DW941K | DeWalt DW941K CORDLESS SHEAR instruction manual

559088 - 14 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DW941
1. ábra
d
c
q
b
a
e
2. ábra
f
e
g
3. ábra
2
A
h
B
4. ábra
c
i
d
j
k
i
l
5. ábra
m
o
p
n
3
6. ábra
c
i
7. ábra
b
a
4
8. ábra
9. ábra
10. ábra
q
5
AKKUMULÁTOROS LEMEZVÁGÓ
DW941
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DW941
Feszültség
V
14.4
Típus
1
Vágóél elmozdulás száma percenként
(üresjárat)
0–2,750
Maximális vágókapacitás mm
1.2
Súly (akkumulátor nélkül)
kg
1.6
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangerő)
KWA (hangerő
toleranciafaktor)
dB(A)
86
dB(A)
dB(A)
3
92
dB(A)
3.7
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 -1 és EN 60745-2-8
szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
4.2
1.6
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Akkumulátor
DE9091
Akkumulátor típusa NiCd
14.4
Egyenáram VDC
Kapacitás
Ah
2.0
Súly
kg
0.8
DE9502
NiMH
14.4
2.6
1.0
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
1.0
Töltő
DE9116
DE9130 DE9135
Váltakozó
áram
VAC
230
230
230
Akkumulátor
típusa
NiCd/NiMHNiCd/NiMHNiCd/ NiMH/Li-Ion
Töltési idő (kb.)
60
30
40
(2,0 Ah-ás (2,0 Ah-ás (2,0 Ah-ás
akkumulátor) akkumulátor) akkumulátor)
Súly
kg
0.4
0.52
0.52
Biztosítékok:
Európa 230 V-os eszköz
10 amperes, hálózati
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 által meghatározott szabványos
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
értéket össze lehet hasonlítani egy másik
szerszám értékével. Az érték felhasználható az
előzetes kockázatelemzéshez.
Definíciók: Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
kisebb vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
6
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyes
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amelyet, ha nem
kerülnek el dologi károkat okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DW941
DEWALT nyilatkozik arról, hogy a “Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-8.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. További
információért forduljon a DEWALT vállalathoz
a következőkben megadott címen vagy
a kézikönyv hátoldalán megadott elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Németország
31.12.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY
AZT KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
REFERENCIAKÉNT.
Az “elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikrák
keletkeznek, amelyek meggyújthatják
a porokat vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz.
Soha, semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
7
e)
f)
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, akkor kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, használjon
Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos
áramütés kockázat.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha
fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő,
a védősisak vagy a hallásvédelem használata csökkentik a személyes
sérülések kockázatát.
c) Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó
alkatrészhez rögzített csavarkulcs vagy
kulcs személyes sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse
el az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszer vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével és
8
elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
Hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készülékeket meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza azt le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást
végezne, tartozékot cserélne vagy azt
eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek igazítása megfelelő-e, illetve
nem szorulnak-e; valamint ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha
a szerszám sérült, akkor a használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által megadott töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas
b)
c)
d)
egy bizonyos fajta akkumulátor töltésére,
egy másik típusnál tűzveszélyt okozhat.
A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, akkor
azt tartsa távol minden fémes tárgytól,
például a tűzőkapcsoktól, az érméktől,
a kulcsoktól, a szögektől, a csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátorpólusok rövidre zárása égési
sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal
való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék
bőrre kerül, bő vízzel mossa le. Szembe
kerülés esetén, forduljon ez mellett
orvoshoz is. UAz akkumulátorból szivárgó
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További speciális biztonsági
szabályok lemezvágókhoz
•
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt
markolati felületeinél fogva tartsa
a munkavégzés közben olyan helyen,
ahol a vágószerszám rejtett vezetékhez
érhet. Az “élő” (áram alatt lévő) vezetékkel
való érintkezés elektromossá teheti
a szerszám csupasz fémrészeit, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradvány kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– A forró törmelék által okozott személyes
sérülés kockázata.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés kockázata.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Használjon hallásvédelmi eszközt..
Viseljen védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
Dátumkód, amely a következőt is tartalmazza:
a kód egyben megadja a gyártás évét is.
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik!
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági előírások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT: A kézikönyv
a DE9116/DE9130/DE9135-ös akkumulátortöltő
fontos biztonsági és használati utasításait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő, az
akkumulátor, az akkumulátoros eszköz összes
utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a töltő belsejébe. Ez elektromos
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében csak DEWALT
akkumulátorok töltésére használható.
Más akkumulátor felrobbanhat, ami
személyes sérülést és/vagy anyagi
károkat okozhat.
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő
akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő nyílásaitól a vezető anyagokat
9
távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
a fémforgácsok, az alumínium fólia
és bármely fémes anyag lerakódása.
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak
töltő-nyílásában nincs akkumulátor.
Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a háztartásokban szokásos 230 V-os
elektromos feszültséghez terveztük. Soha
ne próbálja azt ettől eltérő feszültséggel
használni. Ez az utasítás a gépjármű töltőkre
nem vonatkozik.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
• SOHA ne próbáljon meg olyan akkumulátort
tölteni a töltővel, amelyet ez a kézikönyv
nem javasol. A töltőt és az akkumulátort úgy
terveztük, hogy azok megfelelően működjenek
a másik eszközzel.
Akkumulátor töltő
• A töltő rendeltetésszerűen kizárólag DEWALT
akkumulátorok töltésére használható. Minden
más felhasználás tüzet, áramütést vagy
halálos áramütést okozhat.
A DE9116/DE9130 töltőkkel DEWALT NiCd és
NiMH vagy Li-Ion 7,2 - 18 V-os akkumulátorokat
lehet tölteni.
A DE9116/DE9130 töltőkkel DEWALT NiCd és
NiMH 7,2 - 18 V-os akkumulátorokat lehet tölteni.
• Az akkumulátort soha ne érje csapadék - eső
ill. hóesés.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk
ki őket, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen
használni őket.
• Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték
és a csatlakozó sérüléseit.
Töltés (2. ábra)
• Győződjön meg arról, hogy a vezetéket úgy
helyezte el, hogy arra nem léphetnek rá,
abban nem botolhatnak meg, ill. más módon
nem sérthetik vagy ránthatják meg.
• Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és
ne helyezzen a töltőre tárgyakat, mert ezek
eltömíthetik az eszköz szellőző nyílásait,
ami miatt az eszköz belseje túlmelegedhet.
Helyezze a töltőt a hőforrásoktól távol. A töltő
szellőztetését a töltő burkolatának alján és
tetején található szellőző nyílások biztosítják.
• Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy dugóval - ezeket azonnal cseréltesse le.
• Soha ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült. Ilyen
esetben juttassa el a készüléket a hivatalos
márkaszervizbe.
• Ne szedje szét a töltőt; jutassa azt el
a hivatalos márkaszervizbe, ha azt valamilyen
oknál fogva karban kellene tartani vagy
javítani kellene. A helytelen összeszerelés
tüzet, áramütést vagy halálos áramütést
okozhat.
• Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról
tisztítás előtt. Ezzel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát. Ha csak az
akkumulátort távolítja el, azzal a kockázatot
nem csökkenti.
10
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. A töltő-érintkezők közötti
feszültség 230 volt. Soha ne helyezzen
közéjük elektromosan vezető
tárgyat. Ez áramütéssel vagy halálos
áramütéssel járhat.
1. Csatlakoztassa a töltőt (g) megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése előtt.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A piros
(töltés-jelző) fény elkezd villogni, jelezve, hogy
a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos
világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött és az készen áll a használatra, de
azt a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok optimális
élettartama érdekében az első használat előtt
legalább 10 órán át töltse az akkumulátort.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
Töltés
– – – – – –
Teljesen töltött
–––––––––––
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt
––– – ––– –
Cserélje le az
akkumulátort
•••••••••••
Hiba
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti, hogy az
akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújtja a megfelelő
teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze
a töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort
legalább 10 órán keresztül a töltőn.
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja
el és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor a töltő
automatikusan a töltési üzemmódra vált át. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximális
élettartamát.
CSAK LI-IONOS AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ionos akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-ionos
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
Fontos biztonsági előírások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön
meg arról, hogy a rendelésen megadta az
akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL.
• Soha ne használja a töltőt vagy az
akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor
töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
• Az akkumulátorokat kizárólag DEWALT töltővel
töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
• Soha ne tárolja vagy használja az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40˚ C-ot (105° F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha ne próbálja kinyitni,
felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt
ne tegye a töltőbe. Ne préselje
össze, ne ejtse le, ne sértse meg
az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leejtettek vagy más módon
megsértettek (értsd kilyukasztottak
egy szöggel, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek stb.). Ez áramütéssel
vagy halálos áramütéssel járhat.
A megsérült akkumulátorokat vissza
kell juttatni a szervizközpontba az
újrahasznosításuk érdekében.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem
használja, akkor azt tárolja olyan
stabil felületen, ahol az nincs az
útban, azaz nem okoz botlás vagy
leesés veszélyt. Néhány, nagy méretű
akkumulátorral rendelkező szerszám
ráállítható az akkumulátorára, de
könnyen felborulhatnak.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
NIKKEL-KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL
FÉMHIDRID AKKUMULÁTOROKHOZ (NiMH)
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak.
• Az akkumulátorok az extrém környezeti
hatások és/vagy hőmérséklet mellett nagyon
gyengén ereszthetnek. Ez nem jelent
meghibásodást.
Ennek ellenére, ha a külső réteg megsérült:
a. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a bőrére került, akkor azt mossa le
szappanos vízzel - több percen keresztül.
b. . és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a szemébe került, akkor azt öblítse
legalább 10 percig tiszta vízzel és kérjen
azonnal orvosi segítséget. Egészségügyi
megjegyzés: A folyadék 25- 35%-os
káliumhidroxid oldat.)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A LÍTIUM IONOS AKKUMULÁTORHOZ (Li-Ion)
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
11
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak. Toxikus gőzök
és anyagok keletkeznek a lítium ionos
akkumulátor égésekor.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa le kímélő
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutna, tiszta vízzel öblítse
legalább 15 percig vagy addig, amíg az
irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre
lenne szükség, tájékoztassa az orvost, hogy
a folyadék szerves karbonátokat és lítium
sókat tartalmazott..
• A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha s a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
MEGJEGYZÉS: A Li-ionos akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás
nélkül hosszabb ideig lehet tárolni. Megfelelő
körülmények között 5 vagy több évig is
tárolhatók.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
FIGYELMEZTETÉS: Égési
sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól
meggyulladhat.
Akkumulátor töltés.
Akkumulátor kupak (3. ábra)
Hibás akkumulátor.
Az akkumulátor mellékelt védőkupakja védi
a leválasztott akkumulátor érintkezőit. Védőkupak
nélkül a fémtárgyak rövidre zárhatnák az
érintkezőket, ami tüzet okozna és tönkretenné az
akkumulátort.
1. Vegye le a védőkupakot az akkumulátor
érintkezőiről, mielőtt azt a töltőbe vagy
a szerszámba helyezné (3A ábra).
2. Helyezze a védőkupakot rögtön az
akkumulátorra ha azt kivette a szerszámból
vagy a töltőből (3B ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön
meg arról, hogy a védőkupak az
akkumulátoron van, ha az akkumulátort
el szeretné tenni vagy azt (önállóan) el
szeretné szállítani valahova.
Akkumulátor (2. ábra)
Akkumulátor feltöltve.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt.
Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat.
Soha ne próbáljon sérült akkumulátort
feltölteni.
Csak DEWALT akkumulátort használjon,
a többi felrobbanhat, ami személyes
sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.
Ne tegye ki nedvességnek.
A hibás vezetéket azonnal cseréltesse ki.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DW941 típusú készülék 14,4 voltos
akkumulátorral működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz,
közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama
érdekében tárolja azt szobahőmérsékleten amikor azt nem használja.
12
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
Soha ne dobja tűzbe a NiMH, a NiCd+
és a lítium ionos akkumulátorokat.
NiMH és NiCd akkumulátorok
töltéséhez.
Lítium ionos akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros lemezvágó
1 Töltő (csak K-modell)
1 Akkumulátor
1 Koffer (csak K-modell)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1.-2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a. Sebességszabályzó kapcsoló
b. Reteszelő gomb
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor a személy szerszámhasználatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e
a töltő adattábláján megadott adatokkal. Azt is
ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e
a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60335 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó aljzat
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 3 A.
c. Lemezvágó fej
Hosszabbító kábel használata
d. Hatszögletű kulcs
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A töltő
paramétereinek megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1 mm2;
maximális hossza: 30 m.
e. Akkumulátor
f. Kioldógombok
g. Töltő
h. Töltésjelző (piros)
RENDELTETÉS
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
A vezeték nélküli lemezvágó acél, alumínium (max
1.2 mm) és rozsdamentes acél (max 0.9 mm)
professzionális vágására alkalmas.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a lemezvágók professzionális elektromos
szerszámok.
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig távolítsa el
az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot az akkumulátor le- vagy
felszerelése előtt.
13
FIGYELMEZTETÉS: Csak DEWALT
akkumulátorokat és töltőket
használjon.
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból, ill.
csatlakozatása (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉ: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le
az akkumulátort mielőtt azon
állítást végezne vagy fel-/leszerelné
a tartozékokat vagy kellékeket. Az
eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
AZ AKKUMULÁTOR
SZERSZÁMFOGANTYÚHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
1. Igazítsa az akkumulátort egy vonalba
a szerszám fogantyújában kialakított
rovátkához (2. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg nem hallja, hogy
a zárszerkezet rögzíti azt.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMRÓL VALÓ
LEVÁLASZTÁSÁHOZ
1. Nyomja meg a kioldó gombokat (f)
az akkumulátor elengedéséhez, majd
határozottan húzza ki az akkumulátort
a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltő fejezet utasításainak
megfelelően.
Vágófej és kés szerelvény felés leszerelése (4., 5. ábra)
VÁGÓFEJ ELTÁVOLÍTÁSA A SZERSZÁMRÓL
AZ EXCENTRIKUS CSAPÁGYSZERELVÉNY
KISZERELÉSE
1. Lazítsa meg az excenter anyát (j).
2. Távolítsa el az excenter tárcsát (k) és az
alátétet (l) a hajtótengelyről.
AZ EXCENTRIKUS CSAPÁGYSZERELVÉNY
BESZERELÉSE
1. Helyezze az alátétet (l) a hajtótengelyre.
2. Helyezze az excenter tárcsát (k) és az anyát
(j) a hajtótengelyre.
3. Húzza meg az excenter anyát (j).
4. Jó minőségű csapágyzsírral kenje meg
a csapágyszerelvényt.
A VÁGÓSZERELVÉNY FELSZERELÉSE
A VÁGÓFEJRE
1. A bal oldali kést (p) és a távtartó kést (m)
állítsa be megfelelő helyére a vágófejben (c).
2. Illessze be a központi csavart (i) a bal oldali
kés furatán keresztül.
3. Helyezzen távtartó perselyt (n) a kések közé
és a csavarra. Illessze be a csavar végét
a távtartó késbe. Ne szorítsa meg.
4. Helyezzen távtartó perselyt (n) a középső kés
furatába (o) és kenje meg.
5. Illessze be a középső kést (o) a vágófejben
lévő kések közé.
6. Igazítsa egymáshoz a középső kés első
furatát és a vágófejben lévő első furatot.
7. Illessze a központi csavart (i) az első furatba
és húzza meg.
8. Jó minőségű csapágyzsírral kenje meg
a középső kést ott, ahol érintkezik az excenter
csapágyszerelvénnyel.
9. Illessze a központi csavart (i) a hátsó furatba.
Ne szorítsa meg teljesen.
VÁGÓFEJ FÖLSZERELÉSE A SZERSZÁMRA
1. Lazítsa meg a csavarokat (i) a mellékelt
imbuszkulccsal (d).
1. Lazítson meg minden központi csavart (i)
néhány fordulattal.
2. Húzza előre a vágófejet (c). Ha szükséges,
kissé fordítsa el a fejet.
2. Helyezze a vágófejet a szerszámra. Szükség
esetén finoman ütögesse meg.
VÁGÓFEJ ELTÁVOLÍTÁSA A SZERSZÁMRÓL
3. Felváltva húzza meg a központi csavarokat (i).
1. Hajtsa ki a csavarokat (i) a vágófejből (c).
Ügyeljen a távtartó perselyek (n) megfelelő
elhelyezésére.
Vágókések beállítása
(5., 6. ábra)
2. A hátsó részét finoman ütögetve vegye ki
a középső vágókést (o). A bal oldali kés (p) és
a távtartó kés (m) ezután kiesik a vágófejből.
Vágás közben - a munkadarab anyagától függően
- a felhajló hulladék hozzáérhet a vágófejhez vagy
a munkadarabhoz. Ha igazításra van szükség:
1. Lazítsa meg a csavarokat (i) és ütögesse meg
a bal oldali kést (p) előre- vagy hátrafelé.
14
2. Húzza meg a központi csavarokat (i).
3. Ellenőrizze az eredményt, szükség szerint
ismételje a műveletet.
Vágófej helyzetének
módosítása (6. ábra)
3. A szerszám leállításához engedje föl
a billentyűt.
4. A szerszám kikapcsolt helyzetének
biztosításához nyomja jobbra a biztonsági
csúszókapcsolót (b).
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt leteszi
a szerszámot, mindig biztosítsa
kikapcsolt helyzetét.
A bármilyen szögben való biztonságos vágás
elősegítése érdekében a vágófej elforgatható.
1. Lazítsa meg a központi csavarokat (i).
2. Állítsa a kívánt szögbe a vágófejet (c).
3. Húzza meg a központi csavarokat (i).
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó előírásokat.
FIGYELMEZTETÉ: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le azt az áramforrásról,
mielőtt valamilyen állítást/
módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
FIGYELMEZTETÉS: Ha lehet, szorítsa
le a munkadarabot.
Helyes kéztartás (10. ábra)
A szerszám üzemeltetése
(8., 9. ábra)
1. A vágószerszám belső vágókésének élét
igazítsa a vágási vonalhoz.
2. Kapcsolja be a szerszámot.
3. Lassan tolja előre a vágókést
a munkadarabban.
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig hordjon kesztyűt, ha
fémlemezzel dolgozik.
• A 8. ábrán bemutatott módon tartsa
a szerszámot; a 9. ábrán látható
tartás kerülendő.
• Ne használjon semmiféle tartozékot
a lemezvágóhoz. Ez veszélyes.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉ: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le
az akkumulátort mielőtt azon
állítást végezne vagy fel-/leszerelné
a tartozékokat vagy kellékeket. Az
eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében mindig
az ábrán látható helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében mindig
biztosan tartsa a szerszámot, nehogy
az megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a főfogantyún
(q), a másik pedig a szerszámtest fölső részén
van.
Be/Ki kapcsolás (7. ábra)
1. A kioldáshoz nyomja balra a biztonsági
csúszókapcsolót (b).
2. A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló
billentyűt (a). A kapcsolóra gyakorolt nyomás
határozza meg a szerszám sebességét.
A töltő nem szervizelhető. A töltőn belül nem
találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket meg
tudna javítani.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
15
Környezetvédelem
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port lát.
Viseljen jóváhagyott professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot
a művelet során.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is mártsa
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Válassza le a töltőt
a váltakozó áramú hálózatról a tisztítás
előtt. A töltő külsején lerakódott
szennyeződéseket és zsírokat
ruhával vagy puha, nem fémből
készült kefével tisztíthatja le. Ne
használjon a tisztításhoz vizet és/vagy
tisztítószereket.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Vállalatunk
csak a DEWALT saját tartozékait, így
más tartozékoknak a szerszámmal
való használata veszélyes lehet.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak a DEWALT által javasolt
tartozékokat használjon a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
16
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket
a háztartási hulladékoktól elkülönítve
kell leselejtezni.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, akkor azt a háztartási
hulladékoktól elkülönítve selejtezze le.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT irodától, a használati
utasításban megadott elérhetőségen tájékozódhat.
Alternatív megoldásként a szerződött DEWALT
szervizképviseletek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségeinek
részletes ismertetése a következő internetes
címen is megtalálható: www.2helpU.com.
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244926 - 25-08-2014
17
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
18
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
19
DW941K
AKKUMULÁTOROS LEMEZOLLÓ 1
©
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising