DW725 | DeWalt DW725 RADIAL ARM SAW Type 3 instruction manual

505202-00 PL
DW721
DW722
DW725
DW726
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PROMIENIOWA PILARKA RAMIENIOWA
DW721/DW722/DW725/DW726
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją
oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
Pobór mocy
(W)
Moc oddawana
(W)
Napięcie
(V)
Średnica tarczy tnącej
(mm)
Średnica otworu w tarczy tnącej (mm)
Średnica wrzeciona
(mm)
Prędkość obrotowa biegu
jałowego, 50 Hz
(obr/min)
Prędkość obrotowa biegu
jałowego, 60 Hz
(obr/min)
Głębokość cięcia pod kątem 90° (mm)
Głębokość cięcia pod kątem 45° (mm)
Maksymalna szerokość cięcia
poprzecznego pod kątem 0° przy
grubości materiału 25 mm
(mm)
Maksymalna szerokość cięcia
skośnego pod kątem 45° przy
grubości materiału 25 mm
- w prawo
(mm)
- w lewo
(mm)
Maksymalna szerokość
cięcia poprzecznego
(mm)
Maksymalna szerokość
cięcia wzdłużnego
(mm)
Wymiary całkowite
(cm)
(ze stojakiem)
(cm)
Króciec do odsysania trocin
(mm)
Masa
(kg)
DW721
2000
1500
230
270-300
30
20
DW722
3000
2280
400
270-300
30
20
DW725
2000
1500
230
270-300
30
20
DW726
3000
2280
400
270-300
30
20
3000
3000
3000
3000
3600
90
60
3600
90
60
3600
90
60
3600
90
60
610
610
460
460
405
425
405
425
290
320
290
320
610
610
460
460
870
148x95x77
148x95x147
100
115
870
148x95x77
148x95x147
100
115
720
128x110x77
128x110x147
40
97
720
128x110x77
128x110x147
40
97
Seryjny zakres dostawy:
Stojak, piła tarczowa z zębami nakładanymi płytkami ze spieków węglikowych, zespół osłon tarczy
tnącej i oprzyrządowanie, wyzwalacz zanikowy
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 16 A
Elektronarzędzia zasilane napięciem 400 V 16 A na każdą fazę
14
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
1
1
Napięcie elektryczne
•
Ostre krawędzie
•
Kontrola zakresu dostawy
16 płaskich podkładek D8 (DW721/
DW722)
8 płaskich podkładek D8 (DW725/
DW726)
8 nakrętek M8 (DW725/DW726)
8 podkładek talerzowych D8 (DW725/
DW726)
instrukcja obsługi
rysunek maszyny w rozłożeniu na części
Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis maszyny (rys. rys. A1 i A2)
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wstępnie zmontowana maszyna
1 silnik, jarzmo piły i sanie rolkowe z
wyzwalaczem zanikowym
2 przedłużenia stołu (DW721/DW722)
1 przedłużenie stołu (DW725/DW726)
1 zespół osłon tarczy
2 popychacze
1 karton z następującymi elementami:
1 stojak (4 nogi, 4 szyny poprzeczne,
24 śruby M8 x 16, 24 nakrętki M8 i 48
płaskich podkładek D8)
1 opakowanie foliowe z następującymi
elementami:
1 sprężyna powrotna
2 śruby zaciskowe
1 ogranicznik ruchu jarzma
1 króciec do odsysania trocin
2 śruby M5 x 16
2 nakrętki M5
1 prowadnik kabla sieciowego
1 opakowanie foliowe z następującymi
elementami:
1 klucz maszynowy płaski 10/13/17/30
mm
1 klucz oczkowy/szczękowy
1 klucz nasadowy 13 mm
5 kluczy trzpieniowych (2,5; 3; 4; 5 i 8
mm)
1 korba do regulacji wysokości piły
1 wkręt z rowkiem krzyżowym
1 piła tarczowa
1 zacisk kablowy
4 wsporniki do przedłużeń stołu (DW721/
DW722)
2 wsporniki do przedłużenia stołu
(DW725/DW726)
16 śrub M8 x 25 (DW721/DW722)
8 śrub M8 x 25 (DW725/DW726)
Promieniowa pilarka ramieniowa DW721/
DW722/DW725/DW726 jest przeznaczona
dla zakładów przemysłowych przerabiających
drewno. Ta precyzyjna maszyna może być
szybko i łatwo przystosowana do cięcia
poprzecznego, ukosowego cięcia poprzecznego,
cięcia skośnego lub wzdłużnego. Dzięki
bogatemu wyposażeniu dodatkowemu można
za pomocą tej pilarki wykonywać prawie
wszystkie prace warsztatowe. Ze względów
bezpieczeństwa wszystkie ważne dźwignie
obsługi zostały podwójnie zabezpieczone. Patrz
także wykaz haseł na końcu tej instrukcji.
15
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Wyłącznik
Rękojeść
Zespół osłon tarczy
Zamontowana na stałe płyta stołu
Noga
Opora
Zacisk stołu
Kolumna
Dźwignia zatrzaskowa cięcia skośnego
Dźwignia zaciskowa cięcia skośnego
Korba do regulacji wysokości piły
Ramię promieniowe
Zaślepka
A2
14
15
16
17
18
19
20
21
Ogranicznik ruchu jarzma
Pokrętło zaciskowe cięcia wzdłużnego
Jarzmo piły
Silnik
Listwy stołu
Przedłużenie stołu
Skala kąta cięcia ukosowego
Zespół sań rolkowych
22 Przycisk zerujący
23 Prowadnik kabla
•
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
•
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
•
•
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
•
•
Piła zawsze musi stać w poziomie i nie
może się kiwać.
Przedłużacz
Montaż korby do regulacji wysokości piły
(rys. C)
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
•
Zaniki napięcia
•
Prądy włączeniowe powodują krótkotrwałe
zaniki napięcia. Przy słabej sieci może to ujemnie
wpływać na działanie innych urządzeń.
•
Gdy impedancja sieci jest mniejsza niż 0,25 Ω,
nie trzeba się obawiać żadnych zakłóceń.
•
Montaż i regulacja
•
Zamontuj korbę do regulacji wysokości piły
(11) na kolumnie za pomocą dostarczonego
wkrętu z rowkiem krzyżowym.
Montaż zespołu sań rolkowych (rys. rys. A1,
A2 i D1 - D3)
Maszyny trójfazowe muszą być przyłączone
bezpośrednio do sieci przez wykwalifikowanego
elektryka.
•
Zablokuj ramię za pomocą dźwigni
zaciskowej cięcia skośnego (10).
Ostrożnie przechyl maszynę i zsuń z
palety, aż tylna strona kolumny spocznie
na podłodze.
Podłóż kawałek drewna (24) pod krawędź
stołu (rys. B1).
Zamontuj nogi (5). Posłuż się w tym celu
nakrętkami, śrubami i płaskimi podkładkami
z opakowania foliowego (patrz rysunek).
Nie dokręcaj jeszcze śrub i nakrętek.
Zamontuj szyny poprzeczne (25) (rys.
B2).
Mocno dokręć śruby.
Ustaw stojak w pionie.
•
Przed rozpoczęciem montażu i
regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Dla prawidłowego działania pilarki
bardzo ważne jest postępowanie
zgodne z poniższym opisem.
•
•
Montaż stojaka (rys. rys. A1, B1 i B2)
Elementy stojaka i śruby są zapakowane
oddzielnie.
• Wyjmij wszystkie elementy opakowania z
wyjątkiem ramienia.
•
16
Obróć korbę do regulacji wysokości piły
(11) w kierunku „+”, by przesunąć ramię
(12) maksymalnie do góry (rys. A1).
Wykręć obydwie śruby z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym (26) i zdejmij
zaślepkę (27) (rys. D1).
Za pomocą wełny stalowej uszorstnij
powierzchnie toczne (28) i suchą szmatką
usuń ewentualny pył (rys. D2).
Sprawdź, czy pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego (15) jest poluzowane (rys.
A2).
Ostrożnie wprowadź łożyska (29) zespołu
sań rolkowych między powierzchnie toczne
(rys. D3).
Sprawdź, czy sanie rolkowe dają się
łatwo przesuwać między powierzchniami
tocznymi.
Sprawdź, czy pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego zależnie od potrzeby blokuje
bądź zwalnia sanie rolkowe.
Niezwłocznie po tej operacji ponownie załóż
zaślepkę.
Montaż prowadnika kabla i zacisku
kablowego (rys. rys. E1 – E3)
•
•
•
•
•
•
Wykręć wkręt z rowkiem krzyżowym (30)
(rys. E1).
Zamontuj prowadnik kabla (23) i dokręć
wkręt z rowkiem krzyżowym.
Zdejmij zacisk kablowy (31) z ramienia i
ponownie zamocuj go wraz z kablem w
ustalonej pozycji (rys. E2).
Dostarczony zacisk kablowy (32) wraz z
kablem przytwierdź do ramy podstawowej
z tyłu u góry w ustalonej pozycji (rys. E3).
•
•
Powtórz opisane wyżej operacje z tyłu i z
drugiej strony stołu.
Ponownie za pomocą wału silnika sprawdź
ustawienie.
Mocno dokręć śruby.
Ostatecznie ustaw ramię w środkowej
pozycji i zablokuj je.
DW721/DW722 – Montaż przedłużeń stołu
(rys. rys. F4 i F6)
• Za pomocą śrub M8 x 25 (rys. F4) zamontuj
wsporniki (37) z każdej strony płyty stołu
(4).
• Przedłużenia stołu (19) umieść na
wspornikach wystających po obydwu
stronach płyty stołu (4) (rys. F6).
• Sprawdź, czy przedłużenia ściśle przylegają
do płyty i ręcznie dokręć śruby.
Sprawdź, czy ramię może się bez
przeszkód poruszać w poziomie i w
pionie.
Montaż elektronicznej skrzynki rozdzielczej
(rys. E4)
Wszystkie części stołu muszą ściśle
przylegać do siebie.
Elektroniczna skrzynka rozdzielcza (33)
z kablem zasilającym zawiera wyzwalacz
zanikowy, a w modelach na prąd trójfazowy
– także hamulec i wyłącznik przeciążeniowy z
funkcją automatycznego zerowania.
• Odkręć nakrętki od śrub wystających z tyłu
skrzynki (33).
• Przyłóż skrzynkę z tyłu ramy stołu z prawej
strony kolumny i włóż śruby w odpowiednie
otwory.
• Załóż na śruby nakrętki i dokręć je.
DW725/DW726 - Montaż przedłużenia stołu
(rys. rys. F5 i F6)
• Tak jak pokazano na rysunku, za pomocą
śrub M8 x 25 od góry i podkładek talerzowych
D8 od dołu zamocuj wsporniki (37) z lewej
strony płyty stołu (4) (rys. F5).
• Umieść przedłużenie stołu (19) na
wystających wspornikach (rys. F6).
• Sprawdź, czy przedłużenie ściśle przylega
do płyty i ręcznie dokręć śruby.
Stół pilarki (rys. rys. F1 – F6)
Obydwie części stołu muszą dokładnie
przylegać do siebie.
Regulacja stołu za pomocą wału silnika (rys.
rys. A1 i F1 – F3)
• Zwolnij dźwignię zaciskową poprzecznego
cięcia ukosowego (34) i wyciągnij zatrzask
poprzecznego cięcia ukosowego (35) (rys.
F1).
• Obróć silnik do pionowej pozycji i zablokuj
go zatrzaskiem i dźwignią zaciskową
poprzecznego cięcia ukosowego.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego (15) i przesuń sanie
maksymalnie do przodu (rys. F2).
• Zwolnij dźwignię zaciskową cięcia skośnego
(rys. A1), by obrócić ramię, aż wał silnika
(36) znajdzie się bezpośrednio nad przednią
krawędzią z prawej strony stołu (rys. F3).
• Ostrożnie opuść ramię, aż wał akurat
dotknie płyty stołu.
• Za pomocą kołków ustalających i
odpowiednich nakrętek wyreguluj wysokość
stołu.
Piła tarczowa (rys. rys. G1 – G5)
Montaż piły tarczowej (rys. G1):
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo
ostre i mogą być niebezpieczne.
Strzałka na silniku wskazuje kierunek
obrotów.
•
•
17
Dostarczonym kluczem trzpieniowym
przytrzymaj wał i odkręć nakrętkę wału (38),
obracając ją w prawo za pomocą klucza
uniwersalnego.
Załóż na wał kołnierz wewnętrzny (41),
piłę tarczową (39) i ostatecznie kołnierz
zewnętrzny (40). Pamiętaj, że dolne zęby
muszą być skierowane do tyłu maszyny.
Zwraca się uwagę, że pierścień nakrętki
wału (38) musi być zwrócony do
zewnętrznego kołnierza (rys. G1).
•
•
•
Dokręć nakrętkę wału (38), obracając ją w
lewo.
Sprawdzenie, czy ramię jest ustawione
równolegle do płyty stołu (rys. rys. A1, A2
i G2)
• Dokręć pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego (5), podczas gdy piła tarczowa
znajduje się w przedniej pozycji (rys. A2).
• Opuść piłę tarczową, by akurat dotknęła
płyty stołu (4) (rys. G2).
• Zwolnij dźwignie (9) i (10) (rys. A1).
• Tak obróć ramię, by piła tarczowa muskała
stół na całej szerokości.
• Powtórz opisanej wyżej operacje, podczas
gdy piła tarczowa znajduje się w tylnej
pozycji. W razie potrzeby wyreguluj tylną
śrubę.
•
•
•
•
•
Sprawdzenie, czy piła tarczowa jest
ustawiona prostopadle do powierzchni
stołu (rys. rys. A2 i G3 – G5)
• Ponownie ustaw ramię w środkowej
pozycji i dokręć pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego (15) (rys. A2).
• Przyłóż kątownik stalowy (42) do piły
tarczowej (rys. G3).
• Sposób regulacji jest następujący:
• Zdejmij płytkę wskaźnikową kąta cięcia
ukosowego (43). W tym celu wykręć
obydwie śruby (44) (rys. G4).
• Poluzuj widoczne teraz śruby z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym (rys.
G5).
• Włóż klucz trzpieniowy w otwór sześciokątny
w wale silnika i postukaj go, aż piła tarczowa
przylgnie do kątownika.
• Dokręć śruby.
•
Śrub dwustronnych nie dokręcaj za
mocno.
•
•
Dokręć nakrętki zabezpieczające (48) (rys.
rys. G7 i G8).
Tak ustaw wskaźnik (48) skali kąta cięcia
ukosowego (49), by pokazywał 0° (rys.
G10).
Sprawdzenie, czy piła tarczowa jest
ustawiona równolegle do opory (rys. rys.
G11 – G13)
• Odblokuj dźwignię zaciskową jarzma piły
(50) i naciśnij dźwignię zatrzaskową jarzma
piły (51) (rys. G11).
• Obróć silnik o 90° (patrz rysunek).
• Gdy silnik wykazuje pewien luz, dokręć
nakrętkę (52) (rys. G12).
• Przyłóż piłę tarczową do opory i sprawdź,
czy jest ustawiona równolegle do niej.
• Sposób regulacji jest następujący:
• Poluzuj obydwie śruby (53) usytuowane
diagonalnie pod jarzmem (rys. G13).
• Włóż klucz trzpieniowy w wał silnika.
• Wyreguluj ustawienie tarczy i dokręć śruby
(53).
Szczególnie ważne jest mocne
dokręcenie środkowej śruby
z łbem walcowym o gnieździe
sześciokątnym.
•
Tak przyłóż kątownik (42) do kawałka płyty
drewnianej i opory, by akurat dotykał piły
tarczowej (patrz rysunek).
Poluzuj pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego. Sprawdź, czy piła tarczowa
przemieszcza się równolegle do kątownika,
pociągając ją do siebie.
Sposób regulacji jest następujący:
Zwolnij dźwignię zaciskową cięcia skośnego
(10) (rys. G7), podczas gdy dźwignia
zatrzaskowa cięcia skośnego (9) jest
zatrzaśnięta w pozycji 0°.
Poluzuj nakrętki zabezpieczające (45) po
obydwu stronach ramienia (rys. rys. G7 i
G8).
Poluzuj śrubę dwustronną (46) z prawej
strony ramienia i dokręć naprzeciwległą
śrubę dwustronną, by przestawić ramię w
lewo (rys. G9).
Poluzuj śrubę dwustronną (47) z lewej
strony ramienia i dokręć naprzeciwległą
śrubę dwustronną, by przestawić ramię w
prawo (rys. G9).
Małymi krokami dokręcaj daną śrubę
dwustronną i za każdym razem sprawdzaj
ustawienie, podczas gdy dźwignia
zatrzaskowa (9) i dźwignia zaciskowa (10)
są zaciągnięte.
Ponownie załóż płytkę wskaźnikową (43)
(rys. G4).
Sprawdzenie, czy piła tarczowa przy cięciu
poprzecznym przemieszcza się prostopadle
do opory (rys. rys. G6 – G10)
• Zablokuj piłę tarczową przed oporą (rys.
G6).
18
Montaż i regulacja zespołu osłon tarczy (rys.
rys. F1 i H1 – H3)
•
Zespół osłon tarczy (3) jest urządzeniem
wielofunkcyjnym i odznacza się następującymi
cechami bezpieczeństwa (rys. H1):
- Przednia osłona (54) (rys. H1) i tylna osłona
ze sprężyną utrzymującą (55) (rys. H2) dla
pełnego zabezpieczenia tarczy.
- Króciec do odsysania trocin (56) przy cięciu
poprzecznym i wzdłużnym.
- Przytrzymywacz (57) wykorzystywany przy
cięciu wzdłużnym.
- Nastawny ochraniacz palców
(58) wykorzystywany przy cięciu
poprzecznym.
- Klin rozdzielnik (59), który zapobiega
klinowaniu się piły tarczowej w materiale
przy cięciu wzdłużnym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poluzuj obydwa pokrętła (66) i przesuń
klin rozdzielnik (59) do dołu, aż jego ostrze
znajdzie się w odległości ok. 10 mm od płyty
stołu (rys. rys. H4 i H5).
Poluzuj obydwie śruby (67) i ustaw klin
rozdzielnik w odpowiedniej odległości od
piły tarczowej (rys. H4).
Klin rozdzielnik jest prawidłowo
ustawiony, gdy odległość między
zębami piły tarczowej a klinem wynosi
1 – 3 mm (rys. H5).
Regulacja przytrzymywaczy do wzdłużnego
cięcia skośnego (rys. rys. H4 i H6)
• Poluzuj pokrętło (68) i opuść wspornik (69),
aż przytrzymywacz (70) akurat dotknie
powierzchni przedmiotu obrabianego (rys.
H4).
• Ostrza przytrzymywaczy (57) muszą się
teraz znajdować 3 mm poniżej powierzchni
przedmiotu obrabianego i tworzyć kąt
pokazany na rysunku H6.
• W celu skośnego cięcia wzdłużnego
poluzuj śrubę z łbem walcowym o gnieździe
sześciokątnym (71) i prawidłowo ustaw kąt
przyłożenia przytrzymywaczy.
Zwolnij dźwignię zaciskową cięcia
ukosowego (34) i wyciągnij zatrzask cięcia
ukosowego (35) (rys. F1). Następnie ustaw
silnik skośnie, by uzyskać lepszy dostęp do
tarczy (rys. H3).
Odkręć nakrętkę motylkową (60) osłony i
zdejmij podkładkę (61).
Poluzuj śrubę zabezpieczającą (62) i obróć
wspornik ustalający (63) w lewo, aż tylna
osłona (55) ze sprężyną utrzymującą da się
unieść znad swojego elementu oporowego
(65) (rys. H2).
Odczep obydwie sprężyny (64), ale tylko u
góry.
Tak jak pokazano na rysunku H2, obróć
zwolnioną tylną osłonę tarczy (58).
Nasadź cały zespół osłon na piłę tarczową
(rys. H3).
Za pomocą nakrętki motylkowej (60) i
podkładki (61) zamocuj zespół osłon.
Tylną osłonę (55) ze sprężyną utrzymującą
i wspornik ustalający (63) znów obróć do
pierwotnej pozycji (rys. H2).
By zdjąć zespół osłon tarczy, wykonaj
opisane wyżej operacje w odwrotnej
kolejności.
Regulacja klina rozdzielnika, ochraniacza
palców i przytrzymywaczy do cięcia
poprzecznego (rys. H2)
• W celu cięcia poprzecznego klin rozdzielnik
i przytrzymywacze trzeba przesunąć do
góry, by nie przeszkadzały w pracy.
• Zwolnij dźwignię (72) i przesuń ochraniacz
palców (58) powyżej przedmiotu
obrabianego, a następnie ponownie
zaciągnij dźwignię (72).
Regulacja skal (rys. rys. I1 – I5)
Skala cięcia wzdłużnego
Cięcia wzdłużne mogą być wykonywane w
dwóch pozycjach silnika.
Każdy tryb pracy wymaga innego doprowadzania
materiału:
Pozycja:
Doprowadzanie materiału:
- Wewnętrzne cięcie wzdłużne od strony
prawej do lewej (rys. I1).
- Zewnętrzne cięcie wzdłużne
od strony
lewej do prawej (rys. I2).
Wskaźnik (73), który wskazuje szerokość cięcia
wzdłużnego na skali cięcia wzdłużnego (74),
można przestawiać (rys. I3):
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo
ostre i mogą być niebezpieczne.
Regulacja oprzyrządowania zespołu osłon
tarczy (rys. rys. H4 i H5)
Regulacja klina rozdzielnika do cięcia
wzdłużnego
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przesuń oporę maksymalnie do tyłu.
Przyłóż do opory listwę szerokości 24
mm.
Zwolnij dźwignię zaciskową jarzma piły
(50), naciśnij zatrzask jarzma (51) (rys. I1) i
ustaw silnik w pozycji „zewnętrznego cięcia
wzdłużnego” (rys. I2).
Przesuń jarzmo wzdłuż ramienia
promieniowego tak, by piła tarczowa akurat
dotknęła krawędzi materiału.
Poluzuj obydwie śruby (75) i przesuń
wskaźnik (73), aż krawędź wskaźnika
zewnętrznego cięcia wzdłużnego (76)
wskaże znaną szerokość listwy na dolnej
skali (rys. I3).
Dokręć obydwie śruby (75).
Przestaw silnik do pozycji „wewnętrznego
cięcia wzdłużnego”.
Podnieś osłonę kapturową tarczy do góry
i dosuń piłę tarczową do powierzchni
opory.
Wskaźnik wewnętrznego cięcia wzdłużnego
(77) musi teraz wskazywać zero na górze
skali. W razie potrzeby wyreguluj go.
•
otworze (81) i tak wyreguluj ogranicznik
ruchu jarzma (14), aż gumowy zderzak
(82) oprze się o tył obudowy pokrętła
zaciskowego cięcia wzdłużnego (rys. J1).
Mocno dokręć nakrętki (80).
W celu cięcia poprzecznego trzeba
dokręcić jedną nakrętkę w przednim
otworze wzdłużnym (81) i jedną
nakrętkę w tylnym otworze wzdłużnym
(83) (rys. J2).
Montaż sprężyny powrotnej (rys. K)
•
•
•
Za pomocą elementów mocujących
przytwierdź zaczep bezpieczeństwa (84)
i sprężynę powrotną (85) do ogranicznika
ruchu jarzma (14).
Za pomocą elementów mocujących
przytwierdź sprężynę bezpieczeństwa (86)
do zespołu pokrętła zaciskowego cięcia
wzdłużnego (15).
Przymocuj koniec kabla (87) do sprężyny
bezpieczeństwa i zabezpiecz go za pomocą
dostarczonych śrub zaciskowych.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do
swojego dilera.
Skala kąta cięcia ukosowego (rys. I4)
• Sprawdź, czy wskaźnik pokazuje 0° na
skali kąta cięcia ukosowego (20), gdy piła
tarczowa znajduje się w pozycji cięcia
pionowego.
• W razie potrzeby poluzuj śruby (78) i ustaw
wskaźnik na 0°.
Instrukcja obsługi
•
Skala kąta cięcia skośnego (rys. I5)
• Sprawdź, czy wskaźnik pokazuje 0° na
skali kąta cięcia skośnego (49), gdy piła
tarczowa znajduje się w pozycji cięcia
poprzecznego.
• Za pomocą śruby (79) ustaw wskaźnik (48)
na 0°.
Skala kąta cięcia skośnego zawiera zatrzaskowe
pozycje: 45° w lewo i w prawo oraz 0°.
•
•
•
•
Ogranicznik ruchu jarzma piły (rys. rys. A2,
J1 i J2)
Ogranicznik ruchu jarzma piły (14) musi być
tak ustawiony, by łożyska sań rolkowych nie
dojeżdżały do tylnego końca powierzchni
tocznych (rys. A2).
• Przesuń jarzmo jak najbardziej do tyłu, a
następnie wycofaj je o ok. 5 mm do przodu
i zablokuj pokrętłem zaciskowym cięcia
wzdłużnego (15) (rys. A2).
• Poluzuj nakrętki (80) w przednim wzdłużnym
•
•
•
20
Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów, a
zwłaszcza bezpieczeństwa.
Sprawdzaj, czy piłowany materiał
jest dobrze zamocowany.
Podczas cięcia tylko lekko naciskaj
na piłę tarczową i nie wywieraj na
nią bocznego nacisku.
Unikaj przeciążania pilarki.
Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie
używaj nadmiernie zużytych pił tarczowych.
Maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa piły tarczowej nie może
przekraczać wartości określonej dla niej
w specyfikacji.
Nie próbuj ciąć bardzo małych
przedmiotów.
Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową i nie staraj się
przyśpieszać jej pracy.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by
silnik osiągnął swoją maksymalną prędkość
obrotową.
•
Sprawdź, czy wszystkie pokrętła/dźwignie
zaciskowe są dobrze dokręcone/
zaciągnięte.
•
•
•
•
•
Nigdy nie używaj maszyny, gdy któreś
z urządzeń zabezpieczających nie
jest zamontowane.
Nigdy nie podnoś maszyny na stół
roboczy.
Zawsze sprawdzaj, czy w płycie
stołu znajduje się odpowiednia
szczelina.
Zawsze sprawdzaj na podstawie
rysunku L, czy zastosowana opora
jest odpowiedniego typu i znajduje
się w prawidłowej pozycji.
•
•
Cięcia podstawowe (rys. rys. L i
M1 – M7)
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo
ostre i mogą być niebezpieczne.
Cięcie poprzeczne (rys. rys. L i M1)
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
Wyłącznik promieniowej pilarki ramieniowej
odznacza się wieloma zaletami:
- Wyzwalacz zanikowy: gdyby z jakiegoś
powodu nastąpiła przerwa w dopływie
prądu, wyłącznik trzeba ponownie
świadomie załączyć.
- Wyłącznik przeciążeniowy: w razie
przeciążenia silnika natychmiast jest
przerywane zasilanie. W takim przypadku
odczekaj 10 minut, aż silnik się ochłodzi, i
naciśnij przycisk zerujący (22).
- Elektroniczny hamulec: po wyłączeniu
maszyny hamulec w czasie hamowania
przez ok. 8 sekund wydaje brzęczący
odgłos. W tym czasie maszynę można w
razie potrzeby ponownie załączyć.
• I = ZAŁĄCZENIE. Maszyna pracuje bez
przerwy.
• O = WYŁĄCZENIE.
•
•
•
•
•
•
•
Cięcie próbne (rys. rys. A1 i A2)
•
•
•
•
•
stołu.
Pociągnij piłę tarczową do siebie, by wyciąć
pionowy rowek w drewnianej oporze i w
przedmiocie obrabianym.
Ponownie wycofaj piłę tarczową do pozycji
spoczynkowej i wyłącz maszynę.
Sprawdź, czy rzaz jest prostopadły do
płaszczyzny stołu i opory. W razie potrzeby
dokonaj odpowiednich regulacji.
Ustaw ramię promieniowe prostopadle do
opory.
Zatrzaśnij dźwignię zatrzaskową cięcia
skośnego (9) w pozycji 0° i zaciągnij
dźwignię zaciskową cięcia skośnego (10)
(rys. M1).
Opuść piłę tarczową.
Tak wyreguluj ochraniacz palców (58), by
znajdował się bardzo blisko, ale nie dotykał
przedmiotu obrabianego.
Gdy w płycie stołu nie ma jeszcze rowka,
wykonaj go zgodnie z powyższym
opisem.
Dociśnij przedmiot obrabiany do opory.
Trzymaj palce z dala od toru ruchu piły
tarczowej.
Załącz maszynę i powoli przeciągnij
piłę tarczową przez oporę i przedmiot
obrabiany.
Ponownie wycofaj piłę tarczową do pozycji
spoczynkowej i wyłącz maszynę.
Cięcie skośne (rys. rys. L, M2 i M3)
Przy zatrzaśniętej dźwigni zatrzaskowej
cięcia skośnego (9) tak zablokuj dźwignię
nastawczą cięcia skośnego (10), by piła
tarczowa znalazła się w pozycji cięcia
poprzecznego (0°).
Poluzuj pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego (15) i przesuń jarzmo piły do
tyłu, by piła tarczowa znalazła się z tyłu
opory.
Opuść ramię tak, by piła tarczowa prawie
dotykała płyty stołu.
Przyłóż przedmiot obrabiany do przedniej
powierzchni opory.
Załącz maszynę i opuść ramię, by piła
tarczowa wycięła płytki rowek w powierzchni
•
•
•
•
21
Zwolnij dźwignię zatrzaskową cięcia
skośnego (9) i dźwignię zaciskową cięcia
skośnego (10) (rys. M2).
Ustaw ramię pod żądanym kątem (patrz
skala kąta cięcia skośnego).
Zatrzaśnij dźwignię cięcia skośnego (9) i
zablokuj ramię dźwignią zaciskową cięcia
skośnego (10). W ten sposób można
wykonywać cięcia skośne pod kątem 45°
w lewo i w prawo.
By uzyskać kąty pośrednie, wystarczy
posłużyć się tylko dźwignią zaciskową
cięcia skośnego.
•
Dalej postępuj, jak przy cięciu
poprzecznym.
M5). Pozwól, by zęby swobodnie zagłębiały
się w materiał i nie wywieraj na niego
nadmiernego nacisku. Prędkość obrotowa
piły tarczowej musi być stała.
By móc wykonywać cięcia skośne
w lewo, może zaistnieć potrzeba
przesunięcia opory i listew w lewo
(rys. M3).
Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
popychacza.
Cięcie ukosowe (rys. rys. L, M1 i M4)
•
•
•
•
•
•
Cięcie wzdłużne ukosowe (rys. rys. L i M6)
• Ustaw maszynę w pozycji poprzecznego
cięcia ukosowego pod żądanym kątem.
• Obróć jarzmo piły do pozycji cięcia
wzdłużnego.
• Przesuń jarzmo piły do pozycji żądanej
szerokości cięcia wzdłużnego.
• Ustaw przytrzymywacze (57) pod żądanym
kątem tak, by płasko przylegały do
przedmiotu obrabianego, i opuść klin
rozdzielnik (59).
• Dalej postępuj jak przy cięciu wzdłużnym.
Ustaw ramię w pozycji cięcia poprzecznego
pod kątem 0° (rys. M1).
Unieś piłę tarczową dostatecznie wysoko
nad powierzchnię stołu.
Zwolnij dźwignię zaciskową poprzecznego
cięcia ukosowego (34) i pociągnij do siebie
zatrzask poprzecznego cięcia ukosowego
(35) (rys. M4).
Ustaw silnik pod odpowiednim kątem. Patrz
skala kąta cięcia ukosowego (20).
By uzyskać kąty pośrednie, wystarczy
posłużyć się tylko dźwignią zaciskową
cięcia ukosowego.
Dalej postępuj, jak przy pionowym cięciu
poprzecznym.
Cięcie kombinowane ( rys. rys. L i M7)
Przy tym sposobie następuje jednoczesne
cięcie ukosowe i skośne.
• Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
• Obróć ramię do żądanej pozycji cięcia
skośnego.
• Dalej postępuj jak przy cięciu skośnym.
Cięcie wzdłużne (rys. rys. L, H1, I1, I2 i M5)
Silnik można zablokować w pozycjach
„wewnętrznego cięcia wzdłużnego” i
„zewnętrznego cięcia wzdłużnego” (patrz
rysunki I1 i I2), by móc ciąć odpowiednio wąskie
lub szerokie przedmioty obrabiane.
• Pokrętłem zaciskowym cięcia wzdłużnego
zablokuj wysunięte jarzmo piły.
• Zwolnij dźwignię zaciskową jarzma (50) i
wciśnij zatrzask jarzma (51). Teraz obróć
silnik aż do zablokowania w odpowiedniej
pozycji (rys. I1).
• Zaciągnij dźwignię zaciskową jarzma (50)
i ustaw oporę w odpowiedniej pozycji.
• Ustaw jarzmo piły na ramieniu w pozycji
żądanej szerokości cięcia. Posłuż się w
tym celu skalą cięcia wzdłużnego (74).
Pokrętłem zaciskowym cięcia wzdłużnego
zablokuj jarzmo piły w ustalonej pozycji (rys.
I2).
• Zgodnie z powyższym opisem wyreguluj
osłonę kapturową tarczy i odwróć od siebie
króciec do odsysania trocin (56). Pamiętaj,
że do cięcia wzdłużnego jest potrzebny klin
rozdzielnik (59) i przytrzymywacze (57) (rys.
H1).
• Za pomocą popychacza (8) powoli
przemieszczaj przedmiot obrabiany pod
piłą, dociskając go do stołu i opory (rys.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj pilarkę.
Wtyczkę kabla wolno wyjmować z gniazda
sieciowego tylko wtedy, gdy elektronarzędzie
jest wyłączone.
Zwiększanie głębokości cięcia (rys. rys.
N1 i N2)
Przy cięciu wzdłużnym oraz pionowym cięciu
poprzecznym głębokość cięcia można zwiększyć
przez przecięcie przedmiotu obrabianego
z dwóch stron w tej samej płaszczyźnie.
Uzyskana dokładność zależy od prawidłowego
ustawienia maszyny i piły tarczowej.
• Ustaw maszynę w żądanej pozycji.
• Przyłóż przedmiot obrabiany do opory.
• Za pierwszym razem przetnij przedmiot
obrabiany przynajmniej do połowy (rys.
N1).
• Obróć przedmiot obrabiany rzazem do góry
i przyłóż go do opory.
• Wykonaj drugie cięcie tak, by oba rzazy
spotkały się ze sobą (rys. N2).
22
Cięcie zaawansowane (rys. O)
•
Promieniowa pilarka ramieniowa umożliwia
wykonywanie wielu skomplikowanych cięć, jak
na przykład wycinanie rowków lub wypustów.
•
Wycinanie rowków/wpustów (rys. O)
• Ustaw piłę tarczową pod odpowiednim
kątem. Obróć jarzmo piły pod ramieniem
i ustaw piłę tarczową w odpowiedniej
pozycji nad przedmiotem obrabianym. Usuń
przedmiot obrabiany i opuść piłę tarczową
do pozycji, zapewniającej uzyskanie
płytkiego rowka. Opuść przytrzymywacz
jak przy cięciu wzdłużnym. Ponownie
przyłóż przedmiot obrabiany do opory i dalej
postępuj jak przy cięciu wzdłużnym.
-
•
Zwraca się uwagę, że frezarka
górnowrzecionowa musi znajdować
się na środku prętów i być prawidłowo
zamocowana w uchwycie.
Wykonuj tylko płytkie rowki!
Odsysanie pyłu (rys. H1)
Maszyna zawiera króciec do odsysania trocin
(56).
Zastosowanie frezarki górnowrzecionowej
(rys. rys. P7 i P8)
Frezarkę górnowrzecionową można ustawić pod
żądanym kątem i przeciągać po przedmiocie
obrabianym za pomocą rękojeści (2) (rys.
P7).
Alternatywnie można także zastosować
stacjonarną frezarkę górnowrzecionową (rys.
P8).
• Sprawdź, czy uchwyt do frezarki
górnowrzecionowej jest prawidłowo
zamontowany.
• Ewentualnie załóż zewnętrzny kołnierz (40)
(rys. G1) i za pomocą nakrętki wału (38)
przytwierdź uchwyt do silnika (rys. G1).
Nakrętki wału nie dokręcaj za mocno.
Jeżeli to możliwe, urządzenie do odsysania pyłu
powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi,
obowiązującymi przepisami o emisji pyłów.
•
Uchwyt do frezarki górnowrzecionowej (90)
tak jak pokazano na rysunku P3 nasadź
na czop końcowy wału i zamocuj nakrętką
motylkową (60).
Wymień pręty prowadzące prowadnicy
dystansowej frezarki górnowrzecionowej na
pręty dystansowe dostarczone z uchwytem
do frezarki (91):
Pręty o mniejszej średnicy zastosuj do
DW609/DW613/DW615 (rys. P4).
Pręty o większej średnicy zastosuj do
DW620/DW621/DW624/DW625/DW629
(rys. P5).
Dokręć śruby zabezpieczające (92) (rys.
P6).
Przy cięciu poprzecznym odpylacz ssący
DE3455 (wyposażenie specjalne) zamocuj
z tyłu linii cięcia.
Dostępne akcesoria
Przed zamontowaniem akcesoriów
najpierw zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Uchwyt do frezarki górnowrzecionowej (rys.
rys. P1 – P6)
Przedmiot obrabiany zawsze dosuwaj
w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotu noży.
Uchwyt ten pozwala na przyłączenie frezarki
górnowrzecionowej DEWALT do pilarki.
W ten sposób zwiększono wszechstronność
maszyny i umożliwiono wykonywanie dokładnej
i dekoracyjnej obróbki drewna. Do wyboru są
dwa uchwyty.
Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
elektronarzędzia.
Opory do cięcia skośnego DE3450 (rys.
rys. Q1 i Q2)
Montaż uchwytu DE3453 (rys. rys. P1 i P2)
• Zdejmij zespół osłon i tarczę tnącą.
• Uchwyt do frezarki górnowrzecionowej (89)
tak jak pokazano na rysunku P1 nasadź
na czop końcowy wału i zamocuj nakrętką
motylkową (60).
Dla zwiększenia możliwości i przyśpieszenia
cięć skośnych można nabyć specjalne opory
do cięcia skośnego (93) (rys. Q1).
• Wymień standardową oporę na opory do
cięcia skośnego (93).
• Wprowadź piłę tarczową między obydwie
opory (rys. Q2).
Montaż uchwytu DE1212 (rys. rys. P3 – P6)
• Zdejmij zespół osłon i tarczę tnącą.
23
Pneumatyczne sterowanie posuwem (rys.
rys. R1 – R7)
Pneumatyczne sterowanie posuwem (94)
zapewnia doskonałe wyniki pracy, gdy jest
konieczny stały, równomierny posuw.
•
Montaż pneumatycznego układu sterowania
posuwem
• Zdejmij sprężynę powrotną (85), patrz
rysunek K.
• Zdejmij ogranicznik ruchu jarzma (14), patrz
rysunek A1.
• Zgodnie z rysunkiem R2 zamontuj z tyłu
płaski wspornik (95) i ogranicznik ruchu
jarzma.
• Poluzuj wkręt bez łba (96) w pokrętle
radełkowanym (97), posługując się w tym
celu kluczem trzpieniowym, i ostatecznie
zdejmij pokrętło (rys. R3).
• Poluzuj wkręt bez łba (98) w tylnym
wsporniku (99) i zdejmij wspornik z pręta.
• Wsuń cylinder (100) w zacisk (101) (rys.
R4).
• Umieść zacisk (101) w pozycji pokrętła
zaciskowego cięcia wzdłużnego (15) i
dokręć wkręty bez łba z obydwu stron
uchwytu (102) (rys. R5).
• Ponownie złóż tylny wspornik (99) i pokrętło
radełkowane (97) i ostatecznie dokręć
wkręty (96 i 98) (rys. R6).
• Umieść tylny wspornik (99), tak jak
pokazano na rysunku, i dokręć wkręt bez
łba (103).
• Przesuń sanie rolkowe do tyłu i umieść
cylinder możliwie jak najgłębiej w
odpowiednim zacisku (101). Gdy gumowy
mieszek (104) jest ściśnięty, koniec pręta
nie powinien dotykać śruby spustowej.
Sprawdź to przez naciśnięcie śruby
spustowej (rys. R1).
• Dokręć wkręt (98) w zacisku cylindra (101)
(rys. R7).
• Za pomocą pokrętła radełkowanego (97)
nastaw prędkość posuwu (rys. R1).
•
•
•
Tak przytrzymaj mieszek, by nie rozlać
oleju.
Wypełnij mieszek olejem hydraulicznym
Castrol 210 NRL 25 lub równorzędnym.
Posłuż się w tym celu lejkiem lub
strzykawką.
Ponownie załóż korek wlewu i dokręć go o
jeden obrót.
Lekko naciśnij mieszek, aż przez korek
wlewu wypłynie niewielka ilość oleju.
Kluczem maszynowym płaskim dokręć
mocno korek i ponownie zamontuj
urządzenie.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
•
W razie zużycia wymień zamontowaną na
stałe płytę stołu i oporę.
Regulacja powierzchni tocznych ramienia
dla sań rolkowych (rys. rys. A2 i S1 – S4)
•
•
•
•
•
Odpowietrzanie pneumatycznego układu
sterowania posuwem
Po uzupełnieniu bądź wymianie oleju
pneumatyczny układ sterowania posuwem
trzeba odpowietrzyć.
• Zdejmij urządzenie z maszyny i zamocuj
je w pionowej pozycji przy całkowicie
wysuniętym i obróconym do dołu tłoku.
• Zdejmij korek wlewu z tyłu mieszka (104).
•
24
Jeżeli sanie rolkowe mają boczny luz, trzeba
odpowiednio wyregulować powierzchnie
toczne:
Przesuń jarzmo piły tarczowej do przodu
na koniec powierzchni tocznych ramienia i
ustal w tym położeniu za pomocą pokrętła
zaciskowego cięcia wzdłużnego (15) (rys.
A2).
Zdejmij wskaźnik (73) skali cięcia
wzdłużnego z prawej strony jarzma piły,
wykręcając w tym celu wkręty z rowkiem
krzyżowym (rys. S1).
Poluzuj śruby zabezpieczające (105) (rys.
rys. S2 i S3) i pokrętło zaciskowe cięcia
wzdłużnego (15).
Za pomocą klucza trzpieniowego do gniazd
sześciokątnych lekko obróć łożyska (106)
aż do zlikwidowania bocznego luzu (rys.
S4).
Ponownie dokręć śruby zabezpieczające
(105) i zamocuj wskaźnik (73) skali cięcia
wzdłużnego.
serwisowych. Ich listę znajdziesz także w
internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Deklaracja zgodności z normami UE
Smarowanie
Promieniowa pilarka ramieniowa nie wymaga
żadnego dodatkowego smarowania.
DW721
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane narzędzie elektryczne zostało
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 723/23/
EWG, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN
61000-3-2 i EN 61000-3-11.
Nigdy nie smaruj powierzchni tocznych
ramienia ani łożysk.
Czyszczenie
•
•
Regularnie czyść powierzchnie toczne
ramienia. W tym celu zdejmij zaślepkę i
jarzmo piły. Odkurz także łożyska.
Zawsze utrzymuj płytę stołu w czystości.
Nigdy nie odkurzaj jej samymi rękami.
DW722/DW725/DW726
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
opisywane narzędzie elektryczne zostało
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 723/23/
EWG, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN
61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej z
naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny z
wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG i
96/37/EWG i został zmierzony według normy
DIN 45635:
Poziom ciśnienia akustycznego 84,2 dB(A)*
Moc akustyczna
91,4 dB(A)
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
według normy DIN 45675: < 2,5 m/s2
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego Horst
Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D65510, Idstein, Niemcy
01.11.2005r
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego
Nadrenii
Product and safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein D-51105 Kolonia Niemcy
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
Numer certyfikatu BM 9511442 01
25
Wskazówki
bezpieczeństwa
dotyczące
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj podane
niżej przepisy bezpieczeństwa pracy i dobrze
zapamiętaj je na przyszłość! Przechowuj tę
instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj pilarki na działanie deszczu.
Nie używaj go w wilgotnym ani mokrym
otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź
wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by
nie dotykały pilarki ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części pilarki. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista
Zawsze używaj okularów ochronnych.
Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany
pył lub drobiny obrabianego materiału.
Gdy są one gorące, ubierz żaroodporny
fartuch. Przy wysokim poziomie ciśnienia
akustycznego (powyżej 85 dB(A)) lub
nieprzyjemnym hałasie zakładaj specjalne
słuchawki ochronne.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece i
chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (na przykład duża wilgotność,
10
11
12
13
14
26
unoszenie się pyłu metalowego itp.)
bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie
transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj pilarki, gdy jesteś
zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać pilarkę dwiema
rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem elektronarzędzia sprawdź
przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym
powietrzu stosuj tylko przeznaczone do
tego celu i odpowiednio oznakowane
przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
pilarki zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich
prac nie używaj zbyt słabych narzędzi
roboczych ani przystawek. Optymalną
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz
tylko przy użyciu właściwego narzędzia. Nie
przeciążaj elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych z
przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj pilarkę pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź pilarkę i kabel
sieciowy, czy są całkowicie sprawne.
Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną
pracę elektronarzędzia, wszystkie części
15
16
17
18
19
20
muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające naprawione lub
wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj pilarki z niesprawnym wyłącznikiem
czy też jakimkolwiek innym wadliwym
elementem. W razie potrzeby zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
DEWALT. Nie próbuj samemu naprawiać
pilarki.
Wyjmuj wtyczkę sieciową
Wyłącz pilarkę i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz ją bez nadzoru. W
razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy pilarka jest
wyłączona.
Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje
narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w
suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji
i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Opisywane elektronarzędzie jest
zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; w
przeciwnym razie użytkownik naraża się na
nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
promieniowych pilarek ramieniowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Dla zabezpieczenie sieci zastosuj
odpowiedni bezpiecznik lub wyłącznik
przeciążeniowy.
Utrzymuj w czystości i uważaj, by nie
doszło do zabrudzenia smarem powierzchni
tocznych ramienia promieniowego i łożysk
sań rolkowych.
Przed załączeniem maszyny sprawdź,
czy opora jest prawidłowo ustawiona. Piła
tarczowa nie powinna dotykać przedmiotu
obrabianego, zanim nie pociągnie się pilarki
za rękojeść.
Tak ustaw ochraniacz palców, by przechodził
przez szczelinę w oprze i/lub 3 mm
nad powierzchnią ciętego materiału (z
wyjątkiem piłowania wzdłużnego).
Przy piłowaniu wzdłużnym zwróć uwagę, czy
klin rozdzielnik znajduje się w prawidłowej
odległości od piły tarczowej (1 – 3 mm)
i czy przytrzymywacze są prawidłowo
ustawione.
Przy cięciu wzdłużnym pamiętaj o
doprowadzaniu materiału z odpowiedniej
strony.
Regularnie sprawdzaj dokładność
ustawienia i w razie potrzeby koryguj je.
Sprawdź, czy piła tarczowa obraca się we
właściwym kierunku i jej zęby są zwrócone
w kierunku opory.
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się,
czy wszystkie dźwignie zaciskowe są
zaciągnięte.
Używaj maszyny tylko wtedy, gdy wszystkie
osłony piły tarczowej są założone,
prawidłowo działają i znajdują się w
nienagannym stanie technicznym.
Gdy pilarka nie jest używana, pamiętaj
o zasłonięciu piły tarczowej osłoną
kapturową.
Gdy pilarka nie jest używana oraz przed
wymianą piły tarczowej bądź wykonaniem
jakichś prac konserwacyjnych zawsze
odłączaj maszynę od sieci.
Stosuj tylko ostre tarcze odpowiednie
do rodzaju ciętego materiału i o
zalecanej średnicy, określonej w danych
technicznych.
Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
Na piłę tarczową nie wywieraj nadmiernego
nacisku. (Całkowite lub częściowe
•
•
•
•
•
•
•
zdławienie silnika na skutek przeciążenia
może doprowadzić do jego poważnego
uszkodzenia. Zawsze odczekuj, aż silnik
osiągnie pełną prędkość obrotową).
Nigdy nie podnoś maszyny za stół
roboczy.
Nie przecinaj żadnych metali ani
kamienia.
Nigdy nie nanoś smaru na obracającą się
tarczę tnącą.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy
nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
Gdy maszyna pracuje, nie manipuluj w
pobliżu tarczy tnącej.
W czasie piłowania nie zbliżaj rąk do piły
tarczowej na odległość mniejszą niż 150
mm.
Nigdy nie używaj pękniętych ani w inny
sposób uszkodzonych tarcz tnących.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z promieniowych pilarek
ramieniowych pomimo przestrzegania
przepisów bhp i stosowania osłon ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą
do nich zwłaszcza:
- Uszkodzenie narządu słuchu
- Niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej.
- Niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy tnącej.
- Przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych.
- Zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, zwłaszcza dębu i buku oraz płyt
MDF.
28
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064624 - 04-06-2008
29
DW726K - - - - B Table support
RADIAL ARM SAW 2
©
30
DW726K - - - - B Guard
RADIAL ARM SAW 2
©
31
DW726K - - - - B Handle switch sa RADIAL ARM SAW 2
©
32
DW726K - - - - B Motor
RADIAL ARM SAW 2
©
33
DW726K - - - - B Yoke sa RADIAL ARM SAW 2
©
34
DW726K - - - - B Table
RADIAL ARM SAW 2
©
35
DW726K - - - - B Column sa
RADIAL ARM SAW 2
©
36
37
38
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising