DW007K | DeWalt DW007K CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

559011-88PL
DW007
2
3
PILARKA TARCZOWA ZASILANA AKUMULATOROWO
DW007
Szanowni Państwo,
Minimalne zabezpieczenie zasilającego obwodu
elektrycznego:
Urządzenia zasilane napięciem 230 V10 A
Gratulujemy zakupu nowego elektronarzędzia firmy
DEWALT. Niniejsza instrukcja obsługi wchodzi w skład
podstawowego wyposażenia pilarki tarczowej DW007
DEWALT i omawia zasady jej prawidłowej obsługi oraz
zasady bezpiecznego użytkowania.
W niniejszej instrukcji umieszczone są następujące
symbole:
Elektronarzędzia firmy DEWALT kontynuują wieloletnią
tradycję firmy sięgającą początków naszego stulecia.
Długoletnie doświadczenie i ciągły rozwój firmy
spowodowały, że firma DEWALT stała się niezawodnym
partnerem wszystkich profesjonalnych użytkowników.
Uwaga: Niebezpieczeństwo zranienia,
zagrożenie życia lub możliwe uszkodzenie
elektronarzędzia w rezultacie nieprzestrzegania
poleceń zawartych w instrukcji obsługi!
Jeżeli po przeczytaniu poniższej instrukcji obsługi
będziecie mieli Państwo dodatkowe pytania prosimy
zwrócić się o poradę do Centralnego Serwisu DEWALT
w Warszawie:
Uwaga: Napięcie elektryczne!
Komplet wyrobu:
Opakowanie fabryczne zawiera:
1 pilarkę tarczową
1 pilę
1 klucz trzpieniowy sześciokątny
1 akumulator zasilający
2 akumulatory zasilające (model DW008K2)
1 ładowarkę akumulatora
1 kufer transportowy (modele z literą K)
1 instrukcję obsługi wraz z rysunkiem złożeniowym
Centralny Serwis DEWALT
ERPATECH, ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
tel. (0-22) 36-33-42, (0-22) 862-08-08
UWAGA!
W związku ze stale trwającymi pracami mającymi na celu
podniesienie jakości produktów, DEWALT zastrzega sobie
prawo do wprowadzania w oferowanych wyrobach zmian
technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Dotyczy
to również wyposażenia standardowego wszystkich
oferowanych wyrobów.
•
Parametry techniczne
Pilarka
Napięcie zasilania
Maks. moc użyteczna
Obroty biegu jałowego
Średnica piły
Otwór piły
Maks. głębokość cięcia
Pochylanie stopy
Masa pilarki bez akumulatora
Akumulator zasilający
Napięcie znamionowe
Masa
(kg)
DW007
24
480
4.000
165
10
55
0-50o
2,9
(V)
(kg)
24
1,4
(V)
(W)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
Ładowarka akumulatora
Napięcie zasilania
(V)
Czas ładowania akumulatora (godz.) 1
Masa
(kg)
Przed rozpoczęciem pracy prosimy upewnić się czy
żaden z elementów pilarki lub jej wyposażenia nie
zostały uszkodzone podczas transportu a następnie
prosimy zapoznać się z treścią dołączonej instrukcji
obsługi.
Budowa pilarki (Rys. A)
Pilarka tarczowa DW007 jest elektro-narzędziem
skonstruowanym do pracy profesjonalnej i służy do
przecinania drewna i tworzyw sztucznych.
Pilarka tarczowa DW007 jest zbudowana z następujących
zespołów i elementów:
1 Wyłącznik
2 Blokada wyłącznika
3 Dodatkowa rękojeść
4 Blokada wrzeciona
5 Kanał wyrzutu trocin
6 Regulacja pochylania stopy
7 Nacięcie ułatwiające prowadzenie pilarki wzdłuż linii
traserskiej
8 Klin rozdzielczy
9 Śruba mocująca piłę tarczową na wrzecionie
10 Dolna osłona piły
230
0,6
4
11
12
13
14
15
Dźwignia uchylania dolnej osłony piły
Stopa
Regulacja głębokości cięcia
Przycisk zapadki mocującej akumulator
Akumulator
Ładowanie akumulatora (Rys. A)
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy
sprawdzić prawidłowość podłączenia ładowarki do sieci
zasilającej. Jeżeli ładowarka jest podłączona prawidłowo
i w sieci zasilającej jest napięcie a akumulator pomimo
tego nie ładuje się, ładowarkę jak i akumulator należy
dostarczyć do najbliższego punktu serwisowego DEWALT.
Podczas ładowania, zarówno akumulator jak i ładowarka
mogą być ciepłe. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza
żadnego uszkodzenia.
Ładowarka
Ładowarka dołączona do pilarki przystosowana jest do
ładowania akumulatorów niklowo-wodorkowych (NiMH)
oraz niklowo-kadmowych (NiCd) DEWALT o napięciu
znamionowym 24V.
15 Akumulator
16 Ładowarka
17 Wskaźnik ładowania (czerwona kontrolka)
18 Przycisk funkcji aktywacji akumulatora
Akumulatory nie wolno ładować jeżeli
temperatura otoczenia jest niższa niż +4oC
albo wyższa niż +40oC. Zalecana temperatura
otoczenia podczas ładowania akumulatorów:
około +24oC.
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Ładowarka akumulatorów jest przystosowana do zasilania
jedną wartością napięcia i jednym rodzajem prądu. Przed
podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazda sieciowego
prosimy sprawdzić, czy rodzaj prądu i wartość napięcia
sieciowego odpowiada rodzajowi prądu i wartości napięcia
podanemu na tabliczce znamionowej ładowarki.
Ładowarka akumulatorów, zgodnie z dyrektywą
EN 50144, ma podwójną izolację; z tego powodu
zbędny jest przewód uziemiający.
Wymiana przewodu zasilającego lub wtyczki
sieciowej.
Uszkodzony przewód zasilający ładowarki albo wtyczkę
sieciową należy wymienić natychmiast na nowy. Może
tego dokonać wyłącznie punkt serwisowy elektronarzędzi
DEWALT. Zabrania się dokonywania napraw we wlanym
zakresie.
•
Przedłużanie przewodu zasilającego
Do przedłużania przewodu zasilającego ładowarkę
akumulatorów należy stosować wyłącznie właściwy typ
przewodu, który nie spowoduje spadku jej mocy (patrz
dane techniczne). Minimalny przekrój żył przewodu
przedłużającego - 0,5 mm2. Przewód przedłużający musi
być zawsze rozwinięty na całą długość.
•
Przygotowania pilarki do pracy.
Przed rozpoczęciem przygotowania pilarki do
pracy należy wyjąć akumulator zasilający.
W celu naładowania akumulatora (15) należy:
akumulator włożyć do kieszeni ładowarki (16)
zgodnie z rysunkiem i ładowarkę podłączyć do
sieci zasilającej. Podczas ładowania akumulatora
czerwona lampka kontrolna (17) powinna mrugać.
Zależnie od pojemności akumulatora (Ah), lampka
kontrolna przestanie mrugać po ok. 60 minutach i
zacznie się świecić w sposób ciągły. Akumulator jest
teraz naładowany w pełni i ładowarka automatycznie
przełączy się na tryb ładowania wyrównawczego.
Po około 2-4 godzinach ładowarka przełączy się
automatycznie na tryb ładowania podtrzymującego.
Akumulator można wyjąć z ładowarki w dowolnym
momencie albo pozostawić go w podłączonej do
sieci ładowarce.
Jeżeli czerwona lampa kontrolna ładowania mruga
szybko, oznacza to, że pojawił się jakiś problem.
Akumulator należy wtedy wyjąć i założyć ponownie
a jeżeli to nie pomoże włożyć, dla sprawdzenie,
inny akumulator. Jeżeli i to nie przyniesie rezultatu
akumulator i ładowarkę należy przekazać do
najbliższego punktu serwisowego DEWALT.
Jeżeli jest ładowarka podłączona jest do agregatu
prądotwórczego, może się zdarzyć, że lampka
kontrolna ładowania (17) dwa razy zamruga,
później zgaśnie i cykl taki się powtórzy. To nie
oznacza uszkodzenia. W chwile po tym ładowarka
automatycznie przełączy do normalnego trybu
pracy.
Funkcja aktywacji (Rys.A).
Funkcja aktywacji przedłuża żywotność
akumulatora i sprawia, że nie traci on
swojej pojemności w miarę naturalnego
zużywania się. Zalecamy włączanie funkcji
aktywacyjnej raz w tygodniu albo co 10
cykli ładowania akumulatora albo zawsze
Przed wymianą akumulatora zasilającego należy
zawsze wyłączyć pilarkę. Przed rozpoczęciem
pracy należy upewnić się czy akumulator
zasilający został dobrze umocowany w gnieździe
korpusu pilarki.
5
•
wtedy gdy stwierdzimy spadek ilości energii
dostarczanej przez akumulator po kolejnym
cyklu ładowania.
•
•
•
•
•
Proces ładowania należy rozpocząć tak jak opisane
to zostało powyżej.
Następnie należy nacisnąć przycisk (18). Teraz
czerwona kontrolka ładowania na krótko zgaśnie
, zamruga szybko trzy razy a następnie będzie
mrugała jak poprzednio. To oznacza, że włączył się
cykl aktywacji.
Maksymalnie po 8 godzinach pracy w trybie aktywacji
kontrolka ładowania przestanie mrugać i zaświeci się
w sposób ciągły. Oznacza to, że akumulator został
w pełni naładowany i może być ponownie użyty do
zasilania wybranego elektronarzędzia.
Aktywacje akumulatora można przerwać w każdej
chwili poprzez wyjęcie go z ładowarki i ponowne
włożenia.
•
Wymiana piły tarczowej (Rys.C)
Aby wymienić piłę tarczową należy:
• nacisnąć przycisk (4) blokady wrzeciona pilarki
a następnie poluzować śrubę mocującą (9);
do tego celu należy użyć klucza trzpieniowego
sześciokątnego i obracać nim w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara
• za pomocą dźwigni (11) odsunąć dolna osłonę piły
i wymienić piłę tarczową (21); należy pamiętać aby
kołnierze (20 i 22) mocujące piłę na wrzecionie
były ustawione w takim samym położeniu jak przed
zdjęciem piły
• po dokonaniu wymiany piły sprawdzić czy obraca się
ona we właściwym kierunku i bez oporu
• dokręcić ręką śrubę mocującą piłę tarczową i ustawić
we właściwym położeniu kołnierze mocujące; śrubę
mocującą piłę należy obracać w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara
• nacisnąć przycisk blokady wrzeciona i (4) aby
zapadła blokada
• za pomocą klucza trzpieniowego sześciokątnego
mocno dokręcić śrubę mocującą piłę tarczową
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora z korpusu
pilarki.
•
•
Po odciągnięciu dolnej osłony piły za pomocą dźwigni
(11) pilarkę należy położyć na boku a następnie
poluzować pokrętło (6).
Teraz położyć pomiędzy płaszczyzną tarczy piły a
stopą pilarki kątownik prostokątny i sprawdzić kąt,
który powinien wynosić dokładnie 90o.
Jeżeli konieczna jest korekta położenia stopy, należy
poluzować śrubę (19) i ustawić stopę dokładnie pod
katem 90o w stosunku do płaszczyzny piły.
Aby umocować akumulator zasilający w korpusie
pilarki należy wsunąć go w przeznaczone dla
niego gniazdo tak aby zapadły zapadki mocujące.
Umocowanie akumulatora w korpusie pilarki może
wymagać nieco siły.
Aby wyjąć akumulator wystarczy nacisnąć przycisk
(14) a następnie wyciągnąć akumulator.
Ustawianie parametrów pracy pilarki
Ustawianie głębokości cięcia (Rys. A)
Ustawianie klina rozdzielczego (Rys. C)
Po poluzowaniu pokrętła (13) należy przesunąć stopę
pilarki w odpowiednie położenie i w ten sposób uzyskać
właściwą głębokość cięcia a następnie, ponownie dokręcić
mocno pokrętło (13).
•
•
Najlepsze efekty cięcia uzyskuje się gdy piła
tarczowa wystaje ok. 3 mm ponad powierzchnię
przecinanego elementu.
Aby ustawić klin rozdzielczy należy:
• Poluzować śrubę (23) i wyciągnąć maksymalnie klin
rozdzielczy
• Ustawić położenie klina rozdzielczego zgodnie z
ilustracją na rysunku C a następnie mocno dokręcić
śrubę (23).
Pochylanie stopy (Rys. A i B)
Pilarka ma pochylaną stopę w zakresie 0-50o. W celu
pochylenia stopy należy poluzować pokrętło (6), pochylić
stopę (12) pilarki do odpowiedniego kąta i ponownie
mocno dokręcić pokrętło (6).
Zasady pracy pilarka tarczową
Dokładna regulacja położenia stopy w pozycji
prostopadłej (90o).
•
Dodatkowa ilustracja na rysunku C pokazuje
prawidłowe ustawienie klina rozdzielczego pilarki.
Za każdym razem, po dokonaniu wymiany piły tarczowej
należy ponownie ustawić klin rozdzielczy pilarki; należy
tego dokonać również wtedy gdy położenie klina
rozdzielczego uległo zmianie z innego powodu.
•
Najpierw należy ustawić stopę pilarki w położeniu
0 o.
6
Podczas pracy należy zawsze przestrzegać
wszystkich ogólnie obowiązujących zasad
bezpiecznej obsługi elektronarzędzi oraz
lokalnych przepisów obowiązujących
w miejscu pracy.
•
•
Przed rozpoczęciem pracy nalelży upewnić
się, ze przecinany materiał jest dobrze i
stabilnie umocowany.
W trakcie pracy należy wywierać na pilarkę
umiarkowany nacisk poosiowy, unikając
nacisku bocznego. Pilarki nie wolno
przeciążać.
Odprowadzenie trocin.
Pilarka ma wbudowany kanał odprowadzania trocin z
pola pracy.
Należy pamiętać, że pył drzewny powstający podczas
cięcia może być szkodliwy dla zdrowia. Dlatego też,
zalecane jest podłączenie do pilarki zewnętrznego odciągu
trocin, zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi
w tym zakresie przepisami. Średnica wylotu kanału
odprowadzenia trocin odpowiada typowemu przyłączu
odkurzacza.
Przed uruchomieniem pilarki nalezy:
• upewnić się, że akumulator pilarki jest w pełni
naładowany
• sprawdzić czy dobrze umocowana jest piła tarczowa
i czy obraca się we właściwym kierunku, zgodnie z
kierunkiem pokazanym strzałką
• Uwaga! Piła tarczowa musi być zawsze ostra i nie
może nosić śladów żadnego uszkodzenia.
• sprawdzić czy nie klinuje się dolna, ruchoma osłona
piły ( w trakcie spoczynku pilarki powinna ona
całkowicie zakrywać pił tarczową) i czy inne elementy
ochronne spełniają właściwie swoje zadanie
• sprawdzić czy dobrze i stabilnie umocowany jest
przecinany przedmiot
Uwaga! W przypadku przecinania metali
lekkich nie wolno podłączać do żadnej pilarki
odkurzaczy, które nie maja wbudowanego
systemu gaszenia iskier!
Bliższych informacji na temat pilarek akumulatorowych
DEWALT udzielą Państwu sprzedawcy w sklepach z
elektronarzędziami DEWALT.
Włączanie i wyłączanie pilarki (Rys. A)
Konserwacja elektronarzędzi
Wyłącznik pilarki ma blokadę. W celu uruchomienia pilarki
najpierw należy nacisnąć przycisk (2) , zwalniając blokadę
wyłącznika, a następnie nacisnąć wyłącznik i w ten sposób
uruchomić pilarkę.
Po zwolnieniu nacisku na wyłącznik pilarki pilarka zostanie
wyłączona i wyłącznik zostanie ponownie zablokowany.
Ma to na celu zapobiegnięcie niekontrolowanemu
włączeniu pilarki.
Elektronarzędzia DEWALT nie wymagają specjalnych
zabiegów konserwacyjnych.
Do naprawy i serwisowania pilarki należy stosować
wyłącznie oryginalne części zamienne.
Smarowanie
Pilarki nie wolno włączać ani wyłączać gdy piła
tarczowa zanurzona jest w materiał lub dotyka
powierzchni przecinanego materiału.
Pilarka nie wymaga dodatkowego smarowania.
Praca pilarką (Rys. A)
Czyszczenie
Podczas pracy pilarką należy ją trzymać dwoma rękami,
jedną za rękojeść podstawową, drugą za rękojeść
dodatkową (3).
W celu uzyskania gładkiej krawędzi cięcia pilarkę należy
prowadzić po lewej stronie elementu tzn. po tej stronie,
która potem będzie mniej widoczna.
Podczas cięcia wzdłużnego należy posługiwać się
oznaczeniem (7) na stopie pilarki co pozwoli na precyzyjne
wykonanie cięcia (oznaczenie odpowiada zewnętrznej
/lewej/ stronie płaszczyzny piły tarczowej)
Do czyszczenia obudowy elektronarzędzi D EWALT,
również ładowarki akumulatorów, należy używać miękkiej
ściereczki. Uwaga! Przed rozpoczęciem czyszczenia
stacji ładowania należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą z
gniazda sieciowego.
Do czyszczenia urządzeń DEWALT nie wolno używać
żadnych środków chemicznych (benzyny, terpentyny,
rozcieńczalników farb i lakierów itp. ani środków
czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym).
Nie wolno dopuszczać do penetracji jakiejkolwiek
cieczy do wnętrza urządzenia ani zanurzać go w żadnej
cieczy!
Należy pamiętać aby szczeliny wentylacyjne silnika młota
jak również otwory wentylacyjne ładowarki były zawsze
czyste i drożne.
7
Deklaracja zgodności z normami UE
DW007
Firma DEWALT niniejszym oświadcza, że pilarka tarczowa
DW007 została skonstruowana zgodnie z dyrektywami
i normami 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN
50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
i EN 61000-3-3.
Poziom hałasu wywołanego pracą pilarki jest zgodny z
wymaganiami dyrektyw z Unii Europejskiej 86/188/EWG
i 98/37/EWG, i zmierzony według EN 50144 wynosi:
Lpa (poziom dźwięku A)dB(A)*
Lpa (moc akustyczna)dB(A)
* podana wartość odnosi się do miejsca pracy
99
112
Podczas pracy pilarką zalecane jest używanie ochronników
słuchu.
Ważona, efektywna wartość przyśpieszenia drgań według
EN 50144: < 2,5 m/s2
Dyrektor rozwoju wyrobu
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
14-12-2004
8
Ogólne zasady bezpiecznej pracy
elektronarzędziami.
•
Praca wykonywana elektronarzędziami musi
być zawsze bezpieczna. Aby podczas używania
elektronarzędzi wykluczyć możliwość powstania
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
spowodowania wypadku należy zawsze przestrzegać
wszystkich zasad bezpiecznej pracy.
•
•
•
•
•
•
•
Miejsce pracy musi być zawsze uporządkowane. Brak
porządku w miejscu pracy może prowadzić do wypadku.
Wszystkie narzędzia powinny mieć swoje stałe miejsce.
Niedopuszczalne jest układanie narzędzi jedne na
drugich.
Należy zawsze zwracać uwagę na warunki otoczenia,
w których wykonywana jest praca. Oświetlenie miejsca
pracy powinno być naturalne, dzienne, górne.
W przypadku konieczności zastosowania oświetlenie
sztucznego natężenie jego powinno wynosić 300
luksów. Do oświetlenia miejsca pracy elektronarzędzi
nie wolno używać świetlówek.
Elektronarzędzi nie wolno narażać na opady
atmosferyczne; nie wolno ich używać w wilgotnym
otoczeniu; nie wolno pracować nimi w pobliżu
palnych cieczy i gazów.
Dla pełnego bezpieczeństwa pracy należy unikać
stykania się ciała z przedmiotami uziemionymi jak
np. rury, kaloryfery, kuchenki, lodówki. W przypadku
gdy praca musi być wykonana w ekstremalnie
niekorzystnych warunkach (wysoka wilgotność
otoczenia, powstawanie dużej ilości metalowego pyłu
itp.) bezpieczeństwo elektryczne należy podwyższyć
podłączając urządzenie poprzez transformator
separacyjny lub wyłącznik ochronny prądowy
(wyłącznik ochronny różnicowy) /należy zasięgnąć
porady specjalisty- elektryka/.
Osobom postronnym nie wolno pozwalać na zbliżanie
się do miejsca pracy. Osobom nie zajmującym
się pracą nie wolno dotykać elektronarzędzi
ani przewodów zasilających. Osoby te powinny
znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca
pracy.
Elektronarzędzia należy przechowywać w suchym
miejscu, położonym wysoko, poza zasięgiem rąk
dzieci.
Elektronarzędzi nie wolno przeciążać! Najlepiej
i bezpiecznie można nimi pracować w zakresie
obciążeń przewidzianych przez producenta.
Zawsze należy dbać o używanie właściwych narzędzi
roboczych do odpowiednich prac. Do wykonywania
ciężkich prac nie można używać narzędzi ani
przystawek o małej obciążalności. Elektronarzędzi
•
•
•
•
•
•
•
•
9
nie wolno używać do celów, do których nie zostały
one przeznaczone.
Ubranie robocze powinno być zawsze dobrze
dopasowane. Nie można nosić obszernego ubrania
ani ozdób, które mogłyby zostać niespodziewanie
pochwycone przez ruchome elementy
elektronarzędzia. Podczas pracy na otwartym terenie
należy nosić gumowe rękawice obuwie na gumowej
podeszwie, która nie daje możliwości poślizgu. Na
długie włosy należy zakładać siatkę.
W czasie pracy należy używać okularów ochronnych.
Do prac podczas których powstają duże ilości pyłu
należy zakładać maskę przeciwpyłową.
Przewodu zasilającego nie wolno używać do celów,
do których nie został on przeznaczony: nie wolno
ciągnąć za niego wyjmując wtyczkę zasilającą z
gniazda sieciowego ani trzymając za niego, przenosić
elektronarzędzie. Przewód zasilający należy chronić
przed wysoką temperaturą, kontaktem z olejami oraz
ostrymi przedmiotami, które mogłyby go uszkodzić.
Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach lub imadłach.
Dzięki temu, podczas pracy obydwie ręce będą
zawsze wolne.
Podczas pracy należy zachowywać stabilną i
bezpieczną postawę; nie wychylać się aby nie stracić
równowagi.
Narzędzia wymagają właściwej opieki. Narzędzia
skrawające powinny być zawsze ostre i czyste.
Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących
smarowania elektronarzędzi oraz wskazówek
dotyczących wymiany, smarowania i konserwacji
oprzyrządowania. Należy kontrolować okresowo
stan przewodu zasilającego elektronarzędzie a w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia, niezwłocznie
wymienić na nowy w najbliższym punkcie serwisowym
D EWALT. Elektronarzędzia muszą być zawsze
czyste i suche. Nie mogą być nigdy zaolejone ani
zatłuszczone.
Gdy elektronarzędzie nie jest używane, wyłącznik
powinien znajdować się w położeniu zerowym a
wtyczka zasilająca powinna być wyciągnięta z
gniazda sieciowego. Podobnie, gdy urządzenie
oczekuje na dalszy etap pracy lub gdy mocowane
jest w nim narzędzie robocze lub oprzyrządowanie.
Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie
wyjęte z urządzenia po zakończeniu prac
regulacyjnych lub montażowych. Należy to zawsze
sprawdzić bezpośrednio przed uruchomieniem
elektronarzędzia.
Należy unikać sytuacji, w której elektronarzędzie
mogłoby zostać uruchomione nagle i w sposób
niekontrolowany. Elektronarzędzi nie wolno przenosić
trzymając palec na przycisku włączającym. Przed
•
•
•
•
•
włożeniem wtyczki do gniazda sieciowego należy
upewnić się czy przycisk wyłącznika elektronarzędzia
znajduje się w pozycji zerowej „wyłączone“.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni wolno używać
tylko takich przedłużaczy przewodu zasilającego,
które zostały do tego celu dopuszczone i odpowiednio
oznakowane.
Praca elektronarzędziem wymaga dużej koncentracji.
Zawsze należy uważnie obserwować pracę i działać
zgodnie z rozsądkiem. W przypadku występujących
objawów zmęczenia pracę należy przerwać.
Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla własnego
albo zewnętrznego zbiornika lub odciągu pyłu
(wiórów), zbiornik lub odciąg należy najpierw
prawidłowo podłączyć a dopiero potem uruchomić
elektronarzędzie i rozpocząć pracę.
Elektronarzędzia należy okresowo kontrolować czy
żaden z ich elementów nie uległ uszkodzeniu w trakcie
pracy. Żadne ruchome elementy elektronarzędzia nie
mogą się klinować. Wszystkie części elektronarzędzia
muszą być właściwie zmontowane, zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
Uszkodzone zespoły i elementy ochronne muszą być
natychmiast naprawione lub wymienione na nowe w
najbliższym punkcie serwisowym DEWALT. Nie wolno
używać elektronarzędzi, w których nie funkcjonuje
wyłącznik!
UWAGA! Należy używać wyłącznie oprzyrządowania
i przystawek zaleconych w instrukcji obsługi
elektronarzędzia lub innych, wskazanych przez
producenta. Używanie wyposażenia i dodatkowych
przystawek niezgodnie z zaleceniem producenta
elektronarzędzia może grozić wypadkiem. Przed
rozpoczęciem pracy należy starannie sprawdzić
właściwe funkcjonowanie wszystkich zespołów
elektronarzędzia a szczególnie zespołów ochronnych,
które muszą właściwie spełniać swoje zadanie
Naprawę elektronarzędzi należy powierzać wyłącznie
wykwalifikowanym i odpowiednio uprawnionym
osobom, które dysponują oryginalnymi częściami
zamiennymi. Konstrukcja elektronarzędzi DEWALT
odpowiada ogólnie obowiązującym przepisom w
zakresie bezpieczeństwa pracy i obsługi. Jakiekolwiek
samodzielne naprawy lub naprawy dokonywane
przez osoby do tego nieuprawnione mogą być
przyczyną groźnego w skutkach wypadku.
Oznaczenia umieszczone na ładowarce akumulatorów
i akumulatorach zasilających.
Na ładowarce akumulatorów i na akumulatorach
umieszczone zostały następujące symbole:
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Ładowarka przeznaczona jest do ładowania
akumulatorów niklowo-wodorkowych
(NiMH) i niklowo-kadmowych (NiCd).
Do kieszeni ładowarki nie wolno wkładać
przedmiotów przewodzących prąd
elektryczny.
Uszkodzonego akumulatora nie wolno
nigdy ładować. Należy go natychmiast
wymienić na nowy.
Przed użyciem należy starannie przeczytać
instrukcję obsługi.
Ładowarki nie wolno narażać na opady
atmosferyczne.
Uszkodzony przewód zasilający należy
natychmiast wymienić na nowy.
Akumulatory można ładować gdy
temperatura otoczenia nie jest niższa niż
+4oC i nie jest wyższa niż +40oC.
Czas ładowania akumulatora - patrz
parametry techniczne ładowarki.
Funkcja aktywacji akumulatora
10
Dodatkowe zasady bezpiecznej obsługi pilarek
tarczowych.
•
Włączanie i wyłączanie pilarki.
• Po wyłączeniu pilarki ruchu piły tarczowej nie
wolno hamować poprzez docisk do jej powierzchni
jakichkolwiek elementów.
• Piłkarkę można odłożyć na stół warsztatowy dopiero
po jej wyłączeniu i odczekaniu aż Piła tarczowa
przestanie się obracać.
• Po wyłączeniu pilarki piła tarczowa pozostaje jeszcze
chwilę w ruchu!
•
•
Na wrzecionie pilarki nie powinny być mocowane piły
tarczowe jednolite, wykonane ze stali szybkotnącej
HSS.
Uszkodzony w trakcie pracy brzeszczot należy
natychmiast wymienić na nowy.
Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się czy
piła tarczowa jest dobrze umocowana na wrzecionie
pilarki i obraca się we właściwą stronę.
Zastosowania specjalne:
• Podczas przecinania elementów o szerokości
mniejszej niż 80 mm należy używać popychacza.
• Jeżeli przecinany element jest umocowany na
stałe należy stosować wszystkie środki ostrożności
zapobiegające możliwości gwałtownego odrzutu
pilarki podczas cięcia.
• Przecinanie elementów okrągłych wymaga dobrego
zamocowania po obydwu stronach piły tarczowej.
• Należy uważać aby odcięty fragment przecinanego
elementu nie został nagle porwany przez wirującą
piłę tarczową i niespodziewanie odrzucony do tyłu.
Praca pilarka.
• Przed rozpoczęciem piłowania należy usunąć z
przecinanego elementu wszystkie, tkwiące w nim
metalowe elementy, np. gwoździe.
• Przecinany element musi być zawsze dobrze i
stabilnie umocowany.
• Za pomocą pilarki nie wolno przecinać elementów o
bardzo małych wymiarach.
• Podczas pracy pilarką nie wolno wychylać się. Tylko
stabilna bezpieczna postawa ciała zapewnia w pełni
bezpieczna pracę.
• Pilarka tarczowa DW007 przystosowana jest
wyłącznie do przecinania drewna i tworzyw
sztucznych.
• Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się,
że wszystkie osłony ochronne znajdują się na
właściwym miejscu i czy funkcjonują bez zastrzeżeń,
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
• Nigdy nie wolno blokować ruchomej osłony piły!
• Zablokowana osłona piły musi być natychmiast
uwolniona.
• W przypadku blokady osłony piły, do czasu jej
usunięcia nie wolno używać pilarki.
• Klin rozdzielczy pilarki nie może być nigdy
zdejmowany.
• Klin rozdzielczy pilarki musi być zawsze właściwie
ustawiony tzn. maksymalny odstęp pomiędzy
klinem rozdzielczym i wieńcem zębów piły nie może
przekraczać 5 mm. Również różnica wysokości
pomiędzy klinem rozdzielczym a wieńcem zębów
piły nie może przekraczać 5 mm (patrz. Rys. C).
Zabezpieczenia przed odrzutem pilarki do tyłu.
• Gwałtowne odrzucenie pilarki w kierunku do tyłu
może nastąpić wtedy gdy piła tarczowa, podczas
cięcia, zostanie nagle zablokowana. W przypadku
zablokowania [piły w materiale należy natychmiast
puścić swobodnie przycisk wyłącznika tak aby pilarka
została wyłączona.
• Piła tarczowa umocowana na wrzecionie pilarki musi
być zawsze ostra.
• Duże elementy, przecinane za pomocą pilarki, muszą
być zawsze dostatecznie dobrze podparte.
• Podczas cięcie wzdłużnego należy stosować
przykładnię równoległą lub umocować do
przecinanego elementu listwę prowadzącą.
• Podczas cięcia, w trakcie gdy piła tarczowa wiruje,
pilarki nie można wyjmować z przecinanego
materiału. Należy najpierw ją wyłączyć a następnie,
gdy piła tarczowa zatrzyma się, pilarkę wyjąć.
Kontrola stanu piły tarczowej. Wymiana piły
tarczowej
• Na wrzecionie pilarki można mocować wyłącznie
takie piły tarczowe, które swoimi parametrami
odpowiadają parametrom pracy pilarki podanym w
instrukcji obsługi.
• Piły tarczowe mocowane na wrzecionie pilarki muszą
być zawsze ostre i nie mogą nosić jakichkolwiek
oznak uszkodzenia (nie mogą być wyboczone,
pęknięte itp.)
11
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D E WALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi
wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania
pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani
gwarancji innych niż określone wyżej. W szczególności
do domagania się zwrotu utraconych przez Klienta
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią
faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia,
lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z
dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi DEWALT. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centalny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 682-08-08, fax: (22) 682-08-09
zst00064571 - 05-06-2008
13
DW007K - - - - A
CORDLESS CIRCULAR SAW 1
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising