DW624 | DeWalt DW624 PLUNGE ROUTER instruction manual

402111-43 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW624
DW625E
Figura 1A
b
DW625
nn
l
m
k
n
a
xxxx xx xx
4
j
o
j
i
p
h
q
g
c
f
e
d
u
t
r
s
2
Figura 1B
j
a
w
n
c
v
Figura 3
Figura 2
c
y
x
c
d
3
Figura 4
Figura 5
aa
q
t
a
i
g
l
Figura 6
Figura 7
k
f
bb
l
s
cc
r
m
Figura 8
v
w
q
4
Figura 9
ee
u
ff
Figura 10
jj
ll
ii
ll
hh
kk
5
Figura 11
Figura 12
6
MAŞINĂ DE FREZAT
DW624, DW625E
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Vc.c.
Regatul Unit şi Irlanda Vc.c.
Tip
Putere absorbită
W
Putere de ieşire
W
Turatie in gol
min-1
Cursa frezei
Adâncime cursă
mm
Limitator adâncime în trepte
Dimensiune bucşă
elastică
Diametru freză, max.
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune
sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere
sonoră)
DW624
DW625E
230
230
230/115
230/115
1
6
1 600
2 000
960
1 110
20 000 8 000-20 000
2 coloane 2 coloane
62
62
3-trepte, cu 3-trepte, cu
gradare
gradare
şi reglaj
şi reglaj
precis
precis
inch
mm
kg
1/2
50
5,2
1/2
50
5,2
dB(A)
96
92
dB(A)
dB(A)
3
103
3
100
dB(A)
2,9
3,4
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială pe trei axe)
determinate conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah
ah =
m/s²
4,6
Marjă K =
m/s²
2,6
3,1
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, nivelul de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V
16 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
7
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DW624, DW625E
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
8
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică” din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f)
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
9
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Marcajele prezente pe unealtă
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de frezat
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
• Utilizaţi numai freze cu diametrul tijei egal
cu dimensiunea bucşei elastice montate pe
unealtă.
• Utilizaţi întotdeauna freze potrivite pentru
o viteză de 30 000 min-1 şi marcate
corespunzător.
• Nu utilizaţi niciodată freze cu un diametru
mai mare decât diametrul maxim menţionat
în specificaţiile tehnice.
Această maşină de frezat este concepută să
accepte freze profesionale de tip drept, de
profilat, de canelat şi fălţuit cu o viteză minimă de
30.000/min.
AVERTISMENT! Întotdeauna ţineţi
cont de următoarele condiţii
obligatorii:
• Utilizaţi freze drepte, de profilat, de
canelat şi fălţuit cu diametrul tijei de
12 mm
• Diametrul maxim al frezei:
DW624: 40 mm la adâncime de
tăiere de 35 mm
DW625E: 50mm la adâncime de
tăiere de 35 mm
DW624 şi DW625E
Freză de canelat: 50 mm la
adâncime de
tăiere de 6 mm
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
10
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Codul pentru dată (nn), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de frezat
1 Ghidaj paralel cu reglare precisă şi bare de
ghidaj
1 Cheie #22
1 Adaptor de extragere a prafului
1 Bucşă de ghidare
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1A, 1B)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător pornire/oprire
b. Selector de reglare a vitezei (DW625E)
c. Piuliţă bucşă elastică
d. Dispozitiv de blocare a axului
e. Şurub de blocare a ghidajului paralel
f. Bară de ghidare pentru ghidajul paralel
g. Ax filetat
h. Opritor
i. Piuliţă zimţată
j. Mânere
k. Roată de reglare
l. Dispozitiv de măsurare
m. Scală
n. Buton de blocare plonjare
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
o. Şurub de fixare
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
p. Limitator de adâncime
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
q. Dispozitiv de reglare precisă pentru
limitatorul de adâncime
r. Dispozitiv de reglare precisă a ghidajului
paralel
s. Ghidaj paralel
t. Limitator de adâncime în trepte
u. Baza frezei
v. Extensie soclu
w. Şurub de ghidare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dumneavoastră de frezat DEWALT
de înaltă performanţă DW624/DW625E a fost
concepută pentru aplicaţii profesionale de frezare
în regim greu a lemnului, produselor din lemn şi
materialelor plastice.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de frezat sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de declanşare se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Montarea si demontarea frezei
(fig. 2)
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat dispozitivul de
blocare a axului (d).
2. Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (c) câteva ture
cu ajutorul cheii de 22 mm şi introduceţi
o freză (x).
3. Strângeţi piuliţa bucşei elastice şi eliberaţi
dispozitivul de blocare a axului.
11
AVERTISMENT: Nu strângeţi
niciodată piuliţa bucşei elastice
fără ca o freză să fie montată în
bucşa elastică.
Înlocuirea bucşei elastice.
(fig. 3)
Maşina dumneavoastră de frezat este livrată cu
o bucşă elastică de 1/2” compatibilă cu unealta.
Sunt disponibile şi alte bucşe elastice de precizie
care să fie compatibile cu freza utilizată.
1. Separaţi bucşa elastrică (y) de piuliţă (c)
trăgând de ea cu putere.
2. Introduceţi noua bucşă elastică pe poziţie.
Setarea regulatorului
electronic de viteză (fig. 1A)
DW625E
Viteza poate varia continuu de la 8.000 la
20.000 min-1 utilizând regulatorul electronul al
vitezei (b) pentru obâinerea de tăieri uniforme în
toate tipurile de lemn şi materiale plastice.
Rotiţi regulatorul electronic al vitezei la nivelul
necesar. Setarea corectă este o chestiune de
experienţă.
1 = 8 000 min-1
2 = 12 000 min-1
3 = 16 000 min-1
4 = 18 000 min-1
5 = 20 000 min-1
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. 1A)
Maşina dumneavoastră de frezat este echipată
cu un sistem de reglare a adâncimii de mare
precizie care include un limitator de adâncime
în trepte (t), un dispozitiv de măsurare (l) şi un
dispozitiv de reglare precisă (q).
Reglarea rapidă (fig. 1A, 4)
1. Slăbiţi dispozitivul de blocare a plonjării
(n) trăgându-l în sus.
2. Coborâţi căruciorul maşinii de frezat
până când freza este în contact cu piesa de
prelucrat.
3. Strângeţi dispozitivul de blocare a plonjării
(n) trăgându-l în jos.
4. Pentru uşurarea utilizării, revenirea
căruciorului poate fi adaptată la adâncimea
12
de tăiere necesară prin rotirea sau glisarea
piuliţei zimţate (i).
5. Slăbiţi şurubul de fixare.
6. Rotiţi roata de reglare (k) până când
dispozitivul de reglare precisă (q) atinge
limitatorul de adâncime în trepte (t).
7. Setaţi dispozitivul de măsurare la o figura
rotundă (ex. 0).
8. Reglaţi adâncimea de tăiere cu ajutorul
roţii de reglare (k) şi a dispoitivului de
măsurare (l). Distanţa dintre partea
superioară a limitatorului de adâncime în
trepte şi partea inferioară a dispozitivului
de reglare precisă reprezintă adâncimea de
tăiere reglată.
9. Strângeţi şurubul de blocare (o).
Reglarea triplă a adâncimii
cu ajutorul limitatorului de
adâncime în trepte (fig. 5)
Limitatorul de reglare a adâncimii (t) poate fi
utilizat pentru setarea a trei trepte de adâncime
diferite. Această funcţie este utilă în special în
cazul tăierilor adânci, efectuate în etape.
1. Aşezaţi un şablon de adâncime între
dispozitivul de reglare precisă (q) şi
limitatorul de adâncime în trepte (t) pentru
a regla adâncimea exactă de tăiere.
2. Dacă este necesar, reglaţi toate cele trei
şuruburi.
AVERTISMENT: Efectuaţi doar tăieri
superficiale!
Reglajele precise (fig. 6)
Atunci când nu utilizaţi un şablon de adâncime
sau când adâncimea de tăiere necesită să
fie reajustată, este recomandat să utilizaţi
dispozitivul de reglaje precise (q).
1. Reglaţi adâncimea de tăiere folosind
dispozitivul de reglare precisă (q).
2. Citiţi aâncimea de tăiere cu ajutorul
dispozitivului de măsurare (l) şi a scalei (m).
3. Reglaţi la milimetru adâncimea de tăiere cu
ajutorul răţii de reglare (k).
Reglarea adâncimii cu maşina
de frezat montată în poziţie
basculată (fig. 4)
1. Scoateţi piliţa înfundată (aa) şi piuliţa zimţată
(i) şi înlocuiţi-le cu dispozitivul de reglare
a înălţimii (DE6966) care este disponibil la
cerere.
2. Înşurubaţi capătul filetat al dispozitivului de
reglare a înălţimii în axul filetat (g).
3. Setaţi adâncimea de tăiere cu ajutorul
dispozitivului de reglare de pe dispozitivul de
reglare al înălţimii.
AVERTISMENT: Pentru montarea
maşinii de frezat în poziţie basculată,
citiţi manualul de instrucţiuni relevant
de pe unealta propriu-zisă.
Montarea ghidajului paralel
(fig. 1A, 7)
1. Montaţi bara de ghidare (f) in baza maşinii
de frezat (u).
2. Glisaţi ghidajul paralel (s) peste bare.
3. Strângeţi luruburile de blocare (e) temporar.
Reglarea ghidajului paralel
(fig. 1A, 7)
1. Trasaţi o linie de tăiere pe material.
2. Coborâţi căruciorul maşinii de frezat până
când freza este în contact cu piesa de
prelucrat.
3. Strângeţi dispozitivul de blocare a plonjării
(n) şi limitaţi revenirea căruciorului utilizând
piuliţa zimţată (i).
Montarea unei bucşe de
ghidare (fig. 9)
Împreună cu şablonul, bucşele de ghidare joacă
un rol important în tăierea şi fasonarea după
model.
• Montaţi bucşa de ghidaj (ee) îe baza maşinei
de frezat (u) cu ajutorul şuruburilor (ff)
conform ilustraţiei.
Conectarea unui extractor de
praf (fig. 1A, 10)
Adaptorul pentru extragerea prafului este compus
dintr-o parte principală (hh), un capac (ii), un
ghidaj pentru furtun (jj), două şuruburi (kk) şi
două piuliţe (ll).
1. Glisaţi capacul (ii) peste partea principală
(hh) şi lăsaţi-l să se fixeze pe poziţie.
2. Conectaţi un furtun de extragere a prafului la
adaptorul de extragere a prafului.
3. Slăbiţi şurubul din partea superioară
a maşinii de frezat şi montaţi ghidajul furtunui
(jj) conform ilustraţiei.
Înainte de utilizare
1. Verificaţi ca freza să fie montată corect în
bucşa elastică.
4. Poziţionaţi maşina de frezat pe linia de
tăiere.
2. Setaţi adâncimea de tăiere.
5. Glisaţi ghidajul paralel (s) peste piesa de
prelucrat şi strângeţi şuruburile de blocare
(e).
4. Asiguraţi-vă că limitatorul de plonjare este
întotdeauna blocat înainte de a porni unealta.
6. Reglaţi ghidajul paralel folosind dispozitivul
de reglare precisă (r). Marginea exterioară
de tăiere a frezei trebuie să coincidă cu linia
de tăiere.
7. Dacă este necesar, slăbiţi şuruburile (bb) şi
reglaţi benzile (cc) pentru a obţine lungimea
de ghidare necesară.
Montarea extensiei soclului
(Opţional) (fig. 1B, 8)
1. Montaţi extensia soclului (v) la capătul liber
al barelor de ghidare.
2. Ghidaţi unealta cu o mână pe şurubul de
ghidare (w) şi cu cealaltă mână pe mânerul
opus (j).
3. Conectaţi extractorul de praf.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
13
• Mişcaţi întotdeauna maşina de
frezat aşa cum este descris în fig. L
(marginile exterioare/marginile
interioare).
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 12)
AVERTISMENT: Efectuaţi doar
tăieri superficiale! Utilizaţi freze cu
diametrul maxim de 6 mm.
Frezarea cu freze pilot (fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
Atunci când utilizarea unui ghidaj paralel sau
a bucşe de ghidare nu este potrivită, se pot
utiliza freze pilot (x) pentru a tăia marginile
ascuţite.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta,
fiind pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Acestea includ bucşe elastice (6 - 12,7 mm), un
dispozitiv de reglare a înălţimii şi masa maşinii
de frezat pentru utilizarea în poziţia basculată,
dispozitive de îmbinare în dinţi pentru maşini
de îmbinare în coadă de rândunică şi în dinţi,
Şabloane de îmbinare în coadă de rândunică,
suport reglabil pentru bucşa de ghidare, bucşe şi
şine de ghidare de lungimi diferite.
Pozitia corespunzătoare a mâinilor necesita
o mână pe fiecare mâner (j), conform ilustraţiei.
Pornirea şi oprirea (fig. 1A, 4)
1. Pornire: trageţi întrerupătorul (a) în sus.
2. Oprire: apăsaţi întrerupătorul (a) în jos.
AVERTISMENT: Slăbiţi limitatorul de
plonjare şi lăsaţi căruciorul maşinii de
frezat să revină în poziţia de repaus
înainte de a opri unealta.
Utilizarea bucşelor de ghidare
(fig. 9)
1. Fixaţi şablonul pe piesa de prelucrat cu
dispozitivele de fixare.
2. Alegeţi şi montaţi o bucşă de ghidare (ee)
corespunzătoare.
3. Scădeţi diametrul frezei din diametrul exterior
a bucşei de ghidare şi împărţiţi la 2. Aceasta
reprezintă diferenţa dintre şablon şi piesa de
prelucrat.
AVERTISMENT: Dacă piesa de
prelucrat nu este suficient de groasă,
aşezaţi-o pe o bucată de lemn care
nu vă mai trebuie.
Ghidarea cu scândura
Atunci când nu poate fi utilizat un ghidaj paralel,
puteţi ghida maşina de frezat de-alungul unei
scânduri fixată peste piesa de prelucrat (cu câte
o consolă la ambele capete).
Frezarea fără mâini
Maşina dumneavoastră de frezat poate fi
utilizată, de asemenea, fără niciun fel de ghidaj,
14
ex. pentru scrierea cu semne sau lucrări de
creaţie.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de declanşare se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
zst00189136 - 24-09-2012
15
DW625E
MAŞINĂ DE FREZAT 6
©
16
Download PDF