DW841 | DeWalt DW841 ANGLE GRINDER instruction manual

‫‪DW831‬‬
‫‪DW840‬‬
‫‪DW841‬‬
‫‪559866-24 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
‫משחזת זוויתית בינונית‬
‫‪DW831/DW840/DW841‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫‪ - DW841‬תכונת התנעה רכה‬
‫תכונת ההתנעה הרכה מאפשרת בניית מהירות הדרגתית‬
‫כדי למנוע את הרתיעה החזקה ברגע ההפעלה‪ .‬תכונה זו‬
‫שימושית במיוחד בזמן עבודה במקומות צפופים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫וולט‬
‫וואט‬
‫מתח‬
‫הספק‬
‫מהירות מרבית‬
‫סל"ד‬
‫ללא עומס‬
‫מ"מ‬
‫קוטר הגלגל‬
‫רוחב גלגל מכסימלי מ"מ‬
‫קוטר הכוש‬
‫ק"ג‬
‫משקל‬
‫‪DW841 DW840 DW831‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪8,000 10,000‬‬
‫‪180‬‬
‫‪125‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫ידית צד‬
‫מגן‬
‫נועל כוש‬
‫‪ - DW841‬תכונת בקרת מהירות קבועה‬
‫תכונת בקרת מהירות קבועה שומרת על מהירות הכלי‬
‫תחת עומס כדי להבטיח יעילות ותפוקה מיטביים‪ .‬תכונה‬
‫זו פועלת גם כאמצעי למניעת עומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪180‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪ - DW841‬הגנת עומס‪-‬יתר‬
‫יחידה זו תפסיק באופן אוטומטי לצרוך זרם אם המנוע‬
‫פועל בעומס‪-‬יתר‪ .‬להבטחת פעולה יעילה ומניעת נזק‬
‫למנוע‪ ,‬אל תפעיל את המנוע בעומס‪-‬יתר למשך פרקי‬
‫זמן ממושכים‪.‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט ‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ ;EN 50144‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬משחזת זוויתית‬
‫‪ 1‬מגן‬
‫‪ 1‬ידית צד‬
‫‪ 1‬ערכת אוגנים‬
‫‪ 1‬מפתח שני‪-‬פינים‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך ששטח‬
‫החתך של המוליכים שלו הוא ‪ 1.5‬ממ"ר לפחות‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד לפרוס‬
‫את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מפלי מתח‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫זרמי פרץ גורמים למפלי מתח רגעיים‪.‬‬
‫בתנאי הזנת מתח גרועים‪ ,‬ציוד חשמלי אחר עלול להיות‬
‫מושפע‪.‬‬
‫אם עכבת )אימפדנס( המערכת של רשת ההזנה נמוכה‬
‫מ‪ 0.25-‬אוהם‪ ,‬קרוב לוודאי שלא תיגרמנה הפרעות‬
‫כלשהן‪.‬‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫המשחזת הזוויתית שלך מתוכננת לביצוע עבודות חיתוך‬
‫והשחזה מקצועיות‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 2‬כפתור נעילה‪/‬כפתור שחרור נעילה )בריטניה‬
‫בלבד(‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הסרה והתקנה של המגן‬
‫הוראות שימוש‬
‫‪ - DW831‬התקנה )ציורים ‪ B1‬ו‪(C1-‬‬
‫• הנח את הכלי על השולחן כשהכוש פונה כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫• כוון את הזיז )‪ (6‬אל מול החריץ )‪ (7‬שבתושבת‪.‬‬
‫• לחץ כלפי מטה על המגן )‪ (8‬וסובב אותו בכיוון החץ‬
‫)ציור ‪.(B1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פין נעילת המגן )‪ (9‬מונע שחרור של המגן‪.‬‬
‫‪ - DW831‬הסרה )ציורים ‪ B1‬ו‪(C1-‬‬
‫• החזק בידך את הכלי‪.‬‬
‫• סובב את המגן )‪ (8‬בכיוון החץ )ציור ‪.(C1‬‬
‫• השתמש במברג כדי ללחוץ על פין הנעילה )‪ (9‬אל‬
‫החריץ‪.‬‬
‫• שחרר את המגן‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• התקן את המגן המתאים ואת הגלגל או הדיסק על‬
‫הכלי‪ .‬אל תשתמש בגלגלי השחזה או דיסקי חיתוך‬
‫בלויים מדי‪.‬‬
‫• ודא שדיסקית המרווח והאוגן התבריגי מותקנים‬
‫כהלכה‪ ,‬בצורה נכונה‪.‬‬
‫• ודא שהגלגל או הדיסק מסתובבים בכיון החץ‬
‫המסומן על האביזר ועל הכלי‪.‬‬
‫‪ - DW840/DW841‬התקנה )ציורים ‪ B2‬ו‪(C2-‬‬
‫• הנח את הכלי על השולחן כשהכוש פונה כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫• הבא את הזיזים )‪ (6‬אל מול החריצים )‪.(7‬‬
‫• לחץ כלפי מטה על המגן )‪ (8‬על וסובב אותו בכיוון‬
‫החץ )ציור ‪.(B2‬‬
‫• הדק היטב את הברגים )‪.(9‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(G‬‬
‫•‬
‫‪ - DW840/DW841‬הסרה‬
‫• להסרת המגן‪ ,‬פעל בסדר פעולות הפוך לסדר‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫התקנה והסרה של גלגל השחזה או דיסק חיתוך‬
‫)ציורים ‪ D‬ו‪(E-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הנח את הכלי על השולחן כשהמגן פונה כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫התקן את דיסקית המרווח )‪ (11‬בצורה נכונה על‬
‫הכוש )‪.(10‬‬
‫התקן את גלגל ההשחזה או את דיסק החיתוך על‬
‫דיסקית המרווח‪.‬‬
‫הברג את האוגן התבריגי )‪ (12‬על הכוש )‪.(10‬‬
‫לחץ על נועל הכוש )‪ (5‬וסובב את גלגל ההשחזה‬
‫או את דיסק החיתוך עד שהוא ננעל במקומו‪.‬‬
‫הדק את האוגן התבריגי באמצעות מפתח שני פינים‬
‫)‪ (13‬המסופק עם הכלי‪.‬‬
‫שחרר את נועל הכוש‪.‬‬
‫כדי להסיר את גלגל ההשחזה או את דיסק החיתוך‪,‬‬
‫הרפה את הידוק האוגן התבריגי באמצעות מפתח‬
‫שני פינים )כשנועל הכוש משולב(‪.‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫הברג את מברשת הכוס ישירות על הכוש ללא‬
‫שימוש בדיסקית מרווח ובאוגן התבריגי‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫התקנת הידית הצדית )ציור ‪(F‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל את הכלי‪ ,‬לחץ על כפתור שחרור‬
‫הנעילה )‪ (2‬ולאחר מכן לחץ על מתג הפעלה‪/‬‬
‫הפסקה )‪.(1‬‬
‫לביצוע עבודה רצופה‪ ,‬לחץ על כפתור הנעילה )‪(2‬‬
‫והרפה ממתג הפעלה‪/‬הפסקה‪.‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג הפעלה‪/‬‬
‫הפסקה‪ .‬כדי להפסיק את הפעולה של כלי הנמצא‬
‫במצב של עבודה רצופה‪ ,‬לחץ פעם נוספת על מתג‬
‫הפעלה‪/‬הפסקה והרפה ממנו‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי ואל תפסיק את פעולתו‬
‫כאשר הוא נמצא תחת עומס‪.‬‬
‫התקנת מברשת כוס‬
‫•‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫ודא שכל החלקים שיש לחתוך או להשחיז‬
‫מקובעים היטב למקומם‪.‬‬
‫הפעל רק לחץ קל על הכלי‪ .‬אסור להפעיל‬
‫כוח צדי על גלגל ההשחזה או על דיסק‬
‫החיתוך‪.‬‬
‫הימנע מהפעלת עומס‪-‬יתר‪.‬אם הכלי‬
‫מתחמם‪ ,‬הנח לו לפעול ללא עומס למשך‬
‫מספר דקות‪.‬‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫הברג היטב את הידית הצדית )‪ (4‬באחד מהקדחים‬
‫)‪ (14‬שמשני צדי בית הממסרה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם באופן שאינו פוגע‬
‫באיכות הסביבה‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW831/DW841‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, EN 50144, EN 55014‬‬‫‪2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN‬‬
‫‪.61000-3-3‬‬
‫‪DW840‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, EN 50144, EN 55014‬‬‫‪2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN‬‬
‫‪.61000-3-11‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 98/37//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪90‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול()‪*dB(A‬‬
‫‪103‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש()‪dB(A‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת‬
‫הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 5‬מ'‪/‬שנייה‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪8‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪10‬‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל כללי הבטיחות הישימים כדי להפחית‬
‫סכנת התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה גופנית‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את הוראות הבטיחות‬
‫המפורטות להלן‪ .‬שמור על הוראות אלה במקום‬
‫בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪.‬‬
‫הקפד על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים‬
‫דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך קידוח‬
‫המייצר כמות גדולה של שבבי מתכת וכו'( ניתן‬
‫לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי התקנת‬
‫שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬ילדים שגילם מתחת ל‪ 16-‬שנים חייבים‬
‫להימצא תחת פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים מאוד או תכשיטים‪.‬‬
‫הם עלולים להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כשעובדים מחוץ‬
‫למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי‬
‫ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי‬
‫להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק‬
‫בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫אבטח את הפריט המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את הפריט המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת של מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו‬
‫בשימוש‪ ,‬לפני טיפול בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהמשחזת לפני הפעלתה‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד המשחזת הזוויתית מתואר בחוברת הוראות‬
‫זו‪ .‬אל תאמץ כלי עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים‬
‫כדי לבצע עבודות המחייבות שימוש בכלי עבודה‬
‫המתאימים לעומס כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה‬
‫באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב‬
‫העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן וממקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבל החשמלי‬
‫של הכלי ואם התגלה בו נזק דאג לתיקון הכבל‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪.‬‬
‫בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים‬
‫נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול‬
‫להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪.‬‬
‫תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים פגומים‬
‫אחרים חייב להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא תקין‪ .‬להחלפת‬
‫המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למשחזת זוויתית‬
‫•‬
‫המשחזת הזוויתית שלך מתוכננת לביצוע עבודות‬
‫חיתוך והשחזה של מתכות וחומרי בנייה‪.‬‬
‫אסור לבצע חיתוך של מתכת קלה המכילה‬
‫יותר מ‪ 80%-‬מגנזיום מכיוון שחומרים אלה‬
‫עלולים להתלקח‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אסור בהחלט להשתמש באביזרים כלשהם אלא אם‬
‫הם גלגלי השחזה ודיסקי חיתוך מחוזקים בפיבר‪.‬‬
‫השתמש רק בגלגלי השחזה ובדיסקי חיתוך‬
‫המומלצים על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫אסור שהמהירות המרבית ללא עומס של גלגל‬
‫ההשחזה או של דיסק החיתוך תעלה על הערך‬
‫המודפס על לוחית הזיהוי )דף ההוראות(‪.‬‬
‫אל תבצע עבודות חיתוך המחייבות שימוש בעומק‬
‫חיתוך גדול יותר מזה של הדיסק‪.‬‬
‫‪zst00134023 - 13-08-2010‬‬
‫‪10‬‬
11
12
13
14
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising