DW073 | DeWalt DW073 LASER instruction manual

559222-58 H
DW073
2
3
4
5
6
7
8
9
FORGÓLÉZER (AKKUS)
DW073
1
1
1
1
töltőkészülék DE9108 (DW073K)
töltőkészülék DE9116 (DW073KH)
akkumulátor 18 V, 2 Ah, NiCd (DW073K)
a k k u m u l á t o r 1 8 V, 3 A h , N i M H
(DW073KH)
vásárlói tájékoztató
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt
által értékelt, kiforrott minőségű termékeket
kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek
tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel
a D E WALT megbízható partner minden
professzionális felhasználónak.
1
•
Műszaki adatok
A készülék leírása (A ábra)
Típus:
Feszültség
(V)
Forgási sebesség (min-1)
Lézerosztály
Védettség
Üzemi hőmérséklet (OC)
Felfogómenet
Tömeg (akku nélkül) (kg)
Akkumulátor:
Akku típus
Feszültség
Tömeg
Töltőkészülék:
Hálózati feszültség
Töltési idő
Tömeg
A készülék haasználata előtt figyelmesen
olvassa el ezt a kezelési útmutatót.
DW073
9,6/12/14,4/18
0-600
I I.
IP 54
0-40
5/8“x11
3,2
DE9095
NiCd
(V) 18
(kg) 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9108
(VAC) 230
(óra) 1
(kg) 0,4
DE9116
230
1
0,4
A DW073 forgólézer lézervonalak kivetítésére,
professzionális használatra lett kifejlesztve.
A készüléket lehet zárt helyiségben és
szabadtéren is használni, vizszintes és
függőleges irányok kijelölésére. A forgólézert
lehet álló lézerpontként is használni, amelyet
kézzel állítunk be, egy pont kijelölésére vagy
átvitelére.
A használathoz számos kimérési munka társul,
úgymint álmennyezetek, falak, alapok és síkok
kijelölése, ellenőrzése.
A készüléken 9,6; 12; 14,4; és 18 V-os DEWALT
akkuk szükségesek.
1. Fordulatszám szabályozós kapcsoló
2. Rázkódást érzékelő szenzor visszakapcsoló
gombja
3. Rázkódást érzékelő szenzor bekapcsoló
gombja.
4. Hordfül
5. Talp-szintező gomb
6. Talp
7. Lézerfej forgatógomb
8. Forgó lézerfej
9. Elülső vízszintező
10. Mellsősík-beállítógomb
11. Falrögzítő kapocs
12. Biztosítás a falrögzítő kapocshoz
13. Fogasléc recéskerék
14. Fejállítókar
15. Akkumulátor
16. Beállítógomb a fogasléchez
17. Oldalsík-beállítógomb
18. Oldal vízszintező
A hálózati biztosító értéke: legalább 10 A
E vásárlói tájékoztatóban alkalmazott szimbólumok jelentése a következő:
Figyelem! Sérülésveszély, életveszély vagy az elektromos szerszám
károsodása a kezelési utasítás be nem
tartásából következően.
Elektromos feszültség.
Tűzveszély.
Velejáró tartozékok
Töltőkészülék
A csomagolás tartalma:
1 forgólézer
1 célkártya
1 szemüveg
1 szállítókoffer
Az Ön DE9108 akkutöltőjével 7,2-18 V-os NiCd
DEWALT akkumulátorok tölthetők.
Az Ön DE9116 akkutöltőjével 7,2-18 V-os NiMH
és NiCd DEWALT akkumulátorok tölthetők.
19. Kioldógombok
10
20. Akkutöltő készülék
21. Töltésjelző lámpa (piros)
Elektromos biztonság
A töltőkészülék csak 230 V-os váltóáramra
csatlakoztatható. Győződjön meg arról, hogy
a hálózati feszültség a töltő adattábláján
feltüntetettel megegyezik-e.
A töltőkészülék a EN 60335 szerint
kettős szigetelésű, ezért földelni tilos!
A hálózati kábel és a villásdugó cseréje
(akkutöltőnél)
•
A sérült hálózati kábelt vagy villásdugót csak
erre feljogosított szakszervizben szabad
kicseréltetni. A kicserélt hálózati kábel
(villásdugó) szakszerű megsemmisítéséről
gondoskodni kell.
•
Hosszabbítókábel
Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30 m-es
hosszabbító kábelt használhat. A vezetékkeresztmetszet legalább 2x1 mm 2 legyen.
Amennyiben kábeldobon levő hosszabbítókábelt
használ, azt mindig teljesen tekerje le.
Az akku behelyezése és kivétele
a készülékből (B1 ábra)
• Dugja a (15) akkut a készülék hátoldalába,
amíg reteszelődik.
• Az akku kivételéhez nyomja be egyszerre
mind-két (19) kioldógombot, és húzza ki az
akkut a készülék hátoldalából.
Szerelés és beállítás
Szerelés és beállítás előtt mindig
távolítsa el az akkut a gépből.
•
•
Kapcsolja ki mindig a gépet, mielőtt
az akkut ki-, vagy beteszi.
Csak DEWALT akkukat és akkutöltőt
használjon.
Kiegyenlítő üzem
A kiegyenlítő üzemmódra azért
van szükség, hogy az akku sokáig
megőrizze csúcsteljesítményét. Ezért
ajánlatos ezt a módszert hetente, vagy
minden 10-20 töltési-kisülési ciklus után
alkalmazni.
Akku (A, B1-B3 ábra)
Az akku töltése (A ábra)
Ha az akkumulátort először tölti, vagy hosszú
ideig nem használta, csak 80 %-os névleges
kapacitást ér el. Csak többszöri töltő- és kisütési
ciklus után éri el a teljes kapacitást. Töltés előtt
ellenőrizze a töltő áramellátását. Ha ez rendben
van, de az akku mégsem töltődött fel, vigye
készülékét szervizbe. Töltés alatt az akku és
a töltő melegszik. Ez nem hiba, ne szakítsa
meg a töltést.
o
•
•
Kezdje az akku töltését, ahogy az
előzőekben már leírtuk.
Ha az ellenőrző lámpa többé már nem
villan, hagyja az akkut még kb. 4 órán át
a töltőkészülékben.
Lehűléskésleltető
Ha a töltőkészülék azt érzékeli, hogy az
akku túl meleg, automatikusan működésbe
hozza a hőmérséklet-késleltetőt, amíg az
akku normális hömérsékletre beáll. Ezután
a töltő automatikusan visszakapcsol
normál töltőüzemre. Ez a kapcsoló az akku
o
Ne töltsön akkut 4 C alatti, és 40 C
fölötti környezeti hőmérsékleten. Az
ajánlott töltési hőmérséklet 24oC.
•
és csatlakoztassa a töltőt a hálózatra.
Biztosítsa, hogy az akku teljesen be legyen
tolva a töltőbe. A töltés alatt a (21) piros
ellenőrző lámpa villog. Kb 1 óra töltés után
a villogás folyamatosra vált át. Az akku
ekkor teljesen fel van töltve, és a töltő
automatikusan kiegyenlítő üzemmódra
vált át. Ha még ezután sem vette ki az
akkut a töltőből, kb. 4 óra elteltével a töltő
fenntartó üzemre vált át. Az akkut feltöltés
után azonnal kiveheti a töltőből, vagy
korlátlan ideig benne is hagyhatja.
Ha a piros jelzőlámpa gyorsan villog,
akkor valamilyen töltési probléma áll
fenn. Helyezze be az akkut még egyszer,
vagy próbálkozzon egy másik akkuval.
Ha az új akku sem töltődik, akkor vigye
a töltőkészüléket a DEWALTt (Black and
Decker) márkaszervizbe ellenőrzésre.
Amikor a töltőkészüléket egy generátorról
vagy inverterről üzemelteti, előfordulhat,
hogy a töltés-jelző lámpa kettőt villan, aztán
kialszik, majd ez a ciklus ismétlődik. Ez
a jelenség az áramforrás átmeneti zavarára
utal. A töltőkészülék automatikusan ismét
a normál üzemre kapcsol át.
Az (15) akku töltéséhez helyezze azt
az ábra szerint a (20) töltőkészülékbe,
11
maximális élettartamát biztosítja. A (21) piros
ellenőrzőlámpa a lehűlés alatt villog, először
hosszan, majd röviden.
•
Ügyeljen arra, hogy a (12) falrögzítőkapocs
biztosítója megfelelően zárjon.
A készülék falsínre való feltevése
előtt győződjön meg arról, hogy
a sín kifogástalanul legyen a falon
biztosítva.
Akku-lemerülésjelző (B1 ábra)
A készülék egy (22) akku-lemerülésjelzővel
van ellátva, amely a kezelőlapon található.
A lemerülésjelző bekapcsolt készülék mellett
világít. Ha villog a jelző, azt jelenti, hogy az akkut
fel kell tölteni, és a készülék automatikusan
lekapcsol.
• Mihelyt a jelző villogni kezd, kapcsolja ki
a mérőműszert, és vegye ki a (15) akkut,
hogy feltölthesse.
•
A készülék kikapcsolva marad akkor
is, ha gyenge (lemerült) akkuval akarja
használni.
Akkutípusok (B2 és B3 ábra)
A készülék különféle feszültségű akkukról
üzemeltethető.
• 18 V-os akkuval használva, fordítsa a (23)
adapterlapot az „A“ állásba.
• 9,6; 12 vagy 14,4 V-os akkuval használva,
fordítsa a (23) adapterlapot a „B“ állásba.
•
•
A készülék felállítása (C1 C5 ábra)
Alternatív megoldás lehet a készülék fali
használatához a készülék talpában levő
2 db. (24) rögzítőfurat, amely a falra való
felfüggesztést biztosítja (C2 ábra).
- Tartsa a készüléket a kívánt helyen
a falhoz, jelölje be mindkét rögzítőfuratot
a falra (C4 ábra).
- Fúrjon egy lyukat a bejelölt helyekre
(∅ 6 mm, kb. 35 mm mély).
- Helyezze a dübeleket a furatokba.
- Hajtsa be a csavarokat a dübelekbe
(a csavar nagysága 6x50 mm).
- Akassza a készüléket a csavarokra.
Állítson szükség szerint a (6) talapzat (5)
szintezőgombjain, hogy a készülék stabilan
álljon.
Állítsa be a (8) fejet vízszintes
használatra.
Állványos használat (C5 ábra)
A készüléket egy állványfelfogóval látták
el, amely a külön megvásárolható DE0736
állványra, vagy egy tetszés szerinti más,
a műszaki követelményeknek megfelelő
állványra szerelhető fel.
• Állítsa a (25) állványt egy viszonylag sík és
sima felületre.
• Rögzítse a készüléket az állványon azáltal,
hogy a (26) menetes csapot a talapzat (27)
felfogójába hajtja.
• Állítsa be a (8) fejet a vízszintes vagy
függőleges használatra.
A készülék különféle felállítási lehetőségeket
biztosít, a különféle használati igényeknek
megfelelően.
Felállítás padlózaton (C1 ábra)
• Állítsa a készüléket egy viszonylag sík és
sima felületre.
• Szükség esetén állítson a (6) talpon levő
(5) talpszintezőgombbal, hogy a műszer
stabilan álljon.
• Állítsa be a (8) fejet vízszintező vagy
függőszintező használatra.
Falra rögzítés (C2-C5 ábra)
A készüléket (11) fali rögzítési lehetőséggel is
ellátták, födémek, burkolatok és más speciális
szintezőfeladatok (C2 ábra) elvégzésére.
• Fordítsa a készüléket az oldalára, a (15)
akkuval lefelé, és a (11) falrögzítőkapcsot
a megfelelő helyzetbe a falsínen való
rögztésre (C3 ábra).
• Miközben a (6) talapzat a fal felé néz,
fordítsa a falrögzítőkapocs (12) biztosítóját
az óramutató járása szerint, a feszítőfogó
nyitásához.
• Szorítsa a feszítőfogót a falsínre, és forgassa
a (12) falrögzítőkapocs biztosítóját az
óramutató járásával szembe, a feszítőfogó
sínre való csatlakoztatása érdekében.
A műszer beállítása (D1-D5 ábra)
A (8) lézerfejet vagy vízszintező (D1 ábra)
vagy függőszintező (D2 ábra) használatra
lehet beállítani.
Vízszintező beállítás (D1, D3 és D4 ábra)
• Oldja a (14) fejbeállítókart, és fordítsa a (8)
fejet a megfelelú szintezőállásba.
- A készülék fejének megfelelő szintező
állítását a talajra vagy egy állványra
a D1 ábra mutatja.
- A készülék fejének megfelelő szintező
állítását a falon a D3 ábra mutatja.
• Húzza meg a kart.
12
•
•
•
Olvasa le a (9 és 18) vízmértéket,
ellenőrizze, vajon a fej síkban van-e (D4
ábra).
Az utánállításhoz járjon el
a következőképpen:
Forgassa a (10 és 17) sík-beállítógombokat,
amíg a fej síkban áll.
•
Húzza meg a (16) rögzítőgombot (E4
ábra).
Forgassa a (30) sík-beállítógombot, amíg
a fej a pozícionálójellel egyvonalba esik.
Használati útmutató
Tartsa be mindig a biztonsági szabályokat
és az érvényes előírásokat.
Függőleges beállítás (D2 és D5 ábra)
A függőleges utánállítás akkor szükséges,
ha a műszert padlózatra, vagy egy állványra
állítja:
• Oldja a (14) fejbeállítókart, és fordítsa a (8)
fejet az adott függőleges helyzetbe (D2
ábra). Húzza meg a kart.
• Olvassa le a (28) vízmértéket, ezáltal
ellenőrizze, vajon a fej síkban áll-e (D5
ábra).
• Az utánállításhoz járjon el
a következőképpen:
• Forgassa a (29) sík-beállítógombot, míg
a fej síkban lesz.
•
•
•
•
•
A lézervonal beszabályozása (E1 és E4
ábra)
Vízszintes beszabályozás
• Miután a műszert bekapcsolta, és a lézerfej
forog, szabályozza be a lézervonalat
a pozicionáló jellel.
• Az utánállításhoz járjon el
a következőképpen:
•
Jelölje ki mindig a lézervonal közepét, ill.
a pontokat.
A munkatávolság és a pontosság
növeléséhez állítsa a készüléket
a munkaterület közepére.
Ügyeljen arra, hogy a készülék állása biztos
legyen.
Szélsőséges hőmérsékletváltozás a belső
részek elmozdulását okozhatja, amely miatt
a műszer pontossága csökken. Ellenőrizze
a pontosságot, ha a készüléket ilyen
körülmények között használja.
Ellenőrizze rendszeresen a készüléket,
különösen, ha rázkódás érte. Ebben az
esetben beszabályozásra vagy utánállításra
lehet szükség.
Ha a készüléket leejtette vagy eldöntötte,
vigye a lézerfejet egy kvalifikált
szakszervizbe kalibrálásra.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
•
Padlózatra felállított készülék (E1 ábra)
• A készüléket egy tetszés szerinti stabil
tárgyra is fel lehet állítani, ami a szükséges
magasságban megtartja.
•
Falazatra felszerelt készülék (E2 ábra)
• Oldja a (16) rögzítőgombot, és állítsa be
úgy a (13) recézett kereket, hogy a készülék
helyzete megfelelő legyen. Húzza meg
a (16) rögzítőgombot.
Fordítsa az (1) kapcsolót az óramutató
járásának megfelelően, a készülék
bekapcsolásához.
A készülék kikapcsolásához forgassa az (1)
kapcsolót, amíg reteszelődik, az óramutató
járásával szembe.
A forgási sebesség beállítása (F ábra)
Az (1) kapcsoló a forgási sebesség
megváltoztatására is szolgál, ami a vonal
minőségét befolyásolja. A forgatógombot
a beállítási tartomány első negyedében hagyva
a fej nem forog.
• Forgassa az (1) kapcsolót szükség szerint.
A kapcsolót az óramutató járásának
megfelelően forgatva, nő a forgási
sebesség, míg azzal ellentétesen forgatva
csökken a forgási sebesség.
• Az álló helyzet megtartásához forgassa
a kapcsolót a beállítási tartomány első
negyedébe.
• Állítsa a kapcsolót alacsony forgási
sebességre egy világos vonal
megtartásához.
Állványra felszerelt készülék (E3 ábra)
• Állítsa be az állványt úgy, hogy a készülék
a szükséges magasságban legyen.
Függőleges beszabályozás (E4 ábra)
• Miután a műszert bekapcsolta, és a lézerfej
forog, szabályozza be a lézervonalat
a pozicionáló jellel.
• Az utánállításhoz járjon el
a következőképpen:
• Oldja meg a (16) rögzítőgombot, és állítsa
be úgy a (13) recézett kereket, hogy
a készülék helyzete megfelelő legyen.
13
•
Állítsa a kapcsolót gyors forgásra, ha egy
folytonos vonal megtartása a cél.
DE 0730 célkártya (I2 ábra)
A célkártya, amint a lézersugár áthatol rajta,
úgy helyezi és állítja vízszintbe a sugarat, hogy
ezáltal a kivetített vonal láthatóságát javítja.
A lézersugár áthatol a piros műanyag felületen,
és visszaverődik a kártya tükrös hátoldaláról. Az
egyszerű függőleges- és síkbeállítás kedvéért
a kártyának van egy collskálája és egy metrikus
skálája. Felül mágnesek találhatók rajta,
amelyekkel a mennyezeten levő vas- vagy
acélsínhez erősíthető.
A lézerfej kézi forgatása (G ábra)
Állványos (helyhezkötött) állásban a lézerfejet
lehet kézzel is forgatni.
• Nyomja le a (7) forgatógombot, és miközben
a gombot benyomva tartja, forgassa azt
a (8) lézerfejjel a kívánt állásba.
Ne próbálkozzon a forgatógomb
lenyomásával, miközben a lézerfej egy
előre beállított sebességgel forog.
Külön megvásárolható tartozékok
Rázkódásszenzor (H ábra)
A gépekhez ajánlott tartozékokról tájékozódjon
a DEWALT vagy B&D szakkereskedésekben.
- DE 0732 digitális lézerdetektor
- DE 0734 rúd
- DE 0736 állvány
A rázkódásszenzor érzékel minden rázkódást,
amely a szintezőpontosságot vagy a szerkezetet
befolyásolja. Ha rázkódást érzékel, a (28)
jelzőlámpa villogni kezd.
• A rázkódásszenzor visszaállításához
nyomja meg a (2) gombot. A (28) jelzőlámpa
már nem villog tovább.
Karbantartás
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú
élettartamra, és a lehető legcsekélyebb
karbantartási igényre lett kifejlesztve.
A tartós és kifogástalan működés feltétele
a rendszeres tisztítás.
A rázkódásszenzor-megszakító
bekapcsolása
Ha a rázkódásszenzor-megszakító be van
kapcsolva, úgy a lézerfej forgása megszakad,
és a lézersugár villogni kezd, mihelyt valamilyen
rázkódást (rezgést) érzékel a szenzor.
• A rázkódásszenzor-megszakító
bekapcsolásához nyomja meg a (3)
gombot. A (29) jelzőlámpa felgyullad.
• A rázkódásszenzor visszakapcsolásához
nyomja meg a (2) gombot. A (28) jelzőlámpa
többet nem villan, és a készülék normálisan
dolgozik tovább.
Helyszíni kalibrálási teszt
A helyszíni kalibrálást gondosan és pontosan
kell elvégezni, hogy a mérési eredmény
megbízható legyen. Ha valamilyen hiba
jelentkezne, vigye a készüléket kalibrálásra egy
erre felhatalmazott szakszervizbe.
A lézerfejet csak felhatalmazott
szakszervizben kalibráltassa.
Segédeszközök (I1 és I2 ábra)
Lejtési hiba ellenőrzése
A következő ellenőrzés célja, hogy a lézerfej
a síkban pontos legyen.
• Állítsa a készüléket két, egymástól kb. 30 mre levő függőleges felület felezőpontjára.
• Ha a készüléket állványra rögzítette fel,
állítsa be a fejet síkbeli használatra.
• A gyors ellenőrzéshez figyelje az elülső
és a hátulsó vízmértéket. Miután az egyik
vízmértéket beállította, mindkettőnek
vízszintben kell lennie. Ha a másik vízmérték
nincs vízszintben, úgy a lézerfejet kalibrálni
kell.
A mellékelt segédeszközök a készülékkel
végzett munkáknál nagyon jó szolgálatot
tesznek.
Lézernagyító szemüveg
A vörös lencséjű szemüveg világosban
(napfénynél), vagy egy bizonyos távolságon túl
a lézersugár láthatóságát javítja. A szemüveggel
a legjobb eredmény zárt teremben érhető el, mert
védi a környezeti fénytől a szemet, és kiemeli
a kivetített pontot vagy vonalat. A szemüveg
nem védi meg a szemet a lézersugártól.
Ezzel a szemüveggel se nézzen soha
direkt a lézersugárba.
Előre- hátra lejtési hiba ellenőrzése
• Állítsa fel úgy a készüléket, hogy az eleje és
a hátulja is a függőleges felületekre legyen
irányítva.
14
•
•
•
•
•
•
•
Kapcsolja be a készüléket, hogy a lézerfej
forogjon.
Jelölje fel a lézersugár közepét mindkét
felületre.
Kapcsolja ki a műszert, és fordítsa el 180okal úgy, hogy most az eleje legyen afelé
a felület felé, ahol eddig a hátulja volt, és
fordítva.
Kapcsolja be a készüléket, a lézerfej
forogjon, és jelölje be még egyszer
a lézersugár közepét mindkét felületre.
Kapcsolja ki a műszert.
Mérje meg a különbséget a jelek
között mindkét felületen. A jelölések
közöti különbségnek mindkét felületen
ugyanannyinak kell lennie.
Ha a különbség a két jel között 6,35
mm, vagy kisebb, úgy a lézerfej jól van
kalibrálva.
Ha a különbség a két jel között nagyobb,
mint 6,35 mm, úgy a lézerfejet kalibrálni
kell.
•
•
•
•
•
•
Kapcsolja be a készüléket rögzített fejjel.
Forgassa úgy a fejet, hogy a lézerpontok
a függőleges felületen megjelenjenek.
Mindkét lézersugár közepének függőleges
állását jelölje be. Kapcsolja ki a műszert.
Mérje meg a különbséget a jelek között.
Ha a különbség a két jel között 2,4 mm,
vagy kisebb, a lézerfej jól van kalibrálva.
Ha a különbség a két jel között nagyobb,
mint 2,4 mm, a lézerfejet kalibrálni kell
(szakműhelyben!).
A függőlegesség ellenőrzése
A következő ellenőrzés célja, vajon a lézerfej
függőlegesen irányítja-e a sugarat.
• Állítsa a készüléket kb. 7,5 m-re egy
függőleges felülettől.
• Állítsa a műszert egy állványra, és állítsa
be a fejet függőleges használatra.
• Függesszen egy függőónt a függőleges
felületre.
• Kapcsolja be a készüléket, hogy a lézerfej
forogjon.
• Irányítsa a lézervonalat a függőón
zsinórjára.
• Ha a lézervonal a függőón zsinórral
egybeesik, a lézerfej jól van kalibrálva.
• Ha a lézervonal eltér a függőón zsinórtól,
úgy a lézerfejet kalibrálni kell.
Oldallejtési hiba ellenőrzése
• Állítsa fel úgy a készüléket, hogy az
oldalai legyenek a függőleges felületekre
irányítva.
• Kövesse a pontosan az előzőekben
részletezett lépéseket. Jelölje be
a lézersugár közepét mindkét felületen
a készülék ezen állásában. Fordítsa
el ezután 180 o-kal a készüléket, hogy
még egyszer bejelölhesse a lézersugár
közepét.
• Mérje meg a különbséget a két jelölés
között mindkét felületen. A jelölések
közötti különbségnek mindkét felületen
ugyanannyinak kell lennie.
• Ha a különbség a két jel között 6,35
mm, vagy kisebb, úgy a lézerfej jól van
kalibrálva.
• Ha a különbség a két jel között nagyobb,
mint 6,35 mm, úgy a lézerfejet kalibrálni
kell.
Tisztítás
•
•
•
•
Ellenőrzés kúpossági hibára
A következő teszt célja a lézersugár-lézerfej
viszony ellenőrzése.
• Állítsa a készüléket kb. 7,5 m-re egy
függőleges felülettől.
• Állítsa be a fejet síkbeli használatra.
• A gyors ellenőrzés érdekében kapcsolja be
a lézert forgásra. A készüléknek egyetlen
vonalat kell kivetítenie. Ha dupla vonal
adódik, úgy a lézert kalibrálni kell.
15
Tisztítsa a töltőkészülék házát puha
kendővel. E művelet előtt mindig húzza
ki a hálózati kábelt az elektromos hálózati
dugaljzatból.
Ti s z t í t á s e l ő t t a z a k k u t v e g y e k i
a készülékből.
Gondoskodjon arról, hogy a levegőrések
nyitottak maradjanak, és rendszeresen
tisztítsa a gép házát puha kendővel.
Szükség szerint tisztítsa a lencsét egy
alkoholba mártott fültisztító vattával. Ne
használjon más tisztítószert.
megsemmisítés érdekében vigye az akkut
egy begyűjtőhelyre. Az akkun levő szimbólum
arra utal, hogy az akku semmi esetre sem
tekinthető közönséges házi hulladéknak, mert
rendkívül környezetszennyező, továbbá tűz- és
robbanásveszélyes. Kérjük, ne égesse el!
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
EU-TANÚSÍTÁS
DW073
A DEWALT tanúsítja, hogy ez az elektromos
szerszám megfelel a 98/37/EWG, 89/336/EWG,
73/23/EWG, EN 60335, EN 55014-1, EN 550142, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825 és
EN 61010-1 sz. európai szabványoknak és
irányelveknek.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Hangnyomásszint Lpa dB(A)*:
<70
Hangteljesítmény Lwa dB(A):
A súlyozott eff. rezgésgyorsulás (m/s2): <2,5
*: A munkahelyre vonatkoztatott emissziós
érték.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH
51105. Köln
A kiszolgált szerszám
Minősítő irat száma: US-TUVR-0845
AKKUMULÁTOR
Az akku nagyon hosszú élettartamú. Fel kell
tölteni, ha kapacitása több munkavégzést már
nem tesz lehetővé. A teljes feltöltés könnyen
megoldható. Az akku technikai élettartamának
végén gondoljon környezetére, és biztosítsa az
akku szakszerű elhelyezését.
A DEWALT a következőket ajánlja:
• Süsse ki az akkut úgy, hogy a gépet
nyugalmi helyzetben járni hagyja, majd
vegye ki a szerszámból.
A NiMH és a NiCd akkuk újra hasznosíthatók.
Az újrahasznosítás vagy környezetkímélő
16
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alapvető biztonsági
rendszabályokat, ezzel elkerülheti
a tűzveszély, az elektromos áramütés
és a személyi sérülések lehetőségét.
A következő szabályokat feltétlenül tartsa
be:
•
Általános biztonságtechnika
•
•
•
•
•
•
•
Ta r t s a r e n d b e n a m u n k a h e l y é t .
A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja a szabadban
a gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a jó
megvilágításról. Gyúlékony folyadékok
vagy gázok közelében tilos használni.
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje
az érinkezést fémes részekkel, mint
például csővezeték, fűtőtest, tűzhely, hűtőszekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között, (pl.
magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető
egy leválasztó transzformátor vagy
hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
Tartsa távol a gyermekeket! Gondoskodjon
arról hogy gyermekek a géppel és a kábellel
ne érintkezzenek. 16 évnél fiata-labb
korúak a szerszámot csak megfelelő
szakfelügyelet mellett használhatják.
Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
Mindig a megfelelő szerszámot
használja. A gép rendeltetésszerű
használata e kezelési utasításban van
leírva. Ne használja a szerszámot se
előtétkészülékkel (adapterrel), se túl
nehéz munkákhoz. A jól megválasztott
szerszámok garantálják az Ön személyes
biztonságát, és a jó minőséget.
Figyelem! Más alkatrészek és tartozékok
használata - mint amit a kezelési utasítás
ajánl - nem rendeltetésszerű használatnak
minősül, és balesetveszélyes lehet.
Ápolja gondosan a szerszámot. Tartsa
a szerszámot tisztán és élesen, így
job-ban, biztonságosabban dolgozhat.
Kövesse a karbantartási előírásokat,
•
•
és a szerszámcserére vonatkozó
tudnivalókat. Ellenőrizze rendszeresen
a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha
sérülést tapasztal, azonnal forduljon az
illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz
a szak-szerű javítás érdekében. Ellenőrizze
rendszeresen a hosszabbítókábelt, és
semmi esetre se használja, ha sérült. Tartsa
a kapcsolót szárazon, tisztán, olajtól és
zsírtól mentesen.
Használatbavétel előtt ellenőrizze, nem
sérült-e meg a szerszám, teljesülneke a kifogástalan és rendel-tetésszerű
működés feltételei. Győződjön meg arról,
hogy a forgómozgó részek nincseneke akadályoztatva, és nem sérültek-e.
Valameny-nyi géprész megfelelően legyen
szerelve, ez biztosítja az elektromos
szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberende-zéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cse-réltetni. Ne
használja az elektromos szerszá-mot, ha
a kapcsolója hibás. Károsodott kapcsolót
csak a kijelölt szakszerviz javíthat.
Távolítsa el az akkumulátort. Mindig
vegye ki az akkut a gépből, ha nem
használja, vagy tartozékot cserél.
Kizárólag DEWALT (Black and Decker)
szakszervizben javíttassa az elektromos
szerszámot. Ez az elektromos szerszám
megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Kizárólag DEWALT (Black and
Decker) szak-szervizben szabad a gépet
javíttatni, más e-setben az üzemeltetés
balesetveszélyes lehet.
Kiegészítő biztonsági előírások
a forgólézerhez
•
Ez a lézer a 2. osztályba sorolható
az EN 60825-1: 1994+A11 szabvány
szerint. Ne cserélje ki a lézerdiódát más
típusra. Ha a lézer meghibásodott, csak
szakműhelyben javíttassa.
• A készüléket kizárólag a lézervonal
kivetítésére használja.
A 2. osztályú lézerekre érvényes, hogy
ha a szemet max. 0,25 másodpercig éri
a lézersugár, akkor még nem károsítja.
Általánosságban a szemhéj reflexe elegendő
idő a védelemre. 1 m távolság felett a lézer
megfelel az 1. osztálynak, és mint ilyen, teljesen
biztonságos.
• Soha ne nézzen a lézersugárba direkt, ill.
szándékosan.
17
•
•
•
Ne használja az optikai készüléket
a lézersugárral való szemléltetésre.
Ne állítsa fel olyan helyre a készüléket, hogy
a lézersugár az emberek fejmagasságában
legyen.
Gondoskodjon róla, hogy gyermekek
a lézert ne érinthessék.
személyi károsodáshoz vezethet.
Ne tegye ki az akkut nedves
behatásoknak.
Sérült kábelt azonnal cseréljen ki.
Kiegészítő biztonsági előírások az
akkukhoz
A töltést csak +4 oC, és +40 oC
közötti hőmérsékletű környezetben végezze.
Tűzveszély! Kerülje, hogy az akku
érintkezői fémes tárggyal érintkezzenek,
és ezzel rövidzárlatot okozzanak.
(Pl: az akkut egy szerszámtáskában
tárolva az abban levő szerszámokkal
érintkezhet.)
•
•
Ha az akku tönkrement, gondoljon
a környezetvédelemre, és
gondoskodjon arról, hogy az akku
megfelelő helyre kerüljön.
Az akkufolyadék 35-30 % töménységű
kálium-hidroxid oldat, amely maró hatású.
Ha akkufolyadék kerül a bőrére, öblítse
le azonnal bő, tiszta vízzel. Semlegesítse
az oldatot közepes erősségű savval, mint
pl. citrom, vagy ecet. Ha az akkufolyadék
netán a szemébe jutna, legalább 10 percig
öblítse bő, tiszta vízzel, és utána azonnal
forduljon orvoshoz.
Ne kísérletezzen soha az akku burkolatának
megbontásával.
Ne dobja a tűzbe!
A szerszámon levő adattábla
A szerszámon található adattábla teljes
másolata megtalálható ebben a vásárlói
tájékoztatóban. A szerszámon levő adattábla
a következő piktogrammokat tartalmazza:
Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltőkészüléken és az akkun levő táblák
Figyelem! Lézer.
A töltőn és az akkun levő táblák a következő
jelzéseket tartalmazzák:
Rázkódásveszély
Az akkut tölteni kell.
Az akku fel van töltve.
Az akku fel van töltve.
Az akku lemerült.
Az akku meghibásodott.
Elektromosan vezető tárggyal ne
nyúljon a készülékbe.
Ne töltsön soha sérült akkut.
Olvassa el figyelmesen a kezelési
utasítást a használat előtt.
Csak DEWALT akkukat használjon.
Más akku használata dologi és
18
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és
a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a fogyasztó
részére tör-ténő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint
a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36365 - 17-04-2007
19
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
20
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
21
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
DW073 - - - - - A
LASER 1
©
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising