DW755 | DeWalt DW755 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

402112-66 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW755
Figura 1
g
f
h
b
i
c
e
j
xxxx xx xx
a
yy
2
d
Figura 2
X
Figura 3
q
p
o
m
k
n
l
k
3
Figura 4
g
t
v
r
u
j
s
4
t
Figura 5
Figura 6
w
x
z
h
e
y
r
f
j
aa
bb
Figura 7
Figura 8
y
f
ff
ee
cc
dd
c
5
Figura 9
jj
hh
gg
d
ii
Figura 10
Figura 11
ll
ll
ll
mm
ll
ll
kk
pp
oo
pp
ll
nn
6
Figura 12
nn
rr
rr
qq
uu
Figura 13
qq
tt
oo
ss
7
Figura 14
X
ww
vv
ww
Figura 15
C
e
u
B
C
A
r
xx
8
Figura 16
9
UNEALTĂ DE POLIZARE ŞI HONUIRE
DW755
Felicitări!
Aţi ales o unealtă electrică DEWALT. Anii de
experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase
în ceea ce priveşte produsul fac din DEWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru
utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
(Numai Marea Britanie
şi Irlanda)
Tip
Curent nominal
Putere motor (intrare)
Putere motor (ieşire)
Turaţie în gol
Diametru max. disc
Lăţime max. disc
Alezaj disc
Viteză bandă
Dimensiuni
Greutate
V
V
A
W
W
min-1
mm
mm
mm
m/min
cm
kg
DW755
230
NOTĂ: Cifrele de mai sus reprezintă nivelurile de
emisie şi nu constituie în mod necesar niveluri de
lucru sigure. Deşi există o corelaţie între nivelurile
de emisii şi cele de expunere, aceasta nu poate
fi utilizată în siguranţă pentru a determina dacă
sunt sau nu necesare măsuri suplimentare de
precauţie. Factorii care influenţează nivelul real
de expunere al personalului includ caracteristicile
spaţiului de lucru şi alte surse de zgomot, etc., în
speţă numărul de utilaje şi alte procese adiacente.
De asemenea, nivelul de expunere admisibil poate
varia de la o ţară la alta. Totuşi, aceste informaţii
vor permite utilizatorului maşinii să realizeze o mai
bună evaluare a pericolelor.
10 Amperi, reţea electrică
16 A, per fază
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
230/115
2
1,86
415
300
2 750
150
20
20
1 200
715 x 45
9,3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) determinată conform cu EN 61029:
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
88
KPA (marjă presiune
sonoră)
dB(A)
3,0
LWA (putere sonoră)
dB(A)
101
KWA (marjă putere
sonoră)
dB(A)
3,0
10
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
Unelte la 400 V
AVERTISMENT: indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, poate determina decesul
sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DW755
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-4.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
4. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi alte persoane, în special copii, care
nu sunt implicate în procesul de lucru să
atingă unealta sau cablul şi ţineţi-le la distanţă
de zona de lucru.
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Reguli generale de siguranţă
AVERTISMENT! Atunci când utilizaţi
unelte electrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi vătămări
corporale, inclusiv cele ce urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250 300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde există
riscul de producere a unui incendiu sau a unei
explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci când
utilizaţi unealta în condiţii extreme (de ex.
umiditatea ridicată, atunci când se produce
şpan metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator de
izolare sau un disjunctor de protecţie acţionat
de curentul de scurgere la pământ (FI).
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat şi
nu la îndemâna copiilor.
6. Nu forţaţi unealta.
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi ferăstraie circulare pentru
a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă atunci
când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete de
protecţie pentru a ţine strâns părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască antipraf dacă operaţiile de lucru produc praf sau
particule proiectate. În cazul în care astfel de
particule sunt deosebit de fierbinţi, purtaţi, de
asemenea, o salopetă rezistentă la căldură.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi. Purtaţi întotdeauna o cască de
protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că
aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în
mod corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu pentru
a scoate unealta din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură, ulei şi muchii
ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta trăgând
de cablu.
11
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi folosi
mâinile şi astfel puteţi avea ambele mâini
libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporite. Urmaţi
instrucţiunile de lubrifiere şi de schimbare
a accesoriilor. Inspectaţi unealta periodic şi
dacă este defectă duceţi-o la un centru de service autorizat pentru a fi reparată. Ţineţi mânerele uscate, curate şi lipsite de ulei şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Faceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate de
pe unealtă înainte de a o utiliza.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat. Atunci când
folosiţi unealta în aer liber, utilizaţi exclusiv
cabluri prelungitoare de exterior, marcate
corespunzător.
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Respectaţi regulile
de bun simţ. Nu utilizaţi unealta atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta
şi cablul de alimentare pentru a determina
dacă va funcţiona corespunzător şi dacă
execută funcţia pentru care este destinată.
Verificaţi alinierea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor, asamblarea şi orice
12
altă stare ce ar putea afecta funcţionarea
uneltei. O apărătoare sau altă componentă
deteriorată trebuie să fie reparată sau înlocuită
corespunzător la un centru de service
autorizat, dacă nu se indică altfel în acest
manual de instrucţiuni. Prevedeţi repararea
sau înlocuirea comutatoarelor deteriorate
sau defecte de către un centru autorizat de
reparaţii. Nu utilizaţi unealta în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singuri
operaţii de reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către
o persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Reguli de siguranţă suplimentare pentru maşinile de polizat
şi honuit
• Utilizaţi numai discuri de polizat şi honuit care
poartă o etichetă ce indică producătorul, tipul
materialului de legare, dimensiunile şi turaţia
maximă a discului, şi care respectă EN 12413.
• Nu utilizaţi discuri de polizat şi honuit cu
o turaţie maximă inferioară turaţiei utilajului
(consultaţi datele tehnice).
• Nu utilizaţi discuri de polizat şi honuit care
nu corespund dimensiunilor menţionate în
specificaţia tehnică. Nu utilizaţi distanţiere
pentru a potrivi discul pe ax.
• Înlocuiţi un disc de polizat sau de honuit de
îndată ce acesta s-a uzat cu mai mult de
40 mm.
• Respectaţi întotdeauna cu stricteţe
instrucţiunile atunci când înlocuiţi un disc de
polizat sau de honuit.
• Înainte de a monta un disc nou de polizat sau
de honuit, acesta trebuie verificat la crăpături
suspendându-l de un fir subţire şi lovindu-l
uşor cu un ciocan. Discul trebuie să producă
un sunet clar. Dacă nu, discul este deteriorat
şi nu trebuie utilizat.
• Verificaţi cu regularitate alinierea unui disc
de polizat sau de honuit. Dacă discul este
descentrat sau dezechilibrat, trebuie înlocuit.
Marcajele prezente pe unealtă
• Depozitaţi întotdeauna discurile de polizat şi
honuit într-o locaţie uscată.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
• Utilizaţi maşina numai la temperaturi ambiante
cuprinse între 5 °C şi 40 °C.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
• Porniţi maşina şi lăsaţi discul să funcţioneze
în gol cel puţin 30 de secunde înainte de
utilizare.
• Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie la
polizarea pe uscat.
• Nu polizaţi niciodată unelte care conţin
magneziu.
AVERTISMENT: Utilizarea acestei
unelte poate genera pulberi ce conţin
substanţe chimice despre care se
ştie că provoacă apariţia cancerului,
malformaţii congenitale şi alte vătămări
ale aparatului reproducător. Utilizaţi
echipament corespunzător de protejare
a respiraţiei.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi maşina
în vecinătatea materialelor puternic
inflamabile.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
acestor utilaje:
–vătămări cauzate de atingerea
componentelor ce se rotesc,
–vătămări cauzate de distrugerea discului de
debitat.
Aceste riscuri sunt cele mai evidente:
– în raza de lucru,
– în raza componentelor rotative ale utilajului.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de accidente cauzate de
componentele neacoperite ale discului
rotativ sau al curelei.
– Riscul de vătămări la schimbarea discului
sau a curelei.
– Riscul de strivire a degetului la deschiderea
apărătorilor.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (aa), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Disc de polizat
1 Bandă de honuit
1 Accesoriu de fixare şi de polizare
1 Sistem de alimentare cu apă
1 Pungă din plastic care conţine:
1 Apărătoare de scântei
1 Cheie
1 Set de material de montaj
1 Schemă electrică
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Disc de polizare
13
c. Suport piesă de prelucrat
d. Suport
e. Bandă de honuit
f. Apărătoare de scântei
g. Manetă de tensionare
h. Şurub de centrare
i. Sistem de alimentare cu apă
j. Buton suport honuire
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina DEWALT de polizare şi honuire a uneltelor
a fost realizată pentru ascuţirea şi honuirea
cuţitelor, dălţilor şi altor instrumente de debitare.
Nu utilizaţi niciodată maşina pentru polizarea
uneltelor din magneziu. Maşina este destinată
exclusiv pentru utilizare intermitentă.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Maşina de polizat şi de honuit este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
NUMAI MONOFAZAT
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
AVERTISMENT: Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat cu 3 fire,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1,5 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
se află în poziţia OPRIT. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Despachetarea maşinii şi
a părţilor componente ale
acesteia
1. Ridicaţi cu atenţie maşina din ambalaj.
2. Scoateţi accesoriile şi componentele
hardware.
Unelte obligatorii şi recomandate
În afara uneltelor incluse cu maşina, sunt necesare
următoarele:
– Cheie dinamometrică
Montarea maşinii pe bancul de
lucru (fig. 2)
Maşina trebuie montată pe bancul de lucru.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune (L) din ştecher.
1. Marcaţi, pe bancul de lucru, poziţia celor patru
orificii de montaj prevăzute în baza maşinii.
• Conectaţi conductorul albastru la borna neutră
(N).
2. Realizaţi un orificiu Ø 6,5 mm în fiecare dintre
poziţiile marcate.
• Conectaţi cablul verde/galben la împământare
(E).
3. Amplasaţi maşina pe bancul de lucru şi
introduceţi un şurub M6 cu o şaibă, prin
orificiile de montaj din bază, în fiecare dintre
14
orificiile perforate în bancul de lucru. Asiguraţivă că lungimea în consolă X (vezi figura) este
de cel puţin 15 mm de fiecare dintre şuruburile
utilizate.
4. Poziţionaţi o piuliţă pe fiecare şurub şi
strângeţi bine piuliţele (cuplu: 8 Nm).
Schimbarea discului de polizat
(fig. 3)
1. Scoateţi cele trei piuliţe (k) utilizând cheia
pusă la dispoziţie.
2. Scoateţi capacul apărătoarei (l).
3. Scoateţi piuliţa (m) de pe arborele (n) utilizând
cheia furnizată.
4. Scoateţi flanşa exterioară (o), piesa de
ambalare (p) şi roata (q) de pe arbore.
5. Montaţi discul nou pe ax.
6. Reamplasaţi piesa de ambalare, flanşa
exterioară şi piuliţa pe ax.
7. Strângeţi bine şurubul (m) (cuplu: 6 Nm).
8. Reamplasaţi capacul apărătoarei.
9. Reamplasaţi cele trei piuliţe (k) şi strângeţi-le
bine (cuplu: 5 Nm).
10. Porniţi maşina şi lăsaţi discul să funcţioneze
în gol timp de un minut, pentru a detecta
eventualele crăpături.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
Schimbarea benzii de polizat
sau de honuit (fig. 4)
1. Scoateţi butonul (j).
2. Demontaţi placa de suport (r).
3. Rotiţi maneta de tensionare (g) în sens
antiorar, pentru a elibera tensiunea şi pentru
a păstra maneta în această poziţie.
4. Scoateţi banda (s).
Schimbarea benzii de polizat
sau de honuit (fig. 5)
CENTRAREA BENZII
1. Dacă banda (e) nu este corect centrată,
reglaţi-o rotind butonul de centrare (h).
2. Slăbiţi şuruburile cu cap hexagonal (w) şi
reglaţi placa (x) pentru a reduce la minimum
jocul benzii. Strângeţi şuruburile
REGLAREA BENZII LA PIESA DE PRELUCRAT
Banda poate fi reglată pentru a se adapta la piese
cu muchii tăietoare concave, convexe sau drepte.
1. Slăbiţi butonul (j).
2. Aşezaţi placa de suport (r) în poziţia adecvată
(sus, aliniat sau jos).
3. Strângeţi butonul (j).
PREGĂTIREA BENZII DE HONUIT PENTRU
UTILIZARE
Benzile de honuit din piele trebuie curăţate înainte
de prima utilizare şi la reducerea efectului de
honuire.
Cu aparatul oprit, dispersaţi un strat subţire şi
uniform de pastă de honuit pe întreaga suprafaţă
exterioară a curelei.
Montarea apărătorii de scântei
(fig. 6, 7)
Apărătoarea de scântei oferă o protecţie
suplimentară la scântei şi trebuie utilizată ori de
câte ori este posibil.
1. Montaţi ecranul transparent (y) la apărătoarea
de scântei (f) prin inserarea şurubului cu
cap de ciupercă (z) în ecran şi apărătoare şi
introducând o şaibă (aa) şi o piuliţă (bb) pe
şurub (fig. 6). Strângeţi piuliţa.
2. Ţineţi apărătoarea de scântei pe marginea
părţii de sus a carcasei discului (cc) aşa cum
se vede în figură (fig. 7).
5. Montaţi noua bandă peste roţile (t),
asigurându-vă că săgeata din interiorul benzii
indică în aceeaşi direcţie cu săgeata (u) de pe
placa de suport.
3. Introduceţi un şurub cu cap ciupercă (dd) în
apărătoare şi în carcasa discului.
6. Eliberaţi maneta.
5. Poziţionaţi apărătoarea la o distanţă de aprox.
2 mm de roată glisând-o în direcţia acesteia.
7. Ţinând bolţul filetat (v) la poziţie, reamplasaţi
placa de susţinere.
4. Amplasaţi o şaibă (ee) şi o piuliţă (ff) pe şurub
şi strângeţi manual piuliţa.
6. Strângeţi bine piuliţa (cuplu: 6 Nm).
8. Reamplasaţi butonul şi strângeţi-l.
AVERTISMENT: La montarea unei
benzi de honuit din piele, asiguraţi-vă
că suprafaţa de piele se află la exterior.
15
Reglarea suportului piesei de
prelucrat (fig. 8)
Suportul piesei de prelucrat poate fi fixat în funcţie
de piesa de prelucrat şi de unghiul de polizare
dorit.
1. Slăbiţi piuliţa ţinând de suportul (c).
8. Amplasaţi furtunul (ss) între rezervorul de apă
(oo) şi unitatea de control debit (qq) (fig. 13).
În vederea utilizării sistemului de alimentare cu
apă, acesta trebuie umplut cu o cantitate suficientă
de apă.
9. Asiguraţi-vă că regulatorul de debit (tt) este
închis.
2. Amplasaţi suportul la poziţia şi unghiul dorit,
asigurându-vă că suportul este cât mai
aproape de disc cu putinţă.
10. Deşurubaţi capacul (uu).
3. Strângeţi piuliţa (cuplu: 6 Nm).
12. Înşurubaţi la loc capacul (uu).
Montajul şi reglarea accesoriului de fixare şi polizare (fig. 1,
9)
Accesoriul de fixare şi polizare se utilizează pentru
fixarea piesei de prelucrat la discul de polizare, sub
un unghi fix.
1. Scoateţi sistemele de prindere care fixează
suportul piesei de prelucrat (c) de suportul (d)
şi scoateţi suportul piesei de prelucrat (fig. 1).
2. Montaţi accesoriul de polizat (gg) la suportul
(d) de pe aparat, ca în figură, utilizând şurubul
cu cap hexagonal (hh) şi piuliţa aferentă (ii)
(fig. 9). Asiguraţi-vă că suportul accesoriului de
polizare se află la o distanţă de aprox. 2 mm
de discul de polizat.
3. Introduceţi tija (jj) a accesoriului de polizat în
furcile suportului accesoriului de polizat, după
cum se vede în figură.
Montarea sistemului de alimentare cu apă (fig. 4, 10, 11,
12, 13)
1. Demontaţi placa de suport (r) (fig. 4).
11. Umpleţi containerul cu apă rece.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Consultaţi figura 16 pentru o poziţie adecvată
a corpului şi a mâinii atunci când polizaţi şi honuiţi.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Pentru a porni unealta, setaţi butonul deschis/
închis (a) în poziţia 1.
Pentru a opri unealta, setaţi butonul deschis/închis
(a) în poziţia 0.
Utilizarea discului de polizat
(fig. 1)
2. Introduceţi un şurub (kk) în fiecare dintre
perechile de suporţi (ll) şi amplasaţi o piuliţă
(mm) cu câteva ture pe fiecare şurub (fig. 10).
Pentru a obţine o muchie de tăiere dreaptă,
deplasaţi discul lent înainte şi înapoi peste roata de
polizat (b). Utilizaţi o presiune uşoară.
3. Agăţaţi perechile de suporţi (ll) în partea din
spate a carcasei benzii (nn) aşa cum se vede
în figură (fig. 11).
Utilizarea accesoriului de fixare şi polizare (fig. 14)
4. Susţineţi rezervorul de apă (oo) pe perechile
de suporţi ca în figură şi împingeţi-l la poziţie,
cu suporturile cuplate în nişe (pp).
1. Introduceţi piesa de prelucrat în suportul de
fixare (v v).
5. Strângeţi piuliţele (mm) (fig. 10).
6. Remontaţi placa de suport (r) (fig. 4).
7. Montaţi unitatea de control debit (qq) în
partea din faţă a carcasei benzii (nn) utilizând
şuruburile (rr) (fig. 12).
2. Poziţionaţi piesa de prelucrat după
necesităţi, pentru a obţine unghiul de teşire
corespunzător. Unghiul este o funcţie
a lungimii în consolă (X) (consultaţi figura).
Pentru piesele de fier plane, X trebuie să fie
de aprox. 20 mm, iar pentru dălţi - aprox.
25-28 mm.
3. Strângeţi butoanele în formă de stea (ww).
16
Utilizarea benzii de polizat sau
de honuit (fig. 15)
1. Ţineţi muchia tăietoare a piesei de lucru în
direcţia de rotaţie, conform indicaţiilor săgeţii
(u) de pe aparat.
2. Mutaţi piesa de prelucrat înainte şi înapoi pe
bandă.
Polizarea se poate realiza în trei puncte diferite de
pe banda de polizat sau de honuit (e).
• Utilizaţi zona (A) de deasupra roţii benzii
mari (xx) sau zona (B) de deasupra plăcii de
susţinere (r) (pentru polizarea preliminară).
• Utilizaţi zona nesprijinită (C) pentru finisare,
deoarece se va mula pe forma suprafeţei de
prelucrat.
Utilizarea sistemului de alimentare cu apă (fig. 13)
1. Deşurubaţi capacul (uu).
2. Reglaţi debitul de apă după cum este necesar,
folosind regulatorul de debit (tt).
AVERTISMENT: În funcţie de
materialul piesei de prelucrat, este
posibil ca apa să fie contaminată. Nu
păstraţi la îndemâna copiilor.
AVERTISMENT: Când colectorul de
apă se umple, trebuie golit. Aruncaţi
apa într-un mod ecologic.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii.. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Săptămânal, eliminaţi pilitura din carcasă şi de pe
capace.
Scoaterea din funcţiune a maşinii
Dacă maşina este scoasă din funcţiune
pentru o perioadă mai îndelungată de timp,
scoateţi banda de honuit de pe aparat şi
depozitaţi-o într-o locaţie uscată şi sigură.
Pentru scoaterea benzii, citiţi instrucţiunile de la
Schimbarea benzii de polizat sau de honuit.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Menţineţi fantele de ventilaţie libere şi curăţaţi
carcasa în mod regulat cu o cârpă moale.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
17
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Duceţi discul de polizat sau de honuit uzat la
dealer sau la o staţie de reciclare locală, unde va fi
reciclat sau evacuat la deşeuri în mod adecvat.
În cazul în care constataţi că produsul
dvs. DEWALT trebuie înlocuit sau în
cazul în care nu vă mai este de folos, nu
îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00191675 - 31-10-2012
18
DW755
MAŞINĂ DE RECTIFICAT CU MASĂ 2
©
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising