RT650KA | Black&Decker RT650KA DRILL instruction manual

2
1
3
4
5
7
6
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
RT650
2
2
B
B
A
A
A
5
5
4
B
6
1
3
D
C
E
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c.
Az Ön Black & Decker gyártmányú multifunkciós
készüléke a megfelelő tartozékokkal a következő
alkalmazásokra használható:
•
Fa, fém és műanyagok fúrása
•
Fa, fém és műanyagok vágása
•
Fa, fém és műanyagok és üvegszálas anyagok
gravírozása és alakítása
•
Fém, üveg és kő polírozása
•
Fém, üveg és kő köszörülése
•
Fém élesítése
•
Fa és üvegszálas anyagok csiszolása
•
Rozsda és korrózió eltávolítása fémekről
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
d.
e.
Biztonsági előírások
f.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés: Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
3.
a.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is fellapozhassa.
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámát
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
b.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület legyen tiszta és világos. A
rendetlen és sötét munkaterületek a balesetek
melegágyai.
Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat
állítanak elő, amelyek meggyújthatják a porokat vagy
a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a
szerszám fölött.
c.
d.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen
a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen
módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata
csökkenti az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
e.
f.
g.
3
Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok
megázzanak, ill. azokat nedvesség érje Ha víz
kerül az elektromos szerszámba, akkor az növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a
kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyes sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc, a
biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak vagy a
hallásvédelem - használata csökkentik a személyes
sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt azt a
hálózatra vagy akkumulátorra csatlakoztatja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot
úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van
kapcsolva, akkor azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez
rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést
okozhat.
Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot
a váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
•
•
•
Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a
kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás
kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg
kell javíttatni.
A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot
és válassza azt le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen beállítást végezne, tartozékot
cserélne vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésre, amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be,
és jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Csak a Black & Decker által javasolt
cserealkatrészeket és tartozékokat használja.
Ne használjon sérült vagy repedt tartozékokat.
A bekapcsoláskor ne tartsa arcához közel a
szerszámot.
Ujját tartsa távol a forgó tartozéktól.
Legyen óvatos, nehogy véletlenül idegen tárgyba
vágjon a munkadarabban.
Ne feledje, hogy a használattól a tartozékok
felforrósodhatnak.
Ha valamely tartozék beszorul a munkadarabba,
kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt megpróbálja
kiszabadítani a tartozékot.
Ha lehet, szorítsa le a munkadarabot, különösen ha
vágókorongot használ.
Csiszoláshoz viseljen pormaszkot.
A csiszolás után alaposan távolítson el minden
port.
Legyen különösen óvatos, ha ólomtartalmú festéket
csiszol, ill. azon faanyagok (pl. MDF) és fémek
csiszolásakor, melyek megmunkálása mérgező
porok keletkezésével jár:
- Hordjon az ólomfesték pora és gőzei ellen védő
pormaszkot és győződjön meg arról, hogy a
munkaterületre belépők is viselnek megfelelő
védelmet.
- Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők
belépjenek a munkaterületre.
- A munkaterületen ne egyen, igyon és ne
dohányozzon.
- A porokat és a többi hulladékot biztonságosan
selejtezze le/ártalmatlanítsa.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN
60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg; az
felhasználható a különböző szerszámok értékeinek
összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték
az előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során különbözhet
a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják a
szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése
során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a
tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a
szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat
minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut a napi
kitettséget jelentő idő mellett.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon
fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági előírások
gravírozóhoz
A szerszám használata közben viseljen
védőszemüveget.
4
Címkék a szerszámon
a tartozékok széles skálájához. A használni kívánt
tartozéknak megfelelő tokmány felszerelése:
•
Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva és az nem csatlakozik az elektromos
hálózathoz.
•
Aktiválja a tengelyzárat (2) a kapcsoló B pozícióba
állításával az ábra szerint.
•
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
vegye le a tokmány anyát (5).
•
Húzza le a tokmányt a hajtótengelyről (6).
•
Helyezze az új tokmányt a hajtótengelyre.
•
Lazán hajtsa rá a tokmány anyát a hajtótengelyre.
•
Oldja ki a tengelyzárat (2) a kapcsoló A pozícióba
állításával az ábra szerint.
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés: A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
Elektromos biztonság
•
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva,
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Használat
Áttekintés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Figyelmeztetés:
•
Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne
terhelje túl.
•
Ha a helyes beállítással kapcsolatban kétségei
lennének, kezdje a munkát az alacsony beállítással,
és fokozatosan emelje a sebességet az optimális
eredmény eléréséig.
•
Soha ne lépje túl a tartozék legnagyobb megengedett
sebességét, ha az jelölve van. A drótkefe tartozékot
nem szabad 3-as sebességfokozat (15 000 min-1)
fölött használni.
Üzemi (be/ki) kapcsoló
Tengelyzár
Sebességválasztó vezérlőgomb
Tokmány
Tokmány anya
Hajtótengely
Függesztő kampó
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a
konnektorból.
Sebességválasztó (C ábra)
A sebességválasztóval az adott alkalmazáshoz igazíthatja
a szerszám sebességét.
•
Állítsa a vezérlőgombot (3) a kívánt értékre. 1-es
beállításnál a szerszám alacsony fordulaton, 8 000
min-1 sebességgel működik. 6-os beállításnál a
szerszám maximális sebességgel, 27 000 min-1
fordulaton működik.
Az alábbi táblázat ajánlásokat tartalmaz a különböző
alkalmazásokhoz.
Tartozékok fel- és leszerelése (A ábra)
•
•
•
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva és az nem csatlakozik az elektromos
hálózathoz.
Aktiválja a tengelyzárat (2) a kapcsoló B pozícióba
állításával az ábra szerint.
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
lazítsa meg a tokmány anyát (5).
Tolja ütközésig a tokmányba a megfelelő tartozék
szárát.
Erősen húzza meg a tokmány anyát.
Oldja ki a tengelyzárat (2) a kapcsoló A pozícióba
állításával az ábra szerint.
Alkalmazás
Figyelmeztetés:
•
Győződjön meg arról, hogy a tokmány mérete
illeszkedik a szár átmérőjéhez.
•
Soha ne húzza meg a tokmányanyát, ha nincs
vágószerszám a tokmányban.
•
Ha lehet, kézzel húzza meg és lazítsa meg a
tokmányt.
Ha szükséges, a mellékelt kulccsal lazítsa meg a
tokmányt. Ne használjon olyan szerszámot, amely
felkarcolhatja a felületet vagy eltörheti a tokmányt.
Beállítás
Fúrás
4-5
Fém vágása
5-6
Fém gravírozása
4-5
Rozsda eltávolítása
1-2
Élezés
3-5
Polírozás
1-2
Fa csiszolása
5-6
Festék eltávolítása
3-5
A készülék be és kikapcsolása (D ábra)
•
•
Tokmánycsere (B ábra)
A szerszámot 3,2 mm-es tokmánnyal szállítjuk.
Kiegészítőként különböző méretű tokmányok kaphatók
5
A szerszám bekapcsolásához tolja előre a
főkapcsolót (1) (I pozíció).
A szerszám kikapcsolásához húzza hátra a
főkapcsolót (O pozíció).
Ajánlások az optimális használathoz
(E ábra)
•
•
•
Műszaki adatok RT650
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Súly
Mindig biztosan tartsa a szerszámot. Precíziós
munkánál tartsa a szerszámot az elejénél.
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
A tartozékokról további információért forduljon a
márkakereskedőhöz.
Karbantartás
RT650
Vváltakozó 230
W
90
8 000 - 27 000
min-1
kg
0,43
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres
tisztítás.
RT650
A Black & Decker ezennel nyilatkozik arról, hogy a
termék megfelel:
2006/95/EK, EN 60745.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
•
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen
tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
•
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a
burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítót.
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 73,5 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) 84,5 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Környezetvédelem
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 1,4 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
háztartási hulladékként.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a
Black & Decker vállalat nevében adja.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker
szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban
nincs szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól
elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozálását. Az újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti a
nyersanyagszükségletet.
Kevin Hewitt
Fogyasztói termékek mérnökség igazgatója
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Egyesült Királyság
1-9-2008
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről a
helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a
kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Alternatív megoldásként lásd
a szerződött Black & Decker szervizek listáját, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com
6
Powerful Solutions
ENGLISH
(Original
instructions)
TM
MAGYAR
Important - Addendum to instruction
manual.
Fontos! – Kiegészítés
utasításhoz.
Black & Decker is committed to providing high
quality safe products. Please note the following
corrections when reading the instruction manual.
(fordítás
az eredeti
használati
utasítás
alapján)
a használati
A Black & Decker elkötelezett a jó minőségű,
biztonságos termékek gyártása iránt. Kérjük, a
használati utasítás olvasásakor vegye figyelembe a
következő javításokat.
Warning! Retain this document with the instruction
manual for future reference.
Residual risks.
Figyelem! A használati utasítással együtt őrizze
meg ezt a dokumentumot, mert később is szüksége
lehet rá.
Additional residual risks may arise when using the
tool which may not be included in the enclosed
safety warnings. These risks can arise from misuse,
prolonged use etc.
Maradványkockázat
A szerszám használata további, a biztonsági
figyelmeztetések között esetleg nem szereplő
maradványkockázatokkal járhat. Ezek a kockázatok
a nem rendeltetésszerű használatból, a huzamos
ideig tartó használatból, stb. eredhetnek.
The manufacturers address is :- Black & Decker
Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3YD United Kingdom
The following corrections apply to the declaration
of conformity.
• As of the 29th December 2009 98/37/EC is no
longer applicable and the Machinery Directive
2006/42/EC applies instead.
• Where 89/336/EC is stated, 2004/108/EC applies instead. A separate declaration of conformity to 2004/108/EC has been made by Black
& Decker.
• Any references to the Low Voltage Directive
73/23/EEC or 2006/95/EC are no longer applicable and should be ignored.
A gyártó címe:- Black & Decker Europe, 210 Bath
Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD Egyesült Királyság
A megfelelőségi nyilatkozat a következő javításokkal
érvényes:
• 2009. december 29-től a 98/37/EK irányelv nem
érvényes, helyette a 2006/42/EK Gépi berendezésekre vonatkozó irányelv lép életbe.
• Ahol a 89/336/EK direktívára hivatkozunk, ott a
2004/108/EK direktíva érvényes. A 2004/108/
EK irányelvre vonatkozóan a Black & Decker
külön megfelelőségi nyilatkozatot tett.
• A 73/23/EGK vagy 2006/95/EK Kisfeszültségű
berendezésekre vonatkozó irányelvre való hivatkozás többé nem érvényes, figyelmen kívül
hagyandó.
For more information, please contact Black & Decker
at the address above.
További információért, kérjük, forduljon
Black & Decker vállalathoz a fönti címen.
a
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
23-10-2009
10/09
7
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00196440 - 18-12-2012
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
08/2010
10
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker GmbH; Black & Decker str. 40.,
D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Galeotti u.5.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
11
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
08/10
Podpis
Download PDF

advertising