DE8000 | DeWalt DE8000 PLANER STAND instruction manual

®
49
DE8000
Dansk
1
Deutsch
5
English
9
Español
13
Français
17
Italiano
21
Nederlands
25
Norsk
29
Português
33
Suomi
37
Svenska
41
∂ÏÏËÓÈη
45
Copyright DEWALT
50
12
1
10
2
11
3
5
4
7
6
9
8
4
A1
13
18
16
17
14
A2
51
15
7
14
17
23
27
22
28
25
21
16
24
26
B
3
2
18
19
C
52
9
20
29
14
7
D
8
12
3
17
14
7
18
E
53
30
F
13
90
O
12
31
10
17
3
G
H
32
34
33
35
7
I
54
55
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
Fax:
Service fax:
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
Fax:
70 20 15 10
48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
Fax:
06 12 62 16
061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel:
Fax:
Fax:
977 29 71 00
977 29 71 38
977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Tlx:
Fax:
472 20 39 20
30 62 24F
472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel:
Fax:
037 43 40 60
037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
012 78 18 00
012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
03 92 38 72 04
03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
Fax:
07 65 08 22 01
07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel:
Fax:
22 90 99 00
22 90 99 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
Tlx:
Fax:
022 26 61 16
13228 Black A
022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel:
Tlx:
Fax:
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
Fax:
031 68 61 00
031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
TËÏ:
Fax:
Service:
02 719 07 12
02 721 40 45
02 719 08 10
019 24 28 70
019 24 28 69
019 24 28 76-7
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
Tel:
Fax:
017 53 57 42 77
017 53 52 13 12
06-97
56
DANSK
OVERFLADEBEHANDLINGS/FORTYKKELSES PÅMONTERING
DE8000
Tillykke!
Sikkerhedsinstruktioner
Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle der bruger
maskinen har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående regler, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
Fabrikantens erklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 1
da - 2
da - 2
da - 2
da - 3
da - 3
da - 4
Tekniske data
Maks. overfladebehandlingsvidde 90°
Maks. overfladebehandlingsvidde 45°
Maks. fortykkelseskapacitet
Maks. høvledybde
Fortykkelsesbord
Overfladebehandlings anlægningspladelængde
Vægt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
DEWALT erklærer, at ovennævnte tilbehør er fremstillet i
overensstemmelse med 89/392/EØF.
Dette udstyr må ikke tages i brug, før der foreligger en erklæring på, at det
elværktøj som udstyret skal tilsluttes overholder 89/392/EØF (som attesteret
med CE-mærket på elværktøjet).
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
• Påmonteringen skal være i plan og stabil hele tiden.
• Hold arbejdet fuldstændig fri for fremmede objekter.
• Benyt påmonteringen med værktøjet og tilbehøret specificeret kun i
denne vejledning.
• Sikre påmonteringen omhyggeligt.
• Arbejd med lukkede hænder.
• Vær sikker på at dit arbejdsområde er behørig oplyst.
Overfladebehandling/fortykkelse
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Fabrikantens erklæring
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Generelt
1 Støvudsug
Behørig støvudsug er specielt vigtigt, hvis bøge- eller egestøv bliver
produceret. Da høvlen producerer støv og spåner, anbefales det at
benytte støvudsug.
2 Bær sikkerhedsbriller
Benyt også en ansigts eller støvmaske for at beskytte mod støv eller
flyvende partikler.
3 Beskyttelsesanordninger
Operer kun værktøjet og påmonteringen med alle
sikkerhedsanordninger på rette sted.
4 Undersøg arbejdsstykket
Fjern alle søm, hæfteklemmer og andre metalstykker.
5 Skærebladene
Benyt kun skarpe og ubeskadiget skæreblade.
6 Beskadiget dele
Før brug undersøg værktøjet, strømforsyningskabelet og kontakten
omhyggeligt for tegn på skade. Skader skal repareres af et DEWALT
serviceværksted, før du benytter værktøjet eller påmonteringen.
7 Start af høvlen
Før slukning, fjern alle justerede skruenøgler fra høvlen og
påmonteringen.
8 Operation af høvlen og påmonteringen
Overbelast ikke høvlen ved at fodre den med for stor hastighed. Før
altid materialet ind mod rotationsretningen af skæreblokken. Benyt altid
en skubbestok, specielt når du arbejder med mindre arbejdsstykker.
9 Standsning af høvlen
Efter slukning vil skæreblokken fortsætte med at løbe i nogle få
sekunder. Forsøg ikke at blokere dette.
10 Vedligehold din påmontering med omhu
Hold din påmontering ren og i god stand for forbedret og sikker
præstation. Følg instruktionerne for vedligeholdelse. Hold alle
betjeningerne tørre, rene og frie for olie og fedt.
11 Få din påmontering repareret af et DEWALT serviceværksted
Denne påmontering er i overensstemmelse med de relevante
sikkerhedsregulationer. For at undgå fare må den kun blive repareret af
kvalificerede teknikere.
da - 1
DANSK
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Overfladebehandlings/fortykkelses påmontering
1 Støttefod
1 Støttebuk med foden
1 Støtte til håndtaget
1 Tændkilen for DW678, DW678K & DW678EK
1 Plastikposen indeholder:
5 skruer
5 møtrikker
1 sikkerhedsklips
2 anlægsplade sikkerhedsknapper
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Din DEWALT overfladebehandlers/fortykkelses påmontering DE8000 er
blevet designet til at udvidde brugen af din DW678, DW678K eller
DW678EK høvl ved at konvertere den til en kompakt høvl/fortykkelser.
A1
1 Tændkilen
2 Sikkerhedsklips
3 Skærmmøtrikker
4 Arbejdsbænkklemmehuller
5 Fortykkelses justerer
6 Aluminium ramme
7 Fortykkelsesbord
8 Bordhøjdejusterer
9 Fortykkelsesskala
10 Overfladebehandlings justerer
11 Høvledybdejusterer
12 Bladsikkerhedsanordning for fortykkelse
A2
13 Vendbar anlægsplade
14 Fortykkelsesbordklemme
15 Anlægsplade sikkerhedsskruer
16 Bagerste støttefod
17 Støttebuk med foden
18 Høvle monteringsstave
Nulspændingsafbryder
En nulspændingsafbryder fås som tilbehør. Den tilbyder de følgende
fordele:
- Optimal sikkerhed: den forebygger, at maskinen renstarter uagtsomt i
tilfældet af at stømforsyningen brydes.
- Den tillader lettere adgang til at tænde og slukke håndfræseren.
Samling og justering
Monter ikke andre værktøjer end DW678, DW678K eller
DW678EK.
Samling af påmonteringen (fig. A & B)
De skruer og møtrikker som er nødvendigt for at samle påmonteringen
bliver leveret med overfladebehandlers/fortykkelses påmonteringen.
• Løsgør fortykkelsestabelklemmen (14).
• Rejs fortykkelsesbordet (7) ved at dreje bordhøjde justeren (8).
• Monter den bagerste støttefod (16), armen (26) og støttebukken med
fod (17) benyttende møtrikkerne og skruerne (21 til 27) som vist.
da - 2
Montering af høvlen (fig. C)
• Fjern vingemøtrikkerne (3) og sikkerhedsklips (2).
• Ophæng høvle monteringsstavene (18) og monter høvlen som vist.
• Geninstaller vingemøtrikkerne (3).
• Vend høvlen til overfladebehandlings eller fortykkelses position og
fastgør vingemøtrikkerne (3).
• Tilpas sikkerhedsklipsen (2) ind i den rigtige rille på den bagerste
monteringsstav.
Kalibrering (fig. A & D)
Kalibrationsproceduren skal kun udføres en gang.
• Fjern kalibrationsanlægningspladen (20) og placer den på
fortykkelsesbordet (7), måleknaster (29) op.
• Indstil bordhøjden til 15 mm benyttende bordhøjdejustereren (8).
• Sikre justereren benyttende fortyknings bordklemmen (14).
• Drej høvlen ind i fortykkelses position og check at alle fire måleknaster
er i plan med høvleskoen. Juster som det er nødvendigt.
• Fastgør vingemøtrikkerne (3).
• Løsgør fortykkelsestabelklemmen (14) og lavgør fortykkelsesbordet (7).
• Fjern kalibrationsanlægningspladen og geninstaller den i dens originale
position som en side-sikkerhedsanordning.
Justering af høvledybden
For høvledybde justering, henvises til instruktionsvejledningen
på høvlen.
Lav kun flade skæringer, idet du passerer materialet adskillige
gange, hvis det er nødvendigt. For at få det bedste resultat,
udvælg en maksimal høvldybde på 1,5 mm.
Fortykkelses position (fig. A & E)
• Fjern den modsatte parallelle anlægsplade (13) ved at løsgøre
stjernemøtrikkerne (15).
• Drej støttebukken (17) til siden eller fjern den og drej høvlen ind i
fortykkelses position. Høvlens monterede stave (18) hviler nu i
bukkene (30).
Fortykkelsesbord højdejustering (fig. A)
• Løsgør fortykkelsesbord klemmen (14).
• Forhøj eller lavgør bordet ved at dreje bordhøje justeringsskruen (19).
• Fastgør fortykkelsesbord klemmen (14).
Overfladebehandlings position (fig. B & F)
• Fjern kalibrationsanlægningspladen.
• Løsgør fortykkelsesbord klemmen (14).
• Indstil fortykkelsesbordet (7) til bundposition.
• Drej bladsikkerhedsanordningen (12) til siden og drej høvlen ind i
overfladebehandlings position. Høvlemonterings staven (12) hviler nu i
støttebukkene (17).
• Check at det bagerste af høvlen hviler på armen (28 i fig. B).
• Hvis det er nødvendigt, løsgør skruen (26) benyttende en skruetrækker.
• Juster armen (28 i fig. B) i dets rille og sikre skruen.
• Fastgør vingemøtrikken (3) for at låse høvlen i overfladebehandlings
position.
Montering af den modsatte parallelle anlægningsplade (fig. A2)
• Lavgør sidesikkerhedsanordningen på høvlen og installer den modsatte
parallelle anlægningsplade (13).
• Fastgør stjerneknapperne (15).
• For 45° afskrået arbejdsstykker, fjern stjerneknapperne (15), vend
anlægspladen, juster stjerneknapperne og rengør anlægningspladen på
høvleskoen.
2
DANSK
Justering af bladsikkerhedsanordningen (fig. G)
Bladsikkerhedsanordningen (12) er monteret på en støttebuk (17), som
kan drejes væk, når høvlen ikke er i overfladebehandlings position.
Når høvlen er i overfladebehandlings position, giver bukkene også støtte til
høvlemonterings staven. Bladsikkerhedsanordnings højden kan justeres.
• Løsgør overfladebehandler justereren (10), juster bladhøjden i rillen (31)
og fastgør skruen.
Justering af høvlen i overfladebehandlings position til at være 90° til
den modsatte anlægsplade (fig. C & G)
Kalibrations procedure skal kun udføres en gang.
• Benyt en vinkel til at checke at vinklen er 90°.
Hvis dette ikke er tilfældet:
• Fjern den modsatte anlægsplade (13).
• Løsgør vingeskruerne (3).
• Drej sikkerhedsanordning (12) væk.
• Drej høvlen op.
• Juster højdejusterings skruen (19) så det passer.
Støvudsug
• Benyt støvudsugsadapteren på din høvl, og installer den som
beskrevet i instruktionsvejledningen på din høvl.
• Arbejd altid med lukkede hænder.
• Hold hænderne væk fra den roterende skæreblok!
Overfladebehandling ved 45° (fig. H)
• Vend den parallelle anlægningsplade (13) som beskrevet ovenover.
• Fortsæt som beskrevet for overfladebehandling ved 90°.
Fortykning (fig. I)
• Indstil fortykningsbordet (7) til den krævede højde, som tillader
spånrydningen.
• Placer arbejdstykket på fortykkelsesbordet (7) og fodre arbejdsstykket
jævnt under lederbladet (32) og parallelle med høvleskoen.
• På udfodrings siden, træk arbejdsstykket ud idet du holder det nedad.
I tilfælde af for meget modstand, reducer høvledybden og
check bladene.
Den glidende spånanlægninsplade (33) kan åbnes for bedre udsyn af
fortykkelsesoperationen.
• Løsgør skruen (34) og glid spånanlægningspladen (33) i retningen af
pilen (35).
Bær beskyttelsesbriller under arbejdet.
Vedligeholdelse
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
• For korte arbejdsstykker, benyt altid en skubbestav.
Før værktøjet tages i brug:
• Check at værktøjet er monteret som beskrevet ovenover.
• Check at alle sikkerhedsanordninger og anlægningsplader er i perfekt
arbejdsorden og monteret korrekt.
• Tilslut en støvudsuger.
• Indstil den krævede høvldybde (referer til instruktionsvejledningen på
din høvl).
Starte og stoppe (fig. A)
• Pres afbryderen på din høvl.
• Lås værktøjet i ON-position med kilen (1).
• Værktøjet stoppes med at fjerne kilen.
Med nulspændingsafbryder (tilbehør)
• Pres afbryderen på din høvl.
• Lås værktøjet i ON-position.
• Løft kontaktlåget og indsæt værktøjets kontakt bagved forbinderen.
• Forbind maskinebordet til elforsyningen ved at indsætte et
forlængerkabel ind i nulspændingsafbryderen.
• For at tænde høvlen, tryk på den grønne knap på
nulspændingsafbryderen.
• For at slukke høvlen, tryk på den røde knap på
nulspændingsafbryderen.
Dit produkt er fremstillet til at fungere i meget lang tid med mindst mulig
vedligeholdelse. For at produktet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at det behandles korrekt og rengøres jævnligt.
• Fjern støv og spåner benyttende trykluft.
Smøring
Din påmontering kræver ingen yderligere smøring.
Rengøring
Rengør påmonteringen regelmæssigt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
Overfladebehandling
Overfladebehandling ved 90° (fig. A2)
• Pres materialet fast mod parallelle anlægningspladen og på høvleskoen
og fodre det mod den roterende skæreblok.
Bladets sikkerhedsanordning vil udføre arbejdet og returnere til
dets originale position automatisk.
3
da - 3
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALT-værktøj, kan du returnere
værktøjet til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALT-værktøj inden for de første
12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af materiale-eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
da - 4
4
DEUTSCH
ABRICHT- UND DICKENHOBELSTÄNDER DE8000
Herzlichen Glückwunsch!
Sicherheitshinweise
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT entschieden, das die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des in
Kombination mit dieser Zusatzeinrichtung zu verwendenden Elektrowerkzeuges. Beachten Sie auch alle anderen gültigen Sicherheitsvorschriften.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt
benutzen. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Technische Daten
Hersteller-Erklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 1
de - 2
de - 2
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
Technische Daten
Max. Abrichtbreite 90°
Max. Abrichtbreite 45°
Max. Materialmaße beim Dickenhobeln
Max. Spanabnahme
Dickentisch
Anschlaglänge
Gewicht
Abrichten/Dickenhobeln
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Hersteller-Erklärung
DE8000
DEWALT erklärt hiermit, daß die oben erwähnte Zusatzeinrichtung der
Richtlinie 89/392/EWG entspricht.
Die Inbetriebnahme dieser Einrichtung ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß das Elektrowerkzeug, das mit dieser Einrichtung
verbunden werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 89/392/EWG
entspricht (erkennbar durch die CE-Kennzeichnung am Elektrowerkzeug).
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
5
• Die Zusatzeinrichtung muß jederzeit waagerecht ausgerichtet und stabil
aufgestellt sein.
• Halten Sie Fremdobjekte dem Arbeitsbereich fern.
• Verwenden Sie die Zusatzeinrichtung nur mit den in dieser Anleitung
angegebenen Elektrowerkzeugen und Zubehörteilen.
• Sichern Sie das Elektrowerkzeug sorgfältig.
• Arbeiten Sie mit geschlossenen Händen.
• Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
1 Staubabsaugung
Bei der Holzbearbeitung mit dem Hobel fällt immer Staub an. Verwenden Sie zur Staubabsaugung möglichst einen Entstauber nach Norm
TRGS 553. Eine gute Staubabsaugung ist besonders wichtig bei der
Bearbeitung von Buchen- oder Eichenholz.
2 Benutzen Sie eine Schutzbrille
Verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
3 Schutzvorrichtungen
Beim Betreiben des Elektrowerkzeuges und der Zusatzeinrichtung
müssen sämtliche Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
4 Prüfen Sie das Werkstück
Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und Metallgegenstände aus
dem Werkstück entfernt werden.
5 Messer
Verwenden Sie nur scharfe, unbeschädigte Messer.
6 Schadhafte Teile
Vor Gebrauch sind die Zusatzeinrichtung, das Elektrowerkzeug, das
Kabel und der Stecker auf Beschädigungen zu überprüfen. Lassen Sie
etwaige Schäden durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt beheben, bevor Sie die Einrichtung oder das Elektrowerkzeug benutzen.
7 Einschalten des Hobels
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge aus der Zusatzeinrichtung und dem Hobel entfernt worden sind.
8 Betrieb des Hobels und der Zusatzeinrichtung
Überlasten Sie den Hobel nicht durch eine zu große Zufuhrgeschwindigkeit. Führen Sie das Material immer gegen die Drehrichtung der Messerwelle zu. Verwenden Sie immer einen Schiebestock, vor allem bei der Verarbeitung kleiner Werkstücke.
9 Ausschalten des Hobels
Nach dem Ausschalten wird sich die Messerwelle noch einige Sekunden lang weiterdrehen. Versuchen Sie nicht, sie zu blockieren.
10 Pflegen Sie Ihre Zusatzeinrichtung mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Zusatzeinrichtung scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften. Halten Sie
alle Bedienungselemente trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
11 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Diese Zusatzeinrichtung entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten Fachmann ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
de - 1
DEUTSCH
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Abricht- und Dickenhobelständer
1 Stützfuß
1 Stützbügel mit Fuß
1 Stütze für Griff
1 Schalter-Arretierkeil für DW678, DW678K & DW678EK
1 Plastikbeutel mit:
5 Schrauben
5 Muttern
1 Sicherungsklammer
2 Kreuzgriffschrauben für Anschlag
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 & A2)
Ihr DEWALT Abricht- und Dickenhobelständer DE8000 wurde dazu
entwickelt, die Vielseitigkeit Ihres Hobels vom Typ DW678, DW678K oder
DW678EK zu erweitern, indem dieser in einen kompakten Abricht- und
Dickenhobel umgewandelt wird.
A1
1 Schalter-Arretierkeil
2 Sicherungsklammer
3 Flügelmuttern
4 Öffnungen für Schraubzwingen
5 Justiervorrichtung Dickenhobeln
6 Alu-Druckgußrahmen
7 Dickenhobeltisch
8 Verstellung für Dickenhobeltisch
9 Dickenhobel-Skala
10 Justierschraube Abrichthobeln
11 Spantiefeneinstellknopf
12 Pendelschutzhaube
A2
13 Parallelanschlag
14 Arretiermutter Dickenhobeltisch
15 Kreuzgriffschrauben zur Befestigung des Anschlags
16 Hinterer Stützfuß
17 Stützbügel
18 Maschinenhalterungsachsen
Sicherheitsschalter
Als Sonderzubehör ist ein Sicherheitsschalter lieferbar.
Er bietet folgende Vorteile:
- größte Sicherheit: er verhindert, daß das Elektrowerkzeug bei Wiedereinsetzen der Spannung nach einem Spannungsausfall unkontrolliert
wieder anläuft.
- bequemste Bedienung: er erlaubt es, den EIN-/AUS-Schalter des
Hobels zu arretieren.
Zusammenbauen und Einstellen
Montieren Sie keine anderen Elektrowerkzeuge als die DW678,
DW678K oder DW678EK.
Montieren des Ständers (Abb. A & B)
Die zur Montage des Ständers benötigten Schrauben und Muttern werden
mitgeliefert.
• Lösen Sie die Arretiermutter (14).
de - 2
• Heben Sie den Dickenhobeltisch (7) an, indem Sie den Verstellknopf (8)
drehen.
• Montieren Sie den hinteren Stützfuß (16), den Arm (28) und den
Stützbügel mit Fuß (17) gemäß der Abbildung mit Hilfe der Muttern und
Schrauben (21 bis 27).
Montieren des Hobels (Abb. C)
• Entfernen Sie die Flügelmuttern (3) und die Sicherungsklammer (2).
• Klappen Sie die Maschinenhalterungsachsen (18) auf und montieren
Sie den Hobel gemäß der Abbildung.
• Montieren Sie die Flügelmuttern (3) wieder.
• Schwenken Sie den Hobel in die Abricht- oder Dickenhobelposition
und ziehen Sie die Flügelmuttern (3) an.
• Montieren Sie die Sicherungsklammer (2) wieder in der entsprechenden Rille der hinteren Halterungsachse.
Einstellung (Abb. A & D)
Die Einstellprozedur braucht nur einmal vorgenommen zu werden.
• Nehmen Sie die Einstellehre (20) ab und legen Sie sie mit den Zapfen
(29) nach oben auf den Dickenhobeltisch (7).
• Stellen Sie mittels des Verstellknopfes (8) die Tischhöhe auf 15 mm ein.
• Sichern Sie die Einstellung, indem Sie die Arretiermutter (14) anziehen.
• Schwenken Sie den Hobel in die Dickenhobelposition und sorgen Sie
dafür, daß alle vier Zapfen (29) mit der Hobelsohle fluchten.
• Ziehen Sie die Flügelmuttern (3) an.
• Lockern Sie die Arretiermutter (14) und senken Sie den Dickenhobeltisch (7).
• Entfernen Sie die Einstellehre und montieren Sie sie wieder an der
ursprünglichen Stelle als Seitenschutz.
Einstellen der Spantiefe
Für die Spantiefeneinstellung schlagen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung Ihres Hobels nach.
Stellen Sie keine Spantiefe von mehr als 1,5 mm ein. Größere
Spantiefen erzielen Sie am besten in mehreren Arbeitsgängen.
Dickenhobelposition (Abb. A & E)
• Lösen Sie die Sternknöpfe (15) und entfernen Sie den Parallelanschlag
(13).
• Drehen Sie den Stützbügel (17) beiseite oder entfernen Sie ihn.
Schwenken Sie den Hobel in die Dickenhobelposition. Die
Maschinenhalterungsachsen (18) rasten nun auf den Stützen (30).
Einstellung der Dickenhobeltischhöhe (Abb. A)
• Lösen Sie die Arretiermutter (14).
• Heben Sie den Tisch an oder senken Sie ihn, indem Sie den Verstellknopf (19) drehen.
• Ziehen Sie die Arretiermutter (14) an.
Abrichtposition (Abb. B & F)
• Entfernen Sie die Einstellehre.
• Lockern Sie die Arretiermutter (14).
• Bringen Sie den Dickenhobeltisch (7) in die untere Position.
• Drehen Sie die Schutzhaube (12) beiseite oder entfernen Sie sie.
Schwenken Sie den Hobel in die Abrichtposition. Die Maschinenhalterungsachse (18) rastet nun im Stützbügel (17).
• Prüfen Sie, ob der hintere Teil des Hobels auf dem Arm (28 in Abb. B)
rastet.
• Ggf. lösen Sie die Schraube (26) mit Hilfe eines Schraubenziehers.
• Richten Sie den Arm (28 in Abb. B) mit der Spalte aus und ziehen Sie
die Schraube an.
• Ziehen Sie die Flügelmutter (3) an, um den Hobel in der Abrichtposition
zu sichern.
6
DEUTSCH
Montieren des Parallelanschlags (Abb. A2)
• Senken Sie den Seitenschutz des Hobels und montieren Sie den
Parallelanschlag (13) wie in der Abbildung.
• Ziehen Sie die Sternknöpfe (15) an.
• Für 45° schräge Werkstücke entfernen Sie die Sternknöpfe (15),
drehen den Parallelanschlag herum, befestigen die Sternknöpfe wieder
und richten den Anschlag mit der Hobelsohle aus.
Einstellen des Messerschutzes (Abb. G)
Der Messerschutz (12) ist auf einer Stütze (17) montiert, die sich beiseite
schenken läßt, wenn der Hobel nicht in Abrichtposition ist. In der
Abrichtposition dient die Stütze auch als Träger für die
Maschinenhalterungsachse. Die Messerschutzhöhe läßt sich einstellen.
• Lockern Sie die Justierschraube (10), stellen Sie die Höhe des
Messerschutzes in der Spalte (31) ein und ziehen Sie die Schraube an.
Einstellen des Hobels in Abrichtposition auf 90° zum Parallelanschlag
(Abb. C & G)
Die Einstellprozedur braucht nur einmal vorgenommen zu werden.
• Prüfen Sie mit einem Winkel, ob der Hobel im rechten Winkel zum
Parallelanschlag steht.
Ist dies nicht der Fall:
• Entfernen Sie den Parallelanschlag (13).
• Lösen Sie die Flügelmuttern (3).
• Schwenken Sie den Messerschutz (12) weg.
• Schwenken Sie den Hobel hoch.
• Stellen Sie mit dem Verstellknopf (19) den rechten Winkel ein.
Staubabsaugung
• Verwenden Sie den Staubabsaugadapter Ihres Hobels und installieren
Sie ihn gemäß der Beschreibung in der Bedienungsanleitung des
Hobels.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Verwenden Sie für kurze Werkstücke immer einen Schiebestock.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug gemäß den obigen
Hinweisen montiert wurde.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind und einwandfrei funktionieren.
• Schließen Sie einen Entstauber an.
• Stellen Sie die gewünschte Spantiefe ein (schlagen Sie hierzu in der
Bedienungsanleitung Ihres Hobels nach).
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter Ihres Hobels ein.
• Arretieren Sie den Hobel mittels des Schalter-Arretierkeils (1) in
EINgeschalteter Position.
• Zum AUSschalten des Hobels entfernen Sie den Arretierkeil.
• Zum EINschalten des Hobels drücken Sie die grüne Taste des
Sicherheitsschalters.
• Zum AUSschalten des Hobels drücken Sie die rote Taste des
Sicherheitsschalters.
Abrichten
Abrichten 90° (Abb. A2)
• Drücken Sie das Werkstück fest gegen den Parallelanschlag und auf
die Hobelsohle. Führen Sie es gegen die Messerwelle.
Der Messerschutz wird automatisch weichen und in seine
ursprüngliche Position zurückkehren.
• Arbeiten Sie immer mit geschlossenen Händen.
• Halten Sie Ihre Hände der rotierenden Messerwelle fern.
Abrichten 45° (Abb. H)
• Drehen Sie den Parallelanschlag (13) gemäß den obigen Hinweisen
herum.
• Gehen Sie wie für Abrichten 90° vor.
Dickenhobeln (Abb. I)
• Stellen Sie den Dickenhobeltisch (7) auf die gewünschte Höhe;
sorgen Sie für einen ausreichenden Spanauslaß.
• Legen Sie das Werkstück auf den Dickenhobeltisch (7) und führen Sie
es gleichmäßig unter das Druckblech (32) und parallel zur Hobelsohle.
• Ziehen Sie das Werkstück an der Ausfuhrseite heraus; heben Sie es
hierbei nicht an.
Falls Sie zu viel Druck zum Vorschub gebraucht wird, verringern Sie die Spantiefe und prüfen Sie die Messer.
Sie können den Schutzschieber (33) öffnen, damit Sie den Dickenhobelvorgang besser beobachten können.
• Lösen Sie die Schraube (34) um einige Umdrehungen und schieben Sie
den Schutzschieber (33) in Richtung des Pfeils (35).
Tragen Sie hierbei eine Schutzbrille.
Wartung
Ihre DEWALT-Zusatzeinrichtung wurde für eine lange Lebensdauer und
einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
• Entfernen Sie Staub und Späne mit Hilfe von Druckluft.
Schmieren
Ihre Zusatzeinrichtung erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
Reinigen Sie die Zusatzeinrichtung regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Bei Verwendung eines Sicherheitsschalters (Zubehör)
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter Ihres Hobels.
• Arretieren Sie den Hobel in EINgeschalteter Position.
• Klappen Sie den Steckerdeckel hoch und schließen Sie das Elektrowerkzeug an.
• Schließen Sie die Stationäreinrichtung am Stromnetz an, indem Sie ein
Verlängerungskabel auf den entsprechenden Anschluß des Sicherheitsschalters stecken.
7
de - 3
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Maschinenzubehör enthält Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können, und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Maschinenzubehör haben ein
Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine
problemlose Rückgabe von Maschinenzubehör ermöglicht. Ausgediente
DEWALT-Produkte können beim Handel abgegeben oder direkt an
DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine
Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht
verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für
den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Produktes nicht völlig
zufrieden sind, können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihr DEWALT-Produkt unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Produkte und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Produkten geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite. Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen
haben, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer
Wahl diese in gewissem Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem
Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 4
8
ENGLISH
SURFACING/THICKNESSING ATTACHMENT DE8000
Congratulations!
Safety instructions
You have chosen a DEWALT product. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional users.
Observe the safety regulations in the instruction manual of the Power
Tool to be connected to this attachment. Also observe any applicable
additional safety rules. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
Table of contents
Technical data
Manufacturer’s declaration
Safety instructions
Package contents
Description
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 1
en - 2
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
Technical data
Max. surfacing width 90°
Max. surfacing width 45°
Max. thicknessing capacity
Max. planing depth
Thicknessing table
Surfacing fence length
Weight
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
82
45
80 x 80
4.0
500 x 80
350
3.7
Manufacturer’s Declaration
DE8000
DEWALT declares that the attachment mentioned above has been
designed in compliance with 89/392/EEC.
This attachment must not be put into service until it is established that the
Power Tool to be connected to this attachment is in compliance with
89/392/EEC (identified by the CE-marking on the Power Tool).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
9
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
General
• The attachment must be level and stable at all times.
• Keep the work top clear of foreign objects.
• Use the attachment with the Power Tools and accessories specified in
this manual only.
• Secure the Power Tool carefully.
• Work with closed hands.
• Make sure that your work area is properly lighted.
Surfacing/thicknessing
1 Dust extraction
As the planer produces dust and chips, the use of dust extraction
equipment is recommended. Proper dust extraction is especially
important if beech or oak dust is produced.
2 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask to protect against dust or flying particles.
3 Protection devices
Only operate the Power Tool and attachment with all guards properly in
place.
4 Inspect workpiece
Remove any nails, staples and other metal parts.
5 Cutter blades
Use sharp and undamaged cutter blades only.
6 Damaged parts
Before operation, inspect the attachment, the Power Tool, the power
cable and the plug carefully for signs of damage. Have any damage
repaired by an authorized DEWALT repair agent before using the tool or
attachment.
7 Starting the planer
Before switching on, remove all adjustment spanners from the planer
and attachment.
8 Operating the planer and attachment
Do not overload the planer by feeding it at a too high rate. Always feed
the material against the rotational direction of the cutter block. Always
use a push stick, especially when working with smaller workpieces.
9 Stopping the planer
After switching off, the cutter block will continue to run for a few
seconds. Do not attempt to block it.
10 Maintain your attachment with care
Keep the attachment clean and in good condition for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance. Keep all controls
dry, clean and free from oil and grease.
11 Have your attachment repaired by an authorized DEWALT repair
agent
This attachment is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, it must only be repaired by qualified technicians.
en - 1
ENGLISH
Package contents
The package contains:
1 Surfacing/Thicknessing attachment
1 Support foot
1 Support bracket with foot
1 Support for handle
1 Switch wedge for DW678, DW678K & DW678EK
1 Plastic bag containing:
5 screws
5 nuts
1 securing clip
2 fence securing knobs
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 & A2)
Your DEWALT Surfacing/Thicknessing attachment DE8000 has been
designed to extend the versatility of your DW678, DW678K or DW678EK
planer by converting it into a compact planer/thicknesser.
A1
1 Switch wedge
2 Securing clip
3 Wing nuts
4 Bench clamp holes
5 Thicknessing adjuster
6 Aluminium frame
7 Thicknessing table
8 Table height adjuster
9 Thicknessing scale
10 Surfacing adjuster
11 Planing depth adjuster
12 Blade guard for thicknessing
A2
13 Reversible fence
14 Thicknessing table clamp
15 Fence securing knobs
16 Rear support foot
17 Support bracket with foot
18 Planer mounting rods
No-volt release switch
A no-volt release switch is available as an option. It offers the following
advantages:
- Optimum safety: It prevents the machine from restarting inadvertantly in
the event of a power loss.
- It allows easier switching of the planer.
Assembly and adjustment
Do not mount any Power Tools other than the DW678,
DW678K or DW678EK.
Assembling the attachment (fig. A & B)
The screws and nuts required to assemble the attachment are supplied
with the surfacing/thicknessing attachment.
• Slacken the thicknessing table clamp (14).
• Raise the thicknessing table (7) by rotating the table height adjuster (8).
• Mount the rear support foot (16), the arm (28) and support bracket with
foot (17) using the nuts and screws (21 through 27) as shown.
en - 2
Mounting the planer (fig. C)
• Remove the wing nuts (3) and the securing clip (2).
• Hinge the planer mounting rods (18) up and mount the planer as shown.
• Reinstall the wing nuts (3).
• Pivot the planer into surfacing or thicknessing position and tighten the
wing nuts (3).
• Fit the securing clip (2) in the appropriate groove of the rear mounting rod.
Calibration (fig. A & D)
The calibration procedure needs to be performed only once.
• Remove the calibration fence (20) and place it on the thicknessing table
(7), gauge cams (29) up.
• Set the table height to 15 mm using the table height adjuster (8).
• Secure the adjustment using the thicknessing table clamp (14).
• Pivot the planer into thicknessing position and check that all four gauge
cams (29) are level against the planing shoe. Adjust as required.
• Tighten the wing nuts (3).
• Loosen the thicknessing table clamp (14) and lower the thicknessing
table (7).
• Remove the calibration fence and reinstall it in its original position as a
side guard.
Adjusting the planing depth
For planing depth adjustment, refer to the instruction manual of
the planer.
Make shallow cuts only, passing the material several times if
required. For optimal results, select a maximum planing depth
of 1.5 mm.
Thicknessing position (fig. A & E)
• Remove the reversible parallel fence (13) by loosening the star
knobs (15).
• Swivel the support bracket (17) aside or remove it and pivot the planer
into thicknessing position. The planer mounting rods (18) now rest in
the brackets (30).
Thicknessing table height adjustment (fig. A)
• Loosen the thicknessing table clamp (14).
• Raise or lower the table by rotating the table height adjustment
screw (19).
• Tighten the thicknessing table clamp (14).
Surfacing position (fig. B & F)
• Remove the calibration fence.
• Loosen the thicknessing table clamp (14).
• Set the thicknessing table (7) to bottom position.
• Swivel the blade guard (12) aside and pivot the planer into surfacing
position. The planer mounting rod (18) now rests in the support
bracket (17).
• Check that the rear of the planer rests on the arm (28 in fig. B).
• If required, loosen the screw (26) using a screwdriver.
• Adjust the arm (28 in fig. B) in its slot and secure the screw.
• Tighten wing nut (3) to lock the planer in surfacing position.
Mounting the reversible parallel fence (fig. A2)
• Lower the side guard of the planer and install the reversible parallel
fence (13).
• Tighten the star knobs (15).
• For 45° bevelled workpieces, remove the star knobs (15), reverse the
fence, refit the star knobs and level the fence on the planer shoe.
10
ENGLISH
Adjusting the blade guard (fig. G)
The blade guard (12) is mounted on a support bracket (17) that can be
pivoted away when the planer is not in surfacing position. In surfacing
position, the bracket also serves as a support to the planer mounting rod.
The blade guard height is adjustable.
• Loosen the surfacing adjuster (10), adjust the blade guard height in the
slot (31) and tighten the screw.
Adjusting the planer in surfacing position to be 90° to the reversible
fence (fig. C & G)
The calibration procedure needs to be performed only once.
• Use a square to check that the angle is 90°.
If this is not the case:
• Remove the reversible fence (13).
• Loosen the wing nuts (3).
• Pivot guard (12) away.
• Pivot the planer up.
• Adjust the height adjustment screw (19) accordingly.
Dust extraction
• Use the dust extraction adapter of your planer and install it as
described in the instruction manual of the planer.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
• For short workpieces, always use a push stick.
Prior to operation:
• Check that the Power Tool is mounted as described above.
• Check that all guards and fences are in perfect working order and
mounted correctly.
• Connect a dust extractor.
• Set the required planing depth (refer to the instruction manual of
your planer).
Switching ON and OFF (fig. A)
• Press the ON/OFF-switch of your planer.
• Lock the Power Tool in ON-position using the wedge (1).
• To stop the tool, remove the wedge.
• Always work with closed hands.
• Keep your hands away from the rotating cutter block!
Surfacing at 45° (fig. H)
• Reverse the parallel fence (13) as described above.
• Proceed as described for surfacing at 90°.
Thicknessing (fig. I)
• Set the thicknessing table (7) to the required height allowing for the
chip clearance.
• Place the workpiece on the thicknessing table (7) and feed the
workpiece smoothly under the guide blade (32) and parallel to the
planing shoe.
• At the outfeed side, pull the workpiece out holding it down.
In case of excessive resistance, reduce the planing depth and
check the blades.
The sliding chip fence (33) can be opened for a better view of the
thicknessing operation.
• Slacken the screw (34) and slide the chip fence (33) in the direction of
the arrow (35).
Wear safety goggles during this operation.
Maintenance
Your DEWALT attachment has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
• Remove dust and chips using compressed air.
Lubrication
Your attachment requires no additional lubrication.
Cleaning
Regularly clean the attachment with a soft cloth.
Unwanted products and the environment
When using a no-volt release switch (option)
• Press the ON/OFF-switch of your planer.
• Lock the Power Tool in ON-position.
• Lift the plug cover and plug in the Power Tool behind the connector.
• Connect the machining table to the mains by plugging an extension
cable into the connector of the no-volt release switch.
• To switch the planer ON, press the green button of the no-volt release
switch.
• To switch the planer OFF, press the red button of the no-volt release
switch.
Take your attachment to an authorized DEWALT repair agent where it will
be disposed of in an environmentally safe way.
Surfacing
Surfacing at 90° (fig. A2)
• Press the material firmly against the parallel fence and on the planer
shoe and feed it against the rotating cutter block.
The blade guard will yield and return to its original position
automatically.
11
en - 3
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete as purchased,
to a participating Dealer, or an authorized DEWALT repair agent,
for a full refund or exchange. Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for the attachments.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual.
en - 4
12
ESPAÑOL
ACOPLAMIENTO DE CEPILLADO/REGRUESO DE8000
¡Enhorabuena!
Instrucciones de seguridad
Usted ha optado por un producto de DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Al utilizar Herramientas, observe las reglas de seguridad en vigor en
su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y
de incendio. Lea las instrucciones de seguridad siguientes antes de
utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Contenido
Características técnicas
Declaración del fabricante
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 1
es - 2
es - 2
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
Características técnicas
Anchura máx. de cepillado a 90°
Anchura máx. de cepillado a 45°
Capacidad máx. de regrueso
Profundidad máx. de cepillado
Banco de regrueso
Longitud de contraguía de cepillado
Peso
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas
de acuerdo a la norma 89/392/CEE.
Esta unidad no debe ponerse en servicio hasta que se haya determinado
que la herramienta eléctrica en la que va a acoplarse cumpla la norma
89/392/CEE (lo que viene certificado por la presencia del marcado CE en
la herramienta eléctrica).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
13
• El acoplamiento debe estar nivelado y estable en todo momento.
• Mantenga la superficie de trabajo despejada de objetos extraños.
• Utilice el acoplamiento únicamente con las Herramientas Eléctricas y
accesorios especificados en este manual.
• Sujete cuidadosamente la Herramienta Eléctrica.
• Trabaje con las manos cerradas.
• Asegúrese de que su área de trabajo esté debidamente iluminada.
Cepillado/regrueso
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Declaración del fabricante
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
General
1 Extracción de polvo
Debido a que el cepillo produce polvo y virutas, se recomienda el uso
de un equipo de extracción de polvo. La correcta extracción del polvo
es especialmente importante si se produce polvo de haya y roble.
2 Lleve gafas de seguridad
Utilice también una máscara facial o máscara contra el polvo para
protegerse del polvo o de las partículas que salgan disparadas.
3 Dispositivos de protección
Maneje la Herramienta Eléctrica y el acoplamiento únicamente cuando
todos los dispositivos protectores estén correctamente situados.
4 Inspeccione las piezas de trabajo
Retire todos los clavos, grapas y otras piezas metálicas.
5 Cuchillas cortadoras
Utilice únicamente cuchillas cortadoras afiladas y en buen estado.
6 Piezas dañadas
Con anterioridad a su manejo, inspeccione cuidadosamente el
acoplamiento, la Herramienta Eléctrica, el cable de corriente y el
enchufe, con el fin de detectar señales de daños. Haga reparar los
daños por un representante de reparaciones autorizado por DEWALT
antes de utilizar la herramienta o el acoplamiento.
7 Puesta en marcha del cepillo
Antes de accionar el interruptor de puesta en marcha, retire todas las
llaves de ajuste del cepillo y del acoplamiento.
8 Manejo del cepillo y del acoplamiento
No sobrecargue el cepillo, introduciendo el material a una velocidad
excesivamente alta. Introduzca siempre el material en dirección
contraria a la de la rotación del cabezal portacuchillas. Utilice siempre
una barra de empuje, especialmente cuando esté trabajando con
piezas más reducidas.
9 Parada del cepillo
Después de que haya desconectado el interruptor, el cabezal
portacuchillas continuará en marcha durante algunos segundos.
No intente bloquearlo.
10 Mantenga cuidadosamente su acoplamiento
Mantenga el acoplamiento limpio y en buen estado para conseguir un
rendimiento superior y más seguro. Aténgase a las instrucciones de
mantenimiento. Mantenga todos los controles secos, limpios y libres
de aceite y grasa.
11 Haga reparar su acoplamiento por un representante de
reparaciones autorizado por DEWALT
Este acoplamiento cumple las normas relevantes de seguridad.
Con el fin de evitar peligros, debe ser reparado únicamente por
técnicos cualificados.
es - 1
ESPAÑOL
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Acoplamiento de cepillado/regrueso
1 Pie de soporte
1 Escuadra de soporte con pie
1 Soporte para el mango
1 Cuña de interruptor para DW678, DW678K & DW678EK
1 Bolsa de plástico conteniendo:
5 tornillos
5 tuercas
1 pinza de sujeción
2 botones de sujeción de contraguía
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1 & A2)
Su acoplamiento DEWALT DE8000 de cepillado/regrueso ha sido
diseñado para aumentar la versatilidad de su cepillo DW678, DW678K o
DW678EK, convirtiéndola en un compacto cepillo/cepillo regruesador.
A1
1 Cuña de interruptor
2 Pinza de sujeción
3 Tuercas de aletas
4 Agujeros de abrazadera del banco
5 Regulador de regrueso
6 Estructura de aluminio
7 Banco de regrueso
8 Regulador de altura de banco
9 Regla de regrueso
10 Regulador de cepillado
11 Regulador de profundidad de cepillado
12 Dispositivo protector de cuchilla para el regrueso
A2
13 Contraguía reversible
14 Abrazadera del banco de regrueso
15 Botones de sujeción de contraguía
16 Pie de soporte posterior
17 Escuadra de soporte con pie
18 Guías de montaje del cepillo
Interruptor de desconexión por falta de corriente
Está disponible como opción un interruptor de desconexión por falta de
corriente. Ofrece las siguientes ventajas:
- Seguridad óptima. Evita que la máquina se vuelva a poner en marcha
por inadvertencia en el caso de un corte de corriente.
- Permite una conexión más fácil del cepillo.
Montaje y ajustes
No montar Herramienta Eléctrica alguna que no sea la DW678,
DW678K o DW678EK.
Ensamblaje del acoplamiento (fig. A & B)
Los tornillos y tuercas necesarios para el ensamblaje del acoplamiento
vienen con el acoplamiento de Cepillado/Regrueso.
• Afloje la abrazadera del banco de regrueso (14).
• Eleve el banco de regrueso (7), girando el regulador de la altura de
banco (8).
es - 2
• Monte el pie de soporte posterior (16), el brazo (28) y la escuadra de
soporte con pie (17), utilizando las tuercas y tornillos (del 21 al 27) tal y
como se muestra.
Montaje del cepillo (fig. C)
• Retire las tuercas de aletas (3) y la pinza de sujeción (2).
• Gire hacia arriba las guías de montaje del cepillo (18) y monte el cepillo
tal y como se muestra.
• Vuelva a instalar las tuercas de aletas (3).
• Haga pivotar el cepillo hasta la posición de cepillado o regrueso y
apriete las tuercas de aletas (3).
• Inserte la pinza de sujeción (2) en la ranura apropiada de la guía de
montaje posterior.
Calibración (fig. A & D)
El procedimiento de calibración solo debe realizarse una vez.
• Retire la contraguía de calibración (20) y colóquela sobre el banco de
regrueso (7), con los gramiles de leva (29) hacia arriba.
• Fije la altura del banco en 15 mm, utilizando el regulador de altura de
banco (8).
• Fije el ajuste utilizando la abrazadera del banco de regrueso (14).
• Haga pivotar el cepillo hasta la posición de regrueso y compruebe que
los cuatro gramiles de leva estén nivelados con respecto a la zapata de
cepillar. Ajuste según sea necesario.
• Apriete las tuercas de aletas (3).
• Afloje la abrazadera del banco de regrueso (14) y haga descender el
banco de regrueso (7).
• Retire la contraguía de calibración y vuelva a instalarla en su posición
original como contraguía lateral.
Ajuste de la profundidad del cepillado
Para el ajuste de la profundidad de cepillado, consulte el
manual de instrucciones del cepillo.
Realice únicamente cortes poco profundos, pasando el
material varias veces si es necesario. Para conseguir
resultados óptimos, seleccione una profundidad máxima de
cepillado de 1,5 mm.
Posición de regrueso (fig. A & E)
• Retire la contraguía paralela reversible (13), aflojando los botones en
forma de estrella (15).
• Gire la escuadra de soporte (17) hacia un lado o retírela y haga pivotar
el cepillo hasta la posición de regrueso. Las guías de montaje del
cepillo (18) descansan ahora en las escuadras (30).
Ajuste de la altura del banco de regrueso (fig. A)
• Afloje la abrazadera del banco de regrueso (14).
• Eleve o haga descender el banco, girando el tornillo de ajuste de altura
de banco (19).
• Apriete la abrazadera del banco de regrueso (14).
Posición de cepillado (fig. B & F)
• Retire la contraguía de calibración.
• Afloje la abrazadera del banco de regrueso (14).
• Fije el banco de regrueso (7) en la máxima posición inferior.
• Gire el dispositivo protector de la cuchilla (12) hacia un lado y haga
pivotar el cepillo hasta la posición de cepillado. La guía de montaje del
cepillo (18) descansa ahora en la escuadra de soporte (17).
• Compruebe que la parte posterior del cepillo descanse sobre el brazo
(28 en el fig. B).
• Si es necesario, afloje el tornillo (26) con un destornillador.
• Ajuste el brazo (28 en el dib. B) en su ranura y fije el tornillo.
• Apriete la tuerca de aletas (3) para fijar el cepillo en posición de
cepillado.
14
ESPAÑOL
Montaje de la contraguía paralela reversible (fig. A2)
• Baje la contraguía lateral del cepillo e instale la contraguía paralela
reversible (13).
• Apriete los botones en forma de estrella (15).
• Para las piezas biseladas en 45º, retire los botones en forma de estrella
(15), invierta la contraguía, vuelva a colocar los botones en forma de
estrella y nivele la contraguía sobre la zapata de cepillar.
Ajuste del dispositivo protector de la cuchilla (fig. G)
El dispositivo protector de la cuchilla (12) va montado en una escuadra de
soporte (17) que puede hacer pivotar a fin de apartarlo cuando el cepillo
no esté en posición de cepillado. En posición de cepillado, la escuadra
también sirve de soporte para la guía de montaje del cepillo. La altura del
dispositivo protector de la cuchilla es ajustable.
• Afloje el regulador de cepillado (10), ajuste la altura del dispositivo
protector de la cuchilla en la ranura (31) y apriete el tornillo.
Ajuste del cepillo en posición de cepillado para que esté a 90º de la
contraguía reversible (fig. C & G)
El procedimiento de calibración solo debe realizarse una vez.
• Utilice una escuadra de carpintero para comprobar que el ángulo sea
de 90°.
Si no es así:
• Retire la contraguía reversible (13).
• Afloje las tuercas de aletas (3).
• Haga pivotar el dispositivo protector (12) para apartarlo.
• Haga pivotar el cepillo hacia arriba.
• Ajuste el tornillo de ajuste de altura (19) según sea necesario.
Extracción de polvo
• Utilice el adaptador para extracción de polvo de su cepillo e instálelo
según se describe en el manual de instrucciones del cepillo.
Cepillado
Cepillado a 90° (fig. A2)
• Empuje el material firmemente contra la contraguía paralela y sobre la
zapata de cepillar e introdúzcalo en el cabezal portacuchillas rotatorio.
El dispositivo protector de la cuchilla cederá y regresará
automáticamente a su posición original.
• Trabaje siempre con las manos cerradas.
• ¡Mantenga las manos apartadas del cabezal portacuchillas rotatorio!
Cepillado a 45° (fig. H)
• Invierta la contraguía paralela (13) según se describe arriba.
• Proceda según se describe para el cepillado a 90°.
Regrueso (fig. I)
• Fije el banco de regrueso (7) en la altura requerida, permitiendo un
margen para las virutas.
• Coloque la pieza sobre el banco de regrueso (7) e introduzca la pieza
suavemente bajo la cuchilla guía (32) y paralela a la zapata de cepillar.
• En el lado de salida de la pieza, estire de ésta manteniéndola sujeta
hacia abajo.
En caso de resistencia excesiva, reduzca la profundidad de
cepillado y compruebe las cuchillas.
La contraguía deslizante de virutas (33) puede abrirse para obtener una
mejor visión de la operación de regrueso.
• Afloje el tornillo (34) y deslice la contraguía de virutas (33) en la
dirección de la flecha (35).
Lleve gafas de seguridad durante esta operación.
Mantenimiento
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Para piezas cortas, utilice siempre una barra de empuje.
Antes de trabajar:
• Compruebe que la Herramienta Eléctrica esté montada tal y como se
describe arriba.
• Compruebe que todos los dispositivos protectores y contraguías estén
en perfecto estado y uso y correctamente montados.
• Conecte un extractor de polvo.
• Fije la profundidad de cepillado requerida (consulte el manual de
instrucciones de su cepillo).
Encendido y apagado (fig. A)
• Pulse el interruptor de MARCHA/PARADA de su cepillo.
• Fije la Herramienta Eléctrica en posición de MARCHA utilizando la cuña
de interruptor (1).
Interruptor sin salida de voltios (opción)
• Bloquee la Herramienta eléctrica en la posición de MARCHA.
• Levante la tapa del enchufe y enchufe la Herramienta Eléctrica detrás
del conector.
• Conecte el acoplamiento a la corriente utilizando una alargadera.
• Pare encender el cepillo, pulse el botón verde del acoplamiento.
• Para apagar el cepillo, pulse el botón rojo del acoplamiento.
15
Su acoplamiento DEWALT ha sido diseñado para que funcione durante un
largo período de tiempo con un mínimo de mantenimiento.
El funcionamiento satisfactorio contínuo depende de unos cuidados
apropiados de la herramienta y de una limpieza regular.
• Elimine el polvo y las virutas utilizando aire comprimido.
Lubrificación
Su acoplamiento no requiere lubrificación adicional.
Limpieza
Limpie regularmente el acoplamiento con un paño suave.
Productos no deseados y el medio ambiente
Lleve su acoplamiento a un representante de reparaciones autorizado por
DEWALT, donde se eliminará sin efectos perjudiciales para el medio
ambiente.
es - 3
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le sera presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual.
es - 4
16
FRANÇAIS
DISPOSITIF DE RABOTAGE/DEGAUCHISSAGE DE8000
Félicitations!
Instructions de sécurité
Vous avez choisi un produit DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Observer les consignes de sécurité fondamentales concernant l’outil
électrique à connecter à cet accessoire. Lire et observer les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration du fabricant
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
Caractéristiques techniques
Largeur maxi. de dégauchissage 90°
Largeur maxi. de dégauchissage 90°
Capacité de rabotage maxi.
Enlèvement de matière maxi.
Table de rabotage
Longueur du guide parallèle
Poids
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
DEWALT déclare que l’accessoire ci-dessus a été mis au point en
conformité avec la directive 89/392/CEE.
La mise en service de cet accessoire est interdite tant que l’outil électrique
auquel il va être raccordé n’ait été déclaré conforme à la directive
89/392/CEE (conformité identifiée par la marque CE sur l’outil).
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
17
• Cet accessoire doit toujours être installé de niveau et de manière stable.
• Tenir votre aire de travail propre et bien rangée.
• Utiliser cet accessoire uniquement avec les outils électriques spécifiés
dans ce manuel.
• Bien fixer l’outil électrique.
• Traivaller avec ses deux mains proches l’une de l’autre.
• Un éclairage adéquat est indispensable.
Dégauchissage/rabotage
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Déclaration du fabricant
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Généralités
1 Aspiration de poussières
Etant donné que le travail du bois provoque inévitablement des
poussières et des copeaux, il est recommandé d’utiliser un système
d’aspiration adapté. Ceci est particulièrement important lors du travail
du chêne, du hêtre et de nombreux bois exotiques.
2 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux se dispersant facilement.
3 Dispositifs de protection
Ne pas utiliser l’outil électrique ou les accessoires à moins que tous les
dispositifs de protection soient en place.
4 Inspecter la pièce à travailler
Enlever tous les clous, agrafes ou autres pièces en métal.
5 Fers
Utiliser uniquement des fers parfaitement affutés et intacts.
6 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. Pour cela,
contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés correctement et
remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et toute
pièce endommagée conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer l’interrupteur
par un service agréé DEwalt.
7 Mise en marche du rabot
Avant la mise en marche, retirer les clés et outils de réglage.
8 Commande de la machine et de l’accessoire
Ne pas forcer la machine. Toujours alimenter le matériau dans le sens
contraire de la rotation de l’arbre porte-fers. Toujours utiliser un
poussoir, surtout quand la pièce à travailler est petite.
9 Arrêt de la machine
Après la mise à l’arrêt de la machine, l’arbre porte-fers continue à
tourner durant quelques secondes. Ne pas tenter de le bloquer.
10 Entretenir votre dispositif de rabotage/dégauchissage avec soin
Pour un fonctionnement optimal et en toute sécurité, le dispositif doit
toujours être bien entretenu. Suivre les instructions d’entretien.
Les organes de commande doivent toujours être secs et exempts de
graisse.
11 Faire réparer votre outil par un service agréé DEwalt
Ce produit est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
Sa réparation est strictement réservée aux personnes qualifiées.
fr - 1
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Dispositif de rabotage/dégauchissage
1 Pied support
1 Support de protecteur avec pied
1 Support pour levier
1 Cale pour DW678, DW678K & DW678EK
1 Sac plastique contenant:
5 vis
5 écrous
1 clip
2 Boutons de blocage du guide parallèle
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A1 & A2)
Votre dispositif de rabotage/dégauchissage DEWALT DE8000 a été mis au
point pour convertir votre rabot DW678, DW678K ou DW678EK en une
raboteuse/dégauchisseuse compacte.
A1
1 Cale
2 Clip
3 Ecrous à ailettes
4 Trous pour montage sur établi
5 Réglage du parallélisme du rabot par rapport à la table de rabotage
6 Socle en aluminium
7 Table de rabotage
8 Bouton cranté de réglage de la hauteur de la table de rabotage
9 Echelle pour épaisseur de rabotage
10 Support de protecteur
11 Bouton de réglage de la profondeur de dégauchissage
12 Protecteur de lame
A2
13 Guide parallèle réversible
14 Bouton de blocage de la table de rabotage
15 Boutons de blocage du guide parallèle
16 Pied support arrière
17 Support de protecteur avec pied
18 Barres de fixation
Interrupteur à blocage en cas de chute de tension
Un interrupteur de blocage en cas de chute de tension est disponible en
option. Il offre les avantages suivants:
- Sécurité optimale: Il exclut l’éventualité d’une remise en marche non
voulue après une chute de tension.
- Commande aisée: Il permet de ponter l’interrupteur MARCHE/ARRET
de la raboteuse.
Assemblage et réglage
Ne jamais monter un outil électrique autre que le DW678,
DW678K ou DW678EK.
Assemblage du dispositif (fig. A & B)
Les vis et écrous nécessaires à l’assemblage sont fournis avec le dispositif
de rabotage/dégauchissage.
• Desserrer le bouton de blocage de la table de rabotage (14).
• Relever la table de rabotage (7) en tournant le bouton cranté de
réglage de la hauteur (8).
fr - 2
• Monter le pied support arrière (16), le bras (28) et le support de
protecteur avec pied (17) au moyen des écrous et des vis (21 à 27)
comme l’indique la figure.
Montage du rabot (fig. C)
• Enlever les écrous à ailettes (3) et le clip (2).
• Relever les tiges de fixation (18) et monter la raboteuse comme
l’indique la figure.
• Remettre en place les écrous à ailettes (3).
• Mettre le rabot en position de rabotage ou dégauchissage et serrer les
écrous à ailettes (3).
• Monter le clip (2) dans la rainure pratiquée à cet effet dans la barre de
fixation arrière.
Calibrage (fig. A & D)
Il suffit d’exécuter le calibrage une seule fois.
• Enlever le cadre de calibrage (20) et le placer sur la table de rabotage (7),
les cames (29) dirigées vers le haut.
• Régler la hauteur de la table à 15 mm avec le bouton cranté de réglage
de la hauteur de la table de rabotage (8).
• Serrer le bouton de blocage (14).
• Mettre le rabot en position de rabotage et vérifier que les quatre cames
(29) soient bien à plat contre la semelle. Régler au besoin.
• Serrer les écrous à ailettes (3).
• Desserrer le bouton de blocage (14) et abaisser la table de rabotage (7).
• Retirer le cadre de calibrage et le remettre en position originale où il fait
fonction de protecteur latéral.
Réglage de la profondeur de rabotage
Pour le réglage de la profondeur, se reporter au manuel de
votre rabot.
Effectuer seulement des coupes peu profondes; effectuer
plusieurs passages si nécessaire. Pour obtenir des résultats
parfaits, respecter une profondeur maximum de 1,5 mm.
Position de rabotage (fig. A & E)
• Enlever le guide parallèle réversible (13) en desserrant les boutons
étoilés (15).
• Faire pivoter le support de protecteur (17) vers le côté ou l’enlever et
mettre le rabot en position de rabotage. Les barres de fixation (18)
reposent alors dans les supports (30).
Réglage de la hauteur de la table de rabotage (fig. A)
• Desserrer le bouton de blocage (14).
• Faire monter ou descendre la table en manipulant le bouton cranté (8)
de réglage de la hauteur de la table de rabotage.
• Serrer le bouton de blocage (14).
Position de dégauchissage (fig. B & F)
• Enlever le cadre de calibrage.
• Desserrer le bouton de blocage (14).
• Mettre la table de rabotage (7) en position basse.
• Faire pivoter le support de protecteur (12) vers le côté et mettre le
rabot en position de dégauchissage. La barre de fixation (18) repose
alors dans support de protecteur (17).
• Vérifier que l’extrémité du rabot repose sur le bras (28 dans la fig. B).
• Si nécessaire, desserrer la vis (26) dans le bras avec un tournevis.
• Régler le bras (28 dans la figure B) dans la rainure et serrer la vis.
• Serrer l’écrou à ailettes (3) pour bloquer le rabot en position de
dégauchissage.
Montage du guide parallèle réversible (fig. A2)
• Abaisser le protecteur latéral du rabot et installer le guide parallèle
réversible (13) comme l’indique la figure.
18
FRANÇAIS
• Serrer les boutons (15).
• Pour travailler dees pièces inclinées à 45°, enlever les boutons (15),
installer le guide en position inversée, remettre en place les boutons (15)
et vérifier que le guide soit bien à plat sur la semelle du rabot.
Réglage du protecteur de l’arbre porte-fers (fig. G)
Le protecteur de lame (12) est monté sur un support (17) qui peut être
écarté quand le rabot n’est pas en position de dégauchissage. Le support
retient aussi la barre de fixation du rabot quand il est en position de
dégauchissage. Le support est réglable en hauteur.
• Desserrer la vis de réglage (10), régler la hauteur du protecteur dans la
rainure (31) et serrer la vis.
Réglage du rabot en position de dégauchissage pour obtenir un
angle de 90° par raport au guide parallèle réversible (fig. C & G)
Il suffit d’exécuter ce réglage une seule fois.
• Au moyen d’une équerre, vérifier si l’angle est 90°.
Si tel n’est pas le cas:
• Enlever le guide parallèle réversible (13).
• Desserrer les écrous à ailettes (3).
• Ecarter le protecteur (12).
• Faire pivoter le rabot vers le haut.
• Régler la vis de reglage en hauteur (19).
Dégauchissage
Dégauchissage à 90° (fig. A2)
• Appliquer fermement la pièce à travailler contre le guide parallèle et sur
la semelle du rabot et pousser la pièce en respectant le sens d’attaque
(dans le sens contraire de la rotation de l’arbre porte-fers).
Le protecteur se dégagera au contact de la pièce à travailler
pour reprendre ensuite sa position initiale automatiquement.
• Toujours travailler les mains proches l’une de l’autre.
• Tenir les mains à l’écart de l’arbre porte-fers!
Dégauchissage à 45° (fig. H)
• Renverser le guide parallèle (13) comme décrit ci-dessus.
• Procéder comme pour dégauchissage à 90°.
Rabotage (fig. I)
• Régler la hauteur de la table de rabotage (7) en fonction de l’épaisseur
des copeaux.
• Engager la pièce à travailler sur la table de rabotage (7) et la pousser
sous le presseur (32) et parallèlement à la semelle.
• A la sortie, tirer la pièce en la maintenant bien plaquée sur la table.
Si la résistance est excessive, réduire la profondeur de
rabotage et vérifier l’état des fers.
Extraction de poussière
• Utiliser l’adaptateur d’extraction de poussière de votre rabot; pour son
montage, se reporter au manuel de la rabot.
Le pare-copeaux coulissant (33) peut être ouvert pour mieux suivre
l’opération de rabotage.
• Desserrer la vis (34) et faire glisser le pare-copeaux (33) dans le sens
de la flèche (35).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Pour travailler des pièces de faible longueur, toujours utiliser un
poussoir.
Avant la mise en marche:
• Vérifier que l’outil électrique soit monté comme décrit ci-dessus.
• Vérifier que les protecteurs et guides soient en parfait état et montés
convenablement.
• Connecter un système d’aspiration de poussière.
• Régler la profondeur de rabotage (se reporter au manuel de votre rabot).
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
• Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRET de votre rabot.
• Bloquer l’interrupteur au moyen de la cale (1).
• Pour arrêter l’outil, enlever la cale.
Porter des lunettes de protection tant que le pare-copeaux est
ouvert.
Entretien
Votre accessoire DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un
minimum d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
• Enlever les poussières et les copeaux au moyen d’air comprimé.
Lubrification
Votre appareil ne nécessite aucune lubrification additionnelle.
Nettoyage
Nettoyer régulièrement l’appareil avec un chiffon doux.
Avec un interrupteur de blocage en cas de chute de tension (option)
• Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRET de votre rabot.
• Bloquer l’interrupteur en position MARCHE.
• Soulever le couvercle et mettre la fiche dans la prise.
• Brancher la tension secteur en mettant la fiche du câble de rallonge
dans la prise (2).
• Pour mettre le rabot en MARCHE, appuyer sur le bouton vert de
l’interrupteur de blocage en cas de chute de tension.
• Pour ARRETER le rabot, appuyer sur le bouton rouge de l’interrupteur
de blocage en cas de chute de tension.
19
fr - 3
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de le retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre produit à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre produit DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel.
fr - 4
20
ITALIANO
DISPOSITIVO DE8000 PER LEVIGATURA E PIALLATURA A
SPESSORE
Congratulazioni!
Norme generali di sicurezza
Siete entrati in possesso di un Prodotto DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Indice del contenuto
Dati tecnici
Certificato del fabbricante
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 1
it - 2
it - 2
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
Norme generali
• Il dispositivo deve sempre poggiare su un piano solido e orizzontale.
• Tenere il banco di lavoro sgombro di oggetti estranei.
• Usare il dispositivo solo con gli elettroutensili e gli accessori specificati
in questo manuale.
• Fissare con cura l’elettroutensile.
• Lavorare con le mani chiuse.
• Accertarsi che l’area di lavoro sia ben illuminata.
Dati tecnici
Ampiezza massima di levigatura a 90°
Ampiezza massima di levigatura a 45°
Capacità massima di piallatura a spessore
Profondità massima di piallatura
Piano di lavoro per piallatura a spessore
Lunghezza guida di levigatura
Peso
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Certificato del fabbricante
DE8000
La DEWALT dichiara che gli accessori sono stati costruiti in conformità alla
norma 89/392/CEE.
L’accessorio deve essere montato esclusivamente su attrezzi elettrici
conformi alla norma 89/392/CEE (conformità attestata dalla marcatura CE).
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
21
Levigatura e piallatura a spessore
1 Aspirazione della polvere
Poiché la piallatrice produce polvere e trucioli, si consiglia l’uso di
apparecchiature per l’aspirazione della polvere. Un’aspirazione
efficiente è particolarmente importante se si produce polvere di faggio
o di quercia.
2 Indossare occhiali protettivi
Usare anche una maschera antipolvere per proteggersi dalla polvere o
particelle volatili.
3 Dispositivi di sicurezza
Utilizzare l’elettroutensile ed il dispositivo accessorio solo quando sono
state ben fissate tutte le protezioni di sicurezza.
4 Esaminare il pezzo da lavorare
Togliere eventuali chiodi, punti metallici ed altri pezzi di metallo.
5 Lame da taglio
Usare solo lame affilate e non danneggiate.
6 Parti danneggiate
Prima dell’utilizzo, controllare che il dispositivo accessorio,
l’elettroutensile, il cavo di alimentazione e la spina non siano
danneggiati. Prima di usare l’attrezzo o l’accessorio fare riparare
eventuali danni presso un centro di assistenza autorizzato DEWALT.
7 Avvio della piallatrice
Prima di accendere, togliere tutte le chiavi di regolazione dalla
piallatrice e dal dispositivo accessorio.
8 Uso della piallatrice e del dispositivo accessorio
Non sovraccaricare la piallatrice alimentandola ad una velocità
eccessiva. Spingere sempre il materiale contro la direzione di rotazione
del mandrino portalama. Spingere sempre con un bastone,
specialmente quando si lavora con pezzi più piccoli.
9 Arresto della piallatrice
Dopo aver spento l’elettroutensile, il mandrino portalama continuerà a
girare per qualche secondo. Non cercare di fermarlo.
10 Aver cura del dispositivo accessorio
Mantenere il dispositivo pulito ed in buone condizioni per avere prestazioni
sempre migliori e più sicure. Seguire le istruzioni di manutenzione.
Tenere tutti i comandi asciutti, puliti e privi di olio e grasso.
11 Fare riparare il dispositivo presso un centro di assistenza
autorizzato DEWALT
Questo dispositivo accessorio è conforme alle pertinenti norme di
sicurezza. Per evitare eventuali pericoli, deve essere riparato solo da
tecnici qualificati.
it - 1
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Dispositivo per levigatura e piallatura a spessore
1 Piedino d’appoggio
1 Staffa di sostegno con piedino
1 Supporto per impugnatura
1 Cuneo di bloccaggio interruttore per DW678, DW678K & DW678EK
1 Borsa in plastica contenente:
5 viti
5 dadi
1 fermaglio di fissaggio
2 manopole di fissaggio guida
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A1 & A2)
Il dispositivo per levigatura e piallatura a spessore DE8000 della DEWALT è
stato studiato per ampliare la versatilità della piallatrice DW678, DW678K
o DW678EK modificandola in una compatta piallatrice a spessore.
A1
1 Cuneo di bloccaggio interruttore
2 Fermaglio di fissaggio
3 Galletti
4 Fori per fissaggio al banco
5 Regolatore di piallatura a spessore
6 Telaio in alluminio
7 Piano di lavoro per piallatura a spessore
8 Pomello regolatore dell’altezza tavola
9 Scala micrometrica
10 Regolatore di levigatura
11 Pomello di regolazione profondità piallatura
12 Paralama per piallatura a spessore
A2
13 Guida reversibile
14 Manopola di bloccaggio tavola
15 Pomelli di fissaggio guida
16 Piedino d’appoggio posteriore
17 Staffa di sostegno con piedino
18 Astine di supporto
Interruttore di sicurezza
Come accessorio a richiesta viene offerto un interruttore di sicurezza che
offre i seguenti vantaggi:
- Massima sicurezza. Impedisce il riavvio involontario della macchina a
seguito di un’interruzione di corrente.
- Permette un’accensione più facile della piallatrice.
Assemblaggio e regolazione
Non montare alcun elettroutensile che non sia DW678,
DW678K o DW678EK.
Assemblaggio del dispositivo (fig. A & B)
Con il dispositivo per levigatura e piallatura a spessore sono fornite le viti e
i dadi occorrenti per montarlo.
• Allentare la manopola di bloccaggio tavola (14).
• Sollevare il piano di lavoro (7) ruotando il pomello di regolazione
dell’altezza (8).
it - 2
• Montare il piedino d’appoggio posteriore (16), il braccio (28) e la staffa
di sostegno con piedino (17) usando i dadi e le viti (dal 21 al 27) come
illustrato.
Assemblaggio della piallatrice (fig. C)
• Togliere i galletti (3) ed il fermaglio di fissaggio (2).
• Girare le astine di supporto (18) e montare la piallatrice come indicato.
• Rimettere i galletti (3).
• Fare ruotare la piallatrice in posizione di levigatura o piallatura a
spessore e serrare i galletti (3).
• Fissare il fermaglio (2) nell’apposita scanalatura della parte posteriore
dell’astina di supporto.
Taratura (fig. A & D)
La procedura di taratura si deve effettuare una volta sola.
• Togliere la guida di taratura (20) e collocarla sul piano di lavoro (7) con
le camme di riscontro (29) rivolte verso l’alto.
• Fissare l’altezza della tavola a 15 mm usando l’apposito pomello
regolatore (8).
• Assicurare la regolazione usando la manopola di bloccaggio tavola (14).
• Fare ruotare la piallatrice in posizione di piallatura a spessore e
controllare che tutt’e quattro le camme di riscontro (29) siano a filo
della scarpa di piallatura. Regolare se necessario.
• Serrare i galletti (3).
• Allentare la manopola di bloccaggio tavola (14) ed abbassare il piano di
lavoro (7).
• Togliere la guida di taratura e rimetterla nella posizione originale di
protezione laterale.
Regolazione della profondità di piallatura
Per regolare la profondità di piallatura, consultare il manuale
d’istruzione della piallatrice.
Fare solo tagli di profondità ridotta, ripassando il materiale
diverse volte se necessario. Per ottenere i migliori risultati,
scegliere una profondità di piallatura di 1,5 mm.
Posizionamento per piallatura a spessore (fig. A & E)
• Togliere la guida parallela reversibile (13) allentando i pomelli a stella (15).
• Ruotare la staffa di sostegno (17) da una parte o toglierla e far girare la
piallatrice nella posizione di piallatura a spessore. Le astine di supporto
(18) adesso poggiano nelle staffe (30).
Regolazione altezza del piano di lavoro (fig. A)
• Allentare la manopola di bloccaggio tavola (14).
• Alzare od abbassare il piano di lavoro ruotando la vite di regolazione
dell’altezza (19).
• Serrare la manopola di bloccaggio tavola (14).
Posizionamento per levigatura (fig. B & F)
• Togliere la guida di taratura.
• Allentare la manopola di bloccaggio tavola (14).
• Fissare il piano di lavoro (7) sulla posizione più bassa.
• Ruotare il paralama (12) da una parte e far girare la piallatrice nella
posizione di levigatura. L’astina di supporto (18) adesso poggia nella
staffa di sostegno (17).
• Controllare che la parte posteriore della piallatrice poggi sul braccio
(28 in fig. B).
• Se necessario, allentare la vite (26) usando un cacciavite.
• Regolare il braccio (28 in fig. B) nella sua guida e fissare la vite.
• Serrare il galletto (3) per bloccare la piallatrice nella posizione di
levigatura.
22
ITALIANO
Montaggio della guida parallela reversibile (fig. A2)
• Abbassare la protezione laterale della piallatrice ed installare la guida
parallela reversibile (13).
• Serrare i pomelli a stella (15).
• Per pezzi da lavorare smussati a 45°, togliere i pomelli a stella (15),
invertire la guida, rimontare i pomelli a stella e mettere la guida a filo
della scarpa di piallatura.
Regolazione del paralama (fig. G)
Il paralama (12) è montato su una staffa di sostegno (17) che può essere
allontanata ruotandola quando la piallatrice non è in posizione di
levigatura. Nella posizione di levigatura la staffa serve anche da supporto
all’astina di sostegno della piallatrice. L’altezza del paralama è regolabile.
• Allentare il regolatore di levigatura (10), regolare l’altezza del paralama
nella scanalatura (31) e serrare la vite.
Regolazione della piallatrice in posizione di levigatura in modo che
sia a 90° rispetto alla guida reversibile (fig. C & G)
La procedura di taratura si deve effettuare una volta sola.
• Usare una squadra per controllare che l’angolo sia di 90°.
Se non è così:
• Togliere la guida reversibile (13).
• Allentare i galletti (3).
• Allontanare ruotando la protezione (12).
• Far salire ruotando la piallatrice.
• Registrare opportunamente la vite di regolazione dell’altezza (19).
Aspirazione della polvere
• Usare l’adattatore della piallatrice per l’aspirazione della polvere ed
installarlo seguendo le istruzioni contenute nel manuale della piallatrice.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Quando si lavorano pezzi corti, usare sempre un bastone per
spingerli.
Prima del funzionamento:
• Controllare che sia montato come descritto più sopra.
• Controllare che tutte le protezioni e le guide siano in perfetto ordine e
montate correttamente.
• Collegarlo ad un aspirapolvere.
• Programmare la profondità di piallatura desiderata (consultare il
manuale d’istruzioni della piallatrice).
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
• Premere l’interruttore ON/OFF della piallatrice.
• Bloccare l’elettroutensile in posizione di acceso ON usando il cuneo di
bloccaggio interruttore (1).
• Per fermare l’attrezzo, togliere il cuneo di bloccaggio interruttore.
Quando si usa un interruttore di sicurezza (facoltativo a richiesta)
• Premere l’interruttore ON/OFF della piallatrice.
• Bloccare l’elettroutensile in posizione di acceso.
• Sollevare il coperchio della spina ed inserirla nell’elettroutensile dietro il
connettore.
• Collegare alla rete il piano di lavoro per la lavorazione del pezzo
inserendo una prolunga nel connettore dell’interruttore di sicurezza.
• Per ACCENDERE la piallatrice, premere il pulsante verde
dell’interruttore di sicurezza.
• Per SPEGNERE la piallatrice, premere il pulsante rosso dell’interruttore
di sicurezza.
23
Levigatura
Levigatura a 90° (fig. A2)
• Premere bene il materiale contro la guida parallela sulla scarpa di
piallatura e spingerlo contro la direzione di rotazione del mandrino
portalama.
Il paralama si lascerà spostare e tornerà automaticamente alla
posizione originaria.
• Lavorare sempre a mani chiuse.
• Tenere le mani distanti dal mandrino portalama mentre questo ruota!
Levigatura a 45° (fig. H)
• Invertire la guida parallela (13) come descritto più sopra.
• Procedere come indicato per la levigatura a 90°.
Piallatura a spessore (fig. I)
• Predisporre il piano di lavoro (7) all’altezza desiderata calcolando una
spazio supplementare per i trucioli.
• Collocare il pezzo da lavorare sul piano di lavoro (7) e spingerlo
uniformemente sotto il paralama (32) e parallelamente alla scarpa di
piallatura.
• Sul lato di uscita, tirare il pezzo tenendolo in basso.
In caso di resistenza eccessiva, ridurre la profondità di
piallatura e controllare le lame.
Per poter osservare meglio l’operazione di piallatura a spessore si può
aprire la guida scorrevole (33).
• Allentare la vite (34) e fare scorrere la guida (33) nella direzione della
freccia (35).
Nel corso di questa operazione indossare occhiali di
protezione.
Manutenzione
Il dispositivo accessorio della DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per avere prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a pulizia
periodica.
• Togliere polvere e trucioli usando aria compressa.
Lubrificazione
Il dispositivo accessorio non richiede lubrificazione supplementare.
Pulitura
Pulire periodicamente il dispositivo accessorio con un panno morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Si prega di portare il dispositivo accessorio ad un Centro di Riparazioni
autorizzato DEWALT che disporrà della sua eliminazione nel rispetto
dell’ambiente.
it - 3
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
utensile DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro utensile
DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà effettuata
gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT,
con la prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale).
it - 4
24
NEDERLANDS
VLAK- EN VANDIKTESCHAAFBANK DE8000
Gefeliciteerd!
Veiligheidsinstructies
U heeft gekozen voor een produkt van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Neem de veiligheidsvoorschriften in de handleiding van de met dit
produkt te gebruiken elektrische machine in acht. Neem ook de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Lees
onderstaande instructies aandachtig door voordat u met het produkt
gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Inhoudsopgave
Technische gegevens
Verklaring van de fabrikant
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
Technische gegevens
Max. afvlakbreedte 90°
Max. afvlakbreedte 45°
Max. vandikte hoogte
Max. spaanafname
Vandikte-tafel
Afvlakaanslag lengte
Gewicht
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Verklaring van de fabrikant
DE8000
DEWALT verklaart dat bovengenoemd produkt in overeenstemming is met
89/392/EEG.
Dit produkt mag uitsluitend in gebruik worden genomen wanneer de
elektrische machine waarmee het zal worden gebruikt, in overeenstemming
met 89/392/EEG is verklaard (zoals aangegeven door de CE-markering op
de machine).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
25
Algemeen
• De schaafbank moet altijd waterpas en stabiel opgesteld zijn.
• Laat geen voorwerpen op het werkblad van de tafel liggen.
• Gebruik de schaafbank uitsluitend samen met de elektrische machines
en accessoires die in deze instructies worden aanbevolen.
• Bevestig de elektrische machine zorgvuldig.
• Werk met gesloten handen.
• Zorg ervoor dat uw werkplek altijd voldoende verlicht is.
Afvlakken/vandikteschaven
1 Stofafzuiging
Omdat de schaafmachine stof en spanen produceert, bevelen wij u
aan om de stofafzuiging te gebruiken. Een goede stofafzuiging is vooral
belangrijk wanneer stof van berke- of eikehout wordt geproduceerd.
2 Draag een veiligheidsbril
Draag ook een gezichts- of stofmaster om u te beschermen tegen stof
of rondvliegende deeltjes.
3 Beschermkappen
Gebruik het elektrisch gereedschap alleen wanneer alle
beschermkappen juist zijn geplaatst.
4 Controleer het werkstuk
Verwijder spijkers, nietjes en andere metalen delen.
5 Messen
Gebruik alleen scherpe en onbeschadigde messen.
6 Beschadigde onderdelen
Inspecteer voordat u de machine in werking stelt de schaafbank, het
elektrisch gereedschap, de aansluitkabel en de stekker grondig op
beschadigingen. Laat beschadigde onderdelen repareren door een
door DEWALT erkend reparatiebedrijf.
7 De schaafmachine starten
Verwijder, alvorens de machine in te schakelen, alle instelsleutels van
de schaafmachine en de schaafbank.
8 Bedienen van de schaafmachine en de schaafbank
Overbelast de schaafmachine niet door het materiaal te snel in te
voeren. Voer het materiaal altijd tegen de draairichting van het mesblok
in. Gebruik altijd een duwhout, vooral bij het werken met kleine
werkstukken.
9 De schaafmachine stoppen
Na het uitschakelen, zal het mesblok nog een aantal seconden
doordraaien. Probeer het mesblok niet te blokkeren.
10 Onderhoud uw schaafbank zorgvuldig
Houd de schaafbank proper en in een goede conditie voor een
optimale werking. Volg de onderhoudsinstructies nauwgezet op.
Houd alle knoppen droog, schoon en olie- en vetvrij.
11 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze schaafbank voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
nl - 1
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Vlak- en vandikteschaafbank
1 Steunpoot
1 Mesafschermkapsteun met voet
1 Steun voor hendel
1 Blokkeerwig voor DW678, DW678K & DW678EK
1 Plastic zak met daarin:
5 schroeven
5 moeren
1 clip
2 blokkeerknoppen voor afvlakaanslag
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer het produkt, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met het
produkt gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 & 2)
Uw DEWALT vlak- en vandikteschaafbank DE8000 is ontworpen om uw
DW678, DW678K of DW678EK schaafmachine nog veelzijdiger te maken.
A1
1 Blokkeerwig
2 Clip
3 Vleugelmoeren
4 Gaten voor bevestiging op werkbank
5 Instelknop spaanafname bij vandikteschaven
6 Aluminium frame
7 Vandiktetafel
8 Instelknop tafelhoogte
9 Vandikteschaal
10 Instelknop spaanafname bij vlakschaven
11 Instelknop voor spaandikte
12 Mesafschermkap
A2
13 Omkeerbare afvlakaanslag
14 Blokkeerknop vandikte-tafel
15 Blokkeerknoppen voor afvlakaanslag
16 Achterste steunpoot
17 Mesafschermkapsteun met voet
18 Montagespijlen
Nulspanningsuitschakelaar
Een nulspanningsuitschakelaar is als optie verkrijgbaar. Deze biedt de
volgende voordelen:
- Optimale veiligheid: In het geval van een stroomuitval, moet de schakelaar
opnieuw worden geactiveerd wanneer de stroomvoorziening hersteld is.
- Het IN- en UITschakelen van de schaafmachine wordt eenvoudiger.
Monteren en instellen
Monteer uitsluitend de DW678, DW678K of DW678EK.
Monteren van de schaafbank (fig. A & B)
De benodigde schroeven en moeren worden met de vlak- en
vandikteschaafbank meegeleverd.
• Draai de blokkeerknop van de vandikte-tafel (14) los.
• Draai de vandikte-tafel (7) omhoog met de instelknop voor tafelhoogte (8).
• Monteer de achterste steunpoot (16), de arm (28) en de
mesafschermkapsteun met voet (17) met behulp van de moeren en
schroeven (21 tot 27), zoals afgebeeld.
nl - 2
Monteren van de schaafmachine (fig. C)
• Verwijder de vleugelmoeren (3) en de clip (2).
• Zet de montagespijlen (18) van de schaafmachine omhoog en monteer
de schaafmachine zoals afgebeeld.
• Monteer de vleugelmoeren (3).
• Zet de schaafmachine in afvlak- of vandikte-stand en draai de
vleugelmoeren (3) aan.
• Plaats de clip (2) in de daarvoor bedoelde groef in de achterste
montagespijl.
Calibreren (fig. A & D)
De installatie hoeft slechts één keer gecalibreerd te worden.
• Verwijder het calibreerraam (20) en plaats het op de vandikte-tafel (7),
met de nokken (29) naar boven.
• Stel de tafelhoogte in op 15 mm met behulp van de instelknop voor
tafelhoogte (8).
• Zet deze instelling vast met de blokkeerknop van de vandikte-tafel (14).
• Zet de schaafmachine in vandiktestand en controleer of alle nokken (29)
vlak tegen de schaafzool aanliggen. Stel indien nodig bij.
• Draai de vleugelmoeren (3) vast.
• Draai de blokkeerknop van de vandikte-tafel (14) los en draai de
vandikte-tafel (7) omlaag.
• Verwijder het calibreerraam en plaats het weer in zijn originele stand
waar het dienst doet als zij-afschermkap.
Instellen van de spaandikte
Zie voor het instellen van de spaandikte de handleiding van uw
schaafmachine.
Maak uitsluitend ondiepe sneden; schaaf indien nodig het
werkstuk verschillende keren. Houd voor optimale resultaten
een maximum schaafdiepte van 1,5 mm aan.
Vandiktestand (fig. A & E)
• Verwijder de omkeerbare afvlakaanslag (13) door de sterknoppen (15)
los te draaien.
• Draai de mesafschermkapsteun (17) opzij of verwijder hem en draai de
schaafmachine in de vandiktestand. De montagespijlen (18) van de
schaafmachine rusten nu in de steunen (30).
Instellen van de hoogte van de vandikte-tafel (fig. A)
• Draai de blokkeerknop van de vandikte-tafel (14) los.
• Draai de tafel omhoog of omlaag met de hoogte-afstelschroef (19).
• Draai de blokkeerknop van de vandikte-tafel (14) weer vast.
Afvlakstand (fig. B & F)
• Verwijder het calibreerraam.
• Draai de blokkeerknop van de vandikte-tafel (14) los.
• Zet de vandikte-tafel (7) in de onderste positie.
• Draai de mesafschermkap (12) opzij en draai de schaafmachine in de
afvlakstand. De montagespijl (18) van de schaafmachine rust nu in de
mesafschermkapsteun (17).
• Controleer of de achterzijde van de schaafmachine op de arm
(28 in fig. B) rust.
• Draai, indien nodig, de schroef (26) los met behulp van een
schroevedraaier.
• Stel de arm (28 in fig. B) in het sleufgat in en draai de schroef vast.
• Draai de vleugelmoer (3) vast om de schaafmachine in afvlakstand te
blokkeren.
Monteren van de afvlakaanslag (fig. A2)
• Klap de beschermkap van de schaafmachine open en monteer de
omkeerbare afvlakaanslag (13).
• Draai de sterknoppen (15) vast.
26
NEDERLANDS
• Voor 45° afgeschuinde werkstukken de sterknoppen (15) verwijderen,
de afvlakaanslag omkeren, de sterknoppen weer monteren en de
afvlakaanslag goed vlak op de schaafzool aanleggen.
Instellen van de mesafschermkap (fig. G)
De mesafschermkap (12) is op een scharnierende mesafschermkapsteun (17)
gemonteerd zodat deze bij gebruik in de vandiktestand weggedraaid kan
worden. In de afvlakstand houdt de steun tevens de montagespijl van de
schaafmachine vast. De mesafschermkap is in hoogte afstelbaar.
• Draai de instelknop voor spaanafname bij vlakschaven (10) los, stel de
hoogte van de mesafschermkap in het sleufgat (31) in en draai de
schroef weer vast.
Instellen van de schaafmachine in afvlakstand op 90° tot de
omkeerbare afvlakaanslag (fig. C & G)
Deze instelling hoeft slechts één keer uitgevoerd te worden.
• Controleer met een blokhaak of de hoek exact 90° is.
Is dit niet het geval, ga dan als volgt te werk:
• Verwijder de omkeerbare afvlakaanslag (13).
• Draai de vleugelmoeren (3) los.
• Draai de mesafschermkap (12) weg.
• Draai de schaafmachine naar boven.
• Stel de hoogte-afstelschroef (19) in zoals gewenst.
Afvlakken
Afvlakken op 90° (fig. A2)
• Druk het materiaal stevig tegen de aanslag en op de schaafzool en
houd het tegen het draaiende mesblok.
De beschermkap zal automatisch naar zijn oorspronkelijke
stand terugkeren.
• Werk altijd met gesloten handen.
• Houd uw handen uit de buurt van het draaiende mesblok!
Afvlakken op 45° (fig. H)
• Draai de aanslag (13) om zoals hierboven beschreven.
• Ga verder te werk zoals beschreven bij afvlakken op 90°.
Vandikteschaven (fig. I)
• Zet de vandikte-tafel (7) op de gewenste hoogte, afhankelijk van de
spaandikte.
• Plaats het werkstuk op de vandikte-tafel (7) en voer het werkstuk
gelijkmatig onder het geleideblad (32) en parallel aan de schaafzool.
• Trek het werkstuk aan de uitgaande zijde naar buiten en houd het
daarbij naar beneden gedrukt.
Indien de weerstand erg groot is de spaandikte verminderen
en de messen controleren.
Stofafzuiging
• Gebruik stofafzuigadapter van uw schaafmachine en bevestig deze
zoals beschreven in de handleiding van de schaafmachine.
De spaanafscherming (33) kan worden geopend om het vandikte-schaven
beter zichtbaar te maken.
• Draai de schroef (34) los en schuif de spaanafscherming (33) in de
richting van de pijl (35).
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Gebruik altijd een duwhout voor korte werkstukken.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Controleer of het elektrisch gereedschap is gemonteerd zoals
hierboven beschreven.
• Controleer of alle beschermkappen en geleiders goed functioneren en
juist gemonteerd zijn.
• Sluit een stofafzuiging aan.
• Stel de gewenste spaanafnamediepte in (zie de handleiding van uw
schaafmachine).
AAN- en UITschakelen (fig. A)
• Druk de AAN/UIT-schakelaar van uw schaafmachine in.
• Blokkeer de schaafmachine in de AAN-stand met behulp van de
blokkeerwig (1).
• Verwijder de blokkeerwig om de machine te stoppen.
Bij gebruik van een nulspanningsuitschakelaar (optie)
• Druk de AAN/UIT-schakelaar van uw schaafmachine in.
• Blokkeer de schaafmachine in de AAN-stand.
• Open het deksel en sluit het elektrisch gereedschap aan.
• Sluit de schaafmachine aan op het net door de verlengkabel op de
contactdoos aan te sluiten.
• Druk op de groene AAN-knop van de nulspanningsuitschakelaar om
de schaafmachine te starten.
• Druk op de rode UIT-knop van de nulspanningsuitschakelaar om de
schaafmachine te stoppen.
27
Draag tijdens deze bewerking een veiligheidsbril.
Onderhoud
Uw DEWALT-produkt is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos
te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van het produkt garanderen een hoge levensduur.
• Verwijder stof en spanen met perslucht.
Smering
Dit produkt heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Maak het produkt regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte produkten en het milieu
Wanneer uw produkt aan vervanging toe is, breng het dan naar een
DEWALT Service-center, waar het op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
nl - 3
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om welke reden dan ook
niet geheel aan uw verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
aankoop nazicht of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon
van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle
defecte delen of van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
nl - 4
28
NORSK
TILSATS FOR AVRETTING OG TYKKELSESHØVLING DE8000
Gratulerer!
Sikkerhetsforskrifter
Du har valgt et DEWALT produkt. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
Erklæring fra fabrikanten
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 1
no - 2
no - 2
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
Tekniske data
Maks. avretting bredde 90°
Maks. avretting bredde 45°
Maks. kapasitet tykkelseshøvling
Maks. høvlingsdybde
Bord tykkelseshøvling
Lengde avretteanlegg
Vekt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Erklæring fra fabrikanten
DE8000
DEWALT erklærer at ovennevnte tilbehør er utformet i henhold til
89/392/EEC.
Dette tilbehøret må ikke tas i bruk før det er fastslått at elektroverktøyet
som skal kobles til dette tilbehøret er i overensstemmelse med
89/392/EEC (bekreftet av CE-merket på elektroverktøyet).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
29
Generelt
• Tilsatsen må være i vater og stabil under alle forhold.
• Hold arbeidsplassen ryddig.
• Tilsatsen må bare brukes sammen med elektroverktøy og tilbehør som
spesifisert i denne veiledningen.
• Elektroverktøyet festes forsvarlig.
• Hendene må beskyttes under arbeidet.
• Sørg for god belysning av arbeidsstedet.
Avretting og tykkelseshøvling
1 Støvavsug
Det anbefales å benytte støvavsug. Det er spesielt viktig med
tilstrekkelig støvavsug når det arbeides med bøk eller eik.
2 Bruk beskyttelsesbriller
Bruk også en ansiktsmaske eller støvmaske som vern mot støv eller
partikler som slynges rundt.
3 Verneutstyr
Elektroverktøy og tilsats må bare betjenes når samtlige vern er
forsvarlig montert.
4 Inspisér emnet
Fjern alle spiker, stifter og andre deler fra emnet.
5 Skjær
Bruk bare skarpe skjær som ikke er skadet.
6 Skadde deler
Før arbeidet settes igang må følgende deler inspiseres nøye med tanke
på synlige skader: elektroverktøy, nettkabel og nettstøpsel.
Enhver skade må repareres på et godkjent DEWALT
reparasjonsverksted før verktøy eller tilsats tas i bruk.
7 Start av høvelen
Før tilkobling må alle skiftenøkler som har vært brukt til justeringer
fjernes fra høvelen og tilsatsen.
8 Betjening av høvelen og tilsatsen
Høvelen må ikke overbelastes ved å mate den for hurtig med materiale.
Emnet må alltid mates mot skjærets rotasjonsretning. Bruk alltid en
påskyver, spesielt når det arbeides med mindre emner.
9 Stopp av høvelen
Etter utkobling vil skjæret fortsette å rotere i noen sekunder. Ikke forsøk
å stoppe det.
10 Tilsatsen må behandles med forsiktighet
Tilsatsen må holdes ren og i en forsvarlig tilstand for å sikre en bedre
og mer sikker drift. Følg vedlikeholdsforskriftene. Hold samtlige
betjeningsorganer tørre, rene og fri for olje og fett.
11 Tilsatsen må bare repareres av godkjent DEWALT
reparasjonsverksted
Denne tilsatsen er konstruert i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter. For å unngå farer må den bare repareres av
kvalifiserte fagfolk.
no - 1
NORSK
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Tilsats for avretting og tykkelseshøvling
1 Støttefot
1 Støttebrakett med fot
1 Støtte for håndtak
1 Bryterpinne for DW678, DW678K & DW678EK
1 Plastpose som inneholder:
5 skruer
5 muttere
1 festeklemme
2 sikkerhetsknotter for parallellanlegg
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Denne DEWALT tilsatsen for avretting og tykkelseshøvling DE8000 er
konstruert for å utvide anvendelsesområdet for høvel DW678, DW678K
eller DW678EK slik at den omdannes til en kompakt høvel og
tykkelseshøvel.
A1
1 Bryterpinne
2 Festeklemme
3 Vingemutter
4 Stativets fastspenningshuller
5 Justering for tykkelseshøvling
6 Ramme av aluminium
7 Bord for tykkelseshøvling
8 Justering av bordets høyde
9 Målestokk for tykkelseshøvling
10 Justering for avretting
11 Justering for høvlingsdybde
12 Beskyttelsesplate for skjær ved tykkelseshøvling
A2
13 Reversibel parallellanlegg
14 Klemskrue for tykkelseshøvelbord
15 Festehåndtak for parallellanlegg
16 Bakre støttefot
17 Støttebrakett med fot
18 Monteringspinner for høvel
Nullspenningsbryter
En nullspenningsbryter er tilgjengelig som funksjonsvalg.
Montering og justering
Må ikke monteres i annet elektroverktøy enn DW678, DW678K
eller DW678EK.
Sammenstilling av tilsatsen (fig. A & B)
De skruene og muttrene som skal brukes til sammenstillingen leveres
sammen med tilsatsen for avretting og tykkelseshøvling.
• Slakk klemskrue for bord for tykkelseshøvling (14).
• Hev bordet for tykkelseshøvling (7) ved hjelp av skruen (8) for justering
av bordets høyde.
• Montér den bakre støttefoten (16), armen (28) og støttebrakett med fot
(17) ved hjelp av muttere og skruer (21 til og med 27) som vist.
no - 2
Montering av høvelen (fig. C)
• Fjern vingemuttrene (3) og festeklemmen (2).
• Montasjepinner (18) for høvelen vippes opp og høvelen monteres som vist.
• Sett vingemuttrer (3) tilbake på plass.
• Sving høvelen i posisjon for avretting eller tykkelseshøvling og stram
vingemuttrene (3).
• Sett festeklemmen (2) i det aktuelle sporet i den bakre montasjepinnen.
Justering (fig. A & D)
Justeringsprosedyren skal bare gjennomføres en gang.
• Fjern justeringsgitteret (20) og sett det på tykkelseshøvlingsbordet (7)
med målekammene (29) opp.
• Still bordets høyde til 15 mm ved hjelp av justeringen (8).
• Justeringen sikres ved hjelp av en klemskrue (14) for bord til
tykkelseshøvling.
• Sving høvelen i posisjon for tykkelseshøvling og sjekk at alle fire
målekammer (29) er i nivå med høvelens såle. Justér ved behov.
• Stram vingemuttrene (3).
• Løsne klemskruen (14 )for bordet for tykkelseshøvling og senk bordet (7)
for tykkelseshøvling.
• Fjern justeringsgitteret og sett det tilbake på dets opprinnelige plass
som sidevern.
Justering av høvlingsdybden
Les i instruksjonsboka for høvelen hvordan høvlingsdybden
justeres.
Ta bare smale kutt og la om nødvendig emnet passere flere
ganger. For å få best mulig resultat velges en høvlingsdybde
på 1,5 mm.
Posisjon for tykkelseshøvling (fig. A & E)
• Fjern den reversible anleggsstøtten (13) ved å løsne de fire
stjerneformete skruene (15).
• Drei støttebraketten (17) til siden eller fjern den, sving høvelen i posisjon
for tykkelseshøvling. Montasjepinnene (18) for høvelen hviler nå mot
braketten (30).
Høydejustering av bord for tykkelseshøvling (fig. A)
• Løsne klemskruene (14) for bordet for tykkelseshøvling.
• Hev eller senk bordet ved å vri justeringsskruen (19) for bordets høyde.
• Stram klemskruen for bordet for tykkelseshøvling (14).
Posisjon for avretting (fig. B & F)
• Fjern justeringsgitteret.
• Løsne klemskruen (14) for bordet for tykkelseshøvling.
• Still bordet for tykkelseshøvling (7) i nederste posisjon.
• Drei beskyttelsesplaten (12) for skjæret til side og sving høvelen i
posisjon for avretting. Høvelens montasjepinne (18) hviler nå på
støttebraketten (17).
• Sjekk at høvelens bakside hviler mot armen (28 i fig. B).
• Om nødvendig løsnes skruen (26) med en skrutrekker.
• Justér armen (28 i fig. B) i dens spor og stram skruen.
• Stram vingemutteren (3) for å låse høvelmaskinen i avrette posisjon.
Montasje av den reversible anleggsstøtten (fig. A2)
• Senk høvelens sideskjerm og sett inn den reversible anleggsstøtten (13).
• Stram de stjerneformete skruene (15).
• For arbeidsstykker som er 45° avskrådd fjernes de stjerneformete
skruene (15), anleggsstøtten vendes, de stjerneformete skruene settes
inn igjen og anleggsstøtten stilles i nivå med høvelens såle.
30
NORSK
Justering av beskyttelsesplate for skjær (fig. G)
Beskyttelsesplaten (12) for skjæret er montert på en støttebrakett (17) som
kan svinges ut når høvelen ikke er i posisjon for avretting.
I avretteposisjonen tjener braketten også som en støtte for høvelens
montasjepinne. Beskyttelsesplaten for skjæret kan justeres i høyden.
• Løsne justeringen (10) for avretting, innstill høyden av
beskyttelsesplaten for skjæret i sporet (31) og stram skruen.
Justering av høvelen i avretteposisjon 90° mot den reversible
anleggsstøtten (fig. C & G)
Justeringsprosedyren trenger bare å utføres en gang.
• Bruk et vinkeljern for å sjekke at vinkelen er 90°.
Hvis dette ikke er tilfelle:
• Fjern den reversible anleggsstøtten (13).
• Løsne vingemuttrene (3).
• Sving beskyttelsesplaten (12) ut.
• Sving høvelen opp.
• Justér høydejusteringsskruen (19) til korrekt posisjon.
Avretting i 45° vinkel (fig. H)
• Snu det reversible parallellanlegget (13) som beskrevet tidligere.
• Fortsett som beskrevet for avretting i 90° vinkel.
Tykkelseshøvling (fig. I)
• Innstill bord for tykkelseshøvling (7) til ønsket høyde med tilstrekkelig
plass for høvelspon.
• Legg emnet på bordet for tykkelseshøvling (7) og mat emnet jevnt
under beskyttelsesplaten (32) og parallelt med høvelens såle.
• Emnet dras ut ved uttakssiden mens det holdes nede.
I tilfelle av stor motstand mot matingen kan avrettedybden
reduseres. Sjekk også skjæret.
Den skyvbare sponskjermen (33) kan åpnes slik at det blir lettere å se
hvordan avrettingen utføres.
• Løsne skruen (34) og skyv sponskjermen (33) i pilens retning (35).
Bruk beskyttelsesbriller når dette arbeidet utføres.
Vedlikehold
Støvavsug
• Bruk høvelens adapter for støvavsug og montér den som beskrevet i
instruksjonshåndboka for høvelen.
Ditt DEWALT-produkt er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et
minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av produktet.
• Støv og spon fjernes med trykkluft.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Når det arbeides med korte emner må det alltid benyttes
påskyver.
Før maskinen tas i bruk:
• Sjekk at elektroverktøyet er montert som tidligere beskrevet.
• Sjekk at samtlige vern og anleggsstykker er i fullgod stand og korrekt
montert.
• Tilslutt støvavsug.
• Innstill den ønskede høvlingsdybde (se instruksjonshåndboka for
høvelen).
Smøring
Ditt produkt trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Rengjør produktet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Skru PÅ og AV (fig. A)
• Trykk på høvelens strømbryter.
• Elektroverktøyet låses i stilling ON ved hjelp av bryterpinnen (1).
• Verktøyet stoppes ved å fjerne pinnen fra strømbryteren.
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Bruk av utløserbryter (tilleggsutstyr)
• Trykk på høvelens strømbryter.
• Elektroverktøyet låses i stilling ON.
• Løft av nettstøpslets deksel og tilslutt elektroverktøyet.
• Tilslutt bearbeidningsbordet til nettet ved å plugge en skjøteledning til
utløserbryterens stikkontakt.
• Høvelen skrus på ved et trykk på den grønne knappen.
• Høvelen skrus av ved et trykk på den røde knappen.
Avretting
Avretting i 90° vinkel (fig. A2)
• Hold emnet støtt mot parallellanlegget og høvelens såle. Emnet mates
mot det roterende skjæret.
Beskyttelsesplaten for skjæret vil gi etter og automatisk gå
tilbake til sin opprinnelige posisjon.
• Hold alltid hendene beskyttet under arbeidet.
• Hold hendene borte fra det roterende skjæret.
31
no - 3
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT.
no - 4
32
PORTUGUÊS
ACESSÓRIO DE8000 PARA APLAINAR E PARA ACABAMENTO
DE SUPERFÍCIES
Parabéns!
Instruções de segurança
Escolheu um Producto DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Quando usar Ferramentas, cumpra sempre os regulamentos de
segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio, de
choque eléctrico e de ferimentos. Leia as seguintes instruções de
segurança antes de tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração do fabricante
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Montagem e afinição
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
Dados técnicos
Larg. máx. aplainamento 90°
Larg. máx. aplainamento 45°
Capacidade máx. acabamento
Profundidade máx. corte
Mesa de acabamento
Comprimento da guia de aplainamento
Peso
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 89/392/CEE.
Esta unidade, que não poude ser posta ao serviço até que tivesse sido
estabelecido que a Ferramenta de Potência seja conectada a esta
unidade, está em conformidade com 89/392/CEE (como declarado na
chapa CE, na Ferramenta de Potência)
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
33
•
•
•
•
•
•
O acessório deve estar sempre nivelado e estável.
Mantenha a área de trabalho arrumada e livre de objectos estranhos.
Utilize somente a ferramenta e acessórios especificados neste manual.
Segure cuidadosamente a ferramenta.
Trabalhe com as mãos fechadas.
Certifique-se de que a área de trabalho está bem iluminada.
Aplainamento e acabamento de superfícies
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Declaração do fabricante
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções gerais
1 Extracção da poeira
Visto que a plaina produz pó e aparas, recomenda-se o uso de
equipamento para a extracção de poeira. A extracção da poeira é
especialmente importante se se trata de pó de faia ou de carvalho.
2 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara de protecção contra o pó ou partículas
soltas.
3 Dispositivos de protecção
Utilize somente a ferramenta e o acessório após tomadas todas as
precauções.
4 Verifique a área de trabalho
Remova quaisquer pregos, grampos ou outras peças de metal.
5 Lâminas de corte
Utilize somente lâminas afiadas e em perfeito estado.
6 Peças danificadas
Antes de colocá-la em funcionamento, verifique cuidadosamente se a
ferramenta ou o acessório, o cabo
eléctrico ou a tomada
apresentam sinais de danos. Antes de utilizar a ferramenta ou o
acessório, mande consertar qualquer dano por um Centro de
Assistência Técnica Autorizado DEWALT.
7 Colocar a plaina em funcionamento
Antes de ligá-la, remova todas as chaves de aperto da plaina e do
acessório.
8 Operando com a plaina e o acessório
Não sobrecarregue a plaina operando a uma velocidade de
alimentação demasiado elevada. Alimente sempre o material contra o
sentido rotacional do bloco de corte. Utilize sempre uma vareta de
alimentação, principalmente quando estiver a trabalhar com peças
menores.
9 Parar a plaina
Após desligar a plaina, o bloco de corte continuará a rodar por alguns
segundos. Não tente bloqueá-lo.
10 Cuide da sua ferramenta com atenção
Para uma rentabilidade melhor e mais segura, mantenha a ferramenta
limpa e em bom estado. Siga as instruções de manutenção.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
11 Mande consertar a ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta ferramenta está conforme os regulamentos de segurança que lhe
dizem respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação deverá ser
efectuada somente por técnicos qualificados.
pt - 1
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Acessório para aplainar e acabamento de superfícies (espessura final
do material)
1 Sapata de descanso
1 Suporte com sapata
1 Suporte para a alavanca
1 Calço de interruptor para DW678, DW678K & DW678EK
1 Saco plástico contendo:
5 parafusos
5 porcas
1 grampo de aperto
2 botões de aperto da guia paralela
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A1 & A2)
A sua ferramenta DEWALT DE8000 foi concebida para aumentar a
versatilidade da sua plaina DW678, DW678K ou DW678EK, convertendoa numa plaina/ferramenta para acabamento de superfícies compacta.
A1
1 Calço de interruptor
2 Grampo de aperto
3 Parafusos com aleta
4 Orifícios do grampo da bancada
5 Ajuste de espessura
6 Moldura de alumínio
7 Mesa de acabamento (espessura final do material)
8 Ajuste de altura da mesa
9 Escala de espessura
10 Ajuste de aplainamento de superfície
11 Ajuste da profundidade de corte
12 Resguardo da lâmina de acabamento
A2
13 Guia reversível
14 Grampo da mesa
15 Botões de aperto da guia
16 Sapata posterior
17 Suporte com sapata
18 Haste de montagem da plaina
Interruptor de voltagem nula
Um interruptor de voltagem nula está disponível como opção. As suas
vantagens são as seguintes:
- Melhor segurança. Evite que a máquina se ponha em funcionamento
de novo e inadvertidamente após uma eventual falta de corrente.
- Permite ligar e desligar a plaina com maior facilidade.
Montagem e afinição
Utilize somente ferramentas DW678, DW678K ou DW678EK.
Montagem do acessório (fig. A & B)
Os parafusos e as porcas necessários para montar o acessório são
fornecidos com o acessório para aplainar e para acabamento de
superfícies.
• Afrouxe o grampo da mesa de acabamento (14).
• Eleve a mesa (7) girando o ajuste de altura da mesma (8).
pt - 2
• Monte a sapata posterior (16), o braço (28) e o suporte com sapata (17)
utilizando as porcas e os parafusos (21 a 27), conforme indicado.
Montagem da plaina (fig. C)
• Remova os parafusos com aletas (3) e o grampo de aperto (2).
• Colocar as hastes de montagem da plaina em charneira (18) e montar
a plaina conforme indicado.
• Recolocar os parafusos com aletas (3).
• Colocar a plaina no eixo em posição de aplainamento ou acabamento
e aperte os parafusos com aletas (3).
• Coloque o grampo de aperto (2) na fenda apropriada na haste
posterior.
Calibração (fig. A & D)
A calibração precisa de ser efectuada somente uma vez.
• Remova a guia de calibração (20) e coloque-a na mesa de
acabamento (7), cames de calibre (29) para cima.
• Regule a altura da mesa para 15 mm utilizando o ajuste de altura da
mesa (8).
• Fixe o ajuste utilizando o grampo da mesa de acabamento (14).
• Coloque a plaina no eixo em posição de espessura e verifique que
todos os cames de calibre (29) estejam ao nível da sapata de
aplainamento. Ajustar se for preciso.
• Apertar os parafusos com aletas (3).
• Afrouxar o grampo da mesa (14) e abaixar a mesa (7).
• Remover a guia de calibração e reinstalar em sua posição inicial como
resguardo lateral.
Ajuste da profundidade de rebaixo
Para o ajuste da profundidade de rebaixo, vide o manual de
instruções da plaina.
Faça somente cortes de pouca profundidade, passando o
material diversas vezes se necessário. Para melhores
resultados escolha uma profundidade de aplainamento
máximo de 1,5 mm.
Posição de espessura (fig. A & E)
• Remova a guia paralela reversível (13) afrouxando os botões
estrelados (15).
• Gire o suporte (17) de lado ou remova-o e coloque a plaina no pivô em
posição de espessura. As hastes de montagem da plaina (18) estarão
assim sobre os suportes (30).
Ajuste da altura da mesa de acabamento (espessura final do material)
(fig. A)
• Afrouxe o grampo da mesa de acabamento (14).
• Eleve ou abaixe a mesa rodando o parafuso de ajuste de altura da
mesa (19).
• Aperte o grampo da mesa (14).
Posição de aplainamento da superfície (fig. B & F)
• Remova a guia da calibração.
• Afrouxe o grampo da mesa de acabamento (14).
• Regule a mesa (7) para a posição inferior.
• Gire o resguardo das lâminas (12) para o lado e coloque a plaina no
pivô na posição de aplainamento de superfícies. A haste de montagem
da plaina (18) estará sobre o suporte (17).
• Verifique que a parte posterior da plaina esteja sobre o braço
(28 da fig. B).
• Se necessário, afrouxe o parafuso (26) com a ajuda de uma chave
de fendas.
• Ajuste o braço (28 na fig. B) no seu encaixe e aperte-o com um
parafuso.
34
PORTUGUÊS
• Aperte o parafuso com aletas (3) para fixar a plaina na posição de
aplainamento.
Montagem da guia pararela reversível (fig. A2)
• Abaixe o resguardo lateral da plaina e instale a guia pararela
reversível (13).
• Aperte os botões estrelados (15).
• Nos casos de peças chanfradas a 45°, remova os botões estrelados (15),
reverta a guia, aperte os botões e nivele a guia na sapata da plaina.
Ajuste do resguardo das lâminas (fig. G)
O resguardo das lâminas (12) é montado sobre o suporte (17) que pode
ser girado lateralmente quando a plaina não esteja na posição de
aplainamento. Na posição de aplainamento o suporte serve também
como suporte para a haste de montagem da plaina. A altura do resguardo
das lâminas é ajustável.
• Afrouxe o ajuste do acessório de aplainamento de superfícies (10),
ajuste a altura do resguardo das lâminas no encaixe (31) e aperte o
parafuso.
Ajuste da plaina na posição de aplainamento de superfícies a 90° em
relação à guia reversível (fig. C & G)
A calibração precisa de ser efectuada somente uma vez.
• Utilize um quadrado para verificar que o ângulo tem 90°.
Se este não for o caso:
• Remova a guia reversível (13).
• Afrouxe os parafusos com aletas (3).
• Retire o resguardo do pivô (12).
• Coloque a plaina no pivô.
• Ajuste o parafuso de ajuste de altura (19) conforme necessário.
Extracção de poeira
• Utilize o adaptador de extracção de poeira da sua plaina e instale-o
conforme descrito no manual de instruções da plaina.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Para peças curtas utilize sempre uma vareta de alimentação.
Antes da operação:
• Verifique que a ferramenta está montada conforme descrito acima.
• Verifique que todos os resguardos e guias estão em perfeitas
condições e montados correctamente.
• Conectar um extractor de poeira.
• Regule a profundidade de rebaixo necessário (vide o manual de
instruções da plaina).
Ligar e desligar (fig. A)
• Prima o interruptor LIGA/DESLIGA da sua plaina.
• Fixe a ferramenta na posição LIGA usando o calço (1).
• Para parar a ferramenta, remova o calço do interruptor.
Acabamento de superfície
Aplainamento de superfície a 90° (fig. A2)
• Prima o material firmemente contra a guia paralela e na sapata da
plaina e alimente-o contra o bloco de corte giratório.
O resguardo da lâmina cederá e retornará automaticamente à
posição inicial.
• Trabalhe sempre com as mãos fechadas.
• Mantenha as mãos fora do alcance do bloco de corte giratório.
Aplainamento de superfície a 45° (fig. H)
• Reverta a guia paralela (13) conforme descrito acima.
• Proceda conforme descrito para o aplainamento a 90°.
Espessura (fig. I)
• Regule a mesa de acabamento (7) para a altura necessária deixando
uma folga para as aparas.
• Coloque a peça a ser trabalhada sobre a mesa de acabamento (7) e
alimente-a suavemente sob a lâmina guia (32) e paralelamente à
sapata de aplainamento.
• Do lado da saída, puxe a peça a ser trabalhada para fora segurando-a
para baixo.
Em caso de resistência excessiva, reduza a profundidade de
rebaixo e verifique as lâminas.
A guia móvel de aparas (33) pode ser aberta para permitir uma melhor
visibilidade da operação de acabamento.
• Afrouxe o parafuso (34) e deslize a guia de aparas (33) no sentido da
seta (35).
Utilize óculos de protecção durante esta operação.
Manutenção
A sua ferramenta DEWALT foi concebida para funcionar durante muito
tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
• Remova pó e aparas usando ar comprimido.
Lubrificação
A sua ferramenta não precisa de lubrificação suplementar.
Limpeza
Limpe regularmente o acessório utilizando um pano macio.
Produtos indesejados e o ambiente
Quando utilizar um interruptor de voltagem nula (opcional)
• Prima o interruptor LIGA/DESLIGA da sua plaina.
• Fixe a ferramenta na posição LIGA.
• Levante a tampa da tomada e conecte a ferramenta atrás do conector.
• Conecte a mesa da máquina na corrente ligando um cabo de
extensão no conector do interruptor de voltagem nula.
• Para Ligar a plaina, prima o botão verde do interruptor de voltagem
nula.
• Para Desligar a plaina, prima o botão vermelho do interruptor de
voltagem nula.
35
Leve a sua ferramenta a um Centro de Assistência Técnica DEWALT onde
ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
pt - 3
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua ferramenta
DEWALT, contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Apresente a sua reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor
solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua ferramenta DEWALT,
durante os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma
prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
pt - 4
36
SUOMI
OIKO/TASOHÖYLÄYSLISÄLAITE DE8000
Onneksi olkoon!
Turvallisuusohjeet
Olet valinnut DEWALT sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökummppaneista.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten
ohjeita.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
Valmistajan ilmoitus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
Tekniset tiedot
Suurin oikohöyläysleveys 90°
Suurin oikohöyläysleveys 45°
Suurin tasohöyläyskyky
Suurin höyläyssyvyys
Tasohöyläyslevy
Oikohöyläysrajoittimen pituus
Paino
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
DEWALT ilmoittaa, että yllämainitut tuotteet on suunniteltu 89/392/EEC:n.
Tätä tuotetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on varmistettu,
että sähkötyökalu joka liitetään siihen on 89/392/EEC:n mukainen
(tästä on todistuksena CE-merkki työkalussa).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
37
• Lisälaitteen on aina oltava tasaisella pinnalla ja tasapainossa.
• Pidä työpinta puhtaana liasta.
• Käytä lisälaitetta ainoastaan tässä ohjekirjassa ilmoitettujen
sähkötyökalujen ja lisälaitteiden kanssa.
• Kiinnitä sähkötyökalu huolellisesti paikalleen
• Työskenneltäessä pidä sormet kiinni toisissaan.
• Varmista, että työalue on kunnolla valaistu.
Oiko/tasohöylääminen
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Valmistajan ilmoitus
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Yleistä
1 Pölynpoisto
Koska höylä saa aikaan pölyä ja lastuja, suositellaan pölynpoistolaitteen
käyttöä. Oikea pölynpoistolaitteisto on erityisen tärkeää silloin,
kun syntyy pyökki- tai tammipölyä.
2 Käytä suojalaseja
Käytä myös kasvo- tai pölynaamaria suojautuaksesi pölyltä tai lentäviltä
kappaleilta.
3 Suojavarusteet
Käytä sähkötyökalua ja lisälaitetta ainoastaan, kun kaikki suojukset on
asetettu kunnolla paikoilleen.
4 Tarkista työstökappale
Poista naulat, niitit tai muut metallikappaleet.
5 Leikkuuterät
Käytä ainoastaan teräviä ja ehjiä leikkuuteriä.
6 Vioittuneet osat
Ennen käytön aloittamista on lisälaite, sähkötyökalu, virtajohto ja
pistoke tarkistettava huolellisesti, että niissä ei ole viottumisen
merkkejä. Korjauta kaikki viat DEWALTin valtuuttamassa
huoltopisteessä ennen kuin työkalua tai lisälaitetta käytetään.
7 Höylän käynnistäminen
Ennen kuin höylä kytketään päälle, poista säätöavaimet höylästä ja
lisälaitteesta.
8 Höylän ja lisälaitteen käyttö
Älä ylikuormita höylää syöttämällä sitä liian nopeasti. Syötä materiaali
aina leikkuuterän kiertosuuntaa vastaaan. Käytä aina työntökapulaa,
erityisesti silloin, kun työskennellään pienempien kappaleiden kanssa.
9 Höylän pysäyttäminen
Kun höylä on kytketty pois päältä, leikkuuterä jatkaa pyörimistä
muutaman sekunnin ajan. Älä yritä pysäyttää sitä.
10 Pidä lisälaite hyvässä kunnossa
Pidä lisälaite puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimisi paremmin
ja turvallisemmin. Noudata kunnossapito-ohjeita. Pidä kaikki
säädinlaitteet kuivina ja puhtaina, äläkä päästä niihin öljyä ja rasvaa.
11 Anna DEWALTin valtuuttaman huoltopisteen korjata lisälaite
Tämä lisälaite noudattaa asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä.
Vaaran välttämiseksi sitä saa korjata ainoastaan ammattitaitoinen
huoltoteknikko.
fi - 1
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Oiko/tasohöyläyslisälaite
1 Tukijalka
1 Jalallinen tukikannatin
1 Kahvan tuki
1 Kytkinkappale DW678, DW678K & DW678EK:a varten
1 Muovipussi, joka sisältää:
5 ruuvia
5 mutteria
1 kiinnityspidike
2 rajoittimen kiinnitysnuppia
1 Käyttöohje
1 Räjähdyskuva
• Tarkista, ettei kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen
aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 & A2)
DEWALT-oiko/tasohöyläyslisälaite DE8000 on suunniteltu lisäämään
DW678, DW678K tai DW678EK-höylän monipuolisuutta muuttamalla laite
pienikokoiseksi oiko/tasohöyläyslaitteeksi.
A1
1 Kytkinkappale
2 Kiinnityspidike
3 Siipimutterit
4 Reiät penkkiin kiinnitystä varten
5 Tasohöyläyssäädin
6 Alumiinirunko
7 Tasohöyläyslevy
8 Levyn korkeuden säädin
9 Huullosasteikko
10 Oikohöyläyssäädin
11 Höyläyssyvyyden säädin
12 Terän suojus tasohöyläystä varten
A2
13 Käännettävä rajoitin
14 Tasohöyläyslevyn kiinnitin
15 Rajoittimen kiinnitysnupit
16 Takaosan tukijalka
17 Jalalla varustettu tukikannatin
18 Höylän kiinnitystangot
Nollajännitelaukaisija
Nollajännitteenlaukaisija on saatavana lisävarusteena.
Asennus ja säädöt
Älä asenna laitteeseen mitään muuta sähkötyökalua kuin
DW678, DW678K tai DW678EK.
Lisälaitteen kokoaminen (kuva A & B)
Lisälaitteen kokoamiseen tarvittavat ruuvit ja mutterit on toimitettu oiko/
tasohöyläyslisälaitteen kanssa.
• Löysää tasohöyläyslevyn kiinnitintä (14).
• Kohota tasohöyläyslevyä (7) kiertämällä levyn korkeuden säädintä (8).
• Asenna takaosan tukijalka (16), viputanko (28) ja jalalla varustettu
tukikannatin (17) paikoilleen käyttäen kuvan esittämiä ruuveja ja
muttereita (21-27).
Höylän kiinnittäminen (kuva C)
• Irrota siipimutterit (3) ja kiinnityspidike (2).
• Aseta höylän kiinnitystangot (18) paikoilleen ja asenna höylä paikalleen
kuvan esittämällä tavalla.
• Aseta siipimutterit (3) takaisin paikoilleen.
• Käännä höylä oikohöyläys- tai tasohöyläysasentoon ja kiristä
siipimutterit (3).
• Aseta kiinnityspidike (2) takaisin paikalleen sille tarkoitettuun uraan
takaosan kiinnitystangossa.
Kalibrointi (kuva A & D)
Kalibrointi tarvitsee suorittaa ainoastaan yhden kerran.
• Irrota kalibrointirajoitin (20) ja aseta se tasohöyläyslevylle (7) siten,
että mittanokat (29) ovat ylöspäin.
• Aseta levyn korkeudeksi 15 mm levyn korkeuden säätimen (8) avulla.
• Varmista säädön kohta tasohöyläyslevyn kiinnittimen (14) avulla.
• Käännä höylä oikohöyläys- tai tasohöyläysasentoon ja tarkista, että
kaikki neljä mittanokkaa (29) ovat samassa tasossa höyläysjalaksen
kanssa. Säädä niitä tarpeen vaatiessa.
• Kiristä siipimutterit (3).
• Löysää tasohöyläyslevyn kiinnitintä (14) ja alenna tasohöyläyslevyä (7).
• Irrota kalibrointirajoitin ja asenna se takaisin alkuperäiseen paikkaansa
sivusuojukseksi.
Höyläyssyvyyden säätö
Höyläyssyvyyden säätämiseksi katso höylän ohjekirjaa.
Tee pelkästään ohuita viiltoja ja vie materiaali tarvittaessa useita
kertoja höylän läpi. Parhaimman tuloksen aikaansaamiseksi
valitse korkeintaan 1,5 mm höyläyssyvyys.
Tasohöyläysasento (kuva A & E)
• Irrota käännettävä tasorajoitin (13) löysäämällä tähtinuppeja (15).
• Käännä tukikannatin (17) sivulle tai irrota se ja kierrä höylä
tasohöyläysasentoon. Höylän kiinnitystangot (18) ovat nyt kannattimien
(30) päällä.
Tasohöyläyslevyn korkeuden säätö (kuva A)
• Löysää tasohöyläyslevyn kiinnitin (14).
• Kohota tai laske levyä kiertämällä levyn korkeuden säätöruuvia (19).
• Kiristä tasohöyläyslevyn kiinnitin (14).
Oikohöyläysasento (kuva B & F)
• Irrota kalibrointirajoitin.
• Löysää tasohöyläyslevyn kiinnitintä (14).
• Aseta tasohöyläyslevy (7) alimpaan asentoonsa.
• Käännä terän suojus (12) sivulle ja kierrä höylä oikohöyläysasentoon.
Höylän kiinnitystanko (18) lepää nyt tukikannattimella (17).
• Tarkista, että höylän takaosa lepää viputangolla (28 kuvassa B).
• Tarpeen vaatiessa löysää ruuvia (26) ruuvitaltalla.
• Säädä viputanko (28 kuvassa B) uraansa ja kiristä ruuvi.
• Kiristä siipimutteri (3) lukitaksesi höylä oikohöyläysasentoon.
Käännettävän tasorajoittimen asennus (kuva A2)
• Laske höylän sivusuojus alas ja asenna käännettävä tasorajoitin (13)
paikalleen.
• Kiristä tähtinupit (15).
• Käsiteltäessä 45° kaltevuuskulmassa olevaa työstökappaletta irrota
tähtinupit (15), käännä rajoitin, aseta tähtinupit takaisin paikoilleen ja
aseta rajoitin samaan tasoon höylän jalaksen kanssa.
Terän suojuksen säätö (kuva G)
Terän suojus (12) on kiinnitetty tukikannattimeen (17), joka voidaan
kääntää sivulle, kun höylää ei käytetä oikohöyläysasennossa.
fi - 2
38
SUOMI
Oikohöyläysasennossa jalusta toimii myös höylän kiinnitystangon tukena.
Terän suojuksen korkeutta voidaan säätää.
• Löysää oikohöyläyssäädintä (10), säädä terän suojuksen korkeus
urasta (31) käsin ja kiristä ruuvi.
Höylän säätäminen oikohöyläysasentoon, jolloin se on 90° kulmassa
käännettävään rajoittimeen (kuva C & G)
Kalibrointi on suoritettava ainoastaan yhden kerran.
• Käytä kulmaviivoitinta tarkistaaksesi, että kulma on 90°.
Jos näin ei ole:
• Irrota käännettävä rajoitin (13).
• Löysää siipimuttereita (3).
• Kierrä suojus (12) sivulle.
• Kierrä höylää ylöspäin.
• Säädä korkeuden säätöruuvia (19) vastaavasti.
Pölynpoisto
• Käytä höylän pölynkerääjän sovitinta ja asenna pölynkerääjä paikalleen
höylän ohjekirjassa neuvotulla tavalla.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Käytä aina työntökapulaa, kun käsittelet lyhyitä
työstökappaleita.
Ennen käyttämistä:
• Tarkista että sähkötyökalu on asennettu paikalleen yllä kuvatulla tavalla.
• Tarkista, että kaikki suojukset ja rajoittimet toimivat kunnolla ja että ne
ovat oikeilla paikoillaan.
• Kiinnitä pölynkerääjä höylään.
• Aseta tarvittava höyläyssyvyys (katso tietoja höylän ohjekirjasta).
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Paina höylän käyttökytkintä.
• Lukitse sähkötyökalu päälle käyttäen kytkinkappale (1).
• Kytkeäksesi höylän pois päältä irrota kytkinkappale.
Nollajännitelaukaisija (lisätarvike)
• Paina höylän käyttökytkintä.
• Lukitse sähkötyökalu päälle käyttäen kytkinkappale (1).
• Nosta pistokkeen kansi ja kytke työkalu liittimen taakse.
• Liitä työstöpöytä verkkovirtaan kytkemällä jatkojohto voltittoman
vapautuskytkimen liittimeen.
• Kytkeäksesi höylän PÄÄLLE paina voltittoman vapautuskytkimen
vihreätä nappia.
• Kytkeäksesi höylän POIS PÄÄLTÄ paina voltittoman vapautuskytkimen
punaista nappia.
Oikohöyläys 45° kulmassa (kuva H)
• Käännä tasorajoitin (13) yllä kuvatulla tavalla.
• Toimi samoin kuin oikohöylättäessä 90° kulmassa.
Tasohöyläys (kuva I)
• Säädä tasohöyläyslevy (7) tarvittavalle korkeudelle jättäen tilaa lastujen
poistamiseen.
• Aseta työstökappale tasohöyläyslevylle (7) ja syötä työstökappale tasaisesti
ohjauslevyn (32) alta samassa suunnassa höylän jalaksen kanssa.
• Vedä työstökappale ulos ulostulopuolelta pitäen sitä alhaalla.
Jos syntyy liian suuri vastus, vähennä höyläyssyvyyttä ja
tarkista terät.
Liukuva lastusuojus (33) voidaan avata, jotta tasohöyläysprosessi voitaisiin
nähdä paremmin.
• Löysää ruuvia (34) ja vedä lastusuojusta (33) nuolen (35) suuntaan.
Käytä suojalaseja tätä toimenpidettä suorittaessasi.
Huolto
DEWALT lisälaite on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus
takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Poista pöly ja lastut paineilmalla.
Voitelu
Lisälaite ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Puhdista lisälaite säännollisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Vie lisälaite valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen, jossa se hävitetään
ympäristöystävällisellä tavalla.
Oikohöyläys
Oikohöyläys 90° kulmassa (kuva A2)
• Paina materiaali lujasti tasorajoitinta ja höylän jalasta vasten ja syötä sitä
leikkuuterien pyörimissuuntaa vastaan.
Terän suojus joustaa ja palautuu automaattisesti takaisin
alkuperäiseen asentoonsa.
• Pidä sormet aina tiukasti yhdessä työskentelyn aikana.
• Pidä kädet kaukana pyörivästä leikkuuterästä!
39
fi - 3
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin.
fi - 4
40
SVENSKA
PLANSVARVNINGS/PLANHYVLINGSTILLSATS DE8000
Vi gratulerar!
Säkerhetsinstruktioner
Du har valt ett DEWALT produkt. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen. Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
Innehållsförteckning
Tekniska data
Tillverkarens förklaring
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
Allmänt
• Tillsatsen måste vara vågrät och stadig vid alla tillfällen.
• Håll främmande föremål borta från bänkskivan.
• Använd endast tillsatsen tillsammans med de elverktyg och tillbehör
som anges i bruksanvisningen.
• Anslut elverktyget omsorgsfullt.
• Håll händerna slutna när du arbetar.
• Se till att ha god belysning vid arbetsplatsen.
Tekniska data
Max. plansvarvningsbredd 90°
Max. plansvarvningsbredd 45°
Max. planhyvlingskapacitet
Max. hyvlingdjup
Planhyvlingsbord
Plansvarvningslinjalens längd
Vikt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
Tillverkarens förklaring
DE8000
DEWALT förklarar att ovannämnda tillbehör har konstruerats i
överensstämmelse med 89/392/EEC.
Detta tillbehör får inte tas i bruk innan man har konstaterat att elverktyget
som skall kopplas till detta tillbehör är i överensstämmelse med
89/392/EEC (vilket anges med CE-märket på elverktyget).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
41
Plansvarvning/planhyvling
1 Dammutsugning
Eftersom hyveln ger upphov till damm och spån rekommenderas
användning av dammutsugningsutrustning. Väl fungerande
dammutsugning är särskilt viktigt då bok- eller ekdamm uppkommer.
2 Använd skyddsglasögon
Använd även ansikts- eller dammask som skydd mot damm och
kringflygande partiklar.
3 Skyddsanordningar
Använd endast elverktyget och tillsatsen när alla skydd sitter ordentligt
på plats.
4 Besiktiga arbetsstycket
Tag bort eventuella spikar, häftklamrar och metallföremål eller annat
som kan skada skärbladen.
5 Skärbladen
Använd endast vassa och oskadade skärblad.
6 Skadade delar
Före användning skall tillsatsen, elverktyget, nätsladden och
stickproppen besiktigas omsorgsfullt med avseende på tecken på
eventuella skador. Skador skall repareras av DEWALT-auktoriserad
serviceverkstad innan verktyget eller tillsatsen används.
7 Starta hyveln
Tag bort alla inställningsnycklar från hyveln och tillsatsen innan hyveln
slås på.
8 Användning av hyveln och tillsatsen
Överbelasta inte hyveln genom att mata materialet mot kutterhuvudets
rotationsriktning. Använd alltid påskjutare, i synnerhet vid arbete med
mindre arbetsstycken.
9 Stoppa hyveln
När hyveln har slagits av kommer kutterhuvudet att fortsätta att rotera
under några sekunder. Försök inte stoppa denna rotation.
10 Underhåll tillsatsen omsorgsfullt
Håll tillsatsen ren och i gott skick. Följ underhållsanvisningarna.
Se till att alla reglage är torra, rena och fria från olja och fett.
11 Tillsatsen skall repareras av reparatör som godkänts av DEWALT
Denna tillsats uppfyller kraven i relevanta säkerhetsföreskrifter. För att
risker inte skall uppkomma får den endast repareras av kvalificerade
tekniker.
sv - 1
SVENSKA
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Plansvarvnings/planhyvlingstillsats
1 Stödfot
1 Stödfäste med fot
1 Handtagsstöd
1 Omkopplarkil för DW678, DW678K & DW678EK
1 Plastpåse innehållande:
5 skruvar
5 muttrar
1 låsklämma
2 fästvred för styrlinjalen
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 & A2)
Din DEWALT-plansvarvnings/planhyvlingstillsats DE8000 är avsedd att
göra din hyvel av typ DW678, DW678K eller DW678EK ännu mer
mångsidig, genom att omvandla den till en kompakt hyvel/planhyvel.
A1
1 Omkopplarkil
2 Fästklämma
3 Vingmuttrar
4 Hål för bänktvingar
5 Planhyvlingsinställning
6 Aluminiumram
7 Planhyvlingsbord
8 Bordshöjdsinställning
9 Planhyvlingsskala
10 Plansvarvningsinställning
11 Djupinställning
12 Bladskydd för planhyvling
A2
13 Vändbar styrlinjal
14 Klämma för planhyvlingsbord
15 Fästvred för styrlinjal
16 Bakre stödfot
17 Stödfäste med fot
18 Monteringsstänger för planhyvel
Nollspänningsbrytare
En nollspänningsbrytare finns även som tillbehör.
Montering och inställning
Montera inga andra elverktyg än DW678, DW678K eller
DW678EK.
Hopsättning av tillsatsen (fig. A & B)
De skruvar och muttrar som behövs för montering av tillsatsen levereras
med plansvarvnings/planhyvlingstillsatsen.
• Lossa på bordsklämman (14).
• Höj upp hyvlingsbordet (7) genom att vrida på bordshöjdsinställningen (8).
• Montera den bakre stödfoten (16), armen (28) och stödfästet med
foten (17), med hjälp av muttrarna och skruvarna (21-27) enligt
illustrationen.
sv - 2
Montering av hyveln (fig. C)
• Tag bort vingmuttrarna (3) och fästklämman (2).
• Vinkla upp monteringsstängerna (18) och montera hyveln enligt
illustrationen.
• Sätt tillbaka vingmuttrarna (3).
• Vrid tillsatsen till plansvarvnings/planhyvlingspositionen och drag åt
vingmuttrarna (3).
• Placera monteringsklämman (2) i tillämpligt spår i den bakre
monteringsstången.
Kalibrering (fig. A & D)
Kalibreringsrutinen behöver endast genomföras en gång.
• Tag bort kalibreringsstyrlinjalen (20) och placera den på
planhyvlingsbordet (7), med mätkammarna (29) riktade uppåt.
• Ställ in bordshöjden till 15 mm med hjälp av bordshöjdsinställningen (8).
• Fäst tillsatsen med hjälp av bordsklämman (14).
• Vrid tillsatsen till planhyvlingspositionen och kontrollera att de fyra
mätkammarna (29) hamnar rätt mot spännklotsen. Ställ in efter behov.
• Drag åt vingmuttrarna (3).
• Lossa bordsklämman (14) och sänk ner planhyvlingsbordet (7).
• Tag bort kalibreringsstyrlinjalen och sätt sedan tillbaka det i dess
ursprungliga läge som ett sidoskydd.
Inställning av hyvlingsdjupet
För inställning av hyvlingsdjupet hänvisas till hyvelns
bruksanvisning. Avverka endast en liten mängd material åt
gången.
Gör flera pass vid behov. För optimala resultat skall ett största
hyvlingdjup på 1,5 mm väljas.
Planhyvlingsposition (fig. A & E)
• Tag loss den vändbara parallellinjalen (13) genom att lossa på
fästvreden (15).
• Vrid stödfästet (17) åt sidan, eller tag bort det, och vrid tillsatsen till
planhyvlingspositionen. Monteringsstängerna (18) vilar nu i fästena (30).
Inställning av planhyvlingsbordets höjd (fig. A)
• Lossa på bordsklämman (14).
• Höj eller sänk bordet med hjälp av höjdinställningsskruven (19).
• Drag åt bordsklämman (14).
Plansvarvningsposition (fig. B & F)
• Tag bort kalibreringsstyrlinjalen.
• Lossa på bordsklämman (14).
• Placera planhyvlingsbordet (7) i dess understa läge.
• Vrid bladskyddet (12) åt sidan och vrid tillsatsen till
plansvarvningspositionen. Monteringsstången (18) vilar nu i stödfästet (17).
• Kontrollera att hyvelns bakända vilar mot armen (28 i fig. B).
• Lossa vid behov skruven (26) med en skruvmejsel.
• Ställ in armen (28 i fig. B) i dess spår och drag åt skruven.
• Drag åt vingmuttern (3) för att låsa fast tillsatsen i
plansvarvningspositionen.
Montering av den vändbara parallellinjalen (fig. A2)
• Sänk ner hyvelns sidoskydd och installera den vändbara
parallellinjalen (13).
• Drag åt stjärnvreden (15).
• För 45-gradersfasade arbetsstycken tas stjärnvreden (15) bort, varefter
styrlinjalen vänds, stjärnvreden sätts tillbaka och styrlinjalen ställs in på
spännklotsen.
42
SVENSKA
Inställning av bladskyddet (fig. G)
Bladskyddet (12) sitter på ett stödfäste (17) som kan vridas bort när
tillsatsen inte befinner sig i plansvarvningspositionen.
I plansvarvningspositionen fungerar fästet även som stöd för
monteringsstången. Bladskyddets höjd kan ställas in.
• Lossa på plansvarvningsinställningen (10), ställ in bladskyddets höjd i
spåret (31) och drag åt skruven.
Inställning av tillsatsen i plansvarvningspositionen, så att den hamnar
i 90° vinkel relativt den vändbara styrlinjalen (fig. C & G)
Kalibreringsrutinen behöver endast genomföras en gång.
• Använd en vinkelhake för att kontrollera att vinkeln är 90°.
Gör så här om den inte är det:
• Tag bort den vändbara styrlinjalen (13).
• Lossa vingmuttrarna (3).
• Vrid undan skyddet (12).
• Vrid upp hyveln.
• Justera höjdinställningsskruven (19).
Plansvarvning i 45° (fig. H)
• Vänd på parallellinjalen (13) enligt beskrivningen ovan.
• Fortsätt i enlighet med beskrivningen för 90°.
Planhyvling (fig. I)
• Ställ in planhyvlingsbordet (7) till önskad höjd, med marginal för
spånavgång.
• Placera arbetsstycket på planhyvlingsbordet (7) och mata med en jämn
rörelse in arbetsstycket under styrbladet (32) och parallellt med
spännklotsen.
• Håll ner arbetsstycket och drag ut det på utmatningssidan.
I händelse av för stort motstånd skall hyvlingsdjupet minskas.
Kontrollera bladen.
Den skjutbara spånstyrlinjalen (33) kan öppnas så att man kan se
planhyvlingsoperationen bättre.
• Lossa på skruven (34) och skjut spånstyrlinjalen (33) i pilens riktning (35).
Använd skyddsglasögon under operationen.
Dammutsugning
• Använd planhyvelns dammutsugningsadapter och montera
utrustningen enligt beskrivningen i hyvelns bruksanvisning.
Bruksanvisning
Skötsel
Din DEWALT produkt har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
• Avlägsna damm och spån med tryckluft.
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• För korta arbetsstycken skall påskjutare alltid användas.
Innan Du börjar:
• Kontrollera att elverktyget har monterats i enlighet med beskrivningen
ovan.
• Kontrollera att alla skydd och styrlinjaler är i perfekt skick och att de har
monterats korrekt.
• Anslut dammutsugningsutrustning.
• Ställ in önskat hyvlingsdjup (se hyvelns bruksanvisning).
Strömbrytare (fig. A)
• Tryck på hyvelns strömbrytare.
• Spärra det elektriska verktyget i påslaget läge med hjälp av kilen (1).
• Tag bort kilen för att stoppa verktyget.
Smörjning
Tillsatsen behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
Rengör tillsatsen regelbundet med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
Vid användning av nollspänningsbrytaren (tillbehör)
• Tryck på hyvelns strömbrytare.
• Spärra elverktyget i påslaget läge.
• Lyft kontaktlocket och anslut elverktyget.
• Anslut bearbetningsbordet till nätströmmen genom att sätta i en
förlängningssladd i nollspänningsutlösningens kontakt.
• Sätt på hyveln genom att trycka på den gröna knappen på
nollspänningsutlösningen.
• Stäng av hyveln genom att trycka på den röda knappen på
nollspänningsutlösningen.
Plansvarvning
Plansvarvning i 90° (fig. A2)
• Tryck materialet stadigt mot parallellinjalen och på spännklotsen och
mata det mot det roterande kutterhuvudet.
Bladskyddet ger efter och återgår sedan automatiskt till sitt
ursprungliga läge.
• Arbeta alltid med händerna slutna.
• Håll händerna borta från det roterande kutterhuvudet.
43
sv - 3
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-produkts prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
sv - 4
44
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒ√™∞ƒ∆∏ª∞ °π∞ ∆E§Eπøª∞ E¶πº∞¡Eπø¡/
•EÃ√¡¢ƒπ™ª∞ DE8000
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢ËψÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙË
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 1
el - 2
el - 2
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 90°
ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 45°
ª¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜
∆Ú·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
ª‹ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
µ¿ÚÔ˜
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DE8000
82
45
80 x 80
4,0
500 x 80
350
3,7
¢‹ÏˆÛË ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹
DE8000
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·
ۯ‰ȿÛÙËΠۇÌʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 89/392/EOK.
∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÙÔ‡
ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› ›ӷÈ
Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 89/392/E√∫ (fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Û‹Ì·
E√∫ ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô).
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
45
°ÂÓÈο
• ∆Ô ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ Â›Â‰Ô Î·È ÛÙ·ıÂÚfi.
• ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi ·fi ͤӷ
·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ì ٷ ∏ÏÂÎÙÚÈο EÚÁ·Ï›· ηÈ
Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ¡· ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·Ï›Ô.
• ¡· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο
ʈÙÈṲ̂ÓÔ˜.
EÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜/•Â¯fiÓ‰ÚÈÛÌ·
1 ∞Ê·›ÚÂÛË ÛÎfiÓ˘
∫·ıÒ˜ Ë Ï¿ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÎfiÓË Î·È ÚÔηӛ‰È·, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë
¯Ú‹ÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘. ∏ ηÓÔÓÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘
ÛÎfiÓ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¿Ó ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ͇ÏÔ ÔÍÈ¿˜ ‹
‚ÂÏ·Óȉȿ˜.
2 ¡· ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
E›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÛÎfiÓ˘ ÁÈ· Ó·
ÚÔÛٷهÂÛÙ ·fi ÛÎfiÓË ‹ ·fi ÈÙ¿ÌÂÓ· ÌfiÚÈ·.
3 ™˘Û΢¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
¡· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ì fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
4 EÈıˆڋÛÙ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
¡· ·Ê·ÈÚ›ÙÂ Ù˘¯fiÓ Î·ÚÊÈ¿, Û˘ÚÚ·ÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ̤ÚË.
5 §Â›‰Â˜ ÎÔÙ‹Ú·
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ Î·È ÌË Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÏÂ›‰Â˜
ÎÔÙ‹ÚˆÓ.
6 ÷ϷṲ̂ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·,
ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·Ï›Ô, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Ú›˙·
ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÛËÌ¿‰È· ‚Ï¿‚˘. EÈÛ΢¿ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ‚Ï¿‚˜ ·fi
ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ DEWALT ÚÔÙÔ‡
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·.
7 •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÓË
¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· Ú˘ıÌÈÛÙÈο ÎÏÂȉȿ ·fi ÙËÓ
Ï¿ÓË Î·È ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·.
8 §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÓË Î·È ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·
ªËÓ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙ ÙËÓ Ï¿ÓË ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ
ÁÚ‹ÁÔÚ·. ¶¿ÓÙÔÙ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ÙÔ ˘ÏÈÎfi Â› Ù˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ÎÔÙ‹Ú·. ¶¿ÓÙÔÙ ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ڿ‚‰Ô ÒıËÛ˘ ÂȉÈο fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
9 ™Ù·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÓË
∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÔÙ‹Ú· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ
ÙËÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ.
10 ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ì ÚÔÛÔ¯‹
¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Î·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ·
ηχÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ·fi‰ÔÛË. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ηı·ÚÔ‡˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· Î·È ÁÚ¿Û·.
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
11 ¡· ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT
∆Ô ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÚÔÛÔÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ÙÂÏÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ/ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
1 ¶fi‰È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢
1 ¶Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ì fi‰È
1 EÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· Ï·‚‹
1 øÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô ÁÈ· ÙÔ DW678, DW678K, DW678KE
1 ¶Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
5 ‚›‰Â˜
5 ·ÍÈÌ¿‰È·
1 ÎÔ‡ÌˆÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘
2 Ï·‚¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 & A2)
∆Ô ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ÙÂÏÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ/ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘
DEWALT DE8000 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÔÎÈÏ›· Ù˘
Ï¿Ó˘ Û·˜ DW678, DW678K ‹ DW678EK, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÂ
Û˘Ì·Á‹ Ï¿ÓË/ͯÔÓ‰ÚÈÛÙ‹Ú·.
A1
1 ™Ê‹Ó· ‰È·ÎfiÙË
2 ∫Ô‡ÌˆÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘
3 ¶ÙÂÚ˘ÁȈٿ ·ÍÈÌ¿‰È·
4 √¤˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
5 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
6 ¶Ï·›ÛÈÔ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
7 ∆Ú·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
8 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ‡„Ô˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
9 ∫ϛ̷η ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
10 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
11 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ‚¿ıÔ˘˜ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜
12 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜ ÁÈ· ͯfiÓ‰ÚÈÛÌ·
A2
13 √‰ËÁfi˜ ∞ÌÊ›‰ÚÔÌÔ˜
14 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
15 §·‚¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡
16 √›ÛıÈÔ fi‰È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢
17 ¶Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ì·˙› Ì fi‰È
18 ƒ¿‚‰ÔÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ï¿Ó˘
¢È·ÎfiÙ˘ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÏÙ
¢È·Ù›ıÂÙ·È ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÏÙ ˆ˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi.
¶ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ª¤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙÔ˘ Ó·
Í·Ó·ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù˘¯·›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ÂÓÂÚÁ›·˜.
- EÈÙÚ¤ÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ï¿Ó˘.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
ªËÓ ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ∏ÏÂÎÙÚÈο EÚÁ·Ï›· ÂÎÙfi˜ ·fi Ù·
DW678, DW678K ‹ DW678EK.
el - 2
™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· (ÂÈÎ. A & B)
¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‚›‰Â˜ Î·È Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ì·˙› Ì ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ÙÂÏÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ/
ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ˘ÎÓÒÛˆ˜ (14).
• À„ÒÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (7) ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (8).
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ô›ÛıÈÔ fi‰È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (16) Ì ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· (28)
Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÙÔ fi‰È (17) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·
·ÍÈÌ¿‰È· Î·È ÙȘ ‚›‰Â˜ (21 ̤¯ÚÈ 27) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
∆ÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÓË (ÂÈÎ. C)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ·ÍÈÌ¿‰È· (3) Î·È Ù· ÎÔ˘ÌÒÌ·Ù· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ù˘ Ï¿Ó˘ (18) ηÈ
ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙËÓ Ï¿ÓË fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• •·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ·ÍÈÌ¿‰È· (3).
• °‡ÚÙ ÙËÓ Ï¿ÓË ÛÙË ı¤ÛË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ‹
ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÊ›ÍÙ ٷ ·ÍÈÌ¿‰È· (3).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÎÔ‡ÌˆÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (2) ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
·˘Ï¿ÎˆÛË Ù˘ Ô›ÛıÈ·˜ Ú¿‚‰Ô˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.
E˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË (ÂÈÎ. A & D)
∏ ‰È·‰Èηۛ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ (20) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ
ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (7), Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË (29) ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÛÙ· 15 mm, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ‡„Ô˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (8).
• ™ÙÂÚÂÒÛÙÂ ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (14).
• °‡ÚÙ ÙËÓ Ï¿ÓË ÛÙË ı¤ÛË Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Î·È
ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Â›ÎÙ˜ (29) ·ÎÔ˘Ì¿Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ¿Óˆ ÛÙÔ
·Ô‡ÙÛÈ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜. ƒ˘ıÌ›ÛÙ fiˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.
• ™Ê›ÁÍÙ ٷ ·ÍÈÌ¿‰È· (3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (14) ηÈ
¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (7).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Î·È Í·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ
ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ˆ˜ Ï¢ÚÈÎfi˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜.
ƒ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜
°È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ù˘ Ï¿Ó˘.
¡· οÓÂÙ ÌfiÓÔ Í¤‚·ı˜ ÙÔ̤˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. °È· ηχÙÂÚ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜
1,5 mm.
£¤ÛË Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. A & E)
• ∞Ê·ÈÚ¤Û·Ù ÙÔÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (13) ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜
ÙȘ Ï·‚¤˜ Ù‡Ô˘ ·ÛÙ¤Ú· (15).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (17) ÛÙÔ Ï¢Úfi ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„·Ù ÙËÓ Ï¿ÓË ÛÙË ı¤ÛË Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜. √È Ú¿‚‰ÔÈ
ÛÙÂÚÂÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ï¿Ó˘ (18) ÙÒÚ· οıÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· (30).
ƒ‡ıÌÈÛË ‡„Ô˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. A)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (14).
• À„ÒÛÙ ‹ ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ‚›‰·
Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (19).
• ™Ê›ÁÍÙ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (14).
£¤ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (ÂÈÎ. B & F)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (14).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (7) ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË.
46
∂§§∏¡π∫∞
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (12) ÛÙÔ Ï¢Úfi ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ Ï¿ÓË ÛÙË ı¤ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜.
∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ù˘ Ï¿Ó˘ (18) ÙÒÚ· οıÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (17).
• EϤÁÍ·Ù ÒÛÙ ÙÔ Ô›ÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ï¿Ó˘ Ó· οıÂÙ·È Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· (28 ÛÙËÓ ÂÈÎ. µ).
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (26) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ηÙÛ·‚›‰È.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· (28 ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· µ) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ηÈ
ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙËÓ ‚›‰·.
• ™Ê›ÁÍ·Ù ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È· (3) ÁÈ· Ó· ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÓË ÛÙË ı¤ÛË
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜.
™ÙÂÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. A2)
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ Ï¢ÚÈÎfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ï¿Ó˘ ηÈ
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (13).
• ™Ê›ÁÍÙ ÙȘ Ï·‚¤˜ Ù‡Ô˘ ·ÛÙ¤Ú· (15).
• °È· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÊÚÂ˙·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ 45°, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù‡Ô˘
·ÛÙ¤Ú· (15), ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Í·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ
·ÍÈÌ¿‰È· Ù‡Ô˘ ·ÛÙ¤Ú· Î·È ·Ú·ÏÏËÏ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙÔ
·Ô‡ÙÛÈ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF Ù˘ Ï¿Ó˘ Û·˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÛÊ‹Ó· (1).
• °È· Ó· ÛÙÚ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÛÊ‹Ó· ÙÔ˘
‰È·ÎfiÙË.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È·ÎfiÙË ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÏÙ (ÂÈÏÔÁ‹)
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF Ù˘ Ï¿Ó˘ Û·˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÛÊ‹Ó· (1).
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Ú›˙·˜ Î·È ‚¿ÏÙ ÙËÓ Ú›˙· ÛÙÔ
∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚¿˙ÔÓÙ·˜
Ú›˙· ηψ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË
·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÏÙ.
• °È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙËÓ Ï¿ÓË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÏÙ.
• °È· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙËÓ Ï¿ÓË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘
‰È·ÎfiÙË ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÏÙ.
EÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
ƒ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (ÂÈÎ. G)
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (12) Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Û Ï·›ÛÈÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (17) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ë Ï¿ÓË ‰ÂÓ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ı¤ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ™Â ı¤ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Û˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË Ú¿‚‰Ô
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ù˘ Ï¿Ó˘. ∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (10), Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
ÙÔ ‡„Ô˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ (31) ηÈ
ÛÊ›ÁÍÙ ÙË ‚›‰·.
ƒ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÓË ÛÙË ı¤ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÁÈ· Ó·
Â›Ó·È 90° ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. C & G)
∏ ‰È·‰Èηۛ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÒÛÙÂ Ë ÁˆÓ›· Ó·
Â›Ó·È 90°.
E¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ:
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ Ô‰ËÁfi (13).
• ÷ϷÚÒÛÙ ٷ ·ÍÈÌ¿‰È· (3).
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (12).
• °˘Ú›ÛÙÂ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙËÓ Ï¿ÓË.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ (19) ·Ó·ÏfiÁˆ˜.
∞Ê·›ÚÂÛË ÛÎfiÓ˘
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ Ù˘ Ï¿Ó˘
Û·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ Ï¿Ó˘.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• °È· ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜, ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EϤÁÍ·Ù ÒÛÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ, fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ.
• EϤÁÍ·Ù ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È Ô‰ËÁÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
¿ÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ÓÔÈ ÛˆÛÙ¿.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
• £¤Û·Ù ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚¿ıÔ˜ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ (Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ Ï¿Ó˘ Û·˜).
47
EÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Û 90° (ÂÈÎ. A2)
• ¶·Ù‹ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi Î·È ÛÙÔ
·Ô‡ÙÛÈ Ù˘ Ï¿Ó˘ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÙ‹Ú·.
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ı·
ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ·˘ÙfiÌ·Ù·.
• ¶¿ÓÙÔÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯¤ÚÈ·.
• ¡· ¤¯ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘
ÎÔÙ‹Ú·.
EÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Û 45° (ÂÈÎ. H)
• ∞ÓÙÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (13), fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
ÛÂ 90°.
•Â¯fiÓ‰ÚÈÛÌ· (ÂÈÎ. I)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (7) ÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‡„Ô˜
ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÚÔηÓȉÈÒÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Í¯ÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (7)
Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔ ··Ï¿ οو ·fi ÙËÓ ÏÂ›‰· Ô‰ËÁfi (32) ηÈ
·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜.
• ™ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· οو.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ÌÂÈÒÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂϤÁÍ·Ù ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜.
√ ÎÈÓËÙfi˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÚÔηÓȉ›ˆÓ (33) ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔȯı› ÁÈ·
ηχÙÂÚË ı¤· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ͯÔÓ‰Ú›ÛÌ·ÙÔ˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (34) Î·È ÛÚÒÍÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÚÔηÓȉ›ˆÓ (33) ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘ (35).
¡· ÊÔÚ¿Ù Á˘·ÏÈ¿ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∏ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÙȘ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋
ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ·fi ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ¡· ·Ê·ÈÚ›Ù ÙËÓ ÛÎfiÓË Î·È Ù· ÚÔηӛ‰È· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·.
§›·ÓÛË
∆Ô ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Û·˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÂÈÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷ¯ÙÈο ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
∞¯ÚËÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙȘ ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂȘ Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ DEWALT fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜
ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηÈ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 4
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising