KA186 | Black&Decker KA186 SANDER instruction manual

®
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
KA175
KA180
KA185
KA186
KA273
374455
Australia
DeWalt Industrial Power Tool Company (Distributors of
Black & Decker products), 7 Clarice Road, Box Hill, Victoria 3128
Tel: 03 9895 9200
Fax: 03 9899 7465
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212601
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297100
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 299139
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 04 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Tel: 011 314 4431
Fax: 011 314 4435
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Sverige
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
Türkiye
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Tel: 0 212 282 3600 (10 hat)
Fax: 0 212 282 3307
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Numero verde: 167 21 39 35
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Black & Decker.
ITALIANO
FÉLICITATIONS!
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
NEDERLANDS
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
NORGE
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
FRANÇAIS
Για την αγορά του εργαλείου απÞ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
προφύλαξησ. Αν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η απορίεσ, παρακαλούµε µη
διστάσετε να απευθυνθείτε στο τοπικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυπηρέτησησ και
πληροφÞρησησ.
GEFELICITEERD!
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
EΛΛHNIKA
ΣYΓXAPHTHPIA!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen
Black & Decker Produkt. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
For at få størst mulig nytte af dit produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din produkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
Brugermanuel for rystepudsere
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for,
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
let tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Hold orden på arbejdsområdet. Uordentlige områder
og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse. Udsæt ikke elværktøjet for regn. Brug ikke el-værktøj på fugtige
eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsfladen. Brug ikke el-værktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt
med flader med jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.),
kan den elektriske sikkerhed øges ved, at tilkoble en
faldstrømsafbryder.
• Hold børn væk. Lad ikke andre personer komme i
kontakt med el-værktøjet eller ledningen. Alle
uvedkommende skal holdes væk fra
arbejdsområdet.
• Opbevar el-værktøjet sikkert. Når el-værktøjet ikke
bruges skal det opbevares på et tørt sted, højt
placeret, uden for børns rækkevidde.
• Overbelast ikke el-værktøj. Du arbejder bedre og
sikrere inden for det anførte effektområde.
• Brug det rigtige el-værktøj. Tving ikke svagt elværktøj til at udføre det arbejde, som er beregnet til
kraftigere el-værktøj. Brug ikke el-værktøj til formål,
det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save grene eller brænde.
• Bær den rette påklædning. Bær ikke løsthængende
tøj eller smykker. De kan sidde fast i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
• Anvend beskyttelsesbriller. Anvend også
ansigtsværn eller støvbeskytter, hvis arbejdet er
støvende. Ved langvarigt arbejde bruges kan
maskinen tilsluttes en støvsuger.
• Mishandl ikke ledningen. Bær aldrig el-værktøjet i
ledningen og brug ikke ledningen til at tage stikket
ud af kontakten. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
4
• Sæt arbejdsemnet fast. Brug skruetvinger eller en
skruestik til at holde emnet fast. Det er mere sikkert
end at bruge hånden, og du får begge hænder frie til
arbejdet.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance.
• Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Hold værktøjet
skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør. Hold
håndtagene tørre, rene, og frie for olie og fedt.
• Tag stikket ud af kontakten når elværktøjet er i brug,
inden service og ved udskiftning af tilbehør.
• Fjern nøglerne. Kontroller at nøgler og justerværktøj
er fjernet fra el-værktøjet, inden det startes.
• Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt el-værktøj
med fingeren på strømafbryderen.
• Forlængerledninger udendørs. Udendørs må man
kun anvende forlængerledninger, som er beregnet til
brug og mærket til dette.
• Vær opmærksom. Se på det du gør. Brug sund
fornuft. Brug ikke el-værktøj, når du er træt.
• Kontroller el-værktøjet for skader. Inden fortsat
brug af el-værktøjet, skal eventuelle beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
kontrolleres omhyggeligt for at finde ud af, om de
stadig fungerer rigtigt og kan udføre den tilsigtede
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke er i klemme, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, som kan påvirke funktionen, er i
orden. En beskyttelsesanordning eller andre dele,
som er beskadigede, skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret værksted, hvis ikke andet er angivet
i brugsanvisningen. Fejlagtige strømafbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret værksted. Anvend ikke
el-værktøj, hvis strømafbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
• For din personlige sikkerhed. Brug kun tilbehør og
løsdele, der er anbefalede i brugsanvisningen eller
vores kataloger. Brug af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
EKSTRA FORSIGTIGHED SKAL UDØVES NÅR MAN
SLIBER MALING OG MELLEMHÅRD TRÆFIBERSKIVER
(MDF)
Slibning af blybaseret maling anbefales ikke p.g.a.
vanskelighed ved kontrol af forurenet støv. Den største
fare for blyforgiftning gælder for børn og gravide.
Bygninger opført før 1960 kan være malet med farver
indeholdende bly og senere malet med yderligere et
DANMARK
lag maling. Det er vigtigt at kontrollere, om malingen
indeholder bly, inden man begynder at slibe. Dette kan
testes med en blydetektor eller af en professionel maler.
Hvis du er i tvivl, anbefaler vi at følgende forholdsregler
følges ved slibning af maling eller træfiberskive.
PERSONLIG SIKKERHED
Børn eller gravide skal ikke være i nærheden af det
arbejdsområde der slibes, før der er gjort fuldstændig rent.
Ansigtsmaske skal anvendes af de personer, som
befinder sig i arbejdsområdet. Filteret skal skiftes hver
dag, eller når brugeren føler det svært at trække vejret.
Obs! Anvend kun ansigtsmaske som er beregnet til
arbejde med blymaling eller gasser. Almindelige
malermasker har ikke samme beskyttelseseffekt.
For at undgå at indånde farvepartikler skal man ikke
spise, drikke eller ryge indenfor arbejdsområdet. Den
person som arbejder indenfor slibeområdet skal gøre
rent og vaske sig grundigt, inden han eller hun spiser,
drikker eller ryger. Støv kan sætte sig på mad, drikkelse,
etc. Derfor skal mad ikke forefindes i arbejdsområdet.
MILJØ
Maling skal fjernes på en sådan måde, at mindst mulig
mængde støv opstår. Området hvor malingen fjernes
skal dækkes med plastic. Slibning skal udføres på en
sådan måde, at man reducerer risikoen for malerstøv
udenfor arbejdsområdet.
RENGØRING OG OPRYDNING
Alle arbejdsflader skal dagligt støvsuges og rengøres
grundigt i løbet af den tid arbejdet forestår.
Støvsugerpose og filter skal skiftes regelmæssigt.
Tøj, støvbeskyttelse, legetøj, vaskbare møbler og
redskaber skal vaskes grundigt inden de anvendes igen.
Disse instruktioner skal opbevares!
DOBBELTISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder,
at alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet. Observér! Dobbeltisolering
erstatter ikke normal forsigtighed. Isoleringen
skal beskytte mod skade som kan opstå på grund
af elektrisk isoleringsfejl inde i maskinen.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft. Obs! Forlængerledninger skal kun bruges,
hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning,
kontrollér at ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid indleveres
til et autoriseret serviceværksted. (Se aktuelt katalog
for yderligere information eller kontakt Black & Decker.)
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte
Black & Deckers kundeservice eller et af vore
autoriserede serviceværksteder. Fortegnelse over vore
autoriserede serviceværksteder findes på Internet,
www.2helpU.com.
På grund af forskning og udvikling kan nedenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette nærmeste
Black & Decker autoriserede serviceværksted, hvis
fejlen indenfor fjorten dage efter at fejlen er blevet
opdaget eller burde have været opdaget. Køberen skal
kunne fremvise kvittering, faktura eller andet
købsbevis, som viser hvor og når maskinen er blevet
købt. Køberen påtager sig at aflevere i hel stand til
serviceværkstedet eller til købsstedet. For brugerkøb
gælder desuden dele af forbrugerkøbeloven, som
omhandler forholdet mellem forhandler og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør.
For nærmere information, kontakt nærmeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt
Black & Decker eller Piranha tilbehør.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger 85dB (A).
5
DANMARK
DETALJEBESKRIVELSE
•
1
5
•
4
2
ISÆTNING AF SANDPAPIRET
Din sliber bruger 1/3 ark (KA175/KA180/KA185/KA185E),
eller hullet 1/3 ark med velcrofæste (KA186/KA186E/
374455), eller 1/2 ark (KA273) sandpapir.
For at isætte sandpapiret, fortsættes som følger:
Tag stikket ud af elforsyningen.
KA186/KA186E/374455
•
•
3
Tryk den nylonvævet side
af slibepapiret ind mod
hagerne på slibesålen.
Hullerne på papiret skal
sidde over hullerne i
slibesålen.
•
1
5
•
•
•
•
4
2
3
•
1
6
•
•
5
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
KA175/KA180/KA185/KA185E
Tryk håndtagene opad
foran og bagpå
papirklemmerne for at
frigøre dem fra fastholdelsesrillerne.
Brug papirklemmernes
løftestænger til at åbne
disses klemmer (KA273).
•
Tænd/sluk afbryder
Papirklemme
Støvudtrækning
Slibebund
Håndtag
Variabel hastighedskontrol
Bring hullerne i
sandpapiret på linje med
støvudtræks-hullerne på
bunden af din sliber.
Dit produkt indeholder nogle eller alle de ovenstående
dele. Bemærk: Denne manuel dækker også
katalognumre med et bogstav-indeks. Der henvises til
emballage for en beskrivelse af dit produkt.
FORBEREDELSE AF DIN SLIBER
For at forberede din sliber, fortsættes som følger:
Tag stikket ud af elforsyningen.
Monter den korrekte kvalitet sandpapir på bunden af
din sliber. Støvudsugsafløbet tilsluttes en støvsuger.
Indsæt støvudtræksposen (KA273). Sæt den variable
hastighedskontrol på den ønskede indstilling
(KA185E/KA186E).
6
Hold sandpapiret i stilling og isæt dens kant under den
forreste papirklemme. Tryk papirklemmens håndtag
nedad og sæt den i fastholdelsesrillen (KA175/KA180/
KA185/KA185E).
For at lukke papirklemmen (KA273), betjenes den forreste
papirklemmes løftestang. Med en lettere stramning på
DANMARK
sandpapiret, og for at
sætte den fast på bunden,
isættes den bageste kant
på den bageste
papirklemme. Tryk
håndtaget på
papirklemmen nedad og
placer den i fastholdelsesrillen (KA175/KA180/KA185/
KA185E). Betjen den bageste papirklemmes løftestang
for at lukke papirklemmen (KA273).
STØVAFSUG (KA175/KA180/KA185/KA185E/KA186/
KA186E/374455)
Din sliber har en adapter, der skal tilsluttes en
støvsuger. For at tilslutte støvsugeren, fortsættes som
følger:
Tilslut adapteren i den
bageste stikkontakt på
din sliber, hvorefter
støvsugerens slange
tilsluttes.
STØVAFSUG (KA273)
Din sliber har en ekstern pose til samling af støv.
For montering af støvudtræksposen, fortsættes
som følger:
Skub støvafsug låg
fremad og isæt dettes
mundstykke i åbningen.
For at tømme støvafsug,
åbnes lynlåslukningen og
indholdet tømmes.
For at fjerne
støvafsugsposen, trykkes
frigørelseslåsen,
hvorefter posen fjernes
fra åbningen.
VARIABEL HASTIGHED (KA185E/KA186E)
Den variable hastighedskontrol foran din sliber giver
den optimale hastighed
for alle slags materialer.
For at justere din slibers
hastighed, sættes
kontrolknappen på det
ønskede nummer.
Foreslåede hastigheder oplyses i den følgende opstilling:
Materiale
Elektronisk niveau
Hårdt træ (bøg)
Blødt træ (fyr)
Krydsfinér
Syntetisk materiale
Akrylisk glas
Ikke-jernholdigt metal
Stål
Fjerning af fernis
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
BETJENING AF DIN SLIBER
KA175/KA273
For at tænde din sliber,
skubbes tænd/sluk
afbryderen fremad;
markeringen “1”
kommer til syne. For at
slukke din sliber,
skubbes tænd/sluk
afbryderen bagud;
markeringen “0”
kommer til syne.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
For at tænde din sliber,
trykkes der på kontakten
mærket “1”. For at
slukke din sliber, trykkes
der på kontakten
mærket “0”.
PRAKTISKE RÅD
Hold altid fast på din
sliber med begge hænder.
Slib altid i årernes retning.
Hvis du sliber tværs over
årerne, efterlader du
hvirvelmærker.
• Brug den korrekte kvalitet sandpapir. Fint sandpapir
giver bedre ydelsespræstation, med en grov finish.
Groft sandpapir giver mindre ydelsespræstation,
med et finere finish. Som en almindelig regel,
begyndes med fint sandpapir og sluttes med grovere.
7
DANMARK
• Udskift slidt sandpapir.
• Tøm støvposen (KA273) hver 10. minut.
• Sæt den korrekte hastighed (KA185E/KA186E). Brug
lav hastighed for akryliske og syntetiske materialer,
og mellem til høj hastighed til hårdt og blødt træ.
VÆRKTØJSPLEJE
• Der må ikke bruges magt på din sliber. Dette kan
forårsage at din sliber bliver overvarm. Hvis din
sliber bliver for varm, køres den i tomgang i
2 minutter.
• Hold altid motorhusets luftafkølingsventilatorer
ryddede.
• For at rengøre din sliber, fortsættes som følger:
• Tag stikket ud af elforsyningen.
• Brug en ren og tør malebørste til at rense
udstrømningsåbningerne og kanalerne.
• Rengør huset med en ren fugtig klud (der må ikke
bruges opløsningsmidler, benzin eller terpentin).
EU KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455 er i
overensstemmelse med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
Vægt lydtryk er 85dB (A)
Vægt lydeffekt er 98dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er 4.6m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
8
Bedienungsanleitung für Schleifmaschine
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Arbeiten mit elektrischen Geräten
sollten Sie die folgenden vorbeugenden
Sicherheitsrichtlinien unbedingt einhalten, um die
Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und
körperlichen Verletzungen zu vermeiden.
Für sicheres Arbeiten:
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser
Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Bereichen,
wo Feuer- oder Brandgefahr bestehen könnte.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen,
zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern, Herden,
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI)- Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, für die
sie nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissägen
sollen nicht benutzt werden, um Bäume zu fällen
oder um Äste zu schneiden.
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
• Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
• Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie das
Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht,
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
• Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für sicheren
Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
• Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen Werkzeuge
mit dem Finger am Schalter. Vergewissern Sie sich,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
• Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
• Schließen Sie die Staubabsaugung an. Wenn das
Gerät mit einer Staubabsaugung geliefert wird,
stellen Sie sicher, daß diese angeschlossen ist und
richtig funktioniert, besonders wenn Sie in
geschlossenen Räumen arbeiten.
• Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in
Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
9
DEUTSCH
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen
sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt
repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts
anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie
keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht
ein- und ausschalten läßt.
• Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
• Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da
unsachgemäße Reparaturen Verletzungsgefahr für
den Benutzer zur Folge haben können.
bleihaltige Farben und Abgase einzusetzen sind.
Normale Farbmasken sind nicht sicher. Bitte nicht
essen, trinken oder rauchen während des Arbeitens.
Bitte waschen Sie sich und reinigen Sie Ihre Kleidung,
bevor Sie essen, trinken oder rauchen.
Bitte lassen Sie kein Essen und keine Getränken offen
stehen, da die Gefahr der Staubablagerung groß ist.
ZUSÄTZLICHER SICHERHEITSHINWEIS FÜR DAS
SCHLEIFEN VON FARBEN SOWIE DÄMM- UND
ISOLIER-PLATTEN
Es ist nicht zu empfehlen bleihaltige Farbe abzuschleifen,
da der verunreinigte Staub eigeatmet werden könnte.
Die größte Gefahr stellen Bleivergiftungen für Kinder
und Schwangere dar.
Bleihaltige Farben findet man an Gebäuden, die vor
1960 gebaut sowie zusätzlich gestrichen wurden.
Es ist sehr wichtig festzustellen , ob die abzuschleifende
Farbe bleihaltig ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
Dieses kann entweder durchgeführt werden mit einen
Spezialtest oder von einem gewerblichen Malerbetrieb.
Wenn Sie Zweifel haben, empfehlen wir die folgende
Vorsichtsmaßnahmen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
PERSONEN SICHERHEIT
Kinder und Schwangere sollten es vermeiden, den
Raum zu betreten, in welchem bleihaltige Farbe
abgeschliffen wird. Sie müssen so lange warten, bis
die Endreinigung abgeschlossen ist.
Alle Personen, die den Raum betreten, in welchem
gearbeitet wird, müssen einen Atemschutz
(Staubmaske) tragen. Der Staubmasken-filter muß
jeden Tag gewechselt werden oder der Benutzter kann
Probleme mit der Atmung bekommen.
Achtung: Benutzen Sie nur die Staubmasken, die für
10
UMWELTSCHUTZ
Während die Farbe abgeschliffen wird, muß der Staub
auf ein Minimum verringert werden. Die
Gefahrenzonen müssen mit Plastikplanen abgedeckt
werden. Schleifen Sie die Flächen so ab, daß der Staub
auf die Plastikplanen fällt.
REINIGUNG UND ENTSORGUNG
Alle Flächen des Arbeitsraumes müssen jeden Tag
abgesaugt und sorgfältig gereinigt werden-für die Zeit
des Schleifens.
Der Staubsaugerbeutel sollte öfter gewechselt werden.
Alle Kleidungsstücke, benutzte Schleifpapierblätter,
Spielzeug, abwaschbare Möbel, und Kleinteile sollten
vor dem weiten Einsatz gereinigt werden.
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet,
daß zwei voneinander unabhängige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen,
mit stromführenden Metallteilen in Berührung zu
kommen. Dies wird erreicht, indem man eine
Isolierbarriere zwischen den elektrischen Teilen
und den mechanischen Teilen plaziert. Dadurch
stellt die Zweifach - Isolierung für Sie einen guten
Schutz vor einem elektrischen Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung der auf
dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
Das Werkzeug ist mit einem zweipoligen Kabel und
Stecker ausgerüstet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker Verlängerungskabel
(zweiadrig) verwenden, ohne daß Ihr Gerät dabei an
Leistung verliert. Hinweis: Verwenden Sie nur wenn
unbedingt erforderlich ein Verlängerungskabel. Der
Einsatz eines nicht korrekten Verlängerungskabels kann
zu Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen.
Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß,
achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.
DEUTSCH
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht in
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder den Black & Decker Zentralkundendienst.
UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser
oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an den
Black & Decker Zentralkundendienst oder eine unserer
autorisierten Vertragswerkstätten. Unsere Mitarbeiter
freuen sich darauf, Ihnen unseren Service anzubieten.
Mit unserer Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem
Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ein,
die Sie gegenüber dem haben, bei dem Sie das Gerät
gekauft haben. Genauere Informationen über unsere
Kundendienstpolitik und eine Liste der VertragsWerkstätten sind im Internet unter www.2helpU.com
verfügbar. Alternativ können Sie unser Service- und
Informationscenter anrufen, dessen Telefonnummer Sie
auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Materialoder Verarbeitungsfehler innerhalb von 24 Monaten
nach dem Kauf auftreten, garantieren wir die kostenlose
Instandsetzung des Gerätes oder nach unserer
Entscheidung den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, unseren
Zentralkundendienst oder eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten mit Kaufnachweis (Rechnung
oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) zurückgebracht.
• Das Gerät wurde sachgemäß eingesetzt und nur
original Black & Decker Zusatzgeräte und Zubehör
wurden verwendet, welche ausdrücklich von uns
zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als von unserem eigenen Servicepersonal oder autorisierten Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits, Sägeblätter,
Hobelmesser, Trennscheiben und Schleifpapier etc.).
Black & Decker bietet Ihnen ein bundesweites
Servicenetz durch unseren Zentralkundendienst und
autorisierte Vertragswerkstätten an. Es ist unser
Bestreben, Ihnen exzellenten Service, schnelle
Reparaturen, umfassenden Ersatzteildienst und eine
breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift
unseres Zentralkundendienstes und unserer Vertragswerkstätten finden Sie im jeweils gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis (Rechnung
oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser und
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
11
DEUTSCH
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser und
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Gang.
ZUBEHÖR
Benutzen Sie nur orginal Black & Decker Zubehör, um
die optimale Leistung Ihres Gerätes sicherzustellen.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Zum
Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den Geräuschpegel
als unangenehm empfinden - normalerweise ist das bei
einem Geräuschpegel von über 85dB (A) der Fall- wird
ein angemessener Gehörschutz empfohlen.
Ihr Produkt hat entweder einige oder alle diese Teile.
Anmerkung: Die Bedienungsanleitung bezieht sich
auch auf Katalognummern, die mit einem Buchstaben
enden. Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie auf
dem Verpackungskarton.
BESCHREIBUNG
•
1
5
•
1
6
•
•
•
•
4
5
3
•
1. Ein/Aus-Schalter
2. Schleifpapierklammer
3. Staubauffangvorrichtung
4. Schleifmaschinenunterseite
5. Griff
6. Einstellbarer Geschwindigkeitsregler
VORBEREITUNG DER SCHLEIFMASCHINE
Um die Schleifmaschine betriebsbereit zu machen, wie
folgt vorgehen:
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Bestücken Sie die Schleifmaschine mit dem korrekten
Schleifpapier. Schließen Sie den Staubfangauslaß mit
Hilfe des Staubabsaugungsadapters an einen
Staubsauger an. Montieren Sie den Staubfangsack
(KA273). Drehen Sie den einstellbaren Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Einstellung
(KA185E/KA186E).
EINLEGEN DES SCHLEIFPAPIERS
Ihr Schleifmaschine verwendet einen drittel Bogen
(KA175/KA180/KA185/KA185E), oder passend
erhältliches Klettfix-Schleifpapier (KA186/KA186E/
374455), oder 115x280mm (KA273) Schleifpapier.
Zum Befestigen des Schleifpapiers wie folgt vorgehen:
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
KA186/KA186E/374455
4
2
1
5
•
•
3
•
•
•
•
•
4
12
•
2
3
Drücken Sie das KlettfixSchleifpapier auf die
Schleifplatte der
Maschine. Richten Sie
die Löcher des
Schleifpapiers auf die
Staubauffanglöcher in
der Schliefplatte aus.
KA175/KA180/KA185/KA185E
Drücken Sie die Griffe der vorderen und hinteren
Schleifpapierklammer nach oben, um sie aus den
DEUTSCH
Halterillen zu lösen.
Betätigen Sie den
Arretierhebel, um die
Schleifpapierklammern
zu öffnen (KA273).
Richten Sie die Löcher in
dem Schleifpapier auf die
Staubauffanglöcher in der
Unterseite des
Schwingschleifers aus.
Halten Sie das
Schleifpapier in Position
und schieben Sie die Kante
des Schleifpapiers unter
die vordere Klammer.
Drücken Sie den Griff der
Klammer herunter und
schieben Sie ihn in die
Haltenut (KA175/KA180/
KA185/KA185E). Betätigen
Sie den vorderen
Arretierhebel, um die
Schleifpapierklammer zu
schließen (KA273). Halten Sie das Schleifpapier unter
leichter Spannung, damit es an der Unterseite haftet und
schieben Sie die hintere Kante in die hintere Klammer.
Drücken Sie den Griff der Klammer nach unten und
schieben Sie ihn in die Haltenut (KA175/KA180/KA185/
KA185E). Betätigen Sie den hinteren Arretierhebel, um die
Schleifpapierklammer zu schließen (KA273).
STAUBABSAUGUNG (KA175/KA180/KA185/KA185E/
KA186/KA186E/374455)
Ihr Schwingschleifer ist mit einem Adapter
ausgerüstet, der an einen Staubsauger angeschlossen
werden kann. Um den Staubsauger anzuschließen, wie
folgt vorgehen:
Schieben Sie den
Staubsaugeradapter in
die hintere Öffnung des
Schleifgeräts und
schließen Sie den
Schlauch des
Staubsaugers daran an.
STAUBABSAUGUNG (KA273)
Ihr Schwingschleifer besitzt zum Auffangen von Staub
einen externen Staubfangsack. Um den Staubfangsack
zu installieren, wie folgt vorgehen:
Ziehen Sie die
Abdeckung der
Staubauffangöffnung
nach vorne und schieben
Sie die Düse des
Staubfangsacks in den
Geräteauslaß.
Zum Entleeren des
Staubfangsacks wird der
Reißverschluß geöffnet
und der Inhalt entleert.
Um den Staubfangsack zu
entfernen, drücken Sie
den Lösehebel herunter
und ziehen den Sack aus der Öffnung.
GESCHWINDIGKEITSREGLER (KA185E/KA186E)
Der variable Geschwindigkeitsregler an der
Vorderseite der Schleifmaschine sorgt für optimale
Betriebsleistung bei jedem Material.
Um die Geschwindigkeit
der Schleifmaschine
einzustellen, drehen Sie
den Regler auf die
gewünschte Zahl.
Die empfohlenen Zahlen finden Sie in der
nachfolgenden Tabelle:
Material
Schalterstellung
Hartholz (Buche)
Weichholz (Fichte)
3-5
3-5
13
DEUTSCH
Material
Schalterstellung
Furnier
Kunststoffe
Akryl
Nicht-Eisenmetalle
Stahl
Lack- und Farbanstrichentfernung
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
BETRIEB IHRER SCHLEIFMASCHINE
KA175/KA273
Zum Einschalten Ihres
Schwingschleifers
schieben Sie den Ein/
Aus-Schalter nach
vorne; die “1” erscheint.
Zum Ausschalten des
Geräts schieben Sie den
Ein/Aus-Schalter nach
hinten; die “O”
erscheint.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Zum Einschalten der
Schleifmaschine
drücken Sie den Schalter
“1”. Zum Ausschalten der
Schleifmaschine drücken
Sie den Schalter “0”.
EINIGE HINWEISE ZUM ARBEITEN MIT DER
SCHLEIFMASCHINE
Halten Sie das Gerät
immer mit beiden Händen
fest. Schleifen Sie immer
in Richtung der
Holzmaserung. Falls Sie
quer zur Maserung
arbeiten, bleiben Schleifspuren zurück.
• Verwenden Sie immer das richtige Schleifpapier.
Grobkörniges Schleifpapier sorgt für hohen Abrieb
mit einer rauheren Oberfläche. Feinkörniges
Schleifpapier hat einen niedrigen Abrieb mit einer
glatteren Oberfläche. Allgemein beginnt man mit
grobkörnigem Schleifpapier und beendet den letzten
Schliff mit feinkörnigem Papier.
• Wechseln Sie abgenutztes Schleifpapier aus.
• Entleeren Sie den Staubfangsack (KA273) alle
10 Minuten.
• Stellen Sie jeweils die richtige Geschwindigkeit ein
(KA185E/KA186E). Verwenden Sie bei Akryl- und
14
Kunststoffmaterialien eine niedrige Geschwindigkeit
und stellen bei Hart- und Weichholz auf mittlere
oder hohe Geschwindigkeit ein.
WERKZEUGPFLEGE
• Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die
Schleifmaschine aus. Dadurch kann es zur
Überlastung der Schleifmaschine kommen. Überhitzt
sich das Gerät, dann lassen Sie es zwei Minuten
lang ohne Last laufen.
• Sorgen Sie dafür, daß die Kühlschlitze im
Motorgehäuse immer frei sind.
• Zum Reinigen der Schleifmaschine wie folgt verfahren:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Säubern Sie die Luftschlitze und -leitungen mit
einem sauberen, trockenen Pinsel.
• Reinigen Sie das Gehäuse mit einem sauberen,
feuchten Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel,
Benzin oder Terpentin).
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: KA175, KA180, KA185, KA186, KA273,
374455 der Richtlinie 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144 entsprechen
Lpa (Schalldruck) 85dB (A)
Lpa (Schalleistung) 98dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 4.6m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
Eine Black & Decker-Politik ist die fortlaufende
Verbesserung unserer Produkte und daher nehmen
wir uns das Recht, Produkt-Spezifizierungen fristlos
zu ändern.
Οδηγίεσ χρήσησ του τριβείου
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προειδοποίηση: Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία, πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα
ασφαλείασ για να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ,
ηλεκτροπληξίασ και προσωπικού τραυµατισµού.
∆ιαβάστε και φυλάξτε Þλεσ αυτέσ τισ οδηγίεσ
προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε το προϊÞν.
Για ασφαλή λειτουργία:
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και πάγκοι δηµιουργούν
κίνδυνο τραυµατισµού.
• Προσέξτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και
µην τα χρησιµοποιείτε σε χώρουσ που έχουν
υγρασία ή είναι βρεγµένοι. Eχετε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mην κάνετε χρήση
ηλεκτρικών εργαλείων Þταν υπάρχει κίνδυνοσ να
προκληθεί φωτιά η έκρηξη.
• Προφυλαχθείτε απÞ την ηλεκτροπληξία.
Aποφεύγετε την επαφή του σώµατοσ µε γειωµένεσ
επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).
• Aποµακρύνετε τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ σασ να πιάνουν το εργαλείο ή την
προέκταση καλωδίου. Oλοι οι επισκέπτεσ πρέπει
να παραµένουν µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία Þταν δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, πρέπει να αποθηκεύονται σε
µέρη που είναι στεγνά, ψηλά ή που κλειδώνουν και
που δεν µπορούν να φθάσουν τα παιδιά.
• Mην ζορίζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά
καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, Þταν
λειτουργεί µε το ρυθµÞ για το οποίο σχεδιάσθηκε.
• Xρησιµοποιείτε το σωστÞ εργαλείο. Mην
προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά ενÞσ µεγάλου
εργαλείου, µε ένα µικρÞτερησ δυνατÞτητασ. Mην
χρησιµοποιείτε εργαλεία για σκοπούσ για τουσ
οποίουσ δεν σχεδιάστηκαν.
• Nτυθείτε κατάλληλα. Mη φοράτε χαλαρά ενδύµατα
ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να περιπλεχθούν στα
κινούµενα µέρη. Eλαστικά γάντια και µη ολισθηρά
υποδήµατα συστήνονται Þταν εργάζεστε στο
ύπαιθρο. Nα φοράτε προστατευτικÞ κάλυµµα
µαλλιών για να τα συγκρατεί, στην περίπτωση που
έχουν µεγάλο µάκροσ.
• Mην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου (αν υπάρχει).
Mη µεταφέρετε ποτέ το εργαλείο κρατώντασ το
απÞ το καλώδιÞ και µην το τραβάτε απo αυτÞ για να
το βγάλετε απÞ την πρίζα. Kρατάτε το καλώδιο
µακριά απÞ σηµεία θέρµανσησ, λάδια και αιχµηρά
αντικείµενα.
• Στερεώστε το αντικείµενο στο οποίο δουλεύετε.
Xρησιµοποιείτε σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να
κρατάνε το αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο
ασφαλέσ παρά να το κρατάτε στο χέρι σασ και η
µέθοδοσ αυτή ελευθερώνει και τα δύο σασ χέρια
για τη λειτουργία του εργαλείου.
• Eχετε σωστή θέση και απÞσταση. ∆ιατηρείτε πάντα
µια σωστή θέση και την ισορροπία του σώµατÞσ σασ.
• Συντηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα διατηρείτε
τα εργαλεία αιχµηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη λειτουργία. Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ
λίπανσησ και αλλαγήσ των εξαρτηµάτων. Περιοδικά,
να επιβλέπετε τα καλώδια του εργαλείου και εάν
έχουν υποστεί βλάβη να επιδιορθώνονται απÞ
αναγνωρισµένο τµήµα υπηρεσίασ. Eπίσησ, πού και
πού, να εξετάζετε τισ προεκτάσεισ καλωδίου και να
τισ αντικαθιστάτε, αν έχουν υποστεί βλάβη. Nα
διατηρείτε τισ χειρολαβέσ στεγνέσ, καθαρέσ και
χωρίσ λάδια ή λίπη.
• Aποσυνδέστε τα εργαλεία. Aποσυνδέστε τα
εργαλεία Þταν δεν τα χρησιµοποιείτε, πριν κάνετε
εργασίεσ συντήρησησ και Þταν αλλάζετε
εξαρτήµατα, Þπωσ λάµεσ, µύτεσ και κÞπτεσ.
• Bγάλτε Þτι εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη
ρύθµισή του. Aποκτήστε τη συνήθειά να ελέγχετε
Þτι κάθε κλειδί ή άλλο εργαλείο που
χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση το ηλεκτρικού
εργαλείου έχει βγει και έχει αποθηκευτεί, πριν
ξεκινήσετε τη λειτουργία του.
• Aποφεύγετε την κατά λάθοσ λειτουργία του
εργαλείου. Mη µεταφέρετε εργαλείο που είναι
µέσα στην πρίζα έχονταστο δάκτυλο στο διακÞπτη.
Bεβαιωθείτε Þτι ο διακÞπτησ είναι σβηστÞσ Þταν
το βάζετε στην πρίζα.
• Παλαντέζα για εξωτερική χρήση. Oταν ένα εργαλείο
πρÞκειται να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικούσ
χώρουσ, χρησιµοποιείτε µÞνον παλαντέζεσ που είναι
για τέτοιουσ χώρουσ και έχουν την ανάλογη ένδειξη.
• Nα είστε πάντα σε εγρήγορση. Προσέχετε τί
κάνετε. Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη
λειτουργείτε το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοσ.
• Συνδέστε εξαρτήµατα εξαγωγήσ σκÞνησ. Aν
δίνονται εξαρτήµατα για την εξαγωγή και συλλογή
τησ σκÞνησ. Bεβαιωθείτε Þτι έχουν συνδεθεί και
χρησιµοποιούνται σωστά.
• Eλέγξτε για βλάβεσ εξαρτηµάτων. Πριν
χρησιµοποιοιήσετε πάλι το εργαλείο, ελέγξτε
προσεκτικά κάθε τµήµα του που είχε βλάβη για να
είστε σίγουροσ Þτι θα λειτουργήσει κανονικά και
θα κάνει τη δουλειά που θέλετε. Eλέγξτε Þτι τα
15
EΛΛHNIKA
κινούµενα µέρη είναι στη σωστή θέση, συνδεδεµένα
σωστά και κινούνται ελεύθερα. Eλέγξτε αν
υπάρχουν σπασµένα εξαρτήµατα, αν η βάση είναι
εντάξει και γενικά κάθε περίπτωση που µπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία του. Tο οποιοδήποτε µέροσ
του εργαλείου που έχει βλάβη πρέπει να διορθωθεί
σωστά ή να αντικατασταθεί σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ, εκτÞσ αν συνιστάται κάτι
διαφορετικÞ στον οδηγÞ χρήσησ. Aλλάξτε
ελαττωµατικούσ διακÞπτεσ σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ. Mην χρησιµοποιείτε το
εργαλείο αν ο διακÞπτησ δεν λειτουργεί σωστά.
• Προειδοποίηση: H χρήση οποιουδήποτε
πρÞσθετου τυχÞν εξαρτήµατοσ που δεν
συνιστάται σ’ αυτÞ τον οδηγÞ χρήσησ, µπορεί να
δηµιουργήσει κίνδυνο προσωπικού τραυµατισµού.
• Eπιδιορθώνετε τα εργαλεία σασ σε
εκπαιδευµένουσ τεχνικούσ. AυτÞ το ηλεκτρικÞ
εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τουσ σχετικούσ
κανονισµούσ ασφαλείασ. Oι διορθώσεισ να
γίνονται µÞνον απÞ κατάλληλα προσοντούχα
πρÞσωπα, χρησιµοποιώντασ αυθεντικά
ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να προκύψει
σηµαντικÞσ κίνδυνοσ στον χρήστη τουσ.
ΣYMΠΛHPΩMATIKEΣ O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ ΠOY
ΠPEΠEI NA ΠAIPNETE OTAN TPIBETE MΠOΓIA KAI
ΞYΛO TYΠOY MDF
Η αφαίρεση µπογιάσ που περιέχει µÞλυβδο δεν
συνίσταται διÞτι δεν είναι δυνατÞ να υπολογίσουµε
την βλαβερή σκÞνη που παράγεται. Ο µεγαλύτεροσ
κίνδυνοσ δηλητηρίασησ απo σκÞνη µολύβδου είναι
για τα παιδιά και τισ εγκύουσ. Οποιοδήποτε κτίριο
πρίν το 1960 µπορεί να έχει βαφτεί εξαρχήσ µε
µπογιά που περιείχε µÞλυβδο η οποία κατÞπιν
καλύφθηκε απo άλλα στρώµατα µπογιάσ. Είναι
σηµαντικÞ να διαπιστώσετε προτού ξεκινήσετε το
τρίψιµο εάν η µπογιά περιέχει µÞλυβδο. ΑυτÞ µπορεί
να γίνει µε διάφορα σετ ανίχνευσησ µολύβδου ή απo
ενα επαγγελµατία διακοσµητή. Εαν αυτÞ δεν είναι
δυνατÞν, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε τισ
παρακάτω οδηγίεσ ασφαλείασ πρίν ξεκινήσετε το
τρίψιµο σε µπογιά η ξύλο MDF.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Απαγορεύεται η είσοδοσ σε παιδιά και εγκύουσ στο
χώρο Þπου γίνεται η εργασία µέχρισ Þτου καθαριστεί
καλά ο χώροσ. Μια µάσκα προστασίασ απο σκÞνη ή
µάσκα οξυγÞνου πρέπει να φοριέται απο Þλουσ Þσουσ
µπαίνουν στο χώρο εργασίασ. Το φίλτρο τησ µάσκασ
πρέπει να αντικαθίσταται καθηµερινά ή οποτεδήποτε
16
ο εργαζÞµενοσ δυσκολεύεται να αναπνεύσει.
Σηµείωση: ΜÞνο µάσκεσ σκÞνησ κατάλληλεσ για
σκÞνη µολύβδου πρέπει να χρησιµοποιούνται.
Οι συνηθισµένεσ µάσκεσ σκÞνησ δεν προσφέρουν
προστασία. Απαγορεύεται να τρώτε, να πίνετε και να
καπνίζετε Þταν δουλεύετε για το κίνδυνο εισπνοήσ
µπογιάσ. Πρέπει να ξεπλένεστε καλά πριν φάτε,
πιείτε η καπνίσετε. Μήν αφήνετε εκτεθειµένα
κοµµάτια τροφήσ η ποτÞ σε περιβάλλον εργασίασ
Þπου µπορεί να κατακαθίσει η σκÞνη.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η µπογιά πρέπει να αφαιρείται µε τέτοιο τρÞπο ώστε
να µειώνεται το µέγεθοσ τησ ποσÞτητασ σκÞνησ που
παράγεται. Οι χώροι Þπου γίνεται αφαίρεση µπογιάσ
πρέπει να σφραγίζονται µε πλαστικÞ κάλυµµα.
Η αφαίρεση τησ µπογιάσ πρέπει να γίνεται µε τέτοιο
τρÞπο ώστε να µειώνεται η ποσÞτητα τησ σκÞνησ
που βγαίνει έξω απο το χώρο εργασίασ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Ολεσ οι επιφάνειεσ στο χώρο εργασίασ πρέπει να
σκουπίζονται και να καθαρίζονται καθηµερινά και
καθ΄Þλη την διάρκεια τησ εργασίασ. Οι σακούλεσ τησ
σκούπασ πρέπει να αλλάζονται τακτικά.
Είδη ρουχισµού, πανιά σκÞνησ, παιχνίδια, έπιπλα και
άλλα αντικείµενα στο χώρο πρέπει να πλυθούν
σχολαστικά πριν ξαναχρησιµοποιηθούν.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σασ έχει πλήρη µÞνωση. AυτÞ
σηµαίνει Þτι Þλα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απÞ την κεντρική
παροχή ρεύµατοσ. AυτÞ γίνεται µε την
τοποθέτηση µÞνωσησ µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένωσ δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µÞνωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων Þταν
λειτουργείτε αυτÞ το εργαλείο. Tο σύστηµα
µÞνωσησ είναι για πρÞσθετη προστασία
εναντίον βλάβησ που επέρχεται απÞ πιθανή
βλάβη ηλεκτρικήσ µÞνωσησ µέσα στο εργαλείο.
ΗΛEKTPIKH AΣΦAΛEIA
Βεβαιωθείτε Þτι η τροφοδοσία ρεύµατοσ είναι η ίδια
µε αυτή που αναγράφεται στο ενδεικτικÞ πλακίδιο
τάσησ. Το παρÞν εργαλείο είναι εξοπλισµένο µε
καλώδιο ρεύµατοσ διπλού πυρήνα, και ακροδέκτη
(φισ) τροφοδοσίασ.
EΛΛHNIKA
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασησ µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασησ, βεβαιωθείτε
Þτι οι καλωδιώσεισ του είναι συνδεδεµένεσ σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί Yπηρεσίασ τησ
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σασ
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειασ για το περιβάλλον.
ΕξYΠPETHΣH META THN ΠΩΛHΣH
ΣκοπÞσ τησ Black & Decker είναι Þλοι οι καταναλωτέσ
µηχανηµάτων Black & Decker να είναι ικανοποιηµένοι
και µε το εργαλείο τουσ και µε την εξυπηρέτηση
µετά την πώληση, αλλά εαν χρειάζεστε κάποια
συµβουλή η βοήθεια παρακαλούµε επικοινωνήστε µε
το κοντινÞτερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευήσ
τησ Black & Decker το οποίο θα χαρεί να σασ βοηθήσει.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker
Eλλασ A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικÞ ή
επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε υπερφÞρτωση του
προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευήσ σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή
άλλα άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη. Oι
παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για την
ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που κάποια
προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ. Tο
προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ κανονισµούσ
σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ παρεµßολέσ.
ΕΞAPTHMATA
Η απÞδοση κάθε ηλεκτρικού εργαλείου εξαρτάται απÞ
το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται. Τα εξαρτήµατα τησ
Black & Decker είναι κατασκευασµένα µε βάση αυστηρέσ
προδιαγραφέσ και σχεδιασµένα να ενισχύουν την
απÞδοση του ηλεκτρικού εργαλείου. Αγοράζοντασ
εξαρτήµατα Black & Decker εξασφαλίζετε Þτι κάνετε
το καλύτερο δυνατÞν για το ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ
τησ Black & Decker. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε
τον πλησιέστερο έµπορο η κέντρο εξυπηρέτησησ
Black & Decker για λεπτοµερείσ πληροφορίεσ για τισ
λάµεσ και λοιπά εξαρτήµατα που διατίθενται.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Συνιστάται να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα για την
προστασία τησ ακοήσ σασ εάν η στάθµη του ήχου δεν
είναι αποδεκτή. ΑυτÞ, σε κανονικέσ συνθήκεσ
αντιστοιχεί σε ένταση µεγαλύτερη απÞ 85dB (Α).
ΧAPAKTHPIΣTIKA
•
1
5
•
4
2
1
5
•
•
3
•
•
•
•
•
4
2
3
•
17
EΛΛHNIKA
1
6
•
•
•
•
4
5
3
•
1. ∆ιακÞπτησ on/off
2. Σφιγκτήρασ γυαλÞχαρτου
3. ΑπορρÞφηση σκÞνησ
4. Βάση τριβείου
5. Χειρολαβή
6. Ρύθµιση µεταβλητήσ ταχύτητασ
Το προϊÞν σασ συµπεριλαµβάνει µερικά ή Þλα απ’
αυτά τα χαρακτηριστικά.
Σηµείωµα: Αυτέσ οι οδηγίεσ καλύπτουν επίσησ και
µοντέλα του καταλÞγου που λείγουν σε γράµµα.
Βλέπετε το κιβώτιÞ σασ για περισσÞτερεσ
πληροφορίεσ σχετικά µε το προϊÞν σασ.
ΠPOΣTOIMAΣIA TOY TPIBEIOY ΣAΣ
Για την προετοιµασία του τριβείου σασ, συνεχίστε ωσ
ακολούθωσ: Αφαιρέστε το φισ απÞ την πρίζα.
Τοποθετήστε το σωστÞ είδοσ γυαλÞχαρτου στη βάση
του τριβείου σασ. Συνδέστε το στÞµιο εξαγωγήσ
σκÞνησ σε µία ηλεκτρική σκούπα. Τοποθετήστε το
σάκο απορρÞφησησ σκÞνησ (ΚΑ273). Τοποθετήστε τη
ρύθµιση µεταβλητήσ ταχύτητασ στην επιθυµητή
θέση (ΚΑ185Ε/KA186E).
ΤOΠOΘETHΣH TOY ΓYAΛOXAPTOY
Το τριβείο σασ χρησιµοποιεί ένα τρίτο φύλλου
(KA175/KA180/ΚΑ185/ΚΑ185Ε) ή γυαλÞχαρτα τύπου
Velcro (KA186/KA186E/374455), ή µισÞ φύλλο (ΚΑ273)
γυαλÞχαρτου. Για την τοποθέτηση του γυαλÞχαρτου,
συνεχίστε ωσ ακολούθωσ: Αφαιρέστε το φισ απÞ
την πρίζα.
KA186/KA186E/374455
Πιέστε την ανάποδη
µεριά του γυαλÞχαρτου
στα πιαστράκια τησ
βάσησ, Þντασ σίγουροσ
Þτι οι τρύπεσ του
γυαλÞχαρτου και τησ
βάσησ είναι
ευθυγραµµισµένα.
18
KA175/KA180/KA185/KA185E
Πατήστε προσ τα πάνω
τα χερούλια του
µπροστινού και πίσω
συσφιγκτήρα γυαλÞχαρτου
για να τα µετακινήσετε
απÞ τη ράβδωση
συγκράτησήσ τουσ.
Χρησιµοποιήστε τουσ
µοχλούσ των
συσφιγκτήρων για να
τουσ ανοίξετε (ΚΑ273).
Ευθυγραµµίστε τισ
τρύπεσ του
γυαλÞχαρτου µε τισ
τρύπεσ απορρÞφησησ
σκÞνησ στη βάση του
τριβείου σασ.
Κρατήστε το
γυαλÞχαρτο στη θέση
του και περάστε το άκρο
του κάτω απÞ το
µπροστινÞ συσφιγκτήρα.
Πατήστε το χερούλι του
συσφιγκτήρα προσ τα
κάτω και τοποθετήστε το
στη ράβδωση
συγκράτησησ (KA175/
KA180/KA185/KA185E).
Χρησιµοποιήστε το
µοχλÞ του µπροστινού
συσφιγκτήρα για να κλείσετε το συσφιγκτήρα
(ΚΑ273). ∆ιατηρώντασ µία µικρή τάση στο
γυαλÞχαρτο για να κολλήσει στη βάση, περάστε το
πίσω άκρο κάτω απÞ τον πίσω συσφιγκτήρα. Πατήστε
το χερούλι του συσφιγκτήρα προσ τα κάτω και
τοποθετήστε το στη ράβδωση συγκράτησησ (KA175/
KA180/KA185/KA185E). Χρησιµοποιήστε το µοχλÞ του
πίσω συσφιγκτήρα για να τον κλείσετε (ΚΑ273).
EΛΛHNIKA
ΑΠOPPOΦHΣH ΣKONHΣ (KA175/KA180/KA185/
KA185E/KA186/KA186E/374455)
Το τριβείο σασ έχει ένα προσαρµοστικÞ εξάρτηµα για
να το συνδέσετε σε µία ηλεκτρική σκούπα.
Για να συνδέσετε την ηλεκτρική σκούπα, συνεχίστε
ωσ ακολούθωσ:
Τοποθετήστε το
προσαρµοστικÞ
εξάρτηµα στο στÞµιο
εξαγωγήσ στο πίσω
µέροσ του τριβείου και
συνδέστε το λάστιχο
τησ ηλεκτρικήσ σκούπασ.
ΑΠOPPOΦHΣH ΣKONHΣ (ΚΑ273)
Το τριβείο σασ έχει έναν εξωτερικÞ σάκο για τη
συλλογή σκÞνησ. Για να συνδέσετε το σάκο
απορρÞφησησ σκÞνησ, συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Σύρετε το κάλυµµα του
στοµίου απορρÞφησησ
σκÞνησ προσ τα εµπρÞσ
και τοποθετήστε το
στÞµιο του σάκου
απορρÞφησησ σκÞνησ
στο άνοιγµα. Για ν’
αδειάσετε το σάκο
απορρÞφησησ σκÞνησ,
ανοίξτε το φερµουάρ και
αδειάστε τα
περιεχÞµενα. Για ν’
αφαιρέσετε το σάκο
απορρÞφησησ σκÞνησ,
πατήστε το εξάρτηµα
απεµπλοκήσ κι αφαιρέστε το σάκο απÞ το άνοιγµα.
ΥλικÞ
ΗλεκτρονικÞσ βαθµÞσ
Καπλαµάσ
Συνθετικά υλικά
ΑκρυλικÞ πλεξιγκλάσ
Μη-σιδηρούχα µέταλλα
Χάλυβασ
Αποβερνίκωµα
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
ΛEITOYPΓIA TOY TPIBEIOY
KA175/KA273
Για να θέσετε το
τριβείο σασ σε
λειτουργία, σύρετε το
διακÞπτη on/off προσ
τα εµπρÞσ.
Το σήµα “1”
εµφανίζεται. Για να
σταµατήσετε το τριβείο
σασ, σύρετε το διακÞπτη
on/off προσ τα πίσω. Το
σήµα “Ο” εµφανίζεται.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Για να θέσετε το
τριβείο σασ σε
λειτουργία, πατήστε
το διακÞπτη µε το σήµα
“1”. Για να σταµατήσετε
το τριβείο σασ, πατήστε
το διακÞπτη µε το σήµα “Ο”.
ΧPHΣIMEΣ YΠO∆EIΞEIΣ
ΜETABΛHTH TAXYTHTA (ΚΑ185Ε/KA186E)
Η ρύθµιση µεταβλητήσ ταχύτητασ στο µπροστινÞ µέροσ
του τριβείου σασ επιτρέπει τη βέλτιστη ταχύτητα για το
κάθε υλικÞ.
Για να ρυθµίσετε την
ταχύτητα του τριβείου
σασ, θέστε το κουµπί
ρύθµισησ στον επιθυµητÞ
αριθµÞ.
•
Οι συνιστώµενεσ ταχύτητεσ παρέχονται στον
ακÞλουθο πίνακα:
•
•
ΥλικÞ
ΗλεκτρονικÞσ βαθµÞσ
•
ΣκληρÞ ξύλο (οξιά)
ΜαλακÞ ξύλο (πεύκο)
3-5
3-5
Κρατάτε πάντα το
τριβείο σασ µε δύο
χέρια. Τρίβετε πάντα µε
τα νερά του ξύλου.
Ùταν τρίβετε στα
κάθετα µε τα νερά του
ξύλου, θ’ αφήσετε
στροβιλοειδή σηµάδια.
Χρησιµοποιείτε πάντα το σωστÞ τύπο
γυαλÞχαρτου. Το χοντρÞ γυαλÞχαρτο αφαιρεί
υλικÞ γρήγορα και δίνει άγριο φινίρισµα. Το ψιλÞ
γυαλÞχαρτο αφαιρεί υλικÞ αργά και δίνει λεπτÞ
φινίρισµα. Σα γενικÞ κανÞνα, αρχίστε µε χοντρÞ
γυαλÞχαρτο και τελειώστε µε ψιλÞ γυαλÞχαρτο.
Αντικαταστήστε το γυαλÞχαρτο Þταν φθείρεται.
Αδειάστε το σάκο σκÞνησ (ΚΑ273) κάθε
10 λεπτά.
Ρυθµίστε τη σωστή ταχύτητα (ΚΑ185Ε/
KA186E). Χρησιµοποιήστε χαµηλή ταχύτητα
για ακρυλικά και συνθετικά υλικά και
19
EΛΛHNIKA
µέτρια ή υψηλή ταχύτητα για σκληρÞ και
µαλακÞ ξύλο.
ΦPONTI∆A TOY EPΓAΛEIOY
• Μην εξασκείτε υπερβολική πίεση Þταν
χρησιµοποιείτε το τριβείο σασ. ΑυτÞ µπορεί
να προκαλέσει την υπερθέρµανση του τριβείου
σασ. Αν το τριβείο σασ υπερθερµανθεί, αφήστε
το να λειτουργήσει χωρίσ φορτίο για 2 λεπτά.
• Συντηρήστε πάντα καθαρέσ τισ οπέσ εξαέρωσησ
στο χιτώνιο του κινητήρα.
• Για να καθαρίσετε το τριβείο σασ, συνεχίστε ωσ
ακολούθωσ:
• Αφαιρέστε το φισ απÞ την πρίζα.
• Χρησιµοποιήστε ένα στεγνÞ και καθαρÞ πινέλο
για να καθαρίσετε τισ οπέσ εξαέρωσησ και
τουσ αγωγούσ.
• Καθαρίστε το χιτώνιο του µηχανήµατοσ µ’ ένα
καθαρÞ, υγρÞ πανί (µη χρησιµοποιείτε διαλυτικά,
βενζίνη ή νέφτι).
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455
συµµορφούνται προσ τισ διατάξεισ 89/392/EOK,
89/336/EOK, EN55014, 73/23/EOK, EN55104, EN50144
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 85dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 98dB (A)
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα 4.6m/s2
Brian Cooke - ∆ιευθυντήσ Mηχανολογίασ
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, HB
H πολιτική τησ συνεχούσ ßελτίωσησ των προιÞντων
την Black & Decker διατηρεί το δικαίωµα αλλαγήσ
των προδιαγραφών του προιÞντοσ χωρίσ
προηγούµενη ειδοποίηση.
20
Sanders user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate the product and save this booklet.
For safe operation:
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider the work area environment. Do not expose
the power tool to rain and do not use in damp or wet
locations. Keep the work area well lit. Do not use
the power tool where there is a risk to cause fire
or explosion.
• Guard against electric shock. Avoid body contact,
where possible, with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators, ranges and refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from the work area.
• Store idle tools. When not in use, tools should be
stored in a dry, high or locked place, out of reach
of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool.
Do not use the tool for purposes not intended; for
example, do not use a circular saw to cut tree
limbs or logs.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask as well,
if the operation is dusty or if the tool is being used in
enclosed spaces.
• Connecting dust extraction equipment. If devices
are provided for the connection of dust extraction
and collection ensure these are connected and
properly used, especially in confined areas.
• Do not abuse the cord. Never carry the tool by its
cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges.
• Secure the work. Use clamps or a vice to hold the
work. It is safer than using a hand and it frees both
hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.
• Maintain the tool with care. Keep a cutting tool
sharp and clean for better and safer performance.
Follow the instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect the tools cord periodically and,
if damaged, have repaired by an authorised service
agent. Inspect the extension cord periodically and
replace if damaged. Keep the handles dry, clean and
free from oil and grease.
• Disconnect the tool when not in use, before
servicing and when changing accessories such as
blades, bits and cutters.
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the
habit of checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from the tool and replaced in
the storage area before switching on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
plugged-in tool with a finger on the switch.
Ensure the switch is off when plugging in.
• Use an outdoor extension cord. When a tool is used
outdoors, only use an extension cord intended for
outdoor use and so marked.
• Stay alert. Watch what you are doing, use common
sense and do not operate the tool when tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine whether it will
operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, free running of
moving parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should be
properly repaired or replaced by an authorised
service centre unless otherwise indicated in the
product booklet. Have defective switches replaced
by an authorised service agent. Do not use the tool if
the switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in the product booklet,
may present a risk of personal injury.
• Have the tool repaired by a qualified person. The
electrical tool is in accordance with the relevant safety
requirements. Repairs should only be carried out by
qualified persons using original spare parts, otherwise,
this may result in considerable danger to the user.
ADDITIONAL PRECAUTIONS TO TAKE WHEN SANDING
PAINT AND MEDIUM DENSITY FIBREBOARD (MDF)
Sanding of lead based paint is not recommended due
to the difficulty of controlling the contaminated dust.
The greatest danger of lead poisoning is to children
and pregnant women.
21
ENGLISH
Any pre-1960 building may have been painted in the
past with paint containing lead, and covered by
additional layers of paint. It is important to determine
whether the paint that is being sanded contains lead
before beginning work. This can be done with lead test
kits or by a professional decorator.
If in doubt, we recommend the following precautions
when sanding any paint or MDF.
PERSONAL SAFETY
No children or pregnant women should enter the work
area where the paint sanding is being done until all
cleaning up has been completed.
A dust mask or respirator should be worn by all persons
entering the work area. The filter should be replaced
daily or whenever the wearer has difficulty breathing.
Note: Only those dust masks suitable for working with
lead paint dust and fumes should be used. Ordinary
paint masks do not offer this protection.
No eating, drinking or smoking should be done in the
work area to prevent ingesting paint particles. Workers
should wash and clean up before eating, drinking or
smoking. Articles of food ,drink etc., should not be left
in the work area where dust could settle on them.
ENVIRONMENTAL SAFETY
Paint should be removed in such a manner as to
minimise the amount of dust generated
Areas where paint removal is occurring should be
sealed with plastic sheeting.
Sanding should be done in a manner to reduce tracking
of paint dust outside the work area.
CLEANING AND DISPOSAL
All surfaces in the work area should be vacuumed and
thoroughly cleaned daily for the duration of the sanding
project. Vacuum filter bags should be changed
frequently. Items of clothing, dust sheets, toys,
washable furniture and utensils should be washed
thoroughly before being used again.
Save these instructions!
DOUBLE INSULATION
The tool is double insulated. This means that all
the external metal parts are electrically insulated
from the mains power supply. This is done by
placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making
it unnecessary for the tool to be earthed.
Note: Double insulation does not take the place
of normal safety precautions when operating the
tool. The insulation system is for added protection
22
against injury resulting from a possible electrical
insulation failure within the tool.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on
the rating plate. The tool is fitted with a two-core cable
and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)
Should the mains plug need replacing and you are
competent to do this, proceed as instructed below.
If you are in doubt, contact a Black & Decker service
agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the power supply.
• Cut off the plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductors is very dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit BS1363A approved plugs fitted with the
correctly rated fuse. Note: Fuses do not give
personal protection against electric shock.
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the plug
(see diagram). Brown is L (live) and blue is N (neutral).
Fit a plug
approved
to BS1363A
E
Fit a 5 amp fuse
L
N
Connect
blue to
N (neutral)
Make sure that
the outer sheath
of the cable is held
Connect
brown to
L (live)
230 volts AC
only. Never use
firmly by the clamp
a light socket
• Before replacing the top cover of the plug ensure
that the cable restraint is holding the outer sheath of
the cable firmly and that the two leads are correctly
fixed at the terminal screws. If the fuse cover is
missing or damaged do not use the plug.
For replacement or detachable fuse covers,
contact a Black & Decker service agent.
Warning! Never connect live or neutral wires to the
earth pin marked E or
.
MAINS PLUG REPLACEMENT
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Should the mains plug or cordset of the product be
damaged, it must only be replaced by an authorised
ENGLISH
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of 3-core extension cable can be used
without undue loss of power. Note: An extension cable
should not be used unless absolutely necessary. Use of
an improper extension cable could result in a risk of
fire and electric shock. If an extension cable must be
used, make sure it is properly wired, contains the correct
rated fuse as recommended in its literature and is in
good electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service agents will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our authorised repair agents.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide network of
authorised service agents. The use of other than genuine
Black & Decker accessories and parts may damage or
reduce the performance of your Black & Decker
product and may also endanger the user. The terms
and conditions of the warranty may also be effected.
OUR AFTER SALES SERVICE POLICY
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, but if help or advice is needed
please contact your local Black & Decker authorised
repair agent who will be happy to help. Full details of
our after sales service and a list of these agents can be
found on the Internet at www.2helpU.com. Alternatively,
call our Service and Information Centre whose number
you will find towards the back of this manual.
ACCESSORIES
The performance of any power tool is dependant upon
the accessory used. Black & Decker accessories are
engineered to high quality standards and are designed
to enhance the performance of your tool. Buying a
Black & Decker accessory will ensure that you get the
very best from your Black & Decker tool.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in accordance
with EEC legislation. It is recommended that you take
appropriate measures for the protection of your hearing
if the sound level seems uncomfortable. This normally
equates to a sound pressure in excess of 85dB (A).
FEATURES
•
1
5
•
4
2
•
•
3
•
1
5
•
•
•
•
4
•
1
6
•
•
5
•
•
4
2
3
3
•
23
ENGLISH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
On/off switch
Paper clamp
Dust extraction
Sander base
Handle
Variable speed control
Align the holes in the
sandpaper with the dust
extraction holes in the
base of your sander.
Your product includes some or all of these features.
Note: This user manual also covers more than one
catalogue number within this product group. Refer to
your carton for details of your product.
PREPARING YOUR SANDER
To prepare your sander, proceed as follows:
Disconnect the plug from the electricity supply.
Fit the correct grade of sandpaper to the base of your
sander. Connect the dust extraction outlet to a vacuum
cleaner or fit the dust extraction bag (KA273).
Set the variable speed control to the desired setting
(KA185E/KA186E).
FITTING THE SANDPAPER
Your sander uses one third sheet (KA175/KA180/KA185/
KA185E), or pre-cut punched nylon backed sheets
(KA186/KA186E/374455), or half sheet (KA273) of
sandpaper. To fit the sandpaper, proceed as follows:
Disconnect the plug from the electricity supply.
KA186/KA186E/374455
Press the nylon loop side
of the abrasive sheet
against the hooks on the
base, making sure the
holes of the paper and the
base are aligned.
KA175/KA180/KA185/KA185E
Press the handles of the
front and rear paper
clamps upwards, to
release them from their
retaining grooves.
Hold the sandpaper in
position and insert the
edge of the sandpaper
under the front paper
clamp. Press the handle
of the paper clamp
downwards and locate it
in the retaining groove
(KA175/KA180/KA185/
KA185E). Operate the
front paper clamp lever to
close the paper clamp
(KA273). Keeping a slight
tension on the sandpaper, to adhere it to the base,
insert the rear edge in the rear paper clamp. Press the
handle of the paper clamp downwards and locate it in
the retaining groove (KA175/KA180/KA185/KA185E).
Operate the rear paper clamp lever to close the paper
clamp (KA273).
DUST EXTRACTION (KA175/KA180/KA185/KA185E/
KA186/KA186E/374455)
Your sander has an adaptor to connect it to a
vacuum cleaner. To connect the vacuum cleaner,
proceed as follows:
Insert the adaptor in the
rear outlet of your sander
and connect the hose of
the vacuum cleaner.
Operate the paper clamp
levers to open the paper
clamps (KA273).
DUST EXTRACTION (KA273)
Your sander has an external bag for the collection of
dust. To fit the dust extraction bag, proceed as follows:
24
ENGLISH
Slide the cover of the
dust extraction outlet
forward and insert the
nozzle of the dust
extraction bag in the
aperture. To empty the
dust extraction bag, open
the zip fastener and
empty the contents.
To remove the dust
extraction bag, depress
the release catch and
remove the bag from the
aperture.
VARIABLE SPEED (KA185E/KA186E)
The variable speed control on the front of your sander
gives the optimum speed for every material.
To adjust the speed of
your sander, set the
control knob to the
desired number.
Suggested speeds are given in the following table:
Material
Electronic level
Hardwood (beech)
Softwood (pine)
Veneer wood
Synthetic material
Acrylic glass
Non-ferrous metal
Steel
Lacquer removal
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
OPERATING YOUR SANDER
KA175/KA273
To switch your sander
on, slide the on/off
switch forward; the
mark “1” appears.
To switch your sander
off, slide the on/off
switch to the rear; the
mark “O“ appears.
HANDY HINTS
•
•
•
•
Always hold your
sander with two hands.
Always sand with the
grain of the wood. If you
sand across the grain,
you will leave swirl marks.
Use the correct grade of sandpaper. Low grit
sandpapers give a high stock removal rate, with a
coarse finish. High grit sandpapers give a low stock
removal rate, with a finer finish. As a general rule,
start with the low grit paper and finish with the
higher grit.
Replace worn sandpaper.
Empty the dustbag (KA273) every 10 minutes.
Set the correct speed (KA185E/KA186E). Use low
speed for acrylics and synthetics and use medium
or high speed for hard and soft wood.
TOOL CARE
• Do not apply excessive pressure on your sander. This
can cause your sander to overheat. If your sander
becomes too hot, operate it off-load for 2 minutes.
• Always keep the air cooling vents on the motor
housing clear.
• To clean your sander, proceed as follows:
• Disconnect the plug from the electricity supply.
• Use a clean dry paint brush to clear vents and ducts.
• Clean the housing using a clean damp cloth (do not
use solvents, petrol or turpentine).
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: KA175, KA180, KA185, KA185E,
KA186, KA186E, KA273, 374455 conform to
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104,
EN50144, EN6100
A weighted sound pressure 85dB (A)
A weighted sound power 98dB (A)
Hand/arm weighted vibration 4.6m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
To switch your sander on, press the switch marked “1”.
To switch your sander off, press the switch marked “O”.
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG UK
The Black & Decker policy is one of continuous improvement to our product and as such we reserve the right to
change the product specification without prior notice.
25
Lijadora - manual de instrucciones
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡Precaución! Cuando use herramientas eléctricas,
deberá tomar siempre unas precauciones básicas
para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas
o daños personales. Entre otras, las que le indicamos a
continuación. Antes de usar esta máquina, lea con
atención todas estas instrucciones y guárdelas para
cualquier consulta.
Para mayor seguridad:
• Mantenga despejada la zona de trabajo. Las zonas
y los bancos de trabajo desordenados son más
propensos a que se produzcan daños personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo. No
exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
No las use en sitios mojados o húmedos. Mantenga
la zona de trabajo bien iluminada. No use las
herramientas eléctricas cerca de líquidos o gases
inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guárdelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera del
alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y de
forma más segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizándolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una máscara o mascarilla.
• No tire del cable. No lleve la herramienta por el cable
ni tire de él para desenchufarla. Mantenga el cable
alejado del calor, la grasa y los
bordes cortantes.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendrá las dos
manos libres para manejar la herramienta.
26
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione
periódicamente los cables y alargaderas y si
presentan algún defecto, llévelos a reparar a un
centro de servicio autorizado. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite y grasa.
• Desenchufe las herramientas cuando no las use,
antes de inspeccionarlas y cuando vaya a cambiar
accesorios como las cuchillas, brocas
o fresas.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el
interruptor. Antes de enchufar la herramienta a la
corriente, compruebe si está desconectada.
• Uso de alargaderas. Cuando use la herramienta
en exteriores, use sólo alargaderas especificadas
para exteriores.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Conecte el equipo de extracción de serrín. Si su
máquina tiene conector para aspirador o bolsa de
recogida del serrín, procure conectarlos y usarlos,
sobre todo si trabaja en espacios reducidos.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de las
piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
montadas y con cualquier otro defecto o signo de que
no van a funcionar bien. Si no se indica otra cosa en
el presente manual, siempre que un protector o
cualquier otra pieza esté dañado se debe sustituir
inmediatamente o reparar en un centro de servicio
autorizado. Lleve los interruptores defectuosos a un
centro de servicio autorizado para su cambio o
reparación. No use nunca la herramienta si el
interruptor no funciona perfectamente.
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual de
instrucciones puede representar riesgos de
daños personales.
ESPAÑOL
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar muy
peligroso para el usuario.
PRECAUCIONES ADICIONALES A TOMAR CUANDO SE
LIJAN SUPERFICIES PINTADAS Y PANELES DE FIBRA
DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF)
No se recomienda el lijado de pinturas con
componentes en plomo debido a la dificultad para
controlar el polvo tóxico. El peligro de intoxicamiento con
plomo se pronuncia en los niños y mujeres embarazadas.
En edificios contruidos antes de 1960 pueden haber
sido pintados en el pasado con pintura conteniente de
plomo, y cubierta por capas de pintura. Es importante
para determinar si la pintura que se esta lijando
contiene o no plomo antes de empezar a trabajar. Esto
se puede comprobar con un kit de prueba de plomo o
por un decorador profesional.
Si tiene alguna duda, recomendamos las siguientes
precauciones cuando lije cualquier superficie pintada
o paneles de fibra de madera de densidad media (MDF).
SEGURIDAD PERSONAL
Ningún niño o mujer embarazada deberá penetrar en
la zona de trabajo donde se esté lijando pintura hasta
que toda la limpieza se ha llevado a cabo.
Todas las personas que entren en la zona de trabajo
deberán llevar mascarilla o respirador. El filtro deberá
ser cambiado diariamente o cuando el que lo lleve
tenga dificultades al respirar.
Nota: Solo se deberán utilizar mascarillas diseñadas
para trabajar con polvo de pintura con plomo y humos.
Las mascarillas ordinarias para trabajar con pintura no
ofrecen esta protección.
No se debe comer, beber ni fumar en la zona de trabajo
para prevenir la ingestión de particulas de pintura. Los
trabajadores deberán lavarse y limpiarse antes de comer,
beber o fumar. No se deberá dejar comida ni bebida en
la zona de trabajo donde el polvo pueda alcanzala.
SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
La pintura deberá ser quitada de tal manera que
minimice la acumulación de polvo generado. Las zonas
donde se esté quitando pintura deberán ser cubridas
con plásticos. El lijado se deberá hacer de tal manera
que se reduzca la expansión del polvo fuera de la zona
de trabajo.
LIMPIEZA Y COLOCACIAN
Todas las superficies donde se ha estado lijando deberán
ser aspiradas y completamente limpiadas diariamente
durante el tiempo que dure el trabajo de lijado. Los filtros
de los aspiradores deberán ser cambiadas frecuentemente.
Las prendas de ropa, juguetes, muebles lavables y los
utensilios deberán ser lavados completamente antes
de usarlos de nuevo.
¡Guarde estas instrucciones!
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento. Esto
supone que todas las partes metálicas externas
están aisladas eléctricamente, lo cual se
consigue colocando una barrera aislante extra
entre las partes mecánicas y eléctricas de la
máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa. Nota: El doble aislamiento no le
exime de tomar las precauciones de seguridad
normales cuando use esta herramienta. El
sistema de doble aislamiento es para protegerle
mejor contra posibles daños derivados de algún
fallo en el aislamiento eléctrico.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe si el voltaje de su instalación coincide con
el de la herramienta, que aparece en la placa de
características. Este taladro lleva cable y enchufe de
dos hilos.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y
hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
producir riesgo de incendio y descargas eléctricas.
Si utiliza una alargadera, compruebe si está bien
conectada y en perfecto estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su
herramienta o que ya no le sirve, piense en la
protección del medio ambiente. Los Centros de
Servicio Black & Decker aceptarán sus
herramientas viejas para tirarlas de modo que
no contaminen.
SERVICIO POST-VENTA
Es nuestro objetivo que todos los clientes de
Black & Decker puedan estar totalmente satisfechos
con su producto Black & Decker y de nuestro servicio
27
ESPAÑOL
post-venta, pero si necesita ayuda o consejo, por favor
contacte con el Agente de reparación autorizado más
cercano el cual estará encantado de poder ayudarle.
Todos los detalles de nuestros Servicios Post-venta y
una lista de estos Agentes pueden ser encontrados en
la dirección de Internet www.2helpU.com.
Alternativamente, llame a nuestro Centro de Servicio e
Información cuyo teléfono podrá encontrar en la parte
de atrás de este manual.
LA GARANTÍA BLACK & DECKER
Si su producto Black & Decker presenta algún
defecto de materiales o mano de obra dentro de
los 24 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos que cambiaremos las piezas
defectuosas o, a nuestro criterio, le ofreceremos otra
unidad gratis, siempre que:
• Se devuelva el producto a Black & Decker o a un
Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de
la fecha de compra.
• El producto no se haya utilizado para fines
profesionales o para alquilarlo.
• El producto no haya sido maltratado o usado de
forma encorrecta.
• El producto no haya sufrido daños debidos a objetos
o sustancias extrañas o a accidente.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de nuestros Centros de Servicio autorizados.
ACCESORIOS
El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende de los accesorios utilizados. Los accesorios
originales Black & Decker están fabricados con la
máxima calidad y diseñados de modo que mejoren el
rendimiento de sus herramientas eléctricas. Con
accesorios originales Black & Decker obtendrá el
máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. No obstante, si el ruido le
resulta incómodo, le recomendamos que tome las
medidas adecuadas para protegerse los oídos.
El ruido suele molestar cuando la presión sonora
supera los 85dB (A).
Este producto puede venir con algunas o con todas las
funciones mencionadas.
Nota: Este manual cubre también los números de
catálogo con sufijo alfabético. Mayores detalles de su
producto se hallan en el envase.
28
CARACTERÍSTICAS
•
1
5
•
4
2
•
•
3
•
1
5
•
•
•
•
4
•
1
6
2
3
•
•
5
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
•
Conmutador de conexión/desconexión
Sujetador del papel
Extracción de polvo
Base de la lijadora
Empuñadura
Control de velocidad variable
PREPARACIÓN DE LA LIJADORA
Para preparar la lijadora antes de ser usada, proceda
de la siguiente manera:
Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
Instale papel de lija del grano apropiado en la base de
la lijadora. Conecte la salida para extracción de polvo
a una aspiradora. Instale la bolsa de extracción de
polvo (KA273). Ponga el control de velocidad variable
en la posición que se requiera (KA185E/KA186E).
MODO DE INSTALAR EL PAPEL DE LIJA
Esta lijadora utiliza un tercio (KA175/KA180/KA185/
KA185E) o cortar las hojas perforadas de nylon (KA186/
KA186E/374455), o media hoja (KA273) de papel de lija.
Para instalar el papel de lija, proceda de la siguiente
manera: Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
ESPAÑOL
KA186/KA186E/374455
Presionar el lado de nylon
de la hoja abrasiva a la
base Asegúrese que los
orificios de la hoja
coinciden con los de las
base de la máquina.
KA175/KA180/KA185/KA185E
Presione hacia arriba los
brazos de los sujetadores
delantero y trasero del
papel para soltarlos de
las ranuras de sujeción.
Mueva las palancas de
los sujetadores del papel
para abrirlos (KA273).
Haga que los agujeros del
papel de lija coincidan
con los orificios de
extracción del polvo que
están en la base de la
lijadora.
Sostenga el papel de lija
en su posición e
introduzca el borde del
papel de lija debajo del
sujetador delantero.
Presione hacia abajo la
palanca del sujetador y
póngalo en su posición en la ranura de sujeción
(KA175/KA180/KA185/KA185E). Mueva el brazo del
sujetador delantero para cerrarlo (KA273).
Mantenga un poco tenso
el papel de lija para que
se adhiera a la base, e
introduzca el borde
trasero en el sujetador
trasero. Presione hacia
abajo la palanca del
sujetador y póngalo en su posición en la ranura de
sujeción (KA175/KA180/KA185/KA185E). Mueva la
palanca del sujetador trasero para cerrarlo (KA273).
XTRACCIÓN DEL POLVO (KA175/KA180/KA185/KA185E/
KA186/KA186E/374455)
Esta lijadora tiene un adaptador que permite que sea
conectada con una aspiradora. Para conectar la
aspiradora, proceda de la siguiente manera:
Introduzca el adaptador
en la salida trasera de la
lijadora y conecte la
manguera de la aspiradora.
EXTRACCIÓN DEL POLVO (KA273)
Su lijadora tiene una bolsa exterior para recoger el polvo.
Para instalar la bolsa, proceda de la siguiente manera:
Mueva hacia adelante el
protector de la salida de
polvo e introduzca en el
orificio la boquilla de la
bolsa para extracción de
polvo. Para vaciar la
bolsa de extracción de
polvo, abra la cremallera
y vacíe el contenido. Para
sacar la bolsa de
extracción de polvo,
presione el seguro y
saque la bolsa del orificio.
VELOCIDAD VARIABLE (KA185E/KA186E)
El control de velocidad variable en el frente de la
lijadora permite tener la velocidad óptima para cada
tipo de material.
Para ajustar la velocidad
de la lijadora, ponga el
botón de control en el
número requerido.
29
ESPAÑOL
En la tabla que aparece a continuación se indican las
velocidades recomendadas:
Material
Madera dura (haya)
Madera blanda (pino)
Madera enchapada
Material sintético
Vidrio acrílico
Metal no ferroso
Acero
Quitar laca
Posición electrónica
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
OPERACIÓN DE LA LIJADORA
KA175/KA273
Para poner en marcha la
lijadora, mueva hacia
adelante el conmutador
de conexión/
desconexión: aparecerá
la señal “1”.
Para apagar la máquina,
mueva hacia atrás el
conmutador de
conexión/desconexión:
aparecerá la señal “O”.
KA180/KA185/KA185E/K186/KA186E/374455
Para poner en marcha la
lijadora, presione el
interruptor que lleva la
señal “1”. Para apagar
la máquina, presione el
interruptor que lleva la
señal “O”.
CONSEJOS ÚTILES
Siempre sostenga la
lijadora con las dos
manos. Al lijar, siempre
siga la veta de la
madera. Si atraviesa la
veta al lijar, dejará
marcas.
• Use el grano apropiado de papel de lija. El papel de
lija con poco grano elimina el material rápidamente,
y tiene un acabado áspero. Papel de lija fino elimina
poco material, y tiene un acabado más fino. Por
regla general, se empieza con papel más áspero y
se termina con el más fino.
• Cambie el papel cuando se gaste.
• Vacíe la bolsa de polvo (KA273) cada 10 minutos.
30
• Ajuste la máquina para obtener la velocidad
correcta (KA185E/KA186E). Para los acrílicos y
materiales sintéticos use velocidad baja, y velocidad
media o alta para madera dura o blanda.
CUIDADO DE LA HERRAMIENTA
• No ejerza presión excesiva sobre la lijadora. De
hacerlo así, puede sobrecalentarse la máquina.
Si la lijadora se calentara demasiado, hágala
funcionar sin carga por unos 2 minutos.
• Nunca obstruya los orificios de ventilación de la
carcasa del motor.
• Para limpiar la lijadora, proceda de la siguiente manera:
• Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
• Use una brocha seca para limpiar orificios y conductos.
• Limpie la carcasa con un trapo limpio (no use
solventes, gasolina ni trementina).
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455
cumplen las directivas 89/392/CEE, 89/336/CEE,
EN55014, 73/23/CEE, EN55104, EN50144
Presión sonora ponderada 85dB(A)
Potencia sonora ponderada 98dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son
de 4.6m/s2
Brian Cooke - Director de Ingeniería
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham, DL16 6JG, RU
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin previo aviso.
Ponceuse - notice d’utilisation
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil
électroportatif, le respect systématique de ces quelques
règles élémentaires de sécurité doit permettre de réduire
les risques d’incendie, d’ électrocution ou de blessures
physiques. Assurez-vous d’avoir bien lu et assimilé ces
règles avant de commencer à utiliser votre machine.
Pour une utilisation sans risque:
• Gardez une zone de travail rangée. Un endroit
propre et rangé évite tout accident.
• Prenez garde à l’environnement de travail. Ne pas
exposer les outils à la pluie. Ne pas les utiliser dans
un endroit humide ou mouillé. S’assurer que la zone
de travail est correctement éclairée. Ne jamais
utiliser un outil électroportatif lorsqu’il y a risque
d’incendie ou d’explosion.
• Prenez garde au risque de décharge électrique.
Autant que possible, éviter les contacts directs avec
des surfaces reliées à la terre (par exemple un
réfrigérateur, un radiateur).
• Tenez les enfants à l’écart. Ne pas laisser d’autres
personnes toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
Les tenir à l’écart de la zone de travail.
• Rangez les outils après usage. Après utilisation,
l’outil doit être rangé dans un endroit sec et en
hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
• Ne forcez pas sur l’outil. L’outil fonctionnera mieux
et avec plus de sécurité si vous l’utilisez au rythme
pour lequel il a été conçu.
• Utilisez le bon outil. Ne tentez pas de faire avec un
outil premier prix ou ses accessoires le travail d’un
outil plus puissant. Utilisez toujours un outil pour le
travail pour lequel il a été conçu. Par exemple,
n’utilisez pas une scie circulaire pour couper la
branche d’un arbre ou l’abattre.
• Portez un habillement adapté. Ne portez pas
d’habits lâches ou de bijoux qui pourraient se
prendre dans les parties mobiles de l’outil. Des
gants en caoutchouc et des chaussures
antiderapantes sont recommandés pour une
utilisation en plein air. Accrochez vos cheveux.
• Portez des lunettes de protection. Portez un masque
de protection ou anti- poussière si l’utilisation que
vous faites de l’appareil dégage de la poussière ou
se situe dans un endroit clos.
• Ne maltraitez pas le cordon de raccordement. Ne
portez jamais l’outil par son cordon. Ne tirez jamais
sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez toujours
le cordon à l’abri de la chaleur et à l’écart de la
partie coupante de l’outil.
• Prenez garde au câble d’alimentation. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir le matériau
sur lequel vous travaillez. Cela est plus sûr que de
tenir le matériau d’une main et vous permet d’avoir
les deux mains libres pour faire fonctionner l’outil.
• Veillez à bien rester en équilibre. Soyez toujours en
bon appui sur vos deux pieds et gardez l’équilibre à
tout moment.
• Entretenez bien vos outils. Gardez les outils
coupants, aiguisés et propres pour de meilleures
performances en toute sécurité. Merci de suivre les
instructions pour lubrifier ou changer les
accessoires. Inspectez régulièrement le câble
d’alimentation, et, s’il est endommagé, faites le
réparer par un service après-vente agréé. Soyez
également régulièrement attentif au cordon de
rallonge. Remplacez-le si nécessaire. Maintenez les
poignées de l’outil propres, sans huile ni graisse.
• Débranchez l’outil. Retirez la prise du secteur lorsque
vous n’utilisez pas l’outil et à chaque fois que vous
l’entretenez, que vous changez un accessoire comme
les lames, les forets, les fers d’un rabot…
• Enlevez les clés de serrage avant utilisation. Avant
de mettre en marche, prenez l’habitude de vérifier
que les clés de serrage ne sont pas restées sur la
machine mais sont bien rangées dans
l’emplacement prévu à cet effet.
• Evitez les démarrages intempestifs. Ne prenez pas un
appareil branché sur le secteur en posant le doigt sur
la gâchette. Assurez-vous que l’interrupteur est sur la
position arrêt avant de brancher votre outil.
• Utilisez des rallonges spécialement prévues pour le
plein air. Lorsque vous utilisez un outil à l’extérieur,
n’utilisez que des rallonges spécialement prévues
pour le plein air.
• Restez attentifs et concentrés sur votre travail. Soyez
attentifs à ce que vous faites. Faites preuve de bon
sens. N’utilisez pas d’outil lorsque vous êtes fatigué.
• Branchez votre outil sur un aspirateur. S’il existe un
mécanisme de connexion à un aspirateur, assurez
vous qu’il est correctement mis en place et utilisé,
particulièrement dans un environnement clos.
• Vérifiez si votre appareil est endommagé. Avant de
continuer à utiliser l’outil, la protection ou la partie
de l’outil qui est endommagée doit être inspectée
attentivement pour déterminer si l’outil peut encore
fonctionner. Assurez vous de l’alignement des
parties mobiles, du bon serrage et du bon montage
des parties, et des autres éléments qui pourraient
affecter son bon fonctionnement. Une protection ou
31
FRANÇAIS
toute autre partie endommagée doit être
correctement réparée ou changée par un SAV agréé
comme indiqué dans ce manuel. Faites également
remplacer un interrupteur défectueux par un SAV
agréé. N’utilisez jamais un outil dont l’interrupteur
de mise en marche ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation d’un accessoire ou d’un
complément autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’utilisation peut provoquer des risques de
blessures physiques.
• Faites réparer votre outil par une personne
qualifiée. Cet outil électroportatif correspond aux
règles de sécurité en vigueur. Sa réparation ne doit
être prise en charge que par une personne qualifiée
en utilisant des pièces détachées d’origine. Dans le
cas contraire, ce peut être très dangereux pour
l’utilisateur.
PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE POUR
LE PONÇAGE DE PEINTURE OU DE MEDIUM
Il est déconseillé de poncer les peintures contenant du
plomb car il est difficile de collecter entièrement la
sciure dégagée par le ponçage. Les personnes les plus
concernées par ce danger sont les enfants et les
femmes enceintes.
Toute construction d’avant 1960 peut avoir été peinte
avec de la peinture au plomb puis recouverte d’une
autre peinture. Avant tout travail, il est primordial de
savoir si la peinture que vous allez poncer contient du
plomb. Pour le savoir, utilisez un test détecteur de
plomb ou renseignez vous auprès d’un professionnel.
En cas de doute suivez les instructions suivantes
quand vous poncez votre peinture ou votre medium:
SÉCURITÉ DE LA PERSONNE
Aucun enfant ou femme enceinte ne doit entrer dans la
pièce où a lieu le ponçage tant que celle ci n’a pas été
nettoyée complètement.
Toute personne entrant dans la pièce doit porter un
masque. Le filtre du masque doit être changé tous les
jours ou dès que l’utilisateur a du mal à respirer.
Note: Seuls les masques adaptés pour filtrer la sciure
contenant du plomb doivent être utilisés. Les masques
ordinaires ne vous offrent pas cette protection.
Vous ne devez ni manger, fumer ou boire dans la pièce
où vous travaillez. Vous risqueriez d’avaler des
particules contenant du plomb. Toute personne ayant
séjourné dans la pièce devra se laver avant de boire,
manger ou fumer. La nourriture,les boissons, etc., ne
doivent pas être entreposées dans la pièce où vous
travaillez, elle risquerez d’être contaminées.
32
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Poncez en dégageant le moins de sciure possible.
Eviter de laisser échapper de la sciure de ponçage
dans d’autres pièces. Les pièces où vous travaillez
doivent être recouvertes de feuilles de plastique.
NETTOYAGE
Toutes les surfaces de travail doivent être passées à
l’aspirateur et nettoyées tous les jours durant la
période des travaux de ponçage. Le sac de l’aspirateur
doit être changé fréquemment.
Les vêtements, outils, chiffons et autres ustensils
doivent être lavés avant toute nouvelle utilisation.
Conservez bien ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grâce aux barrières isolantes placées
entre les composants électriques et la partie
mécanique, rendant ainsi inutile le branchement
de cet outil sur une prise de terre.
Note: La double isolation ne dispense pas du bon
respect des règles de sécurité pour l’utilisation
de cet outil. Le système d’isolation renforce la
protection contre les accidents pouvant résulter
d’une éventuelle défaillance de l’isolation
électrique à l’intérieur de l’outil.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Assurez-vous que votre installation est au même voltage
que celui indiqué sur la plaque signalétique. Cet outil est
équipé avec un câble et une prise deux phases.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à
la protection de l’environnement. Les centres
Black & Decker prendront en charge vos vieux
outils et en disposeront en toute sécurité pour
l’environnement
FRANÇAIS
LE SERVICE APRÈS-VENTE BLACK & DECKER (FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant
leur sortie d’usine. Cependant si votre appareil
présente un défaut, renvoyez-le à une agence agréée
par le service après-vente Black & Decker dont vous
trouverez les coordonnées sur minitel. Consultez le
3611 Black & Decker dans le département du Rhône.
Pour toute information sur notre réseau S.A.V., et
obtenir une liste complète des concessionnaires les
plus proches, horaires d’ouverture etc., consultez
également le minitel.
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause. La
garantie est effective dans la mesure où ce produit est
retourné, non démonté, à l’un de nos centres agréés;
il doit être accompagné d’un avis indiquant les
anomalies constatées ainsi que d’une preuve de
garantie (certificat de garantie dûment rempli et
portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse).
Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation, à un
entretien défectueux.
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou ticket
de caisse avec date de l’achat).
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont
exclus de cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
LES ACCESSOIRES
La performance d’un outil est dépendante de
l’accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker
sont conçus suivant des normes très exigeantes de
qualité pour maximiser les performances de votre outil.
Acheter un accessoire Black & Decker vous assure
d’obtenir la meilleure performance de votre outil
électroportatif Black & Decker.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Il vous est recommandé de
prendre les mesures adéquates de protection auditive
si le niveau sonore vous parait trop élevé. Le niveau
normal de pression accoustique ne devrait pas
excéder 85 dB.
CARACTÉRISTIQUES
•
1
5
•
4
2
•
•
3
•
1
5
•
•
•
•
4
•
1
6
•
•
5
•
•
4
2
3
3
•
33
FRANÇAIS
1. Interrupteur marche/arrêt
2. Pate de fixation du papier
3. Evacuation des poussières
4. Socle de la ponceuse
5. Poignée
6. Régulateur de vitesse
Votre ponceuse dispose, partiellement ou en totalité,
des caractéristiques ci-dessus.
Nota: Cette notice d’utilisation recouvre également tous
les produits du catalogue dont la référence se termine
par un suffixe alphabétique. Reportez-vous à l’emballage
pour déterminer la référence de votre appareil.
PRÉPARATIFS D’UTILISATION
Pour préparer l’appareil, suivez les instructions cidessous:
Débranchez l’appareil du courant du secteur.
Fixez le papier abrasif du type qui convient sur le socle
de la ponceuse. Branchez la sortie d’évacuation de
poussières à un aspirateur. Installez le sac à
poussières (KA273). Mettez le régulateur de vitesse à
la position voulue (KA185E/KA186E).
INSTALLATION DU PAPIER ABRASIF
Cette ponceuse fait usage de tiers de feuilles (KA175/
KA180/KA185/KA185E), ou d’abrasifs perforés avec
support en nylon (KA186/KA186E/374455), ou de demifeuilles (KA273) de papier abrasif. Pour installer le
papier abrasif, suivez les instructions ci-dessous:
Débranchez l’appareil du courant de secteur.
KA186/KA186E/374455
Posez l’abrasif avec le
côté en nylon tourné vers
le plateau. Assurez vous
que les perforations sont
alignées avec celles du
plateau.
KA175/KA180/KA185/KA185E
Soulevez les leviers de
fixation du papier avant et
arrière vers le haut pour
les dégager de leurs
rainures de retenue.
Activez les leviers de fixation du papier pour ouvrir ces
dernières (KA273).
34
Alignez les perforations
du papier abrasif avec les
orifices d’évacuation des
poussières situés sur le
socle de la ponceuse.
Maintenez le papier
abrasif en place et
insérez le bord du papier
abrasif sous le levier de
fixation avant. Enfoncez le
levier de fixation pour le
loger dans sa rainure de
retenue (KA175/KA180/
KA185/KA185E). Activez le
levier de la bride de
fixation avant pour
refermer la bride (KA273).
En maintenant une légère
tension sur le papier abrasif, pour qu’il adhère au
socle, insérez le bord arrière dans la bride de fixation
arrière. Enfoncez la bride de fixation pour la loger dans
sa rainure de retenue (KA175/KA180/KA185/KA185E).
Activez le levier de la bride de fixation arrière pour
fermer cette dernière.
EVACUATION DES POUSSIÈRES (KA175/KA180/KA185/
KA185E/KA186/KA186E/374455)
Cette ponceuse est munie d’un adaptateur pour
permettre son branchement à un aspirateur. Pour
brancher l’aspirateur, suivez les instructions ci après:
Insérez l’adaptateur dans
la sortie arrière de la
ponceuse et branchez le
tuyau de l’aspirateur.
FRANÇAIS
EVACUATION DES POUSSIÈRES (KA273)
Cette ponceuse est munie d’un sac externe pour le
recueil des poussières. Pour installer le sac à
poussières, suivez les instructions ci-dessous:
Faites glisser le cache de
la sortie d’évacuation des
poussières vers l’avant et
insérez la buse du sac à
poussières dans
l’ouverture. Pour vider le
sac à poussières, ouvrez
la fermeture éclair et
videz le contenu. Pour
retirer le sac à poussières,
appuyez sur le bouton de
dégagement et retirez le
sac de l’ouverture.
VITESSE VARIABLE (KA185E/KA186E)
Le régulateur de vitesse situé à l’avant de la ponceuse
donne une vitesse optimale pour tous les matériaux.
Pour régler la vitesse de
la ponceuse, réglez la
molette de commande au
chiffre voulu.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Pour mettre la ponceuse
en marche, appuyez sur
l’interrupteur indiqué
par le repère “1”. Pour
arrêter, appuyez sur
l’interrupteur indiqué
par le repère “O”.
CONSEILS UTILES
•
•
•
Vous trouverez les vitesses recommandées dans le
tableau ci-dessous:
Matériaux
Niveaux électroniques
Bois dur (hêtre)
Bois tendre (pin)
Bois contre-plaqué
Matériaux synthétiques
Verre acrylique
Métaux non ferreux
Acier
Décapage de peinture
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
FONCTIONNEMENT DE LA PONCEUSE
KA175/KA273
Pour mettre la ponceuse
en marche, glissez
l’interrupteur marche/
avant vers l’avant; le
repère “1” apparaîtra.
Pour l’arrêter, faites
glisser l’interrupteur
marche/avant vers
l’arrière afin de faire
apparaître le repère “0”.
•
•
Tenez toujours la
ponceuse des deux
mains. Poncez toujours
dans le sens du bois,
pour éviter de laisser
des marques de
ponçage sur le bois.
Utilisez le type de papier abrasif qui convient.
Les papiers abrasifs à gros grains permettent un
ponçage plus rapide, avec une finition grossière.
Les papiers abrasifs à grains fins permettent un
ponçage moins rapide mais une meilleure finition.
En règle générale, commencez par un papier à gros
grains et terminez avec un papier à grains fins.
Remplacez le papier lorsqu’il est usé.
Réglez la ponceuse à la vitesse qui convient
(KA185E). Utilisez une basse vitesse pour les
matériaux acryliques et synthétiques et une vitesse
élevée pour le bois tendre et dur.
Videz le sac à poussières (KA273) toutes les
10 minutes.
Réglez la ponceuse à la vitesse qui convient
(KA185E/KA186E). Utilisez une basse vitesse pour les
matériaux acryliques et synthétiques et une vitesse
élevée pour le bois tendre et dur.
ENTRETIEN DE L’APPAREIL
• N’appliquez pas de pression excessive lorsque vous
utilisez l’appareil, afin de ne pas le faire surchauffer.
Si la ponceuse chauffe trop, laissez-la tourner à vide
pendant 2 minutes.
• Veillez à ce que les prises d’air du moteur ne soient
pas bloquées.
• Pour nettoyer la ponceuse, suivez les instructions
ci-dessous:
• Débranchez l’appareil du courant de secteur.
• Utilisez un pinceau sec et propre pour nettoyer les
prises d’air et les orifices.
• Nettoyez le corps de l’appareil en utilisant un chiffon
propre et humide (n’utilisez pas de dissolvant,
pétrole ou essence de térébenthine).
35
FRANÇAIS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455 sont
conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
Niveau de pression accoustique 85dB (A)
Niveau de puissance accoustique 98dB (A)
Niveau de vibration main-bras 4.6m/s2
Brian Cooke - Directeur du développement
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
Le souci de Black & Decker est l’amélioration
continuelle de ses outils. Nous nous réservons donc le
droit de modifier les caractéristiques d’un produit sans
notification préalable.
36
Levigatrici - istruzioni per l’uso
NORME DI SICUREZZA GENERALI
Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, seguite
le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio
di incendio, scosse elettriche o di lesioni personali.
Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare l’utensile.
Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Fate attenzione a dove lavorate. Non esponete gli
utensili alla pioggia e non lavorate in posti bagnati e
umidi. Illuminate bene l’area di lavoro. Non utilizzate
gli utensili dove c’è il rischio di causare incendi o
esplosioni.
• Precauzioni per evitare scosse elettriche. Evitare
dove possibile, contatti del corpo con superfici con
messa a terra o collegati a terra, es. tubi, radiatori,
cucine, frigoriferi.
• Tenete lontani i bambini. Non permettete agli
estranei di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
gli estranei vanno tenuti lontani dall’area di lavoro.
• Riponete l’utensile in un luogo adatto. Quando non
viene utilizzato, l’utensile deve essere tenuto in un
luogo asciutto e sicuro e in un ambiente chiuso,
fuori dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è stato progettato.
• Utilizzate l’utensile adatto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori differenti da quelli per cui sono stati
progettati, per esempio non usate una sega
circolare per tagliare i rami o le radici di un albero.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile.
Per lavori esterni si consiglia l’utilizzo di guanti di
gomma e di scarpe anti- sdrucciolo. Se avete i
capelli lunghi usate un copricapo.
• Usate occhiali protettivi. Indossate anche una
mascherina protettiva se durante il lavoro si genera
pulviscolo o se usate l’utensile in spazi ristretti.
• Usate correttamente il cavo. Non trasportate mai
l’utensile tenendolo per il cavo. Non togliete la spina
dalla presa tirandola per il cavo. Tenete il cavo
lontano da fonti di calore, olii e bordi affilati.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per fissare il pezzo in lavorazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E’ più sicuro che tenerlo con le mani e consente un
migliore controllo dell’utensile.
Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere prestazioni migliori e più sicure.
Seguite le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo
periodicamente e se danneggiato, fatelo sostituire
da un centro di riparazioni autorizzato. Ispezionate la
prolunga periodicamente e sostituitela se è
danneggiata. Mantenete le impugnature asciutte e
pulite, in particolare da macchie di olio o di grasso.
Disinserite l’utensile. Disinseritelo quando non lo
utilizzate, prima della manutenzione o durante la
sostituzione degli eventuali accessori che siano
compatibili con lo specifico utensile utilizzato (siano
essi lame, punte, raschietti o frese).
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, nel caso siano previste chiavi
di servizio, assicuratevi sempre di rimuoverle prima
di utilizzare l’utensile.
Evitate avviamenti accidentali. Non trasportate
l’utensile con la spina inserita tenendo il dito
sull’interruttore. Assicuratevi che l’interruttore sia
disinserito quando inserite la spina.
Usate prolunghe per l’esterno. Quando l’utensile è
usato all’esterno, usate solo prolunghe apposite per
lavori esterni ed in tal modo certificate.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ciò che
state facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate
elettroutensili se vi sentite stanchi.
Collegate le parti per l’aspirazione della polvere.
Se gli utensili sono provvisti di parti per l’aspirazione
della polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi
che queste siano ben collegate prima di utilizzarli, in
particolare negli spazi ristretti.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le difese e le altre
parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili, ed il loro collegamento. Controllate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componenti e ogni altra
condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato. Fate
sostituire da un centro autorizzato anche gli
eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate
l’utensile se l’interruttore non funziona correttamente.
37
ITALIANO
• Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
• Fate riparare il vostro utensile da personale
qualificato. Il sistema elettrico di questo utensile è
conforme alle principali norme di sicurezza. Le
riparazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali,
diversamente, ciò potrebbe comportare gravi lesioni
personali all’utilizzatore.
PULIZIA E ACCORGIMENTI
Tutte le superfici dell’area di lavoro devono essere
sgomberate e pulite giornalmente per tutta la durata
del lavoro. Il filtro delle sacche di aspirazione della
polvere deve essere cambiato frequentemente.
Anche i vestiti, teli di protezione plastificati, giocattoli,
mobili lavabili e gli utensili devono essere completamente
lavati prima di essere utlizzati nuovamente.
PRECAUZIONI ADDIZIONALI DURANTE LA LEVIGATURA
DI VERNICI A BASE DI PIOMBO E PANNELLI IN MDF
Non è consigliata la levigatura di vernice a base di
piombo a causa della difficoltà nel controllare la polvere
contaminata. Il più grosso rischio di inquinamento col
piombo è per i bambini e le donne incinte.
Ogni costruzione prima del 1960 potrebbe essere stata
verniciata nel passato con vernici contenenti piombo e
coperta da ulteriori strati di vernice. E’ importante
stabilire comunqe quanto piombo contiene la vernice
che sta per essere levigata prima di cominciare il lavoro.
Ciò potrebbe essere effettuato con test su attrezzi di
piombo o da un un decoratore professionista. Nel dubbio,
raccomandiamo di seguire le seguenti precauzioni
quando levigate ogni vernici o pannelli in MDF.
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento. Ciò
significa che tutte le parti metalliche esterne
sono isolate elettricamente dalla rete elettrica.
Questo si ottiene inserendo almeno due barriere
isolanti tra i componenti elettrici e quelli
meccanici rendendo inutile il collegamento a
terra. Nota: Il doppio isolamento non esime dal
seguire le normali norme di sicurezza durante
l’uso. Il sistema di isolamento è una ulteriore
protezione contro danni causati da un possibile
mal-funzionamento dell’isolamento elettrico
all’interno dell’utensile.
SICUREZZA PERSONALE
Nessun bambino o donna incinta deve entrare
nell’area di lavoro dove la vernice è stata levigata fino
a che non è conclusa l’intera pulizia.
Una maschera antipolvere o un respiratore deve
essere utilizzato da chiunque entri nell’area di lavoro.
Il filtro deve essere cambiato ogni giorno o comunque
quando l’utilizzatore fa fatica a respirare.
Nota: Devono essere utilizzate solamente queste
mascherine antipolvere, ideali per lavorare con la
polvere e il vapore della vernice a base di piombo.
Mascherine ordinarie non offrono una protezione simile.
Per prevenire l’ingestione di particolari particelle di
vernice non bisogna mangiare, bere o fumare.
L’utilizzatore deve lavarsi e pulirsi prima di mangiare, bere
o fumare. Cibi, bevande, ecc. non devono essere lasciati
nell’area di lavoro dove la polvere può depositarsi.
SICUREZZA DELL’AMBIENTE
La vernice deve essere rimossa in maniera tale da
minimizzare la diffusione di polvere creata.
Le aree dove si sta rimuovendo la vernice devono
essere isolate con fogli di plastica.
La levigatura deve essere effettuata così da ridurre lo
spargimento di polvere fuori dall’area di lavoro.
38
Conservate con cura queste istruzioni!
SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Assicuratevi che l’alimentazione sia compatibile con
quella indicata sulla targa dell’utensile
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla protezione dell’ambiente
circostante. I Centri di Assistenza Black & Decker
accetteranno il vostro utensile e provvederanno
ad eliminarlo in modo corretto.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
E’ nostra intenzione che tutti i clienti di Black&Decker
siano completamente soddisfatti dei loro prodotti e del
servizio post vendita, ma se avete bisogno di un aiuto o
di un suggerimento contattate il riparatore autorizzato
Black&Decker operante nella vostra zona di residenza
che vi aiuterà. Tutti i dettagli della nostra politica post-
ITALIANO
vendita ed una lista di questi riparatori possono essere
trovati presso il sito Internet www.2helpU.com.
Alternativamente, telefona al nostro Centro
Informazioni e Servizi il cui numero è situato sul
retro di questo manuale.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza.
Se nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera significativa
le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può avere
l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
ACCESSORI
Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di
accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono
prodotti in linea con standard di alta qualità e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell’utensile.
Acquistare un accessorio Black & Decker vi assicurerà
la massima resa del vostro utensile Black & Decker.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò,
è per voi eccessivo, vi raccomandiamo di adottare
le misure di protezione adatte. Questo dovrebbe
normalmente verificarsi con un livello di rumore
superiore a 85dB (A).
CARATTERISTICHE
•
1
5
•
4
2
•
•
3
•
1
5
•
•
•
•
4
•
1
6
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
•
•
4
2
3
3
•
Interruttore on/off
Dispositivo di serraggio per fogli di carta abrasiva
Attacco aspirazione polvere
Piastra di levigatura
Impugnatura
Regolazione velocità
Il prodotto presenta queste caratteristiche o parte
di esse. NB: Le presenti istruzioni per l’uso si
riferiscono anche a utensili con codici terminanti con
una lettera dell’alfabeto. I dettagli del prodotto sono
riportati sulla confezione.
OPERAZIONI PRELIMINARI
Per le operazioni preliminari procedere come segue:
Staccare la spina dalla presa di corrente.
Applicare sulla piastra dell’utensile un foglio di carta
abrasiva di grana idonea. Collegare un aspirapolvere
all’apposito attacco. Montare il sacchetto
raccoglipolvere (KA273). Impostare la regolazione
velocità sul valore desiderato (KA185E/KA186E).
39
ITALIANO
INSERIMENTO DEI FOGLI DI CARTA ABRASIVA
Sull’utensile vanno inseriti fogli di carta abrasiva con
dimensione 1/3 di foglio (KA175/KA180/KA185/KA185E),
o fogli preforati (KA186/KA186E/374455), o con
dimensione 1/2 foglio (KA273).
Per l’applicazione procedere come segue:
Staccare la spina dalla presa di corrente.
KA186/KA186E/374455
Premere il dorso della
carta abrasiva contro il
tampone, facendo
coincidere i fori della
carta con quelli della
base.
scanalatura di aggancio
(KA175/KA180/KA185/
KA185E). Per chiudere il
dispositivo di bloccaggio
anteriore agire
sull’apposita leva (KA273).
Tendendo leggermente il
foglio di carta abrasiva
per farlo aderire alla
piastra, inserirne il bordo
posteriore nel dispositivo
di bloccaggio posteriore.
Premere la maniglia
corrispondente verso il basso inserendola nella
scanalatura di aggancio (KA175/KA180/KA185/KA185E).
Per chiudere il dispositivo di bloccaggio posteriore
agire sull’apposita leva (KA273).
KA175/KA180/KA185/KA185E
Premere verso l’alto le
maniglie dei dispositivi di
bloccaggio anteriore e
posteriore per sganciarle
dalle loro scanalature di
aggancio.
Per aprire i dispositivi di
bloccaggio agire sulle
apposite leve (KA273).
Allineare i fori del foglio di
carta abrasiva con i fori di
aspirazione dell’aria sulla
piastra della levigatrice.
Mantenendo l’utensile in posizione, inserire il bordo del
foglio di carta abrasiva sotto il dispositivo di
bloccaggio anteriore. Premere la maniglia
corrispondente verso il basso inserendola nella
40
ASPIRAZIONE POLVERE (KA175/KA180/KA185/KA185E/
KA186/KA186E/374455)
La levigatrice è dotata di un adattatore per il
collegamento ad un aspirapolvere.
Per tale operazione procedere come segue:
Inserire l’adattatore
nell’attacco posteriore
dell’utensile e collegare il
tubo flessibile
dell’aspirapolvere.
ASPIRAZIONE POLVERE (KA273)
La levigatrice è dotata di un sacchetto esterno per la
raccolta della polvere. Per montarlo procedere
come segue:
Spostare in avanti il
coperchio dell’attacco e
inserire nell’apertura la
bocchetta del sacchetto.
Per vuotarlo aprire la
chiusura lampo ed
estrarre il contenuto.
Per toglierlo premere il
pulsante di sgancio per
rimuoverlo dall’apertura.
ITALIANO
REGOLAZIONE VELOCITÀ (KA185E/KA186E)
Sulla parte anteriore la levigatrice è dotata della
regolazione velocità che consente di lavorare su ogni
materiale con la velocità ottimale.
Per regolare questo
parametro, portare
l’apposita manopola sul
numero desiderato.
La seguente tabella riporta indicazioni sulle velocità da
impiegare:
Materiale
Legno duro (faggio)
Legno dolce (pino)
Legno impiallacciato
Materiali sintetici
Fibre acriliche
Metalli non ferrosi
Acciaio
Sverniciatura
Livello elettronico
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
FUNZIONAMENTO DELLA LEVIGATRICE
KA175/KA273
Per accendere l’utensile
spostare in avanti
l’interruttore on/off fino
alla tacca “1”, per
spegnerlo spostarlo
all’indietro fino alla
tacca “O”.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Per accendere
l’utensile premere
l’interruttore
contrassegnato da “1”,
per spegnerlo quello
contrassegnato da “O”.
CONSIGLI UTILI
Tenere sempre l’utensile
con due mani. Levigare
sempre lungo la
venatura del legno
perché, in caso contrario,
si lascerebbero segni
circolari sul materiale.
• Impiegare fogli di carta abrasiva di grana idonea.
Con le grane grosse si rimuove una consistente
quantità di materiale ottenendo, però, una rifinitura
poco accurata. Con le grane fini, invece, si rimuove
una quantità ridotta di materiale ottenendo una
rifinitura più accurata. Come principio generale,
iniziare con una grana grossa e rifinire con una
grana più fine.
• Sostituire il foglio di carta abrasiva usurato.
• Vuotare il sacchetto (KA273) ogni 10 minuti.
• Impostare la velocità idonea (KA185E/KA186E).
Impiegare una velocità bassa per fibre acriliche e
materiali sintetici o elevata per legno duro e dolce.
SALVAGUARDIA DELL’UTENSILE
• Non esercitare una pressione eccessiva sulla
levigatrice perché potrebbe surriscaldarsi. In caso
di surriscaldamento far funzionare la levigatrice a
vuoto per 2 minuti.
• Mantenere sempre pulite le prese d’aria del
carter motore.
• Per pulire l’utensile procedere come segue:
• Staccare la spina dalla presa di corrente.
• Pulire le prese e i condotti con un pennello pulito
e asciutto.
• Pulire il carter con un panno pulito e umido (non
impiegare solventi, benzina o trementina).
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455
sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Pressione sonora 85dB (A)
Potenza sonora 98dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio 4.6m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
41
Gebruiksaanwijzing vlakschuurmachine
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing! Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Voor een veilig gebruik:
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving. Een
rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
• Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel
elektrische machines niet bloot aan regen of vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik
elektrische machines niet in de buurt van brandbare
of explosieve vloeistoffen en gassen.
• Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichamelijk
contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
• Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen
niet aan de machine of het verlengsnoer komen;
houd ze weg van de werkomgeving.
• Berg de machine veilig op. Berg niet in gebruik
zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
• Forceer de machine niet. De machine werkt beter
en veiliger indien deze wordt belast zoals beoogd bij
het ontwerp.
• Gebruik de juiste machine. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik bijv.
geen cirkelzaag voor het zagen van boomstammen
of takken.
• Draag geschikte werkkleding. Draag geen wijde
kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
• Draag een veiligheidsbril. Gebruik ook een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden in enge
ruimtes of werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen.
• Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag de machine
nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
• Klem het werkstuk goed vast. Gebruik klemmen of
een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
42
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide
handen worden bediend.
Zorg voor een veilige houding. Zorg altijd voor een
juiste, stabiele houding.
Onderhoud de machine met zorg. Houd de machine
en de accessoires schoon en scherp om beter en
veiliger te kunnen werken. Houdt u aan de
instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig
het snoer en laat dit bij beschadigingen door een
erkend Black & Decker Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang
het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningselementen droog en vrij van olie en vet.
Trek de stekker uit het stopcontact. Schakel de
stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil
staat voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Voorkom onbedoeld inschakelen. Draag een op het
stroomnet aangesloten machine niet met de vinger
aan de schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer
u de stekker in het stopcontact steekt.
Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis. Gebruik
buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde
en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht bij uw
werk. Ga met beleid te werk. Gebruik de machine
niet als u niet geconcentreerd bent.
Gebruik de stofafzuigvoorziening. Indien uw
machine is uitgerust met een voorziening voor het
afzuigen of verzamelen van stofdeeltjes of spanen,
moet deze correct worden aangesloten en gebruikt. Dit
geldt met name voor werkzaamheden in enge ruimtes.
Controleer de machine op beschadigingen.
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze naar
behoren zal functioneren. Controleer of de bewegende
delen niet klemmen, verdraaid of gebroken zijn. Ga na
of de accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor
een juiste werking is voldaan. Ga bij vervanging of
reparatie van beschadigde veiligheidsinrichtingen of
defecte onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik
geen machine waarvan de schakelaar defect is. Laat
de schakelaar vervangen door een erkend Black &
Decker Service-center.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
NEDERLANDS
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
• Wendt u voor reparaties tot een erkend
Black & Decker Service-center. Deze elektrische
machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
BIJKOMENDE VOORZORGS-MAATREGELEN BIJ HET
SCHUREN VAN VERF EN MDF
Het schuren van loodverf wordt afgeraden omwille van
het moeilijk onder controle houden van het schadelijke
stof. Loodvergiftiging is het gevaarlijkst voor kinderen
en zwangere vrouwen.
Elk gebouw van vóór 1960 kan vroeger beschilderd
geweest zijn met loodhoudende verf, die daarna ººn of
meerdere malen is overschilderd. Het is belangrijk te
bepalen of de te verwijderen verf lood bevat vóór met
het werk te beginnen. Dit kan gedaan worden met een
loodtest of door een professionele schilder.
In geval van twijfel raden wij de volgende
vorzorgsmaatregelen aan bij het schuren van eender
welke verf of MDF.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Kinderen of zwangere vrouwen mogen de werkplaats
waar wordt geschuurd niet betreden vooraleer alles is
opgeruimd en gereinigd.
Alle personen die de werkplaats betreden moeten een
stofmasker of een gasmasker dragen. Het filter moet
dagelijks vervangen worden of telkens wanneer de
drager moeilijk kan ademen.
Let op: Gebruik enkel stofmaskers geschikt voor het
werken met loodverf stof en dampen. Gewone
stofmaskers bieden deze bescherming niet. Eten,
drinken en roken moet vermeden worden in de ruimte
waar gewerkt wordt om te voorkomen dat
verfdeeltjes binnengenomen worden. Wassen voor je
eet, drinkt of rookt is absoluut noodzakelijk. Laat geen
etenswaren achter in de werkruimte om te voorkomen
dat er stof komt op te liggen.
MILIEU
Verwijder de verf met zo weinig mogelijk stofproductie.
Ruimtes waar verf verwijderd wordt moeten afgesloten
worden met plastic. Schuur op een zodanige manier
dat de stofresten zo veel mogelijk binnen de
werkplaats blijven.
REINIGING EN VERWIJDERING
Alle oppervlakken in de werkplaats moeten dagelijks
gestofzuigd en grondig gereinigd worden zolang het
schuren duurt. Vervang de stofopvangzakken
regelmatig. Kleren, stoflappen, speelgoed, afwasbaar
meubilair en gereedschappen moeten grondig
gewassen worden vóór verder gebruik.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje. De machine is uitgerust met
een twee-aderig snoer en een stekker.
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van
30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden
gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend
in uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte
verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar
voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer
noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als
zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
DIENST-NA-VERKOOP
Black & Decker stelt zich tot doel al zijn klanten
volkomen tevreden te stellen met hun Black & Decker
product en dienst-na-verkoop. Indien u toch nog of
hulp nodig mocht hebben, contacteer dan uw lokale
erkende Black & Decker Hersteldienst. Hij zal u graag
helpen. Alle details omtrent onze na-verkoop-dienst
evenals een lijst van deze agenten kunt u vinden op het
Internet adres www.2helpU.com. U kunt ook steeds
43
NEDERLANDS
ons Service en Informatie Centrum bellen. Het nummer
vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
ACCESSOIRES
De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de
prestatie van de betreffende machine te benadrukken.
Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft,
kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de
Black & Decker machine haalt wat er in zit.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
44
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de
vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk hinderlijk wordt c.q. het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
VOORZIENINGEN
•
1
5
•
4
2
•
•
3
•
1
5
•
•
•
•
4
2
3
•
1
6
•
•
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
3
•
Aan/uitschakelaar
Papierklem
Stofafzuiging
Schuurzool
Handgreep
Variabele snelheidsregelaar
Uw produkt heeft een of meer van deze voorzieningen.
Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers met een letter achtervoegsel.
Verwijs naar uw doos voor specifieke produktgegevens.
KLAARMAKEN VAN DE VLAKSCHUURMACHINE
Om de vlakschuurmachine voor gebruik klaar te maken
als volgt te werk gaan:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Een vel schuurpapier met de juiste korreldikte aan de
schuurzool bevestigen.
NEDERLANDS
De stofafzuiginguitlaat aan een stofzuiger verbinden.
De stofafzuigingszak bevestigen (KA273).
De variabele snelheidsregelaar op de gewenste stand
instellen. (KA185E/KA186E).
BEVESTIGEN VAN HET SCHUURPAPIER
De vlakschuurmachine gebruikt vellen van één derde
afmeting (KA175/KA180KA185/KA185E), of
geperforeerde vellen met nylon achterzijde (KA186/
KA186E/374455), of halve afmeting (KA273). Om het
schuurpapier te bevestigen als volgt te werk gaan:
KA186/KA186E/374455
Druk de nylon achterzijde
van het schuurpapier
tegen de haakjes op de
basis, zodat de gaten in
het papier en op de basis
overeenkomen.
KA175/KA180/KA185/KA185E
De grepen van de
papierklemmen aan de
voor- en achterkant naar
boven drukken om de
klemmen uit de
opsluitgleuven te halen.
Door gebruik van de
klemveren de papierklemmen openen (KA273).
Zorg ervoor dat de gaten
op het schuurpapier
overeenkomen met de
stofafzuigingsgaten op de
schuurzool.
Het schuurpapier op zijn
plaats houden en de rand
van het schuurpapier
onder de voorste
papierklem steken.
De greep van de
papierklem naar beneden
duwen en in de
opsluitgleuf plaatsen
(KA175/KA180/KA185/
KA185E). De voorste
papierklem sluiten
(KA273).
Enige spanning op het schuurpapier houden, zodat het
aan de schuurzool blijft zitten, en de achterrand van
het papier in de achterste papierklem steken.
De greep van de papierklem naar beneden duwen en
in de opsluitgleuf plaatsen (KA175/KA180/KA185/
KA185E). Door gebruik van de achterste klemveer de
papierklemmen in de oorspronkelijke stand
terugbrengen (KA273).
STOFAFZUIGING(KA175/KA180/KA185/KA185E/KA186/
KA186E/374455)
De vlakschuurmachine heeft een adapter zodat het op
een stofzuiger aangesloten kan worden. Om de
stofzuiger aan te sluiten als volgt te werk gaan:
De adapter in de
achterste uitlaat van de
vlakschuurmachine
steken en aan de
stofzuigerslang verbinden.
STOFAFZUIGING (KA273)
De vlakschuurmachine heeft een stofzak. Om de
stofzak te bevestigen als volgt te werk gaan:
De bedekking van de
stofafzuigingsuitlaat naar
voren schuiven en het
mondstuk van de stofzak
in de opening steken. Om
de stofzak te legen, de
ritssluiting openen en de
inhoud legen. Om de
stofzak te verwijderen,
het drukknopje indrukken
en de stofzak uit de
opening verwijderen.
45
NEDERLANDS
REGELBARE SNELHEID (KA185E/KA186E)
De variabele snelheidsregelaar op de voorkant van de
vlakschuurmachine zorgt voor een optimale werking
met alle materialen.
Om de snelheid in te
stellen, de regelaarsknop
op het gewenste nummer
zetten.
De volgende tabel geeft u richtlijnen voor de juiste
snelheden:
Materiaal
Electronische stand
Hardhout (beuk)
Zachthout (den)
Fineerhout
Synthetische materialen
Acrylaatglas
Non-ferro metaal
Staal
Lak verwijderen
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
BEDIENING VAN DE VLAKSCHUURMACHINE
KA175/KA273
Om de vlakschuurmachine in te schakelen,
de aan/uitschakelaar
naar voren schuiven; het
symbool “1” verschijnt.
Om de vlakschuurmachine uit te
schakelen, de aan/
uitschakelaar naar
achteren schuiven; het
symbool “0” verschijnt.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Om de
vlakschuurmachine in te
schakelen, de
schakelaar waar “1” op
staat indrukken. Om de
vlakschuurmachine uit te
schakelaar, de schakelaar waar “0” op staat indrukken.
HANDIGE TIPS
De vlakschuurmachine
altijd met beide handen
vasthouden. Altijd met
de houtnerf mee
schuren. Tegen de
houtnerf in schuren
46
resulteert in wervelsporen.
• Gebruik schuurpapier met de juiste korrelgrootte.
Schuurpapier met een grote korrel geeft een hoger
afneemresultaat met een grove afwerking.
Schuurpapier met een kleinere korrel geeft een
lager afneemresultaat met een fijnere afwerking.
Over het algemeen wordt het werk met schuurpapier
met grove korrel begonnen en geleidelijk tot een
fijnere korrel overgegaan voor de afwerking.
• Versleten schuurpapier vervangen.
• De stofzak (KA273) om de 10 minuten legen.
• De juiste snelheid instellen (KA185E/KA186E).
Gebruik een lage snelheid voor acrylaat en
synthetische materialen en een gematigde of hoge
snelheid voor hardhout en zachthout.
GEREEDSCHAPSONDERHOUD
• Nooit te veel druk uitoefenen op de vlakschuurmachine. Hierdoor kan de vlakschuurmachine
oververhit raken. Als de vlakschuurmachine te heet
wordt hem onbelast voor 2 minuten laten lopen.
• De luchtopeningen van het motorhuis te allen tijde
vrij houden.
• Om de vlakschuurmachine schoon te maken als
volgt te werk gaan:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Met een schone, droge verfkwast de openingen en
kanalen schoonmaken.
• De behuizingen met een schone, vochtige doek
schoonmaken (gebruik geen oplosmiddelen, benzine
of terpentine).
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455 in
overeenstemming is met 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 85dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 93dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie 4.6m/s2
Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
Bruksanvisning for plansliper
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Advarsel! Når man bruker elverktøy skal de
grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges for
å minimalisere risikoen for støt, personskade eller
brann. Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i
bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten
nedenforstående instruksjoner, følg alltid
vernebestemmelsene fra Statens Arbeidstilsyn.
• Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsflater
innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elverktøyet for
regn. Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder.
Ha godt arbeidslys. Bruk ikke verktøyet i nærheten
av lettantennelige væsker eller gasser.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt
med jordede deler (f.eks. rør,radiatorer, ovner,
kjøleskap). Ved ekstreme arbeidsforhold (f.eks. høy
fuktighet, metallstøv osv.) kan den elektriske
sikkerheten økes ved tilkobling av jordfeilsbryter.
• Hold barn vekk. La ikke andre personer komme i
kontakt med elverktøyet eller ledningen. Hold andre
vekk fra arbeidsområdet.
• Oppbevar verktøyet sikkert. Når verktøyet ikke
brukes skal det oppbevares på et tørt sted, utenfor
rekkevidden til barn.
• Ikke overbelast verktøyet. Du arbeider sikrere
innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elverktøy. Ikke tving verktøyet til arbeider
som er beregnet på kraftigere verktøy. Bruk f.eks.
ikke en sirkelsag til å sage av kvister og grener.
• Kle deg riktig. Ikke bruk løsthengende klær eller
smykker. De kan feste seg i bevegelige deler.
Gummihansker og sklisikre sko anbefales for
utearbeider. Bruk hårnett dersom du har langt hår.
• Bruk vernebriller for å hindre at spon blåser inn i
øynene, noe som kan forårsake skade. Dersom det blir
mye støv kan maskinen kobles til en støvsuger.
• Ikke ødelegg ledningen. Bær ikke maskinen etter
ledningen eller trekk i ledningen for å ta ut kontakten
fra vegguttaket. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
• Fest arbeidsstykket. Bruk skrutvinger eller et
skrustykke for å holde fast arbeidsstykket. Det er
sikrere enn å bruke hånden og du får begge
hendene fri til å jobbe med.
• Strekk deg ikke for mye. Ha godt fotfeste og balanse.
• Pass på tilbehøret. Hold de skarpe og rene. Følg
instruksjonene for vedlikehold av tilbehøret.
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller ledningen regelmessig og få den reparert
av et autorisert verksted dersom den er skadet.
Kontroller skjøteledningen regelemessig og bytt den
ut dersom den er skadet. Hold håndtakene rene og
fri for olje og fett.
Ta kontakten ut av vegguttaket når verktøyet ikke er
i bruk, før service og ved skifte av tilbehør.
Fjern nøkler. Kontroller at nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
Unngå uavsiktlig innkobling. Bær ikke tilkoblet verktøy
med fingeren på strømbryteren. Sjekk at strømbryteren
er avslått når du kobler verktøyet til strøm.
Utendørs skjøteledninger. Ute skal det kun brukes
skjøteledninger som er beregnet for dette bruk.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Kontroller verktøyet mot skader før du kobler til
strøm. Før videre bruk skal defekte deler og evt. andre
skader repareres. Kontroller at de bevegelige delene
fungerer skikkelig og ikke klemmer, at ingen deler er
sprukket, at alle deler er skikkelig montert. En
verneanordning eller annen del som er skadet skal
skiftes av et autorisert serviceverksted, dersom ikke
annet er oppgitt i bruksanvisningen. Ødelagte
strømbrytere må skiftes hos et fagverksted. Bruk ikke
elverktøyet dersom strømbryteren ikke kan slås på/av.
For din personlige sikkerhet. Bruk kun tilbehør og
ekstrautstyr som er anbefalt i bruksanvisningen og
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre risiko for personskade.
EKSTRA FORSIKTIGHET SKAL IVARETAS NÅR MAN
SLIPER MALING OG MIDDELS HARD TREFIBERPLATE
(MDF)
Sliping av blybasert farge anbefales ikke p.g.a.
vanskelighet med å kontrollere forurenset damp. Den
største faren for blyforgiftning gjelder for barn og
gravide kvinner.
Bebyggelse oppført før 1960 kan være malt med maling
som inneholder bly og senere malt med ytterligere et
lag maling. Det er viktig å kontrollere om fargen inneholder bly før man starter slipingen. Denne testen kan
gjøres med en blydetektor eller av en profesjonell maler.
Dersom du er usikker anbefaler vi at følgende forhåndsforsikring ivaretas ved sliping av maling eller tre.
PERSONLIG SIKKERHET
Barn eller gravide kvinner skal ikke være i nærheten av
det arbeidsområdet som slipes før fullstendig
rengjøring er utført.
47
NORGE
Personer som befinner seg i arbeidsområdet skal bruke
støvmaske. Filteret skal byttes ut hver dag eller med en
gang brukeren føler vanskeligheter med å puste.
Obs: Bruk kun støvmaske som er beregnet for arbeide
med blyfarge eller gasser. Vanlige støvmasker har ikke
samme beskyttelseseffekt.
For å unngå å få i seg fargepartikler skal man ikke
spise, drikke eller røyke i arbeidsområdet. Den
personen som arbeider i slipeområdet skal gjøre rent
og vaske seg skikkelig før man spiser, drikker eller
røyker. Støv kan feste seg på mat, drikke etc. derfor
skal ikke mat oppbevares i arbeidsområdet.
MILJØ
Maling skal fjernes på en slik måte at minst mulig
mengde støv oppstår. Området der maling fjernes skal
dekkes av plast. Sliping skal utføres på en slik måte at
man reduserer risiko for malingsstøv utenfor
arbeidsområdet.
RYDDING OG RENGJØRING
Alle arbeidsflater skal daglig støvsuges og rengjøres
nøye i den tiden som arbeidet pågår. Støvposen og
filteret skal byttes regelmessig.
Klær, støvmaske, leker, vaskbare møbler og redskaper
skal vaskes nøye før de brukes igjen.
Ta vare på disse instruksjonene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet. Merk! Dobbeltisolering
erstatter ikke normal forsiktighet. Isoleringen
finnes for å gi øket beskyttelse mot skade som kan
oppstå pga. elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir
dårligere. Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom
dette er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
MILJØ
Når produktet er utslitt, leveres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune, eller til et Black & Decker
serviceverksted.
48
SERVICE
Skulle det oppstå feil på produktet, må det alltid leveres
til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/
katalog for videre informasjon, eller kontakt
Black & Decker (Norge) A/S.). Dersom du har
spørsmål, kontakt Black & Deckers ordrekontor eller
et autorisert serviceverksted. Oversikt over våre
autoriserte serviceverksteder finnes på Internet,
www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten material-eller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av garantien
skal kjøperen underrette nærmeste Black & Decker
autoriserte serviceverksted om feilen innen fjorten
dager etter at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne
fremvise kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som
viser hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal for
egen regning levere maskinen udemontert til nevnte
serviceverksted eller til kjøpsstedet. For
konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som
regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør.
For ytterligere informasjon henvend deg til en
Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker
eller Piranha orginaltilbehør.
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt
nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom.
Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).
Produktet ditt har noen eller alle disse funksjonene.
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstav.
På emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
FUNKSJONER
1. Strømbryter
2. Papirklemme
3. Støvuttak
NORGE
4. Støtteskive
5. Håndtak
6. Justerbar hastighetsbryter
•
1
5
•
4
2
•
3
•
•
1
5
•
•
4
2
3
Bruk papirklemmehendlene for å åpne
papirklemmene (KA273).
•
1
•
•
5
•
•
4
Trykk hendlene for fremre
og bakre papirklemme
oppover, slik at de løftes
ut av sporet.
•
•
6
KA175/KA180/KA185/KA185E
3
Juster hullene i sandpapiret etter støvuttakhullene i slipeplaten på
slipemaskinen.
•
FORBEREDE SLIPEMASKINEN
Gjør slik når du skal forberede slipemaskinen:
Trekk ut støpselet.
Sett sandpapir med riktig grovhetsgrad på slipeskiven.
Kople en støvsuger til støvuttaket. Sett på støvposen
(KA273). Still den justerbare hastighetsbryteren til
ønsket posisjon (KA185E/KA186E).
SETTE PÅ SANDPAPIR
Slipemaskinen bruker en tredels ark (KA175/KA180/
KA185/KA185E) eller hullede 1/3 ark med borrelåsfeste
(KA186/KA186E/374455), eller halve ark (KA273) med
sandpapir. Gjør slik når du skal sette på sandpapir:
Trekk ut støpselet.
KA186/KA186E/374455
Press den nylonvevde siden av det selvfestede
slipepapiret mot hakene på sålen. Sikt inn hullene i
slipepapiret til sålens hull.
Hold sandpapiret på
plass, og sett kanten av
sandpapiret under fremre
papirklemme. Trykk
hendelen til
papirklemmen ned, og
fest den i sporet (KA175/
KA180/KA185/KA185E).
Bruk fremre
papirklemmehendel for å
lukke papirklemmen
(KA273). Pass på at
sandpapiret er strammet,
slik at det holdes inntil skiven. Sett bakre kant inn i
49
NORGE
bakre papirklemme. Trykk hendelen til papirklemmen
ned, og sett den inn i sporet (KA175/KA180). Bruk bakre
papirklemmehendel for å lukke papirklemmen (KA273).
STØVUTTAK (KA175/KA180/KA185/KA185E/KA186/
KA186E/374455)
Slipemaskinen har en adapter, slik at den kan koples til
støvsuger.
Gjør slik når du skal kople støvsuger til støvuttaket:
Sett adapteren inn i
bakre uttak på
slipemaskinen og kople til
støvsugerslangen.
STØVUTTAK (KA273)
Slipemaskinen har en ekstern støvpose.
Gjør slik når du skal sette på støvposen:
Skyv dekslet til
støvuttaket forover, og
sett munnstykket til
støvposen inn i maskinen.
Når du skal tømme
støvposen, åpner du
glidelåsen og tømmer ut
innholdet. Når du skal ta
av støvposen, trykker du
ned utløserhendelen og
fjerner posen fra
maskinen.
VARIABEL HASTIGHET (KA185E/KA186E)
Den justerbare hastighetsbryteren på forsiden av
slipemaskinen gir deg optimal hastighet for forskjellige
materialer.
Når du skal justere
hastigheten, stiller du
bryteren til ønsket
nummer.
Oversikten nedenfor viser anbefalte hastigheter:
Materiale
Harde tresorter (bøk)
Myke tresorter (furu)
Finér
Syntetiske materialer
Akrylglass
50
Hastighetsinnstilling
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
Materiale
Ikke jernholdige materialer
Stål
Fjerning av lakk
Hastighetsinnstilling
2-5
2-5
3-5
BRUKE SLIPEMASKINEN
KA175/KA273
Når du skal slå på
slipemaskinen, skyver
du strømbryteren
forover, slik at du ser
merket “1”.
Når du skal slå
slipemaskinen av,
skyver du av/påbryteren bakover, slik at
du ser merket “O”.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Når du skal slå på
slipemaskinen, trykker
du ned bryteren merket
med “1”. Når du skal slå
slipemaskinen av,
trykker du på bryteren
merket med “O”.
TIPS
•
•
•
•
Du må alltid holde
slipemaskinen med
begge hender. Du må
alltid slipe i fiberretningen.
Hvis du sliper på tvers av
fiberretningen, lager du
merker.
Bruk sandpapir med riktig grovhetsgrad. Grovt papir
er effektivt til fjerning, men gir en grov overflate.
Fint papir fjerner mindre effektivt, men gir finere
overflate. En tommelfingerregel er å begynne med
grovt papir og avslutte med fint papir.
Bytt ut slitt sandpapir.
Tøm støvposen (KA273) hvert 10. minutt.
Still maskinen til riktig hastighet (KA185E/KA186E).
Bruk lav hastighet til akryl og syntetiske materialer.
Bruk middels eller høy hastighet til harde og myke
tresorter.
VEDLIKEHOLD
• Du må ikke legge ekstra press på slipemaskinen.
Da kan den overopphetes. Hvis slipemaskinen blir
for varm, lar du den gå uten belastning i 3 minutter.
NORGE
•
•
•
•
Pass på at kjøleventilene i motorhuset ikke tildekkes.
Gjør slik når du skal rengjøre slipemaskinen:
Trekk ut støpselet.
Bruk en ren, tørr pensel til å børste ut av ventiler
og åpninger.
• Rengjør motorhuset med en ren, fuktig klut (ikke bruk
løsemidler, bensin eller terpentin).
CE UTFØRELSESBEKREFTELSE
Vi bekrefter at verktøyene: KA175, KA180, KA185,
KA186, KA273, 374455 er overens med 89/392/EEC,
89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
Veid lydtrykk er 85dB (A)
Veid lydeffekt er 98dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er 4.6m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG, UK
51
Manual do utilizador de lixadoras
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando estiver a utilizar ferramentas
eléctricas, deve sempre tomar em consideração todas
as precauções básicas de segurança para evitar o
risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.
Para uma utilização segura
• Mantenha sempre limpa a área de trabalho. Areas
de trabalho desarrumadas podem implicar acidentes.
• Ter em atenção ao ambiente do local de trabalho.
Não deve expôr as ferramentas eléctricas à chuva
nem usá-las em locais húmidos ou molhados.
Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada.
Não usar as ferramentas eléctricas onde haja risco
de incêndio ou explosão.
• Previna-se contra choques eléctricos. Evitar o
contacto do corpo com superfícies ligadas à terra
(tubos, irradiadores, frigoríficos, etc.).
• Mantenha as crianças afastadas. Não as deve
deixar mexer nas ferramentas ou na extensão de
cabo. Todos os visitantes devem ser mantidos
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas. Sempre que não estiverem
em uso, as ferramentas devem ser guardadas em
locais secos e seguros (com fechadura) longe do
alcance das crianças.
• Não forçe a ferramenta. Fará melhor o seu trabalho
e de um modo mais seguro se fôr utilizada segundo
a sua função.
• Use a ferramenta correcta. Não utilize ferramentas
ou acessórios para amadores em trabalhos pesados
que exigem máquinas profissionais. Não utilize
ferramentas para trabalhos que não são indicados;
por exemplo, não use uma serra circular para cortar
ramos ou troncos.
• Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas
ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes
móveis da máquina. É recomendado o uso de luvas
de borracha e calçado anti-derrapante (sola de
borracha) quando trabalhar no exterior. Se tiver o
cabelo comprido apanhe-o ou use uma protecção.
• Use óculos de segurança. Use uma máscara ou
óculos de protecção sempre que a operação origine
muito pó ou seja efectuada em locais fechados.
• Não maltrate o cabo. Não deverá nunca transportar
a ferramenta pelo cabo, nem deverá puxar por este
para desligá-la da corrente. Mantenha o cabo
afastado do calor, óleo e bordos afiados.
• Fixe a peça a trabalhar. Use grampos ou um
dispositivo para suster a sua peça de trabalho. É mais
seguro do que usar a sua mão, e fica assim com
ambas as mãos livres para manusear a sua máquina.
52
• Não se incline demasiadamente. Mantenha-se
numa posição de pé e bem equilibrada.
• Faça uma manutenção cuidada das ferramentas.
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para que
funcionem melhor e com maior segurança. Siga as
instruções no que se refere à lubrificação e
substituição dos acessórios. Inspeccione
periodicamente os cabos e, se verificar que estes
estão danificados, mande-os reparar num centro de
assistência técnica. Mantenha as mãos secas,
limpas e sem óleo nem gordura.
• Desligue as ferramentas. Desligue as ferramentas
quando não as estiver a utilizar, antes de as mandar
para o centro de assistência técnica e quando
estiver a substituir acessórios (por exemplo:
lâminas, brocas e cortantes).
• Retire as chaves reguladoras e as chaves de
porcas. Verifique se retirou da ferramenta as chaves
reguladoras e as chaves de porcas, antes de a ligar.
• Evite ligar a máquina inadvertidamente. Não
transporte uma ferramenta ligada à corrente com
dedo no interruptor. Certifique-se de que o
interruptor está desligado antes de ligar a ficha do
cabo da máquina à tomada de corrente.
• Utilize cabos de extensão para utilizaçao ao ar livre.
Quando utilizar uma ferramenta ao ar livre, utilize
apenas cabos marcados e concebidos para tal.
• Mantenha-se atento. Esteja atento ao que está a fazer.
Seja cuidadoso. Não trabalhe se estiver cansado.
• Coloque o equipamento de extracção de poeiras.
Se as ferramentas estiverem preparadas para a
colocação do extractor de poeiras, certifique-se de
que este está bem colocado e a ser bem utilizado.
• Verifique se existem componentes danificados.
Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta,
verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo
ou qualquer outro componente estão danificados,
de forma a saber se a máquina pode funcionar
eficazmente e com segurança. Verifique o
alinhamento e as juntas dos componentes móveis;
veja se estes estão partidos ou mal montados,
e tenha em atenção quaisquer outras condições
que possam afectar o bom funcionamento da
máquina. O resguardo ou os componentes
danificados deverão ser reparados ou substituídos
num centro de assistência técnica, salvo indicação
em contrário, dada neste manual de instruções.
Mande substituir os interruptores defeituosos num
centro de assistência autorizado. Não utilize a
ferramenta se o interruptor estiver danificado.
PORTUGUÊS
• Atenção! A utilização de acessórios não
recomendados neste manual de instruções pode
constituir um risco para segurança do utilizador.
• Deixe a reparação da ferramenta a cargo de um
técnico especializado. Este aparelho eléctrico está
em conformidade com as principais regras de
segurança. As reparações só devem ser efectuadas
por técnicos especializados e com peças de origem,
pois caso contrário, o utilizador poderá ser alvo de
danos pessoais graves.
PRECAUÇÕES ADICIONAIS A TOMAR QUANDO LIXAR
TINTAS E FIBRA DE DENSIDADE MÉDIA
Lixar tintas à base de chumbo não é aconselhado,
devido à dificuldade em controlar as poeiras
contaminadas que são libertadas. Perigo destas
poeiras é maior para crianças e mulheres grávidas.
Muito edifícios antigos, (sobretudo com mais de
25 anos) podem ter sido pintados com tintas contendo
chumbo e até recebido novas camadas de tinta com
idênticas características. É importante determinar o
tipo de tinta antes de iniciar o trabalho. Isto pode ser
feito através de um kit de teste ou por um profissional
do ramo. Em caso de dúvida, devem ser tomadas as
precauções para tintas à base de chumbo.
SEGURANÇA PESSOAL
Crianças e mulheres grávidas devem manter-se
afastadas do local de trabalho, até a limpeza estar
completa. Devem ser utilizadas máscaras de
protecção contra poeiras.
Nota: Apenas as máscaras específicas para este tipo
de poeiras oferecem protecção eficaz. As máscaras
normais de pintura não são suficientes. Não se deve
comer, beber ou fumar na àrea de trabalho para evitar
a ingestão ou inalação de partículas nocivas.
Alimantos e bebidas devem tamém ser mantidos
afastados do local de trabalho.
Os utilizadores devem lavar-se antes de comer, beber
ou mesmo fumar.
SEGURANÇA AMBIENTAL
A tinta deve ser removida de modo a reduzir ao
máximo a quantidade de poeira produzida.
As àreas onde a poeira é produzida devem ser seladas.
LIMPEZA E DESPERDÍCIOS
As àreas de trabalho devem ser aspiradas e limpas
diáriamente, enquanto o trabalho durar.Os filtros do
aspirador deverão ser substituídos regularmente.
Roupas, toalhas, coberturas, e tudo o que estiver em
contacto com estas poeiras, devem ser lavadas antes
de nova utilização.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim,
a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Assegure-se que a fonte de energía é igual à voltagem
indicada na placa de caracteristicas. Esta mâquina é
fornecida com um cabo de dois fios condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina,
sem quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
53
PORTUGUÊS
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
4
2
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para tanto
não hesite em contactar o centro de assistência mais
próximo da sua área sempre que entender necessário.
1
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a
utilização de meios apropriados para protecção dos
ouvidos, se o nível do ruido se tornar incómodo. Isto
equivale normalmente a uma pressão superior a 85dB (A).
CARACTERÍSTICAS
1. Interruptor de ligar/desligar
2. Dispositivo de fixação das lixas
3. Saida de poeiras
4. Base da lixadora
5. Pega
6. Controle da velocidade variável
Este produto possui algumas ou todas estas
características.
Nota: Este manual é ainda válido para números de
catálogo que possuam uma letra como sufixo. Ver a
embalagem da máquina para detalhes sobre o produto.
1
5
•
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
ACESSÓRIOS
O desempenho da sua máquina depende em muito dos
acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um
padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus
acessórios, que foram concebidos para garantir um
máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.
54
•
•
•
3
•
1
5
•
•
•
•
4
6
•
•
•
5
•
•
4
2
3
3
•
PREPARAÇÃO DA LIXADORA
Para preparar a lixadora, proceda da seguinte forma:
Desligue a ficha da tomada de corrente.
Coloque a lixa, de grão adequado, na base da lixadora.
Ligue um aspirador à saída de poeiras. Coloque o saco
de recolha de poeiras (KA273). Coloque o controle de
velocidade variável na posição desejada (KA185E/KA186E).
COLOCAÇÃO DA LIXA
A lixadora utiliza terços de folha de lixa (KA175/KA180/
KA185/KA185E) ou lixas de fixação em velcro (KA186/
KA186E/374455), ou metades de folha de lixa (KA273).
Para colocar a folha de lixa proceda da seguinte forma:
Desligue a ficha da tomada de corrente.
KA186/KA186E/374455
Empurre a dobra da folha
contra os ganchos da
base, alinhando os
orifícios da base com os
da folha.
PORTUGUÊS
KA175/KA180/KA185/KA185E
Pressione os dispositivos
de fixação dianteiros e
traseiros para cima, para
os libertar dos encaixes.
Utilize as alavancas dos
dispositivos de fixação do
papel para abrir os
dispositivos de fixação
(KA273).
Alinhe os orifícios
existentes na lixa com os
orifícios de recolha de
poeiras, existentes na
base da lixadora.
Mantenha a lixa nessa
posição e introduza a
extremidade da lixa sob o
dispositivo de fixação
dianteiro. Pressione a
saliência do dispositivo
de fixação para baixo e
coloque-a no respectivo
encaixe (KA175/KA180/
KA185/KA185E). Utilize a
alavanca do dispositivo
de fixação dianteiro para
fechar o dispositivo de
fixação (KA273).
Mantendo uma ligeira pressão na lixa, para a fazer
aderir à base, introduza a extremidade traseira no
dispositivo de fixação traseiro. Pressione a saliência
do dispositivo de fixação para baixo e coloque-a no
respectivo encaixe (KA175/KA180/KA185/KA185E).
Utilize a alavanca do dispositivo de fixação traseiro
para fechar o dispositivo (KA273).
RECOLHA DE POEIRAS (KA175/KA180/KA185/KA185E/
KA186/KA186E/374455)
A lixadora possui um adaptador que permite a sua
ligação a um aspirador. Para ligar ao aspirador,
proceda da seguinte forma:
Introduza o adaptador na
saída traseira da lixadora
e coloque o tubo do
aspirador.
RECOLHA DE POEIRAS (KA273)
A lixadora possui um saco de recolha de poeiras
externo. Para colocar o saco de recolha de poeiras,
proceda da seguinte forma:
Faça deslizar a cobertura
do orifício de saída de
poeiras para a frente e
introduza o bocal do saco
de recolha de poeiras na
abertura. Para esvaziar o
saco, abra o fecho e
retire o seu conteúdo.
Para retirar o saco de
recolha de poeiras,
pressione o dispositivo de
libertação e retire o saco
da abertura.
VELOCIDADE VARIÁVEL (KA185E/KA186E)
O controle da velocidade variável que se encontra na
zona dianteira da lixadora permite a selecção da
melhor velocidade para cada tipo de material.
Para ajustar a
velocidade da lixadora,
coloque o botão de
controle no número
desejado.
No quadro seguinte são sugeridas algumas velocidades:
Material
Nível electrónico
Madeira dura (faia)
Madeira macia (pinho)
Contraplacados
Materiais sintéticos
Placas acrílias
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
55
PORTUGUÊS
Material
Metais não ferrosos
Aço
Remoção de verniz
Nível electrónico
2-5
2-5
3-5
UTILIZAÇÃO DA LIXADORA
KA175/KA273
Para ligar a lixadora
faça deslizar o
interruptor de ligar/
desligar para a frente;
irá surgir a marca “1”.
Para desligar a lixadora
faça deslizar o
interruptor de ligar/
desligar para trás; irá
surgir a marca “0”.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Para ligar a lixadora
pressione o interruptor
com a marca “1”.
Para desligar a lixadora
pressione o interruptor
com a marca “0”.
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
•
•
•
•
Segure sempre a
lixadora com as duas
mãos. Utilize sempre a
lixadora na direcção dos
veios da madeira. Caso
contrário, a madeira
ficará com marcas.
Utilize o tipo de lixa adequado. A lixa de grão grosso
retirará muito material, mas o acabamento será muito
pobre. A lixa de grão fino não retirará muito material,
mas o acabamento será muito superior. Como regra
geral, inicie o trabalho com lixa de grão grosso e
efectue o acabamento com lixa de grão mais fino.
Substitua a lixa gasta.
Esvazie o saco de poeiras (KA273) a cada 10 minutos.
Defina uma velocidade correcta (KA185E/KA186E).
Utilize uma velocidade baixa para acrílicos e
material sintético e uma velocidade média ou alta
para madeira macia e dura.
CUIDADOS COM A FERRAMENTA
• Não aplique uma pressão excessiva sobre a
lixadora porque poderá provocar um
sobreaquecimento da máquina. Se tal acontecer,
faça-a funcionar sem carga durante 2 minutos.
56
• Mantenha sempre os orifícios de ventilação da
caixa do motor a descoberto.
• Para limpar a lixadora, proceda da seguinte forma:
• Desligue a ficha da tomada de corrente.
• Utilize um pincel limpo e seco para limpar os
orifícios e as condutas de ventilação.
• Limpe a máquina utilizando um pano limpo e húmido
(não utilize solventes, petróleo ou terebentina).
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455 estão de
acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Pressão sonora 85dB (A)
Potência sonora 98dB (A)
Vibração 4.6m/s2
Brian Cooke - Engenheiro responsável
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
Tasohiomakoneen käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen, henkilövaurioiden
ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje tarkkaan ennen kuin otat
työkalun käyttöön ja säilytä se. Noudata näiden ohjeiden
lisäksi Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä kontaktia sähköä
johtaviin esineisiin (esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa (esim. suuri
kosteus, metallipölyn synty jne.) voit lisätä
turvallisuuttasi esikytkemällä maadoituskytkimen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, voidaan kone liittää pölyn- ja vedenimuriin.
• Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä koskaan kanna
sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
•
•
•
•
•
•
•
vaihdosta. Tarkista johdon kunto säännöllisesti, ja
mikäli se on rikki, vie se johonkin tunnettuun
ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja puhtaana
äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen
tarvikkeita.
Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään. Tarkista, että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona työskennellessä
tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennenkuin
laitat johdon seinään. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeessa ei toisin
sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
NOUDATA SUURTA VAROVAISUUTTA HIOESSASI
MAALIA JA KESKIKOVIA PUUKUITULEVYJÄ (MDF)
Emme suosittele lyijypitoisten maalien hiontaa, koska
epäpuhdasta pölyä on vaikea kontrolloida. Suurin
lyijymyrkytyksen saamisen vaara on lapsilla ja
raskaana olevilla naisilla.
Ennen vuotta 1960 rakennetut rakennukset voivat olla
maalattu lyijyä sisältävällä maalilla, ja myöhemmin
peitetty muilla maalikerroksilla. Ennen hiomisen
aloittamista on tärkeää tarkistaa, sisältääkö maali
57
SUOMI
lyijyä. Tämä voidaan tarkistaa lyijytunnistimen tai
ammattimaalarin avulla.
Mikäli olet epävarma siitä, sisältääkö hiottava
materiaali lyijyä, suosittelemme, että huomioit
seuraavat turvallisuusohjeet hioessasi maalia tai
puukuitulevyjä.
HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
Lapsia tai raskaana olevia naisia ei saa olla
työskentelyalueen läheisyydessä ennenkuin paikka on
kunnolla puhdistettu.
Työskentelyalueella olevilla henkilöillä tulee olla
hengityssuoja. Suodatin tulee vaihtaa joka päivä tai
aina, kun suojan käyttäjällä on hengitysvaikeuksia.
Huom: Käytä ainoastaan hengityssuojaa, jota on
tarkoitettu käytettäväksi lyijypitoisten maalien tai
kaasujen kanssa. Tavallisilla maalisuojilla ei ole samaa
suojatoimintoa.
Jottei maalihiukkasia mene elimistöön,
työskentelyalueella ei saa syödä, juoda tai tupakoida.
Työskentelyalueella työskentelevän tulee puhdistautua
ja peseytyä kunnolla ennen syömistä, juomista tai
tupakointia. Työskentelyalueelle ei saa jättää ruokaa,
juomaa, jne. koska pöly voi tarttua niihin.
YMPÄRISTÖ
Maali tulee poistaa mahdollisimman vähällä pölymäärällä.
Alue, josta maali poistetaan, tulee peittää muovilla.
Hiominen tulee tehdä niin, että maalipölyn määrä
vähenee työskentelyalueen ulkopuolella.
PUHDISTUS JA HÄVITYS
Kaikki työskentelyalueet tulee imuroida ja puhdistaa
tarkasti päivittäin niin kauan kuin työ on käynnissä.
Pölypussit ja suodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti.
Vaatteet, pölysuojat, leikkikalut, pestävät huonekalut ja
työkalut tulee pestä tarkasti ennenkuin niitä käytetään
uudelleen.
Säilytä nämä ohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
58
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä. Huom! Jatkojohtoa
tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista.
Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä,
ettei se ole vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Mikäli Sinulle tulee kysymyksiä
tästä käyttöohjeesta, ota yhteys asiakaspalveluumme tai
johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Internetosoitteesta www.2helpU.com löydät kaikki valtuutetut
huoltoliikkeemme.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
SUOMI
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä
vain Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä
tarvikkeita.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy
yleensä, kun ääni nousee yli 85dB (A).
HIOMAKONEEN OSAT
1. Virrankatkaisija
2. Paperin pidike
3. Pölynpoistoaukko
4. Hiomakoneen pohja
5. Kahva
6. Nopeuden säädin
•
1
5
•
4
2
•
•
3
•
1
5
•
•
•
•
4
•
1
6
•
•
5
•
•
4
2
3
3
•
Tässä hiomakoneessa on joitakin tai kaikki näistä
ominaisuuksista.
Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös tuotenumerot,
jotka päättyvät kirjaimeen. Katso pakkauksesta
laitettasi koskevia tietoja.
HIOMAKONEEN VALMISTELUT
Valmistele hiomakone seuraavasti:
Irrota pistoke virtalähteestä.
Kiinnitä karkeudeltaan sopiva hiomapaperi
hiomakoneen pohjaan. Liitä pölyn- ja vedenimuri
pölynpoistoaukkoon. Kiinnitä pölypussi (KA273). Aseta
nopeus haluamallesi asetukselle (KA185E/KA186E).
HIOMAPAPERIN KIINNITYS
Hiomakoneessa käytetään joko hiomapaperin
kolmasosaa (KA175/KA180/KA185/KA185E) tai rei’itettyä
tarrakiinnitteistä paperin kolmasosaa (KA186/KA186E/
374455), tai puolikasta (KA273). Kiinnitä hiomapaperi
seuraavasti: Irrota pistoke virtalähteestä.
KA186/KA186E/374455
Paina tarrakiinnitteisen paperin nylon-kankainen puoli
pohjassa olevia nystyröitä vasten. Kohdista paperin
reiät pohjan reikiin.
59
SUOMI
pohjaan pitelemällä sitä hieman kireällä ja aseta
takareuna taaempaan paperin pidikkeeseen. Paina
paperin pidikkeen kahvaa alaspäin ja paina se
lukitusuraansa (KA175/KA180/KA185/KA185E). Lukitse
paperin pidike taaemmalla paperin pidikevivulla (KA273).
KA175/KA180/KA185/KA185E
Paina edessä ja takana
olevia paperin pidikkeitä
ylöspäin, jotta ne irtoavat
lukitusuristaan.
Avaa paperin pidikkeet
paperin pidikevivuilla
(KA273).
Aseta hiomapaperissa
olevat reiät samalle
kohdalle hiomakoneen
pohjassa olevien
pölynpoistoreikien kanssa.
Pitele hiomapaperia
paikallaan ja aseta
hiomapaperin reuna
etumaisen paperin
pidikkeen alle.
Paina paperin pidikkeen
kahvaa alaspäin ja paina
se lukitusuraansa (KA175/
KA180/KA185/KA185E).
Lukitse paperin pidike
etumaisella paperin
pidikevivulla (KA273).
Kiinnitä hiomapaperi
60
PÖLYNPOISTO (KA175/KA180/KA185/KA185E/KA186/
KA186E/374455)
Hiomakoneessa on liitin, jonka avulla se voidaan liittää
pölyn- ja vedenimuriin. Liitä imuri seuraavasti:
Laita liitin hiomakoneen
taaempaan
pölynpoistoaukkoon ja
liitä imurin letku.
PÖLYNPOISTO (KA273)
Hiomakoneessa on ulkoinen pölypussi. Kiinnitä
pölypussi seuraavasti:
Liu’uta pölynpoistoaukon
suojaa eteenpäin ja aseta
pölypussin suutin
aukkoon. Tyhjennä
pölypussi avaamalla
pölypussin vetoketju ja
tyhjentämällä sen sisältö.
Irrota pölypussi
painamalla irrotushakaa
ja ota pussi aukosta.
PORTAATON NOPEUS (KA185E/KA186E)
Hiomakoneen etupuolella olevalla portaattomalla
nopeuden säätimellä voit säätää kullekin materiaalille
parhaiten soveltuvan nopeuden.
Säädä hiomakoneen
nopeus kääntämällä
säädintä haluamallesi
asetukselle.
Seuraavassa taulukossa on esitetty suositellut nopeudet:
Materiaali
Asetus
Kova puu (pyökki)
3-5
Pehmeä puu (honka)
3-5
Vaneri
2-4
Synteettiset materiaalit
3-4
SUOMI
Materiaali
Akryylimuovi
Ei-rautapitoiset metallit
Teräs
Lakan poisto
Asetus
2-5
2-5
2-5
3-5
HIOMAKONEEN KÄYTTÖ
KA175/KA273
Käynnistä hiomakone
työntämällä
virrankatkaisijaa
eteenpäin; “1”-merkki
tulee näkyviin. Sammuta
hiomakone työntämällä
virrankatkaisijaa
taaksepäin; “O”-merkki
tulee näkyviin.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Käynnistä hiomakone
painamalla
virrankatkaisijaa, joka on
merkitty “1”. Sammuta
hiomakone painamalla
virrankatkaisijaa, joka on
merkitty “O”.
•
•
•
•
Pidä mottoritilan ilma-aukot aina puhtaina.
Puhdista hiomakone seuraavasti:
Irrota pistoke virtalähteestä.
Puhdista ilma- ym. aukot puhtaalla, kuivalla
maalisudilla.
• Puhdista kotelo puhtaalla, kostealla rätillä (älä käytä
liuottimia, bensiiniä tai tärpättiä).
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455 ovat
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104,
EN50144 mukaiset
Mitattu melupaine 85dB (A)
Mitattu meluteho 98dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä 4.6m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
VINKKEJÄ
•
•
•
•
Pitele hiomakonetta aina
kummallakin kädellä.
Hio aina puun syiden
suuntaan. Pintaan jää
pyörrejälkiä, jos hiot
syiden poikki.
Varmista, että hiomapaperin karkeus on sopiva
työstettävälle materiaalille. Karkea hiomapaperi hioo
runsaasti jättäen karkean jäljen. Hienorakeinen
hiomapaperi hioo vähemmän jättäen sileän jäljen.
Aloita karkealla paperilla ja siirry vähitellen
hienompaan viimeistelyä varten.
Vaihda kulunut hiomapaperi uuteen.
Tyhjennä pölypussi (KA273) 10 minuutin välein.
Säädä nopeus oikein (KA185E/KA186E). Käytä
alhaista nopeutta akryylimuoviin ja synteettisiin
materiaaleihin ja keski- tai korkeaa nopeutta kovaan
ja pehmeään puupintaan.
KUNNOSSAPITO
• Älä paina hiomakonetta liikaa, sillä se saattaa
aiheuttaa ylikuumenemista. Mikäli kone ylikuumenee,
anna sen käydä tyhjäkäynnillä 2 minuutin ajan.
61
Bruksanvisning för planslip
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada och
brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget tas i
bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddstyrelsens regler.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik
kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör,
radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten
ökas genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte elverktyget att
göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår kan
maskinen anslutas till en grov dammsugare.
• Misshandla inte sladden. Bär aldrig verktyget i
sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
62
• Sköt tillbehören med omsorg. Håll tillbehören
skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
• Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör.
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter
stickkontakten till uttaget.
• Förlängningssladdar utomhus. Utomhus skall endast
användas förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget. Innan fortsatt
användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar
kontrolleras noggrant för att fastställa om de fortsatt
kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga
delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som
är skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
EXTRA FÖRSIKTIGHET SKALL IAKTAGAS NÄR MAN
SLIPAR FÄRG OCH MEDELHÅRD TRÄFIBERSKIVA
(MDF)
Slipning av blybaserad färg rekommenderas ej p.g.a.
svårighet att kontrollera förorenat damm. Den största
faran för blyförgiftning gäller för barn och gravida kvinnor.
Byggnader uppförda före 1960 kan ha målats med färg
SVERIGE
innehållande bly och sedan täckts med ytterligare ett
lager färg. Det är viktigt att kontrollera om färgen
innehåller bly innan man börjar slipa. Denna test kan
göras med en blydetektor eller av en professionell målare.
Om Du är osäker rekommenderar vi att följande försiktighet iakttages vid slipnig av färg eller träfiberskiva.
PERSONLIG SÄKERHET
Barn eller gravida kvinnor skall inte vara i närheten av
det arbetsområde som slipas innan fullständig
rengöring har utförts.
Andingsmask skall bäras av de personer som befinner
sig i arbetsområdet. Filtret skall bytas ut varje dag eller
närhelst den som använder filtrer får svårighet at andas.
Obs: Använd endast andningsmask som är avsedd för
arbete med blyfärg eller gaser. Vanliga färgmasker har
inte samma skyddseffekt.
För att undvika att få i sig färgpartiklar skall man inte
äta, dricka eller röka inom arbetsområdet . Den person
som arbetar i slipområdet skall göra rent och tvätta sig
ordentligt innan man äter, dricker eller röker. Damm
kan fastna på mat, dryck etc, därför skall mat inte
finnas i arbetsområdet.
MILJÖ
Färg skall tags bort på ett sådant sätt att minsta möjliga
mängd damm uppstår. Områden där färg tages bort
skall täckas av plastskynken.
Slipning skall utföras på ett sådant sätt att man
reducerar risken för färgdamm utanför arbetsområdet.
RENGÖRING OCH AVYTTRING
Alla arbetsytor skall dagligen dammsugas och
rengöras noggrant under den tid som arbetet pågår.
Dammsugspåsar och filter skall bytas regelbundet.
Kläder, dammskydd, leksaker, tvättbara möbler och
redskap skall tvättas noggrant innan de används igen.
Spar dessa instruktioner!
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att alla
externa metalldelar är elektriskt isolerade från
nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar
mellan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilket gör det onödigt att jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera
i brand och elektrisk stöt. Vid användning av
förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen lämna då alltid in den till
en auktoriserad serviceverkstad (se aktuell katalog för
vidare information eller kontakta Black & Decker AB).
Om Du har några frågor, kontakta Black & Decker
kundtjänst eller en auktoriserad serviceverkstad.
Förteckning över våra auktoriserade serviceverkstäder
finns på Internet, www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av
tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande.
Det sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).
63
SVERIGE
DETALJBESKRIVNING
1
5
•
•
4
2
•
•
kardborrefäste (KA186/KA186E/374455), eller
halvstorlek (KA273).
Gör på följande sätt för att montera slippapperet:
Drag ut sladden ur vägguttaget.
KA186/KA186E/374455
Pressa den nylonvävda
sidan av det självhäftande
slippappret mot hakarna
på basen. Rikta in hålen i
slippappret med basens
hål.
3
•
1
5
•
•
KA175/KA180/KA185/KA185E
•
•
4
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Använd pappersklämmornas spakar för att
öppna pappersklämmorna
(KA273).
•
•
4
5
Tryck handtagen på de
främre och bakre
pappersklämmorna uppåt
så att de lossas från
skårorna (KA175/KA180).
•
1
6
2
3
•
Strömbrytare
Slippappersklämma
Dammutsugningsuttag
Bas
Handtag
Hastighetskontroll
Rikta in hålen i
slippapperet med
dammutsugningshålen på
basen av planslipen.
Din maskin har några eller alla dessa funktioner.
Obs: Denna bruksanvisning täcker även
katalognummer med ett bokstavssuffix.
Se förpackningen för detaljer.
FÖRBEREDNING AV PLANSLIPEN
Gör på följande sätt för att förbereda planslipen:
Drag ut sladden ur vägguttaget.
Sätt fast korrekt slippappersgrad på planslipens bas.
Anslut dammutsugningsuttaget till en grov dammsugare.
Sätt fast dammpåsen (KA273). Ställ in hastighetskontrollen på önskad inställning (KA185E/KA186E).
MONTERING AV SLIPPAPPER
Planslipen använder slippapper av tredjedelsstorlek
(KA175/KA180/KA185/KA185E) eller hålade 1/3 ark med
64
Håll fast slippapperet och för in kanten på slippapperet
under den främre pappersklämman. Tryck handtaget på
papperklämman nedåt, in i skåran (KA175/KA180/KA185/
KA185E). Använd spaken på den främre pappersklämman
för att stänga pappersklämman (KA273).
Spänn slippapperet lätt så att det fastnar på basen och
för in den bakre kanten i den bakre pappersklämman.
SVERIGE
Tryck handtaget på
pappersklämman nedåt
så att det passar in i
skåran (KA175/KA180/
KA185/KA185E). Använd
spaken på den bakre
pappersklämman för att
stänga pappersklämman
(KA273).
DAMMUTSUGNING (KA175/KA180/KA185/KA185E/
KA186/KA186E/374455)
Planslipen har en adapter som kan anslutas till en
grovdammsugare.
Gör på följande sätt för att ansluta den till en
grovdammsugare:
För in adaptern i det
bakre uttaget på
planslipen och anslut
grovdammsugarslangen.
DAMMUTSUGNING (KA273)
Planslipen har en yttre dammpåse för uppsamling av
damm. Gör på följande sätt för att ansluta dammpåsen:
Skjut skyddet på
dammuttaget framåt och
för in munstycket på
dammpåsen i öppningen.
För att tömma
dammpåsen, öppna
blixtlåset och töm ut
innehållet. För att ta bort
dammpåsen, tryck ned
spärren och tag bort
påsen från öppningen.
VARIABEL HASTIGHET (KA185E/KA186E)
Hastighetskontrollen på framsidan av planslipen ger
dig optimal hastighet för alla material.
Ställ in ratten på önskat
nummer för att ändra
planslipens hastighet.
Rekommenderade hastigheter visas i tabellen nedan:
Material
Nivå
Hårt träslag (bok)
Mjukt träslag (furu)
Fanér
Syntetmaterial
Akrylplast
Icke-järnhaltiga material
Stål
Borttagning av lack
3-5
3-5
2-4
3-4
2-5
2-5
2-5
3-5
ATT ANVÄNDA PLANSLIPEN
KA175/KA273
Skjut till/frånströmbrytaren framåt
tills markeringen “1”
syns för att sätta på
planslipen. För att
stänga av den, skjut
strömbrytaren bakåt tills
markeringen “0” syns.
KA180/KA185/KA185E/KA186/KA186E/374455
Tryck på strömbrytaren
märkt “1” för att sätta på
planslipen. Tryck på
strömbrytaren märkt “0”
för att stänga av den.
ARBETSTIPS
•
•
•
•
Håll alltid planslipen
med bägge händerna.
Slipa alltid i träfibrernas
riktning. Om du slipar i
motsatt riktning kommer
“virvlar” att skapas.
Använd rätt grad av slippapper. Ett grovkornigt
papper avlägsnar mer material men ger en grövre
yta. Ett finkornigt papper avlägsnar inte lika mycket
material men ger en mer polerad yta. Som en allmän
regel bör man börja med ett grovt slippapper och
avsluta med ett finkornigt.
Byt alltid ut slitet slippapper.
Töm dammpåsen (KA273) var 10:e minut.
Välj korrekt hastighet (KA185E/KA186E). Använd en
lägre hastighet för akrylplast och syntetmaterial och
medelhög eller hög för hårda och mjuka träslag.
65
SVERIGE
VERKTYGSSKÖTSEL
• Tryck inte överdrivet på planslipen, det kan göra att
den överhettas. Om planslipen överhettas skall den
drivas utan belastning i 2 minuter.
• Se alltid till att lufthålen på motorhuset inte är
blockerade.
• Gör på följande sätt för att rengöra planslipen:
• Drag ut kontakten ur vägguttaget.
• Använd en ren pensel för att rengöra luftthål och
öppningar.
• Rengör huset med en ren, fuktad trasa (använd inte
lösningsmedel, bensin eller terpentin).
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen:
KA175, KA180, KA185, KA186, KA273, 374455
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Vägt ljudtryck är 85dB (A)
Vägt ljudeffekt är 98dB (A)
Hand/arm vägd vibration är 4.6m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
66
Part no: 375666-02 8/98.2
67
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντιπροσώπου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. _ _ _ _ _ _ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η πρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντιπροσώπου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
•␣ Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να πάρετε
πληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. •␣ Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA EΓΓYHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του προιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέπε πάνω).
Suomi
Nederland
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above). If you live in Australia or New Zealand, please
register by using the alternative guarantee card supplied.
Sverige
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no: 375666-02 8/98.2
Download PDF

advertising