DW682K | DeWalt DW682K JOINTER GROOVER Type 2 instruction manual

559022-60 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW682
1. ábra
c
q
d
a
e
f
j
b
k
h
g
2
i
2. ábra
3a ábra
i
b
d
f
a
3b ábra
k
4. ábra
h
5. ábra
6. ábra
f
g
7. ábra
8. ábra
l
3
9. ábra
j
10a ábra
m e
11. ábra
10b ábra
n
e
o
12. ábra
13a ábra
5-7.5
#0
15-2
#10
#20
13b ábra
4
13c ábra
5 cm
cm
13d ábra
14. ábra
15a ábra
15b ábra
5-7.5 cm
15-25 cm
15-25 cm
16a ábra
16b ábra
16c ábra
17a ábra
5
17b ábra
18. ábra
19a ábra
19b ábra
19c ábra
19d ábra
20a ábra
20b ábra
6
20c ábra
20d ábra
20e ábra
21. ábra
p
c
7
LAPOSTIPLI MARÓ
DW682
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
DW682
Feszültség
V
230
Típus
4
Felvett teljesítmény
W
600
Üresjárati fordulatszám
min-1
10 000
Legnagyobb marási mélység
mm
20
Horonymarási mélység
mm
8/10/12
beállítása
(0/10/20 lapostiplikhez)
Tárcsakés átmérője
mm
100
Tárcsakés szélessége
mm
4
Súly
kg
3
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
100
3,1
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
< 2,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS! A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
8
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
E.K. és Írország
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
230 V-os szerszámok 13 amper,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS! Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DW682
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-19.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.10.04.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
ÚTMUTATÓKAT, HOGY AZOKAT KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arrajárókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
9
b)
c)
d)
e)
f)
g)
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen
ezek helyes csatlakoztatására és
használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
10
c)
d)
e)
f)
g)
kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos
szerszámok használata veszélyes, azokat
meg kell javítani.
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére teszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a használatát és ezen
kezelési útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, és csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságát.
További speciális biztonsági
szabályok lapostipli maróhoz
• A tárcsakés névleges fordulatszámának
legalább egyenlőnek kell lennie
a szerszámon feltüntetett fordulatszámmal.
Az névlegesnél nagyobb fordulatszámon
üzemeltetett tárcsakések leválhatnak és
sérülést okozhatnak.
• Mindig használja a védőburkolatot.
A burkolat védi a kezelőt a tárcsakés
letört darabjaitól és a tárcsakés véletlen
megérintésétől.
• Az elektromos szerszámot a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, mert a tárcsakés
véletlenül hozzáérhet a szerszám
tápkábeléhez. Ha a vágószerszám áram alatt
lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• A tárcsakés megengedett MAXIMÁLIS
átmérője 100 mm.
• Visszarúgás akkor következik be, ha
a szerszám hirtelen megakad, és elindul
visszafelé, a kezelő felé. Azonnal engedje
vissza a kapcsológombot, ha a vágókorong
beszorul, vagy a szerszám megakad.
• Tartsa élesen a vágókorongot.
• A nagy táblákat a vágási terület közelében
támassza alá.
• Vágás közben, amíg a vágókorong forog,
ne vegye ki a szerszámot a munkadarabból.
Engedje fel a kapcsolót, és várja meg, amíg
a korong teljesen leáll.
• NE használjon életlen vagy sérült tárcsakést.
Maradványkockázatok
• Használat előtt ellenőrizze a védőburkolatvisszahúzó rendszer megfelelő működését.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
• Viseljen porvédő maszkot. A porszemcsék
légzési nehézséget és sérülést okozhatnak.
• Mielőtt áram alá helyezi, mindig ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva.
• Csak akkor kapcsolja ki, ha a vágókorong
szabadon forog.
• A munka megkezdése előtt távolítson
el minden szeget és egyéb fémrészt
a munkadarabból.
• Kikapcsolás után soha ne próbálja
a vágószerszámot az oldalára gyakorolt
nyomással megállítani.
– Halláskárosodás.
– A vágókés cseréje közben bekövetkező
sérülés veszélye.
– A vágott anyagok porának belégzése ártalmas
lehet.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• Csak kikapcsolt állapotában tegye le
a szerszámot az asztalra vagy a munkapadra.
Viseljen hallásvédőt.
• A szerszám csak fa és műanyag vágására
használandó.
• Ellenőrizze, hogy a vágószerszámot fedő
valamennyi eszköz rendeltetésszerűen
működik-e.
Viseljen védőszemüveget.
• Csak kikapcsolt állapotában tegye le
a szerszámot az asztalra vagy a munkapadra.
A vágókorong átmérője.
• Csak a jelen használati útmutatóban megadott
paramétereknek megfelelő vágókorong
használható.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
• Erősen ötvözött vagy nagy fordulatszámú
acél (HSS) vágókorongokat ne használjon.
A legjobb eredményeket karbidbevonatú vagy
Cr-V vágókorongokkal érheti el.
Példa:
• Csak tökéletes állapotban lévő, éles
vágókorongot használjon; a repedt vagy
meggörbült fűrészlapot azonnal el kell dobni
és ki kell cserélni.
• Ellenőrizze, hogy a vágókorong megfelelően
van-e rögzítve és a megfelelő irányban
forog-e.
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (q)
a szerszám burkolatába van nyomtatva
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Lapostipli maró
1 Porzsák
2 Porelszívó adapter
11
1 Csapos csavarkulcs
1 Hatszögletű kulcs (imbuszkulcs)
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Be- és kikapcsoló
b. Tartósüzem rögzítőgomb
c. Felső fogantyú
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
d. Vezető magasság-állítója
Hosszabbító kábel használata
e. Porelszívó kimenet
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót vegyen igénybe
(lásd a műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm²; maximális hossza 30 m
lehet.
f. Állítható vezető
g. Csúszásvédő peckek
h. Horonymarási mélység állítógombja
i. Reteszelő gomb
j. Tengelyzár
k. Csillag gomb
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön lapostipli maróját fába és fából készült
termékekbe történő lapostiplis kötések
létrehozásához terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A lapostipli maró professzionális elektromos
szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
12
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Állítható vezető (3a, 3b ábra)
Az állítható vezető (f) segítségével precízen
beállíthatja azt a pontot, ahová a lapostiplik vájatait
fogja kivágni. A vezető magasságának állítása:
1. Lazítsa meg a reteszelő gombot (i).
2. A szükséges módon állítsa be a magasságállítót (d). 90°-ra beállított vezetőnél
a reteszelő gomb alatti skálán leolvasható
a tárcsakés középpontja és a vezető felülete
közötti távolság.
3. Szorítsa meg a gombot.
A VEZETŐ SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA:
1. Lazítsa meg a csillag gombot (k).
2. Billentse a vezetőt a kívánt szögbe.
3. Húzza meg a csillag gombot.
A marótalpon lévő jelölések
Amikor a vezető használata nélkül végez munkát
(pl. T-kötéseknél), a marótalpon lévő jelölések
segítségével pontosan beigazíthatja a szerszámot.
1. Állítsa a vezetőt 0°-os helyzetbe a fent leírt
módon.
2. 19 mm vastagságú munkadaraboknál
a talp peremét használja referenciaként
a központozáshoz.
3. Más munkadaraboknál a piros középponti
vonal szerint igazítsa be a szerszámot.
4. A jelölések közül kettő a vágás hosszát
mutatja. A munkadarab átvágásának
megelőzése végett bizonyosodjon meg
arról, hogy a munkadarab túlnyúlik ezeket
a jelöléseken.
Csúszásvédő peckek (6. ábra)
A csúszásvédő peckek (g) miatt vágás közben
a horonymaró kevésbé hajlamos a jobbra történő
kicsúszásra. Amikor a faanyag látható részén
dolgozik, vissza is húzhatja a peckeket, hogy ne
karcolják meg a munkadarabot.
1. Visszahúzásukhoz lapos hegyű csavarhúzóval
finoman forgassa őket az óramutató járásának
irányában.
2. Ha újból használni szeretné a peckeket,
forgassa őket finoman az óramutató járásával
ellentétes irányban.
Vágókés cseréje (7., 8., 9. ábra)
1. Csavarja ki a négy hatszögcsavart (l)
a talplemezből, és emelje fel a borítást.
2. Nyomja le a tengelyzárat (j), majd az
óramutató járásával ellentétes irányban
forgatva vegye le a karimát.
3. Cserélje ki a vágókést.
4. Húzza meg erősen a karimát az óramutató
járásának irányában, miközben a tengelyzárat
lenyomva tartja.
Horonymarási mélység beállítása (4. ábra)
5. Szerelje fel a borítólemezt és húzza meg
a hatszögcsavarokat.
A horonymarás mélységét úgy kell beállítani,
hogy az megfeleljen a lapostipli méretének.
A mélységállító gomb 0, 10 és 20 jelölései
megfelelnek a lapostipli méretének. Az M jelölés
a maximális vágási mélységet (kb. 22 mm) jelenti.
• Győződjön meg arról, hogy
a tárcsakés fogai az óramutató
járásával ellentétes irányba
mutatnak (8. ábra).
– Forgassa a mélységállító gombot (h)
a kívánt helyzetbe, a megfelelő számnak
a szerszámon lévő piros jelöléshez
igazításával.
Horonymarási mélység finombeállítása (5. ábra)
A finombeállítás a lapostipli vájatainak méretei
közötti esetleges eltérések kiküszöbölésére
szolgál.
FIGYELMEZTETÉS:
• Vágókés cseréje után mindig
ellenőrizze, és szükség esetén
állítsa be a vágási mélységet.
• Ne használjon az ajánlottnál kisebb
vagy nagyobb átmérőjű vágókést.
A megfelelő vágókés jellemzőit lásd
a műszaki adatoknál.
• Csak az EN 847-1 szabványnak
megfelelő, ebben az útmutatóban
ajánlott vágókéseket használja.
1. Emelje a vezetőt (f) felső helyzetébe a fent
leírt módon.
2. Az ábrán látható módon illessze be
a hatszögű csavarhúzót, és állítsa be a kívánt
marási mélységet a csavar forgatásával (az
óramutató járásának irányában forgatva
a horonymarási mélység csökken).
Porelszívás (10a, 10b ábra)
3. Próbavágással egy hulladék fadarabon
ellenőrizze a beállítást.
A finombeállítás a lapostipli vájatainak méretei
közötti esetleges eltérések kiküszöbölésére
szolgál.
Megfelelő adapter felhasználásával csatlakoztathat
a szerszámhoz porzsákot vagy porelszívót.
PORELSZÍVÓ
13
1. Illessze a megfelelő adaptert (m) vagy (n)
a porelszívó kimenetébe (e).
2. Csatlakoztassa a porelszívó tömlőjét az
adapterhez.
PORZSÁK
1. Illessze az egyenes adaptert (m) a porelszívó
kimenetébe (e).
2. Csatlakoztassa a porzsákot (o) az adapterhez.
3. Lehetőleg a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott porelszívót
használjon.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
Helyes kéztartás (21. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, hogy hirtelen
megugrását megelőzhesse.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a felső
fogantyún (c), a másik pedig a főfogantyún (p) van.
Be-és kikapcsolás (2. ábra)
1. A szerszám beindításához nyomja meg a beés kikapcsolót (a).
2. Ha folyamatosan szeretné működtetni
a szerszámot, nyomja le a tartósüzem
rögzítőgombot (b), és engedje fel a kapcsolót.
3. A szerszámot a kapcsoló elengedésével
állíthatja le.
4. A folyamatos működésre kapcsolt szerszámot
úgy állítsa le, hogy röviden megnyomja majd
felengedi a kapcsolót. Mindig kapcsolja ki
14
a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve
mielőtt kihúzná a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja be vagy ki a szerszámot, ha
a vágókés a munkadarabbal vagy más
anyaggal érintkezik.
Lapostiplis kötések létrehozása (11., 12. ábra)
Erős és pontos lapostiplis kötések létrehozásának
többféle technikája is van. Ebben a kézikönyvben
a legfontosabb technikákat tárgyaljuk
részletesebben (11. ábra).
A LAPOSTIPLI MÉRETÉNEK KIVÁLASZTÁSA
(12. ÁBRA)
A három lapostipli méret: 0, 10 és 20. Általában
a munkadarabba illő legnagyobb lapostiplit kell
választani.
A lapostipli méretének kiválasztása után a fenti
módon állítsa be a marási mélységet.
FIGYELMEZTETÉS: A marási
mélység beállítását mindig ellenőrizze
hulladékfán próbavágással. Szükség
esetén végezzen finombeállítást, az
Összeszerelés és beállítások című
részben megadottak szerint.
A lapostiplik elhelyezése
(13a–13d ábra)
Élkötéseknél a lapostipliket egymástól általában
15–25 cm-re kell elhelyezni. A külső lapostipliknek
5–7,5 cm-re kell lenniük a munkadarab végeitől
(13a ábra).
Keskeny munkadarabok (pl. képkeretek)
kötéséhez még a legkisebb lapostipli is túl nagy
lehet. Ez esetben a lapostipli kinyúló részét a kötés
megragadása után le kell sorjázni (13b ábra).
Ha az összekötendő munkadarabok kb. 2,5 cm-nél
vastagabbak, az erősebb kötés végett lapostiplipárok is használhatók (13c ábra).
Bejelölés végett az összekötendő darabokat
először helyezze el úgy, ahogyan majd össze
fogja őket kötni. Derékszögű vonalzó segítségével
rajzolja be a jelölő vonalat (13d ábra).
Lapostipli vájatok vágása
(14. ábra)
1. Végezze el a szerszám beállításait a fent
ismertetett módon.
2. Igazítsa a szerszám marótalpának középső
vonalát a jelölő vonalhoz, az ábra szerint.
3. Kapcsolja be a szerszámot, majd várjon
egy másodpercet, amíg a tárcsakés felveszi
a teljes fordulatszámot.
4. Nyomja erősen a vezetőt a munkadarabhoz,
és az ütköző eléréséig süllyessze bele
a tárcsakést.
5. Hagyja, hogy a szerszám visszahúzza
a vágókést a munkadarabból.
6. Kapcsolja ki a szerszámot.
A munkadarabok
összeállíltása
1. Próbálja összeállítani a munkadarabokat,
hogy ellenőrizze, pontosan
illeszkednek-e a kötések.
2. Kenjen egyenletes rétegben megfelelő
ragasztóanyagot a lapostiplik vájataiba és
a kötés érintkező felületeire.
3. Illessze be a lapostipliket a hornyokba, és
ügyeljen arra, hogy érintkezésbe kerüljenek
a ragasztóanyaggal.
4. Állítsa össze, majd tartsa leszorítva
a munkadarabokat a ragasztó száradásáig.
Élkötések (15a, 15b ábra)
1. Helyezze a munkadarabokat lapos felületre
úgy, ahogy majd össze fogja állítani őket.
2. Jelölje meg a lapostiplik közepét.
A lapostipliket egymástól 15–25 cm-re kell
elhelyezni; a külső lapostipliknek 5–7,5 cm-re
kell lenniük a munkadarab végeitől (15a ábra).
3. Állítsa a vezetőt 90°-ra.
4. Állítsa a magasság-állítót olyan helyzetbe,
hogy a lapostipli a munkadarab közepén
legyen.
5. Végezze el a szerszám egyéb beállításait
a fent ismertetett módon.
6. Vágja ki a lapostiplik vájatait a fenti módon
(15b ábra).
Keretkötések (16a–16c ábra)
1. Helyezze a munkadarabokat lapos felületre
úgy, ahogy majd össze fogja állítani őket (16a,
16b ábra).
2. Válassza ki a megfelelő lapostipli méretet.
3. Jelölje meg a lapostiplik közepét.
4. Végezze el a szerszám beállításait a fent
ismertetett módon.
5. Vágja ki a lapostiplik vájatait a fenti módon
(16c ábra).
Sarokkötések (17a, 17b ábra)
1. Rendezze el a munkadarabokat úgy, ahogy
majd össze fogja állítani őket (17a ábra).
2. Válassza ki a megfelelő lapostipli méretet.
3. Jelölje meg a lapostiplik közepét.
4. Elülső vágáshoz szorítsa le a munkadarabot,
és igazítsa a szerszámot az ábrán látható
módon (17b ábra).
5. Vágja ki a lapostiplik vájatait a fenti módon.
Különböző vastagságú
anyagok kötése (18. ábra)
Különböző vastagságú anyagok kötését
a következő módon végezze:
1. Rendezze el a munkadarabokat úgy, ahogy
majd össze fogja állítani őket.
2. Válassza ki a megfelelő lapostipli méretet.
3. Jelölje meg a lapostiplik közepét.
4. Válassza ki a hátulra helyezendő
munkadarabot.
5. Állítsa a magasság-állítót olyan helyzetbe,
hogy a lapostipli a munkadarab közepén
legyen.
6. Vágja ki a lapostiplik vájatait a fenti módon.
7. Állítsa felfelé a vezetőt a kívánt eltolásnak
megfelelő távolságra. A skálán olvassa le
a beállítást.
8. Vágja ki a lapostiplik vájatait a fenti módon.
Ferde illesztésű kötések
(19a–19d ábra)
KÜLSŐ FELÜLETEK ELRENDEZVE
1. Rendezze el a munkadarabokat úgy, ahogy
majd össze fogja állítani őket.
2. Jelölje be a lapostiplik közepét a kötés külső
oldalán.
3. Állítsa a vezetőt 90°-ra.
4. Állítsa a vezetőt úgy, hogy a lapostipli
a kötés belseje felé álljon, ahol vastagabb
a munkadarab. Válassza ki a megfelelő
lapostipli méretet (19b ábra).
5. Szorítsa le a munkadarabot, és igazítsa
a szerszámot az ábrán látható módon
(19c ábra).
6. Vágja ki a lapostiplik vájatait a fenti módon.
KÜLSŐ FELÜLETEK ELRENDEZVE
1. Rendezze el a munkadarabokat úgy, ahogy
majd össze fogja állítani őket.
15
2. Jelölje be a lapostiplik közepét a kötés belső
oldalán.
3. Állítsa a vezetőt 45°-ra.
4. Állítsa a vezetőt úgy, hogy a lapostipli
a kötés belseje felé álljon, ahol vastagabb
a munkadarab. Válassza ki a megfelelő
lapostipli méretet.
5. Szorítsa le a munkadarabot, és igazítsa
a szerszámot az ábrán látható módon
(19d ábra).
6. Vágja ki a lapostiplik vájatait a fenti módon.
T-kötések (20a–20e ábra)
Ezt a fajta kötést polcoknak az oldalpanelekhez
történő erősítésénél elterjedten használják
(20a ábra).
1. Helyezze a munkadarabokat lapos felületre
úgy, ahogy majd össze fogja állítani őket (mint
fejtetőre állított T betűt).
2. Jelölje ki a polcon a lapostiplik közepét.
3. Finoman jelölje meg a polc tetejének helyét az
oldalpanelen (20b ábra).
4. Szorítsa a vezetőt az oldalpanel tetejére,
a polc végét a vonalhoz igazítva (20c ábra).
5. Válassza ki a megfelelő lapostipli méretet.
6. Állítsa a vezetőt 0°-ra.
7. Igazítsa a szerszámot a lapostiplik jelöléséhez
a szerszám talpazatán lévő jelölések
segítségével.
8. Végezzen egy függőleges (20d ábra) és egy
vízszintes (20e ábra) vágást minden kijelölt
lapostipli helyen.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT kéziszerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
16
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagok iránti
igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
hogy új termék vásárlásakor a kereskedő vállalja
az elhasznált termék visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internetes honlapon:
www.2helpU.com.
zst00244863 - 29-08-2014
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
18
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
20
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
DW682K
LAPOSTIPLI MARÓ 4
©
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising