KX428E | Black&Decker KX428E TACKER instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
518707-49 TR
KX418E
KX428E
2
3
4
5
TÜRKÇE
•
Aletleri dikkatli şekilde muhafaza edin. Daha iyi
performans alabilmek için kesim aletlerini keskin
ve temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarların
yağlanması ve değiştirilmesiyle ilgili talimatlara
uyun. Aletin kablolarını periyodik olarak kontrol
edin ve hasar görmesi durumunda yetkili bir servis
tarafından tamir edilmesini sağlayın. Uzatma
kablolarını periyodik olarak kontrol edin ve herhangi
bir hasar varsa değiştirin. Kolları kuru, yağsız ve
gressiz tutun.
•
Aletleri demonte olarak muhafaza edin. Bıçaklar,
alet uçları ve kesici kısımlar gibi aksesuarları
kullanmadığınızda, servis bakımı öncesi veya
değiştirilmesi sırasında demonte edin.
•
Ayarlama anahtarlarını çıkartın. Ayarlama
anahtarlarının aletten söküldüğünün ve
çalıştırılmadan önce depoda değiştirildiğinin
kontrolünü bir alışkanlık haline getirin.
•
Kazara çalıştırılmasını önleyin. Fişi takılı aleti,
parmağınız tetiği üzerinde bulunacak şekilde
taşımayın. Taşıma sırasında kapalı durumda
olduğundan emin olun.
•
Açık alan uzatma kabloları kullanın. Aleti açık
mekanda kullanıyorsanız, sadece açık mekanda
kullanıma uygun ve bu şekilde işaretlenmiş uzatma
kablolarından kullanın.
•
Her zaman dikkatli olun. Yaptığınız işe konsantre
olun. Sağduyulu davranın. Yorgunken aletleri
kullanmayın.
•
Toz deşarj donanımını bağlayın. Eğer alette toz
deşarj ve toplama donanımı bağlantısı mevcutsa,
bunların başta sınırlandırılmış bölgelerde
olmak üzere, bağlandığından ve doğru şekilde
kullanıldığından emin olun.
•
Hasar görmüş parçaları kontrol edin. Tekrar
kullanmadan önce doğru şekilde çalışıp çalışmadığı
ve önceden belirlenen amaç doğrultusunda işlev
gösterip göstermediğinin belirlenmesi için hasar
görmüş bir koruyucu veya diğer parça bulunup
bulunmadığını kontrol edin. Hareketli parçaların
hizasını, serbest hareket edip etmediğini, kırık parça,
montaj veya aletin çalışmasını etkileyecek düzeyde
olumsuz herhangi bir durum olup olmadığını kontrol
edin. Hasar görmüş bir koruyucu veya diğer bir
parça, kullanım talimatlarında aksi belirtilmediği
sürece yetkili bir servis merkezi tarafından onarılmalı
veya değiştirilmelidir. Arızalı düğmelerin yetkili
bir servis merkezi tarafından değiştirilmesini
sağlayın. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa aleti
kullanmayın.
•
Uyarı! Bu kullanım talimatlarında belirtilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya ataşman kullanımı
yaralanma riskine yol açabilir.
•
Aletin kalifiye bir eleman tarafından onarılmasını
sağlayın. Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik
yönetmelikleriyle uyumludur. Onarımlar yalnızca
yetkili ve kalifiye kişiler tarafından orijinal yedek
parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir aksi
takdirde kullanıcı için son derece tehlikeli sonuçlar
ortaya çıkabilir.
Bu talimatları saklayın!
Güvenlik talimatları
Uyarı! Elektrikli araçları kullanırken alev alması, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıda
tanımlanan güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.
Bu ürünü çalıştırmaya başlamadan önce bu talimatların
tümünü okuyun ve onları saklayın.
Güvenli çalıştırma için:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
85 dB(A)’lık ses basıncı aşıldığında işitme duyusunu
korumak için gerekli tedbirleri almanızı öneriyoruz.
Çalıştığınız alanı temiz tutun. Karışık alanlar ve
tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalışma ortamınıza dikkat edin. Elektrikli aletlerin
yağmura maruz kalmasına izin vermeyin ve
elektrikli aletleri ıslak ve nemli yerlerde kullanmayın.
Çalıştığınız alanın en iyi şekilde aydınlatılmasını
sağlayın. Yangın veya patlama riski bulunan yerlerde
elektrikli aletleri kullanmayın.
Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayın,
Topraklama yapılmış yüzeylerle (borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolapları, vb.) vücut temasından
kaçının.
Çocukları yaklaştırmayın. Ziyaretçilerin alete veya
uzatma kablosuna dokunmasını izin vermeyin. Bütün
ziyaretçiler çalışma alanının dışında tutulmalıdır.
Kullanılmayan aletleri saklayın. Aletler,
kullanılmadıkları zamanlarda kuru, kilitli veya
çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde
saklanmalıdır.
Aleti zorlamayın. Alet, öngörüldüğü kullanım amacı
doğrultusunda işlevini daha iyi ve daha güvenli bir
şekilde yerine getirecektir.
Doğru aleti kullanın. Ağır hizmet tipi bir aletin
yapması gereken bir işi hafif hizmet amaçlı bir aletle
ya da aksesuar ile yapmayı denemeyin. Aletleri,
öngörülen amaçlar dışında kullanmayın; örneğin, bir
daire testereyi ağaç dalları veya kütüklerini kesmek
için kullanmayın.
Uygun giysiler kullanın. Hareketli parçalara
takılabilecekleri için aletle çalışırken bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Açık havada çalışırken,
lastik eldivenler ve kaymayan ayakkabıların
kullanılması önerilmektedir. Uzun saçlar için tümünü
içerisine alacak koruyucu şapka kullanın.
Emniyet gözlükleri takın. Tozlu bir ortamda veya
kapalı ortamlarda çalışırken bir yüz veya toz maskesi
kullanın.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Aleti, kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın veya prizden çıkartmak için kablosundan
çekmeyin. Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
Emniyetli çalışın. Üzerinde çalıştığınız parçayı
kelepçeler veya mengene ile sabitleyin. Bu, elinizle
sabitlemeye göre daha güvenlidir ve aleti çalıştırırken
her iki elinizi de kullanabilmenizi sağlar.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın.
6
Çift yalıtım
AT uygunluk beyanatı
Alet yalıtımı tam olarak yapılmıştır. Buna
göre, bütün harici metal kısımların elektrik
beslemesinden yalıtımı sağlanmıştır. Bunun için
elektrikli ve mekanik parçalar arasına yalıtım
bariyerleri yerleştirilmiştir ve böylece aletin
topraklanmasına gerek kalmamıştır.
KX418E / KX428E
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu teyit eder: 89/392/EWG, EN 50144
LpA (akustik basınç)
ölçülen hızlandırmanın gerçek değeri
Not: Çift yalıtım aletin çalıştırılması sırasında
normal güvenlik önlemlerinin yerine geçmez.
Yalıtım sistemi alet içerisinde olası elektrik
yalıtımı arızaları sonucu oluşabilecek
yaralanmaları önlemeye dönük bir ilave
koruma sistemidir.
63 dB(A)
< 2,5 m/saniye2
Kevin Hewitt
Mühendislik
Bölümü Müdürü
Spennymoore,
County Durham DL 16 6JG
İNGİLTERE
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Bu garanti beyanatı, bulunduğunuz bölgedeki yasal
haklarınıza zarar vermeyip sadece bir ek mahiyetindedir.
Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA’nın üye
ülkelerinde geçerlidir.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Bir Black & Decker ürünün kusurlu malzeme, işçilik veya
uygunluk eksikliği nedeniyle satın alındığı tarihten sonraki
24 ay içerisinde arızalanması halinde Black & Decker,
müşterinin en az düzeyde rahatsızlık duymasını sağlamak
amacıyla, aşağıdaki durumlar haricinde kusurlu parçaları
değiştirmeyi, normal aşınma ve yıpranmaya maruz
kalmış ürünleri onarmayı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi
garanti eder:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse,
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa,
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse,
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satınalırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın
yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya
yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat
sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu
kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet‘ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah.Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092787 - 21-01-2009
8
KX418E - - - - A
TACKER 1 & 2
©
9
KX428E - - - - A
TACKER 1
©
10
Download PDF

advertising