DW922K | DeWalt DW922K CORDLESS DRILL Type 1-2 instruction manual

®
89
DW917K2
DW921K2
DW922K2
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße, Postfach 1202
65510 Idstein
Tel: 06126 216
Fax: 06126 212440
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·
∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7
43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 297100
Fax: 977 297138
Fax: 977 297119
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21
69571 Dardilly Cedex
Tel: 72 20 39 20
Tlx: 306 224F
Fax: 72 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock
Co. Dublin
Tel: 01 278 18 00
Fax: 01 278 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 039 23 87 204
Fax: 039 23 87 593
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 508 22 01
Fax: 076 503 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 32 46 40
Fax: 22 32 46 50
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165
Postfach 320,1231 Wien
Tel: 0222 66116
Tlx: 13228 Black A
Fax: 0222 6611614
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril
2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: +35 80 825 45 40
Fax: +35 80 825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: +35 80 825 45 40
Fax: +35 80 825 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel: 01753 574 277
Fax: 01753 521 312
TËÏ: 01 9242870
Fax: 01 9242869
Service: 01 9242876-7
90
3
4
5
6
7
2
1
8
9
12
11
8
10
A
91
13
B
14
2
4
C
D
92
5
E
G
93
F
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
30
Italiano
37
Nederlands
45
Norsk
52
Português
59
Suomi
66
Svenska
73
EÏÏËÓÈη
80
Copyright DEWALT
94
95
96
DANSK
TRÅDLØS BORE/SKRUEMASKINE MED
MIDTERHÅNDTAG DW917K2/DW921K2/DW922K2
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
Konformitetserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
da - 1
da - 2
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 4
da - 5
da - 6
da - 7
Tekniske data
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Lader
Spænding
Udgang
Ladestrøm normal
vedligeholdelse
Ladetid
Vægt
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
Spænding
Omdrejningstal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Borepatron kapacitet
Maksimal borekapacitet i stål/træ
Vægt
* Leveres med 2 batterier
1
V
mm
da - 1
DANSK
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
Konformitetserklæring
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 60335, EN 55104,
EN 61000 & EN 55014.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til DIN 45635 Part 1 & Part 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
<70
<70
<70
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
<85
<85
<85
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Europachef
Produktplanlægning & Udvikling
Brian Cooke
DEWALT, County Durham, U.K.
da - 2
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn. Anvend
ikke elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg
for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller laderen. Uvedkommende personer
skal holdes væk fra arbejdsområdet.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De
kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
2
DANSK
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der
opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug
ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er gået i
stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet, hvis
afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
3
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af ELUdstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved
hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
• Anvend ladeaggregatet med batteripakker, der
følger med værktøjet: DE9100- DE9064,
DE9101-DE9062, DE9103-DE9074.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Batteriet oplader
100
%
Batteriet er opladet
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Opladelig boremaskine/skruetrækker
2 Batterier
1 Batterilader
1 Metalkuffert
1 Brugervejledning
1 Registreringskort
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
da - 3
DANSK
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT boremaskine/skruetrækker er
konstrueret med henblik på professionelle bore- og
skrueopgaver.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Selvspændende borepatron
4 Funktionsvælger/drejningsmomentkontrol
5 Gearvælger
6 Ventilationshullerne
7 Håndtag
8 Batteri
Lader
Deres DEWALT oplader er beregnet til batterier med
en specifik spænding (der henvises til de tekniske
specifikationer).
8 Batteri
9 Udløserknapper
10 Lader
11 Ladeindikator (rød)
12 Ladeindikator (grøn)
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 55014 & EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Samling og justering
Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
Slå altid værktøjet fra (OFF), før batteriet
monteres eller afmonteres.
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet.
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
da - 4
DEWALT forhandler. Under opladningen kan laderen
og batteriet blive varme. Dette er normalt og
indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 5 °C
eller over 35 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (8) oplades ved at det sættes i laderen
(10) som vist på tegningen og at laderen
tilsluttes. Sørg for at batteriet sidder korrekt i
laderen. Den røde ladeindikator (11) lyser. Efter
ca. 1 time slukkes den og den grønne
statusindikator (12) lyser. Batteripakken er nu
ladet helt op og ladeaggregatet skifter til
vedligeholdelsesfunktion. Batteriet er nu helt
opladet.
• Hvis den grønne indikator lyser for tidligt er
batteripakken muligvis for varm. Fjern
batteripakken og lad den køle af inden
opladningen fortsættes.
• Hvis den grønne indikator lyser op øjeblikkeligt, er
batteripakken ladet helt op.
• Lad batteripakken sidde i ladeaggregatet i nogle
minutter og sæt den derefter i igen.
• Batteriet er nu helt opladet. Batteriet kan derefter
tages af når som helst eller det kan blive
siddende i laderen, så længe det skal være.
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i håndtaget (7), indtil der høres
et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (9) samtidigt og trække batteriet
ud af håndtaget (7).
Sådan indsættes og fjernes et tilbehør (fig. A & B)
• Åbn patronen ved at dreje ringen (13) mod uret
og sæt bitsen i patronen.
• Spænd kraftigt ved at dreje borepatronen med
uret, mens der holdes på patronens bageste del
med den anden hånd.
• Boret/bitsen fjernes i omvendt rækkefølge.
4
DANSK
Valg af funktion eller justering af
drejningsmoment (fig. C)
Kransen på dette værktøj har 5 positioner til justering
af drejningsmomentet for at tilpasse det til skruens
størrelse og til arbejdsemnet. Vedrørende indstilling
af drejningsmoment, se afsnittet „Skruning“.
Dit værktøj har følgende funktioner:
Rotationsboring:
for stål, træ, plastik og murværk.
Funktionsvælger indstillinger:
skruetrækning
• Vælg den ønskede funktion eller det ønskede
drejningsmoment ved at stille ind på symbolet
eller nummeret på funktionsvælgeren (4) mod
indikatoren (14) på huset.
Omskifter for højre/venstregang (fig. D)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny omdrejningsretning.
Gearvælger (fig. E)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (5) for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
(boring af store huller, skruning af store skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
(små huller, boring i træ)
For information om hastigheder, se tekniske data.
• Skub altid gearvælgeren helt frem eller
helt tilbage.
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
mens maskinen arbejder.
Afmontering af patronen (fig. F & G)
• Åbn borepatronens kæber så meget som muligt.
• Anvend en skruetrækker i patronen og fjern
skruen, som holder patronen fast (12) ved at
dreje den med uret som vist (fig. F).
• Indsæt en sekskantnøgle i patronen og slå på
den med en hammer som vist (fig. G).
5
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet. Stort
tryk øger ikke borehastigheden, men
nedsætter værktøjets ydeevne og evt.
også levetiden.
• For at minimere blokering ved
gennembrydning, bør presset med boret
gradvist reduceres ved slutningen af
boringen.
• Lad motoren gå, mens boret trækkes ud
af et boret hul. Dette hjælper med til at
forhindre at boret sætter sig fast.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Indsæt det ønskede tilbehør.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
• Vælg højre- eller venstregang.
Tænd og sluk (fig. A & D)
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen (1).
Værktøjets hastighed reguleres med trykket på
afbryderen.
• Værktøjet stoppes ved at slippe afbryderen (1).
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2)
i midterposition.
Boremaskinen er udstyret med en
bremse, som stopper borepatronen, så
snart afbryderen udløses helt.
Skruetrækning (fig. A)
• Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af
omskifteren (2).
• Indstil kransen (4) på position 1 og begynd at
skrue (lavt moment).
• Hvis koblingen udløses for tidligt, justeres
kransen for at øge momentet.
Rotationsboring (fig. A)
• Slagboring vælges ved hjælp af
funktionsvælgeren (4), hvis den er monteret.
da - 5
DANSK
Boring i metal
• Brug skæreolie når du borer i metal, foruden
boring i støbejern og messing, som skal tørbores.
Boring i murværk
• Anvend stenbor med karbidspids ved lav
hastighed. Tryk jævnt på boret. En jævn strøm af
støv er tegn på korrekt borehastighed.
Boring i træ
• Man kan bore træ med samme spiralbor som til
metal. Disse bor skal kontinuerligt tages ud af
borehullet for at fjerne spåner fra boret. Ellers er
der risiko for at boret bliver overophedet.
• Til store huller, bruges træbor.
• Arbejdsemner som kan flises, bør støttes med et
ekstra stykke træ.
• Brug et stykke træ til at holde emner fast, der
eventuelt splintre.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Symbolet betyder, at værktøjet indeholder
nickelcadmium (NiCd)-celler. Når dit produkt eller
batteripakke skal udskiftes, bør man tænke på at
beskytte miljøet.
DEWALT anbefaler følgende:
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
opladningen. Fjern batterierne fra maskinen.
NiCd-cellerne kan genbruges.
• Smid derfor ikke batterierne ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald. De kan da havne
på en forbrændingsanstalt eller lign., hvilket bør
undgås af hensyn til miljøet.
• Af miljømæssige hensyn, bør batterierne
afleveres til et DEWALT serviceværksted,
forhandler eller et af de indsamlingssteder, som
findes i kommunen.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Genbrug af udtjente batterier
DEWALT opladelige produkter og batterier er
konstruerede til at kunne genoplades og afgive fuld
kapacitet.
da - 6
6
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
7
da - 6
DEUTSCH
AKKU-BOHRSCHRAUBER
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
de - 1
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 2
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Bohrfutter-Spannweite
Max. Bohrleistung in Stahl/Holz
Gewicht
* 2 Akkus mitgeliefert
(Volt)
(min-1)
(min-1)
(mm)
(mm)
(kg)
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
(Volt)
(Ah)
(kg)
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Ladegerät
Netzspannung
Ausgangsspannung
Ladestrom Normalmodus
Pflegemodus
Ladezeit
Gewicht
(VAC)
(VDC)
(A)
(mA)
(Std.)
(kg)
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
de - 1
8
DEUTSCH
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Direktor Europa
Produktplanung und Entwicklung
Brian Cooke
DEWALT, County Durham, U.K.
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
elektrische Spannung
Feuergefahr
Konformitätserklärung
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 60335, EN 55104, EN 61000 & EN 55014
konzipiert wurden.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
& 89/392/EWG, gemessen nach DIN 45635 T 1 und
T 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
<70
<70
<70
dB(A)
<85
<85
<85
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
9
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie
Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder den Lader nicht berühren, halten
Sie speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitsde - 2
DEUTSCH
7
8
9
10
11
12
13
14
handschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz.
Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahr führen.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
de - 3
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um
den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges
zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert
oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt
ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch, vor
der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie, daß
Metallteile die Anschlüsse eines nicht am
Werkzeug befindlichen Akkus kurzschließen (z.B. Schlüssel, die mit dem
Akku zusammen in einer Tasche
getragen werden).
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure wie
Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den
Augen in Berührung kommt, spülen Sie mindestens
10 Minuten lang mit reichlich klarem Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
• Verwenden Sie die Ladegeräte DE9100, DE9101
& DE9103 ausschließlich zum Laden der entsprechenden Akkus DE9064, DE9062 bzw. DE9074.
10
DEUTSCH
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Akku wird geladen
100
%
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß EN
55014 & EN 50144 zweifach isoliert; eine
Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
Akku ist geladen
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrschrauber
2 Akkus
1 Akkuladegerät
1 Stahltragekoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Garantiekarte
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT Akku-Werkzeug wurde für professionelle Bohr- und Schraubarbeiten entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
3 Schnellspannbohrfutter
4 Kombinierte Bohr- und Drehmomenteinstellung
5 Getriebeumschaltung 1./2. Gang
6 Belüftungsschlitze
7 Handgriff
8 Akku
Ladegerät
Ihr DEWALT-Ladegerät ist ausschließlich zum Laden
von Akkus einer bestimmten Nennspannung
bestimmt; vgl. die technischen Daten.
8 Akku
9 Löseknöpfe
10 Ladegerät
11 Ladekontrolleuchte (rot)
12 Ladestatus-Kontrolleuchte (grün)
11
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 0,5 mm2. Rollen Sie das
Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig
aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
Schalten Sie das Werkzeug immer AUS,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der
Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Ladeund Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität
erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen.
de - 4
DEUTSCH
Während des Ladens können sich Ladegerät und
Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb
und deutet nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 5 °C oder
über 35 °C.
Empfohlene Ladetemperatur:
zirka 24 °C.
• Um den Akku (8) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (10) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote
Ladekontrolleuchte (11) muß auf leuchten. Nach
ca. 1 Stunde erlischt die Ladekontrolleuchte und
leuchtet die grüne Ladestatus-Kontrolleuchte
(12) auf. Der Akku ist nun vollständig geladen;
das Ladegerät schaltet in den Pflegemodus.
• Falls die grüne Kontrolleuchte zu früh
aufleuchtet, kann es sein, daß der Akku zu heiß
ist. Entfernen Sie den Akku und lassen Sie ihn
abkühlen, bevor Sie erneut versuchen, ihn zu
laden.
• Falls die grüne Kontrolleuchte sofort aufleuchtet,
ist der Akku vollständig entladen. Lassen Sie ihn
einige Minuten im Ladegerät, entfernen Sie ihn
und legen Sie ihn erneut in das Ladegerät.
• Der Akku kann jederzeit aus dem Ladegerät
entfernt oder auf unbegrenzte Zeit im
angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
Anbringen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff (7), bis er
arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (9) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff (7) heraus.
Einsetzen und Entfernen eines Werkzeuges
(Abb. A & B)
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
vorderen Teil (13) des Bohrfutters entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie das Einsatzwerkzeug bis zum Anschlag in das Bohrfutter
ein.
de - 5
• Ziehen Sie das Bohrfutter kräftig an, indem Sie
mit der einen Hand den vorderen Teil im
Uhrzeigersinn drehen, während Sie den hinteren
Teil mit der anderen Hand festhalten.
• Gehen Sie zum Entfernen des Einsatzwerkzeuges in umgekehrter Reihenfolge vor.
Wählen der Betriebsart/Drehmoment-Vorwahl
(Abb. C)
Der Einstellring (4) dieser Werkzeuge hat 5 Positionen pro Gang für die Drehmoment-Vorwahl beim
Schrauben. Die richtige Einstellung hängt von der
Schraubengröße und dem Werkstücksmaterial ab
und wird im Abschnitt „Schrauben“ beschrieben.
Ihr Akku-Bohrschrauber kann in folgenden Betriebsarten verwendet werden:
Bohren:
zum Bohren in Stahl, Holz und Kunststoffen.
Drehmoment-Positionen:
zum Schrauben.
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart bzw.
Drehmomenteinstellung, indem Sie das entsprechende Symbol bzw. die richtige Zahl auf dem
Einstellring (4) zum Pfeil (14) drehen.
Rechts-/Linkslaufschalter (Abb. D)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen
die Drehrichtung an.
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht, und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
Getriebeumschaltung (Abb. E)
Ihr DEWALT Akku-Werkzeug besitzt ein Zweiganggetriebe, das an der Getriebeumschaltung (5)
eingestellt werden kann.
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment (große
Bohrdurchmesser, Verarbeitung großer Schrauben)
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment (kleine
Bohrdurchmesser oder Bohren in Holz)
Die Drehzahl entnehmen Sie den technischen Daten.
12
DEUTSCH
• Bewegen Sie die Getriebeumschaltung
immer vollständig nach vorne oder
vollständig nach hinten, bis sie hörbar
einrastet und eine „1“ für 1. Gang bzw.
eine „2“ für 2. Gang auf der Umschaltung
sichtbar ist.
• Wechseln Sie nicht den Gang, während
die Maschine in Betrieb ist.
Entfernen und Montieren des Bohrfutters
(Abb. F & G)
• Öffnen Sie die Bohrfutterspannbacken vollständig.
• Entfernen Sie die Bohrfutter-Halteschraube (16)
mit Hilfe eines Schraubenziehers, indem Sie sie
im Uhrzeigersinn drehen (Siehe Abbildung F).
• Spannen Sie einen Innensechskantschlüssel in
das Bohrfutter ein und schlagen Sie mit einem
Hammer auf den Innensechskantschlüssel (siehe
Abbildung G). Das Bohrfutter wird dadurch
gelöst, so daß es von Hand abgedreht werden
kann.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verdrahtung.
• Drücken Sie das Werkzeug beim
Arbeiten nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Sobald Sie spüren, daß das Werkstück
fast durchbohrt ist, reduzieren Sie
schrittweise den Druck auf die Bohrerspitze, bis der Bohrvorgang beendet ist.
• Lassen Sie beim Herausziehen des
Bohrers den Motor weiterlaufen, um ein
mögliches Festlaufen des Bohrers zu
vermeiden.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Spannen Sie das entsprechende Werkzeug ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
13
• Wählen Sie Rechts- bzw. Linkslauf für Schrauben
oder Bohren.
EIN- und AUSschalten (Abb. A & D)
• Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges drücken
Sie den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Schalter eingedrückt wird, um so höher ist die
Drehzahl des Antriebsmotors
• Lassen Sie zum Stoppen des Elektrowerkzeuges
den Drehzahlregelschalter (1) los.
• Um das Akku-Werkzeug vor unbeabsichtigtem
Einschalten zu schützen (z.B. beim Transport im
Werkzeugkoffer), schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelposition.
Ihre Bohrmaschine verfügt über eine
Bremse, die das Bohrfutter beim
Loslassen des Drehzahl-Regelschalters
sofort zum Stillstand bringt.
Schrauben (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder
Linkslauf.
• Stellen Sie den Ring auf Position 1 und fangen
Sie mit dem Schrauben an (niedriges Drehmoment).
• Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt, stellen
Sie den Einstellring auf einen größeren Wert ein.
Bohren (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Umschaltring (4) die
Betriebsart Bohren.
Bohren in Metall
• Verwenden Sie beim Bohren in Metall eine
Kühlflüssigkeit. Beim Bohren von Gußeisen,
Grauguß und Messing sollte trocken gebohrt
werden.
Bohren in Mauerwerk
• Verwenden Sie beim Bohren in Mauerwerk
hartmetallbestückte Bohrer.
Bohren in Holz
• Bohrungen in Holz sollten mit Holzbohrern,
können aber auch mit den gleichen Bohrern wie
für Metall, ausgeführt werden. In diesem Fall
sollten Sie beim Bohren den Bohrer gelegentlich
aus dem Holz herausziehen, um die Späne aus
dem Bohrloch zu entfernen. Hierdurch wird ein
Überhitzen des Bohrers verhindert.
de - 6
DEUTSCH
• Beim Bohren in Materialien, die leicht splittern
oder ausreißen, sollten Sie einen Holzklotz hinter
Ihr Werkstück legen.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Fachhändler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Hierzu sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
• Entladen Sie die Zellen durch Dauer-betrieb, bis
Ihre Maschine keine Leistung mehr zeigt.
Entfernen Sie im Anschluß den leeren Akku - wie
unter B beschrieben - von Ihrer Maschine.
• Nickel-Cadmium-Zellen sind recycelbar und
dürfen deshalb nicht dem normalen Hausmüll
zugeführt werden, sondern erfordern eine
Sonderentsorgung.
• Geben Sie zu diesem Zweck den Akku zur
DEWALT-Zentrale oder der Vertragswerkstatt.
Falls notwendig, nehmen Sie Kontakt mit Ihrer
örtlichen Stadtverwaltung auf, um Informationen
bzgl. einer umweltfreundlichen Entsorgung zu
erhalten. Auf diesem Weg können die gesammelten Akkus fachgerecht entsorgt und/oder einem
Recycling-Verfahren zugeteilt werden.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Wiederaufladbare Akkus und die Umwelt
Die Akkuzellen von DEWALT-Akkumaschinen sind
wiederaufladbar und zeichnen sich durch eine hohe
Lebensdauer bei ständig wiederkehrender voller
Leistung aus.
Hierfür sind u.a. die Nickel-Cadmium-Zellen
verantwortlich, die der Akku dieser Maschine
beinhaltet. Wenn Ihr Akku eines Tages ersetzt
werden muß, denken Sie bitte an den Umweltschutz.
de - 7
14
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch die mit Händlerstempel
versehene Garantiekarte bzw. durch den
Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muß.
In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite.
15
de - 8
ENGLISH
CORDLESS MIDHANDLE DRILL SCREWDRIVER
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 7
Technical data
kg
DW917K2*
7.2
0-250
0-750
10
10/15
1.5
DW921K2*
9.6
0-350
0-1,000
10
12/20
1.5
DW922K2*
12
0-400
0-1,200
10
12/22
1.6
Battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
DE9064
7.2
1.25
0.35
DE9062
9.6
1.25
0.45
DE9074
12
1.25
0.55
Charger
Mains voltage
Output voltage
Charge current normal
maintenance
Charging time
Weight
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7.2
1.55
40
1
0.75
DE9101
230
9.6
1.55
40
1
0.9
DE9103
230
12
1.35
40
1
1.0
Voltage
No load speed
1st gear
2nd gear
Chuck capacity
Maximum drilling capacity in steel/wood
Weight
* Supplied with two battery packs
en - 1
V
min-1
min-1
mm
16
ENGLISH
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard!
Declaration of conformity
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55104,
EN 61000 & EN 55014.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to DIN 45635
Part 1 and Part 2 (EN 50144):
DW917K2
DW921K2
DW922K2
LpA (sound pressure) dB(A)*
<70
<70
<70
LWA (acoustic power) dB(A)
<85
<85
<85
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW917K2
DW921K2
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2
European Director
Product Planning & Development
Brian Cooke
DEWALT, County Durham, U.K.
17
DW922K2
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or charger. Keep all people away from the
work area.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
en - 2
ENGLISH
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Keep all
controls dry, clean and free from oil and grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use, before
servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
en - 3
Additional safety instructions for battery packs
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water. Neutralize
with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
In case of eye contact, rinse abundantly with
clean water for at least 10 minutes. Consult a
physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
• Use the chargers DE9100, DE9101 & DE9103
with their respective battery packs DE9064,
DE9062 & DE9074 only.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Battery charging
100
%
Battery charged
Package contents
The package contains:
1 Cordless Midhandle Drill/Screwdriver
2 Battery Packs
1 Battery Charger
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Guarantee card
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT Cordless Midhandle Drill/Screwdriver
has been designed for professional drilling and
driving applications.
18
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
Variable speed switch
Forward/reverse slider
Keyless chuck
Mode selector/torque adjustment collar
Two gear selector
Ventilation slots
Grip
Battery pack
Charger
Your DEWALT charger is dedicated to specific
voltage battery packs (refer to the technical data).
8 Battery pack
9 Release buttons
10 Charger
11 Charging indicator (red)
12 Charged status indicator (green)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated in
accordance with EN 55014 & EN 50144.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
19
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
0.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
Always switch OFF the tool before
inserting or removing the battery pack.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack
When charging the battery pack for the first time, or
after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity. Always check
the mains prior to charging the battery pack. If the
mains is functioning but the battery pack does not
charge, take your charger to an authorised DEWALT
repair agent. Whilst charging, the charger and the
battery pack may become warm to touch. This is a
normal condition and does not indicate a problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures <5 °C or >35 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (8), insert it into the
charger (10) as shown and plug in the charger.
en - 4
ENGLISH
•
•
•
•
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger, but do not force it. The red charging
indicator (11) will light. After approx. 1 hour, it will
switch off and the green status indicator (12) will
light. The battery pack is now fully charged and
the charger switches to maintenance mode.
If the green indicator lights too soon the battery
pack may be too hot. Remove the battery pack
and allow it to cool before re-attempting to
charge.
If the green indicator lights instantly, the battery
pack is fully uncharged.
Leave the battery pack in the charger for several
minutes then re-insert.
The battery pack can be removed at any time or
left in the charger indefinitely.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip (7) until it
clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (9) simultaneously and pull the
pack out of the grip (7).
Inserting and removing a bit (fig. A & B)
• Open the chuck by turning the sleeve (13)
counterclockwise and insert the bit shank.
• Tighten firmly by turning the sleeve clockwise
while holding the rear part of the chuck with one
hand.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
Selecting the operating mode or adjusting the
torque (fig. C)
The collar of this tool has 5 positions for the
adjustment of the torque to suit the size of the screw
and the workpiece material. For torque adjustment,
refer to the section “Screwdriving”. Your tool can be
used in the following operating modes:
Drilling:
for steel, wood, plastics and masonry
Collar positions:
for screwdriving
• Select the drilling mode or torque by aligning the
symbol or number on the collar (4) with the
indicator (14) on the housing.
en - 5
Forward/Reverse slider (fig. D)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
Always release the speed switch and
wait until the motor has come to a
complete standstill before changing the
direction of rotation.
Two gear selector (fig. E)
Your tool is fitted with a two gear selector (5) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque
(drilling large holes, driving large screws and
mixing paint)
2 high speed/low torque
(drilling smaller holes, drilling in wood)
For speed rates, refer to the technical data.
• Always push the two gear selector
completely forward or backward.
• Do not change gears at full speed or
during use.
Removing and fitting the chuck (fig. F & G)
• Open the chuck jaws as far as possible.
• Insert a screwdriver into the chuck and remove
the chuck retaining screw by turning clockwise
as shown in figure F.
• Tighten an Allen key into the chuck and strike it with
a hammer as shown in figure G. This will loosen the
chuck so that it can be unscrewed by hand.
• To refit the chuck, proceed in reverse order.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
• To minimise stalling on break-through,
progressively reduce the drill point
pressure towards the end of the operation.
• Keep the motor running when pulling the
20
ENGLISH
bit back out of a drilled hole. This will
help prevent jamming.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Insert the appropriate bit.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Select forward or reverse rotation.
Switching ON and OFF (fig. A & D)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the variable speed
switch (1).
• To lock the tool in OFF-position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
The drill is equipped with a brake to stop
the chuck as soon as the variable speed
switch is fully released.
Screwdriving (fig. A)
• Select forward or reverse rotation using the slider (2).
• Set the collar (4) to position 1 and begin
screwdriving (low torque).
• If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.
Drilling (fig. A)
• Select the drilling mode using the collar (4).
Drilling in metal
• Use a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
Drilling in masonry
• Use carbide-tipped masonry bits at low speeds.
Keep even force on the drill. A smooth, even flow
of dust indicates the proper drilling rate.
Drilling in wood
• Holes in wood can be made with the same twist
drills used for metal. These bits may overheat
unless pulled out frequently to clear chips from
the flutes.
• For larger holes use Power Drill wood bits.
• Use a block of wood to back up workpieces that
may splinter.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
21
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Rechargeable batteries and the environment
DEWALT cordless tools and battery packs can be
charged many times to give long life and repeatedly
full power.
This symbol indicates that this tool contains nickel
cadmium (NiCd) cells. When your tool or battery
pack needs replacement, think of the protection of
our environment.
DEWALT recommends the following:
• Discharge the energy from the batteries by
running the batteries down completely, then
remove them from the tool.
• NiCd cells are recyclable, so do not throw them
away with your household waste. They may end up
in an incinerator or landfill, which must be avoided.
• Instead, take the battery pack to a DEWALT
service centre, your local dealer or your local
recycling station. If necessary, contact your local
municipality for disposal information.
The collected batteries will be disposed of
properly and/or used for recycling purposes.
en - 6
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent.
Proof of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within 12
months from the date of purchase, we guarantee
to replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
en - 7
22
ESPAÑOL
TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE
DW917K2/DW921K2/DW922K2
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a DEWALT en un socio
muy fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 6
Características técnicas
Tensión
V
Velocidad en vacío
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Capacidad del portabrocas
mm
Capacidad de perforación en acero/madera
Peso
kg
* Se suministra con dos juegos de baterías
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Batería
Tensión
Capacidad
Peso
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Cargador
Tensión de la red
Salida
Corriente de carge en modo normal
modo de mantenimiento
Tiempo de carga
Peso
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
23
es - 1
ESPAÑOL
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración de conformidad
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 60335, EN 55104, EN 61000 & EN 55014.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con DIN 45635 P. 1 & P. 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(presión acústica) dB(A)*
LWA (potenica acústica) dB(A)
<70
<70
<70
<85
<85
<85
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2.5 m/s2
Director Europeo
Planificación y Desarrollo de Producto
Brian Cooke
DEWALT, County Durham, U.K.
es - 2
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto.
Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cargador. Manténgales alejadas
de su área de trabajo.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
24
ESPAÑOL
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
25
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta (por
ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
• El líquido una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo. En
caso de que entre en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con agua. Neutralícelo con un
ácido suave como zumo de limón o vinagre. En
caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
• No utilice nunca el cargador con baterías que no
sean las suministradas con la herramienta:
DE9100-DE9064, DE9101-DE9062, DE9103DE9074.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
Cargando
es - 3
ESPAÑOL
100
%
Utilización de un cable de prolongación
Cargado
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro atornillador sin cable
2 Baterías
1 Cargador de baterías
1 Caja metálica
1 Manual de instrucciones
1 Tarjeta de garantía
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
El taladro atornillador sin cable DEWALT está
diseñado para aplicaciones profesionales.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Portabrocas sin llave
4 Selector de modo/Manguito de regulación del par
5 Selector de dos velocidades
6 Ranuras de ventilación
7 Empuñadura
8 Batería
Cargador
Su cargador DEWALT de una hora acepta las
baterías conforme a las características técnicas.
8 Batería
9 Pulsadores de arranque
10 Cargador
11 Indicador de carga (rojo)
12 Indicador de estado de carga (verde)
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas). La
sección mínima de conductor es de 0,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Batería (fig. A)
Carga de la batería
Cuando cargue la batería por primera vez, o
después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga, la
batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones DEWALT.
Es posible que el cargador y la batería se calienten
durante la carga; esto es normal y no significa que
exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 5°C o superiores a
35°C.
Temperatura de carga recomendada:
aprox. 24°C.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 55014 & EN 50144; por
consiguiente, no se requiere conexión a
tierra.
es - 4
• Para cargar la batería (8), introdúzcala en el
cargador (10) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (11) se encenderá. Al cabo de una hora,
aproximadamente, se desconectará y se
encenderá el indicador de estado (12) verde. La
batería ya está completamente cargada y el
cargador cambia al modo de mantenimiento.
26
ESPAÑOL
• Si el indicador verde se enciende demasiado
pronto es posible que la batería se encuentre
muy caliente. Retírela y espere hasta que se
enfríe antes de reintentar la carga.
• Si el indicador verde se enciende al instante,
significa que la batería se encuentra
completamente descargada. Deje la batería en el
cargador durante varios minutos y vuelva a
insertarla.
• Se puede sacar en cualquier momento o dejarse
indefinidamente en el cargador conectado.
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura (7) hasta
que esté bien colocada (se oirá un “clic”).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (9) a la vez y sáquela de la empuñadura
(7).
Insertar y quitar una punta (fig. A & B)
• Abra el portabrocas girando el manguito (13) en
sentido contrario al de las agujas del reloj e
introduzca el vástago de la punta.
• Apriete firmemente girando el manguito en el
sentido de las agujas del reloj mientras sujeta la
parte posterior del portabrocas con la otra mano.
• Para sacar la punta, siga el mismo procedimiento
en orden inversa.
Selección del modo de funcionamiento o
regulación del par de torsión (fig. C)
El collarín de esta herramienta cuenta con 5
posiciones para ajustar el par de torsión al tamaño
del tornillo y al material sobre el que se trabaja. Para
ver información sobre la regulación del par, consulte
el apartado “Atornillado”.
La herramienta puede emplearse en los modos de
funcionamiento siguientes:
Taladrado
para acero, madera, materias plásticas y
ladrillo
Posiciones del collarín:
para atornillar
• Seleccione el modo de funcionamiento o el par
adecuado alineando el símbolo o el número del
collarín (4) con el indicador (14) de la caja.
27
Mando deslizante derecha/izquierda (fig. D)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el mando
deslizante derecha/izquierda (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
Antes de cambiar el sentido de giro,
suelte siempre el interruptor de velocidad
variable y espere hasta que el motor se
haya detenido por completo.
Selector de dos velocidades (fig. E)
Su herramienta tiene un selector de dos velocidades
(5) incorporado para variar la relación entre
velocidad y par de torsión.
1 baja velocidad/elevado par
(perforación de grandes orificios, trabajo con
grandes tornillos)
2 alta velocidad/bajo par
(agujeros más pequeños, taladrados en madera)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• El selector del sentido de marcha debe
siempre empujarse totalmente hacia
delante o totalmente hacia atrás.
• Evite de cambiar de velocidad cuando el
taladro está funcionando.
Cómo retirar el portabrocas (fig. F & G)
• Abra las mordazas del portabrocas al máximo
posible.
• Introduzca un destornillador en el portabrocas y
retire el tornillo que sujeta el portabrocas, girando
en el sentido de las agujas del reloj (fig. F).
• Apriete una llave Allen en el portabrocas y
golpéela con un martillo tal como se indica en la
figura G. Así el portabrocas quedará suelto y
podrá desenroscarse a mano.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino
que reduce la efectividad de la
es - 5
ESPAÑOL
herramienta e inclusa puede reducir su
vida útil.
• Para reducir el riesgo de pérdida de
velocidad en la perforación, disminuya
progresivamente la presión sobre la
broca hacia el final de la operación.
• Mantenga el motor en marcha al extraer
la broca del orificio perforado. Esto
evitará que se atasque.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto a ser perforado.
• Seleccione giro hacia adelante o hacia atrás.
Encendido y apagado (fig. A & D)
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de velocidad variable (1). La presión
que se ejerce sobre éste determina la velocidad
de la herramienta.
• Para detener la herramienta, suelte el interruptor
de velocidad variable (1).
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace la guía de deslizamiento de avance/
retroceso (2) a la posición central.
El taladro está equipado con un freno
para detener la broca en cuanto el
conmutador de velocidad variable se
libera por completo.
Atornillar (fig. A)
• Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el mando deslizante (2).
• Sitúe el collarín en la posición 1 y comience a
atornillar (par bajo).
• Si el embrague actúa demasiado pronto, ajuste
el collarín para aumentar el par según sea
necesario.
Taladro (fig. A)
• Para seleccionar el modo de taladrado, utilice el
collarín (4), si está instalado.
Taladro en metal
• Cuando taladre metales use un lubricante,
excepto para el hierro fundido y el bronce, que
se taladra nen seco.
es - 6
Taladro en ladrillo
• Para ladrillo use brocas de carburo a baja
velocidad. Mantenga una fuerza uniforme sobre
el taladro. Una salida de polvo suave y uniforme
indica que la velocidad es la correcta.
Taladro en madera
• Se puede taladrar madera con las mismas
brocas helicoidales que para metal. Estas brocas
se calientan si no se sacan con frecuencia para
eliminar las virutas.
• Para taladros más grandes use barrenas de
madera.
• Si al hacer el taladro el madera se puede astillar,
ponga debajo un taco de madera que no le sirva.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Baterias recarables y el medio ambiente
Las herramientas sin cable DEWALT y sus baterias
pueden ser cargadas muchas veces, dando una
larga vida a la herramienta.
28
ESPAÑOL
Este simbolo indica que esta herramienta contiene
células de níquel-cadmio. Cuando su herramienta o
su batería necesite ser reemplazada, piense en la
protección del medio ambiente.
DEWALT recommenda lo siguente:
• Descargue la batería haciéndola funcionar hasta
el final, y después sáquela de la herramienta.
• Las baterias de niquel-cadmio son reciclables;
por lo tanto no las tire con la basura. Pueden
acabar en un incinerador.
• En lugar de esto, lleve las baterías a un servicio
post-venta DEWALT. Las baterías serán usadas
para usos de reciclajes.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
29
es - 7
FRANÇAIS
PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 6
fr - 6
fr - 7
Caractéristiques techniques
Tension
Vitesses à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Capacité du mandrin
Capacité de perçage acier/bois
Poids
* Fournie avec deux packs-batteries
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur (courant alternatif)
Puissance (courant direct)
Courant de charge mode normal
mode de maintien de charge
Temps de charge
Poids
fr - 1
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
V
tr/mn
tr/mn
mm
30
FRANÇAIS
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
Directeur européen
Etudes et Développement Produits
Brian Cooke
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
DEWALT , County Durham, U.K.
Dénote la présence de tension
électrique.
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Risque d'incendie
Déclaration de conformité
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55104,
EN 61000 & EN 55014.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant DIN 45635 Tome 1
et Tome 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA (pression acoustique)
dB(A)* <70
<70
<70
LWA (puissance acoustique) dB(A) <85
<85
<85
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence
de l’accélération suivant EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
31
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le chargeur. Les tenir
éloignées de votre travail.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antifr - 2
FRANÇAIS
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi,
vous aurez les deux mains libres pour manier
l’outil.
Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service DEWALT agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
fr - 3
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service DeWALT
agréé.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service
DeWALT agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries (exemple: porter des
clés dans la même poche qu’un packbatteries).
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est
toxique. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
• Utiliser le chargeur avec le pack-batteries pour
lequel il a été conçu: DE9100-DE9064, DE9101DE9062, DE9103-DE9074.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
32
FRANÇAIS
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN55014 &
EN 50144; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Pack-batteries en charge
100
%
Pack-batteries chargé
CH
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse-visseuse sans fil
2 Packs-batteries
1 Chargeur
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Certificat de garantie
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
-outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué et adapté pour la puissance absorbée
de votre chargeur (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 0,5 mm2 et la longueur maximum est de 30 m.
Description (fig. A)
Votre perceuse-visseuse DEWALT a été mise au
point pour une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Mandrin autoserrant
4 Sélecteur de mode/couple de serrage
5 Sélecteur de vitesse mécanique
6 Fentes d’aération
7 Poignée
8 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DEWALT accepte uniquement le
pack-batteries cité dans les caractéristiques
techniques.
8 Pack-batteries
9 Boutons de dégagement
10 Chargeur
11 Voyant rouge
12 Voyant vert
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension de votre
chargeur corresponde à la tension secteur.
33
Assemblage et réglage
Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80%
de charge. Après plusieurs cycles de charge décharge, votre pack-batteries atteindra sa pleine
capacité. Toujours vérifier la tension secteur avant
de procéder au chargement. Si la tension secteur
est présente tandis que le chargeur ne fonctionne
pas, envoyer votre chargeur à un Service DeWALT
agréé. En cours de charge, le chargeur et le packbatteries ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à
fait normal et ne constitue pas un signe de
défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <5 °C ou >35 °C.
fr - 4
FRANÇAIS
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (8), l’introduire
dans le chargeur (10) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond. Le
voyant rouge (11) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le voyant vert (12) s’allume
pour indiquer que le pack-batteries est
entièrement chargé. Dès que le pack-batteries
est entièrement chargé le chargeur passe
automatiquement au mode de maintien de
charge.
• Si le voyant vert s’allume trop rapidement, le
pack-batteries est probablement trop chaud.
Retirer le pack-batteries, le laisser refroidir et
recommencer.
• Si le voyant vert s’allume immédiatement, le
pack-batteries est complètement déchargé. Le
sortir du chargeur durant quelques minutes et le
réintroduire.
• Le pack-batteries peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée (7)
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(9) et tirer le pack-batteries hors de la poignée.
Montage et démontage d’un foret ou d’un
embout de vissage (fig. A & B)
• Ouvrir le mandrin en tournant la bague (13) dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduire la queue du foret.
• Serrer convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d’une montre tout en
maintenant la partie arrière de la bague d’une
main.
• Pour le démontage, procéder en ordre inverse.
Sélection du mode de travail et réglage du
couple de serrage (fig. C)
Le collier de l’outil dispose de 5 positions différentes
pour adapter le couple de serrage à la pièce de
travail et aux vis utilisées. Pour le réglage du couple
de serrage, voir la section «Vissage».
fr - 5
Les perceuses s’utilisent selon deux modes de
travail:
Perçage:
pour acier, bois, matières plastiques et
maçonnerie
Positions du collier:
pour visser
• Sélectionner le mode de travail ou le couple de
serrage en tournant le sélecteur (4) vers le repère
(14) sur le boîtier d’engrenage en alignant le
repère et le symbole ou le numéro souhaité.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. D)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le
sens de rotation.
Sélecteur de vitesse mécanique (fig. E)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de
rotation (5) permettant de varier le rapport vitesse/
couple.
1 basse vitesse/couple élevé
(perçage de grands trous, vissage de grandes vis)
2 haute vitesse/couple réduit
(petits trous, perçage du bois)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Toujours pousser le sélecteur à fond.
• Ne pas changer de vitesse si l’appareil
tourne à pleine vitesse ou durant le
travail.
Dépose du mandrin (fig. F & G)
• Ouvrir le mandrin à sa capacité maximale.
• Introduire un tournevis dans le mandrin et
desserrer la vis retenant le mandrin en tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre comme
l’indique la figure F.
• Serrer une clé Allen dans le mandrin et y donner
un coup de marteau (voir fig. G). Dès lors, le
mandrin peut être desserré à la main.
34
FRANÇAIS
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de
vie.
• Pour réduire les risques de calage,
réduire la pression progressivement et
percer plus légèrement.
• Pour sortir le foret, continuer de faire
marcher l’outil pour éviter le blocage du
foret.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Introduire un foret ou un embout adapté.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
• Choisir le sens de rotation désiré.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A & D)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La pression exercée
sur l’interrupteur détermine la vitesse de rotation.
• Pour l’arrêter, relâcher l’interrupteur (1).
• Pour bloquer l’outil en position ARRET, mettre le
sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
L’outil est équipé d’un frein qui arrête le
mandrin dès que l’interrupteur à variateur
est complètement relâché.
Vissage (fig. A)
• Sélectionner le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
• Mettre le collier (4) en position 1 (couple réduit) et
commencer le vissage.
• Si la perceuse-visseuse débraye trop tôt,
augmenter le couple en tournant le collier.
Perçage (fig. A)
• Sélectionner la rotation gauche ou droite au
moyen du collier (4).
35
Perçage du métal
• A l’exception de la fonte et du ciment qui doivent
être percés à sec, utiliser un lubrifiant pour percer
les métaux.
Perçage de matériaux de construction
• Utilisez des forets à pastille carbure, à vitesse
lente. Forcer régulièrement. Un léger flot régulier
de poussière indique un perçage efficace.
Perçage du bois
• Les trous dans le bois peuvent être faits avec les
mêmes mèches hélicoïdales que celles utilisées
pour le métal. Ces mèches peuvent surchauffer
si vous ne les faites pas ressortir régulièrement
pour évacuer les copeaux.
• Pour des trous plus gros, utilisez des mèches
spécialisées. Utilisez un pare éclats si nécessaire.
• Placer les pièces cassantes sur un morceau de
bois pour éviter que la pièce n’éclate.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Batteries rechargeables et environnement
Les packs-batteries DEWALT sont conçus pour être
rechargés plusieurs centaines de fois avec un
rendement optimal.
fr - 6
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Les symboles indiquent qu’ils contiennent des
cellules au Cadmium-Nickel (NiCd). Lorsque vous
devez remplacer votre pack-batteries, pensez à
l’environnement.
DEWALT vous recommande de suivre les indications
suivantes:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet. Ensuite,
enlever le pack-batteries.
• Les cellules au NiCd sont recyclables, donc ne
pas les jeter avec vos ordures ménagères: elles
pourraient finir dans un incinérateur ou une
décharge, ce qui doit être évité.
• Apporter vos pack-batteries à un centre de
Service DeWALT agréé ou chez votre distributeur
habituel. Si nécessaire, contacter votre mairie
pour connaître les dispositions locales. Votre
pack-batteries ainsi collecté sera recyclé
proprement.
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de le retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Munissez-vous d’une preuve
d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre produit DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit DEWALT présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 7
36
ITALIANO
AVVITATORE/TRAPANO A BATTERIA
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 2
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 6
it - 6
it - 7
Dati tecnici
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Gruppo batterie
Tensione
Capacità
Peso
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Caricabatterie
Tensione di rete
Uscita
Corrente di carica modo normale
modo conservazione di carica
Tempo di carica
Peso
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
Tensione
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
Capacità max. mandrino
Max. capacitá di foratura acciaio/legno
Peso
* Fornito con 2 gruppi batterie
37
V
min-1
min-1
mm
it - 1
ITALIANO
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica rischio di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione di conformità
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55104,
EN 61000 & EN 55014.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/
CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla norma
DIN 45635 Parte 1 & Parte 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
LWA (potenza sonora) dB(A)
<70
<70
<70
<85
<85
<85
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direttore Europeo
Ricerca & Sviluppo
Brian Cooke
DEWALT, County Durham, U.K.
it - 2
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli
utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e
frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il caricabatterie. Tenere i non addetti
ai lavori lontani dal posto di lavoro.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdruciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
38
ITALIANO
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d'uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, e
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
39
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Per evitare
pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i
contatti del gruppo batterie rimosso (ad
es.con un mazzo di chiavi tenute nello
stesso scomparto insieme al gruppo
batterie).
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua, quindi
neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
• Utilizzare sempre il caricabetterie e il gruppo
batterie corrispondente: DE9100-DE9064,
DE9101-DE9062, DE9103-DE9074.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Batteria sotto carica
100
%
Batteria carica
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano a batteria
it - 3
ITALIANO
2
1
1
1
1
Gruppo batterie
Caricabatterie
Cassetta in metallo
Manuale istruzione
Scheda di garanzia
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il vostro trapano a batteria è stato studiato per
impieghi professionali di avvitatura e foratura.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Mandrino autoserrante
4 Selettore/Collare registrazione
5 Selettore velocità 1 - 2
6 Feritoie di ventilazione
7 Impugnatura
8 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il caricabatterie DEWALT carica il gruppi batterie
indicato nei dati tecnici.
8 Gruppo batterie
9 Pulsanti di rilascio
10 Caricabatterie
11 Indicatore di carica (rosso)
12 Indicatore di carica (verde)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 55014 & EN 50144, per le
quali non è richiesta la messa a terra.
CH
it - 4
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
CH
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2. Se
si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera
lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie
Quando la carica è effettuata per la prima volta, o
dopo un periodo prolungato di immagazzinamento, il
gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT. Durante la carica, il
caricabatterie e il gruppo batterie possono risultare
caldi al tatto. Si tratta di una condizione normale,
che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 5 °C o > 35 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (8), inserirlo nel
caricabatterie (10) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
40
ITALIANO
•
•
•
•
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (11)
inizia a lampeggiare. Dopo 1 ora circa, il carica
batterie si disinserisce e l’indicatore verde di
stato (12) si accende. A questo punto, il gruppo
batteria è completamente carico e il carica
batterie passa al modo conservazione di carica.
Se l’indicatore verde si accende troppo presto,
questo significa che il gruppo batteria potrebbe
essere eccessivamente caldo. Prima di riprovare
a caricare il gruppo batteria, rimuoverlo e
lasciarlo raffreddare.
Se l’indicatore verde si accende subito, questo
significa che il gruppo batteria è completamente
scarico.
Lasciare il gruppo batteria nel carica batterie per
vari minuti, poi reinstallarlo.
Il gruppo batterie si può estrarre in qualsiasi
momento o si può lasciare indefinitamente nel
caricabatterie collegato.
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano (7) facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio (9)
ed estrarre il gruppo dall’impugnatura (7).
Inserimento e rimozione della punta (fig. A & B)
• Aprire il mandrino ruotando il manicotto (13) in
senso antiorario e infilare lo stelo della punta.
• Serrare fermamente ruotando il manicotto in
senso orario reggendo contemporaneamente la
parte posteriore del mandrino con una mano.
• Per togliere la punta procedere in senso inverso.
Selezione del modo operativo o regolazione
della coppia (fig. C)
Il collare del presente elettroutensile presenta 5
posizioni di regolazione della coppia che ne
consentono l’impiego con vari tipi di viti e di
materiali. Per la regolazione della coppia, consultare
la sezione “Avvitatura”.
Qui di seguito sono elencati i modi di funzionamento
del vostro utensile:
Foratura:
per lavori in acciaio, legno, plastica e
calcestruzzo.
41
Posizioni del collare:
per avvitare
• Selezionare la coppia o il modo operativo
desiderati allineando il simbolo o il numero sul
collare (4) con la freccia (14) sulla scatola degli
ingranaggi.
Comando reversibilità (fig. D)
• Per selezionare la rotazione in avanti o all’indietro,
usare l’apposito comando (2) come illustrato
(vedere le frecce sull’utensile).
Rilasciate l’interruttore ed attendete che
il motore si sia completamente arrestato
prima di effettuare il cambio del senso di
rotazione.
Selettore due velocità meccaniche (fig. E)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità (5) che consente di variare sia la velocità che
la coppia.
1 Velocità bassa/coppia maggiore
(per praticare fori di grandi dimensioni, per
l’avvitamento di viti grosse)
2 Velocità alta/coppia minore
(fori piccoli, foratura nel legno)
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
• Spingere sempre il selettore fino in fondo
avanti o indietro.
• Non effettuare il cambio se il motore gira
a tutta velocità o durante l’utilizzo.
Smontaggio del mandrino (fig. F & G)
• Aprire per quanto possibile le ganasce del
mandrino.
• Inserire un cacciavite nel mandrino e rimuovere la
vite di ritegno ruotando in senso orario como
mostrato nella figura F.
• Serrare una chiave esagonale nel mandrino e
batterla con un mazzuolo come illustrato nella
figura G. In questo modo il mandrino si allenta e
può quindi essere svitato a mano.
• Per reinserire il mandrino procedere in modo
inverso.
it - 5
ITALIANO
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
• Onde contenere al minimo gli stalli
dell’elettroutensile o gli sfondamenti dei
pezzi in lavorazione, ridurre
progressivamente la pressione sulla
punta quando si è prossimi alla fine
dell’operazione.
• Mantenere il motore in funzione mentre si
toglie la punta dal foro. In tal modo si
impedirà che la punta resti bloccata
all’interno del foro.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro.
Accensione/Spegnimento (fig. A & D)
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore (1). La
pressione esercitata sul pulsante determina la
velocità dell’utensile.
• Per arrestare l’utensile, rilasciare il pulsante (1).
• Per bloccare l’utensile in posizione disattivata,
portare il comando avanti/indietro (2) in posizione
centrale.
Il trapano è provvisto di un freno che
provvede ad arrestare il mandrino non
appena viene completamente lasciato
l’interruttore a velocità variabile.
Avvitatura/svitatura (fig. A)
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro
mediante il comando avanti/indietro (2).
• Regolare il collare (4) sulla posizione 1 e
cominciare ad avvitare (a bassa coppia).
• Se la frizione comincia a slittare troppo presto,
it - 6
intervenire sul collare per aumentare di quanto
necessario il valore di coppia.
Foratura (fig. A)
• Selezionare il modo trapano agendo sul collare (4).
Foratura nel metallo
• Utilizate un lubrificante per il taglio quando
procedete alla foratura nel metallo. Le uniche
eccezioni sono la ghisa ed il bronzo che
dovrebbero essere forati a seco.
Foratura nel calcestruzzo
• Utilizate punte a basse velocità con riporti al
Carburo di Tungsteno per calcestruzzo.
Mantenete la pressione sul trapano. Un sottile e
lieve rivolo di polvere indica l’adeguata velocità di
precussione.
Foratura nel legno
• I fori nel legno possono essere realizzati con le
stesse punte elicoidali atilizzate per il metallo.
• Per fori più larghi utilizzate le apposite punte per
legno Power Drill.
• Qualora si debbano lavorare dei pezzi che possono
scheggiarsi, appoggiarli su un blocco di legno.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
42
ITALIANO
Batterie ricaricabili e l’ambiente
I trapani a batteria DEWALT e le batterie possono
essere ricaricate molte volte per ottenere una lunga
durata e la piena carica ripetutamente.
I simboli indicano che questo utensile contiene celle
al nichel cadmio (NiCd). Qualora fosse necessario
provvedere alla sostituzione del vostro utensile o
della batteria, fatelo nel rispetto dell’ambiente.
DEWALT vi raccomanda le seguenti precauzioni:
• Eliminate tutta l’energia dalle batterie, scaricando
le batterie completamente, quindi rimovetele
dall’utensile.
• Le celle al NiCd sono riciclabili, perciò non
gettatele via con i rifiuti domestici. Questi
possono terminare in un inceneritore o in una
discarica, il che deve essere evitato.
• Invece, portate le batterie ad una delle filiali
dirette DEWALT al vostro rivenditore o ad un
centro di raccolta locale. Se necessario
contattate l’apposito ufficio del vostro comune
per le informazioni relative allo smaltimento delle
batterie. Le batterie raccolte saranno smaltite in
modo opportuno e/o riciclate.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
43
it - 7
NEDERLANDS
SNOERLOZE SCHROEF-/BOORMACHINE
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
Technische gegevens
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Accu
Spanning
Vermogen
Gewicht
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Oplader
Netspanning
Uitgangsspanning
Laadstroom normaal
druppellaadstand
Oplaadduur
Gewicht
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
Spanning
Toerental, onbelast
lage snelheid
hoge snelheid
Boorhouder opnamecapaciteit
Maximum boorcapaciteit in staal/hout
Gewicht
* geleverd met 2 accu’s
nl - 1
V
min-1
min-1
mm
44
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Verklaring van overeenstemming
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 60335,EN 55104, EN 61000 & EN 55014.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/
EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens DIN 45635
Deel 1 en Deel 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
<70
<70
<70
<85
<85
<85
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direkteur Europa
Produktplanning en Ontwikkeling
Brian Cooke
DEWALT, Spennymoor, County Durham, U.K.
45
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of de
lader komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
nl - 2
NEDERLANDS
9
10
11
12
13
14
15
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
nl - 3
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter
voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu (bijv.
door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
• Gebruik uw oplader uitsluitend met de accu waar
hij voor bedoeld is: DE9100-DE9064, DE9101DE9062, DE9103-DE9074.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Laadproces op gang
100
%
Laadproces beëindigd
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/boormachine
46
NEDERLANDS
2
1
1
1
1
Accu’s
Oplader
Draagkoffer
Handleiding
Garantiekaart
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT snoerloze schroef-/boormachine is
ontworpen voor professioneel gebruik.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Snelspanboorhouder
4 Instelring voor koppel en boorstand
5 Mechanische toerenomschakelaar (2 versnellingen)
6 Ventilatiesleuven
7 Handgreep
8 Accu
Oplader
Uw DEWALT-oplader is uitsluitend geschikt voor de
DEWALT-accu die in de technische gegevens
vermeld is.
8 Accu
9 Accu-vergrendelingsknoppen
10 Oplader
11 Oplaadindicatie (rood)
12 Opgeladen-statusindicatie (groen)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de
ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 55014 &
EN 50144.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
47
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1,5 mm2; de
maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Accu (fig. A)
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <5 °C of >35 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur:
ca. 24 °C.
• Plaats de accu (8) in de oplader (10) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (11)
begint te branden. Na ca. 1 uur dooft de rode
oplaadindicatie en brandt de groene opgeladenstatusindicatie (12) continu. De accu is nu volledig
opgeladen en de oplader schakelt naar de
druppellaadstand.
• Als de groene indicator te snel oplicht, kan de
accu te warm zijn. Verwijder de accu en laat het
enige tijd afkoelen voordat opnieuw wordt
opgeladen.
• Als de groene indicator onmiddellijk oplicht, is de
accu geheel leeg. Laat de accu enkele minuten in
de oplader, neem hem er dan even uit en plaats
hem dan terug in de oplader.
nl - 4
NEDERLANDS
• De accu kan op elk gewenst moment uit de
oplader worden gehaald of voor onbepaalde tijd
in de op het net aangesloten oplader blijven
zitten.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de handgreep (7) totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (9).
Trek dan de accu uit de handgreep (7).
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A & B)
• Open de boorhouder door de kraag (13) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien. Houd daarbij het
achterste gedeelte van de boorhouder met de
hand vast.
• Verwijder het boortje of de bit in omgekeerde
volgorde.
Kiezen van de boorstand of instellen van het
koppel (fig. C)
De instelring kent 5 verschillende posities voor het
afstemmen van het koppel op de gebruikte
schroeven en de materiaalsamenstelling van het
werkstuk. Voor instelling van het koppel, zie “In- en
uitdraaien van schroeven”.
De boormachines hebben twee verschillende
functies:
Laat altijd de schakelaar voor
elektronisch regelbaar toerental los en
wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. E)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (5) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel (boren van grote
gaten, in- en uitdraaien van grote schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel (boren van kleine
gaten, boren in hout)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Druk de mechanische toerenomschakelaar
altijd geheel naar voren of naar achteren.
• Bedien de toerenomschakelaar niet bij
volle belasting of tijdens het boren.
Verwijderen en monteren van de boorhouder
(fig. F & G)
• Open de boorhouder zover mogelijk.
• Steek een schroevedraaier in de boorhouder en
verwijder de borgschroef door deze rechtsom te
draaien (zie fig. F).
• Klem een inbussleutel in de boorhouder vast en
tik met een hamer op de sleutel (zie fig. G).
Hierdoor zal de boorhouder loskomen, zodat
deze met de hand kan worden losgedraaid.
• Monteer de boorhouder in omgekeerde volgorde.
Aanwijzingen voor gebruik
Boren: boren in staal, hout en
kunststoffen
Instelringposities:
voor schroevendraaien
• Kies de gewenste boorstand of het juiste koppel
door de instelring (4) te verdraaien tot het
betreffende symbool of positienummer recht
tegenover de indicatie (14) op het motorhuis staat.
L/R-schakelaar (fig. D)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
nl - 5
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen slechts lichte druk op de machine
uit. Overmatige druk versnelt het boren
niet, maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
• Verminder geleidelijk de druk op de
machine waardoor het boortje
gemakkelijker door het laatste gedeelte
van het werkstuk heen kan komen.
48
NEDERLANDS
• Voorkom vastlopen; laat de motor
draaien wanneer u het boortje uit het
werkstuk verwijdert.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Plaats het juiste boortje of schroevedraaierbit.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
• Selecteer de gewenste draairichting.
IN- en UITschakelen (fig. A & D)
• Druk op de schakelaar voor elektronisch
regelbaar toerental (1) om de machine te starten.
Het toerental van de machine wordt bepaald
door de druk die op de schakelaar wordt
uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar (1) los te
laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
De machine is uitgerust met een
mechanisme waardoor de boorkop
wordt afgeremd zodra de schakelaar
voor elektronisch toerental geheel wordt
losgelaten.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Selecteer de gewenste draairichting met de L/Rschakelaar (2).
• Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
draai de schroef in het werkstuk.
• Indien de slipkoppeling te vroeg wordt
geactiveerd, stel dan met behulp van de ring een
hoger koppel in.
Boren (fig. A)
• Kies de boorstand met behulp van de instelring (4).
Boren in metaal
• Gebruik een smeermiddel als u in metaal boort,
behalve bij boorwerkzaamheden in gietijzer en
koper.
Boren in metselwerk
• Gebruik hardmetalen boren en boor op lage
snelheid. Druk de machine regelmatig aan,
echter niet te vast, want dan kan broos materiaal
breken. Als een gelijkmatige stroom stof uit het
boorgat komt, dan gaat alles soepel.
49
Boren in hout
• Gaten in hout kunnen met metaalspiraalboren
worden gemaakt. Dit type boor kan echter in
hout snel oververhit raken, tenzij u de boor
regelmatig uit het boorgat trekt en de splinters
verwijdert.
• Gebruik voor grote gaten liever houtboren.
• Leg bij hout dat snel splintert een blok hout aan
de achterzijde van het te boren gat.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Accu-gereedschap en het milieu
DEWALT snoerloze machines en batterijen kunnen
vele malen opgeladen worden.
Dit symbool duidt aan dat dit gereedschap Nikkel
Cadmium (NiCd) cellen bevat.
Wanneer u uw gereedschap of batterij moet
vervangen, denk dan aan het milieu.
• Gebruik de energie van de batterijen helemaal op
en haal ze dan uit de snoerloze machine.
nl - 6
NEDERLANDS
• NiCd cellen kunnen gerecycleerd worden, dus
gooi ze niet weg met het gewone huishoudafval.
• Breng de batterijen naar uw dealer, naar
DEWALT, naar een verwerkingscentrum voor
Klein Chemisch Afval of bewaar ze in uw
milieubox tot u ze naar de chemo-kar kunt
brengen. De batterijen zullen dan op een
verantwoorde manier gerecycleerd worden.
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG» GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U
ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 6
50
NORSK
OPPLADBAR BOREMASKIN/SKRUTREKKER
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 7
Tekniske data
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Batterilader
Spenning
Utgangsspenning
normal ladning
vedlikeholdsladning
Ladetid
Vekt
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
Spenning
Turtall/min, tomgang
1. gear
2. gear
Chuck-spindel størrelse gjenger
Maksimal borekapasitet i stål/mykt tre
Vekt (uten batteripakke)
* Med 2 batteripakker
51
V
mm
no - 1
NORSK
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Sikkerhetserklæring
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 73/23/EEC,
EN 60335, EN 55104, EN 61000 & EN 55014.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til DIN 45635 Part 1
& Part 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
<70
<70
<70
dB(A)
<85
<85
<85
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
<2,5 m/s2 <2,5 m/s2 <2,5 m/s2
Europasjef
Produktplanlegging & utvikling
Brian Cooke
DEWALT, County Durham, U.K.
no - 2
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
Brannfare.
LpA
Sikkerhetsforskrifter
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke
bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker lader. La ikke andre personer komme i
kontakt med elektroverktøyet eller ledningen. Alle
personer skal holdes borte fra arbeidsområdet.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
52
NORSK
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
53
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i
samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
• Aldri bruk laderen med andre batteripakker enn
de som leveres med verktøyet: DE9100-DE9064,
DE9101-DE9062, DE9103-DE9074.
Etikettene på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
Batteriet lader
100
%
Batteri ladet
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker
2 Batteripakker
1 Batterilader
1 Nøkkel
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Garantikort
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
no - 3
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Din oppladbare boremaskin/skrutrekker er utformet
for profesjonell boring og skrutrekking.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Høyre-/venstregange
3 Selvspennende chuck
4 Driftsmåte-velger/Justeringskrage for
dreiemoment
5 To-gear velger
6 Ventilasjonsspaltene
7 Håndtak
8 Batteripakke
Lader
Ditt DEWALT apparat er beregnet på batteripakker
med en bestemt voltstyrke (se under tekniske data).
8 Batteripakke
9 Sperrer
10 Lader
11 Ladelampe (rød)
12 Ladningsstatus-indikator (grøn)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 55014 & EN 50144. Jordet ledning er
derfor ikke nødvendig.
Montering og justering
Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80 %
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger, vil
batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
no - 4
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 5 °C eller
> 35 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (8), setter du den
inn i laderen (10) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (11) lyser. Etter cirka 1 time slår den
av og den grønne statusindikator (12) lyser.
Batteripakken er nå ladet helt opp og laderen
skifter til vedlikeholdslading. Batteripakken er nå
fulladet.
• Hvis den grønne indikatoren lyser for raskt, kan
det skyldes at batteripakken er for varm. Fjern
batteripakken og la den kjølne før du prøver å
lade på ny.
• Hvis den grønne indikatoren lyser straks, er
pakken helt uladet.
• Vent noen minutter før du tar ut batteripakken.
Sett den tilbake etterpå.
• Batteripakken kan tas ut eller stå i laderen for et
ubegrenset tidsrom.
Innsetting og fjerning av batteripakken
• Sett batteripakken inn i håndtaket (7) til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to sperrene (9) samtidig og trekker pakken ut av
håndtaket (7).
Innsetting og fjerning av bits (fig. A & B)
• Åpne chucken ved å dreie kransen (13) medurs
og sett inn bitsskaftet.
• Stram den ved å dreie kransen medurs mens du
holder chucken med den ene hånden.
• Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt
rekkefølge.
Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment
(fig. C)
Kragen på denne maskinen har 5 trinn for justering
av vrimomentet slik at dette passer til skruestørrelse
54
NORSK
og arbeidsmateriale. For innstilling av vrimoment, se
avsnittet «Skrutrekking».
Ditt verktøy kan brukes i følgende arbeidsstillinger:
Boring:
for stål, tre, plast og murverk.
Krave-stillinger:
til skrutrekking
• Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å
sette symbolet eller tallet på kragen (4) overfor
indikatoren (14) på maskinen.
Høyre-/venstregange (fig. D)
• Velg rotasjon forover eller bakover ved å bruke
skyvebryteren (2) slik det fremgår av figuren (se
pilene på verktøyet).
Slipp alltid bryteren med variabelt turtall
(1), og vent til motoren står helt stille før
du endrer rotasjonsretningen.
To-gear velger (fig. E)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (5) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment
(boring av store hull, skruing av store skruer og
blanding av maling)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment
(mindre hull, boring i tre)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
• Skyv alltid de to gearvelgerne helt fram
eller helt tilbake.
• Skift ikke gear ved full hastighet eller
mens maskinen arbeider.
Fjerning og montering av chucken (fig. F & G)
• Åpne chuckåpningen så mye som mulig.
• Sett en skrutrekker inn i chucken og ta ut skruen
som holder chucken på plass ved å dreie den
medurs (fig. F).
• Sett umbrakonøkkelen inn i chucken og slå den
med en hammer som vist på figur G. Dette vil
løsne chucken, slik at den kan skrus av for hånd.
55
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
• For å begrense fastkiling etter
gjennombruddet til et minimum,
reduseres trykket på borspissen stadig
mer mot slutten av boringen.
• La motoren fortsette å gå mens bitsen
trekkes ut av borehullet. Dette forhindrer
at den setter seg fast.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Sett inn det egnede tilbehøret.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Velg høyre-/venstregange.
Start og stopp PÅ/AV (fig. A & D)
• Når du skal bruke verktøyet, må du trykke på
strømbryteren (1). Trykket mot bryteren
bestemmer hastigheten på verktøyet.
• Når du skal stanse verktøyet, slipper du
strømbryteren (1).
• Når du skal låse verktøyet i AV-stilling, flytter du
bryteren for høyre-/venstregange (2) til
midtstillingen.
Boremaskinen er utstyrt med en brems
som stanser chucken så snart
strømbryteren slippes.
Skrutrekking (fig. A)
• Velg rotasjon (2).
• Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen
(lavt vrimoment).
• Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen
slik at vrimomentet økes etter behov.
Boring (fig. A)
• Velg boremåten ved hjelp av kraven (4).
no - 5
NORSK
Boring i metall
• Bruk boremulsjon når du borer i stål. Støpejern
og messing, skal tørrbores.
Boring i murverk
• Bruk HM-bor ved lave hastigheter. Bruk jevn kraft
på boret. En jevn strøm av støv indikerer korrekt
borehastighet.
Boring i tre
• Det kan bores i tre med samme spiralbor som for
metall eller spesielle trebor. Slike bor må
regelmessig tas ut av hullet for fjerning av spon,
ellers kan boret bli overopphetet.
• Til større hull brukes trebor eller hullsag.
• På arbeidsstykker som kan flises opp, bør det
brukes et ekstra trestykke på baksiden.
• Bruk en trekloss for å støtte arbeidsstykker som
kan splintre.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Symbolet betyr at verktøyet inneholder celler med
nikkelcadmium (NiCd). Tenk på miljøet når du må
skifte ut verktøyet eller batteriet.
DEWALT anbefaler følgende:
• Tøm batteriet for energi ved å tappe det helt ned.
NiCd-cellene kan gjenbrukes. Kast ikke batteriet
sammen med husholdningsavfall. Da kan det
havne i et forbrenningsanlegg eller på en
søppelfylling, noe som må unngås av hensyn til
miljøet.
• Av miljøhensyn bør batteriet leveres til DEWALT
serviceverksted, forhandler eller til kildesortering.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy
DEWALT oppladbare produkter og batterier er
konstruert for å gi full kapasitet etter opplading.
no - 6
56
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
57
no -7
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/APARAFUSADOR COM PUNHO
DE PISTOLA, A BATERIAS
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0.55
Carregador
Voltagem
Saída
Corrente de carga modalidade normal
modalidade manutenção de carga
Tempo de carga
Peso
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
Voltagem
Velocidade em vazio
1a velocidade
2a velocidade
Capacidade máxima da bucha
Capacidade de perfuração em aço/madera
Peso
* Provido de 2 jogos de baterias
pt - 1
V
rpm
rpm
mm
58
PORTUGUÊS
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração de conformidade
DW917K2/DW921K2/DW922K2
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335,
EN 55104, EN 61000 & EN 55014.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 89/392/
CEE da Comunidade Europeia, o nível de potência
sonora, medido de acordo com a DIN 45635 Parte
1 & Parte 2 (EN 50144), é:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(pressão sonora) dB(A)*
LWA (potência sonora) dB(A)
<70
<70
<70
<85
<85
<85
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
<2,5 m/s2 <2,5 m/s2 <2,5 m/s2
Director Europeu
Planeamento & Desenvolvimento de produtos
Brian Cooke
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
DEWALT International, County Durham, U.K.
59
pt - 2
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas. Cumpra
pt - 3
as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
com a pele, lave imediatamente com água.
Neutralize com um ácido suave, como sumo de
limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
olhos, enxague abundantemente com água limpa
durante 10 minutos. Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
qualquer razão que seja.
60
PORTUGUÊS
• Utilize sempre o carregador e a jogo de baterias
em conformidade com os dados técnicos:
DE9100-DE9064, DE9101-DE9062, DE9103DE9074.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Em carga
100
%
Carregada
11 Indicator da carga (vermelho)
12 Indicador do estado de carga (verde)
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 55014 &
EN 50144, não sendo, por isso,
necessária uma ligação à terra.
Verificação do conteúdo da embalagem
Extensões
A embalagem contém:
1 Berbequim com bateria
2 Baterias
1 Carregador
1 Caixa metal
1 Manual de instruções
1 Cartão de garantía
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 0,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
O seu berbequim foi concebido para aplicações
profissionais.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Bucha de aperto rápido
4 Selector de modo torque
5 Selector de velocidade
6 Aberturas de ventilação
7 Punho
8 Bateria
Carregador
O seu carregador DEWALT aceita bateria de entre
7,2 V (DE9100), 9,6 V (DE9101) e 12 V (DE9103).
8 Bateria
9 Manipulos de fixação
10 Carregador
61
Montagem e afinação
Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
Bateria (fig. A)
Carregador
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga e
descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga, o
carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 5 °C ou maiores
que 35 °C.
Recomendamos uma temperatura de
carga de: aprox. 24 °C.
pt - 4
PORTUGUÊS
• Para carregar a bateria (8), insira-a no carregador
(10) como indicado e ligue-o. Certifique-se de
que a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (11)
acender-se-á. Após cerca de 1 hora, desligar-seá e o indicador verde de estado de carga (12)
acender-se-á. A bateria está completamente
carregada e o carregador muda para a
modalidade de manutenção de carga.
• Se o indicador verde acender demasiado cedo, a
bateria poderá estar excessivamente quente.
Retire a bateria e deixe arrefecer antes de voltar
a tentar carregá-la.
• Se o indicador verde acender instantaneamente,
a bateria está completamente descarregada.
• Deixe a bateria no carregador durante vários
minutos e volte a inseri-la.
• A bateria pode ser retirada em qualquer altura ou
continuar a ser carregada indefinidamente.
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho (7) até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões
(9) ao mesmo tempo e puxe-a para fora do
punho (7).
Como inserir e retirar uma broca (fig. A & B)
• Abra a bucha rodando a manga (13) em sentido
contrário aos ponteiros do relógio e insira a
broca.
• Aperte com firmeza rodando a manga no sentido
dos ponteiros do relógio.
• Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
Selecção do modo de operação ou controlo do
torque (fig. C)
O anel desta ferramenta tem 5 posições para
regular o torque adaptando-o ao tamanho do
parafuso e ao material da peça. Para regular o
torque, vide “Operão de aparafusar”.
A sua ferramenta pode ser usada nos seguintes
modos operativos:
Perfuração:
para aço, madeira, plásticos e pedra.
Posições da anilha:
para aparafusar
pt - 5
• Seleccione o modo de operação necessário
rodando o selector de modo (4) em direcção à
seta. Alinhe sempre o símbolo com a seta (14)
na caixa de engrenagens.
Botão para selecção do sentido de rotação (fig. D)
• Para escolher a rotação à frente ou inverso use o
botão (2), como indicado (veja a seta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. E)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades
para se poder variar a relação velocidade/torque.
1 velocidade baixa/torque elevado
(perfuração de grandes orifícios ou operações
com parafusos grandes)
2 velocidade elevada/torque baixo
(orifícios mais pequenos, perfuração em madeira)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Puxe sempre completamente os dois
selectores das engrenagens para a
frente ou para trás.
• Não mude de velocidade quando a
máquina estiver a trabalhar.
Desmontagem da bucha (fig. F & G)
• Abra as garras da bucha o mais possível.
• Coloque a chave de fenda na bucha e retire a
bucha agarrando a parte roscada, rodando no
sentido do relógio (fig. F).
• Meta uma chave Allen (14) na bucha e bata-lhe
com um martelo como indicado na figura G.
Assim se solta a bucha de forma que se pode
desenroscar com a mão.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
62
PORTUGUÊS
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
• Para reduzir ao mínimo o bloqueamento
da ferramenta ou das peças, diminua
progressivamente a pressão na broca
quando estiver próximo o final da
operação.
• Mantenha o motor em funcionamento
quando estiver retirando a broca do
orifício efectuado. Neste modo impedirá
que a broca fique bloqueada no furo.
Antes da operação:
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende executar um orifício.
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Seleccione o sentido de rotação.
Ligar e Desligar (fig. A & D)
• Para pôr a ferramenta em funcionamento,
carregue o interruptor da velocidade variável (1).
A pressão exercida no interruptor da velocidade
variável determina a velocidade da ferramenta.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor da
velocidade variável (1).
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o manipulo de selecção (2) para a posição
central.
A ferramenta está equipada com um
freio que providencia parar o anel, logo
que se libertar completamente o
interruptor da velocidade variável.
Operação de aparafusar (fig. A)
• Escolha a rotação para a direita ou esquerda
com o botão (2).
• Utilize a posição de baixa velocidade/torque
elevado (posição 1).
• Quanto mais alto fôr o número do anel, tanto
mais forte será o momento e mais fortemente se
pode apertar.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração usando a
anilha (4), se existir.
63
Furar em metal
• Utilize um lubrificante de corte sempre que
pretender furar metais. As excepções são o ferro
e o bronze, que deverão ser furados a seco.
Furar em pedra
• Utilize brocas pastilhadas a velocidades baixas e
mantenha uma força constante durante a
execução do furo. Umo fluxo constante de
poeira indicará uma velocidade correcta de
furação.
Furar em madeira
• Os furos em madeira podem ser efectuados com
as mesmas brocas utilizadas para furar metal.
No entanto, estas brocas podem aquecer
demasiado. Para evitar este sobre-aquecimento
deverá retirar frequentemente a broca do
material a furar para arrefecimento e para limpar
as aparas acumuladas na broca.
• Para furos de maiores dimensões utilize brocas
para madeira.
• Use um bloco de madeira para apoiar peças que
possam fragmentar-se.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo da máquina utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
pt - 6
PORTUGUÊS
Baterias recarregáveis e o ambiente
As ferramentas sem fio e as baterias DEWALT
podem ser recarregadas inúmeras vezes de modo a
garantir longa duração sempre na sua potência
máxima.
Este simbolo indica que a ferramenta contem
células de niquel-cadmio (NiCd). Quando a bateria
precisar de ser substituida, lembre-se da proteção
do meio ambiente.
DEWALT recomenda:
• Descarregue completamente as baterias antes
de as retirar da ferramenta.
• Como as células de NiCd são recicláveis, não as
deite fora como se de lixo doméstico se tratasse,
pois podem ir parar a um incinerador ou uma
lixeira, o que deve ser evitado.
• Em vez disso, leve-as a um centro de Assistência
Técnica DEWALT ou informe-se no seu município
da existência de locais proprios para o eleito. As
baterias recolhidas serão convenientemente
destruidas e/ou utilizadas para fins de
reciclagem.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 7
64
SUOMI
LADATTAVA PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Kelpoisuusseloste
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 7
Tekniset tiedot
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Akku
Jännite
Teho
Paino
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Latauslaite
Jännite
Latausjännite
Latausvirta normaalitila
huoltotila
Latausaika
Paino
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
Jännite
Nopeus kuormittamattomana/min
1. vaihde
2. vaihde
Istukka
Maksimi porausteho teräkseen/puuhun
Paino
* Varustettu kahdella akkupaketilla
65
V
mm
fi - 1
SUOMI
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
Kelpoisuusseloste
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55104,
EN 61000 ja EN 55014 mukaisesti.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu DIN
45635 Part 1 ja Part 2 (EN 50144:n) mukaisesti:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
<70
<70
<70
dB(A)
<85
<85
<85
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) mDEWALTtaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Eurooppapäällikkö
Tuotesuunnittelu & kehitys
Brian Cooke
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
DEWALT , County Durham, U.K.
fi - 2
66
SUOMI
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan. Näin
vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä
työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
67
18 Korjauta koneesi eluin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä
avaimia samassa taskussa akkujen
kanssa.)
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
• Älä milloinkaan käytä latauslaitetta muilla kuin
työkalun mukana toimitettavilla akkupaketeilla
(DE9100-DE9064, DE9101-DE9062, DE9103DE9074).
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Lataus käynnissä
100
%
Akku latautunut
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava porakone/ruuvinväännin
2 Akkua
1 Akkujen latauslaite
1 Metallilaukku
1 Käyttöohje
1 Takuutodistus
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
fi - 3
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
eluin ladattava porakone/ruuvinväännin on tarkoitettu
ammattimaiseen poraukseen ja ruuvaukseen.
1 Portaaton nopeudensäätökytkin
2 Suunnanvaihtokytkin
3 Pikaistukka
4 Toimintatapavalitsin/Vääntömomentin säätö
5 Vaihdevalinta
6 Tuuletusaukot
7 Kahva
8 Akkupaketti
Latauslaite
DEWALT-latauslaitteesi on tarkoitettu käytettäväksi
tiettyjen akkupakkausten kanssa (ks. tarkemmin
tekniset tiedot).
8 Akkupaketti
9 Vapautinpainikkeet
10 Latauslaite
11 Latausvalo (punainen)
12 Ladatun tilan merkki (vihreä)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laturi on kaksoiseristetty EN 55014 ja
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
erillistä maadoitusta.
Asennus ja säädöt
Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
Sammuta kone aina (OFF) ennen kuin
poistat akkupaketin.
Akkupaketti (Kuva A)
Akkujen lataaminen
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun eluin huoltopisteeseen. Latauksen
aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä, mikä on
fi - 4
aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 5° C tai yli 35° C.
Suositeltava latauslämpötila on noin
24 °C.
• Laita akkupaketti (8) latausta varten
latauslaitteeseen (10) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmistu, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (11) syttyy. Noin 1 tunnin
kuluttua se kytkeytyy pois päältä, ja vihreä
merkkivalo (12) syttyy. Akkupaketti on nyt täysin
ladattu ja latauslaite kytkeytyy ylläpitotilaan.
• Mikäli vihreä merkkivalo syttyy liian nopeasti,
akkupaketti saattaa olla liian kuuma. Poista
akkupaketti ja anna sen jäähtyä ennen kuin yrität
ladata sitä uudestaan.
• Mikäli vihreä merkkivalo syttyy välittömästi,
akkupaketti on täysin lataamaton. Jätä
akkupaketti latauslaitteeseen muutamaksi
minuutiksi ja pane se sitten uudestaan
paikoilleen.
• Akkupaketti voidaan poistaa latauslaitteesta tai
se voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes
akkuja jälleen tarvitaan.
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan (7) kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa
(9) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta (7).
Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & B)
• Avaa istukka kiertämällä kaulusta (13)
vastapäivään ja asenna teränvarsi paikalleen.
• Kiristä istukka kääntämällä kaulusta
myötäpäivään pitäen toisella kädellä kiinni istukan
takaosasta.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Toimintavaihtoehdon valinta ja vääntömomentin
säätö (kuva C)
Tämän työkalun kauluksessa on 5 vääntömomentin
säätömahdollisuutta ruuvauksen ja työkappaleen
mukaan. Katso vääntömomentin säätöä kohdasta
68
SUOMI
“Ruuvaus”.
Voit käyttää työkalua seuraavissa toiminnoissa:
Poraus:
teräs, puu, muovi ja kivi
Kauluksen asennot:
ruuvinvääntöä varten
• Valitse haluttu toiminto tai vääntömomentti
kohdistamalla kauluksen (4) symboli tai numero
kuoren ilmaisimen (14) kanssa.
Suunnanvaihto (kuva D)
• Siirrä suunnanvaihtokytkintä eteen/taakse (2)
kuten kuvassa, kun haluat vaihtaa koneen
pyörimissuuntaa (ks. koneen nuolet).
Vapauta aina portaaton
nopeudensäätökytkin (1) ja odota kunnes
moottori on täysin pysähtynyt ennen kuin
vaihdat pyörimissuuntaa.
Vaihdevalinta (kuva E)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta (5) nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
(suurten reikien poraaminen, suurten ruuvien
ruuvaus)
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
(porattaessa pieniä reikiä tai puuta)
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
• Työnnä aina kaksiasentoinen valitsin
kokonaan eteen tai kokonaan taakse.
• Älä vaihda vaihteita täydessä
nopeudessa äläkä käytön aikana.
Istukan poisto (kuva F & G)
• Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
• Aseta ruuvimeisseli istukkaan ja poista istukan
kiinnitysruuvi kääntämällä sitä myötäpäivään
(kuva F).
• Kiristä kuusiokoloavain istukkaan ja lyö sitä
vasaralla kuvan osoittamalla tavalla (kuva G).
69
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo sähkö- ja putkijohtoja
työskennellessäsi.
• Käsittele työkalua varovasti. Liiallinen
voiman käyttö ei tuota parempaa
poraustulosta, vaan vähentää työkalun
tehoa ja mahdollisesti myös sen ikää.
• Jotta kone ei jumiutuisi terän
läpimenovaiheessa, vähennä
työntövoimaa poranterään vähitellen
porauksen loppua kohden.
• Pidä moottori käynnissä kun vedät terän
irti reiästä. Näin estät jumiutumisen.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Asenna sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
• Valitse pyörimissuunta.
Portaaton nopeudensäätö (kuva A & D)
• Käynnistä kone käynnistyskytkimellä (1). Mitä
enemmän käynnistyskytkintä painat, sitä
nopeammin kone käy.
• Kone pysähtyy, kun vapautat käynnistyskytkimen (1).
• Kun haluat lukita koneen OFF-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon (ei
moottorin ollessa käynnissä).
Koneen jarru pysäyttää istukan heti kun
nopeudensäädön valitsin on täysin
vapautettu.
Ruuvinvääntö (kuva A)
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
• Säädä kaulus asentoon 1 ja aloita ruuvaus (pieni
vääntömomentti).
• Lisää tarvittaessa vääntömomenttia kauluksesta.
Poraus (kuva A)
• Valitse poraustila kauluksella.
Metalliporaus
• Käytä leikkuunestettä poratessasi metalleja.
Poikkeuksena valurauta ja messinki, joita on
porattava kuivana.
fi - 5
SUOMI
Kiviporaus
• Käytä kovametalliteräisiä kärkiä alhaisilla
nopeuksilla. Pidä pora vakaana. Pölyn tasainen
virtaus osoittaa oikeaa porausnopeutta.
Puuporaus
• Puuhun voi porata reikiä samoilla porilla, joita
käytetään metalliporaukseen. Nämä terät voivat
kuumeta liikaa, ellei niitä irroteta usein ja
puhdisteta uurteita lastuista.
• Käytä suurempien reikien poraukseen puuteriä.
• Tue helposti halkeavaa työstökappaletta puupalalla.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
• NiCd-akut ovat kierrätettäviä. Älä hävitä akkuja
kotitalousjätteiden mukana, etteivät ne joudu
poltettaviksi tai kompostoitaviksi.
• Ajattele ympäristöäsi, älä koskaan hävitä vanhaa
työkalua tai sen akkuja roskien mukana luontoon!
DEWALT ja jälleenmyyjämme huolehtivat
vanhojen akkujen talteenotosta siten, ettei siitä
aiheudu ympäristöllemme haittaa. Voit myös
jättää vanhat akut johonkin yleisistä
paristojenkeräyspaikoista.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ladattavat akut ja ympäristö
eluin ladattavat akut ja työkalut voidaan ladata
uudelleen täysitehoisiksi useita kertoja.
Merkki tarkoittaa, että laite sisättää nikkelikadmium
(NiCd)-kennoja. Kun tuotteesi on uusittava, ajattele
ympäristöäsi.
DEWALT suosittelee seuraavaa:
• Tyhjennä akku ajamalla lataus täysin tyhjäksi,
ennen kuin poistat akun työkalusta.
fi - 6
70
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
71
fi - 7
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR BORRMASKIN/
SKRUVDRAGARE
DW917K2/DW921K2/DW922K2
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Försäkran om överensstämmelse
sv - 1
sv - 2
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
kg
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0-400
0-1.200
10
12/22
1,6
Batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
Laddare
Nätspänning
Effekt
Laddningsström normal laddning
underhållsladdning
Laddningstid
Vikt
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
Spänning
Varvtal obelastad/min
växel 1
växel 2
Chuck-kapacitet
Maximal borrkapacitet i stål/trä
Vikt
* Med 2 batteripaket
sv - 1
V
mm
72
SVENSKA
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
Anger risk för elektrisk stöt.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
Brandfara.
Försäkran om överensstämmelse
DW917K2/DW921K2/DW922K2
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 60335,
EN 55104, EN 61000 & EN 55014.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt DIN 45635 P. 1 & P. 2
(EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
<70
<70
<70
dB(A)
<85
<85
<85
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Europachef
Produktplanering & Utveckling
Brian Cooke
DEWALT , County Durham, U.K.
73
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn.
Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser.
Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte
elverktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
gaser.
4 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller laddaren. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt
hår.
sv - 2
SVENSKA
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
sv - 3
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
• Använd aldrig laddaren med andra batteripaket
än de som levereras med verktyget (DE9100DE9064, DE9101-DE9062, DE9103-DE9074).
Etiketterna på laddaren och batteripaketet
Etiketterna på laddaren och på batteripaketet visar
följande symboler:
Batteriet laddar
100
%
Batteri laddat
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar borrmaskin/skruvdragare
2 Batteripaket
1 Batteriladdare
1 Metallväska
1 Instruktionshandbok
1 Registreringskort
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
74
SVENSKA
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT uppladdningsbara borrmaskin/
skruvdragare är konstruerad för professionella
borrnings- och skruvdragningsarbeten.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Chuck
4 Funktionsväljare/vridmomentskontroll
5 Växelväljare
6 Ventilationsöppningen
7 Handtag
8 Batteripaket
Laddare
Din DEWALT laddare är anpassad efter batteripaket
med speciella volttal (se tekniska data).
8 Batteripaket
9 Frikoppling batteripaket
10 Laddare
11 Laddningsindikator (röd)
12 Laddarens statusindikator (grön)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144 & en EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Montering och inställning
Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
75
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och betyder inte att något
problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <5 °C eller
>35 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (8), placera det i
laddaren (10) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (11)
tänds. Efter ungefär en timme kommer den att
slockna samtidigt som den gröna statusindikatorn
(12) tänds. Batteripaketet är nu fulladdat och
laddaren kopplar över till underhållsladdning.
• Om den gröna indikationslampan tänds alltför
snabbt kan det bero på att batteripaketet är för
varmt. Ta ur batteripaketet och låt det svalna
innan du försöker ladda på nytt.
• Om den gröna indikationslampan tänds direkt är
batteripaketet helt oladdat.
• Låt batteripaketet sitta kvar i laddaren flera
minuter och sätt därefter tillbaka det igen.
• Batteripaketet kan avlägsnas när som helst eller
lämnas obegränsat i den anslutna laddaren.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i handtaget (7) tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
frikopplingsknapparna (9) samtidigt och drag ut
paketet ur handtaget (7).
Isättning och löstagande av tillbehör (fig. A & B)
• Öppna chucken genom att vrida hylsan (13)
motsols och sätt i tillbehörets skaft.
• Drag åt stadigt genom att vrida hylsan medsols
medan du håller fast chuckens bakre ända med
andra handen.
• För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
ordningsföljd.
sv - 4
SVENSKA
Funktionsval eller inställning av vridmomentet
(fig. C)
Kragen på detta verktyg har 5 lägen för inställning av
vridmomentet så att det passar till skruvens storlek
och arbetsstyckets material. För inställning av
vridmomentet, se avsnittet ”Skruvdragning”.
Ditt verktyg kan användas i följande arbetslägen:
Borrning:
för stål, trä, plast och murverk
Kraglägen:
för skruvdragning
• Välj önskat funktionsläge eller vridmoment genom
att rikta symbolen eller numret på kragen (4)
gentemot märket (14) på maskinkroppen.
Höger/vänstergång (fig. D)
• Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden (se
pilarna på apparaten).
Släpp alltid strömbrytaren och vänta tills
motorn har stannat helt innan du byter
gångriktning.
Växelväljare (fig. E)
Ditt verktyg är försett med en väljare för två växlar (5)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment (borrning av stora
hål och dragning av stora skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment (mindre hål,
borrning i trä)
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
• Skjut alltid växelväljaren helt framåt eller
bakåt.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller
under bruk.
Chuckbyte (fig. F & G)
• Öppna chuckens käftar så långt som möjligt.
• Stick in en skruvmejsel i chucken och avlägsna
chuckens fästskruv genom att vrida medsols
enligt bilden Fig. F).
• Vrid fast en sexkantnyckel i chucken och slå på
den med en hammare enligt bilden (fig. G).
sv - 5
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck mot verktyget.
Överflödigt tryck får det inte att skruva
bättre, men gör att det fungerar sämre
och kan förkorta dess livslängd.
• För att reducera risken för fastkörning
när verktyget bryter genom, reducera
trycket på borret innan det bryter
igenom.
• Håll motorn igång medan du drar ut
verktyget ur det borrade hålet. Detta
förhindrar att verktyget fastnar.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Montera rätt tillbehör.
• Markera punkten där hålet ska borras.
• Välj vridriktning.
Strömbrytare (fig. A & D)
• Starta maskinen genom att trycka på variabla
strömbrytaren (1). Hastigheten bestämms av hur
djupt brytaren trycks in.
• För att stanna, släpp variabla strömbrytaren (1).
• För att låsa variabla strömbrytaren, sätt höger/
vänsterväljaren (2) i mittläge (inte vid gång!).
Maskinen är försedd med en broms så
att chucken genast stannar när den
variabla strömbrytaren släpps.
Skruvdragning (fig. A)
• Välj gångriktning med spaken (2).
• Ställ in kragen (4) på läge 1 och börja skruva (lågt
vridmoment).
• Om kopplingen släpper för tidigt, ställ in kragen
på ett högre vridmoment efter behov.
Borrning (fig. A)
• Välj borrläge med hjälp av kragen (4).
Borrning i metall
• Använd skärolja när Du borrar i metall, utom vid
gjutjärn eller mässing som skall torrborras.
76
SVENSKA
Borrning i murverk
• Använd hårdmetallborr med karbidspets vid låg
hastighet. Tryck maskinen jämnt. Vid korrekt
borrning löper borrdammet ut jämnt och stadigt.
Borrning i trä
• Man kan borra i trä med samma spiralborr som
för metall. Dessa borr måste kontinuerligt tas ur
borrhålet för att avlägsna spånen från borret. Det
finns annars risk för att borret blir överhettat.
• För större borrhål, använd träborr.
• Arbetsstycken som kan flisa sig bör stöttas med
en extra stödbit av trä.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
DEWALT rekommenderar följande:
• Töm batterierna på energi genom att köra slut på
laddningen. Tag bort batteriet ur maskinen.
NiCd-cellerna går att återanvändas. Släng därför
inte batterierna tillsammans med vanligt
hushållsavfall. De kan då hamna i en förbrännare
eller på en soptipp, vilket måste undvikas med
hänsyn till miljön.
• Av miljöhänsyn, lämna batterierna till en DEWALT
serviceverkstad, återförsäljare eller något av de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Återvinning av förbrukade batterier
DEWALT uppladdningsbara produkter och batterier
är konstruerade för att kunna återuppladdas och ge
full kapacitet.
Symbolen betyder att verktyget innehåller
nickelkadmium (NiCd) celler. När Din produkt eller
batteripaket behöver bytas ut, tänk då på att skydda
miljön.
77
sv - 6
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 7
78
∂§§∏¡π∫∞
E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡∞
¢ƒ∞¶∞¡√∫∞∆™∞‚π¢∞ ªE™∞π∞™ §∞µ∏™
DW917K2/DW921K2/DW922K2
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 7
el - 8
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
DW917K2*
7,2
DW921K2*
9,6
DW922K2*
12
0-250
0-750
10
10/15
1,5
0-350
0-1.000
10
12/20
1,5
0- 400
0-1.200
10
12/22
1,6
V
Ah
kg
DE9064
7,2
1,25
0,35
DE9062
9,6
1,25
0,45
DE9074
12
1,25
0,55
VAC
VDC
A
mA
h
kg
DE9100
230
7,2
1,55
40
1
0,75
DE9101
230
9,6
1,55
40
1
0,9
DE9103
230
12
1,35
40
1
1,0
∆¿ÛË
V
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ
mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘
µ¿ÚÔ˜
kg
* ¶·Ú¯fiÌÂÓÔ Ì 2 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
EÍÔ‰Ô˜
ƒÂ‡Ì· ÊfiÚÙÈÛ˘ ηٿÛÙ·ÛË normal
ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
µ¿ÚÔ˜
79
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘
DW917K2/DW921K2/DW922K2
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 60335,
EN 55104, EN 61000 & EN 55014.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ DIN 45635, ª¤ÚÔ˜ 1 & ª¤ÚÔ˜ 2 (EN 50144):
DW917K2 DW921K2 DW922K2
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
<70
<70
<70
<85
<85
<85
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW917K2 DW921K2 DW922K2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
¢ÈÂÓı˘ÓÙ‹˜ E˘ÚÒ˘
ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Brian Cooke
DEWALT , County Durham, U.K.
el - 2
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù·
·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
80
∂§§∏¡π∫∞
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ- ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ›ӷÈ
¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Û- ˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
81
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ
Â·ÊÒÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (.¯.
ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë Ì ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ ÌÂ
¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÌÂ
·Î¤Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÂΛӷ
Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô: DE9100DE9064, DE9101-DE9062, DE9103-DE9074.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
¶ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
11 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
12 ¢Â›ÎÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ (Ú¿ÛÈÓÔ˜)
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100
%
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙ÔÌÂÓÔ ‰Ú··ÓÔ Ô‰ËÁËÛ˘
2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ªÂÙ·ÏÏÈ΋ £‹ÎË
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∫¿ÚÙ· ηٷ¯ÒÚËÛ˘
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. ∞)
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ Ù˘ DEWALT Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
3 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/∫ÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
5 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
6 √¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜
7 §·‚‹
8 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2 V (DE9100), 9,6 V
(DE9101) ‹ 12 V (DE9103).
8 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
9 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
10 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
el - 4
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 55014 & EN 50144. ∫·Ù¿
Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ
Á›ˆÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 0,5 mm2.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%. ªÂÙ¿
·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘,
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË
¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È,
ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
82
∂§§∏¡π∫∞
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 5 °C ‹ > 35 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(8), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (10) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (11) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 1 ÒÚ·, ı· Û‚‹ÛÂÈ Î·È ı·
·Ó¿„ÂÈ Ô Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘
ÊfiÚÙÈÛ˘ (12). ∆Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È
ÙÒÚ· Ï‹Úˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ı·
Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. mode.
• ∞Ó Ô Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·Ó¿„ÂÈ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·,
ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ›ӷÈ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο ıÂÚÌfi. ∞ÔÌ·ÎÚ‡Ó·Ù ÙÔ ·Î¤ÙÔ
Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÚÈÓ Ó·
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÙÔ ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÂÎ Ó¤Ô˘.
• ∞Ó Ô Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·Ó¿„ÂÈ ÛÙÈÁÌÈ·›·, ÙÔ
·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊÔÚÙÈÛÙ›
ÂÓÙÂÏÒ˜. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ Î·È Î·ÙfiÈÓ
Í·Ó·‚¿ÏÙÂ ÙÔ.
• ∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı›
ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹ (7)
̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (9) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ (7).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
(ÂÈÎ. A & B)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÙÛÔÎ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
(13) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ̇Ù˘.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ηٿ
ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ.
83
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
·ÓÙÈı¤Ùˆ˜.
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘
ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÎÔÏ¿ÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¤¯ÂÈ 5 ı¤ÛÂȘ ÁÈ·
ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ
ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‚›‰·˜ Î·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜
ÛÙÚ¤„˘, ‚Ϥ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· “µ›‰ˆÌ·”.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ÙȘ
·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È Ï·ÛÙÈο
£¤ÛÂȘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘:
ÁÈ· ‚›‰ˆÌ·
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹
ÙË ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) Ì ÙÔ
‰Â›ÎÙË (14) ÛÙË ˘Ô‰Ô¯‹.
¢È·ÎfiÙ˘ ∫·ÓÔÓÈ΋˜/∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2)
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È (‰Â›Ù ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô).
∞Ê‹ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÂχıÂÚÔ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1)
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË
ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. E)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (5) ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(‰È¿ÙÚËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÒÓ, ÎԯϛˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ
‚ȉÒÓ Î·È ·Ó¿‰Â˘ÛË ÌÔÁÈ¿˜)
2 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜ Î·È ‰È¿ÙÚËÛË Í‡ÏÔ˘).
°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• ¶¿ÓÙ· ÛÚÒ¯ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰‡Ô
Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÛÔÎ (ÂÈÎ. F & G)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ÙÛÔΠηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‚›‰· Û˘ÁÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· F.
• ™Ê›ÍÙ ¤Ó· ∫ÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÛÔΠηÈ
ÎÙ˘‹ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó· ÛÊ˘Ú› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì· G. ∞˘Ùfi ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Í‚ȉˆı› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
• °È· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË,
ÌÂÈÒÓÂÙ ÚÔԉ¢ÙÈο ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘
ÛËÌ›Ԣ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ô‹ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ
ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
el - 6
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
AÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ON/OFF (ÂÈÎ. A & D)
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙÂ
ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1).
∏ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1).
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ OFF, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ÌfiÏȘ Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜.
∫ԯϛˆÛË (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ
‰ÚÔ̤· (2).
∫ÔÏ¿ÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜ (4)
• £¤Û·Ù ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ÛÙË ı¤ÛË 1 Î·È ·Ú¯›ÛÙ ӷ
‚ȉÒÓÂÙ (¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘).
• ∞Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ.
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. C)
• EÈϤͷÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (4), ·Ó ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı›.
¢È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏÔ
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
‰È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏ·. √È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô
¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ˜ Î·È Ô ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë
‰È¿ÙÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÍËÚ¿.
¢È¿ÙÚËÛË Û ÌÂÙfiÓ
• ÃÚËÛÈÌÔÈ‹Ù ÙÚ˘·ÓÈ· ÌÂ Ì˘Ù˜ ηڂȉ›Ô˘ ÛÂ
¯·ÌËϤ˜ Ù·¯˘ÙËÙ˜. ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÛÙ·ıÂÚ‹
›ÂÛË ÛÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ. ªÈ· ̷Ϸ΋, ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹
ÛÎfiÓ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·
‰È¿ÙÚËÛ˘.
84
∂§§∏¡π∫∞
¢È¿ÙÚËÛË Û ͢ÏÔ
ÛÙÔȯ›· ·fi ÓÈΤÏÈÔ Î·‰Ì›Ԣ (NiCd). √Ù·Ó ÙÔ
• √¤˜ Û ͢ÏÔ ÌÔÚÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔıÓ Ì ٷ ›‰È·
ÙÚ˘¿ÓÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ˘ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ̤ٷÏÏ·.
∞˘Ù¿ Ù· ¿ÎÚ· ÌÔÚÔ˘Ó Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ˘Ó ÂÎÙfi˜
Â¿Ó ÙÚ·‚ÈÔ˘ÓÙ·È ¤Íˆ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È
·fi Ù· ÚÔηӛ‰È· ·fi ÙȘ ·˘Ï·ÎÒÛÂȘ.
• °È· ÌÂÁ·Ï˘ÙÂÚ˜ Ô¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ͢ÏÈÓ·
¿ÎÚ· ∆Ú˘¿ÓÈ· ͢ÏÔ˘.
• ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û¯›ÛÙÔ˘Ó Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÓÈÛ¯˘ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í˘ÏÔ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·Ú›·˜ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, Ó· ÛΤÊÙÂÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∏ DEWALT Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ηÈ
ÌÂÙ¿ ·Ê·ÈÚ¤Û٠٘ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ NiCd ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ
·Ó·Î˘ÎψÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÌËÓ Ù· Âٿ٠ٷ Ì·˙›
Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ˘ Û·˜. ªÔÚ› Ó·
ηٷϋÍÔ˘Ó Û ·ÔÙÂÊÚˆÙ‹ ‹ Á¤ÌÈÛÌ· Á˘,
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ı›.
• ∞ÓÙ› ·˘ÙÔ˘, ¿ÚÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û·˜ ÛÂ
™Ù·ıÌfi ™¤Ú‚Ș Ù˘ DEWALT, ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi
ÂÌÔÚÈÎfi Û·˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û·˜
ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î˘ÎψÛ˘. Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ Û·˜ ‰ËÌ·Ú¯›· ÁÈ·
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰È¿ıÂÛ˘. √È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ôı
Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ı· ‰È·ÙÂıÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‹/Î·È ı·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ˘Ó ÁÈ· ÛÎÔÔ˘˜ ·Ó·Î˘ÎψÛ˘.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
√È E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∆· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ DEWALT ¯ˆÚ›˜ ηÏ҉ȷ Î·È Ù·
·Î¤Ù· Ì·Ù·Ú›·˜ ÌÔÚÔ˘Ó Ó· ÊÔÚÙÈÛıÔ˘Ó
ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì·ÎÚÔ˙ˆ›· ηÈ
Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Ï‹ÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.
∆Ô Û˘Ì‚ÔÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÚȤ¯ÂÈ
85
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
EÁÁ‡ËÛË
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 8
86
87
88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising