DW626 | DeWalt DW626 ROUTER instruction manual

402114-42 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW626
Figura 1
c
o
b
z
n
a
b
m
e
l
x
x
x
x
x
x
x
x
k
j
i
d
h
g
2
f
Figura 2
Figura 3
q
i
j
i
p
Figura 4
o
r
n
m
l
s
k
t
3
Figura 5
f
t
d
g
Figura 7
Figura 6
e
t
u
d
g
v
w
4
Figura 8
Figura 9
y
x
h
Figura 10
5
FREZĂ
DW626
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioasă a produselor
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii
cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
DW626
Tensiune
V
230
(numai pentru Regatul Unit şi Irlanda) V
230/115
Tip
1
Putere absorbită
W
2 300
Turaţia fără sarcină
min-1 8 000-21 000
Consolă freză
2 coloane
Profunzime
mm
70
Opritor de adâncime al suportului orientabil
5 paşi
2 reglabili
Dimensiune bucşă elastică
inch
1/2–1/4
Diametrul frezelor, max.
mm
50
Greutate
kg
6,8
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială
a trei axe) conform EN60745-2-17:
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
91
LWA (nivelul putere acustică)
dB(A)
100
K (marjă pentru nivelul sonor dat) dB(A)
3,6
Valoarea emisiei de vibraţie ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTIZARE: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
6
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
întreţinerea uneltei şi accesoriilor,
menţinerea caldă a mâinilor, formarea
machetelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte cu alimentare la 230 V 10 amperi, la reţea electrică
Regatul Unit & Irlanda
Unelte cu alimentare la 230 V 13 amperi, la prize
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie iminentă
de pericol care, dacă nu este evitată,
va duce la vătămare corporală
gravă sau chiar la deces.
AVERTIZARE: Indică o potenţială
situaţie de pericol care, dacă nu este
evitată, poate duce la vătămare
corporală gravă sau chiar la deces.
ATENŢIE: Indică o potenţială situaţie
de pericol care, dacă nu este evitată,
poate duce la vătămare corporală
minoră sau chiar moderată.
OBSERVAŢIE: Indică o exploatare
care nu aduce vătămare corporala,
dar care, dacă nu este evitată, poate
duce la defecţiuni în funcţionare.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţie de conformitate
b)
DIRECTIVA UTILAJE
c)
FREZĂ
DW626
DEWALT declară că aceste produse descrise în
secţiunea Specificaţie tehnică sunt conforme
cu normele: 2006/42/EC, EN60745-1:2009
+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/
EC (până la 19.04.2016), 2014/30/EU (de la
20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi DEWALT la adresa de
mai jos sau utilizaţi informaţiile de la sfârşitul
manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
7.07.2015
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTIZARE! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
SALVAŢI TOATE AVERTIZĂRILE SI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU REFERINŢE
VIITOARE
Termenul „unealtă electrică“ din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ZONEI DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
vii sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de protecţia
muncii atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UNELTEI
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
8
c)
d)
e)
f)
g)
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru
sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVISAREA
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru freze
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece cuţitul
poate atinge cablul. Tăierea unui cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând
piesa de prelucrat în mână sau sprijinită pe
corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce
la pierderea controlului.
– Afectarea auzului
• Din motive de protecţie personală,
ÎNTOTDEAUNA purtaţi o mască de praf.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru maşinile
de frezat
• Utilizaţi numai freze cu diametrul tijei egal
cu dimensiunea bucşei elastice montate pe
unealtă.
• Utilizaţi întotdeauna freze potrivite pentru
o viteză de 30 000 min-1 şi marcate
corespunzător.
• Nu utilizaţi niciodată freze cu un diametru mai
mare decât diametrul maxim menţionat în
specificaţiile tehnice.
AVERTIZARE: Vă recomandăm să
folosiţi un dispozitiv pentru curentul
rezidual cu un curent nominal de
30mA sau mai puţin.
– Riscul de vătămări corporale cauzate de
particule proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (z), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2015 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de frezat
Freze
1 Adaptor extractor praf
Unealta poate fi utilizată împreună cu gama
completă de freze comerciale (ex. drepte,
canelate, în profil, de mortezat sau gravat) cu
următoarele caracteristici tehnice:
1 Ghidaj paralel cu reglare precisă şi bare de
ghidaj
1. Diametrul permis al tijei 1/4“– 1/2“.
2. Viteza minimă autorizată a frezei este de
30 000/min.
AVERTIZARE: Diametrul maxim care
trebuie utilizat la DW626:
• Freză dreaptă, canelată sau profil
cu diametrul tijei de maxim (8 mm),
diametru maxim 50 mm, adâncime
maximă 10 mm;
• Freză de mortezat cu un diametru
max. al tijei de (1/2“), diametru max
25 mm;
• Cuţit de gravat cu diametrul maxim
al tijei de (1/2“): diametru maxim
40 mm şi lăţimea de tăiere de 4 mm.
1 Mandrină (1/4“)
1 Mandrină (1/2“)
1 Bucşă de ghidare de 30 mm
1 Cheie # 22
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTIZARE: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Mâner
c. Regulator de viteză
9
d. Ghidaj paralel
e. Dispozitiv de reglare precisă a ghidajului
paralel
f. Bară de ghidare pentru ghidajul paralel
g. Talpă freză
h. Adaptor extragere praf
i. Piuliţă bucşă elastică
j. Buton de blocare a axului
k. Opritor de adâncime al suportului orientabil
l. Limitator de adâncime
m. Şurub de blocare a limitatorului de adâncime
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai cu un
cablu special disponibil prin reţeaua de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
n. Reglaj opritor de profunzime
• Puneţi în siguranţă fişa veche.
o. Graduare
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecher.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dumneavoastră de frezat de înaltă
performanţă DW626 a fost concepută pentru
aplicaţii profesionale de frezare a lemnului,
produselor din lemn şi materialelor plastice.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de frezat sunt unelte electrice
profesionale.
NU lăsaţi copii să vină în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Pornirea lentă
Funcţia de pornire lentă permite creşterea gradată
a turaţiei, prevenind astfel ca la pornire, burghiul
să alunece de pe poziţie. Funcţia de pornire lentă
reduce, de asemenea, reacia imediată la cuplul
transmis către operator.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
10
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTIZARE: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorilor
este 1,5 mm2; lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI AJUSTĂRI
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Montarea si demontarea frezei
(fig. 2)
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat dispozitivul de blocare
a axului (j).
2. Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (i) câteva ture cu
ajutorul cheii de 22 mm şi introduceţi o freză
(p).
3. Strângeţi piuliţa bucşei elastice şi eliberaţi
dispozitivul de blocare a axului (j).
AVERTIZARE: Nu strângeţi niciodată
piuliţa bucşei elastice fără ca o freză
să fie montată în bucşa elastică.
Înlocuirea ansamblului mandrinei (fig. 3)
Această unealtă este însoţită atât de mandrine
de 3,2 mm (1/4”), cât şi de 6,4 mm (1/2”). Sunt
disponibile şi alte mandrine de precizie care să
fie compatibile cu freza utilizată. Bucşa elastică şi
piuliţa trebuie utilizate împreună.
1. Slăbiţi complet piuliţa mandrinei (i).
2. Scoateţi ansamblul mandrinei (q).
3. Montaţi un ansamblu nou şi strângeţi piuliţa
bucşei.
Setarea regulatorului de viteză
(fig. 1)
Viteza poate varia continuu de la 8 000 la
21 000 min-1 utilizând regulatorul electronul al
vitezei (c) pentru obţinerea de tăieri uniforme
în toate tipurile de lemn, materiale plastice şi
aluminiu.
– Rotiţi regulatorul de viteză la nivelul necesar
Setarea corectă este o chestiune de
experienţă.
În general, folosiţi setarea redusă pentru frezele
cu diametru mare şi setarea ridicată pentru
frezele cu diametru mic.
1 = 8 000 min-1
2 = 9 800 min-1
3 = 11 900 min-1
4 = 14 100 min-1
5 = 16 400 min-1
6 = 18 800 min-1
7 = 21 000 min-1
Reglarea adâncimii de tăiere
REGLAREA RAPIDĂ PRIN FOLOSIREA
GRADUĂRII (FIG. 4)
3. Coborâţi consola maşinii de frezat până când
freza este în contact cu piesa de prelucrat.
4. Strângeţi dispozitivul de blocare a profunzimii
(r).
5. Reglaţi profunzimea de frezare prin
deplasarea reglajului pentru oprirea
profunzimii (n) la zero pe graduare (o).
6. Ridicaţi oprirea profunzimii (l) până când
indicatorul arată profunzimea dorită de
frezare de pe graduare (o).
7. Strângeţi şurubul de blocare al opritorului de
adâncime (m).
8. Slăbiţi dispozitivul de blocare a profunzimii (r).
REGLAREA TRIPLĂ A ADÂNCIMII CU
AJUTORUL LIMITATORULUI DE ADÂNCIME ÎN
TREPTE (FIG. 4)
Opritorul de adâncime al suportului orientabil
(k) poate fi utilizat pentru setarea a 5 trepte de
adâncime diferite. Această funcţie este utilă în
special în cazul tăierilor adânci, efectuate în
etape.
– Aşezaţi un şablon de adâncime între opritorul
de adâncime (l) şi opritorul de adâncime
al suportului orientabil (k) pentru a regla
adâncimea exactă de tăiere.
Dacă este necesar, folosiţi cele cinci profunzimi.
Pentru două poziţii, este disponibil un şurub de
reglare.
REGLAREA FINĂ (FIG. 4)
Atunci când nu utilizaţi un şablon de adâncime
sau când adâncimea de tăiere necesită să fie
reajustată, este recomandat să utilizaţi dispozitivul
de reglaje precise (s).
– Reglaţi adâncimea de tăiere folosind
dispozitivul de reglare precisă (s). O rotaţie
corespunde la aprox. 1 mm.
Limitarea cursei mişcării de
profunzime (fig. 4)
Pentru o utilizare simplă, piuliţa de reglaj cu
utilizare rapidă (t) poate fi folosită pentru a adapta
cursa de profunzime la nivelul dorit.
1. Slăbiţi dispozitivul de blocare a profunzimii (r).
2. Coborâţi consola frezei după cum este
necesar.
1. Slăbiţi dispozitivul de blocare a profunzimii (r).
3. Strângeţi dispozitivul de blocare a profunzimii
(r).
2. Slăbiţi şurubul de blocare al opritorului de
adâncime (m).
4. Reglaţi piuliţa după necesitate.
11
Montarea ghidajului paralel
(fig. 5)
1. Montaţi barele de ghidare (f) in baza maşinii
de frezat (g).
2. Strângeţi şuruburile de blocare de pe baza
maşinii de frezat.
3. Glisaţi ghidajul paralel (d) peste bare.
4. Strângeţi provizoriu şuruburile de blocare (t).
Montarea ghidajului paralel
(fig. 6)
1. Trasaţi o linie de tăiere pe material.
2. Coborâţi consola maşinii de frezat până când
freza este în contact cu piesa de prelucrat.
3. Blocaţi consola în poziţie.
4. Poziţionaţi unealta pe linia de tăiere.
Marginea exterioară de tăiere a frezei trebuie
să coincidă cu linia de tăiere.
5. Glisaţi ghidajul paralel (d) peste piesa de
prelucrat şi strângeţi şuruburile de blocare (t).
Pentru reglajul fin, slăbiţi blocajul de capăt
(u), folosiţi reglajul (e) şi strângeţi blocajul
pentru capăt (u).
Montarea unei bucşe de ghidare (fig. 7)
Împreună cu şablonul, bucşele de ghidare joacă
un rol important în tăierea şi fasonarea după
model.
1. Montaţi bucşa de ghidare (v) pe baza maşinii
de frezat (g) cu ajutorul şuruburilor (w),
conform ilustraţiei.
în conformitate cu regulamentele relevante
referitoare la emisiile de praf.
Înainte de utilizare
1. Verificaţi ca freza să fie montată corect în
bucşa elastică.
2. Setaţi adâncimea de tăiere.
3. Conectaţi extractorul de praf.
4. Asiguraţi-vă că limitatorul de plonjare este
întotdeauna blocat, înainte de a porni unealta.
5. Selectaţi viteza optimă cu ajutorul selectorului
de viteză.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTIZARE: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTIZARE: Mişcaţi întotdeauna
maşina de frezat aşa cum se descrie
în fig. 9 (margini exterioare/margini
interioare).
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 10)
Extragerea prafului (fig. 8)
AVERTIZARE: Canalul de extragere
a prafului este echipat cu o protecţie
integrată (x). Pentru o siguranţă
optimă, folosiţi întotdeauna extragerea
prafului.
1. Când lucraţi fără ghidajul paralel, conectaţi un
furtun de extragere a prafului la adaptorul de
extragere a prafului (h).
2. Când lucraţi cu ghidajul paralel, conectaţi un
furtun de extragere a prafului la adaptorul de
extragere a prafului (y) sub ghidajul paralel.
3. Ori de câte ori este posibil, conectaţi un
dispozitiv de extracţie a prafului, conceput
12
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul de vătămare personală gravă,
ÎNTOTDEAUNA utilizaţi mâinile
corespunzător, ca în figură.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinii presupune ca ambele
mâini sunt pe mânere (b).
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
1. Pornire: trageţi întrerupătorul (a) în sus.
2. Oprire: apăsaţi întrerupătorul (a) în jos.
AVERTIZARE: Slăbiţi limitatorul de
plonjare şi lăsaţi consola maşinii de
frezat să revină în poziţia de repaus
înainte de a opri unealta.
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Utilizarea bucşelor de ghidare
(fig. 7)
1. Fixaţi şablonul pe piesa de prelucrat cu
dispozitivele de fixare.
2. Alegeţi şi montaţi o bucşă de ghidare
corespunzătoare (v).
3. Scădeţi diametrul frezei din diametrul exterior
a bucşei de ghidare şi împărţiţi la 2. Aceasta
reprezintă diferenţa dintre şablon şi piesa de
prelucrat.
AVERTIZARE: Dacă piesa de
prelucrat nu este suficient de groasă,
aşezaţi-o pe o bucată de lemn care nu
vă mai trebuie.
Ghidarea cu scândura
Atunci când nu poate fi utilizat un ghidaj paralel,
puteţi ghida maşina de frezat de-a lungul unei
scânduri fixată peste piesa de prelucrat (cu câte
o consolă la ambele capete).
Frezarea fără mâini
Maşina dumneavoastră de frezat poate fi utilizată,
de asemenea, fără niciun fel de ghidaj, ex. pentru
scrierea cu semne sau lucrări de creaţie.
AVERTIZARE: Efectuaţi doar tăieri
superficiale! Utilizaţi freze cu diametrul
maxim de 6 mm.
Frezarea cu freze pilot (fig. 2)
Atunci când utilizarea unui ghidaj paralel sau
a bucşe de ghidare nu este potrivită, se pot utiliza
freze pilot (p) pentru a tăia marginile ascuţite.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTIZARE: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTIZARE: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTIZARE: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea lor cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
13
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care veţi avea nevoie de înlocuirea
produsului dvs. DEWALT sau nu-l veţi mai utiliza,
vă rugăm să nu-l depozitaţi împreună cu deşeurile
menajere. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00278869 - 27-08-2015
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising