KA293E | Black&Decker KA293E POWERFILE instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
KA293
518707-57 TR
2
3
4
TÜRKÇE
TEBRİKLER!
Bir Black & Decker aleti seçtiniz. Amacımız, makul
fiyatlarda kaliteli aletler sunmaktır.
Bu aleti yıllarca keyifle kullanacağınızı umut ediyoruz.
3.
KULLANIM AMACI
4.
Black & Decker Powerfile™ elektrikli eğeniz KA293E/
KA293G aşağıdaki uygulamalar için tasarlanmıştır:
ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin
zımparalanması, şekil verilmesi ve rötuşlanması
pas ve korozyonun çıkartılması
fayans kesimi
seramik üzerinde zımparalama ve rötuş yapma (bir
silikon karbür zımpara kayışı kullanılarak)
Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımına
yöneliktir.
5.
GÜVENLİK TALİMATLARI
6.
Uyarı sembolleri
Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller
kullanılmaktadır:
Bu kullanım kılavuzundaki talimatların
izlenmemesi, kişisel yaralanma, can kaybı
veya aletin zarar görmesi riski yaratır.
7.
8.
Elektrik çarpması riskine işaret eder.
9.
Aleti çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Yangın tehlikesi.
10.
Aletinizi tanıyın
•
•
•
•
Uyarı! Şebeke elektriğiyle çalışan aletleri
kullanırken, yangın, elektrik çarpması,
kişisel yaralanma ve malzeme hasarı
riskini azaltmak için aşağıda belirtilenler de
dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri
alınmalıdır.
Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım
kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde
okuyun.
Aleti çalıştırmadan önce, bir acil durumda
aleti nasıl kapatacağınızı bildiğinizden
emin olun.
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra
başvurmak üzere saklayın.
11.
12.
13.
Genel
1.
2.
Çalışma alanını temiz tutun
Sıkışık alanlar veya tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalışma alanı ortamını gözden geçirin
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli
veya ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanı
aydınlatmasının iyi olmasına özen gösterin. Aleti,
örneğin yanıcı sıvılar ve gazların bulunduğu ortamlar
5
gibi yangın veya patlama riski taşıyan yerlerde
kullanmayın.
Çocuklardan uzak tutun
Çocukların, ziyaretçilerin veya hayvanların çalışma
alanına yaklaşmasına veya alete ya da elektrik
kablosuna dokunmasına izin vermeyin.
Uygun şekilde giyinin
Aletle çalışırken bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Bunlar, hareketli parçalara takılabilirler.
Açık havada çalışırken, lastik eldivenler ve kaymayan
ayakkabılar giyin. Uzun saçlı kişilerin, saçlarının
engel teşkil etmesini önlemek için koruyucu saç
örtüsü takması gerekir.
Kişisel korunma
Daima güvenlik gözlükleri takın. Yaptığınız işlemlerin
toz veya uçan nesneler açığa çıkartabileceği
hallerde yüz veya toz maskesi kullanın. Ses
düzeyleri rahatsız edici hale geldiğinde daima
kulaklık takın.
Elektrik çarpmasına karşı korunma
Topraklanmış yüzeylerle (örneğin, borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolapları) vücut temasından kaçının.
Elektrik güvenliği, yüksek duyarlılıklı (30 mA / 30 mS)
bir artık akım cihazı (RCD) kullanılarak daha da
arttırılabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın
Daima sağlam ve dengeli basın.
Her zaman dikkatli olun
Yaptığınız işe konsantre olun. Sağduyulu davranın.
Yorgunken aleti kullanmayın.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin
Üzerinde çalıştığınız parçayı kelepçeler veya
mengene ile sabitleyin. Bu daha emniyetli bir çalışma
olup her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest
kalmasını sağlar.
Toz tahliye donanımını takın
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve üfleme
özelliği olan adaptör varsa onun gerekli aletlere
bağlanmasını ve doğru fonksiyonunu sağlayın.
Ayarlama anahtarlarını çıkartın
Aleti çalıştırmadan önce, ayarlama anahtarlarını
çıkartıp çıkartmadığınızı daima kontrol edin.
Uzatma kabloları
Kullanımdan önce bu kabloları kontrol edin, bir hasar
tespit ettiğinizde onları değiştirin. Aleti açık havada
kullanırken, sadece açık havada kullanıma uygun
olan ve gerekli işaretleri taşıyan uzatma kablolarını
kullanın.
Uygun aleti kullanın
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Ağır hizmet tipi bir aletin yapması
gereken bir işi hafif hizmet amaçlı bir aletle ya da
aksesuar ile yapmayı denemeyin. Alet, öngörüldüğü
kullanım amacı doğrultusunda görevini daha iyi ve
daha güvenli bir şekilde yerine getirecektir. Aleti fazla
zorlamayın.
Uyarı! Bu aletle, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
-
14. Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin
Kullanmadan önce, alette ve elektrik kablosunda
hasar olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol
edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda
ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
Aletin uygun şekilde çalışacağından ve öngörülen
fonksiyonlarını yerine getireceğinden emin olun.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ile aleti
kullanmayın. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
aleti kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu parçaların
Black & Decker yetkili servisinde onarılmasını veya
değiştirilmesini sağlayın. Kesinlikle kendiniz hiçbir
tamir işlemine kalkışmayın.
15. Aletin fişini çekin
Bakım yapmadan, aksesuarlar, ek parçalar veya
aletin veya makinenin bir parçasını değiştirmeden
önce her zaman aletin elektrik şebekesiyle olan
bağlantısını kesin.
16. Yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının
Aleti taşırken parmağınızı açma/kapama düğmesinin
üzerine koymayın. Elektrik şebekesine bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin olun.
17. Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın
Aleti, kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın
veya prizden çıkartmak için kablosundan çekmeyin.
Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan
uzak tutun.
18. Kullanmadığınız aletleri saklayın
Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, kilitli
veya çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde
saklanmalıdır.
19. Aletleri özenle kullanın
Daha iyi performans alabilmek için kesim aletlerini
keskin ve temiz muhafaza edin. Bakım ve
aksesuarların değiştirilmesiyle ilgili talimatlara uyun.
Kolları ve düğmeleri kuru, yağsız ve gressiz tutun.
20. Tamiratlar
Bu alet konusuna ait emniyet talimatlarına uygundur.
Tamir işlemleri sadece orijinal yedek parçalar
kullanılarak yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır;
aksi taktirde bu, kullanıcı için ciddi tehlikelere yol
açabilir.
-
Aleti ahşap iş parçaları üzerinde
kullanmadan önce tercihen bir toz torbası
takın.
Aleti metalden yapılma veya metal içeren
iş parçaları üzerinde kullanmadan önce
toz torbasını mutlaka çıkartın.
Metal iş parçaları ile çalışma sırasında eldiven
takın.
Metal iş parçaları ile çalışma sırasında emniyet
gözlükleri takın.
Bu aleti kullanırken kulaklık takın.
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Bu alet, EN 50144’e göre çifte yalıtımlıdır; bu
nedenle hiçbir toprak kablosuna gerek yoktur.
Uzatma kablosu kullanımı
Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik verilere
bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Kullanmadan
önce, uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime
olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu
ise, uzatma kablosunu değiştirin. Bir kablo makarası
kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın. Aletin
elektrik girişine uygun olmayan veya hasarlı ya da
kusurlu olan bir uzatma kablosunun kullanılması yangın
ve elektrik çarpması riskine yol açabilir.
AMBALAJ İÇERİĞİ
Ambalaj içerisinde aşağıdakiler bulunur:
1 Powerfile Elektrikli Eğe
1 Zımpara kayışı seti
1 Düz kol
1 İnce kol (KA293G)
1 Kıvrık kol(KA293G)
1 Kullanım kılavuzu
Zımpara makineleri için ek güvenlik
talimatları
•
•
•
Çalışma alanında bir şey yemeyin, herhangi bir
içecek veya sigara içmeyin.
Toz partiküllerini ve diğer moloz kalıntılarını
güvenli bir şekilde atın.
Tercihen, zımpara yaparken bir toz maskesi takın.
Zımparalama işleminin ardından tüm tozu güzelce
temizleyin.
Kurşun bazlı olma ihtimali olan boyaları ve zehirli
toz üretebilecek ahşap ve metalleri zımparalarken
özel bir dikkat gösterin:
Kurşun bazlı boya tozlarından ve buharından
korunmanızı sağlamak için tasarlanmış bir toz
maskesi takın ve çalışma sahasında bulunan
veya giren kişilerin de korunmasını sağlayın.
Çocukların veya gebe kadınların çalışma
alanına girmesine izin vermeyin.
•
•
Tüm parçaları dikkatli bir şekilde ambalajından
çıkartın.
Lütfen, aletinizin katalog numarasından sonra gelen
harf ekine bağlı olarak ambalajın içerisinde ilave
öğeler bulunabileceğini unutmayın.
GENEL GÖRÜNÜM (şekil A)
1.
2.
3.
4.
6
Açma/kapama düğmesi
Kesintisiz çalıştırma düğmesi
Yardımcı kol
Düz kol
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kayış gerdirme kolu
Kayış izleme düğmesi
Değişken hız kontrol düğmesi
Toz torbası
İnce kol (KA293G)
Kıvrık kol (KA293G)
•
Zımparalama kayışını (12) kasnağın dışına
kaydırın.
Zımpara kayışının hareket yolunun ayarlanması
(şekil D)
•
•
MONTAJ
Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
Aleti açın.
Kayış izleme düğmesini (6) zımparalama kayışı
kolun uzunluğu boyunca düz ilerleyene kadar
gerektiği şekilde çevirin.
Toz torbasının takılması ve çıkartılması
(Şekil E)
Zımparalama kollarının takılması ve sökülmesi
(şek. B)
Aleti metal parçalar üzerinde kullanmadan
önce, toz torbasını mutlaka çıkartın.
İlk kullanım öncesi zımparalama kolunu alete takmanız
gerekir. Bütün modellerle birlikte bir düz kol (zımparalama
genişliği 13 mm) verilmektedir. Buna ek olarak, KA293G
ile aşağıdakiler verilmektedir:
karmaşık ve ince işler için bir ince kol (zımparalama
genişliği 6 mm)
iş parçasının ortasında zımparalama ve oluk açma
işleri ile sınırlandırılmış alanlara ulaşmak için kıvrık
bir kol
Bu parçalar, aynı zamanda Black & Decker satıcınızdan
aksesuar olarak da temin edilebilir..
Takılması
•
Toz torbasını (8) gösterildiği gibi aletle hizalayın.
•
Toz torbasını yerine oturana kadar aletin üzerine
kaydırın.
Çıkartılması
•
Toz torbasını (8) aletin arka tarafına ve dışarıya
doğru çekin.
KULLANIMI
Takılması
•
Kayış gerdirme kolunun (5) konum (B)’de gösterildiği
şekilde olduğundan emin olun.
•
Kayış izleme düğmesini (6) gevşetin ve sökün.
•
Yayı (11) tutan bandı sökün (eğer mevcutsa).
•
Yayın montaj deliğinde mevcut olup olmadığını
kontrol edin.
•
Kolu (4) gösterildiği gibi konumlandırın.
•
Kayış izleme düğmesini (6) takın ve kol aletle aynı
hizaya gelene kadar sıkın.
Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin.
Aşırı yüklenmeyin.
Değişken hız kontrolü (şek. F)
Değişken hız kontrolü, aletin hızını üzerinde çalıştığınız
malzemeye göre ayarlamanıza olanak tanır. Bir ince
kumtaşı kullanırken, plastik veya seramik üzerinde
çalışırken ve boyalı veya vernikli yüzeyleri çıkartırken
düşük bir devir kullanın. Kalın bir kumtaşı kullanırken
ve çok sayıda malzemeyi çıkartırken yüksek bir devir
kullanın.
•
Kontrol düğmesini (7) istediğiniz ayara getirin.
Çıkartılması
•
Zımparalama kayışını (eğer mevcutsa) aşağıda
gösterildiği şekilde çıkartın.
•
Kayış izleme düğmesini (6) gevşetin ve sökün.
•
Kolu çıkartın.
Açılması ve kapatılması (Şekil G)
•
•
Yayı (11) gevşetmemeye dikkat edin.
•
Zımparalama kayışlarının takılması ve
sökülmesi (şek. C)
Takılması
•
Kayış gerdirme kolunu (5) ön konuma (A) getirin.
•
Zımparalama kayış yüzünün iç tarafındaki okların
mahfazadaki oklarla (15) aynı yönde olduğundan
emin olun.
•
Zımparalama kayışını (12) mahfaza üzerindeki
yuvaya kaydırarak ön kasnak (13) ve arka kasnağa
(14) yerleştirin.
•
Kayış gerdirme kolunu (5) arka konuma (B) getirin.
•
Kayış izlemeyi aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.
•
Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine (1)
basın.
Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini
bırakın.
Sürekli çalıştırma için:
Açma/kapama düğmesine (1) basın.
Kesintisiz çalıştırma düğmesine (2) basın.
Açma/kapama düğmesini bırakın.
Kesintisiz çalışma konumundayken aleti kapatmak
için açma/kapama düğmesine (1) basın ve bırakın.
Toz torbasının boşaltılması (şekil E)
Toz torbası her 10 dakikalık kullanımın ardından
boşaltılmadır.
•
Toz torbasını (8) aletin arka tarafına ve dışarıya
doğru çekin.
•
Uç kısmını tutun ve içerisindekileri boşaltmak için
toz torbasını sallayın.
•
Toz torbasını alete yeniden takın.
Çıkartılması
•
Kayış gerdirme kolunu (5) ön konuma (A) getirin.
Gerekirse, toz torbası çerçevesinden çıkartılıp yıkanabilir.
Yerine takmadan önce kuruyana kadar bekleyin.
7
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Özel uygulamalar
Kıvrık kol (şek. H)
•
İş parçasının ortasında zımparalama ve oluk açma
işleri ile sınırlandırılmış alanlara ulaşmak için
A kısmını kullanın. Kıvrımlı yüzeyler için B bölümünü
kullanın.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Düz kol (şek. I)
•
Oluk açma veya bağlantı oluşturma işleri ile genel
işler için normal veya ince kolu kullanın.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen adreste bulunan
bölgenizdeki Black & Decker merkeziyle temas kurarak
size en yakın yetkili servisin adresini öğrenebilirsiniz.
Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin
listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz:
www.2helpU.com.
İnce kol (şek. J)
•
Daha ince detaylar için, kesme ve oyma işlemleri
için ince kolu kullanın.
Yararlı tavsiyeler
•
•
•
•
•
•
•
Aleti daima iki elinizle tutun.
Alete çok fazla baskı uygulamayın.
Zımparalama kayışının durumunu düzenli olarak
kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin.
Her zaman ahşabı damar yönünde zımparalayın.
Yeni boya katlarını başka bir kat vurmadan önce
zımparalarken hassas zımpara kağıdı kullanın.
Çok bozuk yüzeylerde veya boya katlarını kazırken
kaba zımpara kağıdıyla başlayın. Diğer yüzeylerde
orta kabalıkta kağıtla başlayın. Her iki durumda
da, pürüzsüz bir yüzey için dereceli olarak hassas
zımpara kağıdına geçin.
Mevcut aksesuarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için
satış noktalarına danışın.
Teknik veriler
Voltaj
Giriş gücü
Kayış hızı
Ağırlık
KA293G
230
350
900 - 1 400
1,6
KA293E/KA293G
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu teyit eder: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
EN 501442’ye göre ölçülen ses basıncı düzeyi:
88 dB(A)
LpA (ses basıncı)
LWA (akustik güç)
101 dB(A)
Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden
önce aleti kapatıp fişini çekin.
•
KA293E
230
350
900 - 1 400
1,6
AT UYGUNLUK BEYANATI
BAKIM
•
VAC
W
m/dak
kg
Ses basıncının 85 dB(A)’yı aştığı hallerde her zaman
kulaklık takın.
Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir
fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
EN 50144’e göre el/kol ağırlıklı titreşim değeri:
< 2,5 m/s2
Brian Cooke
Mühendislik Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
ÇEVRENİN KORUNMASI
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Garanti
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde
kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
8
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder;
ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet
veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah.Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
9
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092768 - 21-01-2009
10
11
Download PDF

advertising