DW754 | DeWalt DW754 BENCH GRINDER Type 2 instruction manual

402112-72 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW754
Figura 1
f
f
e
c
d
xxxx xx xx
b
a
bb
c
1
Figura 2
X
Figura 3
m
l
i
k
j
g
2
h
g
Figura 4
l
h
g
i
m
k
j
g
Figura 5
o
n
f
p
q
3
Figura 6
n
f
u
t
r
s
4
Figura 7
c
c
Figura 8
y
w
v
d
x
5
Figura 9
X
aa
z
aa
Figura 10
6
ROMÂNĂ
UNEALTĂ DE POLIZARE ŞI HONUIRE
DW754
Felicitări!
Aţi ales o unealtă electrică DEWALT. Anii de
experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase
în ceea ce priveşte produsul fac din DEWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru
utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
Specificaţie tehnică
DW754
Tensiune V
230
(numai pentru Marea Britanie şi Irlanda)
V
Tip
Curent nominal
A
Putere motor (intrare)
W
Putere motor (ieşire)
W
Turaţie în gol
min-1
Diametru max. disc
mm
Lăţime max. disc
mm
Alezaj disc
mm
Greutate kg
9,3
230/115
2
1,86
415
300
2.750
125
25
20
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 61029:
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
85
KPA (marjă presiune sonoră)
dB(A)
3
LWA (putere sonoră)
dB(A)
98
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
3
NOTĂ: Cifrele de mai sus reprezintă nivelurile de
emisie şi nu constituie în mod necesar niveluri de
lucru sigure. Deşi există o corelaţie între nivelurile
de emisii şi cele de expunere, aceasta nu poate
fi utilizată în siguranţă pentru a determina dacă
sunt sau nu necesare măsuri suplimentare de
precauţie. Factorii care influenţează nivelul real
de expunere al personalului includ caracteristicile
spaţiului de lucru şi alte surse de zgomot, etc.,
în speţă numărul de unelte şi alte procese
adiacente. De asemenea, nivelul de expunere
admisibil poate varia de la o ţară la alta. Totuşi,
aceste informaţii vor permite utilizatorului maşinii
să realizeze o mai bună evaluare a pericolelor.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
Unelte la 400 V
7
AVERTISMENT: indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă
nu este evitată, poate determina
decesul sau vătămarea gravă.
10 Amperi, reţea electrică
16 Amperi, pe fază
ATENŢIE: indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DW754
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-4.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT
ROMÂNĂ
4. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi alte persoane, în special copii,
care nu sunt implicate în procesul de lucru
să atingă unealta sau cablul şi ţineţi-le la
distanţă de zona de lucru.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Reguli generale de siguranţă
AVERTISMENT! Atunci când utilizaţi
unelte electrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi vătămări
corporale, inclusiv cele ce urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau
umiditate. Păstraţi zona de lucru bine
iluminată (250 - 300 Lux). Nu utilizaţi unealta
acolo unde există riscul de producere a unui
incendiu sau a unei explozii, de ex. în
prezenţa lichidelor şi gazelor inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci
când utilizaţi unealta în condiţii extreme
(de ex. umiditatea ridicată, atunci când se
produce şpan metalic etc.), securitatea
electrică poate fi îmbunătăţită introducând un
transformator de izolare sau un disjunctor de
protecţie acţionat de curentul de scurgere la
pământ (FI).
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat
şi nu la îndemâna copiilor.
6. Nu forţaţi unealta.
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi fierăstraie circulare
pentru a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă
atunci când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete
de protecţie pentru a ţine strâns părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască
anti-praf dacă operaţiile de lucru produc
praf sau particule proiectate. În cazul în
care astfel de particule sunt deosebit de
fierbinţi, purtaţi, de asemenea, o salopetă
rezistentă la căldură. Purtaţi întotdeauna
echipament de protecţie pentru urechi.
Purtaţi întotdeauna o cască de protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că aceste accesorii sunt conectate şi utilizate
în mod corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu pentru
a scoate unealta din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură, ulei şi muchii
ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta trăgând
de cablu.
8
ROMÂNĂ
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi
folosi mâinile şi astfel puteţi avea ambele
mâini libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporite.
Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere şi de
schimbare a accesoriilor. Inspectaţi unealta
periodic şi dacă este defectă duceţi-o la
un centru de service autorizat pentru a fi
reparată. Ţineţi mânerele uscate, curate şi
lipsite de ulei şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Faceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate
de pe unealtă înainte de a o utiliza.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul
prelungitor şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
Atunci când folosiţi unealta în aer liber,
utilizaţi exclusiv cabluri prelungitoare de
exterior, marcate corespunzător.
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Respectaţi
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie
unealta şi cablul de alimentare pentru
a determina dacă va funcţiona corespunzător
şi dacă execută funcţia pentru care este
destinată. Verificaţi alinierea componentelor
9
în mişcare, ruperea componentelor,
asamblarea şi orice altă stare ce ar putea
afecta funcţionarea uneltei. O apărătoare
sau altă componentă deteriorată trebuie să
fie reparată sau înlocuită corespunzător la
un centru de service autorizat, dacă nu se
indică altfel în acest manual de instrucţiuni.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea
comutatoarelor deteriorate sau defecte de
către un centru autorizat de reparaţii. Nu
utilizaţi unealta în cazul în care întrerupătorul
nu comută în poziţia pornit şi oprit. Nu
încercaţi niciodată să efectuaţi singuri
operaţii de reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către
o persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Reguli de siguranţă
suplimentare pentru maşinile
de polizat şi honuit
• Utilizaţi numai discuri de polizat şi honuit
care poartă o etichetă ce indică producătorul,
tipul materialului de legare, dimensiunile şi
turaţia maximă a discului, şi care respectă
EN 12413.
• Nu utilizaţi discuri de polizat şi honuit cu
o turaţie maximă inferioară turaţiei uneltei
(consultaţi datele tehnice).
• Nu utilizaţi discuri de polizat şi honui care
nu corespund dimensiunilor menţionate în
specificaţia tehnică. Nu utilizaţi distanţiere
pentru a potrivi discul pe ax.
• Înlocuiţi un disc de polizat sau de honuit de
îndată ce acesta s-a uzat cu mai mult de
40 mm.
• Respectaţi întotdeauna cu stricteţe
instrucţiunile atunci când înlocuiţi un disc de
polizat sau de honuit.
• Înainte de a monta un disc nou de polizat
sau de honuit, acesta trebuie verificat la
crăpături suspendându-l de un fir subţire şi
ROMÂNĂ
lovindu-l uşor cu un ciocan. Discul trebuie să
producă un sunet clar. Dacă nu, discul este
deteriorat şi nu trebuie utilizat.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
• Verificaţi cu regularitate alinierea unui disc
de polizat sau de honuit. Dacă discul este
descentrat sau dezechilibrat, trebuie înlocuit.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Depozitaţi întotdeauna discurile de polizat şi
honuit într-o locaţie uscată.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
• Utilizaţi maşina numai la temperaturi
ambiante cuprinse între 5 °C şi 40 °C.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
• Porniţi maşina şi lăsaţi discul să funcţioneze în
gol cel puţin 30 de secunde înainte de utilizare.
• Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie la
polizarea pe uscat.
• Nu polizaţi niciodată unelte care conţin
magneziu.
AVERTISMENT: Utilizarea acestei
unelte poate genera pulberi ce conţin
substanţe chimice despre care se
ştie că provoacă apariţia cancerului,
malformaţii congenitale şi alte
vătămări ale aparatului reproducător.
Utilizaţi echipament corespunzător de
protejare a respiraţiei.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi maşina
în vecinătatea materialelor puternic
inflamabile.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării acestor unelte:
– vătămări cauzate de atingerea
componentelor ce se rotesc,
– vătămări cauzate de distrugerea discului
de debitat.
Aceste riscuri sunt cele mai evidente:
– în raza de lucru,
– în raza componentelor rotative ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de accidente cauzate de
componentele neacoperite ale discului
rotativ sau al curelei.
– Riscul de vătămări la schimbarea discului
sau a curelei.
– Riscul de strivire a degetului la
deschiderea apărătorilor.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)
Codul pentru dată (bb), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Disc de polizat
1 Disc de honuit
1 Accesoriu de fixare şi de polizare
1 Pungă din plastic care conţine:
2 Apărătoare de scântei
1 Cheie
1 Set de material de montaj
1 Schemă electrică
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi niciodată
unealta electrică sau vreo componentă
a acesteia. Acest fapt ar putea conduce
la deteriorări sau vătămare corporală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Disc de polizare
c. Suport piesă de prelucrat
10
ROMÂNĂ
d. Suport
e. Disc de honuit
f. Apărătoare de scântei
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina DEWALT de polizare şi honuire
a uneltelor a fost realizată pentru ascuţirea şi
honuirea cuţitelor, dălţilor şi altor instrumente
de debitare. Nu utilizaţi niciodată maşina pentru
polizarea uneltelor din magneziu. Maşina este
destinată exclusiv pentru utilizare intermitentă.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Maşina de polizat şi de honuit este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul EN
61029; prin urmare, nu este necesară
împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
NUMAI MONOFAZAT
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune (L) din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră (N).
• Conectaţi cablul verde/galben la
împământare (E).
AVERTISMENT: Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
11
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor aprobat
cu 3 fire, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorului este de
1,5 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi unealta de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia
OPRIT. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
Despachetarea maşinii
şi a părţilor componente
ale acesteia
1. Ridicaţi cu atenţie maşina din ambalaj.
2. Scoateţi accesoriile şi componentele
hardware.
Unelte obligatorii şi
recomandate
În afara uneltelor incluse cu maşina, sunt
necesare următoarele:
–Cheie dinamometrică
Montarea maşinii pe bancul
de lucru (fig. 2)
Maşina trebuie montată pe bancul de lucru.
1. Marcaţi, pe bancul de lucru, poziţia celor
patru orificii de montaj prevăzute în baza
maşinii.
2. Realizaţi un orificiu Ø 6,5 mm în fiecare
dintre poziţiile marcate.
3. Amplasaţi maşina pe bancul de lucru şi
introduceţi un şurub M6 cu o şaibă, prin
orificiile de montaj din bază, în fiecare
dintre orificiile perforate în bancul de lucru.
Asiguraţi-vă că lungimea în consolă X (vezi
ROMÂNĂ
figura) este de cel puţin 15 mm de fiecare
dintre şuruburile utilizate.
4. Poziţionaţi o piuliţă pe fiecare şurub şi
strângeţi bine piuliţele (cuplu: 8 Nm).
Schimbarea discului de polizat
(fig. 3, 4)
1. Scoateţi cele trei piuliţe (g) utilizând cheia
pusă la dispoziţie.
2. Scoateţi capacul apărătoarei (h).
3. Scoateţi piuliţa (i) de pe arbore (j) utilizând
cheia furnizată. Piuliţa de pe arborele din
dreapta prezintă un filet la dreapta (fig. 3), iar
piuliţa de pe arborele din stânga prezintă un
filet la stânga (fig. 4).
4. Scoateţi flanşa exterioară (k), piesa de
ambalare (l) şi roata (m) de pe arbore.
5. Montaţi discul nou pe ax.
6. Reamplasaţi piesa de ambalare, flanşa
exterioară şi piuliţa pe ax.
7. Strângeţi bine şurubul (i) (cuplu: 6 Nm).
8. Reamplasaţi capacul apărătoarei.
9. Reamplasaţi cele trei piuliţe (g) şi strângeţi-le
bine (cuplu: 5 Nm).
10. Porniţi maşina şi lăsaţi discul să funcţioneze
în gol timp de un minut, pentru a detecta
eventualele crăpături.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
Montarea apărătorii de scântei
(fig. 5, 6)
Apărătoarea de scântei oferă o protecţie
suplimentară la scântei şi trebuie utilizată ori de
câte ori este posibil. Se furnizează o apărătoare
de scântei pentru fiecare disc.
1. Montaţi ecranul transparent (n) la
apărătoarea de scântei (f) prin inserarea
şurubului cu cap de ciupercă (o) în ecran
şi apărătoare şi introducând o şaibă (p) şi
o piuliţă (q) pe şurub (fig. 5). Strângeţi piuliţa.
2. Ţineţi apărătoarea de scântei pe marginea
părţii de sus a carcasei discului (r) aşa cum
se vede în figură (fig. 6).
3. Introduceţi un şurub cu cap ciupercă (s) în
apărătoare şi în carcasa discului.
4. Amplasaţi o şaibă (t) şi o piuliţă (u) pe şurub
şi strângeţi manual piuliţa.
5. Poziţionaţi apărătoarea la o distanţă de
aprox. 2 mm de roată glisând-o în direcţia
acesteia.
6. Strângeţi bine piuliţa (cuplu: 6 Nm).
Reglarea suportului piesei de
prelucrat (fig. 7)
Suportul piesei de prelucrat poate fi fixat în
funcţie de piesa de prelucrat şi de unghiul de
polizare dorit.
1. Slăbiţi piuliţa ţinând de suportul (c).
2. Amplasaţi suportul la poziţia şi unghiul dorit,
asigurându-vă că suportul este cât mai
aproape de disc cu putinţă.
3. Strângeţi piuliţa (cuplu: 6 Nm).
Montajul şi reglarea
accesoriului de fixare şi
polizare (fig. 1, 8)
Accesoriul de fixare şi polizare se utilizează
pentru fixarea piesei de prelucrat la discul de
polizare, sub un unghi fix.
1. Scoateţi sistemele de prindere care fixează
suportul piesei de prelucrat (c) de suportul
(d) şi scoateţi suportul piesei de prelucrat
(fig. 1).
2. Montaţi accesoriul de polizat (v) la suportul
(d) de pe aparat, ca în figură, utilizând
şurubul cu cap hexagonal (w) şi piuliţa
aferentă (x) (fig. 8). Asiguraţi-vă că suportul
accesoriului de polizare se află la o distanţă
de aprox. 2 mm de discul de polizat.
3. Introduceţi tija (y) a accesoriului de polizat
în furcile suportului accesoriului de polizat,
după cum se vede în figură.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Consultaţi figura 10 pentru o poziţie adecvată
a corpului şi a mâinii atunci când polizaţi şi honuiţi.
12
ROMÂNĂ
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Pentru a porni unealta, setaţi butonul deschis/
închis (a) în poziţia 1.
Pentru a opri unealta, setaţi butonul deschis/
închis (a) în poziţia 0.
Utilizarea discului de polizat
(fig. 1)
Săptămânal, eliminaţi pilitura din carcasă şi de
pe capace.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Pentru a obţine o muchie de tăiere dreaptă,
deplasaţi discul lent înainte şi înapoi peste roata
de polizat (b). Utilizaţi o presiune uşoară.
Utilizarea accesoriului de
fixare şi polizare (fig. 9)
1. Introduceţi piesa de prelucrat în suportul de
fixare (z).
2. Poziţionaţi piesa de prelucrat după
necesităţi, pentru a obţine unghiul de teşire
corespunzător. Unghiul este o funcţie
a lungimii în consolă (X) (consultaţi figura).
Pentru piesele de fier plane, X trebuie să fie
de aprox. 20 mm, iar pentru dălţi - aprox.
25-28 mm.
3. Strângeţi butoanele în formă de stea (aa).
Utilizarea discului de honuit
(fig. 1)
Deplasaţi încet piesa de prelucrat pe orizontală,
înapoi şi înainte peste discul de honuit (e). Vârful
marginii ascuţite a piesei de prelucrat trebuie să fie
în contact cu discul pe o lăţime de la 0,5 la 1 mm.
AVERTISMENT: Nu folosiţi niciun
fel de pastă de honuit pe discul de
honuit.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii.. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia
OPRIT. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
13
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Menţineţi fantele de ventilaţie libere şi curăţaţi
carcasa în mod regulat cu o cârpă moale.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
ROMÂNĂ
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Duceţi discul de polizat sau de honuit uzat la
dealer sau la o staţie de reciclare locală, unde va
fi reciclat sau evacuat la deşeuri în mod adecvat.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
zst00192608- 15-02-2013
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising