CD300 | Black&Decker CD300 JIGSAW instruction manual

CD300
KS531
CD300 KS531 ML p01-31
1
22-09-2000, 11:39
Australia
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway
North Croydon, Victoria 3136
Tel: 03 9213 8200
Fax: 03 9726 7150
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212435
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297110
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 802342
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 04 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Tel: 011 314 4431
Fax: 011 314 4435
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Sverige
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
CD300 KS531 ML p01-31
2
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Numero verde: 167 21 39 35
22-09-2000, 11:39
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
FRANÇAIS
Για την αγορά του εργαλείου απÞ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
προφύλαξησ. Αν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η απορίεσ, παρακαλούµε µη
διστάσετε να απευθυνθείτε στο τοπικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυπηρέτησησ και
πληροφÞρησησ.
FÉLICITATIONS!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Black & Decker.
CD300 KS531 ML p01-31
3
ITALIANO
NEDERLANDS
GEFELICITEERD!
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
NORGE
ΣYΓXAPHTHPIA!
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen
Black & Decker Produkt. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
For at få størst mulig nytte af dit produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
EΛΛHNIKA
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din produkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
22-09-2000, 11:39
Brugermanuel for stiksav
SSIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for,
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
let tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Hold orden på arbejdsområdet. Uordentlige områder
og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse. Udsæt ikke elværktøjet for regn. Brug ikke el-værktøj på fugtige
eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsfladen. Brug ikke el-værktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt
med flader med jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.),
kan den elektriske sikkerhed øges ved, at tilkoble en
faldstrømsafbryder.
• Hold børn væk. Lad ikke andre personer komme i
kontakt med el-værktøjet eller ledningen. Alle
uvedkommende skal holdes væk fra
arbejdsområdet.
• Opbevar el-værktøjet sikkert. Når el-værktøjet ikke
bruges skal det opbevares på et tørt sted, højt
placeret, uden for børns rækkevidde.
• Overbelast ikke el-værktøj. Du arbejder bedre og
sikrere inden for det anførte effektområde.
• Brug det rigtige el-værktøj. Tving ikke svagt elværktøj til at udføre det arbejde, som er beregnet til
kraftigere el-værktøj. Brug ikke el-værktøj til formål,
det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save grene eller brænde.
• Bær den rette påklædning. Bær ikke løsthængende
tøj eller smykker. De kan sidde fast i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
• Anvend beskyttelsesbriller. Anvend også
ansigtsværn eller støvbeskytter, hvis arbejdet er
støvende. Ved langvarigt arbejde bruges også
høreværn.
• Mishandl ikke ledningen. Bær aldrig el-værktøjet i
ledningen og brug ikke ledningen til at tage stikket
ud af kontakten. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
• Sæt arbejdsemnet fast. Brug skruetvinger eller en
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skruestik til at holde emnet fast. Det er mere sikkert
end at bruge hånden, og du får begge hænder frie til
arbejdet.
Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Hold værktøjet
skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør. Hold
håndtagene tørre, rene, og frie for olie og fedt.
Tag stikket ud af kontakten når elværktøjet ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør.
Fjern nøglerne. Kontroller at nøgler og justerværktøj
er fjernet fra el-værktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt el-værktøj
med fingeren på strømafbryderen.
Forlængerledninger udendørs. Udendørs må man
kun anvende forlængerledninger, som er beregnet til
brug og mærket til dette.
Vær opmærksom. Se på det du gør. Brug sund
fornuft. Brug ikke el-værktøj, når du er træt.
Kontroller el-værktøjet for skader. Inden fortsat
brug af el-værktøjet, skal eventuelle beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
kontrolleres omhyggeligt for at finde ud af, om de
stadig fungerer rigtigt og kan udføre den tilsigtede
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke er i klemme, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, som kan påvirke funktionen, er i
orden. En beskyttelsesanordning eller andre dele,
som er beskadigede, skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret værksted, hvis ikke andet er angivet
i brugsanvisningen. Fejlagtige strømafbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret værksted. Anvend ikke
el-værktøj, hvis strømafbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
For din personlige sikkerhed. Brug kun tilbehør og
løsdele, der er anbefalede i brugsanvisningen eller
vores kataloger. Brug af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
Disse instruktioner skal opbevares!
DOBBELTISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder,
at alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet.
4
CD300 KS531 ML p01-31
4
22-09-2000, 11:39
DANMARK
Observér! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsigtighed. Isoleringen skal beskytte mod
skade som kan opstå på grund af elektrisk
isoleringsfejl inde i maskinen.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft. Obs! Forlængerledninger skal kun bruges,
hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning,
kontrollér at ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker).
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at
aflevere i hel stand til serviceværkstedet eller til
købsstedet. For konsumentkøb gælder desuden dele af
købeloven, som omhandler forholdet mellem forhandler
og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør.
For nærmere information, kontakt nærmeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt
Black & Decker eller Piranha tilbehør.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger 85dB (A).
PRODUKTBESKRIVELSE
•
2
1
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
•
6
5
Strømafbryder
Låseknap
Visir
Støttehjul til savklinge
Sål
Støvafsug
Dit produkt indeholder nogle eller alle de ovenstående
dele. Bemærk: Denne manuel dækker også
katalognumre med et bogstav-indeks. Der henvises til
emballagen for en beskrivelse af dit produkt.
MONTERING AF SAVKLINGE
Modeller med manuelt klingeskifte (anvend kun
følgende fæster
)
Tag stikket ud af kontakten.
Løsn de to skruer og sæt
klingen ind så langt den kan
med den takkede side
fremad. Kom lidt olie (5) på
hjulet her og der, som vist
på illustrationen. Det
forlænger hjulets levetid.
Alle modeller
For at opnä en stærre nøjagtighed, när du saver, skal
du sørge for, at det bagerste af klingen rører støtterullen.
Se ‘Støttehjul til stiksavsklingen’ for instruktioner om,
hvordan du ændrer støtterullens position.
5
CD300 KS531 ML p01-31
5
22-09-2000, 11:40
DANMARK
STØTTEHJUL TIL STIKSAVSKLINGEN
For at få optimal støtte og et bedre resultat ved
savning, er Black & Decker’s stiksave udstyret med et
støttehjul. Dette støttehjul bør justeres, så klingens
bageste kant er i berøring med støttehjulet.
Juster støtterullen ved at
løsne skruen på siden. Kør
støtterullen frem til rullen
rører ved bageste del af
klingen. Støttehjulet
skubbes fremad til den rører
klingens bageste kant.
Skruen strammes igen.
Hjulet (4) skal olies med jævne mellemrum som vist
på illustrationen. Det øger hjulets levetid.
ANVENDELSE AF STIKSAVEN
Saven startes ved at trykke strømafbryderen (1) ind.
Saven standses ved at slippe strømafbryderen (1).
Sørg for at strømafbryderen er i “OFF”-position når
stikket sættes i kontakten. Strømafbryderen kan låses i
“ON”-position ved at trykke låseknappen (2) ind.
Låseknappen udløses ved at man igen trykker
strømafbryderen ind og slipper. Udløs altid
låseknappen inden stikket tages ud af kontakten.
JUSTERING AF SÅLEN TIL GERINGSSAVNING
Sålen kan stilles i 0˚-45˚ vinkel til begge sider.
Træk stikket ud af kontakten.
Kør visiret op og løsn
begge skruerne på sålen
med en skruetrækker.
Træk sålen bagud et stykke
og indstil den ønskede
vinkel ved hjælp af skalaen
eller skyd den frem for at
fastsætte i indstillingen 0˚,
15˚, 30˚ eller 45˚. Stram
skruerne. Selv om den faste
gradering på sålen rækker til de fleste opgaver, kan
det fra tid til anden være nødvendigt at kontrollere
vinklen med en passer. Lav en test ved at save i et
stykke træ for at prøve savvinklen. For at skyde sålen
tilbage i rette vinkel, løsnes skruerne og sålen skydes
tilbage til den er i ca. 90˚ vinkel på klingen. Stram
derefter skruerne samtidigt med at du trykker sålen
lidt frem, skub sålen frem, mens skruerne skrues i.
STØVAFSUG
Stiksaven kan tilsluttes de fleste støvsugere ved
hjælp af en støvsugeradaptor (ekstra tilbehør).
Tilslut adaptoren bagpå
stiksaven og fastgør
støvsugerslangen over eller i
adaptoren afhængig af
slangens størrelse.
Visiret skal være trukket ned.
BRUGERTIPS
Savning i laminater
Klingen skær når den går opad. Derfor kan det blive
hakket eller materialet kan splintre. Ved savning af
tynde træplader og plastlaminater bør man anvende en
fintandet metalklinge og save fra bagsiden af
materialet. For at mindske risikoen for ujævne kanter
på plastlaminat kan man klemme en plade af træfiber
på hver side af laminaten og derefter save igennem det
hele på én gang. Brug altid rigtig klinge.
Hulsavning uden forboring
Savklingen kan føres ned direkte mod en træflade uden
forboring. Markér først snitlinjen tydeligt. Før derefter
saven fremad så den opbøjede del af sålen hviler mod
arbejdsemnet, men med klingen et stykke fra
underlaget. Start saven i dette niveau og sænk klingen
roligt mod arbejdsemnet præcis over startpunktet.
Sænk bageste del på sålen hod arbejdsemnet. Hold et
konstant tryk på sålens forkant nøjagtig på savlinien.
Savklingen arbejder sig nu roligt ned i materialet. Skub
ikke saven fremad langs snitlinjen før savklingen har
arbejdet sig helt gennem materialet og sålen ligger
plant mod underlaget.
Savning i metal
Din stiksav kan anvendes ved savning kan bruges til
savning af tynde stålplader og ikke-jernholdige
metaller som kobber, messing, aluminium etc.
Ved savning af tyndere plader anbefales, at man
bruger et stykke træ-eller plywood under pladen som
støtte for at få et finere snit og undgå vibrationer og at
pladen går i stykker ved selve savningen. Pladen og
træstykket saves samtidigt. Tving ikke klingen ind i
metallet for så slides klingen unødigt hurtigt og
motoren kan tage skade. At save i metal tager længere
tid end at save i relativt tykke træstykker. Vær
opmærksom på dette og tving ikke saven. Læg et
tyndt lag olie langs den tænkte savlinje inden du
begynder at save. Brug altid den rette klinge.
6
CD300 KS531 ML p01-31
6
22-09-2000, 11:40
DANMARK
Rengøring
Tag stikket ud af kontakten. Brug kun et mildt
rengøringsmiddel og en let fugtig klud ved rengøring.
Mange rengøringsmidler indeholder kemikalier som
kan skade plasten. Brug aldrig benzin, terpentin,
acetone eller lign. produkter. Sørg for at der ikke
kommer væske ind i maskinen og dyp heller aldrig
maskinen i væske.
EU KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: CD300, KS531
er i overensstemmelse med: 89/392/EEC, EN50144,
89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN61000
Vægt lydtryk er 96dB (A)
Vægt lydeffekt er 109dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er 5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Black & Decker’s politik er kontinuerligt at udvikle og
forbedre vor produkter, derfor forbeholder vi os retten
til at ændre produktspecifikationer uden forudgående
varsel.
7
CD300 KS531 ML p01-31
7
22-09-2000, 11:40
Stichsäge Bedienungsanleitung
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Arbeiten mit elektrischen
Geräten sollten Sie die folgenden vorbeugenden
Sicherheitsrichtlinien unbedingt einhalten, um die
Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und
körperlichen Verletzungen zu vermeiden.
Für sicheres Arbeiten:
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse.
Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter
oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute
Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in Bereichen, wo Feuer- oder Brandgefahr
bestehen könnte.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern,
Herden, Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten
besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie
nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissägen sollen
nicht benutzt werden, um Bäume zu fällen oder Äste
zu schneiden.
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
• Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
• Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie
das Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen
Kanten.
• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
• Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für
sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht.
• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
• Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen
Werkzeuge mit dem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim
Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden
Sie im Freien nur dafür zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
• Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten
Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
unkonzentriert sind.
• Schließen Sie die Staubabsaugung an.
Wenn das Gerät mit einer Staubabsaugung geliefert
wird, stellen Sie sicher daß diese angeschlossen ist
und richtig funktioniert, besonders wenn Sie in
geschlossenen Räumen arbeiten.
• Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
8
CD300 KS531 ML p01-31
8
22-09-2000, 11:40
DEUTSCH
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in
Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu
gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen
und Teile sollen sachgemäß durch eine
Kundendienstwerkstatt repariert oder
ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in
den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
Benutzen Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der
Schalter nicht ein- und ausschalten läßt.
• Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit
benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte,
die in der Bedienungsanleitung angegeben oder
vom Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
• Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da
unsachgemäße Reparaturen Verletzungsgefahr für
den Benutzer zur Folge haben können.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet,
daß zwei voneinander unabhängige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen,
mit stromführenden Metallteilen in Berührung
zu kommen. Dies wird erreicht, indem man eine
Isolierbarriere zwischen die elektrischen Teile
und den mechanischen Teilen platziert.
Dadurch stellt die Zweifach - Isolierung für Sie
einen extremen Schutz vor einem elektrischen
Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung der auf
dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
Das Werkzeug ist mit einem zweipoligen Kabel und
Stecker ausgerüstet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker
Verlängerungskabel (zweiadrig) verwenden, ohne
daß Ihr Gerät dabei an Leistung verliert.
Hinweis: Verwenden Sie nur wenn unbedingt
erforderlich ein Verlängerungskabel. Der Einsatz
eines nicht korrekten Verlängerungskabels kann zu
Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen.
Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß,
achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören
nicht auf den normalen Hausmüll, sondern
können in umweltfreundlicher Weise verwertet
werden. Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker
Händler oder den Black & Decker
Zentralkundendienst.
UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser
oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an den
Black & Decker Zentralkundendienst, unsere
Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen unseren Service
anzubieten. Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie
eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von
Material - oder Verarbeitungsfehler innerhalb von
24 Monaten nach dem Kauf auftreten, garantieren wir
die kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach
unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch,
vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, unseren
Zentralkundendienst oder eine unserer
authorisierten Vertragswerkstätten mit
Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg mit
Kaufdatum) zurückgebracht.
• Daß das Gerät nicht unsachgemäß eingesetzt
wurde und nur original Black & Decker
Zusatzgeräte und Zubehör verwendet wurden,
9
CD300 KS531 ML p01-31
9
22-09-2000, 11:41
DEUTSCH
welche ausdrücklich von uns zum Betrieb mit
Black & Decker Geräten als geeignet bezeichnet
wurden.
• Reparaturen nicht von anderen Personen
vorgenommen wurden als unserem eigenen
Servicepersonal oder authorisierten
Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits,
Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben und
Schleifpapier etc.). Es ist unser Bestreben
Ihnen excellenten Service, schnelle Reparaturen,
umfassenden Ersatzteildienst und eine breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unserer ServiceStationen finden Sie im jeweils gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum
zu gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und
nur Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw.
Zubehör verwendet wurden, welche ausdrücklich
von uns für den Betrieb mit diesem Black & Decker
Gerät als geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum
zu gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder
mit dem Kaufnachweis (Rechnung oder
Kassenbeleg mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und
nur Original Black & Decker Zusatzgeräte
bzw. Zubehör verwendet wurden, welche
ausdrücklich von uns für den Betrieb mit
diesem Black & Decker Gerät als geeignet
bezeichnet wurden.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
ZUBEHÖR
Für den Einsatz herkömmlicher Art (GeradeausSchnitte) sollten Sie unbedingt das ebenfalls
beigepackte Universalblatt oder ein entsprechendes
Blatt aus dem reichhaltigen Zubehörprogramm
benutzen; nur so erreichen Sie die optimale
Arbeitsgeschwindigkeit.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Zum
Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den Geräuschpegel
als unangenehm empfinden - normalerweise ist das bei
einem Geräuschpegel von über 85dB (A) der Fall- wird
ein angemessener Gehörschutz empfohlen.
BESCHREIBUNG
1. Ein-/Ausschalter
2. Arretierknopf
3. Sägeblattabdeckung
4. Führungsrolle
5. Sägeschuh
6. Staubabsaugung
10
CD300 KS531 ML p01-31
10
22-09-2000, 11:41
DEUTSCH
•
2
1
3
•
•
4
•
•
6
5
•
Ihre Stichsäge hat einige oder alle dieser
Ausstattungsmerkmale. Anmerkung: Die
Bedienungsanleitung bezieht sich auch auf
Katalognummern, die mit einem Buchstaben enden.
Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem
Verpackungskarton.
EINSETZEN DES SÄGEBLATTES
Verwenden Sie nur Sägeblätter mit dieser
Aufnahme
Unterbrechen Sie die
Netzstromversorgung.
Lösen Sie die 2 Schrauben
und schieben das Sägeblatt
bei nach vorne zeigenden
Sägeblattzähnen so weit
wie möglich in die
Sägeblatthalterung.
Ziehen Sie die Schrauben
abwechseind leicht an, um das Sägeblatt zu
positionieren. Ziehen Sie sie anschließend fest an.
Zum Lösen drehen Sie beide Schrauben gegen den
Uhrzeigersinn.
Alle Modelle
Hinweis: Um eine höhere Schnittgenauigkeit zu
erlangen stellen Sie sicher, daß die Rückseite des
Sägeblatts die Führungsrolle berührt.
FÜHRUNGSROLLE
Zur größeren Genauigkeit beim Schneiden sind
Black & Decker Stichsägen mit einer Führungsrolle
ausgerüstet. Diese Rolle sollte so eingestellt werden,
daß die Rolle die Rückkante des Sägeblatts beim
Schneiden berührt.
Lösen Sie die
Klammerschraube.
Schieben Sie die
Führungsrolle nach vorne,
bis sie die Hinterkante des
Sägeblatts berührt.
Ziehen Sie anschließend die
Schraube wieder fest. Regelmäßiges Fetten der
Führungsrolle (4) mit einem Tropfen Öl an den
gezeigten Stellen verlängert die Lebensdauer der Rolle.
FUNKTIONSWEISE DER STICHSÄGE
Zum Einschalten Ihrer Stichsäge muß der Ein/Aus
Schalter bis zum Anschlag gedrückt werden (1). Zum
Stoppen Ihrer Stichsäge lassen Sie den Schalter los.
Beim Anschließen der Stichsäge an den Netzstrom
achten Sie darauf, daß sich der Schalter in der AUSStellung befindet. Bei erforderlichem Dauerbetrieb
drücken Sie den Schalter bis zum Anschlag an,
drücken den Feststellknopf ein (2) und lassen den
Schalter los. Zum Lösen des Schalters drücken Sie ihn
erneut kurz an und lassen ihn anschließend los.
Lösen Sie den Schalter immer, bevor Sie die
Netzstromversorgung unterbrechen.
EINSTELLUNG FÜR GEHRUNGSSCHNITTE
Der Sägeschuh kann beidseitig bis zu einem Winkel
von 45˚ verstellt werden. Dazu müssen Sie den
Anschluß an den Netzstrom unterbrechen.
Heben Sie die
Sägeblattabdeckung an und
lösen die beiden Schrauben
am Sägeschuh mit einen
Schraubendreher.
Ziehen Sie den Sägeschuh
etwas zurück und stellen
den gewünschten Winkel
nach der Skala ein oder
schieben Sie den
Sägeschuh etwas nach
vorne, um sie in den
vorbestimmten Gehrungseinstellungen von 0, 15, 30
oder 45˚ festzustellen. Ziehen Sie die Schraube(n)
anschließend wieder an. Obwohl die Skala und
Einkerbungen für die meisten Arbeiten genau genug
sind, sollte bei sehr präzisem Winkelschnitt ein
Winkelmesser zum Einstellen verwendet werden.
Machen Sie einen Testschnit, um die Genauigkeit des
Winkels zu überprüfen. Zum Zurücksetzen des
11
CD300 KS531 ML p01-31
11
22-09-2000, 11:41
DEUTSCH
Sägeschuhes lösen Sie die Feststellschraube und
drehen die Platte bis sie einen Winkel von 90º zum
Sägeblatt aufweist. Ziehen Sie die Klammerschraube
an, während Sie den Sägeschuh nach vorne drücken.
STAUBABSAUGUNG
Die Stichsäge kann mit einem Schlauchadapter
(Zubehör A5525) an die meisten Staubsauger
angeschlossen werden.
Um diese Einrichtung zu
verwenden schieben Sie
den Adapter in die Öffnung
an der Rückseite der
Stichsäge und setzen das
Staubsaugerrohr über oder
in den Adapter, je nach
Durchmesser des Schlauchs. Die Sägeblattabdeckung
sollte nach unten geschoben werden.
Wartung und Pflege
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!
Benutzen Sie zur Reinigung nur milde Seife und ein
feuchtes Tuch. Die Vielzahl der Haushaltsreiniger
enthält Chemikalien, die das Kunststoffgehäuse
beschädigen könnten. Benutzen Sie keinesfalls Benzin,
Terpentin, Verdünnung oder ähnliche Produkte. Achten
Sie darauf, daß flüssige Seife niemals in das Innere
des Gerätes gelangt.
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: CD300, KS531 der Richtlinie 89/392/
EEC, EN50144, EN55104, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/
EEC, EN61000 entsprechen
Lpa (Schalldruck) 96dB (A)
Lpa (Schalleistung) 109dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 5m/s2
TIPS
Kunststoff schneiden
Das Sägeblätt schneidet nur bei der
Aufwärtsbewegung. Um ein Abplatzen an der
Oberfläche zu vermeiden, verwenden Sie bitte ein
Feinzahnsägeblatt und schneiden Sie das Material von
der Rückseite. Um das Abplatzen an der Oberfläche zu
vermeiden, können Sie Vorder- und Rückseite mit einer
Holzplatte abdecken und alles zusammen
durchschneiden.
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
Eine Black & Decker-Politik ist die fortlaufende
Verbesserung unserer Produkte und daher nehmen
wir uns das Recht, Produkt-Spezifizierungen ständig
zu ändern.
Taschenschnitte
Die Stichsäge kann direkt in Holz eingetaucht werden
ohne vorzubohren. Zeichnen Sie den Ausschnitt auf.
Schalten Sie die Stichsäge ein und setzen Sie sie mit
der vorderen Kante steil auf das Material. Wenn Sie
die Stichsäge nun hinten langsam gefühlvoll
herunterdrücken, taucht das Sägeblatt in das Material.
Bewegen Sie dabei die vordere Kante des
Sägeschuhes nicht, sondern benutzen Sie die Kante
als Drehpunkt.
Schneiden von Metall
Um dünnes Blech ohne Verbiegen zu schneiden,
decken Sie das Blech mit einer dünnen Holzplatte ab
und sägen Holz und Blech zusammen. Geben Sie der
Stichsäge Zeit sich freizuschneiden. Üben Sie keinen
Druck aus, sondern führen Sie die Säge nur nach.
Dünnes Blech zu sägen benötigt mehr Zeit als dickere
Metalle. Wählen Sie zum Sägen ein Metallsägeblatt
und beträufeln Sie die Schnittstelle mit Öl. Dies
erleichtert Ihnen das Sägen und schont das Sägeblatt.
12
CD300 KS531 ML p01-31
12
22-09-2000, 11:41
Οδηγίεσ χρήσησ για σέγεσ
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προειδοποίηση: Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία, πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα
ασφαλείασ για να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ,
ηλεκτροπληξίασ και προσωπικού τραυµατισµού.
∆ιαβάστε και φυλάξτε Þλεσ αυτέσ τισ οδηγίεσ
προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε το προϊÞν.
Για ασφαλή λειτουργία:
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και πάγκοι δηµιουργούν
κίνδυνο τραυµατισµού.
• Προσέξτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και
µην τα χρησιµοποιείτε σε χώρουσ που έχουν
υγρασία ή είναι βρεγµένοι. Eχετε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mην κάνετε χρήση
ηλεκτρικών εργαλείων Þταν υπάρχει κίνδυνοσ να
προκληθεί φωτιά η έκρηξη.
• Προφυλαχθείτε απÞ την ηλεκτροπληξία.
Aποφεύγετε την επαφή του σώµατοσ µε γειωµένεσ
επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).
• Aποµακρύνετε τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ σασ να πιάνουν το εργαλείο ή την
προέκταση καλωδίου. Oλοι οι επισκέπτεσ πρέπει
να παραµένουν µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία Þταν δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, πρέπει να αποθηκεύονται σε
µέρη που είναι στεγνά, ψηλά ή που κλειδώνουν και
που δεν µπορούν να φθάσουν τα παιδιά.
• Mην ζορίζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά
καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, Þταν
λειτουργεί µε το ρυθµÞ για το οποίο σχεδιάσθηκε.
• Xρησιµοποιείτε το σωστÞ εργαλείο. Mην
προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά ενÞσ µεγάλου
εργαλείου, µε ένα µικρÞτερησ δυνατÞτητασ. Mην
χρησιµοποιείτε εργαλεία για σκοπούσ για τουσ
οποίουσ δεν σχεδιάστηκαν.
• Nτυθείτε κατάλληλα. Mη φοράτε χαλαρά ενδύµατα
ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να περιπλεχθούν στα
κινούµενα µέρη. Eλαστικά γάντια και µη ολισθηρά
υποδήµατα συστήνονται Þταν εργάζεστε στο
ύπαιθρο. Nα φοράτε προστατευτικÞ κάλυµµα
µαλλιών για να τα συγκρατεί, στην περίπτωση που
έχουν µεγάλο µάκροσ.
• Mην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου (αν υπάρχει).
Mη µεταφέρετε ποτέ το εργαλείο κρατώντασ το
απÞ το καλώδιÞ και µην το τραβάτε απo αυτÞ για να
το βγάλετε απÞ την πρίζα. Kρατάτε το καλώδιο
µακριά απÞ σηµεία θέρµανσησ, λάδια και αιχµηρά
αντικείµενα.
• Στερεώστε το αντικείµενο στο οποίο δουλεύετε.
Xρησιµοποιείτε σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να
κρατάνε το αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο
ασφαλέσ παρά να το κρατάτε στο χέρι σασ και η
µέθοδοσ αυτή ελευθερώνει και τα δύο σασ χέρια
για τη λειτουργία του εργαλείου.
• Eχετε σωστή θέση και απÞσταση. ∆ιατηρείτε πάντα
µια σωστή θέση και την ισορροπία του σώµατÞσ σασ.
• Συντηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα διατηρείτε
τα εργαλεία αιχµηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη λειτουργία. Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ
λίπανσησ και αλλαγήσ των εξαρτηµάτων. Περιοδικά,
να επιβλέπετε τα καλώδια του εργαλείου και εάν
έχουν υποστεί βλάβη να επιδιορθώνονται απÞ
αναγνωρισµένο τµήµα υπηρεσίασ. Eπίσησ, πού και
πού, να εξετάζετε τισ προεκτάσεισ καλωδίου και να
τισ αντικαθιστάτε, αν έχουν υποστεί βλάβη. Nα
διατηρείτε τισ χειρολαβέσ στεγνέσ, καθαρέσ και
χωρίσ λάδια ή λίπη.
• Aποσυνδέστε τα εργαλεία. Aποσυνδέστε τα
εργαλεία Þταν δεν τα χρησιµοποιείτε, πριν κάνετε
εργασίεσ συντήρησησ και Þταν αλλάζετε
αξεσουάρ, Þπωσ λάµεσ, µύτεσ και κÞπτεσ.
• Bγάλτε Þτι εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη
ρύθµισή του. Aποκτήστε τη συνήθειά να ελέγχετε
Þτι κάθε κλειδί ή άλλο εργαλείο που
χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση το ηλεκτρικού
εργαλείου έχει βγει και έχει αποθηκευτεί, πριν
ξεκινήσετε τη λειτουργία του.
• Aποφεύγετε την κατά λάθοσ λειτουργία του
εργαλείου. Mη µεταφέρετε εργαλείο που είναι
µέσα στην πρίζα έχονταστο δάκτυλο στο διακÞπτη.
Bεβαιωθείτε Þτι ο διακÞπτησ είναι σβηστÞσ Þταν
τον βάζετε οτην πρίζα.
• Παλαντέζα για εξωτερική χρήση. Oταν ένα εργαλείο
πρÞκειται να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικούσ
χώρουσ, χρησιµοποιείτε µÞνον παλαντέζεσ που είναι
για τέτοιουσ χώρουσ και έχουν την ανάλογη ένδειξη.
• Nα είστε πάντα σε εγρήγορση. Προσέχετε τί
κάνετε. Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη
λειτουργείτε το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοσ.
• Συνδέστε εξαρτήµατα εξαγωγήσ σκÞνησ. Aν
δίνονται εξαρτήµατα για την εξαγωγή και συλλογή
τησ σκÞνησ. Bεβαιωθείτε Þτι έχουν συνδεθεί και
χρησιµοποιούνται σωστά.
• Eλέγξτε για βλάβεσ εξαρτηµάτων. Πριν
χρησιµοποιήσετε πάλι το εργαλείο, ελέγξτε
προσεκτικά κάθε τµήµα του που είχε βλάβη για να
είστε σίγουροσ Þτι θα λειτουργήσει κανονικά και
θα κάνει τη δουλειά που θέλετε. Eλέγξτε Þτι τα
13
CD300 KS531 ML p01-31
13
22-09-2000, 11:42
EΛΛHNIKA
κινούµενα µέρη είναι στη σωστή θέση, συνδεδεµένα
σωστά και κινούνται ελεύθερα. Eλέγξτε αν
υπάρχουν σπασµένα εξαρτήµατα, αν η βάση είναι
εντάξει και γενικά κάθε περίπτωση που µπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία του. Tο οποιοδήποτε µέροσ
του εργαλείου που έχει βλάβη πρέπει να διορθωθεί
σωστά ή να αντικατασταθεί σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ, εκτÞσ αν συνιστάται κάτι
διαφορετικÞ στον οδηγÞ χρήσησ. Aλλάξτε
ελαττωµατικούσ διακÞπτεσ σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ. Mην χρησιµοποιείτε το
εργαλείο αν ο διακÞπτησ δεν λειτουργεί σωστά.
• Προειδοποίηση: H χρήση οποιουδήποτε
πρÞσθετου τυχÞν εξαρτήµατοσ που δεν
συνιστάται σ’ αυτÞ τον οδηγÞ χρήσησ, µπορεί να
δηµιουργήσει κίνδυνο προσωπικού τραυµατισµού.
• Eπιδιορθώνετε τα εργαλεία σασ σε
εκπαιδευµένουσ τεχνικούσ. AυτÞ το ηλεκτρικÞ
εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τουσ σχετικούσ
κανονισµούσ ασφαλείασ. Oι διορθώσεισ να
γίνονται µÞνον απÞ κατάλληλα προσοντούχα
πρÞσωπα, χρησιµοποιώντασ αυθεντικά
ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να προκύψει
σηµαντικÞσ κίνδυνοσ στον χρήστη τουσ.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σασ έχει πλήρη µÞνωση. AυτÞ
σηµαίνει Þτι Þλα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απÞ την κεντρική
παροχή ρεύµατοσ. AυτÞ γίνεται µε την
τοποθέτηση µÞνωσησ µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένωσ δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µÞνωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων Þταν
λειτουργείτε αυτÞ το εργαλείο. Tο σύστηµα
µÞνωσησ είναι για πρÞσθετη προστασία
εναντίον βλάβησ που επέρχεται απÞ πιθανή
βλάβη ηλεκτρικήσ µÞνωσησ µέσα στο εργαλείο.
ΗΛEKTPIKH AΣΦAΛEIA
Βεβαιωθείτε Þτι η τροφοδοσία ρεύµατοσ είναι η ίδια
µε αυτή που αναγράφεται στο ενδεικτικÞ πλακίδιο
τάσησ. Το παρÞν εργαλείο είναι εξοπλισµένο µε
καλώδιο ρεύµατοσ διπλού πυρήνα, και ακροδέκτη
(φισ) τροφοδοσίασ.
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασησ µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασησ, βεβαιωθείτε
Þτι οι καλωδιώσεισ του είναι συνδεδεµένεσ σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί Yπηρεσίασ τησ
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σασ
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειασ για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker
Eλλασ A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικÞ ή
επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε υπερφÞρτωση του
προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευήσ σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή
άλλα άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη. Oι
παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για την
ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που κάποια
προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ. Tο
προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ κανονισµούσ
σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ παρεµßολέσ.
14
CD300 KS531 ML p01-31
14
22-09-2000, 11:42
EΛΛHNIKA
ΦPONTI∆A TOY EPΓAΛEIOY
Μην εξασκείτε ποτέ υπερβολική πίεση Þταν
χρησιµοποιείτε το εργαλείο. Υπερβολική πίεση
µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση σε αυτÞ. Σε
περίπτωση που έχει υπερθερµανθεί, αφήστε το να
λειτουργήσει χωρίσ φορτίο για δύο λεπτά. Καθαρίστε
το εργαλείο µ΄ένα καθαρÞ πανί και µία βούρτσα.
∆ιατηρήστε καθαρέσ τισ τρύπεσ εισροήσ αέρα στο
κάλυµµα του κινητήρα.
ΕΞAPTHMATA
Η απÞδοση κάθε ηλεκτρικού εργαλείου εξαρτάται απÞ
το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται. Τα εξαρτήµατα τησ
Black & Decker είναι κατασκευασµένα µε βάση
αυστηρέσ προδιαγραφέσ και σχεδιασµένα να ενισχύουν
την απÞδοση του ηλεκτρικού εργαλείου. Αγοράζοντασ
εξαρτήµατα Black & Decker εξασφαλίζετε Þτι κάνετε
το καλύτερο δυνατÞν για το ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ
τησ Black & Decker. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε
τον πλησιέστερο έµπορο η κέντρο εξυπηρέτησησ
Black & Decker για λεπτοµερείσ πληροφορίεσ για τισ
λάµεσ και λοιπά εξαρτήµατα που διατίθενται.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Συνιστάται να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα για
την προστασία τησ ακοήσ σασ εάν η στάθµη του ήχου
δεν είναι αποδεκτή. ΑυτÞ, σε κανονικέσ συνθήκεσ
αντιστοιχεί σε ένταση µεγαλύτερη απÞ 85dB (Α).
ΠEPIΓPAΦH
•
2
1
3
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
6
5
•
Σκανδάλη εκκίνησησ
ΜπουτÞν Lock-on
Κάλυµµα σκÞνησ
Τροχίσκοσ υποστήριξησ λάµασ
ΜεταλλικÞ πέλµα
Αποµάκρυνση σκÞνησ
Το προϊÞν σασ περιέχει µερικά ή Þλα απÞ αυτά τα
χαρακτηριστικά. Σηµείωµα: Αυτέσ οι οδηγίεσ
καλύπτουν επίσησ και µοντέλα του καταλÞγου που
λείγουν σε γράµµα. Bλέπετε το κιβώτιÞ σασ για
περισσÞτερεσ πληροφορίεσ σχετικά µε το προϊÞν σασ.
ΤOΠOΘETHΣH THΣ ΛAMAΣ
Mοντέλα χειροκίνητησ αλλαγήσ λάµασ (χρησιµοποιούν
µÞνο αυτούσ τουσ τύπουσ λεπίδων
)
Αποσυνδέστε τη σέγα απÞ την τροφοδοσία.
Λασκάρετε τισ 2 βίδεσ και
βεβαιωθείτε Þτι τα δÞντια
τησ λάµασ κοιτάζουν
εµπρÞσ, σπρώξτε το
στέλεχοσ τησ λάµασ Þσο
γίνεται πιο βαθιά στην
υποδοχή του. Σφίξτε
χαλαρά τισ βίδεσ,
βιδώνοντασ εναλλάξ µέχρι
να πάρει τη θέση τησ η
λάµα, και κατÞπιν σφίξτε τισ τελείωσ. Για να
απελευθερώσετε τη λάµα, ξεβιδώστε µια βÞλτα και
τισ δύο βίδεσ.
Για Þλουσ τουσ τύπουσ
Σηµείωση: Για µεγαλύτερη ακρίβεια κοπήσ,
βεβαιωθείτε Þτι η πίσω πλευρά τησ λάµασ εφάπτεται
στον τροχίσκο υποστήριξησ λάµασ. Συµβουλευτείτε
την ‘Τροχίσκοσ υποστήριξησ λάµασ’ για οδηγίεσ
πωσ θα αλλάξετε την θέση του τροχίσκου
υποστήριξησ λάµασ.
ΤPOXIΣKOΣ YΠOΣTHPIΞHΣ ΛAMAΣ
Για καλύτερη υποστήριξη και ακρίβεια κοπήσ, οι
σέγεσ τησ Black & Decker είναι εξοπλισµένεσ µε
τροχίσκο υποστήριξησ λάµασ. Το στήριγµα αυτÞ
πρέπει να είναι ρυθµισµένο έτσι ώστε κατά την κοπή
να εφάπτεται στην πίσω πλευρά τησ λάµασ.
Για να το επιτύχετε αυτÞ,
χαλαρώστε την ßίδα
συγκράτησησ στο πλάι του
εργαλείου. Σπρώξτε την
υποστήριξη τησ λάµασ
εµπρÞσ έωσ Þτου ο
τροχίσκοσ ακουµπήσει το
πίσω µέροσ τησ λάµασ.
Σφίξτε και πάλι την βίδα.
Η µακροζωία του
τροχίσκου παρατείνεται εάν λιπαίνετε τακτικά τον
τροχÞ-οδηγÞ (4) στα σηµεία που υποδεικνύονται µε
µια σταγÞνα λάδι.
15
CD300 KS531 ML p01-31
15
22-09-2000, 11:42
EΛΛHNIKA
ΘETONTAΣ THN ΣEΓA ΣE ΛEITOYPΓIA
Για να ξεκινήσετε την σέγα, πιέστε καλά την
σκανδάλη εκκίνησησ (1). Για να τη σταµατήσετε,
απελευθερώστε τη σκανδάλη. Οταν συνδέετε τη
σέγα στο ρεύµα, βεβαιωθείτε Þτι η σκανδάλη
εκκίνησησ είναι στη θέση OFF. Οταν απαιτείται
συνεχήσ λειτουργία, πατήστε τη σκανδάλη και
απελευθερώστε την ασφάλεια του µπουτÞν
κλειδώµατοσ (2), και ύστερα αφήστε τη σκανδάλη.
Για να διακÞψτε τη συνεχή λειτουργία, πιέστε και
απελευθερώστε τη σκανδάλη. Να απελευθερώνετε
πάντοτε το µπουτÞν κλειδώµατοσ πριν βγάλετε το
εργαλείο απÞ την πρίζα.
ΡYΘMIΣH TOY METAΛΛIKOY ΠEΛMATOΣ ΓIA
ΓΩNIAKH KOΠH
Το µεταλλικÞ πέλµα (5) µπορεί να στραφεί υπÞ γωνία
45 µοιρών και απÞ τισ δύο πλευρέσ. Αποσυνδέστε το
εργαλείο απÞ το ρεύµα.
Aνασηκώστε το κάλυµµα
προστασίασ απο σκÞνη και
χαλαρώστε και τισ δύο
ßίδεσ στο πέλµα µε ένα
κατσαßίδι.
Τραβήξτε το πέλµα ελαφρά
προσ τα πίσω, και ρυθµίστε
την επιθυµητή γωνία
σύµφωνα µε την κλίµακα η
προωθήστε το πέλµα
εµπρÞσ σε σκαλωτέσ θέσεισ
στισ 0, 15, 30, 45 µοίρεσ.
Σφίξτε τη βίδα µέχρι να στερεωθεί το πέλµα. Αν και η
κλίµακα και οι εγκοπέσ τησ είναι ακριβείσ για τισ
περισσÞτερεσ χρήσεισ, συνιστάται για γωνιακέσ κοπέσ
µεγάλησ ακριβείασ η ρύθµιση του πέλµατοσ µε τη
βοήθεια µοιρογνωµÞνιου. Kάντε µια δοκιµαστική κοπή
σε κάποιο άχρηστο υλικÞ για να ελέγξετε την ακρίßεια
τησ γωνίασ. Για την επαναφορά του πέλµατοσ σε θέση
ευθείασ κοπήσ, χαλαρώστε τη βίδα του σφικτήρα και
µετακινήστε το πέλµα µέχρι να έρθει υπÞ γωνία
περίπου 90 µοιρών προσ τη λάµα, και ύστερα πιέζοντασ
ελαφρά εµπρÞσ το πέλµα, ξανασφίξτε τη βίδα του
σφικτήρα, και µετά, ενώ πιέζετε ελαφρά προσ τα
εµπρÞσ το πέλµα, ξανασφίγγετε τισ ßίδεσ συγκράτησησ
στο πλάι του εργαλείου.
ΑΠOMAKPYNΣH ΣKONHΣ
Η σέγα που διαθέτει προσαρµογέα για σωλήνα
(προαιρετικÞ εξάρτηµα) µπορεί να συνδεθεί µε τισ
περισσÞτερεσ φορητέσ
ηλεκτρικέσ σκούπεσ.
Για να εκµεταλλευτείτε τη
δυνατÞτητα αυτή, σπρώξτε
τον προσαρµογέα µέσα στο
διάφραγµα στο πίσω µέροσ
τησ σέγασ και τοποθετήστε το σωλήνα τησ σκούπασ
εντÞσ η επάνω απÞ τον προσαρµογέα, ανάλογα µε
την διάµετρο του σωλήνα. Tο κάλυµµα προστασίασ
απο σκÞνη πρέπει να είναι κατεßασµένο.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κοπή ελασµάτων
Τα δÞντια τησ λάµασ κÞβουν κατά την διαδροµή προσ
τα επάνω και έτσι οποιαδήποτε τάση για σχίσιµο του
υλικού θα εκδηλωθεί στην επιφάνεια που κοιτάζει
προσ το µεταλλικÞ πέλµα τησ σέγασ. Οταν πριονίζετε
λεπτÞ ξύλο η φύλλα πλαστικού, χρησιµοποιείστε
λάµα κοπήσ µετάλλου µε ψιλά δÞντια, και αρχίστε
την κοπή απÞ την πίσω πλευρά του υλικού. Για να
περιορίσετε Þσο γίνεται τον τραυµατισµÞ τησ ακµήσ
κοπήσ σε ελάσµατα πλαστικού, στερεώστε αχρείαστα
κοµµάτια ξύλου η νοβοπάν και απÞ τισ δύο πλευρέσ
του ελάσµατοσ δηµιουργώντασ έτσι ένα σάντουιτσ
και κατÞπι πριονίστε το σήµα αυτÞ. Επιλέγετε
πάντοτε την κατάλληλη λάµα για την εργασία σασ.
Κοπή σε θύλακα
Η λάµα τησ σέγασ µπορεί να εισχωρήσει κατευθείαν
σε ξύλινη επιφάνεια χωρίσ να προηγηθεί διάνοιξη
τρύπασ οδηγού, καταργώντασ έτσι την διάνοιξη
οπήσ. Κατ’ αρχήν µετρήστε και σηµαδέψτε την
επιφάνεια που θα κοπεί. Μπρουµυτίστε τη σέγα έτσι
ώστε οι καµπύλεσ µύτεσ του πέλµατοσ να
επικάθονται στην επιφάνεια εργασίασ αλλά η λάµα
να είναι µακρυά απÞ αυτήν. Θέσετε το εργαλείο σε
λειτουργία και κινείστε τη σέγα προσ τα κάτω µέχρισ
Þτου η κινούµενη λάµα να βρίσκεται ακριβώσ επάνω
απÞ το επιλεγµένο σηµείο εισÞδου. Xαµηλώστε το
πίσω µέροσ του πέλµατοσ προσ το αντικείµενο
εργασίασ σιγά σιγά, διατηρώντασ µια σταθερή πίεση
στα άκρα του πέλµατοσ µε την λάµα ακριßώσ πάνω
απο την επιθυµητή γραµµή κοψίµατοσ. Μη
µετακινήσετε τη σέγα εµπρÞσ κατά µήκοσ τησ
διαδροµήσ κοπήσ µέχρι η λάµα να έχει εισχωρήσει
τελείωσ στο υλικÞ, και το πέλµα να κάθεται επίπεδο
επάνω στην επιφάνεια.
Κοπή µετάλλου
Η σέγα σασ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη κοπή
φύλλων σιδηρούχων µετάλλων χαµηλήσ
περιεκτικÞτητασ και µη σιδηρούχων µετάλλων Þπωσ
16
CD300 KS531 ML p01-31
16
22-09-2000, 11:42
EΛΛHNIKA
χαλκού, ορείχαλκου, αλουµινίου κλπ. Συνιστάται
κατά την κοπή λεπτών φύλλων να στερεώνετε για
υποστήριξη ένα φύλλο απÞ µαλακÞ ξύλο η κÞντρα
πλακέ, καθώσ έτσι θα επιτύχετε καθαρή κοπή χωρίσ
κραδασµούσ και χωρίσ πιθανÞτητα να σχιστεί το
µέταλλο. Το µέταλλο και η ξύλινη υποστήριξη θα
πριονιστούν µαζί. Μη ζορίζετε τη λάµα επάνω στο
µέταλλο δίοτι έτσι µειώνεται η διάρκεια ζωήσ τησ και
µπορεί να προκληθεί βλάβη στο µοτέρ. Η κοπή
λεπτού µετάλλου θα χρειαστεί περισσÞτερο χρÞνο
απÞ την κοπή ακÞµα και ενÞσ σχετικά χοντρού
κοµµατιού απÞ ξύλο. Μην µπαίνετε λοιπÞν στον
πειρασµÞ να επιταχύνετε την εργασία ζορίζοντασ τη
σέγα. Απλώστε ένα λεπτÞ στρώµα λαδιού κατά µήκοσ
τησ διαδροµήσ κοπήσ πριν προχωρήστε στο
πριÞνισµα του µετάλλου. Επιλέγετε πάντοτε την
κατάλληλη λάµα για την εργασία σασ.
ΚαθαρισµÞσ
Αποσυνδέστε τη σέγα απÞ την τροφοδοσία.
Χρησιµοποιείτε µÞνο µαλακÞ σαπούνι και ελαφρά
βρεγµένο ύφασµα για τον καθαρισµÞ τησ σέγασ.
Πολλά καθαριστικά οικιακήσ χρήσησ περιέχουν
χηµικά συστατικά και µπορεί να προξενήσουν
σοβαρή ζηµία στα πλαστικά. Eπίσησ µη
χρησιµοποιείτε βενζίνη. πρεβινθίνη, βερνίκι η
αραιωτικά χρωµάτων. Μην αφήσετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρÞ να διεισδύσει στο εργαλείο και
µην βυθίζετε οποιοδήποτε µέροσ του εργαλείου
σε υγρÞ.
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ: CD300, KS531
συµµορφούνται προσ τισ διατάξεισ
89/392/EOK, EN50144, 89/336/EOK,
EN55014, 73/23/EOK, EN55104, EN61000
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 96dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 109dB (A)
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα 5m/s2
Brian Cooke - ∆ιευθυντήσ Mηχανολογίασ
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Hνωµένο Bασίλειο
H πολιτική τησ συνεχούσ ßελτίωσησ των προιÞντων
την Black & Decker διατηρεί το δικαίωµα αλλαγήσ
των προδιαγραφών του προιÞντοσ χωρίσ
προηγούµενη ειδοποίηση.
17
CD300 KS531 ML p01-31
17
22-09-2000, 11:42
Jigsaws user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate the product and save this booklet.
For safe operation:
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider the work area environment. Do not expose
the power tool to rain and do not use in damp or wet
locations. Keep the work area well lit. Do not use
the power tool where there is a risk to cause fire
or explosion.
• Guard against electric shock. Avoid body contact,
where possible, with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators, ranges and refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from the work area.
• Store idle tools. When not in use, tools should be
stored in a dry, high or locked place, out of reach
of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool.
Do not use the tool for purposes not intended; for
example, do not use a circular saw to cut tree
limbs or logs.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask as well,
if the operation is dusty or if the tool is being used in
enclosed spaces.
• Connecting dust extraction equipment. If devices
are provided for the connection of dust extraction
and collection ensure these are connected and
properly used, especially in confined areas.
• Do not abuse the cord. Never carry the tool by its
cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges.
• Secure the work. Use clamps or a vice to hold the
work. It is safer than using a hand and it frees both
hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times.
• Maintain the tool with care. Keep a cutting tool
sharp and clean for better and safer performance.
Follow the instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect the tools cord periodically and,
if damaged, have repaired by an authorised service
facility. Inspect the extension cord periodically and
replace if damaged. Keep the handles dry, clean and
free from oil and grease.
• Disconnect the tool when not in use, before
servicing and when changing accessories such as
blades, bits and cutters.
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the
habit of checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from the tool and replaced in
the storage area before switching on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
plugged-in tool with a finger on the switch.
Ensure the switch is off when plugging in.
• Use an outdoor extension cord. When a tool is used
outdoors, only use an extension cord intended for
outdoor use and so marked.
• Stay alert. Watch what you are doing, use common
sense and do not operate the tool when tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine whether it will
operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, free running of
moving parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be
properly repaired or replaced by an authorised
service centre unless otherwise indicated in the
product booklet. Have defective switches replaced
by an authorised service centre. Do not use the tool
if the switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in the product booklet,
may present a risk of personal injury.
• Have the tool repaired by a qualified person. The
electrical tool is in accordance with the relevant
safety requirements. Repairs should only be carried
out by qualified persons using original spare parts,
otherwise, this may result in considerable danger to
the user.
Save these instructions!
DOUBLE INSULATION
The tool is double insulated. This means that all
the external metal parts are electrically insulated
18
CD300 KS531 ML p01-31
18
22-09-2000, 11:42
ENGLISH
from the mains power supply. This is done by
placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making
it unnecessary for the tool to be earthed.
Note: Double insulation does not take the place
of normal safety precautions when operating the
tool. The insulation system is for added protection
against injury resulting from a possible electrical
insulation failure within the tool.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on
the rating plate. The tool is fitted with a two-core cable
and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)
Should the mains plug need replacing and you are
competent to do this, proceed as instructed below.
If you are in doubt, contact a Black & Decker service
centre or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the power supply.
• Cut off the plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductors is very dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit BS1363A approved plugs fitted with the
correctly rated fuse.
Note: Fuses do not give personal protection against
electric shock.
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the plug
(see diagram). Brown is L (live) and blue is N (neutral).
Fit a BS1363A
approved
resilient plug
Fit a 5 amp fuse
approved
to BS1362
E
L
N
Connect
blue to
N (neutral)
Connect
brown to
L (live)
Make sure that the
outer sheath of the
230 volts AC only
cable is held firmly
Never use a light
by the clamp
socket
• Before replacing the top cover of the plug ensure
that the cable restraint is holding the outer sheath of
the cable firmly and that the two leads are correctly
fixed at the terminal screws. If the fuse cover is
missing or damaged do not use the plug. For
replacement or detachable fuse covers, contact a
Black & Decker service centre.
Warning! Never connect live or neutral wires to the
earth pin marked E or
.
MAINS PLUG REPLACEMENT
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Should the mains plug or cordset of the product be
damaged, it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of Black & Decker 2-core extension
cable (or 3-core extension cordset, in Australia and
New Zealand) can be used without undue loss of power.
Note: An extension cable should not be used unless
absolutely necessary. Use of an improper extension
cable could result in a risk of fire and electric shock.
If an extension cable must be used, make sure it is
properly wired, contains the correct rated fuse as
recommended in its literature and is in good
electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service centres will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our own service staff or authorised repair
distributors.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
19
CD300 KS531 ML p01-31
19
22-09-2000, 11:43
ENGLISH
AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide after sales service
through our company operated service centres and
concessionaries on the Channel Islands and Isle of Man.
It is our aim to offer excellent service, fast repairs,
extensive parts availability and full accessory support.
The use of other than genuine Black & Decker
accessories and parts may damage or reduce the
performance of your Black & Decker product and may
also endanger the user. The terms and conditions of
the warranty may also be effected.
THE AFTER SALES SERVICE POLICY
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, but if help or advice is needed
please contact the local Black & Decker service centre
manager who will be happy to help. Full details of our
unique after sales service can be obtained from any of
our Black & Decker service centres.
ACCESSORIES
The performance of any power tool is dependant upon
the accessory used. Black & Decker accessories are
engineered to high quality standards and are designed
to enhance the performance of your tool. Buying a
Black & Decker accessory will ensure that you get the
very best from your Black & Decker tool.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in
accordance with EEC legislation. It is recommended
that you take appropriate measures for the protection
of your hearing if the sound level seems
uncomfortable. This normally equates to a sound
pressure in excess of 85dB (A).
FEATURES
1. Trigger switch
2. Lock-on button
3. Dust shroud
4. Blade support roller
5. Shoe plate
6. Dust extraction
Your jigsaw includes some or all of these features.
Note: This user manual also covers catalogue numbers
with a letter suffix. Refer to your carton for details of
your product.
•
2
1
3
4
•
•
•
•
•
20
5
FITTING THE BLADE
Manual blade change models
(only use this blade type
)
Disconnect your jigsaw from the power supply.
Slacken the two screws and
ensuring blade teeth are
facing forward, push blade
shank as far as possible into
the sawblade holder.
Slightly tighten screws
alternately to position the
blade, then fully tighten
screws. To release, turn
both screws one turn anti-clockwise.
All models
Note: To achieve a greater accuracy of cut, ensure
back of blade is touching blade support roller. See
‘Blade suport roller’ for instructions on how to change
position of blade support roller.
BLADE SUPPORT ROLLER
To provide greater support and accuracy when cutting,
your jigsaw is fitted with a blade support roller. This
support should be adjusted so that the roller touches
the back of the blade when cutting.
To do this, loosen the clamp
screw on the side of the
tool. Push the blade support
forward until the roller
touches the back edge of
the blade. Retighten the
screw. Lubricating the guide
roller (4) from time to time
with a drop of oil will extend the life of the roller.
20
CD300 KS531 ML p01-31
6
22-09-2000, 11:43
ENGLISH
OPERATING YOUR JIGSAW
To switch your jigsaw on, fully squeeze the on/off
trigger switch (1). To switch your jigsaw off, release
the trigger switch (1). When plugging your jigsaw in,
ensure the trigger switch is in the OFF position.
When continuous operation is required, squeeze the
trigger and depress the lock on button (2) and release
the trigger. To disengage the lock, squeeze and release
the trigger. Always disengage the lock before
disconnecting from the power supply.
SAW SHOE ADJUSTMENT FOR ANGULAR CUTTING
The shoe plate (5) can be angled up to 45˚ on either side.
To do this, disconnect your jigsaw from the power supply.
Raise the dust shroud (3)
and loosen both screws on
the shoe plate with a
screwdriver. Pull the shoe
plate backward a little, and
set the desired angular
adjustment according to the
scale or push the shoe plate
forward for fixed locks at 0˚,
15˚, 30˚, or 45˚. Tighten the
screws to secure. Although
the scale and notches are
accurate for most purposes
it is advisable for very
accurate angle cutting to use a protractor to set the
shoe. Make a test cut on some scrap material to check
the accuracy of the angle. To reset the shoe for a
square cut, slacken the clamp screws and move the
shoe until it is approximately 90˚ to the blade, and then,
whilst applying slight forward pressure on the shoe,
retighten the clamp screws.
DUST EXTRACTION
Your jigsaw with a hose adapter (accessory part), can
be fitted to most portable vacuum cleaners.
To utilise this facility push
adapter into the aperture at
the rear of jigsaw and fit
vacuum hose in or over the
adapter, depending on the
hose size. The dust shroud
should be in a downwards position.
HANDY HINTS
Cutting laminates
The blades of your jigsaw cut on the upstroke so any
tendency for edge splintering will occur on the face of
the material nearest the saw shoe. When sawing thin
wood or plastic laminates, use a fine tooth metal
cutting blade and cut from the back surface of the
material. To minimise the risk of chipping the edges of
plastic laminate, clamp a piece of scrap wood
or hardboard to both sides of the laminate to form a
sandwich, and saw through the complete assembly.
Always select the right blade for the job.
Pocket cutting
The saw blade can be inserted directly into a wood
surface without first drilling a pilot hole, thus
eliminating a drilling operation.
First measure and clearly mark the surface to be cut.
Then tip your jigsaw forward so that the rounded tips of
the shoe rest on the work surface but with the blade
well clear of it. Switch your jigsaw on and move the
saw down until the moving blade is exactly over the
chosen point of entry. Lower the rear of the shoe down
towards the work slowly, maintaining a firm pivoting
pressure on the shoe tips with the blade exactly on the
required line. Do not move your jigsaw forward along
the cut line until the saw blade has completely
entered the material and the shoe comes to rest flat
on its surface.
Cutting metal
Your jigsaw can be used for cutting light gauge ferrous
sheet and non-ferrous metals such as copper, brass,
aluminium, etc. It is advisable when cutting thin sheet
to clamp a backing sheet of soft wood or plywood to
the work as this will enable you to obtain a clean cut
without vibration and the possibility of tearing the
metal. Both metal and wood backing are sawn
together. Do not force the cutting blade into the metal
as this will reduce the life of the blade and possibly
damage the motor. Cutting thin metal will take longer
than cutting even a relatively thick piece of wood, so
do not be tempted to speed up the operation by
forcing the saw. Spread a thin film of oil along the
proposed cutting line before commencing to saw
metal. Always select the right blade for the job.
Cleaning
Disconnect your jigsaw from the power supply. Use
only mild soap and a slightly damp cloth to clean
your jigsaw. Many household cleaners contain
chemicals which could seriously damage the
plastic. Also, do not use petrol, turpentine, lacquer
or paint thinners or similar products. Never let any
liquid get inside the tool and never immerse any part
of your jigsaw into liquid.
21
CD300 KS531 ML p01-31
21
22-09-2000, 11:43
ENGLISH
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that unit: CD300, KS531 conforms to
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000
A weighted sound pressure 96dB (A)
A weighted sound power 109dB (A)
Hand/arm weighted vibration 5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
The Black & Decker policy is one of continuous
improvement to our product and as such we reserve
the right to change the product specification without
prior notice.
22
CD300 KS531 ML p01-31
22
22-09-2000, 11:43
Sierra de calar - manual de instrucciones
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡Precaución! Cuando use herramientas eléctricas,
deberá tomar siempre unas precauciones básicas
para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas
o daños personales. Entre otras, las que le indicamos a
continuación. Antes de usar esta máquina, lea con
atención todas estas instrucciones y guárdelas para
cualquier referencia.
Para mayor seguridad:
• Si la presión sonora de la máquina supera los
85 decibelios, le recomendamos que tome las
medidas adecuadas para protegerse los oídos.
• Mantenga despejada la zona de trabajo.
Las zonas de trabajo y los bancos desordenados
son más propensos a que se produzcan daños
personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo.
No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
No las use en sitios mojados o húmedos. Mantenga
la zona de trabajo bien iluminada. No use las
herramientas eléctricas cerca de líquidos o gases
inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guárdelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera del
alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y de
forma más segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizándolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una máscara o mascarilla.
• No tire del cable. No lleve la herramienta por el
cable ni tire de él para desenchufarla. Mantenga el
cable alejado del calor, la grasa y los bordes cortantes.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendrá las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione
periódicamente los cables y alargaderas y si
presentan algún defecto, llévelos a reparar a un
centro de servicio autorizado. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite y grasa.
• Desenchufe las herramientas cuando no las use,
antes de inspeccionarlas y cuando vaya a cambiar
accesorios como las cuchillas, brocas o fresas.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el
interruptor. Antes e enchufar la herramienta a la
corriente, compruebe si está desconectada.
• Uso de alargaderas. Cuando use la herramienta en
exteriores, use sólo alargaderas especificadas para
exteriores.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Conecte el equipo de extracción de serrín.
Si su máquina tiene conector para aspirador o bolsa
de recogida del serrín, procure conectarlos y usarlos,
sobre todo si trabaja en espacios reducidos.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de
las piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
montadas y con cualquier otro defecto o signo de
que no van a funcionar bien. Si no se indica otra
cosa en el presente manual, siempre que un
protector o cualquier otra pieza esté dañado se
debe sustituir inmediatamente o reparar en un
centro de servicio autorizado. Lleve los interruptores
defectuosos a un centro de servicio autorizado para
su cambio o reparación. No use nunca la erramienta
si el interruptor no funciona perfectamente.
23
CD300 KS531 ML p01-31
23
22-09-2000, 11:43
ESPAÑOL
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual de
instrucciones puede representar riesgos de daños
personales.
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar muy
peligroso para el usuario.
Todos los productos Black & Decker cumplen las
normas de la UE sobre interferencias de radio y TV.
¡Guarde estas instrucciones!
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento. Esto
supone que todas las partes metálicas externas
están aisladas eléctricamente, lo cual se
consigue colocando una barrera aislante extra
entre las partes mecánicas y eléctricas de la
máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa.
Nota: El doble aislamiento no le exime de tomar
las precauciones de seguridad normales cuando
use esta herramienta. El sistema de doble
aislamiento es para protegerle mejor contra
posibles daños derivados de algún fallo en el
aislamiento eléctrico.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe si el voltaje de su instalación coincide con
el de la herramienta, que aparece en la placa de
características. Este taladro lleva cable y enchufe de
dos hilos.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos
y hasta 30m sin pérdida de potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
dar lugar a incendio o descargas eléctricas. Si tiene
que usar una alargadera, compruebe si es del tipo
adecuado y si está en buen estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su
herramienta o que ya no le sirve, piense en la
protección del medio ambiente. Los Centros de
Servicio Black & Decker aceptarán sus
herramientas viejas para tirarlas de modo que
no contaminen.
SERVICIO POST-VENTA BLACK & DECKER
Todos los productos Black & Decker son probados
minuciosamente antes de salir de fábrica. No obstante,
si su herramienta Black & Decker tuviera algún
defecto, llévela o envíela al centro de servicio
Black & Decker más próximo. Todas nuestras
herramientas y productos de jardinería, así como los
accesorios recomendados, tienen 12 meses de
garantía de materiales y mano de obra.
LA GARANTÍA BLACK & DECKER
Si su producto Black & Decker presenta algún defecto
de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses
siguientes a la fecha de compra, le garantizamos que
cambiaremos las piezas defectuosas o, a nuestro
criterio, le ofreceremos otra unidad gratis, siempre que:
• Se devuelva el producto a Black & Decker o a un
Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de
la fecha de compra.
• El producto no se haya utilizado para fines
profesionales o para alquilarlo.
• El producto no haya sido sometido a mal trato o
usado descuidadamente.
• El producto no haya sufrido daños debidos a objetos
o sustancias extrañas o a accidente.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de nuestros Centros de Servicio autorizados.
ACCESORIOS
El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende de los accesorios utilizados. Los accesorios
originales Black & Decker están fabricados con la
máxima calidad y diseñados de modo que mejoren
el rendimiento de sus herramientas eléctricas.
Con accesorios originales Black & Decker obtendrá el
máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker. Para más detalles sobre las hojas y
accesorios para esta sierra, consulte al Centro de
Servicio Black & Decker más próximo.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. No obstante, si el ruido le
resulta incómodo, le recomendamos que tome las
medidas adecuadas para protegerse los oídos. El ruido
suele molestar cuando la presión sonora supera los
85 decibelios. Las vibraciones de esta sierra no
superan los 2,5m/s2.
24
CD300 KS531 ML p01-31
24
22-09-2000, 11:43
ESPAÑOL
DESCRIPCIÓN
•
2
1
3
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
6
5
•
Interruptor de gatillo
Botón de bloqueo
Boquilla para bolsa
Rodillo de soporte de la hoja
Suela
Conector para aspirador
Su taladro incorpora todas o algunas de las siguientes
características. Nota: Este manual cubre también los
números de catálogo con sufijo alfabético. Mayores
detalles de su producto se hallan en el envase.
MONTAJE DE LA HOJA
Modelos de cambio de hoja manual
(sólo usar hojas del tipo
)
Desenchufe la sierra.
Afloje los dos tornillos y
monte la hoja con los
dientes hacia delante. Meta
el eje de la hoja en el
soporte hasta el fondo. Vaya
apretando los tornillos poco
a poco y alternativamente
hasta que la hoja quede
bien colocada. Apriete
entonces los dos tornillos a fondo. Para quitar la hoja,
afloje ambos tornillos una vuelta (a izquierdas).
Todos los modelos
Nota: Para conseguir cortes más precisos, procure
que el lomo de la hoja toque el rodillo de soporte.
En la sección siguiente (’Rodillo de soporte de la hoja‘)
encontrará instrucciones para cambiar la posición
del rodillo.
RODILLO DE SOPORTE DE LA HOJA
Para ofrecer un mayor soporte y precisión al serrar, las
sierras de calar Black & Decker llevan un rodillo de
soporte de la hoja, que se debe ajustar para que quede
tocando el lomo de la hoja una vez montada.
Para hacer esto, debe
aflojar el tornillo situado en
el lado de la máquina.
Empuje hacia delante el
soporte hasta que el rodillo
toque justo el lomo de la
hoja. Vuelva a apretar el
tornillo. Lubrique el rodillo
de guía (4) de vez en cuando, poniendo una gota de
aceite en los lugares señalados. Esto prolonga la
duración del rodillo.
USO DE LA SIERRA
Para poner en marcha la sierra, apriete a fondo el
interruptor de gatillo (1). Para pararla, suelte el gatillo.
Antes de enchufar la sierra a la corriente, compruebe
si el interruptor está en posición de apagado. Si va a
usar la sierra de modo continuo, apriete el gatillo,
apriete luego el botón de bloqueo (2) y suelte el gatillo.
Para desbloquear el interruptor, apriete y suelte el
gatillo. Antes de desenchufar la sierra de la corriente,
desbloquee siempre el interruptor.
AJUSTE DE LA SUELA DE LA SIERRA PARA CORTES
EN ÁNGULO
La suela de la sierra (5) se puede inclinar hasta 45 a
uno u otro lado. Para hacer esto, desenchufe la sierra.
Aflojar los dos tornillos de la
suela con un destornillador.
Tire un poco hacia atrás de
la suela y póngala al ángulo
que desee según la escala,
o empújela hasta que quede
bloqueada en las
posiciones fijas de 0˚, 15˚,
30˚ ó 45˚. Apriete el tornillo
para sujetar la suela. Aunque las muescas y los grados
de la escala ofrecen gran precisión para la mayoría de
los usos, si necesita colocar la suela a un ángulo
exacto le recomendamos que lo haga con un
25
CD300 KS531 ML p01-31
25
22-09-2000, 11:44
ESPAÑOL
transportador. Haga una prueba en meterial de
desecho para comprobar si es el ángulo adecuado.
Para volver a colocar la suela para cortes rectos,
afloje el tornillo, vuelva a poner la suela
aproximadamente perpendicular a la hoja y después
vuelva a apretar el tornillo, empujando la suela
ligeramente hacia delante, entonces, presionar la
suela un poco hacia delante, estirando los tornillos.
EXTRACCIÓN DEL SERRÍN
Las sierras con adaptador para aspirador (accesorio)
se pueden conectar a la mayoría de los aspiradores
portátiles.
Para usar este dispositivo,
meta el adaptador por la
abertura que lleva la sierra
en su parte posterior y
conecte el aspirador al
adaptador, según el tamaño
del tubo. El tubo del povo debe estar en posición baja.
CONSEJOS ÚTILES
Para serrar laminados
Las hojas de esta sierra cortan en su recorrido hacia
arriba. Por tanto, el astillamiento del material tiende a
producirse en la cara que toca la suela de la sierra.
Por eso, cuando sierre laminados de madera o
plásticos, use una sierra de metal con dientes finos y
corte el material por el revés. Para reducir el riesgo de
que se astillen los bordes de los tableros laminados,
coloque el tablero a serrar entre dos trozos de madera
que no le sirvan, a modo que sandwich, y sierre todo el
conjunto. Use siempre la hoja más adecuada para
cada trabajo.
Para hacer cajeados
La hoja de esta sierra se puede meter directamente a
través de la pieza a serrar sin necesidad de hacer un
agujero piloto, es decir, sin taladrar previamente.
Primero mida y marque bien la superficie que vaya a
cortar. Después incline la sierra hacia delante hasta
que se apoye en la superficie la parte curva de la
suela, pero todavía con la hoja bien separada de la
superficie. Ponga en marcha la sierra y bájela poco a
poco hasta que la punta de la hoja empiece a penetrar
en la madera por el punto marcado. Bajar de la suela
hacia manteniendo una presión firme sobre con la hoja
exactamente en la linea a cortar. No empiece a mover
la sierra hacia delante hasta que la hoja haya
penetrado del todo en el material y la suela se apoye
completamente en la superficie.
Para cortar metal
Podrá usar su sierra de calar para cortar chapas finas
de metales ferrosos y no ferrosos, como cobre, bronce,
aluminio, etc. Para cortar chapas finas, le
recomendamos sujetarlas a un trozo de madera blanda
o de contrachapado que no le sirva. Sierre al mismo
tiempo el metal y la madera. Así conseguirá un corte
limpio, sin vibraciones y sin roturas de la chapa. No
fuerce la hoja, pues eso reduciría su duración y
posiblemente estropearía el motor. Para cortar metal,
aunque sea una chapa fina, tardará más que para
cortar madera. Téngalo en cuenta y no intente forzar la
sierra. Antes de comenzar a serrar metal, unte una
capa ligera de aceite mineral sobre la línea de corte.
Use siempre la hoja más adecuada para cada trabajo.
Limpieza
Desenchufe la sierra. Para limpiar la sierra use sólo un
trapo ligeramente humedecido en agua con jabón
suave. Muchos limpiadores domésticos contienen
productos químicos que podrían estropear el plástico
de la carcasa de la sierra. No use tampoco gasolina,
aguarrás ni otros disolventes similares para limpiar la
sierra. No meta la sierra en ningún líquido ni permita
que entre líquido por sus orificios.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades: CD300, KS531
cumplen las directivas UE/89/392, EN50144, UE89/336,
EN/55014, UE73/23, EN56104, EN61000
Presión sonora ponderada 96 dB(A)
Potencia sonora ponderada 109 dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son
de 5m/s2
Brian Cooke - Director de Ingeniería
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, RU
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin aviso previo.
26
CD300 KS531 ML p01-31
26
22-09-2000, 11:44
Notice d’utilisation des scie sauteuse
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil
électroportatif, le respect systématique de ces
quelques règles élémentaires de sécurité doit
permettre de réduire les risques d’incendie,
d’électrocution ou de blessures physiques.
Assurez-vous d’avoir bien lu et assimilé ces règles
avant de commencer à utiliser votre machine.
Pour une utilisation sans risque:
• Nous vous recommandons de prendre les mesures
nécessaires de protection auditive (port d’un
casque) si le niveau sonore dépasse les 85dB.
• Gardez une zone de travail rangée. Un endroit
propre et rangé évite tout accident.
• Prenez garde à l’environnement de travail. Ne pas
exposer les outils à la pluie. Ne pas les utiliser dans
un endroit humide ou mouillé. S’assurer que la zone
de travail est correctement éclairée. Ne jamais
utiliser un outil électroportatif lorsqu’il y a risque
d’incendie ou d’explosion.
• Prenez garde au risque de décharge électrique.
Autant que possible, éviter les contacts directs avec
des surfaces reliées à la terre (par exemple un
réfrigérateur, un radiateur).
• Tenez les enfants à l’écart. Ne pas laisser d’autres
personnes toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
Les tenir à l’écart de la zone de travail.
• Rangez les outils après usage. Après utilisation,
l’outil doit être rangé dans un endroit sec et en
hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
• Ne forcez pas sur l’outil. L’outil travaillera mieux et
en sécurité au rythme pour lequel il a été conçu.
• Utilisez le bon outil. Ne tentez pas de faire avec un
outil premier prix ou ses accessoires le travail d’un
outil plus puissant. Utilisez toujours un outil pour le
travail pour lequel il a été conçu. Par exemple,
n’utilisez pas une scie circulaire pour couper la
branche d’un arbre ou l’abattre.
• Portez un habillement adapté. Ne portez pas
d’habits lâches ou de bijoux qui pourraient se
prendre dans les parties mobiles de l’outil. Des
gants en caoutchouc et des chaussures
antidérapantes sont recommandés pour une
utilisation en plein air. Accrochez vos cheveux.
• Portez des lunettes de protection. Portez un masque
de protection ou anti- poussière si l’utilisation que
vous faites de l’appareil dégage de la poussière ou
se situe dans un endroit clos.
• Ne maltraitez pas le cordon de raccordement. Ne
portez jamais l’outil par son cordon. Ne tirez jamais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez toujours
le cordon à l’abri de la chaleur et à l’écart de la
partie coupante de l’outil.
Prenez garde au câble d’alimentation. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir le matériau
sur lequel vous travaillez. Cela est plus sûr que de
tenir le matériau d’une main et vous permet d’avoir
les deux mains libres pour faire fonctionner l’outil.
Veillez à bien rester en équilibre. Soyez toujours en
bon appui sur vos deux pieds et gardez l’équilibre à
tout moment.
Entretenez bien vos outils. Gardez les outils
coupants, aiguisés et propres pour de meilleures
performances en toute sécurité. Merci de suivre les
instructions pour lubrifier ou changer les
accessoires. Inspectez régulièrement le câble
d’alimentation, et, s’il est endommagé, faites le
réparer par un service après-vente agréé. Soyez
également régulièrement attentif au cordon de
rallonge. Remplacez-le si nécessaire. Maintenez les
poignées de l’outil propres, sans huile ni graisse.
Débranchez l’outil. Retirez la prise du secteur
lorsque vous n’utilisez pas l’outil et à chaque fois
que vous l’entretenez, que vous changez un
accessoire comme les lames, les forets, les fers
d’un rabot…
Enlevez les clés de serrage avant utilisation. Avant
de mettre en marche, prenez l’habitude de vérifier
que les clés de serrage ne sont pas restées sur la
machine mais sont bien rangées dans
l’emplacement prévu à cet effet.
Evitez les démarrages intempestifs. Ne prenez pas
un appareil branché sur le secteur en posant le
doigt sur la gâchette. Assurez-vous que
l’interrupteur est sur la position arrêt avant de
brancher votre outil.
Utilisez des rallonges spécialement prévues pour le
plein air. Lorsque vous utilisez un outil à l’extérieur,
n’utilisez que des rallonges spécialement prévues
pour le plein air.
Restez attentifs et concentrés sur votre travail.
Soyez attentifs à ce que vous faites. Faites preuve
de bon sens. N’utilisez pas d’outil lorsque vous êtes
fatigué.
Branchez votre outil sur un aspirateur. S’il existe un
mécanisme de connexion à un aspirateur, assurez
vous qu’il est correctement mis en place et utilisé,
particulièrement dans un environnement clos.
Vérifiez si votre appareil est endommagé. Avant de
continuer à utiliser l’outil, la protection ou la partie
27
CD300 KS531 ML p01-31
27
22-09-2000, 11:44
FRANÇAIS
de l’outil qui est endommagée doit être inspectée
attentivement pour déterminer si l’outil peut encore
fonctionner. Assurez vous de l’alignement des parties
mobiles, du bon serrage et du bon montage des parties,
et des autres éléments qui pourraient affecter son bon
fonctionnement. Une protection ou toute autre partie
endommagée doit être correctement réparée ou
changée par un SAV agréé comme indiqué dans ce
manuel. Faites également remplacer un interrupteur
défectueux par un SAV agréé. N’utilisez jamais un outil
dont l’interrupteur de mise en marche ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation d’un accessoire ou d’un
complément autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’utilisation peut provoquer des risques de
blessures physiques.
• Faites réparer votre outil par une personne qualifiée.
Cet outil électroportatif correspond aux règles de
sécurité en vigueur. Sa réparation ne doit être prise en
charge que par une personne qualifiée en utilisant des
pièces détachées d’origine. Dans le cas contraire, ce
peut être très dangereux pour l’utilisateur.
Conservez bien ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grâce aux barrières isolantes placées
entre les composants électriques et la partie
mécanique, rendant ainsi inutile le branchement
de cet outil sur une prise de terre.
Note: La double isolation ne dispense pas du bon
respect des règles de sécurité pour l’utilisation
de cet outil. Le système d’isolation renforce la
protection contre les accidents pouvant résulter
d’une éventuelle défaillance de l’isolation
électrique à l’intérieur de l’outil.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Assurez-vous que votre installation est au même voltage
que celui indiqué sur la plaque signalétique. Cet outil est
équipé d’un câble et une prise deux phases.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à la
protection de l’environnement. Les centres Black &
Decker prendront en charge vos vieux outils et en
disposeront en toute sécurité pour l’environnement
LE SERVICE APRÈS-VENTE
BLACK & DECKER (FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant
leur sortie d’usine. Cependant si votre scie sauteuse
présente un défaut, renvoyez-la à une agence agréée
par le service après-vente Black & Decker dont vous
trouverez les coordonnées sur minitel. Consultez
Black & Decker dans le département du Rhône. Pour
toute information sur notre réseau S.A.V., demandez
une liste complète des concessionnaires les plus
proches, horaires d’ouverture etc., consultez
également le minitel.
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause. La
garantie est effective dans la mesure où ce produit est
retourné, non démonté, à l’un de nos centres agréés;
il doit être accompagné d’un avis indiquant les
anomalies constatées ainsi que d’une preuve de
garantie (certificat de garantie dûment rempli et
portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse).
Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation,
à un entretien défectueux.
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence-service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou
quittance de caisse avec date de l’achat).
28
CD300 KS531 ML p01-31
28
22-09-2000, 11:44
FRANÇAIS
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre agence service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont
exclus de cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
LES ACCESSOIRES
La performance d’un outil est dépendante de l’accessoire
utilisé. Les accessoires Black & Decker sont conçus
suivant des normes très exigeantes de qualité pour
maximiser les performances de votre outil. Acheter un
accessoire Black & Decker vous assure d’obtenir la
meilleure performance de votre outil électroportatif
Black & Decker. Si vous désirez plus de détail sur les
lames ou accessoires disponibles, merci de consulter
votre revendeur Black & Decker le plus proche.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Il vous est recommandé de
prendre les mesures adéquates de protection auditive si
le niveau sonore vous parait trop élevé Le niveau normal
de pression accoustique ne devrait pas excéder 85dB.
La vibration de cette unité ne dépasse pas les 2.5m/s2.
DESCRIPTION
•
2
1
3
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
6
5
•
Interrupteur à gâchette
Bouton de verrouillage de l’interrupteur
Capot d’aspiration de poussière
Galet de guidage de la lame
Semelle
Aspiration externe de la poussière
Votre perceuse dispose, partiellement ou en totalité,
des caractéristiques suivantes. Nota: Cette notice
d’utilisation recouvre également tous les produits du
catalogue dont la référence se termine par un suffixe
alphabétique. Reportez-vous à l’emballage pour
déterminer la référence de votre appareil.
MISE EN PLACE DE LA LAME
Utilisez des lames de ce type
Débranchez la scie sauteuse du secteur.
Desserrez les deux vis et, en
vous assurant que les dents
de la lame sont orientées
vers l’avant, poussez la
queue de fixation de la lame
aussi loin que possible dans
son compartiment. Serrez
légèrement et alternativement
chacune des deux vis pour
positionner la lame puis serrez les vis à fond. Pour retirer
la lame, tournez chacune des deux vis d’un tour dans le
sens opposé des aiguilles d’une montre.
Pour tous les modèles
Pour s’assurer une meilleure précision de coupe (en
coupe non multidirectionnelle), assurez-vous que le
dos de la lame est bien en contact avec le galet de
guidage de lame. Voir la ‘Le galet de guidage de lame’
pour les instructions de changement de position du
galet de guidage.
LE GALET DE GUIDAGE DE LAME
Afin d’avoir une meilleure précision lors de la coupe,
les scies sauteuses Black & Decker sont équipées d’un
galet de guidage de la lame. Ce guidage doit être
ajusté de manière à ce que la roulette touche le dos de
la lame au moment du sciage.
Pour le faire, devisser la vis
latérale. Poussez le galet de
guidage de la lame jusqu’à
ce que la roulette du galet
touche la partie arrière de
la lame. Resserrez ensuite
la vis. Lubrifier la roulette
du galet (4) de temps à
autre à l’endroit indiqué
avec une goutte d’huile permettra d’allonger la durée
de vie du galet de guidage.
FONCTIONNEMENT DE LA SCIE SAUTEUSE
Pour mettre votre scie sauteuse en marche, appuyez à
fond sur la gâchette de mise en marche(1).
29
CD300 KS531 ML p01-31
29
22-09-2000, 11:44
FRANÇAIS
Pour arrêter votre scie sauteuse, relâchez la gâchette.
Lorsque vous branchez votre scie sauteuse, assurez
vous que la gâchette de mise en marche soit bien sur
la position arrêt. Lorsque vous avez besoin d’une
utilisation en continu, appuyez sur la gâchette,
enfoncez le bouton de verrouillage (2) et relâchez la
gâchette. Assurez vous d’avoir toujours relâché le
bouton de verrouillage avant de débrancher le courant.
AJUSTEMENT DE LA SEMELLE DE SCIAGE POUR DES
COUPES BIAISES
La semelle (5) peut être orientée à 45° de chaque côté.
Pour cela, débranchez l’outil du secteur.
Soulevez le capot
d’aspiration de poussiere
desserrez les deux vis de
la semelle.
Poussez quelque peu la
semelle puis orientez-la
suivant l’angle voulu au
moyen de la graduation
gravée sur la semelle.
Vous pouvez également
positionner la semelle dans les crans 0°, 15°, 30° ou
45°. Resserrez la vis pour maintenir la semelle dans
cette position. Bien que l’échelle et les encoches
soient suffisamment précises pour l’essentiel des
travaux, il est recommandé d’utiliser un rapporteur
pour orienter la semelle pour des angles très précis.
Faites un test sur un morceau de bois pour verifier la
validiter de l’angle choisi. Pour remettre la semelle
pour une coupe à angle droit, desserrez la vis de
blocage et orientez la semelle avec un angle
approximatif de 90° avec la lame, puis resserrez les
deux vis de la semelle.
ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE
La scie sauteuse équipée
d’un adaptateur d’aspiration
(en accessoire) peut être
branchée à la plupart des
aspirateurs. Pour utiliser
ce dispositif, poussez
l’adaptateur dans
l’ouverture à l’arrière de la scie sauteuse et fixez le
tuyau de l’aspirateur dans ou au dessus de
l’adaptateur, suivant la taille du tuyau.
Abaisser le capot d’aspiration de poussiere (3).
CONSEILS UTILES
Sciage de stratifiés
La lame de la scie coupe le matériau lorsqu’elle
remonte afin qu’aucun éclat n’apparaisse sur le dessus
du matériau près de la semelle. Lorsque vous sciez du
bois fin ou du plastique stratifié, utilisez une lame à
fines dents en métal et coupez le matériau sur son
envers. Afin de minimiser le risque d’éclats sur les
angles d’un stratifié, prenez-le en tenaille entre deux
chutes de bois et coupez cet assemblage dans son
entier. Sélectionnez toujours la lame adaptée au travail
que vous allez effectuer.
Attaque en plein bois
La lame de la scie peut être directement introduite dans
une surface de bois sans avoir fait un avant trou au
préalable, en vue d’éliminer une opération de perçage.
Mesurez la surface à couper puis marquezla clairement. Renversez la scie afin que les arrêtes
arrondies de la semelle demeurent sur le matériau à
couper mais que la lame soit nettement au-dessus.
Mettez en marche l’appareil et abaissez la scie jusqu’à
ce que la lame en mouvement soit exactement à l’aplomb
du point d’attaque choisi. Descendez doucement
l’arrierre de la machine vers la piece à couper. N’avancez
jamais la scie sur le trait de coupe avant que la lame ne
soit complètement entrée dans le matériau et avant que
la semelle ne soit bien plate sur la surface.
Coupe de métal
Votre scie sauteuse peut être utilisée pour découper
des feuilles de métal de faible épaisseur et des métaux
non ferreux comme le cuivre, l’aluminium, le laiton etc.
Lorsque vous coupez ces matériaux sous forme de
feuilles minces, il est recommandé de les maintenir au
verso par du bois tendre ou du contre-plaqué. Cela
vous permettra d’obtenir un trait de coupe net sans
vibration. Le métal ainsi que le bois au dos doivent être
sciés ensemble. Ne forcez pas la lame dans le métal
lorsqu’elle coupe. Cela réduirait la durée de vie de la
lame et pourrait endommager le moteur. Couper du
métal fin prendra plus de temps que de couper une
pièce de bois même épaisse. Aussi ne tentez pas
d’accélérer l’opération en forçant sur la scie. Déposez
un léger film d’huile sur le trait de coupe voulu avant de
commencer à couper du métal. Sélectionnez toujours
la lame adaptée au travail que vous allez effectuer.
Le nettoyage
Débranchez la scie sauteuse du secteur. N’utilisez que
du savon doux avec un chiffon légèrement humide
30
CD300 KS531 ML p01-31
30
22-09-2000, 11:44
FRANÇAIS
pour nettoyer votre scie. La plupart des nettoyants
ménagers contiennent des produits chimiques qui
pourraient sérieusement endommager les parties
plastiques. N’utilisez pas non plus de pétrole, de
térébenthine, de laque, de dissolvant, de peintures ni
de produits similaires. Veillez à ce qu’aucun liquide ne
pénètre à l’intérieur de l’outil et soyez vigilant à ce
qu’aucune partie de l’outil ne soit plongée dans un
liquide quelconque.
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits: CD300, KS531 sont
conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN50144, EN55104, EN61000
Niveau de pression acoustique 96dB (A)
Niveau de puissance acoustique 109dB (A)
Niveau de vibration main-bras 5m/s2
Brian Cooke - Directeur du développement
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
Le souci de Black & Decker est l’amélioration
continuelle de ses outils. Nous nous réservons donc le
droit de modifier les caractéristiques d’un produit sans
notification préalable.
31
CD300 KS531 ML p01-31
31
22-09-2000, 11:44
Seghetto alternativo - istruzioni per l’uso
NORME DI SICUREZZA GENERALI
Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, seguite
le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio
di incendio, scosse elettriche o di lesioni personali.
Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare l’utensile.
Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Fate attenzione a dove lavorate. Non esponete gli
utensili alla pioggia e non lavorate in posti bagnati e
umidi. Illuminate bene l’area di lavoro. Non utilizzate
gli utensili dove c’è il rischio di causare incendi o
esplosioni.
• Precauzioni per evitare scosse elettriche. Evitare
dove possibile, contatti del corpo con superfici con
messa a terra o collegati a terra, es. tubi, radiatori,
cucine, frigoriferi.
• Tenete lontani i bambini. Non permettete agli
estranei di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
gli estranei vanno tenuti lontani dall’area di lavoro.
• Riponete l’utensile in un luogo adatto. Quando non
viene utilizzato, l’utensile deve essere tenuto in un
luogo asciutto e sicuro e in un ambiente chiuso,
fuori dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è stato progettato.
• Utilizzate l’utensile adatto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori differenti da quelli per cui sono stati
progettati, per esempio non usate una sega
circolare per tagliare i rami o le radici di un albero.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile.
Per lavori esterni si consiglia l’utilizzo di guanti di
gomma e di scarpe anti- sdrucciolo. Se avete i
capelli lunghi usate un copricapo.
• Usate occhiali protettivi. Indossate anche una
mascherina protettiva se durante il lavoro si genera
pulviscolo o se usate l’utensile in spazi ristretti.
• Usate correttamente il cavo. Non trasportate mai
l’utensile tenendolo per il cavo. Non togliete la spina
dalla presa tirandola per il cavo. Tenete il cavo
lontano da fonti di calore, olii e bordi affilati.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per fissare il pezzo in lavorazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E’ più sicuro che tenerlo con le mani e consente un
migliore controllo dell’utensile.
Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere prestazioni migliori e più sicure.
Seguite le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo
periodicamente e se danneggiato, fatelo sostituire
da un centro di riparazioni autorizzato. Ispezionate la
prolunga periodicamente e sostituitela se è
danneggiata. Mantenete le impugnature asciutte e
pulite, in particolare da macchie di olio o di grasso.
Disinserite l’utensile. Disinseritelo quando non lo
utilizzate, prima della manutenzione o durante la
sostituzione degli eventuali accessori che siano
compatibili con lo specifico utensile utilizzato (siano
essi lame, punte, raschietti o frese).
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, nel caso siano previste chiavi
di servizio, assicuratevi sempre di rimuoverle prima
di utilizzare l’utensile.
Evitate avviamenti accidentali. Non trasportate
l’utensile con la spina inserita tenendo il dito
sull’interruttore. Assicuratevi che l’interruttore sia
disinserito quando inserite la spina.
Usate prolunghe per l’esterno. Quando l’utensile è
usato all’esterno, usate solo prolunghe apposite per
lavori esterni ed in tal modo certificate.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ciò che
state facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate
elettroutensili se vi sentite stanchi.
Collegate le parti per l’aspirazione della polvere.
Se gli utensili sono provvisti di parti per l’aspirazione
della polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi
che queste siano ben collegate prima di utilizzarli, in
particolare negli spazi ristretti.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le difese e le altre
parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili, ed il loro collegamento. Controllate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componenti e ogni altra
condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato.
Fate sostituire da un centro autorizzato anche gli
eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate
l’utensile se l’interruttore non funziona correttamente.
32
CD300 KS531 ML p32-60
32
22-09-2000, 11:56
ITALIANO
• Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
• Fate riparare il vostro utensile da personale
qualificato. Il sistema elettrico di questo utensile è
conforme alle principali norme di sicurezza. Le
riparazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali,
diversamente, ciò potrebbe comportare gravi lesioni
personali all’utilizzatore.
Conservate con cura queste istruzioni!
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento.
Ciò significa che tutte le parti metalliche esterne
sono isolate elettricamente dalla rete elettrica.
Questo si ottiene inserendo almeno due barriere
isolanti tra i componenti elettrici e quelli
meccanici rendendo inutile il collegamento a
terra. Nota: Il doppio isolamento non esime dal
seguire le normali norme di sicurezza durante
l’uso. Il sistema di isolamento doppio è una
ulteriore protezione contro danni causati da un
possibile mal-funzionamento dell’isolamento
elettrico all’interno dell’utensile.
SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Assicuratevi che l’alimentazione sia compatibile con
quella indicata sulla targa dell’utensile
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla protezione dell’ambiente
circostante. I Centri di Assistenza Black & Decker
accetteranno il vostro utensile e provvederanno
ad eliminarlo in modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza.
Se nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera significativa
le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può avere
l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di
contattare la Filiale di Assistenza o il Centro di
Assistenza Autorizzato più vicino a casa vostra. Potete
telefonare per ottenere tutte le informazioni necessarie
e prendere accordi per portare o inviare il vostro
prodotto al Centro di Assistenza selezionato.
ACCESSORI
Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di
accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono
prodotti in linea con standard di alta qualità e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell’utensile.
Acquistare un accessorio Black & Decker vi assicurerà
la massima resa del vostro utensile Black & Decker.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò,
è per voi eccessivo, vi raccomandiamo di adottare
le misure di protezione adatte. Questo dovrebbe
normalmente verificarsi con un livello di rumore
superiore a 85dB (A).
33
CD300 KS531 ML p32-60
33
22-09-2000, 11:56
ITALIANO
DESCRIZIONE
•
2
1
3
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
6
5
•
Interruttore
Pulsante di bloccaggio
Paratia di protezione
Rullo guida-lama
Scarpa
Foro estrazione della polvere
Il seghetto presenta in parte o complessivamente le
seguenti caratteristiche. Nota: Le presenti istruzioni
per l’uso si riferiscono anche a utensili con codici
terminanti con una lettera dell’alfabeto. I dettagli del
prodotto sono riportati sulla confezione.
INSERIMENTO DELLA LAMA
Modelli consostituzione manuale della lama
(usate solo queste tipi
)
Disinserire la spina dalla presa di corrente.
Svitare le 2 viti ed
assicurarsi che la parte
dentata della lama sia
rivolta in avanti, spingere
l’attacco della lama il più a
fondo possibile
nell’alloggiamento.
Stringete leggermente le
due viti alternativamente per posizionare la lama,
quindi serratele completamente. Per allentare, svitare
entrambe le viti di un giro in senso anti-orario.
Per tutti i modelli
Nota: Per ottenere una maggiore accuratezza nel
taglio, assicuratevi che il retro della lama sia a contatto
con il rullo. Vedete il paragrafo ‘Rullo guida lama’ per le
istruzioni su come cambiare la posizione del rullo
guida lama.
RULLO GUIDA LAMA
Per assicurare maggior supporto e accuratezza nel
taglio, i seghetti alternativi Black & Decker sono dotati
di un rullo guida lama. Questo supporto deve essere
regolato in modo che il rullo tocchi il dorso della lama
durante il taglio.
A questo proposito allentate
le viti reste sul lato
dell’utensile. Spingete
avanti il rullo fino a che sia
a contatto con il dorso della
lama. Restringete le viti.
Lubrificate saltuariamente il
rullo guida (4) nel punto
illustrato con una goccia d’olio. Ciò garantirà una
maggiore durata.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SEGHETTO
ALTERNATIVO
Per mettere in funzione il seghetto alternativo, premete
a fondo l’interruttore (1). Per fermarlo, rilasciatelo.
Quando inserite la spina nella presa di corrente,
assicuratevi che l’interruttore sia disinserito.
Quando è necessaria un’azione continua, premete
l’interruttore, schiacciate il pulsante di bloccaggio e
rilasciate l’interruttore. Per sbloccare l’interruttore,
premetelo a fondo e poi rilasciatelo. Sbloccate sempre
l’interruttore prima di scollegare la spina dalla presa.
REGOLAZIONE DELLA SCARPA PER TAGLI ANGOLARI
La scarpa (5) è inclinabile di 45° su entrambi i lati.
Per compiere questa regolazione, scollegate l’utensile
dalla presa di alimentazione.
Alzate la paratia (3) ed
allentate le due viti sulla
scarpa con un cacciavite.
Tirate leggermente indietro
la scarpa e regolate la
posizione inclinata
desiderata secondo la scala
o spingete la scarpa in
avanti per inclinazioni
predefinite a 0°, 15°, 30°, o
45°. Stringete le viti per bloccare. Anche se la scala e
le tacche sono precisi per la maggior parte dei lavori,
per tagli che necessitano una particolare precisione è
consigliabile usare un goniometro per regolare la
34
CD300 KS531 ML p32-60
34
22-09-2000, 11:56
ITALIANO
scarpa. Eseguite un taglio di prova su del materiale
di scarto, per verificare l’adeguatezza dell’angolo.
Per riposizionare la scarpa per un taglio dritto,
allentate la vite di bloccaggio e muovete la scarpa
fino a che sia circa 90° rispetto alla lama, quindi,
mentre fate una leggera pressione in avanti,
ristringete la vite di bloccaggio.
ESTRAZIONE DELLA POLVERE
Il seghetto alternativo, con un adattatore (accessorio),
può essere collegato alla maggior parte degli
aspirapolveri.
Per utilizzare questa
possibilità, spingete
l’adattatore nell’apertura
posta sul retro del seghetto
e fissate il tubo dell’
aspirapolvere sull’adattatore,
internamente o esternamente secondo la dimensioni
del tubo. La paratia (3) deve stare abbassata.
CONSIGLI UTILI
Taglio dei laminati
I seghetti normalmente tagliano nella corsa verso l’alto,
perciò la tendenza a scheggiare il materiale si verifica
sulla superficie superiore (a contatto con la scarpa).
Quando tagliate legno sottile o laminati plastici, usate
una lama per metalli a denti piccoli e tagliate i materiali
facendo in modo che la scheggiatura avvenga sul lato
non in vista. Per minimizzare il rischio di scheggiare i
bordi del laminato plastico, attaccate un pezzo o una
tavola di legno di scarto su entrambi i lati del laminato,
come per formare un sandwich, quindi tagliate il
materiale così assemblato. Scegliete la lama adatta al
lavoro che state facendo.
Taglio a tuffo
La lama del seghetto può essere inserita direttamente
nella superficie di legno senza dover prima praticare
un foro con il trapano, eliminando in questo modo
un’operazione di foratura. Per prima cosa misurate e
delineate la superficie da tagliare. Quindi inclinate il
seghetto in avanti in modo che le punte arrotondate
della scarpa rimangano sulla superficie di lavoro, ma
con la lama ben distaccata. Azionate l’utensile e
muovete il seghetto verso il basso fino a quando la
lama è esattamente sopra il punto prescelto.
Abbassate la parte posteriore della scarpa verso il
pezzo in lavorazione, continuando a fare perno sui
bordi anteriori della scarpa, con la lama esattamente
sulla linea prescelta. Fare ora penetrare lentamente la
lama nel materiale e non muovete l’utensile finché la
scarpa non poggia completamente sulla superficie
del pezzo.
Taglio del metallo
Il vostro seghetto può essere utilizzato per tagliare
lamiere di ferro e metalli non ferrosi come rame,
ottone, alluminio, ecc. Quando si eseguono tagli di
lamiere di metallo molto sottili, è consigliabile utilizzare
un foglio sottile di legno leggero o di compensato,
poichè ciò vi permetterà di ottenere un taglio netto
senza vibrazioni e senza il pericolo di deformare il
metallo. La lamiera e il compensato di supporto
verranno tagliate insieme. Non forzate la lama nel
metallo in quanto ciò riduce la durata della lama e può
danneggiare il motore. Tagliare il metallo è una
opeazione più lunga del taglio del legno, anche se
spesso. Non cercate di velocizzare il lavoro forzando il
seghetto. Prima di tagliare il metallo, versate un sottile
strato d’olio sulla linea di taglio predefinita.Scegliete
sempre la lama adatta al tipo di lavoro.
Pulizia
Disinserire la spina dalla presa di corrente. Per pulire il
seghetto usate solamente un panno inumidito. Molti
prodotti pulenti contengono additivi chimici che
potrebbero danneggiare seriamente la plastica. Inoltre
non utilizzate petrolio, trementine, lacche, solventi per
vernici o prodotti simili. Evitate che alcun liquido possa
penetrare nell’utensile e non imergete mai nessuna
parte dell’utensile in nessun liquido.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti: CD300, KS531 sono conformi a
89/392/EEC, EN50144, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN61000
Pressione sonora 96dB (A)
Potenza sonora 109dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio 5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
35
CD300 KS531 ML p32-60
35
22-09-2000, 11:56
Gebruiksaanwijzing decoupeerzaag
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing! Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Voor een veilig gebruik:
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving. Een
rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
• Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel
elektrische machines niet bloot aan regen of vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik
elektrische machines niet in de buurt van brandbare
of explosieve vloeistoffen en gassen.
• Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichamelijk
contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
• Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen
niet aan de machine of het verlengsnoer komen;
houd ze weg van de werkomgeving.
• Berg de machine veilig op. Berg niet in gebruik
zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
• Forceer de machine niet. De machine werkt beter
en veiliger indien deze wordt belast zoals beoogd bij
het ontwerp.
• Gebruik de juiste machine. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik bijv.
geen cirkelzaag voor het zagen van boomstammen
of takken.
• Draag geschikte werkkleding. Draag geen wijde
kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
• Draag een veiligheidsbril. Gebruik ook een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden in enge
ruimtes of werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen.
• Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag de machine
nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
• Klem het werkstuk goed vast. Gebruik klemmen of
een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide
handen worden bediend.
• Zorg voor een veilige houding. Zorg altijd voor een
juiste, stabiele houding.
• Onderhoud de machine met zorg. Houd de machine
en de accessoires schoon en scherp om beter en
veiliger te kunnen werken. Houdt u aan de
instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig
het snoer en laat dit bij beschadigingen door een
erkend Black & Decker Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang
het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningselementen droog en vrij van olie en vet.
• Trek de stekker uit het stopcontact. Schakel de
stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil
staat voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
• Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
• Voorkom onbedoeld inschakelen. Draag een op het
stroomnet aangesloten machine niet met de vinger
aan de schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer
u de stekker in het stopcontact steekt.
• Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis. Gebruik
buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde
en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
• Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht bij uw
werk. Ga met beleid te werk. Gebruik de machine
niet als u niet geconcentreerd bent.
• Gebruik de stofafzuigvoorziening. Indien uw
machine is uitgerust met een voorziening voor het
afzuigen of verzamelen van stofdeeltjes of spanen,
moet deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Dit geldt met name voor werkzaamheden in
enge ruimtes.
• Controleer de machine op beschadigingen.
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
36
CD300 KS531 ML p32-60
36
22-09-2000, 11:57
NEDERLANDS
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik geen
machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend Black & Decker
Service-center. Voorkom lichamelijk letsel. Gebruik
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires of hulpstukken.
• Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
• Wendt u voor reparaties tot een erkend
Black & Decker Service-center. Deze elektrische
machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje. De machine is uitgerust met
een twee-aderig snoer en een stekker.
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van
30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden
gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend
in uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte
verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar
voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer
noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als
zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is
uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
ACCESSOIRES
De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de
prestatie van de betreffende machine te benadrukken.
Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft,
kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de
Black & Decker machine haalt wat er in zit.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de
37
CD300 KS531 ML p32-60
37
22-09-2000, 11:57
NEDERLANDS
vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk hinderlijk wordt c.q. het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
achterzijde van het zaagblad de geleiderol te raken.
Zie ‘Geleiderol’ voor instructies met betrekking tot
het instellen van de geleiderol.
BESCHRIJVING
GELEIDEROL
Om precisie-zaagwerk te kunnen garanderen, zijn de
Black & Decker decoupeerzagen voorzien van een
zaagbladgeleiderol. Deze geleiderol moet zodanig
worden ingesteld dat de achterzijde van het zaagblad
de geleiderol tijdens het zagen raakt.
Hiervoor draait U de schroef
aan de zijkant van het
apparaat los. Duw dan de
geleiderol naar voren totdat
de rol de achterzijde van het
zaagblad raakt. Draai
daarna de schroef vast.
Smeer regelmatig de
geleiderol (4) op de gemarkeerde plaatsen om de
levensduur van de rol te verlengen.
•
2
1
3
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
6
5
•
Aan/uit-schakelaar
Blokkeerknop
Beschermkap
Geleiderol
Zool
Stofafzuigopening
Uw boormachine heeft een aantal of alle van deze
voorzieningen. Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing
beschrijft ook catalogusnummers met een letter
achtervoegsel. Kijk op uw doos voor specifieke
produktgegevens.
BEVESTIGEN VAN HET ZAAGBLAD
Zaagbladwissel (gebruik enkel volgende
zaagbladtype
)
Trek de stekker uit het stopcontact.
Draai de 2 schroeven
enkele slagen los. Zorg
ervoor dat de zaagtanden
naar de voorzijde zijn
gericht en druk dan de
schacht van het zaagblad zo
ver mogelijk in de
zaagbladhouder. Draai de
schroeven beurtelings aan
om het zaagblad te positioneren. Draai daarna de
schroeven goed vast. De schroeven kunnen worden
losgedraaid door ze een slag linksom te draaien.
Alle modellen
Opmerking: Voor optimale zaagresultaten dient de
BEDIENEN VAN DE DECOUPEERZAAG
Schakel de decoupeerzaag in door de Aan/Uitschakelaar (1) geheel in te drukken. Schakel de zaag
uit door de Aan/Uit-schakelaar (1) los te laten.
Controleer eerst of de Aan/Uit-schakelaar Uit staat
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
De machine kan in continu bedrijf blijven door de
Aan/Uit-schakelaar in te drukken, de blokkeerknop (2)
in te drukken en vervolgens de Aan/Uit-schakelaar los
te laten. Om het continu bedrijf op te heffen, moet de
Aan/Uit-schakelaar kort worden ingedrukt en daarna
worden losgelaten. Schakel altijd het continu bedrijf
uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
INSTELLEN VAN DE ZOOL VOOR IN VERSTEKZAGEN
De zool (5) kan tot 45˚ naar links en rechts worden
gekanteld. Trek de stekker uit het stopcontact.
Plaats de beschermkap (3)
naar boven en draai de
voorste schroef door de
zool los met een
schroevedraaier.
Draai dan de achterste
schroef in de zool met een
schroevedraaier los. Trek
de zool iets naar achteren
en stel de gewenste
verstekhoek in met behulp
van de schaalverdeling of
duw de zool naar voren voor de vaste verstekhoek-
38
CD300 KS531 ML p32-60
38
22-09-2000, 11:57
NEDERLANDS
instellingen op 0˚, 15˚, 30˚ of 45˚. Draai daarna de
schroef opnieuw vast. Hoewel de schaalverdeling en
vaste inkepingen voldoen voor de meeste doeleinden
verdient het aanbeveling voor precisie-zagen een
gradenboog te gebruiken bij het instellen van de zool.
Controleer vooraf de instelling op wat afvalmateriaal.
Plaats de zool weer in de normale stand terug door de
schroef enkele slagen los te draaien en de zool terug te
draaien totdat deze ongeveer 90˚ ten opzichte van het
zaagblad staat. Draai de twee schroeven weer vast
terwijl U de zool naar voren duwt.
STOFAFZUIGING
Decoupeerzagen met een stofafzuigadapter
(accessoire) kunnen op de meeste draagbare
stofzuigers worden aangesloten.
Druk de adapter in de
opening aan de achterzijde
van de decoupeerzaag en
plaats de stofafzuigslang afhankelijk van de
slangdiameter- in of over de
adapter. Plaats de beschermkap naar onder.
HANDIGE TIPS
Zagen van laminaat
Zaagbladen van decoupeerzagen zagen tijdens de
opwaartse slag zodat splintervorming kan optreden
aan de bovenzijde (zichtzijde) van het materiaal.
Gebruik voor het zagen van dun hout of plastic
laminaat een fijngetande metaalzaag, draai het
werkstuk om en zaag steeds op de achterzijde van het
werkstuk. Voorkom versplinteren en afbreken van
randen van plastic laminaten. Klem het werkstuk aan
weerszijden in tussen twee stukken afvalhout of
hardboard en zaag door het complete werkstuk.
Kies altijd het juiste zaagblad.
Zagen zonder voorboren
Het zaagblad kan rechtstreeks in het oppervlak van
een houten werkstuk worden ingebracht. Voorboren is
niet meer nodig. Meet en markeer eerst het te
bewerken oppervlak. Kantel de decoupeerzaag naar
voren en laat de afgeronde uiteinden van de zool op
het werkstuk rusten. Het zaagblad mag hierbij niet in
contact komen met het werkstuk. Schakel de machine
in en beweeg deze langzaam naar beneden totdat het
bewegende zaagblad zich precies boven de gewenste
positie bevindt. Druk de achterzijde van de zool verder
naar beneden. Het zaagblad moet zich hierbij precies
op de gemarkeerde lijn bevinden. Verplaats de machine
pas over de zaaglijn nadat het zaagblad volledig door
het werkstuk heen is en de zool vlak op het werkstuk
ligt.
Zagen van metaal
Uw decoupeerzaag is geschikt voor het zagen van
lichte ferro-metalen platen en non-ferro metalen zoals
koper, messing, aluminium, etc. Bij het zagen van
dunne metalen platen verdient het aanbeveling ter
ondersteuning zacht hout of triplex-plaat onder het
werkstuk te plaatsen zodat trillen en/of scheuren van
de metaalplaat wordt voorkomen en een mooie
zaagsnede wordt verkregen. Het onderleghout en het
metaal worden beide doorgezaagd. Oefen geen
extreme druk op het zaagblad uit. Hierdoor voorkomt u
voortijdige slijtage van het werkblad en schade aan de
motor. Zelfs het zagen van relatief dun metaal kost
meer tijd dan het zagen van dik hout; probeer dan ook
nooit het proces te versnellen door grote druk op de
machine uit te oefenen. Breng een dun laagje olie
langs de zaaglijn aan voordat u met zagen begint.
Kies altijd het juiste zaagblad.
Reiniging
Trek de stekker uit het stopcontact. Reinig de machine
uitsluitend met milde zeep en een ietwat vochtige doek.
Veel reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik
bevatten chemische bestanddelen die de plastic laag
van de machine flink kunnen aantasten. Gebruik geen
wasbenzine, terpentine, verfverdunners of soortgelijke
produkten. Zorg ervoor dat het binnenste van de machine
droog blijft en dompel de machine (of gedeelten ervan)
nooit onder in water of een andere vloeistof.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machines: CD300,
KS531 in overeenstemming zijn met 89/392/EEG,
EN50144, 89/336/EEG, EN55014, 73/23/EEG, EN55104,
EN61000Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 96
dB(A) Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 109
dB(A) Hand/arm gewogen vibratie 5m/s2
Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG United Kingdom
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
39
CD300 KS531 ML p32-60
39
22-09-2000, 11:57
Bruksanvisning for stikksag
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Advarsel! Når man bruker elverktøy skal de
grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges for
å minimalisere risikoen for støt, personskade eller
brann. Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i
bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten
nedenforstående instruksjoner, følg alltid
vernebestemmelsene fra Statens Arbeidstilsyn.
• Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsflater
innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elverktøyet for
regn. Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder.
Ha godt arbeidslys. Bruk ikke verktøyet i nærheten
av lettantennelige væsker eller gasser.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt
med jordede deler (f.eks. rør,radiatorer, ovner,
kjøleskap). Ved ekstreme arbeidsforhold (f.eks. høy
fuktighet, metallstøv osv.) kan den elektriske
sikkerheten økes ved tilkobling av jordfeilsbryter.
• Hold barn vekk. La ikke andre personer komme i
kontakt med elverktøyet eller ledningen. Hold andre
vekk fra arbeidsområdet.
• Oppbevar verktøyet sikkert. Når verktøyet ikke
brukes skal det oppbevares på et tørt sted, utenfor
rekkevidden til barn.
• Ikke overbelast verktøyet. Du arbeider sikrere
innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elverktøy. Ikke tving verktøyet til arbeider
som er beregnet på kraftigere verktøy. Bruk f.eks.
ikke en sirkelsag til å sage av kvister og grener.
• Kle deg riktig. Ikke bruk løsthengende klær eller
smykker. De kan feste seg i bevegelige deler.
Gummihansker og sklisikre sko anbefales for
utearbeider. Bruk hårnett dersom du har langt hår.
• Bruk vernebriller for å hindre at spon blåser inn i
øynene, noe som kan forårsake skade. Dersom det
blir mye støv bruk evt. også ansiktsmaske.
• Ikke ødelegg ledningen. Bær ikke maskinen etter
ledningen eller trekk i ledningen for å ta ut kontakten
fra vegguttaket. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
• Fest arbeidsstykket. Bruk skrutvinger eller et
skrustykke for å holde fast arbeidsstykket. Det er
sikrere enn å bruke hånden og du får begge
hendene fri til å jobbe med.
• Strekk deg ikke for mye. Ha godt fotfeste og
balanse.
• Pass på tilbehøret. Hold de skarpe og rene. Følg
instruksjonene for vedlikehold av tilbehøret.
Kontroller ledningen regelmessig og få den reparert
•
•
•
•
•
•
•
av et autorisert verksted dersom den er skadet.
Kontroller skjøteledningen regelmessig og bytt den
ut dersom den er skadet. Hold håndtakene rene og
fri for olje og fett.
Ta kontakten ut av vegguttaket når verktøyet ikke er
i bruk, før service og ved skifte av tilbehør som
slipeskive, stålbørst etc.
Fjern nøkler. Kontroller at nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
Unngå uavsiktlig innkobling. Bær ikke tilkoblet verktøy
med fingeren på strømbryteren. Sjekk at strømbryteren
er avslått når du kobler verktøyet til strøm.
Utendørs skjøteledninger. Ute skal det kun brukes
skjøteledninger som er beregnet for dette bruk.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Kontroller verktøyet mot skader før du kobler til
strøm. Før videre bruk skal defekte deler og evt.
andre skader repareres. Kontroller at de bevegelige
delene fungerer skikkelig og ikke klemmer, at ingen
deler er sprukket, at alle deler er skikkelig montert.
En verneanordning eller annen del som er skadet
skal skiftes av et autorisert serviceverksted, dersom
ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen. Ødelagte
strømbrytere må skiftes hos et fagverksted. Bruk
ikke elverktøyet dersom strømbryteren ikke kan
slås på/av.
For din personlige sikkerhet. Bruk kun tilbehør og
ekstrautstyr som er anbefalt i bruksanvisningen og
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre risiko for personskade.
Ta vare på disse instruksjonene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet. Merk! Dobbeltisolering
erstatter ikke normal forsiktighet. Isoleringen
finnes for å gi øket beskyttelse mot skade som
kan oppstå pga. elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir
dårligere. Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom
dette er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
40
CD300 KS531 ML p32-60
40
22-09-2000, 11:58
NORGE
MILJØ
Når produktet er utslitt, leveres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune, eller til et Black & Decker
serviceverksted.
2
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den alltid
inn til et autorisert Black & Decker serviceverksted. Se
aktuell prisliste/katalog for øvrig informasjon eller kontakt
Black & Decker (Norge) A/S.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner endres, dette vil ikke bli meddelt sepparat.
3
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten material-eller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av
garantien skal kjøperen underrette nærmeste
Black & Decker autoriserte serviceverksted om feilen
innen fjorten dager etter at feilen oppdages. Kjøperen
skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet
kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble kjøpt.
Kjøperen skal for egen regning levere maskinen
udemontert til nevnte serviceverksted eller til
kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten
Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler
og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør.
For ytterligere informasjon henvend deg til en
Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker
eller Piranha orginaltilbehør.
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt
nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom.
Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Strømbryter
2. Sperre
3. Deksel
4. Støtterulle for sagblad
5. Såle
6. Støvavsug
•
1
4
•
•
•
•
•
6
5
Boret ditt har noen eller alle disse funksjonene.
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstav. På
emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
MONTERING AV SAGBLAD
Modeller med manuelt bladbytte (bruk kun følgende
feste
)
Dra ut kontakten.
Løsne to skruer og sett inn
bladet sålangt det går med
tennene framover.
Dra til skruene vekselsvis til
bladet er i rett posisjon. Dra
deretter skruene skikkelig
til. Får å løsne bladet, skru
skruene en omgang mot klokken.
Alle modeller
Merk! For å oppnå best mulige resultat, sjekk at
bladets kant er i berøring med støtterullen. Se
‘Støtterulle for sagblad’ hvordan støtterullens
plassering justeres.
STØTTERULLE FOR SAGBLAD
For å få bedre støtte og bedre resultat ved saging har
Black & Deckers stikksager en støtterulle. Denne
støtterulle bør justeres slik at bladets bakre kant er i
berøring med støtterullen.
Juster støtterullen ved å
løsne skuen på siden av
sagen. Skyv frem
baldstøtten til hjulet berører
bakre delen av bladet. Trykk
støtterullen fremover til den
berører bladets bakre kant.
Skru til skruene.
41
CD300 KS531 ML p32-60
41
22-09-2000, 11:58
NORGE
Olje rullen (4) av og til, som vist på bildet. Det øker
levetiden til støtterullen.
BRUK AV STIKKSAGEN
Sagen startes ved å trykke inn strømbryteren (1). Sagen
stanses ved å slippe bryteren (1). Sjekk at bryteren er i
AV-posisjon før kontakten settes i veggen. Strømbryteren
kan låses ved å trykke inn sperren (2). Sperren frigjøres
ved at man trykker på og av strømbryteren en gang til.
Frigjør alltid sperren før du drar ut kontakten.
JUSTERING AV SÅLEN FOR GJÆRSAGING
Sagfoten kan stilles inn i 0-45º vinkel til begge sider.
Trekk ut kontakten.
Løft opp bladbeskyttelsen
(3) og løs opp begge
skurene på sagfoten med et
skrumeisel.
Dra sålen noe til bake og
innstill ønsket vinkel ved
hjelp av skalaen eller skyv
den noe framover for feste
posisjonen ved 0º, 15º, 30º
eller 45º. Trekk til skruene.
Selv om den faste
graderingen på sålen rekker til de fleste arbeider, kan
det av og til være ønskelig å kontrollere vinkelen med
en vinkelskala. Sag i en bordbit for å teste sagvinklen.
For å skyve tilbake sålen for saging i rett vinkel, løsne
skruene og skyv bunnplaten til den er i 90º vinkel mot
bladet. Skyv sagfoten litt frem samtidig som skruene
dras til.
SPONBLÅSING
Stikksagen kan kobles til de fleste støvsugere ved hjelp
av et adapter (ekstra tilbehør).
Kople adapteren til bak på
stikksagen og fest
støvsugerslangen over eller
i adapteren avhengig av
slangens størrelse.
Bladbeskyttelsen (3) skal være nedtrukket.
For å minske risikoen for ødelagte kanter på
plastlaminat kan man klemme fast en trefiberskive på
hver side av laminatet og deretter sage gjennom alt
samtidig. Velg alltid rett blad.
Hulltaking uten pilothull
Sagbladet kan føres direkte ned mot en treoverflate
uten pilothull. Marker først ut snittlinjen tydelig. Før
sagen framover slik at den oppbøyde delen av sålen
hviler mot arbeidsstykket, men med bladet et stykke fra
underlaget. Start sagen i denne posisjonen og senk
bladet sakte mot arbeidsstykket rett over startpunktet.
Senk bakre delen av sagfoten mot arbeidsstykket. Hold
et konstant trykk på sagfotens fremre kant og hold
sagbladet i en rett saglinje. Sagbladet arbeider seg nå
sakte ned i materialet. Skyv ikke sagen framover langs
snittlinjen før sagbladet har arbeidet seg helt gjennom
materialet og sålen ligger plant mot underlaget.
Saging av metall
Din stikksag kan brukes ved saging av tynne stålplater,
ikke jernholdige metaller som kobber, messing og
aluminium etc. Ved saging av tynnere plater anbefales at
man bruker en tre-eller plywoodplate under platen som
støtte for å få et finere sagsnitt og unngå vibrasjoner slik
at platen går i stykker ved sagingen. Platen og trestykket
sages samtidig. Ikke tving bladet inn i metallet, da slites
bladet unødvendig fort og motoren kan skades. Å sage i
metall tar lengre tid enn å sage tykke trestykker. Legg et
tynt lag med olje langs den tenkte saglinjen før du
begynner å sage. Velg alltid riktig sagblad.
Rengjøring
Dra stikkontakten ut fra veggkontakten. Bruk kun en
mild såpe og en fuktig klut ved rengjøring. Mange
rengjøringsmiddel inneholder kjemikalier som kan
skade plasten. Bruk aldri bensin, terpentin, aceton,
eller lignende produkter. Sjekk at det ikke kommer
væske inn i maskinen, senk heller ikke maskinen ned i
noen form for væske.
TIPS
CE UTFØRELSESBEKREFTELSE
Vi bekrefter at verktøyene: CD300, KS531 er overens
med 89/392/EEC, EN50144, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN61000 Veid lydtrykk er 96dB (A),
Veid lydeffekt er 109dB (A) Hånd/Arm veid vibrasjon er
5m/s2
Saging i laminater
Bladet skjærer når det går oppover. Derfor kan det bli
hakk eller materialet flises. Ved saging gi tynne
treplater og plastlaminater bør man bruke et fintannet
metallblad og sage fra baksiden av materialet.
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG, UK
42
CD300 KS531 ML p32-60
42
22-09-2000, 11:58
Manual do utilizador de serra de recortes
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando estiver a utilizar ferramentas
eléctricas, deve sempre tomar em consideração todas
as precauções básicas de segurança para evitar o
risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.
Para uma utilização segura
• Mantenha sempre limpa a área de trabalho. Areas
de trabalho desarrumadas podem implicar acidentes.
• Ter em atenção ao ambiente do local de trabalho.
Não deve expôr as ferramentas eléctricas à chuva
nem usá-las em locais húmidos ou molhados.
Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada.
Não usar as ferramentas eléctricas onde haja risco
de incêndio ou explosão.
• Previna-se contra choques eléctricos. Evitar o
contacto do corpo com superfícies ligadas à terra
(tubos, irradiadores, frigoríficos, etc.).
• Mantenha as crianças afastadas. Não as deve
deixar mexer nas ferramentas ou na extensão de
cabo. Todos os visitantes devem ser mantidos
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas. Sempre que não estiverem
em uso, as ferramentas devem ser guardadas em
locais secos e seguros (com fechadura) longe do
alcance das crianças.
• Não forçe a ferramenta. Fará melhor o seu trabalho
e de um modo mais seguro se fôr utilizada segundo
a sua função.
• Use a ferramenta correcta. Não utilize ferramentas
ou acessórios para amadores em trabalhos pesados
que exigem máquinas profissionais. Não utilize
ferramentas para trabalhos que não são indicados;
por exemplo, não use uma serra circular para cortar
ramos ou troncos.
• Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas
ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes
móveis da máquina. É recomendado o uso de luvas
de borracha e calçado anti-derrapante (sola de
borracha) quando trabalhar no exterior. Se tiver o
cabelo comprido apanhe-o ou use uma protecção.
• Use óculos de segurança. Use uma máscara ou
óculos de protecção sempre que a operação origine
muito pó ou seja efectuada em locais fechados.
• Não maltrate o cabo. Não deverá nunca transportar
a ferramenta pelo cabo, nem deverá puxar por este
para desligá-la da corrente. Mantenha o cabo
afastado do calor, óleo e bordos afiados.
• Fixe a peça a trabalhar. Use grampos ou um
dispositivo para suster a sua peça de trabalho. É mais
seguro do que usar a sua mão, e fica assim com
ambas as mãos livres para manusear a sua máquina.
• Não se incline demasiadamente. Mantenha-se
numa posição de pé e bem equilibrada.
• Faça uma manutenção cuidada das ferramentas.
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para que
funcionem melhor e com maior segurança. Siga as
instruções no que se refere à lubrificação e
substituição dos acessórios. Inspeccione
periodicamente os cabos e, se verificar que estes
estão danificados, mande-os reparar num centro de
assistência técnica. Mantenha as mãos secas,
limpas e sem óleo nem gordura.
• Desligue as ferramentas. Desligue as ferramentas
quando não as estiver a utilizar, antes de as mandar
para o centro de assistência técnica e quando
estiver a substituir acessórios (por exemplo:
lâminas, brocas e cortantes).
• Retire as chaves reguladoras e as chaves de
porcas. Verifique se retirou da ferramenta as chaves
reguladoras e as chaves de porcas, antes de a ligar.
• Evite ligar a máquina inadvertidamente. Não
transporte uma ferramenta ligada à corrente com
dedo no interruptor. Certifique-se de que o
interruptor está desligado antes de ligar a ficha do
cabo da máquina à tomada de corrente.
• Utilize cabos de extensão para utilizaçao ao ar livre.
Quando utilizar uma ferramenta ao ar livre, utilize
apenas cabos marcados e concebidos para tal.
• Mantenha-se atento. Esteja atento ao que está a fazer.
Seja cuidadoso. Não trabalhe se estiver cansado.
• Coloque o equipamento de extracção de poeiras.
Se as ferramentas estiverem preparadas para a
colocação do extractor de poeiras, certifique-se de
que este está bem colocado e a ser bem utilizado.
• Verifique se existem componentes danificados.
Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta,
verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo
ou qualquer outro componente estão danificados,
de forma a saber se a máquina pode funcionar
eficazmente e com segurança. Verifique o
alinhamento e as juntas dos componentes móveis;
veja se estes estão partidos ou mal montados,
e tenha em atenção quaisquer outras condições
que possam afectar o bom funcionamento da
máquina. O resguardo ou os componentes
danificados deverão ser reparados ou substituídos
num centro de assistência técnica, salvo indicação
em contrário, dada neste manual de instruções.
Mande substituir os interruptores defeituosos num
centro de assistência autorizado. Não utilize a
ferramenta se o interruptor estiver danificado.
43
CD300 KS531 ML p32-60
43
22-09-2000, 11:58
PORTUGUÊS
• Atenção! A utilização de acessórios não
recomendados neste manual de instruções pode
constituir um risco para segurança do utilizador.
• Deixe a reparação da ferramenta a cargo de um
técnico especializado. Este aparelho eléctrico está
em conformidade com as principais regras de
segurança. As reparações só devem ser efectuadas
por técnicos especializados e com peças de origem,
pois caso contrário, o utilizador poderá ser alvo de
danos pessoais graves.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim,
a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Assegure-se que a fonte de energía é igual à voltagem
indicada na placa de caracteristicas. Esta máquina é
fornecida com um cabo de dois fios condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina,
sem quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso
amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para
tanto não hesite em contactar o centro de assistência
mais próximo da sua área sempre que entender
necessário.
ACESSÓRIOS
O desempenho da sua máquina depende em muito dos
acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um
padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus
acessórios, que foram concebidos para garantir um
máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a
utilização de meios apropriados para protecção dos
ouvidos, se o nível do ruido se tornar incómodo. Isto
equivale normalmente a uma pressão superior a
85dB (A).
44
CD300 KS531 ML p32-60
44
22-09-2000, 11:58
PORTUGUÊS
DESCRIÇÃO
•
2
1
3
•
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
6
5
•
Interruptor
Botão de bloqueio
Protector de poeiras
Rolamento de suporte da lâmina
Base
Extração de poeiras
A sua serra inclui algumas ou todas estas
características. Nota: Este manual é ainda válido para
números de catálogo que possuam uma letra como
sufixo. Ver a embalagem da máquina para detalhes
sobre o produto.
MONTAGEM DA LÂMINA
Modelos de mudança manual de lâmina (use apenas
este tipo de lâminas
)
Desligue a serra da corrente.
Aliviando os 2 parafusos e certificando-se que os
dentes da lâmina estão
voltados para a frente,
empurre a haste até ao
máximo que puder dentro
do suporte da lâmina.
Aperte ligeiramente para
posicioná-la e depois,
aperte firmemente. Para
soltar a lâmina, dê uma
volta para a esquerda.
Todos os modelos
Nota: Para alcançar maior precisão de corte,
assegure-se que esta fica a tocar no rolamento de
apoio da lâmina. Veja a ‘Rolamento de suporte da
lâmina’ para mudança da posição do rolamento
de suporte.
ROLAMENTO DE SUPORTE DA LÂMINA
Para conferir maior apoio e precisão durante o corte,
as serras Black & Decker estão equipadas com um
rolamento de suporte da lâmina. Este suporte deve ser
ajustado de modo a ficar encostado à rectaguarda da
lâmina durante o corte.
Para tal, desaperte o parafuso lateral da máquina,
empurre o suporte de
lâmina para a frente até
tocar na sua rectaguarda.
Mova o rolamento até que
toque na lâmina. Volte a
apertar o parafuso.
Lubrificando o rolamento
guia (4) de tempos a
tempos com umas gotas de óleo, prolongará a
duração do rolamento.
UTILIZAÇÃO DA SERRA
Para ligar a sua serra, aperte totalmente o interruptor
(1). Para desligar, solte-o. Ao ligar a serra verifique se o
interruptor está desligado (OFF). Quando é necessário
funcionamento em contínuo, aperte o interruptor e
seguidamente, pressione o botão de bloqueio (2).
Para desligar a serra pressione e solte e interruptor.
Desactive sempre a função contínua antes de desligar
a máquina da corrente.
AJUSTE DA BASE PARA CORTES EM ÂNGULO
A base da serra (5) pode ser utilizada em ângulo, até
45º, para qualquer dos lados. Para tal, desligue a
máquina da corrente.
Levante o protector (3) e
alivie os dois parafusos da
base con uma chave de
parafusos.
Puxe a base ligeiramente
para trás e faça o ajuste do
ângulo pretendido, de
acordo com a escala da
base ou em zonas fixas de
0˚, 15˚, 30˚ ou 45˚. Aperte o
parafuso. Certifique-se de
que marcou o ângulo de
corte pretendido. Faça um corte de teste num pedaço
de madeira para verificar a exactidão do ângulo.
45
CD300 KS531 ML p32-60
45
22-09-2000, 11:58
PORTUGUÊS
Para voltar a colocar a base numa posição
perpendicular à lâmina, proceda de modo inverso ao
explicado anteriormente, de modo a obter um ângulo
de 90˚. Depois uplieando uma leve pressão para a
frente no base, velle a apertar ? parafuses.
O corte de metal é um tipo de corte que demora mais
tempo que o corte de madeira e como tal, não deve ser
apressado. Deite um fio de óleo ao longo da linha de
corte a seguir. Escolha sempre a lâmina correcta para
o corte que vai efectuar.
EXTRACÇÃO DE POEIRAS
A serra pode ser utilizada com um adaptador de
mangueira a um aspirador convencional.
Para tal, coloque o
adaptador na parte traseira
da serra e aplique a
mangueira.
O protector deve estar em
baixo.
Limpeza
Desligue a serra da corrente eléctrica. Use um sabão
suave e um pano húmido para limpeza da serra. A
maioria dos produtos de limpeza domésticos, contém
substâncias químicas que podem danificar o corpo
plástico. Também não deve utilizar diluentes, vernizes
ou petróleos para esse efeito. Não deixe que nenhum
líquido entre para o interior da serra e nunca a
mergulhe em líquido algum.
CONSELHOS ÚTEIS
EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos: CD300, KS531 estão de
acordo com 89/392/EEC, EN50144, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN61000
Pressão sonora 96dB (A)
Potência sonora 109dB (A)
Vibração 5m/s2
Corte de materiais laminados
As lâminas cortam no seu movimento ascendente pelo
que é na face do material que há tendência para
estilhaçar qualquer laminado. Ao cortar madeiras ou
plásticos laminados, use uma lâmina de dente fino
para metal e corte no lado oposto à face “boa” do
material. Para minimizar a possibilidade de projecção
de estilhaços, aperte um pedaço de madeira em
ambos os lados da peça a cortar, e corte todo o
conjunto. Escolha sempre a lâmina correcta para
cada tarefa.
Corte de mergulho
A lâmina pode ser introduzida directamente na
superfície a ser cortada, sem recurso a um furo-piloto.
Meça e marque claramente a superfície onde vai
executar o corte. Incline a serra para a frente de modo
a que as extremidades redondas da base ou sapata
estejam apoiadas na superfície mas, com a lâmina bem
afastada. Baixe a parte traseira da base lentamente,
mantendo uma pressão constante e com a lâmina na
linha de corte exacta. Empurrre a parte traseira da
base na direcção da peça, exercendo uma pressão
constante.
Brian Cooke - Engenheiro responsável
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
Corte de metais
A sua serra pode ser usada para corte de metais
ferrosos tais como chapas finas de ferro, ou nãoferrosos, tais como cobre, latão alumínio, etc…
Aconselha-se, no corte de chapas finas, a utilização de
um pedaço de madeira sob a peça, de modo a reduzir
a vibração e conseguir um corte mais perfeito. Não
force a lâmina durante o corte pois, irá reduzir a
eficácia e duração quer da lâmina quer do motor.
46
CD300 KS531 ML p32-60
46
22-09-2000, 11:58
Pistosahan käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen, henkilövaurioiden
ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje tarkkaan ennen kuin otat
työkalun käyttöön ja säilytä se. Noudata näiden ohjeiden
lisäksi Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä kontaktia sähköä
johtaviin esineisiin (esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa (esim. suuri
kosteus, metallipölyn synty jne.) voit lisätä
turvallisuuttasi esikytkemällä maadoituskytkimen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, käytä hengityssuojaa.
• Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä koskaan kanna
sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
•
•
•
•
•
•
•
vaihdosta. Tarkista johdon kunto säännöllisesti, ja
mikäli se on rikki, vie se johonkin tunnettuun
ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja puhtaana
äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole käytössä,
kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim.
hiomalaikkaa, kuppiteräsharjaa, tms.
Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään. Tarkista, että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona työskennellessä
tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennenkuin
laitat johdon seinään. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeessa ei toisin
sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
Säilytä nämä ohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
47
CD300 KS531 ML p32-60
47
22-09-2000, 11:58
SUOMI
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä. Huom! Jatkojohtoa
tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista.
Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä,
ettei se ole vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä
vain Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä
tarvikkeita.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy
yleensä, kun ääni nousee yli 85dB (A).
TUOTEKUVAUS
1. Virrankatkaisija
2. Lukitusnappi
3. Teräsuoja
4. Terän tukirulla
5. Sahausjalka
6. Pölynpoisto
48
CD300 KS531 ML p32-60
48
22-09-2000, 11:59
SUOMI
•
2
1
3
•
•
4
•
•
6
5
•
Koneessa on joitakin tai kaikki seuraavista
ominaisuuksista. Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös
tuotenumerot, jotka päättyvät kirjaimeen. Katso
pakkauksesta laitettasi koskevia tietoja.
PISTOSAHAN KÄYTTÖ
Saha käynnistyy painamalla virrankatkaisijasta (1).
Saha pysähtyy irrottamalla virrankatkaisija (1). Pidä
huoli, ettei virrankatkaisija ole päällä, kun kytket
pistokkeen virtalähteeseen. Virrankatkaisija voidaan
lukita päälle painamalla lukitusnappia (2). Lukitusnappi
vapautetaan painamalla kerran edestakaisin
virrankatkaisija päälle ja pois päältä. Vapauta
lukitusnappi aina ennen pistokkeen irrottamista
virtalähteestä.
SAHAUSJALAN SÄÄTÄMINEN JIIRISAHAUKSEEN
Sahausjalka voidaan asentaa 0˚-45˚ kulmaan molempiin
suuntiin. Irrota pistoke virtalähteestä.
Nosta terän suoja (3) ylös ja
löysää molempia
sahausjalan ruuveja
ruuvimeisselillä.
SAHAN TERÄN ASENNUS
Mallit, joissa manuaalinen teränvaihto (ainoastaan
seuraavanlainen teränkiinnitys
)
Irrota pistoke virtalähteestä. Löysää kaksi ruuvia ja
työnnä terä niin syvälle kuin
se menee hammastettu
puoli eteenpäin.
Kiristä ruuveja vuorotellen
kunnes terä on oikeassa
asennossa. Kiristä ruuvit
hyvin. Irrottaaksesi terän
käännä ruuveja yksi kierros
vastapäivään.
Kaikki mallit
Huom! Varmista, että terän reuna koskettaa terän
tukirullaa, tällöin saat parhaan lopputuloksen. Katso
kohtaa ‘Sahanterän tukirulla’ tukirullan paikan
säätämiseksi.
SAHANTERÄN TUKIRULLA
Jotta saat työskennellessäsi tukevamman tuen ja
paremman lopputuloksen, on Black & Deckerin
pistosahassa tukirulla. Tukirullaa tulee säätää niin,
että terän takareuna koskettaa rullaa.
Säädä tukirullaa
löysäämällä ruuvia sahan
sivussa. Työnnä tukirullaa
eteenpäin kunnes se osuu
terän takareunaan. Kiristä
ruuvit. Öljyä rullaa (4) aika
ajoin, kuten kuva osoittaa.
Näin pidennät tukirullan käyttöikää.
Vedä sahausjalkaa hieman
taaksepäin ja asenna se
haluttuun kulmaan
käyttämällä apuna
asteikkoa tai työnnä sitä
hieman eteenpäin kiinteisiin
asentoihin: 0˚, 15˚, 30˚ tai
45˚. Kiristä ruuvit. Vaikka sahan valmiit kulma-asetukset
riittävät useimpiin sahaustöihin, on hyvä toisinaan
tarkistaa sahauskulma astelevyn avulla. Tee
testisahaus puupalaan kokeillaksesi sahauskulmaa.
Siirtääksesi sahausjalan takaisin perusasentoon löysää
ruuvit ja työnnä pohjalevyä, kunnes se on noin 90˚
kulmassa sahanterään, ja työnnä sahausjalkaa hiukan
eteenpäin samalla kuin kiristät ruuvit.
PÖLYNPOISTO
Pistosaha voidaan kytkeä useimpiin pölynimureihin
pölynimuriliittimen avulla (lisätarvike).
Liitä liitin pistosahan taakse
ja kiinnitä paikalleen
pölynimurin letku liittimeen
tai sen yläpuolelle riippuen
letkun koosta. Terän suojan
(3) tulee olla alhaalla.
VIHJEITÄ
Laminaattien sahaaminen
Terä leikkaa noustessaan ylöspäin. Siksi materiaali voi
halkeilla tai siihen voi tulla lovia. Sahatessa ohuita
49
CD300 KS531 ML p32-60
49
22-09-2000, 11:59
SUOMI
puulevyjä tai muovilaminaattia tulee käyttää
hienohampaista metalliterää ja sahata materiaalin
nurjalta puolelta. Jotta muovilaminaattien sahauksessa
ei syntyisi epätasaisia reunoja, voidaan laminaatin
molemmin puolin kiinnittää vanerilevy ja sahata ne
yhdessä. Valitse aina oikea sahanterä.
Reikien tekeminen ilman esiporausta
Sahanterä voidaan painaa suoraan läpi puupinnasta
ilman esiporausta. Merkitse ensin tarkasti sahauslinja.
Laita sen jälkeen saha materiaalin päälle siten, että
sahausjalan kärjen ylösnouseva osa lepää materiaalin
päällä terä hieman irti materiaalista.
Käynnistä saha tässä asennossa ja paina terää hitaasti
materiaalin läpi tarkasti samassa asennossa. Laske
sahausjalan takaosaa kohti työstökappaletta. Paina
tasaisesti sahausjalan etureunaa ja pidä terä suoraan
sahauslinjassa. Sahanterä sahaa nyt itseään hitaasti
materiaaliin. Älä työnnä sahaa eteenpäin sahauslinjaa
pitkin ennen kuin sahanterä on leikannut itsensä
kokonaan materiaalin läpi ja sahausjalka lepää
tasaisesti materiaalin päällä.
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut: CD300, KS531
ovat 89/392/EEC, EN50144, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN61000 mukaiset
Mitattu melupaine 96dB (A)
Mitattu meluteho 109dB (A)
Käsi/käsivarsitärinä 5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Metallin sahaaminen
Voit käyttää pistosahaasi ohuiden teräslevyjen ja
raudattomien materiaalien, kuten kuparin, messingin,
alumiinin jne. sahaamiseen. Sahatessasi ohuempia
peltejä suosittelemme puu- tai lastulevyn käyttämistä
levyn alla tukena hienomman leikkausjäljen
saavuttamiseksi, tärinän vaimentamiseksi ja
välttääksesi levyn rikkoontumisen sahauksessa. Pelti ja
levy sahataan samanaikaisesti. Älä pakota terää
metalliin, koska se tylsyy tarpeettoman nopeasti ja
saattaa vaurioittaa työkalun moottoria. Metallin
sahaamiseen kuluu enemmän aikaa kuin melko
paksunkin puun sahaamiseen. Pidä se mielessä, äläkä
pakota sahaa. Levitä ohut öljykerros sahauslinjalle
ennen kuin aloitat sahaamisen. Valitse aina oikea
sahanterä.
Puhdistus
Poista pistoke virtalähteestä. Käytä vain mietoa
saippuaa ja kosteaa riepua sahan puhdistamiseen.
Monissa puhdistusaineissa on kemikaaleja, jotka
saattavat vahingoittaa muovia.
Älä koskaan käytä bensiiniä, tärpättiä, asetonia,
valopetroolia tai vastaavia tuotteita. Pidä huoli, ettei
kosteutta pääse sahaan, äläkä koskaan upota sahaa
mihinkään nesteeseen.
50
CD300 KS531 ML p32-60
50
22-09-2000, 11:59
Bruksanvisning för sticksåg
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada och
brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget tas i
bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik
kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör,
radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten
ökas genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte elverktyget att
göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår
använd även andningsskydd.
• Misshandla inte sladden. Bär aldrig verktyget i
sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
• Sköt tillbehören med omsorg. Håll tillbehören
skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
• Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör såsom
slipskiva, stålborstar m.m.
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter
stickkontakten till uttaget.
• Förlängningssladdar utomhus. Utomhus skall endast
användas förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget. Innan fortsatt
användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar
kontrolleras noggrant för att fastställa om de fortsatt
kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga
delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som
är skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
Spar dessa instruktioner!
51
CD300 KS531 ML p32-60
51
22-09-2000, 11:59
SVERIGE
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att alla
externa metalldelar är elektriskt isolerade från
nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar
mellan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilket gör det onödigt att jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av
tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera
i brand och elektrisk stöt. Vid användning av
förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.
PRODUKTBESKRIVNING
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande. Det
sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).
•
2
1
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
•
52
5
Strömbrytare
Låsknapp
Bladskydd
Stödrulle för sågblad
Sågfot
Dammutsug
Din borrmaskin har alla eller några av följande
egenskaper. Obs: Din maskin har några eller alla dessa
funktioner. Denna bruksanvisning gäller även
katalognummer med ett bokstavssuffix.
Se förpackningen för detaljer.
MONTERING AV SÅGBLAD
Modeller med manuellt bladbyte (använd endast
)
följande fästen
Dra ut kontakten. Lossa de
två skruvarna och sätt in
bladet så långt det går med
den tandade sidan framåt.
Dra åt skruvarna växelvis
tills bladet är i rätt läge.
Dra sedan åt skruvarna
ordentligt. För att lossa
bladet, vrid skruvarna ett varv moturs.
52
CD300 KS531 ML p32-60
6
22-09-2000, 12:00
SVERIGE
Alla modeller
Observera! För att erhålla bästa resultat, se till att
bladets kant är i beröring med stödrullen. Se ‘Stödrulle
för sågblad’ hur stödrullens placering justeras.
STÖDRULLE FÖR SÅGBLAD
För att få större stöd och bättre resultat vid sågning har
Black & Deckers sticksågar en stödrulle. Denna
stödrulle bör justeras så att bladets bakre kant är i
beröring med stödrullen.
Justera stödrullen genom
att lossa skruven på sidan
av sågen. Skjut fram
bladstödet tills rullen rör vid
bakre delen av bladet.
Skruva åt skruvarna. Olja
rullen (4) då och då som
bilden visar.
Det ökar stödrullens livslängd.
ANVÄNDNING AV STICKSÅGEN
Sågen startas genom att trycka in strömbrytaren (1).
Sågen stoppas genom att släppa strömbrytaren (1). Se
till att strömbrytaren är i “AV”-läge när kontakten sätts
in i väggen. Strömbrytaren kan låsas i “TILL”-läge genom
att trycka in låsknappen (2). Låsknappen frigörs genom
att man trycker på och av strömbrytaren en gång till.
Frigör alltid låsknappen innan kontakten dras ut.
JUSTERING AV SÅGFOTEN FÖR GERINGSSÅGNING
Sågfoten kan ställas in i 0˚-45˚ vinkel åt bägge håll.
Dra ut kontakten ur väggen.
Lyft upp bladskyddet (3) och
lossa båda skruvarna på
sågfoten med en
skruvmejsel.
Dra sågfoten bakåt något
och ställ in önskad vinkel
med hjälp av skalan eller
skjut den något framåt för
fasta lägen vid 0˚, 15˚, 30˚
eller 45˚. Dra åt skruvarna.
Även om den fasta
graderingen på sågfoten räcker för de flesta arbeten,
kan det ibland vara önskvärt att kontrollera vinkeln med
en gradskiva. Gör en testsågning i en brädbit för att
prova sågvinkeln. För att skjuta tillbaka sågfoten för
sågning i rät vinkel, lossa skruvarna och skjut
bottenplattan tills den är i ca. 90˚ vinkel mot bladet skjut
sågfoten något framåt medan skruvarna drages åt.
DAMMUTSUG
Sticksågen kan anslutas till de flesta dammutsugare
med hjälp av en dammsugaradapter (extra tillbehör).
Anslut adaptern baktill på
sticksågen och sätt fast
dammsugarslangen över
eller i adaptern beroende
på slangens storlek.
Bladskyddet (3) skall vara
neddraget.
ARBETSTIPS
Sågning i laminater
Bladet skär när det går uppåt. Därför kan det bli hack
eller materialet splittras. Vid sågning av tunna
träplattor och plastlaminat bör man använda ett
fintandat metallblad och såga från baksidan av
materialet. För att minska risken för förstörda kanter på
plastlaminat kan man klämma fast en träfiberskiva på
var sida av laminaten och sedan såga genom allt
samtidigt. Välj alltid rätt sågblad.
Håltagning utan förborrning
Sågbladet kan föras ner direkt mot en träyta utan
förborrning. Markera först ut snittlinjen tydligt. För
sedan sågen framåt så att den uppböjda delen av
sågfoten vilar mot arbetsstycket, men med bladet en bit
från underlaget. Starta sågen i detta läge och sänk
bladet sakta mot arbetsstycket precis över
startpunkten. Sänk bakre delen på sågfoten mot
arbetsstycket. Håll ett konstant tryck på sågfotens
framkant och håll sågbladet i rätt såglinje. Sågbladet
arbetar sig nu sakta ner i materialet. Skjut inte sågen
framåt längs snittlinjen förrän sågbladet har arbetat sig
helt igenom materialet och sågfoten ligger plant mot
underlaget.
Sågning av metall
Din sticksåg kan användas vid sågning av tunn stålplåt
och icke-järnhaltiga metaller såsom koppar, mässing,
aluminium etc. Vid sågning av tunnare plåt
rekommenderas att man använder en trä- eller
plywoodskiva under plåten som stöd för att få ett finare
sågsnitt och undvika vibrationer och att plåten går
sönder vid själva sågningen. Plåten och skivan sågas
samtidigt. Tvinga inte bladet in i metallen för då slits
bladet onödigt fort och motorn kan skadas.
Att såga i metall tar längre tid än att såga relativt
tjocka trästycken. Tänk på det och tvinga inte sågen.
53
CD300 KS531 ML p32-60
53
22-09-2000, 12:00
SVERIGE
Lägg ett tunt lager olja längs den tänkta såglinjen
innan Du börjar såga. Välj alltid rätt sågblad.
Rengöring
Drag ur stickkonktakten ur väggkontakten. Använd
endast mild tvål och en något fuktig trasa vid
rengöring. Många rengöringsmedel innehåller
kemikalier som kan skada plasten. Använd aldrig
bensin, terpentin, aceton, lacknafta eller liknande
produkter. Se till att inte vätska kommer in i maskinen
och sänk heller aldrig ner maskinen i någon vätska.
CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: CD300, KS531 verenstämmer
med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN50144, EN55104, EN61000
Vägt ljudtryck är 96dB (A)
Vägt ljudeffekt är 109dB (A)
Hand/arm vägd vibration är 5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Part no: 809614-16 1/00.9
54
CD300 KS531 ML p32-60
54
22-09-2000, 13:48
55
CD300 KS531 ML p32-60
55
22-09-2000, 12:00
56
CD300 KS531 ML p32-60
56
22-09-2000, 12:00
57
CD300 KS531 ML p32-60
57
22-09-2000, 12:00
58
CD300 KS531 ML p32-60
58
22-09-2000, 12:00
59
CD300 KS531 ML p32-60
59
22-09-2000, 12:00
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντιπροσώπου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. _ _ _ _ _ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η πρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντιπροσώπου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
•␣ Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να πάρετε
πληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. •␣ Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA EΓΓYHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του προιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέπε πάνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
22-09-2000, 13:48
60
CD300 KS531 ML p32-60
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no: 809614-16 1/00.9
Download PDF

advertising