DW872 | DeWalt DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

559101-21PL
DW872
2
3
4
5
PRZECINARKA TARCZOWA
DW872
Niebezpieczeństwo pożaru
Serdeczne gratulacje!
Zdecydowałeś się na zakup narzędzia elektrycznego firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją
oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych
testach, wysokiej jakości produkty dla specjalistów.
Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla
wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Ostre krawędzie
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 przecinarka tarczowa
1 tarcza tnąca
1 klucz imbusowy (do gniazd sześciokątnych)
1 dodatkowy zacisk
1 instrukcja obsługi
1 rysunek eksplodujący
Dane techniczne
DW 872
230
2200
0-1300
355
Zamocowanie
firmowe
Grubość tarczy tnącej
(mm) 1,8
Szerokość rzazu
(mm) 2,2
Liczba zębów tarczy tnącej
70
Wymiary przecinanego materiału przy
tarczy tnącej ustawionej pod kątem 90°
przekrój okrągły
(mm) 127
przekrój kwadratowy
(mm) 119x119
przekrój prostokątny
(mm) 76x240
przekrój trójkątny
(mm) 142x142
Wymiary przecinanego materiału przy
tarczy tnącej ustawionej pod kątem 45°
przekrój okrągły
(mm) 127
przekrój kwadratowy
(mm) 113x113
przekrój prostokątny
(mm) 114x150
przekrój trójkątny
(mm) 106x106
Ciężar
(kg) 22,5
Napięcie zasilania
(V)
Pobór mocy
(W)
Jałowa prędkość obrotowa (obr/min)
Średnica tarczy tnącej
(mm)
Otwór do mocowania tarczy tnącej
•
•
Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis urządzenia (Rysunek A)
Profesjonalna przecinarka tarczowa firmy D EWALT
jest przeznaczona do przecinania (pod kątem) stali
niestopowych walcowanych na gorąco i zimno, stali
konstrukcyjnych według normy DIN 1700 (ST33,
ST37-2, ST52-3), żeliwnych rur kanalizacyjnych, rur
wodociągowych i gazowych, wszelkiego rodzaju rur
metalowych, kątowników żelaznych, ceowników,
teowników, metalowych prętów i płaskowników, rur
powleczonych tworzywem sztucznym, metali nieżelaznych
(na przykład aluminium, brąz, miedź) oraz materiałów
syntetycznych (na przykład PCV). Do każdego z
tych materiałów musi być zastosowana odpowiednia
tarcza tnąca. Nie używaj maszyny do przecinania stali
nierdzewnej, cegły, glazury i ceramiki. W żadnym wypadku
nie nadaje się ona cięcia magnezu.
1 Wyłącznik
2 Rękojeść
3 Uchwyt transportowy
4 Osłona tarczy tnącej
5 Blokada wrzeciona
6 Imadło
7 Ogranicznik
8 Otwory montażowe
9 Stolik
10 Klucz imbusowy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzie zasilane
napięciem
230 V 10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące znaki
specjalne:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie obrażeń
ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
Napięcie elektryczne
6
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania tylko
jednym napięciem. Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
•
Zęby nowej tarczy tnącej są bardzo ostre i mogą
być niebezpieczne.
Opisywane elektronarzędzie jest podwójnie
zaizolowane zgodnie z normą EN 61029 i
dlatego nie trzeba go uziemiać.
Mocowanie obrabianego przedmiotu (rysunki D, E
i F)
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Przecinarka tarczowa zawiera imadło (6).
• Pociągnij za dźwignię (19) w kierunku pokrętła (20)
(rysunek D).
• Przesuń wałek gwintowany (21), aż szczęka (22)
prawie dotknie obrabianego przedmiotu.
• Naciśnij dźwignię (19) w kierunku szczęki (22), aż
zazębi się z wałkiem gwintowanym (21).
• Obróć pokrętło (20) w kierunku ruchu wskazówek
zegara i dobrze zamocuj obrabiany przedmiot.
• By zwolnić obrabiany przedmiot, obróć pokrętło
(20) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być
wymieniane tylko przez autoryzowany specjalistyczny
zakład. Wymieniony kabel sieciowy lub wtyczkę należy
następnie fachowo usunąć jako odpad zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2. Zawsze
całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
•
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze
wyciągaj wtyczkę sieciową z gniazda.
Mocowanie na stole warsztatowym (Rysunek A)
Maszyna zawiera otwory montażowe (8), które ułatwiają
przytwierdzenie jej do stołu warsztatowego.
Zakładanie i zdejmowanie tarczy tnącej (Rysunki
B i C)
•
•
•
•
•
•
Zamocuj tarczę tnącą przy użyciu kołnierza (16),
podkładki (15), podkładki zabezpieczającej (14) i
śruby (13).
Przesuń osłonę tarczy tnącej do dołu i zwolnij blokadę
wrzeciona (5).
Przy ramieniu opuszczonym do położenia
spoczynkowego przesuń osłonę (4) do tyłu chwytając
za krawędź (11). Pozostaw ją w tej pozycji (rysunek
B).
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5) (rysunek
C).
Obróć tarczę tnącą aż do zablokowania.
Obróć osłonę śruby (12), by uzyskać do niej dostęp
(rysunek B).
Za pomocą klucza imbusowego (10) wykręć śrubę
(13) obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, a następnie zdejmij podkładkę
zabezpieczającą (14), podkładkę płaską (15) i
kołnierz ustalający (16) (rysunek C).
Wymień tarczę tnącą (17). Upewnij się, czy nowa
tarcza prawidłowo przylega do specjalnego uchwytu
(18).
Długie przedmioty obrabiane podeprzyj
klockiem drewnianym (23) (rysunek E).
Nie mocuj przecinanego końca (24).
Przy przecinaniu szerokich lub nieregularnie
ukształtowanych przedmiotów posłuż się
dodatkowym urządzeniem zaciskowym
(25) (rysunek F).
- Dodatkowe urządzenie zaciskowe
(25) włóż w jeden z otworów (26)
(rysunek G) w ramie tak, by oparło
się na obrabianym
- Pociągnij dźwignię (27) do dołu, by
zamocować obrabiany przedmiot
(rysunek F).
- Pociągnij dźwignię (27) do góry, by
zwolnić zacisk (25).
Szybkie przestawianie (rysunek D)
Imadło pozwala na jego szybkie przestawianie.
• By otworzyć imadło, obróć pokrętło (20) o jeden
lub dwa obroty w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i pociągnij dźwignię (19) w
kierunku pokrętła (20).
Ustalanie położenia zamocowania (rysunek D)
Położenie zamocowania można dostosować do średnicy
tarczy tnącej.
• Pociągnij dźwignię zaciskową (28) w kierunku
pokrętła (20), by zwolnić ogranicznik.
• Przesuń ogranicznik (7) do żądanej pozycji.
• Ponownie naciśnij dźwignię zaciskową (28) do dołu
w kierunku stolika (9), by zablokować ogranicznik.
7
•
Gdy dźwignia zaciskowa stawia zbyt mały
opór, nieco dokręć obydwie śruby regulacyjne
ogranicznika.
•
Nastawianie kąta cięcia (rysunki D i G)
Instrukcja obsługi
Przecinarka tarczowa nadaje się do przecinania materiału
pod kątem do 45o.
• Pociągnij dźwignię zaciskową (28) w kierunku
pokrętła (20), by zwolnić ogranicznik (rysunek D).
• Ustaw ogranicznik (7) pod żądanym kątem. Kąt ten
jest wskazywany na skali (29). Jako linia odniesienia
służy krawędź szczeliny (30) (rysunek G).
• Ponownie naciśnij dźwignię zaciskową (28) do dołu
w kierunku stolika (9), by zablokować ogranicznik
(rysunek D).
•
•
•
Kontrola i regulacja skali kąta cięcia
(rysunki D, H i I)
•
•
Dźwignię zaciskową (28) pociągnij w kierunku
pokrętła (20), by zluzować ogranicznik (rysunek D).
Przechyl ramię do dołu i zablokuj je w tej pozycji
wciskając kołek blokujący (36) (rysunek I).
Przyłóż kątownik (37) do ogranicznika (7) i lewego
boku tarczy tnącej, by nastawić kąt dokładnie 90 o
(rysunek H).
Cięcie (rysunek A)
•
•
Nie dotykaj kątownikiem zębów tarczy tnącej.
•
•
•
•
Ponownie naciśnij dźwignię zaciskową (29) do dołu
w kierunku stolika (9), by zablokować ogranicznik
(rysunek D).
Wyciągnij kołek blokujący (36) i pozwól ramieniu
powrócić do górnego położenia spoczynkowego.
Sprawdź, czy znacznik 0o na skali (29) pokrywa się
z krawędzią szczeliny (30) (rysunek H).
•
Przyłóż obrabiany przedmiot do ogranicznika (7) i
zamocuj go przy pomocy imadła (6).
Włącz maszynę i naciśnij rękojeść (2) do dołu, by
przeciąć przedmiot. Najpierw zaczekaj, aż silnik
osiągnie swoją maksymalną prędkość obrotową.
Pozwól tarczy na swobodne cięcie i nie wywieraj na
nią nadmiernego nacisku.
Po przecięciu materiału wyłącz maszynę i
pozwól, by ramię powróciło do górnego położenia
spoczynkowego.
Załączanie i wyłączanie (rysunek A)
Wyłącznik (1) maszyny znajduje się w rękojeści (2).
• Naciśnij wyłącznik w celu załączenia maszyny.
• Podczas cięcia przytrzymuj wciśnięty wyłącznik.
• W celu zatrzymania przecinarki zwolnij wyłącznik.
W celu regulacji wykonaj następujące czynności:
• Poluzuj śruby (38).
• Znacznik 0o na skali (29) zgraj z krawędzią szczeliny
(30).
• Ponownie mocno dokręć śruby (38).
Nigdy nie załączaj ani nie wyłączaj maszyny pod
obciążeniem.
Regulacja osłony przeciwiskrowej (rysunek J)
•
Zawsze przestrzegaj instrukcji bhp i
obowiązujących przepisów.
Podczas pracy wywieraj na narzędzie tylko
lekki nacisk.
Unikaj przeciążania maszyny. Gdyby
maszyna się zbytnio rozgrzała, pozostaw
ją włączoną na kilka minut na biegu
jałowym.
Przed użyciem:
• Zamontuj odpowiednią tarczę tnącą. Używaj tylko
ostrych tarcz. Maksymalna prędkość obrotowa
maszyny nie może przekraczać maksymalnej
prędkości obrotowej tarczy tnącej.
• Upewnij się, czy tarcza tnąca dobrze przylega do
specjalnego uchwytu i obraca się w odpowiednim
kierunku.
• Zamocuj obrabiany przedmiot.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła ustalające
i dźwignia zaciskowa są dobrze dokręcone lub
zaciągnięte.
• Odpowiednio ustaw osłonę przeciwiskrową.
• Nie próbuj przecinania bardzo małych przedmiotów
ani utworzonej z nich wiązki.
Gdy jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie, kąt cięcia
można ustalić w pozycjach 90o i 45o.
• Zgraj ogranicznik (7) ze szczeliną (31) lub szczeliną
(32), by ustalić kąt cięcia 90o lub 45o (rysunek G).
• Zgraj ogranicznik (7) ze szczeliną (33) lub szczeliną
(34), by ustalić kąt cięcia 90o lub 45o dla dużych
przedmiotów obrabianych.
• Przełóż śrubę (41) przez ogranicznik, wprowadź ją
w jeden z otworów (35) i mocno dokręć.
•
Zależnie od potrzeby odpowiednio ustaw osłonę
przeciwiskrową (40).
Dokręć śruby (39).
Nie przecinaj magnezu.
Odkręć śruby (39).
8
W celu uzyskania więcej informacji na temat odpowiednich
akcesoriów, zwróć się do swojego dealera firmy
DEWALT.
Transport (rysunek L)
Maszyna zawiera kołek blokujący (36), który blokuje
opuszczone ramię, by ułatwić transport.
• Opuść osłonę tarczy tnącej (4) na stolik (9) i
zabezpiecz maszynę w tym położeniu wciskając
kołek (36).
• Przenoś maszynę za uchwyt transportowy 83).
• By odblokować maszynę, wyciągnij kołek (36).
Konserwacja
Elektronarzędzie firmy DEWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były
odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką
ściereczką.
9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
Przy korzystaniu z elektronarzędzi w celu zapewnienia
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
obrażeniami ciała i pożarem przestrzegaj przepisów
bhp. Przed użyciem elektronarzędzia przeczytaj
następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
•
•
Wskazówki ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
grozi wypadkiem.
Uwzględnij wpływy otoczenia. Nie wystawiaj
elektronarzędzi na działanie wilgoci. Zapewnij dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj elektronarzędzi
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W
ekstremalnych warunkach zastosowania (na przykład
duża wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć
przez zastosowanie transformatora separującego lub
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy! Dbaj o
to, by nikt nie dotykał elektronarzędzia ani kabla,
a zwłaszcza trzymaj dzieci z dala od miejsca
pracy. Młodociani poniżej 16 lat mogą używać
elektronarzędzi tylko pod fachowym nadzorem.
Przedłużacze na wolnym powietrzu. Przy pracy na
wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego
celu i odpowiednio oznakowane przedłużacze.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nie używane elektronarzędzia powinny
być przechowywane w suchych, zamkniętych
pomieszczeniach nieosiągalnych dla dzieci.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Używaj okularów ochronnych i zakładaj sprzęt
ochronny dróg oddechowych przy pracy w zapylonym
pomieszczeniu.
Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie ciśnienia
akustycznego powyżej 85 dB(A) zakładaj specjalne
słuchawki.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten
jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
•
•
•
•
•
•
10
elektronarzędzie dwiema rękami.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Unikaj niezamierzonego załączania. Elektronarzędzia
przyłączonego do sieci nie przenoś z palcem na
wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla do sieci upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na
swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj
elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Wyciągaj wtyczkę sieciową z gniazda. Wyłącz
elektronarzędzie, odczekaj, aż się zatrzyma, i dopiero
wtedy opuść miejsce pracy. W razie nieużywania
elektronarzędzia, przed rozpoczęciem konserwacji
i przy wymianie narzędzia roboczego wyciągaj
wtyczkę kabla sieciowego z gniazda.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W
niniejszej instrukcji opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani przystawek.
Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
może doprowadzić do wypadku.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie przenoś
elektronarzędzia za kabel ani nie używaj go do
wyciągania wtyczki z gniazda wtykowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Starannie konserwuj swoje narzędzia robocze.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji i wymiany
narzędzi. Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel, a w
przypadku uszkodzenia zleć wymianę warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT. Regularnie kontroluj
przedłużacz i w razie uszkodzenia wymień go.
Wszystkie wyłączniki powinny być suche, czyste,
nie zabrudzone olejem ani smarem.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie,
czy jest całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronarzędzia, wszystkie części
muszą być prawidłowo zamontowane. Uszkodzone
elementy i urządzenia zabezpieczające powinny być
prawidłowo naprawione lub wymienione. Nie używaj
elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem.
•
Uszkodzone wyłączniki muszą być wymienione przez
warsztat serwisowy DEWALT.
Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu
firmy DEWALT. Niniejsze elektronarzędzie jest
zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. Naprawy mogą być wykonywane
tylko przez warsztat serwisowy D EWALT, gdyż
w przeciwnym razie użytkownik naraża się na
wypadek.
•
•
•
•
•
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
przecinarek tarczowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie przecinaj betonu, cegły, glazury ani ceramiki.
Nie przecinaj magnezu.
Nie przecinaj przedmiotów przewodzących prąd.
Używaj maszyny tylko w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie ustawiaj jej w pobliżu palnych
cieczy, gazów lub pyłów. Iskry lub gorące wióry mogą
doprowadzić do zapłonu wybuchowych materiałów.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z tej maszyny może
wydzielać się pył zawierający rakotwórcze lub
inne szkodliwe substancje chemiczne. Zakładaj
odpowiedni sprzęt ochronny dróg oddechowych.
Pozostałe zagrożenia
Przy używaniu przecinarki mogą wystąpić następujące
zagrożenia:
- Uszkodzenie ciała wskutek dotknięcia obracających
się części, jak na przykład tarcza tnąca,
- rozerwanie tarczy tnącej wskutek przeciążenia.
Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej. Nie przecinaj
takich przedmiotów, które musisz przytrzymywać
rękami w obszarze 15 cm wokół tarczy.
Nie przecinaj przedmiotów o grubości poniżej 1,2
mm.
Nie używaj maszyny bez prawidłowo zamocowanych
osłon.
Nie wykonuj cięcia z wolnej ręki. Używaj odpowiednich
zacisków do mocowania przecinanego przedmiotu.
Nigdy nie sięgaj rękami za tył tarczy tnącej.
Ustaw maszynę na płaskiej, stabilnej powierzchni,
która powinna być wolna od obcych ciał, jak odpadki
drewniane i wióry.
Przy manipulowaniu tarczami tnącymi posługuj się
uchwytem lub rękawicami.
Sprawdź, czy tarcza tnąca nie jest uszkodzona
lub pęknięta. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek
uszkodzenia, natychmiast wymień tarczę.
Przed załączeniem maszyny sprawdź, czy tarcza
tnąca nie dotyka jakiegoś przedmiotu.
Podczas pracy unikaj wstrząsów i łagodnie obchodź
się z tarczą tnącą. W razie wystąpienia drgań wyłącz
maszynę i sprawdź tarczę.
Nie włączaj maszyny, gdy znajdujesz się na linii cięcia
tarczy. Utrzymuj inne osoby z dala od obszaru pracy
przecinarki.
Ostrożnie obchodź się z wiórami i obrabianym
przedmiotem, gdyż mogą one być gorące i ostre.
Przed dotknięciem odpadków odczekaj, aż się
ochłodzą.
Wyłącz maszynę i zaczekaj, aż tarcza tnąca
całkowicie się zatrzyma, zanim poruszysz obrabiany
przedmiot lub zmienisz ustawienia.
Nie używaj żadnych płynów obróbkowych, gdyż mogą
się one zapalić, spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub uszkodzić dolną plastikową osłonę
tarczy tnącej.
Używaj tylko takich tarczy, które zostały
wyszczególnione w tej instrukcji. Nie używaj tarcz
ściernych ani innych nieodpowiednich rodzajów tarcz
tnących.
Zagrożenia te występują zwłaszcza:
- w obszarze pracy
- w obszarze obracających się elementów maszyny.
Pomimo zastosowania urządzeń ochronnych i
przestrzegania przepisów bhp nie da się przy przecinaniu
uniknąć pewnego ryzyka. Chodzi tutaj zwłaszcza o:
- uszkodzenie słuchu wskutek nadmiernego hałasu,
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy tnącej,
- niebezpieczeństwo skaleczenia przy wymianie
narzędzia roboczego,
- zgniecenie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych.
11
Deklaracja zgodności z normami UE
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
DW 872
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywane
elektronarzędzie zostało wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami:
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D E WALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN55014-2,
EN61029, EN55014, EN61000-3-2 oraz EN61000-3-3.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zwracanie
się pod podany niżej adres lub do jednej z naszych filii
wymienionych na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt zostal zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny z wytycznymi
Unii Europejskiej 86/188/EWG i 98/37/EWG i został
zmierzony według normy EN 61029:
LpA (Poziom ciśnienia akustycznego) dB(A)* 95
LWA (Moc akustyczna)
dB(A)* 108
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Przy poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB (A)
zakładaj słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia według normy
EN 61029: < 2,5 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-66510, Idstein, Niemcy
11-10-2005
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi
wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania
pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią
faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia,
lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z
dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black&Decker. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centalny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 682-0808, fax: (22) 682-0809
zst00064631 - 02-06-2008
13
DW872
©
14
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising