DW755 | DeWalt DW755 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

522101-37 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW755
1. ábra
g
f
h
b
i
c
e
j
xxxx xx xx
a
yy
2
d
2. ábra
X
3. ábra
q
p
o
m
k
n
l
k
3
4. ábra
g
t
v
r
u
j
s
4
t
5. ábra
6. ábra
w
x
z
h
e
y
r
f
j
aa
bb
7. ábra
8. ábra
y
f
ff
ee
cc
dd
c
5
9. ábra
jj
hh
gg
d
ii
10. ábra
11. ábra
ll
ll
ll
mm
ll
ll
kk
pp
oo
pp
ll
nn
6
12. ábra
nn
rr
rr
qq
uu
13. ábra
qq
tt
oo
ss
7
14. ábra
X
ww
vv
ww
15. ábra
C
e
u
B
C
A
r
xx
8
16. ábra
9
KÖSZÖRŰ- ÉS ÉLEZŐGÉP
DW753
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
V
(csak Egyesült Királyság
és Írország)
V
Típus
Névleges áramerősség
A
Motorteljesítmény (felvett)
W
Motorteljesítmény (leadott)
W
Üresjárati sebesség
min-1
Maximális korongátmérő
mm
Maximális korongvastagság mm
Korongfurat
mm
Szalagsebesség
m/min
A szalag méretei
mm
Súly
kg
DW755
230
230/115
2
1,86
415
300
2 750
150
20
20
1 200
715 x 45
9,3
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az
EN 61029 szabvány előírásai alapján:
LPA (hangnyomás)
dB(A)
88
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
dB(A)
3,0
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
101
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
dB(A)
3,0
MEGJEGYZÉS: A megadott értékek kibocsátási
szinteket jelentenek, nem szükségszerűen
munkavédelmi szinteket. Van ugyan összefüggés
a kibocsátási és a kitettségi értékek között,
de ez nem ad megbízható képet arról,
hogy van-e szükség további munkavédelmi
intézkedésekre. A kezelő tényleges kitettségi
szintjét meghatározó tényezők között szerepelnek
a műhely jellemzői, az egyéb zajforrások
stb., azaz a gépek száma és a kapcsolódó
munkafolyamatok. Emellett a megengedett
kitettségi szintek országonként változnak. Ezen
10
információ alapján viszont a gép kezelője jobban
fel tudja mérni a veszélyeket.
Biztosítékok:
Európa 230 V-os szerszámok10 amperes, hálózati
400 V-os szerszámok16 amperes,
fázisonként
Definíciók: Biztonsági útmutatások
Az alábbi definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DW755
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-4.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
vagy a könyvünk hátoldalán megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja:
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
száraz helyen és jól elzárva tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági útmutatások
FIGYELMEZTETÉS! Tűz, áramütés
és személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében elektromos
szerszámok használatakor mindig be
kell tartani a következőkben ismertetett
alapvető biztonsági előírásokat.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig és őrizze meg ezeket az útmutatásokat.
ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET, HOGY KÉSŐBB
IS FELHASZNÁLHASSA
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Fordítson gondot a munkaterület
környezetére is.
Esőtől védje a szerszámot. Ne használja
nedves, párás környezetben. A munkaterületet
világítsa ki jól (250 – 300 Lux). Soha ne
használja tűz- és robbanásveszélyes
környezetben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vannak jelen.
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. magas páratartalom esetén,
fém forgácsolásakor stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Jobban és biztonságosabban végezheti
el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Viseljen védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
részecskék keletkezésével jár. Ha fennáll
ezen részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy azt megfelelően csatlakoztatta, ill.
megfelelően működik.
11. Gondosan bánjon a tápkábellel.
A készülék dugaszát soha ne a tápkábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Hőtől, olajtól,
éles szélektől óvja a kábelt. A szerszámot
soha ne a tápkábelénél fogva vigye magával.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon szorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartaná,
mivel így mindkét kezével a szerszámot
kezelheti.
11
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig tisztán és
élesen. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Rendszeresen
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. Tartsa
a fogantyúkat szárazon, tisztán olajtól és
zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
olyan alkatrészek cseréjénél, mint pl.
a pengék, szerszámszárak, áramtalanítsa,
azaz húzza ki a konnektorból a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsokat és
csavarkulcsokat a gépről.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító eszközöket
a szerszámról, mielőtt dolgozni kezdene vele.
17. Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza. Mielőtt
bedugja a konnektorba, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló „off" (Ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Ha
a szabadban dolgozik, csak kültéri használatra
készült és ilyen értelmű jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer vagy alkohol hatása alatt
áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását
és rögzítését, ellenőrizze továbbá, hogy
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek
és szerelékek, illetve nem áll-e fenn bármilyen
körülmény, amely a szerszám működését
befolyásolná. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt márkaszervizzel meg kell
12
javíttatni vagy ki kell cseréltetni, kivéve,
ha ez a kezelési útmutató másképpen
rendelkezik. A sérült vagy hibás kapcsolót
márkaszervizzel cseréltesse ki vagy javíttassa
meg. Ne használja a szerszámot, ha a saját
kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
Soha ne próbálja saját kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. A javítást csak
képzett szakember végezheti eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám használója
komoly veszélynek van kitéve.
A köszörű- és élezőgépekkel
kapcsolatos további biztonsági utasítások
• Csak olyan köszörű- és élezőkorongot
használjon, amelynek a címkéjén fel van
tüntetve a korong gyártója, a kötőanyag
típusa, a korong méretei és maximális
fordulatszáma, valamint megfelel az EN 12413
szabványnak.
• Ne használjon olyan köszörű- vagy
élezőkorongot, amelynek maximális
fordulatszáma alacsonyabb a gép
fordulatszámánál (lásd a műszaki adatokat).
• Ne használjon olyan köszörű- vagy
élezőkorongot, amelynek méretei nem
egyeznek a „Műszaki adatok" című fejezetben
megadottakkal. Ne használjon távtartót
a korongnak a hajtótengelyre illesztéséhez.
• Ha a köszörű- vagy élezőkorong kopása
meghaladja a kb. 40 mm-t, cserélje ki
a korongot.
• Köszörű- vagy élezőkorong cseréjénél mindig
szigorúan tartsa be az utasításokat.
• Új köszörű- vagy élezőkorong felhelyezése
előtt mindig ellenőrizze, nincs-e repedés
a korongon: függessze fel egy vékony fonálra
és kalapáccsal finoman ütögesse meg.
A korongnak tiszta hangot kell adnia. Ha nem
tiszta hangot ad, sérült, és tilos használni.
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a köszörűvagy élezőkorong központosan forog-e. Ha
nem központosan forog, ki kell cserélni.
• A köszörű- vagy élezőkorongokat száraz
helyen tárolja.
Viseljen védőszemüveget.
• Csak 5 °C és 40 °C közötti környezeti
hőmérséklet mellett használja a gépet.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
• Kapcsolja be, és használat előtt legalább
30 másodpercig járassa üresjáraton.
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (yy)
a készülékházba van nyomtatva.
• Száraz köszörülésnél mindig viseljen
védőszemüveget.
Példa:
• Magnézium szerszámokat soha ne
köszörüljön.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata során olyan veszélyes por
keletkezhet, amely rákot, születési
rendellenességet vagy más öröklődő
ártalmat okozó vegyi anyagot
tartalmaz. Viseljen az adott feladathoz
alkalmas légzésvédőt.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a gépet gyúlékony anyagok közelében.
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Köszörűkorong
1 Élezőszalag
1 Leszorító és köszörülő szerelék
1 Vízellátó rendszer
1 Műanyag táska, tartalma a következő:
1 Szikravédő
Fennmaradó veszélyek
1 Csavarkulcs
A következő veszélyek együtt járnak a szerszám
használatával:
1 Kapcsolási rajz
– A forgó részek érintésétől származó
sérülések,
– A köszörűkorong törése által okozott
sérülések.
Ezek a veszélyek itt fenyegetnek a legjobban:
– A munkaterületen belül,
– A forgó alkatrészek hatósugarán belül.
Bizonyos veszélyek (ú.n. fennmaradó veszélyek)
a vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
1 Rögzítőelem-készlet
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal ugyanis
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
– Halláskárosodás.
– A forgó korong vagy a mozgó szalag
fedetlen részének megérintése miatti
sérülés.
– A korong vagy a szalag cseréjekor
bekövetkező sérülés.
– Ujjak becsípődése a védőelemek
kinyitásakor.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
a. Be- és kikapcsoló
b. Köszörűkorong
c. Munkadarabhoz támaszték
d. Konzol
e. Élezőszalag
f. Szikravédő
g. Szalagfeszítő kar
h. Szalagot középre igazító gomb
i. Vízellátó rendszer
Viseljen fülvédőt.
j. Élezőt támasztó gomb
13
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DEWALT köszörű- és élezőgépét
kések, vésők és egyéb vágószerszámok
köszörüléséhez és élezéséhez fejlesztettük ki.
A készülék magnézium munkadarabok vágására
nem használható. A gép csak szakaszosan
üzemeltethető.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A köszörű- és élezőgép professzionális elektromos
szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 61029 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
CSAK EGYFÁZISÚ
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
adatokat). A vezető minimális keresztmetszete
1,5 mm²; maximális hossza 30 m lehet.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsoló off (ki) állásban van-e.
A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
A gép és elemeinek kicsomagolása
1. Óvatosan emelje ki a gépet
a a csomagolásából.
2. Vegye le róla a tartozékokat.
Szükséges és ajánlott szerszámok
A géphez tartozó szerszámokon kívül a következő
szerszámok szükségesek:
– Nyomatékkulcs
A gép munkapadra szerelése
(2. ábra)
A gépet munkapadra kell szerelni.
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
1. Jelölje ki a munkapadon a négy szerelőfurat
helyét.
• A barna vezetéket kösse az új
csatlakozódugasz fázis csatlakozójához (L).
2. Fúrjon egy-egy 6,5 mm átmérőjű furatot
a megjelölt helyeken.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz (N)
kösse.
3. Helyezze rá a gépet a munkapadra, majd
egy-egy M6-os csavart alátéttel együtt toljon
át a munkapad szerelőfuratain. Győződjön
meg arról, hogy mindegyik csavar legalább
15 mm-re kiáll a munkapadból (lásd az ábrán
az „X" távolságot).
• A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő
csatlakozóhoz (E).
FIGYELMEZTETÉS: Kövesse
a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték:
13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám paramétereinek megfelelő jóváhagyott
3-eres hosszabbítót használjon (lásd a műszaki
14
4. Csavarjon a csavarokra egy-egy anyát, majd
biztonságosan húzza meg őket (meghúzási
nyomaték: 8 Nm).
Köszörűkorong cseréje
(3. ábra)
1. Az anyákat (k) a mellékelt kulccsal csavarja le.
2. Vegye le a védőburkolatot (l).
A SZALAG IGAZÍTÁSA A MUNKADARABHOZ
3. Csavarja le az anyát (m) a tengelyről (n)
a mellékelt csavarkulccsal.
A szalag homorú, domború vagy egyenes vágási
éllel igazítható a munkadarabhoz.
4. Vegye le a külső karimát (o), a fedődarabot (p)
és a korongot (q) le a tengelyről.
5. Helyezze az új korongot a hajtótengelyre.
6. Tegye vissza le a fedődarabot, a külső karimát
és az anyát a tengelyre.
7. Húzza meg a erősen az anyát (l) (meghúzási
nyomaték: 6 Nm).
8. Helyezze vissza a védőburkolatot.
9. Helyezze vissza a három anyát (k), és húzza
meg erősen (meghúzási nyomaték: 5 Nm).
10. Kapcsolja be a gépet, és használat előtt egy
percig üresjáraton működtetve ellenőrizze,
nincs-e repedés a korongon.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
sérült korongot.
Köszörülő- vagy élezőszalag
cseréje (4. ábra)
1. Vegye le a gombot (j).
2. Vegye le a támasztólemezt (r).
3. Fordítsa a szalagfeszítő kart (g) az óramutató
járásával ellentétes irányba, majd tartsa ebben
a helyzetben.
4. Vegye le a szalagot (s).
5. Helyezzen fel új szalagot a görgőkre (t)
ügyelve arra, hogy a szalagon belül lévő nyíl
a gépen lévő nyíl (u) irányába mutasson.
6. Engedje el a kart.
7. A menetes csapszeget (v) tartva helyezze
vissza a támasztólemezt.
8. Tegye vissza és húzza meg a gombot.
FIGYELMEZTETÉS: Bőrből készült
szalag felszerelésénél ügyeljen arra,
hogy a bőr felülete kívül legyen.
Köszörülő- vagy élezőszalag
beállítása (5. ábra)
A SZALAG KÖZPONTOZÁSA
1. Ha a szalag nincs megfelelően központozva,
a központozó gombbal (h) állítsa be.
2. Lazítsa meg a hatszögfejű csavarokat (w), és
állítsa be úgy a lemezt (x), hogy a szalagtól
minimális távolságra legyen. Húzza meg
a csavarokat.
1. Lazítsa meg a gombot (j).
2. Állítsa a támasztólemezt (r) a megfelelő
helyzetbe (felfelé, síkba vagy lefelé).
3. Szorítsa meg a gombot (j).
A SZALAG ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA
A bőrből készült szalagokat bevonattal kell ellátni
az első használat előtt, illetve, amikor az élező
hatásuk már kevésbé érvényesül.
A gép kikapcsolt állapotában vékony és egyenletes
rétegben kenjen élező pasztát a szalag teljes külső
felületére.
A szikravédő felszerelése
(6., 7. ábra)
A szikravédő további védelmet nyújt a szikrák
ellen, és mindig használni kell, amikor csak
lehetséges.
1. Tegye rá azt átlátszó ernyőt (y) a szikravédőre
(f) úgy, hogy egy gombafejű csavart (z) áttol
az ernyőn és a védőburkolaton, majd alátétet
(aa) és anyát (bb) helyezzen a csavarra (6.
ábra). Húzza meg az anyát.
2. Tartsa a szikravédőt a korongház (cc) tetején
lévő élhez (7. ábra).
3. Illesszen egy gombafejű csavart (dd)
a burkolatba és a korongházba.
4. Tegyen egy alátétet (ee) és egy anyát (ff)
a csavarra, és kézzel húzza meg az anyát.
5. A korong irányába csúsztatva helyezze
a védőt a korongtól kb. 2 mm-re.
6. Húzza meg a erősen az anyát (meghúzási
nyomaték: 6 Nm).
A munkadarab kitámasztó
beállítása (8. ábra)
A munkadarab kitámasztó a munkadarabnak
és a kívánt köszörülési szögnek megfelelően
beállítható.
1. A támaszt (c) tartva lazítsa meg az anyát.
2. Állítsa a támaszt a kívánt helyzetbe és
szögbe, és győződjön meg arról, hogy
a támaszték a lehető legközelebb van
a koronghoz.
3. Húzza meg az anyát (meghúzási nyomaték:
6 Nm).
15
A rögzítő és köszörülő szerelék felszerelése és beállítása
(1., 9. ábra)
A rögzítő és köszörülő szerelék feladata, hogy
a munkadarabot fix szögben a köszörűkoronghoz
tartsa.
1. Vegye le a munkadarab támasztékát (c)
a konzolhoz (d) szorító elemeket, majd vegye
le a munkadarab támasztékát (1. ábra).
2. Szerelje a köszörülő szerelék konzolját (gg)
a gépen lévő konzolhoz (d) a hatszögfejű
csavarral (hh) és a hozzávaló anyával (ii)
(9. ábra). Bizonyosodjon meg arról, hogy
a köszörülő szerelék konzolja legalább
2 mm-re van a köszörűkorongtól.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot fel- vagy
leszerel.
A köszörülés és élezés közbeni helyes
testhelyzetet és kéztartást a 16. ábrán mutatjuk be.
3. Illessze be a köszörülő szerelék rúdját (jj)
a köszörülő szerelék konzoljának nyílásába
az ábra szerint.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Vízellátó rendszer felszerelése
(4., 10., 11., 12., 13. ábra)
A szerszám kikapcsolásához állítsa a be- és
kikapcsolót a 0.állásba.
1. Vegye le a támasztólemezt (r) (4. ábra).
2. Illesszen egy-egy csavart (kk) mindegyik
konzolpárba (ll), és tegyen anyát a csavarokra
néhány fordulattal elfordítva (10. ábra).
3. Akassza a konzolpárokat (ll) a szalagház (nn)
hátuljához az ábra szerint (11. ábra).
4. Tartsa a víztartályt (oo) a konzol párokhoz az
ábra szerint és nyomja a helyére úgy, hogy
a konzolok illeszkedjenek a vájatokba (pp).
5. Húzza meg az anyákat (10. ábra).
6. Helyezze vissza a támasztólemezt (r)
(4. ábra).
7. Szerelje a vízáram szabályzó egységet (qq)
a szalagház (nn) elejére a csavarokkal (rr)
(12. ábra).
8. Helyezze a tömlőt (ss) a víztartály (oo) és
a vízáram szabályzó egység (qq) közé
(13. ábra).
A vízellátó rendszert elegendő mennyiségű vízzel
fel kell tölteni, hogy használni lehessen.
9. Győződjön meg arról, hogy a vízáram
szabályzó (tt) el van zárva.
10. Csavarja le a sapkát (uu).
11. Töltse fel a tartályt hideg vízzel.
12. Csavarja vissza a sapkát (uu).
A szerszám bekapcsolásához állítsa a be- és
kikapcsolót az 1.állásba.
Köszörűkorong használata
(1. ábra)
Az egyenes vágási él érdekében mozgassa lassan
előre-hátra a köszörűkorongot (b). Csak enyhén
nyomja.
A rögzítő és köszörülő szerelék használata (14. ábra)
1. Illessze a munkadarabot a rögzítőkonzolba
(vv).
2. Úgy helyezze el a munkadarabot, hogy
a kívánt szögben álljon. A szög a kiálló X
hossztól függ (lásd az ábrán). Gyalukéseknél
az X kb. 20 mm, vésőknél pedig kb.
25–28 mm legyen.
3. Szorítsa meg a csillag alakú gombokat (ww).
Köszörülő vagy élezőszalag
használata (15. ábra)
1. Tartsa a munkadarab vágóélét a forgás
irányában, amelyet a gépen nyíl (u) jelöl.
2. Mozgassa a munkadarabot előre-hátra
a szalag felett.
Köszörülni a köszörülő vagy élező szalag (e)
három különböző pontján lehetséges.
• Az (A) területen a nagy szalaggörgő (xx) felett,
vagy a (B) területen a támasztólemez (r) felett,
előköszörülésnél.
16
• A nem támogatott (C) területet
felületmegmunkálásra használja, mivel az
belepréseli magát a munkadarab alakjába.
Vízellátó rendszer használata
(13. ábra)
1. Csavarja le a sapkát (uu).
2. A vízáramlás szabályzóval (tt) állítsa be
a kívánt vízáramlást.
FIGYELMEZTETÉS: A munkadarab
anyagától függően a víz
beszennyeződhet. Gyermekektől tartsa
távol.
FIGYELMEZTETÉS: A megtelt
vízgyűjtőt ki kell üríteni. A vizet
környezetbarát módon öntse ki.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
végett kapcsolja ki és
csatlakoztassa le a gépet az
áramforrásról, mielőtt tartozékot felvagy leszerel, illetve beállításokat
végez vagy módosít, vagy ha
javítást végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsoló off (ki) állásban van-e.
A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
A köszörülés hulladékát hetente távolítsa el
a készülékházról és a burkolatokról.
A gép használaton kívülre helyezése
Ha a gépet huzamosabb időn keresztül nem
szándékozik használni, vegye le róla az
élezőszalagot, majd azt száraz és biztonságos
helyen tárolja.
A szalag levételére vonatkozó útmutatásokat
ebben a fejezetben találja: Köszörülő vagy
élezőszalag cseréje.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
kiegészítő kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak vizes
és enyhén szappanos ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is
merítse a szerszám egyik részét sem
folyadékba.
Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, a burkolatot
pedig rendszeresen tisztítsa puha ronggyal.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
A lekopott köszörű- vagy élezőkorongokat juttassa
el forgalmazójához vagy a helyi újrahasznosító
létesítménybe, ahol azokat újrahasznosítják vagy
előírásszerűen megsemmisítik.
Ha egy nap úgy találja, hogy
DEWALT terméke cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége,
ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
17
Az elhasznált termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és újbóli felhasználását. Az
újrahasznosított anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében és
csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében azt átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internet címen:
www.2helpU.com.
zst00244914 - 29-08-2014
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
DW755
ASZTALI KÖSZÖRŰ 2
©
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising