KS850 | Black&Decker KS850 CIRCULAR SAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-68 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS800
KS850
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez.
Ezt a készüléket fa, műanyagok, és fémlemezek
vágására terveztük. A fűrész iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tar tsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le
a készüléket a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne hasz nálja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém
munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos
biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor
vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnek-
e.
f.
g.
5
torból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások dekopírfűrészekez.
•
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét
jelenti a felhasználó számára.
•
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és
személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
•
Tartsa a munkaterülettől távol kezeit munkavégzés közben. Soha ne nyúljon semmilyen
okból a munkadarab alá. Soha ne helyezze ujjait
a fűrészlap és a fűrészlap befogó közelébe. Soha
ne próbálja úgy stabilizálni a készüléket, hogy
a fűrésztalpat megmarkolja.
•
Tartsa a fűrészlapot élesen. Soha ne használjon
életlen vagy sérült fűrészlapot. Az életlen vagy
helytelenül beállított fűrészlap szűk vágásvonalat
eredményez, így a feszültség növekedhet, a fűrészlap megakadhat, és ez visszacsapáshoz vezet.
Mindig az anyaghoz és a vágástípushoz megfelelő
fűrészlapot használja.
•
Ha csövet vagy vízvezetéket vág, mindig ellenőrizze, hogy ne legyen benne víz, elektromos
vezeték, stb.
•
Soha ne érintse meg a munkadarabot vagy
a fűrészlapot rögtön a vágás befejezése után.
Ezek felforrósodhatnak, így sérülést okozhatnak.
•
Mielőtt falazatba vagy padlózatba vág, ügyeljen
a rejtett fém csövek és elektromos vezetékek
helyzetére. Fűrészelés előtt győződjön meg arról,
hogy a vágandó terület akadálytól mentes, különösen a vágásvonal másik oldalán.
•
A fűrészlap a kapcsoló elengedése után néhány
pillanatig még mozogni fog. Mindig kapcsolja ki
a készüléket és várja meg, míg a fűrészlap teljesen
megáll, mielőtt leteszi kezéből a gépet.
Figyelem! A vágási alkalmazásokkor keletkező porral
való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet
a munkaterületen tar tózkodók és a felhasználó
egészségére. Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan
arra terveztek, hogy megvédje használóját a keletkezett
portól és párától. Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen
tartózkodó összes személy is viselje a pormaszkot.
•
Munka után alaposan távolítson el minden pormaradványt.
•
Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú
festékréteget, vagy olyan faanyagot vagy fémet
vág, amelyből mérgező por keletkezhet.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
6
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40 °C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
•
Szélsőséges körülmények között történő használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki
az akkumulátorból. Ekkor járjon el a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról
egy kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal érintkezzen.
-
•
•
Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket
a munkaterületre.
Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
Úgy dolgozzon, hogy a por mennyisége minél
kevesebb legyen.
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen felhasználók részére csak felügyelet mellett
engedélyezze. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak
a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
lézerekhez
Olvassa el figyelmesen a kezelési
utasítást.
Ezt a készüléket 16 év alatti gyermek
nem használhatja.
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint van
mérve, és egy másik készülékkel való összehasonlításra
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Figyelem! Lézersugárzás.
Tilos a lézernyalábba nézni!
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék
használatakor eltérhet a megállapítot t ér téktől
a készülék használatának módjától függően. A vibráció
érték az itt megállapított szint fölé emelkedhet.
T i l o s m e g n é z n i a l é ze r nya l á b ot
közvetlenül, optikai eszközzel!
•
A keletkező vibrációs mér ték meghatározása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be - és
kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
•
•
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
•
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
•
•
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezér t
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
•
•
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványainak IEC 60825+A1+A2:2001. A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra. Ha megsérült,
a lézeregység javítását csak szakszerviz végezheti
el.
A lézert kizárólag lézervonalak kivetítésére alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és így teljesen biztonságosnak tekinthető.
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai eszközzel!
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet,
hogy a nyaláb bárkit is keresztezhetne fejmagasságban.
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység közelébe.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A készülék használatát fi ataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére csak
felügyelet mellett engedélyezze.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
7
Tartósüzem rögzítő gomb
Ki/be üzemi kapcsoló
Fűrészlap tároló rekesz fedél
Fűrésztalp rögzítő kar
Porelszívó kimenet
Porelszívó adapter
Fűrésztalp
A készülék használata
8. Auto Select™ üzemmód választó kerék
9. Fűrészlap támasztógörgő
10. Szerszám nélküli fűrészlap befogó
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (E és F ábra)
Figyelem! Soha ne használja a fűrészt akkor, ha
a fűrésztalp nem megfelelően van rögzítve, vagy ha el
van távolítva a készülékről.
A fűrésztalp (7) bal és jobb irányban is 45°-ig
dönthető.
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
(7) 0 fokból való kioldásához (E ábra).
•
Húzza a fűrésztalpat (7) előre, állítsa be a kívánt
15°, 30° és 45° szögbe, ami a dőlésszög kijelző
ablakon látható.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez.
További funkciók (A ábra)
További funkciók érhetőek el a megvásárolt termék
pontos típusától függően. Az elérhető további funkciók
az „ A” ábrán látható katalógus számok szerint
azonosíthatóak.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van
választva az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva
és a fűrészlap teljesen megállt. A használt fűrészlapok
felforrósodhatnak.
A fűrésztalp (7) visszaállítása merőleges helyzetbe,
egyenes vonalak vágására:
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
(7) kioldásához.
•
Állítsa a fűrésztalpat (7) 0° fokba, és nyomja a fűrésztalpat hátra.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez
A fűrészlap befogása (B ábra)
•
Tartsa a fűrészlapot (11) az ábra szerint, fogakkal
előre.
•
Nyomja le és tartsa lenyomva a fűrészlap befogót
(10).
•
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap tartóba
(12) és tolja be ütközésig.
•
Engedje el a fűrészlap befogót (10).
Hogyan használja az Auto Select™ üzemmód
választó kereket (G ábra)
E z a kés zülék egy egyedülálló Auto Selec t™
üzemmód választó kerékkel (8) van felszerelve,
amellyel beállíthatja a sebességet és a fűrészlap
pengeelőtolását a különböző vágási alkalmazásoknak
megfelelően. A vágandó munkaanyaghoz megfelelő
optimális sebesség és fűrészlap pengeelőtolás
kiválasztásához, forgassa a kereket (8) az alábbi ábra
szerint:
Fűrészlap tárolása (C ábra)
A fűrészlapok (11) a készülék oldalán található tároló
rekeszben helyezhetőek el.
•
Nyissa fel a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3)
a fedélen lévő fül segítségével.
•
A fűrészlapokat egy mágneses csík tartja a tároló
rekeszben. A fűrészlap eltávolításához nyomja le
a fűrészlap egyik végét a másik vég megemeléséhez, és távolítsa el.
•
Csukja be a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3), és
ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült.
Figyelem! Biztosan zárja be a rekesz ajtaját, mielőtt
a készüléket beindítja.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez (D ábra)
A készülékhez porszívó vagy porelszívó berendezés is
csatlakoztatható, de ehhez szükség van egy porelszívó
adapterre. Az adaptert (6) bármelyik Black & Decker
szakkereskedőnél megvásárolhatja.
•
Nyomja a porelszívó adaptert (6) a porkiömlő
nyílásra (5).
•
Csatlakoztassa a porszívó csövet az adapterhez
(6).
8
Ikon
Alkalmazás
Sebesség /
Fűrészlap
Pengeelőtolás típus
Konyhapult,
munkaasztal,
laminált lemez
Gyors sebesség, pengeelőtolás nélkül
Általános fa
Ívek/görbe
vonalak vágása, kézműves
alkalmazás,
keményfák,
deszkaburkolás, padlóburkolás
Ívvágó fa
Általános fa
Gyors sebesség, pengeelőtolás nélkül
Furnérlemez,
fatábla
Gyors sebesség, közepes
pengeelőtolás
Általános fa,
puhafa, gyors
hasító vágás
Gyors sebesség, maximális
pengeelőtolás
Általános fa
Közepes
sebesség,
közepes pengeelőtolás
Általános célú
Műanyag,
Plexi, PVC
Fémlemez,
bádoglemez,
kerámialap,
üvegszálas
lapok
Alacsony
sebesség,
pengeelőtolás
nélkül
Fűrészlap
fémhez vagy
kerámiához
vagy üvegszálas anyagokhoz
Lassú sebesség, pontos
indítás
Lassú sebesség, pengeelőtolás nélkül
Válassza ki az
alkalmazáshoz
megfelelő
fűrészlapot
Általános fa
A lézer működtetése (H-K ábra) (CSAK „L”
KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
A készülék be- és kikapcsolása
•
A készülék beindításához nyomja be az üzemi
kapcsolót (2).
•
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót
(2).
•
A tartósüzem használatához, nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (1) és engedje el az üzemi
kapcsolót (2).
•
Ha a gépet tartósüzem közben kívánja leállítani,
nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót (2)
és engedje el.
Az elemek behelyezése (H ábra)
Szerelje le a lézermodult (14) a készülékről úgy, hogy
eltávolítja a csavart (13) és előre kihúzza a modult
a készülékből. Helyezze be a két 1,5 Voltos AAA
alkáli elemet a modulba, ügyelve rá, hogy a (+) és a (-)
terminálok megfelelően illeszkedjenek. Szerelje vissza
a lézermodult (14) a készülékbe.
A lézer beállítása (I ábra)
Megjegyzés: A lézer rendeltetésszerűen csak vágási
segédvonalként használható és nem garantálja a pontos
vágást.
Figyelem! Ne állítson a lézeren, ha a készülék áram
alatt van.
•
Használja a lézer állítócsavart (15) a lézervonal
és a fűrészlap párhuzamba állításához, ha szükséges.
A lézervonal láthatósága (teljesítménye) csökken,
ha a dekopírfűrész túlmelegedik. A lézervonal nem
lesz látható, ha a fűrészt hosszabb ideig túlterheli.
A lézer vonal láthatósága fokozatosan visszatér
Fűrészelés
Vágás közben tartsa a készüléket szorosan, két
kézzel.
A f űrész t alpat ( 7) t ar tsa szorosan a vágandó
munkaanyagnak. Így megel őzhető a készülék
megugrása, csökkenthető a vibráció és minimalizálható
a fűrészlap törése.
•
Hagyja a fűrészlapot szabadon futni néhány másodpercig, mielőtt a vágáshoz kezd.
•
Csak kis nyomást fejtsen ki a készülékre, mialatt
fűrészel a készülékkel.
9
Karbantartás
a normál értékre, ha a készülék lehűl, még akkor is, ha
a készüléket lekapcsolja az áramforrásról.
Figyelem! Soha ne hagyja a túlmelegedett lézert
bekapcsolva. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van
kapcsolva és távolítsa el az elemeket a lézer teljes
kikapcsolásához.
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
•
A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
A lézer használata (J és K ábra)
A lézer kivetíti a vágási segédvonalat (18) a munkaanyag
felületére.
•
A lézermodul bekapcsolásához, nyomja meg
a gombot (16).
•
A lézermodul kikapcsolásához, nyomja meg a gombot (16) még egyszer.
Közvetlenül a fűrész fölött nézve, a vágásvonal (17)
könnyedén követhető. Ha ez a pozíció bármilyen
oknál fogva korlátozva van, a lézer alternatív vágási
vezetőként használható.
•
Jelölje meg egy ceruzával a vágásvonalat (17).
•
Helyezze a dekopírfűrészt a vonalra (17).
•
Kapcsolja be a lézermodult.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Eg y n a p o n , m i ko r ké s z ü l é ke e l é r i t e c h n i k a i
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztar tási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
A munkalámpa működtetése (L és M ábra) (CSAK
„W” KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
Azok a típusok, melyeknek a katalógusszámában „W”
szerepel, egy LED lámpával (19) vannak felszerelve
a fűrészlap körüli terület megvilágításához.
•
A munkalámpa bekapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) be pozícióba (I).
•
A munkalámpa kikapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) ki pozícióba (0).
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek há z t ar t ási hulladék tól elkülönítet t
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban,
a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet.
A legtöbb fűrészlap felfelé ütemben vág, így ha
a fűrésztalp a munkaanyag színén helyezkedik el, vagy
használjon lefelé ütemben vágó fűrészlapot, vagy:
•
Használjon finom fogazású fűrészlapot.
•
A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
•
A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Elemek
M i e l ő t t a ké s z ü l é k m e g s e m m i sít é s r e
kerül, az akkumulátor t el kell távolítani
belőle az előzőekben leírtak szerint. Az
akkumulátorokat a helyi rendelkezések szerint
kell megsemmisíteni.
Fémek fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése
sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
•
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez fi nom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
•
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje.
•
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
•
•
•
10
Merítse le az elemet teljesen, és távolítsa el a gépből.
Megfelelően csomagolja be az elemeket, biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
Műszaki adatok
KS800S
sorozat
Feszültség
Vac 230
Felvett teljesítmény
W 520
Üresjárati löketszám min -1 800-3000
Maximális vágás kapacitás
Fa
mm 70
Fém
mm 5
Alumínium
mm 15
Súly
kg 2,2
KS850S
sorozat
230
540
800-3000
70
5
15
2,2
CE megfelelőségi nyilatkozat
KS800S sorozat, KS850S sorozat
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 98/37/EC, EN 60745
Hangnyomásszint EN 60745 szerint:
Hangnyomásszint (LpA)
toleranciafaktor (K)
Hangteljesítmény szint (LWA)
toleranciafaktor (K)
89 dB(A)
3 dB(A)
100 dB(A),
3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint
mérve:
6,0 m/s2
Fa fűrészelése (ah, CW)
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Fémlemez fűrészelése (ah, CM)
6,5 m/s2
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
12-11-2007
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00191912 - 05-11-2012
12
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
13
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
15
E15173
www.2helpU.com
KS800S - KS800SL - KS800SW - KS800SLW
KS850S - KS850SL - KS850SW - KS850SLW
21 - 08 - 07
©
TYP.
1
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising