GK1435 | Black&Decker GK1435 CHAINSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
566808-08 TR
GK1330
GK1430
GK1435
GK1440
GK1630
GK1635
GK1640
2
3
4
5
6
TÜRKIYE
•
Zincirli testerenizi tanıyın
Uyarı! Elektrikli aletlerle çalışırken, yangın,
elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini
azaltmak için temel güvenlik önlemlerine
uyulmalıdır.
Çalışma alanını de ğiştir meden veya
bıçak dahil aletin herhangi bir parçasını
ayarlamadan, temizlemeden, incelemeden,
bileylemeden ya da değiştirmeden önce ve
hasarlı veya dolaşmış kablolar olduğunda
cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
Kullanma kılavuzunu, önerilen tüm güvenlik
talimatlarına dikkat ederek, zincirli testereyi
kullanmadan önce, kullanım sırasında
ve kullandıktan sonra, okuyun. Zincirli
testerenizi iyi durumda muhafaza edin. Zincirli
testerenin çalışması ve kumandalarını,
çalışmaya başlamadan öğrenin fakat
en önemlisi acil bir durumda aleti nasıl
kapatacağınızı bildiğinizden emin olun.
İleride başvurmak için kullanma kılavuzu ve
diğer basılı malzemeyi saklayın.
•
•
•
•
GÜVENLİK TALİMATLARI
•
•
Zincirli testere kullanımını öğrenin. Bu kullanma
kılavuzunu dikkatle okuyarak zincirli testere hakkında, özellikle yuvarlak odun kesme konusunda
bilgi edinin. Testereyi ilk kez kullananların, kütük
kesme konusunda destek üzerinde alıştırma
yapmalarını şiddetle tavsiye ederiz.
Tehlikeli alanlardan sakının. Çalışma alanını
temiz ve düzenli tutun. Mümkün olduğunca kesme desteği üzerinde kesim yapılmasını şiddetle
tavsiye ederiz.
Islak tahta kesmeyin ve zincirli testereyi
yağmur yağarken kullanmayın.
•
•
•
Anahtarlar. Çalışmadan önce ayarlama anahtarlarının testereden çıkartıldığından emin olun.
Sadece HO7RN-F 2 x 1mm2, tipinde veya daha
iyi uzatma kablosu kullanın.
Her zaman dikkatli olun. Zincirli testerenizi yorgunken kullanmayın.
Hasar görmüş parçaları kontrol edin. Çalışmaya
başlamadan önce herhangi bir muhafaza veya
diğer parçadaki hasarın dikkatli bir şekilde incelenmesi ve tasarlandığı işi tam olarak yapabileceğinden emin olunması gerekir. Tüm hareketli
kısımların doğru monte edildiğinden, bir birine
takılmadığından, hiç bir kısmın kırık veya çatlamış olmadığından, hiçbir güvenlik teçhizatının
ve anahtarın zarar görmediğinden emin olun ve
diğer hasarların aletin kusursuz işleyişini olumsuz
olarak etkilemeyeceğini kontrol edin. Hasarlı
herhangi bir muhafaza veya diğer parçanın doğru
bir şekilde tamir edilmesi veya yetkili bir servis
tarafından değiştirilmesi gerekir. Açma / kapama
düğmesi çalışmadığında aleti kullanmayın.
Uyarı! Bu aletle, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya
da ataşmanın kullanılması kişisel yaralanma
riskine yol açabilir.
Zincirli testereyi çalışırken etraftaki kişilerden
uzak tutun. Zincirli testere kullanırken çocukları,
hayvanları ve yetişkinleri daima çalışma alanından uzak tutun.
Zincirli testerenize kullanımda değilken bakım
uygulayın. Önce, yağda bekletilmesi gereken
testere zincirini ve palayı çıkarmadan zincirli
testerenizi herhangi bir zaman zarfınca saklamayın. Zincirli testerenizin parçalarını kuru, güvenli
ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Saklama öncesinde yağ haznesini süzmenizi
öneririz.
Zincirli testerenizi zorlamayın. Elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanılacaksa
daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
•
•
•
•
Koruyucu elbiseler. Aletle çalışırken,
kaymayan güvenlik ayakkabıları, güvenlik
başlığı, gözlük, kulaklık, korumalı pantolon
ve kalın deri eldiveni kapsayan koruyucu
elbiseler giyin.
•
Kesilen parçayı işkence veya mengene ile
sabitleyin. Zincirli testereyi her zaman iki elle
kullanın.
•
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Zincirli testereyi kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın ve fişi hiçbir zaman
kablodan tutarak prizden çıkarmayın. Kabloyu
sıcaktan, yağdan, keskin kenarlardan uzak tutun.
Şebeke kablosunda hasar olup olmadığını sık sık
kontrol edin.
•
7
Her türlü kesme uygulamasında, her zaman
testereyi iki elle, başparmak ve diğer parmaklar
tutma kollarını kavrayacak şekilde sıkıca tutun.
Testere durmadan elinizden bırakmayın.
Sağlam bastığınızdan emin olun ve düşen ağaç
ve dallardan sakınmak için nereye çekileceğinizi
önceden planlayın.
Kontrollü düşüş sağlamak ve pala ile testere
zincirinin yarıkta kalmasını önlemek için takoz
kullanın.
Zincirli testereyi kullanırken vücudunuzun tüm
bölümlerini ve giysilerinizi testereden uzak tutun.
Zincirli testereyi çalıştırmadan önce, testere
zincirinin hiçbir şeye temas etmediğinden emin
olun. Hareket halindeki testere zincirine elle
dokunmayın ve durdurmak çalışmayın.
Zincirli testereyi, fişi şebekeden çekilmiş olarak,
pala ve zincir arka tarafta olacak şekilde ve zincir
kılıfı takılı olarak, dikkatle taşıyın.
Zincirli testereyi temiz tutun. Kir, yağ ve talaşın
testere üzerinde birikmemesine dikkat edin. Havalandırma deliklerinin tıkanmamasına özellikle
dikkat edin. Zincirli testereyi kuru bir bezle silin
ve aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
•
Testere zincirinin bakımı. Testere zincirini
keskin ve palaya tam olarak oturmuş şekilde
tutun. Testere zincirinin ve palanın temiz ve iyi
yağlandığından emin olun.
Alet üzerindeki uyarı sembolleri
Bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
Geri tepmeden sakının. Geri tepme, testere
zincir ucunun beklenmedik bir şekilde
herhangi bir nesne ile temas etmesinden
kaynaklanan palanın yukarı ve geriye
hareketidir. Motor çalışırken testereyi iki elle
sıkıca tutun. Başparmak ve diğer parmaklar
tutma kollarını kavrayacak şekilde sıkıca
tutun ve kestiğiniz malzemeyi dikkatle
takip edin.
Testerenizi ıslak yerlerde kullanmayın
veya yağmura maruz bırakmayın.
Her zaman kulak ve göz koruması
kullanın.
Hasarlı bir kabloyu incelemeden önce
daima fişi prizden çekin. Kablo hasarlıysa zincirli testereyi kullanmamaya
dikkat edin.
Olası geri tepme nedenleri şunlardır:
•
Testere zinciri hareket halindeyken, dalların
veya diğer nesnelerin kazayla bir testere dişine
çarpması.
•
Ahşap yanında bulunan veya ahşaba gömülü
durumdaki metal, çimento veya başka bir sert
malzemeye çarpma.
•
Kör veya gevşek zincir.
•
Omuz hizası üzerinde kesim yapmak.
•
Kesim sırasında zincirli testere tutarken veya
yönlendirirken dikkatli olunmaması.
•
Kesim için yüksek yerlere uzanmak. Daima
sağlam ve dengeli basın, kesim için yükseğe
uzanmayın.
•
Önceki yarığa sokmaya çalışmayın. Bu geri
tepmeye yol açabilir. Her zaman kesim için yeni
bir yarık açın.
•
•
•
•
•
•
•
İşletim güvenliğini sürdürmek için her
10 dakikalık kullanımdan sonra zincir
gerilimini bu kılavuzda belir tildiği
şekilde kontrol edin ve gerektiğinde
3 mm açıklığa geri ayarlayın.
Çift yalıtım
Zincirli testereniz çift yalıtımlıdır. Tüm
dışta kalan metal yüzeyler, elektriksel ve
mekanik parçaların arasına ek bir yalıtım
katmanı yerleştirilerek, elektriksel olarak
şebeke gücünden yalıtılmıştır. Çift yalıtım
yüksek bir elektrik güvenliği sağlar ve aletin
topraklanmasına gerek yoktur.
Elektrik güvenliği
Zincirli testerenizi ağaç veya merdiven üzerinde
ya da sabit olmayan zeminlerde kullanmaya
kalkışmamanızı öneririz. Bunu yapmaya karar
verirseniz, bu pozisyonların son derece tehlikeli
olduğunu bilerek davranın.
Gergin bir dalı keserken, gerilim boşaldığında
dalın size çarpmamasını sağlamak için geri
yaylanmaya karşı dikkatli olun.
Şu malzemelerde ve durumlarda kesmeyin:
•
Hazır kereste.
•
Toprağın içinde.
•
Tel çitler, çiviler vb.
•
Küçük çalılar ve ağaçlar; çünkü ince malzemeler testere zincirine yakalanıp size
çarpabilir veya dengenizi bozabilirler.
Zincirli testereyi omuz hizası üzerinde kullanmayın
Bir kaza durumunda yakında (fakat güvenli bir
mesafede) birilerinin olmasına dikkat edin.
Herhangi bir nedenle testere zincirine dokunmanız gerekirse, önce zincirli testere kablosunu
fişten çekin
Ürünün çıkardığı ses 85 dB(A) üzerine çıkabilir.
Bu nedenle kulaklarınızı korumak için gereken
önlemleri almanızı öneririz.
•
Alet üzerinde belirtilen değerle şebeke voltajının
uygunluğunu kontrol edin.
Teknik özellikleri
Pala uzunluğu
Voltaj
Giriş gücü
(V)
(W)
Maks. kesme
uzunluğu
(sm)
Zincir hızı
(yüksüz m/san) 8
Ağırlık
(kg)
Yağ kapasitesi
(ml)
Güvenlik sınıfı
30 cm
230
1300/
1400/
1600
35 cm
230
1400/
1600
40 cm
230
1400/
1600
30
35
40
8
3.7
180
II
8
3.8
180
II
3.9
180
II
Genel (Şekil A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
Açma/kapama düğmesi
Güvenlik tetiği
Yağ kabı
Yağ seviyesi göstergesi
Ön muhafaza/zincir freni
Zincir kapağı
Zincir kapağının cıvatası
Pala
çarparak oturuyorsa gerilim doğrudur. Pala ve
zincir arasında alt tarafta hiçbir „sarkma“ olmamalıdır.
9. Zincir
10. Zincir kılıfı
11. Anahtar
Not: Zinciri aşırı sıkmayın, bu aşırı yıpranmaya neden
olur ve pala ile zincirin kullanım ömrünü kısaltır.
N o t: Z inc ir yeni ise, yeni bir zinc ir haf i fç e
gerileceğinden ilk kullanımda 2 saat boyunca gerilimi
sıkça kontrol edin (şebeke akımından çıkardıktan
sonra).
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve
fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.
Zincirin yağlanması (Şekil A)
•
•
•
Gerilimi ayarlamak arttırmak için:
•
Vidayı (14) saat yönünde çevirin.
Yeni bir zincir kullandığınız her sefer bunu yapmanız gerekir. Yeni zinciri plastik torbasından
çıkarın ve kullanmadan en az bir saat önce yağa
yatırın. Black & Decker zincir yağı kullanın (kat.
no. A6027).
Zincirli testerenin kullanım ömrü süresince yalnızca bir marka yağ kullanmanızı öneririz çünkü
farklı yağların karışması yağın bozulmasına
ve testere zincirinin ömrünün kısalmasına yol
açabilir.
Asla atık yağ, kalın yağ veya çok ince dikiş makinesi yağı kullanmayın. Bunlar zincirli testerenize
zarar verebilir.
KULLANIMI
Uyarı! Aletin kendi gücünde çalışmasını
sağlayın, aşırı yüklenmeyin.
Yağ haznesinin doldurulması (Şekil E)
•
•
Pala ve zincirin takılması (Şekiller B, C
ve D)
Koruyucu eldiven giyin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yağ kapağını (3) çıkarın ve hazneyi gereken zincir yağı ile doldurun. Yağ seviyesini yağ seviyesi
göstergesinde (4) görebilirsiniz. Yağ kapağını
tekrar takın.
Yağ seviyesi göstergesini periyodik olarak kapatıp kontrol edin; bir çeyrekten daha azı doluysa,
zincirli testerenizi prizden çekin ve doğru ölçüde
yağla doldurun.
Otomatik zincir freni (Şekiller F ve G)
Bu alet, arka tetiği bıraktığınızda veya geri tepme
meydana geldiğinde zinciri 150 milisaniye içinde
durduran bir otomatik zincir frenine sahiptir. Zincir freni
aksamı her kullanım öncesinde test edilmelidir.
Zincirli testereyi sabit bir zemine yerleştirin.
Zincir kapağının cıvatasını (7) gevşetip çıkarın
(Şekil C).
Zincir kapağını (6) çıkarın.
Zinciri (9), palanın üst kısmında bulunan testere
zinciri dişlerinin öne bakmasını sağlayarak,
palayı (8) üzerinden geçirin (Şekil B).
Zinciri palanın etrafına sarın ve palanın arka
ucunun bir yanına döngü oluşturacak şekilde
çekin.
Zinciri ve palayı zincirli testere üzerine yerleştirin.
Zinciri zincir dişlisi sürücüsünün (12) etrafına
geçirin. Palayı millerin (13) üzerine yerleştirin.
Sürgülü somun kancasının (14) germe deliğine
(15) konumlu olduğundan emin olun.
Zincir kapağı (6) testere üzerine yerleştirin.
Zincir kapağının cıvatasını takın (7) ve parmak
girebilecek kadar gerin.
Vidayı (14) (Şekil D) zincir sıkılana dek saat
yönünde çevirin. Zincirin palasının etrafına
oturduğundan emin olun. Aşırı sıkmayın.
Zincir kapağı cıvatasını verilen anahtar ile sıkın.
Zincir freninin ayarlanması
•
Aletin şebeke akımından çıkarıldığından emin
olun.
•
Ön muhafazayı (5) işaretli „ayar“ konumuna geri
.
çekin
Alet artık kullanıma hazırdır.
Geri tepme önleyici zincir freninin çalışması
Geri tepme meydana gelmesi halinde, sol eliniz ön
muhafazayla onu arkaya iterek temas eder ve 150
milisaniye içinde aleti durdurur.
Atalet etkinleştirilmiş zincir freninin çalışması
Zincir freni ön el muhafazası kullanıcının elinin
tersiyle manüel olarak veya kendi ağırlığı ile ileri
doğru itildiğinde etkinleşir. Atalet freninin avantajı,
örneğin zincirli testere düşer konumdayken olduğu
gibi, kullanıcının eli ön muhafazaya temas etmese de,
zincirin bir metale çarpması gibi sert bir geri tepme
ile devreye girmesidir.
Zincir geriliminin kontrol edilmesi ve
ayarlanması (Şekil D)
Geri tepme önleyici zincir freninin test edilmesi
•
Aleti düz bir zeminde her iki elinizle düzgün şekilde kavrayın, zincirinin yerden uzak olduğundan
emin olun ve aleti açın (bkz. „Zincirli testerenin
çalıştırılması“).
•
Sol elinizi, elinizin arkası ön muhafazaya temas
ederek onu arkaya itecek şekilde ön kolun etra-
Kullanmadan önce ve her 10 dakikalık kullanım sonrasında zincirin gerilimini kontrol etmeniz gereklidir.
•
Resimde gösterilen şekilde zinciri hafifçe çekin.
Eğer zincir 3 mm.den çekilip bırakılınca palaya
9
Bir uçtan destekleniyorsa:
•
Önce, parçalanmayı önlemek için üçte birini
yukarı kesin, sonra parçalanmayı önleyecek
şekilde aşağı doğru kesin,
fında çevirin (Şekil G). Zincir bir saniyeden daha
az sürede duracaktır.
Zincir freni çalıştırıldıktan sonra sıfırlanması:
•
„Zincir freninin ayarlanması“ için talimatları
izleyin.
Eğim üzerindeyse (Şekil L):
•
Daima yokuş yukarı durun.
Notlar:
•
Ön muhafaza konumuna ayarlı olmaması halinde
aleti açmak mümkün olmayacaktır.
•
Motorun tamamen durduğunu duymadan aleti
yeniden başlatmaktan kaçının.
•
Zincir hemen durmazsa, bu, gerilmesi gerektiğini
gösterir (bkz. „Pala ile zincirin takılması“).
Bir testere tezgahı kullanılıyorsa (Şekil M):
Mümkünse kesinlikle kullanılması önerilir.
•
Kütüğü sabitleyin. Daima testere tezgahının
kolları dışından kesin.
BAKIM (Şekil N)
Düzenli bakım uzun ve etkili alet ömrü sağlar.
Aşağıdaki kontrolleri düzenli olarak yapmanız
önerilir.
Aletin açılması (Şekil A)
•
Zincirli testereyi iki elinizle düzgün şekilde
kavrayın. Güvenlik tetiğini (2) ileri itin ve sonra
çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (1)
basın.
•
Motor çalışınca, başparmağınızı güvenlik
tetiğinden (2) kaldırın ve kolu düzgün şekilde
kavrayın.
Aleti zorlamayın - çalışması için serbest bırakın.
Tasarlandığı hızda görevini daha iyi ve daha güvenli
bir şekilde yerine getirecektir. Aşırı güç uygulanması
zincirin gerilmesine yol açar.
Yağ seviyesi
Hazne içindeki yağın bir çeyreğin altına düşmemesi
gerekir.
Testere zinciri ve pala
•
Her birkaç saatlik kullanım sonrasında, pala ile
zincirini çıkarın ve temizleyin.
•
Yeniden kurarken, pala 180° döndürülmeli ve
zincir dişlisi burnu zincir dişlisi yağlama deliğinden yağlanmalıdır (18). Bu sayede pala raylarının
çevresinde daha iyi dağılım sağlar.
Testere zinciri veya pala sıkışırsa:
•
Aleti kapatın.
•
Aleti güç kaynağından çıkarın.
•
Palanın gerginliğini azaltarak yarığı takozlarla
açın. Zincirli testereyi burkarak açmaya çalışmayın. Yeni bir kesim işlemine başlayın.
Devirme (Şekiller H - J)
•
•
•
•
Düşen ağaçlardan veya dallardan nasıl güvenli
bir şekilde kaçabileceğinizi önceden planlayın.
Ağacın çapının üçte birini kesin (şekil H). Daha
sonra yukardan aşağıya 45° açıyla kesin. Bu
şekilde testerenin sıkışmasını önlersiniz.
Diğer taraftan tek bir düşme kesiği açın ama
yarığı tam kesmeden durun (şekil I).
Açmak ve ağacı devirmek için, düşme kesiği içine
takoz veya takozlar sürün (Şekil J).
Kütük kesme (Şekiller K-M)
Nasıl keseceğiniz kütüğün nasıl desteklendiğine
bağlıdır. Mümkünse bir testere tezgahı kullanın. Yeni
bir kesime daima çalışan bir zinciri ve milli tampon
(15) ahşaba temas ederken başlayın (Şekil K).
Kesimi tamamlamak için milli tamponu ahşaba karşı
döndürerek oynatın.
Tüm uzunluğu boyunca destekleniyorsa:
•
Aşağı doğru bir kesim yapın, ama yere teması
önleyin çünkü testere zinciri hemen körelir.
Her iki uçtan destekleniyorsa:
•
Önce, parçalanmayı önlemek için üçte birini
aşağı kesin, sonra ilk kesimi karşılayacak şekilde
tekrar kesin,
10
ARIZA GIDERME
Alet doğru çalışmıyor ise, aşağıdakileri kontrol edin.
Arıza
Olası nedeni
Ne yapmalı
Alet çalışmıyor.
Yanmış sigorta.
Bozulmuş artık akım cihazı
(RCD).
Alet fişi prize takılmamış.
Sigortayı değiştirin
RCDyi kontrol edin.
Fişi prize takın.
Alet çalışmıyor, güvenlik tetiği
çalışmıyor
Geri tepme önleme muhafazası
fren konumunda
Muhafazayı geri kaydırın.
Tetik bırakıldığında zincir hemen
durmuyor.
Zincir gergin değil.
Zincir gerginliğini kontrol edin.
Pala veya zincir sıcak veya
duman çıkartıyor.
Yağ haznesi boş.
Zincir çok gergin.
Palayı yağlamak gerekiyor.
Yağ seviyesini kontrol edin. Zincir
gerginliğini kontrol edin.
Testere zincirinin keskinleştirilmesi
Aletten mümkün olan en yüksek per formansı
almak istiyorsanız, testere zincirinin dişlerini keskin
tutmanız önemlidir. Bu işlem için gerekli talimatlar
zincir eğesi ambalajı üzerinde bulunmaktadır. Bu
amaçla kullanım için Black & Decker testere zinciri
keskinleştirme kiti almanızı öneririz (Black & Decker
servis acentelerinden ve belirtilen satıcılardan temin
edilebilir).
ÇEVRENIN KORUNMASI
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşündüğünüzde veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Yıpranmış testere zincirlerinin değiştirilmesi
Yedek testere zincirleri satış noktalarından veya
Black & Decker servis acentelerinden temin edilebilir.
Daima orijinal yedek parça kullanın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri
dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tek r ar kullanılması ç ev re k ir lili ğ inin
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Testere zincirinin keskinliği
Testere zincir dişleri yere veya çiviye temas etmeleri
halinde körleşir.
Testere zincirinin gerilimi
Testere zinciri gerilimini düzenli olarak kontrol edin.
Zincirli te sterenizin onar ıma ihtiyaç
duyması durumunda yapılacaklar
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Zincirli testereniz ilgili güvenlik gerekliliklerine
uygundur. Onarımlar yalnızca yetkili bir kişi tarafından
orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir
aksi takdirde kullanıcı için son derece tehlikeli
sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu kullanım kılavuzunu
güvenli bir yerde tutmanızı öneririz.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için lütfen
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da,
Internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam
detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
AKSESUARLAR
Kat. No
A6154
A6155
A6156
A6039
A6027
Açıklama
zincir 300 mm / 12”
zincir 350 mm / 14”
zincir 400 mm / 16”
Keskinleştirme kiti
0.5 l zincir yağı
11
GARANTI
AT uygunluk beyanatı
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı
hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
GK1330/GK1430/GK1435/GK1440/GK1630/1635/
GK1640
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu teyit eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014
2000/14/EC, Zincirli testere ≤ 1600 W, Ek V
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek
en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı
kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı
aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler
şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
2000/14/EC‘ye göre ölçülen ses basıncı düzeyi:
88 dB(A)
LpA (ses basıncı)
101 dB(A)
LWA (akustik güç)
LWA (garantili)
103 dB(A)
Ses basıncının 85 dB(A)‘yı aştığı hallerde
her zaman kulaklık takın.
EN 50144‘e göre el/kol ağırlıklı titreşim değeri:
3,5 m/s2
TÜV Rheinland
Cert. No.
BM981084801
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
İngiltere
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
12
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
0346 221 47 55
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00076436 - 18-07-2008
13
14
Download PDF

advertising