DW567 | DeWalt DW567 ROTARY HAMMER Type 3 instruction manual

®
DW567K
77
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße, Postfach 1202
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·
∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7
43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21
69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock
Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165
Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril
2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 9 825 45 40
Fax: 9 825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 9 825 45 40
Fax: 9 825 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
1-97
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
78
PN 328839-00
79
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
20
Français
26
Italiano
32
Nederlands
38
Norsk
44
Português
50
Suomi
56
Svenska
62
EÏÏËÓÈη
68
Copyright DEWalt
80
81
8
7
5
4
6
3
1
2
A
82
4
B
7
C
83
8
9
6
5
5
D
E
3
F
84
DANSK
ROTERENDE BOREHAMMER DW567K
Tillykke!
EF-Overensstemmelseserklaring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 5
da - 6
DW567K
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EUdirektiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
DW567K
LpA
Tekniske data
Spænding
Optagen effekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Omdrejningstal/min belastet
Slagstyrke
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
Mejsling
Kerneboringskapacitet i bløde sten
Borepatron
Kravediameter
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
V
W
J
mm
mm
mm
kg
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
13/30/26
ja
80
SDS-plus®
43
3
10 A
(lydniveau)
dB(A)*
95
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
103
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW567K
8,2 m/s2
Kraftig højfrekvent interferens kan forårsage
hastighedssvingninger på op til 20%. Disse
forsvinder dog så snart interferensen stoppes.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen, har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Uvedkommende
personer skal holdes væk fra arbejdsområdet.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
da - 2
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også
ansigtsmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket. Udsæt
ikke ledningen for varme, olie eller skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
2
DANSK
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdeanslag
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT borehammer DW567K er konstrueret
med henblik på professionel boring, slagboring,
skruetrækkerarbejde og lettere mejslings-,
3
nedrivningsopgaver, og kerneboring med hårdtmetal
bor.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Låseknap
3 Omskifter for højre/venstregang
4 Funktionsvælger
5 Sidehåndtag
6 Dybdeanslag
7 Støvafskærmning
8 Værktøjsholder
Sikkerhedskobling
Borehammeren er udstyret med en
sikkerhedskobling, som reducerer det maksimale
drejningsmoment, der overføres til brugeren i tilfælde
af, at et bor blokeres. Denne funktion forhindrer
også, at gearet og elmotoren går i stå.
Sikkerhedskoblingen er indstillet fra fabrikken og kan
ikke justeres.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et trelederkabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Valg af funktion (fig. B)
Borehammeren har tre funktionsmåder:
Alm. boring:
i stål, træ og plastik.
da - 3
DANSK
Slagboring:
samtidig omdrejning og slag til boring i
beton og murværk og kerneboring med
hårdtmetal bor.
Kun slagfunktion med spindellås:
kun slag - til lettere mejslings- og
nedrivningsarbejder.
• Vælg den ønskede funktion ved at dreje symbolet
på funktionsvælgeren (4) mod værktøjets forende.
• Vedrørende skruetrækkerfunktion, se afsnittet
“Brugsanvisninger”.
Indsætning og udtagning af SDS-plus®-tilbehør
(fig. C)
Disse modeller bruger SDS-plus® bor og -mejsler (se
tværsnit af en SDS-plus® -skaft på fig. C).
• Rengør og påfør fedt på værktøjets skaft.
• Sæt skaft ind i værktøjsholderen (8).
• Skub værktøjet ned og drej det lidt, indtil det
passer ind i rillerne.
• Træk i værktøjet for at sikre, at det er fastlåst.
Hammerfunktionen kræver, at værktøjet skal
kunne bevæge sig flere centimeter aksialt, når
det er monteret i patronen.
• Værktøjet fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (9) tilbage og trække værktøjet ud af
patronen.
Montering af sidehåndtaget (fig. D)
Sidehåndtaget (5) kan monteres, så det passer både
til højre- og venstrehåndede brugere.
Brug altid værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret.
• Løsn sidehåndtaget.
• For højrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til venstre.
• For venstrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til højre.
• Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
spænd det fast.
Indstilling af boredybde (fig. E)
• Indsæt det ønskede bor i patronen.
da - 4
• Løsn sidehåndtaget (5).
• Før dybdejusteringsstangen (6) gennem hullet i
sidehåndtagets krans.
• Juster boredybden som vist.
• Spænd sidehåndtaget.
Omskifter for højre/venstregang (fig. F)
• Skub omskifteren for højre/venstregang (3) til
venstre side for højregang. Se pilene på værktøjet.
• Skub omskifteren for højre/venstregang (3) til højre
side for venstregang. Se pilene på værktøjet.
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
Udskiftning af støvbeskyttelseskappen (fig. C)
Støvafskærmningen (7) forhindrer, at der kommer
støv ind i mekanismen. Udskift omgående en slidt
beskyttelseskappe.
• Træk værktøjsholderens låsekrave (9) tilbage og
træk støvbeskyttelseskappen (7) af.
• Monter den nye støvbeskyttelseskappe.
• Frigør værktøjsholderens låsekrave.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet
(ca. 2-3 kg). Stort tryk øger ikke
borehastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt. også levetiden.
• Bor eller skru ikke for dybt for at undgå
skade på støvbeskyttelseskappen.
Afbryder (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Om nødvendigt, tryk på låseknappen (2) for
kontinuerlig drift og slip afbryderen. Låseknappen
virker kun, når værktøjet kører for fuld hastighed i
højregang.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk (OFF) altid for værktøjet, når
arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
4
DANSK
Slagboring (fig. A)
• Vælg slagbor.
• Monter et passende SDS-plus® bor. Det bedste
resultat opnås ved brug af bor af høj kvalitet med
hårdmetalspids.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
• Pres værktøjet mod arbejdsemnet.
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Slagmekanismen skal fungere jævnt og værktøjet
må ikke hoppe. Ved behov kan man øge presset
på afbryderen.
Boring (fig. A)
• Vælg boring.
• Følg anvisningerne for slagboring. Der findes
specielle SDS-plus® adaptere med gevind til brug
med standard 10 eller 13 mm patroner, hvorved
tilbehør med lige skafter kan bruges.
Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
Skruetrækning (fig. A)
• Monter den specielle SDS-plus®
skruetrækkeradapter til brug med sekskantede
skruetrækkerklinger.
• Vælg højre/venstregang.
• Sæt en passende skruetrækkerklinge i
adapteren. Ved skruning af kærvskruer skal der
altid anvendes klinger med kærvsøger.
• Tryk let på afbryderen (1) for at undgå at
beskadige skruehovedet. Ved venstregang
reduceres hastigheden automatisk for at gøre det
let at fjerne skruer.
Mejsling
• For at kunne skifte fra borehamring til mejsling
skal SDS - plus® mejslen først sættes i og man
skal kontrollere om den er låst forsvarligt fast.
• Når der skiftes fra borehammertypen til
mejseltypen skal mejslen drejes så den befinder
sig i rette position. Hvis der er modstand når der
skiftes type drejes mejslen let så den tager fat i
spindellåsen.
• Hammeren er kun egnet til lettere
mejselearbejde.
• Fremad/ bagud kontakten skal befinde sig
i fremad positionen når der mejsles
5
(hvis enheden befinder sig i bagud
positionen kan den ikke nå op på sin fulde
styrke).
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Der findes forskellige typer af SDS-plus® bor og
adaptere som ekstraudstyr.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Borehammeren har ingen dele, der skal
vedligeholdes af brugeren. Bring værktøjet til et
autoriseret
DEWALT værksted efter ca. 80 timers brug.
• Værktøjet afbryder automatisk, når kulbørsterne
er slidte.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et
autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste
om yderligere information eller kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
da - 5
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
da - 6
6
DEUTSCH
BOHRHAMMER DW567K
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange
Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen
Partner aller professionellen Anwender.
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Schlagenergie
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Meißeln
Bohrleistung mit Bohrkrone
in Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
Spannhals-Durchmesser
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(min-1)
(J)
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
DW567K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
DW567K
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
95
dB(A)
103
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
13/30/26
ja
80
SDS-plus®
43
3
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW567K
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
8,2 m/s2
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Energiereiche, hochfrequente Störungen können
Drehzahlschwankungen von bis zu 20%
verursachen. Diese verschwinden jedoch, sobald die
Störung abgeklungen ist.
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
7
de - 1
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großman
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren, halten Sie
speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
de - 2
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN/
AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon, daß
der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
8
DEUTSCH
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte
Teile und Schutzvorrichtungen müssen
vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt
wer-den. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
9
1
1
1
1
Bohrtiefenanschlag
Transportkoffer
Bedienungsanleitung
Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT-Bohrhammer wurde für professionelle
Bohr-, Hammerbohr-, Schraub-, Meißel- und Abbrucharbeiten sowie zum Bohren mit Karbidspitz-Bohrkrone
entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Arretierung EIN-/AUS-Schalter
3 Rechts-/Linkslaufschalter
4 Umschaltung Betriebsart
5 Zusatzhandgriff
6 Bohrtiefenanschlag
7 Staubkappe
8 Werkzeugaufnahme
Sicherheitskupplung
Alle Bohrhämmer sind mit einer Sicherheitskupplung
ausgerüstet. Sie begrenzt das maximale Drehmoment,
sollte der Bohrer beim Arbeiten blockieren. Dadurch
werden auch Getriebe und Motor vor Überlastung geschützt. Die Sicherheitskupplung wurde werkseitig eingestellt und kann nicht justiert werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
de - 3
DEUTSCH
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Allgemein: Es dürfen nur Netzkabel des Typs
HO7RN-F verwendet werden.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Einstellen der Betriebsart (Abb. B)
Ihr Bohrhammer verfügt über drei Betriebsarten:
Bohren:
Bohren in Stahl, Holz und Kunststoffen
und zum Schrauben
Hammerbohren:
gleichzeitiger Bohr- und Schlagbetrieb
zum Bohren in Beton und Stein mit
Karbidspitz-Bohrkrone
Hämmern mit Spindelarretierung:
nur Schlagbetrieb - für Meißel- und
Abbrucharbeiten.
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart, indem
Sie den Schalter (4) zum entsprechenden Symbol
am Gehäuse drehen.
• Schrauben: vgl. den Abschnitt „Gebrauchsanweisung“.
Einsetzen und Entfernen von SDS-plus®Zubehörteilen (Abb. C)
Für Ihren Bohrhammer werden SDS-plus®-Werkzeuge verwendet. Die Zeichnung in Abb. C zeigt einen
Querschnitt des SDS-plus®-Werkzeugschaftes.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten Sie
ihn ein.
de - 4
• Stecken Sie den Werkzeugschaft in die
Werkzeugaufnahme (8).
• Drücken Sie das Werkzeug an und drehen Sie
es, bis es einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung, indem
Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale Bewegung
des in der Werkzeugaufnahme arretierten
Werkzeuges beträgt bei der Betriebsart Hammerbohren mehrere Millimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (9) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. D)
Der Zusatzhandgriff (5) kann für Links- und Rechtshänder montiert werden.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer, daß der Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie den
Griffteil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Für Rechtshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
der Werkzeugaufnahme (Handgriff links).
• Für Linkshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
der Werkzeugaufnahme (Handgriff rechts).
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. E)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff (5).
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (6) durch
das Loch im Klemmring des Zusatzhandgriffes.
• Stellen Sie die Bohrtiefe gemäß der Abbildung ein.
• Ziehen Sie den Zusatzhandgriff fest.
Rechts-/Linkslaufschalter (Abb. F)
• Schieben Sie den Schalter (3) nach links für
Rechtslauf; vgl. die Pfeile am Werkzeug.
• Schieben Sie den Schalter (3) nach rechts für
Linkslauf; vgl. die Pfeile am Werkzeug.
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
10
DEUTSCH
Auswechseln der Staubkappe (Abb. C)
Der Staubdeckel (7) verhindert, daß Staub in die Mechanik gelangt. Eine abgenutzte Staubkappe ist unverzüglich auszuwechseln.
• Ziehen Sie den Arretierring der Werkzeugaufnahme (9) nach vorne und nehmen Sie die
Staubkappe (7) vom Werkzeug.
• Bringen Sie eine neue Staubkappe an.
• Lassen Sie den Arretierring der Werkzeugaufnahme
los.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von Leitungen
und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht (ca. 2-3 kg)
an. Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung und
verkürzt möglicherweise die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Bohren oder schrauben Sie nicht zu tief,
um Beschädigung des Staubdeckels zu
vermeiden.
EIN- und AUSschalten (Abb. A)
• EINschalten: betätigen Sie den Drehzahl-Regelschalter. Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter
gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
• Drücken Sie bei Bedarf den Arretierknopf (2) für
Dauerbetrieb und lassen Sie den DrehzahlRegelschalter los. Der Arretierknopf funktioniert
nur bei Höchstdrehzahl im Rechtslauf.
• AUSschalten: lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter los.
• AUSschalten im Dauerbetrieb: drücken Sie kurz
den Drehzahl-Regelschalter und lassen Sie ihn
wieder los. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer auf AUSPosition. Nur wenn das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
11
Hammerbohren (Abb. A)
• Wählen Sie die Betriebsart Hammerbohren.
• Setzen Sie das geeignete SDS-plus®-Werkzeug
ein. Für beste Ergebnisse verwenden Sie Qualitätsbohrer mit Hartmetallschneide.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
• Drücken Sie das Werkzeug auf die Markierung.
• Schalten Sie das Werkzeug ein, indem Sie den
Drehzahl-Regelschalter (1) langsam durchdrücken,
bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist. Der
Hämmermechanismus sollte gleichmäßig laufen
und das Werkzeug sollte nicht zurückschlagen.
Bohren
• Wählen Sie die Betriebsart Bohren.
• Gehen Sie anschließend, wie unter Hammerbohren
beschrieben, vor. Spezielle SDS-plus®-Gewindeadapter erlauben den Einsatz von handelsüblichen
10 mm oder 13 mm Bohrfuttern, so daß Zylinderschaft-Bohrer verwendet werden können.
Verwenden Sie nie handelsübliche
Bohrfutter zum Hammerbohren.
Schrauben (Abb. A)
• Wählen Sie die Betriebsart Bohren.
• Wählen Sie die Laufrichtung.
• Setzen Sie den speziellen SDS-plus®-Schraubadapter für Sechskant-Schraubwerkzeuge ein.
• Setzen Sie das geeignete Schraubwerkzeug in
den Adapter ein. Für das Verarbeiten von
Schlitzschrauben sollten immer Einsatzwerkzeuge
mit Führungshülse verwendet werden.
• Drücken Sie den Drehzahl-Regelschalter (1)
langsam ein, um Schäden am Schraubenkopf zu
vermeiden. Im Linkslauf wird die Drehzahl zum
leichten Ausschrauben automatisch begrenzt.
Meißeln
• Bevor Sie von Hammerbohren auf Meißeln
umschalten, setzen Sie den SDS-plus®-Meißel in
die Werkzeugaufnahme ein und überprüfen Sie,
ob er verriegelt ist.
• Wenn Sie von Hammerbohren auf Meißeln
umschalten, drehen Sie den Meißel in die
gewünschte Stellung. Falls Sie einen Widerstand
spüren, drehen Sie den Meißel ein wenig, um die
Spindelarretierung zu aktivieren.
de - 5
DEUTSCH
• Der Bohrhammer eignet sich nur für
leichte Meißelarbeiten.
• Der Rechts-/Linkslaufschalter sollte für
Meißelarbeiten auf Rechtslauf gestellt
werden (im Linkslauf erreicht der
Bohrhammer nicht seine Maximalleistung).
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend
gekennzeichneten leicht entzündlichen
Flüssigkeiten verwendet werden.
Mehrere SDS-plus®-Bohrer und -Adapter sind als
Zubehör erhältlich.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die
recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen. DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein
Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und
dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe
verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den
Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel
und Markenherstellern.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
• Der Bohrhammer kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 80 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt.
• Das Werkzeug schaltet sich automatisch aus,
wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
de - 6
12
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des OriginalKaufbeleges von einer DEWALTKunden-dienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem
Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungs-rechte ein,
die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer
Wahl diese in gewissem Umfange weitergehenden
Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer
gegenüber geltend machen.
13
de - 7
ENGLISH
HEAVY DUTY ROTARY HAMMER DRILL
DW567K
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of conformity
DW567K
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below or refer to the back of the manual.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
Load speed
Impact energy
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
Chiselling
Core drilling capacity in soft brick
Tool holder
Collar diameter
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
DW567K
230
230/115
710
0 - 1,150
0 - 850
2.5
13/30/26
yes
80
SDS-plus®
43
3
DW567K
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
95
dB(A)
103
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW567K
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
en - 1
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
8.2 m/s2
Powerful high frequent interference may cause
speed oscillations up to 20%. These, however,
disappear as soon as the interference is
suppressed.
14
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read the following safety instructions
before attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Keep all people away
from the work area.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
15
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
en - 2
ENGLISH
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an
authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 D-handle Heavy Duty Rotary Hammer Drill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWalt Heavy Duty Rotary Hammer Drill
DW567K has been designed for professional rotary
and hammer drilling, screwdriving and light chipping,
chiselling, demolition applications and for carbide
tipped core drilling.
1 Variable speed switch
2 Lock-on button
3 Forward/reverse lever
4 Mode selector
5 Side handle
6 Depth adjustment rod
en - 3
7 Dust cover
8 Tool holder
Torque limiting clutch
All Rotary Hammer Drills are equipped with a torque
limiting clutch that reduces the maximum torque
reaction transmitted to the operator in case of jamming
of a drill bit. This feature also prevents the gearing and
electric motor from stalling. The torque limiting clutch
has been factory-set and cannot be adjusted.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
16
ENGLISH
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
triple-core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel,
always unwind the cable completely. Also refer to
the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
45
60
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
15
20
25
6
10
15
20
6
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
6
6
10
15
20
6
10
15
20
25
6
15
15
20
-
-
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Selecting the operating mode (fig. B)
The Rotary Hammer Drill can be used in three
operating modes:
Rotary drilling:
for screwdriving, drilling into steel, wood
and plastics
17
Hammer drilling:
simultaneous rotating and impacting for
concrete and masonry drilling and
carbide tipped core drilling
Hammering only with spindle lock:
impacting only - for light chipping,
chiselling and demolition applications.
• Select the required operating mode by rotating
the mode selector (4) towards the symbol on the
gear housing.
• For screwdriving, refer to section “Instructions for
use”.
Inserting and removing SDS-plus® accessories
(fig. C)
Your Rotary Hammer Drill uses SDS-plus® accessories
(refer to the inset in fig. C for a cross-section of an
SDS-plus® bit shank).
• Clean and grease the bit shank.
• Insert the bit shank into the tool holder (8).
• Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (9) and pull out the bit.
Fitting the side handle (fig. D)
The side handle (5) can be fitted to suit both RHand LH-users.
Always use the tool with the side handle
properly assembled.
• Loosen the side handle.
• For RH-users, slide the side handle clamp over the
collar behind the tool holder, handle at the left.
• For LH-users, slide the side handle clamp over the
collar behind the tool holder, handle at the right.
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Setting the drilling depth (fig. E)
• Insert the required drill bit.
• Slacken the side handle (5).
en - 4
ENGLISH
• Fit the depth adjustment rod (6) through the hole
in the side handle clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Tighten the side handle.
Forward/Reverse-lever (fig. F)
• Push the forward/reverse-lever (3) to the LH-side
for forward (RH) rotation. See arrows on tool.
• Push the forward/reverse-lever (3) to the RH-side
for reverse (LH) rotation.
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Replacing the dust cover (fig. C)
The dust cover (7) prevents dust ingress into the
mechanism. Replace a worn dust cover immediately.
• Pull back the tool holder locking sleeve (9) and
pull the dust cover (7) off.
• Fit the new dust cover.
• Release the tool holder locking sleeve.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool
(approx. 2-3 kg). Excessive force does
not speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to prevent
damage to the dust cover.
Switching ON and OFF (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch (1).
The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• If necessary, press the lock-on button (2) for
continuous operation and release the variable
speed switch. The lock-on button works only in
full speed, forward rotation.
• To stop the tool, release the variable speed switch.
• To stop the tool in continuous operation, press
the variable speed switch briefly and release it.
Always switch OFF the tool when work is finished
and before unplugging.
en - 5
Hammer drilling (fig. A)
• Select the hammer drilling mode (4).
• Insert the appropriate SDS-plus® bit. For best
results use high quality carbide-tipped bits.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Press the tool against the workpiece.
• Switch the tool ON by pressing the variable speed
switch (1). The hammer mechanism should run
smoothly and the tool should not bounce. If
necessary, increase the pressure on the switch.
Rotary drilling (fig. A)
• Select the rotary drilling mode (4).
• Proceed as described for hammer drilling.
Special SDS-plus® adaptors with threaded
sections are available for use with standard 10 or
13 mm chucks to enable straight shank bits to
be used.
Never use standard chucks in the
hammer drilling mode.
Screwdriving (fig. A)
• Select the rotary drilling mode (4).
• Select the direction of rotation (3).
• Insert the special SDS-plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver bits.
• Insert the appropriate screwdriver bit into the
adaptor. When driving slotted head screws
always use bits with a finder sleeve.
• Gently press the variable speed switch (1) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
Chipping and chiselling
• To switch from hammer drilling to chiselling, first
insert the SDS-plus® chisel and check if it is
properly locked.
• When switching from hammer drilling mode to
chiselling mode, turn the chisel to the desired
position. If you find resistance during mode change,
turn the chisel slightly to engage the spindle lock.
• The hammer is only for light chiselling
applications.
• The forward/reverse switch must be in the
forward position when chiselling (in reverse
the unit does not reach full power).
18
ENGLISH
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Various types of SDS-plus® drill bits and adaptors
are available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon
proper tool care and regular cleaning.
• The Rotary Hammer Drill is not user-serviceable.
Take the tool to an authorized DEWalt repair
agent after approximately 80 hours of use.
• The tool will automatically switch OFF when the
carbon brushes are worn.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange. Proof
of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following purchase,
it will be undertaken free of charge at an authorized
DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for
Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or, at
our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
19
en - 6
ESPAÑOL
MARTILLO ROTATIVO CON PERCUSIÓN
DW567K
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
Contenido
Características técnicas
es - 1
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 5
Mantenimiento
Garantía
es - 6
es - 6
Características técnicas
Tensión
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Velocidad en carga
Energía del impacto
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón:
Cincelar
Taladrado con barrena cilíndrica
hueca con punto de carburo
Portabrocas
Diámetro del collar
Peso
V
W
min-1
min-1
J
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
mm
13/30/26
si
mm
80
SDS-plus®
43
3
mm
kg
DW567K
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW567K
LpA (presión acústica)
dB(A)*
95
LWA (potencia acústica)
dB(A)
103
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW567K
Fusibles
Herramientas 230 V:
8,2 m/s2
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Las interferencias potentes de alta frecuencia
pueden provocar oscilaciones de velocidad de hasta
un 20%. Sin embargo, éstas desaparecen en
cuanto se elimina la interferencia.
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
es - 1
20
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
Manténgales alejadas de su área de trabajo.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
21
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerto
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
es - 2
ESPAÑOL
17
18
19
20
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo rotativo con percusión
1 Empuñadura lateral
1 Tope de profundidad
1 Caja de transporte
es - 3
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo rotativo con percusión DEWALT está
diseñado para aplicaciones profesionales, tales
como las de perforar, perforar con percusión,
atornillar, cincelado ligero, y taladrado con barrena
cilíndrica hueca con punta de carburo.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Selector de inversión de la rotación
4 Selector de modo
5 Empuñadura lateral
6 Varilla de ajuste de profundidad
7 Guardapolvo
8 Portaherramienta
Embrague limitador de torsión
Todos los martillos están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engranaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
22
ESPAÑOL
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Seleccionar el modo de operación (fig. B)
Los martillos percutores pueden usarse en tres
modos operativos:
Taladrado rotativo:
atornillar, taladrar en el acero, madera y
materias plásticas
Taladrado con percusión:
rotación y percusión simultáneas para
taladrar hormigón y ladrillos y taladrado
con barrena cilíndrica hueca con punta
de carburo
Percusión sólo con bloqueo por
acanaladura:
percusión sólo - para cincelado ligero.
• Seleccione el modo de funcionamiento necesario
haciendo girar el selector de modo (4) en el
sentido del símbolo de la caja de engranajes.
• Si necesita atornillar, consulte el apartado
«Instrucciones de funcionamiento».
Insertar y desmontar los accesorios SDS-plus®
(fig. C)
Estos modelos usan las brocas y los cinceles de
SDS-plus® (véase la inserción en la fig. C para un
corte transversal de una cola de broca SDS-plus®).
• Limpie y engrase el vástago de la punta.
• Inserte el vástago de la punta en el
portaherramientas (8).
• Empuje la punta hacia adentro y hágala girar
levemente hasta que encaje en las cavidades.
23
• Tire de la broca para verificar si está bien sujetada.
• Para desmontar una broca, desbloquee el
portaherramientas (9) como descrito anteriormente.
Instalación de la empuñadura lateral (fig. D)
La empuñadura lateral (5) puede instalarse de modo
que sirva tanto a usuarios diestros como zurdos.
Use siempre la herramienta con la
empuñadura lateral correctamente
montada.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para usuarios diestros, deslice el sujetador de la
empuñadura lateral sobre el collarín situado
detrás del portaherramientas, con la empuñadura
a la izquierda.
• Para usuarios zurdos, deslice el sujetador de la
empuñadura lateral sobre el collarín situado
detrás del portaherramientas, con la empuñadura
a la derecha.
• Haga girar la empuñadura lateral hasta la
posición que desee y ajústela.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. E)
• Inserte la broca apropiada en el
portaherramientas.
• Afloje la empuñadura lateral (5).
• Inserte el tope de profundidad (6) en el orificio del
sujetador de la empuñadura lateral.
• Ajuste la profundidad de taladrado de la manera
indicada.
• Apriete la empuñadura lateral.
Selector de inversión de la rotación (fig. F)
• Desplace el selector de inversión de la rotación (3)
al lado de la izquierda para la rotación hacia
adelante (hacia la derecha). Observe las flechas
en la herramienta.
• Desplace el selector de inversión de la rotación (3)
al lado de la derecha para la rotación inversa
(hacia la izquierda).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
es - 4
ESPAÑOL
Sustitución del guardapolvos (fig. C)
El guardapolvos (7) impide la entrada de polvo en el
mecanismo. Los guardapolvos desgastados deben
sustituirse de inmediato.
• Deslice hacia atrás el manguito del
portaherramientas (9) y extraiga el guardapolvos (7).
• Instale el nuevo guardapolvos.
• Suelte el manguito del portaherramientas.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta (aprox. 2-3 kg).
Una presión excesiva no acelera el
taladrado o cincelado, sino que reduce
la efectividad de la herramienta e incluso
puede reducir su vida útil.
• No taladre ni introduzca la punta a
demasiada profundidad para no dañar el
guardapolvos.
Para poner en funcionamiento (fig. A)
• Para poner en funcionamiento, pulse el
conmutador de velocidad variable (1).
La pressión determina la velocidad.
• Si es necesario, pulse el botón de
funcionamiento continuo (2) y suelte el
conmutador de velocidad variable. El botón de
funcionamiento continuo sólo funciona con
velocidad máxima y rotación hacia la derecha.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador
de velocidad variable.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador de velocidad variable y suéltelo.
Siempre se debe apagar la herramienta al acabar
de trabajar y antes de desconectarla de la red.
Perforación de percusión (fig. A)
• Seleccione el modo de percusión.
• Introduzca la punta SDS-plus® adecuada. Para
obtener los mejores resultados, utilice herramientas
con punta de carburo de alta calidad.
• Demarque el punto a ser perforado.
• Presione la herramienta contra el material.
es - 5
• Ponga la herramienta en marcha presionando el
conmutador de velocidad variable (1).
El mecanismo de percusión deberá marchar con
suavidad, sin que la herramienta dé golpes. Si es
necesario, aumente la presión sobre el conmutador.
Taladrado rotativo
• Seleccione el modo de perforación.
• Proceda de la manera descrita para el taladrado
con percusión. Están disponibles adaptadores
SDS-plus® especiales con secciones roscadas
para su uso con portabrocas de 10 o 13 mm que
permiten la utilización de brocas de vástago recto.
No utilice nunca portabrocas estándar
en el modo de taladrado con percusión.
Atornillar (fig. A)
• Seleccione el modo de perforación.
• Seleccione el sentido de la rotación.
• Inserte el adaptador de destornillador SDS-plus®
especial para utilizar puntas destornilladoras
hexagonales.
• Introduzca el destornillador adecuado en el
adaptador. Cuando trabaje con tornillos de de
cabeza ranurada, utilice siempre destornilladores
con manguito buscador.
• Presione suavemente el conmutador de velocidad
variable (1) para no dañar la cabeza del tornillo.
Cuando funciona en rotación inversa (a la izquierda),
la velocidad de la herramienta disminuye de manera
automática para facilitar la extracción de los tornillos.
Escodar y cincelar
• Para cambiar de la perforación de martillo al
cincelado, primero inserte el cincel SDS-plus® y
compruebe que está bien sujeto.
• Al cambiar del modo de perforación de martillo al
de cincelado, gire el cincel hasta la posición
deseada. Si nota resistencia al cambiar de modo,
gire el cincel ligeramente para que encaje con el
cierre del eje.
• El martillo sólo se utiliza para
aplicaciones de cincelado ligeras.
• El interruptor de avance/retroceso debe
estar en la posición de avance al cincelar
(en posición de retroceso la unidad no
alcanza su máxima potencia).
24
ESPAÑOL
• No utilice esta herramienta para mezclar
o bombear líquidos combustibles o
explosivos (bencina, alcohol, etc.).
• No mezclar o remover líquidos inflamables.
Hay disponibles como opción varios tipos de brocas
y adaptadores SDS-plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento.
El funcionamiento satisfactorio depende del buen
cuidado de la herramienta y de una limpieza
frecuente.
• El martillo rotativo con percusión no está
diseñado para que lo repare el usuario. Lleve la
herramienta a un agente DEWALT autorizado al
cumplirse aproximadamente 80 horas de uso.
• La herramienta se apagará automáticamente
cuando las escobillas de carbono se encuentren
desgastadas.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT
más cercano, consulte el dorso de este manual.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
25
es - 6
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE
DW567K
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
fr - 1
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 5
fr - 6
Dénote la présence de tension
électrique.
Déclaration CE de conformité
DW567K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée
W
Vitesse à vide
tr/mn
Vitesse en charge
tr/mn
Energie d’impact
J
Capacité de perçage acier/bois/béton mm
Burinage
Capacité de perçage dans
la maçonnerie avec foret trépan
mm
Porte-outil
Diamètre du collet
mm
Poids
kg
DW567K
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
13/30/26
oui
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
43
SDS-plus®
47
3
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence
de l’accélération suivant EN 50144:
LWA (puissance acoustique) dB(A)
95
103
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
DW567K
8,2 m/s2
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
Des interférences très puissantes risquent
d’entraîner des variations de la vitesse pouvant
atteindre 20%. Ces variations cessent dès que les
interférences disparaissent.
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
fr - 1
26
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge. Les tenir
éloignées de votre travail.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
27
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement
immobilisé avant de le laisser, de procéder à
l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
fr - 2
FRANÇAIS
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé, le faire
changer par votre Service agréé DEWALT. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer
s’il est endommagé. Maintenir les poignées sèches
et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil. Faire
réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et
toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau électropneumatique à poignée arrière
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre marteau électropneumatique DEWALT type
DW567K a été conçu pour une utilisation
professionnelle dans le domaine du perçage avec ou
sans percussion, du vissage et pour de légers
fr - 3
travaux de burinage, rainurage, démolition et pour
perçage avec foret trépan.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de verrouillage
3 Sélecteur de rotation gauche/droite
4 Sélecteur de mode
5 Poignée latérale
6 Butée de profondeur
7 Capuchon protecteur
8 Porte-outil
Limiteur de couple
Tous les marteaux électropneumatiques sont
équipés d’un limiteur de couple réduisant l’à-coup
en cas de blocage du foret. Cette caractéristique
évite aussi le calage de l’engrenage et du moteur
électrique. Ajusté à l’usine, le limiteur de couple
n’est pas réglable.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
- outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge à trois conducteurs homologué adapté
pour la puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Généralités: Utiliser uniquement des câbles
d’alimentation du type HO7RN-F.
28
FRANÇAIS
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Sélection du mode de travail (fig. B)
Votre marteau électropneumatique s’utilise en trois
modes de travail:
Perçage sans percussion:
pour visser et percer dans l’acier, le bois
et les matières plastiques.
Perçage avec percussion:
perçage et percussion simultanés pour
béton et maçonnerie et pour perçage
avec foret trépan
Percussion sans rotation:
pour légers travaux de burinage,
rainurage et démolition.
• Choisir le mode désiré en tournant le sélecteur
de mode (4) vers le symbole correspondant sur le
boîtier.
• Pour visser, se reporter à la section «Mode
d’emploi».
Montage et démontage des accessoires
SDS-plus® (fig. C)
Ces modèles utilisent des forets et des burins SDSplus® (l’encart dans la fig. C représente la section de
la queue d’un accessoire SDS-plus®).
• Graisser la queue du foret.
• Introduire la queue du foret dans le porte-outil (8).
• Appuyer sur le foret et le tourner légèrement
jusqu’à ce qu’il s’engage dans les rainures.
• Tirer sur le foret pour vérifier son blocage. En
mode de perçage avec percussion, le foret serré
dans le porte-outil doit pouvoir rentrer et sortir de
plusieurs centimètres.
• Pour démonter le foret, tirer vers l’arrière la bague
de blocage du porte-outil (9) et enlever le foret.
Montage de la poignée latérale (fig. D)
La poignée latérale (5) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
29
Toujours utiliser le marteau
électropneumatique avec la poignée
latérale en place.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage de
la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à droite.
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. E)
• Introduire le foret dans le mandrin.
• Desserrer la poignée latérale (5).
• Introduire la butée de profondeur (6) dans l’oeillet
prévu à cet effet dans le collier de serrage de la
poignée latérale.
• Régler la profondeur de perçage comme
l’indique le dessin.
• Serrer la poignée latérale.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. F)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (3) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le
sens de rotation.
Remplacement du capuchon protecteur (fig. C)
Grâce au capuchon protecteur (7), la poussière ne peut
pas pénétrer dans le mécanisme. Il convient de
remplacer immédiatement le capuchon lorsqu’il est usé.
• Tirer vers l’arrière la bague de blocage du porteoutil (9) et retirer le capuchon protecteur (7).
• Remplacer le capuchon protecteur.
• Relâcher la bague de blocage du porte-outil.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée (environ
2-3 kg) sur l’outil. Une pression excessive
fr - 4
FRANÇAIS
n’accélère pas le perçage mais altère la
performance de l’outil et risque de
réduire sa durée de vie.
• En travaillant, éviter d’enfoncer le foret
trop loin pour ne pas endommager le
capuchon protecteur.
Mise en MARCHE et à l’ARRET (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Si nécessaire, enfoncer le bouton de verrouillage (2)
pour bloquer l’interrupteur et relâcher ce dernier.
Le bouton de verrouillage fonctionne uniquement
à pleine vitesse, rotation droite.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Perçage avec percussion (fig. A)
• Sélectionner le mode percussion.
• Introduire un foret SDS-plus® adapté. Pour les
meilleurs résultats, utiliser des forets carbure.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
• Appuyer le foret sur l’endroit marqué.
• Enfoncer l’interrupteur à variateur (1). Le
mécanisme de percussion doit fonctionner de
manière régulière sans rebondir. Si nécessaire,
augmenter la pression exercée sur l’interrupteur.
Perçage sans percussion
• Sélectionner le mode de perçage sans percussion.
• Procéder comme pour le perçage avec
percussion. Des adaptateurs SDS-plus® avec une
section filetée sont disponibles pour le montage
de mandrins de 10 ou 13 mm afin de permettre
l’utilisation de forets à queue cylindrique.
Ne jamais utiliser un mandrin standard
en mode percussion.
Vissage (fig. A)
• Mettre le sélecteur de mode (4) sur perçage sans
percussion.
• Sélectionner la rotation gauche ou droite.
• Installer un adaptateur de vissage SDS-plus®
pour embouts à queue hexagonale.
fr - 5
• Introduire un embout de vissage convenable dans
l’adaptateur. Pour vis à tête fendue, toujours
utiliser des embouts à douille de centrage.
• Pour éviter d’endommager la tête de la vis, exercer
une pression légère seulement sur l’interrupteur à
variateur. En rotation gauche, la vitesse est
automatiquement réduite pour faciliter le dévissage.
Burinage et rainurage
• Pour passer du mode de perçage avec percussion
au mode de burinage, introduire d’abord un burin
SDS-plus® et vérifier son blocage.
• Ensuite, il convient de tourner le burin dans la
position souhaitée. Si une résistance excessive
se produit durant le changement de mode,
tourner légèrement le burin pour engager le
blocage de la rotation.
• Cet outil convient uniquement pour
travaux de burinage légers.
• Pour travaux de burinage, le sélecteur de
rotation gauche/droite doit être en
position droite (en position gauche, l’outil
n’atteint pas sa puissance maximale).
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger ou
pomper des liquides inflammables ou
explosifs tels que l’essene, l’alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Plusieurs types d’embouts et d’adaptateurs de
vissage SDS-plus® sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
• La révision du marteau électropneumatique est
réservée aux techniciens du Service agréé
DEWALT. Une telle révision est recommandée
après environ 80 heures de service.
• L’outil s’arrête automatiquement dès que les
charbons sont usés.
30
FRANÇAIS
GARANTIE
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
31
fr - 6
ITALIANO
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
DW567K
Congratulazioni!
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli
strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dichiarazione CE di conformità
Dati tecnici
it - 1
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 5
Manutenzione
Garanzia
it - 6
it - 6
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità a carico
Forza di percussione
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Scheggiatura e scalpellatura
Capacita’di foratura profonda
su mattone
Portapunte
Diametro collare
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
V
W
min-1
min-1
J
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
DW567K
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW567K
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
95
LWA (potenza sonora)
dB(A)
103
* all’orecchio dell’operatore
mm
mm
mm
kg
13/30/26
si
80
SDS-plus®
43
3
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW567K
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
it - 1
Indica pericolo di scossa elettrica.
8,2 m/s2
na grande interferenza ad alta frequenza può fare
variare la velocità dell’elettroutensile fino al 20%. Il
valore normale della velocità viene comunque
ristabilito non appena l’interferenza viene soppressa.
32
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare gli
utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o
infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
33
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare
la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
it - 2
ITALIANO
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere il
cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli orli taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Descrizione (fig. A)
Il vostro tassellatore DW567K DEWALT è stato studiato
per impieghi professionali di foratura con rotazione,
foratura con percussione, avvitatura/svitatura,
scheggiatura leggera e scalpellatura, demolizione e
foratura profonda con utensile con punta al carburo.
1 Interruttore velocità variabile (ON/OFF)
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
3 Leva di comando reversibilità
4 Selettore percussione-rotazione
5 Impugnatura laterale
6 Asta di profondità regolabile
7 Parapolvere
8 Portapunte
Frizione di sicurezza
Tutti i tassellatori sono dotati di un’apposita frizione
che riduce l’erogazione della coppia al fine di
proteggere l’operatore da contraccolpi provocati dal
bloccaggio della punta nel materiale. Il dispositivo
previene anche l’arresto improvviso della rotazione e
del motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
Contenuto dell’imballo
CH
L’imballo comprende:
1 Tassellatore elettropneumatico
1 Impugnatura laterale
1 Asta profondità
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
CH
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
it - 3
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra)
- utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, a tre conduttori, e di
34
ITALIANO
dimensione idonee a garantire l’alimentazione
elettrica dell’apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore è
1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo
per l’intera lunghezza.
Norma generale: Utilizzare esclusivamente cavi di
alimentazione del tipo HO7RN-F.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Selezione del tipo di funzionamento (fig. B)
I tassellatori possono essere adoperati in tre modi
diversi:
A rotazione:
per avvitatura, lavori in acciaio, legno e
plastica.
A percussione:
con rotazione e percussione simultanee per
lavori in calcestruzzo e muratura e foratura
profonda con utensile con punta al carburo.
Solo a percussione con esclusione della
rotazione:
Funzionamento solo a percussione, per
lavori di scalpellatura leggera e demolizione.
• Selezionare il modo operativo richiesto girando il
selettore (4) in corrispondenza del simbolo sulla
scatola ingranaggi.
• Per le applicazioni di avvitatura/svitatura,
consultare “Istruzioni per l’uso”.
Inserimento e rimozione degli accessori ad
attacco SDS-plus® (fig. C)
I tassellatori utilizzano accessori ad attacco SDS-plus®
(fare riferimento all’inserto di fig. C per la sezione
trasversale dell’attacco di una punta SDS-plus®).
• Pulire ed ingrassare il gambo della punta.
• Inserire il gambo della punta nel portapunte (8).
• Spingere fino in fondo la punta e girarla
leggermente per fissarla in posizione nelle
rispettive asole di alloggiamento.
35
• Tirare la punta per accertarsi che sia bloccata in
modo appropriato. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta
possa muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio
asse, dopo essere stata fissata nel portapunte.
• Per rimuovere la punta, tirare indietro il manicotto di
bloccaggio (9) del portapunte ed estrarre la punta.
Montaggio dell’impugnatura laterale (fig. D)
L’impugnatura laterale (5) può essere adattata sia all’uso
con la mano destra che a quello con la mano sinistra.
Utilizzare sempre il trapano con
l’impugnatura laterale montata.
• Allentare l’impugnatura laterale.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto circolare
dell’impugnatura sul collare posizionando
l’impugnatura a sinistra.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell’impugnatura sul collare
posizionando l’impugnatura a destra.
• Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull’impugnatura.
Regolazione della profondità di foratura (fig. E)
• Inserire la punta richiesta.
• Allentare l’impugnatura laterale (5).
• Inserire l’asta di profondità regolabile (6) attraverso il
foro praticato sul morsetto dell’impugnatura laterale.
• Regolare la profondità di foratura come mostrato
in figura.
• Serrare l’impugnatura laterale.
Leva di comando reversibilità (fig. F)
• Premere verso sinistra la leva di comando
reversibilità (3) per avere la rotazione in avanti
(destrorsa) della punta.
• Premere verso destra la leva di comando
reversibilità (3) per avere la rotazione all’indietro
(sinistrorsa) della punta.
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Sostituzione del parapolvere (fig. C)
Il parapolvere (7) impedisce che la polvere penetri
nei meccanismi dell’elettroutensile.
it - 4
ITALIANO
Sostituirlo immediatamente se usurato.
• Tirare all’indietro il manicotto di bloccaggio del
portautensile (9) ed estrarre il parapolvere (7).
• Montare il parapolvere sostitutivo.
• Lasciar tornare in posizione il manicotto di
bloccaggio del portautensile.
Foratura con Rotazione (fig. A)
• Selezionare il funzionamento a rotazione (4).
• Procedere come descritto per la foratura con
percussione. Sono disponibili speciali adattatori
SDS-plus® a sezione filettata per mandrini
standard da 10 o 13 mm che consentono di
impiegare punte a gambo rettilineo.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Esercitare una pressione adeguata
sull’utensile (circa 2-3 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura ma diminuisce anche
la durata dell’utensile.
• Per non danneggiare il parapolvere, si
eviti di trapanare o di spingere
l’elettroutensile troppo a fondo.
Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. A)
• Per mettere in funzione il trapano premere il grilletto
a velocità variabile (1). La pressione esercitata sul
grilletto determina la velocità del trapano.
• Se necessario, premere il pulsante di bloccaggio (2)
per mantenere la velocità di rotazione desiderata ed
allentare il grilletto a velocità variabile. La funzione di
bloccaggio può essere attivata solo se il motore
funziona a tutta velocità e senza la reversibilità.
• Per fermare l’utensile, rilasciare il grilletto.
• Per fermare il trapano, disattivando la funzione di
bloccaggio, premere brevemente e rilasciare il grilletto.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Foratura con percussione (fig. A)
• Selezionare il funzionamento a percussione (4).
• Inserire la punta SDS-plus® di tipo più adatto.
Per ottenere i migliori risultati impiegare punte al
carbonio di alta qualità.
• Segnare il punto di foratura.
• Premere l’elettroutensile contro il pezzo in lavorazione.
• Attivare l’elettroutensile premendone l’interruttore
a velocità variabile (1). Il meccanismo di
percussione dovrà funzionare in modo regolare
senza sobbalzi. Se necessario, aumentare la
pressione sul grilletto dell’interruttore.
it - 5
Non impiegare mai mandrini standard nel
modo operativo di foratura con
percussione.
Avvitatura/svitatura (fig. A)
• Selezionare il funzionamento a rotazione (4).
• Selezionare il senso di rotazione (3).
• Inserire lo speciale adattatore di avvitatura SDS-plus®
per le applicazioni con punte di avvitatura esagonali.
• Inserire nell’adattatore la punta di avvitatura di
tipo più adatto. Per l’avvitatura/svitatura di viti a
testa con intaglio, impiegare sempre punte
provviste di manicotto instradatore.
• Premere dolcemente il grilletto a velocità variabile (1)
per evitare di danneggiare la testa della vite.
Durante la rotazione all’indietro (sinistrorsa) la
velocità di rotazione viene automaticamente
ridotta per facilitare la rimozione della vite.
Scheggiatura e scalpellatura
• Per passare dalla funzione di foratura a
percussione a quella di scalpellatura, inserire
dapprima lo scalpello SDS-plus® e verificare che
sia correttamente fissato in posizione.
• Nel passare dalla funzione di foratura a
percussione a quella di scalpellatura, ruotare lo
scalpello sulla posizione desiderata. Nel caso in
cui si avverta resistenza alla commutazione della
modalità operativa, ruotare lentamente lo
scalpello per inserire il blocco mandrino.
• La funzione di percussione
dell’elettroutensile dovrà essere
impiegata solamente per applicazioni
leggere di scalpellatura.
• Per le operazioni di scalpellatura,
spostare in avanti il commutatore marcia
avanti/indietro (in caso contrario
l’elettroutensile non sarebbe in grado di
operare a piena potenza).
36
ITALIANO
• Non impiegare il presente elettroutensile per
miscelare o pompare fluidi altamente combustibili o esplosivi (benzin, alcool, ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Dietro richiesta, sono disponibili vari tipi di punte
SDS-plus® e di adattatori.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione.
Per prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere
cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
• La manutenzione del tassellatore non può essere
effettuata dall’utente. Si raccomanda di portare
l’elettroutensile presso un centro autorizzato di
servizio DEWALT dopo che siano trascorse circa
80 ore di esercizio.
• L’elettroutensile si disattiverà automaticamente
se sono consumate le spazzole.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’utensile periodicamente con un panno morbido.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza
DEWALT, con la prova della data di acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
37
it - 6
NEDERLANDS
BOORHAMER DW567K
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 5
nl - 6
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW567K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Toerental, belast
Slagenergie
Boorcapaciteit in
staal/hout/beton
Beitelen
Boorcapaciteit in metselwerk
met een kroonboor
Opnamesysteem
Kraagdiameter
Gewicht
DW567K
V
W
min
min
J
mm
mm
kg
Zekeringen:
230 V machines
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
13/30/26
ja
80
SDS-plus®
43
3
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
95
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
103
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW567K
8,2 m/s2
Grote, hoogfrequente storingen kunnen
toerentalvariaties tot 20% veroorzaken. Deze
verdwijnen echter zodra de storing wordt
opgeheven.
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
nl - 1
38
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schok en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig
door voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
39
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
nl - 2
NEDERLANDS
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer met achterhandgreep
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
nl - 3
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT boorhamer is ontworpen voor
professioneel gebruik: boren, hamerboren, schroeven
en lichte beitel-, hak-, sloopwerkzaamheden en voor
boren met hardmetalen kroonboren.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Blokkeerknop
3 L/R-schakelaar
4 Keuzeschakelaar boren/hamerboren
5 Zijhandgreep
6 Diepte-aanslag
7 Stofkap
8 Accessoire-houder
Koppelbegrenzing
Alle boorhamers zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van vastlopen
van de boor wordt beperkt. Hierdoor wordt tevens
vastlopen van motor en overbrenging voorkomen.
De koppelbegrenzing is in de fabriek vast ingesteld.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd drie-aderig verlengsnoer, dat geschikt
is voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een
haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Kiezen van de boorstand (fig. B)
De boorhamer heeft drie verschillende funktieinstellingen:
40
NEDERLANDS
Boren:
voor schroeven, boren in staal, hout en
kunststof
Hamerboren:
gelijktijdig boren en hameren - voor
beton en steenachtige materialen en
boren met hardmetalen kroonboren.
Hameren met draaistop:
hameren - voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk. In deze stand kan de boorhamer ook gebruikt worden als koevoet
om een kapotte boor los te maken.
• Kies de gewenste boorstand door de
keuzeschakelaar (4) naar het betreffende
symbool te draaien.
• Zie “Aanwijzingen voor het gebruik” voor schroeven.
Plaatsen en verwijderen van SDS-plus®
accessoires (fig. C)
Uw boorhamer werkt met SDS-plus® accessoires
(zie inzet in fig. C voor een doorsnede van een SDSplus® boorschacht).
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
• Steek de boorschacht in de houder (8).
• Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze
goed vastzit. In de hamerfunctie moet de boor
enkele centimeters naar binnen en naar buiten
kunnen bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (9) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
Monteren van de zijhandgreep (fig. D)
De zijhandgreep (5) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging
van de zijhandgreep.
• Draai de zijhandgreep los.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag achter de
boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de zijhandgreep
41
aan de rechterkant van de machine en schuif de
klem over de kraag achter de boorhouder.
• Draai de handgreep in de gewenste stand en zet
hem vast.
Instellen van de boordiepte (fig. E)
• Plaats de juiste boor in de houder.
• Draai de zijhandgreep (5) los.
• Plaats de diepte-aanslag (6) in het gat in de klem
van zijhandgreep.
• Stel de diepte in zoals afgebeeld.
• Zet de zijhandgreep vast.
L/R-schakelaar (fig. F)
• Schuif de L/R-schakelaar (3) naar links voor
draairichting rechtsom.
• Schuif de L/R-schakelaar (3) naar rechts voor
draairichting linksom.
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Vervangen van de stofkap (fig. C)
De stofkap (7) voorkomt dat stof in het mechanisme
binnendringt. Een versleten stofkap moet direct
worden vervangen.
• Trek de borgkraag (9) naar voren en neem de
stofkap (7) van de machine.
• Breng de nieuwe stofkap aan.
• Laat de borgkraag los.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige druk
op de machine versnelt het boren niet
maar resulteert juist in slechtere prestaties
en voortijdige slijtage van de machine.
• Voorkom beschadiging van de stofkap;
boor en schroef niet te diep.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
nl - 4
NEDERLANDS
• Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (2)
voor continu (hamer-)boren en laat de schakelaar
los. De blokkeerknop werkt alleen met de L/Rschakelaar in de R-stand en op volle snelheid.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu gebruik uit door de
schakelaar kort in te drukken en deze meteen
weer los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Hamerboren (fig. A)
• Kies de hamerboorstand.
• Breng de juiste SDS-plus®-boor aan. Gebruik
voor optimale resultaten kwaliteitsboren met
hardmetalen punt.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
• Druk de machine op het werkstuk.
• Schakel de machine in door de schakelaar (1) in
te drukken. Het hamermechanisme moet soepel
draaien en de machine hoort niet te stuiten.
Verhoog zo nodig de druk op de schakelaar.
Boren
• Kies de boorstand (4).
• Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
Speciale SDS-plus®-schroefdraadadapters
maken het mogelijk om standaard-boorkoppen
van 10 of 13 mm aan te brengen, zodat boren
met cilinderschacht kunnen worden gebruikt.
Gebruik nooit standaard-boorkoppen
voor hamerboren.
Schroeven (fig. A)
• Kies de boorstand (4).
• Kies de gewenste draairichting.
• Breng de speciale SDS-plus®-schroefadapter
voor zeskant-schroefbits aan.
• Steek de juiste schroefbit in de adapter. Gebruik
voor sleufschroeven speciale schroefbits met
geleidehuls.
• Druk de schakelaar (1) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
nl - 5
• Voordat u overschakelt van hamerboren op
beitelen, brengt u eerst de SDS-plus® beitel aan
en controleert of deze stevig vastzit.
• Draai bij het overschakelen van hamerboren naar
beitelen de beitel in de gewenste stand. Als dit
moeilijk gaat, draai de beitel dan iets om de
draaistop te activeren.
• De boorhamer is alleen geschikt voor
licht hak- en beitelwerk.
• De L/R-schakelaar moet bij hakbeitelwerk op draairichting rechtsom
staan (bij draairichting linksom is niet het
volledige vermogen beschikbaar).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het mengen
of roeren van licht ontvlambare vloeistoffen.
Als toebehoren zijn diverse types SDS-plus®-boren en
-adapters verkrijgbaar. Uw dealer verstrekt u graag de
nodige informatie over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• De boorhamer kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine na ongeveer 80
bedrijfsuren naar een erkend DEWALT Servicecenter. De machine wordt automatisch
uitgeschakeld als de koolborstels versleten zijn.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
42
NEDERLANDS
GARANTIE
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
43
nl - 6
NORSK
BORHAMMER DW567K
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE - Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 5
no - 6
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE - Sikkerhetserklæring
DW567K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
Turtall, belastet/min
Slagenergi
Maksimal borekapasitet i
stål/tre/betong
Meisling
Kjerneboringskapasitet i bløt murstein
Festesystem
Diameter krage
Vekt
Sikring:
230 V
DW567K
V
W
J
mm
mm
mm
kg
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
13/30/26
ja
80
SDS-plus®
43
3
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
95
dB(A)
103
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW567K
8,2 m/s2
A interferência potente de alta frequência pode
causar oscilações de velocidade até 20%. No
entanto, estas desaparecem logo que a interferência
é suprimida.
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
no - 1
44
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den. I tillegg til
nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når du
bruker maskinen. La ikke andre personer komme i
kontakt med elektroverktøyet eller ledningen. Alle
personer skal holdes borte fra arbeidsområdet.
45
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får
begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
no - 2
NORSK
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører
det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige
deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket.
Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal
være. En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke
kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdeanlegg
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
no - 3
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT DW567K borhammer er utformet for
profesjonell boring, hammerboring, skrutrekking og
lett hakke-, meisle- og rivningsarbeid og
kjerneboring med hardmetallskjær.
1 Variabel strømbryter
2 Sperre
3 Spak for høyre/venstregange
4 Driftsmåte-velger
5 Sidehåndtak
6 Dybdestopp
7 Støvdeksel
8 Verktøyholder
Sikkerhetskobling
Borhammeren er utstyrt med en sikkerhetskobling
som reduserer det maksimale vridningsmomentet
som overføres til brukeren i tilfelle fastkiling av bor.
Denne egenskapen hindrer også gearing og at
motoren stanser. Sikkerhetskoblingen er
fabrikksinnstilt og kan ikke justeres.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Valg av driftsmåte (fig. B)
Borhammeren kan brukes med tre forskjellige funksjoner:
46
NORSK
Boring:
for skrutrekking, boring i stål, tre og plast
Slagboring:
samtidig rotasjon og slag for boring i
betong og murverk og kjerneboring med
hardmetallskjær
Hamring med spindellås:
kun slag - for lett hakking, meisling og
rivningsarbeide.
• Velg ønsket driftsmåte ved å dreie driftsmåtevelgeren (4) mot symbolet på gearhuset.
• For skrutrekking, se avsnittet “Bruksinstrukser”.
Montering og fjerning av SDS-plus® tilbehør (fig. C)
Maskinen bruker SDS-plus® bor (se tverrsnitt av
SDS-plus® borskaft i fig. C).
• Rengjør og smør bits-skaftet.
• Stikk bits-skaftet inn i verktøyholderen (8).
• Trykk bitsen ned og vri den litt til den passer i
åpningene.
• Dra i boret for å kontrollere at det er skikkelig
låst. Med hammerfunksjon må boret kunne
bevege seg flere cm ut og inn.
• For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (9) bakover slik at boret kan tas ut.
Montering av sidehåndtak (fig. D)
Sidehåndtaket (5) kan monteres slik at det passer
både for høyre- og venstrehendte brukere.
Bruk alltid maskinen med riktig montert
sidehåndtak.
• Løsne sidehåndtaket.
• For høyrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak verktøyholderen,
med håndtaket til venstre.
• For venstrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak verktøyholderen,
med håndtaket til høyre.
• Drei sidehåndtaket i ønsket stilling og skru fast
håndtaket.
Innstilling av boredybde (fig. E)
• Sett riktig borbits i chucken.
• Løsne sidehåndtaket (5).
47
• Før dybdejusteringsstangen (6) gjennom hullet i
sidehåndtak-klemmen.
• Juster boredybden som angitt.
• Skru fast sidehåndtaket.
Bryter for høyre/venstregange (fig. F)
• Trykk spaken for høyre/venstregange (3) til venstre
side for høyregange. Se pilene på maskinen.
• Trykk spaken for høyre/venstregange (3) til høyre
for venstregange.
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
Utskifting av støvdekselet (fig. C)
Støvdekselet (7) hindrer at det trenger støv inn i
mekanismen. Skift et slitt støvdeksel.
• Trekk tilbake låsekragen på verktøyholderen (9)
og dra av støvdekselet (7).
• Monter nytt støvdeksel.
• Slipp låsekragen på verktøyholderen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 2-3 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
• Ikke bor eller skru for dypt for å unngå
skade på støvdekselet.
Start og stopp ON/OFF
• Start maskinen ved å trykke på strømbryteren (1).
Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man
trykker på bryteren.
• Om nødvendig, trykk på låseknappen (2) for
kontinuerlig drift og slipp bryteren. Låseknappen
virker bare når maskinen går for fullt i
høyregange.
• Maskinen stanses ved å slippe bryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på bryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
no - 4
NORSK
Slagboring (fig. A)
• Velg slagboring som driftsmåte.
• Sett i passende SDS-plus® bits. For best mulige
resultater bør hardmetallbor av høy kvalitet brukes.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Trykk maskinen mot arbeidsemnet.
• Skru maskinen PÅ ved å trykke inn strømbryteren
(1). Hammermekanismen må gå jevnt og
maskinen må ikke ‘sprette’. Øk om nødvendig
trykket på bryteren.
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Forskjellige typer SDS-plus® borbits og skaft kan fås
som ekstratilbehør. Din forhandler kan gi nærmere
opplysninger om passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Boring
• Velg boring som driftsmåte.
• Gå frem som beskrevet for hammerboring.
Spesielle SDS-plus® skaft kan fås til standard 10
eller 13 mm chucker slik at man kan bruke bits
med rette skaft.
Bruk aldri standard-chucker ved
hammerboring.
Skrutrekking (fig. A)
• Velg boring som driftsmåte.
• Velg høyre/venstregange.
• Sett i den spesielle SDS-plus®
skrutrekkeradapteren for sekskantede
skrutrekkerbits.
• Sett riktig skrutrekkerbits i adapteren. Ved
skruing av skruer som har hoder med spor, må
man alltid bruke bits med søkehylse.
• Trykk lett på bryteren for variabelt turtall (1) får å
unngå å skade skruehodet. Ved venstregange
reduseres maskinens hastighet automatisk for å
lette fjerningen av skruer.
Hakking og meisling
• Før man går over fra slagboring til meisling, må
man sette i SDS-plus® meiselen og kontrollere
om den er skikkelig fastlåst.
• Når man skal gå over fra slagboring, vris
meiselen ønsket stilling. Hvis du føler motstand
ved skifting av anvendelse, vrir du litt på meiselen
slik at festesystemet låses.
• Borhammeren er kun for lettere
meislingsarbeider.
• Bryteren for høyre/venstregang må stå på
høyregang ved meisling (i venstregang
oppnår ikke maskinen full effekt).
no - 5
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Borhammeren kan ikke vedlikeholdes av brukeren.
Lever maskinen hos et godkjent DEWALT
reparasjonsverksted etter ca. 80 driftstimer.
• Maskinen slås automatisk AV når kullbørstene er
utslitt.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
48
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
49
no - 6
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO DW567K
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
pt - 1
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 5
pt - 6
Indica tensão eléctrica.
Declaração CE de conformidade
DW567K
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
Dados técnicos
Voltagem
Potência
Velocidade em vazio
Velocidade com carga
Energia de impacto
Capacidade máxima de perfuração
em aço/madeira/betão
Operação de cinzelamento
Capacidade de furação com
coroas percutoras
Encabadouro
Diâmetro do anel
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
V
W
rpm
rpm
J
mm
mm
mm
kg
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
13/30/26
sim
80
SDS-plus®
43
3
10 Ampéres
DW567K
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
95
dB(A)
103
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW567K
8,2 m/s2
Kraftig høyfrekvent interferens kan forårsake
hastighetsoscilleringer med opp til 20%. Disse
forsvinner imidlertid straks interferensen blir
undertrykket.
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
pt - 1
50
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
51
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
pt - 2
PORTUGUÊS
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas. Cumpra
as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo Electropneumático com punho fechado
1 Punho lateral
1 Batente de profundidade
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
pt - 3
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu martelo electropneumático DW567K DEWALT
foi projectado para aplicações do tipo profissional
de perfuração rotativa com ou sem percussão, para
aparafusar/desaparafusar e para trabalhos de
cinzelamento, de demolição mais leves.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de bloqueio do interruptor
3 Selector de sentido de rotação
4 Selector de percussão
5 Punho lateral
6 Batente de ajuste da profundidade
7 Protecção anti-poeiras
8 Encabadouro
Embraiagem limitadora de torque
Todos os martelos electropneumáticos DEWALT
estão dotados de uma embraiagem limitadora de
torque que evita o contragolpe no caso de bloqueio
da broca. Esta característica também impede que
as engrenagens e o motor eléctrico parem
repentinamente. A embraiagem limitadora de torque
possui uma regulação de fábrica e não pode ser
ajustada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial triplo, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
52
PORTUGUÊS
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Selecção do modo de operação (fig. B)
O seu martelo electropneumatico pode ser utilizado
em três modos de operação:
Perfuração sem percussão:
para aço, madeira e plásticos.
Perfuração com percussão:
rotação e impactos simultâneos para
operações de perfuração em betão e
alvenaria e capacidade de perfuração
em tijolo oco.
Percussão com paragem de rotação:
apenas impacto - para aplicações
ligeiras cinzelamento e de demolição.
• Seleccione o modo de operação desejado
rodando o selector de modo (4) na direcção da
figura da caixa de engrenagens.
• Para aparafusar/desaparafusar, veja “Instruções
para o uso”.
Como inserir e retirar uma broca SDS-plus® (fig. C)
Estes modelos utilizam brocas SDS-plus® (consulte
a gravura na fig. C para corte transversal duma
haste de broca SDS-plus®)
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
• Insira a haste da broca no encabadouro (8).
• Empurre a broca para baixo e gire-a ligeiramente
até encaixá-la nas ranhuras. Empurre-a de novo.
• Puxe a broca para ver se está devidamente
presa. Na função de percussão, quando a broca
está presa ao encabadouro, deverá poder
movimentar-se axialmente vários centímetros.
• Para retirar a broca puxe para trás a manga de
fixação do encabadouro (9) e tire a broca.
Colocação do punho lateral (fig. D)
O punho lateral (5) pode ser instalado para pessoas
esquerdinas ou dextras.
Utilize a máquina sempre com o punho
lateral montado correctamente.
53
• Desenrosque o punho lateral.
• Para os utilizadores dextros, retire o grampo de
fixação do anel detrás do punho da ferramenta,
com o punho à esquerda.
• Para os utilizadores esquerdinos, retire o grampo
de fixação do anel detrás do punho da ferramenta,
com o punho à direita.
• Rode o punho lateral até a posição desejada e
aperte o punho.
Regulação da profundidade do furo (fig. E)
• Insira a broca necessária.
• Desenrosque o punho lateral (5).
• Encaixe o batente de ajuste da profundidade (6)
através da abertura no grampo do punho lateral.
• Regule a profundidade da perfuração como
mostrado.
• Aperte o punho lateral.
Manípulo de selecção do sentido de rotação (fig. F)
• Empurre o manípulo do sentido de rotação (3) à
esquerda para obter a rotação para frente da
broca (movimento à direita).
• Empurre o manípulo do sentido de rotação (3) à
direita para obter a rotação para trás da broca
(movimento à esquerda).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar o sentido de rotação.
Substituição da protecção anti-poeiras (fig. C)
A protecção anti-poeiras (7) evita a entrada de pó
dentro do mecanismo da ferramenta. Quando a
protecção anti-poeiras estiver desgastada, troque-a
imediatamente.
• Puxe para trás a manga de bloqueio do
encabadouro (9) e retire a protecção anti-poeiras.
• Coloque a nova protecção anti-poeiras.
• Solte a manga de bloqueio.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
pt - 4
PORTUGUÊS
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 2-3 kg).
Uma força excessiva não vai acelerar a
operação de perfuração, mas sim
diminuir o rendimento da ferramenta
podendo diminuir o seu período de vida útil.
• Não perfure ou empurre demasiado a
fundo a ferramenta para evitar danos na
protecção anti-poeiras.
LIGAR e DESLIGAR (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável. A pressão
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Caso necessário, prima o botão de bloqueio (2)
para uma operação contínua e liberte o
interruptor de velocidade variável. O botão de
bloqueio só funciona à velocidade máxima,
rotação de avanço.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de
velocidade variável.
• Para parar a ferramenta quando esta se encontrar
em operação contínua, prima brevemente o
interruptor de velocidade variável e volte a soltá-lo.
Desligue sempre a ferramenta quando acabar de
trabalhar e antes de desligar da corrente eléctrica.
Perfuração com percussão (fig. A)
• Seleccione o modo de percussão.
• Insira a broca SDS-plus® apropriada. Para melhores
resultados utilize brocas de alta qualidade.
• Marque o ponto onde pretende executar um orifício.
• Pressione a ferramenta contra a peça a ser
trabalhada.
• Ligue a ferramenta apertando o botão do
interruptor de velocidade variável (1).
O mecanismo de percussão deve funcionar
delicadamente e a ferramenta não deve
solavancar. Se for necessário, aumente a
pressão no interruptor.
Perfuração rotativa
• Seleccione o modo de perfuração.
• Proceda como descrito para a perfuração com
percussão. Para o uso com buchas de 10 ou
13 mm, estão disponíveis adaptadores especiais
com secções SDS-plus® que permitem o uso de
brocas com haste cilindrica ou hexagonal.
pt - 5
Nunca utilize buchas para a modalidade
de perfuração com percussão.
Operação de aparafusar (fig. A)
• Seleccione a rotação.
• Seleccione o sentido de rotação.
• Insira o adaptador especial SDS-plus® para
pontas de aparafusar.
• Coloque a ponta de aparafusar apropriada no
adaptador. Ao trabalhar com parafusos de fenda,
utilize sempre pontas com manga com mira.
• Aperte suavemente o interruptor de velocidade
variável (1) a fim de evitar danos na cabeça do
parafuso.
Com a rotação para trás (à esquerda) a
velocidade de rotação da ferramenta reduz-se
automaticamente para facilitar a extração dos
parafusos.
Operação de cinzelamento e de demolição
• Para mudar do modo de martelo pneumático
para o modo de cinzelar, insira primeiro o cinzel
SDS-plus® e verifique se está devidamente
travado.
• Ao mudar do modo de martelo pneumático para
o modo de cinzelar, rode o cinzel para a posição
desejada. Se encontrar resistência durante o
modo de mudança, rode ligeiramente o cinzel
para engatar o fecho do eixo.
• O martelo destina-se apenas a
aplicações leves de cinzelamento.
• O interruptor de avanço/inversão tem de
estar na posição de avanço ao cinzelar
(na posição de inversão a unidade não
atinge a potência total).
• Não utilize esta ferramenta para misturar
ou bombear facilmente combustível ou
líquidos explosivos (benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
A pedido, são disponíveis vários tipos de brocas
SDS-plus® e de adaptadores.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
54
PORTUGUÊS
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
• A manutenção do martelo electropneumático
não deve ser efectuada pelo utilizador. Leve a
ferramenta a uma agência de serviço autorizado
DEWALT depois de cerca 80 horas de uso.
• A ferramenta desliga-se automaticamente
quando as escovas de carvão estão
desgastadas.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
55
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses a
partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 6
SUOMI
PORAVASARA DW567K
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 5
fi - 6
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW567K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Kuormitettu kierrosnopeus/min
Iskuenergia
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin
Talttaus ja piikkaus
Kruunuporauskapasiteetti
pehmeään tiileen
Teränpitimet
Kaulan halkaisija
Paino
Sulakkeet:
230 V
DW567K
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
LpA
mm
13/30/26
kyllä
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
mm
80
SDS-plus®
43
3
V
W
J
mm
kg
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
95
dB(A)
103
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
DW567K
8,2 m/s2
Suuritehoiset korkeataajuiset häiriöt voivat aiheuttaa
jopa 20 %:n vaihteluja kierroslukunopeuteen. Nämä
loppuvat kuitenkin heti, kun häiriö poistetaan.
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
fi - 1
56
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
57
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim.
älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
fi - 2
SUOMI
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Kuvaus (kuva A)
Pakkauksen sisältö
Jatkojohdon käyttö
Pakkaus sisältää:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Syvyyden rajoitin
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
fi - 3
DEWALTin poravasara DW567K on suunniteltu
ammattimaiseen poraus-, iskuporaus-,
ruuvaustoimintaan, kevyeen talttaukseen,
piikkaukseen, hajoitustöihin, ja kruunuporaukseen
kovametalliterällä.
1 Portaaton nopeudensäätö
2 Lukitusnappi
3 Suunnanvaihtokytkin
4 Toimintovalitsin
5 Sivukahva
6 Syvyyden rajoitin
7 Pölysuojus
8 Istukka
Vääntömomentin rajoitinkytkin
Kaikissa poravasaroissa on vääntömomentin
rajoitinkytkin, joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa
maksimaalista vääntömomenttireaktiota terän
jumittuessa. Tämä ominaisuus estää myös
vaihteiston ja sähkömoottorin jumittumisen.
Vääntömomentin rajoitinkytkin on säädetty tehtaalla,
eikä käyttäjä voi sitä muuttaa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Toimintovaihtoehdon valinta (kuva B)
Poravasarassa on valittavana kolme eri
toimintovaihtoehtoa:
58
SUOMI
Poraus:
ruuvattaessa ja porattaessa terästä,
puuta ja muovia.
Iskuporaus:
pneumaattinen iskuporaus betoni- ja
kivimateriaaleilla ja kruunuporaus
kovametalliterällä
Vasaratoiminto kara lukittuna:
kevyttä talttausta, piikkausta, hajoitustöitä
varten.
• Valitse haluttu toiminto kiertämällä
toimintovalitsinta (4) kohti vaihdevalinnan kuoren
symbolia.
• Ruuvaustoimintaa varten, katso osaa “Käyttöohjeet”.
SDS-plus® -lisävarusteiden kiinnitys ja irrotus
(kuva C)
Näissä malleissa käytetään SDS-plus®-poranteriä ja
talttoja (ks. kuvan C SDS-plus®-teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
• Puhdista ja rasvaa teränvarsi.
• Työnnä teränvarsi istukkaan (8).
• Kierrä terää hieman kunnes se napsahtaa
paikalleen uriin ja työnnä terä sisään.
• Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää ulospäin. Iskutoimintaa varten
terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä istukan ollessa lukittuna.
• Kun poistat terän, vedä istukan lukitsinta (9)
taaksepäin ja vedä terä irti istukasta.
Sivukahvan asentaminen (kuva D)
Sivukahva (5) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaan asentoon.
Tarkista että sivukahva on
asianmukaisesti koottu ja asennettu
ennen kuin käytät konetta.
• Irrota sivukahva.
• Oikeakätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva vasemmalla.
• Vasenkätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva oikealla.
• Kierrä sivukahva haluttuun asemaan ja kiristä kahva.
59
Poraussyvyyden säätö (kuva E)
• Asenna poranterä istukkaan.
• Löysää sivukahva (5).
• Työnnä syvyydenrajoitin (6) sivukahvan
kiinnitysrenkaan reiän läpi.
• Säädä poraussyvyys kuten kuvassa.
• Kiristä sivukahva.
Suunnanvaihtokytkin (kuva F)
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (3) vasemmalle, jolloin
terä pyörii myötäpäivään. Katso nuolia työkalussa.
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (3) oikealle, jolloin
terä pyörii vastapäivään.
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
poraussuuntaa.
Pölysuojuksen vaihto (kuva C)
Pölysuojus (7) estää pölyn tunkeutumisen koneeseen.
Vaihda kulunut pölynsuojus viivyttelemättä.
• Vedä istukan lukitsinta (9) taaksepäin ja vedä
pölysuojus irti.
• Laita paikalleen uusi pölysuojus.
• Vapauta istukan lukitsin.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi (n. 2-3 kg).
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista, vaan vähentää työkalun tehoa
ja saattaa lyhentää koneen käyttöikää.
• Älä poraa tai ruuvaa liian syvään, ettei
pölysuojus vahingoitu.
Virrankatkaisijan käyttäminen (kuva A)
• Koneen käynnistämiseksi paina nopeudensäädön
kytkintä (1). Kytkimeen kohdistuva paine määrää
työkalun nopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Paina kytkintä ja lukitusnäppäintä (2) mikäli haluat
varmistaa jatkuvan toiminnon ja vapauta kytkin.
Lukitusnäppäin toimii vain täydellä nopeudella
porattaessa eteenpäin.
• Sammuta kone painamalla kytkintä lyhyesti ja
vapauttamalla se. Katkaise aina virta työkalusta
fi - 4
SUOMI
kun olet lopettanut työskentelyn ja ennen kuin
poistat pistokkeen pistorasiasta.
Iskuporaus (kuva A)
• Valitse iskuporaustoiminto.
• Asenna sopiva SDS-plus® terä paikalleen. Käytä
korkealuokkaisia kovametalliteriä, jotta lopputulos
olisi mahdollisimman hyvä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
• Paina työkalua työkappaletta vasten.
• Käynnistä kone painamalla nopeudensäädintä (1).
Iskutoiminnon tulisi olla tasainen eikä työkalu saisi
kimmota työstökappaleesta. Poraustyön
nopeuttamiseksi paina nopeudensäädintä lisää.
Poraus
• Valitse poraustoiminto.
• Etene kuten edellä on kuvattu iskuporauksen
kohdalla. Erityisiä SDS-plus® adaptereita on
saatavana 10:n tai 13 mm:n standardi-istukoille,
jolloin voidaan käyttää normaaliteriä.
Älä koskaan käytä vakio-istukoita
vasaratoimintatilassa.
Ruuvaus (kuva A)
• Valitse poraustoiminto.
• Valitse pyörimissuunta.
• Asenna erityinen SDS-plus® ruuvaussovitin
käytettäväksi kuusioruuviterien kanssa.
• Asenna sopiva ruuvausterä sovittimeen. Kun
ruuvaat uraruuveja, käytä aina teriä, joissa on
keskitysholkki.
• Paina nopeudensäädintä (1) varovasti, ettei
ruuvinpää vahingoitu. Kun terä pyörii
vastapäivään, työkalun nopeus vähenee
automaattisesti, jotta ruuvi irtoaisi vaivattomasti.
Talttaus ja piikkaus
• Kun lopetat iskuporauksen ja aloitat piikkauksen,
asenna poravasaraan ensin SDS-plus®piikkaustaltta ja varmista, että se lukittuu
kunnolla.
• Kun vaihdat iskuporaustoiminnon piikkaukseen,
käännä taltta haluamaasi asentoon. Jos
toiminnon vaihto ei käy sujuvasti, vaan tunnet
vastuksen, käännä talttaa hieman, niin karalukko
lukittuu.
fi - 5
• Poravasara on tarkoitettu ainoastaan
pieniin, kevyihin piikkaustöihin.
• Kytkimen «eteen-/taaksepäin» on oltava
piikkauksen aikana asennossa
«eteenpäin» («taaksepäin»-asennossa
teho ei ole paras mahdollinen).
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja nesteitä.
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä SDS-plus®
poranteriä ja sovittimia. Ota yhteys myyjääsi
halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Käyttäjä ei voi itse huoltaa poravasaraa. Vie kone
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen noin
80 tunnin käytön jälkeen.
• Kone pysähtyy automaattisesti, kun hiiliharjat
ovat kuluneet loppuun.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
60
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
61
fi - 6
SVENSKA
BORRHAMMARE DW567K
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 5
sv - 6
Anger risk för elektrisk stöt.
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW567K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Varvtal belastad/min
Slagenergi
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
Mejsling
Kapacitet kärnverktyg i
mjuk tegelsten
Verktygshållare
Kragdiameter
Vikt
Säkring:
230 V
DW567K
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
LpA
mm
13/30/26
ja
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
mm
80
SDS-plus®
43
3
V
W
J
mm
kg
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
95
dB(A)
103
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
DW567K
8,2 m/s2
Kraftiga, högfrekventa störningar kan leda till
avvikelser i varvtal upp till 20%. Dessa försvinner
dock så snart störningen upphävs.
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
sv - 1
62
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex.
rör, radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska
säkerheten ökas medelst förkoppling av en
skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller sladden. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
63
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ
instruktionerna beträffande skötsel och byte av
tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
sv - 2
SVENSKA
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Låda
sv - 3
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT DW567K Borrhammare är konstruerad
för professionella hammarborrnings-, borrnings-,
skruvdragnings- och lätta mejslings-, skärrivningsarbeten och kärnborrning med karbidspets.
1 Variabel strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Väljare höger/vänstergång
4 Funktionsväljare
5 Sidohandtag
6 Djupstopp
7 Dammskydd
8 Verktygshållare
Säkerhetskoppling
Borrhammaren är utrustad med en säkerhetskoppling
som reducerar den maximala vridningen för användaren
om ett borr skulle fastna. Denna funktion förhindrar även
att kuggdreven och elmotorn stannar.
Säkerhetskopplingen är fabriksinställd och kan inte
justeras.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat motsvarande
EN 50144; jordledare är således överflödigt.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
64
SVENSKA
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Val av funktionsläge (fig. B)
Borrhammaren kan användas i tre funktionslägen:
Borrning:
för skruvdragning och borrning stål, trä
och plast
Slagborrning:
samtidig rotation och slag för
borrarbeten i betong och tegel med
hårdmetallborr och borrkronor.
Hammarfunktion med spindellås:
verktyget slår endast - för lätta mejslings-,
skär- och rivningsarbeten.
• Välj önskat funktionsläge genom att vrida funktionsväljaren (4) till önskad symbol på växelhuset.
• För skruvdragning, se avsnittet ”Användning”.
Montering och avlägsnande av SDS-plus®
tillbehör (fig. C)
Maskinen använder SDS-plus® borr (se den inlagda
bilden i fig. C för en genomskärning av ett SDSplus® verktygsskaft).
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
• Sätt in verktygsskaftet i verktygshållaren (8).
• Tryck ned verktyget och vrid det något tills det
faller in i springorna.
• Drag i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
• För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (9) och drag ut verktyget ur hållaren.
Montering av sidohandtaget (fig. D)
Sidohandtaget (5) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
Använd alltid borrmaskinen med
sidohandtaget ordentligt monterat.
65
• Lossa sidohandtaget.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till vänster.
• För vänsterhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till höger.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. E)
• Sätt in önskat borr i chucken.
• Lossa sidohandtaget (5).
• Skjut djupstoppet (6) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Drag åt sidohandtaget.
Höger/vänstergång (fig. F)
• Skjut spaken (3) åt vänster för rotation framåt (åt
höger) Se pilarna på maskinen.
• Skjut spaken (3) åt höger förr rotation bakåt (åt
vänster).
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
Byte av dammskyddet (fig. C)
Dammskyddet (7) förhindrar att det hamnar damm i
maskinen. Byt genast ut ett slitet dammskydd.
• Drag tillbaka verktygshållarens spärrhylsa (9) och
drag lös dammskyddet (7).
• Placera det nya dammskyddet.
• Släpp verktygshållarens spärrhylsa.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 2-3 kg). Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
maskinens prestanda och gör att det slits
fortare.
• Borra eller skruva inte för djupt för att
förhindra att dammskyddet skadas.
sv - 4
SVENSKA
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur djupt brytaren
trycks in.
• Tryck om så behövs på låsknappen (2) för
kontinuerlig gång och släpp brytaren.
Låsknappen fungerar endast vid full hastighet,
rotation åt höger (framåt).
• För att stanna maskinen, släpp brytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på brytaren och släpp den genast igen.
Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är slutfört
och innan kontakten dras ur.
Hammarborrning (fig. A)
• Välj läget för hammarfunktion.
• Sätt in ett lämpligt SDS-plus® borr. För bästa
resultat, använd hårdmetallborr av hög kvalitet.
• Markera punkten där hålet ska borras.
• Tryck maskinen mot arbetsstycket.
• Starta apparaten genom att trycka på den
variabla hastighetsbrytaren (1).
Hammarmekanismen måste löpa smidigt och
apparaten får inte studsa. Tryck om så behövs
hårdare på strömbrytaren.
Mejsling och skärning
• För omkoppling från slagborrning till mejsling
måste först en SDS-plus®-mejsel sättas in.
Kontrollera att den är ordentligt spärrad.
• Vrid mejseln till önskad position när du kopplar
om från slagborrningsläge till mejslingsläge. Om
du känner motstånd i omkopplaren bör mejseln
vridas något så att spindellåset kommer i läge.
• Hammaren är endast avsedd för lätta
mejslingsarbeten.
• Riktningsväljaren måste stå i framåtläge
vid mejsling (i bakåtläge når apparaten
inte sin fulla kraft).
• Använd icke verktyget till att blanda eller
pumpa lättantändliga eller explosiva
vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Diverse typer SDS-plus ® borr och skaft finns tillgängliga
som extrautrustning. Kontakta Din återförsäljare för
vidare information om lämpliga tillbehör.
Skötsel
Borrning
• Välj läget för borrning.
• Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten. Det
finns speciella SDS-plus ® skaft som kan användas
med standardchuckar på 10 eller 13 mm så att du
kan använda tillbehör med raka skaft.
Använd aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
Skruvdragning (fig. A)
• Välj läget för borrning.
• Välj rotationsriktning höger eller vänster.
• Sätt in den speciella SDS-plus®
skruvdragningsadaptern för bruk med bits.
• Sätt in ett lämpligt bits i adaptern. Använd bits
med passhylsa när du drar skruvar med slits.
• Tryck in den variabla hastighetsbrytaren (1)
försiktigt så att du inte skadar skruvens huvud.
Hastigheten reduceras automatiskt vid
vänstergång så att skruven enkelt kan avlägsnas.
sv - 5
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge. Varaktig
och tillfredsställande användning erhålles endast
genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
• Borrhammaren kan inte servas av användaren.
Lämna in den hos en auktoriserad DEWALT
reparationsverkstad efter ca. 80 timmars drift.
• Maskinen stannar automatiskt när kolborstarna
är utslitna.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
66
SVENSKA
GARANTI
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
67
sv - 6
∂§§∏¡π∫∞
¶Eƒπ™∆ƒ√ºπ∫√ ∫ƒ√À™∆π∫√ ¢ƒ∞¶∞¡√
DW567K
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ EK
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ EK
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›Ô
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ EÓ¤ÚÁÂÈ·
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜:
™Ê˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È Ư̂ϢÛË
πηÓfiÙËÙ· ÛˆÏËÓˆÙ‹˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
Û ̷ϷÎfi ÙÔ‡‚ÏÔ
∆‡Ô˜ ÙÛfiÎ
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÔÏ¿ÚÔ˘
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
V
W
min-1
min-1
J
DW567K
230
710
0 - 1.150
0 - 850
2,5
DW567K
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
DW567K
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
95
103
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
mm
13/30/26
Ó·È
mm
80
SDS-plus®
mm
kg
43
3
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW567K
10 A
8,2 m/s2
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ
20%. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·˘Ù¤˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
el - 1
68
∂§§∏¡π∫∞
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯.
Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘
ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
69
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ ηÈ
ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
el - 3
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi ¢Ú¿·ÓÔ
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 EӉ›ÎÙË ‚¿ıÔ˘˜
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi ¢Ú¿·ÓÔ DW567K
DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË, ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‚ȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿
ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, ÛÌÈÏ¢ÛË, ηÙ‰¿ÊÈÛË Î·È
ÛˆÏËÓˆÙ‹ ‰È¿ÙÚËÛË Ì ̇ÙË ·fi ηڂ›‰ÈÔ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ∫Ô˘Ì› Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÍÈ¿˜/·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
5 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
6 EӉ›ÎÙË ‚¿ıÔ˘˜
7 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÛÎfiÓ˘
8 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
‘√Ï· Ù· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÈÛÙÔϤٷ ‰Ú¿·Ó· ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ¤Ó· Û˘ÌϤÎÙË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘
ÚÔ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡. ∞˘Ùfi
ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜
ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú·
·fi ·ÒÏÂÈ· ÛÙËڛ͈˜.
70
∂§§∏¡π∫∞
√ Û˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚÈÔÏÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ
Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘
·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
EÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. µ)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÈÛÙÔϤÙÔ Û·˜
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÙÚÂȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
ÁÈ· ‚›‰ˆÌ· Î·È ÁÈ· ‰È¿ÙÚËÛË ·ÙÛ·ÏÈÔ‡,
͇ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈΈÓ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË:
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÚÔ‡ÛËÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÛÂ
Û΢Úfi‰ÂÌ· Î·È ÏÈıÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÛˆÏËÓˆÙ‹
‰È¿ÙÚËÛË Ì ̇ÙË ·fi ηڂ›‰ÈÔ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÔ ÌÂ
ÎÏ›‰ˆÌ· ¿ÍÔÓÔ˜:
ÌfiÓÔ ÎÚÔ‡ÛË-ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿
ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, Ư̂ϢÛË Î·È
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘.
71
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· (4) ÚÔ˜ ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡.
• °È· ‚›‰ˆÌ·, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· “√‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Û˘”.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
SDS-plus® (ÂÈÎ. C)
√È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÚ˘¿ÓÈ· ηÈ
ÂÚÁ·Ï›· ÛÌ›Ï¢Û˘ SDS-plus® (ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÔÌ‹
ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ SDS-plus®, ‰Â›Ù ÙÔ
¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ Û¯‹Ì· C).
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
• EÈÛ¿Á·Ù ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ
‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÛfiÎ (8).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù·
οو Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙȘ
Û¯ÈṲ̂˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù ÔÙÈ ¤¯ÂÈ
ÎÏÂȉÒÛÂÈ Î·Ï¿. ™ÙË ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ú¤ÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ›ٷÈ
·ÍÔÓÈο ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÛÙ¿ fiÙ·Ó Â›Ó·È
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÛfiÎ.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (9) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (ÂÈÎ. D)
∏ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (5) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÒÛÙÂ
Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ fiÛÔ Î·È
ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ÙË Ï·‚‹ ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹.
• °È· ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Ì ÙË Ï·‚‹ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿.
• °È· ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Ì ÙË Ï·‚‹ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÁÍÙ ÙË Ï·‚‹.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. E)
• µ¿ÏÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (5).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (6)
̤۷ ·fi ÙËÓ Ô‹ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢
Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ™Ê›ÁÍÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÍÈ¿˜/·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. F)
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÌÚfiÛıÈ·˜/fiÈÛıÂÓ Î›ÓËÛ˘
(3) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ (·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜). µÏ¤ ٷ
‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÌÚfiÛıÈ·˜/fiÈÛıÂÓ Î›ÓËÛ˘
(3) ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· fiÈÛıÂÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
(‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜).
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. C)
∆Ô Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÎfiÓ˘ (7) ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÛÎfiÓ˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi.
EÓ· Êı·Ṳ́ÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛٷٷÈ
·Ì¤Ûˆ˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÁ·Ï›Ԣ (9) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÎfiÓ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ó¤Ô Î¿Ï˘ÌÌ·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
• ªËÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‹ ÌËÓ
‚ȉÒÓÂÙ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜, ÁÈ· Ó·
el - 5
·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÛÎfiÓ˘.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1). ∏ ›ÂÛË Ô˘
·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (2)
Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË. √ ‰È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÈÏÔÁ‹˜ (4) ÛÙË ı¤ÛË
“ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘”.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ SDS-plus®.
°È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÚ˘¿ÓÈ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ¿ÎÚ˜ ·fi
·Óıڷηۂ¤ÛÙÈÔ.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ȥ˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1).
√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÚÔ‡Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÌ·Ï¿ Î·È Ó· ÌËÓ “ÎψÙÛ¿ÂÈ” ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ·˘Í‹ÛÙ ÙËÓ
›ÂÛË ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. ∞)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂȉÈÎÔ›
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ SDS-plus® Ì ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÂ
Û›ڈ̷, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
Û˘Ó‹ıË ÙÛÔÎ 10 ‹ 13 mm ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ
ÙÚ˘·ÓÈÒÓ.
72
∂§§∏¡π∫∞
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Ó‹ıË ÙÛÔÎ
ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
∫ԯϛˆÛË (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘.
• EÈϤÍÙ ‰ÂÍÈ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÁÈ·
ηÙÛ·‚›‰È SDS-plus® ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÂÍ·ÁˆÓÈο
ÙÚ˘·Ó¿ÎÈ· ÁÈ· ‚›‰ˆÌ·.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· ‚›‰ˆÌ·
ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·. √Ù·Ó ‚ȉÒÓÂÙ ‚›‰Â˜ ÌÂ
Û¯ÈÛÌ‹ ¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̇ÙË
ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ Ì “Ì·Ó›ÎÈ” ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡.
• ¶È¤ÛÙ ··Ï¿ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ËÙËÙ·˜ (1), ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‚›‰·˜. ™ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ (‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜),
Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÂÈÒÓÂÙ·È
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÁÈ· ‡ÎÔÏË ·Ê·›ÚÂÛË ‚ȉÒÓ.
™Ê˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È Ư̂ϢÛË
• °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
‰Ú¿·ÓÔ˘ Û ÛÌ›ÏË, ÚÒÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË
ÛÌ›ÏË SDS-plus® Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË.
• √Ù·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ ·fi ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ‰Ú¿·ÓÔ˘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÌ›Ï˘,
Á˘Ú›ÛÙ ÙË ÛÌ›ÏË ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË. ∞Ó
‚Ú›Ù ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ı¤Û˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Á˘Ú›ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË ÛÌ›ÏË ÁÈ· Ó·
Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·.
• ∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ·
ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÌ›Ï˘.
• √ ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÌÚfi˜/·Ó¿Ô‰· Ú¤ÂÈ
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÂÌÚfi˜ ηٿ ÙÔ
ÛÌ›ÏÂÌ· (ÛÙË ı¤ÛË ·Ó¿Ô‰·, Ë ÌÔÓ¿‰·
‰Â Êı¿ÓÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÈÛ¯‡).
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â‡ÂÙ ‹ Ó· ·ÓÙÏ›ÙÂ
‡ÏÂÎÙ· ‹ ÂÎÚËÎÙÈο ˘ÁÚ¿ (‚ÂÓ˙›ÓË,
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ÎÙÏ.).
• ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ‹ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜
‡ÊÏÂÎÙ·.
73
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÙÚ˘·ÓÈÒÓ ‰È¿ÙÚËÛ˘
SDS-plus® Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ∏ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ∫ÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
¢Ú¿·ÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜.
¶ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
DEWALT, ÌÂÙ¿ ·fi 80 ÒÚ˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÚ›Ô˘.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· ÙÂı› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ „‹ÎÙÚ˜
¿Óıڷη.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/
service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο
ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ
‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜, ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 7
74
75
76
Download PDF

advertising