D55155 | DeWalt D55155 COMPRESSOR instruction manual

559222-49H
D55155
2
3
LÉGKOMPRESSZOR
D55155
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt
által értékelt, kiforrott minőségű termékeket
kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek
tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel
a D E WALT megbízható partner minden
professzionális felhasználónak.
•
Győződjön meg arról, hogy a gép és
a tartozékok nem sérültek-e meg a
szállításnál.
A gép üzembehelyezése előtt olvassa át
alaposan a vásárlói tájékoztatót.
A gép leírása (A ábra)
Típus
Feszültség
(V)
Névleges teljesítmény
(W)
Üresjárati fordulatszám (min-1)
Névleges áram
(A)
Forgásirány
Érintésvédelmi osztály
Védettség
Légtartály űrtartalma
(l)
Levegőkiszorítá
(l/min)
Levegőszállítás
(l/min)
(bar)
(bar)
nagysága:
Kenőanyag
Tömeg
vásárlói tájékoztató
robbantott ábra
•
Műszaki adatok
Üzemi nyomás
Max. nyomás
Csőcsatlakozó típusa
1
1
(kg)
Az Ön D55155 levgőkompresszora iparszerű
használatra alkalmas préslevegő előállítására
lett konstruálva.
1. Be-Ki kapcsoló
2. Csőcsatlakozás
3. Nyomásmérő (kilépő levegő)
4. Levegőnyomás beállítógomb (kilépő
levegő)
5. Légtartály nyomásmérő
6. Olajnívó pálca
D55155
230
1100
2850
15
az óramutató
járása szerint
I.
IP 23
15
190
120 (6 bar
nyomásnál)
8
9
biztonsági
gyorscsatlakozó
(ISO 4414)
R1/4“
szintetikus
olaj
27,7
Elektromos biztonság
A gép csak egyfázisú, 230 V-os váltóáramú,
védőérintkezővel ellátott (földelt) dugaljzathoz
csatlakoztatható. Használatba vétel előtt
győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
Az Ön elektromos szerszáma
I. érintésvédelmi osztályú, ezért
földelni kell. Kizárólag védőérintkezős
dugaljzatra kapcsolható.
A hálózati kábel és a villásdugó
kicserélése
Hibás hálózati kábelt és villásdugót csak az
erre feljogosított szakszerviz cserélhet. A
lecserélt hálózati kábel és villásdugó szakszerű
elhelyezéséről gondoskodni kell.
A hálózati biztosító értéke legalább 10 A.
E vásárlói tájékoztatóban alkalmazott szimbólumok jelentése a következő:
Figyelem! Sérülésveszély, életveszély
vagy az elektromos szerszám
károsodása a kezelési utasítás be
nem tartásából következően.
Hosszabbítókábel
Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 m-es
hosszabbító kábelt használhat. Erre a célra
a hazai előírások szerinti H 07 RN-F jelzésű,
2x1,5 mm2, vagy ennél nagyobb keresztmetszetű
kábel a megfelelő. Ha kábeldobon levő
hosszabbítókábelt alkalmaz, mindig teljesen
tekerje le a vezetéket.
Elektromos feszültség
Velejáró tartozékok
A csomagolás tartalma:
1 légkompresszor
1 flakon szintetikus kompresszorolaj
4
•
Üzembehelyezés és beállítás
Szerelés és beállítás előtt mindig húzza
ki a gép csatlakozódugóját a hálózati
dugaljból.
•
•
A levegőcső csatlakoztatása és levétele
(A ábra)
•
•
A készülék két levegocsatlakozóval van
ellátva.
Csatlakoztatás
• Dugja a levegőcső megfelelő végét a (2)
csatlakozókba.
• Ellenőrizze, hogy a záródás tökéletes-e.
A készülék leállítása
•
•
•
Levétel
• Nyomja a levegőcső csatlakozóját tovább,
a (2) csatlakozón befelé.
• Nyomja a csatlakozás gallérját befelé.
• Vegye le a csövet a csővég kifelé
húzásával.
• Engedje el a gallért.
•
Kapcsolja ki a motort.
Hagyja a kompresszort lehűlni.
Zárja a levegőnyomás beállítógombot, és
válassza le a levegőcsövet.
Engedje ki a tartályból a levegőt.
Be- és kikapcsolás (B ábra)
•
•
A cso csatlakoztatása és levétele elott
legyen biztos benne, hogy a légtartály
nyomás le van fúvatva.
A gép bakapcsolásához fordítsa az (1)
kapcsolót az „I“ állásba.
A gép kikapcsolásához fordítsa az (1)
kapcsolót a „O“ állásba.
Kapcsolja ki a készüléket, és csak
utána húzza ki a hálózati dugót a
dugaljzatból.
A levegonyomás beállítása (A ábra)
A levego nyomását a készülékhez csatlakoztatott
szerszám, illetve tartozék eloírt nyomásához
kell beállítani.
• Húzza a (4) beállítógombot kifelé.
• Állítsa be a levegőnyomást a gomb
forgatásával. A levegőnyomás a (3)
nyomásmérőn leolvasható.
- A nyomás növeléséhez fordítsa a
gombot az óramutató járása szerint.
- A nyomás csökkentéséhez fordítsa
a gombot az óramutató járásával
ellentétesen.
• Ha a szükséges nyomást beállította, nyomja
vissza a gombot reteszelt állásába.
Motor-túlmelegedésvédelem (C ábra)
Ez a készülék túlmelegegedés-védelemmel
van ellátva. A motor túlhevülése esetén a motor
áramellátását kikapcsolja.
• Ha a túlmelegedésvédő kioldott, kapcsolja
ki a gépet, és várja meg, amíg a motor
lehűl.
• Nyomja fel a (7) túlmelegedésvisszaállítógombot, amíg egy kattanó hang
hallatszik.
• Kapcsolja be a gépet. A készülék ismét
üzemre kész.
Külön (megvásárolható) tartozékok
Mindig ellenorizze a csatlakoztatott
szerszám vagy tartozék engedélyezett
üzemi nyomását.
A használati körülményektol függoen a
következo tartozékok szükségesek a gép
kifogástalan muködéséhez.
• Egy levegőszűrő, ami meggátolja a
nedvesség és olajgőzök nyomólevegőbe
való bejutását.
• Egy levegőelőkészítő egység (vízleválasztó
és olajzó), ami meghosszabbítja a levegős
szerszámok élettartamát.
Használati útmutató
Ta r t s a b e m i n d i g a b i z t o n s á g i
eloírásokat, és az érvényes óvórendszabályokat.
Üzembehelyezés
•
Győződjön meg arról, hogy a légtartály üres
legyen.
Ellenőrizze a biztonsági szelep kifogástalan
működését.
Csatlakoztassa a levegőcsővet, és állítsa
be a nyomást.
Kapcsolja be a gépet.
Hagyja a nyomást megnőni. A motor
automatikusan újraindul, ha a tartályban a
nyomás leesik.
Ellenőrizze az olajszintet.
5
A megfelelo tartozékokról tájékozódjon a
DEWALT és a B&D szakkereskedésekben.
•
•
Karbantartás
•
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú
élettartamú, és csekély ápolási ráfordítást
igényel. A tartós és kifogástalan üzemeltetés
feltétele a rendszeres tisztítás.
•
•
Ellenőrizze rendszeresen a következőket:
- Lyuk a levegőtartályon.
- Lyuk az olajrendszerben.
- Szokatlan zaj vagy vibráció járó
motornál.
Törölje le az olajpálcát.
Helyezze vissza az olajpálcát néhány
másodpercre.
Ismét húzza ki az olajpálcát, és ellenőrizze
az olajszintet. Az olajszint akkor jó, ha
a pálcán a két (10) jelölés között van az
olaj.
Ha az olajszint alacsony, feltétlen után
kell tölteni. Az egész műveletet kikapcsolt
motornál végezze!
A levegoszuro ellenorzése (C ábra)
A levegoszurot hetente kell ellenorizni. Kb. 200
üzemóra után cserélni kell.
• Vegye le a (11) szűrőt a pumpafejről.
• Szedje két részre a szűrőt.
• Ha a szűrő szennyezett, tisztítsa meg
száraz levegővel. Ha a szűrő állapota
kétséges, pótolja újjal.
• Rakja össze a szűrőelemeket.
• Tegye vissza a szűrőt a pumpafejre. Húzza
meg a szűrőt kézzel feszesre.
A légtartály leeresztése (D ábra)
A légtartályt le kell üríteni, mielott a levegocsövet
csatlakoztatná, mielott karbantartást végez,
illetve, ha a gépet üzemen kívül helyezi.
• Emelje meg a gépet, hogy a
leeresztőszelephez hozzáférhessen.
• Fogja a (8) leeresztőszelepet, és forgassa a kart
lassan, hogy a tartály fokozatosan ürüljön.
• Ha a nyomás 0,7 bar, nyissa ki a szelepet
teljesen.
• Tartsa a készüléket kb. 10 O-ban, hogy
a nedvesség és szenny a tartályból
távozhasson.
• Ellenőrizze, hogy a tartály nyomásmérő
0 bart mutat-e, és valóban kiürült-e a
tartály.
• Zárja a leeresztőszelepet.
A biztonsági súlyszelep muködésének
ellenorzése (B ábra)
A biztonsági súlyszelep muködését havonta
kell ellenorizni.
• Legyen biztos benne, hogy a tartály le van
engedve.
• Fogja a (12) drótgyűrűt a biztonsági
szelepen.
• Húzza meg néhányszor a gyűrűt, és
győződjön meg arról, hogy a búvárdugattyú
be- és kifelé mozgatható.
Kompresszorolaj csere (C ábra)
Az elso használatnál a kompresszorolajat kb.
50 üzemóra után cserélni kell. Ezután az olajat
minden 200 üzemóra után, vagy legalább 3
havonta kell cserélni.
• Tegyen egy alkalmas edényt a (9)
olajleeresztő dugó alá.
• Vegye ki a nívópálcát.
• Vegye ki a leeresztődugót.
• Hagyja az olajat kifolyni. Tartsa a gépet kb.
10O-ban, hogy az olaj a leeresztőnyíláshoz
folyjon.
• Ha az olaj kifolyt, tegye vissza a dugót.
• Töltse fel olajjal az olajtartályt a nívópálca
helyén.
• Helyezze vissza az olajpálcát.
Tisztítás
Gondoskodjon arról, hogy a levegőrések mindig
nyitottak legyenek. A ház tisztítását végezze
puha kendővel. Ne használjon sértő vagy
karcoló tisztítószert.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az olajszint ellenorzése (E ábra)
Az olajszintet naponta kell ellenorizni.
• Vegye ki a (6) nívópálcát.
6
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alapvető biztonsági
rendszabályokat, ezzel elkerülheti a
tűzveszély, az elektromos áramütés és a
személyi sérülések lehetőségét. A következő
szabályokat feltétlenül tartsa be:
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Általános biztonságtechnika
•
•
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
•
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
EU-tanúsítás
D55155
A DEWALT tanúsítja, hogy ez az elektromos
szerszám megfelel a következő szabványoknak
és irányelveknek: 98/37/EWG, 89/336/EWG,
73/23/EWG, EN 1012-2, EN 60204-1,
EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3.
•
•
A hangnyomásszint nagysága a 2000/14/EC
szerint:
Hangnyomásszint (Lpa)
(dB/A)*
81
89
Hangteljesítményszint (Lwa) (dB/A)
Garantált hangteljesítmény
(Lwa)
(dB/A):** 99
*: A munkahelyre vonatkoztatott emissziós
érték.
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC-Annex VI
•
•
•
•
Horst Großmann
fejl. igazgató
TÜV Rheiland
Product safety GmbH
D-51105 Köln
•
7
Tartsa rendben a munkahelyét. A
rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja a szabadban a
gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a
jó megvilágításról. Gyúlékony folyadékok
vagy gázok közelében tilos használni.
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje
az érinkezést fémes részekkel, mint
például csővezeték, fűtőtest, tűzhely, hűtőszekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között, (pl.
magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető
egy leválasztó transzformátor vagy
hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
Tartsa távol a gyermekeket! Gondoskodjon
arról hogy gyermekek a géppel és a kábellel
ne érintkezzenek. 16 évnél fiatalabb korúak
a szerszámot csak megfelelő szakfelügyelet
mellett használhatják.
Hosszabbítókábel a szabadban.
Szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és megfelelő jelöléssel ellátott
hosszabbítókábelt szabad használni.
Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát, leengedett
hajat (tegyen sapkát). Szabadban viseljen
gumikesztyűt és gumitalpú cipőt.
Viseljen védőszemüveget, különösen
fej feletti munkáknál. A porártalom ellen
védekezzen pormaszk viselésével.
Figyeljen a hangnyomásszintre. A géppel
való munkavégzésnél a hangnyo-más-szint
meghaladhatja a 85 dB/A értéket, ezért
mindig használjon hallásvédő eszközt.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon
leszorítóeszközt, így biztonságos a munka,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mert lehetővé válik, hogy mindkét kezével
a gépet vezesse.
Álljon biztonságosan, kerülje a rendellenes
testtartást. Gondoskodjon arról, hogy az
egyensúlyát ne veszíthesse el, főleg, ha
állványon, vagy létrán dolgozik. A lába alól
a hulladékot távolítsa el.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Kerülje a véletlenszerű
bekapcsolást, ne szállítsa a feszültség alatt
levő gépet ujjával a kapcsolón. A kapcsoló
kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt a
hálózatra csatlakoztatja.
Figyeljen a munkájára. Ne kezdjen hozzá,
ha nem képes arra koncentrálni.
Húzza ki a villásdugót. Kapcsolja ki a
gépet, és várja meg, amíg a forgó-mozgó
géprészek teljesen megállnak, s csak utána
tegye le a kezéből. Szerszámcse-rénél,
beállítási munkáknál, karbantartásnál
először a villásdugót húzza ki a
konnektorból.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
Bekapcsolás előtt ellenőrizze, nem hagyotte szerelőszerszámot (kulcsot) a gépben.
Mindig megfelelő szerszámot használjon.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
eszközt használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl, vagy a szakkereskedő
javasol.
Bánjon gondosan a kábellel. Ne szállítsa
a gépet a kábelnél fogva. Ne a kábelnél
fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a
dugaljból. Tartsa távol a kábelt hőforrástól,
olajtól, vágó élektől, durva felületektől, és
használat előtt győződjön meg róla, hogy
a kábel jó állapotban van-e.
Ápolja gondosan a szerszámot. Tartsa
a szerszámot tisztán és élesen, így
jobban, biztonságosabban dolgozhat.
Kövesse a karbantartási előírásokat,
és a szerszám-cserére vonatkozó
tudnivalókat. Ellenőrizze rendszeresen
a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha
sérülést tapasztal, azonnal forduljon az
illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz
a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze
rendszeresen a hosszabbítókábelt, semmi
e-setre se használja, ha sérült. Tartsa a
kapcsolót szárazon, tisztán, olajtól, zsírtól
mentesen.
Ellenőrizze, nem sérült-e meg a
szerszám. Az elektromos szerszámot
•
használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a
kifogástalan és rendeltetésszerű működés
feltételei teljesülnek-e. Győződjön meg
arról, hogy a forgó-mozgó részek nincseneke akadályoztatva, és nem sérültek-e.
Valamennyi géprész megfelelően legyen
szerelve, ez biztosítja az elektomos
szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Ne
használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolója hibás. Károsodott kapcsolót
csak a kijelölt szakszerviz javíthat.
Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad használni. A szakszerűtlen javítás
súlyos balesetek előidézője lehet. Ez
a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak.
Kiegészítő biztonsági tudnivalók a
légkompresszorhoz
•
•
•
•
•
•
•
•
8
A légtartály a specifikus üzemi nyomásra lett
méretezve. Szogorúan tilos a beállításokon
változtatni, és olyan alkatrészeket cserélni,
ami a gyári értékeket megváltoztatja.
Kövesse pontosan a kezelési útmutatóban
leírt légtartály-ürítést. Ha a tartály ürítését
nem előírásszerűen végzi, vagy a tartály
nem lesz teljesen üres, úgy ez a tartály
sérüléséhez vezet. Ennek következtében
a tartály kilyukad, és veszélyes helyzetet
teremt.
Ha a légtartály kilyukad, azonnal kapcsolja
ki a gépet. és csak akkor helyezze
ismét üzembe, ha képesített szakember
megjavította.
Ellenőrizze mindig a kompresszorhoz
csatlakoztatott szerszámok használati
üzemnyomását. Kövesse mindig a gyártó
ajánlásait, hogy az előírt maximális
nyomásértéket ne lépje túl.
Ne lépje túl soha gépkocsi gumiabroncsok
maximális megengedett nyomásértékét,
és más termékét se, amit ezzel a
kompresszorral pumpál fel.
Ne kísérletezzen kisnyomású tárgyak,
mint például játékszer, futball-labda, stb.
felpumpálásával.
Olyan helyen üzemeltesse a kompresszort,
ahol a friss levegő a szívónyílás felé
szabadon áramolhat.
Ne rakjon a készülékre semmit, és a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
készüléket se tegye fel semmire.
Csak száraz helyen használja a
készüléket.
Ha lehet, mindig jól szellőző helyiségben
üzemeltesse a kompresszort, ahol
tűzveszélyes anyag vagy oldószer
nincs a közelben. Ha a helyiségben
festékszóró berendezést használ, űgyeljen,
hogy elegendő távolságot tartson a
kompresszortól.
A készülék részei, mint például a pumpafej,
vagy a kiengedőcső, a használat alatt
felforrósodhat. A gép már néhány perces
perces használat után is nagyon forró.
Üzem közben ne érintse meg közvetlenül
a gép szabadon levő fémrészeit.
Üzem közben ne mozgassa a gépet.
Ne álljon fel a gépre.
Ne porolja nagynyomású levegővel a
munkaruháját.
Figyelem! A préslevegő belégzésre
alkalmatlan!
Szóróanyagok, mint például a
festéktermékek, veszélyes anyagokat
tartalmaznak, amelyek egészségkárosítók.
Használjon festékszóráshoz megfelelő
v é d ő m a s z k o t . Ve g y e f i g y e l e m b e
a festékanyagokra vonatkozó gyártói
előírásokat.
Viseljen mindig oldalellenzős
védőszemüveget.
A levegőáramot ne irányítsa soha emberre
vagy állatra. A préslevegő a magával
ragadott egész kicsi részeket nagy
sebességre gyorsítja, amii sérülést okozhat.
Szemsérülés veszélye!
Kapcsolja ki mindig a készüléket, hagyja
a levegőt a tartályból eltávozni, és húzza
ki a hálózati dugót, mielőtt hozzáfogna a
gép karbantartásához, vagy szerszám- és
tartozék csatlakoztatáshoz.
A szerszámon a következo szimbólumok
találhatók:
Viseljen hallásvédot.
Szavatolt zajszint.
Max. nyomás.
Légtartály urtaltalom.
Levegokiszorítás (elméleti
légszállítás)
Légszállítás
légszállítás)
(tényleges
Túlmelegedés veszély
Ne érintse meg a készülék forró
részeit.
Ne álljon fel a készülékre.
Ürítse le a légtartályt.
Légtartály nyomásméro.
Levegonyomás beállítógomb.
Kilépo levegonyomás
Használat elott gondosan olvassa
el a kezelési útmutatót.
Figyelemfelhívás a biztonságos
üzemeltetésre.
9
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36320 - 01-04-2007
10
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
11
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D55155 - - - - B
Behalter zsb KOMPRESSOR 2
©
13
D55155 - - - - B
Motor & pumpe zsb KOMPRESSOR 2
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising