DW720K | DeWalt DW720K RADIAL ARM SAW Type 3 instruction manual

Pilarka tarczowa, promieniowa
górnowrzecionowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
559011-63 PL
DW720
2
3
4
5
6
7
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wstęp
Parametry techniczne pilarki DW 720
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
Komplet wyrobu
Budowa pilarki DW720
Przygotowanie pilarki do pracy
Ogólne zasady bezpiecznej pracy elektronarzędziami Zasady bezpiecznej pracy pilarką
tarczową
Obsługa pilarki DW720
Konserwacja pilarki DW720
Elektronarzędzia wycofane z eksploatacji i ochrona środowiska naturalnego
Gwarancja DEWALT
8
1. Wstęp.
2. Parametry techniczne pilarki DW 720
Pilarka tarczowa, górnowrzecionowa,
ramieniowa DW720 jest urządzeniem
profesjonalnym, przeznaczonym do użytku w
zakładach obróbki drewna.
Łatwa obsługa i prosty sposób regulacji
parametrów pracy pilarki a także możliwość
obrotu i pochylania glowicy pozwalają na
precyzyjne wykonywanie skomplikowanych cięć
pod różnymi kątami.
Nr katalogowy
Pobór mocy
Moc użyteczna
Napięcie zasilania
Max. średnica piły
tarczowej
Otwór piły tarczowej
Średnica wału
Obroty biegu jałowego
(50Hz)
Obroty biegu jałowego
(60Hz)
Głębokość cięcia 90°
Głębokość cięcia 45°
Max. szer. cięcia
poprzecznego materiału o
grubości 25mm
Max. szerokość cięcia
ukośnego (kąt 45°)
materiału o szerokości
25mm:
- na prawo
- na lewo
Max. szer. cięcia
poprzecznego
Max. szer. cięcia
podłużnego
Wymiary gabarytowe
Przyłącze odciągu trocin
Masa pilarki
Elektronarzędzia marki DEWALT mają za sobą
bogatą ponad 70-letnią tradycję stosowania
będąc zawsze odzwierciedleniem najnowszych,
światowych tendencji na polu rozwiązań
technicznych. Wszystkie elektronarzędzia
DEWALT, na etapie projektowania przechodzą
szereg wnikliwych prób i testów i dopiero po
ich pozytywnym zakończeniu, kierowane są do
produkcji seryjnej.
Aby praca elektronarzędziami D E WALT
przebiegała zawsze w sposób bezpieczny,
była wydajna i sprawiała satysfakcję należy
przestrzegać następującej kolejności
postępowania:
• najpierw należy zapoznać się z treścią
instrukcji obsługi
• następnie poznać dokładnie budowę całego
urządzenia oraz zasady funkcjonowania
poszczególnych jego zespołów
• potem, wybrać odpowiednie narzędzie
robocze i ustawić właściwe parametry
pracy.
Należy zawsze pracować bez pośpiechu,
z rozwagą zachowując wszystkie, zasady
bezpieczeństwa.
DW720
1450W
1100W
230V~
250mm
30mm
20mm
2800/min
3400/min
68mm
50mm
380mm
245 mm
260mm
380mm
640mm
148x95x150mm
100mm
52,5kg
W wyposażeniu fabrycznym pilarki znajduje
się: piła tarczowa o zębach z węglików, osłona
ochronna piły tarczowej, narzędzia montażowe,
wyzwalacz zanikowo-prądowy.
W niniejszej instrukcji obsługi umieszczono
następujące oznaczenia:
Uwaga: w przypadku nieprzestrzegania
zaleceń instrukcji obsługi,
niebezpieczeństwo spowodowania
wypadku, zagrożenie dla życia
albo możliwość uszkodzenia
elektronarzędzia.
Uwaga: napięcie elektryczne!
Uwaga: ostre krawędzie!
9
3. Deklaracja zgodności z
dyrektywami Unii Europejskiej
4. Komplet wyrobu (RYS. A1 i A2).
Opakowanie fabryczne zawiera:
- zmontowaną wstępnie pilarkę
- 5 części stolika roboczego
- 1 przykładnie
- 4 podpory stołu
- 1 korbę mechanizmu zmiany położenia
(wysokości) ramienia pilarki
- 1 silnik, głowicę pilarki i prowadnicę wraz z
wyłącznikiem zanikowo-prądowym
- 1 piłę tarczową
- 1 osłonę piły tarczowej
- 1 torebkę z następującymi przedmiotami:
- 8 szt. śrub M8x30 (łeb stożkowy z
nacięciem podłużnym), 8 szt. podkładek
„Belleville”, 8 szt. nakrętek M8, 8 szt.
podkładek płaskich D8
- 2 torebki z następującą zawartością:
- 1 klucz uniwersalny
- 1 klucz oczkowo-płaski
- 1 klucz nasadowy 13mm
- 5 szt. kluczy trzpieniowych
sześciokątnych (2,5; 3; 4; 5; 8 mm)
- 1 śruba o łbie z nadęciem krzyżowym
- 4 wkręty bez łba z czopem walcowym
M10x16
- 4 nakrętki M10
- 4 podkładki „Belleville“ D10
- 6 szt. śrub M8x30 (łeb stożkowy, z
nacięciem podłużnym
- 6 szt. podkładek „Belleville“ D8
- 6 szt. nakrętek M8
- 6 podkładek płaskich D8
- 1 obejma mocująca przewód
zasilający
- 1 wspornik mocowania przewodu
zasilającego
- 2 elementy ustalające położenie stołu
- 2 zaciski dla sprężyny ruchu
powrotnego
- instrukcję obsługi wraz z rysunkiem
złożeniowym i gwarancją
Frima DEWALT deklaruje, że pilarka DW720
spełnia wymogi następujących dyrektyw i
norm: 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN61029, EN55104, EN55014,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
Lpa (Poziom dźwięku A) 83,7 dB(A)
Lwa (Moc akustyczna) 90,7 dB(A)
/Zgodnie z 86/188/EWG i 89/392/EWG zmierzone wg.DIN 45635/.
Wartość skuteczna przyspieszenia
oddziaływującego na ręce operatora
zmierzona zgodnie z DIN45675:
<2,5 m/s2
TUV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Gerauen Stein
D-51105 Koln
Germany
Zertyfikat-Nr BM951144201
Dyrektor ds. Rozwoju Produktu
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Kiinger Strasse 40
D-65-510 Idstein, Niemcy
08-11-1999
Ze względu na hałas wywołany pracą urządzenia
zaleca się noszenie na uszach specjalnych
osłon ochronnych.
Minimalne zabezpieczenie sieci elektrycznej
dla elektronarzędzi zasilanych napięciem 230V
- bezpiecznik 10A.
Po wyjęciu pilarki z opakowania należy
sprawdzić czy żaden z jej elementów jak
również żadna z dołączonych części nie zostały
uszkodzone podczas transportu.
10
5. Budowa pilarki DW 720
(RYS. A1 i A2),
6. Przygotowanie pilarki do pracy
Przed rozpoczęciem montażu i
regulacją pilarki należy sprawdzić
czy jej wyłącznik znajduje się w
położeniu zerowym oraz czy wtyczka
zasilająca jest wyciągnięta z gniazda
sieciowego!
Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa
prosimy zastosować następującą kolejność
postępowania (Rys.A):
- wyjąć z kartonu fabrycznego wszystkie
elementy za wyjątkiem ramienia (12)
- zablokować ramię (12) za pomocą dźwigni
(10)
- przewrócić karton i ostrożnie wyjąć ramię
pilarki
- ustawić ramię we właściwym położeniu
Pilarka tarczowa DW720 przeznaczona
jest do stosowania w zakładach obróbki
drewna. Jej konstrukcja pozwala na precyzyjne
przecinanie materiału zarówno w kierunku
poprzecznym jak i podłużnym a także pod
kątem, w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
Dzięki możliwości zastosowania specjalnego,
dodatkowego oprzyrządowania, pilarka
DW720 pozwala na wykonanie wszystkich
zadań jakie mogą pojawić się w zakładzie, w
którym drewno jest podstawowym surowcem
produkcyjnym. W celu zachowania pełnego
bezpieczeństwa pracy wszystkie, ważne
dźwignie obsługowe wyposażone zostały w
podwójne zabezpieczenie. Prosimy zwrócić
uwagę na poniższe zestawienie elementów
budowy pilarki.
UWAGA! Pilarka musi być zawsze
ustawiona stabilnie i wypoziomowana.
Pilarka tarczowa DW720 jest zbudowana z
następujących zespołów i elementów:
Montaż korby mechanizmu zmiany
wysokości położenia pilarki (RYS. A1).
* Korbę (11) umocować na kolumnie (8)
za pomocą śruby o łbie z nacięciem
krzyżowym.
Rys. A1
1. wylącznik
2. uchwyt
3. osłona piły
4. z m o n t o w a n a n a s t a ł e p ł y t a s t o ł u
roboczego
5. przedłużenie stołu roboczego
6. przykladnia
7. elementy ustalające położenie stołu
roboczego
8. kolumna
9. zapadka blokująca obrót ramienia
10. dźwignia blokująca obrót ramienia
11. korba ustawiania wysokości położenia
ramienia
12. ramię
13. pokrywa
Montaż głowicy pilarki na ramieniu
prowadzącym (RYS. A1, A2 i B).
* Obracać korbą (11) w kierunku wskazania
„+” do momentu aż ramię (12) znajdzie się
w najwyższym położeniu (Rys. A1).
* Wykręcić dwie śruby (24) a następnie zdjąć
pokrywę (13) (Rys. B).
* Przetrzeć powierzchnię prowadzącą (25)
wełną stalową a następnie oczyścić z kurzu
za pomocą suchej ściereczki (Rys. B).
* Upewnić się, że blokada (15) jest
poluzowana (Rys. A2).
* Wprowadzić ostrożnie lożyska prowadzące
(26) na bieżnię ramienia.
* Sprawdzić ruch głowicy pilarki wzdłuż
bieżni.
* Sprawdzić czy blokada ruchu głowicy
wzdłuż bieżni funkcjonuje w sposób
prawidłowy.
* Założyć bezzwłocznie pokrywę (13).
Rys. A2
14. zderzak
15. blokada ruchu wzdłużnego głowicy
16. glowica
17. silnik
18. listwy stołu
19. dźwignia blokady pochylenia głowicy
20. skala pochylenia głowicy
21. zapadka blokady pochylenia głowicy
22. sanie głowicy pilarki
23. podpora przewodu zasilającego
Montaż podpory i mocowania przewodu
zasilającego (RYS. A2 i C)
* Podporę (23) umieścić w otworze (27)
* Umocować przewód zasilający (28) w
uchwycie (29) z boku ramienia pilarki
11
UWAGA! Ramię pilarki musi mieć
możliwość swobodnego ruchu w górę
i w dół oraz w prawo i w lewo,
*
Montaż stołu roboczego pilarki
(RYS. D1-D5).
Montaż podpór stołu roboczego (Rys. D1).
Podpory stołu roboczego pilarki należy
przykręcić za pomocą śrub M10x16 i nakrętek
oraz podkładek Belleville D8 oraz podkładek
Belleville D8 które należy umieścić od strony
przedniej a nei od tylnej (patrz rysunek).
* Zmontować podporę (30) z lewej strony
podstawy
* Zmontować podporę (32) z prawej strony
podstawy
* Śrub nie należy jeszcze dokręcać zbyt
mocno.
środkowej podpory tak aby dotknęła
powierzchni poziomicy.
Dokręcić mocno śruby.
Montaż elementów stołu roboczego
(Rys. D1 i D4).
Standardowe położenie elementów
składowych stołu roboczego pilarki
pokazane zostało na rysunku D4.
W zależności od długości dęcia przekładnia
(6) może być umieszczona również pomiędzy
listwami (18).
* Najpierw należy położyć na podstawowej
ramie stołu roboczego element (4) w taki
sposób aby otwory w środkowej części
elementu znalazły się ponad śrubami
regulacyjnymi środkowej podpory stołu
(patrz rysunek).
* Element (4) stołu przymocować za pomocą
śrub M8x30 zakladając płaskie podkładki
D8 od góry i podkładki Belleville D8 od
dołu.
* Dokręcić mocno, ręką śruby mocujące
element (4) stołu, za wyjątkiem pięciu śrub
przednich i śruby znajdującej się w dużym
otworze położonym centralnie.
* Położyć na ramie (31) przykładnie (6) i
listwy (18). (Rys. D1).
* Zmontować na końcach podpór prostych
(30) i (32) elementy ustalające (7)
(Rys. D4).
* Mocno dociągnąć elementy ustalające.
* Dokręcić mocno wszystkie śruby mocujące
elementy składowe stołu roboczego.
Ustawienie położenia zewnętrznych podpór
stolika roboczego za pomocą wału silnika
pilarki. (Rys. A1 i D2).
* Poluzować dźwignie pochylania głowicy
(19) i odciągnąć zapadkę (21) pochylania
głowicy (Rys. D2).
* Obrócić silnik w położenie pionowe i
unieruchomić jego pozycję za pomocą
zapadki (21) i dźwigni (19).
* Poluzować dźwignię obrotu ramienia (10)
(Rys. A1) i obrócić ramię tak aby wal (33)
znalazi się w położeniu bezpośrednio
ponad przednim końcem jednej z podpór
prostych stołu roboczego pilarki.
* Opuścić ostrożnie głowicę pilarki tak
aby wał silnika dotknął powierzchni
podpory; dokręcić ręką odpowiednią śrubę
podpory.
* Powtórzyć czynności w z tyłu podpory jak
również w stosunku do pozostałych podpór
stołu.
* Ponownie skontrolować położenie podpór
za pomocą wału silnika.
* Mocno dokręcić śruby mocujące podpory.
* Ponownie ustawić ramię pilarki w centralnym
położeniu i zablokować jego ruch.
Montaż elementów przedłużających
powierzchnie stołu roboczego (Rys. D5 i D6).
* Zmontować listwy podpierające (36) i (37)
na spodniej, lewej części elementu (4) stołu
roboczego. (Rys. D5).
* Położyć element przedłużający (5) na
wystającej części podpór (Rys. D8).
* Sprawdzić czy obydwa elementy stołu
znajdują się w jednej płaszczyźnie a
następnie przymocować element
przedłużający za pomocą śrub, podkładek
i nakrętek, umieszczając je w odpowiednich
szczelinach otworów (Rys. D6).
* Wkręcić dwie odpowiednie śruby w przednią
cześć elementu (4) stołu roboczego.
Ustawienie środkowej podpory stolika roboczego
(Rys. D3).
* Położyć poziomicę na podporach (30) i
(32).
* Poluzować śruby (34) środkowej podpory
(35) stolika roboczego.
* Za pomocą klucza trzpieniowego
sześciokątnego ustawić położenie
Uwaga! Obydwa elementy stołu
muszą w tylnej części leżeć w jednej
płaszczyźnie.
12
Kontrola prostopadłości położenia piły tarczowej
w stosunku do powierzchni stołu roboczego.
(Rys. A2, E3)
* Głowicę pilarki ustawić na ramieniu w
położeniu środkowym i zablokować jej
położenie zaciągając mocno zapadkę
blokady (15) (Rys. A2).
* Przyłożyć pióro stalowego kątownika (45)
do powierzchni piły tarczowej (Rys, E3).
* Ustawić prostopadłe położenie piły
tarczowej w następujący sposób:
* zdjąć pierścień ustalający (45) poprzez
poluzowanie dwóch śrub (47)
* poluzować wszystkie dostępne w ten sposób
śruby z ibem o wgłębieniu sześciokątnym
* włożyć do wału silnika klucz trzpieniowy
sześciokątny i stukając delikatnie w tarczę
piły spowodować aby swoją powierzchnią
przylgnęła do pióra kątownika.
* dokręcić mocno śruby.
Piła tarczowa (RYS. E1-E6).
Montaż piły tarczowej (Rys. E1).
*
*
*
Uwaga! Zęby nowej piły tarczowej są
bardzo ostre. Nieostrożne chwycenie
piły może spowodować poważne
skaleczenie!
Strzałka umieszczona na korpusie silnika
wskazuje na kierunek obrotu wału.
Przytrzymując wał silnika (38) za pomocą
klucza trzpieniowego sześciokątnego
należy odkręcić nakrętkę (39) obracając ją
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Do tego celu należy użyć klucza
uniwersalnego (40).
Założyć na wał pilę tarczową pomiędzy
kołnierzami dociskowymi, wewnętrznym(43)
i zewnętrznym (42). Montując pilę tarczową
należy zwrócić uwagę czy dolne zęby są
skierowane ku tylnej części pilarki.
Uwaga! Jest szczególnie ważne aby
dokręcić mocno środkową śrubę o łbie
z wgłębieniem sześciokątnym.
Uwaga! Należy sprawdzić czy
nakrętka (39) przylega do powierzchni
zewnętrznego kołnierza zaciskowego
płaską stroną na której wykonane
zostało podebranie (44) w formie
pierścienia! (Rys. E1).
*
*
Założyć ponownie pierścień ustalający
(46).
Kontrola zachowania kata prostego pomiędzy
przykładnia stołu i poprzecznym kierunkiem
ruchu piły, (Rys. E4 i E5)
* Zablokować położenie piły w pobliżu
przykładni (Rys. E5)
* Położyć kątownik (45) na kawałku drewna i
dosunąć go do przykładni tak aby jego pióro
dotknęło tarczy piły (patrz rys.)
* Odblokować zapadką możliwość
ruchu głowicy wzdłuż ramienia pilarki
i przesuwając głowicę sprawdzić czy
piła tarczowa przesuwa się cały czas
równolegle do kierunku wyznaczonego
przez pióro kątownika
Jeżeli konieczne jest dokonanie regulacji
należy postępować następująco:
* poluzować blokadę (10) przy jednoczesnym
zablokowaniu zapadki w położeniu 0°
(Rys. E5).
* poluzować nakrętki zabezpieczające (48)
po obu stronach ramienia (Rys. E5)
* Aby dokonać regulacji położenia ramienia
w kierunku „na lewo“ należy poluzować
wspornik prawej strony ramienia i dokręcić
mocno wspornik z przeciwnej strony.
Dokręcić nakrętkę (39) obracając ją w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
Kontrola równoległego położenia ramienia
pilarki w stosunku do powierzchni stołu
roboczego. (Rys. A2, D3, i E2)
* Unieruchomić głowicę pilarki w przednim
położeniu zaciągając mocno zapadkę
blokady (15) (patrz rys. A2).
* Opuścić piłę tarczową tak aby jej zęby
dotknęły powierzchni stołu (4)(Rys.E2).
* Poluzować dźwignie (9) i (10) (Rys. A1).
* Obrócić ramie pilarki na prawo i lewo
sprawdzić czy przez cały czas piła tarczowa
dotyka powierzchni stołu (4).
* Jeżeli tak nie jest dokonać regulacji za
pomocą przedniej śruby (34) (Rys. D3).
* Czynność powtórzyć po ustawieniu glowicy
pilarki w tylnym położeniu, na ramieniu
i jeżeli zachodzi potrzeba, dokonać
ustawienia tylną śrubą regulacyjną.
13
*
*
Aby dokonać regulacji położenia ramienia
w kierunku „na prawo” należy poluzować
wspornik lewej strony ramienia i dokręcić
mocno wspornik z przeciwnej strony.
Ustawienia należy dokonywać powoli,
małymi krokami i kontrolować położenie piły
w gdy zaciągnięte są blokady (9) i (10).
W celu dokonania montażu i odpowiedniej
regulacji należy:
* poluzować blokadę (19) oraz wyciągnąć
zapadkę blokady (21) (Rys. D2) aby obrócić
głowicę pilarki i uzyskać możliwie wygodny
dostęp do wału silnika (Rys. F3).
* zdjąć nakrętkę skrzydełkową osłony piły
(59) oraz podkładkę (60) * poluzować śrubę
zabezpieczającą (61) i obrócić zaczep
(62) w kierunku przeciwnym do mchu
wskazówek zegara tak aby podtrzymywana
sprężyną osłona (54) mogła być zdjęta z
podpory (63) (Rys.F2)
* zdjąć dwie sprężyny (64) z górnej części
osłony
* obrócić tylną cześć osłony piły (54) (Rys.
F2)
* opuścić całą osłonę ponad tarczą piły (Rys.
F3)
* umocować osłonę używając w tym celu
pierścienia (60) i nakrętki skrzydełkowej
(59) (Rys. F3)
* ustawić tylną część osłony (54)
podtrzymywaną sprężynami oraz zaczep
(62) w poprzednim położeniu (Rys, F2).
Aby zdjąć osłonę ochronną należy postępować
tak samo, odwracając kolejność wymienionych
czynności.
Wsporników nie nałeży obracać zbyt
mocno!
*
Na zakończenie należy mocno dokręcić
nakrętki blokujące (48)
Kontrola zachowania kata prostego pomiędzy
piła tarczowa i przykładnia stołu. (Rys. E6)
* Poluzować blokadę głowicy pilarki (49) a
następnie nacisnąć zapadkę (50).
* Obrócić silnik o 90°(por. rys.).
* Jeżeli mocowanie silnika wykazuje luz
należy dokręcić mocno nakrętkę (51).
* Ustawić pilę tarczową naprzeciwko
przykładni i sprawdzić równoległość
położenia.
* W przypadku konieczności dokonania
korekty należy:
* Poluzować dwie śruby (52) znajdujące się
po przekątnej, pod glowicą pilarki
* Wsunąć klucz trzpieniowy sześciokątny w
gniazdo wału silnika.
* Ustawić właściwe położenie piły tarczowej
i mocno dokręcić śruby (52).
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo
ostre. Prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności!
Montaż i ustawienie osłony piły tarczowej.
(Rys. F1-F5)
Osłona (3) piły tarczowej jest zespołem
wielozadaniowym i spełnia następujące funkcje
ochronne (Rys. F1):
* osłanianie piły od góry /osłona stała (53)/
(Rys.G1) i osłanianie piły od tyłu /ruchoma
osłona z mechanizmem sprężynowym (54)/
(Rys.F2)
* miejsce przyłączania zewnętrznego odciągu
trocin, (55) dla cięcia poprzecznego i
wzdłużnego
* przytrzymywanie materiału /dociskacz (56)/
podczas cięcia wzdłużnego
* wąska osłona /ustawiany palec osłonowy
(57)/ wykorzystywana podczas cięcia
poprzecznego
* zabezpieczenie przed zakleszczeniem piły
/klin rozdzielczy (58)/ używane podczas
cięcia wzdłużnego
Ustawianie osłony piły (Rys.F2-F5)
Ustawianie klina rozdzielczego dla ciecia
wzdłużnego.
Po poluzowaniu dwóch pokręteł (65)
należy opuścić klin rozdzielczy tak aby jego
zakończenie znalazło się na wysokości około.
10 mm ponad powierzchnią stołu roboczego
pilarki (Rys. F2 i F4).
Uwaga! Klin rozdzielczy musi być
zawsze ustawiony bardzo dokładnie;
odległość pomiędzy wieńcem zębów
piły i lukiem klina (58) musi wynosić od
1 do 3 mm (Rys. F4).
Ustawianie docisku materiału dla ciecia
wzdłużnego i skośnego (Rys. F5)
* Poluzować pokrętło (66) i opuścić ramię (67)
tak aby sprężynujący docisk (68) dotknął
powierzchni przecinanego materiału.
* Ostrze (56) docisku musi znajdować się o
3 mm poniżej powierzchni przecinanego
14
*
elementu a jego kąt musi być taki jak
pokazane to zostało na rysunku F5.
Dła cięcia wzdłużnego skośnego należy
poluzować śrubę (69) z gniazdem
wewnętrznym sześciokątnym i ustawić
docisk pod wymaganym katem.
(Rys. G3).
Skala pomiarowa pochylenia głowicy
(Rys. G4)
* Najpierw należy skontrolować wskazanie
skali (20) /wskazanie powinno wynosić 0°/
gdy piła tarczowa ustawiona jest w pozycji
pionowej.
* Jeżeli tak nie jest należy dokonać stosownej
korekty poluzowując w tym celu śruby (47)
a następnie ustawiając wskaźnik dokładnie
w miejscu 0° na skali.
Ustawienie klina rozdzielczego, wąskiej osłony
piły i docisku dla poprzecznego ciecia materiału
(Rys. F2)
* Dla cięcia poprzecznego nałeży unieść do
góry klin rozdzielczy oraz docisk.
* Poluzować dźwignię (70) tak aby wąska
osłona (57) przesunęła się tuż nad
powierzchnię przecinanego materiału
z następnie dźwignią (70) zaciągnąć
blokadę.
Skala pomiarowa płożenia ramienia pilarki
(Rys. G5)
* Najpierw należy skontrolować wskazanie
skali (76) /wskazanie powinno wynosić 0°
gdy ramię pilarki ustawione jest w położeniu
do ciecia poprzecznego prostopadłego/.
* Jeżeli tak nie jest należy dokonać stosownej
korekty za pomocą śruby (78)tak aby
wskaźnik (77) wskazał dokładnie wartość
0° na skali.
Korekta wskazań skali pomiarowej
(Rys. G1-G5)
Skała ciecia wzdłużnego
Cięcie wzdłużne może być realizowane
przy dwóch położenia głowicy pilarki. Każde
z położeń wymaga określonego kierunku
posuwu:
* ruch głowicy z prawej strony ku lewej
(Rys. G1)
* ruch głowicy z lewej strony ku prawej
(Rys. G2)
* Położenie wskaźnika (71) pokazującego
na skali (72) szerokość cięcia może
być skorygowane, jeżeli wskazania nie
pokrywają się z rzeczywistością (Rys. G3).
W celu dokonania korekty nałeży:
* przesunąć przykładnie w tylne położenie
* przyłożyć do przykładni klocek drewna
o szerokości 24mm podryglwać blokadę
(49) głowicy pilarki i nacisnąć zapadkę (50)
(Rys. H1) a następnie przesunąć silnik w
położenie wyjściowe (Rys. G1)
* przesunąć głowicę wzdłuż ramienia pilarki
tak aby piła tarczowa znalazła się na
krawędzi materiału
* połuzować dwie śruby (73) i przesunąć
wskaźnik (71) tak by krawędź; wskaźnika
wskazała na dolnej skali szerokość
wzorcowego kawałka drewna (Rys. G3)
* okręcić mocno dwie śruby (73) (Rys. G3)
* stawić silnik w położeniu wyjściowym
* odnieść osłonę ochronną tak aby piła
tarczowa dotknęła czoła przykładni;
wskaźnik (75) powinien pokazać teraz na
górnej skali wartość „0”
* jeżeli tak nie jest należy dokonać ustawienia
Zderzak głowicy pilarki (Rys. A2, H1 i H2)
Zderzak (14) głowicy pilarki musi być ustawiony
w taki sposób aby zapobiec uderzaniu
łożysk głowicy pilarki o zakończenie bieżni.
(Rys. A2).
W tym celu należy:
* przesunąć głowicę możliwie do tyłu a
następnie cofnąć o o., 5 mm i zablokować
położenie zapadką blokującą (15) (Rys.
A2).
* poluzowując nakrętki (79) w przedniej
szczelinie (80} zderzaka (14), ustawić
zderzak w taki sposób aby gumowe
zakończenie zderzaka (81) zetknęło o się z
powierzchnią silnika w miejscu pokazanym
na rysunku H1).
Dokręcić mocno nakrętki (79)
Uwaga! Podczas cięcia poprzecznego
jedną z nakrętek należy wkręcić w
przedniej a jedną w tylnej szczelinie
zderzaka (Rys, H2).
Montaż sprężyny powrotnej (Rys. J)
* Sprężynę powrotną (82) należy zmontować
z tylu, za zderzakiem głowicy (14) za
pomocą dołączonych do kompletu śrub
a następnie umocować koniec linki za
pomocą śruby (83) na obudowie zapadki
blokującej (15).
15
7. Ogólne zasady bezpiecznej
pracy elektronarzędziami.
Zasady bezpiecznej pracy
pilarką tarczową.
5.
6.
Uwaga! Podczas używania elektronarzędzi
istnieje możliwość powstania pożaru, porażenia
prądem elektrycznym lub spowodowania
wypadku. Dlatego należy zawsze przestrzegać
wszystkich zasad bezpiecznej pracy.
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze
przeczytać wnikliwie całą instrukcję obsługi
dołączoną i podczas pracy zachowywać
wszystkie zawarte w niej zalecenia.
7.
1. M i e j s c e p r a c y m u s i b y ć z a w s z e
uporządkowane. Brak porządku w miejscu
pracy może prowadzić do wypadku.
Wszystkie narzędzia powinny mieć swoje
stałe miejsce. Niedopuszczalne jest
układanie narzędzi jedne na drugich.
2. Należy zawsze zwracać uwagę na warunki
otoczenia, w których wykonywana jest
praca. Oświetlenie miejsca pracy powinno
być naturalne, dzienne, górne. W przypadku
konieczności zastosowania oświetlenie
sztucznego natężenie jego powinno
wynosić 300 luksów (lx).
Do oświetlenia miejsca pracy elektronarzędzi
nie wolno używać świetlówek.
Elektronarzędzi nie wolno narażać na
opady atmosferyczne; nie wolno ich używać
w wilgotnym otoczeniu; nie wolno pracować
nimi w pobliżu palnych cieczy i gazów.
3. Dla pełnego bezpieczeństwa pracy należy
unikać stykania się ciała z przedmiotami
uziemionymi jak np. rury, kaloryfery,
kuchenki, lodówki.
W przypadku gdy praca musi być
wykonana w ekstremalnie niekorzystnych
warunkach (wysoka wilgotność otoczenia,
powstawanie dużej ilości metalowego pyłu
itp.) bezpieczeństwo elektryczne należy
podwyższyć podłączając urządzenie
poprzez transformator separacyjny lub
wyłącznik ochronny prądowy (wyłącznik
ochronny różnicowy) /należy zasięgnąć
porady specjalisty elektryka/.
4. Osobom postronnym nie wolno pozwalać
na zbliżanie się do miejsca pracy. Osobom
nie zajmującym się pracą nie wolno
dotykać elektronarzędzi ani przewodów
zasilających. Osoby te powinny znajdować
8.
9.
10.
11.
12.
13.
16
się w bezpiecznej odległości od miejsca
pracy.
Elektronarzędzia należy przechowywać w
suchym miejscu, położonym wysoko, poza
zasięgiem rąk dzieci.
Elektronarzędzi nie wolno przeciążać!
Najlepiej i bezpiecznie można nimi pracować
w zakresie obciążeń przewidzianych przez
producenta.
Zawsze należy dbać o używanie właściwych
narzędzi roboczych do odpowiednich prac.
Do wykonywania ciężkich prac nie można
używać narzędzi ani przystawek o małej
obciążalności. Elektronarzędzi nie wolno
używać do celów, do których nie zostały
one przeznaczone.
Ubranie robocze powinno być zawsze
dobrze dopasowane. Nie można nosić
obszernego ubrania ani ozdób, które
mogłyby zostać niespodziewanie
pochwycone przez ruchome elementy
elektronarzędzia. Podczas pracy na
otwartym terenie należy nosić gumowe
rękawice obuwie na gumowej podeszwie,
która nie daje możliwości poślizgu. Na
długie włosy należy zakładać siatkę.
W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac podczas których
powstają duże ilości pyłu należy zakładać
maskę przeciwpyłową.
Przewodu zasilającego nie wolno
używać do celów, do których nie został
on przeznaczony: nie wolno ciągnąć za
niego wyjmując wtyczkę zasilającą z
gniazda sieciowego ani trzymając za niego,
przenosić elektronarzędzie. Przewód
zasilający należy chronić przed wysoką
temperaturą kontaktem z olejami oraz z
ostrymi przedmiotami, które mogłyby go
uszkodzić.
Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach
lub imadłach. Dzięki temu, podczas pracy
obydwie ręce będą zawsze wolne.
Podczas pracy należy zachowywać stabilną
i bezpieczną postawę; nie wychylać się aby
nie stracić równowagi.
Narzędzia wymagają właściwej opieki.
Narzędzia skrawające powinny być zawsze
czyste i ostre. Należy przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących smarowania
elektronarzędzi oraz wskazówek
dotyczących wymiany, smarowania i
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
konserwacji oprzyrządowania. Należy
kontrolować okresowo stan przewodu
zasilającego elektronarzędzie a w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, niezwłocznie
wymienić na nowy w najbliższym punkcie
serwisowym DEWALT. Elektronarzędzia
muszą być zawsze czyste i suche. Nie mogą
być nigdy zaolejone ani zatluszczone.
Gdy elektronarzędzie nie jest używane,
wyłącznik powinien znajdować się zawsze
w położeniu-zerowym a wtyczka zasilająca
powinna być wyciągnięta z gniazda
sieciowego. Podobnie, gdy urządzenie
oczekuje na dalszy etap pracy lub gdy
mocowane jest w nim narzędzie robocze
lub oprzyrządowanie.
Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie
wyjęte z urządzenia po zakończeniu prac
regulacyjnych lub montażowych. Należy
to zawsze sprawdzić bezpośrednio przed
uruchomieniem elektronarzędzia.
Należy unikać sytuacji, w której
elektronarzędzie mogłoby zostać
uruchomione nagie i w sposób
niekontrolowany. Elektronarzędzi nie
wolno przenosić trzymając palec na
przycisku włączającym. Przed włożeniem
wtyczki do gniazda sieciowego należy
upewnić się czy przycisk wyłącznika
elektronarzędzia znajduje się w pozycji
zerowej „wyłączone“.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni
wolno używać tylko takich przedłużaczy
przewodu zasilającego, które zostały do
tego celu dopuszczone i odpowiednio
oznakowane.
Praca elektronarzędziem wymaga dużej
koncentracji. Zawsze należy uważnie
obserwować pracę i działać zgodnie z
rozsądkiem. W przypadku występujących
objawów zmęczenia pracę należy
przerwać.
Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla
zbiornika albo zewnętrz nago odciągu
pyłu (wiórów), zbiornik lub odciąg należy
najpierw prawidłowo podłączyć a dopiero
potem uruchomić elektronarzędzie i
rozpocząć pracę.
Elektronarzędzia należy okresowo
kontrolować czy żaden z ich elementów
nie uległ uszkodzeniu w trakcie pracy.
Żadne ruchome elementy elektronarzędzia
nie mogą się klinować. Wszystkie części
elektronarzędzia muszą być właściwie
zmontowane, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone
zespoły i elementy ochronne muszą być
natychmiast naprawione lub wymienione na
nowe w najbliższym punkcie serwisowym
DEWALT. Nie wolno używać elektronarzędzi,
w których nie funkcjonuje wyłącznik!
U WA G A ! N a l e ż y u ż y w a ć w y ł ą c z n i e
oprzyrządowania i przystawek zaleconych w
instrukcji obsługi elektronarzędzia lub innych,
wskazanych przez producenta. Używanie
wyposażenia l dodatkowych przystawek
niezgodnie z zaleceniem producenta
elektronarzędzia może grozić wypadkiem.
Przed rozpoczęciem pracy należy starannie
sprawdzić właściwe funkcjonowanie wszystkich
zespołów elektronarzędzia a szczególnie
zespołów ochronnych, które muszą właściwie
spełniać swoje zadanie.
21. Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują
oryginalnymi częściami zamiennymi.
Konstrukcja elektronarzędzi D E WALT
odpowiada ogólnie obowiązującym
przepisom w zakresie bezpieczeństwa
pracy i obsługi. Jakiekolwiek samodzielne
naprawy lub naprawy dokonywane przez
osoby do tego nieuprawnione mogą
być przyczyną groźnego w skutkach
wypadku.
Dodatkowe zasady bezpiecznej obsługi pilarek
tarczowych.
Przed podłączeniem pilarki do sieci zasilającej
i uruchomieniem jej, należy sprawdzić czy piła
tarczowa obraca się we właściwym kierunku.
Piła tarczowa musi być zawsze ostra. Nie
wolno stosować pił o innej średnicy niż średnica
podana w tabeli parametrów technicznych
pilarki.
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić
czy ustawione są prawidłowo wszystkie pokrętła
i dźwignie regulacyjne oraz czy dociągnięte są
wszystkie blokady i zaciski mocujące.
Należy regularnie kontrolować czystość i
drożność szczelin wentylacyjnych silnika; w
razie potrzeby usunąć nagromadzone trociny.
Przed rozpoczęciem czyszczenia pilarki a
także wymiany pily tarczowej należy sprawdzić
czy wyłącznik pilarki znajduje się w położeniu
17
zerowym i czy wtyczka zasilająca wyciągnięta
jest z gniazda sieciowego!
Przed użyciem dodatkowego oprzyrządowania
należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Niewłaściwe użycie dodatkowego
oprzyrządowania i akcesoriów może prowadzić
do awarii urządzenia.
Przygotowany materiał można przecinać
dopiero wtedy gdy pilą tarczowa nabierze
pełnych obrotów.
Przed wyłączeniem pilarki głowicę pilarki należy
podnieść do góry tak aby piła tarczowa wyjęta
została ze szczeliny rzazu.
-
możliwość poważnego skaleczenia podczas
wymiany piły tarczowej
możliwość przytrzaśnięcia palca lub ręki
podczas otwierania osłon ochronnych
zagrożenie zdrowia wynikające z wdychania
pyłu drzewnego, powstającego podczas
pracy pilarki; szczególnie pyłu drewna
dębowego i bukowego.
Przed rozpoczęciem pracy pilarką tarczową
należy zapoznać się z zasadami jej obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne.
Pilarka przystosowana jest do zasilania jednym
rodzajem i jedną wartością napięcia. Przed
podłączeniem pilarki do sieci zasilającej należy
upewnić się czy rodzaj i wartość napięcia
podanego na tabliczce znamionowej jest taki
sam jak rodzaj i wartość napięcia panującego
w lokalnej sieci zasilającej.
Czynności zabronione.
Nie wolno podłączać pilarki do sieci zasilającej
w inny sposób niż za pomocą wtyczki
stanowiącej fabryczne wyposażenie. Nie wolno
wykonywać przedłużeń przewodu zasilającego
inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych
przedłużaczy.
W celu unieruchomienia wrzeciona piły nie
wolno nigdy blokować wentylatora chłodzącego
silnik.
Jeżeli pilarka jest podłączona do sieci zasilającej
nie wolno zbliżać rąk do obszaru pracy piły.
Za pomocą a pilarki nie wolno przecinać zbyt
krótkich elementów.
Nie wolno hamować ruchu obrotowego piły
tarczowej poprzez docisk do jej powierzchni
jakichkolwiek elementów. Może to grozić
poważnym wypadkiem!
Nie wolno zakładać uszkodzonych pił
tarczowych (np. wybaczonych, pękniętych lub
z uszkodzonymi zębami).
Na wrzecionie pilarki nie wolno montować tarcz
szlifierskich (ściernic)!
Za pomocą pilarki nie wolno dąć metali
żelaznych, metali nieżelaznych oraz elementów
betonowych, inne niebezpieczeństwa związane
z obsługą pilarek tarczowych.
Największe zagrożenie podczas obsługi pilarek
tarczowych stwarza obracająca się piła.
Pomimo zastosowania urządzeń ochronnych
należy pamiętać o wszystkich zagrożeniach,
które mogą wystąpić podczas pracy pilarką
tarczową np:
- zagrożenie uszkodzenia słuchu w wyniku
hałasu wywołanego pracą pilarki
- zagrożenie wypadkiem w bezpośrednim
obszarze pracy piły, w obrębie którego piłą
jest nieosłonięta
Wymiana przewodu zasilającego lub wtyczki
sieciowej.
Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka
sieciowa muszą być niezwłocznie wymienione
na nowe w serwisie DEWALT. Wymieniony
przewód zasilający (wtyczka sieciowa) nie
mogą ulec ponownemu uszkodzeniu.
Przedłużanie przewodu zasilającego.
Jeżeli konieczne jest przedłużenie przewodu
zasilającego należy używać takiego
przedłużacza, którego przekrój żył (por.
parametry techniczne pilarki) wynosi minimum
1,5 mm2. Przedłużacz powinien być rozwinięty
na całą długość.
8. Obsługa pilarki
Podczas pracy należy zawsze
przestrzegać wszystkich zasad
bezpiecznej obsługi pilarki oraz
dodatkowych wymagań w miejscu,
w którym aktualnie prowadzone są
prace.
Przed uruchomieniem pilarki należy sprawdzić,
czy element, który będzie przecinany jest
umocowany we właściwy sposób.
Podczas przecinania materiału należy wywierać
jedynie nieznaczny nacisk na głowicę pilarki.
Nie wolno wywierać bocznego nacisku na
tarczą piły!
18
Nie wolno przeciążać pilarki!
Przed rozpoczęciem cięcia należy poczekać aż
piłą tarczowa nabierze pełnych obrotów.
*
Przed uruchomieniem pilarki należy:
- sprawdzić czy założona została właściwa
piła tarczowa. Nie wolno zakładać pil
tarczowych wykazujących zużycie;
- maksymalne obroty wrzeciona pilarki nie
mogą przekraczać dopuszczalnych obrotów
jakie określone zostały dla założonej
aktualnie piły tarczowej
- ocenić czy przecinany element nie jest zbyt
krótki; próby przecinania bardzo krótkich
elementów mogą prowadzić do wypadku!
- sprawdzić czy wszystkie dźwignie oraz
pokrętła regulacyjne są dobrze dociśnięte
- sprawdzić czy założone są w prawidłowy
sposób wszystkie osłony ochronne piły
tarczowej
*
*
*
*
*
do tyłu tak, aby znalazła się z tyłu, za
przykładnią
Opuścić ramię pilarki tak aby piła tarczowa
prawie dotykała płyty stołu roboczego
Położyć przecinany element i dosunąc go
od przodu do przykładni
Włączyć pilarkę i opuścić ramię tak aby piła
wycięła w płaszczyźnie stołu płaski wpust
Pociągnąć do siebie głowicę pilarki tak
aby przecięła ona przykładnie a następnie
ułożony wcześnie] na stole element
Ustawić głowicę pilarki w położeniu
wyjściowym a następnie wyłączyć pilarkę
Należy zwrócić uwagę czy wykonane
cięcie przebiegło dokładnie pod kątem
90° w stosunku do płaszczyzny stołu
i przykładni. Jeżeli jest inaczej należy
dokonać odpowiedniej korekty.
Podstawowe rodzaje cięć (Rys. K1-K5)
Uwaga! Zęby nowej piły są bardzo
ostre i mogą spowodować groźne w
skutkach skaleczenie.
Po włączeniu pilarki należy odczekać aż pilą
tarczowa nabierze pełne obroty i dopiero wtedy
rozpocząć cięcie.
Podczas przecinania elementów nie wolno
wywierać zbyt dużego nacisku na tarczę piły
wymuszając w ten sposób siłą ruch posuwowy
głowicy pilarki.
l - pilarka włączona, praca ciągłą
0 - pilarka wyłączona
Ciecie poprzeczne (Rys. A1 i K1)
* Ustawić ramię pilarki w położeniu
prostopadłym do przykładni
* Mechanizmem zapadkowym (9) ustawić
głowicę w położeniu 00 i zaciągnąć blokadę
(10) (Rys. A1)
* Opuścić z pilę tarczową w dół
* Ustawić wąską osłonę w taki sposób aby
nie dotykała bezpośrednio przecinanego
materiału
* Jeżeli w stole roboczym pilarki nie zostało
jeszcze wykonane nacięcie należy je
wykonać w sposób opisany wyżej
* Dosunąc przecinany element do przykładni
pamiętając o zachowaniu bezpiecznej
odległości palców od tarczy piły
* Włączyć pilarkę i powoli przesuwać głowicę
poprzez przykładnie l następnie przecinany
element
* Odprowadzić głowicę w położenie wyjściowe
i wyłączyć pilarkę.
Wykonywanie próbnego cięcia (Rys. A1)
* Zablokować głowice pilarki za pomocą
blokad (9) i (10) tak aby pilą tarczowa
byla ustawiona do cięcia poprzecznegoprostopadłego (położenie 0°)
* Poluzować blokadę (15) ruchu agregatu
wzdłuż ramienia pilarki i przesunąć głowicę
Cięcie ukośne (Rys. A1 i K3)
* Zwolnić zapadkę blokującą (9) i dźwignię
blokady (10) (Rys. A1)
* Obrócić ramię pilarki o żądany kąt.
* Zablokować położenie głowicy zapadką
(9) oraz zablokować położenie ramienia
pilarki również za pomocą dźwigni blokady
Pilarki nie wolno unosić do góry
chwytając za stół roboczy.
Włączanie i wyłączanie pilarki (Rys. A1)
Wyłącznik pilarki ma kilka wbudowanych
funkcji:
- wyzwalacz zanikowo-prądowy ( w przypadku
chwilowego zaniku napięcia zasilającego
pilarka zostaje automatycznie wyłączona;
ponowne jej włączenie wymaga powtórnego
naciśnięcia przycisku wsączającego)
- wyzwalacz przeciążeniowy (w wypadku
wystąpienia przeciążenia silnika pilarka
zostaje automatycznie wyłączona
19
*
*
(10) dla ustawienia kata 45° na prawo i na
lewo.
Dla kątów pośrednich położenie głowicy
pilarki należy blokować tylko dźwignią
blokady (10).
Dalej postępować tak samo jak podczas
cięcia poprzecznego prostopadłego.
*
Uwaga! W celu dokonanie cięcia
ukośnego z lewej strony wymagane
będzie być może przesunięcie w lewo
zarówno przykładni jak i listew.
Cięcie skośne (Rys. A1, D2 i K2)
* Ramię pilarki ustawić w położeniu takim
jak do cięcia poprzecznego 0°.
* Podnieść głowicę pilarki możliwie wysoko
ponad powierzchnie stołu roboczego
* Poluzować dźwignię blokady (19) i
poprzez pociągnięcie dźwigni zapadki
(21) odblokować ruch głowicy (Rys. D2)
* Odchylić o żądany kat silnik pilarki
posługując się w tym celu skalą (20)
(Rys. A1). Zablokować położenie silnika
za pomocą zapadki (21) oraz za pomocą
dźwigni blokady (19) dla położenia 90° albo
45° w prawo.
* Ola kątów pośrednich należy używać tylko
dźwigni blokady (19)
* Dalej natęży postępować tak jak w przypadku
cięcia poprzecznego prostopadłego
twarz osoby obsługującej pilarkę (Rys. F2),
Należy pamiętać, że zawsze podczas dęcia
wzdłużnego konieczny jest klin rozdzielczy
(58) i docisk (56) (Rys. G2).
Przesuwać powoli przecinany element w
kierunku piły tarczowej dociskając go do
powierzchni stołu roboczego pilarki jak
również do przykładni. Podczas cięcia, zęby
piły tarczowej muszą swobodnie skrawać
materiał. Nie wolno nigdy wymuszać
posuwu materiału. Podczas całego procesu
cięcia obroty piły tarczowej powinny być
stałe.
Uwaga! Należy zawsze używać
popychacza materiału.
Ciecie wzdłużne skośne.
* Pilarkę ustawić tak jak do cięcia
poprzecznego skośnego
* Obrócić głowicę pilarki tak jak do cięcia
wzdłużnego
* Ustawić głowicę tak aby uzyskać pożądaną
szerokość cięcia
* Ustawić docisk pod odpowiednim kątem
tak aby leżał płasko na powierzchni
przecinanego elementu i opuścić w dół klin
rozdzielczy
* Dalej postępować tak jak podczas cięcia
wzdłużnego
Wykonywanie podwólnych uciosów (ciecie w
dwóch, wzajemnie skośnych płaszczyznach)
(Rys. K4)
* Cięcie w dwóch wzajemnie skośnych
płaszczyznach jest możliwe po
jednoczesnym obróceniu ramienia pilarki
i pochyleniu głowicy.
* W tym celu należy:
* Ustawić odpowiedni kat pochylenia głowicy
pilarki
* Odchylić ramie pilarki o odpowiedni kat
* Dalej postępować tak jak w przypadku
cięcia prostopadłego ukośnego
Cięcie wzdłużne (Rys. K5, F2, G1 i G2)
Silnik pilarki może być ustawiony w położeniu
„cięcie wewnętrzne” lub „cięcie zewnętrzne“
(por. Rys. G1 i G2); w ten sposób za pomocą
pilarki można przecinać zarówno wąskie jak
i szerokie elementy. Aby ustawie właściwe
położenie głowicy pilarki należy:
* Wysunąć głowicę i zablokować jej położenie
za pomocą blokady (15)
* Poluzować dźwignię blokady (49) głowicy i
nacisnąć zapadkę (50) a następnie obrócić
silnik w żądane położenie (Rys, G1)
* Zaciągnąć blokadę (49) i ustawić w
odpowiednim położeniu przykładnie.
* Ustawić głowicę pilarki na ramieniu tak aby
osiągnąć wymaganą szerokość cięcia. W
tym celu można posłużyć się skałą (72).
Zablokować położenie głowicy na ramieniu
pilarki za pomocą zapadki blokującej (15)
* Ustawić osłonę piły tarczowej tak jak opisane
to zostało wcześniej i obrócić przyłącze (55)
odciągu trocin w kierunku przeciwnym niż
Uwaga! Po zakończeniu pracy należy
zawsze pamiętać o podstawowej
zasadzie postępowania: najpierw
wyłączyć urządzenie i dopiero wtedy
wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda
sieciowego!
Wykonywanie nacięć.
Pilarka DW720 umożliwia wykonywanie bardzo
wielu operacji technologicznych, również
20
wykonywanie nacięć (rowków). W tym celu
należy:
* ustawić pod odpowiednim kątem piłę
tarczową. Obrócić głowicę pilarki o
odpowiedni kąt i ustawić we właściwym
położeniu, ponad powierzchnią nacinanego
elementu. Zdjąć ze stolika roboczego
nacinany element a następnie opuścić
głowicę pilarki na taką wysokość aby piła
tarczowa mogła naciąć rowek o określonej
głębokości. Opuścić docisk tak jak do cięcia
wzdłużnego. Dosunąć nacinany element
do przykładni a następnie postępować tak
samo jak podczas cięcia wzdłużnego.
*
*
celu należy użyć klucza (88) należącego do
wyposażenia specjalnego.
Obrócić silnik tak aby głowica frezarską
znalazła się w położeniu poziomym
Założyć osłonę (89) tak jak pokazuje to
rysunek (Rys. L2) a następnie ustawić
ja tak aby uzyskać właściwą głębokość
frezowania (Rys. L3).
Zasady pracy z przystawka frezującą.
Ustawić przystawkę ponad przykładają.
Wystająca część odpowiada linii obróbki.
W większości przypadków wymagane jest
rozdzielenie przykładni na dwie części. Głowica
frezarską jest wtedy ustawiona pomiędzy
obydwoma częściami przykładni. Jeżeli
urządzenie ma pracować ponownie w funkcji
pilarki przykładnie należy wymienić na nową.
Uwaga! Rowki należy nacinać wyłącznie
na niewielką głębokość.
Odpylanie pola pracy, (Rys. F2)
Pilarka wyposażona została w przyłącze odciągu
trocin (55). Do pilarki można podłączać specjalne
odciągi trocin drzewnych przeznaczone do
współpracy z pilarkami tarczowymi.
W przypadku przecinania innych niż drewno
lite materiałów należy podłączać właściwego
rodzaju odciąg dopuszczony do tego celu
odpowiednimi przepisami. W tym celu należy
zasięgnąć porady specjalisty od spraw BHP.
Podczas cięcia poprzecznego należy stosować
specjalny odpylacz (wyposażenie dodatkowe)
z tyłu linii ciecia.
Uwaga! Podczas pracy należy zawsze
używać popychacza.
Obrabiany element należy prowadzić wzdłuż
przykładni, od prawej strony, dociskając go
mocno do przykładni.
Wykonywanie wręgów.
Do głowicy frezarskiej nałeźy założyć noże o
prostym ostrzu. Dalej postępować tak samo
jak podczas obróbki krawędzi Jeżeli zachodzi
konieczność frezowania pod kątem, silnik pilarki
należy odpowiednio pochylić,
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu
jakiegokolwiek wyposażenia i
akcesoriów należy sprawdzić czy pilarka
jest odłączona od sieci zasilającej!
Uwaga! W przypadku frezowania
szerokiego wręgu należy używać frezu
do wpustów wraz osłoną ochronną.
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać
się z zasadami prawidłowego i bezpiecznego
używania frezów do wpustów.
Montaż przystawki do frezowania.
Założenie oprzyrządowania służącego do
obróbki krawędzi metoda frezowania poszerza
dodatkowo możliwości zastosowania pilarki
DW720.
Frezy do wpustów (Rys. F1, M1 i M2)
W handlu dostępne są dwa rodzaje frezów do
wpustów; rysunek M1 pokazuje wykonanie
standardowe zaś rysunek M2 wykonanie
specjalne o wysokiej jako jakości i długiej
żywotności freza.
Montaż przystawki frezująca (Rys. L1-L3)
* Zdjąć osłonę piły tarczowej oraz piłę,
* Założyć noże (84) do głowicy (85) zwracając
szczególną uwagę na jednakowe położenie
obydwu noży (patrz. Rys. L1)
* Założyć na wał silnika specjalną podkładkę
dystansową (86) znajdującą się w komplecie
wraz z przy stawką do frezowania
* Założyć głowice frezarską na wal silnika,
(zgodnie z rysunkiem) i zamocować ją za
pomocą nakrętki blokującej (87). Do tego
Uwaga! Ostre krawędzie!
Montaż freza do wpustów
* Zdjąć osłonę piły tarczowej i piłę.
* Założyć podkładkę dystansową (90) na wał
silnika wąską strona ku silnikowi.
21
*
*
*
*
Założyć frezy (91). Aby uzyskać
odpowiednią szerokość frezowania należy
założyć pomiędzy frezy odpowiednią
ilość podkładek dystansowych (92) orsz
przekładek (93).
Zamocować frezy za pomocą standardowej
nakrętki służącej do mocowania piły
tarczowej (39) (Rys. E1).
Zdjąć klin rozdzielczy i odpowiednie
podpory z osłony piły i założyć osłonę.
Opuścić frez tak aby wykonać frezowanie
na zadaną wcześniej głębokość.
Szlifowanie za pomocą walca (Rys. N2)
Podczas szlifowania za pomocą walca kierunek
posuwu materiału musi być przeciwny do
kierunku obrotu walca.
Przystawka do frezowania za pomocą
przenośnej frezarki górnowracionowej
(Rys. E1, O1-O3)
Specjalna przystawka (96) umożliwia współpracę
frezarek przenośnych górnowrzecionowych
ELU (MOF96, MOF131, MOF177 oraz OF97) z
pilarką DW720 w celu frezowania dekoracyjnego
powierzchni (Rys. O1).
Zastosowanie freza do rowków.
Ustawienie poprzeczne i skośne:
* ustawić docisk tak aby nie przeszkadzał
podczas pracy
* ustawić we właściwym położeniu wąską
osłonę palcową
* U stawienie wzdłużne:
* ustawić docisk we właściwym położeniu
Aby zmontować przystawkę należy:
* Zdjąć osłonę piły i piłę
* Założyć mocowanie (96) frezarki ponad
zakończeniem wału silnika tak jak pokazuje
to rys.01 a następnie umocować je za
pomocą nakrętki skrzydełkowej (59).
* Zastąpić pręty prowadzące przykładni
frezarki na dołączone do kompletu pręty
dystansowe (97).
* W przypadku montażu frezarki MOF96
(Rys.02) założyć pręty o mniejszej
średnicy.
W przypadku montażu frezarki MOF131 /
MCF177 / OF97 (Rys.03) założyć pręty o
większej średnicy.
Dokręcić śruby mocujące (98).
Szlifowanie za pomocą talerza oraz walka
(Rys. M2, N1 i N2)
Dostępne są dwa rodzaje narzędzi szlifujących
powierzchnie po obróbce cięciem, niezależnie
od kąta nachylenia jej krawędzi. Obydwa
narzędzia mogą pracować w następujący
sposób:
* narzędzie szlifujące jest nieruchome
zaś porusza się element szlifowany lub
szlifowany element jest nieruchomy,
porusza się narzędzie szlifujące.
Uwaga! Należy zwrócić uwagę czy
frezarka umocowana została po środku
prętów i właściwie posadowiona w
zespole mocującym.
Aby założyć odpowiednie narzędzie szlifujące
należy:
* zdjąć osłonę piły i piłę
* założyć ponownie zewnętrzny kołnierz
dociskowy (42) (Rys, N1)
* Założyć bezpośrednio na wal talerz (94) lub
walec (95) (Rys. N2)
Zasady pracy z frezarka górnowrzecionowa
(Rvs. A1 i E1)
Frezarka może być ustawiona pod dowolnym
kątem a następnie uchwycona za rękojeść (2)
przesuwana wzdłuż frezowanego elementu
(Rys. A1). Frezarka może pracować również
jako urządzenie stacjonarne.
Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się
czy mocowanie frezarki zostało prawidłowo
przymocowane do korpusu głowicy pilarki.
Jeżeli zachodzi potrzeba należy założyć
zewnętrzny kołnierz dociskowy(42) (Rys. E1)
na wał silnika i przykręcić mocowanie frezarki
na silniku.
Do tego celu należy użyć nakrętki (39) (Rys. E1).
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
Szlifowanie za pomocą talerza (Rys. N1)
Do szlifowania należy używać zawsze prawej,
poruszającej się w dół strony powierzchni
talerza.
Jeżeli istnieje konieczność ustawienia talerza
(94) w płaszczyźnie poziomej należy założyć
również osłonę krawędzi (89) (Rys. L2) i
tak ją ustawić aby talerz nie dotykał dolnej
powierzchni osłony.
22
Uwaga! Frezowany element należy
przesuwać zawsze w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu freza.
*
Dodatkowe informacje zawarte są
w instrukcji obsługi dołączonej do
frezarki.
*
Wiercenie (Rys.P)
W gwintowanym otworze (99) może być
umocowany uchwyt wiertarski (10mm lub 3/8“)
/wyposażenie dodatkowe/. W ten sposób pilarka
DW720 może pracować w funkcji wiertarki
promieniowej.
Ta funkcja jest szczególnie potrzebne
podczas wykonywania otworów pod kołki
połączeniowe.
Aby umożliwić pracę pilarki w tej funkcji
należy:
* zdjąć osłonę piiy i piłę.
* obrócić pokrywę zasłaniającą (100).
* zamocować uchwyt wiertarski (101)
bezpośrednio w gwintowanym otworze
(99).
*
*
*
aby odchylone klamry mocujące chwyciły
za część tylną (Rys. R2)
ustawić wyrzynarkę na wale silnika s
następnie włożyć kolki ustalające w otwory
w elemencie dystansowym (Rys. R1)
włożyć górny, prawy zacisk (109) w otwór
elementu dystansowego (111) i obracać
zacisk do momentu aż zostanie uchwycona
powierzchnia (112) za klamrami
ustawić w taki sam sposób dolny zacisk i
mocno dokręcić nakrętki skrzydełkowe
umocować na wale standardową nakrętkę i
sprawdzić czy. nakrętka skrzydełkowa jest
mocno dokręcona
ustawić pilę (113) na wpuście dolnej części
wodzika tak aby jej zęby były skierowane
ku osobie obsługującej pilawę; wodzik ma
z jednej strony małą śrubę bez Iba (114),
która śluzy do mocowania i centrowania piły
(Rys. R3).
Zasady pracy wyrzynarki (Rys. R3)
* Położenie wyrzynarki będzie zależało od
rodzaju pracy jaka ma być wykonana, W
stoliku pilarki jest wykonany niewiełki otwór
(115), który umożliwia wsunięcie w niego
piły. W innych przypadkach wyrzynarka
może być ustawiona w takiej samej pozycji
jak walec szlifierski.
* Zdjąć przykładnie stołu, zastąpić przykładnie
drewnianym elementem dystansowym
(20mm) a następnie ustawić pilę z tylu,
przedniego, stałego stołu pilarki (zęby piły
skierowane do przodu)
* Przed uruchomieniem wyrzynarki należy
sprawdzić czy jej stopa jest opuszczona do
dołu tak aby zapobiec podrywaniu materiału
w trakcie cięcia.
Przykładnie Kątowe (Rys. Q1 i Q2)
Aby poszerzyć zakres cięcia kątowego za
pomocą pilarki DW720 i przyspieszyć je, można
posłużyć się dostępnymi jako wyposażenie
dodatkowe, specjalnymi przykładniami kątowymi
(102) (Rys. Q1). Należy w tym celu:
* zamienić standardową przykładnie na
przykładnie kątowe (102)
* pilę tarczową prowadzić pomiędzy
przykładniami (Rys.Q2).
Cięcie za pomocą wyrzynarki (Rys. R1-R3)
Montaż wyrzynarki.
Poprzez montaż na wale silnika specjalnej
przystawki-wyrzynarki (103), pilarka DW720
może pracować w funkcji wyrzynarki
promieniowej (Rys. R3).
W tym celu należy:
* zdjąć całą osłonę piły i piłę
* założyć na wał silnika tylny element
dystansowy z tworzywa (104); montażu
należy dokonać za pomocą zacisku (105)
ponad śrubą mocującą głowicy i płaską
powierzchnią czołową w szczelinie z tyłu
mocowania (106) (patrz rys. R1)
* ustawić na wale specjalny element
dystansowy (107).
* poluzować dwie nakrętki skrzydełkowe
(108) na przedniej stronie wyrzynarki tak
Podstawa pilarki (Rys. T)
Podstawa (127) pilarki składa się czterech nóg
(128), czterech stężeń (129) i czterech górnych
stężeń (130). Górne stężenia mają takie same
wymiary jak rama pilarki. W celu zmontowania
podstawy należy:
* zestawić nogi, stężenia i szyny tak jak
pokazuje to rysunek
* skręcić mocno wszystkie części
* umocować pilarkę na górnej powierzchni
podstawy.
23
9. Konserwacja pilarki DW720
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno vyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Pilarka DEWALT zbudowana została tak, aby
mogła długo służyć podczas pracy zawodowej
bez konieczności wykonywania jakichkolwiek
zabiegów konserwacyjnych. Nie zwalnia to
jednak użytkownika od regularnego czyszczenie
całego urządzenia. Od tego zależy bowiem nie
tylko precyzja pracy ale również żywotność
poszczególnych mechanizmów. Nie usunięte
w porę zanieczyszczenia mogą być przyczyną
poważnych zakłóceń w pracy pilarki a nawet
jej uszkodzenia.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D E WALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci 2 gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
W przypadku zużycia się płyt stołu pilarki jak
również przykładni należy wymienić je na
nowe.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt zosta! zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Pilarka nie wymaga dodatkowego smarowania.
Wystarczy ją regularnie czyścić za pomocą
miękkiej ściereczki. Należy pamiętać aby
szczeliny wentylacyjne silnika były zawsze
czyste i drożne.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Bieżnia oraz łożyska nie powinny być
smarowane.
Należy regularnie czyścić bieżnię ramienia
pilarki. W tym celu należy zdjąć pokrywę
ramienia, zdjąć agregat pilarki i jeżeli to
konieczne oczyścić z kurzu łożyska.
Również powierzchnie stołu roboczego pilarki
należy zachowywać czystą. Powierzchni stołu
nie należy nigdy czyścić rękami.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także w
internacie pod adresem: www.2helpU.com.
24
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu
niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń
silnika, przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi
wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania
pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią
faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
ponosi Black&Decker. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centalny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony
o czas niezbędny do importu niezbędnych części
zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-09, fax: (22) 862-08-08
zst00064623 - 09-06-2008
25
Umiejscowienie głównych dźwigni obsługowych pilarki.
Korba mechanizmu podnoszenia i
opuszczania ramienia pilarki
Zapadka
blokady obrotu
ramienia pilarki
Dźwignia
blokady obrotu
ramienia pilarki
Zapadka blokady
ruchu wzdłużnego
głowicy pilarki
Zapadka
blokady ruchu
głowicy pilarki
Dźwignia
blokady ruchu
głowicy pilarki
Zapadka blokady
pochylania
głowicy pilarki
Dźwignia blokady
pochylania
głowicy pilarki
26
DW720
©
27
DW720
©
28
DW720
©
29
DW720
©
30
DW720
©
31
DW720
©
32
33
34
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising