KS638SE | Black&Decker KS638SE JIGSAW instruction manual

®
KS629
KS631
KS633
KS635
KS630
KS632
KS634
KS638
Australia
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136
Tel: 03 9213 8200
Fax: 03 9726 7150
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212435
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297100
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 299139
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 04 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Tel: 011 314 4431
Fax: 011 314 4435
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Numero verde: 167 21 39 35
Sverige
Black & Decker AB
Tel: 031-68 60 00
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax: 031-68 60 08
Türkiye
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Tel: 0 212 282 3600 (10 hat)
Fax: 0 212 282 3307
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Black & Decker.
ITALIANO
FÉLICITATIONS!
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
NEDERLANDS
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
NORGE
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
FRANÇAIS
Για την αγορά του εργαλείου απÞ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
προφύλαξησ. Αν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η απορίεσ, παρακαλούµε µη
διστάσετε να απευθυνθείτε στο τοπικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυπηρέτησησ και
πληροφÞρησησ.
GEFELICITEERD!
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
EΛΛHNIKA
ΣYΓXAPHTHPIA!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen
Black & Decker Produkt. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
For at få størst mulig nytte af dit produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din produkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
Brugermanuel for stiksav
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
let tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Hold orden på arbejdsområdet. Uordentlige områder
og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse. Udsæt ikke elværktøjet for regn. Brug ikke el-værktøj på fugtige
eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsfladen. Brug ikke el-værktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt
med flader med jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.),
kan den elektriske sikkerhed øges ved, at tilkoble en
faldstrømsafbryder.
• Hold børn væk. Lad ikke andre personer komme i
kontakt med el-værktøjet eller ledningen. Alle
uvedkommende skal holdes væk fra
arbejdsområdet.
• Opbevar el-værktøjet sikkert. Når el-værktøjet ikke
bruges skal det opbevares på et tørt sted, højt
placeret, uden for børns rækkevidde.
• Overbelast ikke el-værktøj. Du arbejder bedre og
sikrere inden for det anførte effektområde.
• Brug det rigtige el-værktøj. Tving ikke svagt elværktøj til at udføre det arbejde, som er beregnet til
kraftigere el-værktøj. Brug ikke el-værktøj til formål,
det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save grene eller brænde.
• Bær den rette påklædning. Bær ikke løsthængende
tøj eller smykker. De kan sidde fast i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
• Anvend beskyttelsesbriller. Anvend også
ansigtsværn eller støvbeskytter, hvis arbejdet er
støvende. Ved langvarigt arbejde bruges kan
maskinen tilsluttes en støvsuger.
• Mishandl ikke ledningen. Bær aldrig el-værktøjet i
ledningen og brug ikke ledningen til at tage stikket
ud af kontakten. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
4
• Sæt arbejdsemnet fast. Brug skruetvinger eller en
skruestik til at holde emnet fast. Det er mere sikkert
end at bruge hånden, og du får begge hænder frie til
arbejdet.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance.
• Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Hold værktøjet
skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør. Hold
håndtagene tørre, rene, og frie for olie og fedt.
• Tag stikket ud af kontakten når elværktøjet er i brug,
inden service og ved udskiftning af tilbehør.
• Fjern nøglerne. Kontroller at nøgler og justerværktøj
er fjernet fra el-værktøjet, inden det startes.
• Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt el-værktøj
med fingeren på strømafbryderen.
• Forlængerledninger udendørs. Udendørs må man
kun anvende forlængerledninger, som er beregnet til
brug og mærket til dette.
• Vær opmærksom. Se på det du gør. Brug sund
fornuft. Brug ikke el-værktøj, når du er træt.
• Kontroller el-værktøjet for skader. Inden fortsat
brug af el-værktøjet, skal eventuelle beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
kontrolleres omhyggeligt for at finde ud af, om de
stadig fungerer rigtigt og kan udføre den tilsigtede
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke er i klemme, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, som kan påvirke funktionen, er i
orden. En beskyttelsesanordning eller andre dele,
som er beskadigede, skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret værksted, hvis ikke andet er angivet
i brugsanvisningen. Fejlagtige strømafbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret værksted. Anvend ikke
el-værktøj, hvis strømafbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
• For din personlige sikkerhed. Brug kun tilbehør og
løsdele, der er anbefalede i brugsanvisningen eller
vores kataloger. Brug af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
Disse instruktioner skal opbevares!
DOBBELTISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder,
at alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet.
DANMARK
Observér! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsigtighed. Isoleringen skal beskytte mod
skade som kan opstå på grund af elektrisk
isoleringsfejl inde i maskinen.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft. Obs! Forlængerledninger skal kun bruges,
hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning,
kontrollér at ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker). På grund af forskning og
udvikling kan ovenstående specifikationer ændres,
hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at
aflevere i hel stand til serviceværkstedet eller til
købsstedet. For brugerkøb gælder desuden dele af
forbrugerkøbeloven, som omhandler forholdet mellem
forhandler og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør.
For nærmere information, kontakt nærmeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt
Black & Decker eller Piranha tilbehør.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger
85dB (A).
DETALJEBESKRIVELSE
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
8
6
•
•
•
7
8
6
Strømafbryder
Låseknap
Hastighedsregulator
Klingeskærm
Støttehjul til savklinge
Sål
Støvafsug
Regulering støvblæsning/støvafsug
Scroller-knap
Låsning af scroller-knap
Dit produkt indeholder nogle eller alle de
ovenstående dele.
Bemærk: Denne manuel dækker også katalognumre
med et bogstav-indeks. Der henvises til emballage for
en beskrivelse af dit produkt.
5
DANMARK
MONTERING AF SAVKLINGE
Modeller med manuelt bladfæste (anvend kun disse
bladtyper
)
Tag stikket ud af kontakten.
Løsn de to skruer og sæt
klingen ind så langt den kan
med den takkede side
fremad. Kom lidt olie på
hjulet her og der, som vist
på illustrationen. Det
forlænger hjulets levetid.
Modeller med Superlok bladfæste (anvend kun denne
bladtype
)
Tag stikket ud af kontakten.
Ved anvendelse af scrollerfunktionen skal støttehjulet
justeres, så klingen frit kan
bevæge sig. Løsn sålens
forreste skrue og træk hjulet
tilbage. Stram derefter
skruerne.
Alle modeller
Obs! For at opnå det bedste resultat, sørg for at bladets
kant er i berøring med stødrullen. Se ‘stødrulle til
savblad’ hvordan stødrullens placering justeres.
STØTTEHJUL TIL STIKSAVSKLINGEN
For at få optimal støtte og et bedre resultat ved
savning, er Black & Decker’s stiksave udstyret med et
støttehjul. Dette støttehjul bør justeres, så klingens
bageste kant er i berøring med støttehjulet.
Savfodens forreste skrue
løsnes. Støttehjulet skubbes
fremad til den rører klingens
bageste kant. Skruen
strammes igen. Hjulet (5)
skal olieres med jævne
mellemrum som vist på
illustrationen. Det øger hjulets levetid.
Kun hulstiksave
Observér! Ved anvendelse af scroller-funktionen skal
støttehjulet justeres, så klingen frit kan røre sig.
Savfodens forreste skrue
løsnes, og hjulet trækkes
tilbage. Skruen strammes
igen.
6
ANVENDELSE AF STIKSAVEN
Saven startes ved at trykke strømafbryderen (1) ind.
Saven standses ved at slippe strømafbryderen. Sørg
for at strømafbryderen er i “OFF”-position når stikket
sættes i kontakten. Strømafbryderen kan låses i “ON”position ved at trykke låseknappen (2) ind.
Låseknappen udløses ved at man igen trykker trykker
strømafbryderen ind og slipper. Udløs altid
låseknappen inden stikket tages ud af kontakten.
JUSTERING AF SÅLEN TIL GERINGSSAVNING
Sålen kan stilles i 0˚-45˚ vinkel til begge sider.
Træk stikket ud af kontakten.
Skyd skærmen (4) op og tag
den af og løsn sålens begge
skruer. Træk sålen bagud et
stykke og indstil den
ønskede vinkel ved hjælp af
skalaen eller skyd den frem
for at fastsætte i
indstillingen 0˚, 15˚, 30˚ eller
45˚. Stram skruerne. Selv
om den faste gradering på
sålen rækker til de fleste
opgaver, kan det fra tid til
anden være nødvendigt at
kontrollere vinkelen med en
passer. Lav et testsnit på et prøvestykke for at
kontrollere vinklen. For at skyde sålen tilbage i rette
vinkel, løsnes skruer og sålen skydes tilbage til den er i
ca. 90˚ vinkel på klingen. Stram derefter skruerne
samtidigt med at du trykker sålen lidt frem. Ved behov,
juster stødrullen endnu en gang ved hjælp af den
forreste skrue.
STØVBLÆSNING
For lettere at kunne se hvad
man saver i, har stiksaven
en støvblæsningsfunktion.
Skyd skærmen op eller tag
den af og sørg for at
reguleringen peger mod
symbolet
.
STØVAFSUG
Stiksaven kan tilsluttes de
fleste støvsugere ved hjælp
af en støvsugeradaptor
(ekstra tilbehør).
Tilslut adaptoren bagpå
stiksaven og fastgør
DANMARK
støvsugerslangen over eller
i adaptoren afhængig af
slangens størrelse.
Klingeskærmen skal være
og i nedfældet stilling og
reguleringen for
støvblæsning/støvafsug skal pege mod symbolet
.
ELEKTRONISK HASTIGHEDSREGULATOR
Kun for modeller med elektronik
Hastighedsregulatoren bruges til at indstille den
ønskede hastighed
afhængig af materialet som
skal saves.
Se nedenstående tabel:
Træ
Metal
Aluminium
PVC
Keramik
Materiale
6 - max
2-3
3-5
3-4
3-5
Hastighed
Observér! Hvis du har savet med en hastighed mellem
1 og 4 i længere tid, skal du lade saven køre frit på
maksimal hastighed i 3 min. for at den kan afkøle.
SCROLLER-FUNKTION
Kun hulstiksave
Ved anvendelse af scrollerfunktionen skal støttehjulet
skydes bagud, så klingen frit kan bevæge sig.
Scroller-funktionen giver maksimal kontrol ved
avanceret figursavning.
Tryk låseknappen (10) ind forrest på saven og scrollerknappen (9) hopper op. Træk knappen helt op.
Nu kan scroller-funktionen
anvendes. Brug den ene
hånd til at styre saven og
den anden til at dreje
knappen for at styre klingen
langs savlinjen. Klingen kan
drejes 360˚.
Klingen kan låses i fire
270˚
180˚
positioner - 0˚, 90˚, 180˚ og
0˚
90˚
270˚ til lige savning på svært
tilgængelige steder. For at
låse klingen i en af de fire
positioner, tryk låseknappen
forrest på saven ind og tryk
knappen ned. Når du derefter slipper knappen er
klingen låst i den valgte position. For at nulstille, trykkes
låseknappen ned igen. For almindelig lige savning med
stiksaven, trykkes låseknappen ind og knappen trykkes
ned og sålen justeres.
BRUGERTIPS
Savning i laminater
Klingen skær når den går opad. Derfor kan det blive
hakket eller materialet kan splintre. Ved savning af
tynde træplader og plastlaminater bør man anvende en
fintandet metalklinge og save fra bagsiden af
materialet. For at mindske risikoen for ujævne kanter
på plastlaminat kan man klemme en plade af træfiber
på hver side af laminaten og derefter save igennem det
hele på én gang. Brug altid rette klinge.
Hulsavning uden forboring
Savklingen kan føres ned direkte mod en træflade uden
forboring. Markér først snitlinjen tydeligt. Før derefter
saven fremad så den opbøjede del af sålen hviler mod
arbejdsemnet, men med klingen et stykke fra
underlaget. Start saven i dette niveau og sænk klingen
roligt mod arbejdsemnet præcis over startpunktet.
Sænk den bageste del af sålen mens du holder et fast
tryk med forrestedel af sålen mod arbejdsemnet.
Savklingen arbejder sig nu roligt ned i materialet.
Skub ikke saven fremad langs snitlinjen før savklingen
har arbejdet sig helt gennem materialet og sålen ligger
plant mod underlaget.
Savning i metal
Din stiksav kan anvendes ved savning kan bruges til
savning af tynde stålplader og ikke-jernholdige
metaller som kobber, mæssing, aluminium etc. Ved
savning af tyndere plader anbefales, at man bruger et
stykke træ-eller plywood under pladen som støtte for at
få et finere snit og undgå vibrationer og at pladen går i
stykker ved selve savningen. Pladen og træstykket
saves samtidigt. Tving ikke klingen ind i metallet for så
slides klingen unødigt hurtigt og motoren kan tage
skade. At save i metal tager længere tid end at save i
relativt tykke træstykker. Vær opmærksom på dette og
tving ikke saven. Læg et tyndt lager olie langs den
tænkte savlinje inden du begynder at save. Brug altid
den rette klinge.
Rengøring
Træk stikket ud af kontakten. Brug kun et mildt
rengøringsmiddel og en let fugtig klud ved rengøring.
Mange rengøringsmidler indeholder kemikalier som
kan skade plasten. Brug aldrig benzin, terpentin,
acetone eller lign. produkter. Sørg for at der ikke
kommer væske ind i maskinen og dyp heller aldrig
7
DANMARK
maskinen i væske.
EU KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: KS638SE, KS635S,
KS634S, KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629 er i
overensstemmelse med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000
Vægt lydtryk er 96dB (A)
Vægt lydeffekt er 88dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Black & Decker’s politik er kontinuerligt at udvikle og
forbedre vor produkter, derfor forbeholder vi os retten
til at ændre produktspecifikationer uden forudgående
varsel.
8
Stichsäge Bedienungsanleitung
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Arbeiten mit elektrischen Geräten
sollten Sie die folgenden vorbeugenden
Sicherheitsrichtlinien unbedingt einhalten, um die
Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und
körperlichen Verletzungen zu vermeiden.
Für sicheres Arbeiten:
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser
Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Bereichen,
wo Feuer- oder Brandgefahr bestehen könnte.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen,
zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern, Herden,
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI)- Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, für die
sie nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissägen
sollen nicht benutzt werden, um Bäume zu fällen
oder um Äste zu schneiden.
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
• Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
• Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie das
Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht,
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
• Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für sicheren
Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
• Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen Werkzeuge
mit dem Finger am Schalter. Vergewissern Sie sich,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
• Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
• Schließen Sie die Staubabsaugung an. Wenn das
Gerät mit einer Staubabsaugung geliefert wird,
stellen Sie sicher, daß diese angeschlossen ist und
richtig funktioniert, besonders wenn Sie in
geschlossenen Räumen arbeiten.
• Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in
Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
9
DEUTSCH
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen
sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt
repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts
anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie
keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht
ein- und ausschalten läßt.
• Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
• Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da
unsachgemäße Reparaturen Verletzungsgefahr für
den Benutzer zur Folge haben können.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet,
daß zwei voneinander unabhängige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen,
mit stromführenden Metallteilen in Berührung zu
kommen. Dies wird erreicht, indem man eine
Isolierbarriere zwischen den elektrischen Teilen
und den mechanischen Teilen plaziert. Dadurch
stellt die Zweifach - Isolierung für Sie einen guten
Schutz vor einem elektrischen Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung der auf
dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
Das Werkzeug ist mit einem zweipoligen Kabel und
Stecker ausgerüstet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker Verlängerungskabel
(zweiadrig) verwenden, ohne daß Ihr Gerät dabei an
Leistung verliert. Hinweis: Verwenden Sie nur wenn
unbedingt erforderlich ein Verlängerungskabel. Der
Einsatz eines nicht korrekten Verlängerungskabels kann
zu Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen.
Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß,
achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.
10
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht auf
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder den Black & Decker Zentralkundendienst.
UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser
oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an den
Black & Decker Zentralkundendienst, unsere
Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen unseren Service
anzubieten. Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie
eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Materialoder Verarbeitungsfehler innerhalb von 24 Monaten
nach dem Kauf auftreten, garantieren wir die kostenlose
Instandsetzung des Gerätes oder nach unserer
Entscheidung den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, unseren
Zentralkundendienst oder eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten mit Kaufnachweis (Rechnung
oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) zurückgebracht.
• Das Gerät wurde sachgemäß eingesetzt und nur
original Black & Decker Zusatzgeräte und Zubehör
wurden verwendet, welche ausdrücklich von uns
zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als von unserem eigenen Servicepersonal oder autorisierten Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits, Sägeblätter,
Hobelmesser, Trennscheiben und Schleifpapier etc.).
Black & Decker bietet Ihnen ein bundesweites
Servicenetz durch unseren Zentralkundendienst und
autorisierte Vertragswerkstätten an. Es ist unser
Bestreben, Ihnen exzellenten Service, schnelle
DEUTSCH
Reparaturen, umfassenden Ersatzteildienst und eine
breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift
unseres Zentralkundendienstes und unserer Vertragswerkstätten finden Sie im jeweils gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
ZUBEHÖR
Benutzen Sie nur orginal Black & Decker Zubehör, um
die optimale Leistung Ihres Gerätes sicherzustellen.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Zum
Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den Geräuschpegel
als unangenehm empfinden - normalerweise ist das bei
einem Geräuschpegel von über 85dB (A) der Fall- wird
ein angemessener Gehörschutz empfohlen.
BESCHREIBUNG
•
•
9
10
•
2
•
4
3
1
•
•
•
•
•
5
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
7
8
6
•
•
•
7
8
6
11
DEUTSCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ein-/Ausschalter
Arretierknopf
Stellrad für Elektronik
Sägeblattabdeckung
Führungsrolle
Sägeschuh
Staubabsaugung
Schalter zum Umschalten des Gebläses
Drehknopf
Drehblatteinstellknopf
Ihr Produkt hat entweder einige oder alle diese Teile.
Anmerkung: Die Bedienungsanleitung bezieht sich
auch auf Katalognummern, die mit einem Buchstaben
enden. Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie auf
dem Verpackungskarton.
EINSETZEN DES SÄGEBLATTES
Stichsägen mit universeller Sägeblattaufnehme
(verwenden Sie nur Stichsägeblätter diesen Typs
)
Unterbrechen Sie die
Netzstromversorgung.
Lösen Sie die 2 Schrauben
und schieben das Sägeblatt
bei nach vorne zeigenden
Sägeblattzähnen so weit
wie möglich in die
Sägeblatthalterung. Ziehen Sie die Schrauben
abwechseind leicht an, um das Sägeblatt zu
positionieren. Ziehen Sie sie anschließend fest an.
Zum Lösen drehen Sie beide Schrauben gegen den
Uhrzeigersinn.
Stichsägen mit werkzeugloser Sägeblattaufnahme
‘Superlok’ (verwenden Sie nur Stichsägeblätter
diesen Typs
)
Unterbrechen Sie die Netzstromversorgung.
Heben Sie den Hebel hoch
und schieben das Sägeblatt
bei nach vorne zeigenden
Sägeblattzähnen so weit
wie möglich in die
Sägeblatthalterung. Lassen
Sie den Hebel los. Das
Sägeblatt ist jetzt sicher fixiert. Zum Lösen des
Sägeblatts heben Sie den Hebel an.
Alle Modelle
Hinweis: Um eine höhere Schnittgenauigkeit zu
erlangen stellen Sie sicher, daß die Rückseite des
Sägeblatts die Führungsrolle berührt. Anweisungen zur
12
Veränderung der Stellung der Führungsrolle, siehe in
‘Führungsrolle’.
FÜHRUNGSROLLE
Zur größeren Genauigkeit beim Schneiden sind
Black & Decker Stichsägen mit einer Führungsrolle
ausgerüstet. Diese Rolle sollte so eingestellt werden,
daß die Rolle die Rückkante des Sägeblatts beim
Schneiden berührt.
Dazu lösen Sie die vordere
Schraube an dem
Sägeschuh. Schieben Sie
die Führungsrolle nach
vorne, bis sie die
Hinterkante des Sägeblatts
berührt. Ziehen Sie
anschließend die Schraube wieder fest. Regelmäßiges
Fetten der Führungsrolle (5) mit einem Tropfen Öl an der
gezeigten Stelle verlängert die Lebensdauer der Rolle.
Nur für Multi-Stichsägen
Hinweis: Beim Einsatz der Stichsäge als Drehblatt
Stichsäge, muß die Führungsrolle zurückgezogen
werden, um die freie Beweglichkeit des Sägeblatts zu
gewährleisten.
Lösen Sie dazu die vordere
Schraube am Sägeschuh
und ziehen die Stütze
zurück. Ziehen Sie
anschließend die Schraube
wieder fest.
FUNKTIONSWEISE DER STICHSÄGE
Zum Einschalten Ihrer Stichsäge muß der Ein-/
Ausschalter bis zum Anschlag gedrückt werden (1).
Zum Stoppen Ihrer Stichsäge lassen Sie den Schalter
los. Beim Anschließen der Stichsäge an den Netzstrom
achten Sie darauf, daß sich der Schalter in der AUSStellung befindet. Bei erforderlichem Dauerbetrieb
drücken Sie den Schalter bis zum Anschlag an,
drücken den Feststellknopf ein (2) und lassen den
Schalter los. Zum Lösen des Schalters drücken Sie ihn
erneut kurz an und lassen ihn anschließend los. Lösen
Sie den Schalter immer, bevor Sie die
Netzstromversorgung unterbrechen.
EINSTELLUNG FÜR GEHRUNGSSCHNITTE
Der Sägeschuh kann beidseitig bis zu einem Winkel von
45˚ verstellt werden.
Dazu müssen Sie den Anschluß an den Netzstrom
unterbrechen. Heben Sie die Sägeblattabdeckung (4)
DEUTSCH
an oder entfernen sie und
lösen beide Schrauben auf
dem Sägeschuh entweder
mit einem Inbusschlüssel
oder einem Schraubendreher.
Ziehen Sie den Sägeschuh
etwas zurück und stellen
den gewünschten Winkel
nach der Skala ein oder
schieben Sie den
Sägeschuh etwas nach
vorne, um sie in den
vorbestimmten
Gehrungseinstellungen von
0, 15, 30 oder 45˚
festzustellen. Ziehen Sie die Schrauben anschließend
wieder an. Obwohl die Skala und Einkerbungen für die
meisten Arbeiten genau genug sind, sollte bei sehr
präzisem Winkelschnitt ein Winkelmesser zum
Einstellen verwendet werden. Machen Sie einen
Testschnitt in Abfallmaterial, um die Genauigkeit des
Schnittwinkels zu überprüfen.
Zum Zurücksetzen des Sägeschuhes lösen Sie die
Feststellschrauben und drehen die Platte bis sie einen
ungefähren Winkel von 90º zum Sägeblatt aufweist.
Üben Sie anschließend leichten Druck nach vorne auf
die Platte aus und ziehen die Feststellschrauben
wieder an. Falls nötig, stellen Sie die Führungsrolle
unter Benutzung der vorderen Schraube nach.
STAUB-GEBLÄSE
Zur verbesserten
Sichtbarkeit der Schnittlinie
ist die Stichsäge mit einer
Einrichtung ausgerüstet, die
den Staub von der
Oberfläche des
geschnittenen Materials
fortbläst. Heben Sie dazu die Sägeblattabdeckung an
oder entfernen sie und achten darauf, daß sich der
Schalter in Richtung dieses Symbols
befindet.
STAUBABSAUGUNG
Die Stichsäge kann mit einem
Staubabsaugungsadapter (Zubehör A5401) an die
meisten Staubsauger angeschlossen werden.
Um diese Einrichtung zu
verwenden schieben Sie
den Adapter in die Öffnung
an der Rückseite der
Stichsäge und setzen das
Staubsaugerrohr über oder
in den Adapter, je nach
Durchmesser des Schlauchs.
Die Sägeblattabdeckung
sollte nach unten
geschoben werden und der Umschalter des Gebläses
an der Seite der Stichsäge muß sich in Richtung dieses
Symbols
befinden.
DIE ELEKTRONIK
Nur für Modelle mit Elektronik
Das Elektronik Stellrad (3)
ermöglicht es Ihnen, die
benötigte Hubzahl zu
wählen. Sie passen damit
die Geschwindigkeit an das
zu sägende Material an.
Entnehmen Sie die richtige Geschwindigkei für die
entsprechenden Materialien aus der nachfolgenden
Tabelle:
Material
Holz
Metall
Alumimium
PVC
Keramik
Elektronische Hubzahlanzeige
6 - max
2-3
3-5
3-4
3-5
Wichtig! Sollten Sie für längere Zeit mit einer sehr
niedrigen Hubzahl gearbeitet haben, lassen Sie Ihr
Gerät für etwa 3 Minuten zur besseren Kühlung des
Motors auf hoher Hubzahl laufen.
DREHBLATTVORRICHTUNG
Nur für Multi-Stichsägen
Denken Sle daran vor dem Gebrauch die
Führungsrolle zurückzuziehen.
Die Drehblattvorrichtung ermöglicht dem Bediener das
exakte Sägen von komplizierten Schnittlinien.
Drücken Sie zum Betrieb
den Knopf (10) auf der
Vorderseite der Stichsäge.
Der Drehknopf (9) springt
daraufhin hoch. Ziehen Sie
den Knopf bis zur vollen
Länge heraus. Die Stichsäge ist jetzt für den Betrieb im
Drehblattmodus bereit. Führen Sie die Stichsäge mit
der einen Hand und drehen den Drehknopf mit der
anderen, um das Sägeblatt entlang der Schnittlinie zu
führen. Das Sägeblatt ist um volle 360˚ drehbar.
Das Sägeblatt kann in vier verschiedenen Stellungen
13
DEUTSCH
festgestellt werden - 0, 90,
180, 270˚, um in schwierigen
0˚
90˚
Lagen einen geraden
Schnitt zu ermöglichen.
Zum Feststellen des
Sägeblatts in einer der vier
Stellungen betätigen Sie
den Knopf an der Vorderseite des Gerätes und drücken
den Drehknopf nach unten. Beim Loslassen des
Knopfes wird das Sägeblatt in seiner Stellung
festgestellt. Zum Lösen betätigen Sie den Knopf an der
Vorderseite der Stichsäge. Zum Schneiden gerader
Linien betätigen Sie den Knopf an der Vorderseite der
Stichsäge und drücken den Drehknopf nach unten.
Setzen Sie anschließend die Führungsrolle wieder ein.
270˚
180˚
feuchtes Tuch. Die Vielzahl der Haushaltsreiniger
enthält Chemikalien, die das Kunststoffgehäuse
beschädigen könnten. Benutzen Sie keinesfalls Benzin,
Terpentin, Verdünnung oder ähnliche Produkte. Achten
Sie darauf, daß flüssige Seife niemals in das Innere
des Gerätes gelangt.
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: KS638SE, KS635S, KS634S, KS633E,
KS632E, KS631, KS630, KS629 der Richtlinie 89/392/EEC,
89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104 EN50144,
EN61000 entsprechen
Lpa (Schalldruck) 96dB (A)
Lpa (Schalleistung) 88dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung <2.5m/s2
TIPS UND TRICKS
Kunststoff schneiden
Das Sägeblätt schneidet nur bei der
Aufwärtsbewegung. Um ein Abplatzen an der
Oberfläche zu vermeiden, verwenden Sie bitte ein
Feinzahnsägeblatt und schneiden Sie das Material
von der Rückseite. Um das Abplatzen an der
Oberfläche zu vermeiden, können Sie Vorder- und
Rückseite mit einer Holzplatte abdecken und alles
zusammen durchschneiden.
Taschenschnitte
Die Stichsäge kann direkt in Holz eingetaucht werden
ohne vorzubohren. Zeichnen Sie den Ausschnitt auf.
Schalten Sie die Stichsäge ein und setzen Sie sie mit
der vorderen Kante steil auf das Material. Wenn Sie
die Stichsäge nun hinten langsam absenken, taucht
das Sägeblatt in das Material. Bewegen Sie dabei die
vordere Kante des Sägeschuhes nicht, sondern
benutzen Sie die Kante als Drehpunkt.
Schneiden von Metall
Um dünnes Blech ohne Verbiegen zu schneiden,
decken Sie das Blech mit einer dünnen Holzplatte ab
und sägen Holz und Blech zusammen. Geben Sie der
Stichsäge Zeit sich freizuschneiden. Üben Sie keinen
Druck aus, sondern führen Sie die Säge nur nach.
Dünnes Blech zu sägen benötigt mehr Zeit als das
Schneiden von relativ dickem Holz. Wählen Sie zum
Sägen ein Metallsägeblatt und beträufeln Sie die
Schnittstelle mit Öl. Dies erleichtert Ihnen das Sägen
und schont das Sägeblatt.
Wartung und Pflege
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!
Benutzen Sie zur Reinigung nur milde Seife und ein
14
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
Σέγα µιασ ταχύτητασ
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προειδοποίηση: Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία, πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα
ασφαλείασ για να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ,
ηλεκτροπληξίασ και προσωπικού τραυµατισµού.
∆ιαβάστε και φυλάξτε Þλεσ αυτέσ τισ οδηγίεσ
προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε το προϊÞν.
Για ασφαλή λειτουργία:
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και πάγκοι δηµιουργούν
κίνδυνο τραυµατισµού.
• Προσέξτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και
µην τα χρησιµοποιείτε σε χώρουσ που έχουν
υγρασία ή είναι βρεγµένοι. Eχετε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mην κάνετε χρήση
ηλεκτρικών εργαλείων Þταν υπάρχει κίνδυνοσ να
προκληθεί φωτιά η έκρηξη.
• Προφυλαχθείτε απÞ την ηλεκτροπληξία.
Aποφεύγετε την επαφή του σώµατοσ µε γειωµένεσ
επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).
• Aποµακρύνετε τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ σασ να πιάνουν το εργαλείο ή την
προέκταση καλωδίου. Oλοι οι επισκέπτεσ πρέπει
να παραµένουν µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία Þταν δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, πρέπει να αποθηκεύονται σε
µέρη που είναι στεγνά, ψηλά ή που κλειδώνουν
και που δεν µπορούν να φθάσουν τα παιδιά.
• Mην ζορίζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά
καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, Þταν
λειτουργεί µε το ρυθµÞ για το οποίο σχεδιάσθηκε.
• Xρησιµοποιείτε το σωστÞ εργαλείο. Mην
προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά ενÞσ µεγάλου
εργαλείου, µε ένα µικρÞτερησ δυνατÞτητασ. Mην
χρησιµοποιείτε εργαλεία για σκοπούσ για τουσ
οποίουσ δεν σχεδιάστηκαν.
• Nτυθείτε κατάλληλα. Mη φοράτε χαλαρά ενδύµατα
ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να περιπλεχθούν στα
κινούµενα µέρη. Eλαστικά γάντια και µη ολισθηρά
υποδήµατα συστήνονται Þταν εργάζεστε στο
ύπαιθρο. Nα φοράτε προστατευτικÞ κάλυµµα
µαλλιών για να τα συγκρατεί, στην περίπτωση που
έχουν µεγάλο µάκροσ.
• Mην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου (αν υπάρχει).
Mη µεταφέρετε ποτέ το εργαλείο κρατώντασ το
απÞ το καλώδιÞ και µην το τραβάτε απo αυτÞ για
να το βγάλετε απÞ την πρίζα. Kρατάτε το καλώδιο
µακριά απÞ σηµεία θέρµανσησ, λάδια και αιχµηρά
αντικείµενα.
• Στερεώστε το αντικείµενο στο οποίο δουλεύετε.
Xρησιµοποιείτε σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να
κρατάνε το αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο
ασφαλέσ παρά να το κρατάτε στο χέρι σασ και η
µέθοδοσ αυτή ελευθερώνει και τα δύο σασ χέρια
για τη λειτουργία του εργαλείου.
• Eχετε σωστή θέση και απÞσταση. ∆ιατηρείτε πάντα
µια σωστή θέση και την ισορροπία του σώµατÞσ σασ.
• Συντηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα διατηρείτε
τα εργαλεία αιχµηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη λειτουργία. Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ
λίπανσησ και αλλαγήσ των εξαρτηµάτων.
Περιοδικά, να επιβλέπετε τα καλώδια του
εργαλείου και εάν έχουν υποστεί βλάβη να
επιδιορθώνονται απÞ αναγνωρισµένο τµήµα
υπηρεσίασ. Eπίσησ, πού και πού, να εξετάζετε τισ
προεκτάσεισ καλωδίου και να τισ αντικαθιστάτε, αν
έχουν υποστεί βλάβη. Nα διατηρείτε τισ
χειρολαβέσ στεγνέσ, καθαρέσ και χωρίσ λάδια ή
λίπη.
• Aποσυνδέστε τα εργαλεία. Aποσυνδέστε τα
εργαλεία Þταν δεν τα χρησιµοποιείτε, πριν κάνετε
εργασίεσ συντήρησησ και Þταν αλλάζετε
εξαρτήµατα, Þπωσ λάµεσ, µύτεσ και κÞπτεσ.
• Bγάλτε Þτι εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη
ρύθµισή του. Aποκτήστε τη συνήθειά να ελέγχετε
Þτι κάθε κλειδί ή άλλο εργαλείο που
χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση το ηλεκτρικού
εργαλείου έχει βγει και έχει αποθηκευτεί, πριν
ξεκινήσετε τη λειτουργία του.
• Aποφεύγετε την κατά λάθοσ λειτουργία του
εργαλείου. Mη µεταφέρετε εργαλείο που είναι
µέσα στην πρίζα έχονταστο δάκτυλο στο
διακÞπτη. Bεβαιωθείτε Þτι ο διακÞπτησ είναι
σβηστÞσ Þταν το βάζετε στην πρίζα.
• Παλαντέζα για εξωτερική χρήση. Oταν ένα εργαλείο
πρÞκειται να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικούσ
χώρουσ, χρησιµοποιείτε µÞνον παλαντέζεσ που είναι
για τέτοιουσ χώρουσ και έχουν την ανάλογη
ένδειξη.
• Nα είστε πάντα σε εγρήγορση. Προσέχετε τί
κάνετε. Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη
λειτουργείτε το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοσ.
• Συνδέστε εξαρτήµατα εξαγωγήσ σκÞνησ. Aν
δίνονται εξαρτήµατα για την εξαγωγή και συλλογή
τησ σκÞνησ. Bεβαιωθείτε Þτι έχουν συνδεθεί και
χρησιµοποιούνται σωστά.
• Eλέγξτε για βλάβεσ εξαρτηµάτων. Πριν
χρησιµοποιοιήσετε πάλι το εργαλείο, ελέγξτε
προσεκτικά κάθε τµήµα του που είχε βλάβη για να
15
EΛΛHNIKA
είστε σίγουροσ Þτι θα λειτουργήσει κανονικά και
θα κάνει τη δουλειά που θέλετε. Eλέγξτε Þτι τα
κινούµενα µέρη είναι στη σωστή θέση, συνδεδεµένα
σωστά και κινούνται ελεύθερα. Eλέγξτε αν
υπάρχουν σπασµένα εξαρτήµατα, αν η βάση είναι
εντάξει και γενικά κάθε περίπτωση που µπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία του. Tο οποιοδήποτε µέροσ
του εργαλείου που έχει βλάβη πρέπει να διορθωθεί
σωστά ή να αντικατασταθεί σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ, εκτÞσ αν συνιστάται κάτι
διαφορετικÞ στον οδηγÞ χρήσησ. Aλλάξτε
ελαττωµατικούσ διακÞπτεσ σε εξουσιοδοτηµένα
κέντρα εξυπηρέτησησ. Mην χρησιµοποιείτε το
εργαλείο αν ο διακÞπτησ δεν λειτουργεί σωστά.
• Προειδοποίηση: H χρήση οποιουδήποτε
πρÞσθετου τυχÞν εξαρτήµατοσ που δεν
συνιστάται σ’ αυτÞ τον οδηγÞ χρήσησ, µπορεί να
δηµιουργήσει κίνδυνο προσωπικού τραυµατισµού.
• Eπιδιορθώνετε τα εργαλεία σασ σε
εκπαιδευµένουσ τεχνικούσ. AυτÞ το ηλεκτρικÞ
εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τουσ σχετικούσ
κανονισµούσ ασφαλείασ. Oι διορθώσεισ να
γίνονται µÞνον απÞ κατάλληλα προσοντούχα
πρÞσωπα, χρησιµοποιώντασ αυθεντικά
ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να προκύψει
σηµαντικÞσ κίνδυνοσ στον χρήστη τουσ.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σασ έχει πλήρη µÞνωση. AυτÞ
σηµαίνει Þτι Þλα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απÞ την κεντρική
παροχή ρεύµατοσ. AυτÞ γίνεται µε την
τοποθέτηση µÞνωσησ µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένωσ δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µÞνωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων Þταν
λειτουργείτε αυτÞ το εργαλείο. Tο σύστηµα
µÞνωσησ είναι για πρÞσθετη προστασία
εναντίον βλάβησ που επέρχεται απÞ πιθανή
βλάβη ηλεκτρικήσ µÞνωσησ µέσα στο εργαλείο.
ΗΛEKTPIKH AΣΦAΛEIA
Βεβαιωθείτε Þτι η τροφοδοσία ρεύµατοσ είναι η ίδια
µε αυτή που αναγράφεται στο ενδεικτικÞ πλακίδιο
τάσησ. Το παρÞν εργαλείο είναι εξοπλισµένο µε
καλώδιο ρεύµατοσ διπλού πυρήνα, και ακροδέκτη
(φισ) τροφοδοσίασ.
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
16
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασησ µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασησ, βεβαιωθείτε
Þτι οι καλωδιώσεισ του είναι συνδεδεµένεσ σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ
χρειάζεται πια, να σκεφτείτε για λίγο την
προστασία του περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί
Yπηρεσίασ τησ Black & Decker θα αποδεχτούν
τα παλιά σασ εργαλεία και θα τα διαθέσουν
µέσα σε πλαίσια ασφάλειασ για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker
Eλλασ A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και
σύµφωνα µε την επίσηµη κατάταξή του σαν
καταναλωτικÞ ή επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε
υπερφÞρτωση του προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή
µηχανική) αποκλείει κάθε περίπτωση επισκευήσ
σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή
άλλα άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη. Oι
παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για
την ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που
κάποια προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
EΛΛHNIKA
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ. Tο
προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ κανονισµούσ
σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ παρεµßολέσΕΞAPTHMAT
Η απÞδοση κάθε ηλεκτρικού εργαλείου εξαρτάται απ
το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται. Τα εξαρτήµατα τη
Black & Decker είναι κατασκευασµένα µε βάσ
αυστηρέσ προδιαγραφέσ και σχεδιασµένα να ενισχύου
την απÞδοση του ηλεκτρικού εργαλείου. Αγοράζοντα
εξαρτήµατα Black & Decker εξασφαλίζετε Þτι κάνετ
το καλύτερο δυνατÞν για το ηλεκτρικÞ εργαλείο σα
τησ Black & Decker. Παρακαλούµε συµβουλευτείτ
τον πλησιέστερο έµπορο η κέντρο εξυπηρέτηση
Black & Decker για λεπτοµερείσ πληροφορίεσ για τι
λάµεσ και λοιπά εξαρτήµατα που διατίθενται
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIE
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞ
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία
Συνιστάται να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα γι
την προστασία τησ ακοήσ σασ εάν η στάθµη το
ήχου δεν είναι αποδεκτή. ΑυτÞ, σε κανονικέ
συνθήκεσ αντιστοιχεί σε ένταση µεγαλύτερη απ
85dB (Α)
ΧAPAKTHPIΣTIK
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
•
5
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
7
8
6
•
•
•
7
8
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Σκανδάλη εκκίνησησ
ΜπουτÞν Lock-on
∆ίσκοσ µεταβολήσ ταχύτητασ
Κάλυµµα σκÞνησ
Τροχίσκοσ υποστήριξησ λάµασ
ΜεταλλικÞ πέλµα
Αποµάκρυνση σκÞνησ
ΡυθµιστκÞ φυσητήρα σκÞνησ
Κουµπί ελικοειδούσ κίνησησ
ΜπουτÞν κλειδώµατοσ ελικοειδούσ κίνησησ
Το προϊÞν σασ συµπεριλαµβάνει µερικά ή Þλα απ·
αυτά τα χαρακτηριστικά.
Σηµείωµα: Αυτέσ οι οδηγίεσ καλύπτουν επίσησ και
µοντέλα του καταλÞγου που λείγουν σε γράµµα.
Βλέπετε το κιβώτιÞ σασ για περισσÞτερεσ
πληροφορίεσ σχετικά µε το προϊÞν σασ.
ΤOΠOΘETHΣH THΣ ΛAMAΣ
Mοντέλα µε χειροκίνητη συγκράτηση λάµασ
(χρησιµοποιήστε µÞνο αυτούσ τουσ τύπουσ λάµεσ
)
Αποσυνδέστε τη σέγα απÞ
την τροφοδοσία.
Λασκάρετε τισ 2 βίδεσ και
βεβαιωθείτε Þτι τα δÞντια
τησ λάµασ κοιτάζουν
εµπρÞσ, σπρώξτε το
στέλεχοσ τησ λάµασ Þσο γίνεται πιο βαθιά στην
υποδοχή του. Σφίξτε χαλαρά τισ βίδεσ, βιδώνοντασ
εναλλάξ µέχρι να πάρει τη θέση τησ η λάµα, και
κατÞπιν σφίξτε τισ τελείωσ. Για να απελευθρερώσετε
τη λάµα, ξεβιδώστε µια βÞλτα και τισ δύο βίδεσ.
Mοντέλα µε αυτÞµατη συγκράτηση λάµασ ‘Superloc’
(χρησιµοποιήστε µÞνο αυτÞν τον τύπο λάµασ
)
Αποσυνδέστε τη σέγα απÞ
την τροφοδοσία.
Ανασηκώστε το µοχλÞ.
Αφού βεβαιωθείτε Þτι τα
δÞντια τησ λάµασ
κοιτάζουν εµπρÞσ και η
λάµα έχει τοποθετηθεί
προσ το πίσω µέροσ του εργαλείου, σπρώξτε το
στέλεχοσ τησ λάµασ Þσο γίνεται πιο βαθιά στην
υποδοχή του. Απελευθερώστε το µοχλÞ και η λάµα
είναι πλέον στερεωµένη καλά στη θέση τησ. Για να
απελευθερώστε τη λάµα, ανασηκώστε το µοχλÞ.
Για Þλουσ τουσ τύπουσ
Σηµείωση: Για µεγαλύτερη ακρίβεια κοπήσ,
βεβαιωθείτε Þτι η πίσω πλευρά τησ λάµασ εφάπτεται
17
EΛΛHNIKA
στον τροχίσκο υποστήριξησ λάµασ. Συµβουλευτείτε
την ‘Τροχίσκοσ υποστήριξησ λάµασ’ για οδηγίεσ
πωσ θα αλλάξετε την θέση του τροχίσκου
υποστήριξησ λάµασ.
ΤPOXIΣKOΣ YΠOΣTHPIΞHΣ ΛAMAΣ
Για καλύτερη υποστήριξη και ακρίβεια κοπήσ, οι
σέγεσ τησ Black & Decker είναι εξοπλισµένεσ µε
τροχίσκο υποστήριξησ λάµασ. Το στήριγµα αυτÞ
πρέπει να είναι ρυθµισµένο έτσι ώστε κατά την κοπή
να εφάπτεται στην πίσω πλευρά τησ λάµασ.
Για να γίνει αυτÞ, ξεσφίξτε
τη πρÞσθια βίδα τησ βάσησ
του πέλµατοσ. Πιέστε προσ
τα εµπρÞσ το στήριγµα τησ
λάµασ µέχρισ Þτου ο
τροχίσκοσ ακουµπήσει την
πίσω πλευρά τησ λάµασ.
Σφίξτε και πάλι την βίδα. Η µακροζωία του
τροχίσκου παρατείνεται εάν λιπαίνετε τακτικά τον
τροχÞ-οδηγÞ (5) στα σηµεία που υποδεικνύονται µε
µια σταγÞνα λάδι.
Για µοντέλα µε περιστρεφÞµενο άξονα µονο
Σηµείωση: Οταν χρησιµοποιείτε την σέγα για
ελικοειδή κοπή, ο τροχίσκοσ πρέπει να ανασηκώνεται
για να µπορεί η λάµα να κινείται ελεύθερα.
Για να το κάνετε αυτÞ
ξεσφίξτε την πρÞσθια βίδα
τησ βάσησ του πέλµατοσ
και ανασηκώστε το
στήριγµα. Σφίξτε και πάλι
την βίδα.
ΘETONAΣ THN ΣEΓA ΣE ΛEITOYPΓIA
Για να ξεκινήσετε την σέγα, πιέστε καλά την
σκανδάλη εκκίνησησ (1). Για να τη σταµατήσετε,
απελευθερώστε τη σκανδάλη. Οταν συνδέετε τη
σέγα στο ρεύµα, βεβαιωθείτε Þτι η σκανδάλη
εκκίνησησ είναι στη θέση OFF. Οταν απαιτείται
συνεχήσ λειτουργία, πατήστε τη σκανδάλη και
απελευθερώστε την ασφάλεια του µπουτÞν
κλειδώµατοσ (2), και ύστερα αφήστε τη σκανδάλη.
Για να διακÞψτε τη συνεχή λειτουργία, πιέστε και
απελευθερώστε τη σκανδάλη. Να απελευθερώνετε
πάντοτε το µπουτÞν κλειδώµατοσ πριν βγάλετε το
εργαλείο απÞ την πρίζα.
ΡYΘMIΣH TOY METAΛΛIKOY ΠEΛMATOΣ ΓIA
ΓΩNIAKH KOΠH
Το µεταλλικÞ πέλµα (6) µπορεί να στραφεί υπÞ γωνία
45 µοιρών και απÞ τισ δύο πλευρέσ.
18
Αποσυνδέστε το εργαλείο απÞ το ρεύµα.
Ανασηκώστε η αφαιρέστε
το κάλυµµα σκÞνησ (4) και
ξεσφίξτε µε κατσαβίδι τισ
δύο βίδεσ του µεταλλικού
πέλµατοσ. Τραβήξτε το
πέλµα ελαφρά προσ τα
πίσω, και ρυθµίστε την
επιθυµητή γωνία σύµφωνα
µε την κλίµακα η
προωθήστε το πέλµα
εµπρÞσ σε σκαλωτέσ
θέσεισ στισ 0, 15, 30, 45
µοίρεσ. Σφίξτε τισ βίδεσ
µέχρι να στερεωθεί το
πέλµα. Αν και η κλίµακα και οι εγκοπέσ τησ είναι
ακριβείσ για τισ περισσÞτερεσ χρήσεισ, συνιστάται
για γωνιακέσ κοπέσ µεγάλησ ακριβείασ η ρύθµιση
του πέλµατοσ µε τη βοήθεια µοιρογνωµÞνιου.
Kάνετε µία δοκιµαστική κοπή σε άχρηστο ξύλο για να
ελέγξετε την ακρίβεια γώνιασ τησ βάσησ. Για την
επαναφορά του πέλµατοσ σε θέση ευθείασ κοπήσ,
χαλαρώστε τισ βίδεσ του σφικτήρα και µετακινήστε
το πέλµα µέχρι να έρθει υπÞ γωνία περίπου 90
µοιρών προσ τη λάµα, και ύστερα πιέζοντασ ελαφρά
εµπρÞσ το πέλµα, ξανασφίξτε τη βίδα του σφικτήρα.
Eαν απαραίτητο επαναρυθµίσετε τον οδηγÞ
υποστίρηξησ λάµασ χρησιµοποιοντασ µÞνο την
εµπρÞσθια βίδα.
ΦYΣHTHPAΣ ΣKONHΣ
Για τη βελτίωση τησ
ορατÞτητασ στην διαδροµή
κοπήσ, η σέγα είναι
εξοπλισµένη µε διάταξη
για την εκδίωξη τησ
σκÞνησ απÞ την επιφάνεια
του υλικού που κÞβεται.
Για να την ενεργοποιήσετε, ανασηκώστε η αφαιρέστε
την καλύπτρα σκÞνησ και βεβαιώθειτε Þτι το κÞµβιο
επιλογήσ φυσήµατοσ/αναρρÞφυσησ σκÞνησ δείχνει
στο
σύµβολο.
ΑΠOMAKPYNΣH ΣKONYΣ
Η σέγα που διαθέτει
προσαρµογέα για σωλήνα
(προαιρετικÞ εξάρτηµα)
µπορεί να συνδεθεί µε τισ
περισσÞτερεσ φορητέσ
ηλεκτρικέσ σκούπεσ.
Για να εκµεταλλευτείτε τη δυνατÞτητα αυτή,
EΛΛHNIKA
σπρώξτε τον προσαρµογέα
µέσα στο διάφραγµα στο
πίσω µέροσ τησ σέγασ και
τοποθετήστε το σωλήνα
τησ σκούπασ εντÞσ η
επάνω απÞ τον προσαρµογέα, ανάλογα µε την
διάµετρο του σωλήνα. Το κάλυµµα σκÞνησ θα πρέπει
να βρίσκεται προσαρµοσµένο σε θέση µε
κατεύθυνση προσ τα κάτω, και το ρυθµιστικÞ
φυσητήρα σκÞνησ να δείχνει στο
σύµβολο.
HΛEKTPONIKH PYΘMIΣH TAXYTHTAΣ
Για ηλεκτρονικά µοντέλα µÞνο
Ο δίσκοσ ηλεκτρονικήσ
ρύθµισησ ταχύτητασ (3)
χρησιµεύει στον
προγραµµατισµÞ τησ
αναγκαίασ ταχύτητασ
πριονίσµατοσ ανάλογα µε
το υλικÞ στο οποίο δουλεύουµε.
Η σωστή ταχύτητα για κάθε ορισµένο υλικÞ φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:
ΥλικÞ
Ξύλο
Μέταλλο
Αλουµίνιο
ΠλαστικÞ
Κεραµικά
Hλεκτρονική ρύθµιση ταχύτητασ
6 - Max
2-3
3-5
3-4
3-5
Σηµείωση: Μετά απÞ εκτεταµένο χρÞνο λειτουργίασ
τησ σέγασ στισ ρυθµίσεισ 1 - 4, αφήστε τη σέγα σε
λειτουργία χωρίσ φορτίο στη µέγιστη ταχύτητα για
3 λεπτά, ώστε να διευκολύνετε την ψύξη τησ.
ΕΛIKOEI∆HΣ KOΠH
Για σέγεσ µε περιστρεφÞµενο άξονα µÞνο
Πριν τη χρήση θυµηθείτε να ανασηκώσετε τον
τροχίσκο υποστήριξησ λάµασ.
Το χαρακτηριστικÞ τησ ελικοειδούσ κοπήσ επιτρέπει
στο χρήστη να έχει άριστο έλεγχο καθώσ ακολουθεί
σύνθετεσ γραµµέσ κοπήσ.
Για τη λειτουργία αυτή,
πατήστε το µπουτÞν (10)
στο πρÞσθιο µέροσ τησ
σέγασ και το κουµπί
ελικοειδούσ κίνησησ (9) θα
εκτιναχθεί προσ τα κάτω.
Τραβήξτε επάνω το κουµπί
µέχρι να τερµατίσει. Τώρα η σέγα είναι έτοιµη για
ελικοειδή λειτουργία. Οδηγώντασ τη σέγα µε το ένα
χέρι, περιστρέψτε το κουµπί ελικοειδούσ κίνησησ για
να κατευθύνει τη λάµα κατά µήκοσ τησ διαδροµήσ
κοπήσ. Η λάµα µπορεί να εκτελέσει πλήρη κυκλική
περιστροφή 360 µοιρών.
Ο προσανατολισµÞσ τησ
270˚
180˚
λάµασ µπορεί να
0˚
90˚
σταθεροποιηθεί σε
τέσσερισ θέσεισ (0, 90, 180,
270 µοίρεσ) ώστε να είναι
δυνατή η ευθεία κοπή σε
δυσπρÞσιτα σηµεία. Για να
ασφαλίσετε τη λάµα σε οποιαδήποτε απÞ τισ 4 αυτέσ
θέσεισ, πατήστε το µπουτÞν κλειδώµατοσ
ελικοειδούσ κίνησησ στο πρÞσθιο µέροσ τησ σέγασ
και πιέστε το κουµπί προσ τα κάτω. Οτάν το µπουτÞν
απελευθερωθεί, η λάµα είναι στερεωµένη στη θέση
τησ. Για την επαναφορά τησ, πατήστε το µπουτÞν στο
πρÞσθιο µέροσ τησ σέγασ. Για ευθεία κοπή, πατήστε
το µπουτÞν στο πρÞσθιο µέροσ τησ σέγασ, πιέστε το
κουµπί προσ τα κάτω και επαναφέρετε τον τροχίσκο
υποστήριξησ λάµασ στη θέση του.
XPHΣIMEΣ ΣYMBOYΛEΣ
Κοπή ελασµάτων
Τα δÞντια τησ λάµασ κÞβουν κατά την διαδροµή προσ
τα επάνω και έτσι οποιαδήποτε τάση για σχίσιµο του
υλικού θα εκδηλωθεί στην επιφάνεια που κοιτάζει
προσ το µεταλλικÞ πέλµα τησ σέγασ. Οταν πριονίζετε
λεπτÞ ξύλο η φύλλα πλαστικού, χρησιµοποιείστε
λάµα κοπήσ µετάλλου µε ψιλά δÞντια, και αρχίστε
την κοπή απÞ την πίσω πλευρά του υλικού. Για να
περιορίσετε Þσο γίνεται τον τραυµατισµÞ τησ ακµήσ
κοπήσ σε ελάσµατα πλαστικού, στερεώστε αχρείαστα
κοµµάτια ξύλου η νοβοπάν και απÞ τισ δύο πλευρέσ
του ελάσµατοσ δηµιουργώντασ έτσι ένα σάντουιτσ
και κατÞπι πριονίστε το σήµα αυτÞ. Επιλέγετε
πάντοτε την κατάλληλη λάµα για την εργασίασ σασ.
Κοπή σε θύλακα
Η λάµα τησ σέγασ µπορεί να εισχωρήσει κατευθείαν
σε ξύλινη επιφάνεια χωρίσ να προηγηθεί διάνοιξη
τρύπασ οδηγού, καταργώντασ έτσι την διάνοιξη
οπήσ. Κατ’ αρχήν µετρήστε και σηµαδέψτε την
επιφάνεια που θα κοπεί. Μπρουµυτίστε τη σέγα έτσι
ώστε οι καµπύλεσ µύτεσ του πέλµατοσ να
επικάθονται στην επιφάνεια εργασίασ αλλά η λάµα
να είναι µακρυά απÞ αυτήν. Θέσετε το εργαλείο σε
λειτουργία και κινείστε τη σέγα προσ τα κάτω µέχρισ
Þτου η κινούµενη λάµα να βρίσκεται ακριβώσ επάνω
απÞ το επιλεγµένο σηµείο εισÞδου. Χαµηλώστε το
πίσω µέροσ του πέλµατοσ κάτω προσ την επιφάνεια
αργά, ασκώντασ σταθερή γωνιακή πίεση στισ µύτεσ
19
EΛΛHNIKA
του πέλµατοσ, κρατώντασ τη λάµα ακριβώσ επάνω
απÞ την απαιτούµενη διαδροµή. Μη µετακινήσετε τη
σέγα εµπρÞσ κατά µήκοσ τησ διαδροµήσ κοπήσ µέχρι
η λάµα να έχει εισχωρήσει τελείωσ στο υλικÞ, και το
πέλµα να κάθεται επίπεδο επάνω στην επιφάνεια.
Κοπή µετάλλου
Η σέγα σασ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη κοπή
φύλλων σιδηρούχων µετάλλων χαµηλήσ
περιεκτικÞτητασ και µη σιδηρούχων µετάλλων Þπωσ
χαλκού, ορείχαλκου, αλουµινίου κλπ. Συνιστάται
κατά την κοπή λεπτών φύλλων να στερεώνετε για
υποστήριξη ένα φύλλο απÞ µαλακÞ ξύλο η κÞντρα
πλακέ, καθώσ έτσι θα επιτύχετε καθαρή κοπή χωρίσ
κραδασµούσ και χωρίσ πιθανÞτητα να σχιστεί το
µέταλλο. Το µέταλλο και η ξύλινη υποστήριξη θα
πριονιστούν µαζί. Μη ζορίζετε τη λάµα επάνω στο
µέταλλο δίοτι έτσι µειώνεται η διάρκεια ζωήσ τησ και
µπορεί να προκληθεί βλάβη στο µοτέρ. Η κοπή
λεπτού µετάλλου θα χρειαστεί περισσÞτερο χρÞνο
απÞ την κοπή ακÞµα και ενÞσ σχετικά χοντρού
κοµµατιού απÞ ξύλο. Μην µπαίνετε λοιπÞν στον
πειρασµÞ να επιταχύνετε την εργασία ζορίζοντασ τη
σέγα. Απλώστε ένα λεπτÞ στρώµα λαδιού κατά µήκοσ
τησ διαδροµήσ κοπήσ πριν προχωρήστε στο
πριÞνισµα του µετάλλου. Επιλέγετε πάντοτε την
κατάλληλη λάµα για την εργασία σασ.
ΚαθαρισµÞσ
Αποσυνδέστε τη σέγα απÞ την τροφοδοσία.
Χρησιµοποιείτε µÞνο µαλακÞ σαπούνι και ελαφρά
βρεγµένο ύφασµα για τον καθαρισµÞ τησ σέγασ.
Πολλά καθαριστικά οικιακήσ χρήσησ περιέχουν
χηµικά συστατικά και µπορεί να προξενήσουν
σοβαρή ζηµία στα πλαστικά. Eπίσησ µη χρησιµοποιείτε
βενζίνη. πρεβινθίνη, βερνίκι η αραιωτικά χρωµάτων.
Μην αφήσετε ποτέ οποιοδήποτε υγρÞ να διεισδύσει
στο εργαλείο και µην βυθίζετε οποιοδήποτε µέροσ
του εργαλείου σε υγρÞ.
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ: KS638SE,
KS635S, KS634S, KS633E, KS632E, KS631, KS630,
KS629 συµµορφούνται προσ τισ διατάξεισ
89/392/EOK, 89/336/EOK, EN55014, 73/23/EOK,
EN55104, EN50144, EN61000
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 96dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 88dB (A)
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα <2.5m/s2
20
Brian Cooke - ∆ιευθυντήσ Mηχανολογίασ
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, HB
Jigsaws user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate the product and save this booklet.
For safe operation:
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider the work area environment. Do not expose
the power tool to rain and do not use in damp or wet
locations. Keep the work area well lit. Do not use
the power tool where there is a risk to cause fire
or explosion.
• Guard against electric shock. Avoid body contact,
where possible, with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators, ranges and refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from the work area.
• Store idle tools. When not in use, tools should be
stored in a dry, high or locked place, out of reach
of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool.
Do not use the tool for purposes not intended; for
example, do not use a circular saw to cut tree
limbs or logs.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask as well,
if the operation is dusty or if the tool is being used in
enclosed spaces.
• Connecting dust extraction equipment. If devices
are provided for the connection of dust extraction
and collection ensure these are connected and
properly used, especially in confined areas.
• Do not abuse the cord. Never carry the tool by its
cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges.
• Secure the work. Use clamps or a vice to hold the
work. It is safer than using a hand and it frees both
hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times.
• Maintain the tool with care. Keep a cutting tool
sharp and clean for better and safer performance.
Follow the instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect the tools cord periodically and,
if damaged, have repaired by an authorised service
facility. Inspect the extension cord periodically and
replace if damaged. Keep the handles dry, clean and
free from oil and grease.
• Disconnect the tool when not in use, before
servicing and when changing accessories such as
blades, bits and cutters.
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the
habit of checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from the tool and replaced in
the storage area before switching on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
plugged-in tool with a finger on the switch.
Ensure the switch is off when plugging in.
• Use an outdoor extension cord. When a tool is used
outdoors, only use an extension cord intended for
outdoor use and so marked.
• Stay alert. Watch what you are doing, use common
sense and do not operate the tool when tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine whether it will
operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, free running of
moving parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be
properly repaired or replaced by an authorised
service centre unless otherwise indicated in the
product booklet. Have defective switches replaced
by an authorised service centre. Do not use the tool
if the switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in the product booklet,
may present a risk of personal injury.
• Have the tool repaired by a qualified person. The
electrical tool is in accordance with the relevant
safety requirements. Repairs should only be carried
out by qualified persons using original spare parts,
otherwise, this may result in considerable danger to
the user.
Save these instructions!
DOUBLE INSULATION
The tool is double insulated. This means that all
the external metal parts are electrically insulated
21
ENGLISH
from the mains power supply. This is done by
placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making
it unnecessary for the tool to be earthed.
Note: Double insulation does not take the place
of normal safety precautions when operating the
tool. The insulation system is for added protection
against injury resulting from a possible electrical
insulation failure within the tool.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on
the rating plate. The tool is fitted with a two-core cable
and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)
Should the mains plug need replacing and you are
competent to do this, proceed as instructed below.
If you are in doubt, contact a Black & Decker service
centre or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the power supply.
• Cut off the plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductors is very dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit BS1363A approved plugs fitted with the
correctly rated fuse.
Note: Fuses do not give personal protection against
electric shock.
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the plug
(see diagram). Brown is L (live) and blue is N (neutral).
Fit a plug
Fit a 5 amp fuse
E
approved
to BS1363A
L
N
Connect
blue to
N (neutral)
Make sure that
the outer sheath
of the cable is held
firmly by the clamp
Connect
brown to
L (live)
240 volts AC
only. Never use
a light socket
• Before replacing the top cover of the plug ensure
that the cable restraint is holding the outer sheath of
the cable firmly and that the two leads are correctly
fixed at the terminal screws. If the fuse cover is
missing or damaged do not use the plug.
22
For replacement or detachable fuse covers, contact
a Black & Decker service centre.
Warning! Never connect live or neutral wires to the
.
earth pin marked E or
MAINS PLUG REPLACEMENT
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Should the mains plug or cordset of the product be
damaged, it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of Black & Decker 2-core
extension cable (or 3-core extension cordset, in
Australia and New Zealand) can be used without
undue loss of power.
Note: An extension cable should not be used unless
absolutely necessary. Use of an improper extension
cable could result in a risk of fire and electric shock.
If an extension cable must be used, make sure it is
properly wired, contains the correct rated fuse as
recommended in its literature and is in good
electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service agents will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our authorised repair agents.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
ENGLISH
AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide network of
authorised service agents. The use of other than
genuine Black & Decker accessories and parts may
damage or reduce the performance of your
Black & Decker product and may also endanger the
user. The terms and conditions of the warranty may
also be effected.
THE AFTER SALES SERVICE POLICY
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, but if help or advice is needed
please contact a local Black & Decker authorised
repair agent manager who will be happy to help. Full
details of our unique after sales service can be
obtained from any of our Black & Decker authorised
repair agents.
ACCESSORIES
The performance of any power tool is dependant upon
the accessory used. Black & Decker accessories are
engineered to high quality standards and are designed
to enhance the performance of your tool. Buying a
Black & Decker accessory will ensure that you get the
very best from your Black & Decker tool.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in
accordance with EEC legislation. It is recommended
that you take appropriate measures for the protection
of your hearing if the sound level seems
uncomfortable. This normally equates to a sound
pressure in excess of 85dB (A).
FEATURES
1. Trigger switch
2. Lock-on button
3. Variable speed wheel
4. Dust shroud
5. Blade support roller
6. Shoe plate
7. Dust extraction
8. Variable dust blowing control
9. Scroller knob
10. Scroller lock button
Your jigsaw includes some or all of these features.
Note: This user manual also covers catalogue numbers
with a letter suffix. Refer to your carton for details of
your product.
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
7
8
6
•
•
•
7
8
6
FITTING THE BLADE
Manual blade change models (only use these blade
)
types
Disconnect your jigsaw from the power supply.
Slacken the two screws
and ensuring blade teeth
are facing forward, push
blade shank as far as
possible into the sawblade
holder. Slightly tighten
screws alternately to
position the blade, then fully tighten screws. To
release, turn both screws one turn anti-clockwise.
Superlok blade change models (only use this blade
type
)
Disconnect your jigsaw from the power supply.
Lift the lever. Ensuring the
blade teeth are facing
forward and the blade is
positioned towards the back
of the blade holder insert the
blade shank as far as
possible into the saw blade
holder. Release lever and the blade will be clamped
securely in place. To release the blade, lift the lever.
23
ENGLISH
All models
Note: To achieve a greater accuracy of cut, ensure
back of blade is touching blade support roller. See
‘Blade suport roller’ for instructions on how to change
position of blade support roller.
BLADE SUPPORT ROLLER
To provide greater support and accuracy when cutting,
your jigsaw is fitted with a blade support roller. This
support should be adjusted so that the roller touches
the back of the blade when cutting.
To do this, loosen the front
screw on the base of the
shoe. Push the blade
support forward until the
roller touches the back
edge of the blade. Retighten
the screw. Lubricating the
guide roller (5) from time to time with a drop of oil will
extend the life of the roller.
For scroller jigsaws only
Note: When using your jigsaw in the scrolling mode,
the blade support roller needs to be retracted to allow
free movement of the blade.
To do this, untighten the
front screw on the base of
the shoe and retract the
support. Re-tighten the
screw.
OPERATING YOUR JIGSAW
To switch your jigsaw on, fully squeeze the on/off
trigger switch (1). To switch your jigsaw off, release
the trigger switch (1). When plugging your jigsaw in,
ensure the trigger switch is in the OFF position.
When continuous operation is required, squeeze the
trigger and depress the lock on button (2) and release
the trigger. To disengage the lock, squeeze and release
the trigger. Always disengage the lock before
disconnecting from the power supply.
SAW SHOE ADJUSTMENT FOR ANGULAR CUTTING
The shoe plate (6) can be angled up to 45˚ on either side.
To do this, disconnect your jigsaw from the power supply.
Raise or remove the dust
shroud (4) and loosen both
screws on the shoe plate
with a screwdriver. Pull the
shoe plate backward a little,
and set the desired angular
24
adjustment according to the
scale or push the shoe plate
forward for fixed locks at 0˚,
15˚, 30˚, or 45˚. Tighten the
screws to secure. Although
the scale and notches are
accurate for most purposes
it is advisable for very
accurate angle cutting to use a protractor to set the
shoe. Make a test cut on some scrap material to check
the accuracy of the angle. To reset the shoe for a
square cut, slacken the clamp screws and move the
shoe until it is approximately 90˚ to the blade, and then,
whilst applying slight forward pressure on the shoe,
retighten the clamp screws. If necessary, re-adjust the
blade support roller using only the front screw.
DUST BLOWING
To aid visibility when cutting,
your jigsaw is fitted with a
facility which will blow dust
away from surface of
material being cut. To utilise,
lift up or remove dust visor
and ensure the variable
blower control is pointing towards the
symbol.
DUST EXTRACTION
Your jigsaw with a hose adapter (accessory part), can
be fitted to most portable vacuum cleaners.
To utilise this facility push
adapter into the aperture at
the rear of jigsaw and fit
vacuum hose in or over the
adapter, depending on the
hose size. The dust shroud
should be attached and in a
downwards position and
the variable blower control
on the side of the jigsaw
should point towards the
symbol.
ELECTRONIC SPEED REGULATION
For electronic models only
The electronic speed
control wheel (3) is used to
programme the required
saw speed depending on
the material being worked.
ENGLISH
The correct speed for a particular material can be
obtained from the following table:
Material
Electronic speed regulation
Wood
6 - max
Metal
2-3
Aluminium
3-5
PVC
3-4
Ceramic
3-5
Note: After using your jigsaw for extended periods on
stroke settings 1-4, run the saw for 3 minutes at
maximum speed to aid cooling.
SCROLLING
For scroller jigsaws only
Before use, remember to retract the blade support
roller and ensure the shoe is in the forward position.
The scrolling feature enables you to have maximum
control whilst following complex cut lines.
To operate, press the button
(10) on the front of your
jigsaw and the scroller knob
(9) will spring upwards. Pull
the knob up to its full extent.
Your jigsaw is now ready for
scrolling mode. Using one
hand to guide the jigsaw,
turn the scroller knob to guide the blade along the line
of cut. The blade will turn a full 360˚.
The orientation of the blade
270˚
180˚
can be locked in any one of
0˚
90˚
4 positions - 0˚, 90˚, 180˚,
270˚ to enable straight
cutting in awkward areas.
To lock the blade in any of
these four positions, push
the button in on the front of the unit, and push the knob
down. When the button is released the blade is locked
in position. To reset, push the button on the front of the
jigsaw. For straight line cutting, press the button on the
front of your jigsaw and push the knob down and
replace the blade support roller to touch the back of
the blade.
HANDY HINTS
Cutting laminates
The blades of your jigsaw cut on the upstroke so any
tendency for edge splintering will occur on the face of
the material nearest the saw shoe. When sawing thin
wood or plastic laminates, use a fine tooth metal
cutting blade and cut from the back surface of the
material. To minimise the risk of chipping the edges of
plastic laminate, clamp a piece of scrap wood
or hardboard to both sides of the laminate to form a
sandwich, and saw through the complete assembly.
Always select the right blade for the job.
Pocket cutting
The saw blade can be inserted directly into a wood
surface without first drilling a pilot hole, thus
eliminating a drilling operation.
First measure and clearly mark the surface to be cut.
Then tip your jigsaw forward so that the rounded tips of
the shoe rest on the work surface but with the blade
well clear of it. Switch your jigsaw on and move the
saw down until the moving blade is exactly over the
chosen point of entry. Lower the rear of the shoe down
towards the work slowly, maintaining a firm pivoting
pressure on the shoe tips with the blade exactly on the
required line. Do not move your jigsaw forward along
the cut line until the saw blade has completely
entered the material and the shoe comes to rest flat
on its surface.
Cutting metal
Your jigsaw can be used for cutting light gauge ferrous
sheet and non-ferrous metals such as copper, brass,
aluminium, etc.
It is advisable when cutting thin sheet to clamp a
backing sheet of soft wood or plywood to the work as
this will enable you to obtain a clean cut without
vibration and the possibility of tearing the metal. Both
metal and wood backing are sawn together. Do not
force the cutting blade into the metal as this will
reduce the life of the blade and possibly damage the
motor. Cutting thin metal will take longer than cutting
even a relatively thick piece of wood, so do not be
tempted to speed up the operation by forcing the saw.
Spread a thin film of oil along the proposed cutting line
before commencing to saw metal. Always select the
right blade for the job.
Cleaning
Disconnect your jigsaw from the power supply. Use
only mild soap and a slightly damp cloth to clean your
jigsaw. Many household cleaners contain chemicals
which could seriously damage the plastic. Also, do not
use petrol, turpentine, lacquer or paint thinners or
similar products. Never let any liquid get inside the tool
and never immerse any part of your jigsaw into liquid.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: KS638SE, KS635S, KS634S,
KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629 conform to
25
ENGLISH
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144, EN61000
A weighted sound pressure 96dB (A)
A weighted sound power 88dB (A)
Hand/arm weighted vibration <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
The Black & Decker policy is one of continuous
improvement to our product and as such we reserve
the right to change the product specification without
prior notice.
26
Sierra de calar - manual de instrucciones
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡Precaución! Cuando use herramientas eléctricas,
deberá tomar siempre unas precauciones básicas
para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas
o daños personales. Entre otras, las que le indicamos a
continuación. Antes de usar esta máquina, lea con
atención todas estas instrucciones y guárdelas para
cualquier consulta.
Para mayor seguridad:
• Mantenga despejada la zona de trabajo. Las zonas
y los bancos de trabajo desordenados son más
propensos a que se produzcan daños personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo. No
exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
No las use en sitios mojados o húmedos. Mantenga
la zona de trabajo bien iluminada. No use las
herramientas eléctricas cerca de líquidos o gases
inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guárdelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera del
alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y de
forma más segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizándolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una máscara o mascarilla.
• No tire del cable. No lleve la herramienta por el cable
ni tire de él para desenchufarla. Mantenga el cable
alejado del calor, la grasa y los
bordes cortantes.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendrá las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione
periódicamente los cables y alargaderas y si
presentan algún defecto, llévelos a reparar a un
centro de servicio autorizado. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite y grasa.
• Desenchufe las herramientas cuando no las use,
antes de inspeccionarlas y cuando vaya a cambiar
accesorios como las cuchillas, brocas
o fresas.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el
interruptor. Antes de enchufar la herramienta a la
corriente, compruebe si está desconectada.
• Uso de alargaderas. Cuando use la herramienta
en exteriores, use sólo alargaderas especificadas
para exteriores.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Conecte el equipo de extracción de serrín. Si su
máquina tiene conector para aspirador o bolsa de
recogida del serrín, procure conectarlos y usarlos,
sobre todo si trabaja en espacios reducidos.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de las
piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
montadas y con cualquier otro defecto o signo de que
no van a funcionar bien. Si no se indica otra cosa en
el presente manual, siempre que un protector o
cualquier otra pieza esté dañado se debe sustituir
inmediatamente o reparar en un centro de servicio
autorizado. Lleve los interruptores defectuosos a un
centro de servicio autorizado para su cambio o
reparación. No use nunca la herramienta si el
interruptor no funciona perfectamente.
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual de
27
ESPAÑOL
instrucciones puede representar riesgos de
daños personales.
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar muy
peligroso para el usuario.
¡Guarde estas instrucciones!
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento.
Esto supone que todas las partes metálicas
externas están aisladas eléctricamente, lo cual
se consigue colocando una barrera aislante
extra entre las partes mecánicas y eléctricas de
la máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa. Nota: El doble aislamiento no le
exime de tomar las precauciones de seguridad
normales cuando use esta herramienta.
El sistema de doble aislamiento es para
protegerle mejor contra posibles daños derivados
de algún fallo en el aislamiento eléctrico.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe si el voltaje de su instalación coincide con
el de la herramienta, que aparece en la placa de
características. Este taladro lleva cable y enchufe de
dos hilos.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y
hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
producir riesgo de incendio y descargas eléctricas.
Si utiliza una alargadera, compruebe si está bien
conectada y en perfecto estado.
28
LA GARANTÍA BLACK & DECKER
Si su producto Black & Decker presenta algún defecto
de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses
siguientes a la fecha de compra, le garantizamos que
cambiaremos las piezas defectuosas o, a nuestro
criterio, le ofreceremos otra unidad gratis, siempre que:
• Se devuelva el producto a Black & Decker o a un
Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de
la fecha de compra.
• El producto no se haya utilizado para fines
profesionales o para alquilarlo.
• El producto no haya sido maltratado o usado de
forma incorrecta.
• El producto no haya sufrido daños debidos a objetos
o sustancias extrañas o un accidente.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de nuestros Centros de Servicio autorizados.
ACCESORIOS
El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende de los accesorios utilizados. Los accesorios
originales Black & Decker están fabricados con la
máxima calidad y diseñados de modo que mejoren el
rendimiento de sus herramientas eléctricas. Con
accesorios originales Black & Decker obtendrá el
máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. No obstante, si el ruido le
resulta incómodo, le recomendamos que tome las
medidas adecuadas para protegerse los oídos.
El ruido suele molestar cuando la presión sonora
supera los 85dB (A).
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su herramienta
o que ya no le sirve, piense en la protección del
medio ambiente. Los Centros de Servicio
Black & Decker aceptarán sus herramientas
viejas para tirarlas de modo que no contaminen.
CARACTERÍSTICAS
1. Interruptor de gatillo
2. Botón de bloqueo
3. Rueda de velocidad variable
4. Boquilla para bolsa
5. Rodillo de soporte de la hoja
6. Suela
7. Conector para aspirador
8. Regulador de la salida de serrín
9. Pomo de inclinación de la hoja
10.Botón de bloqueo del pomo
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin previo aviso.
Este producto puede venir con algunas o con todas las
funciones mencionadas. Nota: Este manual cubre
también los números de catálogo con sufijo alfabético.
Mayores detalles de su producto se hallan en el envase.
ESPAÑOL
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
7
8
6
•
•
•
7
8
6
MONTAJE DE LA HOJA
Para cambio de hojas con abrazadera a tornillo (usar
)
sólamente hojas del tipo
Desenchufe la sierra.
Afloje los dos tornillos y
monte la hoja con los
dientes hacia delante. Meta
el eje de la hoja en el
soporte hasta el fondo. Vaya
apretando los tornillos poco
a poco y alternativamente
hasta que la hoja quede bien colocada. Apriete
entonces los dos tornillos a fondo. Para quitar la hoja,
afloje ambos tornillos una vuelta (a izquierdas).
Para cambio de hojas sin herramientas abrazadera
tipo ‘Superlok’ (usar sólamente hojas del tipo
)
Desenchufe la sierra.
Levante la palanca. Con los
dientes de la hoja hacia
delante y la hoja situada
hacia la parte posterior de
la sierra, meta el eje de la
hoja en el soporte hasta el
fondo. Suelte la palanca. La
hoja quedará perfectamente sujeta. Para quitar la hoja,
levante la palanca.
Todos los modelos
Nota: Para conseguir cortes más precisos, procure
que el lomo de la hoja toque el rodillo de soporte. En la
sección siguiente ‘Rodillo de soporte de la hoja’
encontrará instrucciones para cambiar la posición del
rodillo.
RODILLO DE SOPORTE DE LA HOJA
Para ofrecer un mayor soporte y precisión al serrar, las
sierras de calar Black & Decker llevan un rodillo de
soporte de la hoja, que se debe ajustar para que quede
tocando el lomo de la hoja una vez montada.
Para ello, afloje el tornillo
delantero que hay en la
base de la suela. Empuje
hacia delante el soporte
hasta que el rodillo toque
justo el lomo de la hoja.
Vuelva a apretar el tornillo.
Lubrique el rodillo de guía (5) de vez en cuando,
poniendo una gota de aceite en los lugares señalados.
Esto prolonga la duración del rodillo.
Sólo para sierras con ‘Scroller’, sistema de giro de
la hoja
Nota: Cuando use la sierra para hacer cortes curvos,
el rodillo de soporte deberá estar separado de la hoja
para permitir que ésta se incline a un lado y a otro.
Para ello, afloje el tornillo de
la base de la suela, tire
hacia atrás del rodillo y
vuelva a apretar el tornillo.
USO DE LA SIERRA
Para poner en marcha la sierra, apriete a fondo el
interruptor de gatillo (1). Para pararla, suelte el gatillo.
Antes de enchufar la sierra a la corriente, compruebe
si el interruptor está en posición de apagado. Si va a
usar la sierra de modo continuo, apriete el gatillo,
apriete luego el botón de bloqueo (2) y suelte el gatillo.
Para desbloquear el interruptor, apriete y suelte el
gatillo. Antes de desenchufar la sierra de la corriente,
desbloquee siempre el interruptor.
AJUSTE DE LA SUELA DE LA SIERRA PARA CORTES
EN ÁNGULO
La suela de la sierra (6) se puede inclinar hasta 45 a
uno u otro lado.
Para ello, desenchufe primero la sierra de la corriente,
29
ESPAÑOL
levante o quite la salida de
serrín (4) y afloje con un
destornillador el tornillos
trasero de la suela. Tire un
poco hacia atrás de la suela
y póngala al ángulo que
desee según la escala, o
empújela hasta que quede
bloqueada en las
posiciones fijas de 0˚, 15˚,
30˚ ó 45˚. Apriete el tornillos
para sujetar la suela.
Aunque las muescas y los
grados de la escala ofrecen
gran precisión para la mayoría de los usos, si necesita
colocar la suela a un ángulo exacto le recomendamos
que lo haga con un transportador. Hacer un test del
corte en material de prueba para comprobar la
precisión del ángulo. Para volver a colocar la suela
para cortes rectos, afloje el tornillos, vuelva a poner la
suela aproximadamente perpendicular a la hoja y
después vuelva a apretar el tornillo, empujando la
suela ligeramente hacia delante. Si es necesario,
reajustar la abrazadera usando sólo el tornillo de delante.
DISIPADOR DE SERRÍN
apuntando al símbolo
Para mejor visibilidad del
corte, estas sierras llevan
un dispositivo que sopla el
serrín de la superficie
serrada. Para utilizarlo,
levante o quite el visor y
ponga el regulador (8) en
.
EXTRACCIÓN DEL SERRÍN
Las sierras con adaptador para aspirador (accesorio)
se pueden conectar a la mayoría de los aspiradores
portátiles.
Para usar este dispositivo,
meta el adaptador por la
abertura que lleva la sierra
en su parte posterior y
conecte el aspirador al
adaptador, según el tamaño
del tubo. La boquilla de
salida debe estar colocada
hacia abajo y el regulador
de salida del serrín debe
apuntar al símbolo
.
30
REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA VELOCIDAD
Sólo para el modelo electrónico
La rueda de control
electrónico de la velocidad
(3) se usa para programar la
velocidad de la sierra,
según el material a cortar.
Como indicación de la velocidad, consulte el siguiente
cuadro:
Material
Madera
Metal
Aluminio
PVC
Cerámica
Posición de la rueda
6 - máx.
2-3
3-5
3-4
3-5
Nota: Si usa la sierra mucho rato en las posiciones 1-4,
después de usarla póngala en marcha en vacío durante
unos 3 minutos a la velocidad máxima, para que se enfríe.
CORTES CURVOS
Sólo para sierras con scroller
Antes de usar la sierra para cortes curvos, recuerde
que tiene que echar hacia atrás el rodillo de soporte
de la hoja.
Esta función le permite hacer cortes complejos con el
máximo control.
Para ello, apriete el botón
(10) de la parte delantera de
la sierra y el pomo (9)
saltará hacia arriba. Tire del
pomo hasta que salga del
todo. Ya está la sierra
preparada para cortes
curvos. Llevando la sierra con una mano, gire con la
otra el pomo de modo que la hoja siga la línea de corte.
La hoja puede girar una vuelta completa (360˚).
Puede bloquear la posición
270˚
180˚
de la hoja a 0˚, 90˚, 180˚ y
0˚
90˚
270˚ para hacer cortes
oblicuos en lugares
estrechos. Para bloquear la
hoja en cualquiera de estas
cuatro posiciones, una vez
colocada apriete el botón de bloqueo del pomo y baje
el pomo. Cuando suelte el botón, la hoja quedará fija en
esa posición. Para volver a mover la hoja, apriete de
nuevo el botón de bloqueo. Para cortes rectos, apriete
el botón de bloqueo del pomo, baje el pomo y vuelva a
ESPAÑOL
colocar el rodillo de soporte de la hoja de modo que
toque el lomo de ésta.
CONSEJOS
Para serrar laminados
Las hojas de esta sierra cortan en su recorrido hacia
arriba. Por tanto, el astillamiento del material tiende a
producirse en la cara que toca la suela de la sierra.
Por eso, cuando sierre laminados de madera o
plásticos, use una sierra de metal con dientes finos y
corte el material por el revés. Para reducir el riesgo
de que se astillen los bordes de los tableros
laminados, coloque el tablero a serrar entre dos
trozos de madera que no le sirvan, a modo que
sandwich, y sierre todo el conjunto. Use siempre la
hoja más adecuada para cada trabajo.
Para hacer cajeados
La hoja de esta sierra se puede meter directamente a
través de la pieza a serrar sin necesidad de hacer un
agujero piloto, es decir, sin taladrar previamente.
Primero mida y marque bien la superficie que vaya a
cortar. Después incline la sierra hacia delante hasta
que se apoye en la superficie la parte curva de la
suela, pero todavía con la hoja bien separada de la
superficie. Ponga en marcha la sierra y bájela poco a
poco hasta que la punta de la hoja empiece a
penetrar en la madera por el punto marcado. Baje
hacia la superficie la parte posterior de la suela
lentamente, haciendo palanca fuertemente sobre la
parte apoyada y con la hoja sobre la línea de corte
marcada. No empiece a mover la sierra hacia delante
hasta que la hoja haya penetrado del todo en el
material y la suela se apoye completamente en la
superficie.
Limpieza
Desenchufe la sierra. Para limpiar la sierra use sólo un
trapo ligeramente humedecido en agua con jabón
suave. Muchos limpiadores domésticos contienen
productos químicos que podrían estropear el plástico
de la carcasa de la sierra. No use tampoco gasolina,
aguarrás ni otros disolventes similares para limpiar la
sierra. No meta la sierra en ningún líquido ni permita
que entre líquido por sus orificios.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades: KS638SE, KS635S,
KS634S, KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629
cumplen las directivas 89/392/CEE, 89/336/CEE,
EN55014, 73/23/CEE, EN55104, EN50144, EN61000
Presión sonora ponderada 96dB(A)
Potencia sonora ponderada 88dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son
de <2.5m/s2
Brian Cooke - Director de Ingeniería
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, RU
Para cortar metal
Podrá usar su sierra de calar para cortar chapas
finas de metales ferrosos y no ferrosos, como cobre,
bronce, aluminio, etc. Para cortar chapas finas, le
recomendamos sujetarlas a un trozo de madera
blanda o de contrachapado que no le sirva. Sierre al
mismo tiempo el metal y la madera. Así conseguirá un
corte limpio, sin vibraciones y sin roturas de la chapa.
No fuerce la hoja, pues eso reduciría su duración y
posiblemente estropearía el motor. Para cortar metal,
aunque sea una chapa fina, tardará más que para
cortar madera. Téngalo en cuenta y no intente forzar
la sierra. Antes de comenzar a serrar metal, unte una
capa ligera de aceite mineral sobre la línea de corte.
Use siempre la hoja más adecuada para cada trabajo.
31
Notice d’utilisation des scie sauteuse
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil
électroportatif, le respect systématique de ces quelques
règles élémentaires de sécurité doit permettre de réduire
les risques d’incendie, d’ électrocution ou de blessures
physiques. Assurez-vous d’avoir bien lu et assimilé ces
règles avant de commencer à utiliser votre machine.
Pour une utilisation sans risque:
• Gardez une zone de travail rangée. Un endroit
propre et rangé évite tout accident.
• Prenez garde à l’environnement de travail. Ne pas
exposer les outils à la pluie. Ne pas les utiliser dans
un endroit humide ou mouillé. S’assurer que la zone
de travail est correctement éclairée. Ne jamais
utiliser un outil électroportatif lorsqu’il y a risque
d’incendie ou d’explosion.
• Prenez garde au risque de décharge électrique.
Autant que possible, éviter les contacts directs avec
des surfaces reliées à la terre (par exemple un
réfrigérateur, un radiateur).
• Tenez les enfants à l’écart. Ne pas laisser d’autres
personnes toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
Les tenir à l’écart de la zone de travail.
• Rangez les outils après usage. Après utilisation,
l’outil doit être rangé dans un endroit sec et en
hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
• Ne forcez pas sur l’outil. L’outil fonctionnera mieux
et avec plus de sécurité si vous l’utilisez au rythme
pour lequel il a été conçu.
• Utilisez le bon outil. Ne tentez pas de faire avec un
outil premier prix ou ses accessoires le travail d’un
outil plus puissant. Utilisez toujours un outil pour le
travail pour lequel il a été conçu. Par exemple,
n’utilisez pas une scie circulaire pour couper la
branche d’un arbre ou l’abattre.
• Portez un habillement adapté. Ne portez pas
d’habits lâches ou de bijoux qui pourraient se
prendre dans les parties mobiles de l’outil. Des
gants en caoutchouc et des chaussures
antiderapantes sont recommandés pour une
utilisation en plein air. Accrochez vos cheveux.
• Portez des lunettes de protection. Portez un masque
de protection ou anti- poussière si l’utilisation que
vous faites de l’appareil dégage de la poussière ou
se situe dans un endroit clos.
• Ne maltraitez pas le cordon de raccordement. Ne
portez jamais l’outil par son cordon. Ne tirez jamais
sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez toujours
le cordon à l’abri de la chaleur et à l’écart de la
partie coupante de l’outil.
32
• Prenez garde au câble d’alimentation. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir le matériau
sur lequel vous travaillez. Cela est plus sûr que de
tenir le matériau d’une main et vous permet d’avoir
les deux mains libres pour faire fonctionner l’outil.
• Veillez à bien rester en équilibre. Soyez toujours en
bon appui sur vos deux pieds et gardez l’équilibre à
tout moment.
• Entretenez bien vos outils. Gardez les outils
coupants, aiguisés et propres pour de meilleures
performances en toute sécurité. Merci de suivre les
instructions pour lubrifier ou changer les
accessoires. Inspectez régulièrement le câble
d’alimentation, et, s’il est endommagé, faites le
réparer par un service après-vente agréé. Soyez
également régulièrement attentif au cordon de
rallonge. Remplacez-le si nécessaire. Maintenez les
poignées de l’outil propres, sans huile ni graisse.
• Débranchez l’outil. Retirez la prise du secteur lorsque
vous n’utilisez pas l’outil et à chaque fois que vous
l’entretenez, que vous changez un accessoire comme
les lames, les forets, les fers d’un rabot…
• Enlevez les clés de serrage avant utilisation. Avant
de mettre en marche, prenez l’habitude de vérifier
que les clés de serrage ne sont pas restées sur la
machine mais sont bien rangées dans
l’emplacement prévu à cet effet.
• Evitez les démarrages intempestifs. Ne prenez pas un
appareil branché sur le secteur en posant le doigt sur
la gâchette. Assurez-vous que l’interrupteur est sur la
position arrêt avant de brancher votre outil.
• Utilisez des rallonges spécialement prévues pour le
plein air. Lorsque vous utilisez un outil à l’extérieur,
n’utilisez que des rallonges spécialement prévues
pour le plein air.
• Restez attentifs et concentrés sur votre travail. Soyez
attentifs à ce que vous faites. Faites preuve de bon
sens. N’utilisez pas d’outil lorsque vous êtes fatigué.
• Branchez votre outil sur un aspirateur. S’il existe un
mécanisme de connexion à un aspirateur, assurez
vous qu’il est correctement mis en place et utilisé,
particulièrement dans un environnement clos.
• Vérifiez si votre appareil est endommagé. Avant de
continuer à utiliser l’outil, la protection ou la partie
de l’outil qui est endommagée doit être inspectée
attentivement pour déterminer si l’outil peut encore
fonctionner. Assurez vous de l’alignement des
parties mobiles, du bon serrage et du bon montage
des parties, et des autres éléments qui pourraient
affecter son bon fonctionnement. Une protection ou
FRANÇAIS
toute autre partie endommagée doit être
correctement réparée ou changée par un SAV agréé
comme indiqué dans ce manuel. Faites également
remplacer un interrupteur défectueux par un SAV
agréé. N’utilisez jamais un outil dont l’interrupteur
de mise en marche ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation d’un accessoire ou d’un
complément autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’utilisation peut provoquer des risques de
blessures physiques.
• Faites réparer votre outil par une personne
qualifiée. Cet outil électroportatif correspond aux
règles de sécurité en vigueur. Sa réparation ne doit
être prise en charge que par une personne qualifiée
en utilisant des pièces détachées d’origine. Dans le
cas contraire, ce peut être très dangereux pour
l’utilisateur.
Conservez bien ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grâce aux barrières isolantes placées
entre les composants électriques et la partie
mécanique, rendant ainsi inutile le branchement
de cet outil sur une prise de terre.
Note: La double isolation ne dispense pas du bon
respect des règles de sécurité pour l’utilisation
de cet outil. Le système d’isolation renforce la
protection contre les accidents pouvant résulter
d’une éventuelle défaillance de l’isolation
électrique à l’intérieur de l’outil.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Assurez-vous que votre installation est au même voltage
que celui indiqué sur la plaque signalétique. Cet outil est
équipé avec un câble et une prise deux phases.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à
la protection de l’environnement. Les centres
Black & Decker prendront en charge vos vieux
outils et en disposeront en toute sécurité pour
l’environnement
LE SERVICE APRÈS-VENTE BLACK & DECKER (FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant
leur sortie d’usine. Cependant si votre appareil
présente un défaut, renvoyez-le à une agence agréée
par le service après-vente Black & Decker dont vous
trouverez les coordonnées sur minitel. Consultez le
3611 Black & Decker dans le département du Rhône.
Pour toute information sur notre réseau S.A.V., et
obtenir une liste complète des concessionnaires les
plus proches, horaires d’ouverture etc., consultez
également le minitel.
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause. La
garantie est effective dans la mesure où ce produit est
retourné, non démonté, à l’un de nos centres agréés;
il doit être accompagné d’un avis indiquant les
anomalies constatées ainsi que d’une preuve de
garantie (certificat de garantie dûment rempli et
portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse).
Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation, à un
entretien défectueux.
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou ticket
de caisse avec date de l’achat).
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
33
FRANÇAIS
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont
exclus de cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
LES ACCESSOIRES
La performance d’un outil est dépendante de
l’accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker
sont conçus suivant des normes très exigeantes de
qualité pour maximiser les performances de votre outil.
Acheter un accessoire Black & Decker vous assure
d’obtenir la meilleure performance de votre outil
électroportatif Black & Decker.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Il vous est recommandé de
prendre les mesures adéquates de protection auditive
si le niveau sonore vous parait trop élevé. Le niveau
normal de pression accoustique ne devrait pas
excéder 85 dB.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
34
7
8
6
•
•
•
7
8
6
1. Interrupteur à gâchette
2. Bouton de verrouillage de l’interrupteur
3. Molette de variateur de vitesse
4. Capot d’aspiration de poussière
5. Galet de guidage de la lame
6. Semelle
7. Aspiration externe de la poussière
8. Commutateur soufflage/aspiration de poussière
9. Pomeau de guidage multidirectionnel de la lame
10.Bouton de verrouillage du pommeau
Votre scie sauteuse dispose, partiellement ou en
totalité, des caractéristiques ci-dessus.
Nota: Cette notice d’utilisation recouvre également
tous les produits du catalogue dont la référence se
termine par un suffixe alphabétique. Reportez-vous à
l’emballage pour déterminer la référence de votre
appareil.
MISE EN PLACE DE LA LAME
Scies munies d’un système manuel de changement de
)
lame (n’utilisez que ces types de lame
Débranchez la scie sauteuse du secteur.
Desserrez les deux vis et, en
vous assurant que les dents
de la lame sont orientées
vers l’avant, poussez la
queue de fixation de la lame
aussi loin que possible dans
son compartiment. Serrez
légèrement et alternativement chacune des deux vis
pour positionner la lame puis serrez les vis à fond. Pour
retirer la lame, tournez chacune des deux vis d’un tour
dans le sens opposé des aiguilles d’une montre.
Scies munies d’un système de fixation rapide de lame
(n’utilisez que ces types de lame
)
Débranchez la scie sauteuse du secteur.
Relevez le levier. Assurez
vous que les dents de la
lame sont bien positionnées
vers l’avant. Insérez
l’extrémité de la lame aussi
loin que possible dans son
compartiment. Relâchez le
levier et la lame sera maintenue en place en toute
sécurité. Pour retirer la lame, relevez le levier.
Pour tous les modèles
Note: Pour s’assurer une meilleure précision de coupe
(en coupe non multidirectionnelle), assurez-vous que le
dos de la lame est bien en contact avec le galet de
FRANÇAIS
guidage de lame. Voir ‘Le galet de guidage de lame’
pour les instructions de changement de position du
galet de guidage.
LE GALET DE GUIDAGE DE LAME
Afin d’avoir une meilleure précision lors de la coupe,
les scies sauteuses Black & Decker sont équipées d’un
galet de guidage de la lame. Ce guidage doit être
ajusté de manière à ce que la roulette touche le dos de
la lame au moment du sciage.
Pour faire ce réglage,
desserrez la vis située à
l’avant de la semelle de la
scie sauteuse. Poussez le
galet de guidage de la lame
jusqu’à ce que la roulette du
galet touche la partie
arrière de la lame. Resserrez ensuite la vis. Lubrifier la
roulette du galet (5) de temps à autre à l’endroit indiqué
avec une goutte d’huile permettra d’allonger la durée
de vie du galet de guidage.
Uniquement pour les scies multidirectionnelles
Note: En utilisant la scie sauteuse en mode
multidirectionnel, le galet de guidage de la lame doit
être rétracté afin de permettre le mouvement libre de
la lame.
Pour faire ceci, desserrez la
vis située à l’avant de la
semelle de la scie sauteuse.
Resserrez ensuite la lame.
FONCTIONNEMENT DE LA SCIE SAUTEUSE
Pour mettre votre scie sauteuse en marche, appuyez à
fond sur la gâchette de mise en marche(1). Pour
arrêter votre scie sauteuse, relâchez la gâchette.
Lorsque vous branchez votre scie sauteuse, assurez
vous que la gâchette de mise en marche soit bien sur
la position arrêt. Lorsque vous avez besoin d’une
utilisation en continu, appuyez sur la gâchette,
enfoncez le bouton de verrouillage (2) et relâchez la
gâchette. Assurez vous d’avoir toujours relâché le
bouton de verrouillage avant de débrancher le courant.
AJUSTEMENT DE LA SEMELLE DE SCIAGE POUR DES
COUPES BIAISES
La semelle (6) peut être orientée à 45° de chaque côté.
Pour cela, débranchez l’outil du secteur.
Remontez ou enlevez le capot d’aspiration et desserrez
les deux vis situées à l’arrière de la semelle avec un
tournevis. Poussez quelque
peu la semelle puis
orientez-la suivant l’angle
voulu au moyen de la
graduation gravée sur la
semelle. Vous pouvez
également positionner la
semelle dans les crans 0°,
15°, 30° ou 45°. Resserrez
les vis pour maintenir la
semelle dans cette position.
Bien que l’échelle et les
encoches soient
suffisamment précises pour
l’essentiel des travaux, il est recommandé d’utiliser un
rapporteur pour orienter la semelle pour des angles
très précis. Faites un test dans un morceau de bois
pour verifier que votre angle est bon. Pour remettre la
semelle pour une coupe à angle droit, desserrez les vis
de blocage et orientez la semelle avec un angle
approximatif de 90° avec la lame. Resserrez alors les
vis en exerçant une légère pression sur la semelle.
Si necessaire replacez le galet de guidage.
SOUFFLAGE DE LA POUSSIÈRE
Pour accroître la visibilité
du trait de coupe, le scie
sauteuse est équipée d’un
dispositif qui souffle la
poussière de la surface ou
du matériau qui est coupé.
Pour l’utiliser, remontez ou enlevez le capot
d’aspiration et assurez-vous que le commutateur de
soufflage est orienté vers le symbol
.
ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE
La scie sauteuse équipée d’un adaptateur d’aspiration
(en accessoire) peut être branchée à la plupart des
aspirateurs.
Pour utiliser ce dispositif,
poussez l’adaptateur dans
l’ouverture à l’arrière de la
scie sauteuse et fixez le
tuyau de l’aspirateur dans
ou au dessus de
l’adaptateur, suivant la taille
du tuyau. Le capot
d’aspiration doit être en
position basse et le
commutateur soufflage/aspiration sur le côté de la scie
sauteuse doit etre orienté vers le symbol
.
35
FRANÇAIS
VARIATEUR ÉLECTRONIQUE DE VITESSE
Models electroniques
La molette de variation
électronique de la vitesse
est utilisée pour
programmer la vitesse de
sciage voulue en relation
avec le matériau à couper.
La vitesse adaptée au matériel peut être obtenue à
l’aide du tableau suivant:
Matériel
Bois
Métal
Aluminium
PVC
Céramique
Position du variateur électronique
6 - Maximum
2-3
3-5
3-4
3-5
Note: Après avoir utilisé la scie pendant une longue
période en vitesse 1 à 4, faites fonctionner la scie à
vide pendant 3 minutes à la vitesse maximum pour la
refroidir par air.
UTILISATION EN MODE MULTIDIRECTIONNEL
Models multidirectionnels
Avant utilisation, n’oubliez pas de rétracter le galet de
guidage de la lame.
L’option multidirectionnelle vous permet d’avoir un
maximum de contrôle tout en suivant des lignes de
coupe très sinueuses ou de découper des cercles très
petits par exemple.
Pour l’utiliser, appuyez sur
le bouton (10) sur le devant
de la scie. Le pommeau de
guidage multidirectionnel va
alors ressortir. Tirez le
bouton au maximum.
La scie sauteuse est maintenant prête pour être
utilisée en mode multidirectionnel. Utilisez une main
pour guider la scie sauteuse, tournez le pommeau pour
guider la lame le long de la ligne de coupe. La lame
peut faire un tour complet à 360°.
L’orientation de la lame peut
270˚
180˚
être verrouillée dans
0˚
90˚
n’importe laquelle des 4
positions 0°, 90°, 180°, 270°
afin de permettre des
coupes droites dans des
zones exigües. Pour bloquer la lame dans l’une des ces
positions, poussez le bouton situé à l’avant de l’outil
puis enfoncez le pommeau. Lorsque le bouton est
36
relaché, la lame est bloquée dans cette position. Pour
la débloquer, appuyez sur le bouton à l’avant de la scie
sauteuse. Pour de grandes coupes droites, appuyez
sur le bouton à l’avant de la scie puis enfoncez le
pommeau multidirectionnel. Replacez ensuite le galet
de guidage de lame dans sa position d’origine.
CONSEILS D’UTILISATION
Sciage de stratifiés
La lame de la scie coupe le matériau lorsqu’elle
remonte afin qu’aucun éclat n’apparaisse sur le dessus
du matériau près de la semelle. Lorsque vous sciez du
bois fin ou du plastique stratifié, utilisez une lame à
fines dents en métal et coupez le matériau sur son
envers. Afin de minimiser le risque d’éclats sur les
angles d’un stratifié, prenez-le en tenaille entre deux
chutes de bois et coupez cet assemblage dans son
entier. Sélectionnez toujours la lame adaptée au travail
que vous allez effectuer.
Attaque en plein bois
La lame de la scie peut être directement introduite
dans une surface de bois sans avoir fait un avant trou
au préalable, en vue d’éliminer une opération de
perçage. Mesurez la surface à couper puis marquezla clairement. Renversez la scie afin que les arrêtes
arrondies de la semelle demeurent sur le matériau à
couper mais que la lame soit nettement au-dessus.
Mettez en marche l’appareil et abaissez la scie jusqu’à
ce que la lame en mouvement soit exactement à
l’aplomb du point d’attaque choisi. Abaissez
doucement l’arrière de la semelle vers le matériau, en
maintenant une pression pivotante ferme sur la partie
arrondie de la semelle avec la lame exactement
positionnée sur le trait de coupe requis. N’avancez
jamais la scie sur le trait de coupe avant que la lame
ne soit complètement entrée dans le matériau et avant
que la semelle ne soit bien plate sur la surface.
Coupe de métal
Votre scie sauteuse peut être utilisée pour découper
des feuilles de métal de faible épaisseur et des métaux
non ferreux comme le cuivre, l’aluminium, le laiton etc.
Lorsque vous coupez ces matériaux sous forme de
feuilles minces, il est recommandé de les maintenir au
verso par du bois tendre ou du contre-plaqué. Cela
vous permettra d’obtenir un trait de coupe net sans
vibration. Le métal ainsi que le bois au dos doivent être
sciés ensemble. Ne forcez pas la lame dans le métal
lorsqu’elle coupe. Cela réduirait la durée de vie de la
lame et pourrait endommager le moteur. Couper du
métal fin prendra plus de temps que de couper une
FRANÇAIS
pièce de bois même épaisse. Aussi ne tentez pas
d’accélérer l’opération en forçant sur la scie. Déposez
un léger film d’huile sur le trait de coupe voulu avant de
commencer à couper du métal. Sélectionnez toujours
la lame adaptée au travail que vous allez effectuer.
Le nettoyage
Débranchez la scie sauteuse du secteur. N’utilisez que
du savon doux avec un chiffon légèrement humide
pour nettoyer votre scie. La plupart des nettoyants
ménagers contiennent des produits chimiques qui
pourraient sérieusement endommager les parties
plastiques. N’utilisez pas non plus de pétrole, de
térébenthine, de laque, de dissolvant, de peintures ni
de produits similaires. Veillez à ce qu’aucun liquide ne
pénètre à l’intérieur de l’outil et soyez vigilant à ce
qu’aucune partie de l’outil ne soit plongée dans un
liquide quelconque.
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits: KS638SE, KS635S,
KS634S, KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629 sont
conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000
Niveau de pression accoustique 96dB (A)
Niveau de puissance accoustique 88dB (A)
Niveau de vibration main-bras <2.5m/s2
Brian Cooke - Directeur du développement
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
37
Seghetto alternativo - istruzioni per l’uso
NORME DI SICUREZZA GENERALI
Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, seguite
le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio
di incendio, scosse elettriche o di lesioni personali.
Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare l’utensile.
Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Fate attenzione a dove lavorate. Non esponete gli
utensili alla pioggia e non lavorate in posti bagnati e
umidi. Illuminate bene l’area di lavoro. Non utilizzate
gli utensili dove c’è il rischio di causare incendi o
esplosioni.
• Precauzioni per evitare scosse elettriche. Evitare
dove possibile, contatti del corpo con superfici con
messa a terra es. tubi, radiatori, cucine, frigoriferi.
• Tenete lontani i bambini. Non permettete agli
estranei di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
gli estranei vanno tenuti lontani dall’area di lavoro.
• Riponete l’utensile in un luogo adatto. Quando non
viene utilizzato, l’utensile deve essere tenuto in un
luogo asciutto e sicuro e in un ambiente chiuso,
fuori dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è stato progettato.
• Utilizzate l’utensile adatto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori differenti da quelli per cui sono stati
progettati, per esempio non usate una sega
circolare per tagliare i rami o le radici di un albero.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile.
Per lavori esterni si consiglia l’utilizzo di guanti di
gomma e di scarpe anti- sdrucciolo. Se avete i
capelli lunghi usate un copricapo.
• Usate occhiali protettivi. Indossate anche una
mascherina protettiva se durante il lavoro si genera
pulviscolo o se usate l’utensile in spazi ristretti.
• Usate correttamente il cavo. Non trasportate mai
l’utensile tenendolo per il cavo. Non togliete la spina
dalla presa tirandola per il cavo. Tenete il cavo
lontano da fonti di calore, olii e bordi affilati.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per fissare il pezzo in lavorazione.
38
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E’ più sicuro infatti che tenerlo con le mani e
consente un migliore controllo dell’utensile.
Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere prestazioni migliori e più sicure.
Seguite le istruzioni per la manutenzione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo
periodicamente e, se danneggiato, fatelo sostituire
da un centro di riparazioni autorizzato. Ispezionate la
prolunga periodicamente e sostituitela se è
danneggiata. Mantenete le impugnature asciutte e
pulite, in particolare da macchie di olio o di grasso.
Disinserite l’utensile. Disinseritelo quando non lo
utilizzate, prima della manutenzione o durante la
sostituzione degli eventuali accessori. Controllate
che questi siano compatibili con lo specifico
utensile utilizzato.
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, nel caso siano previste chiavi
di servizio, assicuratevi sempre di rimuoverle.
Evitate avviamenti accidentali. Non trasportate
l’utensile con la spina inserita tenendo il dito
sull’interruttore. Assicuratevi che l’interruttore sia
disinserito quando inserite la spina.
Usate prolunghe per l’esterno. Quando l’utensile è
usato all’esterno, usate solo prolunghe apposite per
lavori esterni e certificate per tale uso.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ciò che
state facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate
elettroutensili se vi sentite stanchi.
Collegate le parti per l’aspirazione della polvere.
Se gli utensili sono provvisti di parti per l’aspirazione
della polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi
che queste siano ben collegate prima di utilizzarli, in
particolare negli spazi ristretti.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le difese e le altre
parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili ed il loro collegamento. Controllate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componenti e ogni altra
condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato. Fate
sostituire da un centro autorizzato anche gli
eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate
l’utensile se l’interruttore non funziona correttamente.
ITALIANO
• Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
• Fate riparare il vostro utensile da personale
qualificato. Il sistema elettrico di questo utensile è
conforme alle principali norme di sicurezza. Le
riparazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali.
Diversamente, ciò potrebbe comportare gravi lesioni
personali all’utilizzatore.
Conservate con cura queste istruzioni!
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento. Ciò
significa che tutte le parti metalliche esterne
sono isolate elettricamente dalla rete elettrica.
Questo si ottiene inserendo almeno due barriere
isolanti tra i componenti elettrici e quelli
meccanici rendendo inutile il collegamento a
terra. Nota: Il doppio isolamento non esime dal
seguire le normali norme di sicurezza durante
l’uso. Il sistema di isolamento è una ulteriore
protezione contro danni causati da un possibile
mal-funzionamento dell’isolamento elettrico
all’interno dell’utensile.
SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Assicuratevi che l’alimentazione sia compatibile con
quella indicata sulla targa dell’utensile
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria.
L’uso di una prolunga non adatta può risultare causa
di incendi o scosse elettriche. Se l’uso della
prolunga è necessario, assicuratevi che sia ben
collegata ed in buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla salvaguardia
dell’ambiente circostante. I Centri di Assistenza
Black & Decker accetteranno il vostro utensile e
provvederanno ad eliminarlo in modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza.
Se nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera significativa
le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può
avere l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di
contattare la Filiale di Assistenza più vicino a casa
vostra. Potete telefonare per ottenere tutte le
informazioni necessarie e prendere accordi per
portare o inviare il vostro prodotto al Centro di
Assistenza selezionato.
ACCESSORI
Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di
accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono
prodotti in linea con standard di alta qualità e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell’utensile.
Acquistare un accessorio Black & Decker vi
assicurerà la massima resa del vostro utensile
Black & Decker.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò,
dovesse risultare per voi eccessivo, vi raccomandiamo
di adottare le misure di protezione adatte. Questo
dovrebbe normalmente verificarsi con un livello di
rumore superiore a 85dB (A).
39
ITALIANO
CARATTERISTICHE
•
•
9
10
•
2
•
4
3
1
•
•
•
•
•
5
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
8
6
•
•
•
7
8
6
Interruttore
Pulsante di ritenzione dell’interruttore
Selettore di velocità variabile
Paratia di protezione
Supporto per la lama
Scarpa
Estrazione della polvere
Selettore di soffiatura-aspirazione
Manopola di rotazione della lama
Dispositivo di bloccaggio della rotazione
della lama
Il prodotto presenta queste caratteristiche o parte
di esse. NB: Le presenti istruzioni per l’uso si
riferiscono anche a utensili con codici terminanti con
una lettera dell’alfabeto. I dettagli del prodotto sono
riportati sulla confezione.
INSERIMENTO DELLA LAMA
Modelli con cambio manuale della lama (utilizzare
solo questi tipi di lama
)
Disinserire la spina dalla presa di corrente.
Svitare le 2 viti ed assicurarsi che la parte dentata
della lama sia rivolta in avanti, spingere l’attacco della
lama il più a fondo possibile nell’alloggiamento.
40
Stringete leggermente le
due viti alternativamente
per posizionare la lama,
quindi serratele
completamente.
Per allentare, svitare
entrambe le viti di un giro in senso anti-orario.
Modelli con cambio Superlok (utilizzare solo questo
)
tipo di lama
Disinserire la spina dalla presa di corrente.
Alzare la leva. Assicuratevi
che la parte dentata delle
lame sia rivolta in avanti e
che la lama sia posizionata.
Inserite l’attacco della lama
il più a fondo possibile
nell’alloggiamento.
Per rilasciare la lama, sollevare la leva.
Tutti i modelli
Nota: Per ottenere una maggiore accuratezza nel taglio,
assicuratevi che il retro della lama sia a contatto con il
supporto. Vedete la ‘Rullo guida lama’ per le istruzioni
di come cambiare la posizione del rullo guida lama.
RULLO GUIDA LAMA
Per assicurare maggior supporto e accuratezza nel
taglio, i seghetti alternativi Black & Decker sono dotati
di un rullo guida lama. Questo supporto deve essere
regolato in modo che il rullo tocchi il dorso della lama
durante il taglio.
Per fare questo allentate le
viti frontali posizionate sulla
base della scarpa. Spingete
avanti il supporto lama fino
a che la rotella sia a
contatto con il dorso della
lama. Ristringete le viti. Lubrificate saltuariamente il
rullo guida (5) nel punto illustrato con una goccia d’olio.
Ciò garantirà una maggiore durata all rullo.
Solo per seghetti a movimento pendolare
Nota: Quando utilizzate il seghetto nella modalità
pendolare, il rullo guida lama necessita di essere
ritratto per consentire il libero movimento della lama.
Per fare ciò allentate le viti
frontali posizionate sulla
base della scarpa e ritraete
il supporto. Riavvitate le viti.
ITALIANO
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SEGHETTO
ALTERNATIVO
Per mettere in funzione il seghetto alternativo, premete
a fondo l’interruttore (1). Per fermarlo, rilasciatelo.
Quando inserite la spina nella presa di corrente,
assicuratevi che l’interruttore sia disinserito.
Quando è necessaria un’azione continua, premete
l’interruttore, schiacciate il pulsante di inserimento e
rilasciate l’interruttore. Per sbloccare l’interruttore,
premetelo a fondo e poi rilasciatelo. Sbloccate sempre
l’interruttore prima di scollegare la spina dalla presa.
REGOLAZIONE DELLA SCARPA PER TAGLI ANGOLARI
La scarpa (6) è inclinabile di 45° su entrambi i lati.
Per compiere questa regolazione, scollegate l’utensile
dalla presa di alimentazione.
Sollevate o togliete il
connettore per la polvere (4)
e rilasciarte le viti sul retro
della scarpa con un
cacciavite. Tirate
leggermente indietro la
scarpa e regolate la
posizione inclinata
desiderata secondo la scala
o spingete la scarpa in
avanti per inclinazioni
predefinite a 0°, 15°, 30°,
o 45°. Stringete le viti per
bloccare. Anche se la scala
e le tacche sono precisi per la maggior parte dei lavori,
per tagli che necessitano una particolare precisione è
consigliabile usare un goniometro per regolare la
scarpa. Per valutare la correttezza dell’angolo,
effettuate una prova di taglio su materiale di scarto.
Per riposizionare la scarpa per un taglio dritto,
allentate le viti di bloccaggio e muovete la scarpa fino
a circa 90° rispetto alla lama, quindi, mentre fate una
leggera pressione in avanti, ristringete la vite di
bloccaggio. Se necessario, riaggiustare il rullo guida
lama, utilizzando solo la vite frontale.
SOFFIATURA DELLA POLVERE
Per favorire la visibilità,
si può orientare un getto
d’aria sulla zona di taglio
che la manterrà pulita. Per
utilizzarlo, alzate o togliete
la paratia trasparente e
assicuratevi che il selettore
sia in posizionato sul simbolo
.
ASPIRAZIONE DELLA POLVERE
Il seghetto alternativo con un tubo adattatore
(accessorio), può essere collegato alla maggior parte
degli aspirapolveri.
Per utilizzare questa
possibilità, spingete
l’adattatore nell’apertura
posta sul retro del seghetto
e fissate il tubo
dell’aspirapolvere
sull’adattatore,
internamente o
esternamente secondo la
dimensioni del tubo. Il
sacchetto raccoglipolvere
deve essere inserito ed
essere più in basso rispetto all’utensile e il selettore
per la soffiatura/aspiratura posto sul fianco del
.
seghetto sia posizionato sul simbolo
REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA’
Solo per i modelli con velocità elettronica
Il selettore per il controllo di
velocità serve per
programmare la velocità di
taglio più adatta al tipo di
materiale in uso.
La giusta velocità può essere scelta facendo
riferimento alla seguente tabella:
Materiale
Legno
Metallo
Alluminio
PVC
Ceramica
Regolazione della velocità variabile
6 - Max
2-3
3-5
3-4
3-5
Nota: Dopo aver usato l’utensile per un tempo
prolungato sulla regolazione da 1 a 4, fate funzionare il
seghetto per 3 minuti alla massima velocità per
favorirne il raffreddamento.
ROTAZIONE DELLA LAMA
Solo per modelli a movimento pendolare
Prima dell’uso ricordatevi di ritrarre il rullo guida
lama. La rotazione della lama permette di avere il
massimo controllo dell’utensile anche durante tagli
complessi.
Per azionarlo, premete il pulsante (10) posto in fronte
all’utensile e la manopola di rotazione della lama si
solleverà; tirate la manopola verso l’alto fino alla sua
41
ITALIANO
massima estensione. In
questo modo l’utensile è
pronto per il taglio con la
rotazione della lama. Usate
una mano per guidare il
seghetto e l’altra per far
girare la manopola per
guidare la lama sulla linea di taglio. La lama può
ruotare di 360°.
L’orientamento della lama
270˚
180˚
può essere fissato in una
0˚
90˚
delle 4 posizioni - 0°, 90°,
180°, 270° per permettere
tagli diritti in posizioni
scomode. Per fissare la
lama in una di queste 4
posizioni, schiacciate il pulsante posto in fronte
all’utensile e premete la manopola verso il basso.
Quando il pulsante è rilasciato la lama è fissata. Per
riposizionarlo schiacciate il nuovamente il pulsante.
Per tagli diritti schiacciate il pulsante in fronte
all’utensile, premere la manopola verso il basso e
riposizionate il rullo guida lama.
SUGGERIMENTI PRATICI
Taglio dei laminati
I seghetti normalmente tagliano nella corsa verso
l’alto, perciò la tendenza a scheggiare il materiale si
verifica sulla superficie superiore (a contatto con la
scarpa). Quando tagliate legno sottile o laminati
plastici, usate una lama per metalli a denti piccoli e
tagliate i materiali facendo in modo che la
scheggiatura avvenga sul lato non in vista. Per
minimizzare il rischio di scheggiare i bordi del laminato
plastico, attaccate un pezzo o una tavola di legno di
scarto su entrambi i lati del laminato, come per formare
un sandwich, quindi tagliate il materiale così
assemblato. Scegliete la lama adatta al lavoro che
state facendo.
Taglio a tuffo
La lama del seghetto può essere inserita direttamente
nella superficie di legno senza dover prima praticare
un foro con il trapano, eliminando in questo modo
un’operazione di foratura. Per prima cosa misurate e
tracciate la superficie da tagliare. Quindi inclinate il
seghetto in avanti in modo che le punte arrotondate
della scarpa rimangano sulla superficie di lavoro, ma
con la lama ben distaccata. Azionate l’utensile e
muovete il seghetto verso il basso fino a quando la
lama è esattamente sopra il punto prescelto.
42
Abbassate lentamente la parte posteriore della scarpa
verso la superficie, mantenendo una pressione sulle
punte della scarpa e ruotando sulla scarpa con la lama
esattamente sulla linea prescelta e facendola
penetrare lentamente nel materiale.
Taglio del metallo
Il vostro seghetto può essere utilizzato per tagliare
lamiere di ferro e metalli non ferrosi come rame,
ottone, alluminio, ecc. Quando si eseguono tagli di
lamiere di metallo molto sottili, è consigliabile utilizzare
un foglio sottile di legno leggero o di compensato,
poichè ciò vi permetterà di ottenere un taglio netto
senza vibrazioni e senza il pericolo di deformare il
metallo. La lamiera e il compensato di supporto
verranno tagliate insieme. Non forzate la lama nel
metallo in quanto ciò riduce la durata della lama e può
danneggiare il motore. Tagliare il metallo è una
operazione più lunga del taglio del legno. Non cercate
di velocizzare il lavoro forzando il seghetto. Prima di
tagliare il metallo, versate un sottile strato d’olio sulla
linea di taglio predefinita.Scegliete sempre la lama
adatta al tipo di lavoro.
Pulizia
Disinserire la spina dalla presa di corrente. Per pulire il
seghetto usate solamente un panno inumidito. Molti
prodotti pulenti contengono additivi chimici che
potrebbero danneggiare seriamente la plastica. Inoltre
non utilizzate petrolio, trementine, lacche, solventi per
vernici o prodotti simili. Evitate che alcun liquido possa
penetrare nell’utensile e non imergete mai nessuna
parte dell’utensile in nessun liquido.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti: KS638SE, KS635S, KS634S,
KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629 sono conformi a
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144, EN61000
Pressione sonora 96dB (A)
Potenza sonora 88dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
Gebruiksaanwijzing decoupeerzaag
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing! Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Voor een veilig gebruik:
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving. Een
rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
• Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel
elektrische machines niet bloot aan regen of vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik
elektrische machines niet in de buurt van brandbare
of explosieve vloeistoffen en gassen.
• Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichamelijk
contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
• Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen
niet aan de machine of het verlengsnoer komen;
houd ze weg van de werkomgeving.
• Berg de machine veilig op. Berg niet in gebruik
zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
• Forceer de machine niet. De machine werkt beter
en veiliger indien deze wordt belast zoals beoogd bij
het ontwerp.
• Gebruik de juiste machine. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik bijv.
geen cirkelzaag voor het zagen van boomstammen
of takken.
• Draag geschikte werkkleding. Draag geen wijde
kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
• Draag een veiligheidsbril. Gebruik ook een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden in enge
ruimtes of werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen.
• Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag de machine
nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
• Klem het werkstuk goed vast. Gebruik klemmen of
een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide
handen worden bediend.
• Zorg voor een veilige houding. Zorg altijd voor een
juiste, stabiele houding.
• Onderhoud de machine met zorg. Houd de machine
en de accessoires schoon en scherp om beter en
veiliger te kunnen werken. Houd u aan de instructies
met betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en
laat dit bij beschadigingen door een erkend Black &
Decker Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningselementen droog
en vrij van olie en vet.
• Trek de stekker uit het stopcontact. Schakel de
stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil
staat voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
• Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
• Voorkom onbedoeld inschakelen. Draag een op het
stroomnet aangesloten machine niet met de vinger
aan de schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer
u de stekker in het stopcontact steekt.
• Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis. Gebruik
buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde
en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
• Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht bij uw
werk. Ga met beleid te werk. Gebruik de machine
niet als u niet geconcentreerd bent.
• Gebruik de stofafzuigvoorziening. Indien uw
machine is uitgerust met een voorziening voor het
afzuigen of verzamelen van stofdeeltjes of spanen,
moet deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Dit geldt met name voor werkzaamheden in
enge ruimtes.
• Controleer de machine op beschadigingen.
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
43
NEDERLANDS
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik geen
machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend Black & Decker
Service-center.
• Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
• Wend u voor reparaties tot een erkend
Black & Decker Service-center. Deze elektrische
machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje. De machine is uitgerust met
een twee-aderig snoer en een stekker.
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van
30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden
gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend
in uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte
verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar
voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer
noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als
zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
44
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
ACCESSOIRES
De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de
prestatie van de betreffende machine te benadrukken.
Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft,
kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de
Black & Decker machine haalt wat er in zit.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de
vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
NEDERLANDS
wanneer de geluidsdruk hinderlijk wordt c.q. het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
VOORZIENINGEN
•
•
9
10
•
2
•
4
3
1
•
•
•
•
•
5
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
8
6
•
•
•
7
8
6
Aan/uit-schakelaar
Blokkeerknop
Stelwiel voor elektronisch regelbaar toerental
Beschermkap
Geleiderol
Zool
Stofafzuigopening
Stofblaasinstelknop
Scroller-knop
Scroller-blokkering
Uw produkt heeft een of meer van deze voorzieningen.
Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers met een letter achtervoegsel.
Verwijs naar uw doos voor specifieke produktgegevens.
BEVESTIGEN VAN HET ZAAGBLAD
Bij modellen met manuele zaagbladvervanging dient
men enkel volgende types zaagbladen te gebruiken:
)
Trek de stekker uit het stopcontact.
Draai de 2 schroeven enkele slagen los. Zorg ervoor
dat de zaagtanden naar de
voorzijde zijn gericht en
druk dan de schacht van het
zaagblad zo ver mogelijk in
de zaagbladhouder. Draai
de schroeven beurtelings
aan om het zaagblad te
positioneren. Draai daarna de schroeven goed vast.
De schroeven kunnen worden losgedraaid door ze een
slag linksom te draaien.
Bij modellen met het Superloksysteem dient men
)
enkel volgend type zaagblad te gebruiken:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Druk de klemhevel naar
boven en zorg ervoor dat de
zaagtanden naar de
voorzijde zijn gericht en het
zaagblad tegen de
achterzijde is geplaatst.
Druk dan de schacht van
het zaagblad zo ver mogelijk in de zaagbladhouder.
Laat de klemhevel los. Het zaagblad is nu correct
vastgeklemd. Het zaagblad kan worden losgemaakt
door de klemhevel naar boven te drukken.
Alle modellen
Opmerking: Voor optimale zaagresultaten dient de
achterzijde van het zaagblad de geleiderol te raken.
Zie ‘Geleiderol’ voor instructies met betrekking tot het
instellen van de geleiderol.
GELEIDEROL
Om precisie-zaagwerk te kunnen garanderen, zijn de
Black & Decker decoupeerzagen voorzien van een
zaagbladgeleiderol. Deze geleiderol moet zodanig
worden ingesteld dat de achterzijde van het zaagblad
de geleiderol tijdens het zagen raakt.
Draai hiertoe de voorste
schroef in de zool los. Duw
dan de geleiderol naar
voren totdat de rol de
achterzijde van
het zaagblad raakt. Draai
daarna de schroef vast.
Smeer regelmatig de geleiderol (5) op de gemarkeerde
plaatsen om de levensduur van de rol te verlengen.
Enkel voor scroller decoupeerzagen
Opmerking: Wanneer de machine in de scroller-stand
wordt gebruikt, moet de geleiderol worden
teruggeschoven zodat het zaagblad vrij kan bewegen.
45
NEDERLANDS
Draai hiertoe de voorste
schroef in de zool los en
schuif de geleiderol terug.
Draai de schroef daarna
weer aan.
BEDIENEN VAN DE DECOUPEERZAAG
Schakel de decoupeerzaag in door de Aan/Uitschakelaar (1) geheel in te drukken. Schakel de zaag
uit door de Aan/Uit-schakelaar los te laten. Controleer
eerst of de Aan/Uit-schakelaar Uit staat voordat u de
stekker in het stopcontact steekt. De machine kan in
continu bedrijf blijven door de Aan/Uit-schakelaar in te
drukken, de blokkeerknop (2) in te drukken en
vervolgens de Aan/Uit-schakelaar los te laten.
Om het continu bedrijf op te heffen, moet de Aan/Uitschakelaar kort worden ingedrukt en daarna worden
losgelaten. Schakel altijd het continu bedrijf uit
voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
INSTELLEN VAN DE ZOOL VOOR IN VERSTEKZAGEN
De zool (6) kan tot 45˚ naar links en rechts worden
gekanteld. Trek de stekker uit het stopcontact.
Duw de beschermkap (4)
omhoog of verwijder deze.
Draai dan beide schroeven
in de zool met een
schroevedraaier los. Trek de
zool iets naar achteren en
stel de gewenste
verstekhoek in met behulp
van de schaalverdeling of
duw de zool naar voren voor
de vaste verstekhoekinstellingen op 0˚, 15˚, 30˚ of
45˚. Draai daarna de
schroeven opnieuw vast.
Hoewel de schaalverdeling
en vaste inkepingen voldoen voor de meeste
doeleinden verdient het aanbeveling voor precisiezagen een gradenboog te gebruiken bij het instellen
van de zool. Maak een testsnede in een stukje hout om
de gewenste afschuinhoek te controleren. Plaats de
zool weer in de normale stand terug door de schroeven
enkele slagen los te draaien en de zool terug te draaien
totdat deze ongeveer 90˚ ten opzichte van het zaagblad
staat. Duw dan de zool iets naar voren en draai de
schroef vast. Indien nodig kunt u het steunwieltje
instellen d.m.v. de voorste schroef.
46
STOFBLAZEN
De decoupeerzaag is
uitgerust met een inrichting
die het vrijkomende zaagsel
van het werkstuk blaast
zodat de zaaglijn steeds
goed zichtbaar blijft.
Schuif de beschermkap
naar boven of verwijder deze. Zorg ervoor dat de
instelknop naar het
- symbool wijst.
STOFAFZUIGING
Decoupeerzagen met een
stofafzuigadapter
(accessoire) kunnen op de
meeste draagbare
stofzuigers worden
aangesloten. Druk de
adapter in de opening aan
de achterzijde van de
decoupeerzaag en plaats de
stofafzuigslang -afhankelijk
van de slangdiameter- in of
over de adapter.
De beschermkap moet geheel naar beneden worden
geschoven en de instelknop op de zijkant van de
decoupeerzaag moet naar het
- symbool wijzen.
ELEKTRONISCHE SNELHEIDSREGELING
Enkel voor elektronische modellen
Het stelwiel voor
elektronisch regelbaar
toerental (3) wordt gebruikt
voor het instellen van de
gewenste zaagsnelheid
afhankelijk van het te
bewerken materiaal.
De juiste instelling voor een bepaalde materiaalsoort
vindt u in onderstaande tabel:
Materiaal
Hout
Metaal
Aluminium
PVC
Keramisch materiaal
Elektronische snelheidsregeling
6 - Max.
2-3
3-5
3-4
3-5
Opmerking: Als u de decoupeerzaag langere tijd in de
stand 1 tot 4 hebt gebruikt, laat de machine dan
gedurende 3 minuten op maximum toerental draaien.
Dit bevordert de afkoeling.
NEDERLANDS
SCROLLEN
Enkel voor scroller decoupeerzagen
Schuif eerst de geleiderol terug. Dankzij de scroller is
de machine optimaal geschikt voor figuurzagen of het
volgen van complexe zaaglijnen.
Schakel de scroller in door
de blokkering (10) aan de
voorzijde van de machine in
te drukken. De scroller-knop
(9) springt naar boven. Trek
de knop geheel naar boven.
De decoupeerzaag staat nu
in de scroller-stand. Geleid de decoupeerzaag met uw
ene hand en gebruik de andere hand om met behulp de
scroller-knop het zaagblad over de zaaglijn te geleiden.
Het zaagblad kan over 360˚ draaien.
Het zaagblad kan in 4
270˚
180˚
verschillende standen (0˚,
0˚
90˚
90˚, 180˚ en 270˚) worden
vastgezet zodat altijd in een
rechte lijn in die betreffende
richtingen kan worden
gezaagd. Zet het zaagblad in
een van de 4 standen vast door de blokkering aan de
voorzijde in te drukken en de scroller-knop naar
beneden te drukken. Laat dan de knop los om het
zaagblad vast te zetten. De stand kan desgewenst
worden gewijzigd door de blokkering aan de voorzijde
opnieuw in te drukken. Voor het zagen in rechte lijn
drukt u de blokkering aan de voorzijde in en drukt u
vervolgens de scroller-knop naar beneden. Plaats ook
de geleiderol weer in de correcte positie.
HANDIGE TIPS
Zagen van laminaat
Zaagbladen van decoupeerzagen zagen tijdens de
opwaartse slag zodat splintervorming kan optreden
aan de bovenzijde (zichtzijde) van het materiaal.
Gebruik voor het zagen van dun hout of plastic
laminaat een fijngetande metaalzaag, draai het
werkstuk om en zaag steeds op de achterzijde van het
werkstuk. Voorkom versplinteren en afbreken van
randen van plastic laminaten. Klem het werkstuk aan
weerszijden in tussen twee stukken afvalhout of
hardboard en zaag door het complete werkstuk. Kies
altijd het juiste zaagblad.
Zagen zonder voorboren
Het zaagblad kan rechtstreeks in het oppervlak van
een houten werkstuk worden ingebracht. Voorboren is
niet meer nodig. Meet en markeer eerst het te
bewerken oppervlak. Kantel de decoupeerzaag naar
voren en laat de afgeronde uiteinden van de zool op
het werkstuk rusten. Het zaagblad mag hierbij niet in
contact komen met het werkstuk. Schakel de machine
in en beweeg deze langzaam naar beneden totdat het
bewegende zaagblad zich precies boven de gewenste
positie bevindt. Druk de achterzijde van de zool verder
naar beneden. Laat hiertoe de machine over de
uiteinden van de zool kantelen waarbij u krachtig op de
uiteinden drukt. Het zaagblad moet zich hierbij precies
op de gemarkeerde lijn bevinden. Verplaats de
machine pas over de zaaglijn nadat het zaagblad
volledig door het werkstuk heen is en de zool vlak op
het werkstuk ligt.
Zagen van metaal
Uw decoupeerzaag is geschikt voor het zagen van
lichte ferro-metalen platen en non-ferro metalen zoals
koper, messing, aluminium, etc. Bij het zagen van
dunne metalen platen verdient het aanbeveling ter
ondersteuning zacht hout of triplex-plaat onder het
werkstuk te plaatsen zodat trillen en/of scheuren van
de metaalplaat wordt voorkomen en een mooie
zaagsnede wordt verkregen. Het onderleghout en het
metaal worden beide doorgezaagd. Oefen geen
extreme druk op het zaagblad uit. Hierdoor voorkomt u
voortijdige slijtage van het werkblad en schade aan de
motor. Zelfs het zagen van relatief dun metaal kost
meer tijd dan het zagen van dik hout; probeer dan ook
nooit het proces te versnellen door grote druk op de
machine uit te oefenen. Breng een dun laagje olie
langs de zaaglijn aan voordat u met zagen begint. Kies
altijd het juiste zaagblad.
REINIGING
Trek de stekker uit het stopcontact. Reinig de machine
uitsluitend met milde zeep en een ietwat vochtige doek.
Veel reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik
bevatten chemische bestanddelen die de plastic laag
van de machine flink kunnen aantasten. Gebruik geen
wasbenzine, terpentine, verfverdunners of soortgelijke
produkten. Zorg ervoor dat het binnenste van de machine
droog blijft en dompel de machine (of gedeelten ervan)
nooit onder in water of een andere vloeistof.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
KS638SE, KS635S, KS634S, KS633E, KS632E, KS631,
KS630, KS629 in overeenstemming is met
89/392/EEC, EN61000, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
47
NEDERLANDS
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 96dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 88dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie <2.5m/s2
Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
48
Bruksanvisning for stikksag
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Advarsel! Når man bruker elverktøy skal de
grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges for
å minimalisere risikoen for støt, personskade eller
brann. Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i
bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten
nedenforstående instruksjoner, følg alltid
vernebestemmelsene fra Statens Arbeidstilsyn.
• Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsflater
innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elverktøyet for
regn. Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder.
Ha godt arbeidslys. Bruk ikke verktøyet i nærheten
av lettantennelige væsker eller gasser.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt
med jordede deler (f.eks. rør,radiatorer, ovner,
kjøleskap). Ved ekstreme arbeidsforhold (f.eks. høy
fuktighet, metallstøv osv.) kan den elektriske
sikkerheten økes ved tilkobling av jordfeilsbryter.
• Hold barn vekk. La ikke andre personer komme i
kontakt med elverktøyet eller ledningen. Hold andre
vekk fra arbeidsområdet.
• Oppbevar verktøyet sikkert. Når verktøyet ikke
brukes skal det oppbevares på et tørt sted, utenfor
rekkevidden til barn.
• Ikke overbelast verktøyet. Du arbeider sikrere
innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elverktøy. Ikke tving verktøyet til arbeider
som er beregnet på kraftigere verktøy. Bruk f.eks.
ikke en sirkelsag til å sage av kvister og grener.
• Kle deg riktig. Ikke bruk løsthengende klær eller
smykker. De kan feste seg i bevegelige deler.
Gummihansker og sklisikre sko anbefales for
utearbeider. Bruk hårnett dersom du har langt hår.
• Bruk vernebriller for å hindre at spon blåser inn i
øynene, noe som kan forårsake skade. Dersom det blir
mye støv kan maskinen kobles til en støvsuger.
• Ikke ødelegg ledningen. Bær ikke maskinen etter
ledningen eller trekk i ledningen for å ta ut kontakten
fra vegguttaket. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
• Fest arbeidsstykket. Bruk skrutvinger eller et
skrustykke for å holde fast arbeidsstykket. Det er
sikrere enn å bruke hånden og du får begge
hendene fri til å jobbe med.
• Strekk deg ikke for mye. Ha godt fotfeste og
balanse.
• Pass på tilbehøret. Hold de skarpe og rene. Følg
instruksjonene for vedlikehold av tilbehøret.
Kontroller ledningen regelmessig og få den reparert
•
•
•
•
•
•
•
av et autorisert verksted dersom den er skadet.
Kontroller skjøteledningen regelemessig og bytt den
ut dersom den er skadet. Hold håndtakene rene og
fri for olje og fett.
Ta kontakten ut av vegguttaket når verktøyet ikke er
i bruk, før service og ved skifte av tilbehør.
Fjern nøkler. Kontroller at nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
Unngå uavsiktlig innkobling. Bær ikke tilkoblet verktøy
med fingeren på strømbryteren. Sjekk at strømbryteren
er avslått når du kobler verktøyet til strøm.
Utendørs skjøteledninger. Ute skal det kun brukes
skjøteledninger som er beregnet for dette bruk.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Kontroller verktøyet mot skader før du kobler til
strøm. Før videre bruk skal defekte deler og evt.
andre skader repareres. Kontroller at de bevegelige
delene fungerer skikkelig og ikke klemmer, at ingen
deler er sprukket, at alle deler er skikkelig montert.
En verneanordning eller annen del som er skadet
skal skiftes av et autorisert serviceverksted, dersom
ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen. Ødelagte
strømbrytere må skiftes hos et fagverksted. Bruk
ikke elverktøyet dersom strømbryteren ikke kan
slås på/av.
For din personlige sikkerhet. Bruk kun tilbehør og
ekstrautstyr som er anbefalt i bruksanvisningen og
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre risiko for personskade.
Ta vare på disse instruksjonene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet. Merk! Dobbeltisolering
erstatter ikke normal forsiktighet. Isoleringen
finnes for å gi øket beskyttelse mot skade som
kan oppstå pga. elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir
dårligere. Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom
dette er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
49
NORGE
MILJØ
Når produktet er utslitt, leveres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune, eller til et Black & Decker
serviceverksted.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den
alltid inn til et autorisert Black & Decker serviceverksted.
Se aktuell prisliste/katalog for øvrig informasjon eller
kontakt Black & Decker (Norge) A/S.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner endres, dette vil ikke bli meddelt sepparat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge)
A/S. Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten material-eller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av
garantien skal kjøperen underrette nærmeste
Black & Decker autoriserte serviceverksted om feilen
innen fjorten dager etter at feilen oppdages. Kjøperen
skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet
kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble kjøpt.
Kjøperen skal for egen regning levere maskinen
udemontert til nevnte serviceverksted eller til
kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten
Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler
og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør.
For ytterligere informasjon henvend deg til en
Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker/
Piranha orginaltilbehør.
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt
nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom.
Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).
FUNKSJONER
1. Strømbryter
2. Sperre
3. Hastighetsregulator
4. Deksel
5. Støtterulle for sagblad
50
6. Såle
7. Støvavsug
8. Bryter for sponblåsing/sponavsug
9. Scroller-ratt
10.Låsing av scroller-rattet
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
7
8
6
•
•
•
7
8
6
Produktet ditt har noen eller alle disse funksjonene.
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstav.
På emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
MONTERING AV SAGBLAD
Modeller med manuelt bladfeste (bruk kun disse
bladtyper
)
Trekk ut kontakten.
Løsne to skruer og sett inn
bladet sålangt det går med
tennene framover.
Dra til skruene vekselsvis til
bladet er i rett posisjon. Dra
deretter skruene skikkelig
til. Får å løsne bladet, skru
skruene en omgang mot klokken.
Modeller med Superlok bladfeste (bruk kun disse
bladtyper
)
Trekk ut kontakten.
NORGE
Løft låsebøylen.Sett inn
bladet mot den bakre siden
så langt det går med tennene
framover. Slipp bøylen og
bladet er nå skikkelig festet.
For å løsne bladet, løft bøylen.
Alle modeller
Merk! For å oppnå best mulige resultat, sjekk at bladets
kant er i berøring med støtterullen. Se ‘Støtterulle for
sagblad’ hvordan støtterullens plassering justeres.
STØTTERULLE FOR SAGBLAD
For å få bedre støtte og bedre resultat ved saging har
Black & Deckers stikksager en støtterulle. Denne
støtterulle bør justeres slik at bladets bakre kant er i
berøring med støtterullen.
Løsne sålens framre skru.
Trykk støtterullen framover
til den berører bladets bakre
kant. Skru til skruene. Olje
rullen (5) av og til, som vist
på bildet. Det øker levetiden
til støtterullen.
Kun hullstikksager
Merk! Ved bruk av scroller-funksjonen må støtterullen
justeres slik at bladet kan bevege seg fritt.
Løsne sålens framre skrue
og dra rullen bakover.
Dra til skruene.
BRUK AV STIKKSAGEN
Sagen startes ved å trykke inn strømbryteren (1).
Sagen stanses ved å slippe bryteren. Sjekk at bryteren
er i AV-posisjon før kontakten settes i veggen.
Strømbryteren kan låses ved å trykke inn sperren (2).
Sperren frigjøres ved at man trykker på og av
strømbryteren en gang til. Frigjør alltid sperren før du
drar ut kontakten.
JUSTERING AV SÅLEN FOR GJÆRSAGING
Sagfoten kan stilles inn i 0 - 45º vinkel til begge sider.
Trekk ut kontakten. Skyv opp
eller fjern dekselet (4) og
løsne sålens begge skruer.
Dra sålen noe til bake og
innstill ønsket vinkel ved
hjelp av skalaen eller skyv
den noe framover for feste
posisjonen ved 0º, 15º, 30º
eller 45º. Trekk til skruene.
Selv om den faste
graderingen på sålen rekker
til de fleste arbeider, kan det
av og til være ønskelig å
kontrollere vinkelen med en
vinkelskala. Lag et testsnitt i et prøvestykke for å
kontrollere vinkelen. For å skyve tilbake sålen for
saging i rett vinkel, løsne skruene og skyv bunnplaten
til den er i 90º vinkel mot bladet. Trekk skruene til
samtidig som du trykker bunnplaten noe framover. Ved
behov, juster støtterullen enda en gang ved hjelp av
den fremre skruen.
SPONBLÅSING
For enklere å kunne å se
hva man sager, har sagen
en sponblåsefunksjon.
Skyv opp eller fjern
sagdekselet og sjekk at
bryteren er peker mot
symbolet
.
SPONBLÅSING
Stikksagen kan kobles til de fleste støvsugere ved hjelp
av et adapter (ekstra tilbehør).
Kople adapteren til bak på
stikksagen og fest
støvsugerslangen over eller
i adapteren avhengig av
slangens størrelse.
Bladdekselet skal være
montert i nedskyvd posisjon,
og bryteren for sponblåsing/
sponavsug skal være peke
mot symbolet
.
ELEKTRONISK HASTIGHETSREGULERING
Kun for modeller med elektronikk
Hastighetsregulatoren
brukes for å stille inn ønsket
hastighet av hengig av
hvilket materiale som skal
sages (se nedenforstående
tabell).
51
NORGE
Materiale
Tre
Metall
Aluminium
PVC
Kjeramikk
Hastighet
6 - max
2-3
3-5
3-4
3-5
Merk! Dersom du har saget med en hastighet mellom
1 og 4 i lengre tid, skal du la sagen gå på tomgang på
maks. hastighet i 3 minutter slik at den blir avkjølt.
SCROLLER-FUNKSJON
Kun hullstikksager
Ved bruk av scroller-funksjonen skal støtterullen føres
bakover slik at bladet kan røre seg fritt.
Scroller gir maksimal kontroll ved avansert figursaging.
Trykk inn sperren (10)
framme på sagen og
scrollerrattet (9) spretter
opp. Dra opp rattet helt.
Nå kan scroller-funksjonen
brukes. Bruk den ene
hånden til å styre sagen
med og den andre hånden til å vri på rattet for å styre
bladet langs sagelinjen. Bladet kan vris 360º.
Bladet kan låses i fire
270˚
180˚
posisjoner - 0º, 90º, 180º og
0˚
90˚
270º for rett saging på
vanskelige steder. For å låse
bladet i en av de fire
posisjonene, trykk inn
sperren framme på sagen
og trykk ned rattet. Når du så slipper sperren er bladet
låst i den valgte posisjonen. For tilbakestilling, trykk inn
låseknappen igjen.
TIPS
Saging i laminater
Bladet skjærer når det går oppover. Derfor kan det bli
hakk eller materialet flises. Ved saging gi tynne
treplater og plastlaminater bør man bruke et fintannet
metallblad og sage fra baksiden av materialet. For å
minske risikoen for ødelagte kanter på plastlaminat kan
man klemme fast en trefiberskive på hver side av
laminatet og deretter sage gjennom alt samtidig.
Velg alltid rett blad.
Hulltaking uten pilothull
Sagbladet kan føres direkte ned mot en treoverflate
uten pilothull. Marker først ut snittlinjen tydelig. Før
sagen framover slik at den oppbøyde delen av sålen
52
hviler mot arbeidsstykket, men med bladet et stykke fra
underlaget. Start sagen i denne posisjonen og senk
bladet sakte mot arbeidsstykket rett over startpunktet.
Senk ned den bakre delen av sålen ned mens du gir, et
fast trykk med framdelen av sålen mot arbeidsstykket.
Sagbladet arbeider seg nå sakte ned i materialet. Skyv
ikke sagen framover langs snittlinjen før sagbladet har
arbeidet seg helt gjennom materialet og sålen ligger
plant mot underlaget.
Saging av metall
Din stikksag kan brukes ved saging av tynne stålplater,
ikke jernholdige metaller som kobber, messing og
aluminium etc. Ved saging av tynnere plater anbefales
at man bruker en tre-eller plywoodplate under platen
som støtte for å få et finere sagsnitt og unngå
vibrasjoner slik at platen går i stykker ved sagingen.
Platen og trestykket sages samtidig. Ikke tving bladet
inn i metallet, da slites bladet unødvendig fort og
motoren kan skades. Å sage i metall tar lengre tid enn
å sage tykke trestykker. Legg et tynt lag med olje langs
den tenkte saglinjen før du begynner å sage. Velg alltid
riktig sagblad.
Rengjøring
Trekk ut kontakten. Bruk kun en mild såpe og en fuktig
klut ved rengjøring. Mange rengjøringsmiddel
inneholder kjemikalier som kan skade plasten. Bruk
aldri bensin, terpentin, aceton, eller lignende produkter.
Sjekk at det ikke kommer væske inn i maskinen, senk
heller ikke maskinen ned i noen form for væske.
CE UTFØRELSESBEKREFTELSE
Vi bekrefter at verktøyene: KS638SE, KS635S, KS634S,
KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629 er overens med
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104,
EN50144, EN61000
Veid lydtrykk er 96dB (A)
Veid lydeffekt er 88dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Manual do utilizador de serra de recortes
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando estiver a utilizar ferramentas
eléctricas, deve sempre tomar em consideração todas
as precauções básicas de segurança para evitar o
risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.
Para uma utilização segura
• Mantenha sempre limpa a área de trabalho. Á de
trabalho desarrumadas podem implicar acidentes.
• Ter em atenção o ambiente do local de trabalho.
Não deve expôr as ferramentas eléctricas à chuva
nem usá-las em locais húmidos ou molhados.
Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada.
Não usar as ferramentas eléctricas onde haja risco
de incêndio ou explosão.
• Previna-se contra choques eléctricos. Evitar o
contacto do corpo com superfícies ligadas à terra
(tubos, irradiadores, frigoríficos, etc.).
• Mantenha as crianças afastadas. Não as deve
deixar mexer nas ferramentas ou na extensão de
cabo. Todos os visitantes devem ser mantidos
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas. Sempre que não estiverem
em uso, as ferramentas devem ser guardadas em
locais secos e seguros (com fechadura) longe do
alcance das crianças.
• Não forçe a ferramenta. Fará melhor o seu trabalho
e de um modo mais seguro se fôr utilizada segundo
a sua função.
• Use a ferramenta correcta. Não utilize ferramentas
ou acessórios para amadores em trabalhos pesados
que exigem máquinas profissionais. Não utilize
ferramentas para trabalhos que não são indicados;
por exemplo, não use uma serra circular para cortar
ramos ou troncos.
• Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas
ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes
móveis da máquina. É recomendado o uso de luvas
de borracha e calçado anti-derrapante (sola de
borracha) quando trabalhar no exterior. Se tiver o
cabelo comprido apanhe-o ou use uma protecção.
• Use óculos de segurança. Use uma máscara ou
óculos de protecção sempre que a operação origine
muito pó ou seja efectuada em locais fechados.
• Não maltrate o cabo. Não deverá nunca transportar
a ferramenta pelo cabo, nem deverá puxar por este
para desligá-la da corrente. Mantenha o cabo
afastado do calor, óleo e bordos afiados.
• Fixe a peça a trabalhar. Use grampos ou um
dispositivo para suster a sua peça de trabalho. É mais
seguro do que usar a sua mão, e fica assim com
ambas as mãos livres para manusear a sua máquina.
• Não se incline demasiadamente. Mantenha-se
numa posição de pé e bem equilibrada.
• Faça uma manutenção cuidada das ferramentas.
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para que
funcionem melhor e com maior segurança. Siga as
instruções no que se refere à lubrificação e
substituição dos acessórios. Inspeccione
periodicamente os cabos e, se verificar que estes
estão danificados, mande-os reparar num centro de
assistência técnica. Mantenha as mãos secas,
limpas e sem óleo nem gordura.
• Desligue as ferramentas. Desligue as ferramentas
quando não as estiver a utilizar, antes de as mandar
para o centro de assistência técnica e quando
estiver a substituir acessórios (por exemplo:
lâminas, brocas e cortantes).
• Retire as chaves reguladoras e as chaves de
porcas. Verifique se retirou da ferramenta as chaves
reguladoras e as chaves de porcas, antes de a ligar.
• Evite ligar a máquina inadvertidamente. Não
transporte uma ferramenta ligada à corrente com
dedo no interruptor. Certifique-se de que o
interruptor está desligado antes de ligar a ficha do
cabo da máquina à tomada de corrente.
• Utilize cabos de extensão para utilização ao ar livre.
Quando utilizar uma ferramenta ao ar livre, utilize
apenas cabos marcados e concebidos para tal.
• Mantenha-se atento. Esteja atento ao que está a fazer.
Seja cuidadoso. Não trabalhe se estiver cansado.
• Coloque o equipamento de extracção de poeiras.
Se as ferramentas estiverem preparadas para a
colocação do extractor de poeiras, certifique-se de
que este está bem colocado e a ser bem utilizado.
• Verifique se existem componentes danificados.
Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta,
verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo
ou qualquer outro componente estão danificados,
de forma a saber se a máquina pode funcionar
eficazmente e com segurança. Verifique o
alinhamento e as juntas dos componentes móveis;
veja se estes estão partidos ou mal montados,
e tenha em atenção quaisquer outras condições
que possam afectar o bom funcionamento da
máquina. O resguardo ou os componentes
danificados deverão ser reparados ou substituídos
num centro de assistência técnica, salvo indicação
em contrário, dada neste manual de instruções.
Mande substituir os interruptores defeituosos num
centro de assistência autorizado. Não utilize a
ferramenta se o interruptor estiver danificado.
53
PORTUGUÊS
• Atenção! A utilização de acessórios não
recomendados neste manual de instruções pode
constituir um risco para segurança do utilizador.
• Deixe a reparação da ferramenta a cargo de um
técnico especializado. Este aparelho eléctrico está
em conformidade com as principais regras de
segurança. As reparações só devem ser efectuadas
por técnicos especializados e com peças de origem,
pois caso contrário, o utilizador poderá ser alvo de
danos pessoais graves.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim,
a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Assegure-se que a fonte de energía é igual à voltagem
indicada na placa de caracteristicas. Esta mâquina é
fornecida com um cabo de dois fios condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
reparação, por substituição das peças defeituosas,
54
quer a eventual substituição da própria máquina,
sem quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para tanto
não hesite em contactar o centro de assistência mais
próximo da sua área sempre que entender necessário.
ACESSÓRIOS
O desempenho da sua máquina depende em muito dos
acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um
padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus
acessórios, que foram concebidos para garantir um
máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a
utilização de meios apropriados para protecção dos
ouvidos, se o nível do ruido se tornar incómodo. Isto
equivale normalmente a uma pressão superior a 85dB (A).
Nota: Este manual é ainda válido para números de
catálogo que possuam uma letra como sufixo. Ver a
embalagem da máquina para detalhes sobre o produto.
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
CARACTERÍSTICAS
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
8
6
•
•
•
7
8
6
Interruptor
Botão de bloqueio
Selector de velocidade variável
Protector de poeiras
Rolamento de suporte da lâmina
Base
Extração de poeiras
Soprador variável de poeiras
Manípulo de acção rodeadora
Botão de fixação da lâmina
Este produto possui algumas ou todas estas
características.
MONTAGEM DA LÂMINA
Modelos de mudança manual da lamina (use apenas
este tipo delaminas
)
Desligue a serra da corrente.
Aliviando os 2 parafusos e
certificando-se que os
dentes da lâmina estão
voltados para a frente,
empurre a haste até ao
máximo que puder dentro
do suporte da lâmina.
Aperte ligeiramente para posicioná-la e depois, aperte
firmemente. Para soltar a lâmina, dê uma volta para a
esquerda.
Mudança Superlock da lamina (use apenas este tipo
)
de lamina
Desligue a serra da corrente.
Levante a patilha. verifique
se a lâmina tem os dentes
voltados para a frente e
introduza-a ao máximo no
suporte. Baixe a patilha e
a lâmina ficará fixa.
Para retirar a lâmina,
levante a patilha.
Todos os modelos
Nota: Para alcançar maior precisão de corte, assegurese que esta fica a tocar no rolamento de apoio da
lâmina. Veja ‘Rolamento de suporte da lâmina’ para
mudança da posição do rolamento de suporte.
ROLAMENTO DE SUPORTE DA LÂMINA
Para conferir maior apoio e precisão durante o corte,
as serras Black & Decker estão equipadas com um
rolamento de suporte da lâmina. Este suporte deve ser
ajustado de modo a ficar encostado à rectaguarda da
lâmina durante o corte.
Para fazer o ajuste, alivie o
parafuso frontal parafuso
na base da serra. Mova o
rolamento até que toque na
lâmina. Volte a apertar o
parafuso. Lubrificando o
rolamento guia (5) de
tempos a tempos com umas gotas de óleo, prolongará
a duração do rolamento.
Apenas para serras rodeadoras
Nota: Ao utilizar a serra na função rodeadora, o
rolamento de suporte da lâmina deve ser recolhido de
modo a permitir a livre rotação da lâmina.
Para tal, desaperte o
parafuso anterior na base
da serra e recolha o
rolamento. Volte a apertar
o parafuso.
UTILIZAÇÃO DA SERRA
Para ligar a sua serra, aperte totalmente o interruptor
(1). Para desligar, solte-o. Ao ligar a serra verifique se o
interruptor está desligado (OFF). Quando é necessário
55
PORTUGUÊS
funcionamento em contínuo, aperte o interruptor e
seguidamente, pressione o botão de bloqueio (2).
Para desligar a serra pressione e solte e interruptor.
Desactive sempre a função contínua antes de desligar
a máquina da corrente.
AJUSTE DA BASE PARA CORTES EM ÂNGULO
A base da serra (6) pode ser utilizada em ângulo,
até 45º, para qualquer dos lados.
Para tal, desligue a máquina da corrente.
Levante ou retire a
protector de poeiras (4) e
desaperte ambos os
parafusos da base com uma
chave. Puxe a base
ligeiramente para trás e
faça o ajuste do ângulo
pretendido, de acordo com
a escala da base ou em
zonas fixas de 0˚, 15˚, 30˚ ou
45˚. Aperte o parafusos.
Certifique-se de que
marcou o ângulo de corte
pretendido. Faça um teste
numa madeira velha para
acertar o angulo.
Para voltar a colocar a base numa posição
perpendicular à lâmina, proceda de modo inverso ao
explicado anteriormente, de modo a obter um ângulo
de 90˚. Se necessario faça um ajustamento usando
apenas o parafuso frontal.
SOPRO DE POEIRAS
Para auxiliar na visão da
linha de corte, a serra
possui um dispositivo de
sopro de poeiras que as
afasta da superfície a ser
cortada. Para o utilizar,
levante ou retire o protector, e posicione o selector na
posição do simbolo
.
EXTRACÇÃO DE POEIRAS
A serra pode ser utilizada com um adaptador de
mangueira a um aspirador convencional.
Para tal, coloque o
adaptador na parte traseira
da serra e aplique a
mangueira. O selector de
sopro localizado num dos
lados da serra, deve ser
56
posicionado na posição do
simbolo
.
REGULAÇÃO ELECTRÓNICA DA VELOCIDADE
Apenas para modelos electrónicos
O selector de velocidade
variável (3) é utilizado para
programar a velocidade
pretendida da serra para
determinado tipo de tarefa e
material a ser cortado.
A velocidade correcta para cada tipo de material pode
ser obtida a partir do quadro seguinte:
Material
Madeira
Metal
Alumínio
PVC
Cerâmica
Velocidade
6 - Max.
2-3
3-5
3-4
3-5
Nota: Depois de utilizar continuamente a serra nas
velocidades 1-4, deixe-a trabalhar em vazio durante
cerca de 3 minutos na velocidade máxima, para
arrefecimento.
ACÇÃO RODEADORA
Apenas para serras rodeadoras
Antes de iniciar a operação, lembre-se de recolher o
rolamento de suporte da lâmina.
A acção rodeadora permite ter um controlo total sobre
a lâmina durante o corte de curvas muito pronunciadas.
Para utilizar, pressione o
botão (10) na parte frontal
da serra e o manípulo (9)
subirá. Puxe o manípulo na
totalidade e ele estará
pronto a ser utilizado.
Com uma mão guiando a serra, use a outra para ir
conduzindo o manípulo de acordo com o corte que
quer efectuar. A lâmina pode rodar até 360˚.
A lâmina pode ser orientada
270˚
180˚
em 4 posições - 0˚, 90˚, 180˚
0˚
90˚
ou 270º, de modo a realizar
cortes direitos em àreas
difíceis. Para fixar a lâmina
em qualquer destas
posições, carregue no
PORTUGUÊS
botão da parte frontal da máquina e empurre o
manípulo para baixo. Ao largar o botão, a lâmina está
fixa na posição desejada. Para cortes a direito,
carregue no botão frontal, empurre o manípulo para
baixo e volte a ajustar o rolamento de apoio da lâmina.
SUGESTÕES UTEIS
Corte de materiais laminados
As lâminas cortam no seu movimento ascendente pelo
que é na face do material que há tendência para
estilhaçar qualquer laminado. Ao cortar madeiras ou
plásticos laminados, use uma lâmina de dente fino
para metal e corte no lado oposto à face “boa” do
material. Para minimizar a possibilidade de projecção
de estilhaços, aperte um pedaço de madeira em
ambos os lados da peça a cortar, e corte todo o
conjunto. Escolha sempre a lâmina correcta para
cada tarefa.
petróleos para esse efeito. Não deixe que nenhum
líquido entre para o interior da serra e nunca a
mergulhe em líquido algum.
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos: KS638SE, KS635S,
KS634S, KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629
estão de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000
Pressão sonora 96dB (A)
Potência sonora 88dB (A)
Vibração <2.5m/s2
Brian Cooke - Engenheiro responsável
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Corte de mergulho
A lâmina pode ser introduzida directamente na
superfície a ser cortada, sem recurso a um furo-piloto.
Meça e marque claramente a superfície onde vai
executar o corte. Incline a serra para a frente de modo
a que as extremidades redondas da base ou sapata
estejam apoiadas na superfície mas, com a lâmina bem
afastada. Ligue a máquina e aproxime-a da superfície,
no ponto exacto onde efectuar o corte. Empurrre a
parte traseira da base na direcção da peça, exercendo
uma pressão constante.
Corte de metais
A sua serra pode ser usada para corte de metais
ferrosos tais como chapas finas de ferro, ou nãoferrosos, tais como cobre, latão alumínio, etc…
Aconselha-se, no corte de chapas finas, a utilização de
um pedaço de madeira sob a peça, de modo a reduzir
a vibração e conseguir um corte mais perfeito. Não
force a lâmina durante o corte pois, irá reduzir a
eficácia e duração quer da lâmina quer do motor.
O corte de metal é um tipo de corte que demora mais
tempo que o corte de madeira e como tal, não deve ser
apressado. Deite um fio de óleo ao longo da linha de
corte a seguir. Escolha sempre a lâmina correcta para
o corte que vai efectuar.
Limpeza
Desligue a serra da corrente. Use um sabão suave e
um pano húmido para limpeza da serra. A maioria dos
produtos de limpeza domésticos, contém substâncias
químicas que podem danificar o corpo plástico.
Também não deve utilizar diluentes, vernizes ou
57
Yksinopeuksinen pistosaha
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen, henkilövaurioiden
ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje tarkkaan ennen kuin otat
työkalun käyttöön ja säilytä se. Noudata näiden ohjeiden
lisäksi Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä kontaktia sähköä
johtaviin esineisiin (esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa (esim. suuri
kosteus, metallipölyn synty jne.) voit lisätä
turvallisuuttasi esikytkemällä maadoituskytkimen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, voidaan kone liittää teollisuuspölynimuriin.
• Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä koskaan kanna
sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
58
•
•
•
•
•
•
•
vaihdosta. Tarkista johdon kunto säännöllisesti, ja
mikäli se on rikki, vie se johonkin tunnettuun
ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja puhtaana
äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen
tarvikkeita.
Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään. Tarkista, että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona työskennellessä
tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennenkuin
laitat johdon seinään. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeessa ei toisin
sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
Säilytä nämä ohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
SUOMI
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä. Huom! Jatkojohtoa
tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista.
Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä,
ettei se ole vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä
vain Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä
tarvikkeita.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy yleensä,
kun ääni nousee yli 85dB (A).
59
SUOMI
PISTOSAHAN OSAT
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
8
6
•
•
•
7
8
6
Virrankatkaisija
Lukitusnappi
Nopeudensäädin
Teräsuoja
Terän tukirulla
Sahausjalka
Pölynpoisto
Puhalluksen/pölynpoiston säädin
Kiertoterän säädin
Kiertoteräsäätimen lukitus
Tässä pistosahassa on joitakin tai kaikki näistä
ominaisuuksista. Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös
tuotenumerot, jotka päättyvät kirjaimeen. Katso
pakkauksesta laitettasi koskevia tietoja.
SAHAN TERÄN ASENNUS
Mallit, joissa terä kiinnitetään kuusiokoloa-vaimella
(käytä vain näitä teriä
)
Irrota pistoke virtalähteestä.
Löysää kaksi ruuvia ja
työnnä terä niin syvälle kuin
se menee hammastettu
puoli eteenpäin. Kiristä
ruuveja vuorotellen kunnes
60
terä on oikeassa asennossa. Kiristä ruuvit
hyvin.Irrottaaksesi terän, käännä ruuveja yksi kierros
vastapäivään.
Mallit, joissa on Superlok - teräkiinnitys (käytä vain
)
näitä teriä
Irrota pistoke virtalähteestä.
Nosta lukkosinkilää. Laita
terä paikalleen takaosaa
vasten niin pitkälle kuin terä
menee hammastettu puoli
eteenpäin. Päästä sinkilä,
terä on nyt oikein
paikallaan. Irrottaaksesi
terän, nosta sinkilää.
Kaikki mallit
Huom! Varmista, että terän reuna koskettaa terän
tukirullaa, tällöin saat parhaan lopputuloksen. Katso
‘Sahanterän tukirulla’ tukirullan paikan säätämiseksi.
SAHANTERÄN TUKIRULLA
Jotta saat työskennellessäsi tukevamman tuen ja
paremman lopputuloksen, on Black & Deckerin
pistosahassa tukirulla. Tukirullaa tulee säätää niin, että
terän takareuna koskettaa rullaa.
Löysää sahausjalan
etumainen ruuvi. Työnnä
tukirullaa eteenpäin kunnes
se osuu terän takareunaan.
Kiristä ruuvit. Öljyä rullaa
(5) aika ajoin, kuten kuva
osoittaa. Näin pidennät tukirullan käyttöikää.
Vain kiertoteräsahat
Huom! Käyttäessäsi kiertoterätoimintoa tulee tukirulla
säätää siten, että terä pääsee vapaasti liikkumaan.
Löysää sahausjalan
etumainen ruuvi ja vedä
rullaa taaksepäin. Kiristä
sitten ruuvit.
PISTOSAHAN KÄYTTÖ
Saha käynnistyy painamalla virrankatkaisijasta (1).
Saha pysähtyy irrottamalla virrankatkaisija. Pidä huoli,
ettei virrankatkaisija ole päällä, kun kytket pistokkeen
virtalähteeseen. Virrankatkaisija voidaan lukita päälle
painamalla lukitusnappia (2). Lukitusnappi vapautetaan
painamalla kerran edestakaisin virrankatkaisija päälle
ja pois päältä. Älä koskaan vapauta katkaisijaa, ennen
kuin pistoke on irrotettu virtalähteestä.
SUOMI
SAHAUSJALAN SÄÄTÄMINEN JIIRISAHAUKSEEN
Sahausjalka voidaan asentaa 0˚-45˚ kulmaan molempiin
suuntiin. Irrota pistoke virtalähteestä.
Nosta ylös tai irrota
teräsuoja (4) ja löysää jalan
molemmat ruuvit. Vedä
sahausjalkaa hieman
taaksepäin ja asenna se
haluttuun kulmaan
käyttämällä apuna mittaa tai
työnnä sitä hieman
eteenpäin kiinteisiin
asentoihin: 0˚, 15˚, 30˚ tai 45˚.
Kiristä ruuvit. Vaikka sahan
valmiit kulma-asetukset
riittävät useimpiin
sahaustöihin, on hyvä
toisinaan tarkistaa sahauskulma astelevyn avulla.
Tee testisahaus koepalalle tarkistaaksesi, että
sahauskulma on oikein. Siirtääksesi sahausjalan
takaisin perusasentoon löysää ruuvit ja työnnä
pohjalevyä, kunnes se on noin 90˚ kulmassa
sahanterään. Kiristä ruuveja työntäen samalla
pohjalevyä hieman eteenpäin. Säädä tarvittaessa
tukirullaa eturuuvin avulla.
LASTUJEN PUHALLUS
osoittaa
Jotta näkisit helpommin
sahauskohdan
työskennellessäsi, on
sahassa lastujen
puhallusmahdollisuus.
Nosta tai irrota teräsuoja ja
varmista, että säädin
symbolia kohti.
PÖLYNPOISTO
Pistosaha voidaan kytkeä useimpiin pölynimureihin
pölynimuriliittimen avulla (lisätarvike).
Liitä liitin pistosahan taakse
ja kiinnitä paikalleen
pölynimurin letku liittimeen
tai sen yläpuolelle riippuen
letkun koosta. Teräsuojan
tulee olla paikalleen
asennettuna sekä alhaalla
ja lastun puhallus/
pölynpoiston säätimen
osoittaa
symbolia
kohti.
ELEKTRONINEN NOPEUDENSÄÄTÖ
Vain elektroniset mallit
Nopeudensäädintä
käytetään halutun
nopeuden säätämiseksi
sahattavasta materiaalista
riippuen.
Katso alla olevaa taulukkoa:
Materiaali
Puu
Metalli
Alumiini
PVC
Keramiikka
Nopeus
6 - max
2-3
3-5
3-4
3-5
Huom! Jos olet sahannut nopeuksilla 1-4 pidemmän
aikaa, sinun tulee jäähdyttää saha antamalla sen
käydä maksiminopeudella ilman kuormitusta ilmassa
3 minuutin ajan.
KIERTOTERÄTOIMINTO
Vain kiertoteräsahat
Käyttäessäsi kiertoterätoimintoa tulee tukirulla siirtää
taaksepäin, jotta terä pääsee vapaasti liikkumaan.
Kiertoterätoiminto mahdollistaa työkalun erinomaisen
hallinnan edistyksellisessä kuviosahauksessa.
Paina pohjaan lukitusnappi
(10) ja kiertoterän säädin (9)
nousee ylös. Nosta säädin
niin ylös kuin se nousee.
Nyt voit käyttää
kiertoterätoimintoa. Ohjaa
sahaa yhdellä kädellä ja
käännä säädintä toisella kädellä ohjataksesi terää
sahauslinjaa pitkin. Terää voidaan kääntää 360˚.
Terä voidaan lukita neljään
270˚
180˚
asentoon - 0˚, 90˚, 180˚ ja
0˚
90˚
270˚ voidaksesi sahata
suoraan vaikeasti
ulotettavissa paikoissa.
Lukitaksesi sahan yhteen
neljästä asennosta, paina
lukitusnappia sahan edessä ja paina kiertoterän säädin
pohjaan. Kun sitten vapautat lukitusnapin, on sahan
terä lukkiutunut haluamaasi asentoon.
Uudelleenasennuksessa paina jälleen lukitusnappia.
Sahataksesi suoraan pistosahallasi, paina
lukitusnappia, paina kiertoterän säädin pohjaan ja
säädä sahausjalkaa.
61
SUOMI
KÄYTTÖVINKKEJÄ
Laminaattien sahaaminen
Terä leikkaa noustessaan ylöspäin. Siksi materiaali voi
halkeilla tai siihen voi tulla lovia. Sahatessa ohuita
puulevyjä tai muovilaminaattia tulee käyttää
hienohampaista metalliterää ja sahata materiaalin
nurjalta puolelta. Jotta muovilaminaattien sahauksessa
ei syntyisi epätasaisia reunoja, voidaan laminaatin
molemmin puolin kiinnittää vanerilevy ja sahata ne
yhdessä. Valitse aina oikea sahanterä.
Reikien tekeminen ilman esiporausta
Sahanterä voidaan painaa suoraan läpi puupinnasta
ilman esiporausta. Merkitse ensin tarkasti
leikkauskohta. Laita sen jälkeen saha materiaalin
päälle siten, että sahausjalan kärjen ylösnouseva osa
lepää materiaalin päällä terä hieman irti materiaalista.
Käynnistä saha tässä asennossa ja paina terää hitaasti
materiaalin läpi tarkasti samassa asennossa. Laske
alas sahausjalan takaosa samalla painaen jalan
etuosaa materiaalia vasten. Sahanterä sahaa nyt
itseään hitaasti materiaaliin. Älä työnnä sahaa
eteenpäin leikkuulinjaa pitkin ennen kuin sahanterä on
leikannut itsensä kokonaan materiaalin läpi ja
sahausjalka lepää tasaisesti materiaalin päällä.
Metallin sahaaminen
Voit käyttää pistosahaasi ohuiden teräslevyjen ja
raudattomien materiaalien, kuten kuparin, messingin,
alumiinin jne. sahaamiseen. Sahatessasi ohuempia
peltejä suosittelemme puu- tai lastulevyn käyttämistä
levyn alla tukena hienomman leikkausjäljen
saavuttamiseksi, tärinän vaimentamiseksi ja
välttääksesi levyn rikkoontumisen sahauksessa.
Pelti ja levy sahataan samanaikaisesti. Älä pakota
terää metalliin, koska se tylsyy tarpeettoman nopeasti
ja saattaa vaurioittaa työkalun moottoria. Metallin
sahaamiseen kuluu enemmän aikaa kuin melko
paksunkin puun sahaamiseen. Pidä se mielessä,
äläkä pakota sahaa. Levitä ohut öljykerros
sahauslinjalle ennen kuin aloitat sahaamisen. Valitse
aina oikea sahanterä.
Puhdistus
Irrota pistoke virtalähteestä. Käytä vain mietoa
saippuaa ja kosteaa riepua sahan puhdistamiseen.
Monissa puhdistusaineissa on kemikaaleja, jotka
saattavat vahingoittaa muovia. Älä koskaan käytä
bensiiniä, tärpättiä, asetonia, valopetroolia tai
vastaavia tuotteita. Pidä huoli, ettei kosteutta pääse
sahaan, äläkä koskaan upota sahaa mihinkään
nesteeseen.
62
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut: KS638SE, KS635S, KS634S,
KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629 ovat 89/392/EEC,
89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144,
EN61000 mukaiset
Mitattu melupaine 96dB (A)
Mitattu meluteho 88dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG United Kingdom
Bruksanvisning för sticksåg
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada och
brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget tas i
bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddstyrelsens regler.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik
kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör,
radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten
ökas genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte elverktyget att
göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår kan
maskinen anslutas till en industridammsugare.
• Misshandla inte sladden. Bär aldrig verktyget i
sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
• Sköt tillbehören med omsorg. Håll tillbehören
skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
• Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör.
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter
stickkontakten till uttaget.
• Förlängningssladdar utomhus. Utomhus skall endast
användas förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget. Innan fortsatt
användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar
kontrolleras noggrant för att fastställa om de fortsatt
kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga
delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som
är skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
Spar dessa instruktioner!
63
SVERIGE
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att alla
externa metalldelar är elektriskt isolerade från
nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar
mellan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilket gör det onödigt att jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera
i brand och elektrisk stöt. Vid användning av
förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av
tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker/Piranha originaltillbehör.
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande. Det
sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).
DETALJBESKRIVNING
•
•
9
10
2
4
•
3
• •
1
•
•
•
5
•
3
•
2
• •
4
•
1
•
•
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
8
6
•
•
•
7
8
6
Strömbrytare
Låsknapp
Hastighetsregulator
Bladskydd
Stödrulle för sågblad
Sågfot
Dammutsug
Reglage spånblåsning/spånutsug
Hålsågsratt
Låsning av hålsågsratten
Din maskin har några eller alla dessa funktioner.
Obs: Denna bruksanvisning täcker även katalognummer
med ett bokstavssuffix. Se förpackningen för detaljer.
SVERIGE
MONTERING AV SÅGBLAD
Modeller med manuellt bladfäste (använd endast
)
dessa bladtyper
Dra ut kontakten.
Lossa de två skruvarna och
sätt in bladet så långt det
går med den tandade sidan
framåt. Dra åt skruvarna
växelvis tills bladet är i rätt
läge. Dra sedan åt skruvarna ordentligt. För att lossa
bladet, vrid skruvarna ett varv moturs.
Modeller med Superlok bladfäste (använd endast
denna bladtyp
)
Dra ut kontakten. Lyft
låsbygeln. Sätt in bladet mot
den bakre sidan så långt det
går med den tandade sidan
framåt. Släpp bygeln och
bladet sitter nu ordentligt fast.
För att lossa bladet, lyft bygeln.
Alla modeller
Observera! För att erhålla bästa resultat, se till att
bladets kant är i beröring med stödrullen. Se ‘Stödrulle
för sågblad’ hur stödrullens placering justeras.
STÖDRULLE FÖR SÅGBLAD
För att få större stöd och bättre resultat vid sågning har
Black & Deckers sticksågar en stödrulle. Denna
stödrulle bör justeras så att bladets bakre kant är i
beröring med stödrullen.
Lossa sågfotens främre
skruv. Tryck stödrullen
framåt tills den vidrör
bladets bakre kant. Skruva
åt skruvarna. Olja rullen (5)
då och då som bilden visar.
Det ökar stödrullens livslängd.
Endast hålsticksågar
Observera! Vid användning av hålsågsfunktionen
måste stödrullen justeras så att bladet kan röra sig fritt.
Lossa sågfotens främre
skruv och dra rullen bakåt.
Dra sedan åt skruvarna.
ANVÄNDNING AV STICKSÅGEN
Sågen startas genom att trycka in strömbrytaren (1).
Sågen stoppas genom att släppa strömbrytaren. Se till
att strömbrytaren är i “AV”-läge när kontakten sätts in i
väggen. Strömbrytaren kan låsas i “TILL”-läge genom
att trycka in låsknappen (2). Låsknappen frigörs genom
att man trycker på och av strömbrytaren en gång till.
Frigör alltid låsknappen innan kontakten dras ut.
JUSTERING AV SÅGFOTEN FÖR GERINGSSÅGNING
Sågfoten kan ställas in i 0˚-45˚ vinkel åt bägge håll.
Dra ut kontakten ur väggen.
Skjut upp eller avlägsna
sågskyddet (4) och lossa
sågfotens båda skruvar. Dra
sågfoten bakåt något och
ställ in önskad vinkel med
hjälp av skalan eller skjut
den något framåt för fasta
lägen vid 0˚, 15˚, 30˚ eller 45˚.
Dra åt skruvarna. Även om
den fasta graderingen på
sågfoten räcker för de flesta
arbeten, kan det ibland vara
önskvärt att kontrollera
vinkeln med en gradskiva.
Gör ett testsnitt på en provbit för att kontrollera vinkeln.
För att skjuta tillbaka sågfoten för sågning i rät vinkel,
lossa skruvarna och skjut bottenplattan tills den är i ca.
90˚ vinkel mot bladet. Skruva sedan åt skruvarna
samtidigt som Du trycker bottenplattan något framåt.
Vid behov, justera stödrullen ännu en gång med hjälp
av den främre skruven.
SPÅNBLÅSNING
För att lättare kunna se vad
man sågar har sticksågen
en spånblåsningsfunktion.
Skjut upp eller avlägsna
sågskyddet och se till att
reglaget pekar mot symbolen
.
DAMMUTSUG
Sticksågen kan anslutas till de flesta industridammsugare med hjälp av en dammsugaradapter (extra
tillbehör).
Anslut adaptern baktill på
sticksågen och sätt fast
dammsugarslangen över
eller i adaptern beroende på
slangens storlek.
Bladskyddet skall vara monterat och i nedskjutet läge
och reglaget för spånblåsning/spånutsug skall peka
mot symbolen
.
SVERIGE
ELEKTRONISK HASTIGHETSREGLERING
Endast för modeller med elektronik
Hastighetsregulatorn används
för att ställa in önskad
hastighet beroende på vilket
material som skall sågas.
Se nedanstående tabell:
Material
Hastighet
Trä
6 - max
Metall
2-3
Aluminium
3-5
PVC
3-4
Keramik
3-5
Observera! Om Du har sågat med en hastighet mellan
1 och 4 under en längre tid, skall Du låta sågen gå, fritt
i luften, på maximal hastighet i 3 minuter för att den
skall kylas.
HÅLSÅGSFUNKTION
Endast hålsticksågar
Vid användning av hålsågsfunktionen skall stödrullen
föras bakåt, så att bladet kan röra sig fritt.
Hålsågsfunktionen möjliggör maximal kontroll vid
avancerad figursågning.
Tryck in låsknappen (10)
framtill på sågen och
hålsågsratten (9) hoppar
upp. Dra upp ratten helt och
hållet. Nu kan
hålsågsfunktionen
användas. Använd den ena handen för att styra sågen
och den andra handen för att vrida på ratten för att
styra bladet längs såglinjen. Bladet kan vridas i 360˚.
Bladet kan låsas i fyra lägen
270˚
180˚
- 0˚, 90˚, 180˚ och 270˚ för rak
0˚
90˚
sågning på svåråtkomliga
ställen. För att låsa bladet i
något av de fyra lägena,
tryck in låsknappen framtill
på sågen och tryck ner ratten. När Du sedan släpper
låsknappen är bladet låst i det valda läget. För
återställning, tryck in låsknappen igen. För vanlig rak
sågning med sticksågen, tryck in låsknappen och tryck
ner ratten och justera sågfoten.
66
TIPS
Sågning i laminater
Bladet skär när det går uppåt. Därför kan det bli hack eller
materialet splittras. Vid sågning av tunna träplattor och
plastlaminat bör man använda ett fintandat metallblad och
såga från baksidan av materialet. För att minska risken för
förstörda kanter på plastlaminat kan man klämma fast en
träfiberskiva på var sida av laminaten och sedan såga
genom allt samtidigt. Välj alltid rätt sågblad.
Håltagning utan förborrning
Sågbladet kan föras ner direkt mot en träyta utan
förborrning. Markera först ut snittlinjen tydligt. För sedan
sågen framåt så att den uppböjda delen av sågfoten vilar
mot arbetsstycket, men med bladet en bit från underlaget.
Starta sågen i detta läge och sänk bladet sakta mot
arbetsstycket precis över startpunkten. Sänk ner den bakre
delen av sågfoten medan du håller ett fast tryck med
framdelen av sågfoten mot arbetsstycket. Sågbladet
arbetar sig nu sakta ner i materialet. Skjut inte sågen framåt
längs snittlinjen förrän sågbladet har arbetat sig helt
igenom materialet och sågfoten ligger plant mot underlaget.
Sågning av metall
Din sticksåg kan användas vid sågning av tunn stålplåt
och icke-järnhaltiga metaller såsom koppar, mässing,
aluminium etc. Vid sågning av tunnare plåt
rekommenderas att man använder en trä- eller
plywoodskiva under plåten som stöd för att få ett finare
sågsnitt och undvika vibrationer och att plåten går sönder
vid själva sågningen. Plåten och skivan sågas samtidigt.
Tvinga inte bladet in i metallen för då slits bladet onödigt
fort och motorn kan skadas. Att såga i metall tar längre tid
än att såga relativt tjocka trästycken. Tänk på det och
tvinga inte sågen. Lägg ett tunt lager olja längs den tänkta
såglinjen innan Du börjar såga. Välj alltid rätt sågblad.
Rengöring
Dra ut kontakten. Använd endast mild tvål och en något
fuktig trasa vid rengöring. Många rengöringsmedel
innehåller kemikalier som kan skada plasten. Använd
aldrig bensin, terpentin, aceton, lacknafta eller liknande
produkter. Se till att inte vätska kommer in i maskinen
och sänk heller aldrig ner maskinen i någon vätska.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: KS638SE, KS635S, KS634S,
KS633E, KS632E, KS631, KS630, KS629 överenstämmer
med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104,
EN50144, EN61000. Vägt ljudtryck är 96dB (A), Vägt
ljudeffekt är 88dB (A), Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG, UK
Part no. 372194-00 5/97.1
67
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. KS6_ _ / _ _
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να άρετε
ληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
•
GARANTIEKARTE • KAPTA E°° YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
• GARANTI KORT •
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no. 372194-00 5/97.1
Download PDF

advertising