DW614 | DeWalt DW614 ROUTER Type 4 instruction manual

559222-62 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DW614
DW615
A
B
2
C
D
E
3
F
H
4
G
FELSŐMARÓ DW614, DW615
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság
és Írország
DW614
DW615
V
230
230
V
230/115
230/115
Típus
4
4/5
Felvett teljesítmény
W
750
900
Leadott teljesítmény
W
500
590
Üresjárati
fordulatszám
min-1
Marógép-alváz
Nyomódarab
Revolver
mélységütköző
mm
kg
Tokmány mérete
Vágószerszámok
átmérője, max.
Súly
LPA (hangnyomás)
24 000
8 000-24 000
2 oszlop
2 oszlop
35
35
3-lépés,
3-lépés,
fokbeosztással fokbeosztással
8 mm
(E.K.: 1/4”)
8 mm
(E.K.: 1/4”)
mm
30
30
kg
2.8
2.9
83
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok:
Európa
U.K. és Írország
dB(A)
82
KPA (toleranciafaktor) dB(A)
3
3
LWA (hangteljesítmény) dB(A)
92
92
KWA (toleranciafaktor) dB(A)
3.2
3.2
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
5,3
Bizonytalanság K = m/s²
1.5
7.8
1.7
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám hasonló értékével. Az érték
felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
U.K. és Írország
230 V-os szerszám
10 Amper az eszközben
230 V-os szerszám
13 Amper - a csatlakozódugóban
115 V-os szerszám
16 Amper - a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonsági
utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, azonnali halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
5
MEGJEGYZÉS: Olyan személyes
sérüléssel nem fenyegetőgyakorlatot
jelöl, amelyet, ha követnek, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DW614, DW615
A DEWALT nyilatkozik arról, hogy a „műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, akkor lépjen
kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az
elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, mérnökség és termékfejlesztés
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
31.12.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások figyelmen kívül hagyása
6
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
AZOKAT KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
REFERENCIAKÉNT.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b) Az elektromos szerszámokban szikrák
keletkeznek, amelyek meggyújthatják
a porokat vagy a gőzöket.
c) Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és
a megfelelő fali dugaljak használata
csökkenti az áramütés kockázatát.
b) Ha teste földelt felülettel érintkezik, az
növeli az elektromos áramütés kockázatát.
c) Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az
növeli az elektromos áramütés kockázatát.
d) A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
e) A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés kockázatát.
f) A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázat.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyes sérülést okozhat.
b) A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő,
a védősisak vagy a hallásvédelem használata csökkentik a személyes
sérülések kockázatát.
c) Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
d) A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
e) Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben.
f) A laza öltözék, az ékszer vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g)
A por összegyűjtésével és elszívásával
elkerülhetők/megelőzhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
c) Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának kockázatát.
d) Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
e) A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban kontrollálható.
g) Az elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) SZERVIZ
a) Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos
működését.
További speciális biztonsági
szabályok vágószerszámokhoz
• Mindig a szerszámra szerelt tokmány
méretéhez illeszkedő szárátmérőjű
vágószerszámot használjon.
• Mindig 30 000 min-1 fordulatszámhoz való és
ennek megfelelően megjelölt vágószerszámot
használjon.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon olyan vágószerszámot,
amelynek átmérője meghaladja
a műszaki adatok részben megadott
max. átmérőt.
Maradvány kockázatok
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ú.n. maradvány kockázatokat) nem
lehet elkerülni. Ezek a következők:
– A tartós használat által okozott személyes
sérülés kockázata.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (A. ÁBRA)
A dátumkód (21) az eszköz házán található ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Marógép
1 Határolóvas vezetőrudakkal
1 Tokmány 8 mm-es (E.K.: 1/4")
1 Csavarkulcs 13/17-es
1 Vezetőgyűrű 17 mm-es ø
1 Porelszívó csatorna
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyes sérülést okozhat.
1. Főkapcsoló
2. Marási mélység fokbeosztása
3. Mélységütköző
4. Nyomódarab korlátozó
5. Mélységütköző rögzítő-csavar
– Halláskárosodás
6. Revolver mélységütköző
– A repülő törmelékek által okozott személyes
sérülés kockázata.
7. Tengelyrögzítés
– A felforrósodott részek által okozott égési
sérülés kockázata.
9. Porelszívó
8. Tokmányanya
7
10. Határolóvas rögzítőcsavar
11. Marógép alap
12. Fordulatszámszabályzó tárcsa (DW615)
RENDELTETÉS
A DEWALT nagyteljesítményű DW614, DW615
marógépeket professzionális alkalmazásokhoz
terveztük nehéz igénybevétel mellett.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a marógép egy professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy adott feszültségtartományhoz
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma kettős
szigeteléssel rendelkezik az EN
60745 szabvány követelményeinek
megfelelően; így nem igényel földkábelt.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és a
másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, akkor azt le kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatban beszerezhető
speciális kábelre.
Tápcsatlakozó-aljzat cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó-aljzatra van szükség:
• a régi aljzatot biztonságos módon selejtezze
le.
• Az aljzat fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötni.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
8
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő,
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezeték min.
keresztmetszete 1 mm2; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
a tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
Vágószerszámok
A termék a kereskedelmi forgalomban kapható
számos szerszámmal (pl. egyenes, horony, profilvágó, rés-vágó vagy hornyos kés) használható,
amennyiben ezek a következő paraméterekkel
rendelkeznek:
1. Szárátmérő 6 - 8 mm
2. Vágási sebesség min. 30 000/perc
FIGYELMEZTETÉS: A DW614,
DW615 termékkel használható max.
átmérő:
• egyenes, horony és profil-vágó
szerszámnál max. 8 mm-es
szárnyátmérő, max. 36 mm-es átmérő
és max. 10 mm-es vágási mélység;
• Rés-vágónál max. 8 mm-es
szárnyátmérő; max. 25 mm-es átmérő;
• Hornyos késnél max. 8 mm-es
szárnyátmérő, max. 40 mm-es
átmérő és max. 4 mm-es vágási
mélység.
Vágószerszám fel- és
leszerelése (B ábra)
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a tengelyzárat (7).
2. A 17 mm-es kulcs segítségével lazítsa meg
a tokmányanyát (8) pár fordulatnyit és helyezze
be a vágószerszámot.
3. Húzza meg a tokmányanyát és oldja ki
a tengelyzárat.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne húzza
meg a tokmányanyát, ha nincs
vágószerszám a tokmányban.
Tokmány-alkatrészcsoport
cseréje (C ábra)
A marógépet 8 mm-es (E.K.: 1/4"-os) tokmánnyal
szállítjuk. A szerszámhoz két precíziós tokmány
is elérhető, hogy az illeszkedjen a használt
vágószerszámhoz. A tokmányt és a tokmányanyát
nem lehet szétszerelni.
1. Lazítsa meg teljesen a tokmányanyát (8).
2. Távolítsa el a tokmány-alkatrészcsoportot (13).
3. Szerelje fel az új alkatrészcsoportot és húzza
meg a tokmányanyát (8).
Elektronikus
fordulatszámszabályzó tárcsa
beállítása (A ábra)
DW615
Az elektronikus fordulatszámszabályzó tárcsa (12)
segítségével a sebesség szabadon állítható
a 8 000 - 24 000 perc-1-es tartományban.
1. Forgassa az elektronikus sebességvezérlő
tárcsát a szükséges állásba.
2. Általánosságban használja az
alacsonyabb beállítást a nagyobb átmérőjű
vágószerszámokhoz és a magasabb beállítást
a kisebb átmérőjű vágószerszámokhoz.
A helyes beállítást csak gyakorlattal lehet
megállapítani.
1 = 8 000 perc-1
4. Húzza meg a nyomódarab korlátozót (4).
5. Állítsa be a vágás pontos mélységét
a fokbeosztással (2) vagy tegyen egy mélységsablont a mélységütköző (3) és a revolver
mélységütközője (6) közé. Az állítási tartományt
a nyilak jelzik (14).
6. Húzza meg a mélységütköző rögzítőcsavarját
(5).
HÁRMAS MÉLYSÉGÁLLÍTÁS
A revolver mélységütközőjével (6) három
különböző mélységet állathatunk be. Ez
különösképpen a többlépcsős mély vágásoknál
előnyös.
1. Tegye a mélységsablont a mélységütköző (3)
és a revolver mélységütközője (6) közé, hogy
pontosan beállítsa a vágási mélységet.
2. Szükség esetén állítsa be mindhárom csavart.
MÉLYSÉGÁLLÍTÁS FORDÍTOTT HELYZETBEN
SZERELT MARÓGÉPNÉL
1. Állítsa be a vágás mélységét a marógép
fordított helyzetbe való összeszerelése előtt.
FIGYELMEZTETÉS: Fordított
helyzetben összeszerelt marógépnél
lásd a telepített szerszámmal
kapcsolatos utasításokat a
kézikönyvben referenciaként.
A finom mélységállító (DE6956) tartozékként
szerezhető be.
Határolóvas elhelyezése (A, E
ábra)
2 = 9 500 perc-1
1. Tegye a vezetőrudakat (15) a marógép
alapjához (11).
3 = 11 500 perc-1
2. Húzza meg a rögzítőcsavarokat (10).
4 = 16 000 perc-1
3. Csúsztassa a határolóvasat (16) a rudak fölé.
5 = 19 500 perc-1
4. Húzza meg a rögzítőcsavarokat (17)
ideiglenesen.
6 = 22 500 perc-1
7 = 24 000 perc-1
Vágási mélység beállítása
(D ábra)
MÉLYSÉGÁLLÍTÁS A FOKBEOSZTÁSSAL ÉS
A REVOLVER MÉLYSÉGÜTKÖZŐVEL
1. Lazítsa meg a mélységütköző rögzítőcsavarját (5).
2 Oldja ki a nyomódarab korlátozót (4),
ehhez csavarja azt az óramutató járásával
ellentétesen.
3. Süllyessze a marógép-alvázat addig, amíg
a vágószerszám hozzá nem ér
a munkadarabhoz.
Határolóvas állítása (E ábra)
1. Rajzolja meg a vágás vonalát az anyagon.
2. Süllyessze a marógép-alvázat addig, amíg
a vágószerszám hozzá nem ér
a munkadarabhoz.
3. Húzza meg a nyomódarab korlátozót (4).
4. Állítsa a marógépet a vágási vonalhoz.
A vágószerszám külső vágóélének egybe kell
esnie a vágási vonallal.
5. Csúsztassa a határolóvasat (16) neki
a munkadarabnak és húzza meg
a rögzítőcsavarokat (17).
9
A vezetőgyűrű felszerelése
(F ábra)
érdekében MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS:A súlyos
személyes sérülések elkerülése
érdekében MINDIG szorosan tartsa
a szerszámot, készüljön fel arra, hogy
gyorsan kell reagálnia.
A sablonhoz hasonlóan a vezetőgyűrű is jelentős
szerepet tölt be a minta kivágásában és a kivágás
formázásában.
1. Tegye fel a vezetőgyűrűt (18) a marógép
alapjára (11) a csavarok (19) segítségével az
ábrán látható módon.
FIGYELMEZTETÉS:A csavarok (19)
egyben a porelszívó csatornát is
tartják. Soha ne működtesse e-nélkül
a marógépet.
A helyes kéztartásnál a kezeit tartsa a nyomódarab
korlátozókon (4).
Be- és kikapcsolás (A ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a főkapcsolót (1)
I = BE. A szerszám ilyenkor folyamatosan működik.
O = KI.
Porelszívó csatlakoztatása
(A ábra)
Csatlakoztassa a porelszívó tömlőt a porelszívó
csatornához (9).
Használat előtt
1. Ellenőrizze, hogy a vágószerszám jól
illeszkedik-e a tokmányba.
2. Állítsa be a vágási mélységet.
3. Csatlakoztassa a porelszívót.
4. Mindig győződjön meg arról, hogy
a nyomódarab korlátozót rögzítette-e, mielőtt
a gépet bekapcsolná.
MŰKÖDÉS
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és
a vonatkozó előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le azt le áramforrásról,
mielőtt valamilyen állítást/
módosítást eszközölne a
szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
FIGYELMEZTETÉS: A marógépet
mindig a G ábrán mutatott módon
mozgassa (külső éleken/belső éleken).
Helyes kéztartás (A, H ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülés elkerülése
10
FIGYELMEZTETÉS: Lazítsa meg
a nyomódarab korlátozót és engedje,
hogy a marógép-alváz visszatérjen
a pihenő helyzetébe, mielőtt
a szerszámot kikapcsolná.
A vezetőgyűrű használata
(F ábra)
1. Rögzítse a sablont a munkadarabhoz
a végszorítók segítségével.
2. Válassza ki és telepítse a megfelelő
vezetőgyűrűt (18).
3. Vonja ki a vezetőgyűrű külső átmérőjéből
a vágószerszám átmérőjét és ossza el az
eredményt kettővel. A kapott szám azt jelzi,
hogy mennyivel nagyobb sablont kell használni
a bemélyedő részhez viszonyítva.
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a munkadarab nem elég vastag, akkor
azt helyezze egy (hulladék) fadarabra.
Vezetés léccel
Ott, hol az élvezető nem használható a marógépet egy
a munkadarabhoz szorított léc mentén is vezethetjük
(a léc nyúljon túl a munkadarab mindkét végén).
Szabadkezes marás
A marógépet használhatja vezetés nélkül is, pl.
feliratok készítéséhez vagy a kreatív munkákhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Csak kis mélységű
vágásokat készítsen! Max. 6 mm
átmérőjű vágószerszámokat használjon.
Marás vezetővágószerszámokkal (B ábra)
Ha a határolóvas vagy a vezetőgyűrű nem
használható, akkor használhatunk vezető-
vágószerszámokat is (20) a formás sarkok
kivágásához.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatban forduljon
a forgalmazójához.
Ide tartoznak a fecskefarkú illesztés fogainak
illesztéséhez használ szerszámok és pofák,
a fecskefarkú illesztés sablonjai, a vezetőgyűrűk,
a finom magasságállítók, az ütközőrudak és
a különböző hosszúságú vezetősínek.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
a tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. A tisztításhoz
vizes vagy kímélő hatású mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön; és ne mártsa a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A DEWALT
által kínálttól eltérő tartozékokat nem
teszteltük a készülékkel, így ezek
használata veszélyes lehet.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatban forduljon
kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, akkor azt ne háztartási
hulladékként selejtezze le. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a
környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
előírhatják, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. A DEWALT
márkaszervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és az elérhetőségeink
részletes listája a következő internetes címen is
megtalálható: www.2helpU.com.
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
12
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244854 - 19-08-2014
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
14
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
DW614
FELSŐMARÓ 4
©
15
DW615
FELSŐMARÓ 4
©
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising