλλάζετε ποτέ την κατεύθυνση περιστροφήσ
Þταν το δράπανο βρίσκεται σε λειτουργία.
• Μετά τη χρήση, αφαιρέσατε το τρυπάνι απÞ το
τσÞκ και χτυπήστε ελαφρά το πλευρÞ του τσÞκ
µε ένα πλαστικÞ σφυρί για να φύγουν οι σκÞνεσ.
Έτσι θα επεκταθεί η ζωή του τσÞκ.
ΨYΞH
Αν το δράπανÞ σασ ζεσταθεί υπερβολικά κατά τη
χρήση, τοποθετήστε το διακÞπτη ταχύτητασ στην
υψηλÞτερη ταχύτητα και αφήστε το να λειτουργήσει
χωρίσ φορτίο για 2 λεπτά.
YΠEPΦOPTΩΣH
Μην εξασκείτε ποτέ υπερβολική πίεση Þταν
χρησιµοποιείτε το δράπανο. Υπερβολική πίεση
µπορεί να ελαττώσει την ταχύτητα και
αποδοτικÞτητα του δραπάνου. ΑυτÞ δηµιουργεί
υπερφÞρτωση η οποία µπορεί να προκαλέσει βλάβη
στον κινητήρα του δραπάνου.
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ:
KD350RE, KD351RE, KD352, KD353, KD354E,
KD355RE, KD355CRE, KD356CRE, KD455CRE
συµµορφούνται προσ τισ διατάξεισ 89/392/EOK,
89/336/EOK, EN55014, 73/23/EOK, EN55104, EN50144
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 100dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 113dB (A)
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα 8.7m/s2
Brian Cooke - ∆ιευθυντήσ Mηχανολογίασ
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Hνωµένο Bασίλειο
19
Corded drills user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate the product and save this booklet.
For safe operation:
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider the work area environment. Do not expose
the power tool to rain and do not use in damp or wet
locations. Keep the work area well lit. Do not use
the power tool where there is a risk to cause fire
or explosion.
• Guard against electric shock. Avoid body contact,
where possible, with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators, ranges and refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from the work area.
• Store idle tools. When not in use, tools should be
stored in a dry, high or locked place, out of reach
of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool.
Do not use the tool for purposes not intended; for
example, do not use a circular saw to cut tree
limbs or logs.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask as well,
if the operation is dusty or if the tool is being used in
enclosed spaces.
• Connecting dust extraction equipment. If devices
are provided for the connection of dust extraction
and collection ensure these are connected and
properly used, especially in confined areas.
• Do not abuse the cord. Never carry the tool by its
cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges.
• Secure the work. Use clamps or a vice to hold the
work. It is safer than using a hand and it frees both
hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times.
20
• Maintain the tool with care. Keep a cutting tool
sharp and clean for better and safer performance.
Follow the instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect the tools cord periodically and,
if damaged, have repaired by an authorised service
facility. Inspect the extension cord periodically and
replace if damaged. Keep the handles dry, clean and
free from oil and grease.
• Disconnect the tool when not in use, before
servicing and when changing accessories such as
blades, bits and cutters.
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the
habit of checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from the tool and replaced in
the storage area before switching on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
plugged-in tool with a finger on the switch.
Ensure the switch is off when plugging in.
• Use an outdoor extension cord. When a tool is used
outdoors, only use an extension cord intended for
outdoor use and so marked.
• Stay alert. Watch what you are doing, use common
sense and do not operate the tool when tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine whether it will
operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, free running of
moving parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be
properly repaired or replaced by an authorised
service centre unless otherwise indicated in the
product booklet. Have defective switches replaced
by an authorised service centre. Do not use the tool
if the switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in the product booklet,
may present a risk of personal injury.
• Have the tool repaired by a qualified person. The
electrical tool is in accordance with the relevant
safety requirements. Repairs should only be carried
out by qualified persons using original spare parts,
otherwise, this may result in considerable danger to
the user.
Save these instructions!
DOUBLE INSULATION
The tool is double insulated. This means that all
the external metal parts are electrically insulated
ENGLISH
from the mains power supply. This is done by
placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making
it unnecessary for the tool to be earthed.
Note: Double insulation does not take the place
of normal safety precautions when operating the
tool. The insulation system is for added protection
against injury resulting from a possible electrical
insulation failure within the tool.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on
the rating plate. The tool is fitted with a two-core cable
and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)
Should the mains plug need replacing and you are
competent to do this, proceed as instructed below.
If you are in doubt, contact a Black & Decker service
centre or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the power supply.
• Cut off the plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductors is very dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit BS1363A approved plugs fitted with the
correctly rated fuse.
Note: Fuses do not give personal protection against
electric shock.
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the plug
(see diagram). Brown is L (live) and blue is N (neutral).
Fit a plug
approved
to BS1363A
E
Fit a 5 amp fuse
L
N
Connect
blue to
N (neutral)
Make sure that
the outer sheath
of the cable is held
firmly by the clamp
Connect
brown to
L (live)
240 volts AC
only. Never use
a light socket
• Before replacing the top cover of the plug ensure
that the cable restraint is holding the outer sheath of
the cable firmly and that the two leads are correctly
fixed at the terminal screws. If the fuse cover is
missing or damaged do not use the plug. For
replacement or detachable fuse covers, contact a
Black & Decker service centre.
Warning! Never connect live or neutral wires to the
earth pin marked E or
.
MAINS PLUG REPLACEMENT
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Should the mains plug or cordset of the product be
damaged, it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of Black & Decker 2-core extension
cable (or 3-core extension cordset, in Australia and
New Zealand) can be used without undue loss of power.
Note: An extension cable should not be used unless
absolutely necessary. Use of an improper extension
cable could result in a risk of fire and electric shock.
If an extension cable must be used, make sure it is
properly wired, contains the correct rated fuse as
recommended in its literature and is in good
electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service centres will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our own service staff or authorised repair
distributors.
21
ENGLISH
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide after sales service
through our company operated service centres and
concessionaries on the Channel Islands and Isle of Man.
It is our aim to offer excellent service, fast repairs,
extensive parts availability and full accessory support.
The use of other than genuine Black & Decker
accessories and parts may damage or reduce the
performance of your Black & Decker product and may
also endanger the user. The terms and conditions of
the warranty may also be effected.
THE AFTER SALES SERVICE POLICY
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should be
totally satisfied with their Black & Decker product and
after sales service, but if help or advice is needed
please contact the local Black & Decker service centre
manager who will be happy to help. Full details of our
unique after sales service can be obtained from any of
our Black & Decker service centres.
ACCESSORIES
The performance of any power tool is dependant upon
the accessory used. Black & Decker accessories are
engineered to high quality standards and are designed
to enhance the performance of your tool. Buying a
Black & Decker accessory will ensure that you get the
very best from your Black & Decker tool.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in accordance
with EEC legislation. It is recommended that you take
appropriate measures for the protection of your hearing
if the sound level seems uncomfortable. This normally
equates to a sound pressure in excess of 85dB (A).
Note: This user manual also covers catalogue numbers
ending with a letter suffix. Refer to your carton for
details of your product.
FEATURES
1. On/off switch
2. Speed control
3. Lock-on button
4. Side handle
5. Chuck jaws
6. Chuck
7. Hammer/drill switch
8. Forward/reverse switch
9. Adjustable depth stop
22
•
7
6
•
•
2/8
9
•
5
•
• •
4
3
1
2
•
Your drill includes some or all of these features:
• The on/off switch is used to operate your drill in all
modes of operation.
• The variable speed control provides optimal control
of your drill for a wide range of tasks.
• On two-speed drills, the speed switch permits
selection of the appropriate drilling speed.
• The lock-on button provides continuous operation
of your drill.
• The side handle gives a secondary gripping position
for your drill.
• Your drill can operate as a hammer drill or a rotary drill
depending on the setting of the hammer/drill switch.
• The forward/reverse switch controls the direction of
rotation when your drill is used as a screwdriver, or
when clearing a jammed drill bit.
• The adjustable depth stop gives precise control of
the hole depth, when you drill blind holes.
FITTING THE DRILL BIT (KEYLESS CHUCKS)
Proceed as follows:
Disconnect the
plug from the
electricity supply.
While holding the
rear section of
the chuck, rotate
the front section
until the jaws of
the chuck are sufficiently open. Insert the drill bit in the
jaws of the chuck. Hold the rear section of the chuck
while tightening the front section. Twist the two
sections firmly in opposite directions to securely grip
the drill bit.
ENGLISH
FITTING THE DRILL BIT (KEYED CHUCKS)
Proceed as follows:
Disconnect the plug from the electricity supply.
Rotate the barrel
of the chuck until
the jaws are
sufficiently open.
Insert the drill bit
in the jaws of the
chuck. Insert the
chuck key with
the end of the chuck key in one of the three holes in the
body of the chuck and the head of the chuck key
engaged with the barrel of the chuck. Turn the chuck
key clockwise to tighten the jaws and securely grip the
drill bit. Remove the chuck key.
REMOVING THE CHUCK (KEYLESS CHUCKS)
Proceed as follows:
To remove the chuck,
open the jaws, hold
it firmly in one hand
and with a screwdriver
held in the other hand,
turn the set-screw in
the chuck clockwise
approximately one
turn, to loosen it.
Place an allen key in
the chuck and tighten the jaws. Give the allen key a
short powerful blow in an anti-clockwise direction with
a hammer to loosen the chuck on the spindle. Remove
the allen key. Use the screwdriver to turn the setscrew clockwise until it totally disengages from the
spindle. Remove the chuck from the spindle by rotating
it anti-clockwise. To fasten the chuck, put it on the
thread and turn it clockwise until it stops. Put in the
screw and turn it anti-clockwise until absolutely firm.
REMOVING THE CHUCK (KEYED CHUCKS)
Proceed as follows:
To remove the chuck,
open the jaws of the
chuck with the chuck
key. Hold the chuck
firmly in one hand, and
with a screwdriver
turn the screw set in
the chuck clockwise
with the other hand
until it comes out.
Use only the correct chuck key. Place the chuck key
into the chuck, and hold the drill firmly in one hand with
the chuck pointing away from you. Rotate the chuck so
that the chuck key is just above the horizontal position
on the right hand side of the machine. Give the
crossbar end of the key a sharp downward blow with a
mallet or light hammer. The chuck should now be
sufficiently loose to be unscrewed by hand.
FITTING THE SIDE HANDLE
Proceed as follows:
Position the side
handle on the
body of your drill.
Rotate the handle
around the body
of your drill until it
is in the desired
position. Tighten the handle by turning clockwise.
SETTING THE ADJUSTABLE DEPTH STOP
Proceed as follows:
Fit the drill bit. Loosen the side handle.
Slide the depth stop
until the end of the
depth stop aligns
with the end of the
drill bit. Slide the
depth stop until the
distance between
the end of the depth
stop and the end of the drill bit is equal to the length of
the screw you will fit. Tighten the side handle.
PREPARING YOUR DRILL FOR OPERATION
Proceed as follows:
Fit the correct
1
accessory for the job.
2
Set the depth stop if
required. Set the
speed of your drill.
On two-speed drills,
set the two-speed switch to ‘1’ (low-speed) or ‘2’ (highspeed), or set the variable speed control to the desired
speed. As a general rule, for large size drill bits use low
speeds and for smaller drill bits use high speeds.
Set the forward/
reverse switch to the
desired direction of
rotation. Never
change the setting of
the hammer switch,
23
ENGLISH
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
the speed switch or the forward/reverse when your
drill is operating.
USING YOUR DRILL
To switch your
drill on, depress
the on/off switch.
Your drill stops
when the on/off
switch is released.
If continuous
operation is
required, depress
the lock-on
button while the
on/off switch is
depressed.
To stop your drill
when operation is
continuous, depress
the on/off switch
again and release. While your drill is in operation, do
not touch the chuck.
HANDY HINTS
• Fit the correct size and type of drill or screwdriver bit.
• Set the correct drill speed.
• Always hold your drill using the handle and the
side handle.
• Always hold your drill at right-angles to your work.
When drilling
wood and metal,
set the hammer
switch to the drill
mode
.
When drilling
masonry, set the
hammer switch
to the hammer mode
. When screwdriving, set the
hammer switch to the drill mode
.
• Set the forward/reverse switch to the correct direction.
• Never change the direction of rotation when your
drill is in operation.
• After use, remove the drill bit and gently tap the side
of the chuck with a soft-faced hammer to remove
the dust. This will extend the life of the chuck.
COOLING DOWN
If your drill becomes too hot in use, set the speed
control to its highest setting and allow your drill to
operate without load for 2 minutes.
24
OVERLOAD
Never use excessive force when using your drill. Too
much pressure can reduce the speed of your drill and
reduce its efficiency. This can result in an overload
which can cause damage to the motor of your drill.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: KD350RE, KD351RE, KD352,
KD353, KD354E, KD355RE, KD355CRE, KD356CRE,
KD455CRE conform to 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
A weighted sound pressure 100dB (A)
A weighted sound power 113dB (A)
Hand/arm weighted vibration 8.7m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
The Black & Decker policy is one of continuous
improvement to our product and as such we reserve
the right to change the product specification without
prior notice.
Taladro eléctrico con cable - manual de instrucciones
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡Precaución! Cuando use herramientas eléctricas,
deberá tomar siempre unas precauciones básicas
para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas
o daños personales. Entre otras, las que le indicamos a
continuación. Antes de usar esta máquina, lea con
atención todas estas instrucciones y guárdelas para
cualquier consulta.
Para mayor seguridad:
• Mantenga despejada la zona de trabajo. Las zonas
y los bancos de trabajo desordenados son más
propensos a que se produzcan daños personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo. No
exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
No las use en sitios mojados o húmedos. Mantenga
la zona de trabajo bien iluminada. No use las
herramientas eléctricas cerca de líquidos o
gases inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guárdelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera del
alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y de
forma más segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizándolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una máscara o mascarilla.
• No tire del cable. No lleve la herramienta por el cable
ni tire de él para desenchufarla. Mantenga el cable
alejado del calor, la grasa y los bordes cortantes.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendrá las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione
periódicamente los cables y alargaderas y si
presentan algún defecto, llévelos a reparar a un
centro de servicio autorizado. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite y grasa.
• Desenchufe las herramientas cuando no las use,
antes de inspeccionarlas y cuando vaya a cambiar
accesorios como las cuchillas, brocas o fresas.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el
interruptor. Antes de enchufar la herramienta a la
corriente, compruebe si está desconectada.
• Uso de alargaderas. Cuando use la herramienta
en exteriores, use sólo alargaderas especificadas
para exteriores.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Conecte el equipo de extracción de serrín. Si su
máquina tiene conector para aspirador o bolsa de
recogida del serrín, procure conectarlos y usarlos,
sobre todo si trabaja en espacios reducidos.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de las
piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
montadas y con cualquier otro defecto o signo de que
no van a funcionar bien. Si no se indica otra cosa en
el presente manual, siempre que un protector o
cualquier otra pieza esté dañado se debe sustituir
inmediatamente o reparar en un centro de servicio
autorizado. Lleve los interruptores defectuosos a un
centro de servicio autorizado para su cambio o
reparación. No use nunca la herramienta si el
interruptor no funciona perfectamente.
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual de
instrucciones puede representar riesgos de
daños personales.
25
ESPAÑOL
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar muy
peligroso para el usuario.
¡Guarde estas instrucciones!
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento. Esto
supone que todas las partes metálicas externas
están aisladas eléctricamente, lo cual se
consigue colocando una barrera aislante extra
entre las partes mecánicas y eléctricas de la
máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa. Nota: El doble aislamiento no le
exime de tomar las precauciones de seguridad
normales cuando use esta herramienta. El
sistema de doble aislamiento es para protegerle
mejor contra posibles daños derivados de algún
fallo en el aislamiento eléctrico.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe si el voltaje de su instalación coincide con
el de la herramienta, que aparece en la placa de
características. Este taladro lleva cable y enchufe de
dos hilos.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y
hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
producir riesgo de incendio y descargas eléctricas.
Si utiliza una alargadera, compruebe si está bien
conectada y en perfecto estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su
herramienta o que ya no le sirve, piense en la
protección del medio ambiente. Los Centros de
Servicio Black & Decker aceptarán sus
herramientas viejas para tirarlas de modo que
no contaminen.
LA GARANTÍA BLACK & DECKER
Si su producto Black & Decker presenta algún defecto
de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses
siguientes a la fecha de compra, le garantizamos que
cambiaremos las piezas defectuosas o, a nuestro
criterio, le ofreceremos otra unidad gratis, siempre que:
26
• Se devuelva el producto a Black & Decker o a un
Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de
la fecha de compra.
• El producto no se haya utilizado para fines
profesionales o para alquilarlo.
• El producto no haya sido sometido a mal trato o
usado descuidadamente.
• El producto no haya sufrido daños debidos a objetos
o sustancias extrañas o a accidente.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de nuestros Centros de Servicio autorizados.
ACCESORIOS
El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende de los accesorios utilizados. Los accesorios
originales Black & Decker están fabricados con la
máxima calidad y diseñados de modo que mejoren el
rendimiento de sus herramientas eléctricas. Con
accesorios originales Black & Decker obtendrá el
máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. No obstante, si el ruido le resulta
incómodo, le recomendamos que tome las medidas
adecuadas para protegerse los oídos. El ruido suele
molestar cuando la presión sonora supera los 85dB (A).
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin aviso previo.
Nota: Este manual cubre también los números de
catálogo con sufijo alfabético. Mayores detalles de su
producto se hallan en el envase.
DESCRIPCIÓN
•
7
6
•
•
2/8
9
•
5
• •
4
•
•
3
1
2
ESPAÑOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Conmutador de conexión/desconexión
Control de velocidad
Botón de bloqueo
Empuñadura lateral
Mordaza del portabrocas
Portabrocas
Selector percutor/taladro
Conmutador de avance/reverso
Tope de profundidad ajustable
Su taladro incorpora todas o algunas de las siguientes
características:
• En todos los modos de operación se utiliza el
conmutador para hacer funcionar su taladro.
• El control de velocidad variable ofrece un óptimo
control de su taladro permitiéndole así realizar una
amplia gama de trabajos diferentes.
• En taladros de doble velocidad, el control de velocidad
permite seleccionar la velocidad apropiada del taladro.
• El botón de bloqueo permite un funcionamiento
continuo de su taladro.
• La empuñadura lateral ofrece una posición
adicional para sostener su taladro.
• Su taladro puede funcionar con percutor o con
movimiento rotativo, según la posición del selector
percutor/taladro.
• El conmutador de avance/reverso controla el
sentido de rotación cuando se utiliza el taladro
como destornillador, o cuando requiera sacar una
broca atrancada.
• El tope de profundidad ajustable permite controlar
con precisión la profundidad del agujero cuando
taladra agujeros ciegos.
COLOCACIÓN DE LA BROCA (PORTABROCAS SIN LLAVE)
Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
Sosteniendo la parte
posterior del
portabrocas, haga
girar la parte
delantera hasta que
la mordaza del
portabrocas se haya abierto suficientemente.
Introduzca la broca en la mordaza del portabrocas.
Sostenga la parte posterior del portabrocas mientras
se ajusta la parte delantera. Haga girar las dos
secciones apretando a fondo en sentido contrario para
ajustar bien la broca.
COLOCACIÓN DE LA BROCA (PORTABROCAS CON LLAVE)
Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
Haga girar el
casquillo del
portabrocas hasta
que la mordaza esté
suficientemente
abierta. Introduzca
la broca en la
mordaza del
portabrocas. Introduzca la llave del portabrocas
colocando la punta de la llave del portabrocas en uno
de los tres agujeros del cuerpo del portabrocas y
encajando la cabeza de la llave del portabrocas en su
casquillo. Para ajustar bien la mordaza y la broca, haga
girar a derechas la llave del portabrocas. Saque la
llave del portabrocas.
PARA QUITAR EL PORTABROCAS SIN LLAVE
Para quitar el
portabrocas, abra
las mordazas,
sujételo bien con
una mano y con la
otra quite con un
destornillador el
tornillo que
encontrará en el
fondo, haciéndolo
girar a derechas aproximadamente una vuelta.
Meta una llave allen en el portabrocas y dele un golpe
seco hacia la izquierda con un martillo para aflojarlo.
Quite la llave allen. Con el destornillador, afloje el
tornillo a derechas hasta que salga del eje. Quite el
portabrocas del eje haciéndolo girar a izquierdas.
Para poner el portabrocas, métalo en la rosca y gírelo
a derechas hasta el tope. Ponga el tornillo y apriételo
bien a izquierdas con el destornillador.
PARA QUITAR EL PORTABROCAS CON LLAVE
Abrir la mordaza
del portabrocas
con la llave
correspondiente.
Sujetar fuertemente
el portabrocas con
una mano, y con la
otra introducir un
destornillador en la
muesca que hay al
fondo del
portabrocas, y hacerlo girar a derechas hasta que salga.
Utilizar sólo la llave apropiada. Colocar la llave en el
27
ESPAÑOL
portabrocas, manteniendo el taladro firmemente sujeto
y con el portabrocas hacia delante. Hacer girar el
portabrocas hasta que la llave quede en posición
horizontal a la derecha de la maquina. Golpear la barra
de la llave con un golpe seco hacia abajo, dado con un
mazo o martillo ligero. El portabrocas podrá entonces
desenroscarse.
INSTALACIÓN DE LA EMPUÑADURA LATERAL
Proceda de la manera siguiente:
Ponga la
empuñadura
lateral en su
posición en la
carcasa de su
taladro. Pase la
empuñadura
alrededor de la carcasa del taladro hasta que se
encuentre en la posición requerida. Afirme la
empuñadura haciéndola girar a derechas.
28
tamaño y velocidades altas para brocas de tamaño
más pequeño.
Según el sentido de
rotación que
requiera, ponga en
la posición
correspondiente el
conmutador de
avance/reverso. Nunca cambie la posición del selector
de percusión, control de velocidad o conmutador de
avance/reverso cuando el taladro esté marchando.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
UTILIZACIÓN DE SU TALADRO
AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD
Proceda de la manera siguiente:
Instale la broca. Afloje la empuñadura lateral.
Desplace el tope de
profundidad hasta
que el extremo del
tope esté alineado
con la punta de la
broca. Mueva el tope
de profundidad hasta
que la distancia
entre el extremo del tope y la punta de la broca
coincida con el largo del tornillo que desee instalar.
Afirme la empuñadura lateral.
Para poner en
marcha su
taladro, presione
el conmutador de
conexión/
desconexión. Su
taladro deja de
funcionar cuando
se afloja el
conmutador.
Si se requiere
funcionamiento
continuo,
presione el botón
de bloqueo y al
mismo tiempo
continúe
presionando el conmutador de conexión/desconexión.
Para detener el taladro cuando esté en funcionamiento
continuo, presione nuevamente el conmutador de
conexión/desconexión y aflójelo en seguida. No toque
el portabrocas cuando esté funcionando su taladro.
PREPARACIÓN DE SU TALADRO PARA USO
Proceda de la manera siguiente:
Instale el accesorio
1
correspondiente
2
para el trabajo que
quiera realizar.
En caso necesario,
ponga el tope de
profundidad en la posición requerida.
Seleccione la velocidad de su taladro. En taladros de
dos velocidades, ponga el interruptor de dos
velocidades en ‘1’ (baja velocidad) o ‘2’ (alta
velocidad), o ponga el control de velocidad variable en
la velocidad requerida. Generalmente hay que
seleccionar velocidades bajas para brocas de gran
CONSEJOS ÚTILES
• Instale la broca o destornillador del tamaño y
tipo apropiado.
• Seleccione la velocidad apropiada.
• Siempre sostenga su taladro con el mango y
empuñadura lateral.
• Siempre mantenga un ángulo recto entre usted y el
material que esté trabajando.
Para perforar
madera y metal
ponga el selector
en modo de
taladro
.
Para perforar
albañilería, ponga
ESPAÑOL
el selector en modo percutor
. Para atornillar, ponga
el selector en modo de taladro
.
• Coloque el conmutador de avance/reverso en la
posición correcta.
• Nunca cambie el sentido de rotación cuando su
taladro esté funcionando.
• Después de usar, saque la broca y con un martillo
golpee suavemente el lado del portabrocas para
sacar el polvo. Esto aumenta la vida útil del
portabrocas.
ENFRIAMIENTO
Si el taladro se calienta demasiado al ser usado, ponga
el control en velocidad máxima y deje que funcione sin
carga durante 2 minutos.
SOBRECARGA
Nunca presione excesivamente la herramienta. Una
presión excesiva puede reducir la velocidad de su
taladro y reducir su eficacia. A consecuencia de esto,
es posible que se produzca una sobrecarga que puede
dañar el motor del taladro.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades: KD350RE, KD351RE,
KD352, KD353, KD354E, KD355RE, KD355CRE,
KD356CRE, KD455CRE cumplen las directivas
89/392/CEE, 89/336/CEE, EN55014, 73/23/CEE,
EN55104, EN50144
Presión sonora ponderada 100dB(A)
Potencia sonora ponderada 113dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son
de 8.7m/s2
Brian Cooke - Director de Ingeniería
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham, DL16 6JG, RU
29
Notice d’utilisation des perceuses électriques
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil
électroportatif, le respect systématique de ces quelques
règles élémentaires de sécurité doit permettre de réduire
les risques d’incendie, d’ électrocution ou de blessures
physiques. Assurez-vous d’avoir bien lu et assimilé ces
règles avant de commencer à utiliser votre machine.
Pour une utilisation sans risque:
• Gardez une zone de travail rangée. Un endroit
propre et rangé évite tout accident.
• Prenez garde à l’environnement de travail. Ne pas
exposer les outils à la pluie. Ne pas les utiliser dans
un endroit humide ou mouillé. S’assurer que la zone
de travail est correctement éclairée. Ne jamais
utiliser un outil électroportatif lorsqu’il y a risque
d’incendie ou d’explosion.
• Prenez garde au risque de décharge électrique.
Autant que possible, éviter les contacts directs avec
des surfaces reliées à la terre (par exemple un
réfrigérateur, un radiateur).
• Tenez les enfants à l’écart. Ne pas laisser d’autres
personnes toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
Les tenir à l’écart de la zone de travail.
• Rangez les outils après usage. Après utilisation,
l’outil doit être rangé dans un endroit sec et en
hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
• Ne forcez pas sur l’outil. L’outil travaillera mieux et
en sécurité au rythme pour lequel il a été conçu.
• Utilisez le bon outil. Ne tentez pas de faire avec un
outil premier prix ou ses accessoires le travail d’un
outil plus puissant. Utilisez toujours un outil pour le
travail pour lequel il a été conçu. Par exemple,
n’utilisez pas une scie circulaire pour couper la
branche d’un arbre ou l’abattre.
• Portez un habillement adapté. Ne portez pas
d’habits lâches ou de bijoux qui pourraient se
prendre dans les parties mobiles de l’outil. Des
gants en caoutchouc et des chaussures non
glissantes sont recommandés pour une utilisation
en plein air. Accrochez vos cheveux.
• Portez des lunettes de protection. Portez un masque
de protection ou anti- poussière si l’utilisation que
vous faites de l’appareil dégage de la poussière ou
se situe dans un endroit clos.
• Ne maltraitez pas le cordon de raccordement. Ne
portez jamais l’outil par son cordon. Ne tirez jamais
sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez toujours
le cordon à l’abri de la chaleur et à l’écart de la
partie coupante de l’outil.
30
• Prenez garde au câble d’alimentation. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir le matériau
sur lequel vous travaillez. Cela est plus sûr que de
tenir le matériau d’une main et vous permet d’avoir
les deux mains libres pour faire fonctionner l’outil.
• Veillez à bien rester en équilibre. Soyez toujours en
bon appui sur vos deux pieds et gardez l’équilibre à
tout moment.
• Entretenez bien vos outils. Gardez les outils
coupants aiguisés et propres pour de meilleures
performances en toute sécurité. Merci de suivre les
instructions pour lubrifier ou changer les
accessoires. Inspectez régulièrement le câble
d’alimentation, et, s’il est endommagé, faites le
réparer par un service après-vente agréé. Soyez
également régulièrement attentif au cordon de
rallonge. Remplacez-le si nécessaire. Maintenez les
poignées de l’outil propres, sans huile ni graisse.
• Débranchez l’outil. Retirez la prise du secteur lorsque
vous n’utilisez pas l’outil et à chaque fois que vous
l’entretenez, que vous changez un accessoire comme
les lames, les forets, les fers d’un rabot…
• Enlevez les clés de serrage avant utilisation. Avant
de mettre en marche, prenez l’habitude de vérifier
que les clés de serrage ne sont pas restées sur la
machine mais sont bien rangées dans
l’emplacement prévu à cet effet.
• Evitez les démarrages intempestifs. Ne prenez pas un
appareil branché sur le secteur en posant le doigt sur
la gâchette. Assurez-vous que l’interrupteur est sur la
position arrêt avant de brancher votre outil.
• Utilisez des rallonges spécialement prévues pour le
plein air. Lorsque vous utilisez un outil à l’extérieur,
n’utilisez que des rallonges spécialement prévues
pour le plein air.
• Restez attentifs et concentrés sur votre travail. Soyez
attentifs à ce que vous faites. Faites preuve de bon
sens. N’utilisez pas d’outil lorsque vous êtes fatigué.
• Branchez votre outil sur un aspirateur. S’il existe un
mécanisme de connexion à un aspirateur, assurez
vous qu’il est correctement mis en place et utilisé,
particulièrement dans un environnement clos.
• Vérifiez si votre appareil est endommagé. Avant de
continuer à utiliser l’outil, la protection ou la partie
de l’outil qui est endommagée doit être inspectée
attentivement pour déterminer si l’outil peut encore
fonctionner. Assurez vous de l’alignement des
parties mobiles, du bon serrage et du bon montage
des parties, et des autres éléments qui pourraient
affecter son bon fonctionnement. Une protection ou
FRANÇAIS
toute autre partie endommagée doit être
correctement réparée ou changée par un SAV agréé
comme indiqué dans ce manuel. Faites également
remplacer un interrupteur défectueux par un SAV
agréé. N’utilisez jamais un outil dont l’interrupteur
de mise en marche ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation d’un accessoire ou d’un
complément autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’utilisation peut provoquer des risques de
blessures physiques.
• Faites réparer votre outil par une personne
qualifiée. Cet outil électroportatif correspond aux
règles de sécurité en vigueur. Sa réparation ne doit
être prise en charge que par une personne qualifiée
en utilisant des pièces détachées d’origine. Dans le
cas contraire, ce peut être très dangereux pour
l’utilisateur.
Conservez bien ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grâce aux barrières isolantes placées
entre les composants électriques et la partie
mécanique, rendant ainsi inutile le branchement
de cet outil sur une prise de terre.
Note: La double isolation ne dispense pas du bon
respect des règles de sécurité pour l’utilisation
de cet outil. Le système d’isolation renforce la
protection contre les accidents pouvant résulter
d’une éventuelle défaillance de l’isolation
électrique à l’intérieur de l’outil.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Assurez-vous que votre installation est au même voltage
que celui indiqué sur la plaque signalétique. Cet outil est
équipé avec un câble et une prise deux phases.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à
la protection de l’environnement. Les centres
Black & Decker prendront en charge vos vieux
outils et en disposeront en toute sécurité pour
l’environnement
LE SERVICE APRÈS-VENTE BLACK & DECKER (FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant
leur sortie d’usine. Cependant si votre perceuse
présente un défaut, renvoyez-la à une agence agréée
par le service après-vente Black & Decker dont vous
trouverez les coordonnées sur minitel 11 consultez
Black & Decker dans le département du Rhône. Pour
toute information sur notre réseau S.A.V., demandez
une liste complète des concessionnaires les plus
proches, horaires d’ouverture etc., consultez
également le minitel.
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause. La
garantie est effective dans la mesure où ce produit est
retourné, non démonté, à l’une de nos stations services
agréées; il doit être accompagné d’un avis indiquant
les anomalies constatées ainsi que d’une preuve de
garantie (certificat de garantie dûment rempli et
portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse).
Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation, à un
entretien défectueux.
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence-service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou
quittance de caisse avec date de l’achat).
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
31
FRANÇAIS
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre agence service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont
exclus de cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
LES ACCESSOIRES
La performance d’un outil est dépendante de
l’accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker
sont conçus suivant des normes très exigeantes de
qualité pour maximiser les performances de votre outil.
Acheter un accessoire Black & Decker vous assure
d’obtenir la meilleure performance de votre outil
électroportatif Black & Decker.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Il vous est recommandé de
prendre les mesures adéquates de protection auditive
si le niveau sonore vous parait trop élevé Le niveau
normal de pression accoustique ne devrait pas
excéder 85 dB.
Nota: Cette notice d’utilisation recouvre également
tous les produits du catalogue dont la référence se
termine par un suffixe alphabétique. Reportez-vous à
l’emballage pour déterminer la référence de votre
appareil.
CARACTÉRISTIQUES
•
7
6
•
•
2/8
9
•
5
• •
4
1.
2.
3.
4.
32
•
Interrupteur marche/arrêt
Régulateur de vitesse
Bouton de blocage
Poignée latérale
•
3
1
2
5.
6.
7.
8.
9.
Mâchoires du mandrin
Mandrin
Interrupteur percussion/perçage
Interrupteur marche avant/marche arrière
Butée de profondeur réglable
Votre perceuse dispose, partiellement ou en totalité,
des caractéristiques suivantes:
• L’interrupteur marche/arrêt est utilisé pour utiliser
votre perceuse dans tous les modes de service.
• Le régulateur de vitesse fournit un contrôle optimal
de votre perceuse pour vous permettre d’effectuer
une vaste gamme de tâches.
• Sur les perceuses à deux vitesses, l’interrupteur de
vitesse permet de sélectionner la vitesse de
perçage qui convient.
• Le bouton de blocage permet une utilisation en
continu de la perceuse.
• La poignée latérale procure une prise secondaire
sur votre perceuse.
• Votre perceuse peut fonctionner en mode
percussion ou perceuse rotative, selon le réglage de
l’interrupteur percussion/perçage.
• L’interrupteur de marche avant/marche arrière
contrôle le sens de rotation lorsque vous utilisez
votre perceuse comme tournevis, ou lorsque vous
dégagez une mèche coincée.
• La butée de profondeur réglable donne un contrôle
précis sur la profondeur du trou, lorsque vous
percez des trous borgnes.
INSTALLATION DE LA MÈCHE (MANDRINS SANS CLEF)
Suivez les instructions suivantes:
Débranchez
l’appareil du
courant de
secteur.
Tout en
maintenant la
section arrière du
mandrin, faites
tourner la section avant jusqu’à ce que les mâchoires
du mandrin soient suffisamment ouvertes.
Insérez la mèche dans les mâchoires du mandrin.
Tenez la section arrière du mandrin tout en serrant la
section avant. Tournez les deux sections fermement
dans le sens inverse l’une de l’autre pour maintenir la
mèche fermement en place.
INSTALLATION DE LA MÈCHE (MANDRINS AVEC CLEF)
Suivez les instructions suivantes:
Débranchez l’appareil du courant de secteur.
FRANÇAIS
Faites tourner le
barillet du mandrin
jusqu’à ce que les
mâchoires soient
suffisamment
ouvertes.
Insérez la mèche
dans les mâchoires du mandrin. Insérez la clef de
serrage de façon à ce que son extrémité se trouve
dans l’un des trois orifices du corps du mandrin et à ce
que la tête de la clef de serrage soit engagée dans le
barillet du mandrin. Tournez la clef de serrage dans le
sens des aiguilles d’une montre pour serrer les
mâchoires et maintenir la mèche fermement en place.
Retirez la clef de serrage.
RETIRER UN MANDRIN AUTO-SERRANT
Suivez les instructions suivantes:
Ouvrez les
mâchoires du
mandrin. Le tenir
fermement d’une
main et avec un
tournevis tenu dans
l’autre main, tournez
la vis d’assemblage
à l’intérieur du
mandrin dans le sens des aiguilles d’une montre (pas
de vis inversé) pour la desserrer d’environ un tour.
Placez une clé Allen dans le mandrin et serrez les
mâchoires. Frappez la clé Allen d’un coup vif et sec
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide
d’un marteau pour desserrer le mandrin sur l’axe.
Retirez la clé Allen et utilisez un tournevis pour tourner
la vis d’assemblage dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce qu’elle soit désengagée de l’axe.
Retirez le mandrin de l’axe en le faisant tourner dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour remettre
le mandrin, le mettre sur le pas de vis et le tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il
s’arrête. Avec le tournevis, visser complètement la vis,
toujours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
RETIRER UN MANDRIN À CLÉ
Suivez les instructions suivantes:
Ouvrez les mâchoires du mandrin. Le tenir fermement
d’une main et avec un tournevis tenu dans l’autre main,
tournez la vis d’assemblage à l’intérieur du mandrin
dans le sens des aiguilles d’une montre (pas de vis
inversé) pour la desserrer jusqu’à ce qu’elle tombe.
Placez une clé Allen dans le mandrin et serrez les
mâchoires. Frappez la
clé Allen d’un coup vif
et sec dans le sens
inverse des aiguilles
d’une montre à l’aide
d’un marteau pour
desserrer le mandrin
sur l’axe sens inverse
en regardant la
perceuse de face. Retirez la clé Allen et tournez le
mandrin dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce qu’il soit désengagé de l’axe.
INSTALLATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE
Suivez les instructions suivantes:
Placez la poignée
latérale sur le
corps de votre
perceuse.
Faites tourner la
poignée autour
du corps de votre
perceuse jusqu’à ce qu’elle soit à l’endroit voulu.
Serrez la poignée en la tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
RÉGLAGE DE LA BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE
Suivez les instructions suivantes:
Installez la mèche. Desserrez la poignée latérale
Glissez la butée de
profondeur jusqu’à
ce que l’extrémité de
la butée s’aligne
avec l’extrémité de
la mèche. Glissez la
butée de profondeur
jusqu’à ce que la
distance entre l’extrémité de la butée et l’extrémité de
la mèche soit égale à la longueur de la vis que vous
installerez. Serrez la poignée latérale.
PRÉPARATION DE LA PERCEUSE POUR UTILISATION
Suivez les instructions suivantes:
Installez l’accessoire
1
qui convient au
2
travail en main.
Réglez la butée de
profondeur, le cas
échéant.
Réglez la vitesse de votre perceuse. Sur les perceuses
à deux vitesses, réglez l’interrupteur à deux vitesses à
‘1’ (basse vitesse) ou ‘2’ (haute vitesse), ou réglez le
33
FRANÇAIS
régulateur de vitesse à la vitesse souhaitée. En règle
générale, pour les mèches de taille importante,
travaillez à basse vitesse et pour les mèches plus
petites, travaillez à haute vitesse.
Réglez l’interrupteur
de marche avant/
marche arrière selon
le sens de rotation
désiré.
Ne modifiez jamais le
réglage de l’interrupteur de percussion, l’interrupteur
de vitesse ou l’interrupteur de marche avant/marche
arrière pendant que la perceuse est en marche.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
UTILISATION DE LA PERCEUSE
Pour mettre la
perceuse en
marche, appuyez
sur l’interrupteur
marche/arrêt.
La perceuse
s’arrêtera lorsque
l’interrupteur est
relâché. Si vous
souhaitez faire
utiliser votre
perceuse en
continu, appuyez
sur le bouton de
blocage alors que
l’interrupteur
marche/arrêt est enfoncé. Pour arrêter la perceuse si elle
est en mode d’utilisation continu, appuyez à nouveau sur
l’interrupteur marche/arrêt et relâchez-le. Ne touchez pas
au mandrin pendant que la perceuse est en marche.
CONSEILS UTILES
• Installez une mèche ou un embout de tournevis du
type et de la taille qui conviennent.
• Réglez correctement la vitesse de la perceuse.
• Tenez toujours la perceuse en utilisant la poignée et
la poignée latérale.
• Tenez toujours la perceuse à angle droit par rapport
à la pièce de travail.
Lors du perçage
de bois ou de
métal, réglez
l’interrupteur de
percussion au
mode perçage
.
34
Lors du perçage du béton, réglez l’interrupteur de
percussion au mode percussion
. Lors de
l’utilisation de la perceuse comme tournevis, réglez
l’interrupteur de percussion au mode perçage
.
• Réglez l’interrupteur de marche avant/marche
arrière selon le sens de rotation voulu.
• Ne changez jamais le sens de rotation lorsque la
perceuse est en marche.
• Après usage, enlevez la mèche et tapotez
légèrement sur le côté du mandrin avec un marteau
à tête douce, pour dégager la poussière. Ceci
prolongera le cycle de vie du mandrin.
REFROIDISSEMENT
Si votre perceuse chauffe pendant que vous l’utilisez,
réglez le régulateur de vitesse au réglage le plus élevé
et laissez tourner votre perceuse à vide pendant 2 minutes.
SURCHARGE
N’utilisez jamais de force excessive lorsque vous
utilisez votre perceuse. Une pression excessive peut
réduire la vitesse et l’efficacité de votre perceuse. Ceci
peut provoquer une surcharge qui risque
d’endommager le moteur de votre perceuse.
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits: KD350RE, KD351RE,
KD352, KD353, KD354E, KD355RE, KD355CRE,
KD356CRE, KD455CRE sont conformes aux 89/392/EEC,
89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
Niveau de pression accoustique 100dB (A)
Niveau de puissance accoustique 113dB (A)
Niveau de vibration main-bras 8.7m/s2
Brian Cooke - Directeur du développement
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
Le souci de Black & Decker est l’amélioration
continuelle de ses outils. Nous nous réservons donc le
droit de modifier les caractéristiques d’un produit sans
notification préalable.
Trapani elettrici - istruzioni per l’uso
NORME DI SICUREZZA GENERALI
Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, seguite
le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio
di incendio, scosse elettriche o di lesioni personali.
Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare l’utensile.
Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Fate attenzione a dove lavorate. Non esponete gli
utensili alla pioggia e non lavorate in posti bagnati e
umidi. Illuminate bene l’area di lavoro. Non utilizzate
gli utensili dove c’è il rischio di causare incendi o
esplosioni.
• Precauzioni per evitare scosse elettriche. Evitare
dove possibile, contatti del corpo con superfici con
messa a terra o collegati a terra, es. tubi, radiatori,
cucine, frigoriferi.
• Tenete lontani i bambini. Non permettete agli
estranei di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
gli estranei vanno tenuti lontani dall’area di lavoro.
• Riponete l’utensile in un luogo adatto. Quando non
viene utilizzato, l’utensile deve essere tenuto in un
luogo asciutto e sicuro e in un ambiente chiuso,
fuori dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è stato progettato.
• Utilizzate l’utensile adatto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori differenti da quelli per cui sono stati
progetteti, per esempio non usate una sega
circolare per tagliare i rami o le radici di un albero.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile.
Per lavori esterni si consiglia l’utilizzo di guanti di
gomma e di scarpe anti- sdrucciolo. Se avete i
capelli lunghi usate un copricapo.
• Usate occhiali protettivi. Indossate anche una
mascherina protettiva se durante il lavoro si genera
pulviscolo o se usate l’utensile in spazi ristretti.
• Usate correttamente il cavo. Non trasportate mai
l’utensile tenendolo per il cavo. Non togliete la spina
dalla presa tirandola per il cavo. Tenete il cavo
lontano da fonti di calore, olii e bordi affilati.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per fissare il pezzo in lavorazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E’ più sicuro che tenerlo con le mani e consente un
migliore controllo dell’utensile.
Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere prestazioni migliori e più sicure.
Seguite le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo
periodicamente e se danneggiato, fatelo sostituire
da un centro di riparazioni autorizzato. Ispezionate la
prolunga periodicamente e sostituitela se è
danneggiata. Mantenete le impugnature asciutte e
pulite, in particolare da macchie di olio o di grasso.
Disinserite l’utensile. Disinseritelo quando non lo
utilizzate, prima della manutenzione o durante la
sostituzione degli eventuali accessori che siano
compatibili con lo specifico utensile utilizzato (siano
essi lame, punte, raschietti o frese).
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, nel caso siano previste chiavi
di servizio, assicuratevi sempre di rimuoverle prima
di utilizzare l’utensile.
Evitate avviamenti accidentali. Non trasportate
l’utensile con la spina inserita tenendo il dito
sull’interruttore. Assicuratevi che l’interruttore sia
disinserito quando inserite la spina.
Usate prolunghe per l’esterno. Quando l’utensile è
usato all’esterno, usate solo prolunghe apposite per
lavori esterni ed in tal modo certificate.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ciò che
state facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate
elettroutensili se vi sentite stanchi.
Collegate le parti per l’aspirazione della polvere.
Se gli utensili sono provvisti di parti per l’aspirazione
della polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi
che queste siano ben collegate prima di utilizzarli, in
particolare negli spazi ristretti.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le difese e le altre
parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili, ed il loro collegamento. Controllate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componenti e ogni altra
condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato. Fate
sostituire da un centro autorizzato anche gli
eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate
l’utensile se l’interruttore non funziona correttamente.
35
ITALIANO
• Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
• Fate riparare il vostro utensile da personale
qualificato. Il sistema elettrico di questo utensile è
conforme alle principali norme di sicurezza. Le
riparazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali,
diversamente, ciò potrebbe comportare gravi lesioni
personali all’utilizzatore.
Conservate con cura queste istruzioni!
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento. Ciò
significa che tutte le parti metalliche esterne
sono isolate elettricamente dalla rete elettrica.
Questo si ottiene inserendo almeno due barriere
isolanti tra i componenti elettrici e quelli
meccanici rendendo inutile il collegamento a
terra. Nota: Il doppio isolamento non esime dal
seguire le normali norme di sicurezza durante
l’uso. Il sistema di isolamento è una ulteriore
protezione contro danni causati da un possibile
mal-funzionamento dell’isolamento elettrico
all’interno dell’utensile.
SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Assicuratevi che l’alimentazione sia compatibile con
quella indicata sulla targa dell’utensile
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla protezione dell’ambiente
circostante. I Centri di Assistenza Black & Decker
accetteranno il vostro utensile e provvederanno
ad eliminarlo in modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza. Se
36
nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera significativa
le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può avere
l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di
contattare la Filiale di Assistenza o il Centro di
Assistenza Autorizzato più vicino a casa vostra. Potete
telefonare per ottenere tutte le informazioni necessarie
e prendere accordi per portare o inviare il vostro
prodotto al Centro di Assistenza selezionato.
ACCESSORI
Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di
accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono
prodotti in linea con standard di alta qualità e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell’utensile.
Acquistare un accessorio Black & Decker vi assicurerà
la massima resa del vostro utensile Black & Decker.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò,
è per voi eccessivo, vi raccomandiamo di adottare
le misure di protezione adatte. Questo dovrebbe
normalmente verificarsi con un livello di rumore
superiore a 85dB (A).
ITALIANO
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
• L’interruttore avanti/indietro determina la direzione
di rotazione quando il trapano viene impiegato come
cacciavite o per togliere una punta inceppata.
NB: Le presenti istruzioni per l’uso si riferiscono anche
a utensili con codici terminanti con una lettera
dell’alfabeto. I dettagli del prodotto sono riportati
sulla confezione.
CARATTERISTICHE
•
2/8
7
6
•
•
5
•
1
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
•
Interruttore on/off
Regolazione velocità
Pulsante di bloccaggio
Impugnatura laterale
Griffe mandrino
Mandrino
Interruttore foratura/percussione
Interruttore avanti/indietro
Il trapano presenta in parte o complessivamente le
seguenti caratteristiche:
• L’interruttore on/off viene impiegato per azionare il
trapano in tutti i modi di funzionamento.
• La regolazione velocità consente l’uso ottimale del
trapano in un’ampia gamma di applicazioni.
• Nei trapani a due velocità, l’apposito interruttore
permette di selezionare la velocità di foratura più
appropriata.
• Il pulsante di bloccaggio garantisce il
funzionamento continuo del trapano.
• L’impugnatura laterale (se in dotazione) offre
un’ulteriore posizione di presa per il trapano.
• Il trapano può funzionare sia a rotazione sia a
percussione a seconda della posizione
dell’interruttore foratura/percussione.
INSERIMENTO DELLA PUNTA (MANDRINI SENZA CHIAVE)
Procedere come segue:
Staccare la spina dalla presa di corrente.
Tenendo la parte
posteriore del
mandrino,
ruotarne la parte
anteriore fino a
ottenere una
sufficiente
apertura delle
griffe. Inserire la punta nelle griffe del mandrino. Tenere
la parte posteriore del mandrino mentre si stringe la
parte anteriore. Per bloccare saldamente la punta
ruotare energicamente le due parti in direzione opposta.
INSERIMENTO DELLA PUNTA (MANDRINI CON CHIAVE)
Procedere come segue:
Staccare la spina dalla presa di corrente.
Ruotare il cilindro
del mandrino fino
a ottenere una
sufficiente
apertura delle
griffe. Inserire la
punta nelle griffe
del mandrino.
Inserire la chiave del mandrino con un’estremità in uno
dei tre fori presenti sul corpo dello stesso e la testa
ingranata nel cilindro del mandrino.
Ruotare la chiave in senso orario per stringere le griffe
e bloccare saldamente la punta. Togliere la chiave del
mandrino.
RIMOZIONE DEL MANDRINO AUTOSERRANTE
Procedere come segue:
Per rimuovere il
mandrino, aprite
le ganasce,
impugnatelo
saldamente con una
mano e con l’altra
mano, usando un
cacciavite, allentate
la vite di fissaggio
posta nel mandrino.
Inserite una chiave a brugola nel mandrino e stringete
37
ITALIANO
le ganasce. Date un colpo deciso alla brugola in senso
anti-orario con un martello per allentare il mandrino
dall’albero. Rimuovete la chiave a brugola. Usate il
cacciavite per svitare completamente la vite dall’albero.
Rimuovete il mandrino dall’albero ruotandolo in senso
anti-orario. Per fissare il mandrino, inseritelo sul filetto
e ruotatelo in senso orario fino a che si fermi. Inserite
la vite e stringetela saldamente in senso anti-orario.
In caso di difficoltà Vi preghiamo di rivolger Vi ai centri
di assistenza Black & Decker.
RIMOZIONE DEL MANDRINO A CHIAVE
Arrestare il trapano
e togliere la spina
dalla presa di
corrente. Aprire il
mandrino con
l’apposita chiave
fino in fondo. Svitare
verso destra con un
cacciavite a croce la
vite posta sul fondo
del mandrino. Svitare verso sinistra il mandrino stesso.
Tenere ben saldo il trapano e dare un leggero colpo
con una mazzuola o un martello sulla chiave del
mandrino nello stesso senso di rotazione della punta.
Ora è possibile smontare facilmente il mandrino
manualmente. Procedere al montaggio del mandrino
nella successione inversa. Prima di serrare la vite
interna avvitare fino a fondo il mandrino sul suo albero.
In caso di difficoltà Vi preghiamo di rivolger Vi ai centri
di assistenza Black & Decker.
MONTAGGIO DELL’IMPUGNATURA LATERALE
Per montare
l’impugnatura
laterale,
posizionare il
bullone nel
morsetto e il dado
nell’impugnatura.
Montare
l’impugnatura e il
morsetto senza
stringere.
Collocare
l’impugnatura
laterale sul corpo del trapano. Ruotare l’impugnatura
fino a raggiungere la posizione desiderata. Stringere
l’impugnatura ruotando in senso orario.
38
OPERAZIONI PRELIMINARI
Procedere come segue:
Montare
l’accessorio idoneo
al lavoro da
svolgere.
Posizionare il fermo
profondità, se
necessario.
Impostare la velocità
del trapano. Sui
trapani a due
velocità, spostare
l’apposito interruttore sulle posizioni ‘1’ (bassa
velocità) o ‘2’ (alta velocità), oppure impostare la
regolazione velocità sul valore desiderato. Come
principio generale, impiegare il trapano a bassa
velocità per punte grandi e ad alta velocità per punte
più piccole.
Spostare
l’interruttore
avanti/indietro sulla
direzione di rotazione
desiderata. Mentre il
trapano è in funzione
non variare mai la
posizione dell’
interruttore foratura/
percussione, la
regolazione velocità o l’interruttore avanti/indietro.
IMPIEGO DEL TRAPANO
Per avviare il
trapano tenere
premuto
l’interruttore on/
off. Per fermarlo
rilasciare sempre
lo stesso
interruttore.
Se occorre il
funzionamento
continuo, azionare
il pulsante di
bloccaggio dopo
aver premuto
l’interruttore on/
off. Per fermare il
trapano durante il
funzionamento continuo, premere nuovamente e
ITALIANO
rilasciare l’interruttore on/off. Non toccare il mandrino
mentre il trapano è in funzione.
CONSIGLI UTILI
• Montare una punta di trapano o cacciavite di
dimensioni e tipo idonei.
• Impostare la velocità corretta.
• Tenere sempre il trapano da entrambe le
impugnature.
• Tenere sempre il trapano ad angolo retto rispetto al
piano di lavoro.
Quando si lavora
su legno e metallo,
posizionare
l’apposito
interruttore su
foratura
.
Quando si lavora
su laterizi,
posizionare
l’apposito
interruttore su
percussione
.
Quando si avvitano o svitano viti, posizionare l’apposito
interruttore su foratura
.
• Posizionare l’interruttore avanti/indietro sulla
direzione corretta.
• Non invertire mai la direzione di rotazione durante il
funzionamento del trapano.
• Dopo l’uso, togliere la punta e dare dei leggeri colpi
con un martello morbido sul lato del mandrino per
far uscire la polvere.
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co. Durham DL16 6JG, UK
RAFFREDDAMENTO
Se il trapano si surriscalda durante l’uso, portare la
regolazione velocità nella posizione più alta e far
funzionare il trapano a vuoto per 2 minuti.
SOVRACCARICO
Non usare il trapano con forza eccessiva. Una
pressione troppo elevata può ridurre la velocità del
trapano e la sua efficienza, provocando un
sovraccarico con conseguenti danni al motore.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti: KD561, KD562, KD564RE,
KD564CRE, KD661, KD662, KD664RE, KD664CRE
sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Pressione sonora 100dB (A)
Potenza sonora 113dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio 8.7m/s2
39
Gebruiksaanwijzing boormachines met snoer
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing! Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Voor een veilig gebruik:
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving. Een
rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
• Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel
elektrische machines niet bloot aan regen of vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik
elektrische machines niet in de buurt van brandbare
of explosieve vloeistoffen en gassen.
• Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichamelijk
contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
• Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen
niet aan de machine of het verlengsnoer komen;
houd ze weg van de werkomgeving.
• Berg de machine veilig op. Berg niet in gebruik
zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
• Forceer de machine niet. De machine werkt beter
en veiliger indien deze wordt belast zoals beoogd bij
het ontwerp.
• Gebruik de juiste machine. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik bijv.
geen cirkelzaag voor het zagen van boomstammen
of takken.
• Draag geschikte werkkleding. Draag geen wijde
kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
• Draag een veiligheidsbril. Gebruik ook een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden in enge
ruimtes of werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen.
• Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag de machine
nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
40
• Klem het werkstuk goed vast. Gebruik klemmen of
een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide
handen worden bediend.
• Zorg voor een veilige houding. Zorg altijd voor een
juiste, stabiele houding.
• Onderhoud de machine met zorg. Houd de machine
en de accessoires schoon en scherp om beter en
veiliger te kunnen werken. Houdt u aan de
instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig
het snoer en laat dit bij beschadigingen door een
erkend Black & Decker Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang
het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningselementen droog en vrij van olie en vet.
• Trek de stekker uit het stopcontact. Schakel de
stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil
staat voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
• Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
• Voorkom onbedoeld inschakelen. Draag een op het
stroomnet aangesloten machine niet met de vinger
aan de schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer
u de stekker in het stopcontact steekt.
• Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis. Gebruik
buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde
en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
• Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht bij uw
werk. Ga met beleid te werk. Gebruik de machine
niet als u niet geconcentreerd bent.
• Gebruik de stofafzuigvoorziening. Indien uw
machine is uitgerust met een voorziening voor het
afzuigen of verzamelen van stofdeeltjes of spanen,
moet deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Dit geldt met name voor werkzaamheden in
enge ruimtes.
• Controleer de machine op beschadigingen.
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
NEDERLANDS
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik geen
machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend Black & Decker
Service-center. Voorkom lichamelijk letsel. Gebruik
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires of hulpstukken.
• Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
• Wendt u voor reparaties tot een erkend
Black & Decker Service-center. Deze elektrische
machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje. De machine is uitgerust met
een twee-aderig snoer en een stekker.
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van
30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden
gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend
in uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte
verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar
voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer
noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als
zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is
uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
ACCESSOIRES
De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de
prestatie van de betreffende machine te benadrukken.
Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft,
kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de
Black & Decker machine haalt wat er in zit.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de
41
NEDERLANDS
vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk hinderlijk wordt c.q. het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers met een letter achtervoegsel.
Kijk op uw doos voor specifieke produktgegevens.
VOORZIENINGEN
•
2/8
7
6
•
•
5
•
1
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
•
Aan/uitschakelaar
Toerenregeling
Vergrendelingsknop
Zijhandgreep
Spanklauwen
Boorkop
Klopboor/boorschakelaar
Rotatieschakelaar
Uw boormachine heeft een aantal of alle van deze
voorzieningen:
• De aan/uitschakelaar wordt gebruikt om de
boormachine in alle standen te gebruiken.
• Een variabel toerental voor optimale controle van
uw boormachine en veelzijdige toepassingen.
• Op boormachines met twee snelheden kunt u met de
snelheidsschakelaar de geschikte boorsnelheid
voor het werk kiezen.
• De vergrendelingsknop zorgt voor een
ononderbroken werking van uw boormachine.
42
• Een zijhandgreep (waar meegeleverd) voor een
betere hanteerbaarheid van uw boormachine.
• De boormachine is voorzien van een
klopboormechanisme. De gewenste stand kan door
middel van de klopboor/boorschakelaar worden
ingesteld.
• De rotatieschakelaar is handig als de boormachine
als schroevedraaier wordt gebruikt of om een
vastgeraakte boor los te draaien.
MONTEREN VAN BOOR (BOORKOP ZONDER
SLEUTEL)
Ga als volgt te werk:
Haal de stekker uit het stopkontakt.
Het achterste
gedeelte van de
boorkop
vasthouden en
het voorste
gedeelte
roteren tot de
spanklauwen
voldoende zijn geopend. De boor tussen de
spanklauwen steken. Het achterste gedeelte van de
boorkop vasthouden terwijl u het voorste gedeelte
vastdraait. Draai de twee gedeeltes stevig in
tegenovergestelde richting tot de boor goed vastzit.
MONTEREN VAN DE BOOR (BOORKOPPEN MET
SLEUTEL)
Ga als volgt te werk:
Haal de stekker uit het stopkontakt.
Het achterste
gedeelte van
de boorkop
roteren tot de
spanklauwen
voldoende zijn
geopend.
De boor tussen
de spanklauwen van de boorkop steken. Steek de
boorkopsleutel in één van de drie gaten op het voorste
gedeelte van de boorkop, zodat de kop van de
boorkopsleutel in het achterste gedeelte van de
boorkop grijpt. De boorkopsleutel naar rechts draaien
om de spanklauwen vast te draaien tot de boor goed
vastzit. De boorkopsleutel verwijderen.
DE BOORHOUDER ZONDER SLEUTEL VERWIJDEREN
Ga als volgt te werk:
Om de boorhouder te verwijderen moet u de klauwen
openen, de boorhouder stevig in een hand houden en
NEDERLANDS
met een schroevedraaier in de
andere hand, de
borgschroef in de
boorhouder in
wijzerzin ongeveer
één slag draaien om
die los te maken.
Steek een
zeskantsleutel in de
boorhouder en span de klauwen aan. Geef met een
hamer een korte krachtige klap op de zeskantsleutel in
tegenwijzerzin zodat de boorhouder van de booras
loskomt. Verwijder de zeskantsleutel. Gebruik de
schroevedraaier om de borgschroef in wijzerzin te
draaien totdat die volledig los is van de booras. Neem de
boorhouder nu van de as door hem er in tegenwijzerzin
af te draaien. Om de boorhouder te monteren moet u
hem op de schroefdraad plaatsen en in wijzerzin draaien
tot hij stuit. Steek de borgschroef er vervolgens in en
draai die in tegenwijzerzin aan totdat hij volledig vastzit.
DE BOORHOUDER MET SLEUTEL VERWIJDEREN
Ga als volgt te werk:
Open de klauwen
van de boorkop met
de boorkopsleutel.
Hou de boorkop met
één hand en draai
met een
schroevedraaier in
de andere hand de
schroef los, die in de
boorkop zit.
Gebruik uitsluitend de juiste boorkopsleutel. Zet de
boorkopsleutel in de boorkop, en hou de boor stevig in
één hand met de boorkop weg van U. Draai de boorkop
zo dat de boorkopsleutel net boven de horizontale
positie aan de rechterhand van de machine zit. Geef
een tik op de boorkopsleutel zodat U gemakkelijk de
boorkop met de hand kan losdraaien.
MONTEREN VAN DE ZIJHANDGREEP
Ga als volgt te werk:
Om de zijhandgreep te bevestigen, de
bout in de klem en de moer in de
handgreep zetten. De handgreep en
klem losjes bevestigen. De zijhandgreep
op uw boormachine plaatsen. De handgreep rond uw boormachine draaien
tot deze in de gewenste positie staat.
De handgreep
vastzetten door
deze naar rechts
te draaien.
UW BOORMACHINE GEBRUIKSKLAAR MAKEN
Ga als volgt te werk:
Monteer de juiste
hulpstukken voor het
werk. Zo nodig de
diepte-aanslag
instellen. Het
toerental van de
boormachine
instellen. Op
boormachines met
twee snelheden de
dubbeltoerige
schakelaar op ‘1’ (laag toerental) of ‘2’ (hoog toerental)
zetten, of zet de bediening van het variabel toerental op
het gewenste toerental. Als algemene regel kan men
stellen dat met grote boren een laag toerental en met
kleinere boren een hoog toerental wordt gebruikt. Zet
de rotatieschakelaar
in de gewenste
rotatierichting.
Wijzig nooit de
instelling van de
klophamerschakelaar, de
snelheidsschakelaar of de
rotatieschakelaar
terwijl de boormachine gebruikt wordt.
GEBRUIK VAN BOORMACHINE
De aan/
uitschakelaar
indrukken om uw
de boormachine
in werking te
stellen. Uw boor
stopt als de aan/
uitschakelaar
losgelaten wordt.
43
NEDERLANDS
Voor een
ononderbroken
werking van uw
boormachine de
vergrendelingsknop
indrukken terwijl
de aan/uitschakelaar
tevens ingedrukt
is. Als u de
boormachine tijdens ononderbroken werking uit wilt
zetten, de aan/uitschakelaar opnieuw indrukken en
loslaten. De boorkop niet aanraken als uw
boormachine in gebruik is.
HANDIGE TIPS
• Bevestig de juiste afmeting en type boor en
schroevedraaierbit.
• De boormachine op de juiste snelheid instellen.
• De boormachine altijd aan de handgreep en
zijhandgreep vasthouden.
• Zorg er voor dat de boormachine altijd een rechte
hoek (90˚) vormt met het werk.
Voor het boren van
hout en metaal de
klopboorschakelaar
in de boorstand
zetten
.
Voor het boren van
metselwerk de
klopboorschakelaar in de
klopboorstand
zetten
.
Tijdens gebruik
als schroevedraaier de klopboorschakelaar in de
boorstand zetten
.
• De rotatieschakelaar in de gewenste rotatierichting
zetten.
• Tijdens gebruik van uw boormachine nooit de
draairichting veranderen.
• Na gebruik de boor uit de boorkop halen en
voorzichtig met een rubberen hamer met zacht
oppervlak op de zijkant van de boorkop kloppen om
het stof te verwijderen. Dit verlengt de levensduur
van de boorkop.
AFKOELEN
Als uw boormachine tijdens gebruik te heet wordt zet
dan de toerenregeling op de hoogste stand en laat uw
boormachine 2 minuten onbelast werken.
44
OVERBELASTING
Tijdens het gebruik van uw boormachine nooit te veel
kracht gebruiken. Door overmatige druk gaat de
boormachine langzamer en minder efficient werken.
Dit kan overbelasting tot gevolg hebben waardoor de
motor van uw boormachine wordt beschadigd.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
KD561, KD562, KD564RE, KD564CRE, KD661, KD662,
KD664RE, KD664CRE in overeenstemming is met
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 100dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 113dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie 8.7m/s2
Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Bruksanvisning for elektriske slagbormaskiner
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Advarsel! Når man bruker elverktøy skal de
grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges for
å minimalisere risikoen for støt, personskade eller
brann. Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i
bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten
nedenforstående instruksjoner, følg alltid
vernebestemmelsene fra Statens Arbeidstilsyn.
• Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsflater
innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elverktøyet for
regn. Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder.
Ha godt arbeidslys. Bruk ikke verktøyet i nærheten
av lettantennelige væsker eller gasser.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt
med jordede deler (f.eks. rør,radiatorer, ovner,
kjøleskap). Ved ekstreme arbeidsforhold (f.eks. høy
fuktighet, metallstøv osv.) kan den elektriske
sikkerheten økes ved tilkobling av jordfeilsbryter.
• Hold barn vekk. La ikke andre personer komme i
kontakt med elverktøyet eller ledningen. Hold andre
vekk fra arbeidsområdet.
• Oppbevar verktøyet sikkert. Når verktøyet ikke
brukes skal det oppbevares på et tørt sted, utenfor
rekkevidden til barn.
• Ikke overbelast verktøyet. Du arbeider sikrere
innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elverktøy. Ikke tving verktøyet til arbeider
som er beregnet på kraftigere verktøy. Bruk f.eks.
ikke en sirkelsag til å sage av kvister og grener.
• Kle deg riktig. Ikke bruk løsthengende klær eller
smykker. De kan feste seg i bevegelige deler.
Gummihansker og sklisikre sko anbefales for
utearbeider. Bruk hårnett dersom du har langt hår.
• Bruk vernebriller for å hindre at spon blåser inn i
øynene, noe som kan forårsake skade. Dersom det
blir mye støv bruk evt. også ansiktsmaske.
• Ikke ødelegg ledningen. Bær ikke maskinen etter
ledningen eller trekk i ledningen for å ta ut kontakten
fra vegguttaket. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
• Fest arbeidsstykket. Bruk skrutvinger eller et
skrustykke for å holde fast arbeidsstykket. Det er
sikrere enn å bruke hånden og du får begge
hendene fri til å jobbe med.
• Strekk deg ikke for mye. Ha godt fotfeste og
balanse.
• Pass på tilbehøret. Hold de skarpe og rene. Følg
instruksjonene for vedlikehold av tilbehøret.
Kontroller ledningen regelmessig og få den reparert
•
•
•
•
•
•
•
av et autorisert verksted dersom den er skadet.
Kontroller skjøteledningen regelemessig og bytt den
ut dersom den er skadet. Hold håndtakene rene og
fri for olje og fett.
Ta kontakten ut av vegguttaket når verktøyet ikke er
i bruk, før service og ved skifte av tilbehør som
slipeskive, stålbørst etc.
Fjern nøkler. Kontroller at nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
Unngå uavsiktlig innkobling. Bær ikke tilkoblet verktøy
med fingeren på strømbryteren. Sjekk at strømbryteren
er avslått når du kobler verktøyet til strøm.
Utendørs skjøteledninger. Ute skal det kun brukes
skjøteledninger som er beregnet for dette bruk.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Kontroller verktøyet mot skader før du kobler til
strøm. Før videre bruk skal defekte deler og evt.
andre skader repareres. Kontroller at de bevegelige
delene fungerer skikkelig og ikke klemmer, at ingen
deler er sprukket, at alle deler er skikkelig montert.
En verneanordning eller annen del som er skadet
skal skiftes av et autorisert serviceverksted, dersom
ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen. Ødelagte
strømbrytere må skiftes hos et fagverksted. Bruk
ikke elverktøyet dersom strømbryteren ikke kan
slås på/av.
For din personlige sikkerhet. Bruk kun tilbehør og
ekstrautstyr som er anbefalt i bruksanvisningen og
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre risiko for personskade.
Ta vare på disse instruksjonene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet. Merk! Dobbeltisolering
erstatter ikke normal forsiktighet. Isoleringen
finnes for å gi øket beskyttelse mot skade som
kan oppstå pga. elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir
dårligere. Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom
dette er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
45
NORGE
MILJØ
Når produktet er utslitt, leveres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune, eller til et Black & Decker
serviceverksted.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den alltid
inn til et autorisert Black & Decker serviceverksted. Se
aktuell prisliste/katalog for øvrig informasjon eller kontakt
Black & Decker (Norge) A/S. På grunn av forskning og
utvikling kan ovenstående spesifikasjoner endres, dette vil
ikke bli meddelt separat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten material-eller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av
garantien skal kjøperen underrette nærmeste
Black & Decker autoriserte serviceverksted om feilen
innen fjorten dager etter at feilen oppdages. Kjøperen
skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet
kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble kjøpt.
Kjøperen skal for egen regning levere maskinen
udemontert til nevnte serviceverksted eller til
kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten
Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler
og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør.
For ytterligere informasjon henvend deg til en
Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker
eller Piranha orginaltilbehør.
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt
nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom.
Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).
Black & Decker har en kontinuerlig produktutvikling og
reserverer seg retten til å endre produktspesifikasjoner
uten forvarsel.
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstav. På
emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
46
FUNKSJONER
•
2/8
7
6
•
•
5
•
1
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
•
På/av-bryter
Hastighetsbryter
Låsebryter
Støttehåndtak
Chuckholdere
Chuck
Slagbor/borbryter
Forover/revers
Boret ditt har noen eller alle disse funksjonene:
• Du bruker på/av-bryteren til å starte og slå av boret i
alle driftsmodi.
• Den justerbare hastighetsbryteren gir optimal
kontroll over maskinen, og gjør det mulig å utføre en
rekke oppgaver.
• På maskiner med to hastigheter, kan du bruke
hastighetsbryteren til å velge riktig borehastighet.
• Låsebryteren sørger for kontinuerlig drift av maskinen.
• Støttehåndtaket (der dette er aktuelt) gir en ekstra
gripeposisjon for maskinen.
• Maskinen kan brukes som slagbor eller vanlig bor,
avhengig av hvordan du stiller slagbor/bor-bryteren.
• Forover/reversbryteren kontrollerer
rotasjonsretningen når du bruker maskinen som
skrutrekker, eller når du fjerner bits som sitter fast.
SETTE PÅ BITS (SELVSPENNEND CHUCK)
Gjør slik:
Trekk ut støpselet.
Hold i den bakre
delen av chucken
og drei på den
fremre delen til
chuckholderne
NORGE
har åpnet seg tilstrekkelig. Sett bitsen inn i
chuckholderne. Hold i den bakre delen av chucken
mens du strammer fremre del. Skru de to delene stramt
i motsatte retninger, slik at bitsen festes.
SETTE PÅ BITS (CHUCKER MED NØKKEL)
Gjør slik:
Trekk ut støpselet.
Drei på
chucktrommelen
til holderne har
åpnet seg
tilstrekkelig.
Sett bitsen inn i
holderne på
chucken. Sett enden av chucknøkkelen inn i et av de
tre hullene på hoveddelen til chucken, og pass på at
hodet på nøkkelen sitter i chucktrommelen.
Drei chucknøkkelen med klokken, slik at holderne
strammes og holder bitsen fast. Ta av chucknøkkelen.
DEMONTERING AV SELVSPENNENDE CHUCK
Gjør slik:
Åpne bakkene, hold
chucken skikkelig
med en hånd og skru
løs festeskruen
medurs (ca. 1
omdreining) med
en skrutrekker.
Plasser en
unbrakonøkkel i
chucken og fest den.
Gi unbrakonøkkelen et forsiktig slag i moturs retning
med en hammer for å løsne denne fra spindelen.
Fjern unbrakonøkkelen. Bruk skrutrekkeren for å løsne
festeskruen helt. Skru deretter løs chucken fra
spindelen ved å skru chucken moturs. For å feste
chucken, skrues denne i bunnen på spindelen medurs.
Skru deretter fast festeskruen medurs.
DEMONTERING AV NØKKEL-CHUCK
Gjør slik:
Skru chucken helt
opp. Hold fast
chucken med den
ene hånden og løs
festeskruen med den
andre hånden. Obs!
Venstregjenger!
Bruk riktig
chucknøkkel.
Plasser chucknøkkelen i ett av hullene og hold
maskinen i en hånd med chucken pekende fra deg.
Roter chucken slik at chucknøkkelen er rett over den
horisontale stillingen på høyre side av maskinen. Gi
chucken ett kort, forsiktig slag med en hammer eller
lignende. Chucken kan nå skrues av for hånd.
SETTE PÅ STØTTEHÅNDTAKET
Gjør slik:
Du setter sammen
støttehåndtaket
ved å sette
skruen i klemmen
og mutteren i
håndtaket.
Fest håndtak og
klemme løst.
Plasser
støttehåndtaket
på boret.
Drei håndtaket
rundt maskinen til
det er i ønsket
stilling. Stram håndtaket ved å dreie det med klokken.
FORBEREDE MASKINEN FOR BRUK
Gjør slik:
Sett på riktig tilbehør
for jobben. Still inn
dybdestoppet om
nødvendig.
Still inn borhastigheten. På maskiner
med to hastigheter
stiller du hastighetsbryteren til ‘1’
(lav hastighet) eller
‘2’ (høy hastighet).
Ellers setter du den justerbare hastighetsbryteren til
ønsket hastighet. Tommelfingerregelen er at du bruker
lav hastighet for store bits og høy hastighet for små bits.
Still forover/
bakoverbryteren
til ønsket rotasjonsretning. Du må aldri
endre innstillingen
for slagboret,
hastigheten eller
rotasjonsretningen
mens maskinen er i
bruk.
47
NORGE
BRUKE MASKINEN
Når du skal slå på
maskinen, trykker
du av/på-bryteren
ned. Maskinen
stopper når du
slipper bryteren.
Ønsker du å
benytte
kontinuerlig drift,
trykker du inn
låsebryteren
mens av/påbryteren er trykt
ned. Når du vil
stoppe maskinen
etter kontinuerlig
drift, trykker du
ned av/på-bryteren og slipper den opp igjen. Du må
ikke berøre chucken mens maskinen er i bruk.
TIPS
• Pass på at skrubitsene og de vanlige bitsene du
bruker har riktig størrelse.
• Still inn riktig borhastighet.
• Du må bare holde maskinen i håndtaket og
støttehåndtaket.
• Husk å alltid holde maskinen i rett vinkel i forhold til
materialet du arbeider med.
Når du borer i tre
og metall, stiller du
slagborbryteren
til bormodus
.
Når du borer i
mur, stiller du
slagborbryteren
til slagbormodus
. Når du bruker
skrutrekker, stiller
du slagborbryteren til bormodus
.
• Still forover/reversbryteren til riktig retning.
• Du må aldri endre rotasjonsretningen mens
maskinen er i bruk.
• Etter bruk tar du av bitsen og banker forsiktig på
siden av chucken for å fjerne støv. Da forlenger du
levetiden til chucken.
AVKJØLING
Hvis maskinen blir for varm, stiller du hastighetsbryteren
til høyeste innstilling og lar boret gå uten belastning i
2 minutter.
48
OVERBELASTNING
Du må aldri legge ekstra press på maskinen. For mye
press kan redusere både hastigheten og effektiviteten.
Dette kan forårsake en overbelastning, som igjen kan
skade motoren til maskinen.
CE UTFØRELSESBEKREFTELSE
Vi bekrefter at verktøyene: KD561, KD562, KD564RE,
KD564CRE, KD661, KD662, KD664RE, KD664CRE er
overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Veid lydtrykk er 100dB (A)
Veid lydeffekt er 113dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er 8.7m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Manual do utilizador de berbequins com fio
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando estiver a utilizar ferramentas
eléctricas, deve sempre tomar em consideração todas
as precauções básicas de segurança para evitar o
risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.
Para uma utilização segura
• Mantenha sempre limpa a área de trabalho. Areas
de trabalho desarrumadas podem implicar acidentes.
• Ter em atenção ao ambiente do local de trabalho.
Não deve expôr as ferramentas eléctricas à chuva
nem usá-las em locais húmidos ou molhados.
Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada.
Não usar as ferramentas eléctricas onde haja risco
de incêndio ou explosão.
• Previna-se contra choques eléctricos. Evitar o
contacto do corpo com superfícies ligadas à terra
(tubos, irradiadores, frigoríficos, etc.).
• Mantenha as crianças afastadas. Não as deve
deixar mexer nas ferramentas ou na extensão de
cabo. Todos os visitantes devem ser mantidos
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas. Sempre que não estiverem
em uso, as ferramentas devem ser guardadas em
locais secos e seguros (com fechadura) longe do
alcance das crianças.
• Não forçe a ferramenta. Fará melhor o seu trabalho
e de um modo mais seguro se fôr utilizada segundo
a sua função.
• Use a ferramenta correcta. Não utilize ferramentas
ou acessórios para amadores em trabalhos pesados
que exigem máquinas profissionais. Não utilize
ferramentas para trabalhos que não são indicados;
por exemplo, não use uma serra circular para cortar
ramos ou troncos.
• Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas
ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes
móveis da máquina. É recomendado o uso de luvas
de borracha e calçado anti-derrapante (sola de
borracha) quando trabalhar no exterior. Se tiver o
cabelo comprido apanhe-o ou use uma protecção.
• Use óculos de segurança. Use uma máscara ou
óculos de protecção sempre que a operação origine
muito pó ou seja efectuada em locais fechados.
• Não maltrate o cabo. Não deverá nunca transportar
a ferramenta pelo cabo, nem deverá puxar por este
para desligá-la da corrente. Mantenha o cabo
afastado do calor, óleo e bordos afiados.
• Fixe a peça a trabalhar. Use grampos ou um
dispositivo para suster a sua peça de trabalho. É mais
seguro do que usar a sua mão, e fica assim com
ambas as mãos livres para manusear a sua máquina.
• Não se incline demasiadamente. Mantenha-se
numa posição de pé e bem equilibrada.
• Faça uma manutenção cuidada das ferramentas.
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para que
funcionem melhor e com maior segurança. Siga as
instruções no que se refere à lubrificação e
substituição dos acessórios. Inspeccione
periodicamente os cabos e, se verificar que estes
estão danificados, mande-os reparar num centro de
assistência técnica. Mantenha as mãos secas,
limpas e sem óleo nem gordura.
• Desligue as ferramentas. Desligue as ferramentas
quando não as estiver a utilizar, antes de as mandar
para o centro de assistência técnica e quando
estiver a substituir acessórios (por exemplo:
lâminas, brocas e cortantes).
• Retire as chaves reguladoras e as chaves de
porcas. Verifique se retirou da ferramenta as chaves
reguladoras e as chaves de porcas, antes de a ligar.
• Evite ligar a máquina inadvertidamente. Não
transporte uma ferramenta ligada à corrente com
dedo no interruptor. Certifique-se de que o
interruptor está desligado antes de ligar a ficha do
cabo da máquina à tomada de corrente.
• Utilize cabos de extensão para utilizaçao ao ar livre.
Quando utilizar uma ferramenta ao ar livre, utilize
apenas cabos marcados e concebidos para tal.
• Mantenha-se atento. Esteja atento ao que está a fazer.
Seja cuidadoso. Não trabalhe se estiver cansado.
• Coloque o equipamento de extracção de poeiras.
Se as ferramentas estiverem preparadas para a
colocação do extractor de poeiras, certifique-se de
que este está bem colocado e a ser bem utilizado.
• Verifique se existem componentes danificados.
Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta,
verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo
ou qualquer outro componente estão danificados,
de forma a saber se a máquina pode funcionar
eficazmente e com segurança. Verifique o
alinhamento e as juntas dos componentes móveis;
veja se estes estão partidos ou mal montados,
e tenha em atenção quaisquer outras condições
que possam afectar o bom funcionamento da
máquina. O resguardo ou os componentes
danificados deverão ser reparados ou substituídos
num centro de assistência técnica, salvo indicação
em contrário, dada neste manual de instruções.
Mande substituir os interruptores defeituosos num
centro de assistência autorizado. Não utilize a
ferramenta se o interruptor estiver danificado.
49
PORTUGUÉS
• Atenção! A utilização de acessórios não
recomendados neste manual de instruções pode
constituir um risco para segurança do utilizador.
• Deixe a reparação da ferramenta a cargo de um
técnico especializado. Este aparelho eléctrico está
em conformidade com as principais regras de
segurança. As reparações só devem ser efectuadas
por técnicos especializados e com peças de origem,
pois caso contrário, o utilizador poderá ser alvo de
danos pessoais graves.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim,
a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Assegure-se que a fonte de energía é igual à voltagem
indicada na placa de caracteristicas. Esta máquina é
fornecida com um cabo de dois fios condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
50
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina,
sem quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para tanto
não hesite em contactar o centro de assistência mais
próximo da sua área sempre que entender necessário.
ACESSÓRIOS
O desempenho da sua máquina depende em muito dos
acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um
padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus
acessórios, que foram concebidos para garantir um
máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a
utilização de meios apropriados para protecção dos
ouvidos, se o nível do ruido se tornar incómodo. Isto
equivale normalmente a uma pressão superior a 85dB (A).
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
PORTUGUÉS
Nota: Este manual é ainda válido para números de
catálogo que possuam uma letra como sufixo. Ver a
embalagem da máquina para detalhes sobre o produto.
CARACTERÍSTICAS
•
2/8
7
6
•
•
5
•
1
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
•
Interruptor de ligar/desligar
Controle da velocidade
Botão de bloqueio
Pega lateral
Mordentes da bucha
Bucha
Selector de percussão
Selector de direcção da rotação
O seu berbequim inclui algumas ou todas estas
características:
• O interruptor de ligar/desligar é utilizado para o
funcionamento da máquina em todos os tipos de
operação.
• O controle de velocidade variável proporciona um
maior controle do berbequim para uma vasta gama
de tarefas.
• Em berbequins de duas velocidades, o interruptor
de velocidade permite a selecção da velocidade de
perfuração mais adequada.
• O botão de bloqueio permite o funcionamento
contínuo da máquina.
• A pega lateral (quando incluída) permite uma
segunda posição de manuseamento do berbequim.
• O berbequim pode funcionar em modo de percussão
ou de perfuração normal, dependendo da posição
do selector de percussão/perfuração.
• O selector de direcção controla a direcção da
rotação quando o berbequim é utilizado como chave
de parafusos ou para retirar uma broca encravada.
COLOCAÇÃO DA BROCA (BUCHAS SEM CHAVE)
Proceda da seguinte forma:
Retire a ficha da tomada.
Enquanto segura
a zona inferior do
mandril, rode a
zona superior até
que os mordentes
da bucha se
encontrem
suficientemente
abertos. Introduza a broca nos mordentes da bucha.
Segure a zona inferior da bucha enquanto aperta a
zona superior. Rode as duas zonas, em direcções
opostas, para fixar a broca.
COLOCAÇÃO DA BROCA (BUCHAS COM CHAVE)
Proceda da seguinte forma:
Retire a ficha da tomada.
Rode o corpo da
bucha até que os
mordentes se
encontrem
suficientemente
abertos.
Introduza a broca
nos mordentes da
bucha. Introduza a chave num dos três orifícios do
corpo, de forma a que a cabeça da chave encaixe no
corpo da bucha.
Rode a chave no sentido dos ponteiros do relógio para
apertar os mordentes e fixar a broca. Em seguida,
retire a chave da bucha.
RETIRAR A BUCHA SEM CHAVE
Proceda da seguinte forma:
Para retirar a bucha,
segure-a com uma
mão, abra as garras
e utilize uma chave
de fendas para rodar
o parafuso de
fixação da bucha,
aproximadamente
uma volta, no
sentido dos
ponteiros do relógio. Coloque uma chave allen (chave
sextavada) na bucha e aperte as garras. Liberte a
bucha do veio, utilizando um martelo para dar uma
pequena pancada na chave allen no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio. Retire a chave allen.
51
PORTUGUÉS
Utilize a chave de fendas para rodar o parafuso de
fixação no sentido dos ponteiros do relógio até
removê-lo totalmente do veio. Retire a bucha do veio,
rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio. Para apertar a bucha, coloque-a na rosca e
rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até ficar
bem fixa. Coloque o parafuso e rode-o no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio até ficar
completamente aparafusado.
RETIRAR A BUCHA COM CHAVE
Proceda da seguinte forma:
Para retirar a bucha
do berbequim, abra
os mordentes
totalmente, e com
uma chave de
parafusos desaperte
o parafuso interior
(rodando no sentido
dos ponteiros do
relógio) e remova-a.
Utilize apenas a chave de bucha correcta. Coloque-a
num dos orifícios da bucha (do lado direito da máquina)
e com o berbequim na posição horizontal apontando
para fora, dê uma pancada seca na chave, com um
martelo, de modo a soltar a bucha e permitir retirá-la.
COLOCAÇÃO DA PEGA LATERAL
Proceda da seguinte forma:
Para montar a pega
lateral, coloque a
cavilha no grampo
e a porca na pega.
Proceda à
montagem da
pega e do grampo.
Coloque a pega
no corpo do
berbequim. Rode
a pega em volta
do corpo do
berbequim até
aquela se encontrar na posição desejada. Aperte a pega,
rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
PREPARAÇÃO DO BERBEQUIM ANTES DO
FUNCIONAMENTO
Proceda da seguinte forma:
Coloque o acessório adequado para a tarefa que pretende
executar. Prepare o batente de profundidade, se necessário.
52
Defina a velocidade
do berbequim. Em
berbequins de duas
velocidades, coloque
o interruptor de duas
velocidades na
posição ‘1’
(velocidade baixa)
ou ‘2’ (velocidade
elevada), ou coloque
o controle de
velocidade variável na velocidade desejada. Como
regra geral, para brocas de grande dimensão utilize
uma velocidade baixa e para brocas mais pequenas
utilize uma velocidade mais elevada.
Coloque o selector
de direcção na
posição de rotação
desejada. Nunca
mexa noselector de
percussão, de
velocidade ou de
direcção enquanto o
berbequim se
encontrar em
funcionamento.
UTILIZAÇÃO DO BERBEQUIM
Para ligar o
berbequim,
pressione o
interruptor de
ligar/desligar. O
berbequim será
desligado quando
o interruptor for
libertado. Se
quiser utilizar o
modo de
funcionamento
contínuo, pressione
o botão de
bloqueio enquanto
o interruptor de
ligar/desligar se
encontra pressionado. Para desligar o berbequim, em
modo de funcionamento contínuo, volte a pressionar o
interruptor de ligar/desligar e liberte-o em seguida.
Não toque na bucha enquanto o berbequim se
encontrar em funcionamento.
PORTUGUÉS
CONSELHOS ÚTEIS
• Escolha sempre o tamanho e tipo correctos das
brocas ou pontas de aparafusar.
• Seleccione a velocidade de perfuração correcta.
• Segure sempre o berbequim pelo punho e pega lateral.
• Segure sempre o berbequim, mantendo um ângulo
recto com a tarefa a efectuar.
Quando efectuar
perfurações em
madeira ou
metal, coloque o
interruptor de
percussão em
modo de
perfuração
.
Quando efectuar
perfurações de
alvenaria, coloque
o interruptor de
percussão em modo de percussão
. Quando utilizar
o berbequim como chave de parafusos, coloque o
interruptor de percussão em modo de perfuração
.
• Coloque o interruptor de direcção de rotação na
direcção correcta.
• Nunca altere a direcção da rotação quando o
berbequim se encontra em funcionamento.
• Após a utilização do berbequim, retire a broca e
bata ligeiramente na zona lateral da bucha com um
martelo macio, de modo a retirar a poeira. Desta
forma, prolongará a vida útil da bucha.
Brian Cooke - Engenheiro respnsável
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
ARREFECIMENTO
Se o berbequim aquecer demasiado durante a
utilização, coloque o controle de velocidade na
posição mais elevada e deixe o berbequim funcionar
durante 2 minutos.
SOBRECARGA
Não aplique uma força excessiva no berbequim.
Demasiada pressão poderá reduzir a velocidade do
berbequim e a sua eficácia, provocando uma
sobrecarga, que poderá danificar o motor.
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos: KD561, KD562, KD564RE,
KD564CRE, KD661, KD662, KD664RE, KD664CRE estão
de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Pressão sonora 100dB (A)
Potência sonora 113dB (A)
Vibração 8.7m/s2
53
Käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen, henkilövaurioiden
ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje tarkkaan ennen kuin otat
työkalun käyttöön ja säilytä se. Noudata näiden ohjeiden
lisäksi Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä kontaktia sähköä
johtaviin esineisiin (esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa (esim. suuri
kosteus, metallipölyn synty jne.) voit lisätä
turvallisuuttasi esikytkemällä maadoituskytkimen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, käytä kasvosuojaa.
• Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä koskaan kanna
sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
54
•
•
•
•
•
•
•
vaihdosta. Tarkista johdon kunto säännöllisesti, ja
mikäli se on rikki, vie se johonkin tunnettuun
ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja puhtaana
äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole käytössä,
kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim.
hiomalaikkaa, kuppiteräsharjaa, tms.
Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään. Tarkista, että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona työskennellessä
tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennenkuin
laitat johdon seinään. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeessa ei toisin
sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
Säilytä nämä ohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
SUOMI
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä. Huom! Jatkojohtoa
tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista.
Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä,
ettei se ole vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Jatkuvan tuotekehittelyn
seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä
emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon. Black &
Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on takuun
kattama virhe korjataan ilman kustannuksia ostajalle
tai vaihdetaan uuteen laitteeseen Black & Decker Oy:n
valinnan mukaan. Laitteen korjauksen tai
vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi Black & Decker Oy:llä
ei ole muuta laitteeseen liittyvää vastuuta
lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai törkeästä
huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta.
Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään olosuhteissa
vastaa seurannais- tai välillisistä vahingoista. Mikäli
kulloinkin voimassa olevan lain tai vallitsevan
oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä
vain Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä
tarvikkeita.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy yleensä,
kun ääni nousee yli 85dB (A).
Black & Decker pidättää kaikki oikeudet muutoksiin tuoteominaisuuksissa, koska tuotekehitystyömme on jatkuvaa.
Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös tuotenumerot,
jotka päättyvät kirjaimeen. Katso pakkauksesta
laitettasi koskevia tietoja.
55
SUOMI
TUOTEKUVAUS
•
2/8
7
6
riittävästi auki. Laita poranterä istukan leukoihin. Pitele
istukan takaosaa samalla kun kiristät sen etuosaa.
Kiristä poranterä kiertämällä kumpaakin osaa lujasti
vastakkaisiin suuntiin.
•
•
5
•
1
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
•
Virrankatkaisija
Nopeudensäädin
Lukituspainike
Sivukahva
Kiinnitysleuat
Istukka
Iskuporaus/porauskytkin
Suunnanvaihtokytkin
Porassasi on joitakin tai kaikki seuraavista
ominaisuuksista:
• Virrankatkaisijaa käytetään poran kaikissa
toiminnoissa.
• Nopeudensäätimellä porasi ohjailtavuus onnistuu
mitä erilaisimmissa tehtävissä.
• Kaksinopeuksisissa porissa nopeuskytkimellä
valitaan soveltuva porausnopeus.
• Lukituspainikkeella saat porasi toimimaan jatkuvasti.
• Sivukahvalla (jos asennettu) saat lisätukea porastasi.
• Porasi voi toimia joko iskuporakoneena tai
tavallisena porakoneena riippuen kytkimen
asetuksesta.
• Suunnanvaihtokytkin ohjailee pyörimis-suuntaa
silloin kun poraa käytetään ruuvimeisselin tavoin tai
irrotettaessa juuttunutta poranterää.
PORANTERÄN KIINNITYS (PIKAISTUKKA)
Toimi seuraavasti:
Irrota pistoke
virtalähteestä.
Pitäessäsi kiinni
istukan
takaosasta kierrä
sen etuosaa,
kunnes leuat ovat
56
PORANTERÄN KIINNITYS (AVAINISTUKKA)
Toimi seuraavasti:
Irrota pistoke
virtalähteestä.
Kierrä istukan
sylinteriä, kunnes
leuat ovat
tarpeeksi auki.
Laita poranterä
istukan leukoihin.
Laita istukanavaimen peräpää yhteen istukan rungossa
olevista kolmesta reiästä ja kiinnitä avaimen pää
istukan sylinteriin. Kiristä leuat ja poranterä kiertämällä
avainta myötäpäivään.
PIKAISTUKAN POISTO
Toimi seuraavasti:
Poistaaksesi
pikaistukan avaa sen
leuat, pidä istukasta
kiinni toisella kädellä
ja aukaise toisella
kädellä kiinnitysruuvi
istukan pohjasta
kiertämällä sitä
myötäpäivään
(n. 1 kierros) ruuvimeisselillä. Laita kuusiokoloavain
istukkaan ja kierrä istukka kiinni. Iske kuusiokoloavainta napakasti myötäpäivään vasaralla irroittaaksesi
istukan karasta. Poista kuusiokoloavain. Irroita
kiinnitysruuvi kokonaan ruuvimeisselillä. Kierrä istukka
irti karasta kiertämällä sitä vastapäivään. Kiinnittääksesi
istukan kierrä sitä myötäpäivään karan pohjaan. Kiristä
kiinnitysruuvi kunnolla kiertämällä vastapäivään.
AVAINISTUKAN POISTO
Toimi seuraavasti:
Avaa istukan leuat
kokonaan auki. Pidä
istukasta kiinni
toisella kädellä ja
irroita toisella kädellä
istukan pohjassa
oleva kiinnitysruuvi
ruuvaamalla
myötäpäivään. Laita
SUOMI
istukan avain yhteen rei’istä ja pidä koneesta kunnolla
kiinni istukka poispäin. Käännä istukkaa niin, että avain
on vaakasuorassa koneen oikeaan kylkeen nähden.
Lyö avainta lyhyesti ja voimakkaasti vasaralla tai
vastaavalla. Istukka irtoaa nyt käsin vääntämällä.
SIVUKAHVAN KIINNITTÄMINEN
Toimi seuraavasti:
Kokoa sivukahva
kiinnittämällä
pultti kiristimeen
ja mutteri
kädensijaan.
Kokoa kahva ja
kiristin väljästi.
Aseta sivukahva
poran runkoon.
Kierrä kahvaa
poran rungon
ympärillä, kunnes
se on
haluamassasi
asennossa. Kiristä kahva kääntämällä sitä
myötäpäivään.
PORAN KÄYTTÖÖNOTTOVALMISTELUT
Toimi seuraavasti:
Kiinnitä tehtävää
vastaava lisälaite.
Aseta syvyydenrajoitin
tarvittaessa. Säädä
poran nopeus.
Kaksinopeuksisen
poran kohdalla aseta
nopeuskytkin ‘1’
(hidas) tai ‘2’
(nopea) tai aseta
nopeudensäädin
haluamallesi nopeudelle. Yleisesti suurille poranterille
säädetään pieni nopeus ja pienemmille terille
suuremmat nopeudet. Aseta suunnanvaihtokytkin
haluttuun
pyörimissuuntaan.
Älä koskaan muuta
iskuporaus/
porauskytkimen,
nopeuskytkimen tai
suunnanvaihdon
asetusta poran
toimiessa.
PORAN KÄYTTÖ
Käynnistä pora
painamalla virrankatkaisijaa. Pora
sammuu, kun
katkaisija
vapautetaan.
Jos haluat poran
käyvän jatkuvasti,
paina lukituspainiketta
virrankatkaisijan
ollessa alhaalla.
Sammuttaaksesi
poran atkuvan
käynnin aikana
paina virrankatkaisija alas ja
päästä siitä irti. Älä koske istukkaan poran toimiessa.
VIHJEITÄ
• Käytä oikeankokoista ja -tyyppistä poranterää tai
ruuvitalttaa.
• Säädä oikea porausnopeus.
• Pitele poraa aina kädensijasta ja sivukahvasta.
• Pitele poraa aina oikeassa kulmassa työstettävän
kohteen suhteen.
Poratessasi puuta
ja metallia aseta
iskuporaus/
porauskytkin
porausasentoon
. Poratessasi
kiveä aseta
iskuporauskytkin
asentoon
.
Ruuvatessasi
ruuveja aseta
iskuporaus/
porauskytkin
porausasentoon
.
• Aseta suunnanvaihtokytkin oikeaan asentoon.
• Älä koskaan muuta pyörimissuuntaa poran toimiessa.
• Ota poranterä pois käytön jälkeen ja poista pölyt istukasta napauttamalla sen reunaa kevyesti pehmeäpäisellä vasaralla. Tämä pidentää istukan käyttöikää.
JÄÄHDYTYS
Jos pora kuumenee liikaa käytön aikana, aseta
nopeudensäädin suurimmalle asetukselle ja anna
poran käydä tyhjäkäyntiä 2 minuuttia.
57
SUOMI
YLIKUORMITUS
Älä koskaan käytä liiallista voimaa käyttäessäsi poraa.
Liiallinen kuormitus saattaa hidastaa poran vauhtia ja
vähentää sen tehokkuutta. Tämä saattaa ylikuormittaa
moottoria vahingoittaen sitä.
CE KELVOLLISUUSVAKUUTUS
Vakuutamme että työkalut: KD561, KD562, KD564RE,
KD564CRE, KD661, KD662, KD664RE, KD664CRE ovat
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144 mukaiset
Mitattu melupaine 100dB (A)
Mitattu meluteho 113dB (A)
Käsi/käsivarsitärinä 8.7m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
58
Bruksanvisning
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada och
brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget tas i
bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik
kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör,
radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten
ökas genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte elverktyget att
göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår
använd även ansiktsmask.
• Misshandla inte sladden. Bär aldrig verktyget i
sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
• Sköt tillbehören med omsorg. Håll tillbehören
skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
• Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör såsom
slipskiva, stålborstar m.m.
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter
stickkontakten till uttaget.
• Förlängningssladdar utomhus. Utomhus skall endast
användas förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget. Innan fortsatt
användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar
kontrolleras noggrant för att fastställa om de fortsatt
kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga
delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som
är skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
Spar dessa instruktioner!
59
SVERIGE
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att alla
externa metalldelar är elektriskt isolerade från
nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar
mellan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilket gör det onödigt att jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av
tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera
i brand och elektrisk stöt. Vid användning av
förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.
Black & Deckers policy är att kontinuerligt förbättra våra
produkter därför förbehåller vi oss rätten att ändra
produktspecifikationer utan att särskilt upplysa därom.
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.) På grund av forskning och
utveckling kan nedanstående specifikationer ändras
vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
60
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande. Det
sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).
Obs: Din maskin har några eller alla dessa funktioner.
Denna bruksanvisning gäller även katalognummer med
ett bokstavssuffix. Se förpackningen för detaljer.
DETALJBESKRIVNING
•
2/8
7
6
•
•
5
•
1
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
Strömbrytare
Hastighetskontroll
Låsknapp
Sidohandtag
Chuckbackar
Chuck
Slagborrnings-/borrningsreglage
Rotationsriktningsknapp
Din borrmaskin har alla eller några av följande
egenskaper:
• Strömbrytaren används för att driva borren i alla
driftslägen.
• Den variabla hastighetskontrollen ger optimal
kontroll över borrmaskinen för ett brett urval av
arbeten.
3
SVERIGE
• På borrmaskiner med två hastigheter, används
hastighetskontrollen för val av borrhastighet.
• Låsknappen gör att borren kan drivas konstant.
• Sidohandtaget (om medlevererat) erbjuder
ytterligare ett gripläge på borrmaskinen.
• Borrmaskinen kan användas för slagborrning eller
vanlig borrning beroende på inställningen på
reglaget för slagborrning/borrning.
• Rotationsriktningsknappen styr rotationsriktningen
när borrmaskinen används för skruvdragning eller
då ett kärvande borr tas bort.
MONTERING AV BORR (CHUCKAR UTAN NYCKEL)
Koppla bort
verktyget från
strömuttaget.
Håll fast den
bakre delen på
chucken och vrid
samtidigt den
främre delen tills backarna öppnats tillräckligt. För in
borret i backarna på chucken. Håll fast den bakre
delen på chucken och drag samtidigt åt den främre
delen. Vrid de två delarna ordentligt i motsatt riktning
för att säkra borret.
MONTERING AV BORR (CHUCKAR MED NYCKEL)
Koppla bort
verktyget från
strömuttaget.
Vrid på chucken
tills backarna
öppnats
tillräckligt. För in
borret i backarna
på chucken. För
in chucknyckeln med dess ände i ett av de tre hålen på
chucken. Vrid chucknyckeln medurs för att dra åt
backarna och säkra borret. Tag bort chucknyckeln.
DEMONTERING AV SNABBCHUCK
För att demontera
chucken, öppna
backarna, håll
chucken ordentligt i
en hand och skruva
loss fästskruven
medurs (cirka ett
varv) med en
skruvmejsel i den
andra handen.
Placera en insexnyckel i chucken och skruva fast den.
Ge insexnyckeln ett kort, men kraftigt, slag i moturs
riktning med en hammare för att lossa chucken från
spindeln. Tag loss insexnyckeln. Använd skruvmejseln
för att lossa fästskruven helt. Skruva därefter loss
chucken från spindeln genom att skruva chucken
moturs. För att sätt fast chucken, skruvas den i botten
på spindeln medurs. Skruva sedan fast fästskruven
moturs tills den är åtdragen ordentligt.
DEMONTERING AV NYCKELFÖRSEDD CHUCK
Skruva upp chucken
helt. Håll chucken
ordentligt i ena
handen och skruva
loss fästskruven
medurs med den
andra handen.
Använd rätt
chucknyckel. Sätt
chucknyckeln i ett av
hålen och håll maskinen ordentligt i en hand med
chucken pekande ifrån Dig. Rotera chucken så att
chucknyckeln är precis ovanför ett horisontellt läge på
höger sida av maskinen. Ge chucknyckeln ett kort, men
kraftigt slag med en hammare eller dylikt. Chucken kan
nu skruvas av för hand.
MONTERING AV SIDOHANDTAG
Om sidohandtaget
levereras i
omonterat skick
fästs bulten i
krampan och
muttern i
handtaget.
Montera löst ihop
handtaget och
krampan.
Positionera
sidohandtaget på
borrmaskinen.
Vrid handtaget
runt borrmaskinen tills det befinner sig i önskat läge.
Drag åt handtaget genom att vrida det medurs.
FÖRBEREDELSER INNAN ANVÄNDNING
Montera korrekt tillbehör för arbetet.
Ställ in djupmåttet om det behövs. Ställ in
borrhastigheten. På borrmaskiner med två hastighetsinställningar, ställs strömbrytaren in på ‘1’ (låg hastighet)
61
SVERIGE
eller ‘2’ (hög hastighet)
eller använd den
variabla hastighetskontrollen för att
reglera hastigheten.
Som en allmän regel
gäller att större borr
används på låg
hastighet och mindre
borr används på hög
hastighet.
Ställ in rotationsriktningsknappen
på önskad
rotationsriktning.
Ändra aldrig
verktygets reglage
för slagborrning/
borrning, hastighetsinställningen eller
rotationsriktningen
när borrmaskinen är i drift.
ATT ANVÄNDA BORREN
Tryck in
strömbrytaren för
att sätta på
borrmaskinen.
Borrmaskinen
stannar när
strömbrytaren
släpps. Om
konstant drift
krävs, trycks
låsknappen in
samtidigt som
strömbrytaren är
intryckt.
För att stanna
borrmaskinen när
den är i konstant
driftsläge, trycks strömbrytaren in igen och släpps.
Ta ej på chucken när borrmaskinen är i gång.
ARBETSTIPS
• Montera borr eller mejselbits av korrekt storlek
och typ.
• Ställ in korrekt borrhastighet.
• Håll alltid borrmaskinen i handtaget och sidohandtaget.
• Håll alltid borrmaskinen i rät vinkel i förhållande
till arbetet.
62
Ställ in verktyget
på vanlig borrning
när trä och metall
borras
.
Ställ in verktyget
på slagborrning
när murverk
borras
.
Ställ in verktyget
på vanlig borrning
när det används
för skruvdragning
.
• Ställ in rotationsriktningsknappen på rätt
rotationsriktning.
• Ändra aldrig rotationsriktningen när borrmaskinen
används.
• Efter användning, tag bort borret och knacka
försiktigt på chucken med en mjuk hammare för att
avlägsna eventuellt damm. Detta förlänger
chuckens driftsliv.
AVSVALNING
Om borren blir för het under användning skall
hastighetskontrollen ställas in på den högsta
inställningen. Låt sedan borrmaskinen gå utan
belastning i 2 minuter.
ÖVERBELASTNING
Använd aldrig överdriven kraft när borrmaskinen
används. För stort tryck kan minska borrmaskinens
hastighet och reducera dess effektivitet. Detta kan
resultera i överbelastning vilket kan skada
borrmaskinens motor.
CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: KD561, KD562, KD564RE,
KD564CRE, KD661, KD662, KD664RE, KD664CRE
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
Vägt ljudtryck är 100dB (A)
Vägt ljudeffekt är 113dB (A)
Hand/arm vägd vibration är 8.7m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Part no: 808378-41 9/96.2
63
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratto di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din førsto B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Ostitko koneen lahjaksi?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. KD_ _ _ _ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, wenn Sie auch von anderen
Firmen interessantes Informationsmaterial
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να σηµειώσετε
εάν δέν θέλετε να άρετε ληροφορίεσ άλλησ
εταιρείασ εκτÞσ τησ Black & Decker. • Data
protection act: Tick the box if you prefer not to
receive information from us or others. • Señale
en la casilla sino quiere recibir información de
otras empresas. • Si vous ne souhaitez pas
recevoir d’informations de la part d’autres
sociétés que Black & Decker, cochez cette
case. • Barrate la casella se non desiderate
ricevere informazioni da altre aziende.
• A.u.b.dit vakje aankruisen indien u geen
informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA E°° YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
enderessado e envie-0 logo após a compra do seu produto
para o enderesso da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
After sales service, PO Box 5303, Johannesburg 2000
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please cut out this section, put into a stamped addressed
envelope and post immediately after the purchase of your
product to the Black & Decker address in your country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sind det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no: 808378-41 9/96.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising