DW670 | DeWalt DW670 TRIMMER - EU instruction manual

402112-32 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW670
Figura 1
a
b
x
x
x
x
x
x
x
x
x
c
e
f
d
g
h
i
2
Figura 2
Figura 3
b
j
m
k
m
k
l
Figura 4
Figura 5
a
q
o
p
h
c
r
s
n
t
3
Figura 6
Figura 7
a
xxxxxx
o
h
i
p
u
v
Figura 8
Figura 9
w
i
4
s
Figura 10
5
MAŞINĂ DE FREZAT
DW670
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
Marea Britanie şi Irlanda
V
Tip
Putere absorbită
W
Adâncime de tăiere
mm
Diametrul lamelor, max
mm
Dimensiune bucşă, max mm, inch, mm
Turaţie în gol
min-1
Bară
mm
Diametru capac
mm
Greutate
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW670
230
240/115
1
600
22
28
6, 1/4, 8
30 000
65
60
1,9
89
3
98
3,5
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
6,0
1,6
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
6
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V 16 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DW670
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu: 2006/42/
EF, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
4.10.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii
de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
8
c)
d)
e)
f)
g)
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru freze
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece cuţitul
poate atinge cablul. Tăierea unui cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de frezat
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (7), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
• Utilizaţi întotdeauna freze cu dinţi drepţi, freze
canelate, freze profilate, freze de mortezat
sau cuţite canelate cu un diametru al cozii de
6-8 mm care corespunde dimensiunii bucşei
din instrument.
1 Maşină de frezat
• Utilizaţi întotdeauna freze potrivite pentru
o viteză de 30 000 min-1 şi marcate
corespunzător.
1 Dispozitiv de copiere
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
freze cu un diametru mai mare
decât diametrul maxim menţionat în
specificaţiile tehnice.
• Pentru freze drepte, freze canelate, freze
profilate, diametrul maxim al cozii TREBUIE
să fie de 8 mm, diametrul maxim TREBUIE să
fie de 36 mm, adâncimea maximă de tăiere
TREBUIE să fie de 10 mm.
• Pentru freze de mortezat, diametrul maxim al
cozii TREBUIE să fie de 8 mm, iar diametrul
maxim TREBUIE să fie de 25 mm.
3 Bucşe (6 mm, 1/4", 8 mm)
1 Cheie # 17 mm
1 Adaptor de extragere a prafului
1 Pereche de schiuri
1 Ghidaj drept
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
• Pentru cuţite canelate, diametrul maxim al
cozii TREBUIE să fie de 8 mm, diametrul
maxim TREBUIE să fie de 40 mm, adâncimea
maximă de tăiere TREBUIE să fie de 4 mm.
Riscuri reziduale
a. Comutator pornit/oprit
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
b. Motor
c. Disc de fixare cu reglarea adâncimii
d. Manetă de fixare a motorului
– Afectarea auzului.
e. Suport motor
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
d. Talpă
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
f. Scut anti-pilitură
h. Bază glisantă
i. Adaptor de extragere a prafului
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina de frezat DEWALT DW670 este un
instrument electric de precizie, cu bază redusă,
proiectat pentru frezarea profesională a lemnului şi
a produselor laminate din plastic.
9
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Aceste freze sunt unelte electrice profesionale.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat cu 3 fire,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1,5 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
10
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Demontarea motorului (fig. 1)
Slăbiţi maneta de prindere a motorului (d) pentru
a scoate motorul.
Montarea si demontarea frezei
(fig. 2)
1. Separaţi motorul de pe talpă.
2. Ţineţi motorul (b) apăsând pe sistemul de
blocare a axului (j).
3. Introduceţi arborele frezei (l) în bucşă (m).
4. Strângeţi piuliţa bucşei (k) utilizând cheia de
17 mm.
5. Pentru a scoate freza, ţineţi arborele motor în
timp ce apăsaţi pe blocajul axului (j).
6. Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (k) câteva ture cu
ajutorul cheii de 17 mm şi introduceţi o freză.
Înlocuirea bucşei (fig. 3)
Maşina de frezat este livrată cu o bucşă elastică
de 8 mm compatibilă cu unealta. Sunt disponibile
şi alte două bucşe elastice de precizie care să fie
compatibile cu freza utilizată.
1. Slăbiţi piuliţa bucşei (k) complet.
2. Scoateţi bucşa (m) şi înlocuiţi-o.
3. Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (k).
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. 4)
Maşina de frezat este echipată cu un disc de
reglare fină (n) pentru a regla adâncimea de tăiere.
1. Slăbiţi discul de fixare pentru reglarea
adâncimii (c).
2. Rotiţi discul de reglare fină (n) în poziţia dorită.
3. Strângeţi discul de fixare pentru reglarea
adâncimii (c).
Montarea ghidajelor (fig. 5)
Maşina de frezat este prevăzută cu trei accesorii
de ghidare dedicate.
DISPOZITIV DE COPIERE
2. Montaţi adaptorul de extragere a prafului (i)
în capetele retrase ale schiurilor, folosind cele
două şuruburi de fixare (w).
Înainte de utilizare
Dispozitivul de copiere (o) este utilizat pentru
frezarea marginilor ascuţite.
1. Înlocuiţi bucşa, dacă este necesar, şi montaţi
freza adecvată.
Montaţi dispozitivul de copiere utilizând discul de
prindere (p).
2. Reglaţi adâncimea de tăiere.
GHIDAJ PENTRU TĂIERE DREAPTĂ
Ghidajul drept din plastic (q) se utilizează pentru
evitarea copierii imperfecţiunilor din materialul
de bază atunci când se utilizează dispozitivul de
copiere (o).
1. Montaţi dispozitivul de copiere (i).
2. Fixaţi cu declic ghidajul drept (q) pe rulmentul
(r) al dispozitivului de copiere (o).
SCHIURI
Schiurile se utilizează pentru a forma un pod
pentru frezarea protuberanţelor sau pentru
frezarea inserţiilor de laminat.
1. Asiguraţi-vă că extremităţile retrase ale
schiurilor sunt orientate în aceeaşi direcţie.
2. Montaţi cele două schiuri (s) de sub baza
glisantă utilizând şuruburile de fixare (t).
Reglarea dispozitivului de
copiere (fig. 6)
DISTANŢA LATERALĂ
1. Slăbiţi rozeta de fixare (u) şi reglaţi distanţa
laterală cu ajutorul şurubului de reglare fină
(v).
2. Strângeţi rozeta de fixare (u) la loc.
ÎNĂLŢIMEA
1. Slăbiţi discul de fixare (p) şi mişcaţi dispozitivul
de copiere (o) în sus sau în jos, după
necesităţi.
2. Strângeţi discul de fixare (p).
Montarea adaptorului de
extragere a prafului
CÂND SE UTILIZEAZĂ UN RULMENT CU BILE
SAU O FREZĂ PILOT (FIG. 7)
1. Demontaţi schiurile şi dispozitivul de copiere.
2. Montaţi adaptorul de extragere a prafului (i)
sub baza glisantă (h).
CÂND SE UTILIZEAZĂ SCHIURI ŞI UN DISPOZITIV DE COPIERE (FIG. 8)
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
• Verificaţi dacă motorul este corect
montat în suport.).
• Introduceţi întotdeauna materialul în
sens opus frezei rotative (vezi fig. 9).
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 10)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe unealtă, conform ilustraţiei.
Frezarea cu rulmentul cu bile
sau cu freze pilot
1. Demontaţi schiurile şi dispozitivul de copiere.
2. Porniţi unealta cu ajutorul întrerupătorului de
pornire/oprire.
1. Montaţi schiurile (s) şi dispozitivul de copiere.
11
3. Mişcaţi unealta cu viteză constantă, menţinând
rulmentul cu bile sau freza pilot fixată pe
material.
4. Opriţi unealta.
Frezarea muchiilor ascuţite
(fig. 6)
AVERTISMENT: Instalaţi întotdeauna
dispozitivul de copiere când utilizaţi
freze fără rulment cu bile sau freze
pilot.
1. Reglaţi vârful dispozitivului de copiere cu
ajutorul şurubului de reglare fină (v) după
necesităţi.
2. Porniţi unealta cu ajutorul întrerupătorului de
pornire/oprire (a).
3. Mişcaţi unealta cu viteză constantă, menţinând
dispozitivul de copiere fixat pe material.
4. Opriţi unealta.
Frezarea muchiilor drepte
(fig. 5)
1. Montaţi ghidajul drept (q) pe dispozitivul de
copiere (o) conform descrierii.
2. Procedaţi ca pentru muchiile ascuţite.
Este, de asemenea, posibil să frezaţi marginile
drepte utilizând doar dispozitivul de copiere.
Eliminarea benzilor de material
de pe o suprafaţă plană (fig. 5,
8)
1. Demontaţi dispozitivul de copiere (o).
2. Montaţi schiurile (s) sub baza glisantă (h) aşa
cum este descris mai sus.
3. Amplasaţi schiurile peste banda de material
proeminent (de ex., clei) care va fi eliminată.
4. Porniţi unealta; ţineţi-o bine şi
deplasaţi-o peste banda care urmează să fie
demontată.
5. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Schiurile pot fi, de asemenea, utilizate pentru
frezarea inserţiilor de laminat.
12
Adaptorul extractorului de praf
CÂND SE UTILIZEAZĂ UN RULMENT CU BILE
SAU O FREZĂ PILOT (FIG. 7)
Montaţi adaptorul extractorului de praf (i) ca în
figură. Amplasat sub baza glisantă (h), adaptorul
extractorului de praf (i) poate, de asemenea, servi
ca ghid pentru controlul optim al procesului de
frezare.
CÂND SE UTILIZEAZĂ SCHIURI ŞI UN DISPOZITIV DE COPIERE (FIG. 8)
Montaţi adaptorul extractorului de praf (i) ca în
figură. Deoarece adaptorul extractorului de praf
formează acum o extensie a bazei glisante,
asigură de asemenea un control optim al
procesului de frezare.
La frezare fără dispozitiv de copiere, se preferă
utilizarea unei freze fără rulment cu bile.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
zst00191674 - 31-10-2012
13
14
Download PDF

advertising