DW351 | DeWalt DW351 CIRCULAR SAW Type 7 instruction manual

®
DW351
85
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
04-97
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
86
11 13 12
1
2
3
5
14
4
17
6
16
10
9
15
8
A
87
7
14
10
6
B
13
12
10
C
88
15
18
D
2 mm
MAX
2 mm
19
E
89
8
F
20 11 21
G
90
91
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
21
Français
28
Italiano
34
Nederlands
41
Norsk
47
Português
53
Suomi
59
Svenska
65
Türkçe
71
EÏÏËÓÈη
78
Copyright DEWALT
92
DANSK
RUNDSAV DW351
Tillykke!
EF-Overensstemmelseserklaring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 6
DW351
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
DW351
LpA
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Afgiven effekt
Ubelasted hastighed/min
Smigindstilling
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
Klingediameter
Klingens tykkelse
Huldiameter
Vægt
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
kg
Sikringer:
230 V maskiner
DW351
230
850
450
4.000
op til 45°
50
33
152
3
20
3,3
(lydniveau)
dB(A)*
98
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
106
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
da - 2
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
2
DANSK
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede,
og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i
orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for rundsave
Tilslutning til lysnettet, til- og frakobling
• Sørg altid for at værktøjet er frakoblet, før det
tilsluttes til lysnettet.
• Fjern klingeskiftenøglen fra savklingens låseskrue
før rundsaven tilkobles.
• Afbryd ikke saven, før savklingen roterer frit.
Savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra emnet,
før arbejdet påbegyndes.
• Forsøg ikke at save i meget små emner.
3
• Forsøg aldrig efter slukning at stoppe klingen ved
at trykke mod siden af klingen.
• Sæt aldrig saven på et bord eller en arbejdsbænk
uden at den først slukkes.
• Benyt altid spaltekniven, undtagen til indføjede
skæringer.
Beskyttelsesanordninger
• Rundsaven må kun bruges til savning af træ og
plast.
• Sørg for at alle anordninger, der afskærmer
savklingen, er i perfekt funktionstilstand.
• Bloker aldrig savklingens beskyttelsesskærm.
• Frigør omgående beskyttelsesskærmen, hvis den
sidder fast og brug ikke saven, mens
beskyttelsesskærmen er blokeret.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven skal indstilles korrekt; distansen
mellem tandremmen og spaltekniven skal være
2 mm og højde-forskellen skal være 2 mm eller
mindre (fig. E).
Kontrol og udskiftning af savklingen
• Der må kun anvendes savklinger, der opfylder de
i denne brugsanvisning angivne specifikationer.
• Der bør ikke anvendes savklinger, hvis hoveddel
er tykkere eller hvis deling er mindre end
spalteknivens tykkelse. Gode resultater opnås,
når der benyttes karbidstålskær eller CrV
savklinger.
• Brug kun skarpe savklinger i perfekt tilstand.
Revnede eller bøjede savklinger skal omgående
kasseres og udskiftes.
• Sørg for at savklingen sidder godt fast og drejer i
den rigtige retning.
Sikring mod tilbageslag
• Tilbageslag opstår, når saven hurtigt begynder at
blokere og saven derved presses tilbage mod
brugeren. Udløs omgående kontakten, hvis
klingen sætter sig fast eller saven blokerer.
• Hold savklingen skarp.
• Sørg for at understøtte store plader i området
hvor der saves.
• Brug støtteliste eller kantstøtte ved kløvning.
• Pres ikke saven.
• Løft ikke saven fra emnet, mens savklingen
roterer.
da - 3
DANSK
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Rundsav med 1 hårdmetal savklinge til generelle
formål
1 Parallelanslag
1 Nøgle til udskiftning af savklinge
1 Umbrachonøgle
1 Støvudsugningsadapter
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
DinEWALT DW351 rundsav er et alsidigt el-værktøj til
professionel brug til savning i træ, træemner og
plastik.
1 Afbryder
2 Startspærre for afbryder
3 Stjerneknap til savdybde
4 Motorhus
5 Knap til styring
6 Parallelanslag
7 Klingeafskærmning
8 Klingebolt
9 Spaltekniv
10 Savsko
11 Støvudsugningsudtag
12 Smigskala
13 Stjerneknap til smiglåsesystemet
14 Stjerneknap til parallelanslag
15 Ydre akselkrave
16 Skrue
17 Ventilationshullerne
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
da - 4
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Savdybdeindstilling (fig. A)
• Løsn stjerneknappen (3) og sæt savskoen (10)
i den ønskede position.
• Spænd stjerneknappen.
For at opnå et optimalt resultat, skal
savklingen stikke 5 - 8 mm op over
arbejdsemnet.
Montering og justering af parallelanslaget (fig. B)
Parallelanslaget bruges til savning parallelt med
arbejdsemnets kant.
Montering
• Indsæt parallelanslaget (6) i savskoen (10) som
vist.
• Spænd stjerneknappen (14).
Indstilling
• Løsn stjerneknappen (14) og indstil
parallelanslaget (6) til den ønskede bredde.
• Spænd stjerneknappen (14).
Smigindstilling (fig. C)
Smigvinklen kan indstilles mellem 0° og 45°.
• Løsn stjerneknapppen (13).
• Indstil smigvinklen ved at vippe savskoen (10).
Vinklen kan aflæses på smigskalaen (12).
• Spænd stjerneknappen (13).
4
DANSK
Afmontering og montering af savklingen (fig. D)
• Træk beskyttelsesskærmen (7) tilbage.
• Roter savklingen indtil en skruetrækker kan
indsættes i et hul i klingen. Dette vil forebygge at
klingen roterer, mens den bliver løsnet.
• Hvis der ikke er nogen skruetrækker tilgængelig,
eller hvis savklingen som benyttes ikke har noget
hul, da lås klingen ved at presse tænderne ind i
et stykke træ.
• Løsn og fjern klingebolten (8) og den ydre
akselkrave (15) ved at dreje klingebolten imod
klokkens retning med den medfølgende nøgle (18).
• Udskiftning af savklingen. Tænderne skal pege i
rotationsretningen, som er vist med pilen på den
øvre afskærmning.
• Montér igen den ydre akselkrave og spænd
klingebolten fast ved at dreje i klokkens retning.
Justering af spaltekniven (fig. E)
Se den indsatte tegning på figur E vedrørende
korrekt justering af spaltekniven (9). Indstil
spalteknivens mellemrum efter udskiftning af
savklingen eller ved behov.
• Løsn unbracoskruen (19) og træk spaltekniven
ud i den maksimale længde.
• Juster frigangen og spænd unbracoskruen.
Montering og indstilling af den valgfrie
styreskinne (DE6287) (fig. F)
• Montér saven på en 1500 mm styreskinne med
skruerne som følger med styreskinnen.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves,
er godt fastspændt.
• Pres kun ganske lidt med værktøjet og
undgå at presse sidelæns.
• Undgå overbelastning.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er korrekt
monteret. Savklingens beskyttelsesskærm skal
være i lukket position.
• Se til at klingen roterer i den retning, der angives
med pile på klingen.
5
Starte og stoppe (fig. A)
Af sikkerhedsmæssige årsager er TÆND/SLUKafbryderen (1) på rundsaven udstyret med en
oplåsningsknap (2).
• Tryk på oplåsningsknappen (2) for at låse
værktøjet op.
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
Så snart afbryderen slippes, aktiveres
oplåsningsknappen automatisk og forhindrer at
værktøjet startes utilsigtet.
Tænd og sluk ikke værktøjet,
når savklingen berører arbejdsemnet eller
andre materialer.
Sådan holdes rundsaven (fig. A)
• Hold saven i hovedhåndtaget og i fronthåndtaget (5),
så saven kan styres rigtigt.
• Da snittet er glattere, hvor savklingen forlader
arbejdsemnet, spændes det fast med bagsiden
mod savklingen.
Støvudsugning (fig. G)
Din DEWALT Rundsav er forsynet med et
støvudsugningsudtag (11).
• Montér støvudsugningsadaptoren (20) på
udtaget (11) med skruer og låseplade (21) som
vist.
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de
gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning. Støvsugerslangerne på de mest
almindelige støvsuger passer direkte i
støvudtagsstudsen.
Brug af den valgfrie styreskinne. F)
Med den valgfrie styreskinne laves rundsaven om til
et praktisk transportabelt alternativ på
arbejdspladsen for en stationær bordsav.
Den beskytter overfladen på arbejdsemnet og man
kan opnå perfekte lige snit dermed. Undersiden af
skinnen er lavet af skridfast materiale.
• Anbring styreskinnen med saven på
arbejdsemnet.
• Styr saven langs med styreskinnen.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
da - 5
DANSK
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
da - 6
6
DEUTSCH
KREISSÄGE DW351
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange
Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen
Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 5
de - 6
de - 6
de - 7
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
DW351
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtliniender
Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
DW351
LpA
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Neigung
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Sägeblattdurchmesser
Stärke des Sägeblattkörpers
Sägeblattbohrung
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW351
230
850
450
4.000
bis 45°
50
33
152
3
20
3,3
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
98
dB(A)
106
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr
oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung
der Anweisungen dieser Anleitung!
7
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16
Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz.
de - 2
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
8
DEUTSCH
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Kreissägen
Anschluß an die Stromversorgung, Ein- und
Ausschalten
• Prüfen Sie immer, ob sich der Betriebsschalter in
der Position "AUS" befindet, bevor Sie den
Stecker in die Steckdose stecken.
• Entfernen Sie den Sägeblattschlüssel von der
Blattbefestigungsschraube, bevor Sie die
Kreissäge einschalten.
9
• Schalten Sie das Gerät nicht eher ab, bis sich
das Sägeblatt frei dreht.
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Nach dem Ausschalten der Handkreissäge darf
das Sägeblatt niemals durch seitliches Gegendrücken abgebremst werden.
• Legen Sie die Handkreissäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder die Werkbank ab.
• Der Spaltkeil ist immer zu verwenden, außer bei
Einsetzschnitten.
Vorrichtungen für einen sicheren Betrieb
• Stellen Sie sicher, daß die Handkreissäge
ausschließlich zur Holz- und Kunststoffbearbeitung verwendet wird.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Vorrichtungen,
die das Sägeblatt abdecken, einwandfrei
funktionieren.
• Blockieren Sie niemals den Blattschutz.
• Lösen Sie einen verklemmten Blattschutz sofort.
Verwenden Sie die Säge nie mit verklemmten
oder blockiertem Blattschutz.
• Der Spaltkeil darf nicht entfernt werden.
• Der Spaltkeil ist richtig einzustellen; der Abstand
zwischen Spaltkeil und Zahnkranz sollte 2 mm
und die Höhendifferenz max. 2 mm betragen;
vgl. (Abb. E).
Prüfen und Auswechseln des Sägeblattes
• Es dürfen grundsätzlich nur Sägeblätter verwendet werden, die den in dieser Anleitung enthaltenen Kenndaten entsprechen.
• HSS-Sägeblätter (aus HSS-Stahl) sollten nicht
verwendet werden. Gute Arbeitsergebnisse
erzielen Sie mit hartmetallbestückten Sägeblättern und mit CV-Sägeblättern.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Es ist darauf zu achten, daß das Sägeblatt fest
montiert ist und in die richtige Richtung dreht.
de - 3
DEUTSCH
Stationärer Einsatz
• Bei Verwendung eines Sägetisches ist die Breite
des Sägespaltes dem verwendeten Sägeblatt
anzupassen.
• Beim Längssägen schmaler Werkstücke
(Breite kleiner als 80 mm) ist am Parallelanschlag
ein Schiebestock zu verwenden.
• Wenn mit einem fest eingespannten Werkstück
gearbeitet wird, sind Vorrichtungen zu verwenden, die ein mögliches Rückschlagen verhindern.
• Beim Sägen von Rundholz ist das Werkstück
beiderseits des Sägeblattes gegen Verdrehen zu
sichern.
• Es muß darauf geachtet werden, daß abgeschnittene Stücke nicht vom Zahnkranz des
Sägeblattes erfaßt und weggeschleudert werden.
Schutz vor Rückschlag
• Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Säge
sich plötzlich verklemmt. Dadurch entsteht ein
Gegendrehmoment, das zum Rückschlag der
Säge führt. Lassen Sie deshalb sofort den
Schalter los, wenn das Sägeblatt sich verklemmt
oder die Säge sich festfährt.
• Halten Sie die Sägeblätter scharf.
• Große Werkstücke müssen um den Sägebereich
ausreichend abgestützt werden.
• Verwenden Sie beim Längssägen den Parallelanschlag oder ein Führungslineal.
• Während des Sägens darf die Säge nicht mit
drehendem Sägeblatt aus dem Material genommen werden. Lassen Sie erst den EIN-/AUSSchalter los und warten Sie, bis das Sägeblatt
stillsteht.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre DEWALT-Kreissäge DW351 ist ein vielseitiges
Elektrowerkzeug, das zum professionellen Sägen
von Holz, Holzprodukten und Kunststoffen entwikkelt wurde.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Einschaltsperre
3 Schnittiefeneinstellung
4 Motordeckel
5 Führungsknopf
6 Parallelanschlag
7 Sägeblattschutz
8 Sägeblattschraube
9 Spaltkeil
10 Sägeschuh
11 Spanauswurf
12 Neigungsskala
13 Feststellknopf für Neigungswinkel
14 Feststellschraube für Parallelanschlag
15 Klemmscheibe
16 Schraube
17 Lüftungsschlitze
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Kreissäge mit einem Universal-Hartmetallsägeblatt
1 Parallelanschlag
1 Sägeblattschlüssel
1 Innensechskantschlüssel
1 Spanabsauganschluß
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung)
- Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
de - 4
10
DEUTSCH
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Schnittiefeneinstellung (Abb. A)
• Lockern Sie die Feststellschraube (3) und stellen
Sie den Sägeschuh (10) in die gewünschte
Position.
• Ziehen Sie die Feststellschraube fest.
Ein optimales Ergebnis wird erzielt, wenn
das Sägeblatt ca. 5 - 8 mm aus dem
Werkstück herausragt.
Montieren und Einstellen des Parallelanschlags
(Abb. B)
Mit dem Parallelanschlag können Sie parallel zu einer Kante sägen.
Montieren
• Bringen Sie den Parallelanschlag (6) gemäß der
Abbildung am Sägeschuh (10) an.
• Ziehen Sie die Feststellschraube (14) fest.
Einstellen
• Lockern Sie die Feststellschraube (14) und stellen
Sie den Parallelanschlag (6) auf den gewünschten Abstand ein.
• Ziehen Sie die Feststellschraube (14) fest.
11
Neigungseinstellung (Abb. C)
Der Neigungswinkel läßt sich zwischen 0° und 45°
einstellen.
• Lockern Sie die Feststellschraube (13).
• Stellen Sie den Neigungswinkel ein, indem Sie
den Sägeschuh (10) nach unten klappen.
Der Winkel wird auf der Skala (12) angezeigt.
• Ziehen Sie die Feststellschraube (13) wieder fest.
Montieren und Entfernen des Sägeblatts (Abb. D)
• Drehen Sie den Sägeblattschutz (7) zurück.
• Drehen Sie das Sägeblatt, bis sich ein Schraubenzieher durch das Loch im Sägeblatt stecken
läßt, damit es sich beim Lösen nicht mitdreht.
• Falls Sie keinen Schraubenzieher zur Hand
haben, oder das verwendete Sägeblatt kein Loch
besitzt, setzen Sie das Sägeblatt fest, indem Sie
es kräftig auf ein Stück Holz aufsetzen.
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (8) und die
Klemmscheibe (15), indem Sie die Sägeblattschraube mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Sägeblattschlüssels (18) entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.
• Wechseln Sie das Sägeblatt. Die Zähne des
Sägeblattes müssen in Drehrichtung zeigen;
die Drehrichtung wird vom Pfeil auf dem oberen
Sägeblattschutz angezeigt.
• Legen Sie die Klemmscheibe wieder auf und
ziehen Sie die Sägeblattschraube fest, indem Sie
sie im Uhrzeigersinn drehen.
Spaltkeileinstellung (Abb. E)
Das kleine Bild in Abb. E zeigt die richtige Einstellung des Spaltkeiles (9). Stellen Sie den Abstand
zum Sägeblatt neu ein, nachdem das Sägeblatt gewechselt wurde oder wenn dies aus einem anderen
Grund erforderlich ist.
• Lösen Sie die Innensechskantschraube (19) und
ziehen Sie den Spaltkeil auf die maximale Länge
hinaus.
• Stellen Sie den Abstand zum Sägeblatt ein und
ziehen Sie die Innensechskantschraube wieder
fest.
Montieren und Einstellen der als Zubehör
erhältlichen Führungsschiene (DE6287) (Abb. F)
• Befestigen Sie Ihre Säge mit Hilfe der im
Lieferumfang der Führungsschiene enthaltenen
Schrauben auf der 1500-mm-Führungsschiene.
de - 5
DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß alle Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.
Der Sägeblattschutz muß geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in
Richtung des auf dem Blatt angebrachten Pfeiles
dreht.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist der EIN-/AUS-Schalter (1)
Ihrer Kreissäge mit einer Einschaltsperre (2) versehen.
• Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre (2),
um den Schalter zu entriegeln.
• Betätigen Sie dann zum Einschalten des
Werkzeuges den EIN-/AUS-Schalter. Beim
Loslassen des EIN-/AUS-Schalters wird die
Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert,
um ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Werkzeuges zu verhindern.
Schalten Sie das Werkzeug nicht ein
oder aus, während das Sägeblatt das
Werkstück oder andere Materialien
berührt.
Handhabung der Kreissäge (Abb. A)
• Halten Sie Ihre DEWALT Kreissäge beim
Haupthandgriff und beim Führungsknopf (5).
Dies ermöglicht eine gute Führung.
• Wenn Sie Material sägen, wird die der Säge
gegenüberliegende Schnittkante besonders
sauber. Spannen Sie deshalb das Werkstück mit
der Rückseite zum Sägeschuh ein
(saubere Schnittkante liegt unten).
de - 6
Staubabsaugung (Abb. G)
Ihre DEWALT-Kreissäge ist mit einem Spanauswurf (11)
versehen.
• Montieren Sie den Spanabsauganschluß (20) mit
Hilfe der Schrauben und der Befestigungsplatte
(21) am Auswurf (11).
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche
Betreiber die speziellen Anforderungen mit der
zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Der Absaugschlauch der meisten handelsüblichen
Staubsauger kann direkt an den Spanauswurf
angeschlossen werden.
Verwendung der als Zubehör erhältlichen
Führungsschiene (Abb. F)
Die als Zubehör erhältliche Führungsschiene wandelt
Ihre Kreissäge in eine handliche, tragbare Alternative
für eine stationäre Paneelsäge um. Die Führungsschiene erlaubt ein präzises Führen der Kreissäge
und exakte Schnittkanten ohne Ausrisse und Absplitterungen. Die Schiene ist mit einem robusten
Haftbelag versehen.
• Stellen Sie die Führungsschiene mit der Säge auf
das Werkstück.
• Führen Sie die Säge der Führungsschiene
entlang.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
12
DEUTSCH
GARANTIE
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
13
de - 7
ENGLISH
CIRCULAR SAW DW351
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
en - 7
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of conformity
DW351
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
DW351
LpA
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Power output
No load speed
Bevel setting
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Blade diameter
Blade body thickness
Blade bore
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
V
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW351
230
230/115
850
450
4,000
up to 45°
50
33
152
3
20
3.3
dB(A)*
98
dB(A)
106
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW351
< 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
en - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
14
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
15
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
en - 2
ENGLISH
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for circular saws
Plugging into the mains, switching ON and OFF
• Always ensure that the Power Tool is switched
OFF before plugging into the mains.
• Remove the blade changing spanner from the
saw blade locking screw before switching ON.
• Do not switch OFF before the saw blade is
running freely.
When sawing
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• Do not attempt to saw extremely small
workpieces.
• After switching OFF, never attempt to stop the
saw blade by pressing against the side of the
blade.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched OFF.
• Always use the riving knife, except for inserted
cuts.
Operational protection devices
• The circular saw must only be used for cutting
wood or plastic.
• Ensure that all devices screening the saw blade
are in perfect working order.
• Never jam the saw blade guards.
• Free a jammed saw blade guard immediately and
do not use the saw if the guard is jammed.
• Do not remove the riving knife.
en - 3
• The riving knife should be correctly set; the
distance between the toothed rim and the riving
knife should be 2 mm and the height difference
should be 2 mm or less (fig. E).
Checking and changing the saw blade
• Only saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions may be
used.
• Saw blades made of high alloy, high speed steel
(HSS steel) should not be used. Good results are
achieved using carbide-tipped or CrV saw blades.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at once.
• Ensure that the saw blade is securely fixed and
rotates in the correct direction.
Using in a fixed position
• When using a saw bench ensure that the width
of the sawing gap is sufficient to take the saw
blade being used.
• When cutting narrow workpieces (width less than
80 mm) longitudinally, use a rip fence guide along
the longitudinal edge.
• When sawing with the workpiece clamped tight,
devices should be used to prevent the workpiece
kicking back.
• When sawing circular sections of wood use a
device to hold the workpiece steady on both
sides of the saw blade to prevent slipping.
• Ensure that pieces of wood sawn off the
workpiece cannot be caught up by the teeth of
the saw blade and thrown in the air.
Guard against kickback
• Kickback occurs when the saw begins to stall
rapidly and is driven back towards the operator.
Release the switch immediately if the blade sticks
or the saw stalls.
• Keep the saw blades sharp.
• Support large panels near the cutting area.
• Use a fence or straight edge guide when ripping;
do not force the tool.
• Do not remove the saw from the work during a
cut while the saw blade is rotating. Release the
ON/OFF-switch and wait for the saw blade to
come to a halt.
16
ENGLISH
Package contents
The package contains:
1 Circular Saw with 1 general purpose TCT blade
1 Parallel fence
1 Saw blade wrench
1 Allen key
1 Dust extraction adapter
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT DW351 Circular Saw is a versatile
Power Tool designed for professional sawing of
wood, wood products and plastics.
1 ON/OFF-switch
2 Lock-off button
3 Star knob for depth of cut
4 Motor cover
5 Guide knob
6 Parallel fence
7 Blade guard
8 Blade bolt
9 Riving knife
10 Saw shoe
11 Dust extraction outlet
12 Bevel scale
13 Star knob for bevel locking system
14 Star knob for parallel fence
15 Outer arbour collar
16 Screw
17 Ventilation slots
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding
1500 W, we recommend to fit a plug to BS4343
standard.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
17
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table on the next page.
en - 4
ENGLISH
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Bevel adjustment (fig. C)
The bevel angle can be adjusted between 0° and 45°.
• Slacken the star knob (13).
• Set the bevel angle by tilting the saw shoe (10).
The angle can be read on the bevel scale (12).
• Tighten the star knob (13).
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Depth of cut adjustment (fig. A)
• Loosen the star knob (3) and set the saw shoe (10)
to the required position.
• Tighten the star knob.
For optimal results, allow the saw blade
to protrude from the workpiece by about
5 - 8 mm.
Mounting and adjusting the parallel fence (fig. B)
The parallel fence is used for cutting parallel to the
edge of the workpiece.
Removing and installing the saw blade (fig. D)
• Open the blade guard (7).
• Rotate the saw blade until a screwdriver can be
inserted into the hole in the blade. This will
prevent the blade from rotating while being
loosened.
• If no screwdriver is available, or if the saw blade
used does not have a hole, lock the blade by
pressing the teeth into a piece of wood.
• Loosen and remove the blade bolt (8) and the
outer arbour collar (15) by turning the blade bolt
counterclockwise using the wrench (18) supplied.
• Replace the saw blade. The teeth must point in
the direction of rotation, which is shown by the
arrow on the upper guard housing.
• Reinstall the outer arbour collar and firmly tighten
the blade bolt by turning clockwise.
Adjusting the riving knife (fig. E)
For the correct adjustment of the riving knife (9),
refer to the inset in figure E. Adjust the clearance of
the riving knife when the saw blade is changed or
whenever necessary.
• Loosen the Allen screw (19) and pull out the
riving knife to its maximum length.
• Adjust the clearance and tighten the Allen screw.
Mounting and adjusting the optional guide rail
(DE6287) (fig. F)
• Mount your saw onto the 1500 mm guide rail
using the screws supplied with the guide rail.
Instructions for use
Mounting
• Insert the parallel fence (6) in the saw shoe (10)
as shown.
• Tighten the star knob (14).
Adjusting
• Slacken the star knob (14) and set the parallel
fence (6) to the desired width.
• Tighten the star knob (14).
en - 5
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is firmly
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade.
• Avoid overloading.
18
ENGLISH
Prior to operation:
• Make sure the guards have been mounted correctly.
The saw blade guard must be in closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
Switching ON and OFF (fig. A)
For safety reasons the ON/OFF-switch (1) of your
Circular Saw is equipped with a lock-off button (2).
• Press the lock-off button (2) to unlock the tool.
• To run the tool, press the ON/OFF-switch. As
soon as the ON/OFF-switch is released the lockoff button is automatically activated to prevent
unintended starting of the tool.
Do not switch the tool ON or OFF when
the saw blade touches the workpiece or
other materials.
Holding the Circular Saw (fig. A)
• Hold your saw by the main grip and the front
handle (5) to guide the saw properly.
• The cut being smoother at the side where the
saw blade leaves the workpiece, clamp it with
the back facing the saw blade.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Dust extraction (fig. G)
Your DEWALT Circular Saw is fitted with a dust
extraction outlet (11).
• Mount the dust extraction adaptor (20) to the
outlet (11) using the screws and locking plate (21)
as shown.
• Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant
regulations regarding dust emission. Vacuum
hoses of most common vacuum cleaners will fit
directly into the dust extraction spout.
Using the optional guide rail (fig. F)
The optional guide rail converts your Circular Saw
into a convenient, on-site portable alternative for a
stationary panel saw. It protects the top layer of your
workpiece and allows you to obtain perfectly straight
cuts. The bottom of the guide rail is made of anti-slip
material.
• Place the guide rail with the saw on the workpiece.
• Guide the saw along the guide rail.
19
en - 6
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange. Proof
of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
en - 7
20
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR DW351
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 7
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
DW351
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Velocidad en vacío
Ajuste de bisel
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Diámetro de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Diámetro interior de la hoja
Peso
DW351
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW351
230
850
450
4.000
hasta 45°
50
33
152
3
20
3,3
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
98
dB(A)
106
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
21
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
es - 2
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
22
ESPAÑOL
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para sierras
circulares
Conexión a la red eléctrica, conexión y desconexión
• Compruebe siempre que la herramienta eléctrica
está desconectada antes de enchufarla a la red
eléctrica.
• Antes de conectar la sierra circular, extraiga
siempre la llave para cambiar la hoja del tornillo
de sujeción de esta última.
• No desconecte la herramienta antes de que la
hoja de la sierra esté funcionando en vacío.
23
Al serrar
• Antes de comenzar, quite todos los clavos y objetos
metálicos de la pieza con la que va a trabajar.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener la hoja presionándola de forma lateral.
• No coloque nunca la sierra circular sobre una
mesa o un banco de trabajo a menos que esté
desconectada.
• Utilizar siempre el abridor, excepto para los
cortes intercalados.
Dispositivos de protección operativa
• Esta sierra circular debe ser utilizada
exclusivamente para cortar madera y plástico.
• Compruebe que todos los dispositivos que
protegen la hoja de la sierra funcionan
correctamente.
• No presione nunca los protectores de la hoja.
• Libere inmediatamente un protector de la hoja
que haya sido presionado; no utilice la sierra si el
protector está presionado.
• No quite nunca el abridor.
• El abridor ha de ser fijado de forma correcta.
La distancia entre la corona dentada y el abridor
ha de ser de 2 mm y la diferencia de altura ha de
ser de 2 mm o menos (fig. E).
Comprobación y cambio de la hoja de la sierra
• Únicamente pueden utilizarse hojas que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas
instrucciones de funcionamiento.
• No deben emplearse hojas fabricadas en acero
de corte rápido de hiperaleación (acero HSS).
Se obtienen buenos resultados utilizando hojas
de sierra postizas de carburo de tungsteno o de
Cr.V.
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas o
dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
• Compruebe que la hoja de la sierra está bien
sujeta y que gira en el sentido correcto.
Utilización en una posición fija
• Cuando utilice una sierra circular de mesa,
asegúrese de que el espacio de serrar tiene la
anchura suficiente para que quepa la hoja que
está empleando.
es - 3
ESPAÑOL
• Al cortar piezas estrechas (con una anchura
inferior a 80 mm) de forma longitudinal, utilice
una escuadra de guía de corte a lo largo del
borde longitudinal.
• Al serrar con la pieza bien sujeta, es preciso
utilizar dispositivos para evitar que ésta retroceda.
• Cuando se sierren secciones circulares de
madera, debe utilizarse un dispositivo para
mantener la pieza fija a ambos lados de la hoja y
evitar que se deslice.
• Asegúrese de que los trozos de madera que se
desprenden de la pieza al serrarla no quedan
atrapados por los dientes de la hoja y saltan al aire.
Protección contra el retroceso
• El retroceso se produce cuando la sierra
comienza a detenerse de repente y es impulsada
hacia atrás, hacia el usuario. Suelte el interruptor
inmediatamente si la hoja se atasca o la sierra se
detiene.
• Mantenga bien afiladas las hojas de la sierra.
• Coloque paneles grandes cerca de la zona de corte.
• Al cortar, utilice una escuadra de guía o una guía
de borde recto; no fuerce la herramienta.
• No separe la sierra de la pieza cuando esté
cortando mientras la hoja esté girando.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra circular con 1 hoja TCT para usos
generales
1 Guía paralela
1 Llave para la hoja
1 Llave Allen
1 Adaptador de salida de serrín
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Botón de bloqueo del interruptor
3 Pomo en estrella para profundidad de corte
4 Cubierta del motor
5 Perilla de guía
6 Guía paralela
7 Protector de hoja
8 Tornillo de hoja
9 Cuchilla de hendir
10 Soporte de sierra
11 Salida de extracción de polvo
12 Escala de bisel
13 Pomo en estrella para sistema de bloqueo
de bisel
14 Pomo en estrella para guía paralela
15 Anillo de eje externo
16 Tornillo
17 Ranuras de ventilación
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Descripción (fig. A)
Su sierra circular DEWALT DW351 es una
herramienta eléctrica versátil diseñada para el
serrado profesional de madera, productos de
madera y plásticos.
es - 4
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
24
ESPAÑOL
Ajuste de la profundidad de corte (fig. A)
• Suelte el pomo en estrella (3) y ajuste el soporte
de sierra (10) en la posición requerida.
• Apriete el pomo en estrella.
Para obtener los mejores resultados,
deje que la hoja de la sierra sobresalga
aproximadamente 5 a 8 mm de la pieza
con la que va a trabajar.
Montaje y ajuste de la guía paralela (fig. B)
La escuadra de guía paralela se utiliza para el corte
en paralelo con el borde del material de trabajo.
Montaje
• Inserte la escuadra de guía paralela (6) en el
soporte de sierra (10) de la forma mostrada.
• Apriete el pomo en estrella (14).
Ajuste
• Afloje el pomo en estrella (14) y ajuste la
escuadra de guía paralela (6) al ancho requerido.
• Apriete el pomo en estrella (14).
Ajuste de bisel (fig. C)
El ángulo en bisel puede ajustarse entre 0° y 45°.
• Afloje el pomo en estrella (13).
• Ajuste el ángulo en bisel inclinando el soporte de
sierra (10). Este ángulo se puede leer en la escala
de bisel (12).
• Apriete el pomo en estrella (13).
Extracción e instalación de la hoja de sierra (fig. D)
• Empuje la protección de la hoja (7) hacia atrás.
• Haga girar la hoja de la sierra hasta que se
pueda introducir un destornillador en el agujero
de la hoja. Esto evitará que la hoja gire mientras
está siendo aflojada.
• Si no se dispone de ningún destornillador o si la hoja
utilizada no tiene agujero, bloquee la hoja
presionando los dientes contra un trozo de madera.
• Suelte y retire el tornillo de hoja de sierra (8) y el
anillo de eje externo (15) girando este tornillo en
sentido contrario a las agujas del reloj con la llave
(18) suministrada.
• Vuelva a colocar la hoja de sierra. Los dientes
deben apuntar en el sentido de giro, que se
indica mediante la flecha en el alojamiento de la
protección superior.
25
• Vuelva a instalar el anillo de eje externo y apriete
firmemente el tornillo de la hoja de sierra
girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Ajuste del abridor (fig. E)
Para realizar un ajuste correcto del abridor (9),
consulte el recuadro de la figura E. Ajuste la
distancia del abridor cuando cambie la hoja de la
sierra o siempre que sea necesario.
• Suelte el tornillo Allen (19) y empuje hacia fuera la
cuchilla de hendir hasta su máxima longitud.
• Ajuste la holgura y apriete el tornillo Allen.
Montaje y ajuste del raíl de guía opcional
(DE6287) (fig. F)
• Monte la sierra sobre el raíl de guía de 1500 mm
utilizando los tornillos suministrados con el
mismo.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a
serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave
en la herramienta y no ejerza presión
lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes de trabajar:
• Compruebe que los protectores se han montado
correctamente. El protector de la hoja debe estar
cerrado.
• Compruebe que la hoja de la sierra gira en la
dirección que indica la flecha.
Encendido y apagado (fig. A)
Por motivos de seguridad, el interruptor de
MARCHA/PARADA (1) de la sierra circular está
equipado con un botón de desbloqueo (2).
• Presione el botón de desbloqueo (2) para
desbloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de MARCHA/PARADA. En cuanto se
libera este interruptor, se activa automáticamente
el botón de desbloqueo para impedir el
encendido no intencionado de la herramienta.
es - 5
ESPAÑOL
No apague o encienda la herramienta
cuando la hoja de sierra toque la pieza
de trabajo u otros materiales.
Sujeción de la sierra circular (fig. A)
• Agárrela por el agarrador principal y el asa
delantera (5) para guiar la sierra correctamente.
• El corte será más suave por el lado en que la
hoja de sierra sale de la pieza de trabajo, por lo
que puede fijar la pieza de trabajo con su lado
posterior de cara a la hoja de sierra.
Extracción de polvo (fig. G)
Su sierra circular DEWALT incorpora una salida de
extracción de polvo (11).
• Monte el adaptador de extracción de polvo (20) a
la salida (11) utilizando los tornillos y placa de
bloqueo (21) de la forma mostrada.
• Cuando sea posible, utilice un extractor de
aspiración diseñado de acuerdo con las
Directrices aplicables en relación con la emisión
de polvo. Las mangueras de la mayoría de las
aspiradoras corrientes caben directamente en la
salida de extracción de polvo.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Uso del raíl de guía opcional (fig. F)
El raíl de guía opcional convierte su sierra circular en
una sierra de paneles estacionaria, portátil y
conveniente en el lugar de trabajo. Protege la capa
superior de su pieza de trabajo y le permite obtener
cortes perfectamente rectos. La parte inferior del raíl
de guía está fabricado de material antideslizante.
• Coloque el raíl de guía con la sierra en la pieza de
trabajo.
• Guíe la sierra a lo largo del raíl de guía.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
es - 6
26
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
27
es - 7
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE DW351
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
DW351
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW351
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesses à vide
Réglage de l’inclinaison
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Diamètre de lame
Epaisseur de lame
Alésage
Poids
Fusible:
Outils 230 V
V
W
W
tr/min
mm
mm
mm
mm
mm
kg
dB(A)*
98
dB(A)
106
* à l’oreille de l’opérateur
DW351
230
850
450
4.000
jusqu’à 45°
50
33
152
3
20
3,3
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
fr - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
28
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes
(par exemple: humidité élevée, dépôt de
poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique
peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
29
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
fr - 2
FRANÇAIS
le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil. Faire
réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et
toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour scies
circulaires
Branchement, mise en MARCHE et à l’ARRET
• Avant de mettre la fiche dans la prise, vérifier que
l’outil est à l’ARRET.
• Avant la mise en MARCHE, s’assurer que la clé
n’est pas restée sur la lame.
• Ne pas mettre la scie à l’ARRET avant que la
lame ne soit entièrement dégagée.
Au cours du sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• Ne pas tenter de scier de très petites pièces.
• Après la mise à l’ARRET, ne jamais essayer de
freiner la lame en exerçant une pression latérale.
• Toujours vérifier que la scie est arrêtée avant de
la poser sur une table.
• Sauf pour coupes en plongée, toujours utiliser le
couteau diviseur.
Dispositifs de protection
• La scie circulaire doit être utilisée uniquement
pour le sciage de bois et de matières plastiques.
fr - 3
• Les dispositifs protégeant la lame de la scie
doivent être en parfait état.
• Ne jamais bloquer le protecteur de lame.
• Au cas où le protecteur de lame serait bloqué, le
dégager immédiatement. Ne pas utiliser la scie
tant que le protecteur de lame est bloqué.
• Ne pas enlever le couteau diviseur.
• Le couteau diviseur doit être installé
correctement. La distance entre les dents de la
lame et le couteau diviseur doit être de 2 mm.
Le couteau diviseur doit être en retrait de
l’extrémité basse de la lame de 2 mm au
maximum. Se reporter à l’encart dans la (fig. E).
Changement de la lame de scie
• Utiliser uniquement des lames de scie dont les
caractéristiques sont conformes à ces instructions.
• Ne pas utiliser des lames de scie en acier spécial
ou en acier rapide (HSS).
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
• Vérifier le montage de la lame de scie et son sens
de rotation.
Utilisation en poste fixe
• En cas d’utilisation d’une table à scier, vérifier
que l’espace de sciage est suffisamment large
pour permettre le bon fonctionnement de la scie.
• Pour scier des pièces étroites (largeur inférieure à
80 mm) dans le sens de la longueur, utiliser un
guide parallèle.
• Lorsque la pièce à scier est fermement serrée,
prendre des précautions pour éviter les rebonds.
• Lors du sciage de pièces de bois circulaires,
vérifier que la pièce est maintenue de part et
d’autre pour éviter qu’elle ne glisse.
• S’assurer que les morceaux de bois sciés ne
peuvent être pris par les dents de la lame en
action et projetés en l’air.
Eviter les rebonds
• Quand la scie se bloque, il y a risque de rebond.
Relâcher immédiatement l’interrupteur MARCHE/
ARRET quand la lame de scie se bloque ou que
le moteur cale.
• Maintenir les lames de scie bien tranchantes.
• Supporter les grandes pièces près de l’endroit de
coupe.
30
FRANÇAIS
• Utiliser un guide parallèle lors du sciage dans le
sens de la longueur; ne pas forcer l’outil.
• Ne pas enlever la scie de la coupe tant que la
lame tourne.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie circulaire avec 1 lame carbure universelle
1 Guide parallèle
1 Clé pour lame de scie
1 Clé Allen
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre scie circulaire DEWALT DW351 est un outil
polyvalent mis au point pour scier le bois, les
produits à base de bois et les matières plastiques.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Bouton de blocage/déblocage
3 Bouton pour réglage de la profondeur de coupe
4 Carter de protection du moteur
5 Bouton de guidage
6 Guide parallèle
7 Protecteur
8 Vis
9 Couteau diviseur
10 Semelle
11 Adaptateur d’aspiration de poussières
12 Echelle graduée de l’inclinaison
13 Bouton en étoile pour blocage de l’inclinaison
14 Bouton en étoile pour guide parallèle
15 Flasque
16 Vis
17 Fentes d’aération
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
31
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
- outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
Réglage de la profondeur de coupe (fig. A)
• Desserrer le bouton en étoile (3) et mettre la
semelle (10) dans la position désirée.
• Serrer le bouton en étoile.
Pour une coupe plus nette, laisser la scie
dépasser d’environ 5 à 8 mm du bas de
la pièce à scier.
Montage et réglage du guide parallèle (fig. B)
Le guide parallèle permet d’effectuer une coupe
droite et parallèle.
fr - 4
FRANÇAIS
Montage
• Introduire le guide parallèle (6) dans la semelle (10)
comme l’indique le dessin.
• Serrer le bouton en étoile (14).
Réglage
• Desserrer le bouton en étoile (14) et régler le
guide parallèle (6) à la largeur désirée.
• Serrer le bouton en étoile (14).
Réglage de l’inclinaison (fig. C)
L’inclinaison est réglable de 0° à 45°.
• Desserrer le bouton en étoile (13).
• Régler l’angle en inclinant la semelle (10).
L’angle réglé est indiqué sur l’échelle graduée (12).
• Serrer le bouton en étoile (13).
Remplacement de la lame de scie (fig. D)
• Ouvrir le protecteur de lame (7).
• Tourner la lame de scie jusqu’à ce qu’il soit
possible d’instroduire un tournevis dans le trou
pratiqué dans la lame de scie.
• Au cas où aucun tournevis ne serait disponible,
ou si la lame de scie n’est pas pourvue d’un trou,
enfoncer les dents de la lame dans un morceau
de bois pour caler la lame.
• Desserrer et enlever la vis (8) et le flasque (15) en
tournant la vis dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre au moyen de la clé (18) fournie
avec l’outil.
• Remplacer la lame. Orienter les dents dans le
sens de rotation indiqué par la flèche sur le
carter.
• Remettre le flasque en place et serrer la vis en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Réglage du couteau diviseur (fig. E)
Pour un réglage correct du couteau diviseur (9),
se reporter à l’encart dans la figure E. Régler le jeu
du couteau diviseur après remplacement de la lame
ou en cas de déréglage.
• Desserrer la vis hexagonale (19) et tirer le
couteau diviseur à sa longueur maximale.
• Régler le jeu et serrer la vis hexagonale.
Montage et réglage du rail guide optionnel
(DE6287) (fig. F)
• Monter votre scie sur le rail guide de 1500 mm
au moyen des vis fournies avec le rail guide.
fr - 5
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son
régime normal d’utilisation.
Avant la mise en marche:
• Vérifier le montage des protecteurs.
Le protecteur de lame doit être fermé.
• Vérifier le sens de rotation de la lame de scie.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
Pour des raisons de sécurité, l’interrupteur
MARCHE/ARRET (1) de votre scie circulaire est
équipé d’un bouton de blocage/déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de blocage/déblocage (2)
pour débloquer l’outil.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET. Dès que
l’interrupteur est relâché, le bouton de blocage/
déblocage est automatiquement activé pour
éviter une mise en marche par inadvertance.
Ne pas actionner l’interrupteur MARCHE/
ARRET quand la lame est en contact
avec l’ouvrage ou avec un autre objet.
Maniement de l’outil (fig. A)
• Tenir votre scie circulaire par la poignée
principale et la poignée avant (5) pour garantir un
guidage optimal de la scie.
• La coupe étant plus nette du côté où la lame sort
de la pièce, il convient de fixer cette dernière le
dos dirigé vers la lame de scie.
Aspiration de poussière (fig. G)
Votre scie circulaire DEWALT est équipée d’une
buse d’aspiration de poussière (11).
• Monter l’adaptateur (20) sur la buse (11) au
moyen des vis et de la plaquette de montage (21)
comme l’indique le dessin.
32
FRANÇAIS
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder
un aspirateur mis au point en conformité avec les
directives relatives à l’émission de poussière.
La plupart des embouts d’aspirateurs s’adaptent
directement sur votre outil.
Utilisation du rail guide optionnel (fig. F)
Le rail guide optionnel permet de reconvertir votre
scie circulaire en une scie portative pour mise au
format. Le rail guide garantit un guidage précis et
convient particulièrement pour les matériaux revêtus
ou contre-plaqués. La semelle de rail guide est antidérapante.
• Placer le rail guide surmonté de la scie sur
l’ouvrage.
• Guider la scie le long du rail guide.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
33
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 6
ITALIANO
SEGA CIRCOLARE DW351
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli
strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
it - 7
DW351
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW351
LpA
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Scala di regolazione per tagli inclinati
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Diametro mola
Spessore lama
Alesatura lama
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW351
230
850
450
4.000
sino a 45°
50
33
152
3
20
3,3
(rumorosità)
dB(A)*
98
LWA (potenza sonora)
dB(A)
106
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
it - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
34
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
35
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
it - 2
ITALIANO
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme di sicurezza specifiche per le seghe
circolari
Collegamento in rete, attivazione e disattivazione
• Assicurarsi sempre che l’interruttore dell’utensile
sia nella posizione di spento, prima di collegare la
spina alla rete di alimentazione.
• Controllare sempre di aver rimosso la chiave per
la sostituzione della lama dal bullone di serraggio
prima di avviare la sega circolare.
• Prima di avviare la sega circolare, assicurarsi che
la lama possa girare liberamente.
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi e
le parti in metallo dal pezzo di legno.
• Non tentare di tagliare pezzi estremamente
piccoli.
• Non tentare mai di fermare la lama, dopo aver
spento la sega, facendo pressione sul lato della
stessa.
it - 3
• Non riponete mai la sega circolare sotto un
tavolo o un banco da lavoro, senza averla
precedentemente spenta.
• Usare sempre la lama con manico a squadra,
fatta eccezione per i tagli intercalati.
Dispositivi di sicurezza operativi
• La sega circolare deve essere utilizzata
esclusivamente per il taglio di legno o plastica.
• Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione
della lama siano in perfette condizioni di
funzionamento.
• Evitare assolutamente il bloccaggio dei ripari
lama della sega.
• Liberare immediatamente la difesa della lama
rimasta eventualmente bloccata.
• Non rimuovere il coltello apritaglio.
• Impostare correttamente la lama con manico a
squadra; la distanza tra il bordo dentato e la lama
deve essere di 2 mm, mentre la variazione di
altezza deve essere pari o inferiore a 2 mm (fig. E).
Manutenzione e sostituzione della lama
• Utilizare solo lame conformi alle specifiche
contenute in questo libretto istruzioni.
• Non utilizzare lame circolari in leghe ad alto
contenuto od in acciaio super rapido
(acciaio HSS). L’impiego di lame per segatrici al
cromo-vanadio o con inserti al carburo
garantisce buoni risultati.
• Utilizzare solo lame affilate, in perfette condizioni
di funzionamento: lame rotte o piegate devono
essere sostituite e scartate ogni volta.
• Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta e
ruoti nella corretta direzione.
Utilizzo in posizione fissa
• Durante l’impiego della sega da banco accertarsi
che l’ampiezza del gioco sia adeguata alla lama
utilizzata.
• Durante il taglio longitudinale di pezzi in
lavorazione di piccole dimensioni
(larghezza inferiore a 80 mm), utilizzare un guida
pezzo lungo il margine longitudinale.
• Quando si effettua il taglio di un pezzo bloccato
con un morsetto, si consiglia di utillizare un
dispositivo di sicurezza per prevenire che il pezzo
possa essere scagliato indietro.
36
ITALIANO
• Quando si effettua il taglio di pezzi di legno di
sezione circolare, si consiglia di ricorrere ad un
dispositivo per tenere fermo il pezzo su entrambi
i lati della lama ed evitarne lo scivolamento.
• Assicurarsi che lo scarto del legno, tagliato del
pezzo, non possa rimanere agganciato dal dente
della lama e scagliato in aria.
Riparo contro il rinculo
• Il rinculo ha luogo quando la sega si pianta
improvvisamente ed è spinta all’indietro verso
l’operatore. Se la lama si blocca o la sega si
pianta rilasciare immediatamente l’interruttore.
• Tenere le lame della sega ben affilate.
• Installare pannelli di grandi dimensioni intorno
all’area di taglio.
• Durante gli interventi di segatura lungo la fibra
utilizzare una guida o un regolo; non forzare
l’utensile.
• Non allontanare la sega dal pezzo in lavorazione
mentre la lama è in rotazione.
5 Manopola di guida
6 Guida parallela
7 Riparo della lama
8 Bullone di fissaggio lama
9 Coltello apritaglio
10 Scarpa della sega
11 Bocchetta di evacuazione polveri
12 Scala per tagli inclinati
13 Pomello a stella per sistema di blocco per tagli
inclinati
14 Pomello a stella per guida parallela
15 Flangia esterna di accoppiamento albero
16 Vite
17 Feritoie di ventilazione
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega circolare con 1 lama TCT per impieghi
generici
1 Guida parallela
1 Chiave per lama
1 Chiave per brugole
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La Sega Circolare DEWALT DW351 è un
elettroutensile versatile, concepito per applicazioni
professionali di taglio su legno e plastica.
1 Interruttore ON/OFF
2 Pulsante blocco interruttore
3 Pomello a stella di regolazione della profondità
di taglio.
4 Protezione motore
37
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra)
- utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
it - 4
ITALIANO
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Regolazione della profondità di taglio (fig. A)
• Allentare il pomello a stella (3) e regolare sulla
posizione richiesta la scarpa della sega (10).
• Serrare di nuovo il pomello a stella.
Per l’ottimizzazione dei risultati, la lama
della sega deve sporgere dal pezzo di
lavorazione di circa 5 - 8 mm.
Montaggio e regolazione della guida parallela
(fig. B)
La guida parallela viene impiegata per eseguire tagli
paralleli al bordo del pezzo di lavorazione.
Montaggio
• Inserire la guida parallela (6) sulla scarpa della
sega (10) come mostrato in figura.
• Serrare il pomello a stella (14).
Regolazione
• Allentare il pomello a stella (14) e regolare la
guida parallela (6) all’ampiezza richiesta.
• Serrare il pomello a stella (14).
• Se non si ha a disposizione un cacciavite, o se la
lama montata sulla segatrice non è dotata di
foro, bloccarla con un pezzo di legno premuto
contro i denti.
• Svitare e togliere il bullone di fissaggio della lama (8)
e la flangia esterna dell’albero (15) ruotando il
bullone in senso antiorario con la chiave (18)
fornita in dotazione.
• Sostituire la lama della sega. I denti della lama
dovranno essere rivolti verso il senso di
rotazione, indicato dalla freccetta stampigliata sul
carter della protezione superiore.
• Installare nuovamente la flangia esterna
dell’albero e serrare bene il bullone di fissaggio
della lama, ruotandolo in senso orario.
Regolazione coltello apritaglio (fig. E)
Per la corretta regolazione del coltello apritaglio (9),
fare riferimento all’ingrandimento parziale della figura E.
Regolare il gioco del coltello apritaglio in occasione
della sostituzione della lama della sega o quando
richiesto.
• Allentare la vite a brugola (19) ed estrarre il più
possibile il coltello apritaglio.
• Registrare il gioco e serrare nuovamente la vite a
brugola.
Montaggio e regolazione dell’asta di guida
opzionale (DE6287) (fig. F)
• Montare la sega sull’asta di guida opzionale da
1500 mm avvalendosi delle viti fornite in dotazione.
Istruzioni per l’uso
Regolazione dell’angolo di inclinazione (fig. C)
L’angolo di taglio può essere regolato da 0 a 45°.
• Allentare il pomello a stella (13).
• Impostare l’angolo di taglio inclinando la scarpa
della sega (10). L’angolo di inclinazione potrà
essere letto sulla rispettiva scala graduata (12).
• Serrare il pomello a stella (13).
Rimozione e montaggio della lama della sega
(fig. D)
• Trazionare all’indietro il riparo (7) della lama.
• Ruotare la lama della segatrice fino a permettere
l’inserimento di un cacciavite nel foro della lama,
in modo da impedire la rotazione di quest’ultima
durante lo stacco.
it - 5
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente
pressioni di leggera entità, e non
esercitare pressione laterale sulla lama
della sega.
• Evitare sovraccarichi.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che le protezioni siano installate
correttamente. Il riparo lama della sega deve
essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle
frecce presenti sulla lama stessa.
38
ITALIANO
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore ON/OFF (1)
della Sega Circolare è provvisto di un pulsante di
blocco (2).
• Per sbloccare l’elettroutensile, premere il
pulsante di blocco (2).
• Premere l’interruttore ON/OFF per azionare
l’elettroutensile. Il pulsante di blocco si attiva
automaticamente non appena viene lasciato
l’interruttore ON/OFF, impedendo in tal modo
azionamenti accidentali dell’elettroutensile.
Non accendere o spegnere
l’elettroutensile con lama a contatto del
pezzo di lavorazione o di altri materiali.
Come impugnare la sega circolare (fig. A)
• Afferrare la sega dall’impugnatura principale e
dalla manopola anteriore (5) per poterla guidare
correttamente durante il taglio.
• Dal momento in cui il taglio risulta più netto sul
lato in cui la sega si stacca dal pezzo in
lavorazione, serrare quest’ultimo con il lato
posteriore rivolto verso la lama.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Aspirazione polveri (fig. G)
La Sega Circolare DEWALT è provvista di una
bocchetta di evacuazione polveri (11).
• Montare l’adattatore di aspirazione polveri (20)
sulla bocchetta (11) avvalendosi della piastra di
fermo (21) come mostrato in figura.
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri.
Alla bocchetta di evacuazione polveri potranno
essere collegati i tubi flessibili della maggior parte
degli aspiratori disponibili in commercio.
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Impiego dell’asta di guida opzionale (fig. F)
L’asta di guida opzionale converte la sega circolare
in un conveniente e portatile utensile stazionario per
il taglio di pannelli. Tale accessorio protegge lo
strato superiore del pezzo di lavorazione e consente
di eseguire tagli perfettamente rettilinei. Il fondo della
guida è realizzato in materiale antisdrucciolo.
• Posizionare l’asta di guida con la sega a contatto
del pezzo da lavorare.
• Guidare la sega lungo l’asta.
39
it - 6
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
it - 7
40
NEDERLANDS
CIRKELZAAG DW351
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 5
DW351
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW351
LpA
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Toerental, onbelast
Afschuininstelling
Zaagdiepte onder90°
Zaagdiepte onder45°
Zaagbladdiameter
Zaagbladdikte
Asgat
Gewicht
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
Zekeringen:
230 V machines
DW351
230
850
450
4.000
tot 45°
50
33
152
3
20
3,3
10 A
(geluidsdruk)
dB(A)*
98
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
106
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
41
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 1
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
nl - 2
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
42
NEDERLANDS
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Beveiligingen
• De cirkelzaag mag uitsluitend worden gebruikt
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het spouwmes;
de afstand tussen de zaagtanden en het
spouwmes dient 2 mm te bedragen, terwijl het
hoogteverschil maximaal 2 mm dient te zijn (fig. E).
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Stationair gebruik
• Controleer bij gebruik van een zaagtafel of de
zaagspleet wijd genoeg is voor het zaagblad.
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Aansluiten op het net, IN- en UITschakelen
• Controleer altijd of het apparaat uitgeschakeld is
voordat u het aansluit op het net.
• Verwijder de sleutel voor het vervangen van de
zaagbladen voordat u de zaag INschakelt.
• Pas als het zaagblad onbelast draait, mag het
apparaat UITgeschakeld worden.
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat INschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het UITschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
• Gebruik het spouwmes altijd, behalve bij
inzetzagen.
43
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze gebruiksaanwijzing.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt. Goede resultaten worden
verkregen met hardmetalen en CrV-zaagbladen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de AAN/UIT-schakelaar
onmiddellijk los wanneer het zaagblad of de
motor vastlopen.
nl - 3
NEDERLANDS
•
•
•
•
Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag met universeel HM zaagblad
1 Zij-aanslag
1 Zaagbladsleutel
1 Inbussleutel
1 Stofafzuigadapter
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT DW351 Cirkelzaag is een professioneel
gereedschap voor het zagen van hout,
houtachtige materialen en kunststof.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Sterknop voor zaagdiepte
4 Motorafdekkap
5 Geleideknop
6 Parallelaanslag
7 Zaagbladbescherming
8 Zaagbladbevestigingsbout
9 Spouwmes
10 Zaagschoen
11 Stofafzuigopening
12 Afschuinschaal
13 Sterknop voor afschuinborgsysteem
14 Sterknop voor parallelaanslag
15 Buitenste askraag
16 Schroef
17 Ventilatiesleuven
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
nl - 4
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Zaagdiepte-instelling (fig. A)
• Draai de sterknop (3) los en zet de zaagschoen (10)
in de gewenste positie.
• Draai de sterknop vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 5 mm door het werkstuk heen
laten zagen.
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (fig. B)
De zij-aanslag wordt gebruikt voor zaagsneden die
parallel met de rand van het werkstuk moeten lopen.
Bevestigen
• Steek de parallelaanslag (6) in de zaagschoen (10)
zoals aangegeven.
• Draai de sterknop (14) vast.
Instellen
• Draai de sterknop (14) los en stel de
parallelaanslag (6) op de gewenste breedte.
• Draai de sterknop (14) vast.
44
NEDERLANDS
Instelling afschuinhoek (fig. C)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen
0° en 45°.
• Draai de sterknop (13) los.
• Stel de afschuinhoek in door de zaagschoen (10)
te kantelen. De hoek kan van de afschuinschaal
(12) worden afgelezen.
• Draai de sterknop (13) vast.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. D)
• Draai de zaagbladbeschermkap (7) open.
• Draai het zaagblad, totdat er een schroevedraaier
door het gat in het zaagblad kan worden
gestoken. Nu kan het zaagblad bij het
losschroeven niet meedraaien.
• Als er geen schroevedraaier bij de hand is, of als
het gebruikte zaagblad niet van een gat is
voorzien, blokkeert u het zaagblad door de
onderste tanden van het blad in een stuk hout te
drukken.
• Verwijder zaagbladbevestigingsbout (8) en de
buitenste askraag (15) door de
zaagbladbevestigingsbout linksom te draaien met
de meegeleverde sleutel (18).
• Vervang het zaagblad. De tanden moeten in
draairichting wijzen; deze wordt aangegeven met
behulp van de pijl op de behuizing.
• Plaats de buitenste askraag terug en zet de
zaagbladbevestigingsbout vast door deze
rechtsom te draaien.
Instellen van het spouwmes (fig. E)
De juiste instelling van het spouwmes (9) is
afgebeeld in de inzet in figuur E. Stel de speling van
het spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad
of indien de instelling correctie behoeft.
• Draai de inbusschroef (19) los trek het
spouwmes tot zijn maximum lengte.
• Stel de speling bij en draai de inbusschroef vast.
Bevestigen en instellen van de optionele
geleiderail (DE6287) (fig. F)
• Bevestig uw zaag op de 1500 mm geleiderail
met de schroeven die met de geleiderail zijn
meegeleverd.
45
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad
(zie pijl op het blad).
AAN- en UITschakelen (fig. A)
Voor een optimale veiligheid is de AAN/UITschakelaar (1) van uw cirkelzaag is voorzien van een
ontgrendeling (2).
• Duw de ontgrendelknop (2) in om de machine te
ontgrendelen.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine
te starten. Zodra de AAN/UIT-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking
zodat de machine niet per ongeluk gestart kan
worden.
Schakel de machine nooit AAN of UIT
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de Cirkelzaag (fig. A)
• Houd uw cirkelzaag vast bij de hoofdgreep en bij
de voorhandgreep (5) zodat u de machine
optimaal kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
nl - 5
NEDERLANDS
Stofafzuiging (fig. G)
Uw DEWALT Cirkelzaag is voorzien van een
stofafzuigopening (11).
• Bevestig de stofafzuigadapter (20) op de opening
(11) met behulp van de schroeven en de
borgplaat (21) zoals aangegeven.
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie. De stofzuigerslangen van de meest
gangbare stofafzuigsystemen passen direct op
de stofafzuigopening.
Gebruiken van de optionele geleiderail (fig. F)
De optionele geleiderail maakt van uw Cirkelzaag
snel en eenvoudig een draagbaar alternatief voor
een stationaire paneelzaag. De geleiderail beschermt
de bovenste laag van uw werkstuk en maakt het
mogelijk om perfect rechte zaagsneden te maken.
De onderkant van de geleiderail is gemaakt van antislip materiaal.
• Plaats de geleiderail met de zaag op het werkstuk.
• Geleid de zaag langs de geleiderail.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
nl - 6
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
46
NORSK
SIRKELSAG DW351
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 5
no - 6
DW351
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW351
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Effektforbruk
Turtall, ubelastet/min
Krenkvinkelinnstilling
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
Bladdiameter
Bladtykkelse
Utsparingsdiameter
Vekt
Sikring:
230 V
dB(A)*
98
dB(A)
106
* ved brukerens øre
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW351
230
850
450
4.000
inntil 45°
50
33
152
3
20
3,3
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
47
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 1
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
no - 2
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
48
NORSK
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Koble til nettet, og slå PÅ og AV
• Pass alltid på at elektroverktøyet er slått AV før
du kobler det til nettet.
• Ta ut nøkkelen fra sagbladets låseskrue før du
slår sirkelsagen PÅ.
• Slå ikke AV før sagbladet går fritt.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke mot siden av bladet.
• Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
• Bruk alltid kløyvkniv, med unntak for innskutt kutt.
49
Sikkerhetsutstyr
• Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre og
plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri dekslene.
• Frigjør et blokkert deksel straks, og bruk ikke
sagen hvis dekselet er blokkert.
• Kniven må ikke fjernes.
• Kløyvkniven bør innstilles korrekt; avstanden
mellom tannkanten og kløyvkniven bør være 2
mm, og høydeforskjellen bør være 2 mm eller
mindre (fig. E).
Kontroller og bytte av sagblad
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig. Gode resultater oppnåes
ved å bruke sagblad med karbidtenner eller CrV
(Krom-Vanadium).
• Pass på at sagbladet er sikkert festet og roterer i
riktig retning.
Beskyttelse mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen bremses
kraftig og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast, eller
sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du
kløyver; ikke bruk makt på verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens
sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag med 1 hardmetall-universalblad
1 Parallellanlegg
1 Nøkkel til sagbladet
1 Umbrakonøkkel
1 Adapter for avsuging av støv
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
no - 3
NORSK
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT DW351 sirkelsag er et mangesidig
elektroverktøy som er konstruert for profesjonell
saging av tre, treprodukter og plast.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Stjerneknapp for sagedybde
4 Motordeksel
5 Føringsknapp
6 Parallellanlegg
7 Bladskjerm
8 Låseskrue for sagbladet
9 Spaltekniv
10 Sagsko
11 Støvutsugingsutløp
12 Krenkvinkelskala
13 Stjerneknapp for krenkvinkellåsesystem
14 Stjerneknapp for parallellanlegg
15 Ytre spindelflens
16 Skrue
17 Ventilationsåpninger
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
no - 4
Justering av sagedybde (fig. A)
• Løsne stjerneknappen (3) og sett sagskoen (10)
i den ønskede stillingen.
• Skru til stjerneknappen.
For best mulige resultater la sagbladet
stikke ut ca. 5 - 8 mm fra arbeidsstykket.
Montering og innstilling av den parallelle
avstandsholderen (fig. B)
Parallellanlegget brukes til å skjære parallellt med
kanten av arbeidsemnet.
Montering
• Monter parallellanlegget (6) i sagskoen (10) som
vist på tegningen.
• Skru til stjerneknappen (14).
Justering
• Løsne stjerneknappen (14) og sett
parallellanlegget (6) i den ønskede bredde.
• Skru til stjerneknappen (14).
Justering av krenkvinkelen (fig. C)
Krenkvinkelen kan justeres mellom 0° og 45°.
• Løsne stjerneknappen (13).
• Innstill krenkvinkelen ved å skråstille sagskoen (10).
Vinkelen kan avleses på krenkvinkelskalaen (12).
• Skru til stjerneknappen (13).
Fjerning og montering av sagblad (fig. D)
• Dra bladdekselet (7) tilbake.
• Roter sagbladet inntil en skrutrekker kan stikkes
inn i hullet i sagbladet. Dette hindrer bladet i å
rotere når det løsnes.
• Hvis en ikke har en skrutrekker for hånden, eller
hvis det ikke er hull i sagbladet, kan sagbladet
låses ved å presse tennene inn i et trestykke.
• Løsne og fjern låseskruen for sagbladet (8) og den
ytre spindelflensen (15) ved å dreie låseskruen mot
klokken ved hjelp av den medleverte skrunøkkel (18).
• Bytt sagbladet. Tennene bør peke i sagens
rotasjonsretning, som vist av pilen på
bladdekselhuset.
50
NORSK
• Monter den ytre spindelflensen på plass og skru
låseskruen for sagbladet godt til ved å dreie med
urviseren.
Justere kløyvkniven (fig. E)
Når du skal justere kløyvkniven (9), ser du på
tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på
kløyvkniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Løsne umbrakonøkkelen (19) og trekk ut
spaltekniven til dens maksimale lengde.
• Juster klaringen og skru til umbrakonøkkelen.
Montering og justering av den valgfrie
føringsstangen (DE6287) (fig. F)
• Monter sagen på 1500 mm-føringsstangen ved
hjelp av de skruene som leveres med
føringsstangen.
Håndtering av sirkelsagen (fig. A)
• Hold sagen ved hovedhåndtaket og
fronthåndtaket (5) så du kan styre sagen ordentlig.
• Fordi sagesnittet er glattere på den siden der
sagbladet etterlater arbeidsstykket, bør du klemme
det fast med baksiden rettet mot sagbladet.
Støvavsug (fig. G)
Din DEWALT sirkelsag er utstyrt med et
støvutsugingsutløp (11).
• Monter støvutsugingsadapteren (20) på utløpet
(11) ved hjelp av skruene og sperrplaten (21),
som vist på tegningen.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp. Slangene
til de fleste alminnelige støvsugere passer direkte
på støvutsugingshullet.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet
må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
Skru PÅ og AV (fig. A)
Av sikkerhetshensyn er AV/PÅ-bryteren (1) til din
sirkelsag utstyrt med en låseknapp (2).
• Trykk på låseknappen (2) for å låse opp
verktøyet.
• For a starte verktøyet, trykk på AV/PÅ-bryteren.
Så snart du slipper AV/PÅ-bryteren, aktiveres
låseknappen automatisk for å hindre en utilsiktet
start av verktøyet.
Ikke slå PÅ eller AV verktøyet når
sagbladet er i kontakt med
arbeidsstykket eller andre materialer.
51
Bruk av den valgfrie føringsstangen (fig. F)
Den valgfrie føringsstangen endrer din sirkelsag til et
bekvemt, bærbart alternativ til en stasjonær panelsag.
Den beskytter topplaget til ditt arbeidsstykke og gjør
at du får fullstendig rette sagesnitt. Foringsstangens
underside er laget av sklifritt materiale.
• Plasser føringsstangen med sagen på
arbeidsstykket.
• Før sagen langs med føringsstangen.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
no - 5
NORSK
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 6
52
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR DW351
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 6
DW351
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW351
LpA
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Consumo de potência
Velocidade em vazio
Regulação em bisel
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
Diâmetro da lâmina
Espess. folha
Furo da lâmina
Peso
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
V
Watts
Watts
rpm
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW351
230
850
450
4.000
até 45°
50
33
152
3
20
3,3
dB(A)*
98
dB(A)
106
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
53
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt - 1
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
pt - 2
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
54
PORTUGUÊS
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das peças.
Verifique ainda se a montagem foi bem feita ou se
existe qualquer outra condição que possa impedir
que a ferramenta funcione bem. Mande consertar
ou substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções. Não
utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a
funcionar. Mande substituir o interruptor num Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Regras adicionais de segurança para serras
circulares
Ligação à corrente, interruptor Ligado/Desligado
• Certifique-se sempre que a ferramenta está
desligada antes de fazer a ligação à corrente.
• Retire a chave de desmontagem da lâmina,
antes de fazer a ligação à corrente.
• Não desligue a ferramenta antes da lâmina em
movimento estar parada.
Quando se serra
• Retire todos os pregos e objectos de metal, da
peça a trabalhar, antes de começar o trabalho.
• Não tente serrar peças demasiado estreitas.
• Depois de desligar, nunca tente parar a serra
pressionando qualquer objecto.
55
• Nunca ponha a Serra Circular em cima duma
mesa ou bancada antes de a desligar.
• Utilize sempre a faca de fender excepto para
cortes interiores.
Dispositivos de protecção em operação
• A serra circular só pode ser utilizado para cortar
madeira ou plástico.
• Certifique-se de que todos os dispositivos foram
examinados para que a serra funcione
perfeitamente.
• Nunca obstrua o resguardo da lâmina.
• Liberte directamente o resguardo e não use a
serra se o resguardo estiver obstruido.
• Não se deve retirar a guia de corte.
• A faca de fender deve ser colocada
correctamente; a distância entre a a margem
dentada e a faca de fender deve ser de 2 mm e
a sua diferença em termos de altura igual ou
inferior a 2 mm (fig. E).
Controlo e substituição da lâmina
• Só se devem usar lâminas conforme as
especificações destas instrucções para o uso.
• Só se devem usar lâminas de alta qualidade, aço
rápido não deve ser usado. A utilização de folhas
de serra com punho de carboneto ou CrV
oferece bons resultados.
• Use apenas lâmina bem afiadas em perfeitas
condições de trabalho; lâminas rachadas ou
empenadas devem ser retiradas e substituidas
imediatamente.
• Certifique-se de que a lâmina está bem fixa e
que roda no sentido correcto.
Utilização em posição fixa
• Quando se usar uma bancada para serrar,
certifique-se de que o espaço é suficiente para
retirar a lâmina.
• Quando se trabalhar uma peça estreita
(largura menor que 80 mm) use a paralela para
guia ao longo do eixo longitudinal.
• Quando se serrar uma peça apertada, devem
usar-se dispositivos para evitar que a peça salte.
• Quando se serrarem secções circulares de
madeira use um dispositivo para fixar a peça a
trabalhar, nas extremidades, em ambos os lados
da serra para evitar que role.
pt - 3
PORTUGUÊS
• Certifique-se de pedaços de madeira serrados
não se possam meter num dente da serra e que
saltem pelo ar.
Protecção contra contra-golpe
• O contra-golpe dá-se quando a serra começa a
perder velocidade e bate na direcção do
operador. Alivie imediatamente a mudança se a
lâmina se encravar ou a serra diminue de
velocidade.
• Mantenha as folhas da serra afiadas.
• Apoie paineis grandes próximo da área de corte.
• Use um esquadro ou uma guia lisa quando
necessário; não sebrecarregue a ferramenta.
• Nunca retire a serra do trabalho durante o corte,
se a lâmina da serra estive em rotação.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular com 1 lâmina para uso geral TCT
1 Guia paralela
1 Chave para lâmina
1 Chave Allen
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua Serra Circular DW351 DEWALT é uma
Ferramenta Eléctrica versátil, projectada para serrar
profissionalmente madeira, produtos em madeira e
plásticos.
1 Interruptor ON/OFF
2 Fecho automático
3 Botão em estrela para profundidade de corte
4 Cobertura do motor
5 Botão da guia
6 Guia paralela
7 Resguardo da lâmina
8 Parafuso da lâmina
9 Faca de clivagem
10 Sapata da serra
pt - 4
11 Saída para extracção do pó
12 Escala de biselar
13 Botão em estrela para o sistema de bloqueio
em bisel
14 Botão em estrela para guia paralela
15 Anel exterior do eixo
16 Parafuso
17 Aberturas de ventilação
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Ajuste da profundidade do corte (fig. A)
• Desaperte o botão em estrela (3) e regule a
sapata da serra (10) para a posição desejada.
• Aperte o botão em estrela.
Para um resultado perfeito, deixe que a
lâmina da serra sobressaia da peça a
trabalhar cerca de 5 - 8 mm.
56
PORTUGUÊS
Montagem e ajuste da guia paralela (fig. B)
The parallel fence is used for cutting parallel to the
edge of the workpiece.
Montagem
• Insira a guia paralela (6) na sapata da serra (10),
como ilustrado.
• Aperte o botão em estrela (14).
Ajuste
• Alivie o botão em estrela (14) e regule a guia
paralela (6) para a largura desejada.
• Aperte o botão em estrela (14).
Ajuste do corte em bisel (fig. C)
O ângulo de biselar pode ser ajustado entre 0° e 45°.
• Alivie o botão em estrela (13).
• Regule o ângulo de biselar inclinando a sapata
da serra (10). O ângulo pode ser lido na escala
de biselar (12).
• Aperte o botão em estrela (13).
Remoção e instalação da lâmina da serra (fig. D)
• Puxe o resguardo da lâmina (7) para trás.
• Faça girar a lâmina da serra até que uma chave
de parafusos possa ser colocada na ranhura da
lâmina. Isto evitará que a lâmina gire enquanto
estiver a ser solta.
• Se não tiver nenhuma chave de parafusos ou se
a lâmina de serra utilizada não tiver ranhuras,
bloqueie a lâmina, cravando os seus dentes num
pedaço de madeira.
• Desaperte e retire o parafuso da lâmina (8) e o
anel exterior do eixo (15) rodando o parafuso da
lâmina no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio, utilizando a chave (18) fornecida.
• Substitua a lâmina da serra. Os dentes devem
ficar voltados para a direcção da rotação,
ilustrada pela seta no alojamento do resguardo
superior.
• Volte a colocar o anel exterior do eixo e aperte
firmemente o parafuso da lâmina rodando no
sentido dos ponteiros do relógio.
Ajuste da guia de corte (fig. E)
Para um ajuste correcto da guia de corte (9),
verifique o que está na figura E. Regule a posição da
guia de corte quando a lâmina da serra fôr
substituida ou quando necessário.
57
• Desaperte o parafuso Allen (19) e puxe para fora
a faca de clivagem até ao comprimento máximo.
• Ajuste a abertura aperte o parafuso Allen.
Montagem e ajuste do trilho de guia opcional
(DE6287) (fig. F)
• Monte a sua serra no trilho de guia de 1500 mm
utilizando os parafusos fornecidos com o trilho
de guia.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar
está bem fixo no devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
Antes da operação:
• Certifique-se de que os resguardos estão
montados correctamente. O resguardo deve
estar em posição inferior.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção das
setas indicadas no disco.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
Por razões de segurança, o interruptor ON/OFF
(ligar/desligar) (1) da sua Serra Circular está
equipado com um botão de bloqueio (2).
• Pressione o botão de bloqueio (2) para
desbloquear a ferramenta.
• Para pôr a ferramenta a funcionar, pressione o
interruptor ON/OFF. Assim que o interruptor
ON/OFF for libertado, o botão de bloqueio é
automaticamente activado para evitar o
accionamento acidental da máquina.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando a lâmina da serra estiver a tocar
na peça de trabalho ou em outros
materiais.
Como segurar na Serra Circular (fig. A)
• Segure na serra pelo punho principal e pelo
punho frontal (5) para guiar a serra
adequadamente.
pt - 5
PORTUGUÊS
• Se o corte for mais suave no lado onde a lâmina
da serra deixa a peça de trabalho, fixe-a com a
parte de trás voltada para a lâmina da serra.
Extracção do pó (fig. G)
A sua Serra Circular DEWALT está equipada com
uma saída para extracção do pó (11).
• Monte o adaptador para extracção do pó (20) na
saída (11), utilizando os parafusos e a chapa de
bloqueio (21), como ilustrado.
• Sempre que possível, use um extractor de
poeiras de acordo com as directivas aplicáveis
tendo em vista a emissão da serradura. Os tubos
de aspiração dos aspiradores mais comuns
encaixam directamente no orifício para extracção
do pó.
Utilização do trilho de guia opcional (fig. F)
O trilho de guia opcional converte a sua Serra
Circular numa serra de painel fixa alternativa, prática
e portátil. Protege a camada superior da peça de
trabalho e permite obter cortes perfeitamente a
direito. O fundo do trilho de guia é feito de material
anti-deslizante.
• Coloque o trilho de guia com a serra na peça de
trabalho.
• Guie a serra ao longo do trilho de guia.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
pt - 6
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
58
SUOMI
PYÖRÖSAHA DW351
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 5
fi - 6
DW351
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen,
|mitattu EN 50144:n mukaisesti:
DW351
LpA
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Virrankulutus
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Vinosahaussäätö
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
Terän halkaisija
Sahanterän leveys
Teräkeskiön halkaisija
Paino
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
kg
Sulakkeet:
230 V
DW351
230
850
450
4.000
kulmaan
45° asti
50
33
152
3
20
3,3
dB(A)*
98
dB(A)
106
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW351
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
59
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 1
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
fi - 2
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli
työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista,
että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
60
SUOMI
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Laitteen liittäminen sähköverkkoon, koneen
käynnistäminen ja pysäyttäminen (ON/OFF)
• Ennen kuin liität koneen sähköverkkoon, varmista
ettei virtakytkin ole päällä.
• Poista kuusioavain sahanterän lukitsinpultista
ennen kuin käynnistät koneen virtakytkimestä.
• Älä katkaise virtaa ennen kuin terä saavuttaa
täydet kierrokset.
Sahaaminen
• Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim.
nauloja.
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä
koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta.
• Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei
virtaa ole katkaistu.
• Käytä aina jakoveistä paitsi silloin, kun tehdään
uppoviiltoja.
61
Suojavarusteet
• Pyörösahaa saa käyttää ainoastaan puun ja
muovin sahaamiseen.
• Varmista että sahanterän suojukset ovat kunnossa.
• Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan.
• Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä
sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella paikallaan.
• Jakoveistä ei saa poistaa.
• Jakoveitsi on asetettava oikein; hammastetun
reunan ja jakoveitsen välisen etäisyyden tulisi olla
2 mm ja korkeuseron tulisi olla 2 mm tai sitä
pienemmän (kuva E).
Sahanterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä.
• Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä.
Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti
uusiin. Hyviä tuloksia saadaan aikaan CrV-terällä,
jossa on karbidikärki.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja
pyörii oikeaan suuntaan.
Suojaus takaisiniskulta
• Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen,
saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää. Jos terä
tarttuu työstökappaleeseen tai terä jumittuu,
vapauta virtakytkin heti.
• Pidä sahanterää terävänä.
• Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman
läheltä leikkuukohtaa.
• Käytä ohjaimia ja tukikappaleita,
halkaisusahauksessa. Älä pakota sahaa.
• Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta
sahanterän pyöriessä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pyörösaha + yksi kovapala-yleisterä
1 Reunaohjain
1 Sahanterän kiinnitysavain
1 Kuusiokoloavain
1 Pölynpoiston sovitin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
fi - 3
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
DEWALT DW351 pyörösaha on monipuolinen ja
tehokas sähkötyökalu, joka on suunniteltu
ammattimaiseen puun, puujalosteiden ja muovin
sahaamiseen.
1 Virrankatkaisija
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Sahaussyvyyden säädin
4 Moottorin kansi
5 Ohjaimen säätö
6 Vaste
7 Teräsuojus
8 Teräpultti
9 Jakoveitsi
10 Sahauslevy
11 Pölynpoistoliitäntä
12 Vinosahausasteikko
13 Vinosahauslukituksen säädin
14 Vasteen säädin
15 Ulompi karakaulus
16 Ruuvi
17 Tuuletusaukot
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
fi - 4
Sahaussyvyyden säätäminen (kuva A)
• Löysää säädintä (3) ja aseta sahauslevy (10)
haluttuun asentoon.
• Kiristä säädin.
Parhaan tuloksen saat antamalla
sahanterän työntyä esiin
työstökappaleesta n. 5 - 8 mm.
Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö (kuva B)
Reunaohjaimen käyttö mahdollistaa tarkan
pitkittäissuuntaisen sahauksen.
Asentaminen
• Työnnä vaste (6) sahauslevyyn (10) kuvan
mukaisesti.
• Kiristä säädin (14).
Säätäminen
• Löysää säädintä (14) ja aseta vaste (6) oikeaan
leveyteen.
• Kiristä säädin (14).
Vinosahauksen säätäminen (kuva C)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 45°.
• Löysää säädintä (13).
• Aseta vinosahauskulma kallistamalla sahauslevyä
(10). Lue kulma vinosahausasteikolta (12).
• Kiristä säädin (13).
Sahanterän poistaminen ja kiinnitys (kuva D)
• Vedä teränsuojus (7) taaksepäin.
• Kierrä sahan terää kunnes ruuvitaltta voidaan
työntää terässä olevaan reikään. Tämä estää
terän pyörimisen, kun se on irrallaan.
• Jos ruuvitalttaa ei ole käytettävissä, tai jos
käytetyssä terässä ei ole reikää, lukitse terä
painamalla hampaat puunpalaan.
• Löysää ja irrota teräpultti (8) sekä ulompi
karakaulus (15) kääntämällä teräpulttia
vastapäivään (18) mukana tulevalla vääntimellä.
• Vaihda sahanterä. Hampaiden on osoitettava
pyörimissuuntaan, jonka näet ylemmän
suojuksen kotelon nuolesta.
• Asenna ulompi karakaulus ja kiristä teräpultti
tiukkaan kääntämällä sitä myötäpäivään.
62
SUOMI
Jakoveitsen asentaminen (kuva E)
Katso kuvan E liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen (9) oikea säätö. Säädä
halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Löysää kuusiokoloruuvia (19) ja vedä jakoveitsi
ulos koko pituudeltaan.
• Säädä välys ja kiristä kuusiokoloruuvi.
Lisävarusteena saatavan ohjauskiskon (DE6287)
asentaminen ja säätäminen (kuva F)
• Asenna saha 1500 mm:n ohjauskiskon päälle
kiskon mukana tulevilla ruuveilla.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää. Vältä
ylikuormitusta.
Ennen käyttämistä:
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuussyistä pyörösahan virtakytkimessä (1) on
lukituksen vapautuspainike (2).
• Paina lukituksen vapautinta (2) vapauttaaksesi
lukituksen.
• Kun haluat käyttää työkalua, paina virtakytkintä.
Heti kun päästät irti virtakytkimestä, lukituksen
vapautin kytkeytyy automaattisesti ja estää siten
koneen tahattoman käynnistymisen.
Älä kytke konetta päälle tai pois päältä,
kun terä koskettaa työstettävää
kappaletta tai muuta materiaalia.
Pölyn poisto (kuva G)
DEWALT-pyörösahassa on pölynpoistoliitäntä (11).
• Asenna pölynpoistoliitin (20) liitäntään (11) ruuvien
ja lukituslevyn (21) avulla kuvan mukaisesti.
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on
puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston
direktiivien mukainen. Useimpien pölynimurien
imuletkut sopivat suoraan pölynpoistoaukkoon.
Lisävarusteena saatavan ohjauskiskon
käyttäminen (kuva F)
Lisävarusteena saatavan ohjauskiskon ansiosta voit
käyttää pyörösahaasi myös kätevänä, siirrettävänä
sahana rakennuksilla kiinteän levysirkkelin asemesta.
Ohjauskisko suojaa työstökappaleen yläpintaa ja
mahdollistaa mahdollisimman suorat sahausjäljet.
Ohjauskiskon pohja on tehty liukumattomasta
materiaalista.
• Aseta ohjauskisko ja saha työstökappaleen
päälle.
• Ohjaa sahaa ohjauskiskoa pitkin.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Pyörösahan käsitteleminen (kuva A)
• Ota kiinni sahan kahvasta ja etumaisesta
kahvasta (5), niin voit ohjata sahaa kunnolla.
• Koska sahausjälki on sileämpi sillä sivulla, missä
sahanterä irtoaa työstettävästä kappaleesta, aseta
sahattavan kappaleen takapuoli sahanterää kohti.
63
fi - 5
SUOMI
TAKUU
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 6
64
SVENSKA
CIRKELSÅG DW351
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 6
DW351
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW351
LpA
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Strömförbrukning
Varvtal obelastad/min
Fasinställning
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Klingdiameter
Tjocklek klingliv
Håldiameter
Vikt
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
kg
Säkring:
230 V
DW351
230
850
450
4.000
till 45°
50
33
152
3
20
3,3
dB(A)*
98
dB(A)
106
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
65
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte
är i bruk, innan service och vid byte av
verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
66
SVENSKA
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en erkänd
fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
cirkelsågar
Koppling till nätet, koppling TILL och FRÅN
• Se alltid till att apparaten är avstängd innan du
sätter i kontakten.
• Avlägsna klingnyckeln från klingmuttern innan
cirkelsågen sätts igång.
• Stäng inte av sågen innan klingan löper fritt.
• Använd alltid klyvkniven, utom för infogade
skåror.
Skyddsanordningar
• Cirkelsågen får endast användas för sågning av
trä och plast.
• Se till att alla anordningar som skyddar klingan
fungerar perfekt.
• Kläm aldrig fast klingskydden.
• Ett skydd som kommer i kläm måste omedelbart
lösgöras innan sågen får användas igen.
• Avlägsna aldrig klyvkniven.
• Klyvkniven skall vara korrekt inställd, avståndet
mellan den tandade kanten och klyvkniven skall
vara 2 mm och höjdskillnaden bör vara 2 mm
eller mindre (fig. E).
Kontroll och byte av sågklingan
• Använd endast sågklinga som fyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågklingor i perfekt skick;
spruckna eller böjda klingor måste genast kastas
och ersättas. Goda resultat uppnås med
hårdmetallsbestyckade eller CrV-sågklingor.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt och
roterar i rätt riktning.
Undvik bakslag
• Bakslag uppträder när sågen bromsas hårt och
drivs tillbaka mot användaren. Släpp brytaren
omedelbart om klingan fastnar eller sågen
bromsas.
• Håll sågklingan skarp.
• Stöd stora paneler nära stället som ska sågas.
• Använd parallelanslaget eller en anslagsribba när
du klyver.
• Tvinga aldrig apparaten.
• Lyft aldrig sågen från spåret medan klingan
roterar.
Kontroll av förpackningens innehåll
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• När du har stängt av sågen, försök aldrig bromsa
sågklingan genom att trycka mot sidan.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den är avstängd.
67
Förpackningen innehåller:
1 Cirkelsåg med 1 hårdmetall-universalklinga
1 Parallellanslag
1 Nyckel för klingbult
1 Sexkantnyckel
1 Dammutsugningsadapter
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
sv - 3
SVENSKA
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT DW351 Cirkelsåg är ett mångsidigt
elverktyg, konstruerat för professionell sågning av
trä, träprodukter och plast.
1 Strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
3 Låsknapp för sågningsdjup
4 Motorhus
5 Ledarknapp
6 Parallellanslag
7 Bladskydd
8 Bladskruv
9 Klyvkniv
10 Sågfot
11 Dammutsugningsöppning
12 Fasskala
13 Låsknapp för spärrsystem fasning
14 Låsknapp för parallellanslag
15 Yttre spindelfläns
16 Skruv
17 Ventilationsskåror
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd
en godkänd förlängningssladd lämpad för den här
apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
sv - 4
Djupinställning (fig. A)
• Lossa låsknappen (3) och ställ sågfoten (10)
i önskad position.
• Drag åt låsknappen.
För bästa reultat, låt sågklingan sticka ut
ur arbetsstycket ca. 5 - 8 mm.
Montering och inställning av parallellanslaget
(fig. B)
Parallellanslaget används för sågning parallellt med
arbetsstyckets kant.
Montering
• Skjut in parallellanslaget (6) i sågfoten (10) enligt
bilden.
• Drag åt låsknappen (14).
Inställning
• Lossa låsknappen (14) och ställ in
parallellanslaget (6) till önskad sågningsbredd.
• Drag åt låsknappen (14).
Fasinställning (fig. C)
Fasvinkeln kan ställas in mellan 0° och 45°.
• Lossa låsknappen (13).
• Ställ in fasvinkeln genom att luta sågfoten (10).
Vinkeln kan avläsas på fasskalan (12).
• Drag åt låsknappen (13).
Avlägsnande och montering av sågklingan (fig. D)
• Drag tillbaks klingskyddet (7).
• Rotera sågklingan tills en skruvmejsel kan föras in
i hålet i klingan. Detta hindrar klingan från att
rotera då den lossas.
• Om en skruvmejsel ej finns tillgänglig eller om
sågklingan som används saknar hål, kan klingan
låsas på plats genom att tänderna trycks in i ett
trästycke.
68
SVENSKA
• Lossa och avlägsna bladskruven (8) och den yttre
spindelflänsen (15) genom att vrida bladskruven
motsols med den bifogade skruvnyckeln (18).
• Byt ut sågbladet. Tänderna måste peka i sågens
vridriktning. Denna anges med pilen på den övre
skyddskåpan.
• Sätt tillbaka den yttre spindelflänsen och drag åt
bladskruven stadigt genom att vrida den
medsols.
Inställning av klyvkniven (fig. E)
Se den inlagda bilden i figur E för rätt inställning av
klyvkniven (9). Justera klyvknivens inställning efter
byte av klinga eller när det behövs.
• Lossa insexskruven (19) och drag ut klyvkniven
så långt det går.
• Justera avståndet och drag åt insexskruven.
Montering och inställning av den extra
ledarrälsen (DE6287) (fig. F)
• Montera sågen på dess 1500 mm ledarräls med
skruvarna som bifogas med rälsen.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen
och tryck aldrig i klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Innan Du börjar:
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Det undre, rörliga klingskyddet måste
vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på det övre skyddet.
Strömbrytare (fig. A)
Av säkerhetsskäl är cirkelsågens strömbrytare (1)
försedd med en startspärr (2).
• Frånspärra maskinen genom att trycka på
startspärren (2).
• Starta maskinen genom att trycka på
strömbrytaren. Så snart du släpper
strömbrytaren aktiveras startspärren automatiskt
så att maskinen inte kan startas av misstag.
69
Maskinen får inte kopplas TILL eller
FRÅN medan sågbladet vidrör
arbetsstycket eller andra föremål.
Fasthållning av cirkelsågen (fig. A)
• Håll fast sågen i huvudhandtaget och det främre
handtaget (5) så att du kan styra sågen ordentligt.
• Eftersom snittet är jämnare på sidan där
sågbladet lämnar arbetsstycket, bör detta
klämmas med baksidan mot sågen.
Dammsugning (fig. G)
Din DEWALT cirkelsåg är försedd med en
dammutsugningsöppning (11).
• Montera dammutsugningsadaptern (20) på
öppningen (11) med hjälp av skruvarna och
spärrplattan (21) enligt bilden.
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp.
Slangen på de flesta gångbara dammsugare
passar direkt på dammutsugningsmynningen.
Användning av den extra ledarrälsen (fig. F)
Med den extra ledarrälsen kan du använda din
cirkelsåg som ett praktiskt, portabelt alternativ för en
stationär panelsåg. Den skyddar arbetsstyckets
topplager och hjälper dig att erhålla perfekt raka
sågsnitt. Ledarrälsens undersida är gjord av ett
material som förekommer att den halkar.
• Placera ledarrälsen med sågen på arbetsstycket.
• Led sågen längs rälsen.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
sv - 5
SVENSKA
GARANTI
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 6
70
TÜRKÇE
DAİRE TESTERE DW351
Tebrikler!
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan%
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr - 1
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
2
4
4
4
4
4
5
6
7
DW351
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Güç ç k ş
Yüksüz h z
Z vana ayar
Kesme derinliği 90°
Kesme derinliği 45°
B çak çap
B çak gövde kal nl ğ
B çak kalibresi
Ağ rl k
V
W
W
min -1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW351
230
850
450
4.000
45°’ye
kadar
50
33
152
3
20
3,3
DW351
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
98
L WA (akustik gücü)
dB(A)
106
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW351
< 2,5 m/s 2
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
71
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
tr - 1
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar%
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal%şma alan%n%z% temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal%şma alan%n%z%n çevre koşullar%na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas%na karş% önlem al%n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar% aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin. Herkesi
çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç%k havada kullan%m için uzatma
kablolar%
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan%lmayan aletleri saklay%n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin. Saç n z
uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak%n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
tr - 2
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay% iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş%r% uzanarak çal%şmay%n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal%şt%r%lmas%na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar%n% ve aparatlar%n%
ç%kart%n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan%n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r hizmet
tipi aletin görevini yapmaya zorlamay n.
Alet, imalat amac na uygun olan işi daha
iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda tavsiye
edilenlerin d ş nda aksesuar ve parçalar n
kullan m yaralanma riski doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan%n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak%n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
72
TÜRKÇE
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin. Tüm
komuta mekanizmas n kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl% parça kontrolü yap%n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar%m
merkezinde onart%n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Daire testereler için ek emniyet kurallar
Cihaz% elektriğe bağlama, açma-kapama
• Cihaz elektriğe bağlamadan önce kapal
olup olmad ğ n kontrol edin.
• Testereyi çal şt rmadan önce b çak
değiştirme somununu testere b çağ kilit
vidas ndan ç kart n.
• Cihaz , testere b çağ serbestçe hareket
etmeden kapatmay n.
Keserken
• Çal şmaya başlamadan önce kesilecek
parçadan tüm çivi ve diğer metal parçalar
ç kart n.
• Çok küçük parçalar kesmeye çal şmay n.
• Cihaz kapatt ktan sonra, kesinlikle testere
b çağ n yandan bast rarak durdurmaya
çal şmay n.
• Testereyi kapatmadan önce kesinlikle bir
masaya ya da çal şma tezgah na
koymay n.
73
• İç kesmeler d ş nda daima keski demiri
kullan n.
Çal%şma için koruyucu donan%mlar
• Daire testereyi yalnìzca ahşap ya da
plastik kesmek için kullan n.
• Testere b çağ n örten tüm parçalar n iyi
durumda olup olmad ğ n kontrol edin.
• Asla testere koruyucular n
s k şt rmay n.
• S k şm ş testere b çağ n derhal aç n ve
koruyucu s k şm ş durumdayken testereyi
kullanmay n.
• Keski demirini yerinden ç kartmay n.
• Keski demiri doğru ayarlanm ş olmal d r;
dişli kenar ile keski demiri aras ndaki
mesafe 2 mm olmal ; yükseklik fark ise
2 mm ya da daha az olmal d r (şekil E).
Testere b%çağ%n%n kontrol edilmesi ve
değiştirilmesi
• Yaln zca bu kullan m k lavuzunda
belirtilen özelliklere sahip testere
b çaklar n kullan n.
• Yüksek alaş ml , yüksek h zl çelikten
(HSS çeliği) imal edilmiş testere
b çaklar kullan lmamal d r. Karpit
kaplamal ya da CrV testere b çaklar yla
iyi sonuçlar al nabilmektedir.
• Yaln zca iyi durumdaki keskin b çak
testereleri kullan lmal d r; çatlak ya da
eğilmiş testere b çaklar ç kart l p
yenileri ile değiştirilmelidir.
• Testere b çağ n n güvenli bir şekilde
tak ld ğ n ve doğru yönde donüp
dönmediğini kontrol edin.
Sabit testere kullan%m%
• Testere tezgah kullan rken, kesme
genişliğinin kullan lan testere b çağğ
için yeterli olup olmad ğ n kontrol edin.
• Dar parçalar (80 mm ya da daha dar)
uzunlamas na keserken, uzunlamas na
kenar boyunca bir yan ayna kullan n.
• Kesilen parça sabitlenmişse, parçan n
geri tepmesini önleyecek donan mlar
kullan lmal d r.
tr - 3
TÜRKÇE
• Ahşap parçalar n yuvarlak k s mlar n
keserken, kaymay engellemek için
parçay testere b çağ n n her iki
taraf nda sabit tutmak için bir cihaz
kullan n.
• Ahşap parças ndan kesilen parçalar n
b çak dişlerine kap l p havaya
f rlat lmas n önleyin.
Geri tepmeye karş% koruyucu
• Geri tepme, testerenin aniden boğulup
kullan c ya doğru itilmesiyle oluşmaktad r.
Testere b çağ n n s k şmas ya da
testerenin boğulmas halinde çal şt rma
düğmesini derhal serbest b rak n.
• Testere b çaklar n daima keskin halde
tutun.
• Kesme bölgesi yak n ndaki geniş
levhalar destekleyin.
• Ay r rken bir düz kenar k lavuzu ya da
ayna kullan n; testereyi zorlamay n.
• Testereyi, b çak dönerken kesilen
parçadan kald rmay n. ON/OFF düğmesini
serbest b rak n ve testere b çağ n n
durmas n bekleyin.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kesme derinliği y ld z düğmesi
Motor kapağ
K lavuz düğme
Paralel aynani
B çak koruyucusu
B çak somunu
Keski demiri
Testere taban
Toz çekme ç k ş yer
Z vana ölçeği
Z vana kilitleme sistemi y ld z düğmesi
Paralel ayna için y ld z düğmesi
D ş perde yakas
Vida
Havaland rma boşluklar
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Ambalaj%n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 genel amaçl TCT b çakl Daire Testeresi
1 Paralel ayna
1 Testere b çağ somun anahtar
Allen anahtar
1 Toz çekme adaptörü
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan%m (şekil A)
D E WALT DW351 Daire Testereniz,
profesyonel ahşap, ahşap ürünleri ve
plastik kesim işleri için tasarlanm ş
çokamaçl bir cihazd r.
1 Açma/kapama anahtar
2 Kapatma kilit butonu
tr - 4
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Kesme derinliği ayar (şekil A)
• Y ld z düğmesini (3) gevşetin ve testere
taban n (10) istenen konuma ayarlay n.
• Y ld z anahtar n s k n.
74
TÜRKÇE
En iyi sonucu alabilmek için
testere b çağ n n kesilecek
parçadan 5 - 8 mm kadar ileriye
uzanmas na izin verin.
Paralel aynann taklmas ve ayarlanmas
(şekil B)
Paralel ayna, kesilecek parçan n kenar na
paralel kesim yapmak için kullan lmaktad r.
Ta%lmas%
• Paralel aynay (6) şekilde gösterildiği
gibi testere taban na (10) tak n.
• Y ld z düğmeyi (14) s k şt r n.
Ayarlar
• Y ld z düğmeyi (14) gevşetin ve paralel
aynay (6) istenilen genişliğe ayarlay n.
• Y ld z düğmeyi (14) s k şt r n.
Zvanann ayarlanmas (şekil C)
Z vana aç s 0° ile 45° aras nda
ayarlanabilmektedir.
• Y ld z düğmeyi (13) gevşetin.
• Testere taban n (10) devirerek z vana
aç s n ayarlay n. Aç , z vana
ölçeğinden (12) okunabilmektedir.
• Y ld z düğmeyi (13) s k şt r n.
Testere bçağnn çkartlmas ve
taklmas (şekil D)
• B çak koruyucusunu (7) aç n.
• Testere b çağ n , b çaktaki deliğe bir
tornavida sokulana dek çevirin.
Bu şekilde, gevşetilirken b çağ n
dönmesi önlenebilmektedir.
• Tornavidan z yoksa ya da kulland ğ n z
testere b çağ n n deliği yoksa, b çağ ,
dişlerine bir ahşap parças s k şt rarak
hareketsiz hale getirin.
• Paketteki somun anahtar ile b çak
somununu saat yönünün aksine çevirerek
b çak somununu (8) ve d ş perde
yakas n (15) gevşetin ve yerinden (18)
ç kart n.
• Testere b çağ n değiştirin. B çağ n
dişleri, üst koruyucu perdedeki okla
gösterilen dönüş yönüne bakmal d r.
75
• D ş perde yakas n tekrar yerine tak n ve
b çak somununu saat yönünde çevirerek
iyice s k şt r n.
Keski demiri ayarlanmas (şekil E)
Doğru keski demiri (9) ayar için bak n z E
şeklindeki ek. Testere b çağ
değiştirildiğinde ya da gerektiği
zamanlarda keski demiri aral ğ n ayarlay n.
• Allen vidalar (19) gevşetip keski demiri
boyunca çekin.
• Aral ğ ayarlay n ve Allen vidalar
s k şt r n.
Opsyonel klavuz raynn taklmas ve
ayarlanmas (DE6287) (şekil F)
• K lavuz ray ile birlikte verilen vidalar
kullanarak testerenizi 1500 mm’lik
k lavuz ray na yerleştirin.
Kullan%m talimatlar%
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Kesilecek malzemenin iyice
sabitlenip sabitlenmediğini
kontrol edin.
• Cihaza hafifçe bast r n; testere
b çağ na yan bas nç uygulamay n.
• Aş r yüklemeden kaç n n.
Kullanmadan önce:
• Koruyucular n doğru tak l p
tak lmad ğ n kontrol edin. Testere
b çağ koruyucusu kapal konumda
olmal d r.
• Testere b çağ n n, b çak üzerindeki okun
yönünde dönüp dönmediğini kontrol edin.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Emniyet ile ilgili nedenlerden dolay daire
testerenizin ON/OFF anahtar (1) bir lockoff düğmesiyle (serbest b rakma)
düğmesiyle (2) donat lm şt r.
• Cihaz n emniyetini açmak için lock-off
düğmesine (2) bas n.
tr - 5
TÜRKÇE
• Cihaz çal şt rmak için ON/OFF
anahtar na bas n. ON/OFF anahtar
serbest b rak ld ğ nda lock-off düğmesi
cihaz n yanl şl kla çal şt r lmas n
engellemek üzere otomatik olarak
devreye sokulur.
• Testereyi k lavuz ray boyunca hereket
ettirin.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak%m
Testere b çağ kesilecek parçaya
ya da başka malzemelere temas
halindeyken testereyi açmay n ya
da kapatmay n.
Daire testerenin tutulmas (şekil A)
• Testereyi güvenli bir şekilde hareket
ettirebilmek için ana tutma kolundan ve
ön taraftaki koldan (5) tutun.
• Testere b çağ n n kesilen parçadan
ayr ld ğ tarafta kesin daha düzgündür.
Parçay , arkas testere b çağ na bakacak
şekilde sabitleyin.
Toz çekme (şekil G)
D E WALT Daire Testereniz bir toz çekme ç k ş
yeriyle (11) donat lm şt r.
• Şekilde gösterildiği gibi vida ve kontra
pulu (21) kullanarak toz çekme
adaptörünü (20) ç k ş yerine (11) tak n.
• Mümkün olduğu sürece toz
emisyonlar yla ilgili kurallara uygun
olarak tasarlanm ş bir toz çekme cihaz
kullan n.Hemen her süpürgenin vakum
hortumu doğrudan toz çekme ağz na
tak labilmektedir.
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
Opsyonel klavuz raynn kullnlmas
(şekil F)
Opsiyonel k lavuz ray , daire testerenizi,
sabit panel testerelere alternatif ve
kullan m kolay taş nabilir bir alternatife
dönüştürmektedir. Bu düzenek kesilecek
parçalar n üst tabakas n korumakta ve çok
düzgün kesimler elde edilmesini
sağlamaktad r. K lavuz ray n n taban
kaymay önleyen bir maddeden yap lm şt r.
• Üzerinde testere bulunan ray kesilecek
parçan n üzerine yerleştirin.
tr - 6
76
GARANTI
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak,
tüm D E WALT aletleri bir y l süreyle
ücretsiz servis desteğine de sahiptir.
Sat n alma tarihinden itibaren bir y l
içinde yap lan hiçbir onar m ve koruyucu
bak m işleminden işçilik ücreti
almamaktay z. Sat n alma tarihinin
belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
77
∂§§∏¡π∫∞
¢π™∫√¶ƒπ√¡√ DW351
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 5
el - 5
el - 5
el - 6
el - 7
el - 7
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW351
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90°
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45°
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
¶¿¯Ô˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
µ¿ÚÔ˜
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW351
230
850
450
4.000
̤¯ÚÈ 45°
50
33
152
3
20
3,3
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW351
98
106
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW351
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
< 2,5 m/s2
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
78
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
79
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
el - 3
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ·
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¿Ó·ÌÌ· ηÈ
Û‚‹ÛÈÌÔ
• µÂ‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ÛÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi
EÚÁ·ÏÂ›Ô Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÚÈÓ ÙÔ
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› ·ÏÏ·Á‹˜ ÏÂ›‰·˜ ·fi ÙË
‚›‰· Û‡ÛÊÈÁ͢ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÈÓ
ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ.
• ªË Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂχıÂÚ·.
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ Ôχ ÌÈÎÚ¿
·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ
ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‹
ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÚÂÌ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ
ÙÔÌÒÓ.
¢È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
• ∆Ô ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Í‡ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È ÛÂ
ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÌÏÔοÚÂÙ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â¿Ó Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ê·ÈÚ›ٷÈ.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È
ÛˆÛÙ¿. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Ô‰ÔÓوً˜
ÛÙÂÊ¿Ó˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 2 mm Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 2 mm ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË (ÂÈÎ. E).
80
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÏÂ›‰Â˜
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ
ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’·˘Ù¤˜
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
• §Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
ÎÚ¿Ì·, ¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (HSS) ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∫·Ï¿
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÂ
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì Îfi„Ë
ηڂȉ›Ô˘ ‹ CrV.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ηٿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË
• √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÁÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Î¤ÓÔ˘
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÛÙÂÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
(Ï¿ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 80 mm),
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô‰ËÁfi ÙÔÌ‹˜
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ì‹ÎÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿˜.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÊÈÁ̤ÓÔ
ÁÂÚ¿ Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó
ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ΢ÎÏÈΤ˜ ‰È·ÙÔ̤˜ ͇ÏÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë
ÔÏ›ÛıËÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÚÈÔÓ›‰È· ͇ÏÔ˘ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÙÔ‡Ó
ÛÙÔÓ ·¤Ú·.
¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ·
• ∆›Ó·ÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·Ú¯›˙ÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘
(ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ·) Î·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ∞Ê‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË Â¿Ó Ë
ÏÂ›‰· ÎfiÏÏËÛ ‹ Â¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙÔÏ¿ÚÂÈ.
81
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÎÔÊÙÂÚ¤˜.
• ™ÙËÚ›ÍÙ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ÎÔ‹˜
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ‹ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ
Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ. ªË ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘Ô
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ¿˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÒ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Ì 1 ÏÂ›‰· TCTÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
1 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
1 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi Û·˜ DEWALT DW351 Â›Ó·È ¤Ó·
¢¤ÏÈÎÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛı› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÂ
͇ÏÔ, ÚÔ˚fiÓÙ· ͇ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎfi.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì›
3 ¶ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜
4 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÎÈÓÈÙËÚÈ· ÈÌ·ÓÙ·˜
5 ∫Ô˘Ì› Ô‰ËÁfi˜
6 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
7 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
8 ∫ԯϛ·˜ ‰›ÛÎÔ˘
9 ª·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜
10 ¶¤ÏÌ· ÚÈÔÓÈÔ‡
11 EÍÔ‰Ô˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
12 ∫ϛ̷η ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
13 ¶ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
14
15
16
17
¶ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi
¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ·
µ›‰·
™¯ÈṲ̂˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. B)
√ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÎÔ‹
·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
ƒ‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. A)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (3) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· ÚÈÔÓÈÔ‡ (10) ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì›.
°È· ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ê‹ÛÙ ÙË
ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· Âͤ¯ÂÈ ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 - 8 mm.
el - 5
∆ÔÔı¤ÙËÛË
• µ¿ÏÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (6) ÛÙÔ ¤ÏÌ·
ÚÈÔÓÈÔ‡ (10) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (14).
ƒ‡ıÌÈÛË
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (14) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (6) ÛÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi Ï¿ÙÔ˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (14).
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. C)
∏ ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÌÂٷ͇
0° Î·È 45°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (13).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Ï˘Á›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
¤ÏÌ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (10). ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÙË ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (12).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi ÎÔ˘Ì› (13).
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
(ÂÈÎ. D)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ›Ûˆ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (7).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ô˘ Ó·
ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ Î·ÙÛ·‚›‰È ÛÙËÓ Ô‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË ÏÂ›‰· Ó·
ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÂÓÒ Â›Ó·È ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓË.
• E¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·ÙÛ·‚›‰È ‹ fiÙ·Ó Ë
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Ô‹, ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ Ù·
‰fiÓÙÈ· Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ.
• ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘
(8) Î·È ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ·
(15) Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘ Ì ÊÔÚ¿
·ÓÙ›ıÂÙË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› (18) Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡. ∆· ‰fiÓÙÈ·
Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚¤ÏÔ˜
ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ·
Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ
ÊÔÚ¿ ›‰È· Ì ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
82
∂§§∏¡π∫∞
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. E)
°È· ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
(9), Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ Û¯‹Ì· E.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÙ·È ‹ fiÙ·Ó
Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Allen (19) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ
Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·
Allen.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜
ÙÚԯȿ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (DE6287) (ÂÈÎ. F)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙËÓ ÙÚԯȿ
Ô‰ËÁÔ‡ 1500 mm ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜
Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚԯȿ Ô‰ËÁÔ‡.
ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ªË ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó Ô
‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο.
∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ (ÂÈÎ. A)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·‚‹
Î·È ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Ï·‚‹ (5) ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ηıÔ‰ËÁ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛˆÛÙ¿.
• √Ù·Ó Ë ÎÔ‹ Â›Ó·È ··ÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
Ô˘ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜,
ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ó· “‚ϤÂÈ” ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË
ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÏÂ›‰·.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ √N/OFF (1) ÙÔ˘
¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ‡ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2) ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON/OFF. ªfiÏȘ
·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ √¡/√FF,
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
83
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. G)
∆Ô ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi Û·˜ DEWALT ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÍÔ‰Ô
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (11).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ (20) ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô (11) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙȘ ‚›‰Â˜ Î·È ÙËÓ Ͽη ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (21) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È.
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡ ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜
ÛÎfiÓ˘. √È ÛˆÏ‹Ó˜ ÎÂÓÔ‡ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÛÎÔ‡˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
ÃÚ‹ÛË ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÙÚԯȿ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. F)
∏ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÚԯȿ Ô‰ËÁÔ‡ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ
¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi Û·˜ Û ¤Ó· ‡¯ÚËÛÙÔ, ÊÔÚËÙfi ̤ÛÔ
ÁÈ· ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÈfiÓÈ ÈӿΈÓ. ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ
Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È Û·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ·fiÏ˘Ù· ¢ı›˜ ÎÔ¤˜.
∆Ô Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚԯȿ˜ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ·fi
·ÓÙÈ-ÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÙÚԯȿ Ô‰ËÁÔ‡ Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ
Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• √‰ËÁ‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÚԯȿ˜
Ô‰ËÁÔ‡.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 7
84
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising