DW979K | DeWalt DW979K CORDLESS DRILL instruction manual

559022-01 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW979 K
4
3
6
5
7
2
1
8
8
9
11
10
A
2
3
18
17
13
12
14 15
16
B
2
3
2
4
C
19
D
3
1
1
DW979 K
VELEJÁRÓ TARTOZÉKOK
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A csomagolás tartalma:
1 Akkus gipszkarton csavarozógép
1 Akku
1 Akkutöltő
1 Vásárlói tájékoztató
1 „Robbantott“ ábra
1 Jótállási jegy
1 Acélkoffer
A töltőkészülék csak 230 (220) V-os váltóáramra
csatlakoztatható. Győződjön meg arról, hogy
a hálózati feszültség a töltő adattábláján
feltüntetett feszültséggel megegyezik-e.
•
•
A töltőkészülék a prEN 50144 szerint
kettős szigetelésű, ezért földelni tilos!
A GÉP FELÉPÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Győződjön meg, hogy a tartozékok és
a csomagolás is sértetlen legyen.
Olvassa át alaposan a vásáriói tájékoztatót
üzembehelyezés előtt.
Szerelés és beállítás előtt mindig
távolítsa el az akkut a gépből.
Mindig kapcsolja ki a gépet, ha az akkut
ki- vagy beteszi.
HOSSZABBlTÓKÁBEL
Te l j e s í t m é n y c s ö k k e n é s n é l k ü l m a x .
30 m-es hosszabbító kábelt használhat.
A vezetékkeresztmetszet legalább 2x1,5 mm²
legyen.
Akku (A ábra)
Az akku töltése
Ha az akkut első alkalommal, vagy hosszabb
tárolás titán tölti, névleges kapacitásának
csak 80 %-át éri el. Teljes kapacitását csak
többszöri tőltés-kisütés ciklus után éri el. Az
akku töltése előtt vizsgálja meg a töltőkészülék
áramellátását. Ha megfelelő áramellátás
mellett az akku nem töltődne, töltőkészülékét
vizsgáltassa át szakemberrel.
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (A ÁBRA)
A z Ö n D E W A LT a k k u s g i p s z k a r t o n
csavarozója kizárólag gipszkartonlemezek
fa- vagy fémszerkezetekhez való rögzítésére
szolgáló csavarok behajtására lett kifejlesztve.
Facsavarokhoz éppúgy alkalmas, mint
őnmetsző csavarokhoz, 5 mm átmérőig.
1. Fordulatszám szabályozós kapcsoló
2. Jobb-bal forgásirány átkapcsoló
3. Mélységbeállítógyűrü
4. Mélységütköző hüvely
5. Sebességváltó kapcsoló: 1-2 fokozatú
6. Szerszámfiók
7. Kézimarkolat
8. Akku
Figyelem! Ne töltse az akkumulátort 4 °C
alatti, vagy 40 °C fölötti környezeti hőmérséklet
esetén. A javasolt töltési hőmérsékletlet: 24 °C.
•
Tőltőkészülék
A töltővel 9,6-14,4 V közötti feszültségű akkukat
lehet feltölteni, 1 órán át.
8. Akku
9. Kioldógombok
10. Töltőkészülék
11. Töltés jelző lámpa (piros)
A (8) akku töltéséhez dugja azt a (10)
töltőkészülékbe, majd ezt csatlakoztassa
a hálózathoz.
Figyeljen, hogy az akku teljesen benne
legyen a töltőben. A (11) piros töltésellenőrző
lámpának villognia kell. Kb. 1 óra múlva
a töltésjelző lámpa villogóból folyamatos
módra vált. Az akku csak most töltődött
fel teljesen. Az akku a töltőkészülékből
bármikor kivehető, és abban korlátlan ideig
benn tartható.
Az akkuk behelyezése és eltávolítása:
• Dugja az akkumulátort a (7) kézifogantyúba,
reteszelődésig.
• Az akku eltávolításához nyomja meg
egyidejűleg mindkét (9) reteszelőgombot,
és húzza ki az akkut a (7) kézimarkolatból.
• Az akkut fel kell tölteni, ha a meglevő
energia már nem elég a munkavégzéshez,
Behúzó-tengelykapcsoló
Ez a csavarozó egy behúzó-tengelykapcsolóval
van ellátva. A csavarozó csak akkor forog,
amikor a csavar fejére rányomja a gépet. Ezáltal
a motor járó helyzetében is rá tudja helyezni
a csavart a csavarhúzópengére.
4
•
ha a gép teljesítménye, ill. fordulatszáma
észrevehetően csőkken. Kerülje az akku
teljes lemerülését. Vigyázzon, ne merítse
le teljesen az akkumulátort, időben töltse
fel újra.
A töltés folyamán az akku is, a töltő Is
melegszik. Ez nem hiba, emiatt a töltést
nem kell megszakítani.
•
•
Az 1/4“ belsShatszög-szerszámbefogó
cseréje (B ábra)
Csavarozás tömítőgyűrű nélkül
• Csavarjon be egy csavart egy
hulladékdarabba, és vizsgálja meg
vizuálisan a csavarmélységet.
• Növelje vagy csökkentse a csavarási
mélységet a (3) beállítógyűrű segítségével.
• Ha szükséges, mérje meg a nyomatékot egy
nyomatékkulccsal, hogy a csavargyártók
által megadott értéket betarthassa.
A csavarozógépet egy 1/4“ belsőhatszögbefogórendszerrel szállítjuk.
A szerszámtartóban van egy golyó és egy rugó,
amelyek a szerszámtartó szárát a horonyba
reteszelik, és az orsóban tartják.
• A (15) szerszámtartó cseréjekor nyomja
be a a (12) kioldó gombot, és húzza
le a (3) mérységbeállítógyűrűt a (17)
tengelykapcsolóházról.
• Távolítsa el a szerszámtartót úgy, hogy egy
fogóval kihúzza.
• Nyomja az új szerszámtartót (például (18)
hatszögdugóbetétet) az orsóba, amíg
rögzítődik.
• Irányítsa a (3) mérységbeállítógyűrű
belső részén levő (13) bordát a (17)
tengelykapcsolóház (16) hornyába, és
nyomja rá a beállítógyűrűt, amíg rögzítődik.
A mélységütköző eltávolítása (C ábra)
•
•
•
•
Engedje fel a (19) portömítőt.
Távolítsa el a (4) mélységütközőt.
Húzza meg ismét a (19) portömítőt.
A forgásirány beállítása (D ábra)
•
A jobbraforgás kiválasztásához
(becsavarozás) engedje fel az (1) kapcsolót,
és nyomja a (2) forgásiránykapcsolót a gép
jobb oldaláról, ahogy az ábrán van.
• A balraforgás kiválasztásához
(csavarlazítás) engedje fel az (1) kapcsolót,
és nyomja- a (2) irányváltó kapcsolót a gép
bal oldaláról, ahogy az ábrán van.
Az irányváltó kapcsolónak van egy középállása,
ami meggátolja használaton kívüli állapotban
a gép akaratlan bekapcsolását.
A csavarozóbetétek cseréje (B ábra)
•
Ha szükséges, fordítson a (3)
mélységbeállftógyűrün jobbra vagy balra
aszerint, hogy a csavarmélységet növelni
vagy csökkenteni kell. Egy-egy bereteszelés
megfelel 0,02 mm mélységváltozásnak.
Egy teljes körülfordítás 2,10 mm.
Csavarjon be még egy csavart és állítsa
a (3) mélységütközőt a kívánt beállítás
szerint.
Járjon el úgy, mint a fentiekben írtuk le, de
a (15) szerszámtartót nem kell eltávolítani.
Egyszerűen húzza ki a (14) szerszám
betétet a (15) szerszámtartóból. Ha
szükséges, használjon fogót.
A becsavarásí mélység beállítása (C ábra)
Mindig várja meg, amíg a motor leáll,
és csak ezután váltson forgásirányt.
A mélységbeállltás a következő előnyöket
nyújtja:
• Az előírt csavarmélységet nagy
pontossággal megtartja. Garantálja az
azonos szintet minden csavarozásnál.
• Kifogástalanul csavarozhat tömítőgyűrűvel,
úgy, hogy közben szivárgás nem lép fel.
Sebességváltás (A ábra)
Az Ön DEWALT akkus gépe egy kétfokozatú
hajtóművel rendelkezik, amelyet az (5)
kapcsolóval válthat át.
1 Alacsony fordulatszám/nagy nyomaték
2 Magas fordulatszám/kis nyomaték
• Tolja a kapcsolót mindig teljesen (ütközésig)
előre vagy hátra.
• Ne váltson sebességet addig, amíg a motor
jár.
Csavarozás tömítőgyűrűvel
• Vegye figyelembe a csavargyártók
ajánlásait, hogyan kell. a tömítőgyűrűt
a különböző rögzítésekhez alkalmazni.
• Csavarjon be egy csavart egy
hulladékdarabba, és próbálja ki, vajon
megfelelően tart-e.
5
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
és kifogástalan működést egy szabályos
tisztitásnak kell megelőznie.
• Tartsa be mindig a biztonsági
előírásokat.
• Munkavégzésnél csak könnyedén
nyomja a gépet. A túlzott nyomás nem
növeli a munka sebességet, ellenben
megrövidíti a gép élettartamát.
Tisztítás
• Gondoskodjon arról, hogy a levegőrések
mindig nyitottak legyenek. A ház tisztítását
végezze puha, kendővel. Ne használjon
sértő vagy karcoló tisztítószert.
• A töltőt tisztítás előtt válassza le a hálózatról.
• Tisztításhoz az akkut vegye ki a gépből.
• Az optimális fordulatszám beállításához vegye figyelembe az önfúró
csavarok gyártóinak ajánlásait.
Üzembehelyezés előtt
• Győződjön meg az akku teljes
feltöltöttségéről.
• A munkához megfelelő szerszámot
használjon.
• Válassza ki a forgásirányt.
• Állítsa be a kívánt csavarmélységet.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Be és kikapcsolás (A ábra)
•
•
•
Indításhoz nyomja be az (1)
fordulatszámszabályozós kapcsolót. Minél
mélyebbre nyomja a kapcsolót, annál
magasabb lesz a motor fordulatszáma.
Leállításhoz engedje el az (1) kapcsolót.
A gép használaton kívüli reteszeléséhez
tolja a (2) irányváltókapcsolót középállásba.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Csavsrozás
•
•
A legjobb eredményt akkor éri el, ha
a gépet úgy tartja, hogy az ön keze
pontosan a csavarral egy vonalban
van. A csavarozóbetét nem csúszik le
a csavarról, ha mindig megfelelő nyomást
gyakorol a gépre.
Csavarok behajtásakor helyezze a csavart
a betétszerszám hegyére, nyomja be
a kapcsolót, és csavarozzon egyenletesen,
megszakítás nélkül. Amikor a csavar
elérte a mélységet, a tengelykapcsoló
automatikusan kiold.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A különböző csavarozási munkákhoz az
1/4“ hatszögbetéttől kezdve számtalan,
szerszámtartó és közdarab van
tartozékprogramunkban.
A gépekhez ajánlott tartozékokról tájékozódjon
a DEWALT szakkereskedésekben.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú
élettartamra, és a lehető legcsekélyebb
karbantartási igényre lett kifejlesztve. A tartós
6
CE Megfelelőségi nyilatkozat
BEVEZETŐ
Tisztelt vásárlói Köszönjük bizalmát, hogy a mi
termékünket választotta.
A DEWALT akkus csavarozógépei, amelyek
nagy tapasztala konstruktőrök fejlesztésével,
modern szériagyártással a legjobb anyagokból
készültek, teljesítik az Ön elvárásait, és önnek
nem kell többé nélkülöznie az általuk nyújtott
nagy segítséget.
Könnyű kezelhetőség és sokoldalú
használhatóság jellemzi a DEWALT akkus gépeit.
Ennek ellenére az élettartam, az üzemkész
állapot állandó fennállása függ a készülékkel
való megfelelő bánásmódtól éppúgy, mint
a gondos ápolástól és karbantartástól. Ezért
kérjük, e kezelési utasítást ne tegye félre,
hanem tanulmányozza alaposan, és tartsa be
az itt leírtakat.
Biztosak vagyunk benne, hogy DEWALT akkus
gépe a jövőben mindig jó szolgálatára lesz.
GÉPEK IRÁNYELV
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT
vállalat nevében adja.
BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alapvető biztonsági
rendszabályokat, ezzel elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés és a személyi sérülések
lehetőségét. A következő szabályokat feltétlenül
tartsa be:
• A géppel való munkavégzésnél
a hangnyomásszint meghaladhatja
a 85 dB/A értéket, ezért mindig használjon
hallásvédő eszközt.
• Viseljen védőszemüveget, különösen
fej feletti munkáknál. A porártalom ellen
védekezzen pormaszk viselésével.
• Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
viseljen ékszert, bő, lebegő ruházatot,
leengedett hajat (tegyen sapkát).
Szabadban végzett munkánál viseljen
gumikesztyűt és gumitalpú cipőt.
• Ta r t s a r e n d b e n a m u n k a h e l y é t .
A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
• Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
• Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja a szabadban
a gépet, esőtől óvni kell. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a jó
megvilágításról. Gyúlékony folyadékok
vagy gázok közelében tilos használni.
• Legyen figyelemmel a munkájára. Ne
kezdjen hozzá, ha nem képes arra
koncentrálni.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A gyerekeket és a szemlélődőket tartsa
biztonságos távolságban.
Álljon biztonságosan, kerülje a rendellenes
testtartást Gondoskodjon arról, hogy az
egyensúlyát ne veszíthesse el, főleg, ha
állványon, vagy létrán dolgozik. A lába alól
a hulladékot távolítsa el.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon
leszorítóeszközt, így biztonságos a munka,
mert lehetővé válik, hogy mindkét kezével
a gépet vezesse.
A célnak legmegfelelőbb szerszámot
használjon. Kis szerszámot vagy tartozékot
ne használjon nagy megterhelést igénylő
munkálatokhoz. Ne használjon szerszámot
olyan célokra, amelyekre nem alkalmas.
Ne hagyja a gépet bekapcsolva felügyelet
nélkül. Kerülje a véletlenszerű bekapcsolást,
ne szállítsa a feszültség alatt levő gépet
ujjával a kapcsolón. A kapcsoló kikapcsolt
állapotban legyen, mielőtt a hálózatra
csatlakoztatja.
Bekapcsolás előtt győződjön meg arról,
hogy nem hagyott-e szerelőszerszámot
(kulcsot) a gépben.
Ne terhelje túl a kéziszerszámot. A legjobban és legbiztonságosabban a megadott
teljesítmény tartományban dolgozik.
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az
érinkezést fémes részekkel, mint például
csővezeték, fűtőtest, tűzhely, hűtőszekrény,
stb. Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém
munkakörülmények között, (pl. magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Ta r t s a a g é p e t m i n d i g t i s z t á n é s
szárazon, így jobban, biztonságosabban
dolgozhat. Rendszeresen ellenőrizze
a készüléket, nem sérült-e meg, illetve
tökéletes-e a működése. Győződjön
meg arról, hogy a mozgó részek
nincsenek-e akadályoztatva. A sérült
részeket azonnal ki kell cseréltetni.
Ellenőrizze rendszeresen a kábelt,
a dugót és a kapcsolót, mert sérülten
balesetveszélyesek. A készüléket
tibs üzemeltetni, ha a kapcsoló nem
kapcsolható ki vagy be. Javítással forduljon
szakszervizhez. Vegye figyelembe
a karbantartási előírásokat.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
•
•
•
•
•
eszközt használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl, vagy a szakkereskedő
javasol.
Ne szállítsa a gépet a kábelnél fogva.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati
csatlakozót a dugaljból. Tartsa távol a kábelt
hőforrástól, olajtól, vágó élektől, durva
felületektől, és használat előtt győződjön meg
róla, hogy a kábel jó állapotban van-e.
Szerszámcsere esetén, beállítási
munkáknál és karbantartásnál első
dolga legyen a villásdugó kihúzása
a konnektorból.
Szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és megfejelő jelöléssel ellátott
hosszabbítókábelt szabad használni.
Javítást csak szakszerviz végezhet és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
használni. A szakszerűtlen javítás
súlyos balesetek előidézője lehet. Ez
a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak.
Figyelem! A hálózati feszültségnek meg kell
egyeznie a gép adattábláján közölttel.
KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ
AKKUKHOZ
• Tűzveszély! Kerülje, hogy az akku érintkezői
fémes tárggyal érintkezzenek, és ezzel
rövidzárlatot okozzanak. (Például: az akkut
egy szerszámtáskában tárolva az abban
levő szerszámokkal érintkezhet.)
• Ne hagyja az akkut a szerszámban, ha azt
hosszú ideig nem használja.
• A töltő csak száraz, fedett helyiségben
használható, a szabadban nem.
• Ne használja‘a töltőt, ha erős ütés érte,
vagy más módon sérült. Vizsgáltassa meg
szakszervizben.
• Ne kísérletezzen két akkutöltő
összekapcsolásával, és ne próbálja
a szerszámot a töltőről direktben
üzeméltetni.
• A gépet ne tárolja olyan helyen, ahol
a hőmérséklet eléri, vagy meghaladja az
50 °C-ot.
• Ha a készülék, vagy a külső hőmérséklet
4 °C alatt, vagy 40 °C fölött van, nem
szabad az akkut tölteni.
• Ha a készülék megsérült, vagy tönkrement,
nem szabad tűzbe dobni, mert a cellák
robbanásveszélyesek.
• Erős megterhelés során lehetséges,
hogy kis mennyiségű folyadék szivárog
8
ki a cellákból. Ez nem azt Jelenti, hogy
a készülék rossz. Előfordulhat, hogy
a tömítés sérült, ezért ajánlatos a szervizhez
fordulni.
• Ha akküfolyadék került a kezére, akkor
a következők szerint járjon el:
- szappanos vízzel mosson kezet
- az akkuforyadékot citrommal vagy
ecettel semlegesítse
• Ha az akkufolyadék netán a szemébe
kerülne, úgy legalább 10 percig vízzel
öblítse a szemét, és utána azonnal forduljon
orvoshoz. Közölje vele, hogy 25-30 %-os
káliumhidroxid került a szemébe.
• Ne kísérletezzen az akku és a töttő
burkolatának megbontásával.
A töltőkészüléken és az akkun levő táblák
A töltőn és az akkun levő táblák a következő
jelzéseket tartalmazzák:
Ha az akku tönkrement, gondoljon
a környezetvédelemre, és
gondoskodjon arról, hogy az akku
megfelelő helyre kerüljön
Ne dobja a tüzbe!
MŰSZAKI ADATOK
Típus:
Feszültség
Üresjárati fordulatszám:
I. sebesség
II. sebesség
Szerszám befogás
Max. csavarátmérő
Max. nyomaték
Csavaró tengelykapcsoló:
100%
Az akkut tölteni kell
100%
DW 979K
(V) 12
(min-1) 0-800
(min-1) 0-2300
1/4“ hatszög
(mm) 4,8
(Nm) 13
körmös
tengerykapcsoló/mélységütköző
(kg) 1,2
Az akku fel van töltve
Tömeg (akku nélkül)
Az akku meghibásodott
Akku:
Feszültség
Kapacitás
Tömeg
XR Pack
(V) J 12
(Ah) 1,7
(kg) 0,65
Töltőkészülék:
Hálózati feszültség
Töltési idő
Tömeg
(V) 230
(h) 1
(kg) 0,4
Elektromosan vezető tárggyal ne
nyúljon a készülékbe
Ne töltsön soha sérült akkut
A hálózati biztosító értéke: legalább 10 A
Olvassa el figyelmesen a kezelési
utasítást a használat előtt
Csak DEWALT akkukat használjon.
Más akku használata dologi és
személyi károsodáshoz vezethet
Ne tegye ki az akkut nedves
behatásoknak.
Sérült kábelt azonnal cseréljen ki.
+40 ˚c
+4 ˚c
A töltést, csak +4 °C és +40 °C
környezetben végezze
zst00239411 - 27-06-2014
9
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
12
DW979 - - - A
AKKU - BOHRMASCHINE 1
©
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising