DW979 | DeWalt DW979 CORDLESS DRILL instruction manual

402113 - 89 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DC520N
DW979
Figura 1
d
e
c
f
g
b
a
h
i
Figura 2
i
h
i
j
Figura 3
B
A
k
k
2
Figura 4
r
c
q
m
n
l
o
p
c
Figura 5
d
s
Figura 6
Figura 7
b
a
b
a
3
ȘURUBELNIȚĂ PENTRU CIPS CARTON
CU ACUMULATOR DC520N, DW979
Felicitări!
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite,
cu accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Turație în gol
Portburghiu
Șurub maxim ø
Cuplu maxim
Metodă de cuplare
Greutate
(fără acumulator)
LPA (presiune
sonoră)
KPA (marjă presiune
sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere
sonoră)
DC520N
18
1
360
0-900/0-2.900
1/4" hex.
5
20
dependentă
de adâncime
DW979
12
1
220
0-800/0-2.300
1/4" hex.
4,8
8,5
dependentă
de adâncime
kg
1,3
1,2
dB(A)
76
75
dB(A)
dB(A)
3
84
3
83
dB(A)
3
3,7
Vc.c.
W
min-1
mm
Nm
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
înșurubare fără impact
ah =
m/s²
< 2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
4
De asemenea, trebuie luată
în considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile
în care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare
de siguranţă pentru a proteja
operatorul de efectele vibraţiilor, cum
ar fi: efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulator DE9071 DE9503 DE9095 DE9096 DE9180
Tip acumulator NiCd NiMH
NiCd
NiCd
Li-Ion
Tensiune Vc.c. 12
18
18
18
18
Capacitate ah 2
2,6
2
2,4
2
Greutate kg 0,65
1
1
1
0,68
Încărcător
Tensiune reţea
Tip baterie
Timp aprox.
de încărcare
min
Greutate
kg
Vc.c.
Siguranţe
Europa Unelte la 230 V
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
60
(acumulatori
2 Ah)
0,4
40
(acumulatori
2 Ah)
0,52
10 Amperi, reţea electrică
13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DC520N, DW979
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
09.09.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT!Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile
de siguranţă Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE
ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul
de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
5
e)
f)
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
6
f)
g)
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ferițivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa
de alimentare şi/sau acumulatorul
de la unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
g)
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat
cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice,
precum agrafe de birou, monede, chei,
cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice
mici ce ar putea crea prin contact
conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului
poate determina arsuri sau incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă,
este posibil să fie evacuat lichid din
acumulator; evitaţi contactul cu acesta.
În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii
sau arsuri.
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare.Contactul
cu un cablu sub tensiune va determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei şi va cauza
electrocutarea operatorului.
• Burghiele, bucşele de ghidare şi uneltele
devin fierbinţi în timpul utilizării.Purtaţi
mănuşi atunci când le atingeţi.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate
de acţiunea uneltei pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului
– Riscul de vătămări corporale cauzate
de particule proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Instrucţiuni de siguranţă pentru toate șurubelnițele
• Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi
în cazul utilizării şurubelniţelor. Expunerea
la zgomot poate determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
• Ţineţi uneltele electrice pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
7
Instrucţiuni importante de
siguranţă pentru toate încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori DE9116/DE9135.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de
pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT:Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
ATENŢIE:Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE:În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
lână metalică, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual.Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de
incendiu, şoc electric sau electrocutare.
8
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• Nu încercaţi NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Staţia de încărcare este concepută să
opereze cu o tensiune electrică standard
de 230 V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu
nicio altă tensiune. Această recomandare
nu se aplică încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătoarele DE9116 acceptă acumulatori NiCd
şi NiMH de 7,2–18 V.
DE9135 este compatibil cu acumulatori NiCd,
NiMH sau Li-Ion de la 7,2–18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Pericol de şoc electric sau
electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (j) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de
încărcare. Indicatorul luminos roşu
(încărcare) va lumina intermitent continuu,
indicând că procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în
încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un
sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante de siguranţă pentru toţi acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat
când îl scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza
acumulatorul şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de
siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de
încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere inflamabile, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi 40°
C (105° F) (precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi,
9
nu scăpaţi sau nu deterioraţi
acumulatorul. Nu utilizaţi un
acumulator sau un încărcător care
a suferit o lovitură puternică, a fost
scăpat pe jos, a fost călcat sau
deteriorat în vreun fel (ex. înţepat
cu un cui, lovit cu un ciocan, călcat
în picioare). Se poate genera şoc
electric sau electrocutare. Acumulatorii
deterioraţi trebuie returnaţi la centrul
de service pentru reciclare.
ATENŢIE:Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat.Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură.
Acest fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului ajunge pe pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc. Se creează vapori şi materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi
ochii deschişi timp de 15 minute sau până
când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi
10
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie.Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT:Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului (fig. 3)
Un capac de protecţie pentru baterie (k) este
prevăzut pentru a acoperi contactele unui
acumulator demontat. Fără capacul de protecţie
fixat, obiectele metalice libere pot scurtcircuita
contactele, cauzând pericol de incendiu şi
deteriorând acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al
acumulatorului înainte de a poziţiona
acumulatorul în încărcător sau unealtă
(fig. 3A).
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste
contacte imediat după ce aţi scos
acumulatorul din încărcător sau unealtă
(fig. 3B).
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulatorul (fig. 1)
TIP ACUMULATORI
DC520N funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
DW979 funcţionează cu acumulatori de 12 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate
pe o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător
şi de pe acumulator
Conţinutul ambalajului
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
1
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
Acumulatorul se încarcă
Acumulator încărcat
Acumulator defect
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi
Ambalajul conţine:
Şurubelniţă pentru gips carton cu acumulator
2 Acumulatori (DW979K2)
1 Încărcător (DW979K2)
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1-3)
AVERTISMENT:Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT,
alt fel de acumulatori pot exploda,
cauzând vătămări corporale şi daune.
a. Comutator de reglare a vitezei
Nu expuneţi la apă.
d. Poziționator de adâncime
b. Cursor înainte/înapoi
c. Inel de reglare a adâncimii
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
e. Selector cu două turaţii
f. Compartiment pentru capetele uneltei
g. Mâner de prindere
h. Acumulator
i. Butoane de detaşare
j. Încărcător
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
k. Capac acumulator
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Şurubelniţa pentru gips carton DC520N, DW979
a fost special concepută pentru introducerea
elementelor de fixare prin plăci de gips carton,
în montanţii de susţinere din lemn sau metal.
Aceasta poate fi, de asemenea, utilizată
pentru introducerea șuruburilor de lemn sau
a șuruburilor mici autofiletante cu diametru de
până la ø 5 mm.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste şurubelniţe sunt unelte electrice
profesionale.
11
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
Ambreiaj de introducere cu ax
fix
Această şurubelniţă este prevăzută cu o funcţie
de ax fix; axul nu se roteşte până când nu se
apasă elementul de fixare în piesa de prelucrat.
Acest lucru permite poziţionarea elementelor
de fixare pe accesoriul de introducere a unei
şurubelniţe în funcţiune.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit
decât dacă este absolut necesar. Utilizaţi un
cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru
puterea absorbită a încărcătorului dvs.
12
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna
unealta înainte de a introduce sau de
a scoate acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea acumulatorului din unealtă (fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi baza uneltei cu canelura din interiorul
mânerului uneltei (fig. 2).
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până
când auziţi că se fixează cu un clic.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butoanele de detaşare (i) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
Înlocuirea accesoriilor hexagonale de înșurubare 1/4" (fig. 4)
Şurubelniţa dvs. DEWALT dispune de un sistem
de introducere hexagonal de 1/4". Accesoriul
de introducere este fixat în mandrină cu ajutorul
unei sfere şi al unui arc care se cuplează
într-o canelură din tija accesoriului.
1. Pentru a înlocui un accesoriu de înșurubare
(de ex. un portburghiu), apăsați butoanele
de detașare a inelului (l) și trageți inelul de
reglare a adâncimii (c) din carcasa mandrinei
(q).
2. Scoateți portburghiul (o) trăgându-l din
mandrină cu ajutorul unui clește.
3. Împingeți noul accesoriu de înșurubare (de
ex. un dispozitiv de înșurubat piulițe [r]) în
mandrină până când face clic pe poziție.
4. Aliniați nervurile (m) din interiorul inelului (c)
cu canelurile (p) din carcasa mandrinei (q) şi
fixaţi inelul până când face clic pe poziţie.
Înlocuirea vârfului (fig. 4)
Procedaţi conform descrierii de mai sus. Nu
demontați portburghiul (o).
Trageţi pur şi simplu de vârf (n). Este posibil să
fie necesar un cleşte.
Reglarea adâncimii de introducere (fig. 5)
Funcţia de sensibilitate la adâncime oferă
următoarele avantaje:
– adâncimea de introducere selectată este
repetabilă pentru integritatea structurii
– șuruburile cu şaibe de etanşare sunt
introduse corect astfel încât să nu existe
scurgeri
Adâncimea de introducere este determinată de
poziția poziționatorului de adâncime (d) în raport
cu vârful, adaptorul sau dispozitivul de strângere
a piulițelor.
ȘURUBURI CU ȘAIBE DE ETANȘARE
1. Consultaţi specificaţiile producătorului de
şuruburi pentru poziţionările adecvate ale
şaibelor de etanşare pentru diverse aplicaţii.
2. Introduceți un șurub într-o piesă de probă și
verificați dacă se așează corect.
NOTĂ: Dacă este necesar, măsurați
cuplul cu ajutorul unei chei dinamometrice,
consultând specificațiile referitoare la cuplu
ale producătorului șuruburilor.
Înlocuirea poziționatorului
de adâncime (fig. 5)
1. Deșurubați garnitura anti-praf (s).
2. Înlocuiţi poziţionatorul de adâncime (d).
3. Înșurubați garnitura anti-praf (s).
Cursorul înainte/înapoi (fig. 6)
Pentru rotirea înainte (introducere șurub),
eliberați comutatorul de reglare a vitezei (a) și
apăsați cursorul înainte/înapoi (b) de pe partea
dreaptă a uneltei, conform ilustrației.
Pentru rotirea înapoi (extragere șurub), eliberați
comutatorul de reglare a vitezei (a) și apăsați
cursorul înainte/înapoi (b) de pe partea stângă
a uneltei, conform ilustrației.
Atunci când cursorul înainte/înapoi este în poziție
centrală, unealta este blocată în poziția OPRIT.
AVERTISMENT: Eliberați întotdeauna
comutatorul de reglare a vitezei (a)
și aşteptaţi întotdeauna până când
motorul se opreşte complet înainte de
a schimba direcţia de rotire.
Selector cu două turaţii (fig. 1)
Unealta dvs. este prevăzută cu un selector cu
două turaţii (e) pentru a varia raportul viteză/
cuplu de strângere.
1. viteză redusă/cuplu de strângere mare
2. viteză mare/cuplu de strângere mic
NOTĂ: Dacă este necesar, rotiţi inelul de
reglare a adâncimii (c) în sens antiorar sau
orar pentru a reduce sau mări adâncimea de
introducere, după cum este necesar. Fiecare
„clic“ al inelului echivalează cu o modificare
cu 0,02 mm a adâncimii de introducere;
o rotație completă echivalează cu 2,10 mm.
Pentru nivelul vitezei, consultaţi specificaţia
tehnică.
3. Introduceţi un alt şurub şi reglaţi din nou
inelul (c) până când se obţine setarea dorită.
• Nu schimbaţi turaţiile la viteză
maximă sau în timpul utilizării.
ȘURUBURI FĂRĂ ȘAIBE DE ETANȘARE
1. Introduceți un șurub într-o piesă de probă și
verificați vizual adâncimea de introducere.
2. Măriți sau reduceți adâncimea de introducere
cu ajutorul inelului (c).
AVERTISMENT:
• Împingeţi întotdeauna selectorul
cu două turaţii complet înainte sau
înapoi.
Înainte de utilizare
1. Asiguraţi-vă că acumulatorul este (complet)
încărcat.
2. Introduceţi accesoriul adecvat de înșurubare.
3. Selectaţi rotirea înainte sau înapoi.
4. Setați adâncimea adecvată de înșurubare.
13
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziția corespunzătoare a mâinilor necesita
o mână pe mânerul de prindere (g), conform
ilustraţiei.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
1. Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de viteză variabilă (a). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă
determină viteza uneltei.
2. Pentru a opri unealta, eliberați comutatorul
de reglare a vitezei (a).
3. Pentru a bloca unealta în poziţia OPRIT,
deplasaţi cursorul înainte/înapoi (b) în poziţia
centrală.
Înşurubarea
• Pentru rezultate optime, ţineţi şurubelniţa
cu mâna direct perpendicular pe elementul
de fixare şi apăsaţi comutatorul de reglare
a vitezei cu un deget sau două degete.
Acest lucru reduce şansele de alunecare
a şurubului din accesoriul de introducere
atunci când se apasă pe unealtă.
• Pentru a introduce şurubul, poziţionaţi-l
pe vârf, în adaptor sau în dispozitivul de
strângere a piulițelor, apăsaţi comutatorul
de reglare a vitezei şi împingeţi şurubul în
piesa de lucru cu o mişcare fină, continuă.
14
Atunci când șurubul se așează, mandrina
se decuplează automat.
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de vârfuri,
suporturi, adaptoare hexagonale de 1/4".
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente dau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de vârfuri,
suporturi, adaptoare hexagonale de 1/4".
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt
reciclabile. Duceţi acumulatorii la
reprezentantul dvs. sau la un centru local de
reciclare. Acumulatorii colectaţi vor fi reciclaţi
sau eliminaţi corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00238815 - 25-06-2014
15
Download PDF

advertising