RT650KA | Black&Decker RT650KA DRILL instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
RT650
518707-63 TR
2
3
TÜRKÇE
TEBRİKLER!
Bir Black & Decker aleti seçtiniz. Amacımız, makul
fiyatlarda kaliteli aletler sunmaktır.
Bu aleti yıllarca keyifle kullanacağınızı umut ediyoruz.
3.
KULLANIM AMACI
Black & Decker çok amaçlı hobi aleti RT650 uygun
aksesuarlar kullanılarak aşağıdaki uygulamalar için
tasarlanmıştır:
Ahşap, metal ve plastik delme
Ahşap, metal ve plastik kesme
Ahşap, metal, plastik ve fiberglas oyma ve
şekillendirme
Metal, cam ve taş cilalama
Metal, cam ve seramik taşlama
Metal keskinleştirme
Ahşap ve fiberglas zımparalama
Metal üzerindeki pas ve korozyonun çıkartılması
Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımına
yöneliktir.
4.
5.
6.
GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı sembolleri
Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller
kullanılmaktadır:
7.
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlarla
uyulmaması halinde oluşacak kişisel yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi riskine işaret
eder.
8.
9.
Elektrik çarpması riskine işaret eder.
Aleti çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
10.
Aletinizi tanıyın
•
•
•
•
Uyarı! Şebeke elektriğiyle çalışan aletleri
kullanırken, yangın, elektrik çarpması,
kişisel yaralanma ve malzeme hasarı
riskini azaltmak için aşağıda belirtilenler de
dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri
alınmalıdır.
Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım
kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde
okuyun.
Aleti çalıştırmadan önce, bir acil durumda
aleti nasıl kapatacağınızı bildiğinizden
emin olun.
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra
başvurmak üzere saklayın.
11.
12.
13.
Genel
1.
2.
Çalışma alanını temiz tutun
Sıkışık alanlar veya tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalışma alanı ortamını gözden geçirin
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli
veya ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanı
aydınlatmasının iyi olmasına özen gösterin. Aleti,
4
örneğin yanıcı sıvılar ve gazların bulunduğu ortamlar
gibi yangın veya patlama riski taşıyan yerlerde
kullanmayın.
Çocuklardan uzak tutun
Çocukların, ziyaretçilerin veya hayvanların çalışma
alanına yaklaşmasına veya alete ya da elektrik
kablosuna dokunmasına izin vermeyin.
Uygun şekilde giyinin
Aletle çalışırken bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Bunlar, hareketli parçalara takılabilirler.
Açık havada çalışırken, lastik eldivenler ve kaymayan
ayakkabılar giyin. Uzun saçlı kişilerin, saçlarının
engel teşkil etmesini önlemek için koruyucu saç
örtüsü takması gerekir.
Kişisel korunma
Daima güvenlik gözlükleri takın. Yaptığınız işlemlerin
toz veya uçan nesneler açığa çıkartabileceği
hallerde yüz veya toz maskesi kullanın. Ses
düzeyleri rahatsız edici hale geldiğinde daima
kulaklık takın.
Elektrik çarpmasına karşı korunma
Topraklanmış yüzeylerle (örneğin, borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolapları) vücut temasından kaçının.
Elektrik güvenliği, yüksek duyarlılıklı (30 mA / 30 mS)
bir artık akım cihazı (RCD) kullanılarak daha da
arttırılabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın
Daima sağlam ve dengeli basın.
Her zaman dikkatli olun
Yaptığınız işe konsantre olun. Sağduyulu davranın.
Yorgunken aleti kullanmayın.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin
Üzerinde çalıştığınız parçayı kelepçeler veya
mengene ile sabitleyin. Bu daha emniyetli bir çalışma
olup her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest
kalmasını sağlar.
Toz tahliye donanımını takın
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve üfleme
özelliği olan adaptör varsa onun gerekli aletlere
bağlanmasını ve doğru fonksiyonunu sağlayın.
Ayarlama anahtarlarını çıkartın
Aleti çalıştırmadan önce, ayarlama anahtarlarını
çıkartıp çıkartmadığınızı daima kontrol edin.
Uzatma kabloları
Kullanımdan önce bu kabloları kontrol edin, bir hasar
tespit ettiğinizde onları değiştirin. Aleti açık havada
kullanırken, sadece açık havada kullanıma uygun
olan ve gerekli işaretleri taşıyan uzatma kablolarını
kullanın.
Uygun aleti kullanın
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.
Ağır hizmet tipi bir aletin yapması gereken bir işi hafif
hizmet amaçlı bir aletle ya da aksesuar ile yapmayı
denemeyin. Alet, öngörüldüğü kullanım amacı
doğrultusunda görevini daha iyi ve daha güvenli bir
şekilde yerine getirecektir. Aleti fazla zorlamayın.
Uyarı! Bu aletle, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
14. Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin
Kullanmadan önce, alette ve elektrik kablosunda
hasar olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol
edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda
ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
Aletin uygun şekilde çalışacağından ve öngörülen
fonksiyonlarını yerine getireceğinden emin olun.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ile aleti
kullanmayın. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
aleti kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu parçaların
Black & Decker yetkili servisinde onarılmasını veya
değiştirilmesini sağlayın. Kesinlikle kendiniz hiçbir
tamir işlemine kalkışmayın.
15. Aletin fişini çekin
Bakım yapmadan, aksesuarlar, ek parçalar veya
aletin veya makinenin bir parçasını değiştirmeden
önce her zaman aletin elektrik şebekesiyle olan
bağlantısını kesin.
16 Yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının
Aleti taşırken parmağınızı açma/kapama düğmesinin
üzerine koymayın. Elektrik şebekesine bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin olun.
17. Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın
Aleti, kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın
veya prizden çıkartmak için kablosundan çekmeyin.
Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan
uzak tutun.
18. Kullanmadığınız aletleri saklayın
Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, kilitli
veya çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde
saklanmalıdır.
19. Aletleri özenle kullanın
Daha iyi performans alabilmek için kesim aletlerini
keskin ve temiz muhafaza edin. Bakım ve
aksesuarların değiştirilmesiyle ilgili talimatlara uyun.
Kolları ve düğmeleri kuru, yağsız ve gressiz tutun.
20. Tamiratlar
Bu alet konusuna ait emniyet talimatlarına uygundur.
Tamir işlemleri sadece orijinal yedek parçalar
kullanılarak yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır;
aksi taktirde bu, kullanıcı için ciddi tehlikelere yol
açabilir.
•
El frezeleri için ek güvenlik talimatları
•
•
•
•
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Bu alet, EN 50144’e göre çifte yalıtımlıdır; bu
nedenle hiçbir toprak kablosuna gerek yoktur.
Uzatma kablosu kullanımı
Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik verilere
bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Kullanmadan
önce, uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime
olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu ise,
uzatma kablosunu değiştirin.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna
kadar açın. Aletin elektrik girişine uygun olmayan veya
hasarlı ya da kusurlu olan bir uzatma kablosunun
kullanılması yangın ve elektrik çarpması riskine yol
açabilir.
AMBALAJ İÇERİĞİ
Ambalaj içerisinde aşağıdakiler bulunur:
1 Çok amaçlı hobi aleti
1 Anahtar
1 Aksesuarlar ve uygulama kılavuzu
1 Kullanım kılavuzu
•
Bu aleti kullanırken koruyucu gözlük kullanın.
•
•
•
•
•
•
•
Eğer mümkünse ve özellikle de diskleri keserken iş
parçasını kelepçeyle sabitleyin.
Zımparalama yaparken bir toz maskesi takın.
Zımparalama işleminin ardından tüm tozu güzelce
temizleyin.
Kurşun bazlı olma ihtimali olan boyaları ve zehirli
toz üretebilecek ahşap (örn. MDF) ve metalleri
zımparalarken özel bir dikkat gösterin:
Kurşun bazlı boya tozlarından ve buharından
korunmanızı sağlamak için tasarlanmış bir toz
maskesi takın ve çalışma sahasında bulunan
veya giren kişilerin de korunmasını sağlayın.
Çocukların veya gebe kadınların çalışma
alanına girmesine izin vermeyin.
Çalışma alanında bir şey yemeyin, herhangi bir
içecek veya sigara içmeyin.
Toz partiküllerini ve diğer moloz kalıntılarını
güvenli bir şekilde atın.
Sadece bu aletle birlikte kullanım için önerilen
Black & Decker aksesuarlarından kullanın.
Yırtılmış, kırılmış veya zarar görmüş herhangi bir
aksesuarı kullanmayın.
Aleti çalıştırdığınızda yüzünüzden uzakta tutun.
Parmaklarınızı döner aksesuarlardan uzakta tutun.
İş parçasına kaza sonucu herhangi bir yabancı
nesneyle çarpmamaya dikkat edin.
Aksesuarların kullanımdan hemen sonra sıcak
olabileceklerine dikkat edin.
Bir aksesuar yerinde sıkıştığında aksesuarı yerinden
çıkartmadan önce aleti kapatın ve fişten çekin.
Tüm parçaları dikkatli bir şekilde ambalajından
çıkartın.
Lütfen, aletinizin katalog numarasından sonra gelen
harf ekine bağlı olarak ambalajın içerisinde ilave
öğeler bulunabileceğini unutmayın.
GENEL GÖRÜNÜM (şekil A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5
Açma/kapama düğmesi
Mil kilidi
Hız kontrol düğmesi
Kovan
Kovan somunu
Mil
Süspansiyon kancası
•
MONTAJ
Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
Zımparalama kollarının takılması ve sökülmesi
(şek. B)
•
•
•
•
•
•
Aşağıdaki tablo, farklı uygulamalar için ayarları
göstermektedir.
Aletin kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin
olun.
Mil kilidini (2) gösterildiği şekilde konum B’ye
getirerek devreye sokun.
Kovan somununu (5) saatin tersi yönde çevirerek
gevşetin.
Aksesuar milini kovanın içine gittiği kadar sokun.
Kovan somununu güvenli bir şekilde sıkın.
Mil kilidini (2) gösterildiği şekilde A konumuna
ayarlayarak serbest bırakın.
•
•
•
Uygulama
Delik açma
Metal kesme
Metal oyma
Pas çıkartma
Keskinleştirme
Cilalama
Ahşap zımparalama
Boyanın çıkartılması
Kovan boyutunun milin çapına uygun
olduğundan emin olun.
Kovan somununu kovanda bir aksesuar
yokken kesinlikle sıkmayın.
Kovanı elle mümkün olduğu kadar sıkın
ve gevşetin. Gerekirse kovanı gevşetmek
için aletle birlikte verilen anahtarı kullanın.
Cila üzerinde zarar verecek veya kovanı
kırabilecek herhangi bir başka alet
kullanmayın.
•
•
•
•
•
Aleti daima şek. F’de gösterildiği gibi sağlam bir
şekilde tutun. Hassas işler için, aleti ön tarafa yakın
tutun.
Alete çok fazla baskı uygulamayın.
Mevcut aksesuarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için
satış noktalarına danışın.
BAKIM
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden
önce aleti kapatıp fişini çekin.
•
•
KULLANIMI
•
Aleti açmak için açma/kapama düğmesini (1) ileri
doğru kaydırın (konum I).
Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini arkaya
doğru kaydırın (konum 0).
Yararlı tavsiyeler
Aletle birlikte 3,2 mm’lik bir kovan verilmektedir.
Geniş aksesuar yelpazesine uyması için kovanlarda farklı
büyüklükler mevcuttur. Kullanılacak aksesuara uygun
kovanı takmak için:
•
Aletin kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin
olun.
•
Mil kilidini (2) gösterildiği şekilde konum B’ye
getirerek devreye sokun.
•
Kovan somununu (5) saatin tersi yönde çevirerek
sökün.
•
Kovanı milden (6) dışarıya doğru çekin.
•
Yeni kovanı mile yerleştirin.
•
Kovan somununu mile gevşek şekilde vidalayın.
•
Mil kilidini (2) gösterildiği şekilde A konumuna
ayarlayarak serbest bırakın.
•
Ayar
4-5
5-6
4-5
1-2
3-5
1-2
5-6
3-5
Açılması ve kapatılması (Şekil E)
Kovanların değiştirilmesi (şekil C)
•
Kontrol düğmesini (3) istediğiniz ayara getirin. Ayar
1’de alet düşük devirde, 8 000 dak-1 çalışacaktır.
Ayar 6’da alet maksimum devirde, 27 000 dak-1
çalışacaktır.
Aletin kendi hızında çalışmasına izin
verin.
Aşırı yüklenmeyin.
Doğru devir ayarın hangisi olduğundan
emin değilseniz, düşük bir devirle başlayın
ve ideal ayara ulaşana kadar devrini
kademeli olarak arttırın.
Belirtilen yerlerde asla bir aksesuarın
devir ayarını aşmayın. Tel fırça aksesuarı
devir ayarı 3 (15 000 dak -1) üzerinde
kullanılmamalıdır.
Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir
fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
ÇEVRENİN KORUNMASI
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
Değişken devir kontrolü (şek. D)
Değişken devir kontrolü, aletin devrini uygulamaya göre
ayarlamanıza olanak tanır.
6
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde
kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder;
ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen adreste bulunan
bölgenizdeki Black & Decker merkeziyle temas kurarak
size en yakın yetkili servisin adresini öğrenebilirsiniz.
Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin
listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz:
www.2helpU.com
Teknik veriler
Voltaj
Giriş gücü
Yüksüz devir
Ağırlık
VAC
W
dak-1
kg
RT650
230
90
8 000 - 27 000
$
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet
veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
AT UYGUNLUK BEYANATI
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
RT650
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu teyit eder: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 50144, EN 55014, EN 60555
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah.Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
EN 501442’ye göre ölçülen ses basıncı düzeyi:
66,8 dB(A)
LpA (ses basıncı)
LWA (akustik güç)
79,9 dB(A)
Ses basıncının 85 dB(A)‘yı aştığı hallerde her zaman
kulaklık takın.
EN 50144‘e göre el/kol ağırlıklı titreşim değeri: 1,4 m/s2
Colin Wills
Mühendislik Müdürü
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092789 - 21-01-2009
8
9
10
Download PDF

advertising