DW729 | DeWalt DW729 RADIAL ARM SAW Type 2 instruction manual

559011-64 PL
DW728
DW729
2
3
4
5
6
Pilarki tarczowe, ramieniowe,
górnowrzecionowe DW728 / DW729
Wstęp.
Parametry techniczne pilarki
DW728/DW729
Pilarki tarczowe, ramieniowe, górnowrzecionowe DW728 / DW729 są urządzeniami
profesjonalnymi, przeznaczonymi do użytku w
zakładach obróbki drewna.
Łatwa obsługa i prosty sposób regulacji pilarki
oraz możliwość obrotu głowicy i pochylania
głowicy, pozwalają na precyzyjne wykonywanie
skomplikowanych cięć pod różnymi kątami.
Wszystkie elektronarzędzia DeWALT, na etapie
projektowania przechodzą szereg wnikliwych
prób i testów i dopiero po ich pozytywnym
zakończeniu, kierowane są do produkcji seryjnej.
Aby praca elektronarzędziami DeWALT
przebiegała zawsze w sposób bezpieczny,
była wydajna i sprawiała satysfakcję należy przestrzegać następującej kolejności
postępowania:
- najpierw natęży zapoznać się z treścią
instrukcji obsługi
- następnie poznać dokładnie budowę
całego urządzenia oraz zasady
funkcjonowania poszczególnych jego
zespołów
- potem, wybrać odpowiednie narzędzie
robocze i ustawić właściwe parametry
pracy.
Należy zawsze pracować bez pośpiechu,
z rozwagą, zachowując wszystkie,
zasady bezpieczeństwa.
W niniejszej instrukcji obsługi umieszczono
następujące oznaczenia:
Nr. katal.
DW728
DW729
Zasilanie
230V
400V
Pobór mocy
2.200W
4.000W
Moc użyteczna
1.820W
3.300W
Średnica piły
tarczowej
350mm
350mm
Otwór piły
tarczowej
30mm
30mm
Średnica wrzeciona
30mm
30mm
Obroty piły, bieg
jałowy
(50 Hz)
2.800 min-1
2.800min-1
Obroty piły, bieg
jałowy
(60 Hz)
3.400 min-1
3.400 min-1
Głębokość cięcia
90°
110mm
110mm
Głębokość cięcia
45°
75mm
75mm
Max. długość
cięcia poprzecznego w materiale
o grubości 25mm
(kąt 0°)
610mm
610mm
Max, długość
cięcia ukośnego w
materiale o grubości 25mm (kąt 45°)
445mm
445mm
przy max, głębokości cięcia
380mm
380mm
Max. długość cięcia poprzecznego
610mm
610mm
Max. szerokość
cięcia wzdłużnego
920mm
920mm
148x95x150
cm
148x95x150
cm
100 mm
100 mm
149 kg
149 kg
Wymiary gabarytowe (wraz z
podstawą):
Uwaga: w przypadku nieprzestrzegania
zaleceń instrukcji obsługi,
niebezpieczeństwo spowodowania
wypadku, zagrożenie dla życia
albo możliwość uszkodzenia
elektronarzędzia.
Średnica króćca
przyłącza odciągu
trocin
Masa pilarki
W wyposażeniu fabrycznym pilarki znajduje
się: podstawa pilarki, pilą tarczowa o zębach
z węglików, osłona ochronna piły tarczowej,
narzędzia montażowe, wyzwalacz zanikowoprądowy.
Uwaga: napięcie elektryczne!
Uwaga: ostre krawędzie!
7
Minimalne zabezpieczenie sieci elektrycznej
dla elektronarzędzi zasilanych napięciem 230V
- bezpiecznik 10A.
Minimalne zabezpieczenie sieci elektrycznej
dla elektronarzędzi zasilanych napięciem 415V
- dla każdej fazy bezpiecznik 10A.
Budowa pilarki DW 728/ DW 729
(RYS. A1 i A2).
Pilarki tarczowe DW720 / DW729 przeznaczone
są do stosowania w zakładach obróbki drewna.
Ich konstrukcja i precyzyjne wykonanie pozwalają na doskonałe przecinanie materiału zarówno w kierunku poprzecznym jak t podłużnym
a także pod kątem, w płaszczyźnie pionowej
i poziomej. Dzięki możliwości zastosowania
specjalnego, dodatkowego oprzyrządowania
pilarki DW728 / DW729 pozwalają na wykonania wszystkich zadań jakie mogą pojawić się w
zakładzie, w którym drewno jest podstawowym
surowcem produkcyjnym. W celu zachowania
pełnego bezpieczeństwa pracy wszystkie ważne dźwignie obsługowe wyposażone zostały
w podwójne zabezpieczenie. Prosimy zwrócić
uwagę na poniższe zestawienie elementów
budowy pilarki.
Pilarki tarczowe DW728 / DW729 są zbudowane z następujących zespołów i elementów:
Komplet wyrobu
(RYS. A1 i A2).
Opakowanie fabryczne zawiera:
- 1 zmontowaną wstępnie pilarkę
- 5 części stolika roboczego
- 1 przykładnie
- 4 trójkątne podpory
- 4 proste podpory
- 1 silnik, głowicę pilarki i sanie rolkowe
- 1 wyłącznik zanikowo-prądowy i zespół
hamulca
- 1 wyłącznik izolowany (DW729)
- 1 przyłącze zewnętrznego odciągu trocin
- 1 karton z następującą zawartością:
- 4 nogi podstawy
- 1 korbę mechanizmu zmiany wysokości
położenia giowicy pilarki
- 1 śrubę o łbie z nacięciem krzyżowym
- 1 pilę tarczową
- 1 osłonę piły tarczowej
- 2 torebki foliowe z następującą
zawartością;
- 16 szt. śrub M8x16 (łeb z gniazdem
wewnętrznym sześciokątnym),
- 8 szt. śrub M8x30 (łeb z stożkowy z
przecięciem podłużnym)
- 24 nakrętki M8
- 32 podkładki płaskie D8
- 1 przyłącze odciągu trocin
- 1 klucz 41 mm
- 2 klucze nasadowe (13 i 17mm)
- 6 kluczy trzpieniowych sześciokątnych
(3; 4; 5; 6; 8; 12 mm)
- 1 torebka foliowa z następująca
zawartością:
- 12 płaskich podkładek D12
- 12 nakrętek M10
- 12 śrub o łbie z gniazdem wewnętrznym
sześciokątnym
- instrukcję obsługi wraz z rysunkiem
złożeniowym i gwarancją
Rys. A1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
wyłącznik
wyłącznik izolowany
noga
zmontowana na stałe płyta stołu
roboczego
osłona piły tarczowej
przykładnia
elementy ustalające położenie stołu
roboczego
kolumna
zapadka blokady obrotu ramienia
dżwignia blokady obrotu ramienia
korba ustawiania wysokości położenia
głowicy
ramię
pokrywa
Rys.A2
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
Po wyjęciu pilarki z opakowania należy sprawdzić czy żaden z jej elementów jak również
żadna z dołączonych części nie zostały uszkodzone podczas transportu.
8
zderzak głowicy
blokada ruchu wzdłużnego głowicy
głowica
wyłącznik bezpieczeństwa
listwa stołu
przedłużenie stołu 20. zapadka pochylania
głowicy
skala pomiarowa pochylenia głowicy
przycisk mechanizmu pochylania głowicy
blokada ruchu głowicy
wspornik przewodu zasilającego
•
Przygotowanie pilarki do pracy
•
•
Przed rozpoczęciem montażu i
regulacją pilarki należy sprawdzić czy
jej wyłącznik znajduje się w położeniu
zerowymi i czy wyciągnięta jest wtyczka
zasilająca z gniazda sieciowego!
•
Montaż podstawy pilarki (Rys. A1 i B)
Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa
prosimy zstosować następującą kolejność
postępowania:
- wyjąć z kartonu fabrycznego wszystkie
elementy za wyjątkiem ramienia (12)
- zablokować ramię pilarki za pomocą
dźwigni (10)
- przewrócić karton z pilarką do tyłu i położyć
tylną stroną kolumny (8) na podłodze
- zmontować w każdym narożniku podstawy
(25) jedną nogę (3), za pomocą śrub M10x20
z gniazdem wewnętrznym sześciokątnym
- mocno dokręcić śruby
- ustawić pilarkę na nogach
•
Montaż głowicy pilarki na ramieniu prowadzącym (Rys. A1 i D).
• Obracać korbą (11) w kierunku wskazania
„+” do momentu aż ramię (12) znajdzie się
w najwyższym położeniu (Rys. A1).
• Wykręcić dwie śruby (29) o łbie z gniazdem
wewnętrznym sześciokątnym a następnie
zdjąć pokrywę (13) (Rys. D).
• Przetrzeć powierzchnię prowadzącą (30)
wełną stalową a następnie oczyścić z kurzu
za pomocą suchej ściereczki. (Rys. D).
• Upewnić się, że blokada (15) jest
poluzowana (Rys. A1).
• Wprowadzić ostrożnie łożyska prowadzące
(31) głowicy (16) na bieżnię.
• Sprawdzić ruch głowicy wzdłuż bieżni.
• Sprawdzić czy zapadka blokady mchu
głowicy wzdłuż bieżni funkcjonuje w sposób
prawidłowy.
• Założyć bezzwłocznie pokrywę (13).
UWAGA! Pilarka musi stać stabilnie i
być zawsze wypoziomowana.
Montaż zespołu wyłącznika.
DW728 - montaż wyłącznika (Rys. A1)
Wyłącznik (1) zmontowany jest na wsporniku,
który powinien być umocowany po lewej stronie,
za pomocą śrub. Zespół wyłącznika zawiera
wbudowane urządzenie kontroli hamulca.
• Założyć czerwony przycisk wyłącznika w
części dolnej
• Przymocować wspornik w otworach nogi
podstawy (dwa otwory u góry i jeden u
dołu)
MONTAŻ OSŁONY i ZACISKU PRZEWODU
ZASILAJĄCEGO (RYS. E).
• Odkręcić śrubę o łbie z nacięciem
krzyżowym (32)
• Założyć podporę (24) przewodu
zasilającego, umocować przewód (33) i
ponownie wkręcić śrubę (32)
DW729 - montaż wyłącznika i wyłącznika izolowanego (Rys. A1 i A2)
W tym modelu zespól wyłącznika zawiera również wyłącznik izolowany (2).
W celu zamocowania wyłącznika należy postępować tak samo jak w przypadki modelu
DW728 (patrz wyżej)
MONTAŻ STOLU ROBOCZEGO PILARKI
(RYS. A2, F1-F3)
Montaż podpór trójkątnych (Rys. A2 i F1).
Rysunek F1 pokazuje prawidłowe położenie
podpór trójkątnych.
Podpory należy przykręcić za pomocą śrub
M8x16 i nakrętek oraz podkładek płaskich
umieszczonych od strony przedniej a nie od
tylnej.
Montaż korby mechanizmu zmiany wysokości położenia agregatu pilarki (Rys. C1
i C2).
•
Nacisnąć przycisk zapadki (9) w kierunku
do dolu tak jak pokazuje to Rys.C1
Dokręcić mocno dźwignię zapadki (10)
Korbę (11) założyć na kolumnę (8) tak jak
pokazuje to rysunek aby korba zazębiła się
za gwint nakrętki znajdującej się wewnątrz
kolumny
Obracać korbą w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara do momentu
aż korba zostanie w pelni osadzona i
zamocowana (Rys. C2)
Uzgodnić wskazania skali (26) ze
wskaźnikiem (27) a następnie wkręcić w
trzon korby trzy śruby mocujące (28).
Ramie pilarki ustawić w centralnym
położeniu
9
•
•
•
•
Zmontować trójkątne podpory (34) płaską
stroną skierowane ku przedniej części
podstawy (25) pilarki
Zmontować proste podpory (35) na płaskiej
stronie trójkątnych podpór (34) tak jak
pokazane to zostalo na rysunku
Zmontować trzy przedłużenia stołu roboczego
(19) na podporach wkładając śruby M8x30 o
łbie z nacięciem podłużnym wraz, z wstępnie
zmontowanymi podkładkami, w cztery
otwory w przedłużeniach stołu (Rys. A2)
Mocno dokręcić śruby
• ewentualną korektę nałeży dokonać
śrubami znajdującymi się w poziomych,
podłużnych otworach podpór trójkątnych
i pionowych podłużnych otworach podpór
prostych.
• mocno dokręcić śruby
• ponownie ustawić ramię pilarki w
centralnym położeniu.
MONTAŻ ł USTAWIANE PIŁY TARCZOWEJ
(RYS. G1-G6).
Montaż piły tarczowej (Rys. G1).
Ustawienie położenia płyty stołu roboczego za
pomocą walu silnika pilarki. (Rvs. F2 i F3).
•
•
•
•
•
•
Uwaga! Zęby piły tarczowej są bardzo
ostre. Nieostrożne chwycenie piły może
spowodować poważne skaleczenie!
Włożyć do wału (37) silnika klucz trzpieniowy
sześciokątny (36) i poluzować nakrętkę (38)
za pomocą klucza (39) 41 mm; kluczem
należy obracać w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara (Rys. F2).
Zamocować pomiędzy kołnierzami
dociskowymi (41) i (42) klocek drewna,
który posłuży jako wzorzec; dokręcić
ponownie nakrętkę (38)
Poluzować blokadę (10) oraz zapadkę
blokującą (9) (Rys. F3)
Poluzować blokadę (40) wysokości
położenia głowicy pilarki.
Obracać ramię piłarki w takie położenia
jakie pokazane zostały na rysunku F3 i
sprawdzić czy we wszystkich położeniach
wzorcowy klocek drewna w taki sam sposób
dotyka powierzchni stołu.
Aby ustawić właściwie położenie stołu
roboczego należy:
• włożyć klucz SW17 na nakrętkę w
odpowiednim otworze stołu a następnie
obracać kluczem
* podnoszenie stołu do góry-obrót
kluczem w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara,
* opuszczanie stołu - obrót kluczem
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara
• dokręcić mocno śruby
• poluzować śruby, którymi przymocowane
zostały proste podpory do podpór
trójkątnych
• położyć poziomicę pomiędzy obydwoma
przedłużeniami (19)
• przednia część przedłużenia stołu musi
znaleźć się w jednej płaszczyźnie z
podstawową płytą stołu roboczego
Strzałka umieszczona na korpusie silnika wskazuje na kierunek obrotów wału.
• Przytrzymując wał silnika za pomocą klucza
trzpieniowego sześciokątnego (36) (klucz
dołączony do kompletu) należy odkręcić
nakrętkę (38) obracając ją w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Do
tego celu należy użyć klucza (39).
• Założyć na wał pilę tarczową, pomiędzy
kołnierzami dociskowymi: wewnętrznym(42)
i zewnętrznym (41). Montując piłę tarczową
należy zwrócić uwagę czy dolne jej zęby są
skierowane ku tyłowi pilarki.
Uwaga! Należy pamiętać aby nakrętka
(38) przylegała do powierzchni
zewnętrznego kołnierza dociskowego
płaską stroną na której wykonane
zostało podebranie (44) w formie
pierścienia! (Rys. G1).
•
Dokręcić nakrętkę (38) obracając ją w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
Kontrola prostopadłości położenia piły tarczowej w stosunku do powierzchni stołu roboczego.
(Rys, A1,G2 i G3)
• Ramię pilarki ustawić w położeniu
środkowym i zaciągnąć mocno zapadkę
blokady (15) (Rys. A1).
• Przyłożyć pióro kątownika (45) do
powierzchni piły tarczowej (Rys.G2)
• Ustawić prostopadłe położenie piły
tarczowej w następujący sposób:
• zdjąć pierścień ustalający (46) poprzez
poluzowanie dwóch śrub (47)
10
• poluzować śrubę (48) z gniazdem
wewnętrznym sześciokątnym
• poluzować nakrętki zabezpieczające
(49) po obydwu stronach skali (21) (Rys.
G3)
• dokonać regulacji śrubami (50), za
pomocą klucza trzpieniowego
sześciokątnego, tak aby piły tarczowa
swoją powierzchnią przylgnęła do pióra
kątownika.
Uwaga! Trzpieni nie należy dokręcać
zbyt mocno!
• Na zakończenie natęży mocno dokręcić
śruby regulacyjne (51)
Kontrola zachowania kata prostego pomiędzy
piła tarczowa i przykladnia stołu. (Rys. G6 i
G7).
• Poluzować blokadę (23) głowicy pilarki
(Rys. G6).
• Obrócić silnik o 90° tak jak pokazuje to
rysunek G6. W tym położeniu powinna
automatycznie zapaść zapadka (52) (Rys.
G7).
• Ustawić piłę tarczową przy przykładni
i sprawdzić równoległość położenia
(równoległość ruchu).
• W przypadku konieczności dokonania
korekty należy:
• ustawić ponownie pilę w pozycji 0° - jak
do cięcia poprzecznego
• poluzować obydwie śruby z łbem o
wgłębieniu wewnętrznym sześciokątnym
(53) (Rys. G7)
• ustawić położenie piły tarczowej za
pomocą śrub (54) i klucza trzpieniowego
sześciokątnego (55) a następnie dokonać
ponownej kontroli ustawienia.
• mocno dokręcić śruby (53) o łbie z gniazdem
wewnętrznym sześciokątnym.
Uwaga! Jest bardzo ważne aby
dokręcić mocno środkową śrubę o lbie
z wgłębieniem sześciokątnym.
• Założyć ponownie pierścień ustalający
(46) (Rys. G2)
Kontrola zachowania kata prostego pomiędzy
przykładnie stołu i poprzecznym kierunkiem
ruchu piły. (Rys. G4 i G5).
•
Zablokować położenie piły w pobliżu
przykładni (Rys. G4)
• Położyć kątownik (45) na kawałku drewna
i dosunąć do przykładni tak aby jego pióro
dotknęło tarczy pily
• Odblokować możliwość ruchu głowicy
wzdłuż ramienia pilarki i przesuwając
głowicę sprawdzić czy piła tarczowa
przesuwa się cały czas wzdłuż kierunku
wyznaczonego przez pióro kątownika.
Jeżeli konieczne jest dokonanie regulacji należy
postępować następująco:
• poluzować zapadkę blokująca (9) oraz
dźwignię blokującą (10)(Rys.G5).
• poluzować obydwie śruby regulacyjne
(51)
• aby dokonać regulacji położenia ramienia
w kierunku „na lewo” należy poluzować
obydwa trzpienie z prawej strony zapadki
blokującej i dokręcić mocno trzpienie
położone z przeciwnej strony.
• aby dokonać regulacji położenia ramienia
w kierunku „na prawo” należy poluzować
obydwa trzpienie z lewej strony zapadki
blokującej i dokręcić mocno trzpienie
położone z przeciwnej strony
• ustawienia należy dokonywać powoli,
małymi krokami i kontrolować położenie
piły w położeniu gdy zaciągnięte są
blokady (9) i (10).
Montaż i ustawienie osłony piły tarczowej.
(Rys. H1-H5)
Osłona (5) pily tarczowej jest zespołem wielozadaniowym i spełnia następujące funkcje
ochronne (Rys. H1):
• osłanianie piły od góry /osłona stała/ (56)
(Rys.H1) i osłanianie piły od dołu i od
tyłu /ruchoma osłona z mechanizmem
sprężynowym/ (57) (Rys. H2) stanowiąca
wraz z poprzednią kompletną osłonę piły
tarczowej
• miejsce przyłączania zewnętrznego odciągu
trocin, (58) dla cięcia poprzecznego i
wzdłużnego
• przytrzymywanie materiału /dociskacz (59)/
podczas cięcia wzdłużnego
• wąska osłona /ustawiany palec ochronny
(60) / podczas cięcia poprzecznego
• zabezpieczenie przed zakleszczeniem
piły /klin rozdzielczy (61) / podczas cięcia
wzdłużnego
11
W celu dokonania montażu i odpowiedniej
regulacji należy:
• poluzować blokadę (20) oraz wyciągnąć
dźwignię zapadki (22) (Rys, A2) po to,
aby po obróceniu głowicy pilarki uzyskać
możliwie wygodny dostęp do walu silnika
(Rys. H3).
• zdjąć nakrętkę skrzydełkową osłony piły
(62) oraz podkładkę (63)
• poluzować śrubę zabezpieczającą (64) i
obrócić kątownik mocujący (65) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
tak aby podtrzymywana sprężyną osłona
(57) mogła być zdjęta z mocowania (66)
(Rys. H2)
• zaczepić dwie sprężyny (64) tylko w górnej
części osłony
• obrócić zdjętą z mocowania tylną cześć
osłony piły (54) tak jak pokazuje to Rys.
H2.
• opuścić całą osłonę ponad tarczą piły (Rys.
H3)
• umocować oslonę używając w tym celu
podkładki (63) i nakrętki skrzydełkowej (62)
(Rys.F3)
• podtrzymywaną sprężyną, tylną część
osłony (57), oraz element mocujący (65)
ustawić w poprzednie położenie (Rys. F2)
Aby zdjąć osłonę ochronną należy postępować
tak samo, odwracając kolejność wymienionych
czynności.
•
•
(70) tak aby docisk (71) dotknął powierzchni
przecinanego materialu.
Zakończenie docisku (56) musi znajdować
się o 3 mm poniżej powierzchni przecinanego
elementu a jego kąt musi być taki jak
pokazane to zostało na rysunku H5.
Dla cięcia wzdłużnego ukośnego należy
poluzować śrubę (72) z gniazdem
wewnętrznym sześciokątnym i ustawić
docisk pod właściwym kątem.
Ustawianie klina rozdzielczego, wąskiej osłony
piły i docisku dla poprzecznego ciecia materiału
(Rys. H2)
• Dla cięcia poprzecznego należy unieść do
góry klin rozdzielczy oraz docisk.
• Poluzować dźwignię (73) tak aby
wąska osłona (60) znalazła się tuż nad
powierzchnią przecinanego materiału z
następnie dźwignią (73) zaciągnąć mocno
blokadę.
Korekta wskazań skali pomiarowej (Rys.
G2. J1-J4)
Skala cięcia wzdlużnego
Cięcie wzdłużne może być realizowane przy
dwóch położeniach głowicy pilarki. Każde z
położeń wymaga określonego kierunku posuwu
materiału:
- z prawej strony ku lewej, przy ustawieniu
jak na Rys. J1
- z lewej strony ku prawej, przy ustawieniu
jak na Rys, J2
Położenie wskaźnika (74) pokazującego na
skali szerokość cięcia może być korygowane
(Rys. J3). W tym celu należy:
• przesunąć przykładnie w przednie
położenie
• przyłożyć do przykładni klocek drewna o
szerokości 24mm
• głowicę pilarki ustawić w położeniu
wyjściowym (Rys. J2)
• przesunąć głowicę pilarki wzdłuż ramienia
tak aby pilą tarczowa dotknęła krawędzi
przecinanego materiału
• poluzować śrubę (75) l przesunąć wskaźnik
(74) tak aby krawędź wskaźnika pokazała
na dolnej skali (76) szerokość wzorcowego
kawałka drewna (Rys, J3)
• dokręcić mocno śrubę (75)
• dokręcić mocno obydwie śruby (75)
• ustawić głowicę w położeniu wyjściowym
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo
ostre. Prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności!
Ustawianie elementów osłony pily (Rys.
H2-H5)
Po poluzowaniu dwóch pokręteł (68) należy
opuścić klin rozdzielczy (61) tak aby jego
zakończenie znalazło się na wysokości ok,
10 mm ponad powierzchnią stołu pilarki (Rys,
H2 i H4).
Uwaga! Kin rozdzielczy musi być
zawsze ustawiony bardzo dokładnie;
odległość pomiędzy wieńcem zębów
piły i łukiem klina rozdzielczego musi
wynosić od 1 do 3 mm (patrz Rys.
H4).
Ustawianie docisku materialu dla ciecia wzdłużnego i ukośnego (Rys. H5)
• Poluzować pokrętło (69) i opuścić ramię
12
•
•
•
podnieść osłonę ochronną tak aby pilą
tarczowa dotknęła powierzchni czołowej
przykładni
wskaźnik powinien pokazać teraz na górnej
skali (77) wartość „0”.
Jeżeli tak nie jest należy dokonać stosownej
korekty (Rys. G3).
Kołnierz należy poruszać krok po
kroku.
Ustawianie zderzaka głowicy pilarki (Rys.
A2, L1 i L2).
Zderzak (14) musi być tak ustawiony aby łożyska sań głowicy nie dotykały tylnego zakończenia bieżni ramienia pilarki (Rys. A2).
Ustawienia należy dokonać następująco:
• przesunąć głowicę wzdłuż ramienia pilarki
możliwie daleko do tyłu a następnie cofnąć
o ok. 5mm i zablokować w tym położeniu
za pomocą zapadki (15) (Rys. A2)
• ustawić położenie zderzaka (14)
poluzowując nakrętki (85) w przedniej
szczelinie (86) tak aby gumowy zderzak
(87) tylnej strony obudowy dotknął tylnej
części obudowy zapadki blokady ruchu
wzdłużnego.
• dokręcić nakrętki (85) (Rys. L1)
Skala pomiarowa pochylenia głowicy pilarki
(Rys. G2)
• Najpierw należy skontrolować wskazanie
skali (21) /wskazanie powinno wynosić
0° gdy głowica ustawiona jest do cięcie
plonowego/
• Jeżeli tak nie jest należy dokonać stosownej
korekty poluzowując w tym celu śruby
(47) a następnie ustawiając wskaźnik (78)
dokładnie w miejscu 0° na skali.
Skala pomiarowa obrotu ramienia pilarki (Rys.
C2)
• Najpierw należy skontrolować wskazanie
skali (26)/wskazanie powinno wynosić
0° gdy glowica ustawiona jest do cięcie
prostopadłego/
• Jeżeli tak nie jest należy dokonać stosownej
korekty poluzowując w tym celu śrubę
(79) a następnie ustawiając wskaźnik (27)
dokładnie w miejscu 0° na skali.
• Skala pomiarowa obejmuje pełen zakres
obrotu ramienia do 45° • na prawo i na lewo
jak również 0°.
Uwaga! Podczas cięcia poprzecznego
należy dokręcić jedną nakrętkę w
przedniej szczelinie (86) i jedną nakrętkę
w tylnej szczelinie (88) (Rys. L2)
Montaż sprężyny powrotnej (Rys. M)
•
Ustawianie dźwigni blokady ruchu głowicy
pilarki (Rvs. A1, A2 i K)
Jeżeli głowica pilarki wykazuje pewien luz należy dociągnąć blokadę (23). Dźwignia blokady
musi znajdować się pod katem 90° lub nieco
mniejszym, w stosunku do rękojeści podstawowej (Rys. A2) Aby dokonać regulacji należy:
• zdjąć pokrywę (13) i zdjąć głowicę pilarki
(16) (Rys. A1)
• ustawić wkrętak (80) w szczelinie (81), po
środku sań głowicy pilarki (Rys. K)
• nacisnąć do dołu kołnierz (82) za pomocą
małego wkrętaka (83) tak aby przechodził
przez podporę (84) a następnie dokręcić
mocno śrubę z lbem o nacięciu podłużnym,
obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
• sprawdzić poprawność dokonanej
korekty.
Sprężynę powrotną (89) należy zmontować
z tyłu, za zderzakiem agregatu (14) za
pomocą dołączonych do kompletu śrub
(90) a następnie umocować na obudowie
zapadki blokady ruchu wzdłużnego głowicy
pilarki (15), koniec przewodu zasilającego
(91) za pomocą plastikowego zacisku (92).
Aby wzmocnić działanie sprężyny
należy obracać pokrętło (93) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby osłabić działanie sprężyny należy
obracać pokrętło (93) w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.
Ogólne zasady bezpiecznej pracy
elektronarzędziami,
Zasady bezpiecznej pracy pilarką
tarczową.
Uwaga! Podczas używania elektronarzędzi
istnieje możliwość powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub spowodowania
wypadku. Dlatego należy zawsze przestrzegać
wszystkich zasad bezpiecznej pracy.
13
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze
przeczytać wnikliwie całą instrukcję obsługi dołączoną i podczas pracy zachowywać wszystkie
zawarte w niej zalecenia.
8. Ubranie robocze powinno być zawsze dobrze
dopasowane. Nie można nosić obszernego
ubrania ani ozdób, które mogłyby zostać niespodziewanie pochwycone przez ruchome
elementy elektronarzędzia. Podczas pracy
na otwartym terenie należy nosić gumowe
rękawice obuwie na gumowej podeszwie, która
nie daje możliwości poślizgu. Na długie włosy
należy zakładać siatkę.
9. W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac podczas których powstają
duże ilości pyłu należy zakładać maskę przeciwpyłową.
10. Przewodu zasilającego nie wolno używać do
celów, do których nie został on przeznaczony:
nie wolno ciągnąć za niego wyjmując wtyczkę
zasilającą z gniazda sieciowego ani trzymając
za niego, przenosić elektronarzędzie. Przewód zasilający należy chronić przed wysoką
temperaturą kontaktem z olejami oraz z
ostrymi przedmiotami, które mogłyby go
uszkodzić,
11. Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach lub
imadłach. Dzięki temu, podczas pracy obydwie
ręce będą zawsze wolne.
12. Podczas pracy należy zachowywać stabilną
i bezpieczną postawę; nie wychylać się aby nie
stracić równowagi.
13. Narzędzia wymagają właściwej opieki. Narzędzia skrawające powinny być zawsze czyste
i ostre. Należy przestrzegać zaleceń producenta
dotyczących smarowania elektronarzędzi oraz
wskazówek dotyczących wymiany, smarowania
i konserwacji oprzyrządowania. Należy kontrolować okresowo stan przewodu zasilającego
elektronarzędzie a w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, niezwłocznie wymienić na nowy
w najbliższym punkcie serwisowym DeWALT.
Elektronarzędzia muszą być zawsze czyste
i suche. Nie mogą być nigdy zaolejone ani
zatłuszczone.
14. Gdy elektronarzędzie nie jest używane,
wyłącznik powinien znajdować się zawsze w
położeniu zerowym a wtyczka zasilająca powinna być wyciągnięta z gniazda sieciowego.
Podobnie, gdy urządzenie oczekuje na dalszy
etap pracy lub gdy mocowane jest w nim narzędzie robocze lub oprzyrządowanie.
15. Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie
wyjęte z urządzenia po zakończeniu prac regulacyjnych lub montażowych. Należy to zawsze
sprawdzić bezpośrednio przed uruchomieniem
elektronarzędzia.
1. Miejsce pracy musi być zawsze uporządkowane. Brak porządku w miejscu pracy może
prowadzić do wypadku. Wszystkie narzędzia
powinny mieć swoje sta!e miejsce. Niedopuszczalne jest układanie narzędzi jedne na
drugich.
2. Naleźy zawsze zwracać uwagę na warunki
otoczenia, w których wykonywana jest praca.
Oświetlenie miejsca pracy powinno być naturalne, dzienne, górne. W przypadku konieczności
zastosowania oświetlenie sztucznego natężenie jego powinno wynosić 300 luksów (lx).
Do oświetlenia miejsca pracy elektronarzędzi
nie wolno używać świetlówek.
Elektronarzędzi nie wolno narażać na opady atmosferyczne; nie wolno ich używać w wilgotnym
otoczeniu; nie wolno pracować nimi w pobliżu
palnych cieczy i gazów.
3. Dla pełnego bezpieczeństwa pracy należy
unikać stykania się ciała z przedmiotami uziemionymi jak np. rury, kaloryfery, kuchenki, lodówki.
W przypadku gdy praca musi być wykonana w
ekstremalnie niekorzystnych warunkach (wysoka wilgotność otoczenia, powstawanie dużej
ilości metalowego pyłu Itp.) bezpieczeństwo
elektryczne należy podwyższyć podłączając
urządzenie poprzez transformator separacyjny
lub wyłącznik ochronny prądowy (wyłącznik
ochronny różnicowy) /należy zasięgnąć porady
specjalisty-elektryka/.
4. 0sobom postronnym nie wolno pozwalać
na zbliżanie się do miejsca pracy. Osobom
nie zajmującym się pracą nie wolno dotykać
elektronarzędzi ani przewodów zasilających.
Osoby te powinny znajdować się w bezpiecznej
odleglości od miejsca pracy.
5. Elektronarzędzia należy przechowywać w
suchym miejscu, położonym wysoko, poza
zasięgiem rąk dzieci.
6. EIektronarzędzi nie wolno przeciążać!
Najlepiej t bezpiecznie można nimi pracować
w zakresie obciążeń przewidzianych przez
producenta.
7. Zawsze należy dbać o używanie właściwych
narzędzi roboczych do odpowiednich prac. Do
wykonywania ciężkich prac nie można używać
narzędzi ani przystawek o małej obciążalności.
Elektronarzędzi nie wolno używać do celów, do
których nie zostały one przeznaczone.
14
16. Należy unikać sytuacji, w której elektronarzędzie mogłoby zostać uruchomione nagie i
w sposób niekontrolowany. Elektronarzędzi nie
wolno przenosić trzymając palec na przycisku
włączającym. Przed włożeniem wtyczki do
gniazda sieciowego należy upewnić się czy
przycisk wyłącznika elektronarzędzia znajduje
się w pozycji zerowej „wyłączone”.
17. Podczas pracy na otwartej przestrzeni wolno używać tylko takich przedłużaczy przewodu
zasilającego, które zostały do tego celu dopuszczone i odpowiednio oznakowane.
18. Praca elektronarzędziem wymaga dużej
koncentracji. Zawsze należy uważnie obserwować pracę i działać zgodnie z rozsądkiem. W
przypadku występujących objawów zmęczenia
pracę należy przerwać.
19. Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla zbiornika albo zewnętrz nago odciągu pyłu (wiórów),
zbiornik lub odciąg należy najpierw prawidłowo
podłączyć a dopiero potem uruchomić elektronarzędzie i rozpocząć pracę.
20. Elektronarzędzia należy okresowo kontrolować czy żaden z ich elementów nie uległ
uszkodzeniu w trakcie pracy. Żadne ruchome
elementy elektronarzędzia nie mogą się klinować. Wszystkie części elektronarzędzia muszą
być właściwie zmontowane, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone zespoły i elementy ochronne muszą
być natychmiast naprawione lub wymienione
na nowe w najbliższym punkcie serwisowym
DeWALT. Nie wolno używać elektronarzędzi,
w których nie funkcjonuje wyłączniki.
UWAGA! Należy używać wyłącznie oprzyrządowania i przystawek zaleconych w instrukcji
obsługi elektronarzędzia lub innych, wskazanych przez producenta. Używanie wyposażenia i dodatkowych przystawek niezgodnie z
zaleceniem producenta elektronarzędzia może
grozić wypadkiem.
Przed rozpoczęciem pracy należy starannie
sprawdzić właściwe funkcjonowanie wszystkich zespołów elektronarzędzia a szczególnie
zespołów ochronnych, które muszą właściwie
spełniać swoje zadanie.
21. Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi. Konstrukcja
elektronarzędzi DeWALT odpowiada ogólnie
obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa pracy i obsługi. Jakiekolwiek samodzielne naprawy Sub naprawy dokonywane
przez osoby do tego nieuprawnione mogą być
przyczyną groźnego w skutkach wypadku.
Dodatkowe zasady bezpiecznej obsługi
pilarek tarczowych.
Przed podłączeniem pilarki do sieci zasilającej
i uruchomieniem jej, należy sprawdzić czy pila
tarczowa obraca się we właściwym kierunku.
Piła tarczowa musi być zawsze ostra. Nie wolno
stosować pił o innej średnicy niż średnica podana w tabełi parametrów technicznych pilarki.
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić
czy ustawione są prawidłowo wszystkie pokrętła
i dźwignie regulacyjne oraz czy dociągnięte są
wszystkie blokady i zaciski mocujące.
Należy regularnie kontrolować czystość i drożność szczelin wentylacyjnych silnika; w razie
potrzeby usunąć nagromadzone trociny.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
pilarki a także wymiany piły
tarczowej należy sprawdzić czy
wyłącznik pilarki znajduje się w położeniu
zerowym i czy wtyczka zasilająca wyciągnięta jest z gniazda sieciowego!
Przed użyciem dodatkowego oprzyrządowania
należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Niewłaściwe użycie dodatkowego oprzyrządowania i akcesoriów może prowadzić do awarii
urządzenia.
Przygotowany materiał można przecinać dopiero wtedy gdy piła tarczowa nabierze pełnych
obrotów.
Przed wyłączeniem pilarki głowicę pilarki należy
podnieść do góry tak aby piła tarczowa wyjęta
została ze szczeliny rzazu.
Czynności zabronione.
Nie wolno podłączać pilarki do sieci zasilającej
w inny sposób niż za pomocą wtyczki stanowiącej fabryczne wyposażenie. Nie wolno
wykonywać przedłużeń przewodu zasilającego
inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych
przedłużaczy.
W celu unieruchomienia wrzeciona piły nie
wolno nigdy blokować wentylatora chłodzącego silnik.
Jeżeli pilarka jest podłączona do sieci zasilającej nie wolno zbliżać rąk do obszaru pracy piły.
Za pomocą a pilarki nie wolno przecinać zbyt
krótkich elementów.
Nie wolno hamować ruchu obrotowego piły
tarczowej poprzez docisk do jej powierzchni
15
jakichkolwiek elementów. Może to grozić poważnym wypadkiem!
Nie wolno zakładać uszkodzonych pił tarczowych (np. wyboczonych, pękniętych lub z
uszkodzonymi zębami).
Na wrzecionie pilarki nie wolno montować tarcz
szlifierskich (ściernic)!
Za pomocą pilarki nie wolno ciąć metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz elementów
betonowych.
Przedłużanie przewodu zasilającego.
Jeżeli konieczne jest przedłużenie przewodu
zasilającego należy używać takiego przedłużacza, którego przekrój żył (por. parametry
techniczne pilarki) wynosi minimum 1,5 mm2.
Przedłużacz powinien być rozwinięty na całą
długość.
Obsługa pilarki DW728 / DW 729
Podczas pracy należy zawsze przestrzegać
wszystkich zasad Bezpiecznej obsługi pilarki
oraz dodatkowych wymagań w miejscu, w którym aktualnie prowadzone są prace.
Przed uruchomieniem pilarki należy sprawdzić,
czy element, który będzie przecinany jest umocowany we właściwy sposób.
Podczas przecinania materiału należy wywierać
jedynie nieznaczny nacisk na glowicę pilarki.
Nie wolno wywierać bocznego nacisku na
tarczą pily!
Nie wolno przeciążać pilarki!
Przed rozpoczęciem cięcia nałoży poczekać aż
piłą tarczowa nabierze pełnych obrotów.
Inne niebezpieczeństwa związane z obsługą
pilarek tarczowych.
Największe zagrożenie podczas obsługi pilarek
tarczowych stwarza obracająca się piła.
Pomimo zastosowania urządzeń ochronnych
należy pamiętać o wszystkich zagrożeniach,
które mogą wystąpić podczas pracy pilarką
tarczową np:
- zagrożenie uszkodzenia słuchu w wyniku
hałasu wywołanego pracą pilarki
- zagrożenie wypadkiem w bezpośrednim
obszarze pracy piły, w obrębie którego piłą
jest nieosłonięta
- możliwość poważnego skaleczenia podczas
wymiany piły tarczowej
- możliwość przytrzaśnięcia palca lub ręki
podczas otwierania osłon ochronnych
- zagrożenie zdrowia wynikające z wdychania
pyłu drzewnego, powstającego podczas
pracy pilarki; szczególnie pyłu drewna
dębowego i bukowego.
Przed uruchomieniem pilarki należy:
-
-
Przed rozpoczęciem pracy pilarką tarczową
należy zapoznać się z zasadami jej obsługi.
-
Bezpieczeństwo elektryczne.
Pilarka przystosowana jest do zasilania jednym
rodzajem i jedną wartością napięcia. Przed
podłączeniem pilarki do sieci zasilającej należy upewnić się czy rodzaj i wartość napięcia
podanego na tabliczce znamionowej jest taki
sam jak rodzaj i wartość napięcia panującego
w lokalnej sieci zasilającej.
-
-
sprawdzić czy założona została właściwa
piła tarczowa. Nie wolno zakładać pił
tarczowych wykazujących zużycie;
maksymalne obroty wrzeciona pilarki nie
mogą przekraczać dopuszczalnych obrotów
jakie określone zostały dla założonej
aktualnie piły tarczowej
ocenić czy przecinany element nie jest zbyt
krótki; próby przecinania bardzo krótkich
elementów mogą prowadzić do wypadku!
sprawdzić czy wszystkie dźwignie
oraz pokrętła regulacyjne są dobrze
dociągnięte
sprawdzić czy założone są w prawidłowy
sposób wszystkie osłony ochronne piły
tarczowej.
Przed rozpoczęciem cięcia należy odczekać aż
piłą tarczowa nabierze pelne obroty. Podczas
przecinania elementów nie wolno wywierać
zbyt dużego nacisku na tarczę piły wymuszając w ten sposób siłą ruch posuwowy głowicy
pilarki.
Pilarki nie wolno unosić do góry chwytając za
stół roboczy.
Wymiana przewodu zasilającego lub wtyczki
sieciowej.
Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka
sieciowa muszą być niezwłocznie wymienione
na nowe w serwisie DeWALT. Wymieniony
przewód zasilający (wtyczka sieciowa) nie
mogą ulec ponownemu uszkodzeniu.
16
Włączanie i wyłączanie pilarki (Rys. A1)
Wyłącznik pilarki ma kilka wbudowanych
funkcji:
- wyzwalacz zanikowo-prądowy (w przypadku
chwilowego zaniku napięcia zasilającego,
pilarka zostaje automatycznie wyłączona;
ponowne jej włączenie wymaga powtórnego
naciśnięcia przycisku włączającego)
- wyzwalacz przeciążeniowy (w wypadku
wystąpienia przeciążenia silnika pilarka
zostaje automatycznie wyłączona -w
modelu DW728 wyzwalacz przeciążeniowy
umieszczony jest u góry, na silniku)
•
Zielony przycisk - pilarka włączona, praca ciągła
Czerwony przycisk - pilarka wyłączona
Ciecie proste prostopadle (Rys. A1)
• Ramię pilarki należy ustawić prostopadle
do przykładni
• Zablokować ramię w położeniu 0° zapadką
blokującą (9) a następnie dźwignia blokady
(10) (Rys. A1)
• Opuścić pilę tarczową do dołu
• Ustawić wąską osłonę tak aby znalazła
się tuż ponad powierzchnią przecinanego
elementu ale nie dotykała jego
powierzchni
• Jeżeli w powierzchni stołu pilarki nie został
wykonany rowek należy go wydąć w sposób
opisany wyżej
• Przecinany element dosunąć do przykładni.
Ręce osoby obsługującej pilarką muszą
się znajdować poza obszarem pracy
piły!
• Włączyć pilarkę i powoli przeciągnąć
głowicę poprzez przykładnie a następnie
przecinany element. Po przecięciu elementu
głowicę pilarki odprowadzić w wyjściowe
położenie a następnie pilarkę wyłączyć.
•
Podstawowe rodzaje cięć (Rys. O1-O2)
Uwaga! Zęby nowej piły są bardzo ostre
i mogą być bardzo niebezpieczne.
-
wyłącznik izolowany (2) (dot. modelu
DW729) =ręczny wyłącznik obrotowy,
odłączający całe zasilanie pilarki.
- wyłącznik bezpieczeństwa (17) odłączający
cale zasilanie pilarki (Rys. A2).
W celu użycia wyłącznika bezpieczeństwa
należy dokonać obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Wykonywanie próbnego ciecia (Rys. A1,
N1 i N2)
Rysunek N1 pokazuje standardowe położenie
przykładni wykorzystywane podczas ciecia
poprzecznego oraz pozycji wyjściowej podczas
cięcia wzdłużnego. Rysunek N2 pokazuje standardowe położenie przykładni podczas cięcia
wzdłużnego szerokich płycin. Aby poluzować
mocowanie przykładni należy poluzować elementy mocujące (7) (Rys, N1).
•
•
•
•
•
•
Ustawić głowicę pilarki w położeniu
wyjściowym a następnie wyłączyć pilarkę
Należy zwrócić uwagę czy wykonane
cięcie przebiegło dokładnie - pod kątem
90° w stosunku do płaszczyzny stołu i
przykładni
Jeżeli tak nie jest należy dokonać
odpowiedniej korekty.
Zablokować głowicę pilarki najpierw za
pomocą zapadki blokującej (9) a następnie
blokady (10) tak aby piła tarczowa była
ustawiona do cięcia poprzecznegoprostopadłego (położenie 0°)
Poluzować zapadkę blokady (15) ruchu
głowicy wzdłuż ramienia pilarki i przesunąć
głowicę do tyłu tak, aby znalazła się poza
przykladnią(Rys.A1).
Opuścić ramie pilarki tak aby piła tarczowa
prawie dotykała płyty stołu roboczego.
Położyć przecinany element i dosunąć go
do przedniej strony przykładni
Wlączyć pilarkę i opuścić ramię tak aby pilą
wycięła w płaszczyźnie stołu płaski rowek
Pociągnąć do siebie głowicę pilarki tak
aby piła przecięła przykładnie a następnie
ułożony na stole element
Ciecie ukośne ( Rys. A1 i O1)
• Poluzować zapadkę (9) i dźwignię blokady
(10) (Rys. A1)
• Obrócić ramie pilarki o żądany kąt (posłużyć
się skałą kątową)
• Zablokować położenie głowicy zapadką
(9) oraz zablokować położenie ramienia
pilarki za pomocą dźwigni blokady (10) dla
ustawienia kata 45° (na prawo i na lewo)
17
•
Dla kątów pośrednich położenie głowicy
pilarki należy blokować tylko dzwignią
blokady (10).
•
Dalej postępować tak samo jak podczas
cięcia poprzecznego.
Uwaga! W celu dokonanie cięcia
ukośnego z lewej strony wymagane
będzie prawdopodobnie przesunięcie w
lewo zarówno przykładni jak i listew.
•
Ciecie skośne (Rys. A1, G2 i O2)
• Ramię pilarki ustawić w położeniu takim jak
do cięcia poprzecznego 0°.
• Podnieść głowice pilarki możliwie wysoko
ponad powierzchnie stołu roboczego
• Poluzować dźwignią blokadę (20) i
pociągnąć dźwignię zapadki (22) (Rys.
G2)
• Odchylić o żądany kat silnik pilarki posługując
się w tym celu skalą (21) (Rys. A1).
• Dla położenia 90° ałbo 45° w prawo
zablokować położenie silnika za pomocą
zapadki (22) oraz za pomocą dźwigni
blokady (20).
• Dla kątów pośrednich należy używać tylko
dźwigni blokady.
• Dalej należy postępować tak jak w przypadku
cięcia poprzecznego prostopadłego.
Uwaga! Należy zawsze używać
popychacza materiału.
Ciecie wzdłużne skośne.
• Pilarkę ustawić tak jak do cięcia
poprzecznego skośnego
• Obrócić głowicę pilarki tak jak do cięcia
wzdłużnego
• Ustawić głowice tak aby uzyskać pożądaną
szerokość cięcia
• Ustawić docisk pod odpowiednim kątem
tak aby leżał płasko na powierzchni
przecinanego elementu i opuścić w dół klin
rozdzielczy
• Dalej postępować tak jak podczas cięcia
wzdłużnego
Ciecie wzdłużne (Rys. H2.J1 i J2)
Silnik pilarki może być ustawiony w położeniu
„cięcie wewnętrzne” lub „cięcie zewnętrzne”
(por. Rys. J1 i J2); w ten sposób za pomocą
pilarki można przecinać zarówno wąskie jak
i szerokie elementy. Aby ustawić właściwe
położenie należy:
•
•
•
•
•
Przesuwać powoli przecinany element w
kierunku piły tarczowej dociskając go do
powierzchni stołu roboczego pilarki jak
również do przykładni. Podczas cięcia, zęby
piły tarczowej muszą swobodnie skrawać
materiał. Nie wolno nigdy wymuszać
posuwu materiału. Podczas całego procesu
cięcia obroty piły tarczowej powinny być
stale.
Wykonywanie podwójnych uclosów (cięcie w
dwóch, wzajemnie skośnych plaszczyznach)
(Rys. K2)
•
wysunąć i zablokować położenie głowicy
pilarki za pomocą zapadki blokującej ruch
wzdłużny
poluzować dźwignię blokady (23) głowicy i
nacisnąć zapadkę (52) a następnie obrócić
silnik w żądane położenie, tak aby zapadła
zapadka (Rys, J1)
zaciągnąć dźwignię blokady (23).
ustawić głowicę pilarki na ramieniu tak aby
osiągnąć wymaganą szerokość cięcia. W
tym celu należy posłużyć się skalą (76).
Zablokować położenie głowicy na ramieniu
pilarki za pomocą zapadki blokującej
Ustawić osłonę piły tarczowej tak jak opisane
to zostało wcześniej i obrócić przyłącze (58)
odciągu trocin w kierunku przeciwnym niż
twarz osoby obsługującej pilarkę (Rys.
H2). Należy pamiętać, że zawsze podczas
cięcia wzdłużnego konieczne jest użycie
klina rozdzielczego (61) i docisku (59) (Rys.
J2).
•
•
•
Cięcie w dwóch wzajemnie skośnych
płaszczyznach jest możliwe po
jednoczesnym obróceniu ramienia pilarki
i pochyleniu głowicy, W tym celu należy:
Ustawić odpowiedni kąt pochylenia głowicy
pilarki
Odchylić ramie pilarki o odpowiedni kąt
Dalej postępować tak jak w przypadku
cięcia ukośnego
Uwaga! Po zakończeniu pracy należy
zawsze pamiętać o podstawowej
zasadzie postępowania: najpierw
wyłączyć maszynę a następnie dopiero
wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda
sieciowego!
Odpylanie pola pracy. (Rys. H1)
Pilarka wyposażona została w przyłącze odciągu trocin (55). Do pilarki można podłączać
specjalne odciągi trocin drzewnych przeznaczone do współpracy z pilarkami tarczowymi.
W przypadku przecinania innych niż drewno lite
18
materialów należy podłączać właściwy rodzaj
odciągu dopuszczony do tego celu odpowiednimi przepisami. W tym celu należy zasięgnąć
porady specjalisty od spraw BHP.
Pneumatyczne sterownie posuwem (Rys.
A1, K,Q1-Q3)
Pneumatyczne sterowanie posuwem (96) daje
optymalne efekt wtedy gdy wymagany jest stały,
jednostajny posuw.
Montaż zespołu posuwu pneumatycznego
przebiega następująco:
• zdjąć sprężynę ruchu powrotnego (89)
(Rys.M)
• zdjąć zderzak (14) agregatu pilarki (Rys.
A1)
• założyć płaski tylny kątownik (97) i zderzak
głowicy pilarki tak jak pokazuje to Rys.Q2.
• poluzować trzpień gwintowany (98) w
pokrętle radelkowanym (116); w tym
celu należy użyć klucza trzpieniowego
sześciokątnego/ i poluzować pokrętło
radelkowane (Rys. Q3)
• poluzować trzpień gwintowany (99) w tylnej
podporze (100) i zdjąć podporę z pręta
• wprowadzić cylinder (101) poprzez zaciski
(102) (Rys. Q1)
• założyć klamry mocujące w pozycje ponad
zapadką (15) a następnie dokręcić trzpienie
gwintowane po obu stronach mocowania
(103)
• założyć ponownie tylną podporę (100) i
pokrętło radełkowane (106) a następnie
dokręcić wszystkie śruby (Rys. Q3)
• ustawić tylna podporę (100) tak jak pokazuje to
(Rys. Q3) i dokręcić gwintowany trzpień (99)
• przesunąć do tyłu sanie i umocować
cylinder w odpowiednich zaciskach(102),
możliwie daleko z tylu. Koniec pręta nie
powinien dotykać śruby spustowej w
gumowej osłonie gdy osłony (104) zostaną
ściśnięte; prawidłowe ustawienie należy
sprawdzić naciskając śrubę spustową.
• Dokręcić śrubę (105) w zacisku mocującym
cylinder
• Ustawić prędkość posuwu za pomocą
pokrętła radelkowanego (106)
Podczas cięcia poprzecznego należy stosować
specjalny odpylacz (wyposażenie dodatkowe)
z tylu linii cięcia.
Dodatkowe wyposażenie pilarki.
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu
jakiegokolwiek wyposażenia i
akcesoriów należy [pilarkę wyłączyć a
następnie wyciągnąć wtyczkę zasilającą
pilarki z gniazda sieciowego.
Montaż przystawki do frezowania (Rys. F1,
P1 i P2).
Rysunek P1 pokazuje elementy z jakich zbudowany jest frez do frezowania wpustów. Frez
umożliwia wykonywanie w jednym etapie szerokich i głębokich nacięć materiału.
Uwaga! Ostre krawędzie!
Montaż freza.
• Zdjąć osłonę piły tarczowej oraz piłę
• Założyć nóż freza (94) na wał silnika pilarki
zwracając uwagę czy zęby jego skierowane
są do dołu
• Założyć wymaganą ilość noży pośrednich
(95), zgodnie z wymaganą szerokością
cięcia i na zakończenie drugi nóż freza
(94)
• Tak zmontowaną głowicę frezarską
zamocować za pomocą nakrętki (38) na
wale silnika (Rys. F2).
• Zdjąć klin rozdzielczy i zacisk podpierający
z osłony ochronnej i założyć osłonę
• Opuścić głowicę tak aby uzyskać właściwą
głębokość frezowania.
Odpowietrzanie pneumatycznego sterownika posuwu
Po wlaniu oleju albo po wymianie oleju trzeba
odpowietrzyć pneumatyczny sterownik posuwu.
W tym celu należy:
• zdjąć sterownik z pilarki zamocować go
mocno w pozycji pionowej, przy maksymalnie
wyciągniętym i przekręconym w dół tłoku
• zdjąć pokrywę wiewu z tyłu za osłoną (104);
osłonę należy trzymać tak aby nie wylał się
olej
Zasady pracy z przystawka frezującą.
Ustawienie poprzeczne i ukośne.
• Ustawić docisk tak aby nie przeszkadzał w
pracy
• Ustawić prawidłowo wąską osłonę
palcową
Ustawienie wzdłużne.
• Ustawić prawidłowo docisk
19
•
•
•
•
napełnić osłonę olejem hydraulicznym
Castrol 210 NRL25 albo innym
odpowiednikiem, należy w tym celu użyć
lejka albo smarownicy.
zalożyć pokrywę wlewu i wykonując jeden
obrót zamknąć ją.
nacisnąć lekko na osłonę, do momentu
aż niewielka ilość oleju wydobędzie się
poprzez pokrywę
dokręcić mocno pokrywę za pomocą
klucza a następnie umocować sterownik
do pilarki.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Konserwacja i pilarki
Pilarka DeWALT zbudowana zoslala tak, aby
mogły długo służyć podczas pracy zawodowej
bez konieczności wykonywania jakichkolwiek
zabiegów konsewacyjnych. Nie zwalnia to jednak użytkownika od regularnego czyszczenie
całego urządzenia. Od tego zależy bowiem
nie tylko precyzja pracy ale również żywotność
poszczególnych mechanizmów. Nie usunięte
w porę zanieczyszczenia mogą być przyczyną
poważnych zakłóceń w pracy pilarki a nawet
jej uszkodzenia.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
W przypadku zużycia się płyt stołu pilarki jak
również przykładni nałeży wymienić je na
nowe,
Pilarka nie wymaga dodatkowego smarowania.
Wystarczy ją regularnie czyścić za pomocą
miękkiej ściereczki. Należy pamiętać aby
szczeliny wentylacyjne silnika były zawsze
czyste i drożne.
Bieżnia oraz łożyska nie powinny być
smarowane.
Nałeży regularnie czyścić bieżnię ramienia
pilarki. W tym celu należy zdjąć pokrywę ramienia, zdjąć agregat pilarki i jeżeli to konieczne
oczyścić z kurzu łożyska.
Również powierzchnie stołu roboczego pilarki
należy zachowywać czystą. Powierzchni stołu
nie należy nigdy czyścić rękami.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
20
Deklaracja zgodności z normami UE
DW728/DW729
Informujemy, że pilarki DW728 /DW 729 spełniają wymogi następujących dyrektyw i norm:
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN61029, EN55104, EN55014, EN61000-3-2,
EN61000-3-3
Lpa (Poziom dźwięku A) 85,5 dB(A)
Lwa (Moc akustyczna) 93,5 dB(A)
/Zgodnie z 86/188/EWG i 89/392/EWG - zmierzone wg.DIN 45635 w miejscu pracy/.
Wartość skuteczna przyspieszenia oddziaływującego na ręce operatora zmierzona zgodnie z
DlN 45675: <2,5 m/s2
TUV Rheinland, Sicherheit
und Umwelischutz GmbH
Am Gerauen Stein, D-51105 Koln, Germany
Zertyfikat-Nr. BM951 144201
Dyrektor ds. Rozwoju Produktu,
Horst Großmann
DeWALT, Richard-Kiinger Strasse 40,
D-65-510 Idstein, Niemcy
26-07-2000
Ze względu na hałas wywołany pracą
urządzenia zaleca noszenie na uszach
specjalnych osłon ochronnych.
21
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064625 - 12-06-2008
22
Umiejscowienie głównych dźwigni obsługowych pilarki.
Korba mechanizmu
podnoszenia i opuszczania
ramienia pilarki
Zapadka blokady obrotu
ramienia pilarki
Zapadka blokady ruchu
głowicy pilarki
Zapadka blokady ruchu
wzdłużnego głowicy pilarki
Dźwignia blokady obrotu
ramienia pilarki
Dźwignia blokady ruchu głowicy
pilarki
Zapadka blokady pochylania
głowicy pilarki
Dźwignia blokady ruchu głowicy
pilarki
Blokada mechanizmu
podnoszenia i opuszczania
ramienia pilarki
23
TYP.
2
DW729
E12914
www.2helpU.com
24
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12915
www.2helpU.com
25
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12916
www.2helpU.com
26
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12917
www.2helpU.com
27
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12918
www.2helpU.com
28
20 - 03 - 00
TYP.
2
DW729
E12919
www.2helpU.com
29
20 - 03 - 00
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF