RT650KA | Black&Decker RT650KA DRILL instruction manual

2
1
3
4
5
7
6
402111-78 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
RT650
2
2
B
B
A
A
A
5
5
4
B
6
1
3
D
C
E
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
d.
Unealta dumneavoastră rotativă Black & Decker a fost
concepută pentru următoarele aplicaţii cu utilizarea
accesoriilor corespunzătoare:
♦
Găurire în lemn, metal şi materiale plastice
♦
Tăiere în lemn, metal şi materiale plastice
Gravare şi tăiere după tipar în lemn, metal, materiale
♦
plastice şi fibră de sticlă
Polişare metal, sticlă şi piatră
♦
♦
Polizare metal, sticlă şi materiale ceramice
♦
Ascuţit obiecte metalice
♦
Şlefuit lemn şi fibră de sticlă
♦
Îndepărtarea ruginei şi coroziunii de pe metal
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
e.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile sau
vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul
de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
3
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru
dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele
în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi
colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare
a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în
mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de siguranţă pentru
uneltele rotative
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dacă un accesoriu se blochează, opriţi unealta şi
scoateţi-o din priză înainte de a încerca să deblocaţi
accesoriul.
Fixaţi piesa de prelucrat ori de câte ori este posibil,
mai ales atunci când utilizaţi discuri de tăiat.
Purtaţi o mască de praf ori de câte ori şlefuiţi.
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite
cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci şlefuiţi
lemn (ex. MDF) şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
Purtaţi o mască de protecţie special concepută
pentru a vă proteja împotriva prafului de vopsea
şi vaporilor şi asiguraţi-vă că persoanele
care sunt sau intră în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Utilizaţi numai accesorii Black & Decker recomandate
pentru această unealtă.
Nu utilizaţi niciodată accesorii uzate, crăpate sau
deteriorate.
Ţineţi unealta la distanţă de faţă atunci când o porniţi.
Ţineţi degetele la distanţă de accesoriile rotative.
Aveţi grijă să nu loviţi accidental orice corpuri străine
din piesa de prelucrat.
Fiţi atenţi deoarece accesoriile pot fi fierbinţi imediat
după utilizare.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
4
♦
Utilizare
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Avertisment!
♦
Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm.
Nu suprasolicitaţi.
♦
În cazul în care aveţi dubii privind setarea corectă,
începeţi cu o viteză redusă şi măriţi-o treptat până
când obţineţi rezultate optime.
♦
Acolo unde este specificată, nu depăşiţi niciodată
viteza recomandată a unui accesoriu. Peria de
sârmă nu trebuie utilizată la o viteză mai mare de
setarea 3 (15.000 min-1).
Prezentare generală
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de blocare a axului
Regulator de viteză
Bucşă elastică
Piuliţă bucşă elastică
Ax
Cârlig de suspendare
Comutatorul de reglare a vitezei variabile
(fig. C)
Asamblare
Comutatorul de reglare a vitezei variabile vă permite să
adaptaţi viteza uneltei la tipul aplicaţiei efectuate.
♦
Setaţi butonul de control (3) la setarea dorită. La
poziţia 1, unealta va funcţiona la viteză redusă,
8.000 min-1. La poziţia 6, unealta va funcţiona la
viteză maximă, 27.000 min-1.
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea si demontarea accesoriilor (fig. A)
♦
Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată
de la priză.
♦
Activaţi sistemul de blocare al axului (2) comutându-l
în poziţia B, conform ilustraţiei.
♦
Scoateţi piuliţa bucşei elastice (5) rotindu-l în sens
antiorar.
♦
Introduceţi tija accesoriului în bucşa elastică cât de
mult posibil.
♦
Strângeţi bine piuliţa bucşei elastice.
♦
Eliberaţi sistemul de blocare al axului (2) comutându-l
în poziţia A, conform ilustraţiei.
Avertisment!
♦
Asiguraţi-vă că dimensiunea bucşei se potriveşte cu
diametrul tijei accesoriului.
♦
Nu strângeţi niciodată piuliţa bucşei elastice fără ca
un accesoriu să fie montat în bucşa elastică.
♦
Strângeţi şi slăbiţi bucşa elastică cu mâna, dacă este
posibil. Dacă este necesar, utilizaţi cheia furnizată
pentru a slăbi bucşa elastică. Nu utilizaţi niciun fel de
unelte care ar putea lăsa urme pe suprafaţa bucşei
sau ar putea-o deteriora.
Tabelul de mai jos recomandă setările pentru diverse
aplicaţii.
Aplicaţie
Setare
Efectuarea de găuri
4-5
Tăierea metalului
5-6
Gravare în metal
4-5
Îndepărtarea ruginii
1-2
Ascuţire
3-5
Polişare
1-2
Şlefuit lemn
5-6
Îndepărtarea vopselei
3-5
Pornirea şi oprirea (fig. D)
♦
♦
Înlocuirea bucşelor elastice (fig. B)
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) înainte (poziţia I).
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire spre spate (poziţia O).
Sfaturi pentru utilizarea optimă (fig. E)
Această unealtă este furnizată cu o bucşă elastică de
3,2 mm. Sunt disponibile bucşe de dimensiuni diferite
pentru a putea utiliza o gamă largă de accesorii. Pentru
a monta bucşa potrivită pentru accesoriul ce urmează
a fi folosit:
♦
Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată
de la priză.
♦
Activaţi sistemul de blocare al axului (2) comutându-l
în poziţia B, conform ilustraţiei.
♦
Scoateţi piuliţa bucşei elastice (5) rotindu-l în sens
antiorar.
♦
Scoateţi bucşa de pe ax (6).
♦
Montaţi bucşa nouă pe ax.
♦
Înfiletaţi uşor piuliţa bucşei elastice pe ax.
♦
Eliberaţi sistemul de blocare al axului (2) comutându-l
în poziţia A, conform ilustraţiei.
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta bine. Pentru lucrări de
precizie, ţineţi unealta aproape de capătul din faţă.
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Consultaţi-vă cu reprezentantul pentru mai multe
informaţii despre accesoriile disponibile.
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
5
♦
Declaraţia de conformitate
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Protejarea mediului înconjurător
RT650
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme
cu: 2006/95/CE, EN 60745.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA)
73,5 dB(A)
Marjă (K)
3 dB(A)
Putere sonoră (LWA)
84,5 dB(A)
Marjă (K)
3 dB(A)
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
1,4 m/s2
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah)
Marjă (K)
1,5 m/s2
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz casnic
la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-9-2008
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Garanţie
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
Specificaţii tehnice
RT650
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Turaţie in gol
Greutate
Vc.a.
W
min-1
kg
230
90
8.000 - 27.000
0,43
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
6
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187620 - 06-09-2012
7
8
Download PDF

advertising