V3605 | Black&Decker V3605 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

3
2
402111 - 54 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
1
4
5
6
6
5
A
B
1
9
8
7
D
C
10
2
11
3
E
F
2
9
12
G
H
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Acumulatorul şi încărcătorul
◆
◆
◆
◆
◆
Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster® a fost
conceput pentru aplicaţii uşoare de aspirare uscată.
Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
◆
◆
◆
◆
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de
baterii care prezintă scurgeri de lichide, de vătămări
corporale şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Nu încercaţi niciodată să deschideţi acumulatorul.
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
Nu ardeţi niciodată acumulatorul.
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
Nu desfaceţi încărcătorul.
Siguranţa electrică
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită
tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de
alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
Simboluri pe încărcător
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Transformator de izolare intrinsec. Reţeaua
principală de alimentare este separată electric
de ieşirea transformatorului.
Utilizarea aparatului dvs.
◆
◆
◆
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine
prea ridicată. Prin urmare, încărcătorul
va fi nefuncţional. Unitatea trebuie să fie
deconectată de la reţeaua principală de
alimentare şi dusă la un centru de service
autorizat pentru a fi reparată.
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide sau orice
materiale care se pot aprinde.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu trageţi niciodată de cablul încărcătorului pentru
a deconecta din priză. Ţineţi cablul încărcătorului
departe de surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
După utilizare
◆
◆
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat. Copiii nu trebuie
să aibă acces la aparatele depozitate.
Citiţi cu atenţie manualul înainte de a utiliza
aparatul.
Caracteristici (fig. A)
Inspecţia şi reparaţiile
◆ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate
sau defecte.
Verificaţi dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
◆ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
◆ Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un
agent autorizat de reparaţii.
◆
◆
1.
2.
3.
4.
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de detaşare
Bazin de praf
Gaică atârnare
Fig. A
5.
6.
Accesoriu pentru spaţii înguste (V2401/V2405/
V2405B/ V3605/V3605G/V4899/V4890C/ V4890CN/
V6090C)
Accesoriu perie (V2401/V2405/V2405B/ V3605/
V3605G/V4899/V4890C/ V4890CN/V6090C)
Asamblare
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/ V4899/V4890C/
V4890CN/V6090C - Montarea accesoriilor (fig. A şi B)
Aceste modele sunt prevăzute cu următoarele accesorii:
un accesoriu pentru spaţii înguste (5)
un accesoriu cu perie (6) pentru mobilă şi trepte
Verificaţi în mod regulat cablul încărcătorului pentru
a depista eventualele deteriorări. Înlocuiţi încărcătorul în cazul în care cablul este deteriorat sau defect.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Pentru a monta un accesoriu, procedaţi după cum
urmează:
◆
4
Scoateţi accesoriile din aparat.
◆
◆
Introduceţi accesoriul în partea din faţă a aparatului.
Montaţi filtrele (10 şi 11) pe aparat, rotindu-le în sens
antiorar până când se fixează pe poziţie.
Montaţi bazinul de praf la loc pe aparat. Asiguraţi-vă
că bazinul de praf face clic pe poziţie.
Puteţi aşeza celălalt accesoriu până când face clic pe
suportul de accesorii.
◆
Pentru a aşeza ambele accesorii:
◆ Glisaţi accesoriul pentru spaţii înguste în perie.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtre.
Colectarea optimă a prafului se va obţine atunci când
se dispune de filtre curate şi de un bazin gol de praf.
◆
Împingeţi accesoriile în jos până când fac clic
pe poziţie.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până la 9
luni şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs.
Black & Decker (nr. piesă VF30).
Utilizare
◆
◆
◆
Aparatul poate fi încărcat amplasat pe un
blat de lucru sau atârnat de perete, folosind
cârligul de perete din dotare.
Înainte de prima utilizare, bateria trebuie
încărcată cel puţin 16 de ore.
Lăsaţi aparatul conectat la încărcător atunci
când nu îl utilizaţi.
◆
◆
Protejarea mediului înconjurător
Încărcarea bateriei (fig. A)
◆ Asiguraţi-vă că aparatul este oprit. Acumulatorul nu se va încărca dacă întrerupătorul de
pornire/oprire este în poziţia pornit.
◆ Introduceţi ştecherul încărcătorului (8) în
conectorul încărcătorului (9) din spatele aparatului.
◆ Conectaţi încărcătorul (7). Conectaţi la priza
de alimentare.
◆ Lăsaţi aparatul să se încarce timp de cel puţin
16 ore.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la prevenirea
poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
În timpul încărcării, încărcătorul se poate încălzi.
Acest lucru este normal şi nu indică existenţa vreunei
probleme. Aparatul poate fi lăsat conectat la încărcător
pe o perioadă nedeterminată.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz casnic
la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 4 °C sau peste 40 °C.
Pornirea şi oprirea (fig. D)
◆
◆
Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor
de mai sus.
Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de
mai sus.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Pentru a porni, glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire
(1) înainte.
Pentru a opri, glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire
înapoi.
Curăţarea şi întreţinerea
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual.
Avertisment! Curăţaţi filtrele în mod regulat.
Curăţarea bazinului de praf şi a filtrelor (fig.
E ş F)
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie curăţate în
mod regulat.
◆ Apăsaţi butonul de eliberare (2) şi scoateţi bazinul
de praf (3).
◆ Goliţi bazinul de praf.
◆ Scoateţi filtrele (10 şi 11) răsucindu-le în sens orar.
◆ Spălaţi filtrele în apă caldă cu săpun. Dacă este
necesar, se poate spăla şi bazinul. Nu scufundaţi
aparatul în apă.
◆ Asiguraţi-vă că bazinul de praf şi filtrele sunt uscate.
5
Declaraţia de conformitate CE
Acumulatorul (fig. G & H)
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/ V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C
Black & Decker declară că aceste produse sunt
conforme cu:
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014,
EN60335, EN 61000
NiCd/NiMH
Dacă doriţi să eliminaţi singuri produsul, bateria trebuie
să fie scoasă conform descrierii de mai jos şi trebuie să
fie eliminată conform regulamentelor locale.
Avertisment! Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare înainte de a scoate bateria.
◆ Este de preferat să descărcaţi bateria utilizând
aparatul până când motorul se opreşte.
◆ Scoateţi bazinul de praf (3).
◆ Utilizând o şurubelniţă cu cap plat, împingeţi capacul
acumulatorului (12) în canelura de deasupra conectorului încărcătorului (9) astfel încât să se desprindă
şi să poată fi scos.
◆ Prindeţi carcasa acumulatorului pentru a extrage
bateria din aparat.
◆ Puneţi acumulatorul într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
◆ Duceţi bateria către agentul dvs. de service sau către
un centru local de reciclare.
Avertisment! După ce a fost scoasă, bateria nu poate
fi montată la loc.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie pentru Consumatori
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-3-2005
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
◆ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Specificaţie tehnică
V2401
V2405
Tensiune
V 2,4
Tip acumulatori
Greutate
NiCd/NiMH
kg 0,9
V1999
Tensiune
V 2,4
Tip acumulatori
NiCd
Greutate
kg 0,9
Tensiune
V 6,0
V3601
V3605
3,6
NiCd/NiMH
0,9
V4899
V4890C
V4890CN
4,8
NiCd/NiMH
0,9
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
V6090C
Tip acumulatori
Greutate
NiCd
kg 1,0
Încărcător
Tensiune de intrare
Timp aprox. de încărcare
Vc.a. 230
h 16
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi
despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
6
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187619 - 06-09-2012
7
V1999 - V2401 - V2405 - V2405B - V3601 - V3605
V3605G - V4899 - V4890C - V4890CN - V6090C
TYP
1
6
7
8
10
9
6
1
2
16
5
4
1
17
11
3
14
12
13
E13916
www.2helpU.com
15-06-06
Download PDF

advertising