DW995K | DeWalt DW995K CORDLESS DRILL Type 3 instruction manual

®
DW972
DW995
DW909
DW912
DW914
DW997
Dansk
1
Deutsch
9
English
18
Español
26
Français
35
Italiano
44
Nederlands
53
Norsk
61
Português
69
Suomi
78
Svenska
86
Türkçe
94
EÏÏËÓÈη
102
Copyright DEWALT
5
7
4
1
2
3
4
3
6
8
2
1
9
9
10
11
12
A
5
13
C
B
2
6
D
E
14
F
G
DANSK
OPLADELIG BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER/
SLAGBOREMASKINE DW972/DW995/DW909/DW912/
DW914/DW997
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
da - 7
da - 8
Tekniske data
Boremaskine
Spænding
Omdrejningstal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Slagtal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Gennemslagskraft
Borepatron kapacitet
Maksimal borekapacitet i
stål/blødt træ/beton
Vægt (uden batteri)
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
Nm
mm
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
mm
kg
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
NiCd batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
NiCd lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
V
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
NiMH batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
da - 1
V
1
DANSK
NiMH lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
V
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
DW972
DW995
DW909
LpA (lydniveau)
dB(A)*
70
70
88
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (lydniveau)
dB(A)*
88
70
75
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
101
86
83
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
* ved operatørens øre
Angiver risiko for elektrisk stød.
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Brandfare.
EF-Overensstemmelseserklaring
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW995
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
DW909
DW912
DW914
8 m/s2
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
2
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 2
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke elværktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
da - 3
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade.
Hvis der opstår meget støv, bruges også
ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
3
DANSK
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Må ikke udsættes for væske
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
+40 ˚c
+4 ˚c
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved
hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
• Til opladning af DEWALT NiMH-batterier må kun
anvendes ladere med påskrift “NiMH” eller
“NiMH + NiCd”.
Temperatur for opladning +4 °C til
+40° C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Kontroller emballagens indhold
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
100%
Batteriet oplader
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
NiMH
+
NiCd Oplader NiMH- og NiCd-batterier
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
4
Emballagen indeholder:
1 Opladelig boremaskine/skruetrækker/
slagboremaskine
1 Batteri (K- og KH-modeller)
2 Batterier (K2- og K2H-modeller)
1 Batterilader
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT boremaskine/skruetrækker/
slagboremaskine er konstrueret med henblik på
professionelle bore- og skrueopgaver.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Selvspændende borepatron/autospindellås
da - 4
DANSK
4
5
6
7
8
9
Funktionsvælger/drejningsmomentkontrol
Positioner til justering af drejningsmoment
Gearvælger
Bitsholder
Håndtag
Batteri
Lader
Din DE9107 lader kan oplade DEWALT
NiCd-batterier fra 7,2 til 14,4 V.
Din DE9108 lader kan oplade DEWALT
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiMH- og
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
9 Batteri
10 Udløserknapper
11 Lader
12 Ladeindikator (rød)
Autospindellås
Autospindellåsen er aktiv når maskinen ikke roterer.
Borepatron kan nu åbnes eller lukkes med kun en
hånd.
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid værktøjet fra (OFF), før batteriet
monteres eller afmonteres.
da - 5
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet. Kontroller altid lysnettets strøm,
før batteriet oplades. Hvis lysnettet er i orden, men
batteriet ikke oplades, skal laderen indleveres hos en
autoriseret DEWALT forhandler. Under opladningen
kan laderen og batteriet blive varme. Dette er
normalt og indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (9) oplades ved at det sættes i laderen
(11) som vist på tegningen og at laderen tilsluttes.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den
røde ladeindikator (12) blinker. Efter cirka 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 4 timer
skifter den til vedligeholdelse. Batteriet kan
derefter tages af når som helst eller det kan blive
siddende i laderen, så længe det skal være.
• Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den
angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af
laderen og sæt det i igen eller prøv et nyt.
Hvis det nye batteri heller ikke kan lades op,
bør laderen testes af en autoriseret DeWALT
serviceværksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
ladeindikator blinker to gange, sluk og gentag.
Dette angiver et forbigående problem med
energikilden. Laderen skifter automatisk tilbage til
normal funktion.
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i håndtaget (8), indtil der høres
et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (10) samtidigt og trække batteriet
ud af håndtaget (8).
5
DANSK
Neutralmodus
Neutralmodus hjælper med at vedligeholde batteriet
ved spidskapacitet. Det anbefales at bruge
funktionen hver måned eller hver 10 - 20
opladnings/afladningscyklus.
• Start opladningen, som beskrevet ovenfor.
• Når ladeindikatoren holder op med at blinke,
batteriet efterlades i opladeren på 4 timer.
DE9108/DE9116 - Opladningsdødtid
Når opladeren finder et opvarmet batteri, starter det
automatisk en dødtidsfunktion, hvorved opladningen
udsættes, indtil batteriet er kølet af. Når batteriet er
kølet af, slår opladeren automatisk over på
opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus
blinker den røde indikator (12) langt efterfulgt af kort.
Omskifter for højre/venstregang (fig. D)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
Gearvælger (fig. E)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (6) for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
(boring af store huller, skruning af skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
(små huller)
For information om hastigheder, se tekniske data.
Sådan indsættes og fjernes et tilbehør (fig. A & B)
Dette batteridrevne DEWALT-værktøj er udstyret
med en bitsholder (7).
• Åbn patronen ved at dreje ringen (13) mod uret
og sæt tilbehøret i patronen.
• Anbring boret i patronen så langt inde som muligt
og løft det lidt før der spændes.
• Spænd kraftigt ved at dreje borepatronen
med uret.
• Tilbehøret fjernes i omvendt rækkefølge.
Valg af funktion eller justering af
drejningsmoment (fig. C)
Kransen på dette værktøj har 15 positioner til
justering af drejningsmomentet for at tilpasse det til
skruens størrelse og til arbejdsemnet.
Vedrørende indstilling af drejningsmoment,
se afsnittet “Skruning”.
• Vælg den ønskede funktion eller det ønskede
drejningsmoment ved at stille ind på symbolet
eller nummeret på funktionsvælgeren (5) mod
indikatoren (14) på huset.
DW909/DW912/DW914/DW997
Slagboremaskinen har to funktionsmåder:
Rotationsboring:
for stål, træ og plastik
Slagboring:
til boring i beton
6
• Skub altid gearvælgeren helt frem eller
helt tilbage.
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
mens maskinen arbejder.
Afmontering og montering af patronen (fig. F & G)
• Åbn patronens bakker så meget som muligt.
• Sæt en skruetrækker ind i patronen og fjern
patronens låseskrue ved at dreje med uret som
vist på figur F.
• Spænd en umbrachonøgle fast i patronen og slå
på den med en hammer som vist på figur G.
Derved løsnes patronen, så den kan skrues af
med hånden.
• Patronen monteres ved at udføre de samme
handlinger i omvendt rækkefølge.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
• For at minimere blokering ved
gennembrydning, bør presset med boret
gradvist reduceres ved slutningen af
boringen.
da - 6
DANSK
• Lad motoren gå, mens boret trækkes ud
af et boret hul. Dette hjælper med til at
forhindre at boret sætter sig fast.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Indsæt det ønskede tilbehør.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
• Vælg højre- eller venstregang.
Starte og stoppe (fig. A & D)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen.
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2) i
midterposition.
Boremaskinen er udstyret med en
bremse, som stopper borepatronen,
så snart afbryderen udløses helt.
Skruetrækning (fig. A)
• Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af
omskifteren (2).
• Indstil kransen (4) på position 1 og begynd at
skrue (lavt moment).
• Hvis koblingen udløses for tidligt,
justeres kransen for at øge momentet.
Rotationsboring (fig. A)
• Rotationsboring vælges ved hjælp af
funktionsvælgeren (4).
Boring i metal
• Brug skæreolie når du borer i metal, foruden
boring i støbejern og messing, som skal tørbores.
Boring i træ
• Man kan bore træ med samme spiralbor som til
metal. Disse bor skal kontinuerligt tages ud af
borehullet for at fjerne spåner fra boret. Ellers er
der risiko for at boret bliver overophedet.
• Til store huller, bruges træbor med midterspids
ved lav hastighed.
• Arbejdsemner som kan flises, bør støttes med et
ekstra stykke træ.
da - 7
DW909/DW912/DW914/DW997 - Slagboring
Boring i murværk
• Anvend stenbor med karbidspids. Bor < 10 mm ø:
høj hastighed, bor > 10 mm ø: lav hastighed.
Tryk jævnt på boret. En jævn strøm af støv er tegn
på korrekt borehastighed.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
7
DANSK
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
8
da - 8
DEUTSCH
AKKU-BOHRSCHRAUBER UND AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/
DW997
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 3
de - 4
de - 5
de - 5
de - 5
de - 5
de - 7
de - 8
de - 9
Technische Daten
Bohrschrauber
Spannung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Leerlaufschlagzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment
Bohrfutter-Spannweite
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk
Gewicht (ohne Akku)
(Volt)
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
(min-1)
(min-1)
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
(min-1)
(min-1)
(Nm)
(mm)
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
(mm)
(kg)
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
NiCd-Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
(Volt)
(Ah)
(kg)
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
NiCd-Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
(Volt)
(h)
(kg)
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
NiMH-Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
(Volt)
(Ah)
(kg)
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
de - 1
9
DEUTSCH
NiMH-Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
(Volt)
(h)
(kg)
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
10 A
DW972
DW995
DW909
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
70
70
88
LWA (Schalleistung)
dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
88
70
75
LWA (Schalleistung)
dB(A)
101
86
83
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
elektrische Spannung
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW972
DW995
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
DW909
DW912
DW914
DW997
8 m/s2
8 m/s2
< 2,5 m/s2
4,3 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien
der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
10
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 2
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B.
hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-) Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16
Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
de - 3
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf
einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion
zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen,
11
DEUTSCH
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und
Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen
Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
Reparaturen dürfen nur von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt werden,
andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber
entstehen.
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
NiMH
+
NiCd Für NiMH- und NiCd-Akkus geeignet
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie,
daß Metallteile die Anschlüsse eines
nicht am Werkzeug befindlichen Akkus
kurzschließen (z.B. Schlüssel, die mit
dem Akku zusammen in einer Tasche
getragen werden).
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
+40 ˚c
+4 ˚c
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein.
Falls die Lösung mit der Haut in Berührung
kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.
Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig. Falls die
Lösung mit den Augen in Berührung kommt,
spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit
reichlich klarem Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
• Verwenden Sie zum Laden von DEWALT NiMHAkkus nur Ladegeräte mit der Aufschrift
“NiMH” oder “NiMH + NiCd”.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
12
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrschrauber
1 Akku (K- und KH-Modelle)
2 Akkus (K2- und K2H-Modelle)
1 Akkuladegerät
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
de - 4
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT Akku-Werkzeug wurde für professionelle Bohr- und Schraubarbeiten entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
3 Schnellspannbohrfutter/mit automatischer
Spindelarretierung
4 Kombinierte Bohr- und Drehmomenteinstellung
5 Drehmomentpositionen
6 Getriebeumschalter 1./2. Gang
7 Werkzeugfach
8 Handgriff
9 Akku
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE9107 kann DEWALT NiCd-Akkus im
Bereich von 7,2 bis 14,4 V laden.
Ihr Ladegerät DE9108 kann DEWALT NiCd-Akkus im
Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiMH- und
NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
9 Akku
10 Löseknöpfe
11 Ladegerät
12 Ladekontrolleuchte (rot)
Automatische Spindelarretierung
Die automatische Spindelarretierung wird nach Ausschalten der Maschine aktiviert. Der Spannring läßt
sich nun leicht mit einer Hand drehen.
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert;
eine Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
de - 5
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 0,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Werkzeug immer AUS,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität
erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
13
DEUTSCH
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur:
zirka 24 °C.
• Um den Akku (9) zu laden, stecken Sie ihn gemäß
der Abbildung in das Ladegerät (11) und schließen
dieses an die Stromversorgung an. Vergewissern
Sie sich, daß der Akku vollständig in das
Ladegerät eingeführt wurde.
Die rote Ladekontrolleuchte (12) muß blinken. Je
nach Akkuleistung (Ah) hört sie nach ca. 1 Stunde
auf zu blinken und leuchtet ununterbrochen.
Der Akku ist nun vollständig geladen und das
Ladegerät schaltet automatisch in den Ausgleichmodus. Nach ungefähr vier Stunden schaltet es in
den Pflegemodus. Der Akku kann jederzeit aus
dem Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit
im angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwekken einen anderen Akku. Falls auch der neue
Akku nicht geladen werden kann, lassen Sie das
Ladegerät bitte von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte zweimal blinkt, dann erlischt
und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf eine
vorübergehende Störung der Stromversorgung.
Das Ladegerät schaltet automatisch wieder auf
Normalbetrieb.
Anbringen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff (8),
bis er arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (10) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff (8) heraus.
Ausgleichmodus
Der Ausgleichmodus trägt dazu bei, daß der Akku
langfristig seine Spitzenleistung bewahrt.
Es wird empfohlen, diesen Modus monatlich oder
alle 10 bis 20 Lade-/Entladezyklen zu verwenden.
• Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen
beschrieben.
14
• Wenn die Ladekontrolleuchte nicht mehr blinkt,
lassen Sie den Akku noch ca. 4 Stunden im
Ladegerät.
DE9108/DE9116 -Abkühlverzögerung
Wenn das Ladeger ät feststellt, daß der Akku heiß
ist, wird automatisch die Abkühlverzögerung
ausgelöst, bis der Akku abgekühlt ist. Nachdem der
Akku abgekühlt ist, schaltet das Ladegerät
automatisch auf Ladebetrieb. Diese Schaltung
gewährt maximale Lebensdauer des Akkus.
Die rote Ladekontrolleuchte (12) blinkt während der
Abkühlverzögerung erst lang, dann kurz.
Einsetzen und Entfernen eines Werkzeuges
(Abb. A & B)
Ihr DEWALT Akku-Werkzeug ist mit einem
Werkzeugfach (7) versehen.
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
vorderen Teil (13) des Bohrfutters entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.
• Setzen Sie das Werkzeug bis zum Anschlag in
das Bohrfutter ein.
• Ziehen Sie das Bohrfutter kräftig an.
• Gehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Wählen der Betriebsart/Drehmoment-Vorwahl
(Abb. C)
Der Einstellring dieser Werkzeuge hat 15 Positionen
pro Gang für die Drehmoment-Vorwahl beim
Schrauben. Die richtige Einstellung hängt von der
Schraubengröße und dem Werkstücksmaterial ab
und wird im Abschnitt “Schrauben” beschrieben.
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart bzw.
Drehmomenteinstellung, indem Sie das entsprechende Symbol bzw. die richtige Zahl auf dem
Einstellring (5) zum Pfeil (14) drehen.
DW909/DW912/DW914/DW997
Die Schlagbohrmaschinen verfügen über zwei
Betriebsarten:
Bohren: zum Bohren in Stahl, Holz und
Kunststoffen
Schlagbohren: gleichzeitiger Bohr- und
Schlagbetrieb zum Bohren in Beton und
Stein
de - 6
DEUTSCH
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. D)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter (2)
wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen die
Drehrichtung an.
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. E)
Ihr DEWALT Akku-Werkzeug besitzt ein Zweiganggetriebe, das an der Getriebeumschaltung (6)
eingestellt werden kann.
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment (große
Bohrdurchmesser, Verarbeitung von Schrauben)
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
(kleine Bohrdurchmesser)
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
• Bewegen Sie die Getriebeumschaltung
immer vollständig nach vorne oder
vollständig nach hinten, bis sie hörbar
einrastet und eine “1” für 1. Gang bzw.
eine “2” für 2. Gang auf der Umschaltung
sichtbar ist.
• Wechseln Sie niemals den Gang,
während der EIN-/AUS-Schalter
gedrückt ist.
Entfernen und Montieren des Bohrfutters
(Abb. F & G)
• Öffnen Sie die Bohrfutterspannbacken vollständig.
• Entfernen Sie die Bohrfutter-Halteschraube mit
Hilfe eines Schraubenziehers, indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung F).
• Spannen Sie einen Innensechskantschlüssel in
das Bohrfutter ein und schlagen Sie mit einem
Hammer auf den Innensechskantschlüssel (siehe
Abbildung G). Das Bohrfutter wird dadurch gelöst,
so daß es von Hand abgedreht werden kann.
• Um das Bohrfutter wieder zu montieren,
gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
de - 7
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die Leistung und
verkürzt möglicherweise die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Sobald Sie spüren, daß das Werkstück
fast durchbohrt ist, reduzieren Sie
schrittweise den Druck auf die Bohrerspitze, bis der Bohrvorgang beendet ist.
• Lassen Sie beim Herausziehen des
Bohrers den Motor weiterlaufen, um ein
mögliches Festlaufen des Bohrers zu
vermeiden.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Spannen Sie das entsprechende Werkzeug ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
• Wählen Sie Rechts- bzw. Linkslauf für Schrauben
oder Bohren.
Ein- und Ausschalten (Abb. A & D)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter. Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Akku-Werkzeug vor unbeabsichtigtem
Einschalten zu schützen (z.B. beim Transport im
Werkzeugkoffer), schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelposition.
Ihre Bohrmaschine verfügt über eine
Bremse, die das Bohrfutter beim Loslassen des Drehzahl-Regelschalters
sofort zum Stillstand bringt.
15
DEUTSCH
Schrauben (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder
Linkslauf.
• Stellen Sie den Einstellring (4) auf Position 1 und
fangen Sie mit dem Schrauben an (niedriges
Drehmoment).
• Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt, stellen
Sie den Einstellring auf einen größeren Wert ein.
Wartung
Bohren (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Einstellring (4) die Betriebsart Bohren.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Bohren in Metall
• Verwenden Sie beim Bohren in Metall eine
Kühlflüssigkeit. Beim Bohren von Gußeisen,
Grauguß und Messing sollte trocken gebohrt
werden.
Bohren in Holz
• Bohrungen in Holz sollten mit Holzbohrern,
können aber auch mit den gleichen Bohrern wie
für Metall ausgeführt werden. In diesem Fall
sollten Sie beim Bohren den Bohrer gelegentlich
aus dem Holz herausziehen, um die Späne aus
dem Bohrloch zu entfernen. Hierdurch wird ein
Überhitzen des Bohrers verhindert.
• Verwenden Sie zum Bohren größerer Löcher
einen Schlangenbohrer bei niedriger Drehzahl.
• Beim Bohren in Materialien, die leicht splittern
oder ausreißen, sollten Sie einen Holzklotz hinter
Ihr Werkstück legen.
DW909/DW912/DW914/DW997 - Schlagbohren
Bohren in Mauerwerk
• Verwenden Sie beim Bohren in Mauerwerk
hartmetallbestückte Bohrer. Arbeiten Sie bei
einem Bohrerdurchmesser < 10 mm mit hoher
Drehzahl, bei einem Bohrerdurchmesser >10 mm
mit niedriger Drehzahl.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
16
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens
sollte der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt fachgerecht entsorgt werden:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung können sie beim Handel abgegeben
oder direkt an DEWALT eingeschickt werden.
de - 8
DEUTSCH
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fach-gerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Mar-kenherstellern.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Mit dieser Garantieerklärung
erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie
gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl
diese in gewissem Umfange weitergehenden
Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem
Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 9
17
ENGLISH
CORDLESS DRIVER/(PERCUSSION) DRILL DW972/
DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 5
en - 5
en - 7
en - 7
en - 8
Technical data
Drill
Voltage
V
No load speed
1st gear
min-1
2nd gear
min-1
Impact
1st gear
min-1
2nd gear
min-1
Max. torque
Nm
Chuck capacity
mm
Maximum drilling capacity
in steel/wood/masonry
mm
Weight (without battery pack) kg
DW972
12
DW995
18
DW909
9.6
DW912
12
DW914
14.4
DW997
18
0-460
0-1,400
0-400
0-1,200
0-400
0-1,200
0-460
0-1,400
0-500
0-1,500
0-600
0-1,800
35
13
40
13
4,000
13,200
24
10
5,000
15,400
32
13
6,600
19,250
35
13
7,150
20,350
37
13
13/25/1.4
13/38/1.4
10/22/10
1.3
13/25/10
1.4
13/32/13
1.4
13/38/16
1.4
NiCd battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
DE9071
12
2.0
0.7
DE9095
18
2.0
1.0
DE9061
9.6
2.0
0.6
DE9071
12
2.0
0.7
DE9091
14.4
2.0
0.8
DE9095
18
2.0
1.0
NiCd charger
Mains voltage
Approx. charging time
Weight
VAC
h
kg
DE9107
230
1
0.4
DE9108
230
1
0.4
DE9107
230
1
0.4
DE9107
230
1
0.4
DE9107
230
1
0.4
DE9108
230
1
0.4
NiMH battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
DE9037
12
3.0
0.7
DE9039
18
3.0
1.0
DE9036
9.6
3.0
0.6
DE9037
12
3.0
0.7
DE9038
14.4
3.0
0.8
DE9039
18
3.0
1.0
18
en - 1
ENGLISH
NiMH & NiCd charger
Mains voltage
Approx. charging time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
VAC
h
kg
DE9116
230
1
0.4
DE9116
230
1
0.4
DE9116
230
1
0.4
DE9116
230
1
0.4
230 V tools
230 V tools
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
DE9116
230
1
0.4
DE9116
230
1
0.4
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
DW972
DW995
DW909
LpA (sound pressure)
dB(A)*
70
70
88
LWA (acoustic power)
dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (sound pressure)
dB(A)*
88
70
75
LWA (acoustic power)
dB(A)
101
86
83
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard!
EC-Declaration of conformity
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW995
< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2
DW909
DW912
DW914
8 m/s2
8 m/s2
< 2.5 m/s2 4.3 m/s2
DW997
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
en - 2
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
19
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
20
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Keep all
controls dry, clean and free from oil and grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an
authorized DEWALT repair agent.
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
en - 3
ENGLISH
Additional safety instructions for battery packs
Do not expose to water
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
Have defective cords replaced
immediately
+40 ˚c
+4 ˚c
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water.
Neutralize with a mild acid such as lemon juice or
vinegar. In case of eye contact, rinse abundantly
with clean water for at least 10 minutes.
Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
• Use only chargers labelled “NiMH” or
“NiMH + NiCd” to charge DEWALT NiMH battery
packs.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
100%
Battery charging
100%
Battery charged
Battery defective
NiMH
+
NiCd Charges NiMH and NiCd battery packs
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
en - 4
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Package contents
The package contains:
1 Cordless midhandle driver/(percussion) drill
1 Battery charger
1 Battery pack (K and KH models)
2 Battery packs (K2 and K2H models)
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your cordless driver/(percussion) drill has been
designed for professional drilling and screwdriving
applications.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Keyless chuck/auto spindle lock
4 Mode selector/torque adjustment collar
5 Collar settings
6 Two gear selector
7 Bit holder
8 Grip
9 Battery pack
21
ENGLISH
Charger
Your DE9107 charger accepts DEWALT NiCd
battery packs ranging from 7.2 V to 14.4 V.
Your DE9108 charger accepts DEWALT NiCd
battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
9 Battery pack
10 Release buttons
11 Charger
12 Charging indicator (red)
Auto-spindle lock
The auto-spindle lock is engaged when the
transmission is stationary. The chuck sleeve can
easily be turned with one hand while the other
supports the unit.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 50144.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
0.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch OFF the tool before
inserting or removing the battery pack.
Battery pack (fig. A)
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection points of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the
plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and
Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
22
Charging the battery pack
When charging the battery pack for the first time,
or after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity. Always check
the mains prior to charging the battery pack. If the
mains is functioning but the battery pack does not
charge, take your charger to an authorised DEWALT
repair agent. Whilst charging, the charger and the
battery pack may become warm to touch. This is a
normal condition and does not indicate a problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (9), insert it into the
charger (11) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in
en - 5
ENGLISH
the charger. The red charging indicator (12) will
blink. After approx. 1 hour, it will stop blinking
and remain on. The battery pack is now fully
charged and the charger automatically switches
to equalise mode. After approx. 4 hours, it will
switch to maintenance charge mode. The battery
pack can be removed at any time or left in the
connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized DEWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC, the
red charging indicator may blink twice, switch
OFF and repeat. This indicates a temporary
problem of the power source. The charger will
automatically switch back to normal operation.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip (8) until it
clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (10) simultaneously and pull the
pack out of the grip (8).
Equalization mode
The equalization mode helps to maintain the
optimum capacity of the battery pack. It is therefore
recommended to use the equalization mode monthly
or every 20 charge/discharge cycles.
• Charge the battery pack as described above.
• When the charging indicator stops blinking, leave
the battery in the charger for approx. 4 hours.
DE9108/DE9116 - Hot Pack Delay
When the charger detects a battery that is hot, it
automatically starts a Hot Pack Delay, suspending
charging until the battery has cooled. After the battery
has cooled, the charger automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum
battery life. The red indicator (12) blinks long, then
short while in the Hot Pack Delay mode.
Inserting and removing bits (fig. A & B)
Your drill is equipped with a bit holder (7).
• Open the chuck by turning the sleeve (13)
counterclockwise and insert the bit shank.
en - 6
• Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
• Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
Selecting the operating mode or adjusting the
torque (fig. C)
The collar of this tool has 15 positions for the
adjustment of the torque to suit the size of the screw
and the workpiece material. For torque adjustment,
refer to the section “Screwdriving”.
• Select the drilling mode or torque by aligning the
symbol or number on the collar (5) with the
indicator (14) on the housing.
DW909/DW912/DW914/DW997
The percussion drills can be used in the following
operating modes:
Rotary drilling:
for steel, wood and plastics
Percussion drilling:
for masonry drilling
Forward/reverse slider (fig. D)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Two gear selector (fig. E)
Your tool is fitted with a two gear selector (6) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque
(drilling large holes, driving screws)
2 high speed/low torque (drilling smaller holes)
For speed rates, refer to the technical data.
• Always push the two gear selector
completely forward or backward.
• Do not change gears at full speed or
during use.
23
ENGLISH
Removing and fitting the chuck (fig. F & G)
• Open the chuck jaws as far as possible.
• Insert a screwdriver into the chuck and remove
the chuck retaining screw by turning clockwise
as shown in figure F.
• Tighten an Allen key into the chuck and strike it
with a hammer as shown in figure G. This will
loosen the chuck so that it can be unscrewed
by hand.
• To refit the chuck, proceed in reverse order.
Screwdriving (fig. A)
• Select forward or reverse rotation using the
slider (2).
• Set the collar (4) to position 1 and begin
screwdriving (low torque).
• If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.
Instructions for use
Drilling in metal
• Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which
should be drilled dry.
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
• To minimise stalling on break-through,
progressively reduce the drill point
pressure towards the end of the
operation.
• Keep the motor running when pulling the
bit back out of a drilled hole. This will
help prevent jamming.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Insert the appropriate bit.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Select forward or reverse rotation.
Switching ON and OFF (fig. A & D)
• To run the tool, press the variable speed switch.
The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in OFF-position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
The drill is equipped with a brake to stop
the tool as soon as the variable speed
switch is fully released.
24
Drilling (fig. A)
• Select the drilling mode using the collar (4).
Drilling in wood
• Holes in wood can be made with the same twist
drills used for metal. These bits may overheat
unless pulled out frequently to clear chips from
the flutes.
• For larger holes use Auger bits.
• Use a block of wood to back up workpieces that
may splinter.
DW909/DW912/DW914/DW997 Percussion drilling
Drilling in masonry
• Use carbide-tipped masonry bits up to 10 mm ø
at high speed. Select low speed for larger ø bits.
Keep even force on the drill. A smooth, even flow
of dust indicates the proper drilling rate.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
en - 7
ENGLISH
GUARANTEE
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
en - 8
25
ESPAÑOL
TALADRO ATORNILLADOR/PERCUTOR SIN CABLE
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 3
es - 4
es - 5
es - 5
es - 5
es - 5
es - 7
es - 8
es - 9
Características técnicas
Taladro
Voltaje
V
Velocidad en vacío
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Impacto en vacío
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Par máximo
Nm
Capacidad del portabrocas mm
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón
mm
Peso (sin batería)
kg
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
Batería NiCd
Tensión
Capacidad
Peso
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
Cargador NiCd
Tensión de la red
Tiempo de carga (próx.)
Peso
VAC
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
Batería NiMH
Tensión
Capacidad
Peso
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
26
es - 1
ESPAÑOL
Cargador NiMH
Tensión de la red
Tiempo de carga (próx.)
Peso
VAC
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Fusibles
Herramientas 230 V:
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
10 A
DW972
DW995
DW909
70
70
88
LWA (potencia acústica) dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (presión acústica)
88
70
75
101
86
83
LpA (presión acústica)
dB(A)*
dB(A)*
LWA (potencia acústica) dB(A)
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW995
DW909
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 8 m/s2
DW912
DW914
DW997
8 m/s2
< 2,5 m/s2
4,3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
es - 2
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
27
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años, se
requiere supervisión.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en
movimiento. Para trabajos al exterior,
se recomienda llevar guantes de goma y calzado
de suela antideslizante. Si tiene el pelo largo,
téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
28
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos.
Mantenga todos los mandos secos, limpios y
libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas.
es - 3
ESPAÑOL
Compruebe que no haya desalineamiento o
enganchamiento de piezas en movimiento,
ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados,
ni cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al
buen funcionamiento de la herramienta. Haga
reparar o sustituir los dispositivos de seguridad u
otros componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
100%
Cargado
Batería defectuosa
NiMH
+
NiCd Carga baterías NiMH y NiCd
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
Normas de seguridad adicionales para baterías
No exponer a la lluvia
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta
(por ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
• El líquido, una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo.
En caso de que entre en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con agua. Neutralícelo con
un ácido suave como zumo de limón o vinagre.
En caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
• Usar sólo cargadores con placa «NiMH» o
«NiMH + NiCd» para baterías DEWALT NiMH.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
es - 4
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro atornillador/percutor sin cable
1 Batería (modelos K y KH)
2 Baterías (modelos K2 y K2H)
1 Cargador de baterías
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
29
ESPAÑOL
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Descripción (fig. A)
Utilización de un cable de prolongación
El taladro atornillador/percutor sin cable DEWALT
está diseñado para aplicaciones profesionales.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Portabrocas sin llave/con autocierre
4 Selector de modo/manguito de regulación del par
5 Selección del modo/del par de torsión
6 Selector de dos velocidades
7 Soporte de la broca
8 Empuñadura
9 Batería
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 0,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Cargador
Su cargador DE9107 acepta baterías NiCd DEWALT
desde 7,2 hasta 14,4 V.
Su cargador DE9108 acepta baterías NiCd DEWALT
desde 7,2 hasta 18 V.
Su cargador DE9116 acepta baterías NiCd y NiMH
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
9 Batería
10 Pulsadores de arranque
11 Cargador
12 Indicador de carga (rojo)
Autocierre
Cuando la transmisión está inmóvil se engancha el
autocierre. Puede girar fácilmente el casquillo con
una mano y sujetar la herramienta con la otra.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
30
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Batería (fig. A)
Carga de la batería
Cuando cargue la batería por primera vez,
o después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga,
la batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores
a 40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (9), introdúzcala en el
cargador (11) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (12) parpadeará. Pasada una hora,
aproximadamente, dejará de parpadear y
es - 5
ESPAÑOL
permanecerá encendido. El empaquetado de
baterías ya estará completamente cargado y el
cargador pasará automáticamente al modo de
ecualización. Al cabo de unas cuatro horas,
cambiará al modo de mantenimiento. Se puede
sacar en cualquier momento o dejarse
indefinidamente en el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
insertar el empaquetado de baterías o pruebe
con uno nuevo. Si tampoco es posible cargar
éste último, haga revisar el cargador por un
agente DEWALT autorizado.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo puede parpadear dos
veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar
a funcionamiento normal de manera automática.
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura (8) hasta
que esté bien colocada (se oirá un «clic»).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (10) a la vez y sáquela de la
empuñadura (8).
Modo de ecualización
El modo de ecualización permite mantener la batería
recargable a su capacidad máxima. Se recomienda
la utilización de esta función una vez al mes o entre
cada 10 y 20 ciclos de carga/descarga.
• Inicie el proceso de carga, según la descripción.
• Cuando el indicador de carga dejará de
parpadear, deje la batería en el cargador
conectado durante 4 horas.
DE9108/DE9116 - Retardo de carga caliente
Cuando el cargador detecta una batería que está
caliente, se pone en funcionamiento de forma
inmediata un Retardo de carga caliente que
suspende la carga hasta que la batería se ha
enfriado. Una vez que la batería se ha enfriado,
el cargador pasa de forma automática al modo de
carga. Esta característica asegura una vida útil de la
batería máxima. El indicador (12) parpadea durante
un intervalo de tiempo largo y después durante un
es - 6
intervalo corto mientras se halla en el modo de
retardo de carga caliente.
Insertar y quitar una punta (fig. A & B)
Esta herramienta sin cable DEWALT está equipada
con un compartimiento para puntas (7).
• Abra el portabrocas girando el manguito (13) en
sentido contrario al de las agujas del reloj e
introduzca el vástago de la punta.
• Inserte la punta hasta el fondo en el portabrocas y,
antes de apretar, levántela levemente.
• Apriete firmemente girando el manguito en el
sentido de las agujas del reloj.
• Para sacar la punta, siga el mismo procedimiento
en orden inversa.
Selección del modo de funcionamiento o
regulación del par de torsión (fig. C)
El collarín de esta herramienta cuenta con
15 posiciones para ajustar el par de torsión al
tamaño del tornillo y al material sobre el que se
trabaja. Para ver información sobre la regulación del
par, consulte el apartado “Atornillado”.
• Seleccione el modo de funcionamiento o el par
adecuado alineando el símbolo o el número del
collarín (5) con el indicador (14) de la caja.
DW909/DW912/DW914/DW997
Los taladros percutores pueden usarse en dos
modos operativos
Taladrado rotativo:
para acero, madera y materias plásticas
Taladrado con percusión:
para taladrado de mampostería
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
(fig. D)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el mando
deslizante derecha/izquierda (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
31
ESPAÑOL
Selector de dos velocidades (fig. E)
Su herramienta tiene un selector de dos
velocidades (6) incorporado para variar la relación
entre velocidad y par de torsión.
1 baja velocidad/elevado par (perforación de
grandes orificios, trabajo con tornillos)
2 alta velocidad/bajo par (agujeros más pequeños)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• El selector del sentido de marcha debe
siempre empujarse totalmente hacia
delante o totalmente hacia atrás.
• ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el
taladro está funcionando!
Cómo retirar y colocar el portabrocas (fig. F & G)
• Abra las mordazas del portabrocas al máximo
posible.
• Introduzca un destornillador en el portabrocas y
retire el tornillo que sujeta el portabrocas, girando
en el sentido de las agujas del reloj, como se
indica en la figura F.
• Apriete una llave Allen en el portabrocas y
golpéela con un martillo tal como se indica en la
figura G. Así el portabrocas quedará suelto y
podrá desenroscarse a mano.
• Para volver a poner el portabrocas, proceda en
el orden inverso.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino
que reduce la efectividad de la
herramienta e incluso puede reducir su
vida útil.
• Para reducir el riesgo de pérdida de
velocidad en la perforación, disminuya
progresivamente la presión sobre la
broca hacia el final de la operación.
32
• Mantenga el motor en marcha al extraer
la broca del orificio perforado.
Esto evitará que se atasque.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto a ser perforado.
• Seleccione giro hacia adelante o hacia atrás.
Encendido y apagado (fig. A & D)
• Para encender, pulse el conmutador de
velocidad variable. La presión determina la
velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace la guía de deslizamiento de avance/
retroceso (2) a la posición central.
El taladro está equipado con un freno
para detener la broca en cuanto el
conmutador de velocidad variable se
libera por completo.
Atornillar (fig. A)
• Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el mando deslizante (2).
• Sitúe el collarín (4) en la posición 1 y comience a
atornillar (par bajo).
• Si el embrague actúa demasiado pronto, ajuste
el collarín para aumentar el par según sea
necesario.
Taladrado rotativo (fig. A)
• Seleccione el modo de perforación utilizando el
collarín (4).
Taladro en metal
• Cuando taladre metales use un lubricante,
excepto para el hierro fundido y el bronce, que
se taladra en seco.
Taladro en madera
• Se puede taladrar madera con las mismas
brocas helicoidales que para metal. Estas brocas
se calientan si no se sacan con frecuencia para
eliminar las virutas.
es - 7
ESPAÑOL
• Para taladros más grandes use barrenas de
madera a baja velocidad.
• Si al hacer el taladro el madera se puede astillar,
ponga debajo un taco de madera que no le sirva.
DW909/DW912/DW914/DW997 Perforación de percusión
Taladro en ladrillo
• Para ladrillo use brocas de carburo.
Brocas < 10 mm: alta velocidad, brocas > 10 mm:
baja velocidad. Mantenga una fuerza uniforme
sobre el taladro. Una salida de polvo suave y
uniforme indica que la velocidad es la correcta.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o a un centro de
reciclaje local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
es - 8
33
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
34
es - 9
FRANÇAIS
VISSEUSE-PERCEUSE (A PERCUSSION) SANS FIL
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 5
fr - 5
fr - 7
fr - 8
fr - 9
Caractéristiques techniques
Visseuse
Tension
Vitesses à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Percussion à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Effort de pénétration
Capacité du mandrin
Capacité de perçage
acier/bois/maçonnerie
Poids (sans pack-batteries)
V
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
min-1
min-1
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
min-1
min-1
Nm
mm
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
mm
kg
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
Pack-batteries NiCd
Tension
Capacité
Poids
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
Chargeur NiCd
Tension secteur
Temps de charge (environ)
Poids
VAC
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
Pack-batteries NiMH
Tension
Capacité
Poids
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
fr - 1
35
FRANÇAIS
Chargeur NiMH
Tension secteur
Temps de charge (environ)
Poids
VAC
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
DW995
DW909
dB(A)* 70
DW972
70
88
LWA (puissance acoustique) dB(A) 85
70
101
LpA (pression acoustique)
DW912
LpA (pression acoustique)
dB(A)* 88
LWA (puissance acoustique) dB(A) 101
DW914
DW997
70
75
86
83
* à l’oreille de l’opérateur
Dénote la présence de tension
électrique.
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW972
DW995
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
DW909
DW912
DW914
8 m/s2
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
36
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 2
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
fr - 3
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service agréé
DEWALT.
37
FRANÇAIS
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
NiMH
+
NiCd Charge des pack-batteries NiMH et NiCd
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries (exemple: porter des
clés dans la même poche qu’un packbatteries).
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%,
est toxique. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes.
Consulter un médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
• Utiliser seulement des chargeurs munis dún
symbole “NiMH” ou “NiMH + NiCd” pour charger
un pack-batteries NiMH.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
100%
Pack-batteries en charge
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse-visseuse (à percussion) sans fil
1 Pack-batteries (modèles K et KH)
2 Packs-batteries (modèles K2 et K2H)
1 Chargeur
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
38
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
fr - 4
FRANÇAIS
Description (fig. A)
Votre perceuse-visseuse (à percussion) DEWALT a
été mise au point pour une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Mandrin autoserrant/à blocage automatique de
l’axe du mandrin
4 Sélecteur de mode/couple de serrage
5 Collier de réglage
6 Sélecteur de vitesse de rotation
7 Compartiment porte-embout
8 Poignée
9 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DE9107 accepte des packsbatteries NiCd DEWALT de 7,2 à 14,4 V.
Votre chargeur DE9108 accepte des packsbatteries NiCd DEWALT de 7,2 à 18 V.
Votre chargeur DE9116 accepte des packsbatteries NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
9 Pack-batteries
10 Boutons de dégagement
11 Chargeur
12 Voyant rouge
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 0,5 mm2
et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
• Toujours enlever le pack-batteries avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
Pack-batteries (fig. A)
Blocage automatique de l’axe du mandrin
L’axe du mandrin se bloque dès que la perceuse
s’arrête. La bague se tourne facilement d’une main
tout en supportant la perceuse de l’autre.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
fr - 5
Chargement du pack-batteries
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80%
de charge. Après plusieurs cycles de charge décharge, votre pack-batteries atteindra sa pleine
capacité. Toujours vérifier la tension secteur avant
de procéder au chargement. Si la tension secteur
est présente tandis que le chargeur ne fonctionne
pas, envoyer votre chargeur à un Service agréé
DEWALT. En cours de charge, le chargeur et le
pack-batteries ont tendance à s’échauffer. Ceci est
tout à fait normal et ne constitue pas un signe de
défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes < 4 °C ou
> 40 °C. Température de charge
recommandée: environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (9), l’introduire dans
le chargeur (11) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
39
FRANÇAIS
Le voyant rouge (12) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé.
Le chargeur passe automatiquement au mode
de compensation. Au bout d’environ 4 heures,
il passe finalement au mode de maintien de
charge. Le pack-batteries peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faire tester votre
pack-batteries par un service agréé DEWALT.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge clignote deux fois et le
chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée (8)
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(10) et tirer le pack-batteries hors de la poignée (8).
Mode de compensation
Le mode de compensation sert à conserver la
capacité maximale du pack-batteries.
Il est recommandé d’utiliser cette fonction tous les
mois ou tous les 10 à 20 cycles de chargement/
déchargement.
• Lancez le processus de chargement comme
décrit ci-dessus.
• Quand le voyant cesse de clignoter, laisser le
pack-batteries connecté dans le chargeur pour
4 heures environ.
DE9108/DE9116 Chargement retardé d’un pack-batteries surchauffé
Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries
surchauffé, le chargement de la batterie est
automatiquement retardé. Le chargeur retourne
automatiquement au mode normal après le
40
refroidissement du pack-batteries. Ceci garantit une
durée de vie prolongée du pack-batteries. Le voyant
rouge (12) clignote à intervalles longs; en mode de
chargement retardé, le voyant clignote rapidement.
Montage et démontage d’un foret ou d’un
embout de vissage (fig. A & B)
Votre perceuse-visseuse DEWALT est équipée d’un
compartiment porte-embout (7).
• Ouvrir le mandrin en tournant la bague (13) dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduire la queue du foret.
• Introduire le foret à fond et le rétracter légèrement.
• Serrer convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Pour enlever le foret ou l’embout de vissage,
procéder en ordre inverse.
Sélection du mode de travail et réglage du
couple de serrage (fig. C)
Le collier de l’outil dispose de 15 positions
différentes pour adapter le couple de serrage à la
pièce de travail et aux vis utilisées. Pour le réglage
du couple de serrage, voir la section «Vissage».
• Sélectionner le mode de travail ou le couple de
serrage en tournant le collier (5) vers le repère
(14) sur le boîtier d’engrenage en alignant le
repère et le symbole ou le numéro souhaité.
DW909/DW912/DW914/DW997
Les perceuses à percussion s’utilisent en deux
modes de travail:
Perçage sans percussion:
pour acier, bois et matières plastiques
Perçage avec percussion:
pour maçonnerie
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. D)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le
sens de rotation.
fr - 6
FRANÇAIS
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. E)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de
rotation (6) permettant de varier le rapport vitesse/
couple.
1 basse vitesse/couple élevé
(perçage de grands trous, vissage)
2 haute vitesse/couple réduit
(petits trous)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Toujours pousser le sélecteur à fond.
• Ne pas changer de vitesse si l’appareil
tourne à pleine vitesse ou durant le
travail.
Dépose du mandrin (fig. F & G)
• Ouvrir le mandrin à sa capacité maximale.
• Introduire un tournevis dans le mandrin et desserrer
la vis retenant le mandrin en tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre (voir fig. F).
• Serrer une clé Allen dans le mandrin et y donner
un coup de marteau (voir fig. G). Dès lors,
le mandrin peut être desserré à la main.
• Pour remonter le mandrin, procéder en ordre
inverse.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Pour réduire les risques de calage,
réduire la pression progressivement et
percer plus légèrement.
• Pour sortir le foret, continuer de faire
marcher l’outil pour éviter le blocage du
foret.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
• Choisir le sens de rotation désiré.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A & D)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur. La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Pour bloquer l’outil en position ARRET, mettre le
sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
L’outil est équipé d’un frein qui arrête le
mandrin dès que l’interrupteur à variateur
est complètement relâché.
Vissage (fig. A)
• Sélectionner le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
• Mettre le collier (4) en position 1 (couple réduit) et
commencer le vissage.
• Si la perceuse-visseuse débraye trop tôt,
augmenter le couple en tournant le collier.
Perçage (fig. A)
• Sélectionner le mode de perçage moyennant le
collier (4).
Perçage du métal
• A l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec, utiliser un lubrifiant pour percer
les métaux.
Perçage du bois
• Les trous dans le bois peuvent être faits avec les
mêmes mèches hélicoïdales que celles utilisées
pour le métal. Ces mèches peuvent surchauffer
si vous ne les faites pas ressortir régulièrement
pour évacuer les copeaux.
• Pour des trous plus gros, utiliser des mèches
spécialisées à basse vitesse.
Utiliser un pare-éclats si nécessaire.
• Placer les pièces cassantes sur un morceau de
bois pour éviter que la pièce n’éclate.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Introduire un foret ou un embout adapté.
fr - 7
41
FRANÇAIS
DW909/DW912/DW914/DW997 Perçage à percussion
Perçage de matériaux de construction
• Utiliser des forets à pastille carbure, à haute
vitesse. Pour les forets dont le diamètre est
inférieur à 10 mm, choisir la haute vitesse;
pour les autres, choisir la basse vitesse.
Forcer régulièrement. Un léger flot régulier de
poussière indique un perçage efficace.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
42
fr - 8
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 9
43
ITALIANO
AVVITATORE/TRAPANO (A PERCUSSIONE) A BATTERIA
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 3
it - 4
it - 5
it - 5
it - 5
it - 5
it - 7
it - 8
it - 9
Dati tecnici
Trapano
Tensione
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
Percussioni a vuoto
1a velocità
2a velocità
Spinta di penetrazione
Capacità max. mandrino
Max. capacitá di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Peso (senza batterie)
V
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
min-1
min-1
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
min-1
min-1
Nm
mm
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
mm
kg
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
Gruppo batterie NiCd
Tensione
Capacità
Peso
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
Caricabatterie NiCd
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
Peso
VAC
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
Gruppo batterie NiMH
Tensione
Capacità
Peso
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
44
it - 1
ITALIANO
Caricabatterie NiCd
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
Peso
VAC
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Fusibili:
Modelli da 230 V
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
10 A
DW972
DW995
DW909
70
70
88
LWA (potenza sonora) dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (rumorosità)
88
70
75
101
86
83
LpA (rumorosità)
dB(A)*
dB(A)*
LWA (potenza sonora) dB(A)
* all’orecchio dell’operatore
Indica la tensione elettrica.
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW995
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
DW909 DW912
DW914
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
8 m/s2
DW997
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
it - 2
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
45
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti.
Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile.
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma
e scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i
capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
46
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile.
Dispositivi di sicurezza e altre parti difettose
devono essere riparate o sostituite secondo le
modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
it - 3
ITALIANO
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Batteria difettosa
NiMH
+
NiCd Carica batterie NiMH e NiCd
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i
contatti del gruppo batterie rimosso
(ad es.con un mazzo di chiavi tenute
nello stesso scomparto insieme al
gruppo batterie).
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua,
quindi neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
• Usate solamente un caricabatterie con etichetta
“NiMH” o “NiMH + NiCd” per caricare batterie
NiMH DEWALT.
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Contenuto dell’imballo
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
L’imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano (a percussione) a batteria
1 Gruppo batterie (modelli K e KH)
2 Gruppi batterie (modelli K2 e K2H)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
Batteria carica
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
it - 4
47
ITALIANO
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il vostro trapano a batteria DEWALT è stato studiato
per impieghi professionali di avvitatura e foratura.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Mandrino autoserrante/bloccaggio senza chiavi
4 Selettore percussione-rotazione/collare
registrazione coppia
5 Posizioni di regolazione del collare
6 Selettore velocità I - II
7 Porta punta
8 Impugnatura
9 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9107 carica gruppi batterie NiCd
DEWALT variabili da 7,2 a 14,4 V.
Il caricabatterie DE9108 carica gruppi batterie NiCd
DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
Il caricabatterie DE9116 carica gruppi batterie NiCd
e NiMH DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
9 Gruppo batterie
10 Pulsanti di rilascio
11 Caricabatterie
12 Indicatore di carica (rosso)
Bloccaggio senza chiavi
Il mandrino autoserrante impegna a trapano fermo.
La bussola del mandrino può essere facilmente
girata con una mano, tenendo il trapano con l’altra.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 0,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di immagazzinamento,
il gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non si
carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT. Durante la carica,
il caricabatterie e il gruppo batterie possono risultare
caldi al tatto. Si tratta di una condizione normale,
che non indica alcun inconveniente.
CH Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
48
it - 5
ITALIANO
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (9), inserirlo nel
caricabatterie (11) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (12)
inizia a lampeggiare. Dopo circa 1 ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato e
che il caricabatterie passerà automaticamente sul
modo di equalizzazione. Dopo circa 4 ore,
il caricabatterie passerà al modo conservazione
di carica. Il gruppo batterie si può estrarre in
qualsiasi momento o si può lasciare
indefinitivamente nel caricabatterie collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza DEWALT.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti
elettriche quali generatori o invertitori c.c/c.a.,
l’indicatore rosso di carica potrà lampeggiare due
volte, spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
segnalando in tal modo un problema temporaneo
nella sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
passerà quindi di nuovo automaticamente al
normale funzionamento.
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano (8) facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio (10)
ed estrarre il gruppo dall’impugnatura (8).
Modo di equalizzazione
Il modo di equalizzazione aiuta a mantenere la
batteria al massimo della sua capacità.
Si consiglia di utilizzare questa funzione una volta al
mese oppure dopo ogni 10 o 20 cicli di caricamento/
scaricamento.
it - 6
• Avviare il procedimento di caricamento nel modo
descritto sopra.
• Quando l’indicatore di carica cessa di lampeggiare,
lasciare la batteria nel caricabatterie per 4 ore.
DE9108/DE9116 - Raffreddamento batteria
Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda,
esso commuta automaticamente nel modo di
raffreddamento batteria, sospendendo l’operazione
di carica per il tempo necessario al raffreddamento.
A raffreddamento avvenuto il caricabatterie riprende
l’operazione di carica. Ciò consente di sfruttare al
massimo la durata della batteria. L’indicatore rosso
di carica (12) lampeggia lungamente, quindi
brevemente nel modo di raffreddamento batteria.
Inserimento e rimozione della punta (fig. A & B)
L’elettroutensile DEWALT a batteria è dotato di un
vano per inserti (7).
• Aprire il mandrino ruotando il manicotto (13) in
senso antiorario e infilare lo stelo della punta.
• Inserire fino a battuta la punta nel mandrino e
tenerla sollevata leggermente mentre si serra in
posizione.
• Serrare fermamente ruotando il manicotto in
senso orario.
• Per togliere la punta procedere in senso inverso.
Selezione del modo operativo o regolazione
della coppia (fig. C)
Il collare del presente elettroutensile presenta
15 posizioni di regolazione della coppia che ne
consentono l’impiego con vari tipi di viti e di
materiali. Per la regolazione della coppia, consultare
la sezione “Avvitatura”.
• Selezionare la coppia o il modo operativo desiderati
allineando il simbolo o il numero sul collare (5) con
la freccia (14) sulla scatola degli ingranaggi.
DW909/DW912/DW914/DW997
I trapani a persussione possono essere adoperati in
due modi diversi:
Foratura a rotazione:
per lavori in acciaio, legno e plastica
Foratura con percussione:
per lavori in calcestruzzo e muratura
49
ITALIANO
Comando reversibilità (fig. D)
• Per selezionare la rotazione in avanti o all’indietro,
usare l’apposito comando (2) come illustrato
(vedere le frecce sull’utensile).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Selettore velocità I - II (fig. E)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità (6) che consente di variare sia la velocità che
la coppia.
1 Velocità bassa/coppia maggiore (per praticare
fori di grandi dimensioni, per l’avvitamento)
2 Velocità alta/coppia minore (fori piccoli)
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
• Spingere sempre il selettore fino in fondo
avanti o indietro.
• Non effettuare il cambio se il motore gira
a tutta velocità o durante l’utilizzo.
Stacco e attacco mandrino (fig. F & G)
• Aprire per quanto possibile le ganasce del
mandrino.
• Inserire un cacciavite nel mandrino e rimuovere la
vite di ritegno ruotando in senso orario come
illustrato nella figura F.
• Serrare una chiave esagonale nel mandrino e
batterla con un mazzuolo come illustrato nella
figura G. In questo modo il mandrino si allenta e
può quindi essere svitato a mano.
• Per il montaggio del mandrino invertire l’ordine
delle operazioni indicate in precedenza.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
50
• Onde contenere al minimo gli stalli
dell’elettroutensile o gli sfondamenti dei
pezzi in lavorazione, ridurre
progressivamente la pressione sulla
punta quando si è prossimi alla fine
dell’operazione.
• Mantenere il motore in funzione mentre si
toglie la punta dal foro. In tal modo si
impedirà che la punta resti bloccata
all’interno del foro.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro.
Accensione e spegnimento (ON e OFF)
(fig. A & D)
• Per mettere in funzione il trapano premere il
grilletto a velocità variabile. La pressione
esercitata sul grilletto determina la velocità del
trapano.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per bloccare l’utensile in posizione disattivata,
portare il comando avanti/indietro (2) in posizione
centrale.
Il trapano è provvisto di un freno che
provvede ad arrestare il mandrino non
appena viene completamente lasciato
l’interruttore a velocità variabile.
Avvitatura/svitatura (fig. A)
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro
mediante il comando avanti/indietro (2).
• Regolare il collare (4) sulla posizione 1 e
cominciare ad avvitare (a bassa coppia).
• Se la frizione comincia a slittare troppo presto,
intervenire sul collare per aumentare di quanto
necessario il valore di coppia.
Foratura con rotazione (fig. A)
• Selezionare sul collare di regolazione (4) il modo
operativo di rotazione.
it - 7
ITALIANO
Foratura nel metallo
• Utilizate un lubrificante per il taglio quando
procedete alla foratura nel metallo. Le uniche
eccezioni sono la ghisa ed il bronzo che
dovrebbero essere forati a secco.
Foratura nel legno
• I fori nel legno possono essere realizzati con le
stesse punte elicoidali utilizzate per il metallo.
• Per fori più larghi utilizzate le apposite punte a
torciglione a bassa velocità.
• Qualora si debbano lavorare dei pezzi che
possono scheggiarsi, appoggiarli su un blocco
di legno.
DW909/DW912/DW914/DW997 Foratura con percussione
Foratura nel calcestruzzo
• Utilizzate punte con riporti al Carburo di
Tungsteno per calcestruzzo. Punte < 10 mm ø:
alta velocità, punte > 10 mm ø: bassa velocità.
Mantenete la pressione sul trapano. Un sottile e
lieve rivolo di polvere indica l’adeguata velocità di
precussione.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprioconcessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
it - 8
51
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT,
potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza
per ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
52
it - 9
NEDERLANDS
SNOERLOZE SCHROEF-/(KLOP)BOORMACHINE
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 5
nl - 5
nl - 7
nl - 8
nl - 8
Technische gegevens
Boormachine
DW972
Spanning
V 12
Toerental, onbelast
lage snelheid
min-1 0-460
hoge snelheid
min-1 0-1.400
Aantal slagen, onbelast
lage snelheid
min-1 hoge snelheid
min-1 Indringingskracht
Nm 35
Boorhouder opnamecapaciteit mm 13
Maximum boorcapaciteit in staal/hout/
steenachtige materialen
mm 13/25/Gewicht (zonder accu)
kg 1,4
DW995
18
DW909
9,6
DW912DW914
12
14,4
DW997
18
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
NiCd-accu
Spanning
Vermogen
Gewicht
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
NiCd-oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
VAC
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
NiMH-accu
Spanning
Vermogen
Gewicht
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
nl - 1
53
NEDERLANDS
NiMH-oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
VAC
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Zekeringen:
230 V machines
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
10 A
DW972
DW995
DW909
70
70
88
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (geluidsdruk)
88
70
75
101
86
83
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
* op de werkplek
Geeft elektrische spanning aan.
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW972
DW995
DW909
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 8 m/s2
DW912
DW914
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
54
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 2
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
nl - 3
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
55
NEDERLANDS
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30%
oplossing van kaliumhydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
• Gebruik voor het laden van NiMH-accu’s
uitsluitend opladers met hetopschrift “NiMH” of
“NiMH + NiCd”.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beëindigd
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/(klop) boormachine
1 Accu (K- en KH-modellen)
2 Accu’s (K2- en K2H-modellen)
1 Oplader
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Accu defect
NiMH
+
NiCd Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu’s
56
nl - 4
NEDERLANDS
Beschrijving (fig. A)
Gebruik van verlengsnoeren
Uw DEWALT snoerloze schroef-/(klop)boormachine
is ontworpen voor professioneel gebruik.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Snelspanboorhouder/automatische
spindelblokkering
4 Instelring voor koppel en boorstand
5 Instelringposities
6 Mechanische toerenomschakelaar
7 Schroefbit-houder
8 Handgreep
9 Accu
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 0,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Oplader
Uw DE9107 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd-accu’s van 7,2 tot 14,4 V.
Uw DE9108 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd-accu’s van 7,2 tot 18 V.
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd- en NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
9 Accu
10 Accu-vergrendelingsknoppen
11 Oplader
12 Oplaadindicatie (rood)
Accu (fig. A)
Automatische spindelblokkering
De automatische spindelblokkering wordt bij het
uitschakelen van de boormachine geactiveerd.
De kraag kan gemakkelijk met een hand worden
gedraaid terwijl met de andere hand de
boormachine wordt vastgehouden.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
nl - 5
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de boormachine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen < 4 °C of > 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (9) in de oplader (11) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (12) begint
te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen en de oplader schakelt automatisch
over naar de compensatiestand. Na ongeveer
4 uur schakelt de oplader uiteindelijk naar de
druppellaadstand. De accu kan op elk gewenst
moment uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader worden gelaten.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
57
NEDERLANDS
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DEWALT Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de handgreep (8) totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (10).
Trek dan de accu uit de handgreep (8).
Compensatiestand
De compensatiestand helpt om de maximale
capaciteit van de accu te handhaven. Het is aan te
bevelen om deze functie maandelijks dan wel elke
10 tot 20 laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Als de oplaad-indicatie stopt met knipperen, laat
u de accu nog ca. 4 uur in de oplader.
DE9108/DE9116 Vertraagd opladen van verhitte accu’s
Wanneer een verhitte accu in de oplader wordt
geplaatst, wordt het oplaad-proces automatisch
uitgesteld. Nadat de accu is afgekoeld, schakelt de
oplader automatisch over naar de laadstand.
Hierdoor wordt een lange levensduur van de accu
gegarandeerd. De rode oplaad-indicatie (12)
knippert langzaam; gedurende de vertragingstijd
knippert de indicatie snel.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A & B)
Deze snoerloze DEWALT-boormachine is voorzien
van een schroefbit-houder (7).
• Open de boorhouder door de kraag (13) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo ver
mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje of de
bit daarna iets terug.
• Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien.
58
• Verwijder het boortje of de bit in omgekeerde
volgorde.
Kiezen van de boorstand of instellen van het
koppel (fig. C)
De instelring kent 15 verschillende posities voor het
afstemmen van het koppel op de gebruikte
schroeven en de materiaalsamenstelling van het
werkstuk. Voor instelling van het koppel,
zie “In- en uitdraaien van schroeven”.
• Kies de gewenste boorstand of het juiste koppel
door de instelring (5) te verdraaien tot het
betreffende symbool of positienummer recht
tegenover de indicatie (14) op het motorhuis staat.
DW909/DW912/DW914/DW997
De klopboormachines hebben twee verschillende
functies:
Boren:
boren in staal, hout en kunststoffen
Klopboren:
gelijktijdig boren en hameren in
steenachtige materialen
L/R-schakelaar (fig. D)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. E)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (6) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel (boren van grote
gaten, in- en uitdraaien van schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel (boren van kleine gaten)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Druk de mechanische
toerenomschakelaar altijd geheel naar
voren of naar achteren.
nl - 6
NEDERLANDS
• Verdraai de schakelaar niet bij volle
belasting of tijdens het gebruik.
Verwijderen en monteren van de boorhouder
(fig. F & G)
• Open de boorhouder zover mogelijk.
• Steek een schroevedraaier in de boorhouder en
verwijder de borgschroef door deze rechtsom te
draaien (zie fig. F).
• Klem een inbussleutel in de boorhouder vast en
tik met een hamer op de sleutel (zie fig. G).
Hierdoor zal de boorhouder loskomen, zodat
deze met de hand kan worden losgedraaid.
• Monteer de boorhouder in omgekeerde volgorde.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
• Verminder geleidelijk de druk op de
machine zodat het boortje gemakkelijker
door het laatste gedeelte van het
werkstuk heen kan komen.
• Voorkom vastlopen; laat de motor
draaien wanneer u het boortje uit het
werkstuk verwijdert.
De machine is uitgerust met een
mechanisme waardoor de boorkop
wordt afgeremd zodra de schakelaar
voor elektronisch toerental geheel wordt
losgelaten.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Selecteer de gewenste draairichting met de
L/R-schakelaar (2).
• Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
draai de schroef in het werkstuk.
• Indien de slipkoppeling te vroeg wordt
geactiveerd, stel dan met behulp van de ring een
hoger koppel in.
Boren (fig. A)
• Kies de boorstand met behulp van de instelring (4).
Boren in metaal
• Gebruik een smeermiddel bij het boren in metaal
(behalve voor gietijzer en koper).
Boren in hout
• Gaten in hout kunnen met metaalspiraalboren
worden gemaakt. Dit type boor kan echter in
hout snel oververhit raken, tenzij u de boor
regelmatig uit het boorgat trekt en de splinters
verwijdert.
• Gebruik voor grote gaten liever houtboren
(bij lage snelheid).
• Leg bij hout dat snel splintert een blok hout aan
de achterzijde van het te boren gat.
DW909/DW912/DW914/DW997 - Klopboren
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Plaats het juiste boortje of schroevedraaierbit.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
• Selecteer de gewenste draairichting.
In- en uitschakelen (fig. A & D)
• Druk op de schakelaar om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
nl - 7
Boren in metselwerk
• Gebruik hardmetalen boren. Kies voor boren
< 10 mm ø hoge snelheid, voor boren > 10 mm
lage snelheid. Druk de machine regelmatig aan,
echter niet te vast, want dan kan broos materiaal
breken. Als een gelijkmatige stroom stof uit het
boorgat komt, gaat alles soepel.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
59
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval. De
ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
60
nl - 8
NORSK
OPPLADBAR BOREMASKIN/SKRUTREKKER/
SLAGBOREMASKIN DW972/DW995/DW909/DW912/
DW914/DW997
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 5
no - 5
no - 6
no - 7
no - 8
Tekniske data
Boremaskin
Spenning
Turtall/min, tomgang
1. gear
2. gear
Slagtall/min, tomgang
1. gear
2. gear
Gjennomslagskraft
Chuck-spindel
størrelse gjenger
Maksimal borekapasitet i
stål/mykt tre/betong
Vekt (uten batteripakke)
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
Nm
35
40
4.000
13.200
24
5.000
15.400
32
6.600
19.250
35
7.150
20.350
37
mm
13
13
10
13
13
13
mm
kg
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
NiCd-batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
NiCd-lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
V
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
NiMH-batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
no - 1
V
61
NORSK
NiMH-lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
V
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
DW972
DW995
DW909
LpA (lydnivå)
dB(A)*
70
70
88
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
85
83
101
DW912
DW914
DW997
LpA (lydnivå)
dB(A)*
88
70
75
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
101
86
83
* ved brukerens øre
Betegner risiko for elektrisk støt.
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW972
DW995
DW909
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 8 m/s2
DW912
DW914
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
62
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 2
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke
bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs.
no - 3
Bruk hårnett hvis du har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er
slik det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
63
NORSK
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av
elektriske apparater til kvalifisert
servicepersonale.
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Må ikke utsettes for fukt
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i
samme lomme som en batteripakke).
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
• Batterivæsken, en 25-30% løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre,
f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
• For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare
anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
«NiMH + NiCd».
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
100%
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker/
slagboremaskin
1 Batteripakke (K- og KH-modeller)
2 Batteripakker (K2- og K2H-modeller)
1 Batterilader
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
Batteri ladet
Batteri defekt
NiMH
+
NiCd Lader NiMH- og NiCd-batterier
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
64
Din oppladbare DEWALT oppladbar boremaskin/
skrutrekker/slagboremaskin er utformet for
profesjonell boring og skrutrekking.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 Selvspennende chuck/automatisk spindellås
4 Slagvelger/justeringskrage for dreiemoment
5 Krave-stillinger
6 To-gear velger
no - 4
NORSK
7 Bitsholder
8 Håndtak
9 Batteripakke
Lader
Din lader DE9107 kan bruke DEWALT NiCdbatteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V.
Din lader DE9108 kan bruke DEWALT NiCdbatteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og
NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
9 Batteripakke
10 Sperrer
11 Lader
12 Ladelampe (rød)
Automatisk spindellås
Den automatiske spindellåsen tilkobles når maskinen
er skrudd av.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot
80% opplading. Etter flere oppladninger og
utladninger, vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
no - 5
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring.
Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er
< 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt
oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (9), setter du den
inn i laderen (11) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (12) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå helt ladet og laderen går automatisk over til
utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen
over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas
ut eller stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at
det er problemer med ladingen. Sett i
batteripakken på nytt eller prøv med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller
ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent
DEWALT reparasjonsverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to
ganger, slå AV og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig lading igjen.
Innsetting og fjerning av batteripakken
• Sett batteripakken inn i håndtaket (8) til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to sperrerne (10) samtidig og trekker pakken ut
av håndtaket (8).
Utligningslading
Ved hjelp av utligningsladingen kan batteripakken
holdes ved toppkapasitet. Vi anbefaler at du bruker
denne funksjonen en gang per måned eller etter 10
til 20 ladings-/utladingssykluser.
• Start ladeprosessen som forklart ovenfor.
• Når lampen slutter å blinke, la batteripakken stå i
laderen ca. 4 timer.
65
NORSK
DE9108/DE9116 Varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay]
Når laderen oppdager et batteri som er varmt,
starter den automatisk en varmt batteri ventetid
[Hot Pack Delay], som utsetter ladningen til batteriet
er avkjølt. Etter at batteriet er avkjølt, kopler laderen
automatisk tilbake til normal ladning av batteriet.
Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for
batteriet. Den røde indikatoren (12) blinker lenge,
og deretter kort mens den er i varmt batteri ventetid
[Hot Pack Delay]-modus.
Innsetting og fjerning av bits (fig. A & B)
Dette oppladbare DEWALT-elektroverktøyet er
utstyrt med et bitskammer (7).
• Åpne chucken ved å dreie kransen (13) med
klokken og sett inn bitsskaftet.
• Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig
og løft det litt før det skrus fast.
• Stram den ved å dreie kransen med klokken.
• Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt rekkefølge.
Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment
(fig. C)
Kragen på denne maskinen har 15 trinn for justering
av vrimomentet slik at dette passer til skruestørrelse
og arbeidsmateriale. For innstilling av vrimoment,
se avsnittet “Skrutrekking”.
• Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å
sette symbolet eller tallet på kragen (5) overfor
indikatoren (14) på maskinen.
DW909/DW912/DW914/DW997
Slagbormaskine har to funksjoner:
Boring: for stål,
tre og plast
Slagboring:
for boring i murverk
Forover/bakover-skyvebryter (fig. D)
• Velg rotasjon forover eller bakover ved å bruke
skyvebryteren (2) slik det fremgår av figuren
(se pilene på verktøyet).
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
66
To-gear velger (fig. E)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (6) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment
(boring av store hull og skruing)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment (mindre hull)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
• Skyv alltid to-gearvelgeren helt fram eller
helt tilbake.
• Skift ikke gear ved full hastighet eller
mens maskinen arbeider.
Fjerning og montering av chucken (fig. F & G)
• Åpne chuckåpningen så mye som mulig.
• Sett en skrutrekker inn i chucken og ta ut skruen
som holder chucken på plass ved å dreie den
med klokken som vist på figur F.
• Sett umbrakonøkkelen inn i chucken og slå den
med en hammer som vist på figur G. Dette vil
løsne chucken, slik at den kan skrus av for hånd.
• Når du skal montere chucken på nytt, går du
frem i motsatt rekkefølge.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
• For å begrense fastsitting etter
gjennombruddet til et minimum,
reduseres trykket på borspissen stadig
mer mot slutten av boringen.
• La motoren fortsette å gå mens bitsen
trekkes ut av borehullet. Dette forhendrer
at den setter seg fast.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Sett inn det egnede tilbehøret.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Velg høyre-/venstregange.
no - 6
NORSK
Skru PÅ og AV (fig. A & D)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall. Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i AV-stilling, flytter du
bryteren for høyre-/venstregange (2) til
midtstillingen.
Boremaskinen er utstyrt med en brems
som stanser chucken så snart
strømbryteren slippes.
Skrutrekking (fig. A)
• Velg rotasjon (2).
• Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen
(lavt vrimoment).
• Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen
slik at vrimomentet økes etter behov.
Boring (fig. A)
• Velg boring ved hjelp av kragen (4).
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljø
Boring i metall
• Bruk boremulsjon når du borer i stål.
Støpejern og messing, skal tørrbores.
Boring i tre
• Det kan bores i tre med samme spiralbor som for
metall eller spesielle trebor. Slike bor må
regelmessig tas ut av hullet for fjerning av spon,
ellers kan boret bli overopphetet.
• Til større hull brukes trebor eller hullsag ved lave
hastigheter.
• Bruk en trekloss for å støtte arbeidsstykker som
kan splintre.
DW909/DW912/DW914/DW997 - Slagboring
Boring i murverk
• Bruk HM-bor. Bor < 10 mm ø: høye hastigheter,
bor > 10 mm ø: lave hastigheter. Bruk jevn kraft
på boret. En jevn strøm av støv indikerer korrekt
borehastighet.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
no - 7
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
67
NORSK
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
68
no - 8
PORTUGUÊS
BERBEQUIM (COM PERCUSSÃO)/APARAFUSAR A
BATERIAS DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 5
pt - 5
pt - 7
pt - 8
pt - 9
Dados técnicos
Berbequim
Voltagem
V
Velocidade em vazio
1a velocidade
rpm
2a velocidade
rpm
Impactos em vazio
1a velocidade
ipm
2a velocidade
ipm
Torque máximo
Nm
Capacidade máxima da bucha mm
Capacidade máxima de perfuração
em aço/madeira/betão
mm
Peso (sem a bateria)
kg
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
Bateria NiCd
Voltagem
Capacidade
Peso
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
Carregador NiCd
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
V
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
Bateria NiMH
Voltagem
Capacidade
Peso
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
pt - 1
69
PORTUGUÊS
Carregador NiMH
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
V
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
DW972
DW995
DW909
70
70
88
LWA (potência sonora) dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (pressão sonora)
88
70
75
101
86
83
LpA (pressão sonora)
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
dB(A)*
dB(A)*
LWA (potência sonora) dB(A)
* junto ao ouvido do operador
Indica tensão eléctrica.
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW995
DW909
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 8 m/s2
DW912
DW914
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
70
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt - 2
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
pt - 3
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar a
trabalhar. É mais seguro e permite manter as
duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas. Cumpra as
instruções relativas à manutenção e substituição
dos acessórios. Verifique regularmente os cabos
da ferramenta e, no caso de estes estarem
danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
Verifique periodicamente os cabos de extensão e
substitua-os se estiverem danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem
óleo ou gordura.
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
71
PORTUGUÊS
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de
usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
com a pele, lave imediatamente com água.
Neutralize com um ácido suave, como sumo de
limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
olhos, enxague abundantemente com água limpa
durante 10 minutos. Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
qualquer razão que seja.
• Use só um carregador com a placa “NiMH” ou
“NiMH + NiCd” para baterias NiMH DEWALT.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim (com percussão)/aparafusador a
baterias
1 Bateria (modelos K e KH)
2 Baterias (modelos K2 e K2H)
1 Carregador
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
NiMH
+
NiCd Aceita baterias NiMH e NiCd
72
pt - 4
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
O seu berbequim DEWALT foi estudado para
aplicações profissionais de perfuração e para
aparafusar.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Bucha de aperto rápido/travamento automático
do veio
4 Selector de modo de percussão/de regulação
de torque
5 Posições da anilha
6 Selector de velocidade
7 Compartimento para pontas de aparafusar
8 Punho
9 Bateria
Carregador
O seu carregador DE9107 aceita baterias NiCd
DEWALT de entre 7,2 e 14,4 V.
O seu carregador DE9108 aceita baterias NiCd
DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
O seu carregador DE9116 aceita baterias NiCd e
NiMH DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
9 Bateria
10 Manipulos de fixação
11 Carregador
12 Indicator da carga (vermelho)
Travamento automático do veio
Graças ao travamento automático do veio, a bucha
pode ser aberta e fechada apenas com uma mão
enquanto a outra segura o berbequim.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 0,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
Bateria (fig. A)
Carregador
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga e
descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga,
o carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
pt - 5
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (9), insira-a no carregador
(11) como indicado e ligue-o. Certifique-se de
que a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (12)
começa a piscar. Depois de aproximadamente
1 hora, pára de piscar e permanece ligado.
A bateria agora está totalmente carregada e o
carregador de baterias automaticamente
comutará para a modalidade de compensação.
73
PORTUGUÊS
Depois de aproximadamente 4 horas, comutará
para a modalidade de manutenção de carga.
A bateria pode ser retirada em qualquer altura ou
continuar a ser carregada indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca
rapidamente para indicar um problema de carga.
Introduza novamente a bateria ou experimente
uma nova. Se não se conseguir carregar
também a nova bateria, faça um controlo do seu
carregador de baterias num centro de
Assistência Técnica DeWALT.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na alimentação de corrente.
O carregador automaticamente comutará
novamente para o funcionamento normal.
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho (8) até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões (10)
ao mesmo tempo e puxe-a para fora do punho (8).
Modo de compensação
O modo de compensação ajuda a manter a bateria
na capacidade máxima. É aconselhável utilizar este
recurso mensalmente ou a cada 10 a 20 ciclos de
carga/descarga.
• Inicie o processo de carga conforme descrito
acima.
• Quando o indicator de carga pára de piscar,
deixá-la ligada ao carregador por 4 horas.
DE9108/DE9116 Retardador de carregar em quente
O retardador de carregar em quente é
automaticamente activado quando o carregador
detectar uma bateria que está quente, suspendendo
o carregamento da bateria até que esta arrefeça.
Depois da bateria arrefecer, o carregador muda
automaticamente para o modo de carregamento da
bateria. Este dispositivo assegura o tempo máximo
de funcionamento da bateria. Enquanto estiver no
modo de retardador de carregar em quente,
o indicador vermelho (12) acende durante um longo
período e depois num curto período.
74
Como inserir e retirar uma broca (fig. A & B)
Esta ferramenta DEWALT está equipada com um
compartimento (7) para pontas de aparafusar.
• Abra a bucha rodando a manga (13) no sentido
contrário ao do relógio e meta a ponta de
aparafusar.
• Insira a broca até onde fôr possível e puxe-a
ligeiramente para fora.
• Aperte bem rodando a manga no sentido
do relógio.
• Para retirar a ponta de aparafusar, proceda de
forma inversa.
Seleccione o modo de operação ou controlo do
torque (fig. C)
O anel desta ferramenta tem 15 posições para
regular o torque adaptando-o ao tamanho do
parafuso e ao material da peça. Para regular o
torque, vide “Operação de aparafusar”.
• Seleccione o modo de operação ou o torque
necessário alinhando o símbolo ou número no
anel (5) com a seta (14) na caixa de engrenagens.
DW909/DW912/DW914/DW997
Os berbequins de percussão podem ser utilizadas
em dois modos de operação:
Perfuração rotativa:
para aço, madeira e plásticos
Perfuração com percussão:
para operações de perfuração em betão
e alvenaria
Selector de sentido de rotação (fig. D)
• Para escolher a rotação à frente ou inverso use o
botão (2), como indicado (veja a seta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. E)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades (6)
para se poder variar a relação velocidade/torque.
1 velocidade baixa/torque elevado
(para efectuar a perfuração de grandes orifícios,
operações com parafusos)
pt - 6
PORTUGUÊS
2 velocidade elevada/torque baixo
(orifícios mais pequenos)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Puxe sempre completamente o selector
das engrenagens para a frente ou
para trás.
• Não mude de velocidade quando a
máquina estiver a trabalhar.
Desmontagem e fixação da bucha (fig. F & G)
• Abra as garras da bucha o mais possível.
• Coloque a chave de fenda na bucha e retire a
bucha agarrando a parte roscada, rodando no
sentido do relógio como indicado na figura F.
• Meta uma chave Allen na bucha e bata-lhe com
um martelo como indicado na figura G. Assim se
solta a bucha de forma que se pode desenroscar
com a mão.
• Para montar a bucha proceda da forma inversa.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
• Para reduzir ao mínimo o bloqueamento da
ferramenta ou das peças, diminua
progressivamente a pressão na broca
quando estiver próximo o final da operação.
• Mantenha o motor em funcionamento
quando estiver retirando a broca do
orifício efectuado. Neste modo impedirá
que a broca fique bloqueada no furo.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Insira a broca indicada.
pt - 7
• Marque o ponto onde pretende executar
um orifício.
• Seleccione o sentido de rotação.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A & D)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável. A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor
“ON/OFF”.
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o manipulo de selecção (2) para a posição
central.
A ferramenta está equipada com um
freio que providencia parar o anel,
logo que se libertar completamente o
interruptor da velocidade variável.
Operação de aparafusar (fig. A)
• Escolha a rotação para a direita ou esquerda
com o botão (2).
• Coloque o anel (4) na posição 1 e comece a
aparafusar (baixo torque).
• Se a embraiagem entrar em funcionamento
demasiado cedo, regule o anel para aumentar o
valor de torque segundo a necessidade.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração rotativa
usando o anel (4).
Furar em metal
• Utilize um lubrificante de corte sempre que
pretender furar metais. As excepções são o ferro
e o bronze, que deverão ser furados a seco.
Furar em madeira
• Os furos em madeira podem ser efectuados com
as mesmas brocas utilizadas para furar metal.
No entanto, estas brocas podem aquecer
demasiado. Para evitar este sobre-aquecimento
deverá retirar frequentemente a broca do
material a furar para arrefecimento e para limpar
as aparas acumuladas na broca.
• Para furos de maiores dimensões utilize brocas
para madeira a velocidades baixas.
75
PORTUGUÊS
• Use um bloco de madeira para apoiar peças que
possam fragmentar-se.
Ambiente
DW909/DW912/DW914/DW997 Perfuração com percussão
Furar em pedra
• Utilize brocas pastilhadas. Brocas < 10 mm ø:
velocidades altas, brocas > 10 mm ø:
velocidades baixas. Mantenha uma força
constante durante a execução do furo.
Umo fluxo constante de poeira indicará uma
velocidade correcta de furação.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
76
pt - 8
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 9
77
SUOMI
LADATTAVAT PORAKONEET/RUUVINVÄÄNTIMET/
ISKUPORAKONEET DW972/DW995/DW909/DW912/
DW914/DW997
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 5
fi - 6
fi - 7
fi - 8
Tekniset tiedot
Porakone
Jännite
V
Nopeus kuormittamattomana/min
1. vaihde
2. vaihde
Kuormittamaton iskumäärä/min
1. vaihde
2. vaihde
Maksimi vääntömomentti
Nm
Istukan aukeama
mm
Porausteho teräkseen/
puuhun/betoniin
mm
Paino (ilman akkua)
kg
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
NiCd-akku
Jännite
Teho
Paino
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
NiCd-latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
V
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
NiMH-akku
Jännite
Teho
Paino
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
78
fi - 1
SUOMI
NiMH-latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
V
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
DW972
DW995
DW909
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
70
70
88
LWA (ääniteho)
dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
88
70
75
LWA (ääniteho)
dB(A)
101
86
83
* käyttäjän korvassa
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Palovaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
DW995
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
DW909
DW912
DW914
8 m/s2
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
fi - 2
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
79
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä.
80
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä,
jotta työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
fi - 3
SUOMI
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila + 4 °C ja + 40 °C välillä
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä avaimia
samassa taskussa akkujen kanssa.)
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
• Akkuneste, 25-30% hydroksidiliuos, saattaa olla
haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
• Lataa NiMH-akkuja ainoastaan latauslaitteella,
jossa on merkintä “NiMH” tai “NiMH + NiCd”.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava porakone/ruuvinväännin/iskuporakone
1 Akkupaketti (K- ja KH-mallit)
2 Akkua (K2- ja K2H-mallit)
1 Akkujen latauslaite
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Akku viallinen
Kuvaus (kuva A)
NiMH
+
NiCd Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
DEWALTin ladattavat porakone on tarkoitettu
ammattimaiseen poraukseen ja ruuvaukseen.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Suunnanvaihtokytkin
3 Pikaistukka/automaattikaralukko
4 Toimintovalitsin/vääntömomentin säätö
5 Kauluksen asennot
6 Vaihdevalitsin
7 Teränpidin
8 Kahva
9 Akkupaketti
Latauslaite
Latauslaite DE9107 lataa DEWALTin 7,2 - 14,4 V
NiCd-akut.
Latauslaite DE9108 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd-akut.
Laturi ei saa kastua
fi - 4
81
SUOMI
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd- ja NiMH-akut.
9 Akkupaketti
10 Vapautinpainikkeet
11 Latauslaite
12 Latausvalo (punainen)
Automaattikaralukko
Automaattikaralukkoa käytetään, kun kone on
seisontatilassa. Istukan holkkia on helppo kääntää
toisella kädellä toisen käden tukiessa laitetta.
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta kone aina (OFF) ennen kuin
poistat akkupaketin.
Akkupaketti (kuva A)
Akkujen lataaminen
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
82
• Laita akkupaketti (9) latausta varten
latauslaitteeseen (11) kuten kuvassa on esitetty
ja kytke latauslaite sähköverkkoon.
Varmista, että akku on tukevasti paikallaan
latauslaitteessa. Punainen latausvalo (12) vilkkuu.
Noin yhden tunnin varausajan jälkeen se lakkaa
vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti.
Tällöin akkupaketti on täysin latautunut ja
latauslaite siirtyy automaattisesti tasaustilaan.
Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy huoltotilaan.
Akkupaketti voidaan poistaa latauslaitteesta tai
se voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes
akkuja jälleen tarvitaan.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan (8) kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa (10)
samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta (8).
Tasaustila
Tasaustila auttaa säilyttämään akkupakkauksen
täyteen ladattuna. Käytä tätä ominaisuutta mielellään
kuukausittain tai 10 - 20 lataus/purkusyklin välein.
• Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Jos latausvalo lakkaa vilkkumasta, akkupaketti
jättää latauslaitteeseen 4 tunnin.
DE9108/DE9116 - Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikumentuneen akun siirtyy
lataaminen ajankohtaan, jolloin akku on jäähtynyt.
Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy automaattisesti
latausvirtaan. Tämä ominaisuus takaa akun
maksimikestoiän. Punainen valo (12) vilkkuu pitkään,
sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
fi - 5
SUOMI
Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & B)
DEWALTin akkukäyttöisessä sähkötyökalussa on
teräkotelo (7).
• Avaa istukka kiertämällä kaulusta (13) ja asenna
teränvarsi paikalleen.
• Pane terä mahdollisimman syvälle istukkaan ja
nosta sitä hieman ennen kiristystä.
• Kiristä istukka kääntämällä kaulusta (13)
myötäpäivään pitäen.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Toimintavaihtoehdon valinta ja vääntömomentin
säätö (kuva C)
Tämän työkalun kauluksessa on 15 vääntömomentin
säätömahdollisuutta ruuvauksen ja työkappaleen
mukaan. Katso vääntömomentin säätöä kohdasta
“Ruuvaus”.
• Valitse haluttu toimintatila tai vääntömomentti
kohdistamalla kauluksen (5) symboli tai numero
kuoren ilmaisimen (14) kanssa.
DW909/DW912/DW914/DW997
Iskuporakoneita voidaan käytää kahdella eri tavalla:
Poraus:
teräs, puu ja muovi
Iskuporaus:
betoni
Suunnanvaihtokytkin (kuva D)
• Siirrä suunnanvaihtokytkintä eteen/taakse (2)
kuten kuvassa, kun haluat vaihtaa koneen
pyörimissuuntaa.
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva E)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta (6) nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
(suurten reikien poraaminen, ruuvaus)
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
(porattaessa pieniä reikiä)
fi - 6
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
• Työnnä aina kaksiasentoinen valitsin
kokonaan eteen tai kokonaan taakse.
• Älä vaihda vaihteita koneen käydessä
täydellä nopeudella äläkä muutoinkaan
koneen käydessä.
Istukan irrottaminen ja kiinnittäminen (kuva F & G)
• Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
• Työnnä ruuvitaltta istukkaan ja poista istukan
kiinnitysruuvi kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva F).
• Kiinnitä istukka-avain istukkaan ja napsauta sitä
vasaralla kuten kuvassa G. Näin saat istukan
löystymään niin, että voit ruuvata sen käsin irti.
• Kun haluat kiinnittää istukan takaisin paikalleen,
toimi päinvastaisessa järjestyksessä.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
• Jotta kone ei kone äkillisesti pysähtyisi
terän läpimenovaiheessa, vähennä
työntövoimaa poranterään vähitellen
porauksen loppua kohden.
• Pidä moottori käynnissä kun vedät terän
irti reiästä. Näin estät jumiutumisen.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Asenna sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
• Valitse pyörimissuunta.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A & D)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä.
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen OFF-asentoon,
käännä suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
83
SUOMI
Kone pysähtyy heti kun
nopeudensäädön valitsin on täysin
vapautettu.
Ruuvinvääntö (kuva A)
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
• Säädä kaulus (4) asentoon 1 ja aloita ruuvaus
(pieni vääntömomentti).
• Lisää tarvittaessa vääntömomenttia kauluksesta.
Poraus (kuva A)
• Valitse poraustila kauluksella (4).
Metalliporaus
• Käytä leikkuunestettä poratessasi metalleja.
Poikkeuksena valurauta ja messinki, joita on
porattava kuivana.
Puuporaus
• Puuhun voi porata reikiä samoilla porilla, joita
käytetään metalliporaukseen. Nämä terät voivat
kuumeta liikaa, ellei niitä irroteta usein ja
puhdisteta uurteita lastuista.
• Käytä suurempien reikien poraukseen puuteriä
(suuri nopeus).
• Tue helposti halkeavaa työstökappaletta
puupalalla.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd-ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
DW909/DW912/DW914/DW997 - Iskuporaus
Kiviporaus
• Käytä kovametalliteräisiä kärkiä. Kärkiä <10 mm ø:
suuri nopeus, kärkiä >10 mm ø: pieni nopeus.
Pidä pora vakaana. Pölyn tasainen virtaus osoittaa
oikeaa porausnopeutta.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
84
fi - 7
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 8
85
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE/
SLAGBORRMASKIN DW972/DW995/DW909/DW912/
DW914/DW997
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 5
sv - 6
sv - 7
sv - 8
Tekniska data
Borrmaskin
Spänning
Varvtal obelastad/min
växel 1
växel 2
Slagtal obelastad/min
växel 1
växel 2
Genomträngningskraft
Chuck-kapacitet
Maximal borrkapacitet
i stål/trä/betong
Vikt (utan batteripaket)
DW972
12
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-460
0-1.400
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
Nm
mm
35
13
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
mm
kg
13/25/1,4
13/38/1,4
10/22/10
1,3
13/25/10
1,4
13/32/13
1,4
13/38/16
1,4
NiCd-batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
V
Ah
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
NiCd-laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
V
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
NiMH-batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
86
V
sv - 1
SVENSKA
NiCd-laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
V
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
DW972
DW995
DW909
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
70
70
88
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
85
70
101
DW912
DW914
DW997
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
88
70
75
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
101
86
83
* vid användarens öra
Anger risk för elektrisk stöt.
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW995
DW909
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 8 m/s2
DW912
DW914
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
sv - 2
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
87
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn. Använd
inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med
verktyget på egen hand.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
88
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna.
sv - 3
SVENSKA
Användning av annat verktyg eller tillbehör än vad
som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Får ej utsättas för väta
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
• Använd endast en laddare med påskrift “NiMH”
eller “NiMH + NiCd” för laddning av DEWALT
NiMH-batterier.
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Kontroll av förpackningens innehåll
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Laddar NiHM- och NiCd-batterier
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar borrmaskin/skruvdragare/
slagborrmaskin
1 Batteripaket (K- och KH-modeller)
2 Batteripaket (K2- och K2H-modeller)
1 Batteriladdare
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Vidrör aldrig med ledande föremål
sv - 4
89
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT uppladdningsbara borrmaskin/
skruvdragare/slagborrmaskin är konstruerad för
professionella borrnings- och
skruvdragningsarbeten.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Snabbchuck/autospindellås
4 Funktionsväljare/vridmomentskontroll
5 Kraglägen
6 Växelväljare
7 Bitshållare
8 Handtag
9 Batteripaket
Laddare
Din laddare DE9107 fungerar för DEWALT
NiCd-batteripaket från 7,2 till 14,4 V.
Din laddare DE9108 fungerar för DEWALT
NiCd-batteripaket från 7,2 till 18 V.
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCd- och
NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
9 Batteripaket
10 Frikoppling batteripaket
11 Laddare
12 Laddningsindikator (röd)
Autospindellås
Autospindellåset är aktiverat medan transmissionen
står stilla. Chuckhylsan kan enkelt vridas med ena
handen medan den andra stöder verktyget.
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
90
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet. Kontrollera alltid
nätanslutningen innan batteripaketet laddas.
Om nätanslutningen fungerar men batteripaketet inte
laddas, tag laddaren till en godkänd DEWALT
serviceverkstad. Under laddningen kan laddaren och
batteripaketet kännas varma. Detta är normalt och
betyder inte att något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på
< 4 °C eller > 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (9), placera det i
laddaren (11) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (12)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat och laddaren kopplar automatiskt om till
utjämningsladdning. Efter ca. 4 timmar kopplar
den om till underhållsladdning. Batteripaketet kan
avlägsnas när som helst eller lämnas obegränsat
i den anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för
att ange att ett laddningsproblem föreligger.
Sätt i batteripaketet igen eller försök med ett nytt.
Om det nya batteripaketet inte heller laddas,
låt då testa laddaren hos en auktoriserad
DEWALT-serviceverkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn
blinka två gånger, slå AV og upprep. Detta anger
ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
sv - 5
SVENSKA
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i handtaget (8) tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
frikopplingsknapparna (10) samtidigt och drag ut
paketet ur handtaget (8).
Utjämningsladdning
Denna funktion hjälper till att bibehålla batteripaketets
toppkapacitet. Vi rekommenderar att du använder
funktionen varje månad eller per 10 till 20 laddnings/
urladdningscykler.
• Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
• Om laddningsindikatorn slutar blinka,
batteripaketet lämnas 4 timmar i den anslutna
laddaren.
DE9108/DE9116 - Fördröjning hett batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett, kopplas
automatiskt en fördröjning in så att laddningen inte
sker förrän batteriet har svalnat. När batteriet är svalt
kopplar laddaren automatiskt om till normal laddning.
Denna funktion garanterar en maximal livslängd för
batteriet. Den röda indikatorn (12) blinkar långt och
sedan kort när laddaren befinner sig i fördröjningsläge.
Isättning och löstagande av tillbehör (fig. A & B)
Detta DEWALT uppladdningsbara verktyg är försett
med en bitshållare (7).
• Öppna chucken genom att vrida hylsan (13)
motsols och sätt i tillbehörets skaft.
• Placera tillbehöret i chucken så djupt det går och
lyft det något innan du drar åt.
• Drag åt stadigt genom att vrida hylsan medsols.
• För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
ordningsföljd.
Funktionsval eller inställning av vridmomentet
(fig. C)
Kragen på detta redskap har 15 lägen för inställning
av vridmomentet så att det passar till skruvens
storlek och arbetsstyckets material. För inställning av
vridmomentet, se avsnittet ”Skruvdragning”.
• Välj önskat funktionsläge eller vridmoment genom
att rikta symbolen eller numret på kragen (5)
gentemot märket (14) på maskinkroppen.
sv - 6
DW909/DW912/DW914/DW997
Ditt verktyg ärförsett med en väljare för 2 växlar:
Borrning:
för stål, trä och plast
Slagborrning:
för borrning i betong
Väljare höger/vänstergång (fig. D)
• Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden
(se pilarna på apparaten).
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
Växelväljare (fig. E)
Ditt verktyg är försett med en väljare för två växlar (6)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment
(borrning av stora hål och dragning av skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment (mindre hål)
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
• Skjut alltid växlingsväljaren helt framåt
eller bakåt.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller
under bruk.
Avlägsnande och montering av chucken (fig. F & G)
• Öppna chuckens käftar så långt det går.
• Stick en skruvmejsel i chucken och avlägsna
chuckens fästskruv genom att vrida medsols (fig. F)
• Spänn sexkantnyckeln i chucken och slå med en
hammare enligt fig. G. Chucken lossnar och kan
skruvas lös för hand.
• Utför ovanstående handlingar i omvänd ordning
för att montera chucken.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare att
91
SVENSKA
borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
• För att reducera bromsningen när
verktyget bryter genom, reducera trycket
på borrspetsen när du nästan är färdig.
• Håll motorn igång medan du drar ut
verktyget ur det borrade hålet.
Detta förhindrar att verktyget fastnar.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Montera rätt tillbehör.
• Markera punkten där hålet ska borras.
• Välj vridriktning.
• Arbetsstycken som kan flisa sig bör stöttas med
en extra stödbit av trä.
DW909/DW912/DW914/DW997 - Slagborrning
Borrning i murverk
• Använd hårdmetallborr med karbidspets.
Borr < 10 mm ø: hög hastighet, borr > 10 mm ø:
låg hastighet. Tryck maskinen jämnt. Vid korrekt
borrning löper borrdammet ut jämnt och stadigt.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Strömbrytare (fig. A & D)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren.
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att låsa strömbrytaren, sätt höger/
vänsterväljaren (2) i mittläge.
Maskinen är försedd med en broms så
att chucken genast stannar när den
variabla hastighetsbrytaren släpps.
Skruvdragning (fig. A)
• Välj gångriktning med spaken (2).
• Ställ in kragen (4) på läge 1 och börja skruva
(lågt vridmoment).
• Om kopplingen släpper för tidigt, ställ in kragen
på ett högre vridmoment efter behov.
Borrning (fig. A)
• Välj borrläge med hjälp av kragen (4).
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Miljö
Borrning i metall
• Använd skärolja när Du borrar i metall, utom vid
gjutjärn eller mässing som skall torrborras.
Borrning i trä
• Man kan borra i trä med samma spiralborr som
för metall. Dessa borr måste kontinuerligt tas ur
borrhålet för att avlägsna spånen från borret.
Det finns annars risk för att borret blir överhettat.
• För större borrhål, använd träborr vid låg
hastighet.
92
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
sv - 7
SVENSKA
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller till
en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller kastas
enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 8
93
TÜRKÇE
ŞARJLI (DARBELİ) MATKAP/TORNAVİDA TAKIMI
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
Tebrikler!
İçindekiler
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
tr - 1
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan tr - 2
Güvenlik talimatlar
tr - 3
Ambalaj n içindekiler
tr - 4
Tan m
tr - 5
Elektrik güvenliği
tr - 5
Montaj ve ayarlar
tr - 5
Kullan m talimatlar
tr - 7
Bak m
tr - 8
Garanti
tr - 8
Teknik veriler
Matkap
DW972
Voltaj
V
12
Yüksüz h z
1. viteste
min -1
0-460
2. viteste
min -1
0-1.400
Darbe
1. viteste
2. viteste
Azami tork
Nm
35
Kapasite
mm
13
Çelikte/yumuşak ahşapta/betonda
azami kapasite
mm
13/25/Ağ rl k (aküsüz)
kg
1,4
NiCd akü
Voltaj
Kapasite
Ağ rl k
V
Ah
kg
NiCd şarj adaptör
Voltaj
Şarj süresi (aşağ )
Ağ rl k
NiMH akü
Voltaj
Kapasite
Ağ rl k
94
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
13/38/1,4
10/22/10 13/25/10 13/32/13 13/38/16
1,3
1,4
1,4
1,4
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
V
h
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
V
Ah
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
tr - 1
TÜRKÇE
NiMH şarj adaptör
Voltaj
Şarj süresi (aşağ )
Ağ rl k
V
h
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
Sigortalar:
230 V aletler
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
DE9116
230
1
0,4
10 A
DW972
DW995
DW909
70
70
88
L WA (akustik gücü) dB(A)
85
83
101
DW912
DW914
DW997
L pA (ses şiddeti)
88
70
75
101
86
83
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
dB(A)*
L WA (akustik gücü) dB(A)
* kullan c n n kulağ nda
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Yang n tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye
uygunluk beyan5
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/
DW997
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
DW909
DW912
DW914
< 2,5 m/s 2 < 2,5 m/s 2 8 m/s 2
DW995
8 m/s2
< 2,5 m/s 2 4,3 m/s2
DW997
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
tr - 2
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
95
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar5
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal5şma alan5n5z5 temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal5şma alan5n5z5n çevre koşullar5na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas5na karş5 önlem al5n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar5 aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Kullan5lmayan aletleri saklay5n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
6 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir.
Aç k havada çal şken, tercihen lastik
eldiven kullan n ve kaymaz tabanl
ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
7 Koruyucu gözlük tak5n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
8 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
96
9 İşlediğiniz parçay5 iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalm ş olur.
10 Aş5r5 uzanarak çal5şmay5n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
11 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
12 Ayar anahtarlar5n5 ve aparatlar5n5
ç5kart5n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
13 İşe uygun alet kullan5n
Küçük alet veya aksesuarlar ,
ağ r hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
14 Aletlerinize iyi bak5n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Tüm komuta mekanizmas n kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
15 Hasarl5 parça kontrolü yap5n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n.
Hareketli parçalar n ayars z olup
olmad ğ veya tutukluk yap p
yapmad ğ n , k r k parça olup olmad ğ n
ve çal şmas n etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer ar zal parçalar talimatlar
uyar nca onart n veya yeniletin.
Tetiği ar zal ise, aleti kullanmay n.
Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
merkezinde değiştirin.
tr - 3
TÜRKÇE
16 Aletin akü grubunu ç5kar5n
Kullan lmad ğ nda, bak mdan önce ve
aksesuarlar değiştiriyorken akü
grubunu ç kar n.
17 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar5m
merkezinde onart5n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
NiMH NiMH ve NiCd akü paketlerini
+
NiCd kabul eder
Zararl cisimleri sokmay n
Hasara uğram ş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce k lavuzu
okuyun
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Sadece D E WALT aküleri ile
kullan n, diğerleri patlayarak can
ve mal kayb na yol açabilir
Yang n tehlikesi! Metallerin
ayr lm ş bir akünün temaslar na
k sa devre yapt rmas n önleyin.
(örneğin bir akü olarak ayn cepte
taş nan anahtarlar).
• % 25-30 oran nda potasyum
hidroksit’ten oluşan bir çözelti olan akü
s v s zararl olabilir. Cilde temas
halinde hemen suyla y kay n z. Bölgeyi,
limon suyu veya sirke gibi yumuşak
asitle nötralize ediniz. Göze temas
halinde en az 10 dakika süreyle bol su
ile y kay n z. Bir doktora dan ş n z.
• Herhangi bir sebepten dolay akü
paketini açmaya hiçbir zaman teşebbüs
etmeyiniz.
• NiMH aküler için, sadece şarj adaptör
“NiMH” veya “NiMH + NiCd” etiketli
kullan n z.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu k lavuzda kullan lan resimyaz lara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağ daki resimyaz lar
gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
Su ile temas ettirmeyin
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C aras nda
şarj edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek at n
Aküyü yakmay n
Ambalaj5n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Şarjl (darbeli) matkap/tornavida tak m
1 Akü (K ve KH modelleri)
2 Aküler (K2 ve K2H modelleri)
1 Şarj adaptörü
1 Kutu
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
tr - 4
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
97
TÜRKÇE
Tan5m (şekil A)
Montaj ve ayarlama
Şarjl (darbeli) matkap/tornavida tak m n z
profesyonel delme ve vidalama işleri için
geliştirilmiştir.
1 Değişken h z anahtar
2 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
3 Anahtars z mandren/otomatik mil kilidi
4 Konum seçici/tork ayar bileziği
5 Bilezik ayarlar
6 İki vitesli dişli
7 Uç yuvas
8 Kol
9 Akü
Şarj adaptör
DE9107 şarj adaptörünüz
aras nda değişen D E WALT
paketlerini kabul eder.
DE9108 şarj adaptörünüz
aras nda değişen D E WALT
paketlerini kabul eder.
DE9116 şarj adaptörünüz
aras nda değişen D E WALT
paketlerini kabul eder.
9 Akü
10 Kurtarma düğmeler
11 Şarj adaptör
12 Şarj lamba (k rm z )
7,2 ila 14,4 V
NiCd akü
7,2 ila 18 V
NiCd akü
7,2 ila 18 V
NiCd ve NiMH akü
Otomatik mil kilidi
Otomatik mil kilidi, transmisyon sabitken
kavrar. Mandrel kovan bir elle bile kolayva
çevirilebilmektedir.
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanm şt r. Daima şebeke voltaj n n,
adaptörünüzün üstünde yaz l olan voltajla
ayn olmas na dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
98
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
ç kart n.
• Aküyü takmadan ya da
ç kartmadan önce aleti daima
kapat n.
Akü (şekil A)
Akünün şarj edilmesi
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmad ktan sonra şarj ettiğinizde,
yaln zca %80 oran nda şarj olacakt r.
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacakt r.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlant s n kontrol edin. elektrik
bağlant n zda bir sorun olmad ğ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaz n z
yetkili bir D E WALT servisine getirin.
Şarj s ras nda akü ve şarj cihaz s nabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
• Aküyü < 4 °C ya da > 40 °C aras
çevre s cakl klar nda şarj etmeyin.
• Önerilen şarj s cakl ğ : ortalama
24 °C.
• Aküyü (9) şarj etmek için şekilde
gösterildiği gibi şarj cihaz na (11) tak n
ve şarj cihaz n n fişini prize tak n. Akü
paketinin şarj cihaz na tam oturmas na
özen gösteriniz. K rm z şarj göstergesi
(12) yanacak. Şarj tamamland ğ nda şarj
göstergesi yanmaya devam edecek. Akü
paketi böylece tam olarak şarj edilmiş
olup şarj cihaz otomatik olarak eşitleme
moduna geçer. Akü paketi istenildiği
zaman ayr labilir veya bağl olduğu şarj
cihaz üzerinde b rak labilir.
• K rm z gösterge ş ğ h zl bir şekilde
yan p sönerse bu şarj işleminde bir sorun
olduğunu gösterir. Akü paketini ç kar n
ve yenisini tak n z. Yeni paket de şarj
olmuyorsa şarj cihaz n z yetkili bir
D E WALT onar m acentas na test ettirin.
tr - 5
TÜRKÇE
• Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağland ğ nda k rm z şarj
ş ğ iki kez yan p sönebilir, kapanabilir
ve işlemleri tekrar yap labilir. Bu elektrik
kaynağ nda geçici bir ar za oldu∂unu
gösterir. Şarj cihaz , otomatik olarak
normal çal şma şekline dönecektir.
Akünün tak5lmas5 ve ç5kart5lmas5
• Aküyü şarj yerine oturtun.
• Aküyü şarj yerinden almak için iki
serbest b rakma düğmesine (10) ayn
anda bas p aküyü ç kart n.
Eşitleme modu
Eşitleme modu, akünün en zay f
kapasitesinde korunmas na yard mc olur.
Bu işlemin her ay veya akünün her 10-20 kez
şarj/deşarj devrinde kullan lmas önerilir.
• Yukar da belirtildiği şekilde akünüz
doldurmaya başlay n.
• Şarj düğmesi yan p sönmeyi durdurma
olur olmaz, akü paketi 4 saat bağl
olduğu şarj cihaz üzerinde b rak labilir.
DE9108/DE9116 - S5cak akü kesintesi
Adaptör akünün aş r s nd ğ n tesbit ederse,
şarj işlemini otomatik olarak, akü soğuyana
dek durdurur. Akü soğuduktan sonra adaptör
otomatik olarak şarj kipine geçer. Bu özellik,
maksimum akü ömrü sağlar. S cak akü
nedeniyle çal şmaya ara verme kipinde iken
adaptörün k rm z lambas (12) önce uzun,
sonra k sa yan p söner.
Matkap uçlarnn taklmas ve sökülmesi
(şekil A & B)
Matkab n z bir uç yuvas (7) ile donat lm şt r.
• Kovan (13) saat yönünün aksine
çevirerek mandreli aç n ve matkap ucunu
içine yerleştirin.
• Matkap ucunu, girebildiği kadar mandrel
ucunun içine sokun ve s k şt rmadan
önce hafifçe kald r n.
• Kovan saat yönünde çevirerek mandreli
iyice s k şt r n.
• Matkap ucunu sökmek için işlemi ters
s rada yürütün.
tr - 6
Çalşma kipinin seçilmesi ve tork ayar
(şekil C)
Bu aletin bileziği, vidan n boyu ve işlem
yap lacak malzemesine göre en uygun tork
ayar n seçebilmek için onbeş ayr konuma
sahiptir. Tork ayar için bknz. “Vidalama”
bölümü.
• Delme kipi ya da torku, bilezik (5)
üzerindeki sembol ya da rakam , alet
kasas üzerindeki gösterge (14) ile
birleştirerek ayarlay n.
DW909/DW912/DW914/DW997
Darbeli matkaplar iki konumda kullan labilir:
Darbesiz delme:
çelik, ahşap ve plastik işleri için
Darbeli delme:
beton ve duvar delme işleri için
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil D)
• İleri/geri dönüş yönünü seçmek için,
şekilde gösterilen ileri/geri seçme
düğmesini (2) kullan n (alet üzerindeki
oklara dikkat ediniz).
Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmas n bekleyin.
İki vitesli dişli (şekil E)
Aletiniz, tork oran ayar için iki h zl
vitesle (6) donat lm şt r.
1 Düşük h z/yüksek tork
(büyük çapl delik aç lmas ,
vidalar n s k lmas )
2 Yüksek h z/düşük tork
(küçük çapl delik aç lmasi)
H z değerleri için teknik verilere bak n z.
• İki vitesli selektörü daima
tamamen öne ya da arkaya itin.
• Tam h zda veya delme işlemi
s ras nda vites değiştirmeyin.
99
TÜRKÇE
Mandrelin sökülmesi ve taklmas
(şekil F & G)
• Mandren çenelerini mümkün olduğu
kadar çok aç n z.
• Şekil F’de gösterildiği gibi bir tornavida
ile mandreldeki tespit vidas n saat
yönünde çevirerek sökün.
• Mandrele bir Allen anahtar takarak, şekil
G’de gösterildiği gibi bir çekiçle üzerine
vurun. Mandrel bu şekilde elle
sökülebilecek kadar gevşetilebilmektedir.
• Mandreli tekrar yerine takmak için işlemi
ters s rada yürütün.
Kullan5m talimatlar5
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Boru ve kablolar n nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
• Cihaza hafif bir bas nç uygulay n z.
Fazla bast rmak, delme h z n
artt rmaz, ancak cihaz n
performans n ve önrümü azalt r.
• İşlenen malzemenin delinmesiyle
görülen boğulmay önlemek için,
işlemin sonuna doğru delme
noktas bas nc n kademeli olarak
azalt n.
• Matkap ucunu aç lan delikten
ç kart rken motoru çal şt rmaya
devam edin.
Böylece matkap ucunun s k şmas
önlenir.
Kullanmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjl olmas na
dikkat edin.
• Uygun bir matkap ucu kullan n.
• Deliğin aç lacağ noktay işaretleyin.
• İleri ya da geri dönüş yönünü seçin.
Çalştrma ve kapatma (şekil A & D)
• Aleti çal şt rmak için h z ayar düğmesine
bas n. H z ayar düğmesine uygulanan
bas nç, aletin h z n belirlemektedir.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
• Aleti kapal yken kitlemek için ileri/geri
seçme düğmesini (2) ortaya çekin.
100
Matkab n z, h z ayar anahtar tam
olarak sal nmas yla birlikte aleti
durduran bir fren tertibat ile
donat lm şt r.
Tornavida olarak kullanm (şekil A)
• Seçme düğmesini (2) kullanarak ileri ya
da geri dönüş yönünü seçin.
• Kovan (4) 1 no.lu konuma ayarlay n ve
vidalamaya başlay n (düşük tork).
• Kavrama çok erken sesli bir şekilde
boşal rsa, kovan ayarlayarak torku
gerektiği kadar artt r n.
Darbesiz delme (şekil A)
• Delme kipini kovan (4) ile seçin.
Metal delme
• Metal delerken bir kesme yağlama
maddesi kullan n. Dökme demir ve pirinç
ise kuru delinmelidir.
Ahşap delme
• Ahşap delerken, metal için kullan lan
burmal matkap uçlar n ayn lar
kullan labilmektedir. Bu uçlar, s k s k
d şar çekilerek yivlerdeki k ym klar n
temizlenmemesi halinde fazla s nabilir.
• Büyük delikler için yivli çelik matkap
uçlar kullan n.
• Parçalanabilecek parçalar desteklemek
için bir ahşap blok kullan n.
DW909/DW912/DW914/DW997 Darbeli delim
Duvar delme
• Azami 10 mm çap nda karpit uçlu duvar
matkap uçlar n yüksek h zda kullan n.
Daha büyük çapl matkap uçlar için daha
düşük h zlar seçin. Matkaba düzenli bir
bas nç uygulay n. Hafif ve düzenli bir
toz ak ş delme h z n n doğru seçildiğini
gösterir.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
tr - 7
TÜRKÇE
Bak5m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
GARANTI
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden ç kart n.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Çevre
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yap lan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek at n:
• Aküyü tamamen boşalt n, sonra aletten
ç kar n.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazan labilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazan lacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
tr - 8
101
∂§§∏¡π∫∞
(∫ƒ√À™∆π∫√) E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√ ¢ƒ∞¶∞¡√/
∫∞∆™∞µπ¢π DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 3
el - 5
el - 5
el - 5
el - 5
el - 5
el - 7
el - 8
el - 9
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢Ú¿·ÓÔ
DW972
∆¿ÛË
V 12
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1 0-460
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1 0-1.400
∫ÚÔ‡ÛË ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1 ¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1 ª¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
Nm 35
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ
mm 13
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡/
͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
mm 13/25/µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ)
kg 1,4
DW995
18
DW909
9,6
DW912
12
DW914
14,4
DW997
18
0-400
0-1.200
0-400
0-1.200
0-460
0-1.400
0-500
0-1.500
0-600
0-1.800
40
13
4.000
13.200
24
10
5.000
15.400
32
13
6.600
19.250
35
13
7.150
20.350
37
13
13/38/-
10/22/10
13/25/10
13/32/13
13/38/16
1,4
1,3
1,4
1,4
1,44
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiCd
∆¿ÛË
V
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
Ah
µ¿ÚÔ˜
kg
DE9071
12
2,0
0,7
DE9095
18
2,0
1,0
DE9061
9,6
2,0
0,6
DE9071
12
2,0
0,7
DE9091
14,4
2,0
0,8
DE9095
18
2,0
1,0
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ NiCd
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
V
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘) h
µ¿ÚÔ˜
kg
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9107
230
1
0,4
DE9108
230
1
0,4
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiMH
∆¿ÛË
V
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
Ah
µ¿ÚÔ˜
kg
DE9037
12
3,0
0,7
DE9039
18
3,0
1,0
DE9036
9,6
3,0
0,6
DE9037
12
3,0
0,7
DE9038
14,4
3,0
0,8
DE9039
18
3,0
1,0
102
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ NiMH
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
V
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘) h
µ¿ÚÔ˜
kg
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
DE9116
230
1
0,4
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
10 A
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
DW972
dB(A)* 70
DW995
70
DW909
88
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
70
101
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
DW912
dB(A)* 88
DW914
70
DW997
75
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
86
83
85
101
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW972
DW972/DW995/DW909/DW912/DW914/DW997
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW995
DW909
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 8 m/s2
DW912
DW914
8 m/s2
< 2,5 m/s2 4,3 m/s2
DW997
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
el - 2
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
103
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
104
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ̤ Ùfi ۇ̂ÔÏÔ
“NiMH” ‹ “NiMH + NiCd” ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiMH DEWALT.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
NiMH ºÔÚÙÈ˙ÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
+
NiCd NiMH Î·È NiCd
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ Î·È ˙ËÌȘ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ
Â·ÊÒÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë
Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ.
el - 4
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4 ° ˆ˜ 40 °C
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
105
∂§§∏¡π∫∞
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 (∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi) Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰
Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (Ù‡· K Î·È KH)
2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (Ù‡· K2 Î·È K2H)
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
10 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
11 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
12 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·
∏ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· “ÎÔÌÏ¿ÚÂÈ” fiÙ·Ó Ë
ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î›ÓËÛ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈ΋. ∆Ô ¯ÈÙÒÓÈÔ ÙÔ˘
ÙÛÔÎ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› Ì ÙÔ ¤Ó·
¯¤ÚÈ ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ (ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi) ‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È Ù˘
DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚›‰ˆÌ·.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
3 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ/·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/∫ÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
5 £¤ÛÂȘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
6 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
7 £‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜
8 §·‚‹
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9107 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2
¤ˆ˜ 14,4 V.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9108 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2
¤ˆ˜ 18 V.
106
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
0,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË,
ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜
·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù· ·ÁÁ›˙ÂÙÂ.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›
Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ > 40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(9), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (11) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·. µÂ‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ
ηϿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi
ÊfiÚÙÈÛ˘ (12) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ì›·
ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
·Ó·Ì̤ÓË. ∆Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜
Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
ªÂÙ¿ ·fi 4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘. ∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ
¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
el - 6
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT ÁÈ·
‰ÔÎÈÌ‹.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÏÈ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹ (8)
̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (10) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ (8).
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‚ÔËı¿ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
οı 10 Ì 20 ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘.
• ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• √Ù·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· 4 ÒÚ˜.
DE9108/DE9116 ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹
√Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·
Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹,
·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë
Ì·Ù·Ú›·. ∞ÊÔ‡ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ì·Ù·Ú›·, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊfiÚÙÈÛ˘
Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È
Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (12) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ ÂÓfiÛˆ ›ӷÈ
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘
ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.
107
∂§§∏¡π∫∞
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
(ÂÈÎ. A & B)
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘
DEWALT Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ı‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜ (7).
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÙÛÔÎ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
(13) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ̇Ù˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÛÔÎ, fiÛÔ ÈÔ
̤۷ ¿ÂÈ, Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÈÓ ÙÔ
ÛÊ›ÍÂÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
·ÓÙÈı¤Ùˆ˜.
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘
ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÎÔÏ¿ÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¤¯ÂÈ 15 ı¤ÛÂȘ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ ÒÛÙ ӷ
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‚›‰·˜ Î·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜
ÛÙÚ¤„˘, ‚Ϥ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· “µ›‰ˆÌ·”.
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹
ÙË ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (5) Ì ÙÔ
‰Â›ÎÙË (14) ÛÙË ˘Ô‰Ô¯‹.
DW909/DW912/DW914/DW997
∆· ÎÚÔ˘ÛÙÈο ‰Ú¿·Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ·:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È Ï·ÛÙÈο
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
ÁÈ· ‰È¿ÙÚËÛË ÙÔȯÔÔÈ›·˜
¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2)
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È (‰Â›Ù ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô).
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
108
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. E)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (6) ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(‰È¿ÙÚËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÒÓ, ÎԯϛˆÛË ‚ȉÒÓ)
2 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜)
°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• ¶¿ÓÙ· ÛÚÒ¯ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰‡Ô
Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÛÔÎ (ÂÈÎ. F & G)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙȘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ÙÛÔΠηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‚›‰· Û˘ÁÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÛÔÎ
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÂÈÎ. F).
• ™Ê›ÍÙ ¤Ó· ∫ÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÛÔΠηÈ
ÎÙ˘‹ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó· ÛÊ˘Ú› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
ÂÈÎ. G. ∞˘Ùfi ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ÌÔÚ› Ó· Í‚ȉˆı› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ¿ÏÈ ÙÔ ÙÛÔÎ, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙÂ
ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË,
ÌÂÈÒÓÂÙ ÚÔԉ¢ÙÈο ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘
ÛËÌ›Ԣ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ô‹ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ı· ·ÔʇÁÂÙÂ
ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
‰È·ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A & D)
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ OFF, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ÌfiÏȘ Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜.
∫ԯϛˆÛË (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚÔ̤· (2).
• £¤Û·Ù ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ÛÙË ı¤ÛË 1 Î·È ·Ú¯›ÛÙÂ
Ó· ‚ȉÒÓÂÙ (¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘).
• ∞Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ.
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË
‰È¿ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4).
el - 8
¢È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏÔ
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
‰È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏ·. √È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô
¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ˜ Î·È Ô ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë
‰È¿ÙÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÍËÚ¿.
¢È¿ÙÚËÛË Û ͢ÏÔ
• √¤˜ Û ͢ÏÔ ÌÔÚÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔıÓ Ì ٷ ›‰È·
ÙÚ˘¿ÓÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ˘ÓÙ·È ÁÈ· Ù·
̤ٷÏÏ·. ∞˘Ù¿ Ù· ¿ÎÚ· ÌÔÚÔ˘Ó Ó·
˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÚ·‚ÈÔ˘ÓÙ·È ¤Íˆ
Û˘¯Ó¿ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÔηӛ‰È·
·fi ÙȘ ·˘Ï·ÎÒÛÂȘ.
• °È· ÌÂÁ·Ï˘ÙÂÚ˜ Ô¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ͢ÏÈÓ·
¿ÎÚ· ∆Ú˘¿ÓÈ· ͢ÏÔ˘ Û ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯˘ÙËÙ˜.
• ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û¯›ÛÙÔ˘Ó Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÓÈÛ¯˘ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í˘ÏÔ.
DW909/DW912/DW914/DW997 ∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË
¢È¿ÙÚËÛË Û ÌÂÙfiÓ
• ÃÚËÛÈÌÔÈ‹Ù ÙÚ˘·ÓÈ· ÌÂ Ì˘Ù˜ ηڂȉ›Ô˘.
∆Ú˘·ÓÈ· < 10 mm Û ˘„ËϤ˜ Ù·¯˘ÙËÙ˜,
ÙÚ˘·ÓÈ· >10 mm Û ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯˘ÙËÙ˜.
¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÛÙ·ıÂÚ‹ ›ÂÛË ÛÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
ªÈ· ̷Ϸ΋, ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ ÛÎfiÓ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ
ηÓÔÓÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ‰È¿ÙÚËÛ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
109
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· ¡iCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È
Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
110
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηÈ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 9
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
12-98
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Download PDF

advertising