DW650 | DeWalt DW650 BELT SANDER Type 6 instruction manual

402113-40 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW650
DW650E
Figura 1
h
i
a
l
k
d
g
h
b
c
i
k
xxxx
j
2
e
x
xx x
p
f
Figura 2
l
Figura 3
k
e
f
3
Figura 4
m
n
g
Figura 5
o
4
h
Figura 6
aa
i
5
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT
DW650/DW650E
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Putere de ieşire
Viteză bandă
Suprafaţă de şlefuire
Lungime bandă
Lăţime bandă
Extragerea prafului
Greutate
DW650 DW650E
230
230
6
6
W
1010
1100
m/min
380
250–380
mm
100 x 110 100 x 110
mm
560
560
mm
100
100
sac de praf sac de praf
kg
6,3
6,4
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
V
93
3
101
3,3
93
3
101
3,3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
5
1,5
5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
6
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Risc de explozii.
Declaraţia de conformitate
Directiva Utilaje
DW650/DW650E
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feritiva părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
8
c)
d)
e)
f)
g)
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Măsuri suplimentare specifice
maşinii de şlefuit
• Ţineţi uneltele electrice pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei şi ar putea electrocuta operatorul.
• Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi anumite
esenţe de lemn (ex. fag, stejar) şi metale care
pot produce pulberi toxice. Purtaţi o mască de
protecţie pentru praf, gaze toxice sau vapori şi
asiguraţi-vă că persoanele care sunt sau intră
în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.
• La şlefuirea metalelor feroase, utilizaţi unealta
în zone bine aerisite. Nu utilizaţi unealta în
apropierea lichidelor, gazelor sau pulberilor
inflamabile. Scânteile sau particulele încinse
rezultate în urma şlefuirii sau arcurile
electrice ale periilor pot inflama materialele
combustibile.
• Ţineţi unealta electrică de dispozitivele
de prindere deoarece banda poate atinge
cablul uneltei. Tăierea unui cablu sub
tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
Șlefuirea vopselei
AVERTISMENT: Respectaţi normele
aplicabile pentru şlefuirea vopselei.
Acordaţi atenţie specială următoarelor
aspecte:
1. Oricând este posibil, utilizaţi un
extractor pentru colectarea prafului.
2. Aveţi grijă în special la şlefuirea
vopselei pe bază de plumb:
– Nu lăsaţi copiii sau femeile
însărcinate să intre în zona de
lucru.
– Toate persoanele care intră un
zona de lucru trebuie să poarte
mască de protecţie împotriva
prafului de vopsea şi a vaporilor
pe bază de plumb.
– Nu mâncaţi, nu beţi sau nu fumaţi
în zona de lucru.
3. Eliminați în siguranță particulele de
praf și alte materiale reziduale.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului
– Riscul de vătămări corporale cauzate de
particule proiectate.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
– Risc de vătămări corporale din cauza prafului
nociv, toxic din timpul șlefuirii.
– Risc de vătămări corporale la atingerea rolei și
a arborelui acesteia.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (fig. 1)
Codul pentru dată (p), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de şlefuit
1 Sac de praf
1 Adaptor extragere praf (opțional)
1 Benzi de şlefuit
1 Cadru de șlefuit (opțional)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
9
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Regulator viteză (DW650E)
c. Buton de blocare
d. Resort de prindere
e. Bandă de șlefuit
f. Şurub de centrare a benzii
g. Sac de praf
h. Adaptor extragere praf
i. Mâner de ghidare
j. Arbore rolă
k. Rolă
l. Manetă de prindere
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Mașinile de șlefuit DEWALT DW650 și DW650E au
fost concepute pentru șlefuirea rapidă a lemnului,
metalului și a materialului plastic în mediu
profesional.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste șlefuitoare sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
10
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm²;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Înlocuirea şi centrarea benzii
de şlefuit (fig. 2, 3)
Mașina dvs. de șlefuit foloseşte benzi de şlefuit de
100 x 570 mm.
1. Așezați unealta pe o parte cu maneta de
prindere (l) orientată în sus.
2. Trageți maneta de prindere (l) în sus și spre
dreapta.
3. Scoateţi banda de şlefuit (e).
4. Montaţi noua bandă de şlefuit asigurându-vă
că săgeata de pe partea interioară a acesteia
este orientată în aceeași direcție cu săgeata
de pe utilaj, atunci când se află pe aceeași
parte laterală a rolelor.
5 Împingeți maneta de prindere înapoi.
6. Porniţi maşina şi rotiţi şurubul exterior de
centrare a benzii (f) până când banda de
şlefuit este centrată pe rolă (k).
AVERTISMENT: Banda de șlefuit nu
trebuie să fie proiectată niciodată în
spate! Banda de șlefuit trebuie să fie
așezată în linie dreaptă cu marginea
exterioară a suprafeței de șlefuit.
Setarea regulatorului de viteză
(fig. 1)
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
DW650E
• Asiguraţi-vă că toate materialele
pentru şlefuire sunt bine securizate.
Rotiţi selectorul de viteză (b) în poziţia dorită. Cu
cât este mai mare numărul, cu atât este mai mare
viteza benzii.
• Verificaţi doar prin presarea uşoară
a piesei de prelucrat.
Extragerea prafului
SAC DE PRAF (FIG. 4)
1. Strângeți resortul (m) sacului de praf (g) și
eliberați-l între inelele de fixare (n).
2. Pentru o extragere eficientă a prafului, goliţi
sacul de praf atunci când este plin la o treime
din capacitate.
3. Scoateți sacul de praf, deschideți fermoarul și
scuturați ușor sacul de praf.
ADAPTOR DE EXTRAGERE A PRAFULUI
(FIG. 5)
Înșurubați adaptorul de extragere a prafului (h) în
priză (o).
Ori de câte ori este posibil, conectaţi un dispozitiv
de extracţie a prafului, conceput în conformitate
cu regulamentele relevante referitoare la emisiile
de praf.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un
extractor sau un colector de praf
fără protecţie corespunzătoare
pentru scântei rezultate din şlefuirea
metalelor.
AVERTISMENT:
• Nu şlefuiţi magneziu!
• Nu șlefuiți cu granulație grosieră
suprafețele din metal pur.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
Şlefuirea (fig. 1)
Un mâner de ghidare (i) a fost prevăzut pentru un
control optim al uneltei atunci când se utilizează
mașina de șlefuit fără suportul fix.
1. Începeţi cu materialul abraziv cu granulaţia
cea mai mare.
2. Deplasaţi mașina de șlefuit cu mişcări lungi,
de măturare.
3. Verificaţi lucrarea la intervale scurte de timp.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 6)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul principal (aa) şi cealaltă mână
să fie ţinută pe mânerul de ghidare (i) al uneltei,
conform ilustraţiei.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Pornire: apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (a).
Pentru funcţionare continuă, apăsaţi, de
asemenea, butonul de blocare (c).
Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. OPRIŢI
întotdeauna unealta atunci când aţi terminat lucrul
şi înainte de a o deconecta.
Reprezentantul dvs. vă poate furniza informații
detaliate despre foile de șlefuit.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
11
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Goliți periodic sacul de praf sau curățați adaptorul
de extragere a prafului.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00223610 - 18-12-2013
12
DW650
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT 6
©
13
DW650E
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT 6
©
14
Download PDF

advertising